Sententiae ex variis excerptae Athoribus

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00613
 • Kopie: Mf 2451
 • Autor: Działyński, Józef (ca 1687-1735)
 • Tytuł: Sententiae ex variis excerptae Athoribus
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 210 k. 19,5x16 cm i mn.
 • Oprawa: Skóra, brązowa, z lustrem wytłaczana, ślady wiązań, XVIII w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • Varia, k. 108v-208.
  • Kronika rodzinna Działyńskich, k. 199-200.
  • Luźna kartka z uwagami do kroniki rodzinnej Działyńskich [Augustyn Działyński], k. 201.
  • K. 202-207 puste.
  • Remedium na konie nosate, k. 208.
  • K. 208v-210v puste.
  • Luźne notatki należące do działu retoryk "erudito", k.. 1-3v.
  • In nomine Domini. Sententiae ex variis excerptae authoribus, k. 4-59.
 • Proweniencja: "M[artinus] Działyński c[apitaneus] n[aclensis] m[anu] p[ro]p[ria]"
 • Hasła przedmiotowe:
  • Alfons V Wspaniałomyślny (król Aragonii ; 1396-1458)
  • Antygonus pisarz rzymski
  • Dąmbski, Zygmunt wojewoda brzeskokujawski (1632-1704)
  • Działyńscy (rodzina)
  • Działyńska, Anna Barbara 18 w.
  • Działyńska, Magdalena
  • Działyńska, Marianna (1680-?)
  • Działyńska, Teresa Urszula
  • Działyński, Adam Stanisław 18 w.
  • Działyński, Augustyn wojewoda kaliski (1715-1759)
  • Działyński, Jakub wojewodzic kaliski
  • Działyński, Marcin (1716-1746)
  • Działyński, Michał kasztelan brzeski, kujawski, wojewoda inowrocławski (1560-1617)
  • Flemming, Jan Jerzy Detlov podskarbi wielki litewski, wojewoda pomorski (1699-1771)
  • Gurowska, Anna (1724-1812)
  • Jaranowski, Sebastian podkomorzy brzesko-kujawski (ca 1630-1695)
  • Leszczyński, Rafał podskarbi wielki koronny, starosta generalny Wielkopolski (1650-1703)
  • Luter, Marcin (1483-1546)
  • Olszowski, Mikołaj kasztelan bydgoski (?-1713)
  • Raczyńska, Maria Magdalena
  • Rajewicz plenipotent J. J. Flemminga?
  • Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766)
  • Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572)
  • Literatura polska 18 w.
  • Weterynaria 18 w.
  • Lejda (Holandia) 18 w.
  • Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie) 18 w.
 • Uwagi:
  • Paginacja z omyłkami; k. 3 oderwana, k. 201 mniejszego formatu, luźna. W tylnej oprawie i kilku końcowych kartach dziura zrobiona przez szkodniki.
  • Zawiera różne wypisy i sentencje z autorów starożytnych, wiele okolicznościowych wierszy, przeważnie satyrycznych i obscenicznych, związanych z ludźmi znanymi piszącym. Traktowany jako podręczny "magazyn", w którym pozostawione wiele pustych kart na późniejsze wpisy. Na końcu kronika rodzinna (k. 199-200) Działyńskich. Teksty na k. 1-3v pisane przez kilka rąk (w tym przez Józefa, Augustyna i Marcina Działyńskich). K. 4-59: większość zapisów w kronice rodzinnej oraz "Remedium na konie nosate" na k. 208 - ręką J. Działyńskiego. K. 108-116 zapis o śmierci ojca - ręką Marcina Działyńskiego. K. 220v i 201 pisane ręką Augustyna Działyńskiego.
  • Rodzinna silva szlachecka, pisana ręką Józefa Działyńskiego i jego synów.
 • Katalogi: KRSBK V, 345-348

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Działyński, Józef d (ca 1687-1735)
 • 245 a Sententiae ex variis excerptae Athoribus
 • 250 a oryg.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 210 k. c 19,5x16 cm i mn.
 • 340 d Rkps e Skóra, brązowa, z lustrem wytłaczana, ślady wiązań, XVIII w.
 • 500 a Paginacja z omyłkami; k. 3 oderwana, k. 201 mniejszego formatu, luźna. W tylnej oprawie i kilku końcowych kartach dziura zrobiona przez szkodniki.
 • 500 a Zawiera różne wypisy i sentencje z autorów starożytnych, wiele okolicznościowych wierszy, przeważnie satyrycznych i obscenicznych, związanych z ludźmi znanymi piszącym. Traktowany jako podręczny "magazyn", w którym pozostawione wiele pustych kart na późniejsze wpisy. Na końcu kronika rodzinna (k. 199-200) Działyńskich. Teksty na k. 1-3v pisane przez kilka rąk (w tym przez Józefa, Augustyna i Marcina Działyńskich). K. 4-59: większość zapisów w kronice rodzinnej oraz "Remedium na konie nosate" na k. 208 - ręką J. Działyńskiego. K. 108-116 zapis o śmierci ojca - ręką Marcina Działyńskiego. K. 220v i 201 pisane ręką Augustyna Działyńskiego.
 • 500 a Rodzinna silva szlachecka, pisana ręką Józefa Działyńskiego i jego synów.
 • 510 a KRSBK c V, 345-348
 • 520 a Varia, k. 108v-208.
 • 520 a Kronika rodzinna Działyńskich, k. 199-200.
 • 520 a Luźna kartka z uwagami do kroniki rodzinnej Działyńskich [Augustyn Działyński], k. 201.
 • 520 a K. 202-207 puste.
 • 520 a Remedium na konie nosate, k. 208.
 • 520 a K. 208v-210v puste.
 • 520 a Luźne notatki należące do działu retoryk "erudito", k.. 1-3v.
 • 520 a In nomine Domini. Sententiae ex variis excerptae authoribus, k. 4-59.
 • 530 d Mf 2451
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a "M[artinus] Działyński c[apitaneus] n[aclensis] m[anu] p[ro]p[ria]" d BK IV, 150 w Działyński Marcin (1716-1746) w Działyński Józef (ca 1687-1735) w Działyński Augustyn (1715-1759)
 • 600 a Alfons b V Wspaniałomyślny c (król Aragonii ; d 1396-1458)
 • 600 a Antygonus c pisarz rzymski
 • 600 a Dąmbski, Zygmunt c wojewoda brzeskokujawski d (1632-1704)
 • 600 a Działyńscy (rodzina)
 • 600 a Działyńska, Anna Barbara d 18 w.
 • 600 a Działyńska, Magdalena
 • 600 a Działyńska, Marianna b (1680-?)
 • 600 a Działyńska, Teresa Urszula
 • 600 a Działyński, Adam Stanisław d 18 w.
 • 600 a Działyński, Augustyn c wojewoda kaliski d (1715-1759)
 • 600 a Działyński, Jakub c wojewodzic kaliski
 • 600 a Działyński, Marcin d (1716-1746)
 • 600 a Działyński, Michał c kasztelan brzeski, kujawski, wojewoda inowrocławski d (1560-1617)
 • 600 a Flemming, Jan Jerzy Detlov c podskarbi wielki litewski, wojewoda pomorski d (1699-1771)
 • 600 a Gurowska, Anna d (1724-1812)
 • 600 a Jaranowski, Sebastian c podkomorzy brzesko-kujawski d (ca 1630-1695)
 • 600 a Leszczyński, Rafał c podskarbi wielki koronny, starosta generalny Wielkopolski d (1650-1703)
 • 600 a Luter, Marcin d (1483-1546)
 • 600 a Olszowski, Mikołaj c kasztelan bydgoski d (?-1713)
 • 600 a Raczyńska, Maria Magdalena
 • 600 a Rajewicz c plenipotent J. J. Flemminga?
 • 600 a Stanisław Leszczyński c (król Polski ; d 1677-1766)
 • 600 a Zygmunt b II August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 650 a Literatura polska y 18 w.
 • 650 a Weterynaria y 18 w.
 • 651 a Lejda (Holandia) y 18 w.
 • 651 a Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie) y 18 w.
 • 700 a Plutarch d (ca 45-po 120)
 • 700 a Pliniusz Starszy d (23-79)
 • 700 a Owidiusz d (43 p.n.e.-ca 17)
 • 700 a Borucki, Ludwik c miecznik brzesko-kujawski d (ca 1690-1731)
 • 700 a Auzoniusz d (ca 310-ca 395)
 • 700 a Nazariusz d (?-304)
 • 700 a Martialis, Marcus Valerius d (ca 40-104)
 • 700 a Lucianus Samosatensis d (ca 120-ca 190)
 • 700 a Liwiusz d (59 p.n.e.-17)
 • 700 a Cyceron d (106-43 p.n.e.)
 • 700 a Klaudiusz Klaudian d (ca 370-nie przed 404)
 • 700 a Demokritos d (ca 460-ca 370 p.n.e.)
 • 700 a Empedokles d (ca 495-435 p.n.e.)
 • 700 a Grzymułtowski, Krzysztof c wojewoda poznański d (1620-1687)
 • 700 a Leszczyńska, Anna d (1660-1727)
 • 700 a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420)
 • 700 a Katon Starszy d (234-149 p.n.e.)
 • 700 a Tibullus d (ca 54-ca 19 p.n.e.)
 • 700 a Tacyt d (ca 55-ca 120)
 • 700 a Swetoniusz d (ca 70-ca 140)
 • 700 a Propercjusz d (ca 50-ca 15 p.n.e.)
 • 740 a kroniczka rodzinna Działyńskich
 • 740 a Luźne notatki należące do działu retoryk "erudito"
 • 740 a In nomine Domini. Sententiae ex variis excerptae authoribus
 • 740 a Varia
 • 740 a Remedium na konie nosate
 • 740 a Luźna kartka z uwagami do kroniki rodzinnej Działyńskich [Augustyn Działyński]
 • 740 a Kronika rodzinna Działyńskich
 • 852 j BK 00613
 • 999 d 18.10.01

Indeksy