Princeps Orbis Eloquentia in Liberos Hominum Animos Absoluta Generosae et Liberae Iuventuti Polonae in Regni Archilycaeo Universitatis [...] Sacrum et Politicum Statum Concernentem Adornata Anno Domini 1724 Die 22 Mensis Novembris

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00620
 • Kopie: Mf 1652
 • Autor: Mierzwiński, Jan Michał Antoni
 • Tytuł: Princeps Orbis Eloquentia in Liberos Hominum Animos Absoluta Generosae et Liberae Iuventuti Polonae in Regni Archilycaeo Universitatis [...] Sacrum et Politicum Statum Concernentem Adornata Anno Domini 1724 Die 22 Mensis Novembris
 • Miejsce i czas powstania: Kraków 1724-1734
 • Opis fizyczny: 1433 s. 19,5x15,5 cm
 • Oprawa: Skóra, 18 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Proweniencja:
  • Na s. 1428 notatka proweniencyjna
  • "Wiszn." - [rkps ręką K. W. Kielisińskiego]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Sejm 1613 Warszawa
  • Senat
  • Retoryka 18 w.
  • Heraldyka 18 w.
  • Teologia 18 w.
  • Literatura 18 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 18 w.
 • Uwagi:
  • Autorem rękopisu był student Akademii Krakowskiej Jan Michał Antoni Mierzwiński. Powstał w ciągu 10 lat, według wykładów profesora teologii i wymowy Kazimierza Stanisława Pałaszowskiego.
  • Rękopis jest obszernym skryptem szkolnym jednego działu retoryki - elocutio. Wykład teoretyczny ograniczono do niezbędnych objaśnień, natomiast ogromnie rozbudowano w każdym dziale przykłady mów na różne okazje. W kilku miejscach wykładowca powołuje się na dzieła Cycerona, Tacyta, Kurcjusza. Ćwiczenia (sententiae) zawierają cytaty z pism wielu pisarzy starożytnych m. in. Juwenalisa, Klaudiusza, Korneliusza, Lukjana, Maniliusza, Marcajalisa, Owidiusza, Seneki, Petronisza, Sydoniusza, Stacjusza, Tibulusa, Wergiliusza. Z nowożytnych często cytuje się M. Sarbiewskiego. Rękopis ma charakter świecki. Pisany czysto i wyraźnie jedną ręką. W części poświęconej heraldyce zwraca uwagę kilkaset, nadzwyczaj starannie wręcz artystycznie wykonanych rysunków herbów. Ponieważ pismo, rodzaj atramentu nie zmieniają się w całym rękopisie (co byłoby trudne przy pisaniu w ciągu 10 lat) zachodzi przypuszczenie, że jest to odpis dzieła K. Pałaszowskiego, być może istniejącego do dzisiaj rękopisu "Princeps orbis eloquentia absoluta [...]" Bibl. Jag. 130. S. 305-306 w połowie, po przekątnej oderwana. Na k. Av ołówkiem zanotowane dwa działania matematyczne, trzecie zamazane. Oprawa współczesna, brązowa gładka skóra, blisko brzegów okładki odciśnięto strychulcen potrójną ramkę. Z dawnego zapięcia zachowały się metalowe nity z resztkę skórzanych taśm i zaczepy.
 • Katalogi: KRSBK V, 385-403

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 100 $a Mierzwiński, Jan Michał Antoni
 • 245 $a Princeps Orbis Eloquentia in Liberos Hominum Animos Absoluta Generosae et Liberae Iuventuti Polonae in Regni Archilycaeo Universitatis [...] Sacrum et Politicum Statum Concernentem Adornata Anno Domini 1724 Die 22 Mensis Novembris
 • 250 $a oryg.
 • 260 $a Kraków $c 1724-1734
 • 300 $a 1433 s. $c 19,5x15,5 cm
 • 340 $d Rkps $e Skóra, 18 w.
 • 500 $a Autorem rękopisu był student Akademii Krakowskiej Jan Michał Antoni Mierzwiński. Powstał w ciągu 10 lat, według wykładów profesora teologii i wymowy Kazimierza Stanisława Pałaszowskiego.
 • 500 $a Rękopis jest obszernym skryptem szkolnym jednego działu retoryki - elocutio. Wykład teoretyczny ograniczono do niezbędnych objaśnień, natomiast ogromnie rozbudowano w każdym dziale przykłady mów na różne okazje. W kilku miejscach wykładowca powołuje się na dzieła Cycerona, Tacyta, Kurcjusza. Ćwiczenia (sententiae) zawierają cytaty z pism wielu pisarzy starożytnych m. in. Juwenalisa, Klaudiusza, Korneliusza, Lukjana, Maniliusza, Marcajalisa, Owidiusza, Seneki, Petronisza, Sydoniusza, Stacjusza, Tibulusa, Wergiliusza. Z nowożytnych często cytuje się M. Sarbiewskiego. Rękopis ma charakter świecki. Pisany czysto i wyraźnie jedną ręką. W części poświęconej heraldyce zwraca uwagę kilkaset, nadzwyczaj starannie wręcz artystycznie wykonanych rysunków herbów. Ponieważ pismo, rodzaj atramentu nie zmieniają się w całym rękopisie (co byłoby trudne przy pisaniu w ciągu 10 lat) zachodzi przypuszczenie, że jest to odpis dzieła K. Pałaszowskiego, być może istniejącego do dzisiaj rękopisu "Princeps orbis eloquentia absoluta [...]" Bibl. Jag. 130. S. 305-306 w połowie, po przekątnej oderwana. Na k. Av ołówkiem zanotowane dwa działania matematyczne, trzecie zamazane. Oprawa współczesna, brązowa gładka skóra, blisko brzegów okładki odciśnięto strychulcen potrójną ramkę. Z dawnego zapięcia zachowały się metalowe nity z resztkę skórzanych taśm i zaczepy.
 • 510 $a KRSBK $c V, 385-403
 • 530 $d Mf 1652
 • 541 $c a $d 1846
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a Na s. 1428 notatka proweniencyjna
 • 561 $a "Wiszn." - [rkps ręką K. W. Kielisińskiego] $d BK IV, 157 $w Wiszniewski Michał (1794-1865) $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 610 $a Sejm 1613 Warszawa
 • 610 $a Senat
 • 650 $a Retoryka $y 18 w.
 • 650 $a Heraldyka $y 18 w.
 • 650 $a Teologia $y 18 w.
 • 650 $a Literatura $y 18 w.
 • 651 $a Kraków (woj. małopolskie) $y 18 w.
 • 700 $a Tacyt $d (ca 55-ca 120)
 • 700 $a Biskupski, Piotr Wierzbięta $c kanonik gnieźnieński $d (ca 1570-1620)
 • 700 $a Cyceron $d (106-43 p.n.e.)
 • 700 $a Klaudiusz Klaudian $d (ca 370-nie przed 404)
 • 700 $a Gniński, Jan Krzysztof $c wojewoda chełmiński, podkanclerzy koronny $d (ca 1625-1685)
 • 700 $a Humiecki, Stefan $c wojewoda podolski $d (?-1736)
 • 700 $a Jan Kazimierz $c (król Polski ; $d 1609-1672)
 • 700 $a Kielisiński, Kajetan Wincenty $d (1808-1849)
 • 700 $a Lacki, Jan Alfons $c starosta generalny żmudzki $d (ca 1580-1646)
 • 700 $a Lipski, Jan $c (prymas Polski ; $d 1589-1641)
 • 700 $a Lucianus Samosatensis $d (ca 120-ca 190)
 • 700 $a Łubieński, Stanisław $c biskup łucki płocki, podkanclerzy koronny $d (1573-1640)
 • 700 $a Manilius Marcus $c konsul rzymski
 • 700 $a Nepos $d (ca 99-ca 24 p.n.e.)
 • 700 $a Ossoliński, Jerzy $c kanclerz wielki koronny, wojewoda sandomierski $d (1595-1650)
 • 700 $a Pałaszowski, Kazimierz Stanisław $d (1692-1758)
 • 700 $a Petroniusz $d (ca 27-66)
 • 700 $a Sarbiewski, Maciej Kazimierz $d (1595-1640)
 • 700 $a Sydoniusz Apolinary $c (św. ; $d ca 431-489)
 • 700 $a Tibullus $d (ca 54-ca 19 p.n.e.)
 • 700 $a Załuski, Andrzej Chryzostom $c biskup, kanclerz wielki koronny $d (ca 1650-1711)
 • 700 $a Załuski, Ludwik Bartłomiej $c biskup płocki (1661-1721)
 • 852 $j BK 00620
 • 999 $d 18.10.10

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00620