Diariusz woyny szwedskiey w Inflanciech z zupełną korrespondencyą podczas tey woyny y traktatem za panowania [...] Zygmunta III [...] pod którym kommenduiącego woyskiem Krzysztofa Radziwiłła [...] hetmana polnego WXL [...] począwszy od roku 1621 [w rzecz. 1620] aż do roku 1623.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00332
 • Kopie:
  • Mf 426
  • Kat. Mikr. BN R. 2: 1952, poz. 39
 • Tytuł: Diariusz woyny szwedskiey w Inflanciech z zupełną korrespondencyą podczas tey woyny y traktatem za panowania [...] Zygmunta III [...] pod którym kommenduiącego woyskiem Krzysztofa Radziwiłła [...] hetmana polnego WXL [...] począwszy od roku 1621 [w rzecz. 1620] aż do roku 1623.
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 842 s. 32x20 cm
 • Oprawa: skóra brązowa, 18 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • 5. Listy różnych do różnych: Ciechomski do NN 1622 (2) s. 596-597. - Komisarze polscy do komisarzy szwedzkich 1622 (10) s. 605-606, 618, 631, 645-646, 681-682, 684-685, 710-715 i 746. - Komisarze szwedzcy do komisarzy polskich 1622 (7) s. 603-604, 613-615, 642-643, 680-681, 682-683, 692-695 i 745. - Schraffer Adam do Gotarda Jana Tyzenhausa 1621 s. 147-148. - Senatorowie polscy do senatorów szwedzkich 1621 s. 422-424. - Senatorowie szwedzcy do senatorów polskich 1621 s. 419-422. - Tyzenhaus Gotard Jan do Adama Schraffera 1621 s. 148-151. - Wrangel Herman do Kaspra Denhoffa 1622 s. 461-462
  • 4. "Listy do Krzysztofa Radziwiłła od następujących: Czarnkowski Adam 1621 s. 188-189. - Ericson Andreas 1622 s. 440-441. - La Gardie Jacob de 1621-1622 (12) s. 145-146, 443-444, 446, 455-456, 462-463, 482-484, 488, 584-585, 586-587, 599-600, 602 i 616-617. - Matson (Mathisson?) Kasper 1622 s. 580. - Radziwiłł Wojciech b.d. 1622 s. 747-748. - m. Ryga 1621-1622 (3) s. 80-83 i 501-547
  • Zawiera m. in.: 1. "Listy Zygmunta III do następujących: Pac Samuel 1622 (2) s. 292-293. - Radziwiłł Krzysztof 1622 (3) s. 560-563. - Wołłowicz Hieronim 1622 s. 589-591 2. "Listy do Zygmunta III od następujących: Komisarze polscy 1622 s. 686-687. - Radziwiłł Krzysztof 1620-1622 (73) s. 1-2, 6-7, 8-9, 16-20. 24-26, 29-33, 37-38, 39-40, 44, 51, 52-54, 59-60, 61-62, 68-69, 71-75, 90-93, 95-100, 123-130, 137-139, 144-145, 152-156, 159-160, 171, 174, 176-181, 186, 191, 193-194, 194-196, 199-203, 212, 213-216, 221-224, 239-241, 242-246, 266-271, 277-278, 279-282, 289-290, 295, 296-297, 298-303, 307-308, 310-311, 314-318, 320-322, 328-331, 337-340, 565-577, 582-584, 588-589, 608-609, 647-648, 687, 751, 757-759, 798-799 i 802. - m. Ryga 1621 s. 83-86. - Senatorowie W. Ks. Lit. 1621 s. 26-27 3. "Listy Krzysztofa Radziwiłła do następujących: Broniewski b.d. 1621 s. 120-122. - Chlebowicz Mikołaj 1622 s. 233-234. - Czarnkowski Adam 1621-1622 (2) s. 110-113 i 189-191. - Denhoff Ernest b.d. 1621 s. 122-123. - Denhoff Kasper 1621-1622 (3) s. 117-120, 135-137 i 296. - m. Dorpat 1621 s. 38. - Ericson Andreas 1622 s. 441-442. - Gembicki Wawrzyniec arcybp 1621 (3) s. 9-10, 44-45 i 101. - Gosiewski Aleksander 1621 (2) s. 12-15. - Kazanowski Zygmunt 1622 s. 634-635. - La Gardie Jacob de 1621-1622 (13) s. 146-147, 444-445, 446-447, 459-461, 463-464, 484, 489-491, 581-582, 585-586, 600-601, 601-602, 604 i 617. - Leszczyński Wacław 1621-1622 (6) s. 21-22, 33, 64-65, 113-114, 296 i 309-310. - Lipski Andrzej bp 1621-1622 (6) s. 10-11, 176, 288-289, 291-292, 296 i 309. - Naruszewicz Krzysztof 1621-1622 (6) s. 66-67, 75-76, 134-135, 260-263 i 325-326. - Pac Stefan 1621-1622 (4) s. 93-95, 116-117, 296 i 343-346. - Pletemberg Walter 1621 s. 34-35. - m. Połock 1622 s. 187. - Radziwiłł Wojciech 1620-1622 (12) s. 7-8, 11-12, 63-64, 103-108, 131-133, 175-176, 192-193, 198-199, 257-259, 287-288, 351-352 i 748-750. - m. Ryga 1621-1622 (8) s. 36-37, 38-39, 42, 49-50, 60-61, 86-90, 152 i 549-559. - Samsoniusz (Samsony, Samosin?) 1622 s. 182-185. - Sapieha Krzysztof Stefan b.d. 1621 s. 133-134. - Sapieha Lew 1621-1622 (31) s. 35-36, 43-44, 51-52, 62-63, 101-103, 130-131, 139-143, 156-158, 161-170, 171-174, 181-182, 192, 196-198, 203-211, 212-213, 216-218, 241-242, 246-249, 259-260, 278-279, 282-287, 291, 295-296, 297, 303-305, 326-328, 332-335, 340-343, 564, 612-613, 799-800 i 802-804. - Sejm b.d. 1621 s. 56-59. - Senat b.d. 1621-1622 (2) s. 54-56 i 224-231. - Sokoliński Krzysztof Drucki 1622 s. 235. - Strawiński Balcer 1622 s. 234. - Trybunał koronny b.d. 1621 s. 15-16. - Wiesiołowski Krzysztof b.d. 1621 s. 115-116. - Wiesiołowski Maciej 1621 s. 67-68. - Władysław królewicz polski 1622 (6) s. 609-610, 633-634, 646-647, 688, 759-760 i 804-805. - Wołłowicz Eustachy bp 1622 (7) s. 211-212, 231-233, 238-239, 305-307, 308-309, 322-323 i 805-806. - Wołłowicz Hieronim (Jarosz) 1621-1622 (10) s. 27-29, 42-43, 65-66, 219-221, 235-238, 298, 319-320, 323-325, 598-599 i 601. - Zadzik Jakub ks. 1621 (3) s. 33-34, 114-115 i 143-144. - Zbaraski Jerzy b.d. 1621 (2) s. 45 i 108-109. - Zbaraski Krzysztof b.d. 1621 s. 109-110. - NN 1621-1622 (3) s. 21, 187-188, 235 i 678-679
  • 6. Porozumienie zawarte między Fryderykiem, ks. kurlandzkim a Krzysztofem Radzwiłłem w Mesoten d. 15. 12. 1621 s. 389-392 7. Umowa zawarta między Fryderykiem, ks. kurlandzkim a Krzysztofem Radziwiłłem w sprawie dostarczania wojsku żywności. 19. 12. 1621 s. 393-395 8. Dokument Fryderyka, ks. kurlandzkiego, w sprawie przejęcia zamku w Mitawie odbitego Szwedom przez Krzysztofa Radziwiłła. 11.07. 1622 s. 438-439 9."Opisanie zjazdu y rozmów JWpana starosty żmudzkiego [Hieronima Wołłowicza i Goterda (Gotarda?) Tyzenhausa, kasztelana wendeńskiego] z canclerzem szweckim [Axelem Oxenstierną]". 27-28. 10. 1622 s. 648-678 10."Mowa z własnego manuscriptu XJiM [Krzysztofa Radziwiłła] wypisana, którą miał na seymie ani 1623 die 4 martii, gdy Król. JoM., senatowi y Rptey w niewymownym ludzi consursie rerum a se gestarum ra[ti]onem dawał". s. 807-828 11."Mowa X. J. M. [Krzysztofa Radziwiłła [...] do K. J. M., gdy od izby poselskiej do Kr. J. M. y do senatu z petitami chodził 1623 d. 7 martii" s. 839-841
 • Proweniencja: Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego wydarty ekslibris
 • Hasła przedmiotowe:
  • Fryderyk Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1569-1642)
  • Oxenstierna, Axel (1583-1654)
  • Sejm 1621 Warszawa
  • Senat 1621
  • Trybunał koronny 1621
  • Wojna polsko-szwedzka (1621-1626)
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Polityka międzynarodowa 17 w.
  • Listy polsko-łacińskie 17 w.
  • Mowy polskie 17 w.
  • Inflanty 17 w.
  • Kurlandia 17 w.
  • Polska a Szwecja 17 w.
  • Szwecja a Polska 17 w.
 • Uwagi: W rękopisie znajdują się także fragmenty diariusza Piotra Kochlewskiego, sekretarza Krzysztofa Radziwiłła, uzupełnione korespondencją hetmańską; odpisy. 3 karty puste Identyczny prawie materiał znajduje się w rkpsie BK 331 oraz w rkpsie Bibl. Racz. nr 195
 • Opracowania: Przeważająca większość pozycji została wydana drukiem w: Radziwiłł Krzysztof, Sprawy wojenne i polityczne. Paryż 1859

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a pol a lat
 • 130
   0
   .
  a Diariusz
 • 245
   0
   0
  a Diariusz woyny szwedskiey w Inflanciech z zupełną korrespondencyą podczas tey woyny y traktatem za panowania [...] Zygmunta III [...] pod którym kommenduiącego woyskiem Krzysztofa Radziwiłła [...] hetmana polnego WXL [...] począwszy od roku 1621 [w rzecz. 1620] aż do roku 1623.
 • 246
  3
  3
  a Diariusz wojny szwedzkiej w Inflantach.
 • 250 a kop.
 • 260 c 17 w.
 • 300 a 842 s. c 32x20 cm
 • 340 d Rkps e skóra brązowa, 18 w.
 • 400 a Mathisson zob. Matson Kasper
 • 400 a Samsony zob. Samsonius minister ryski
 • 400 a Gardie Jacob de La zob. de La Gardie Jacob
 • 400 a La Gardie Jacob de zob. de La Gardie Jacob
 • 500 a W rękopisie znajdują się także fragmenty diariusza Piotra Kochlewskiego, sekretarza Krzysztofa Radziwiłła, uzupełnione korespondencją hetmańską; odpisy. 3 karty puste a Identyczny prawie materiał znajduje się w rkpsie BK 331 oraz w rkpsie Bibl. Racz. nr 195
 • 520 a 5. Listy różnych do różnych: Ciechomski do NN 1622 (2) s. 596-597. - Komisarze polscy do komisarzy szwedzkich 1622 (10) s. 605-606, 618, 631, 645-646, 681-682, 684-685, 710-715 i 746. - Komisarze szwedzcy do komisarzy polskich 1622 (7) s. 603-604, 613-615, 642-643, 680-681, 682-683, 692-695 i 745. - Schraffer Adam do Gotarda Jana Tyzenhausa 1621 s. 147-148. - Senatorowie polscy do senatorów szwedzkich 1621 s. 422-424. - Senatorowie szwedzcy do senatorów polskich 1621 s. 419-422. - Tyzenhaus Gotard Jan do Adama Schraffera 1621 s. 148-151. - Wrangel Herman do Kaspra Denhoffa 1622 s. 461-462
 • 520 a 4. "Listy do Krzysztofa Radziwiłła od następujących: Czarnkowski Adam 1621 s. 188-189. - Ericson Andreas 1622 s. 440-441. - La Gardie Jacob de 1621-1622 (12) s. 145-146, 443-444, 446, 455-456, 462-463, 482-484, 488, 584-585, 586-587, 599-600, 602 i 616-617. - Matson (Mathisson?) Kasper 1622 s. 580. - Radziwiłł Wojciech b.d. 1622 s. 747-748. - m. Ryga 1621-1622 (3) s. 80-83 i 501-547
 • 520 a Zawiera m. in.: 1. "Listy Zygmunta III do następujących: Pac Samuel 1622 (2) s. 292-293. - Radziwiłł Krzysztof 1622 (3) s. 560-563. - Wołłowicz Hieronim 1622 s. 589-591 2. "Listy do Zygmunta III od następujących: Komisarze polscy 1622 s. 686-687. - Radziwiłł Krzysztof 1620-1622 (73) s. 1-2, 6-7, 8-9, 16-20. 24-26, 29-33, 37-38, 39-40, 44, 51, 52-54, 59-60, 61-62, 68-69, 71-75, 90-93, 95-100, 123-130, 137-139, 144-145, 152-156, 159-160, 171, 174, 176-181, 186, 191, 193-194, 194-196, 199-203, 212, 213-216, 221-224, 239-241, 242-246, 266-271, 277-278, 279-282, 289-290, 295, 296-297, 298-303, 307-308, 310-311, 314-318, 320-322, 328-331, 337-340, 565-577, 582-584, 588-589, 608-609, 647-648, 687, 751, 757-759, 798-799 i 802. - m. Ryga 1621 s. 83-86. - Senatorowie W. Ks. Lit. 1621 s. 26-27 3. "Listy Krzysztofa Radziwiłła do następujących: Broniewski b.d. 1621 s. 120-122. - Chlebowicz Mikołaj 1622 s. 233-234. - Czarnkowski Adam 1621-1622 (2) s. 110-113 i 189-191. - Denhoff Ernest b.d. 1621 s. 122-123. - Denhoff Kasper 1621-1622 (3) s. 117-120, 135-137 i 296. - m. Dorpat 1621 s. 38. - Ericson Andreas 1622 s. 441-442. - Gembicki Wawrzyniec arcybp 1621 (3) s. 9-10, 44-45 i 101. - Gosiewski Aleksander 1621 (2) s. 12-15. - Kazanowski Zygmunt 1622 s. 634-635. - La Gardie Jacob de 1621-1622 (13) s. 146-147, 444-445, 446-447, 459-461, 463-464, 484, 489-491, 581-582, 585-586, 600-601, 601-602, 604 i 617. - Leszczyński Wacław 1621-1622 (6) s. 21-22, 33, 64-65, 113-114, 296 i 309-310. - Lipski Andrzej bp 1621-1622 (6) s. 10-11, 176, 288-289, 291-292, 296 i 309. - Naruszewicz Krzysztof 1621-1622 (6) s. 66-67, 75-76, 134-135, 260-263 i 325-326. - Pac Stefan 1621-1622 (4) s. 93-95, 116-117, 296 i 343-346. - Pletemberg Walter 1621 s. 34-35. - m. Połock 1622 s. 187. - Radziwiłł Wojciech 1620-1622 (12) s. 7-8, 11-12, 63-64, 103-108, 131-133, 175-176, 192-193, 198-199, 257-259, 287-288, 351-352 i 748-750. - m. Ryga 1621-1622 (8) s. 36-37, 38-39, 42, 49-50, 60-61, 86-90, 152 i 549-559. - Samsoniusz (Samsony, Samosin?) 1622 s. 182-185. - Sapieha Krzysztof Stefan b.d. 1621 s. 133-134. - Sapieha Lew 1621-1622 (31) s. 35-36, 43-44, 51-52, 62-63, 101-103, 130-131, 139-143, 156-158, 161-170, 171-174, 181-182, 192, 196-198, 203-211, 212-213, 216-218, 241-242, 246-249, 259-260, 278-279, 282-287, 291, 295-296, 297, 303-305, 326-328, 332-335, 340-343, 564, 612-613, 799-800 i 802-804. - Sejm b.d. 1621 s. 56-59. - Senat b.d. 1621-1622 (2) s. 54-56 i 224-231. - Sokoliński Krzysztof Drucki 1622 s. 235. - Strawiński Balcer 1622 s. 234. - Trybunał koronny b.d. 1621 s. 15-16. - Wiesiołowski Krzysztof b.d. 1621 s. 115-116. - Wiesiołowski Maciej 1621 s. 67-68. - Władysław królewicz polski 1622 (6) s. 609-610, 633-634, 646-647, 688, 759-760 i 804-805. - Wołłowicz Eustachy bp 1622 (7) s. 211-212, 231-233, 238-239, 305-307, 308-309, 322-323 i 805-806. - Wołłowicz Hieronim (Jarosz) 1621-1622 (10) s. 27-29, 42-43, 65-66, 219-221, 235-238, 298, 319-320, 323-325, 598-599 i 601. - Zadzik Jakub ks. 1621 (3) s. 33-34, 114-115 i 143-144. - Zbaraski Jerzy b.d. 1621 (2) s. 45 i 108-109. - Zbaraski Krzysztof b.d. 1621 s. 109-110. - NN 1621-1622 (3) s. 21, 187-188, 235 i 678-679
 • 520 a 6. Porozumienie zawarte między Fryderykiem, ks. kurlandzkim a Krzysztofem Radzwiłłem w Mesoten d. 15. 12. 1621 s. 389-392 7. Umowa zawarta między Fryderykiem, ks. kurlandzkim a Krzysztofem Radziwiłłem w sprawie dostarczania wojsku żywności. 19. 12. 1621 s. 393-395 8. Dokument Fryderyka, ks. kurlandzkiego, w sprawie przejęcia zamku w Mitawie odbitego Szwedom przez Krzysztofa Radziwiłła. 11.07. 1622 s. 438-439 9."Opisanie zjazdu y rozmów JWpana starosty żmudzkiego [Hieronima Wołłowicza i Goterda (Gotarda?) Tyzenhausa, kasztelana wendeńskiego] z canclerzem szweckim [Axelem Oxenstierną]". 27-28. 10. 1622 s. 648-678 10."Mowa z własnego manuscriptu XJiM [Krzysztofa Radziwiłła] wypisana, którą miał na seymie ani 1623 die 4 martii, gdy Król. JoM., senatowi y Rptey w niewymownym ludzi consursie rerum a se gestarum ra[ti]onem dawał". s. 807-828 11."Mowa X. J. M. [Krzysztofa Radziwiłła [...] do K. J. M., gdy od izby poselskiej do Kr. J. M. y do senatu z petitami chodził 1623 d. 7 martii" s. 839-841
 • 530 d Mf 426
 • 530 b BN d Kat. Mikr. BN R. 2: 1952, poz. 39
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego a wydarty ekslibris d BK II, 203 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 a Przeważająca większość pozycji została wydana drukiem w: Radziwiłł Krzysztof, Sprawy wojenne i polityczne. Paryż 1859
 • 600
   0
   9
  a Fryderyk Kettler c (książę Kurlandii i Semigalii ; d 1569-1642)
 • 600
   1
   9
  a Oxenstierna, Axel d (1583-1654)
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1621 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Senat 1621
 • 610
   2
   .
  a Trybunał koronny 1621
 • 650
   .
   9
  a Wojna polsko-szwedzka (1621-1626)
 • 650
   .
   9
  a Korespondencja dyplomatyczna y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Polityka międzynarodowa y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Listy polsko-łacińskie y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Mowy polskie y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Inflanty y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Kurlandia y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Polska x a Szwecja z 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Szwecja x a Polska y 17 w.
 • 700
   1
   2
  a Czarnkowski Adam Sędziwój d (1555-1627)
 • 700
   1
   2
  a De La Gardie Jacob c gen. szwedz. marsz. Szwecji d (1583-1652)
 • 700
   1
   2
  a Denhoff Kasper c wda sieradzki d (?-1645)
 • 700
   1
   2
  a Gembicki Wawrzyniec c prymas kanclerz w. kor. d (1559-1624)
 • 700
   1
   2
  a Gosiewski Aleksander c wda smoleński d (?-1639)
 • 700
   1
   2
  a Kazanowski Zygmunt c podkomorzy w. kor. d (ca 1563-1634)
 • 700
   1
   2
  a Lipski Andrzej c bp krakowski kanclerz w. kor. d (1572-1631)
 • 700
   1
   2
  a Naruszewicz Krzysztof c podskarbi w. lit. d (?-1630)
 • 700
   1
   2
  a Pac Samuel c chorąży wielki lit. d (1590-1627)
 • 700
   1
   2
  a Pac Stefan c podskarbi lit. podkanclerzy lit. d (1587-1640)
 • 700
   1
   2
  a Plettenberg Walter c sta nowogrodzki
 • 700
   1
   2
  a Radziwiłł Albrycht Stanisław c kanclerz lit. d (1593-1656)
 • 700
   1
   2
  a Radziwiłł Krzysztof c wda wileński hetman w. lit. d (1585-1640)
 • 700
   1
   2
  a Samsonius c minister ryski
 • 700
   1
   2
  a Sapieha Krzysztof Stefan
 • 700
   1
   2
  a Sapieha Lew c kanclerz i hetman w. lit. d (1557-1633)
 • 700
   1
   2
  a Schraffer Adam
 • 700
   1
   2
  a Sokoliński Krzysztof Drucki
 • 700
   1
   2
  a Strawiński Balcer c ciwun trocki
 • 700
   1
   2
  a Tyzenhaus Gothard Jan c kpt. marienburski klan wendeński
 • 700
   1
   2
  a Wiesiołowski Krzysztof c stolnik lit. marszałek nadworny d (?-1637)
 • 700
   0
   2
  a Władysław b IV c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 700
   1
   2
  a Wołłowicz Eustachy c bp wileński d (1571-1630)
 • 700
   1
   2
  a Wołłowicz Hieronim [Jarosz] c podkancl. lit. sta żmudzki d (?-1643)
 • 700
   1
   2
  a Zadzik Jakub c bp chełmiński krakowski kanclerz w. kor. d (1582-1642)
 • 700
  1 
   2
  a Zbaraski Jerzy c podczaszy kor. klan krakowski d (ca 1573-1631)
 • 700
   1
   2
  a Zbaraski Krzysztof c koniuszy kor. d (1580-1627)
 • 740 a Mowa z własnego manuscriptu XJiM Krzysztofa Radziwiłła wypisana którą miał na seymie ani 1623 die 4 martii gdy Król. JoM. senatowi y Rptey w niewymownym ludzi consursie rerum a se gestarum rationem dawał.
 • 740 a Opisanie zjazdu y rozmów JWPana starosty żmudzkiego Hieronima Wołłowicza i Goterda Gotarda? Tyzenhausa kasztelana wendeńskiego z canclerzem szweckim Axelem Oxenstierną. 27-28. 10. 1622
 • 740 a Dokument Fryderyka ks. kurlandzkiego w sprawie przejęcia zamku w Mitawie odbitego Szwedom przez Krzysztofa Radziwiłła. 11.07. 1622
 • 740 a Umowa zawarta między Fryderykiem ks. kurlandzkim a Krzysztofem Radziwiłłem w sprawie dostarczania wojsku żywności. 19. 12. 1621
 • 740 a Porozumienie zawarte między Fryderykiem ks. kurlandzkim a Krzysztofem Radzwiłłem w Mesoten d. 15. 12. 1621
 • 740 a Listy do Krzysztofa Radziwiłła
 • 740 a Listy Krzysztofa Radziwiłła
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski
 • 852 j BK 00332
 • 999 d 2017-06-12

Indeksy