"Diarium seymu grodzińskiego za panowania [...] Augusta Wtórego roku 1718 d. trzeciego, miesiąca Octobra zaczętego."

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00422
 • Kopie: Mf 509
 • Tytuł: "Diarium seymu grodzińskiego za panowania [...] Augusta Wtórego roku 1718 d. trzeciego, miesiąca Octobra zaczętego."
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 103 k. 31x19 cm
 • Oprawa: półskórek, 18 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • August II król Polski, "Kopia listu JKM [Augusta II] do cara [...]" Piotra I, 1718 k. 24v
  • "Rellacya powtórney konferencyi z księciem [Grzegorzem] Dołhorukiem d. 13 Januarii [...] 1719" k. 31v
  • "Replika na propozycye [...] Dołhorukiego w Warszawie d. 13 Januarii 1719" k. 35
  • "Dyariusz reassumptiey seymu walnego grodzińskiego w Warszawie d. 30 Decembris 1719 ao" k. 38-61
  • "Mowa [...] Michała Radziwiłła przy oddawaniu pieczęci wielkiej W. Ks. Lit. die 10 Februarii 1720" k. 59v-60
  • "Conclusio Senatus Consilii Varsaviae d. 6 Martii 1720" k. 61v
  • Notatki różne, przeważnie rachunki A. Zarębskiego 1740-1741 k. 65-66, 68-69
  • Szembek, Stanisław prymas, "Kopia listu [...] prymasa [Stanisława Szembeka] nomine senatus do cara [...]", 1718 k. 25
  • "Relacya konferencyi die 17 Decembris 1718 w stancyi [...] kanclerza w. kor. [Jana Szembeka] in frequentia [...] X. X. kuiawskiego [Felicjana Konstantyna Szaniawskiego], poznańskiego [Krzysztofa Szembeka], przemyskiego [Jana Kazimierza Alten-Bokum] biskupów, [...] panów krakowskiego [Janusza Wiśniowieckiego], chełmińskiego [Jakuba Zygmunta Rybińskiego], malborskiego [Piotra Kczewskiego] woiewodów, marszałka [Józefa Mniszcha] kanclerza, podskarbiego [Jana Przebendowskiego] wielkich koronnych i księcia podkanclerzego lit. [Kazimierza Czartoryskiego] odprawioney." k. 30v
  • Przebieg sejmu aż do zamknięcia obrad w d. 14. 11. 1718
  • "Kopia listu od izby poselskiej do tegosz cara [...]" 26. 10. 1718 k. 25v
  • Piotr I car Rosji, "Kopia listu cara [...] Piotra I] do JKMci [Augusta II] przez [...] pana Lesiewskiego pisanego" 20. 11. 1718 k. 26
  • Piotr I car Rosji, "Copia hramoty cara [Piotra I [...] do [...] prymasa" Stanisława Szembeka, 1718 k. 27v
  • Piotr I car Rosji, "Kopia hramoty [Piotra I] do stanu rycerskiego" koniec 1718, po 26. 10. k. 28
  • "Konstytucye seymu walnego ordynaryinego sześćniedzielnego w Grodnie [...] 1718 dnia 3 października złożonego." k. 28v
 • Proweniencja: W latach 1740-1741 był w posiadaniu Fr. Gorzewskiego i A. Zarębskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Alten Bokum, Jan Kazimierz de (bp przemyski, podkanclerzy kor. ; 1666-1721)
  • Czartoryski Kazimierz podkanclerzy w. lit. (?-1741)
  • Dolgorukov Grigorij poseł ros. (1656-1723)
  • Kczewski Piotr Ernest wda malborski (?-1722)
  • Mniszech Józef marszałek w. kor. (1670-1747)
  • Przebendowski Jan Jerzy wda malborski podskarbi w. kor. (1639-1729)
  • Rybiński Jakub Zygmunt wda chełmiński (?-1725)
  • Szaniawski Felicjan Konstanty bp krakowski (1668-1732)
  • Szembek Jan kanclerz w. kor. (?-1731)
  • Szembek Krzysztof Antoni bp poznański prymas (1667-1748)
  • Wiśniowiecki Janusz Antoni klan krakowski (1678-1741)
  • Zarębski A.
  • Sejm 1718 Grodno
  • Senatus Consilium 1720
  • Konstytucje sejmowe 18 w.
  • Sejm 18 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • Listy 18 w.
 • Uwagi: między k. 101 a 102 wycięto kilkadziesiąt kart k. 1, 63-64, 67, 70-102 czyste

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Diarium
 • 245 $a "Diarium seymu grodzińskiego za panowania [...] Augusta Wtórego roku 1718 d. trzeciego, miesiąca Octobra zaczętego."
 • 246 $a "Xięga Zapisana Dyaryuszem Seymu Grodzieńskiego A. 1718" $g Na okł.:
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 18 w.
 • 300 $a 103 k. $c 31x19 cm
 • 340 $d Rkps $e półskórek, 18 w.
 • 500 $a między k. 101 a 102 wycięto kilkadziesiąt kart $a k. 1, 63-64, 67, 70-102 czyste
 • 520 $a August II król Polski, "Kopia listu JKM [Augusta II] do cara [...]" Piotra I, 1718 k. 24v
 • 520 $a "Rellacya powtórney konferencyi z księciem [Grzegorzem] Dołhorukiem d. 13 Januarii [...] 1719" k. 31v
 • 520 $a "Replika na propozycye [...] Dołhorukiego w Warszawie d. 13 Januarii 1719" k. 35
 • 520 $a "Dyariusz reassumptiey seymu walnego grodzińskiego w Warszawie d. 30 Decembris 1719 ao" k. 38-61
 • 520 $a "Mowa [...] Michała Radziwiłła przy oddawaniu pieczęci wielkiej W. Ks. Lit. die 10 Februarii 1720" k. 59v-60
 • 520 $a "Conclusio Senatus Consilii Varsaviae d. 6 Martii 1720" k. 61v
 • 520 $a Notatki różne, przeważnie rachunki A. Zarębskiego 1740-1741 k. 65-66, 68-69
 • 520 $a Szembek, Stanisław prymas, "Kopia listu [...] prymasa [Stanisława Szembeka] nomine senatus do cara [...]", 1718 k. 25
 • 520 $a "Relacya konferencyi die 17 Decembris 1718 w stancyi [...] kanclerza w. kor. [Jana Szembeka] in frequentia [...] X. X. kuiawskiego [Felicjana Konstantyna Szaniawskiego], poznańskiego [Krzysztofa Szembeka], przemyskiego [Jana Kazimierza Alten-Bokum] biskupów, [...] panów krakowskiego [Janusza Wiśniowieckiego], chełmińskiego [Jakuba Zygmunta Rybińskiego], malborskiego [Piotra Kczewskiego] woiewodów, marszałka [Józefa Mniszcha] kanclerza, podskarbiego [Jana Przebendowskiego] wielkich koronnych i księcia podkanclerzego lit. [Kazimierza Czartoryskiego] odprawioney." k. 30v
 • 520 $a Przebieg sejmu aż do zamknięcia obrad w d. 14. 11. 1718
 • 520 $a "Kopia listu od izby poselskiej do tegosz cara [...]" 26. 10. 1718 k. 25v
 • 520 $a Piotr I car Rosji, "Kopia listu cara [...] Piotra I] do JKMci [Augusta II] przez [...] pana Lesiewskiego pisanego" 20. 11. 1718 k. 26
 • 520 $a Piotr I car Rosji, "Copia hramoty cara [Piotra I [...] do [...] prymasa" Stanisława Szembeka, 1718 k. 27v
 • 520 $a Piotr I car Rosji, "Kopia hramoty [Piotra I] do stanu rycerskiego" koniec 1718, po 26. 10. k. 28
 • 520 $a "Konstytucye seymu walnego ordynaryinego sześćniedzielnego w Grodnie [...] 1718 dnia 3 października złożonego." k. 28v
 • 530 $b BN
 • 530 $d Mf 509
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a W latach 1740-1741 był w posiadaniu Fr. Gorzewskiego i A. Zarębskiego $d BK II, 296 $w Zarębski A. $w Gorzewski Fr.
 • 600 $a Alten Bokum, Jan Kazimierz de $c (bp przemyski, podkanclerzy kor. ; $d 1666-1721)
 • 600 $a Czartoryski Kazimierz $c podkanclerzy w. lit. $d (?-1741)
 • 600 $a Dolgorukov Grigorij $c poseł ros. $d (1656-1723)
 • 600 $a Kczewski Piotr Ernest $c wda malborski $d (?-1722)
 • 600 $a Mniszech Józef $c marszałek w. kor. $d (1670-1747)
 • 600 $a Przebendowski Jan Jerzy $c wda malborski podskarbi w. kor. $d (1639-1729)
 • 600 $a Rybiński Jakub Zygmunt $c wda chełmiński $d (?-1725)
 • 600 $a Szaniawski Felicjan Konstanty $c bp krakowski $d (1668-1732)
 • 600 $a Szembek Jan $c kanclerz w. kor. $d (?-1731)
 • 600 $a Szembek Krzysztof Antoni $c bp poznański prymas $d (1667-1748)
 • 600 $a Wiśniowiecki Janusz Antoni $c klan krakowski $d (1678-1741)
 • 600 $a Zarębski A.
 • 610 $a Sejm 1718 Grodno
 • 610 $a Senatus Consilium 1720
 • 650 $a Konstytucje sejmowe $y 18 w.
 • 650 $a Sejm $y 18 w.
 • 650 $a Korespondencja dyplomatyczna $y 18 w.
 • 650 $a Mowy $y 18 w.
 • 650 $a Listy $y 18 w.
 • 700 $a Kczewski Piotr Ernest $c wda malborski $d (?-1722)
 • 700 $a Zarębski A.
 • 700 $a Wiśniowiecki Janusz Antoni $c klan krakowski $d (1678-1741)
 • 700 $a Szembek Krzysztof Antoni $c bp. poznański prymas $d (1667-1748)
 • 700 $a Szembek Jan $c kanclerz w. kor. $d (?-1731)
 • 700 $a Szaniawski Felicjan Konstanty $c bp krakowski $d (1668-1732)
 • 700 $a Rybiński Jakub Zygmunt $c wda chełmiński $d (?-1725)
 • 700 $a Przebendowski Jan Jerzy $c wda malborski podskarbi w. kor. $d (1639-1729)
 • 700 $a Mniszech Józef $c marszałek w. kor. $d (1670-1747)
 • 700 $a Czartoryski Kazimierz $c podkanclerzy w. lit. $d (?-1741)
 • 700 $a Dolgorukov Grigorij $c poseł ros. $d (1656-1723)
 • 740 $a Relacya konferencyi die 17 Decembris 1718 w stancyi kanclerza w. kor. Jana Szembeka in frequentia X. X. kuiawskiego Felicjana Konstantyna Szaniawskiego poznańskiego Krzysztofa Szembeka przemyskiego Jana Kazimierza Alten-Bokum biskupów panów krakowskiego Janusza Wiśniowieckiego chełmińskiego Jakuba Zygmunta Rybińskiego malborskiego Piotra Kczewskiego woiewodów marszałka Józefa Mniszcha kanclerza podskarbiego Jana Przebendowskiego wielkich koronnych i księcia podkanclerzego lit. Kazimierza Czartoryskiego odprawioney.
 • 740 $a Rellacya powtórney konferencyi z księciem Grzegorzem Dołhorukiem d. 13 Januarii 1719.
 • 740 $a Replika na propozycye Dołhorukiego w Warszawie d. 13 Januarii 1719
 • 740 $a Dyariusz reassumptiey seymu walnego grodzińskiego w Warszawie d. 30 Decembris 1719 ao
 • 740 $a Conclusio Senatus Consilii Varsaviae d. 6 Martii 1720
 • 740 $a List od izby poselskiej do tegosz cara 26. 10. 1718
 • 740 $a Konstytucye seymu walnego ordynaryinego sześćniedzielnego w Grodnie 1718 dnia 3 października złożonego.
 • 777 $a August II Mocny (król Polski ; 1670-1733) $t List JKM Augusta II do cara Piotra I 1718
 • 777 $a Szembek Stanisław prymas 1650-1721 $t List prymasa Stanisława Szembeka nomine senatus do cara 1718
 • 777 $a Piotr I (car Rosji ; 1672-1725) $t List cara Piotra I do Augusta II przez pana Lesiewskiego pisanego 20. 11. 1718
 • 777 $a Piotr I (car Rosji ; 1672-1725) $t Copia hramoty cara Piotra I do prymasa Stanisława Szembeka 1718 k. 27v
 • 777 $a Piotr I (car Rosji ; 1672-1725) $t Kopia hramoty Piotra I do stanu rycerskiego koniec 1718 po 26. 10.
 • 777 $a Radziwiłł Michał Kazimierz Rybeńko wda wileński hetman w. lit. 1702-1762 $t Mowa Michała Radziwiłła przy oddawaniu pieczęci wielkiej W. Ks. Lit. die 10 Februarii 1720
 • 852 $j BK 00422
 • 999 $d 2017-10-24

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00422