"Listy rożnych w 1733. Rozprawa o Mennicy"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00432
 • Kopie: Mf 1904
 • Autor: Jabłonowski, Józef Aleksander wda nowogródzki (1711-1777)
 • Tytuł:
  • Korespondencja prywatna i publiczna dotycząca Inflant. [Jabłonowski?], Wywodu rzeczy pieniężnej Część [pierw]sza
  • "Listy rożnych w 1733. Rozprawa o Mennicy"
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 239 k. 26x18 cm i mn.
 • Oprawa: Półskórek, śr. zniszcz. Ślady po pasożytach
 • Język: Pol., ros., niem., franc., grec. cyrylica, grec.
 • Zawartość:
  • Rękopis wyraźnie składa się z dwóch części: pierwsza to kolekcja listów i aktów dotyczących spraw inflanckich, druga to rozważania ekonomiczne, bogate w liczne odwołania do pisarzy i historyków starożytnych (m. in. Plutarcha, Liwiusza czy Pliniusza) oraz z cytowaniem nazw starogreckich w oryginale. Rozważania są podzielone na rozdziały, a na marginesach spotyka się liczne notki i tytuliki. Natomiast utwór "Sarmato-Cosacis [...]" obejmuje tylko tytuł i spis treści i sprawia wrażenie jedynie małego fragmentu większej całości, która być może przez przypadek znalazła się między kartami "Wywodu rzeczy pieniężney [...]"
  • "Listy rożnych w 1733. Rozprawa o Mennicy" k. 1 k. 1v. czysta Niezidentyfikowany list po rosyjsku k. 2-3 k. 3v.-4v. czyste List do C. Lacyego od syna[?] k. 5-6v. List do C. Lacyego od córki Marty Lacy k. 7-7v. List Apolonii Candeus[?] do syna Gustawa Albrechta k. 8-9v. List Anny Małgorzaty Warner do córki Marii Elżbiety k. 10-10v. List Marty Lacy do córki Katarzyny k. 11-11v. List do Gustawa Wrangella od jego kuzyna k. 12-13v. k. 144-14v. czyste List Otto[na] Fab[iana] Boye[?] do brata k. 15-16 k. 16v. czysta "List do Posła moskiewskiego Lawenwolda[!]" od Ostermana k. 17-19 k. 19v. czysta List M. Lacy do syna Borysa[? k. 20-20v. List do kapitana Lacyego od Jana Babyego[?] k. 21-23v. "Listy trzy pisane do Zagrayskiego G[ene]r[a]ła Leytnanta od piechoty, pisane o milę z Kieydan, przez Obersztleytnanta Nurasa" k. 24-27av. "Paszport kurierow" wystawiony przez Reinholda Völkersahma k. 28-28v. Instrukcja dla kuriera podpisana przez R. Völkersahma k. 29-30v. List imperatorowej Anny do Lacyego k. 31-32v. List imperatorowej Anny do Löwenwolda k. 33-34v. List do Cameura[?] od brata k. 35-36 k. 36v. czysta List G.[?] Lacyego do niezidentyfikowanego oficera k. 37-38v. List G. Lacyego do niezidentyfikowanego odbiorcy k. 37-38v. k. 39v. czysta List G. Lacyego do matki k. 40-41v. k. 42-42v. czysta List G. Lacyego do kuzyna k. 43-44 k. 44v. czysta List G. Lacyego do "General Directeur und vice President" k. 45-45v. List Löwenwolda do "Ihro Excell[ent]iae" k. 46-46v. "Żurnał [...] korpusa" i raport podpisane przez G. Lacyego k. 47-51 51v.-52v. czyste List ks. Stanisława [Ogińskiego?] do niezidentyfikowanego odbiorcy k. 53-53v. List G. Lacyego do "General Directeur und vice President" k. 54-55 k. 55v.-56v. czyste List G. Lacyego do nieokreślonego księcia k. 57 k. 57v. czysta List niezidentyfikowany k. 58 k. 58 v. czysta List księcia Pleiyna[?] do niezidentyfikowanego odbiorcy k. 59 k. 59v.-61v. czyste Uniwersał generała wojsk rosyjskich k. 62 k. 62v. czysta List Lwa Izmayłła do nieokreślonego pułkownika k. 63 k. 63v. czysta List niezidentyfikowanego nadawcy do nieokreślonego podpułkownika k. 64-65v. Instrukcja (po rosyjsku) s. 66-67v. Ukazy imperatorowej Anny (na odwrocie zapiski urzędników rosyjskich) k. 68-69v. List Wasilieja Talina[?] do niezidentyfikowanego odbiorcy k. 70-70v. i 73v. Niezidentyfikowany list po rosyjsku k. 71 k. 71v.-73 czyste k. 74-74v. czyste Niezidentyfikowany list po rosyjsku k. 75-75v. k. 76-76v. czyste Uniwersał imperatorowej Anny w sprawach "liwonskich obłastiej" k. 77 k. 77v. czysta [Jabłonowski Józef Aleksander?], "Wywodu rzeczy pieniężney Część 1sza O monecie w powszechności" [po r. 1764 k. 78-236v. "Sarmato-Cosacis aliisque ex una gente populis" oraz "Index Paragraphorum" (przekr.) k. 237-237v. "Zakonczenie Dzieła" (o monecie) k. 238-238v. k. 239-239v. czyste
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Anna (caryca Rosji ; 1693-1740)
  • Baby Jan
  • Boye Otton Fabian
  • Cameur
  • Candeus Apolonia
  • Candeus Gustav Albrecht syn Apolonii
  • Gołębiowski Łukasz historyk (1773-1849)
  • Izmayłło Lew
  • Lacy Borys[?] syn Marty Lacy
  • Lacy C. gen. gubernator Inflant
  • Lacy G.[?] oficer rosyjski
  • Lacy Katarzyna córka Marty Lacy
  • Lacy Marta córka C. Lacy'ego
  • L~owenwolde Karol Gustaw dyplomata rosyjski
  • Nuras oficer rosyjski
  • Ogiński Stanisław Jerzy klan mścisławski i witebski sta wierzbowski
  • Osterman Andrzej polityk rosyjski
  • Talin[?] Wasiliej
  • V~olkersham Reinhold
  • Warner Anna Małgorzata
  • Warner Maria Elżbieta córka Anny Małgorzaty
  • Wrangel Gustaw
  • Zagrajski gen. piechoty
  • Polityka międzynarodowa 18 w.
  • Listy 18 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 18 w.
  • Dyplomacja 18 w.
 • Uwagi:
  • pismo wielu rąk
  • Rękopis glosowany. K. 162 luźna, karty z podwójną paginacją k. 26a i 27a
  • Różne formaty zebranych akt

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Jabłonowski, Józef Aleksander c wda nowogródzki d (1711-1777)
 • 240 a Korespondencja prywatna i publiczna dotycząca Inflant. [Jabłonowski?], Wywodu rzeczy pieniężnej Część [pierw]sza
 • 245 a "Listy rożnych w 1733. Rozprawa o Mennicy"
 • 246 a Listy różnych osób po niemiecku, francusku i moskiewsku pisane z r. 1733. g tyt. z dawnego inw.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 239 k. c 26x18 cm i mn.
 • 340 d Rkps e Półskórek, śr. zniszcz. Ślady po pasożytach
 • 500 a pismo wielu rąk
 • 500 a Rękopis glosowany. K. 162 luźna, karty z podwójną paginacją k. 26a i 27a
 • 500 a Różne formaty zebranych akt
 • 520 a Rękopis wyraźnie składa się z dwóch części: pierwsza to kolekcja listów i aktów dotyczących spraw inflanckich, druga to rozważania ekonomiczne, bogate w liczne odwołania do pisarzy i historyków starożytnych (m. in. Plutarcha, Liwiusza czy Pliniusza) oraz z cytowaniem nazw starogreckich w oryginale. Rozważania są podzielone na rozdziały, a na marginesach spotyka się liczne notki i tytuliki. Natomiast utwór "Sarmato-Cosacis [...]" obejmuje tylko tytuł i spis treści i sprawia wrażenie jedynie małego fragmentu większej całości, która być może przez przypadek znalazła się między kartami "Wywodu rzeczy pieniężney [...]"
 • 520 a "Listy rożnych w 1733. Rozprawa o Mennicy" k. 1 k. 1v. czysta Niezidentyfikowany |list po rosyjsku k. 2-3 k. 3v.-4v. czyste List do C. Lacyego od syna[?] k. 5-6v. List do C. Lacyego od córki Marty Lacy k. 7-7v. List Apolonii Candeus[?] do syna Gustawa Albrechta k. 8-9v. List Anny Małgorzaty Warner do córki Marii Elżbiety k. 10-10v. List Marty Lacy do córki Katarzyny k. 11-11v. List do Gustawa Wrangella od jego kuzyna k. 12-13v. k. 144-14v. czyste List Otto[na] Fab[iana] Boye[?] do brata k. 15-16 k. 16v. czysta "List do Posła moskiewskiego Lawenwolda[!]" od Ostermana k. 17-19 k. 19v. czysta List M. Lacy do syna Borysa[? k. 20-20v. List do kapitana Lacyego od Jana Babyego[?] k. 21-23v. "Listy trzy pisane do Zagrayskiego G[ene]r[a]ła Leytnanta od piechoty, pisane o milę z Kieydan, przez Obersztleytnanta Nurasa" k. 24-27av. "Paszport kurierow" wystawiony przez Reinholda Völkersahma k. 28-28v. Instrukcja dla kuriera podpisana przez R. Völkersahma k. 29-30v. List imperatorowej Anny do Lacyego k. 31-32v. List imperatorowej Anny do Löwenwolda k. 33-34v. List do Cameura[?] od brata k. 35-36 k. 36v. czysta List G.[?] Lacyego do niezidentyfikowanego oficera k. 37-38v. List G. Lacyego do niezidentyfikowanego odbiorcy k. 37-38v. k. 39v. czysta List G. Lacyego do matki k. 40-41v. k. 42-42v. czysta List G. Lacyego do kuzyna k. 43-44 k. 44v. czysta List G. Lacyego do "General Directeur und vice President" k. 45-45v. List Löwenwolda do "Ihro Excell[ent]iae" k. 46-46v. "Żurnał [...] korpusa" i raport podpisane przez G. Lacyego k. 47-51 51v.-52v. czyste List ks. Stanisława [Ogińskiego?] do niezidentyfikowanego odbiorcy k. 53-53v. List G. Lacyego do "General Directeur und vice President" k. 54-55 k. 55v.-56v. czyste List G. Lacyego do nieokreślonego księcia k. 57 k. 57v. czysta List niezidentyfikowany k. 58 k. 58 v. czysta List księcia Pleiyna[?] do niezidentyfikowanego odbiorcy k. 59 k. 59v.-61v. czyste Uniwersał generała wojsk rosyjskich k. 62 k. 62v. czysta List Lwa Izmayłła do nieokreślonego pułkownika k. 63 k. 63v. czysta List niezidentyfikowanego nadawcy do nieokreślonego podpułkownika k. 64-65v. Instrukcja (po rosyjsku) s. 66-67v. Ukazy imperatorowej Anny (na odwrocie zapiski urzędników rosyjskich) k. 68-69v. List Wasilieja Talina[?] do niezidentyfikowanego odbiorcy k. 70-70v. i 73v. Niezidentyfikowany |list po rosyjsku k. 71 k. 71v.-73 czyste k. 74-74v. czyste Niezidentyfikowany |list po rosyjsku k. 75-75v. k. 76-76v. czyste Uniwersał imperatorowej Anny w sprawach "liwonskich obłastiej" k. 77 k. 77v. czysta [Jabłonowski Józef Aleksander?], "Wywodu rzeczy pieniężney Część 1sza O monecie w powszechności" [po r. 1764 k. 78-236v. "Sarmato-Cosacis aliisque ex una gente populis" oraz "Index Paragraphorum" (przekr.) k. 237-237v. "Zakonczenie Dzieła" (o monecie) k. 238-238v. k. 239-239v. czyste
 • 530 d Mf 1904
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., ros., niem., franc., grec. b cyrylica, grec.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK II 302 w Działyński Tytus
 • 600 a Anna c (caryca Rosji ; d 1693-1740)
 • 600 a Baby Jan
 • 600 a Boye Otton Fabian
 • 600 a Cameur
 • 600 a Candeus Apolonia
 • 600 a Candeus Gustav Albrecht c syn Apolonii
 • 600 a Gołębiowski Łukasz c historyk d (1773-1849)
 • 600 a Izmayłło Lew
 • 600 a Lacy Borys[?] c syn Marty Lacy
 • 600 a Lacy C. c gen. gubernator Inflant
 • 600 a Lacy G.[?] c oficer rosyjski
 • 600 a Lacy Katarzyna c córka Marty Lacy
 • 600 a Lacy Marta c córka C. Lacy'ego
 • 600 a L~owenwolde Karol Gustaw c dyplomata rosyjski
 • 600 a Nuras c oficer rosyjski
 • 600 a Ogiński Stanisław Jerzy c klan mścisławski i witebski sta wierzbowski
 • 600 a Osterman Andrzej c polityk rosyjski
 • 600 a Talin[?] Wasiliej
 • 600 a V~olkersham Reinhold
 • 600 a Warner Anna Małgorzata
 • 600 a Warner Maria Elżbieta c córka Anny Małgorzaty
 • 600 a Wrangel Gustaw
 • 600 a Zagrajski gen. piechoty
 • 650 a Polityka międzynarodowa y 18 w.
 • 650 a Listy y 18 w.
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna y 18 w.
 • 650 a Dyplomacja y 18 w.
 • 740 a Listy trzy pisane do Zagrayskiego Generała Leytnanta od piechoty [...] przez Obersztleytnanta Nurasa
 • 740 a List po rosyjsku
 • 740 a Listy do Lacyego C. gen.-gubernatora Inflant
 • 740 a List Candeus? Apolonii do syna Gustawa Albrechta
 • 740 a List Warner Anny Małgorzaty do córki Marii Elżbiety
 • 740 a Listy Lacy Marty do
 • 740 a List do Wrangella Gustava od jego kuzyna
 • 740 a List Boye? Ottona Fabiana do brata
 • 740 a List Ostermana do Lawenwolda posła moskiewskiego
 • 740 a List Babyego? Jana do Lacyego kpt.
 • 740 a Żurnał korpusa i raport podpisane przez G. Lacyego
 • 740 a List Ogińskiego Stanisława do NN
 • 740 a List niezidentyfikowany
 • 740 a List księcia Pleiyna? do NN
 • 740 a Uniwersał generała wojsk rosyjskich
 • 740 a List Izmayłła Lwa do NN pułkownika
 • 740 a List NN do NN podpułkownika
 • 740 a Instrukcja po rosyjsku
 • 740 a Ukazy imperatorowej Anny na odwrocie zapiski urzędników rosyjskich
 • 740 a List Wasilieja Talina? do NN
 • 740 a Listy po rosyjsku
 • 740 a Uniwersał imperatorowej Anny w sprawach liwonskich obłastiej
 • 740 a Sarmato-Cosacis aliisque ex una gente populis oraz |Index Paragraphorum przekr.
 • 740 a O monecie
 • 740 a Paszport kurierow wystawiony przez Reinholda Völkersahma
 • 740 a Instrukcja dla kuriera podpisana przez R. Völkersahma
 • 740 a Listy Anny Romanowej carycy Rosji do
 • 740 a List do Cameura? od brata
 • 740 a Listy Lacyego G. do
 • 740 a List Löwenwolda do Ihro Excellentiae
 • 777 a Jabłonowski Józef Aleksander wda nowogródzki (1711-1777) t Wywodu rzeczy pieniężney. część I
 • 852 j BK 00432
 • 920 b Pieczęcie lakowe
 • 990 a Germanicum 18 w.
 • 990 a Russicum 18 w.
 • 990 a Livonicum 18 w.
 • 999 d 2017-11-27

Indeksy