"Commissio In Archivo Regni expedita circa traditionem Thesauri Regni kom. [Joanni] Czapski, thesaurario regni. 1739"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00440
 • Kopie: Mf 871
 • Tytuł: "Commissio In Archivo Regni expedita circa traditionem Thesauri Regni kom. [Joanni] Czapski, thesaurario regni. 1739"
 • Miejsce i czas powstania: 1701-1750
 • Opis fizyczny: 63 k. 31x20 cm
 • Oprawa: półskórek, 18 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Akta rewizji komisyjnych archiwum i skarbca koronnego na zamku w Krakowie z lat 1701 i 1739.
  • Sprawa dot. rozgraniczenia z Turcją. Na końcu prośba do komisarzy, wyznaczonych do rozgraniczenia, o zwrot dokumentów do archiwum po wypełnieniu zadania. Zamykają całość na k. 42 data 24.08. 1701, własnoręczne podpisy komisarzy, którzy wybrali dokumenty: Stanisława Morsztyna wojewody mazowieckiego, Jana Szembeka referendarza kor. i Andrzeja Żydowskiego chorążego krakowskiego; obok podpisów 3 pieczęcie herbowe wyciśnięte w czerwonym laku. Wykaz obejmuje dokumenty i listy do stosunków Polski z Turcją, Wołoszą i Mołdawią, wszystkie w regestach łacińskich i z datami rocznymi. Wybrano je "z skrzynie sub Numero 2, w ktorey są rożne tureckie listy y pakta", "z skrzynie sub No 8 vo".
  • Protokół zdawczo-odbiorczy zaczyna się aktem, fundującym jurysdykcję komisji z daty 20.07. 1739 k. 3-5 Korony (5) i klejnoty koronne (4 sceptra, 5 jabłek, łańcuchy, pasy, miecze, jednorożec i relikwiarz k. 7-14 "Opisanie kleynotów Rzeczypospolitey, które per tractatum Elbigensem dane są w zastaw electori Brandeburgiae [Fryderykowi III, późniejszemu królowi pruskiemu Fryderykowi I] anno 1700" k. 14-16 "Summaryusz regestrów y inwentarzów tudziesz różnych percept y expens wielkorządów! krak. w skarbcu koronnym znayduiących się" k. 1617 "Summaryusz exemplarzów do żupp wielickich y bochneńskich należących" k. 17-19 "Exemplarze do mennic należące" k. 19 "Summaryusz o quartcie Rzeczy Pospolitey tudziesz stacye z niektórych dóbr duchownych" k. 19-20 "Regestra perceptorum, proventuum castri Margeburgensis" [i regestry wpływów z Gdańska i Elbląga k. 20 "Regestra prowentów z różnych starostw" k. 20v-22 "Dzierżawy JKMci Retowo? per modum Inwentarza spisany" k. 22-23 "Summaryusz taryff różnych woiewództw" k. 24-28 "Zamknięcie skarbu" stwierdzenie braków i poruczenie podskarbiemu, by starał się o zwrot zabranych ksiąg k. 28v-29 "Deklaracya o warcie przy skarbie" k. 30 "Regestr papierów różnych, o których się rozumieć może, że podobno będą potrzebne [...] commissarzom" k. 31-42 wykaz dokumentów wyjętych ze skarbca królewskiego 1701, pieczęcie i podpisy: Stanisław Morsztyn, wda mazowiecki, Jan Szembek, referendarz kor., bp Andrzej Żydowski, chorąży krak. jako komisarz ad Archiwum naznaczony Następują akty dalszych czynności: limity w związku z rewizją papierów ekonomii dotyczących, otwarcie sklepów i skrzyń, wykazy i opis znalezionych w nich obiektów.
  • Rewizja odbyła się na mocy uchwały senatu 03.04.1739
 • Proweniencja: "od Muczkowskiego 1846" - [rkps ręką K. W. Kielisińskiego]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Fryderyk I (król Prus ; 1657-1713)
  • Morsztyn Stanisław wda sandomierski wda mazowiecki (?-1725)
  • Szembek Jan kanclerz w. kor. (?-1731)
  • Żydowski Andrzej Jan chor. krakowski (?-1721)
  • Archiwum Koronne
  • Senat 18 w.
  • Skarb państwa 18 w. Polska
  • Parlament 18 w.
  • Archiwistyka zbiory 18 w.
 • Uwagi:
  • Na k. 42v notatka z 18 w. o sporządzeniu kopii tego regestru wymieniająca podpisy pod nią, których oryginały mamy na k. 59. "Te tedy niżej specyfikowane wyięte są ze skarbu koronnego przez nas ex senatus consilio d. 29 Julii anno 1701 do tego naznaczonych [...] commissarzów w zamku krakowskiem d. 22 Augusti anno eodem."
  • "Hoc transumptum ex originali regestro in fornice castri Cracoviensis cistula secunda absigillata reperto de verbo ad verbum feria quinta post dominicam Passionis proxima [15.03. ] anno [...] 1728 descriptum manibus nostris subscribimus. Następuje 6 podpisów".
  • Na okładce naklejka z tytułem ręki z 18 w., pokrywającym się z częścią zawartości kodeksu (por. nr 1 niżej) tytuł na naklejce okł.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Akta
 • 245 a "Commissio In Archivo Regni expedita circa traditionem Thesauri Regni kom. [Joanni] Czapski, thesaurario regni. 1739"
 • 250 a kop.
 • 260 c 1701-1750
 • 300 a 63 k. c 31x20 cm
 • 340 d Rkps e półskórek, 18 w.
 • 500 a Na k. 42v notatka z 18 w. o sporządzeniu kopii tego regestru wymieniająca podpisy pod nią, których oryginały mamy na k. 59. a "Te tedy niżej specyfikowane wyięte są ze skarbu koronnego przez nas ex senatus consilio d. 29 Julii anno 1701 do tego naznaczonych [...] commissarzów w zamku krakowskiem d. 22 Augusti anno eodem."
 • 500 a "Hoc transumptum ex originali regestro in fornice castri Cracoviensis cistula secunda absigillata reperto de verbo ad verbum feria quinta post dominicam Passionis proxima [15.03. ] anno [...] 1728 descriptum manibus nostris subscribimus. Następuje 6 podpisów".
 • 500 a Na okładce naklejka z tytułem ręki z 18 w., pokrywającym się z częścią zawartości kodeksu (por. nr 1 niżej) a tytuł na naklejce okł.
 • 520 a Akta rewizji komisyjnych archiwum i skarbca koronnego na zamku w Krakowie z lat 1701 i 1739.
 • 520 a Sprawa dot. rozgraniczenia z Turcją. Na końcu prośba do komisarzy, wyznaczonych do rozgraniczenia, o zwrot dokumentów do archiwum po wypełnieniu zadania. Zamykają całość na k. 42 data 24.08. 1701, własnoręczne podpisy komisarzy, którzy wybrali dokumenty: Stanisława Morsztyna wojewody mazowieckiego, Jana Szembeka referendarza kor. i Andrzeja Żydowskiego chorążego krakowskiego; obok podpisów 3 pieczęcie herbowe wyciśnięte w czerwonym laku. Wykaz obejmuje dokumenty i listy do stosunków Polski z Turcją, Wołoszą i Mołdawią, wszystkie w regestach łacińskich i z datami rocznymi. Wybrano je "z skrzynie sub Numero 2, w ktorey są rożne tureckie listy y pakta", "z skrzynie sub No 8 vo".
 • 520 a Protokół zdawczo-odbiorczy zaczyna się aktem, fundującym jurysdykcję komisji z daty 20.07. 1739 k. 3-5 Korony (5) i klejnoty koronne (4 sceptra, 5 jabłek, łańcuchy, pasy, miecze, jednorożec i relikwiarz k. 7-14 "Opisanie kleynotów Rzeczypospolitey, które per tractatum Elbigensem dane są w zastaw electori Brandeburgiae [Fryderykowi III, późniejszemu królowi pruskiemu Fryderykowi I] anno 1700" k. 14-16 "Summaryusz regestrów y inwentarzów tudziesz różnych percept y expens wielkorządów! krak. w skarbcu koronnym znayduiących się" k. 1617 "Summaryusz exemplarzów do żupp wielickich y bochneńskich należących" k. 17-19 "Exemplarze do mennic należące" k. 19 "Summaryusz o quartcie Rzeczy Pospolitey tudziesz |stacye z niektórych dóbr duchownych" k. 19-20 "Regestra perceptorum, proventuum castri Margeburgensis" [i |regestry wpływów z Gdańska i Elbląga k. 20 "Regestra prowentów z różnych starostw" k. 20v-22 "Dzierżawy JKMci Retowo? per modum Inwentarza spisany" k. 22-23 "Summaryusz taryff różnych woiewództw" k. 24-28 "Zamknięcie skarbu" stwierdzenie braków i poruczenie podskarbiemu, by starał się o zwrot zabranych ksiąg k. 28v-29 "Deklaracya o warcie przy skarbie" k. 30 "Regestr papierów różnych, o których się rozumieć może, że podobno będą potrzebne [...] commissarzom" k. 31-42 wykaz dokumentów wyjętych ze skarbca królewskiego 1701, pieczęcie i podpisy: Stanisław Morsztyn, wda mazowiecki, Jan Szembek, referendarz kor., bp Andrzej Żydowski, chorąży krak. jako komisarz ad Archiwum naznaczony Następują akty dalszych czynności: limity w związku z rewizją papierów ekonomii dotyczących, otwarcie sklepów i skrzyń, wykazy i opis znalezionych w nich obiektów.
 • 520 a Rewizja odbyła się na mocy uchwały senatu 03.04.1739
 • 530 d Mf 871
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a "od Muczkowskiego 1846" - [rkps ręką K. W. Kielisińskiego] d BK II, 314 w Działyński Tytus (1796-1861) w Muczkowski Józef (1795-1858)
 • 600 a Fryderyk b I c (król Prus ; d 1657-1713)
 • 600 a Morsztyn Stanisław c wda sandomierski wda mazowiecki d (?-1725)
 • 600 a Szembek Jan c kanclerz w. kor. d (?-1731)
 • 600 a Żydowski Andrzej Jan c chor. krakowski d (?-1721)
 • 610 a Archiwum Koronne
 • 650 a Senat y 18 w.
 • 650 a Skarb państwa y 18 w. z Polska
 • 650 a Parlament y 18 w.
 • 650 a Archiwistyka x zbiory y 18 w.
 • 740 a Dzierżawy JKMci Retowo? per modum Inwentarza spisany
 • 740 a Protokół zdawczo-odbiorczy i |akt fundujący jurysdykcję komisji z daty 20.07. 1739
 • 740 a Korony 5 i klejnoty koronne 4 sceptra 5 jabłek łańcuchy pasy miecze jednorożec i relikwiarz
 • 740 a Opisanie kleynotów Rzeczypospolitey które per tractatum Elbigensem dane są w zastaw electori Brandeburgiae Fryderykowi III późniejszemu królowi pruskiemu Fryderykowi I anno 1700
 • 740 a Summaryusz regestrów y inwentarzów tudziesz różnych percept y expens wielkorządów! krak. w skarbcu koronnym znayduiących się
 • 740 a Summaryusz exemplarzów do żupp wielickich y bochneńskich należących
 • 740 a Exemplarze do mennic należące
 • 740 a Summaryusz o quartcie Rzeczy Pospolitey tudziesz |stacye z niektórych dóbr duchownych
 • 740 a Regestra perceptorum proventuum castri Margeburgensis i |regestry wpływów z Gdańska i Elbląga
 • 740 a Regestra prowentów z różnych starostw
 • 740 a Summaryusz taryff różnych woiewództw
 • 740 a Zamknięcie skarbu stwierdzenie braków i poruczenie podskarbiemu by starał się o zwrot zabranych ksiąg
 • 740 a Deklaracya o warcie przy skarbie
 • 740 a Regestr papierów różnych o których się rozumieć może że podobno będą potrzebne commissarzom
 • 740 a Wykaz dokumentów wyjętych ze skarbca królewskiego 1701 pieczęcie i podpisy Stanisław Morsztyn wda mazowiecki Jan Szembek referendarz kor. bp Andrzej Żydowski chorąży krak. jako komisarz ad Archiwum naznaczony
 • 852 j BK 00440
 • 999 d 17.11.30

Indeksy