Brak tytułu

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 13615
 • Kopie: Mf 9274
 • Tytuł: Silva rerum z II poł. XVII w.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w. koniec
 • Opis fizyczny: 107 k. 30x20 cm
 • Oprawa: skóra zniszczona
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • 56. Copia listu do pewnego Corespondenta, k. 48.
  • 57. A na przód, k. 48-50.
  • 58. Mowa na seymiku sreckim Imci Pana Rydzynskiego Czesznika Kaliskiego y Dyrectora na ten czas [...] 1689, k. 50-51.
  • 20. Wiersz. Inc: Twoje ozdoby twych oczu lazury, serca wnet zmiękczą twardsze nad marmury ... . k. 14v.
  • 60. Respons JMci Pana kasztelana Kaminskiego na list JMCi Pana Kasztelana Krzywinskiego, k. 53v-56v.
  • 61. Kopia listu Jegomosci Pana Pomaraskiego, k. 56v-57v.
  • 62. Proiect na Seymik Srzedzki imieniem JMci Pana kasztelana Sądeckiego, k. 57v-58v.
  • 63. Mowa do zagaienia Limitations Seymiku oraz relacya poselstwa, k. 58v-60.
  • 64. Mowa Pana Kasztelana Miedzyrzyckiego, k. 60-62v.
  • 65. Copia listu księcia JMci kardynała Arcybiskupa Gnieznienskiego do JMci x. Kanclerza Wielkiego Koronnego [...] 1691, k. 62v-63v.
  • 66. Oddawanie Panny do Klasztoru, k. 63v-64v.
  • 67. Ecclesiastes, rozdział 1-12, k. 64v-78v.
  • 68. Weselny List, k. 78v-81.
  • 69. List do Krola JMci, Anno 1691, k. 82-83.
  • 70. List do JMci Pana Referendarza Koronnego, k. 83-83v.; k. 84-86 puste.
  • 71. Mowa do JMCi Krola od Seymiku Sredzkiego, Anno 1690, k. 87-89, k. 90-107 puste.
  • 72. Przepis: "Wziąć smoły nayczarnieyszey szewskiey z migdałowym olejkiem [...]", k. 108.
  • 2. Laudum manifestationis adversus legatum Gallicum episcopum (petrum Bonsium) Biterrensem. Graudenti in conventu generali ante comitia electinis d. 11 (rz.) mensis Feb. A. 1669. k. 1v-2.
  • 1. Puncta ex instructione terrarum Prussiae. Graudent die 10 Febr. A. 1669. k. 1-1v.
  • 59. Copia listu JMci kasztelana Krzywinskiego, k. 51-53.
  • 19. Na oczy nadobnej damy. Wiersz. Inc.: Śliczne szafiery jasniące splendory ziemskich piękności ozdoby, honory ... . k. 14.
  • 18. Wiersz. Inc.: Nie każdy między święte zmieści się Jowisze, który sobie gospodę między Bogi pisze ... . k. 14.
  • 17. Listy Jana Kazimierza króla polskiego dotyczące zamierzonej abdykacji: ad summum pontificem Clementem IX, Varsoviae 13 VI 1688. Ad imperatorem Leopoldum I, b.d.; - ad regem Galliam Ludovicum XIV, b.d.; ad electorem Brandeburgium Fridericum Wilhelmum, b.d.; - ad ducem Neoburgicum Philipum Wilhelmum, b.d.. k. 13-13v.
  • 16. Kopia listu JMci Pana Dąbskiego chorążego zatorskiego do JMci Pana Brzychny chorążego krakowskiego de data 10 Julii A. 1668. k. 12-12v. Komentarz odnośnie poprzedniego tekstu (p.15).
  • 15. Kopia listu JMP. Łuszczewskiego Wojciecha do JMP. Kasztelana litewskiego de data 25 Junii A. 1668 i odpowiedź na ten list b.d. Apokryfy(?) zawierające przegląd kandydatów do korony polskiej ze wskazaniem osoby Filipa Wilhelma ks. neuburskiego. 10v-12.
  • 14. Tekst polityczny dotyczący bezkrólewia polskiego w 1668 r. Inc.: Stanął dnia wczorajszego wieczór kurier wyprawiony od Najaśniejszej Monarchiej Polskiey ... . k. 10-10v.
  • 13. Abdicatio regni. Relacja z senatus consilium 12 lipca 1668 r.: w tym: propozycja od tronu wygłoszona przez podkanclerzego kor. Andrzeja Olszowskiego. k. 9-9v.
  • 12. Hronographicum de cometa. Meta fortunae Ludovici regis. Czterowiersz łaciński. Inc.: Affini Regi dum bella ... . k. 8v.
  • 11. In Regem Galliae. k. 8v. Czterowiersz.
  • 10. Discursus cuisdam equitis Poloni in casu Reipub. eidem bene volentis. k. 8-8v.
  • 9. Kopia listu od Księcia JMci Primasa koronnego!!! Mikołaja Prażmowskiego do generału mazowieckiego de data 15 Octobris 1668. k.5v-6.
  • 8. Kopia listu JMX. Andrzeja Olszowskiego podkanclerzego (koronnego do JMci Pana (Marcina Oborskiego) starosty liwskiego, Lubawa 1668. k. 5.
  • 7. Fridericus Wilhelmus marchio Brandeburgensis, elctor (ad Andream Olszowski, episcopum, chetmeusi procancelarium Regni Poloniae), Regiomonti 3 XI 1668 i odpowiedź na ten list z Warszawy 18 XI. k. 4-4v.
  • 6. Considerationes promovendo bono publico (na konwokację warszawską 1668). k. 3v.
  • 5. Passio Primatis nostri Nicolai Prażmowski secundum. Lublinum 1672 A. ... . k. 3.
  • 4. Iuramentum w izbie senatorskiej przez IchMM PP Senatorów tak duchownych jak i świeckich y PP posłów obojga narodów ... odprawiony podczas conwocatiej w Warszawie die 26 Novemb. 1668. k. 3.
  • 3. Przepis z drukowanego polskiego autora o rzeczach tureckich gdzie o Polscze i Polakach ... . k. 2v.
  • 47. Consilium albo raczej respons na listowną Propositią JM Pana Woiewody, k. 35-37.
  • 48. Votum Jasnie Wielmożnego Jego Mci Pana Krajczego Koronnegona konwokacyiey Warszawskiej, k. 38-38v.
  • 49. Votum tegoż Jego Mci na konwokayiey Warszawskiey, k. 38v-40.
  • 50. Glos tegoż Jego Mci na seymiku, k. 40-41v.
  • 51. Relacye Kommissyiey Lwowskiey, k. 41v-43v.
  • 52. Nayiaśniejszy Miłościwy Krolu Panie a Panie y Dobrodzieiu moy, k. 43v-44.
  • 53. List do Krolowey Jey Misci, k. 44-44v.
  • 54. List do JMCi Pana woiewody Ruskiego, k. 44v-45.
  • 55. Respons na pisma ..., k. 46; k. 46v-47v puste.
  • 46. Prepositia listowna Króla J. Mci Jana III, k. 33v.-34v.
  • 45. Mareschaleus... Sapieha..., k. 33.
  • 44. Sposób prędkiego y gruntownego uspokoienia Oyczyzny, k. 32-32v.
  • 43. Deliberatio ad Concordia cu male Contentis..., k. 31v.
  • 42. Remedium na Duszę [?], k. 28v., k. 29-31 puste.
  • 41. Copia listu JM Kanclerza Koronnego do JMX Podkanclerza z Gosliny 29 octobris 1670, k. 27v-28.
  • 40. Mowa Książecia JM. Prymasa do Króla Jm w Senacie die 22 Septemb. 1670, k. 26v-27v.
  • 39. Kopia przysięgi związkowej, który to związek miał stanąć Anno 1670 w obozie pod Firlejówką, do którego nie przyszło k. 26-26v.
  • 38. Kopia listu albo raczej projektu gdy związek wojskowy miał stanąć pod Trębowlą w obozie (IX 1670) k. 23-24 oraz: Kopia listu drugiego do P. synowca (!) k. 24-25. Dobrze zorientowany nadawca daje obszerny przegląd sytuacji wewnętrznej w Polsce; z niechęcią wyraża się o działaniach stronnictwa francuskiego.
  • 37. Mowa JMci Pana oboźnego koronnego Samuela Leszczyńskiego dziękującego za (pannę wojewodziankę bełską) Eugenię Katarzynę Wiśniowiecką poślubioną JMci P. W/ojewo/dzicowi Sandomierskiemu Stanisławowi Koniecpolskiemu późn. kasztelanowi krakowskiemu, 1667. k. 23.
  • 36. Mowa JMci Xiędza Prymasa supplicuiąca do króla JMci k. 22-22v.
  • 35. Mowa JMX Prymasa Mikołaja Prażmowskiego do JKMci żegnając od senatu JKMć k. 21v-22. Druk: ibidem. s. 16
  • 34. Respons przez JMX podkanclerzego koronnego Andrzeja Olszowskiego na pożegnaniu senatu i PP posłów die ut sup/ra/. k. 21-21v. Druk: ibidem, s. 17-19.
  • 33. Przemowa JMP marszałka sejmowego Stefana Sarnowskiego przy pożegnaniu Króla JM die 16 Septem. 1668 na sejmie abdicationis k. 21.
  • 32. Mowa samego JKMci w senacie przy abdicatiej die 16 Septembris 1668 k. 20v. Druk: ibidem, s. 11-12.
  • 31. Mowa od króla JMci ostatnia przy abdicatiej czytana od JMX podkanclerzego koronnego Andrzeja Olszowskiego k. 19v-20v. Druk: J. Pisarski, jak wyżej, s. 12-15.
  • 30. Diploma reversale a Republica Sacrae Regiae Maiestati in Ma/teri/a Abdicationis k. 19-19v. Druk: ibidem, T. 4 s. 480-481.
  • 29. Diploma Sacrae Regiae Maiestatis Reipub/licae/ datum in comitiis abdicationis die 17 Septemb/ris/ Anno Domini 1668. k. 18v-19. Druk: Volumina Legum. Petersburg T. 4 1859 s. 478-479.
  • 28. Assecuratia prowizyiej JKMci od Rzeczypospolitej k. 18v. Konstytucja nie drukowana w Vol. Leg.
  • 27. Przemowa powtórna (...) marszałka poselskiego do króla (...) die 29 Augusti k. 18-18v.
  • 26. Przemowa JMP Stefana Sarnowskiego marszałka poselskiego do króla JMci Jana Kazimierza na początku sejmu abdykacyjnego 1668 k. 17v-18.
  • 25. Propositia od JMX. Podkanclerzego koronnego Andrzeja Olszowskiego, bpa chełmińskiego miana na początku sejmu die 28 Augusti 1668. k. 17-17v. Druk: J. Pisarski, Mówca polski ... Kalisz t. 2 1676 s. 7-8.
  • 24. Clemens IX papa ad Joannem Casimirum regem Poloniae, Romae 4 VIII 1668 k. 16. Odpowiedź na list z dnia 13 VI; zob. wyżej.
  • 23. Leopoldus Romanorum imperator ad Joannem Casimirum regem Poloniae, Viennae 27 VII 1688 k. 15v-16.
  • 22. Clemens IX papa eiusdem, Romae 20 VII 1668 k. 15v. Druk: ibidem s. 570-571 z datą 12 VII.
  • 21. Clemens papa IX ad Joannem Casimirum regem Poloniae, Romae 7 VII 1668. k. 15.
 • Proweniencja: Prow.: 1. "Jarosz Poniński pod/koniuszy/ koron/ny" - podpis. 2. herb Łodzia i inicjał y JP - pieczątka. 3. "Ex libris com. Branicki. Sucha" - exlibris. 4. "Ze zbiorów ks. prałata dr Józefa Pacyny - Gniezno". 5. Ks. nab.: 829 a 1987
 • Hasła przedmiotowe:
  • Brzychna chorąży krakowski
  • Dąbski chorąży zatorski
  • Filip Wilhelm ks. neuburski
  • Fridericus Wilhelmus elektor marchii Brandeburskiej
  • Jan Kazimierz II Waza (król Polski ; 1609-1672)
  • Klemens IX (papież ; 1600-1669)
  • Koniecpolski Stanisław hetman wielki koronny (1594-1646)
  • Leopold I Habsburg cesarz (1645-1705)
  • Leszczyński Samuel oboźny koronny
  • Ludwik XIV Burbon (król Francji ; 1638-1715)
  • Łuszczewski Wojciech
  • Oborski Marcin starosta liwski
  • Olszowski Andrzej biskup chełmiński (1621-1677)
  • Pacyna Józef ksiądz prałat
  • Poniński Jarosz podkoniuszy koronny
  • Prażmowski Mikołaj secundum
  • Sarnowski Stefan marszałek poselski
  • Wiśniowiecka Eugenia Katarzyna wojewodzianka bełska
  • Sejm 1668 abdykacyjny Polska
  • Obyczaje 17 w. Polska
  • Konwokacja 1668 warszawska Polska
  • Archiwa prywatne 17 w. Polska
  • Listy 17 w. Polska
  • Literatura 17 w. Polska
  • Małżeństwo 17 w. Polska
  • Mowy 17 w. Polska
  • Mowy parlamentarne 17 w. Polska
  • Poezja okolicznościowa 17 w. Polska
  • Publicystyka 17 w. Polska
  • Sejmy 17 w. Polska
  • Ślub i wesele 17 w.
  • Wiersz 17 w. Polska
  • Chełm (woj. lubelskie) 17 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 17 w.
  • Litwa 17 w.
  • Lubawa (woj. warmińsko-mazurskie) 17 w.
  • Lublin (woj. lubelskie) 17 w.
  • Marchia Brandenburska 17 w.
  • Mazowsze 17 w.
  • Rzym (Włochy) 17 w.
  • Sandomierz (woj. świętokrzyskie) 17 w.
  • Wiedeń (Austria) 17 w.
  • Silva rerum 17 w.
 • Uwagi: Karty 84-86 i 89-107 niezapisane
 • Opracowania:
  • "In Regem Galiae", k. 8v, czterowiersz. Druk: J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj królowie rodacy ... Warszawa 1980. s. 19.
  • Listy Jana Kazimierza króla polskiego dotyczące zamierzonej abdykacji: ad summum pontificem Clementem IX, Varsoviae 13 VI 1688. Druk: A. Theiner, Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae ... Romae T. 3 1863 s. 569.
  • Przemowa powtórna (...) marszałka poselskiego do króla (...) die 29 Augusti k. 18-18v. Druk: ibidem, t. 2 s. 4-7.
  • Clemens papa IX ad Joannem Casimirum regem Poloniae, Romae 7 VII 1668. k. 15. Druk: A. Theiner, op. cit. t. 3 s. 570.

MARC

 • 130 $a Silva
 • 240 $a Silva rerum z II poł. XVII w.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 18 w. koniec
 • 300 $a 107 k. $c 30x20 cm
 • 340 $e skóra zniszczona
 • 500 $a Karty 84-86 i 89-107 niezapisane
 • 520 $a 56. Copia listu do pewnego Corespondenta, k. 48.
 • 520 $a 57. A na przód, k. 48-50.
 • 520 $a 58. Mowa na seymiku sreckim Imci Pana Rydzynskiego Czesznika Kaliskiego y Dyrectora na ten czas [...] 1689, k. 50-51.
 • 520 $a 20. Wiersz. Inc: Twoje ozdoby twych oczu lazury, serca wnet zmiękczą twardsze nad marmury ... . k. 14v.
 • 520 $a 60. Respons JMci Pana kasztelana Kaminskiego na list JMCi Pana Kasztelana Krzywinskiego, k. 53v-56v.
 • 520 $a 61. Kopia listu Jegomosci Pana Pomaraskiego, k. 56v-57v.
 • 520 $a 62. Proiect na Seymik Srzedzki imieniem JMci Pana kasztelana Sądeckiego, k. 57v-58v.
 • 520 $a 63. Mowa do zagaienia Limitations Seymiku oraz relacya poselstwa, k. 58v-60.
 • 520 $a 64. Mowa Pana Kasztelana Miedzyrzyckiego, k. 60-62v.
 • 520 $a 65. Copia listu księcia JMci kardynała Arcybiskupa Gnieznienskiego do JMci x. Kanclerza Wielkiego Koronnego [...] 1691, k. 62v-63v.
 • 520 $a 66. Oddawanie Panny do Klasztoru, k. 63v-64v.
 • 520 $a 67. Ecclesiastes, rozdział 1-12, k. 64v-78v.
 • 520 $a 68. Weselny List, k. 78v-81.
 • 520 $a 69. List do Krola JMci, Anno 1691, k. 82-83.
 • 520 $a 70. List do JMci Pana Referendarza Koronnego, k. 83-83v.; k. 84-86 puste.
 • 520 $a 71. Mowa do JMCi Krola od Seymiku Sredzkiego, Anno 1690, k. 87-89, k. 90-107 puste.
 • 520 $a 72. Przepis: "Wziąć smoły nayczarnieyszey szewskiey z migdałowym olejkiem [...]", k. 108.
 • 520 $a 2. Laudum manifestationis adversus legatum Gallicum episcopum (petrum Bonsium) Biterrensem. Graudenti in conventu generali ante comitia electinis d. 11 (rz.) mensis Feb. A. 1669. k. 1v-2.
 • 520 $a 1. Puncta ex instructione terrarum Prussiae. Graudent die 10 Febr. A. 1669. k. 1-1v.
 • 520 $a 59. Copia listu JMci kasztelana Krzywinskiego, k. 51-53.
 • 520 $a 19. Na oczy nadobnej damy. Wiersz. Inc.: Śliczne szafiery jasniące splendory ziemskich piękności ozdoby, honory ... . k. 14.
 • 520 $a 18. Wiersz. Inc.: Nie każdy między święte zmieści się Jowisze, który sobie gospodę między Bogi pisze ... . k. 14.
 • 520 $a 17. Listy Jana Kazimierza króla polskiego dotyczące zamierzonej abdykacji: ad summum pontificem Clementem IX, Varsoviae 13 VI 1688. Ad imperatorem Leopoldum I, b.d.; - ad regem Galliam Ludovicum XIV, b.d.; ad electorem Brandeburgium Fridericum Wilhelmum, b.d.; - ad ducem Neoburgicum Philipum Wilhelmum, b.d.. k. 13-13v.
 • 520 $a 16. Kopia listu JMci Pana Dąbskiego chorążego zatorskiego do JMci Pana Brzychny chorążego krakowskiego de data 10 Julii A. 1668. k. 12-12v. Komentarz odnośnie poprzedniego tekstu (p.15).
 • 520 $a 15. Kopia listu JMP. Łuszczewskiego Wojciecha do JMP. Kasztelana litewskiego de data 25 Junii A. 1668 i odpowiedź na ten list b.d. Apokryfy(?) zawierające przegląd kandydatów do korony polskiej ze wskazaniem osoby Filipa Wilhelma ks. neuburskiego. 10v-12.
 • 520 $a 14. Tekst polityczny dotyczący bezkrólewia polskiego w 1668 r. Inc.: Stanął dnia wczorajszego wieczór kurier wyprawiony od Najaśniejszej Monarchiej Polskiey ... . k. 10-10v.
 • 520 $a 13. Abdicatio regni. Relacja z senatus consilium 12 lipca 1668 r.: w tym: propozycja od tronu wygłoszona przez podkanclerzego kor. Andrzeja Olszowskiego. k. 9-9v.
 • 520 $a 12. Hronographicum de cometa. Meta fortunae Ludovici regis. Czterowiersz łaciński. Inc.: Affini Regi dum bella ... . k. 8v.
 • 520 $a 11. In Regem Galliae. k. 8v. Czterowiersz.
 • 520 $a 10. Discursus cuisdam equitis Poloni in casu Reipub. eidem bene volentis. k. 8-8v.
 • 520 $a 9. Kopia listu od Księcia JMci Primasa koronnego!!! Mikołaja Prażmowskiego do generału mazowieckiego de data 15 Octobris 1668. k.5v-6.
 • 520 $a 8. Kopia listu JMX. Andrzeja Olszowskiego podkanclerzego (koronnego do JMci Pana (Marcina Oborskiego) starosty liwskiego, Lubawa 1668. k. 5.
 • 520 $a 7. Fridericus Wilhelmus marchio Brandeburgensis, elctor (ad Andream Olszowski, episcopum, chetmeusi procancelarium Regni Poloniae), Regiomonti 3 XI 1668 i odpowiedź na ten list z Warszawy 18 XI. k. 4-4v.
 • 520 $a 6. Considerationes promovendo bono publico (na konwokację warszawską 1668). k. 3v.
 • 520 $a 5. Passio Primatis nostri Nicolai Prażmowski secundum. Lublinum 1672 A. ... . k. 3.
 • 520 $a 4. Iuramentum w izbie senatorskiej przez IchMM PP Senatorów tak duchownych jak i świeckich y PP posłów obojga narodów ... odprawiony podczas conwocatiej w Warszawie die 26 Novemb. 1668. k. 3.
 • 520 $a 3. Przepis z drukowanego polskiego autora o rzeczach tureckich gdzie o Polscze i Polakach ... . k. 2v.
 • 520 $a 47. Consilium albo raczej respons na listowną Propositią JM Pana Woiewody, k. 35-37.
 • 520 $a 48. Votum Jasnie Wielmożnego Jego Mci Pana Krajczego Koronnegona konwokacyiey Warszawskiej, k. 38-38v.
 • 520 $a 49. Votum tegoż Jego Mci na konwokayiey Warszawskiey, k. 38v-40.
 • 520 $a 50. Glos tegoż Jego Mci na seymiku, k. 40-41v.
 • 520 $a 51. Relacye Kommissyiey Lwowskiey, k. 41v-43v.
 • 520 $a 52. Nayiaśniejszy Miłościwy Krolu Panie a Panie y Dobrodzieiu moy, k. 43v-44.
 • 520 $a 53. List do Krolowey Jey Misci, k. 44-44v.
 • 520 $a 54. List do JMCi Pana woiewody Ruskiego, k. 44v-45.
 • 520 $a 55. Respons na pisma ..., k. 46; k. 46v-47v puste.
 • 520 $a 46. Prepositia listowna Króla J. Mci Jana III, k. 33v.-34v.
 • 520 $a 45. Mareschaleus... Sapieha..., k. 33.
 • 520 $a 44. Sposób prędkiego y gruntownego uspokoienia Oyczyzny, k. 32-32v.
 • 520 $a 43. Deliberatio ad Concordia cu male Contentis..., k. 31v.
 • 520 $a 42. Remedium na Duszę [?], k. 28v., k. 29-31 puste.
 • 520 $a 41. Copia listu JM Kanclerza Koronnego do JMX Podkanclerza z Gosliny 29 octobris 1670, k. 27v-28.
 • 520 $a 40. Mowa Książecia JM. Prymasa do Króla Jm w Senacie die 22 Septemb. 1670, k. 26v-27v.
 • 520 $a 39. Kopia przysięgi związkowej, który to związek miał stanąć Anno 1670 w obozie pod Firlejówką, do którego nie przyszło k. 26-26v.
 • 520 $a 38. Kopia listu albo raczej projektu gdy związek wojskowy miał stanąć pod Trębowlą w obozie (IX 1670) k. 23-24 oraz: Kopia listu drugiego do P. synowca (!) k. 24-25. Dobrze zorientowany nadawca daje obszerny przegląd sytuacji wewnętrznej w Polsce; z niechęcią wyraża się o działaniach stronnictwa francuskiego.
 • 520 $a 37. Mowa JMci Pana oboźnego koronnego Samuela Leszczyńskiego dziękującego za (pannę wojewodziankę bełską) Eugenię Katarzynę Wiśniowiecką poślubioną JMci P. W/ojewo/dzicowi Sandomierskiemu Stanisławowi Koniecpolskiemu późn. kasztelanowi krakowskiemu, 1667. k. 23.
 • 520 $a 36. Mowa JMci Xiędza Prymasa supplicuiąca do króla JMci k. 22-22v.
 • 520 $a 35. Mowa JMX Prymasa Mikołaja Prażmowskiego do JKMci żegnając od senatu JKMć k. 21v-22. Druk: ibidem. s. 16
 • 520 $a 34. Respons przez JMX podkanclerzego koronnego Andrzeja Olszowskiego na pożegnaniu senatu i PP posłów die ut sup/ra/. k. 21-21v. Druk: ibidem, s. 17-19.
 • 520 $a 33. Przemowa JMP marszałka sejmowego Stefana Sarnowskiego przy pożegnaniu Króla JM die 16 Septem. 1668 na sejmie abdicationis k. 21.
 • 520 $a 32. Mowa samego JKMci w senacie przy abdicatiej die 16 Septembris 1668 k. 20v. Druk: ibidem, s. 11-12.
 • 520 $a 31. Mowa od króla JMci ostatnia przy abdicatiej czytana od JMX podkanclerzego koronnego Andrzeja Olszowskiego k. 19v-20v. Druk: J. Pisarski, jak wyżej, s. 12-15.
 • 520 $a 30. Diploma reversale a Republica Sacrae Regiae Maiestati in Ma/teri/a Abdicationis k. 19-19v. Druk: ibidem, T. 4 s. 480-481.
 • 520 $a 29. Diploma Sacrae Regiae Maiestatis Reipub/licae/ datum in comitiis abdicationis die 17 Septemb/ris/ Anno Domini 1668. k. 18v-19. Druk: Volumina Legum. Petersburg T. 4 1859 s. 478-479.
 • 520 $a 28. Assecuratia prowizyiej JKMci od Rzeczypospolitej k. 18v. Konstytucja nie drukowana w Vol. Leg.
 • 520 $a 27. Przemowa powtórna (...) marszałka poselskiego do króla (...) die 29 Augusti k. 18-18v.
 • 520 $a 26. Przemowa JMP Stefana Sarnowskiego marszałka poselskiego do króla JMci Jana Kazimierza na początku sejmu abdykacyjnego 1668 k. 17v-18.
 • 520 $a 25. Propositia od JMX. Podkanclerzego koronnego Andrzeja Olszowskiego, bpa chełmińskiego miana na początku sejmu die 28 Augusti 1668. k. 17-17v. Druk: J. Pisarski, Mówca polski ... Kalisz t. 2 1676 s. 7-8.
 • 520 $a 24. Clemens IX papa ad Joannem Casimirum regem Poloniae, Romae 4 VIII 1668 k. 16. Odpowiedź na list z dnia 13 VI; zob. wyżej.
 • 520 $a 23. Leopoldus Romanorum imperator ad Joannem Casimirum regem Poloniae, Viennae 27 VII 1688 k. 15v-16.
 • 520 $a 22. Clemens IX papa eiusdem, Romae 20 VII 1668 k. 15v. Druk: ibidem s. 570-571 z datą 12 VII.
 • 520 $a 21. Clemens papa IX ad Joannem Casimirum regem Poloniae, Romae 7 VII 1668. k. 15.
 • 530 $d Mf 9274
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a Prow.: 1. "Jarosz Poniński pod/koniuszy/ koron/ny" - podpis. 2. herb Łodzia i inicjał y JP - pieczątka. 3. "Ex libris com. Branicki. Sucha" - exlibris. 4. "Ze zbiorów ks. prałata dr Józefa Pacyny - Gniezno". 5. Ks. nab.: 829 a 1987
 • 561 $d BK 13301
 • 581 $a "In Regem Galiae", k. 8v, czterowiersz. Druk: J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj królowie rodacy ... Warszawa 1980. s. 19.
 • 581 $a Listy Jana Kazimierza króla polskiego dotyczące zamierzonej abdykacji: ad summum pontificem Clementem IX, Varsoviae 13 VI 1688. Druk: A. Theiner, Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae ... Romae T. 3 1863 s. 569.
 • 581 $a Przemowa powtórna (...) marszałka poselskiego do króla (...) die 29 Augusti k. 18-18v. Druk: ibidem, t. 2 s. 4-7.
 • 581 $a Clemens papa IX ad Joannem Casimirum regem Poloniae, Romae 7 VII 1668. k. 15. Druk: A. Theiner, op. cit. t. 3 s. 570.
 • 600 $a Brzychna $c chorąży krakowski
 • 600 $a Dąbski $c chorąży zatorski
 • 600 $a Filip Wilhelm $c ks. neuburski
 • 600 $a Fridericus Wilhelmus $c elektor marchii Brandeburskiej
 • 600 $a Jan Kazimierz $b II Waza $c (król Polski ; $d 1609-1672)
 • 600 $a Klemens $b IX $c (papież ; $d 1600-1669)
 • 600 $a Koniecpolski Stanisław $c hetman wielki koronny $d (1594-1646)
 • 600 $a Leopold $b I Habsburg $c cesarz $d (1645-1705)
 • 600 $a Leszczyński Samuel $c oboźny koronny
 • 600 $a Ludwik $b XIV Burbon $c (król Francji ; $d 1638-1715)
 • 600 $a Łuszczewski Wojciech
 • 600 $a Oborski Marcin $c starosta liwski
 • 600 $a Olszowski Andrzej $c biskup chełmiński $d (1621-1677)
 • 600 $a Pacyna Józef $c ksiądz prałat
 • 600 $a Poniński Jarosz $c podkoniuszy koronny
 • 600 $a Prażmowski Mikołaj $b secundum
 • 600 $a Sarnowski Stefan $c marszałek poselski
 • 600 $a Wiśniowiecka Eugenia Katarzyna $c wojewodzianka bełska
 • 610 $a Sejm 1668 abdykacyjny $a Polska
 • 650 $a Obyczaje $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Konwokacja 1668 warszawska $z Polska
 • 650 $a Archiwa prywatne $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Listy $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Literatura $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Małżeństwo $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Mowy $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Mowy parlamentarne $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Poezja okolicznościowa $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Publicystyka $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Sejmy $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Ślub i wesele $y 17 w.
 • 650 $a Wiersz $y 17 w. $z Polska
 • 651 $a Chełm (woj. lubelskie) $y 17 w.
 • 651 $a Kraków (woj. małopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Litwa $y 17 w.
 • 651 $a Lubawa (woj. warmińsko-mazurskie) $y 17 w.
 • 651 $a Lublin (woj. lubelskie) $y 17 w.
 • 651 $a Marchia Brandenburska $y 17 w.
 • 651 $a Mazowsze $y 17 w.
 • 651 $a Rzym (Włochy) $y 17 w.
 • 651 $a Sandomierz (woj. świętokrzyskie) $y 17 w.
 • 651 $a Wiedeń (Austria) $y 17 w.
 • 653 $a Silva rerum 17 w.
 • 852 $j BK 13615
 • 999 $d 18.02.27

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 13615