[Księga kursorii biskupstwa łuckiego dekanatu zasławskiego i starokonstantynowskiego z klasztoru teofilskiego z lat 1821-1828].

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00075
 • Kopie:
  • Mf 1084
  • Mf 7116
 • Tytuł: [Księga kursorii biskupstwa łuckiego dekanatu zasławskiego i starokonstantynowskiego z klasztoru teofilskiego z lat 1821-1828].
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 140 k. 33x21 cm
 • Oprawa: półsk., 19 w.
 • Język: Pol., ros.
 • Zawartość:
  • "Wiadomość od kościoła parafialnego N o osobach zaślubionych narodzonych umarłych oraz przy życiu zostayiących [...]" (2.01.1828) k. 112v
  • "Wiadomość od kościoła parafialnego NN dekanatu N wide w roku 1827 umarło mężczyzn maiących wyżey nad lat 96" (2.01.1828) k. 113
  • Ukaz rzymsko-katolickiego duchownego 1 Departamentu (z upoważnienia dziekana Michniewicza) w sprawie udostępniania wypisów z ksiąg metrykalnych (13.10.1827) k. 115
  • Forma rozpiski dla [...] Przełożonych Klasztoru od duchownego kolegium 1 Departamentu (z upoważnienia dziekana Michniewicza) (13.10.1827) k. 115
  • Ukazy carskie (1828, 5.07.1811) k. 123a-123bv
  • Manifest Mikołaja I cara Rosji (14.04.1828) k. 131av Psalm 46 k. 131b
  • Ukazy carskie [Aleksandra I] od łuckiego rzymsko-katolickiego duchownego łacińskiego konsystorza do Mieszkowskiego kanonika katedralnego łuckiego (4.02.1821 - 31.07.1824) k. 4, 7v-8v, 11-18, 20v, 22-24, 26v-30v, 34v-40, 42, 44, 46, 48, 49v
  • Ukazy carskie [Aleksandra I i Mikołaja I] do Michniewicza dziekana zasławskiego i starokonstantynowskiego (8.11.1824 - 22.05.1828) k. 55-59v, 61-63, 67-70, 72, 75-78, 81v-87v, 89-91v, 93-94, 97v-106v, 108, 110-113v, 115v-133
  • "Ukazy [...] rzymsko-katolickiego Kollegium z 1 Departamentu do [...] biskupa łuckiego rzymsko-katolickiego [...] Cieciszowskiego" (27.01.1821, 20.05.1825, 17.05.1827) k. 1, 62, 101
  • "Ukaz [...] od Rządzącego Senatu [...] Taynemu Sowietnikowi [...] Aleksandrowi Mikołajewiczowi Golicynowi" (17.01.1821) k. 4v
  • "Ukazy [...] od Rządzącego Senatu" (21.05.1823, 18.10.1824, 30.06.1825, 14.10.1827, 31.10.1827) k. 39, 54, 69-70, 108v, 118, 121
  • "Ukazy rzymsko-katolickiego łacińskiego konsystorza" (13.05, 30.10, 28.10.1827, 28.06.1828) k. 100v, 103v, 114v, 131
  • "Ukazy rzymsko-katolickiego duchownego Kollegium 1 Departamentu" (13.10.1827, 3.03. 1828) k. 115, 129a
  • Zalecenia, rezolucje dziekanowi zasławskiemu Mieszkowskiemu od Cieciszowskiego (15.01.1822 - 26.07.1824) k. 2v-7, 10-11, 13v-16, 19-20, 23, 25-26, 30-34, 38v-39v, 42v 47v, 50v
  • Zalecenia, rezolucje dziekanowi zasławskiemu Michniewiczowi od Cieciszowskiego (20.09.1824 - 24.12. 1827) k. 52-53, 56v-65, 67v-68, 70-71, 74-74v, 79-82, 84, 87v-90, 95, 100, 1 103v, 123v
  • Zalecenie od Ministra Starodawnego Oświecenia Głównego Zarządzającego Dziełami Duchownym i Admirała i Kawalera Szyszkowa (19.08. 1827) k. 103
  • Ukaz od delegowanego wizytatora [Cieciszowskiego] do Rządców kościołów (15.01.1821) k. 2-2v
  • Kursorie dziekana zasławskiego Mieszkowskiego (28.02.1821 - 10.03.1824) k. 2v, 15v, 18v, 19v-20, 25v-26, 43v-44, 45
  • Sentencja w sprawie przeciw przeorowi klasztoru kozińskiego Paszenkiewiczowi (3.06.1821) k. 8v-10
  • Obwieszczenie Deputata Ospianego rządcom kościołów (29.10.1821) k. 14
  • Zalecenia biskupa Polemoneńskiego Sufragana Oficjała Generalnego Łuckiego dla Mieszkowskiego (10.12.1821 - 22.03.1822) k. 15v, 20-20v
  • List do Mieszkowskiego od B. Giżyckiego (19.12.1821) k. 16-16v
  • List do Mieszkowskiego od x. M. Piwnickiego (18.03.1822) k. 20
  • Obwieszczenie x. G. Kuczyńskiego Deputata Komitetu Ospy powiatu starokonstantynowskiego (9.05.1822) k. 21v
  • Publikata x. Błażeja Fabinowicza proboszcza kościoła parafialnego zasławskiego do duchowieństwa tegoż powiatu (4.08.1822) k. 24v
  • Kursoria x. M. Piwnickiego (17.02.1823) k. 32v
  • "Zalecenie Cieciszowskiego biskupa łuckiego i żytomirskiego dla Jacka Gaiewskiego przeora klasztoru starokonstantynowskiego zakonu dominikańskiego" (28.02.1823) k. 33
  • "Obwieszczenia x. Jacka Gaiewskiego rządcom kościołów w powiecie starokonstantynowskim" (17.03.1823 - 1.08.1825) k. 33-33v, 49-49v, 53, 64-64v, 65v, 68v-69
  • Listy pasterskie Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego biskupa łuckiego i żytomirskiego (15.04 - 15.11.1823) k. 35a-35av, 41-41v
  • "Obwieszczenie x. Błażeja Fabinowicza wizytatora kościołów w powiecie i dekanacie starokonstantynowskim kościołom tegoż dekanatu" (27.07.1823) k. 37-37v
  • "List do Mieszkowskiego dziekana łacińskich kościołów w powiecie starokonstantynowskim od [x. Piotra Sieńgielewicza] unitskiego tegoż powiatu dziekana" (30.06.1823) k. 38v
  • "Kopia listu pisanego do [...] Pasterza od [...] Ministra Spraw Duchownych i Oświecenia Narodowego" (7.07.1823) k. 40
  • Zaświadczenie J. Lekszyckiej o stanie cywilnym Aleksandra Metelskiego (18.02.1823) k. 42a
  • Obwieszczenia i zalecenia xx. plebanom powiatu zasławskiego i starokonstantynowskiego od x. Michniewicza (14.09.1824 - 26.03.1828) k. 51-52, 52v, 53v, 56v, 66, 73v, 76, 82v, 83, 88v-89, 92-93, 124
  • List do x. Michniewicza od x. Marcina Krzyżanowskiego dziekana powiatów łuckiego i dubieńskiego (8.11.1824) k. 53v
  • Zalecenia dla xx. plebanów i przełożonych klasztorów od dziekana powiatów zasławskiego i starokonstantynowskiego Michniewicza (17.06.1825 - 28.12. 1827) k. 65v, 114v-115
  • List do dziekana Michniewicza Superiora XX Misjonarzów Domu Zasławskiego od starokonstantynowskiego opisanego Komitetu [Ospianego] (5.09.1825) k. 73-73v
  • List do Żytomira de Viln[...] kanonika katedralnego od Cieciszowskiego (16.12.1825) k. 74
  • Obwieszczenie x. kanonika Żytomira de Viln[...] (29.12.1825) k. 74
  • Odezwa dziekana powiatów zasławskiego i starokonstantynowskiego Michniewicza (26.05.1826) k. 80
  • Formularz pisma urzędowego k. 81
  • Zawiadomienie dla przełożonych Klasztorów XX. Dominikanów i Kapucynów Starokonstantynowskich, XX. Dominikanów Kulczynieckich i XX. Trynitarzów Teofilpolskich od x. W. Michniewicza (11.12.1826) k. 82v-83
  • "Kopia mających się wydawać [...] Metryk z Akt Kościołów parafialnych" k. 91v-92
  • Oświadczenia o wiernopoddaństwie Jego Imperatorskiej Mości przez NN (05.1827) k. 96-97v
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dominikanie Kozińsk
  • Dominikanie Starokonstantynów
  • Dominikanie Kulczyn
  • Kapucyni Starokonstantynów
  • Trynitarze Teofilpol
  • Kościół katolicki 19 w. Ukraina
  • Łucka, diecezja (katol.) 19 w.
  • Zasławski, dekanat (katol.) 19 w.
  • Starokonstatynowski, dekanat (katol.) 19 w.
  • Zakony 19 w. Ukraina
  • Listy polskie 19 w.
  • Łuck (Ukraina) 19 w.
  • Starokonstantynów (Ukraina) 19 w.
  • Zasław (Ukraina) 19 w.
  • Ukazy carskie 19 w.
 • Uwagi: pismo kilku rąk

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  0
  @
  a pol a rus
 • 044 a un
 • 130
   0
   .
  a Księga kursorii
 • 245
   0
   0
  a [Księga kursorii biskupstwa łuckiego dekanatu zasławskiego i starokonstantynowskiego z klasztoru teofilskiego z lat 1821-1828].
 • 250 a kop.
 • 260 c 19 w.
 • 300 a 140 k. c 33x21 cm
 • 340 d rkps, druk e półsk., 19 w.
 • 500 a pismo kilku rąk
 • 520 a "Wiadomość od kościoła parafialnego N o osobach zaślubionych narodzonych umarłych oraz przy życiu zostayiących [...]" (2.01.1828) k. 112v
 • 520 a "Wiadomość od kościoła parafialnego NN dekanatu N wide w roku 1827 umarło mężczyzn maiących wyżey nad lat 96" (2.01.1828) k. 113
 • 520 a Ukaz rzymsko-katolickiego duchownego 1 Departamentu (z upoważnienia dziekana Michniewicza) w sprawie udostępniania wypisów z ksiąg metrykalnych (13.10.1827) k. 115
 • 520 a Forma rozpiski dla [...] Przełożonych Klasztoru od duchownego kolegium 1 Departamentu (z upoważnienia dziekana Michniewicza) (13.10.1827) k. 115
 • 520 a Ukazy carskie (1828, 5.07.1811) k. 123a-123bv
 • 520 a Manifest Mikołaja I cara Rosji (14.04.1828) k. 131av Psalm 46 k. 131b
 • 520 a Ukazy carskie [Aleksandra I] od łuckiego rzymsko-katolickiego duchownego łacińskiego konsystorza do Mieszkowskiego kanonika katedralnego łuckiego (4.02.1821 - 31.07.1824) k. 4, 7v-8v, 11-18, 20v, 22-24, 26v-30v, 34v-40, 42, 44, 46, 48, 49v
 • 520 a Ukazy carskie [Aleksandra I i Mikołaja I] do Michniewicza dziekana zasławskiego i starokonstantynowskiego (8.11.1824 - 22.05.1828) k. 55-59v, 61-63, 67-70, 72, 75-78, 81v-87v, 89-91v, 93-94, 97v-106v, 108, 110-113v, 115v-133
 • 520 a "Ukazy [...] rzymsko-katolickiego Kollegium z 1 Departamentu do [...] biskupa łuckiego rzymsko-katolickiego [...] Cieciszowskiego" (27.01.1821, 20.05.1825, 17.05.1827) k. 1, 62, 101
 • 520 a "Ukaz [...] od Rządzącego Senatu [...] Taynemu Sowietnikowi [...] Aleksandrowi Mikołajewiczowi Golicynowi" (17.01.1821) k. 4v
 • 520 a "Ukazy [...] od Rządzącego Senatu" (21.05.1823, 18.10.1824, 30.06.1825, 14.10.1827, 31.10.1827) k. 39, 54, 69-70, 108v, 118, 121
 • 520 a "Ukazy rzymsko-katolickiego łacińskiego konsystorza" (13.05, 30.10, 28.10.1827, 28.06.1828) k. 100v, 103v, 114v, 131
 • 520 a "Ukazy rzymsko-katolickiego duchownego Kollegium 1 Departamentu" (13.10.1827, 3.03. 1828) k. 115, 129a
 • 520 a Zalecenia, rezolucje dziekanowi zasławskiemu Mieszkowskiemu od Cieciszowskiego (15.01.1822 - 26.07.1824) k. 2v-7, 10-11, 13v-16, 19-20, 23, 25-26, 30-34, 38v-39v, 42v 47v, 50v
 • 520 a Zalecenia, rezolucje dziekanowi zasławskiemu Michniewiczowi od Cieciszowskiego (20.09.1824 - 24.12. 1827) k. 52-53, 56v-65, 67v-68, 70-71, 74-74v, 79-82, 84, 87v-90, 95, 100, 1 103v, 123v
 • 520 a Zalecenie od Ministra Starodawnego Oświecenia Głównego Zarządzającego Dziełami Duchownym i Admirała i Kawalera Szyszkowa (19.08. 1827) k. 103
 • 520 a Ukaz od delegowanego wizytatora [Cieciszowskiego] do Rządców kościołów (15.01.1821) k. 2-2v
 • 520 a Kursorie dziekana zasławskiego Mieszkowskiego (28.02.1821 - 10.03.1824) k. 2v, 15v, 18v, 19v-20, 25v-26, 43v-44, 45
 • 520 a Sentencja w sprawie przeciw przeorowi klasztoru kozińskiego Paszenkiewiczowi (3.06.1821) k. 8v-10
 • 520 a Obwieszczenie Deputata Ospianego rządcom kościołów (29.10.1821) k. 14
 • 520 a Zalecenia biskupa Polemoneńskiego Sufragana Oficjała Generalnego Łuckiego dla Mieszkowskiego (10.12.1821 - 22.03.1822) k. 15v, 20-20v
 • 520 a List do Mieszkowskiego od B. Giżyckiego (19.12.1821) k. 16-16v
 • 520 a List do Mieszkowskiego od x. M. Piwnickiego (18.03.1822) k. 20
 • 520 a Obwieszczenie x. G. Kuczyńskiego Deputata Komitetu Ospy powiatu starokonstantynowskiego (9.05.1822) k. 21v
 • 520 a Publikata x. Błażeja Fabinowicza proboszcza kościoła parafialnego zasławskiego do duchowieństwa tegoż powiatu (4.08.1822) k. 24v
 • 520 a Kursoria x. M. Piwnickiego (17.02.1823) k. 32v
 • 520 a "Zalecenie Cieciszowskiego biskupa łuckiego i żytomirskiego dla Jacka Gaiewskiego przeora klasztoru starokonstantynowskiego zakonu dominikańskiego" (28.02.1823) k. 33
 • 520 a "Obwieszczenia x. Jacka Gaiewskiego rządcom kościołów w powiecie starokonstantynowskim" (17.03.1823 - 1.08.1825) k. 33-33v, 49-49v, 53, 64-64v, 65v, 68v-69
 • 520 a Listy pasterskie Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego biskupa łuckiego i żytomirskiego (15.04 - 15.11.1823) k. 35a-35av, 41-41v
 • 520 a "Obwieszczenie x. Błażeja Fabinowicza wizytatora kościołów w powiecie i dekanacie starokonstantynowskim kościołom tegoż dekanatu" (27.07.1823) k. 37-37v
 • 520 a "List do Mieszkowskiego dziekana łacińskich kościołów w powiecie starokonstantynowskim od [x. Piotra Sieńgielewicza] unitskiego tegoż powiatu dziekana" (30.06.1823) k. 38v
 • 520 a "Kopia listu pisanego do [...] Pasterza od [...] Ministra Spraw Duchownych i Oświecenia Narodowego" (7.07.1823) k. 40
 • 520 a Zaświadczenie J. Lekszyckiej o stanie cywilnym Aleksandra Metelskiego (18.02.1823) k. 42a
 • 520 a Obwieszczenia i zalecenia xx. plebanom powiatu zasławskiego i starokonstantynowskiego od x. Michniewicza (14.09.1824 - 26.03.1828) k. 51-52, 52v, 53v, 56v, 66, 73v, 76, 82v, 83, 88v-89, 92-93, 124
 • 520 a List do x. Michniewicza od x. Marcina Krzyżanowskiego dziekana powiatów łuckiego i dubieńskiego (8.11.1824) k. 53v
 • 520 a Zalecenia dla xx. plebanów i przełożonych klasztorów od dziekana powiatów zasławskiego i starokonstantynowskiego Michniewicza (17.06.1825 - 28.12. 1827) k. 65v, 114v-115
 • 520 a List do dziekana Michniewicza Superiora XX Misjonarzów Domu Zasławskiego od starokonstantynowskiego opisanego Komitetu [Ospianego] (5.09.1825) k. 73-73v
 • 520 a List do Żytomira de Viln[...] kanonika katedralnego od Cieciszowskiego (16.12.1825) k. 74
 • 520 a Obwieszczenie x. kanonika Żytomira de Viln[...] (29.12.1825) k. 74
 • 520 a Odezwa dziekana powiatów zasławskiego i starokonstantynowskiego Michniewicza (26.05.1826) k. 80
 • 520 a Formularz pisma urzędowego k. 81
 • 520 a Zawiadomienie dla przełożonych Klasztorów XX. Dominikanów i Kapucynów Starokonstantynowskich, XX. Dominikanów Kulczynieckich i XX. Trynitarzów Teofilpolskich od x. W. Michniewicza (11.12.1826) k. 82v-83
 • 520 a "Kopia mających się wydawać [...] Metryk z Akt Kościołów parafialnych" k. 91v-92
 • 520 a Oświadczenia o wiernopoddaństwie Jego Imperatorskiej Mości przez NN (05.1827) k. 96-97v
 • 530 d Mf 1084
 • 530 d Mf 7116
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., ros.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK I, E 75 w Działyński Tytus
 • 610
   2
   9
  a Dominikanie z Kozińsk
 • 610
   2
   9
  a Dominikanie z Starokonstantynów
 • 610
   2
   9
  a Dominikanie z Kulczyn
 • 610
   2
   9
  a Kapucyni z Starokonstantynów
 • 610
   2
   9
  a Trynitarze z Teofilpol
 • 650
   .
   9
  a Kościół katolicki y 19 w. z Ukraina
 • 650
   .
   9
  a Łucka, diecezja (katol.) y 19 w.
 • 650
   .
   .
  a Zasławski, dekanat (katol.) y 19 w.
 • 650
   .
   .
  a Starokonstatynowski, dekanat (katol.) y 19 w.
 • 650
   .
   9
  a Zakony y 19 w. z Ukraina
 • 650
   .
   9
  a Listy polskie y 19 w.
 • 651
   .
   9
  a Łuck (Ukraina) y 19 w.
 • 651
   .
   9
  a Starokonstantynów (Ukraina) y 19 w.
 • 651
   .
   9
  a Zasław (Ukraina) y 19 w.
 • 653 a Ukazy carskie 19 w.
 • 700
   1
   2
  a Michniewicz Wincenty c dziekan zasławski starokonstantynowski
 • 700
   0
   2
  a Mikołaj b I c (cesarz Rosji ; d 1796-1855)
 • 700
   0
   2
  a Aleksander b I c (cesarz Rosji ; d 1777-1825)
 • 700
   1
   2
  a Cieciszowski Kasper Kazimierz d (1745-1831)
 • 700
   1
   2
  a Fabinowicz Błażej c proboszcz kościoła w Zasławiu
 • 700
   1
   2
  a Gajewski Jacek c przeor dominikanów w Starokonstantynowie
 • 700
   1
   2
  a Giżycki B.
 • 700
   1
   2
  a Krzyżanowski Marcin c dziekan łucki dubieński
 • 700
   1
   2
  a Kuczyński G. c ks.
 • 700
   1
   2
  a Lekszycka J.
 • 700
   1
   2
  a Michniewicz Wincenty c dziekan zasławski i starokonstantynowski
 • 700
   1
   2
  a Mieszkowski Jan Duklan c kanonik łucki dziekan zasławski i starokonstantynowski
 • 700
   1
   2
  a Piwnicki Michał c bp łucki żytomierski
 • 700
   1
   2
  a Sieńgielewicz Piotr c dziekan unicki pow. starokonstantynowskiego
 • 740 a Wiadomość od kościoła parafialnego N o osobach zaślubionych narodzonych umarłych oraz przy życiu zostayiących 1828
 • 740 a Wiadomość od kościoła parafialnego NN dekanatu N 1828
 • 740 a Ukaz rzymsko-katolickiego duchownego 1 Departamentu dot. udostępniania wypisów z ksiąg metrykalnych 1827
 • 740 a Forma rozpiski dla Przełożonych Klasztoru od duchownego kolegium 1 Departamentu 1827
 • 740 a Ukazy Mikołaja I cara Rosji
 • 740 a Ukazy Aleksandra I cara Rosji
 • 740 a Manifest Mikołaja I cara Rosji
 • 740 a Psalm 46
 • 740 a Ukazy Aleksandra I cara Rosji do Mieszkowskiego kanonika katedralnego łuckiego 1821-
 • 740 a Ukazy Aleksandra I cara Rosji do Michniewicza dziekana zasławskiego 1824-1825
 • 740 a Ukazy Mikołaja I cara Rosji do Michniewicza dziekana zasławskiego 1825-1828
 • 740 a Ukazy Jego Imperatorskiey rzymsko-katolickiego Kollegium z 1 Departamentu do J. W. biskupa łuckiego rzymsko-katolickiego Cieciszowskiego 1821-1827
 • 740 a Ukaz od Rządzącego Senatu Taynemu Sowietnikowi Aleksandrowi Mikołajewiczowi Golicynowi 1821
 • 740 a Ukazy od Rządzącego Senatu 1823-1827
 • 740 a Ukazy rzymsko-katolickiego łacińskiego konsystorza 1827-1828
 • 740 a Ukazy rzymsko-katolickiego duchownego Kollegium 1 Departamentu 1827-1828
 • 740 a Zalecenia rezolucje kanonikowi dziekanowi zasławskiemu i starokonstantynowskiemu Mieszkowskiemu od x. Cieciszowskiego 1822-1824
 • 740 a Zalecenia rezolucje Michniewiczowi dziekanowi zasławskiemu i starokonstantynowskiemu od Cieciszowskiego 1824-1827
 • 740 a Zalecenie od Ministra Starodawnego Oświecenia Głównego Zarządzającego Dziełami Duchownym i Admirała i Kawalera Szyszkowa 1827
 • 740 a Ukaz od delegowanego wizytatora Cieciszowskiego do rządców kościołów 1821
 • 740 a Kursorie od Mieszkowskiego dziekana zasławskiego i starokonstantynowskiego 1821-1824
 • 740 a Sentencja w sprawie przeciw przeorowi klasztoru kozińskiego Paszenkiewiczowi 1821
 • 740 a Obwieszczenie Deputata Ospianego rządcom kościołów 1821
 • 740 a Zalecenia biskupa Polemoneńskiego Sufragana Oficjała Generalnego Łuckiego dla Mieszkowskiego 1821
 • 740 a Listy do Mieszkowskiego 1814-1824
 • 740 a Obwieszczenie x. G. Kuczyńskiego Deputata Komitetu Ospy powiatu starokonstantynowskiego 9.05.1822
 • 740 a Publikata Błażeja Fabinowicza proboszcza kościoła parafialnego zasławskiego do duchowieństwa tegoż powiatu 1822
 • 740 a Kursoria M. Piwnickiego 1823
 • 740 a Zalecenie Cieciszowskiego bpa łuckiego i żytomirskiego dla Jacka Gaiewskiego przeora klasztoru starokonstantynowskiego zakonu dominikańskiego 1823
 • 740 a Obwieszczenia Jacka Gaiewskiego rządcom kościołów w powiecie starokonstantynowskim 1823-1825
 • 740 a Listy pasterskie Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego biskupa łuckiego i żytomirskiego 1823
 • 740 a Obwieszczenie Błażeja Fabinowicza wizytatora kościołów w powiecie i dekanacie starokonstantynowskim dla kościołów tegoż dekanatu 1823
 • 740 a List do Pasterza od Ministra Spraw Duchownych i Oświecenia Narodowego 1823
 • 740 a Zaświadczenie J. Lekszyckiej o stanie cywilnym Aleksandra Metelskiego 1823
 • 740 a Obwieszczenia i zalecenia plebanom powiatu zasławskiego i starokonstantynowskiego od Michniewicza 1824-1828
 • 740 a Zalecenia dla plebanów i przełożonych klasztorów od dziekana powiatów zasławskiego i starokonstantynowskiego Michniewicza 1825-1827
 • 740 a List do Żytomira de Viln kanonika katedralnego od Cieciszowskiego 1825
 • 740 a Obwieszczenie x. kanonika Żytomira de Viln 1825
 • 740 a Odezwa dziekana powiatów zasławskiego i starokonstantynowskiego Michniewicza 1826
 • 740 a Formularz pisma urzędowego
 • 740 a Zawiadomienie dla przełożonych Klasztorów Dominikanów i Kapucynów Starokonstantynowskich, Dominikanów Kulczynieckich i Trynitarzów Teofilpolskich od W. Michniewicza 1826
 • 740 a Kopia mających się wydawać Metryk z Akt Kościołów parafialnych
 • 740 a Oświadczenia o wiernopoddaństwie Jego Imperatorskiej Mości przez NN 1827
 • 852 j BK 00075

Indeksy