[Zbiór okólników biskupich i rozporządzeń władz kościelnych od 1740-1826, przeznaczonych lub odnoszących się do klasztoru i kościoła Trynitarzy w Teofilpolu].

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00109
 • Kopie: Mf 1104
 • Tytuł: [Zbiór okólników biskupich i rozporządzeń władz kościelnych od 1740-1826, przeznaczonych lub odnoszących się do klasztoru i kościoła Trynitarzy w Teofilpolu].
 • Miejsce i czas powstania: 18-19 w.
 • Opis fizyczny: 106 k. rkps 35x22 cm
 • Oprawa: Półskórek, 20 w.
 • Język: Pol., ros., łac.
 • Zawartość:
  • Gazeta pisana Z Warszawy Die 29 Januarij [29 I] 1772. Warunki pokoju: król polski zostaje na tronie, znosi się gwarancje moskiewskie, niezawisłe sejmy, Moskwa opuści Polskę oraz "uśmierzenie tego wszystkiego co było". Z Wiednia: strzelano do jadącego w karecie cesarza, winowajcę ujęto.
  • Rozporządzenie NN zastępcy bpa wileńskiego k. 1-1v
  • Rozporządzenie Antoniego Szaszowskiego[?] prepozyta katedralnego 05.02.1740 k. 2-3v
  • Rozporządzenia Franciszka Antoniego Kobielskiego bpa łuckiego 02.06.1746-23.06.1746 (2) k. 4-5v, 8-9v
  • "Ukaz Jego Imperatorskiey Mosci z rzymsko-katolickiey duchowney kollegii pierwszego departamentu" Sankt Petersburg k. 6-7v
  • Andrzej Tokarski archidiakon, "Decretum refformationis pro ecclesia parochiali Teofilpoliensi" 19.10.1761 (pieczęć) k. 10-11v
  • Andrzej Tokarski archidiakon, "Status ecclesiae parochialis Theophilpoliensis sub cura [...] ordinis discalceator[um] [...] pro visitatione generali ex comisso [...] Antonij Erasmi Wołłowicz episcopi Luceorien[sis] [...] 1761 d. 20 8bris" k. 12-13v
  • "Visitatio Ecclesiae parochialis Theophilpoliensis sub cura [...] Ordinis SS. Trinitatis Discalceatt. [...] pro [...] Paulo Turski eppo Luceorien[sis] [...] per [...] Joannem Cantium Bozydar Podhorodeński [...]" 24.04.1777 k. 14-19v
  • Rozporządzenia i zalecenia Jana Kantego Podhorodeńskiego bpa sufragana łuckiego 12.02.1777-26.11.1824 (5) k. 20-22v, 40-41v, 102-104
  • Michał Rutkowski dziekan, "Visitatio Ecclesiae parochialis Theophilpolien[sis] sub cura [...] Ordinis SS. Trinitatis Discalceatt. [...] pro [...] Adamo Stanislao Naruszewicz eppo Luceorien[sis] [...] peracta [...] [1791.09.12]" (pieczęć) k. 23-26v
  • "Punkta z protokułu wyięte" k. 27-27v
  • Orzeczenie sądu niższego ziemskiego zjazdu dubińskiego 25.06.1796 k. 28-28v
  • Jan Kanty Wisłocki kanonik latyczowski, "Visitatio decanalis anni [17]96 d. 29 Juli" (pieczęć) k. 29-30v
  • "Ukaz Jego Imperatorskiey Mości Pawła I imperatora Wszech Rossyi [...]" 02.03.1797 k. 31-31v
  • Klemens Sebastian Orzechowski, "Ex officio decanali" k. 32-33
  • "Do [...] Michała Romana [...] biskupa latyczewskiego [...] z kościoła teofilpolskiego xięży trynitarzow Rapport" 27.05.1796 k. 34-35v
  • List Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego do o. Zefiryna Spławskiego Łuck 19.05.1803 (pieczęć) k. 36-37v
  • "Jey Imperatorskiey Mości od Kommissyi Duchownych Nauk dokład" k. 38-39v
  • Oświadczenie Franciszka Ciraua majora, Cypriana Kreutza i Karola Korczaka Kadłubiskiego pułkowników skierowane do Kaspra Moraczewskiego proboszcza teofilpolskiego 28.08.1810 (trzy pieczęcie) k. 42-43v
  • "Examen od slubny [...] Aloyzego Romańskiego z [...] Zofią Kamieńską dnia 20 Aug. 1811 w klasztorze [...] trynitarzow teofilpolskich w przytomności niżey podpisanych swiadkow y przez nizey podpisanego xiędza [Kaspra Moraczewskiego] uczyniony" k. 44-45v
  • Zapis z dziennika Konsystorza Generalnego-Duchownego łuckiego dot. raportu Dominika Klonowskiego dziekana krzemienieckiego 30.01.1811 (odcisk pieczęci) k. 46-47v
  • Zalecenia Konsystorza Generalnego Duchownego łuckiego dla: Błażejewski Wojciech i Strawińska Julianna 06.04.1812 k. 52. - Moraczewski Kasper proboszcz teofilpolski 06.04.1812-19.03.1814 (6) k. 48-49v, 50-51v, 53, 60-61v, 62-63v, 68-69v. - Zielińska Domicella 05.04.1813? k. 64-65v.
  • "Examen przed slubny [...] Ferdynanda Giżyckiego z [...] Krystyną Żukowską dnia 5 Maja 1812 w kościele parafialnym [...] trynitarzow teofilpolskich w przytomności nizey podpisanych swiadkow y przez nizey podpisanego xiędza [Kaspra Moraczewskiego] uczyniony" k. 54-55v
  • "Examen przed slubny [...] Mikołaja Huczabskiego z [...] Heleną Popławską dnia 6 października 1812 w kościele parafialnym [...] trynitarzow teofilpolskich w przytomności nizey podpisanych swiadkow y przez nizey podpisanego xiędza [Kaspra Moraczewskiego?] uczyniony" k. 56-57v
  • "Examen przed slubny [...] Bernarda Korsaka z [...] Heleną Berensową dnia 5 grudnia 1813 w kościele parafialnym [...] trynitarzow teofilpolskich w przytomności nizey podpisanych swiadkow y przez nizey podpisanego xiędza [Kaspra Moraczewskiego?] uczyniony" k. 58-59v
  • List Kaspra Moraczewskiego proboszcza teofilpolskiego Łuck 14.12.1814 k. 66-67v
  • Zalecenia Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego dla: Lipiński Wincenty 16.12.1820 k. 81-82v. - Moraczewski Kasper proboszcz teofilpolski 31.01.1815-22.05.1822 (2) k. 70-71v, 83.
  • Ukazy Aleksandra I cara Rosji 12.08.1815-19.08.1824 (12) k. 72-73, 76, 78-79v, 80, 84-89v, 98-98v, 100
  • "Od marszałka [...] krzemienieckiego Józefa Drzewieckiego zalecenie" 01.12.1817 k. 74-75v
  • Zalecenie Konsystorza Generalnego Duchownego łuckiego 01.10.1819 k. 77
  • List pasterski Piusa VII papieża 13.09.1821 k. 90-94
  • "Kopia zalecenia [...] wołynskiego cywilnego gubernatora pod dniem 17 7bra [...] względem uporządkowania drog pocztowych i sadzenia drzew" k. 94v-95v
  • "Od łuckiego i żytomirskiego biskupa i kawalera [Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego] umocowanemu [...] Xżny Sapieżyny dziedziczki dóbr klucza teofilpolskiego i lachowieckiego majorowi [...] Stanisławowi Lipińskiemu rezolucya" 18.02.1822 k. 96-97v
  • Ukaz w j. ros. 1822 k. 99
  • "Regestr brakuiących metryk kościoła parafialnego teofilpolskiego z lat 1805-1813" k. 101
  • "Sacerdotes ordinis SSSae Trinitatis adprobandi pro excipiendis confessionibus tempore Iubilei in ecclesia Theofilpoiensi ejusdem ordinis absolvendi" 01.09.1826 k. 105-106
  • [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego donoszący o śmierci Marianny z Potockich Wilżyny wojewodziny czernichowskiej] 08.10.1812, [1] k. in folio, 85 R 109 "Ustawy dla szkół parafialnych w guberniach wołyńskiey, kiiowskiey i podolskiey" 31.08.1807, 18 s. in folio, 84 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 10.09.1806, [1] k. in folio, 83 R 109 [List Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego dotyczący zmarłego Joachima Wilgi] 05.09.1806, [1] k. in folio, 82 R 109 [List Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego do o. Zefiryna Spławskiego] (druk w postaci formularza z uzupełnieniami rękopiśmiennymi) 08.03.1806, [1] k. in folio, 81 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 24.03.1805, [1] k. in plano, 2 egz. 79 R 109 i 80 R 109 [Ukaz Aleksandra I cara Rosji skierowany do Jana Kantego Podhorodeńskiego] 07.09.1804, [2] k. in folio, 78 R 109 [Ukaz Aleksandra I cara Rosji skierowany do Jana Kantego Podhorodeńskiego] 07.06.1804, [1] k. in folio, 77 R 109 "Ustawa dla Żydów" (tekst równoległy pol. i ros.) b.d., [8] k. in folio, 76 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 15.02.1804, [3] k. in folio, 75 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 09.11.1803, [2] k. in folio, 74 R 109 [Ukaz Aleksandra I cara Rosji] 14.08.1803, [1] k. in folio, 73 R 109 [Ukaz Aleksandra I cara Rosji "względem sądzenia spraw o pretensye partykularnych osób do dóbr duchownych processem inkwizycyjnym"] 22.09.1802, [2] k. in folio, 72 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 10.02.1802, [2] k. in folio, 71 R 109 "Ustawa dla duchownego i kościelnego rządu rzymsko-katolickiego wyznania" 13.11.1801, [2] k. in folio, 70 R 109 [Prośba Feliksa Kukiela regenta granicznego powiatu trockiego skierowana do Aleksandra I cara Rosji] 1801, [10] k. in folio, 69 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 22.10.1801, [2] k. in folio, 68 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 12.02.1801, [4] k. in folio, 2 egz. 66 R 109 i 67 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 31.01.1801, [1] k. in plano, 65 R 109 "Regulamen seu Ordinatio pro clero Romano-Catholico Latino subscripta, propria manu suae imperatoriae majestatis, hoc modo - sit ita - Decembris 11 die, 1800 Anno" [2] k. in folio, 64 R 109 "Od kamienieckiego rzymsko-katolickich kościołow biskupa orderow S. Alexandra Newskiego, S. Anny [...] y S. Stanisława kawalera, Michała Romana [...] do dziekanow foralnych diecezyi kamienieckiey Zalecenie" 27.09.1799, [6] k. in quarto, 63 R 109 [Obwieszczenie Kaspra Kazimierza Cieciszewskiego bpa łuckiego o śmierci Filipa Neriusza Nowowiejskiego starościca bracławskiego] 04.06.1799, [1] k. in folio, 62 R 109 [Zalecenie Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 25.08.1799, [2] k. in folio, zawiera: "Relacya przysłana od generała feldmarszałka graffa Suworowa Rymnikskiego z Alexandryi pod dniem 19 Junii 1799 roku" 61 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 29.05.1799, [1] k. in folio, 60 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 31.03.1799, [2] k. in folio, 2 egz. 58 R 109 i 59 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 31.01.1799, [4] k. in folio, 57 R 109 [List pasterski Michała Romana bpa latyczowskiego] 03.02.1798, [1] k. in plano, 56 R 109 [List pasterski Michała Romana bpa latyczowskiego] 04.03.1798, [1] k. in plano, 55 R 109 [Inc.:] "Mandatum Suae Imperatoriae majestatis autocratoris totius Rossiae [...]" 05.05.1798, (tekst równoległy ros. i łac.), [2] k. in folio, 54 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego abpa mohylewskiego] 25.10.1798, [2] k. in folio, 53 R 109 [Rozporządzenie konsystorza generalnego duchownego rzymsko-katolickiego łuckiego] 10.11.1798, [2] k. in folio, 52 R 109 [Ukaz Pawła I cara Rosji] 18.03.1797 (tekst równoległy pol. i ros.), [1] k. in folio, 51 R 109 "Wiadomość o duchownych osobach klasztoru męskiego takowego" (tyt. i tekst równoległy pol. i ros.) [2] k. in folio, 50 R 109 Antoni Onufry Okęcki bp poznański, "List pasterski z zaleceniem kontynuacyi dalszych supplikacyi, i odprawienia czterdziestogodzinnego nabożeństwa" 30.05.1792, [1] k. in plano, 49 R 109 Antoni Onufry Okęcki bp poznański, "Zalecenie modlitw za dusze [...] Mielżyńskiego woiewody poznańskiego i Grocholskiego miecznika koronnego", 24.09.1792, [1] k. in folio, 48 R 109 [List pasterski Stefana Lewińskiego bpa koadiutora łuckiego 26.05.1789], [1] k. in plano, 47 R 109 [List pasterski Jana Kantego Podhorodeńskiego bpa sufragana łuckiego 08.04.1783], [1] k. in plano, 46 R 109 Zawiera druki:
  • "Z Bozey Łaski My Mikołay Pierwszy cesarz i samowładca wszech Rossyi [...] objawiamy całemu narodowi" 12.05.1826, [1] k. in folio, 107 R 109 "Kopia. Ukaz Jego Imperatorskiey Mości Samowładcy Całey Rossyi z rządzącego senatu" 19.07.1826, [1] k. in folio, 106 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego obwieszczający śmierć Bartłomieja Giżyckiego generała] 03.05.1826, [1] k. in folio, 105 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 25.03.1826, [6] k. in quarto, 104 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego na Wielki Post] 20.02.1823, [2] k. in folio, 103 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego o wyborze nowego papieża Leona XII] 15.11.1823, [1] k. in folio, 102 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego obwieszczający śmierć Piusa VII papieża] 05.10.1823, [1] k. in folio, 101 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego obwieszczający śmierć Anieli z Ledóchowskich Sanguszkowej strażnikowej w. kor.] 15.03.1823, [1] k. in folio, 100 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego obwieszczający śmierć Stanisława Jabłonowskiego senatora Królestwa Polskiego] 16.05.1822, [1] k. in folio, 99 R 109 "Sanctissimi Domini Nostri Pii [...] papae septimi litterae apostolicae quibus Societas vulgo-Carbonariorum nuncupata condemnatur Romae MDCCCXXI [...]" (tytuł i tekst równoległy łac. i pol.) St. Petersburg 1822, 10, [2] s. i n folio, 98 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego obwieszczający śmierć Cyriaka Nowowiejskiego marszałka rowieńskiego] 04.09.1821, [1] k. in folio, 97 R 109 [Zalecenie Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 15.08.1820, [1] k. in folio, 96 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 01.02.1819, [4] k. in quarto, 95 R 109 [List Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego oznajmujący o śmierci Konstancji z Pacanowskich Bukarowej sędziny żytomierskiej] 12.06.1817, [1] k. in folio, 94 R 109 [List Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego oznajmujący o śmierci Marcina Bukara marszałka żytomierskiego] 18.04.1817, [1] k. in folio, 93 R 109 [List Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego oznajmujący o śmierci Józefa Moszyńskiego tajnego sowietnika] 12.02.1817, [1] k. in folio, 92 R 109 [List Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego do kościoła teofilpolskiego] 16.01.1817, [1] k. in folio, 91 R 109 "Ukaz Jego Imperatorskiey Mości samowładcy całey Rossyi" 16.01.1817, [2] k. in folio, 90 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego oznajmujący o śmierci Hieronima Stroynowskiego bpa wileńskiego] 14.08.1815, [1] k. in folio, 89 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego oznajmujący o śmierci Honoraty z Chołoniewskich Rzyszczewskiej kasztelanowej lubaczewskiej] 13.01.1815, [1] k. in folio, 88 R 109 [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego oznajmujący o śmierci Antoniny Rakowskiej podkomorzyny] 09.12.1814, [1] k. in folio, 87 R 109 [Zalecenie Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego zawierające ukaz Aleksandra I cara Rosji z 06.12.1813] 19.01.1814, [1] k. in folio, 86 R 109 Zawiera druki:
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bukar, Marcin marszałek żytomierski
  • Grocholski, Franciszek Ksawery (1730-1792)
  • Klonowski, Dominik dziekan krzemieniecki
  • Leon XII (papież ; 1760-1829)
  • Mielżyński, Józef Klemens (1729-1792)
  • Moszyński, Józef tajny sowietnik ros.
  • Nowowiejski, Cyriak marszałek rowieński
  • Nowowiejski, Filip Neriusz starościc bracławski
  • Pius VII (papież ; 1740-1823)
  • Rzyszczewska, Honorata z Chołoniewskich kasztelanowa lubaczewska
  • Sanguszkowa, Aniela z Ledóchowskich strażnikowa w. kor. (?-1823)
  • Stroynowski, Hieronim (1752-1815)
  • Wilżyna, Marianna z Potockich wojewodzina czernichowska
  • Trynitarze 18-19 w. Ukraina
  • Zakony 18-19 w. Polska
  • Zakony 18-19 w. Ukraina
  • Listy pasterskie 18-19 w.
  • Łuck (Ukraina) 18-19 w.
  • Teofipol (Ukraina) trynitarze 18-19 w.
  • Ukazy 18-19 w.
 • Uwagi: Zawiera druki - zob. też katalog nowych druków

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a pol a rus a lat
 • 044 a un
 • 130
   0
   .
  a Trynitarze Teofilpol (Ukraina) dokumenty
 • 245
   0
   0
  a [Zbiór okólników biskupich i rozporządzeń władz kościelnych od 1740-1826, przeznaczonych lub odnoszących się do klasztoru i kościoła Trynitarzy w Teofilpolu].
 • 246
   1
   @
  a "Sacramentum Poenitentiae uti prima post naufragium tabula [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Datum Luceoriae die octava mensis Aprilis Anno Domini millesimo septingentesimo octuagesimo tertio" i [Expl.:]
 • 246
  1
   @
  a "Jużeśmy nie raz mowili do Was przez usta Kapłanow Waszych [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Rożyszczach dnia 26. miesiąca maia W. S. W. 1789 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Po wstąpieniu naszym na tron imperatorski przodków naszych [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dano w Pałacu Piotrkowskim miesiąca marca 18 dnia 1797 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Przesyłając kopią odezwy Guberskiego Wołyńskiego rządu do J. W. J. X. Biskupa [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia dziesiątego Nowembra 1798 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Postquam Augustissimus Imperator et Dominus Noster pro illo nunquam satis depraedicando [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dedimus Luceoriae die 25 mansis Octobris Anno Domini 1798" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Mandatum Suae Imperatoriae majestatis autocratoris totius Rossiae [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Baroni Alexio Joannidi Vasilev. Mai 5 die 1798 Anno" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Między tylu względami które mamy dla religii naszey katolickiey [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Kamieńcu Podolskim w czasie naszey generalney i osobistey wizyty klasztorow kamienieckich dnia czwartego marca 1798 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Naymilsze w Chrystusie owieczki nasze! nierozwodziemy się obszernie [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Kamieńcu Podolskim, dnia 3 miesiąca lutego 1798 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Odebrawszy z Departamentu Rzymsko-Katolickiego collegii Justitiae [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia 31 stycznia 1799 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Znaiąc bydz pasterskiego naszego urzędu iedną z nayistotnieyszych powinnością [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia 31 marca 1799 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Błogosławieństwo nieba przyrzeczone dla sprawiedliwych i boiących się Pana [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia 29 maia 1799 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Przesyłając wiadomość urzędową, którąśmy na dniu 15 roku i dnia biegącego [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Ołyce dnia 25 sierpnia 1799 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Maxymy religii i moralności dość dzielne z siebie do zastanowienia człowieka [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Datt. w Łucku dnia 4 miesiąca Junii 1799 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Zbliżaiący się czas przyiemny Bogu czterdziestodniowego postu [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia 31 stycznia roku 1801" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Cum novum ad praesens Statum Regularem [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Datt. Luceoriae die 12 mansis Februarii 1801 anno" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Nie może bydź dla serca naszego pożądańsza i milsza okoliczność [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia 22 miesiąca Oktobra roku 1801" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Nayiasnieyszy naypotęznieyszy wielki monarcho imperatorze Alexandrze Pawłowiczu [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "dat. msca 1801 roku należy ku podaniu do Sądu Nadwor. Lit." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Minime vos ambigere existimamus fratres in Christo dilectissimi [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dedimus Luceoriae, Die decima mensis Februarii Anno Domini millesimo octingentesimo secundo" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "To kollegium wysłuchawszy ukazu z 3go departamentu rządzącego senatu [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "dano wiedzieć przez podobne ukazy dyecezalnym duchownym konsystorzom Septembra 22 dnia 1802 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "To kollegium zastanawiaiąc się nad przysyłanemi wiadomościami [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "posłać przy ukazie. Aug. 14 dnia 1803 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Jednym z naypierwszych pasterskiey troskliwości naszey było zawsze celem [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia 9 miesiąca listopada Roku Pańskiego 1803" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Po upłynieniu dni zapustnych, w które żadnych już granic nieznayduiąca dzisieysza zepsutość [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia 15 lutego 1804 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "To kollegium dostrzegaiąc w podanych sobie o swieckim i zakonnym duchowieństwie wiadomościach [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "do wszystkich dyecezalnych biskupów i do mohylowskiego konsystorza posłać ukaz [...] Junia 7 dnia 1804 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Kollegium przezieraiąc przysłane od podległych sobie rzymsko katolickich i unickich dyecezalnych biskupów [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "zaleca się Septembra 7 dnia 1804 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Błagać surową sprawiedliwość Boga domagaiącego się po duszy [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia 24 marca 1805 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Kiedy cała publiczność łzy roni [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia 5 września roku 1806" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Z czem się niegdyś odezwał do Tessalończyków Apostoł Narodów Paweł [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia 10 września roku 1806" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Smutna i żałośna wiadomość, którą wam naymilsi w Chrystusie bracia o zgonie [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia 8 Octobra 1812 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Na dniu wczorayszym odebraliśmy urzędową odezwę z nru 278 [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Datt. w Łucku dnia 19 stycznia 1814" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Smutny odgłos nieodżałowaney smierci sp. JW. podkomorzyny Antoniny Rakowskiey [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a Dann. w Łucku dnia 9 grudnia 1814 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Z smutną znowu okolicznością odezwać się do was bracia naymilsi [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Datt. w Łucku dnia 13 Januarii 1815 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Którego wieczna a zawsze naymilsza będzie pamiątka w zawodzie nauk [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia 14 miesiąca sierpnia 1815 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Ile przyiaźń i czacunek łączą mnie z domem zacnym JJWW. marszałkostwa Nowowieyskich [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia 16 stycznia 1817 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Strata ludzi wielkich z cnoty i znakomitego urodzenia [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia 12 miesiąca lutego roku 1817" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Po przesłaniu w niedawnym czasie listu pasterskiego o stracie [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku 18 kwietnia 1817 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Krótkie są dnie życia naszego choćby się do tysiąców lat przeciągnęły [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia 12 Junij 1817" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Swiadkiem nam iest Bóg, przed którego obliczem ile nachyleni wiekiem [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia 1go lutego 1819 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "W odezwie Rzymsko-Katolickiego Duchownego Kollegium 1 Departamentu pod dniem 15 Xbra 1819 [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dann w Łucku dnia 15 sierpnia 1820 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Z smutkiem wielkim i boleścią serca naszego przychodzi nam ogłaszać stratę [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia 4 września 1821 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Już się stała głośną owa naysmutnieysza wiadomość wszędzie rozlegająca się [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia 16 maia 1822 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Między wielą stratami nayboleśnieyszemi i naydotkliwszemi [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia 15 marca 1823 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Kiedy świat cały chrześcijański nad śmiercią powszechnego Oyca chrześcijaństwa [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia 5 Oktobra 1823 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Zgon Piusa VII naywyższego pasterza, a prawego następcy xiążęcia apostołów Piotra [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia 15 listopada 1823 r." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Kiedy się zbliżyły te zawsze w całym chrześciaństwie nayuroczyściey i nayswiątobliwiey obchodzone dni czterdzieści [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia 20 lutego 1823 roku" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Si unquam idoneos Sacrum Paenitentiae Tribunal Judices [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Datum Luceoriae die 25 Martij 1826 Anno" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Kiedy smutny odgłos o zgonie ś. p. nieodżałowanego [...] Bartłomieja Giżyckiego [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dan w Łucku dnia 3 maja 1826 roku" i [Expl.:]
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 18-19 w.
 • 300 a 106 k. rkps c 35x22 cm
 • 340 d rkps, druk e Półskórek, 20 w.
 • 400 a Chołoniewska Honorata zob. Rzyszczewska Honorata z Chołoniewskich kasztelanowa lubaczewska
 • 400 a Potocka Marianna zob. Wilżyna Marianna z Potockich wojewodzina czernichowska
 • 400 a Ledóchowska Aniela zob. Sanguszkowa Aniela z Ledóchowskich strażnikowa w. kor. zm. 1823
 • 500 a Zawiera druki - zob. też katalog nowych druków
 • 520 a Gazeta pisana Z Warszawy Die 29 Januarij [29 I] 1772. Warunki pokoju: król polski zostaje na tronie, znosi się gwarancje moskiewskie, niezawisłe sejmy, Moskwa opuści Polskę oraz "uśmierzenie tego wszystkiego co było". Z Wiednia: strzelano do jadącego w karecie cesarza, winowajcę ujęto.
 • 520 a Rozporządzenie NN zastępcy bpa wileńskiego k. 1-1v
 • 520 a Rozporządzenie Antoniego Szaszowskiego[?] prepozyta katedralnego 05.02.1740 k. 2-3v
 • 520 a Rozporządzenia Franciszka Antoniego Kobielskiego bpa łuckiego 02.06.1746-23.06.1746 (2) k. 4-5v, 8-9v
 • 520 a "Ukaz Jego Imperatorskiey Mosci z rzymsko-katolickiey duchowney kollegii pierwszego departamentu" Sankt Petersburg k. 6-7v
 • 520 a Andrzej Tokarski archidiakon, "Decretum refformationis pro ecclesia parochiali Teofilpoliensi" 19.10.1761 (pieczęć) k. 10-11v
 • 520 a Andrzej Tokarski archidiakon, "Status ecclesiae parochialis Theophilpoliensis sub cura [...] ordinis discalceator[um] [...] pro visitatione generali ex comisso [...] Antonij Erasmi Wołłowicz episcopi Luceorien[sis] [...] 1761 d. 20 8bris" k. 12-13v
 • 520 a "Visitatio Ecclesiae parochialis Theophilpoliensis sub cura [...] Ordinis SS. Trinitatis Discalceatt. [...] pro [...] Paulo Turski eppo Luceorien[sis] [...] per [...] Joannem Cantium Bozydar Podhorodeński [...]" 24.04.1777 k. 14-19v
 • 520 a Rozporządzenia i zalecenia Jana Kantego Podhorodeńskiego bpa sufragana łuckiego 12.02.1777-26.11.1824 (5) k. 20-22v, 40-41v, 102-104
 • 520 a Michał Rutkowski dziekan, "Visitatio Ecclesiae parochialis Theophilpolien[sis] sub cura [...] Ordinis SS. Trinitatis Discalceatt. [...] pro [...] Adamo Stanislao Naruszewicz eppo Luceorien[sis] [...] peracta [...] [1791.09.12]" (pieczęć) k. 23-26v
 • 520 a "Punkta z protokułu wyięte" k. 27-27v
 • 520 a Orzeczenie sądu niższego ziemskiego zjazdu dubińskiego 25.06.1796 k. 28-28v
 • 520 a Jan Kanty Wisłocki kanonik latyczowski, "Visitatio decanalis anni [17]96 d. 29 Juli" (pieczęć) k. 29-30v
 • 520 a "Ukaz Jego Imperatorskiey Mości Pawła I imperatora Wszech Rossyi [...]" 02.03.1797 k. 31-31v
 • 520 a Klemens Sebastian Orzechowski, "Ex officio decanali" k. 32-33
 • 520 a "Do [...] Michała Romana [...] biskupa latyczewskiego [...] z kościoła teofilpolskiego xięży trynitarzow Rapport" 27.05.1796 k. 34-35v
 • 520 a List Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego do o. Zefiryna Spławskiego Łuck 19.05.1803 (pieczęć) k. 36-37v
 • 520 a "Jey Imperatorskiey Mości od Kommissyi Duchownych Nauk dokład" k. 38-39v
 • 520 a Oświadczenie Franciszka Ciraua majora, Cypriana Kreutza i Karola Korczaka Kadłubiskiego pułkowników skierowane do Kaspra Moraczewskiego proboszcza teofilpolskiego 28.08.1810 (trzy pieczęcie) k. 42-43v
 • 520 a "Examen od slubny [...] Aloyzego Romańskiego z [...] Zofią Kamieńską dnia 20 Aug. 1811 w klasztorze [...] trynitarzow teofilpolskich w przytomności niżey podpisanych swiadkow y przez nizey podpisanego xiędza [Kaspra Moraczewskiego] uczyniony" k. 44-45v
 • 520 a Zapis z dziennika Konsystorza Generalnego-Duchownego łuckiego dot. raportu Dominika Klonowskiego dziekana krzemienieckiego 30.01.1811 (odcisk pieczęci) k. 46-47v
 • 520 a Zalecenia Konsystorza Generalnego Duchownego łuckiego dla: Błażejewski Wojciech i Strawińska Julianna 06.04.1812 k. 52. - Moraczewski Kasper proboszcz teofilpolski 06.04.1812-19.03.1814 (6) k. 48-49v, 50-51v, 53, 60-61v, 62-63v, 68-69v. - Zielińska Domicella 05.04.1813? k. 64-65v.
 • 520 a "Examen przed slubny [...] Ferdynanda Giżyckiego z [...] Krystyną Żukowską dnia 5 Maja 1812 w kościele parafialnym [...] trynitarzow teofilpolskich w przytomności nizey podpisanych swiadkow y przez nizey podpisanego xiędza [Kaspra Moraczewskiego] uczyniony" k. 54-55v
 • 520 a "Examen przed slubny [...] Mikołaja Huczabskiego z [...] Heleną Popławską dnia 6 października 1812 w kościele parafialnym [...] trynitarzow teofilpolskich w przytomności nizey podpisanych swiadkow y przez nizey podpisanego xiędza [Kaspra Moraczewskiego?] uczyniony" k. 56-57v
 • 520 a "Examen przed slubny [...] Bernarda Korsaka z [...] Heleną Berensową dnia 5 grudnia 1813 w kościele parafialnym [...] trynitarzow teofilpolskich w przytomności nizey podpisanych swiadkow y przez nizey podpisanego xiędza [Kaspra Moraczewskiego?] uczyniony" k. 58-59v
 • 520 a List Kaspra Moraczewskiego proboszcza teofilpolskiego Łuck 14.12.1814 k. 66-67v
 • 520 a Zalecenia Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego dla: Lipiński Wincenty 16.12.1820 k. 81-82v. - Moraczewski Kasper proboszcz teofilpolski 31.01.1815-22.05.1822 (2) k. 70-71v, 83.
 • 520 a Ukazy Aleksandra I cara Rosji 12.08.1815-19.08.1824 (12) k. 72-73, 76, 78-79v, 80, 84-89v, 98-98v, 100
 • 520 a "Od marszałka [...] krzemienieckiego Józefa Drzewieckiego zalecenie" 01.12.1817 k. 74-75v
 • 520 a Zalecenie Konsystorza Generalnego Duchownego łuckiego 01.10.1819 k. 77
 • 520 a List pasterski Piusa VII papieża 13.09.1821 k. 90-94
 • 520 a "Kopia zalecenia [...] wołynskiego cywilnego gubernatora pod dniem 17 7bra [...] względem uporządkowania drog pocztowych i sadzenia drzew" k. 94v-95v
 • 520 a "Od łuckiego i żytomirskiego biskupa i kawalera [Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego] umocowanemu [...] Xżny Sapieżyny dziedziczki dóbr klucza teofilpolskiego i lachowieckiego majorowi [...] Stanisławowi Lipińskiemu rezolucya" 18.02.1822 k. 96-97v
 • 520 a Ukaz w j. ros. 1822 k. 99
 • 520 a "Regestr brakuiących metryk kościoła parafialnego teofilpolskiego z lat 1805-1813" k. 101
 • 520 a "Sacerdotes ordinis SSSae Trinitatis adprobandi pro excipiendis confessionibus tempore Iubilei in ecclesia Theofilpoiensi ejusdem ordinis absolvendi" 01.09.1826 k. 105-106
 • 520 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego donoszący o śmierci Marianny z Potockich Wilżyny wojewodziny czernichowskiej] 08.10.1812, [1] k. in folio, 85 R 109 a "Ustawy dla szkół parafialnych w guberniach wołyńskiey, kiiowskiey i podolskiey" 31.08.1807, 18 s. in folio, 84 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 10.09.1806, [1] k. in folio, 83 R 109 a [List Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego dotyczący zmarłego Joachima Wilgi] 05.09.1806, [1] k. in folio, 82 R 109 a [List Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego do o. Zefiryna Spławskiego] (druk w postaci formularza z uzupełnieniami rękopiśmiennymi) 08.03.1806, [1] k. in folio, 81 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 24.03.1805, [1] k. in plano, 2 egz. 79 R 109 i 80 R 109 a [Ukaz Aleksandra I cara Rosji skierowany do Jana Kantego Podhorodeńskiego] 07.09.1804, [2] k. in folio, 78 R 109 a [Ukaz Aleksandra I cara Rosji skierowany do Jana Kantego Podhorodeńskiego] 07.06.1804, [1] k. in folio, 77 R 109 a "Ustawa dla Żydów" (tekst równoległy pol. i ros.) b.d., [8] k. in folio, 76 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 15.02.1804, [3] k. in folio, 75 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 09.11.1803, [2] k. in folio, 74 R 109 a [Ukaz Aleksandra I cara Rosji] 14.08.1803, [1] k. in folio, 73 R 109 a [Ukaz Aleksandra I cara Rosji "względem sądzenia spraw o pretensye partykularnych osób do dóbr duchownych processem inkwizycyjnym"] 22.09.1802, [2] k. in folio, 72 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 10.02.1802, [2] k. in folio, 71 R 109 a "Ustawa dla duchownego i kościelnego rządu rzymsko-katolickiego wyznania" 13.11.1801, [2] k. in folio, 70 R 109 a [Prośba Feliksa Kukiela regenta granicznego powiatu trockiego skierowana do Aleksandra I cara Rosji] 1801, [10] k. in folio, 69 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 22.10.1801, [2] k. in folio, 68 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 12.02.1801, [4] k. in folio, 2 egz. 66 R 109 i 67 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 31.01.1801, [1] k. in plano, 65 R 109 a "Regulamen seu Ordinatio pro clero Romano-Catholico Latino subscripta, propria manu suae imperatoriae majestatis, hoc modo - sit ita - Decembris 11 die, 1800 Anno" [2] k. in folio, 64 R 109 a "Od kamienieckiego rzymsko-katolickich kościołow biskupa orderow S. Alexandra Newskiego, S. Anny [...] y S. Stanisława kawalera, Michała Romana [...] do dziekanow foralnych diecezyi kamienieckiey Zalecenie" 27.09.1799, [6] k. in quarto, 63 R 109 a [Obwieszczenie Kaspra Kazimierza Cieciszewskiego bpa łuckiego o śmierci Filipa Neriusza Nowowiejskiego starościca bracławskiego] 04.06.1799, [1] k. in folio, 62 R 109 a [Zalecenie Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 25.08.1799, [2] k. in folio, zawiera: "Relacya przysłana od generała feldmarszałka graffa Suworowa Rymnikskiego z Alexandryi pod dniem 19 Junii 1799 roku" 61 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 29.05.1799, [1] k. in folio, 60 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 31.03.1799, [2] k. in folio, 2 egz. 58 R 109 i 59 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 31.01.1799, [4] k. in folio, 57 R 109 a [List pasterski Michała Romana bpa latyczowskiego] 03.02.1798, [1] k. in plano, 56 R 109 a [List pasterski Michała Romana bpa latyczowskiego] 04.03.1798, [1] k. in plano, 55 R 109 a [Inc.:] "Mandatum Suae Imperatoriae majestatis autocratoris totius Rossiae [...]" 05.05.1798, (tekst równoległy ros. i łac.), [2] k. in folio, 54 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego abpa mohylewskiego] 25.10.1798, [2] k. in folio, 53 R 109 a [Rozporządzenie konsystorza generalnego duchownego rzymsko-katolickiego łuckiego] 10.11.1798, [2] k. in folio, 52 R 109 a [Ukaz Pawła I cara Rosji] 18.03.1797 (tekst równoległy pol. i ros.), [1] k. in folio, 51 R 109 a "Wiadomość o duchownych osobach klasztoru męskiego takowego" (tyt. i tekst równoległy pol. i ros.) [2] k. in folio, 50 R 109 a Antoni Onufry Okęcki bp poznański, "List pasterski z zaleceniem kontynuacyi dalszych supplikacyi, i odprawienia czterdziestogodzinnego nabożeństwa" 30.05.1792, [1] k. in plano, 49 R 109 a Antoni Onufry Okęcki bp poznański, "Zalecenie modlitw za dusze [...] Mielżyńskiego woiewody poznańskiego i Grocholskiego miecznika koronnego", 24.09.1792, [1] k. in folio, 48 R 109 a [List pasterski Stefana Lewińskiego bpa koadiutora łuckiego 26.05.1789], [1] k. in plano, 47 R 109 a [List pasterski Jana Kantego Podhorodeńskiego bpa sufragana łuckiego 08.04.1783], [1] k. in plano, 46 R 109 a Zawiera druki:
 • 520 a "Z Bozey Łaski My Mikołay Pierwszy cesarz i samowładca wszech Rossyi [...] objawiamy całemu narodowi" 12.05.1826, [1] k. in folio, 107 R 109 a "Kopia. Ukaz Jego Imperatorskiey Mości Samowładcy Całey Rossyi z rządzącego senatu" 19.07.1826, [1] k. in folio, 106 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego obwieszczający śmierć Bartłomieja Giżyckiego generała] 03.05.1826, [1] k. in folio, 105 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 25.03.1826, [6] k. in quarto, 104 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego na Wielki Post] 20.02.1823, [2] k. in folio, 103 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego o wyborze nowego papieża Leona XII] 15.11.1823, [1] k. in folio, 102 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego obwieszczający śmierć Piusa VII papieża] 05.10.1823, [1] k. in folio, 101 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego obwieszczający śmierć Anieli z Ledóchowskich Sanguszkowej strażnikowej w. kor.] 15.03.1823, [1] k. in folio, 100 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego obwieszczający śmierć Stanisława Jabłonowskiego senatora Królestwa Polskiego] 16.05.1822, [1] k. in folio, 99 R 109 a "Sanctissimi Domini Nostri Pii [...] papae septimi litterae apostolicae quibus Societas vulgo-Carbonariorum nuncupata condemnatur Romae MDCCCXXI [...]" (tytuł i tekst równoległy łac. i pol.) St. Petersburg 1822, 10, [2] s. i n folio, 98 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego obwieszczający śmierć Cyriaka Nowowiejskiego marszałka rowieńskiego] 04.09.1821, [1] k. in folio, 97 R 109 a [Zalecenie Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 15.08.1820, [1] k. in folio, 96 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego] 01.02.1819, [4] k. in quarto, 95 R 109 a [List Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego oznajmujący o śmierci Konstancji z Pacanowskich Bukarowej sędziny żytomierskiej] 12.06.1817, [1] k. in folio, 94 R 109 a [List Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego oznajmujący o śmierci Marcina Bukara marszałka żytomierskiego] 18.04.1817, [1] k. in folio, 93 R 109 a [List Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego oznajmujący o śmierci Józefa Moszyńskiego tajnego sowietnika] 12.02.1817, [1] k. in folio, 92 R 109 a [List Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego do kościoła teofilpolskiego] 16.01.1817, [1] k. in folio, 91 R 109 a "Ukaz Jego Imperatorskiey Mości samowładcy całey Rossyi" 16.01.1817, [2] k. in folio, 90 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego oznajmujący o śmierci Hieronima Stroynowskiego bpa wileńskiego] 14.08.1815, [1] k. in folio, 89 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego oznajmujący o śmierci Honoraty z Chołoniewskich Rzyszczewskiej kasztelanowej lubaczewskiej] 13.01.1815, [1] k. in folio, 88 R 109 a [List pasterski Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego oznajmujący o śmierci Antoniny Rakowskiej podkomorzyny] 09.12.1814, [1] k. in folio, 87 R 109 a [Zalecenie Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego bpa łuckiego zawierające ukaz Aleksandra I cara Rosji z 06.12.1813] 19.01.1814, [1] k. in folio, 86 R 109 a Zawiera druki:
 • 530 d Mf 1104
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., ros., łac.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK II, w Działyński Tytus
 • 600
   1
   .
  a Bukar, Marcin c marszałek żytomierski
 • 600
  1 
   9
  a Grocholski, Franciszek Ksawery d (1730-1792)
 • 600
   1
   .
  a Klonowski, Dominik c dziekan krzemieniecki
 • 600
   0
   9
  a Leon b XII c (papież ; d 1760-1829)
 • 600
   1
   9
  a Mielżyński, Józef Klemens d (1729-1792)
 • 600
   1
   .
  a Moszyński, Józef c tajny sowietnik ros.
 • 600
   1
   .
  a Nowowiejski, Cyriak c marszałek rowieński
 • 600
   1
   .
  a Nowowiejski, Filip Neriusz c starościc bracławski
 • 600
   0
   9
  a Pius b VII c (papież ; d 1740-1823)
 • 600
   1
   .
  a Rzyszczewska, Honorata z Chołoniewskich c kasztelanowa lubaczewska
 • 600
   1
   .
  a Sanguszkowa, Aniela z Ledóchowskich c strażnikowa w. kor. d (?-1823)
 • 600
   1
   9
  a Stroynowski, Hieronim d (1752-1815)
 • 600
   1
   .
  a Wilżyna, Marianna z Potockich c wojewodzina czernichowska
 • 610
   2
   9
  a Trynitarze y 18-19 w. z Ukraina
 • 650
   .
   9
  a Zakony y 18-19 w. z Polska
 • 650
   .
   9
  a Zakony y 18-19 w. z Ukraina
 • 650
   .
   9
  a Listy pasterskie y 18-19 w.
 • 651
   .
   9
  a Łuck (Ukraina) y 18-19 w.
 • 651
   .
   9
  a Teofipol (Ukraina) x trynitarze y 18-19 w.
 • 653 a Ukazy 18-19 w.
 • 700
   0
   2
  a Aleksander b I c (cesarz Rosji ; d 1777-1825)
 • 700
   1
   2
  a Berensowa Helena
 • 700
   1
   2
  a Błażejewski Wojciech
 • 700
   1
   2
  a Cieciszowski Kasper Kazimierz c abp mohylewski d (1745-1831)
 • 700
   1
   2
  a Cirau Franciszek c mjr
 • 700
   1
   2
  a Drzewiecki Józef c marszałek krzemieniecki
 • 700
   1
   2
  a Giżycki Ferdynand
 • 700
   1
   2
  a Huczabski Mikołaj
 • 700
   1
   2
  a Kadłubiski Karol Korczak c płk.
 • 700
   1
   2
  a Kamieńska Zofia
 • 700
   1
   2
  a Kobielski Franciszek Antoni c bp łucki d (1679-1755)
 • 700
   1
   2
  a Korsak Bernard
 • 700
   1
   2
  a Kreutz Cyprian baron Belzig von c gen. ros. d (1777-1850)
 • 700
   1
   2
  a Lewiński Stefan c bp koadiutor łucki
 • 700
   1
   2
  a Lipiński Wincenty
 • 700
   0
   2
  a Mikołaj b I c car Rosji król Polski
 • 700
   1
   2
  a Moraczewski Kasper c proboszcz teofilpolski
 • 700
   1
   2
  a Naruszewicz Adam Stanisław c poeta historyk bp smoleński łucki d 1733-1796
 • 700
   0
   2
  a Paweł b I c (cesarz Rosji ; d 1796-1855)
 • 700
   0
   2
  a Pius b VII c (papież ; d 1740-1823)
 • 700
   1
   2
  a Podhorodeński Jan Kanty c bp sufragan łucki i żytomierski
 • 700
   1
   2
  a Popławska Helena
 • 700
   1
   2
  a Romański Alojzy
 • 700
   1
   2
  a Spławski Zefiryn
 • 700
   1
   2
  a Strawińska Julianna
 • 700
   1
   2
  a Turski Feliks Paweł c bp chełmski łucki i krakowski d (1729-1800)
 • 700
   1
   2
  a Wisłocki Jan Kanty c kanonik latyczowski
 • 700
   1
   2
  a Wołłowicz Antoni Erazm c bp łucki d (1711-1770)
 • 700
   1
   2
  a Żukowska Katarzyna
 • 740 a Rozporządzenie NN zastępcy bpa wileńskiego
 • 740 a Rozporządzenie Szaszowskiego? Antoniego prepozyta katedralnego 1740
 • 740 a Rozporządzenia Kobielskiego Franciszka Antoniego bpa łuckiego 1746
 • 740 a Ukaz Jego Imperatorskiey Mosci z rzymsko-katolickiey duchowney kollegii pierwszego departamentu
 • 740 a Visitatio Ecclesiae parochialis Theophilpoliensis sub cura Ordinis SS. Trinitatis Discalceatt. pro Paulo Turski eppo Luceoriensis per Joannem Cantium Bozydar Podhorodeński 1777
 • 740 a Listy pasterskie, zalecenia i rozporządzenia Podhorodeńskiego Jana Kantego bpa sufragana łuckiego 1777
 • 740 a Punkta z protokułu wyięte
 • 740 a Ukazy Pawła I cara Rosji 1797
 • 740 a Do Michała Romana biskupa latyczewskiego |z kościoła teofilpolskiego xięży trynitarzow |Rapport 1796
 • 740 a Jey Imperatorskiey Mości |od Kommissyi Duchownych Nauk |dokład 1809
 • 740 a Oświadczenie Ciraua Franciszka, Kreutza Cypriana i Kadłubiskiego Karola skierowane do Kaspra Moraczewskiego proboszcza teofilpolskiego 1810
 • 740 a Examen od slubny Aloyzego Romańskiego z Zofią Kamieńską dnia 20 Aug. 1811 w klasztorze trynitarzow teofilpolskich przez nizey podpisanego xiędza Kaspra Moraczewskiego uczyniony
 • 740 a Zapis z dziennika Konsystorza Generalnego-Duchownego łuckiego dot. raportu Dominika Klonowskiego dziekana krzemienieckiego 1811
 • 740 a Zalecenia Konsystorza Generalnego Duchownego łuckiego dla Kaspra Moraczewskiego proboszcza teofilpolskiego 1812
 • 740 a Zalecenia Konsystorza Generalnego Duchownego łuckiego dla Wojciecha Błażejewskiego i Julianny Strawińskiej 1812
 • 740 a Zalecenia Konsystorza Generalnego Duchownego łuckiego dla Domicelli Zielińskiej 1813
 • 740 a Zalecenie Konsystorza Generalnego Duchownego łuckiego 1819
 • 740 a Examen przed slubny Ferdynanda Giżyckiego z Krystyną Żukowską dnia 5 Maja 1812 w kościele parafialnym trynitarzow teofilpolskich przez nizey podpisanego xiędza Kaspra Moraczewskiego uczyniony
 • 740 a Examen przed slubny Mikołaja Huczabskiego z Heleną Popławską dnia 6 października 1812 w kościele parafialnym trynitarzow teofilpolskich przez nizey podpisanego xiędza Kaspra Moraczewskiego? uczyniony
 • 740 a Examen przed slubny Bernarda Korsaka z Heleną Berensową dnia 5 grudnia 1813 w kościele parafialnym trynitarzow teofilpolskich przez nizey podpisanego xiędza Kaspra Moraczewskiego? uczyniony
 • 740 a List Moraczewskiego Kaspra proboszcza teofilpolskiego 1814
 • 740 a Zalecenia Cieciszowskiego Kaspra Kazimierza bpa łuckiego dla Moraczewskiego Kaspra proboszcza teofilpolskiego 1815-1820
 • 740 a Zalecenie Cieciszowskiego Kaspra Kazimierza bpa łuckiego dla Lipińskiego Wincentego 1820
 • 740 a Ukazy Aleksandra I cara Rosji
 • 740 a Zalecenie Drzewieckiego Józefa marszałka krzemienieckiego 1817
 • 740 a List pasterski Piusa VII papieża 1821
 • 740 a Zalecenia wołyńskiego cywilnego gubernatora względem uporządkowania dróg pocztowych i sadzenia drzew
 • 740 a Rezolucja Cieciszowskiego Kaspra Kazimierza bpa łuckiego Stanisławowi Lipińskiemu pełnomocnikowi dóbr teofilpolskich i lachowieckich 1822
 • 740 a Regestr brakuiących metryk kościoła parafialnego teofilpolskiego z lat 1805-1813
 • 740 a Sacerdotes ordinis SSSae Trinitatis adprobandi pro excipiendis confessionibus tempore Iubilei in ecclesia Theofilpoiensi ejusdem ordinis absolvendi 1826
 • 740 a List pasterski Podhorodeńskiego Jana Kantego bpa sufragana łuckiego 1783
 • 740 a List pasterski Lewińskiego Stefana bpa koadiutora łuckiego 1789
 • 740 a Wiadomość o duchownych osobach klasztoru męskiego takowego
 • 740 a Orzeczenie sądu niższego ziemskiego zjazdu dubińskiego 1796
 • 740 a Ukazy Pawła I cara Rosji 1797
 • 740 a Rozporządzenie konsystorza generalnego duchownego rzymsko-katolickiego łuckiego 1798
 • 740 a Listy pasterskie Cieciszowskiego Kaspra Kazimierza abpa mohylewskiego
 • 740 a Listy pasterskie Romana Michała bpa latyczowskiego
 • 740 a Zalecenie Cieciszowskiego Kaspra Kazimierza bpa łuckiego 1799 w tym: |Relacya przysłana od generała feldmarszałka graffa Suworowa Rymnikskiego z Alexandryi 1799 roku
 • 740 a Obwieszczenie Cieciszowskiego Kaspra Kazimierza bpa łuckiego o śmierci Filipa Neriusza Nowowiejskiego starościca bracławskiego 1799
 • 740 a Od kamienieckiego rzymsko-katolickich kościołow biskupa Michała Romana |do dziekanow foralnych diecezyi kamienieckiey |Zalecenie 1799
 • 740 a Regulamen seu |Ordinatio pro clero Romano-Catholico Latino subscripta, propria manu suae imperatoriae majestatis, hoc modo - sit ita - Decembris 11 die, 1800 Anno
 • 740 a Prośba Kukiela Feliksa regenta granicznego powiatu trockiego skierowana do Aleksandra I cara Rosji 1801
 • 740 a Ustawa dla duchownego i kościelnego rządu rzymsko-katolickiego wyznania 1801
 • 740 a Ukazy Aleksandra I cara Rosji
 • 740 a Ustawa dla Żydów
 • 740 a List Cieciszowskiego Kaspra Kazimierza bpa łuckiego do Spławskiego Zefiryna 1806
 • 740 a Ustawy dla szkół parafialnych w guberniach wołyńskiey, kiiowskiey i podolskiey 1807
 • 740 a Listy pasterskie Cieciszowskiego Kaspra Kazimierza abpa mohylewskiego
 • 740 a Zalecenia Cieciszowskiego Kaspra Kazimierza abpa mohylewskiego
 • 740 a Ukazy Aleksandra I cara Rosji
 • 740 a Ukazy Mikołaja I cara Rosji
 • 740 a Ukaz Jego Imperatorskiey Mości samowładcy całey Rossyi 1817
 • 740 a Kopia. ||Ukaz Jego Imperatorskiey Mości Samowładcy Całey Rossyi z rządzącego senatu 1826
 • 740 a Z Bozey Łaski |My Mikołay Pierwszy cesarz i samowładca wszech Rossyi objawiamy całemu narodowi 1826
 • 740 a Sanctissimi Domini Nostri Pii papae septimi |litterae apostolicae quibus Societas vulgo-Carbonariorum nuncupata condemnatur Romae MDCCCXXI
 • 740 a Swiętego Oyca Naszego Piusa papieża siódmego |list apostolski przez który Towarzystwo pospolicie Karbonarami zwane wyklina się w Rzymie 1821 roku wariant tyt.
 • 777 a Tokarski Andrzej archidiakon t Decretum refformationis pro ecclesia parochiali Teofilpoliensi
 • 777 a Tokarski Andrzej archidiakon t Status ecclesiae parochialis Theophilpoliensis sub cura ordinis discalceatorum pro visitatione generali ex comisso Antonij Erasmi Wołłowicz episcopi Luceoriensis 1761 d. 20 8bris
 • 777 a Wisłocki Jan Kanty kanonik latyczowski t Visitatio decanalis anni 1796 d. 29 Juli
 • 777 a Orzechowski Klemens Sebastian dziekan konstantynowski t Ex officio decanali
 • 777 a Okęcki Onufry Antoni bp poznański kanclerz w. kor. 1729-1793 t Zalecenie modlitw za dusze Mielżyńskiego woiewody poznańskiego i Grocholskiego miecznika koronnego
 • 777 a Okęcki Onufry Antoni bp poznański kanclerz w. kor. 1729-1793 t List pasterski z zaleceniem kontynuacyi dalszych supplikacyi, i odprawienia czterdziestogodzinnego nabożeństwa
 • 852 j BK 00109
 • 920 a k. 11v b pieczęć lakowa f czerwony lak h uszkodzona
 • 920 a k. 18v b pieczęć opłatkowa d Podhorodeński Jan Kanty i napis w otoku
 • 920 a k. 25 b pieczęć lakowa f czerwony lak
 • 920 a k. 29 b pieczęć lakowa d Wisłocki Jan Kanty f czerwony lak
 • 920 a k. 36 b odcisk pieczęci d Cieciszowski Kasper Kazimierz bp łucki i napis w otoku
 • 920 a k. 40 b odcisk pieczęci i napis w otoku
 • 920 a k. 42 b pieczęć lakowa d Cirau Franciszek f czerwony lak
 • 920 a k. 42 b pieczęć lakowa d Kreutz Cyprian baron f czerwony lak
 • 920 a k. 42 b pieczęć lakowa d Kadłubiski Karol Korczak f czerwony lak
 • 920 a k. 46 b odcisk pieczęci i napis w otoku
 • 920 a k. 103v b pieczęć i napis w otoku

Indeksy