"Acta Miscellanea sub Sigismun[do] I." 1507-1548

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00222
 • Kopie:
  • Mf 8010
  • CD 112a
  • Mf 484 (niekompletny)
  • BPCim 3156
 • Tytuł:
  • Acta Tomiciana
  • "Acta Miscellanea sub Sigismun[do] I." 1507-1548
 • Miejsce i czas powstania: 16-18 w.
 • Opis fizyczny: 147 k. 35,5x22 cm i mn.
 • Oprawa: półsk. brąz., 20 w.
 • Język: Łac., pol., rus.
 • Zawartość:
  • Są to miscellanea i materiały tek Górskiego.
  • I. [Oddanie w dzierżawę ceł wołyńskich królowej Bonie za opłatą 1300 kóp groszy rocznie], b.m. [1538]
  • a. Arenda korolewoy Jey Miłosti Bone wsich myt luckich, wołodymerskich y kremeneckich z komorami woskowymi y solenymi na każdy hod po trynadcati sot kop hroszey, b.m. [1538] s. 1-2, 17-18.
  • b. [Tekst ruski pozycji poprzedniej pisany alfabetem łacińskim], s. 3-4, 13-14.
  • c. Locatio ejus reginali majestati reginae Bonae omnium teloniorum in Łuck, Włodzimierz et Krzemieniec [...] s. 5-7.
  • d. [Czystopis pozycji poprzedniej] s. 9-12.
  • e. [Tekst łaciński] s. 15-16. (Najprawdopodobniej tłumaczenie tekstu ruskiego z poz. a lub b.)
  • II. 1. Praescriptum contrahendi matrimonii inter [...] Annam ducem Masoviae et [...] Stanislaum Odrowąż palatinum Podoliae, b.m. 6 II 1536 s. 19-20.
  • 2. Instructio secunda de domina duce Masoviae quae nupserat [...] Stanislao Odrowąż, b.m. [marzec 1536] s. 2-22.
  • 3. Constitutiones in conventu generali Cracoviensi ad diem XI Novembris 1536 inchoato et 2. Martii 1537 finito, Kraków [styczeń-luty 1537] s. 22-32 (są to uzgodnione między posłami i senatem propozycje do przedłożenia królowi)
  • 4. Constitutiones quomodo nobilitas eundo ad bellum et in castris se gerere debeat, Kraków 6 II 1537 s. 32-41.
  • 5. Jusjurandum rex Sigismundus Augustus filius regnicolis praestitit, Kraków 6 II 1537 s. 42-44.
  • III. Excusatio Gdanensium, [Kraków 14 VIII 1525] s. 44a-83.
  • s. 84 czysta
  • IV. Secundum responsum a Sigismundo primo rege Poloniae legatis Gdanensium luteranorum in secunda audientia datum, b.m.d. [Kraków ok. 1 XI 1525] s. 85-92.
  • V. [Dziennik oblężenia i zdobycia Pesztu przez Turków 17-21 VIII 1541], b.m. [ok. 22 VIII 1541] s. 93-98 (zapewne końcowa część listu pisanego do Jana Dantyszka z terenu wojny).
  • VI. Pacta albo dokonczenia krolow polskich z czarmi tatarskimi ordy perekopskiei stanowione.
  • 1. Pacta cz[ara] Adzigireiowe roku panskiego 1461, Krym 22 IX 1461 s. 103-104.
  • 2. Pacta czara Menligireia roku panskiego 1507, w ordzie 1507 s. 104-105.
  • 3. Menligereia Wielkiej Ordy wolnego czara pacta..., w ordzie IX 1514 s. 106-109.
  • 4. Menligereia czara pacta, w ordzie 918 rok ery mahometańskiej [1512-1513] s. 109-110.
  • 5. Menligereia czara wielkiego [...], w ordzie 1514 s. 110-114.
  • 6. Machmetgireia czara lysth, b.m. 1516 s. 114-118.
  • 7. Machmetgireia czara pacta [...], b.m. 9 VIII 1522 s. 118-122.
  • 8. Sahipkireia czara pacta roku panskiego 1542 [dopisane:] z Zigmuntem kr[ólem], b.m. 1542 s. 122-126.
  • 9. Sahipkireia czara pacta roku panskiego 1545 [dopisane: z Zigmuntem krolem], b.m. 1545 s. 126-129.
  • 10. Dawletgireia czara pacta [dopisane:] z Augustem krolem roku panskiego 1560, Bakczysaraj 1560 s. 129-137.
  • VII. [Kopie listów głównie do bpów warmińskich w sprawach ziem pruskich i biskupstwa warmińskiego z lat 1523-1555].
  • 1. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] consiliariis terrarum Prussiae, Kraków 23 XI 1532 s. 138-140.
  • 2. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] dominis episcopis [...] ceterisque terrarum nostrarum Prussiae consiliariis [...], Wilno 1 II 1535 s. 141-142.
  • 3. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] domino Joanni Dantisco episcopo Culmensi, [Wilno] 1 IV 1535 s. 143.
  • 4. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] dominis episcopis [...] terrarum Prussiae primoribus consiliariis nostris, Wilno 12 VI 1536 s. 144.
  • 5. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] Mauricio [Ferber] episcopo Varmiensi, Wilno 21 VII 1536 s. 145.
  • 6. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Kraków 13 IV 1539 s. 146.
  • 7. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Kraków 4 I 1540, s. 147.
  • 8. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] episcopis [...] ceterisque status utriusque terrarum nostrarum Prussiae consiliariis, Kraków 31 I 1543 s. 148.
  • 9. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] episcopis [...] terrarum nostrarum Prussiae status consiliariis, Kraków 12 XII 1542 s. 149.
  • 10. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] episcopis [...] terrarum nostrarum Prussiae consiliariis et aliis quibuscunque in conventu Graudentino congregatis, Wilno 12 II 1541 s. 150.
  • 11. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi ac Tidemanno Gize episcopo Culmensi ac generoso Stanislao Kostka de Stamberg, Wilno 18 XII 1540 s. 151.
  • 12. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Piotrków 20 VII 1547 s. 152.
  • 13. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Łobzów 14 VI 1547 s. 153.
  • 14. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Kraków 4 XII 1544 s. 154.
  • 15. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Kraków 6 II 1545 s. 155.
  • 16. Joannes Ferber Joanni Dantisco secretario regio, Piotrków 23 X 1523 s. 156.
  • 17. Petrus [Tomicki] episcopus Cracoviensis Joanni Dantisco secretario et oratori regio, Kraków 11 VI 1525 s. 157-160.
  • 18. Joannes Szambogski [Zambocki] Joanni Dantisco regis oratori, Kraków 25 VIII 1525 s. 161-164.
  • VII. 19. Joannes Szamboczski Joanni Dantisco regis oratori, Kraków 14 III 1525 s. 165-168.
  • 20. Joannes Szamboczski Joanni Dantisco regis oratori, Gdańsk 6 VII 1526 s. 169-170.
  • 21. Joannes Szamboczski Joanni Dantisco regis Poloniae oratori, Gdańsk 6 VII 1526 s. 171-174.
  • 22. Joannes Szamboczski Joanni Dantisco oratori Poloniae regis, Kraków 16 VIII 1527 s. 175-178.
  • 23. Joannes Szamboczski Joanni Flachsbinder [Dantisco] Sigismundi regis Poloniae secretario et oratori, Kraków 14 VI 1527 s. 179-183.
  • 24. Literae variae Valdesii secretarii Caroli V imperatoris, Hispaniae regis, ad Joannem Dantiscum episcopum Varmiensem, protunc vero Culmensem ac Reipublicae Poloniae in Hispania oratorem:
  • a. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Toledo 25 XII 1528 s. 192.
  • b. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Toledo 16 I 1529 s. 192-194.
  • c. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Toledo 1 II 1529 s. 194-195.
  • d. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Toledo 14 II 1529 s. 195-197.
  • e. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Saragossa 10 IV 1529 s. 197.
  • f. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 198.
  • g. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 198.
  • h. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 198.
  • i. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 198-199.
  • k. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 199.
  • l. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 199.
  • m. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 199.
  • n. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 199, 184.
  • o. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529] s. 184.
  • p. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529] s. 184.
  • r. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1531?] s. 184-185.
  • s. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [przed 1530] s. 185.
  • t. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [przed 1530] s. 185.
  • u. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [przed 1530] s. 185.
  • v. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [przed 1530] s. 186.
  • w. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [przed 1530] s. 186.
  • x. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], "Ex Venecea Civitate", [przed 1530] s. 186.
  • y. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [przed 1530] s. 187.
  • z. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [przed 1530] s. 187.
  • aa. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [przed 1530] s. 187.
  • ab. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [przed 1530] s. 187.
  • ac. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [przed 1530] s. 188.
  • ad. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [przed 1530] s. 188.
  • ae. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 188.
  • af. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 189.
  • ag. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1530?] s. 189.
  • ah. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529] s. 189.
  • ai. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529] s. 189.
  • ak. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 189-190.
  • al. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 190.
  • am. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 190.
  • an. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 190.
  • ao. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 190-191.
  • ap. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 191.
  • ar. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Palencia [1529] s. 191.
  • as. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 191, 200.
  • at. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 200.
  • au. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529] s. 200.
  • av. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529] s. 200.
  • aw. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529] s. 200-201.
  • ax. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529] s. 201.
  • az. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529] s. 201.
  • ba. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529] s. 201.
  • bb. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Palencia 10 IX [1527?] s. 201-202.
  • bc. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Palencia 24 IX [1527?] s. 202-203.
  • bd. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Palencia 30 IX 1527 s. 203-204.
  • be. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Palencia 30 IX 1527 s. 204.
  • bf. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Palencia 7 X 1527 s. 204-205.
  • VII. 24 bg. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Palencia [X 1527?] s. 205.
  • bh. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [po 3 V 1532] s. 205-206.
  • bi. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1530?] s. 206.
  • bk. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1530?] s. 206.
  • bl. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1530?] s. 206.
  • bm. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1530?] s. 206.
  • 25. Literae caesaris [Caroli V] ad [Clementem VII] summum pontificem, Sargossa 7 VII 1530 s. 207.
  • 26. [Bernardus] Wapovskii cantor Cracoviensis Joanni [Dantisco] episcopo Culmensi, Kraków 15 III 1533 s. 208.
  • 27. Christophorus de Schidlowiecz palatinus et capitaneus Cracoviensis ac regni Poloniae cancellarius Mauricio [Ferber] episcopo Varmiensi, Kraków 6 VI 1526 s. 209.
  • 28. Andreas [Cricius] archiepiscopus [Gnesnensis] Joanni [Dantisco] episcopo Culmensi, Łowicz 23 VIII 1536 s. 210.
  • 29. Bernardus Vapovsky cantor Cracoviensis Joanni [Dantisco] episcopo Culmensi, Kraków 5 III 1533 s. 211.
  • 30. Nicolaus Copernicus Joanni [Dantisco] episcopo Culmensi, Frombork 9 VIII 1537 s. 212.
  • 31. Nicolaus Copernicus Joanni [Dantisco] episcopo Culmensi, Frombork 27 VI 1541 s. 213.
  • 32. Christophorus de Sidloviciae palatinus et capitaneus Cracoviensis ac regni Poloniae cancellarius Joanni Dantisco, Praga 29 III 1527 s. 214.
  • 33. Christophorus de Schidlowiecz castellanus et capitaneus Cracoviensis Joanni Dantisco designato episcopo Culmensi, Kraków 3 VI 1530 s. 215.
  • 34. Petrus Kmita comes in Wisnicz palatinus et capitaneus generalis Cracoviensis Joanni Dantisco episcopo Varmiensi, Kraków 5 III 1546 s. 216-218.
  • 35. Joannes [Tarnowski] castellanus Cracoviensis Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Kraków 22 I 1545 s. 219.
  • 36. Joannes comes in Tarnow castellanus Cracoviensis Tidemano [Giese] episcopo Culmensi, Sandomierz 29 II 1548 s. 220.
  • 37. Joannes comes a Tarnow castellanus Cracoviensis Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Sandomierz 19 III 1548 s. 221-222.
  • 38. Thomas de Sobotha [Sobocki] regni Poloniae cancellarius Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi Kraków 19 VIII 1545, s. 223-224.
  • 39. Joannes Osiecki [cancellarius regni Poloniae] Stanislao Hosio episcopo Varmiensi, Kraków 10 IV 1553 s. 225-226.
  • 40. Joannes Osiecki Stanislao Hosio episcopo Varmiensi, Cerekiew 10 II 1555 s. 227.
  • 41. Bona [...] regina Poloniae [...] Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Kraków 28 X 1537 s. 228.
  • 42. Bona [...] regina Poloniae [...] Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Kraków 3 V 1539 s. 229.
  • 43. Bona [...] regina Poloniae [...] Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Kraków 12 V 1539 s. 230.
  • 44. Bona [...] regina Poloniae [...] Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Kraków 28 III 1546, s. 231.
  • VIII. Leo papa Xmus [Casparo Linde] archiepiscopo Rigensi, b.m. [1514?] s. 232.
  • IX. Oratio Stanislai Hosii ad Franciscum Gwicerdinum prefectum Vrbis Bononiensis, pro Lasaro Bonanico[!] Bononiam vocando ad docendum Grece iuuentutem, [Bolonia 1532] s. 234-245.
  • X. Oratio Stanislai Hosii Poloni coram cardinali Campeio legato apostolico Bononiae dicta. Pro Lazaro Bonamico, vt ad docendum Grecae e Patauio, Bononiam vocaretur, Bolonia [1532] s. 250-261.
  • XI. [Mowa Samuela Maciejowskiego na otwarciu sejmu krakowskiego], Kraków 19 XII 1538.
  • a. Oratio per Samuelem Maciegewski decanum Cracouiensem, secretarium regium in conuentu generali, in primo consessu, coram rege et senatu ac nunctiis terrarum Poloniae dicta [popr. na: dicenda, Kraków 19 XII 1538?] s. 263-269; (Łaciński tekst mowy wygłoszonej po polsku; pod oryg. tyt., zaklejonym pap., nr "153").
  • b. Oratio dicta per dominum Samuelem Maciegewski decanum Cracoviensem, secretarium regium, in conventu generali: coram rege et senatu ac nunctiis terrarum [inicio ac - skreśl.] in primo consessu consilii [dopisane: inicioque comiciorum], [Kraków 19 XII 1538?] s. 271-275.
  • S. 276 czysta
  • XII. [Ustawa w sprawie czopowego w dobrach króla i senatorów], Kraków 28 III 1537 s. 277-280; u dołu składki sygn. "f"; w rkpsie brak początku tekstu, który pisany inną ręką znajduje się w kodeksie wilanowskim (BK 1461, s. 71).
  • XIII. Othpovyecz krolya yeomyloszczy [Zygmunta I] przesz [vyelmosznego pana Crakowszkyego - skreśl.] pana Jana Tarnowskiego castellana Cracowskego, [Boiska pod Lwowem 28 VIII 1537] s. 281-286; rkps wyszedł spod ręki S. Górskiego; u dołu składki sygn. z XVI w. "m"; pod tekstem notka S. Górskiego.
  • S. 287-288 czyste
  • XIV. [Plebiscitum in castris ad Leopolim factum, sierpień 1537] s. 289-291; (fr. końcowy tekstu).
 • Proweniencja:
  • Czacki Tadeusz
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Albrecht Hohenzollern (książę Prus ; 1490-1568)
  • Alexwangen, Jakub
  • Bona (królowa Polski ; 1494-1557)
  • Bona (królowa Polski ; 1494-1557)
  • Bona (królowa Polski ; 1494-1557)
  • Bonamico, Lazarro (1478-1552)
  • Bonamico, Lazarro (1478-1552)
  • Brandt, Bartłomiej burmistrz Gdańska
  • Campeggi, Lorenzo (1474-1539)
  • Cobos, Francisco de los (1477-1547)
  • Dantyszek, Jan (1485-1548)
  • Dantyszek, Jan (1485-1548)
  • Dantyszek, Jan (1485-1548)
  • Dantyszek, Jan (1485-1548)
  • Dewlet III Girej chan krymski (1647-1717)
  • Dewlet III Girej chan krymski (1647-1717)
  • Dogiel, Maciej (1715-1760)
  • Erazm z Rotterdamu (1467-1536)
  • Ferber, Jan dziekan warmiński 16 w.
  • Ferber, Maurycy biskup warmiński (1471-1537)
  • Ferber, Maurycy biskup warmiński (1471-1537)
  • Ferber, Maurycy biskup warmiński (1471-1537)
  • Ferdynand I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1503-1564)
  • Franciszek I (król Francji ; 1494-1547)
  • Frangepani, Ferenc arcybiskup kalocsański
  • Garcia, Pedro sekretarz królestwa Neapolu
  • Gattinaria, Bartolomeo 16 w.
  • Gattinaria, Mercurino Arborio di (1465-1530)
  • Giese, Tiedemann biskup chełmiński, warmiński (1480-1550)
  • Giese, Tiedemann biskup chełmiński, warmiński (1480-1550)
  • Giese, Tiedemann sekretarz królewski (1543-1582)
  • Giese, Tiedemann biskup chełmiński, warmiński (1480-1550)
  • Gołębiowski, Łukasz (1773-1849)
  • Gołębiowski, Łukasz (1773-1849)
  • Górka, Andrzej kasztelan poznański, starosta generalny wielkopolski (1500-1551)
  • Górski, Stanisław sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski (1497-1572)
  • Granvelle, Nicolas Perrenot de (1485-1550)
  • Guicciardini, Francesco (1483-1540)
  • Guicciardini, Francesco (1483-1540)
  • Hadżi Girej (chan krymski ; 1397-1466)
  • Holstein Jan mieszczanin gdański
  • Hozjusz, Stanisław kardynał (1504-1579)
  • Hozjusz, Stanisław kardynał (1504-1579)
  • Jan z Nassau VI (1536-1606)
  • Jan Zygmunt Zapolya II (król Węgier, książę Siedmiogrodu ; 1540-1571)
  • Kampen, Jan van den (1491-1538)
  • Karnkowski, Stanisław (prymas Polski ; 1520-1603)
  • Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558)
  • Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558)
  • Klemens VII (papież ; 1478-1534)
  • Klemens VII (papież ; 1478-1534)
  • Kmita, Piotr marszałek wielki koronny, wojewoda krakowski (1477-1553)
  • Kmita, Piotr marszałek wielki koronny, wojewoda krakowski (1477-1553)
  • Koenigk Ludwik
  • Konopacki, Rafał kasztelan elbląski (ca 1510-ca 1570)
  • Kopernik, Mikołaj (1473-1543)
  • Kopernik, Mikołaj (1473-1543)
  • Kostka, Stanisław podskarbi ziem pruskich (1487-1555)
  • Kostka, Stanisław podskarbi ziem pruskich (ca 1550-1602)
  • Krasicki, Ignacy (1735-1801)
  • Krystian III (król Danii i Norwegii ; 1503-1559)
  • Krzycki, Andrzej prymas Polski (1482-1537)
  • Krzycki, Andrzej prymas Polski (1482-1537)
  • Kucharski kopista Archiwum Krakowskiego
  • Leon X (papież ; 1475-1521)
  • Leon X (papież ; 1475-1521)
  • Levitius 16 w.
  • Linde, Jasper arcybiskup ryski (?-1524)
  • Loffredo, Sigismundus 16 w.
  • Maciejowski, Samuel biskup krakowski, kanclerz wielki koronny (1499-1550)
  • Maciejowski, Samuel biskup krakowski, kanclerz wielki koronny (1499-1550)
  • Martynian (św. ; ?-67)
  • Mehmed sandżak Sylistrii
  • Mehmed I Girej (chan krymski ; 1465-1523)
  • Mengli I Girej (chan krymski ; 1455-1515)
  • Mengli I Girej (chan krymski ; 1455-1515)
  • Miklaszewicz, Józef metrykant litewski
  • Ocieski Jan kanclerz wielki koronny (1501-1563)
  • Ocieski, Jan kanclerz wielki koronny (1501-1563)
  • Odrowąż, Anna (ca 1498-1557)
  • Odrowąż, Anna (ca 1498-1557)
  • Odrowąż Stanisław ze Sprowy wda podolski wda ruski zm. 1545
  • Odrowąż Stanisław ze Sprowy wda podolski wda ruski zm. 1545
  • Piotr IV Rareş (wojewoda Mołdawii ; ca 1487-1546)
  • Plettenberg, Wolter von mistrz zakonu inflanckiego (1450-1535)
  • Płotowski, Paweł prepozyt warmiński (przed 1480-1547)
  • Sahib I Girej (chan krymski ; 1532-1553)
  • Sahib I Girej (chan krymski ; 1532-1553)
  • Salza, Jakub von biskup wrocławski (1481-1532)
  • Schepper, Korneliusz sekretarz Karola V
  • Sculteti, Aleksander kanonik warmiński (ca 1485-1564)
  • Sobocki, Tomasz poseł do Turcji, kanclerz wielki koronny (ca 1508-1547)
  • Sobocki, Tomasz poseł do Turcji, kanclerz wielki koronny (ca 1508-1547)
  • Sulejman II (sułtan Imperium Osmańskiego ; 1642-1691)
  • Szich Achmat chan Tatarów zawołżańskich
  • Szydłowiecki, Krzysztof kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny (1467-1532)
  • Szydłowiecki, Krzysztof kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny (1467-1532)
  • Tarnowski, Jan Amor hetman wielki koronny, kasztelan krakowski (1488-1561)
  • Tarnowski, Jan Amor hetman wielki koronny, kasztelan krakowski (1488-1561)
  • Tarnowski, Jan Spytek wojewoda sieradzki, podskarbi wielki koronny (1484-1553)
  • Taszycki, Mikołaj sędzia krakowski, przywódca rokoszu pod Lwowem (?-1545)
  • Urrias sekretarz 16 w.
  • Valdes Alfonso de sekretarz Karola V
  • Valdes Alfonso de sekretarz Karola V
  • Valdes Alfonso de sekretarz Karola V
  • Wapowski Bernard kartograf, historyk (1450-1535)
  • Wapowski, Bernard kartograf, historyk (1450-1535)
  • Zambocki, Jan sekretarz, dworzanin, poseł królewski
  • Zambocki, Jan sekretarz, dworzanin, poseł królewski
  • Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572)
  • Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548)
  • Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548)
  • Archiwum biskupie Lidzbark Warmiński
  • Krzyżacy
  • Sejm 1536-1537 Kraków
  • Sejm 1536-1537 Kraków
  • sejmik pruski 1539
  • sejmik pruski 1541
  • sejmik pruski 1536
  • Aranda de Duero (Hiszpania) 16 w.
  • Bałakława (Ukraina) 16 w.
  • Balice (gm. Zabierzów, pow. krakowski, woj. małopolskie) 16 w.
  • Barczewo (pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie) 16 w.
  • Bari (Włochy) 16 w.
  • Bolonia (Włochy) 16 w.
  • Braniewo (woj. warmińsko-mazurskie) 16 w.
  • Budapeszt (Węgry) 16 w.
  • Budapeszt (Węgry) 16 w.
  • Burgos (Hiszpania) 16 w.
  • Eboracum zob. York
  • Francja 16 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 16 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 16 w.
  • Genua (Włochy) 16 w.
  • Hiszpania 16 w.
  • Hiszpania 16 w.
  • Krzemieniec (Ukraina) 16 w.
  • Lechowo (gm. Pieniężno, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie) 16 w.
  • Lidzbark Warmiński (woj. warmińsko-mazurskie) 16 w.
  • Łuck (Ukraina) 16 w.
  • Lwów (Ukraina) 16 w.
  • Moskiewskie (państwo) 16 w.
  • Obertyn (Ukraina) 16 w.
  • Padwa (Włochy) 16 w.
  • Peszt zob. Budapeszt
  • Pomorze Zachodnie 16 w.
  • Prusy Królewskie 16 w.
  • Prusy Książęce 16 w.
  • Puck (woj. pomorskie) 16 w.
  • Spira (Niemcy) 16 w.
  • Tolkmicko (pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie) 16 w.
  • Turcja 16 w.
  • Węgry 16 w.
  • Włodzimierz Wołyński (Ukraina) 16 w.
  • Wrocław (woj. dolnośląskie) 16 w.
  • York (Wielka Brytania) 16 w.
  • wojsko w Prusach
  • wojna turecko-austriacka 1539-1541
  • Chłopi Zwolnienie z akcyzy
  • Cła
  • Handel
  • Intercyzy
  • Kult świętych
  • Metryka litewska
  • pieniądze 16 w.
  • Podatki
  • Wojny
  • Wojsko
  • Porządek wojenny
  • Kozacy
  • Tatarzy
  • korespondencja dyplomatyczna 16 w.
  • Konstytucje sejmowe 16 w.
  • Diariusze
  • listy 16 w.
  • mowy 16 w.
 • Uwagi:
  • Rkps wykorzystano do publikacji Actów Tomicianów. Rkps zawiera spis rzeczy i wstęp autorstwa Ł. Gołębiowskiego. K. oznaczona jako część VIII pisana przez kopistę z pracowni S. Górskiego. Inne odpisy korespondencji z archiwum biskupiego zawierają rkpsy BK 232, 242, 242. Na s. 152 własnoręczna notatka Ignacego Krasickiego: "Concordat cum originalibus, Helibergae 3 Novembris 1779. Ignatius episcopus". Na s. 293-294 nazwisko kopisty: "Jabłonski scripsit..." Składki poz. VII zawierają teksty odpisane z oryginalnych listów znajdujących się w Archiwum biskupów warmińskich. W trakcie opr. na s. 184-199 przestawiono teksty, w inw. podano ich pierwotną kolejność. Składka VI powstała w 2 poł. XVI w., z dopiskami na marginaliach. Na s. 1. notatka o pochodzeniu z Metryki litewskiej: "folio 168. L. 20"; na s. 18: "Concordat cum actis Jozef Mikłaszewicz M[etrykant] WXLit." i poniżej: "Litt. No 1" oraz "Roku trzeba dochodzić"; na s. 3 not.: "Folio 168 Libro 20", na s. 14: "Transmissa Vilnam 1767 die 20 Julii" oraz "podpisał IP Mikłaszewicz metrykant WXLitt."; na s. 12 not.: "Transmissa Vilnam 1767 die 20 Juli". Na s. 19 notki: "No 109", "Tomus 17mus Tomic[ki] 1536", "Archivum Cracoviense" oraz "Maso[viae]", a u dołu strony: "p. Kucharski". Podczas opracowywania wzorem Katalogu Rękopisow Staropolskich zachowano dawną paginację (strony, a nie karty) oraz podział na składki (oznaczone liczbami rzymskimi). Rkps wpisano do inwentarza w 1870 r. Rkps powstał w kilku ośrodkach i w różnych okresach. Dwie pierwsze składki są związane z pracownią Macieja Dogiela, poz. VII powstała na zlecenie I. Krasickiego, reszta składek powstała w pracowni S. Górskiego, inne natomiast pozycje to odpisy z Archiwum Koronnego i oryginały korespondencji.
  • pismo kilku rąk
 • Opracowania:
  • Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 s. 88-102
  • Marciniak R., Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983
  • Kętrzyński W., O Stanisławie Górskim kanoniku płockim i krakowskim i jego dziełach, Poznań 1871 s. 41
  • Pociecha W., Królowa Bona, T. 3, Poznań 1958 s. 212-213
  • Pociecha W., Walka o przywileje Kościoła w Polsce w latach 1520-1537, "Reformacja i Odrodzenie w Polsce", R. 2 (1922) s. 181-184
  • Wojciechowski Z., Zygmunt Stary, Warszawa 1946 s. 304-307
  • Kolankowski L., Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów, T. 1, Warszawa 1930 s. 318
  • II. 1. Druk: Acta Tomiciana, T. 18, in oppido Kórnik 1999, s. 100-102 (w oparciu o inne rkpsy)
  • II. 3: Druk: "Pamiętnik Warszawski", T. 11 (1818), s. 325-346
  • II. 5. Druk: Volumina legum, T. 1, Petersburg 1859, s. 253-254.
  • III. Druk: Acta Tomiciana, T. 7, pars 2, Posnaniae [ca 1858], nr 115.
  • IV. Druk: Acta Tomiciana, T. 7, pars 2, Posnaniae [ca 1858], nr 134.
  • VI. 1. Druk z usterkami: Gołębiowski Ł., Dzieje Polski za panowania Jagiellonów, T. 3. Warszawa 1848, s. 230.
  • VI. 2. Druk: Acta Tomiciana, T. 1, Posnaniae 1852, Appendix nr 9.
  • VI. 3. Druk: Acta Tomiciana, T. 3, Posnaniae 1853, nr 253.
  • VI. 5. Druk: Acta Tomiciana, T. 3, Posnaniae 1853, nr 228.
  • VI. 6. Druk: Acta Tomiciana, T. 4, Posnaniae 1855, nr 111.
  • VI. 7. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 83.
  • VII. 1. Druk: Acta Tomiciana, T. 14, Posnaniae 1952, nr 518.
  • VII. 2. Druk: Acta Tomiciana, T. 17, Wratislaviae-Cracoviae-Posnaniae 1966, nr 65.
  • VII. 3. Druk: Acta Tomiciana, T. 17, Wratislaviae-Cracoviae-Posnaniae 1966, nr 203.
  • VII. 4. Druk: Acta Tomiciana, T. 18, in oppido Kórnik 1999, s. 250-251 (w oparciu o inne rkpsy)
  • VII. 16. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 298.
  • VII. 17. Druk: Acta Tomiciana, T. 7, pars 2, Posnaniae ca 1858, nr 40.
  • VII. 18. Druk: Acta Tomiciana, T. 7, pars 2, Posnaniae ca 1858, nr 87.
  • VII. 19. Druk: Acta Tomiciana, T. 7, pars 2, Posnaniae ca 1858, nr 18.
  • VII. 20. Druk: Acta Tomiciana, T. 8, Posnaniae ca 1860, nr 242.
  • VII. 21. Druk: Acta Tomiciana, T. 8, Posnaniae ca 1860, nr 243.
  • VII. 22. Druk: Acta Tomiciana, T. 9, Posnaniae ante 1863, nr 248.
  • VII. 23. Druk: Acta Tomiciana, T. 9, Posnaniae ante 1863, nr 202.
  • VII. 24 a. Druk: Acta Tomiciana, T. 10, Posnaniae 1899, nr 472.
  • VII. 24 b. Druk: Acta Tomiciana, T. 11, Posnaniae 1901, nr 9.
  • VII. 24 c. Druk: Acta Tomiciana, T. 11, Posnaniae 1901, nr 32.
  • VII. 24 d. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, Posnaniae 1901, nr 49.
  • VII. 24 e. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, Posnaniae 1901, nr 127.
  • VII 25. Druk: Acta Tomiciana, T. 12, Posnaniae 1906, nr 195.
  • VII 26. Druk: Acta Tomiciana, T. 15, Wratislaviae-Cracoviae 1957, nr 146.
  • VII 27. Druk: Acta Tomiciana, T. 7, pars 2, Posnaniae ca 1858, nr 42.
  • VII 29. Druk: Acta Tomiciana, T. 15, Wratislaviae-Cracoviae 1957, nr 114.
  • VII 30. Druk m.in. w: Kopernik M., De revolutionibus orbium coelestium libri sex... Warszawa 1854, s. 585. Na końcu książek faksymile listu.
  • VII 31. Druk m.in. w: Kopernik M., De revolutionibus orbium coelestium libri sex... Warszawa 1854, s. 593. Na końcu książek faksymile listu.
  • VII 32. Druk: Acta Tomiciana, T. 9, Posnaniae, ante 1863, nr 87.
  • VII 33. Druk: Acta Tomiciana, T. 12, Posnaniae 1906, nr 164.
  • VII 39. Druk: Stanislai Hosii Epistolae... Ed. F. Hipler et V. Zakrzewski, T. 2, Cracoviae 1886, nr 1011.
  • VII 40. Druk: Stanislai Hosii Epistolae... Ed. F. Hipler et V. Zakrzewski, T. 2, Cracoviae 1886, nr 1338.
  • VII 41. Druk: Pociecha W., Królowa Bona, T. 4. Poznań 1958, s. 388, przyp. 149.
  • IX. Druk: Stanislai Hosii Epistolae... Ed. F. Hipler et V. Zakrzewski, T. 1, Cracoviae 1886, nr 7.
  • X. Druk: Stanislai Hosii Epistolae... Ed. F. Hipler et V. Zakrzewski, T. 1, Cracoviae 1886, nr 8.
  • XI a. Druk: Hosius, Orationes... Oratio III.
  • XI b. Druk: Niemcewicz J. U., Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze, T. 1, Warszawa 1822, s. 17-22. (w jęz. pol.)
  • XIII. Druk: Kętrzyński W., Stanislai Górski Conciones in maximo totius regni Poloniae conventu apud Leopolim de republica habitae. A.D. 1537, "Archiwum Komisji Historycznej", T. 1 (1878), s. 45-53.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Acta
 • 243 a Acta Tomiciana
 • 245 a "Acta Miscellanea sub Sigismun[do] I." 1507-1548
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 16-18 w.
 • 300 a 147 k. c 35,5x22 cm i mn.
 • 340 d rkps e półsk. brąz., 20 w.
 • 400 a Bapowski Bernardus zob. Wapowski Bernard
 • 400 a Sahipkirej zob. Sahib I Girej
 • 500 a Rkps wykorzystano do publikacji Actów Tomicianów. a Rkps zawiera spis rzeczy i wstęp autorstwa Ł. Gołębiowskiego. a K. oznaczona jako część VIII pisana przez kopistę z pracowni S. Górskiego. a Inne odpisy korespondencji z archiwum biskupiego zawierają rkpsy BK 232, 242, 242. a Na s. 152 własnoręczna notatka Ignacego Krasickiego: "Concordat cum originalibus, Helibergae 3 Novembris 1779. Ignatius episcopus". Na s. 293-294 nazwisko kopisty: "Jabłonski scripsit..." a Składki poz. VII zawierają teksty odpisane z oryginalnych listów znajdujących się w Archiwum biskupów warmińskich. a W trakcie opr. na s. 184-199 przestawiono teksty, w inw. podano ich pierwotną kolejność. a Składka VI powstała w 2 poł. XVI w., z dopiskami na marginaliach. a Na s. 1. notatka o pochodzeniu z Metryki litewskiej: "folio 168. L. 20"; na s. 18: "Concordat cum actis Jozef Mikłaszewicz M[etrykant] WXLit." i poniżej: "Litt. No 1" oraz "Roku trzeba dochodzić"; na s. 3 not.: "Folio 168 Libro 20", na s. 14: "Transmissa Vilnam 1767 die 20 Julii" oraz "podpisał IP Mikłaszewicz metrykant WXLitt."; na s. 12 not.: "Transmissa Vilnam 1767 die 20 Juli". Na s. 19 notki: "No 109", "Tomus 17mus Tomic[ki] 1536", "Archivum Cracoviense" oraz "Maso[viae]", a u dołu strony: "p. Kucharski". a Podczas opracowywania wzorem Katalogu Rękopisow Staropolskich zachowano dawną paginację (strony, a nie karty) oraz podział na składki (oznaczone liczbami rzymskimi). a Rkps wpisano do inwentarza w 1870 r. a Rkps powstał w kilku ośrodkach i w różnych okresach. Dwie pierwsze składki są związane z pracownią Macieja Dogiela, poz. VII powstała na zlecenie I. Krasickiego, reszta składek powstała w pracowni S. Górskiego, inne natomiast pozycje to odpisy z Archiwum Koronnego i oryginały korespondencji.
 • 500 a pismo kilku rąk
 • 520 a Są to miscellanea i materiały tek Górskiego.
 • 520 a I. [Oddanie w dzierżawę ceł wołyńskich królowej Bonie za opłatą 1300 kóp groszy rocznie], b.m. [1538]
 • 520 a a. Arenda korolewoy Jey Miłosti Bone wsich myt luckich, wołodymerskich y kremeneckich z komorami woskowymi y solenymi na każdy hod po trynadcati sot kop hroszey, b.m. [1538] s. 1-2, 17-18.
 • 520 a b. [Tekst ruski pozycji poprzedniej pisany alfabetem łacińskim], s. 3-4, 13-14.
 • 520 a c. Locatio ejus reginali majestati reginae Bonae omnium teloniorum in Łuck, Włodzimierz et Krzemieniec [...] s. 5-7.
 • 520 a d. [Czystopis pozycji poprzedniej] s. 9-12.
 • 520 a e. [Tekst łaciński] s. 15-16. (Najprawdopodobniej tłumaczenie tekstu ruskiego z poz. a lub b.)
 • 520 a II. 1. Praescriptum contrahendi matrimonii inter [...] Annam ducem Masoviae et [...] Stanislaum Odrowąż palatinum Podoliae, b.m. 6 II 1536 s. 19-20.
 • 520 a 2. Instructio secunda de domina duce Masoviae quae nupserat [...] Stanislao Odrowąż, b.m. [marzec 1536] s. 2-22.
 • 520 a 3. Constitutiones in conventu generali Cracoviensi ad diem XI Novembris 1536 inchoato et 2. Martii 1537 finito, Kraków [styczeń-luty 1537] s. 22-32 (są to uzgodnione między posłami i senatem propozycje do przedłożenia królowi)
 • 520 a 4. Constitutiones quomodo nobilitas eundo ad bellum et in castris se gerere debeat, Kraków 6 II 1537 s. 32-41.
 • 520 a 5. Jusjurandum rex Sigismundus Augustus filius regnicolis praestitit, Kraków 6 II 1537 s. 42-44.
 • 520 a III. Excusatio Gdanensium, [Kraków 14 VIII 1525] s. 44a-83.
 • 520 a s. 84 czysta
 • 520 a IV. Secundum responsum a Sigismundo primo rege Poloniae legatis Gdanensium luteranorum in secunda audientia datum, b.m.d. [Kraków ok. 1 XI 1525] s. 85-92.
 • 520 a V. [Dziennik oblężenia i zdobycia Pesztu przez Turków 17-21 VIII 1541], b.m. [ok. 22 VIII 1541] s. 93-98 (zapewne końcowa część listu pisanego do Jana Dantyszka z terenu wojny).
 • 520 a VI. Pacta albo dokonczenia krolow polskich z czarmi tatarskimi ordy perekopskiei stanowione.
 • 520 a 1. Pacta cz[ara] Adzigireiowe roku panskiego 1461, Krym 22 IX 1461 s. 103-104.
 • 520 a 2. Pacta czara Menligireia roku panskiego 1507, w ordzie 1507 s. 104-105.
 • 520 a 3. Menligereia Wielkiej Ordy wolnego czara pacta..., w ordzie IX 1514 s. 106-109.
 • 520 a 4. Menligereia czara pacta, w ordzie 918 rok ery mahometańskiej [1512-1513] s. 109-110.
 • 520 a 5. Menligereia czara wielkiego [...], w ordzie 1514 s. 110-114.
 • 520 a 6. Machmetgireia czara lysth, b.m. 1516 s. 114-118.
 • 520 a 7. Machmetgireia czara pacta [...], b.m. 9 VIII 1522 s. 118-122.
 • 520 a 8. Sahipkireia czara pacta roku panskiego 1542 [dopisane:] z Zigmuntem kr[ólem], b.m. 1542 s. 122-126.
 • 520 a 9. Sahipkireia czara pacta roku panskiego 1545 [dopisane: z Zigmuntem krolem], b.m. 1545 s. 126-129.
 • 520 a 10. Dawletgireia czara pacta [dopisane:] z Augustem krolem roku panskiego 1560, Bakczysaraj 1560 s. 129-137.
 • 520 a VII. [Kopie listów głównie do bpów warmińskich w sprawach ziem pruskich i biskupstwa warmińskiego z lat 1523-1555].
 • 520 a 1. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] consiliariis terrarum Prussiae, Kraków 23 XI 1532 s. 138-140.
 • 520 a 2. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] dominis episcopis [...] ceterisque terrarum nostrarum Prussiae consiliariis [...], Wilno 1 II 1535 s. 141-142.
 • 520 a 3. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] domino Joanni Dantisco episcopo Culmensi, [Wilno] 1 IV 1535 s. 143.
 • 520 a 4. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] dominis episcopis [...] terrarum Prussiae primoribus consiliariis nostris, Wilno 12 VI 1536 s. 144.
 • 520 a 5. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] Mauricio [Ferber] episcopo Varmiensi, Wilno 21 VII 1536 s. 145.
 • 520 a 6. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Kraków 13 IV 1539 s. 146.
 • 520 a 7. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Kraków 4 I 1540, s. 147.
 • 520 a 8. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] episcopis [...] ceterisque status utriusque terrarum nostrarum Prussiae consiliariis, Kraków 31 I 1543 s. 148.
 • 520 a 9. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] episcopis [...] terrarum nostrarum Prussiae status consiliariis, Kraków 12 XII 1542 s. 149.
 • 520 a 10. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] episcopis [...] terrarum nostrarum Prussiae consiliariis et aliis quibuscunque in conventu Graudentino congregatis, Wilno 12 II 1541 s. 150.
 • 520 a 11. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi ac Tidemanno Gize episcopo Culmensi ac generoso Stanislao Kostka de Stamberg, Wilno 18 XII 1540 s. 151.
 • 520 a 12. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Piotrków 20 VII 1547 s. 152.
 • 520 a 13. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Łobzów 14 VI 1547 s. 153.
 • 520 a 14. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Kraków 4 XII 1544 s. 154.
 • 520 a 15. Sigismundus [...] rex Poloniae [...] Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Kraków 6 II 1545 s. 155.
 • 520 a 16. Joannes Ferber Joanni Dantisco secretario regio, Piotrków 23 X 1523 s. 156.
 • 520 a 17. Petrus [Tomicki] episcopus Cracoviensis Joanni Dantisco secretario et oratori regio, Kraków 11 VI 1525 s. 157-160.
 • 520 a 18. Joannes Szambogski [Zambocki] Joanni Dantisco regis oratori, Kraków 25 VIII 1525 s. 161-164.
 • 520 a VII. 19. Joannes Szamboczski Joanni Dantisco regis oratori, Kraków 14 III 1525 s. 165-168.
 • 520 a 20. Joannes Szamboczski Joanni Dantisco regis oratori, Gdańsk 6 VII 1526 s. 169-170.
 • 520 a 21. Joannes Szamboczski Joanni Dantisco regis Poloniae oratori, Gdańsk 6 VII 1526 s. 171-174.
 • 520 a 22. Joannes Szamboczski Joanni Dantisco oratori Poloniae regis, Kraków 16 VIII 1527 s. 175-178.
 • 520 a 23. Joannes Szamboczski Joanni Flachsbinder [Dantisco] Sigismundi regis Poloniae secretario et oratori, Kraków 14 VI 1527 s. 179-183.
 • 520 a 24. Literae variae Valdesii secretarii Caroli V imperatoris, Hispaniae regis, ad Joannem Dantiscum episcopum Varmiensem, protunc vero Culmensem ac Reipublicae Poloniae in Hispania oratorem:
 • 520 a a. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Toledo 25 XII 1528 s. 192.
 • 520 a b. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Toledo 16 I 1529 s. 192-194.
 • 520 a c. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Toledo 1 II 1529 s. 194-195.
 • 520 a d. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Toledo 14 II 1529 s. 195-197.
 • 520 a e. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Saragossa 10 IV 1529 s. 197.
 • 520 a f. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 198.
 • 520 a g. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 198.
 • 520 a h. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 198.
 • 520 a i. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 198-199.
 • 520 a k. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 199.
 • 520 a l. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 199.
 • 520 a m. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 199.
 • 520 a n. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 199, 184.
 • 520 a o. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529] s. 184.
 • 520 a p. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529] s. 184.
 • 520 a r. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1531?] s. 184-185.
 • 520 a s. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [przed 1530] s. 185.
 • 520 a t. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [przed 1530] s. 185.
 • 520 a u. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [przed 1530] s. 185.
 • 520 a v. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [przed 1530] s. 186.
 • 520 a w. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [przed 1530] s. 186.
 • 520 a x. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], "Ex Venecea Civitate", [przed 1530] s. 186.
 • 520 a y. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [przed 1530] s. 187.
 • 520 a z. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [przed 1530] s. 187.
 • 520 a aa. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [przed 1530] s. 187.
 • 520 a ab. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [przed 1530] s. 187.
 • 520 a ac. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [przed 1530] s. 188.
 • 520 a ad. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [przed 1530] s. 188.
 • 520 a ae. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 188.
 • 520 a af. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 189.
 • 520 a ag. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1530?] s. 189.
 • 520 a ah. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529] s. 189.
 • 520 a ai. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529] s. 189.
 • 520 a ak. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 189-190.
 • 520 a al. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 190.
 • 520 a am. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 190.
 • 520 a an. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 190.
 • 520 a ao. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 190-191.
 • 520 a ap. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 191.
 • 520 a ar. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Palencia [1529] s. 191.
 • 520 a as. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 191, 200.
 • 520 a at. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529?] s. 200.
 • 520 a au. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529] s. 200.
 • 520 a av. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529] s. 200.
 • 520 a aw. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529] s. 200-201.
 • 520 a ax. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529] s. 201.
 • 520 a az. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529] s. 201.
 • 520 a ba. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1529] s. 201.
 • 520 a bb. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Palencia 10 IX [1527?] s. 201-202.
 • 520 a bc. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Palencia 24 IX [1527?] s. 202-203.
 • 520 a bd. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Palencia 30 IX 1527 s. 203-204.
 • 520 a be. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Palencia 30 IX 1527 s. 204.
 • 520 a bf. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Palencia 7 X 1527 s. 204-205.
 • 520 a VII. 24 bg. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], Palencia [X 1527?] s. 205.
 • 520 a bh. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [po 3 V 1532] s. 205-206.
 • 520 a bi. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1530?] s. 206.
 • 520 a bk. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1530?] s. 206.
 • 520 a bl. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1530?] s. 206.
 • 520 a bm. [Alfonso de Valdes do Jana Dantyszka], b.m. [1530?] s. 206.
 • 520 a 25. Literae caesaris [Caroli V] ad [Clementem VII] summum pontificem, Sargossa 7 VII 1530 s. 207.
 • 520 a 26. [Bernardus] Wapovskii cantor Cracoviensis Joanni [Dantisco] episcopo Culmensi, Kraków 15 III 1533 s. 208.
 • 520 a 27. Christophorus de Schidlowiecz palatinus et capitaneus Cracoviensis ac regni Poloniae cancellarius Mauricio [Ferber] episcopo Varmiensi, Kraków 6 VI 1526 s. 209.
 • 520 a 28. Andreas [Cricius] archiepiscopus [Gnesnensis] Joanni [Dantisco] episcopo Culmensi, Łowicz 23 VIII 1536 s. 210.
 • 520 a 29. Bernardus Vapovsky cantor Cracoviensis Joanni [Dantisco] episcopo Culmensi, Kraków 5 III 1533 s. 211.
 • 520 a 30. Nicolaus Copernicus Joanni [Dantisco] episcopo Culmensi, Frombork 9 VIII 1537 s. 212.
 • 520 a 31. Nicolaus Copernicus Joanni [Dantisco] episcopo Culmensi, Frombork 27 VI 1541 s. 213.
 • 520 a 32. Christophorus de Sidloviciae palatinus et capitaneus Cracoviensis ac regni Poloniae cancellarius Joanni Dantisco, Praga 29 III 1527 s. 214.
 • 520 a 33. Christophorus de Schidlowiecz castellanus et capitaneus Cracoviensis Joanni Dantisco designato episcopo Culmensi, Kraków 3 VI 1530 s. 215.
 • 520 a 34. Petrus Kmita comes in Wisnicz palatinus et capitaneus generalis Cracoviensis Joanni Dantisco episcopo Varmiensi, Kraków 5 III 1546 s. 216-218.
 • 520 a 35. Joannes [Tarnowski] castellanus Cracoviensis Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Kraków 22 I 1545 s. 219.
 • 520 a 36. Joannes comes in Tarnow castellanus Cracoviensis Tidemano [Giese] episcopo Culmensi, Sandomierz 29 II 1548 s. 220.
 • 520 a 37. Joannes comes a Tarnow castellanus Cracoviensis Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Sandomierz 19 III 1548 s. 221-222.
 • 520 a 38. Thomas de Sobotha [Sobocki] regni Poloniae cancellarius Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi Kraków 19 VIII 1545, s. 223-224.
 • 520 a 39. Joannes Osiecki [cancellarius regni Poloniae] Stanislao Hosio episcopo Varmiensi, Kraków 10 IV 1553 s. 225-226.
 • 520 a 40. Joannes Osiecki Stanislao Hosio episcopo Varmiensi, Cerekiew 10 II 1555 s. 227.
 • 520 a 41. Bona [...] regina Poloniae [...] Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Kraków 28 X 1537 s. 228.
 • 520 a 42. Bona [...] regina Poloniae [...] Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Kraków 3 V 1539 s. 229.
 • 520 a 43. Bona [...] regina Poloniae [...] Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Kraków 12 V 1539 s. 230.
 • 520 a 44. Bona [...] regina Poloniae [...] Joanni [Dantisco] episcopo Varmiensi, Kraków 28 III 1546, s. 231.
 • 520 a VIII. Leo papa Xmus [Casparo Linde] archiepiscopo Rigensi, b.m. [1514?] s. 232.
 • 520 a IX. Oratio Stanislai Hosii ad Franciscum Gwicerdinum prefectum Vrbis Bononiensis, pro Lasaro Bonanico[!] Bononiam vocando ad docendum Grece iuuentutem, [Bolonia 1532] s. 234-245.
 • 520 a X. Oratio Stanislai Hosii Poloni coram cardinali Campeio legato apostolico Bononiae dicta. Pro Lazaro Bonamico, vt ad docendum Grecae e Patauio, Bononiam vocaretur, Bolonia [1532] s. 250-261.
 • 520 a XI. [Mowa Samuela Maciejowskiego na otwarciu sejmu krakowskiego], Kraków 19 XII 1538.
 • 520 a a. Oratio per Samuelem Maciegewski decanum Cracouiensem, secretarium regium in conuentu generali, in primo consessu, coram rege et senatu ac nunctiis terrarum Poloniae dicta [popr. na: dicenda, Kraków 19 XII 1538?] s. 263-269; (Łaciński tekst mowy wygłoszonej po polsku; pod oryg. tyt., zaklejonym pap., nr "153").
 • 520 a b. Oratio dicta per dominum Samuelem Maciegewski decanum Cracoviensem, secretarium regium, in conventu generali: coram rege et senatu ac nunctiis terrarum [inicio ac - skreśl.] in primo consessu consilii [dopisane: inicioque comiciorum], [Kraków 19 XII 1538?] s. 271-275.
 • 520 a S. 276 czysta
 • 520 a XII. [Ustawa w sprawie czopowego w dobrach króla i senatorów], Kraków 28 III 1537 s. 277-280; u dołu składki sygn. "f"; w rkpsie brak początku tekstu, który pisany inną ręką znajduje się w kodeksie wilanowskim (BK 1461, s. 71).
 • 520 a XIII. Othpovyecz krolya yeomyloszczy [Zygmunta I] przesz [vyelmosznego pana Crakowszkyego - skreśl.] pana Jana Tarnowskiego castellana Cracowskego, [Boiska pod Lwowem 28 VIII 1537] s. 281-286; rkps wyszedł spod ręki S. Górskiego; u dołu składki sygn. z XVI w. "m"; pod tekstem notka S. Górskiego.
 • 520 a S. 287-288 czyste
 • 520 a XIV. [Plebiscitum in castris ad Leopolim factum, sierpień 1537] s. 289-291; (fr. końcowy tekstu).
 • 530 d Mf 8010
 • 530 d CD 112a
 • 530 d Mf 484 (niekompletny)
 • 530 d BPCim 3156
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol., rus.
 • 561 w Sapieha Jan Stanisław
 • 561 a Czacki Tadeusz d Poryck 288 m Poryck w Czacki Tadeusz (1765-1813)
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d BK Dz. hist. 104 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 a Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 s. 88-102
 • 581 a Marciniak R., Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983
 • 581 a Kętrzyński W., O Stanisławie Górskim kanoniku płockim i krakowskim i jego dziełach, Poznań 1871 s. 41
 • 581 a Pociecha W., Królowa Bona, T. 3, Poznań 1958 s. 212-213
 • 581 a Pociecha W., Walka o przywileje Kościoła w Polsce w latach 1520-1537, "Reformacja i Odrodzenie w Polsce", R. 2 (1922) s. 181-184
 • 581 a Wojciechowski Z., Zygmunt Stary, Warszawa 1946 s. 304-307
 • 581 a Kolankowski L., Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów, T. 1, Warszawa 1930 s. 318
 • 581 a II. 1. Druk: |Acta Tomiciana, T. 18, in oppido Kórnik 1999, s. 100-102 (w oparciu o inne rkpsy)
 • 581 a II. 3: Druk: "|Pamiętnik Warszawski", T. 11 (1818), s. 325-346
 • 581 a II. 5. Druk: |Volumina legum, T. 1, Petersburg 1859, s. 253-254.
 • 581 a III. Druk: |Acta Tomiciana, T. 7, pars 2, Posnaniae [ca 1858], nr 115.
 • 581 a IV. Druk: |Acta Tomiciana, T. 7, pars 2, Posnaniae [ca 1858], nr 134.
 • 581 a VI. 1. Druk z usterkami: |Gołębiowski Ł., Dzieje Polski za panowania Jagiellonów, T. 3. Warszawa 1848, s. 230.
 • 581 a VI. 2. Druk: |Acta Tomiciana, T. 1, Posnaniae 1852, Appendix nr 9.
 • 581 a VI. 3. Druk: |Acta Tomiciana, T. 3, Posnaniae 1853, nr 253.
 • 581 a VI. 5. Druk: |Acta Tomiciana, T. 3, Posnaniae 1853, nr 228.
 • 581 a VI. 6. Druk: |Acta Tomiciana, T. 4, Posnaniae 1855, nr 111.
 • 581 a VI. 7. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 83.
 • 581 a VII. 1. Druk: |Acta Tomiciana, T. 14, Posnaniae 1952, nr 518.
 • 581 a VII. 2. Druk: |Acta Tomiciana, T. 17, Wratislaviae-Cracoviae-Posnaniae 1966, nr 65.
 • 581 a VII. 3. Druk: |Acta Tomiciana, T. 17, Wratislaviae-Cracoviae-Posnaniae 1966, nr 203.
 • 581 a VII. 4. Druk: |Acta Tomiciana, T. 18, in oppido Kórnik 1999, s. 250-251 (w oparciu o inne rkpsy)
 • 581 a VII. 16. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 298.
 • 581 a VII. 17. Druk: |Acta Tomiciana, T. 7, pars 2, Posnaniae ca 1858, nr 40.
 • 581 a VII. 18. Druk: |Acta Tomiciana, T. 7, pars 2, Posnaniae ca 1858, nr 87.
 • 581 a VII. 19. Druk: |Acta Tomiciana, T. 7, pars 2, Posnaniae ca 1858, nr 18.
 • 581 a VII. 20. Druk: |Acta Tomiciana, T. 8, Posnaniae ca 1860, nr 242.
 • 581 a VII. 21. Druk: |Acta Tomiciana, T. 8, Posnaniae ca 1860, nr 243.
 • 581 a VII. 22. Druk: |Acta Tomiciana, T. 9, Posnaniae ante 1863, nr 248.
 • 581 a VII. 23. Druk: |Acta Tomiciana, T. 9, Posnaniae ante 1863, nr 202.
 • 581 a VII. 24 a. Druk: |Acta Tomiciana, T. 10, Posnaniae 1899, nr 472.
 • 581 a VII. 24 b. Druk: |Acta Tomiciana, T. 11, Posnaniae 1901, nr 9.
 • 581 a VII. 24 c. Druk: |Acta Tomiciana, T. 11, Posnaniae 1901, nr 32.
 • 581 a VII. 24 d. Druk: |Acta Tomiciana. T. 11, Posnaniae 1901, nr 49.
 • 581 a VII. 24 e. Druk: |Acta Tomiciana. T. 11, Posnaniae 1901, nr 127.
 • 581 a VII 25. Druk: |Acta Tomiciana, T. 12, Posnaniae 1906, nr 195.
 • 581 a VII 26. Druk: |Acta Tomiciana, T. 15, Wratislaviae-Cracoviae 1957, nr 146.
 • 581 a VII 27. Druk: |Acta Tomiciana, T. 7, pars 2, Posnaniae ca 1858, nr 42.
 • 581 a VII 29. Druk: |Acta Tomiciana, T. 15, Wratislaviae-Cracoviae 1957, nr 114.
 • 581 a VII 30. Druk m.in. w: |Kopernik M., De revolutionibus orbium coelestium libri sex... Warszawa 1854, s. 585. Na końcu książek faksymile listu.
 • 581 a VII 31. Druk m.in. w: |Kopernik M., De revolutionibus orbium coelestium libri sex... Warszawa 1854, s. 593. Na końcu książek faksymile listu.
 • 581 a VII 32. Druk: |Acta Tomiciana, T. 9, Posnaniae, ante 1863, nr 87.
 • 581 a VII 33. Druk: |Acta Tomiciana, T. 12, Posnaniae 1906, nr 164.
 • 581 a VII 39. Druk: |Stanislai Hosii Epistolae... Ed. F. Hipler et V. Zakrzewski, T. 2, Cracoviae 1886, nr 1011.
 • 581 a VII 40. Druk: |Stanislai Hosii Epistolae... Ed. F. Hipler et V. Zakrzewski, T. 2, Cracoviae 1886, nr 1338.
 • 581 a VII 41. Druk: |Pociecha W., Królowa Bona, T. 4. Poznań 1958, s. 388, przyp. 149.
 • 581 a IX. Druk: |Stanislai Hosii Epistolae... Ed. F. Hipler et V. Zakrzewski, T. 1, Cracoviae 1886, nr 7.
 • 581 a X. Druk: |Stanislai Hosii Epistolae... Ed. F. Hipler et V. Zakrzewski, T. 1, Cracoviae 1886, nr 8.
 • 581 a XI a. Druk: |Hosius, Orationes... Oratio III.
 • 581 a XI b. Druk: |Niemcewicz J. U., Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze, T. 1, Warszawa 1822, s. 17-22. (w jęz. pol.)
 • 581 a XIII. Druk: |Kętrzyński W., Stanislai Górski Conciones in maximo totius regni Poloniae conventu apud Leopolim de republica habitae. A.D. 1537, "Archiwum Komisji Historycznej", T. 1 (1878), s. 45-53.
 • 600 a Albrecht Hohenzollern c (książę Prus ; d 1490-1568)
 • 600 a Alexwangen, Jakub
 • 600 a Bona c (królowa Polski ; d 1494-1557)
 • 600 a Bona c (królowa Polski ; d 1494-1557)
 • 600 a Bona c (królowa Polski ; d 1494-1557)
 • 600 a Bonamico, Lazarro d (1478-1552)
 • 600 a Bonamico, Lazarro d (1478-1552)
 • 600 a Brandt, Bartłomiej c burmistrz Gdańska
 • 600 a Campeggi, Lorenzo d (1474-1539)
 • 600 a Cobos, Francisco de los d (1477-1547)
 • 600 a Dantyszek, Jan d (1485-1548)
 • 600 a Dantyszek, Jan d (1485-1548)
 • 600 a Dantyszek, Jan d (1485-1548)
 • 600 a Dantyszek, Jan d (1485-1548)
 • 600 a Dewlet b III Girej c chan krymski d (1647-1717)
 • 600 a Dewlet b III Girej c chan krymski d (1647-1717)
 • 600 a Dogiel, Maciej d (1715-1760)
 • 600 a Erazm z Rotterdamu d (1467-1536)
 • 600 a Ferber, Jan c dziekan warmiński d 16 w.
 • 600 a Ferber, Maurycy c biskup warmiński d (1471-1537)
 • 600 a Ferber, Maurycy c biskup warmiński d (1471-1537)
 • 600 a Ferber, Maurycy c biskup warmiński d (1471-1537)
 • 600 a Ferdynand b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1503-1564)
 • 600 a Franciszek b I c (król Francji ; d 1494-1547)
 • 600 a Frangepani, Ferenc c arcybiskup kalocsański
 • 600 a Garcia, Pedro c sekretarz królestwa Neapolu
 • 600 a Gattinaria, Bartolomeo d 16 w.
 • 600 a Gattinaria, Mercurino Arborio di d (1465-1530)
 • 600 a Giese, Tiedemann c biskup chełmiński, warmiński d (1480-1550)
 • 600 a Giese, Tiedemann c biskup chełmiński, warmiński d (1480-1550)
 • 600 a Giese, Tiedemann c sekretarz królewski d (1543-1582)
 • 600 a Giese, Tiedemann c biskup chełmiński, warmiński d (1480-1550)
 • 600 a Gołębiowski, Łukasz d (1773-1849)
 • 600 a Gołębiowski, Łukasz d (1773-1849)
 • 600 a Górka, Andrzej c kasztelan poznański, starosta generalny wielkopolski d (1500-1551)
 • 600 a Górski, Stanisław c sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski d (1497-1572)
 • 600 a Granvelle, Nicolas Perrenot de d (1485-1550)
 • 600 a Guicciardini, Francesco d (1483-1540)
 • 600 a Guicciardini, Francesco d (1483-1540)
 • 600 a Hadżi Girej c (chan krymski ; d 1397-1466)
 • 600 a Holstein Jan c mieszczanin gdański
 • 600 a Hozjusz, Stanisław c kardynał d (1504-1579)
 • 600 a Hozjusz, Stanisław c kardynał d (1504-1579)
 • 600 a Jan z Nassau b VI d (1536-1606)
 • 600 a Jan Zygmunt Zapolya b II c (król Węgier, książę Siedmiogrodu ; d 1540-1571)
 • 600 a Kampen, Jan van den d (1491-1538)
 • 600 a Karnkowski, Stanisław c (prymas Polski ; d 1520-1603)
 • 600 a Karol b V c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1500-1558)
 • 600 a Karol b V c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1500-1558)
 • 600 a Klemens b VII c (papież ; d 1478-1534)
 • 600 a Klemens b VII c (papież ; d 1478-1534)
 • 600 a Kmita, Piotr c marszałek wielki koronny, wojewoda krakowski d (1477-1553)
 • 600 a Kmita, Piotr c marszałek wielki koronny, wojewoda krakowski d (1477-1553)
 • 600 a Koenigk Ludwik
 • 600 a Konopacki, Rafał c kasztelan elbląski d (ca 1510-ca 1570)
 • 600 a Kopernik, Mikołaj d (1473-1543)
 • 600 a Kopernik, Mikołaj d (1473-1543)
 • 600 a Kostka, Stanisław c podskarbi ziem pruskich d (1487-1555)
 • 600 a Kostka, Stanisław c podskarbi ziem pruskich d (ca 1550-1602)
 • 600 a Krasicki, Ignacy d (1735-1801)
 • 600 a Krystian b III c (król Danii i Norwegii ; d 1503-1559)
 • 600 a Krzycki, Andrzej c prymas Polski d (1482-1537)
 • 600 a Krzycki, Andrzej c prymas Polski d (1482-1537)
 • 600 a Kucharski c kopista Archiwum Krakowskiego
 • 600 a Leon b X c (papież ; d 1475-1521)
 • 600 a Leon b X c (papież ; d 1475-1521)
 • 600 a Levitius d 16 w.
 • 600 a Linde, Jasper c arcybiskup ryski d (?-1524)
 • 600 a Loffredo, Sigismundus d 16 w.
 • 600 a Maciejowski, Samuel c biskup krakowski, kanclerz wielki koronny d (1499-1550)
 • 600 a Maciejowski, Samuel c biskup krakowski, kanclerz wielki koronny d (1499-1550)
 • 600 a Martynian c (św. ; d ?-67)
 • 600 a Mehmed c sandżak Sylistrii
 • 600 a Mehmed b I Girej c (chan krymski ; d 1465-1523)
 • 600 a Mengli b I Girej c (chan krymski ; d 1455-1515)
 • 600 a Mengli b I Girej c (chan krymski ; d 1455-1515)
 • 600 a Miklaszewicz, Józef c metrykant litewski
 • 600 a Ocieski Jan c kanclerz wielki koronny d (1501-1563)
 • 600 a Ocieski, Jan c kanclerz wielki koronny d (1501-1563)
 • 600 a Odrowąż, Anna d (ca 1498-1557)
 • 600 a Odrowąż, Anna d (ca 1498-1557)
 • 600 a Odrowąż Stanisław ze Sprowy c wda podolski wda ruski d zm. 1545
 • 600 a Odrowąż Stanisław ze Sprowy c wda podolski wda ruski d zm. 1545
 • 600 a Piotr b IV Rareş c (wojewoda Mołdawii ; d ca 1487-1546)
 • 600 a Plettenberg, Wolter von c mistrz zakonu inflanckiego d (1450-1535)
 • 600 a Płotowski, Paweł c prepozyt warmiński d (przed 1480-1547)
 • 600 a Sahib b I Girej c (chan krymski ; d 1532-1553)
 • 600 a Sahib b I Girej c (chan krymski ; d 1532-1553)
 • 600 a Salza, Jakub von c biskup wrocławski d (1481-1532)
 • 600 a Schepper, Korneliusz c sekretarz Karola V
 • 600 a Sculteti, Aleksander c kanonik warmiński d (ca 1485-1564)
 • 600 a Sobocki, Tomasz c poseł do Turcji, kanclerz wielki koronny d (ca 1508-1547)
 • 600 a Sobocki, Tomasz c poseł do Turcji, kanclerz wielki koronny d (ca 1508-1547)
 • 600 a Sulejman b II c (sułtan Imperium Osmańskiego ; d 1642-1691)
 • 600 a Szich Achmat c chan Tatarów zawołżańskich
 • 600 a Szydłowiecki, Krzysztof c kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny d (1467-1532)
 • 600 a Szydłowiecki, Krzysztof c kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny d (1467-1532)
 • 600 a Tarnowski, Jan Amor c hetman wielki koronny, kasztelan krakowski d (1488-1561)
 • 600 a Tarnowski, Jan Amor c hetman wielki koronny, kasztelan krakowski d (1488-1561)
 • 600 a Tarnowski, Jan Spytek c wojewoda sieradzki, podskarbi wielki koronny d (1484-1553)
 • 600 a Taszycki, Mikołaj c sędzia krakowski, przywódca rokoszu pod Lwowem d (?-1545)
 • 600 a Urrias c sekretarz d 16 w.
 • 600 a Valdes Alfonso de c sekretarz Karola V
 • 600 a Valdes Alfonso de c sekretarz Karola V
 • 600 a Valdes Alfonso de c sekretarz Karola V
 • 600 a Wapowski Bernard c kartograf, historyk d (1450-1535)
 • 600 a Wapowski, Bernard c kartograf, historyk d (1450-1535)
 • 600 a Zambocki, Jan c sekretarz, dworzanin, poseł królewski
 • 600 a Zambocki, Jan c sekretarz, dworzanin, poseł królewski
 • 600 a Zygmunt b II August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 600 a Zygmunt b I Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 600 a Zygmunt b I Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 610 a Archiwum biskupie z Lidzbark Warmiński
 • 610 a Krzyżacy
 • 610 a Sejm y 1536-1537 z Kraków
 • 610 a Sejm y 1536-1537 z Kraków
 • 610 a sejmik pruski y 1539
 • 610 a sejmik pruski y 1541
 • 610 a sejmik pruski y 1536
 • 611 a Rokosz y 1537 z Lwów
 • 651 a Aranda de Duero (Hiszpania) y 16 w.
 • 651 a Bałakława (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Balice (gm. Zabierzów, pow. krakowski, woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Barczewo (pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie) y 16 w.
 • 651 a Bari (Włochy) y 16 w.
 • 651 a Bolonia (Włochy) y 16 w.
 • 651 a Braniewo (woj. warmińsko-mazurskie) y 16 w.
 • 651 a Budapeszt (Węgry) y 16 w.
 • 651 a Budapeszt (Węgry) y 16 w.
 • 651 a Burgos (Hiszpania) y 16 w.
 • 651 a Eboracum zob. York
 • 651 a Francja y 16 w.
 • 651 a Gdańsk (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Gdańsk (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Genua (Włochy) y 16 w.
 • 651 a Hiszpania y 16 w.
 • 651 a Hiszpania y 16 w.
 • 651 a Krzemieniec (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Lechowo (gm. Pieniężno, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie) y 16 w.
 • 651 a Lidzbark Warmiński (woj. warmińsko-mazurskie) y 16 w.
 • 651 a Łuck (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Lwów (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Moskiewskie (państwo) y 16 w.
 • 651 a Obertyn (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Padwa (Włochy) y 16 w.
 • 651 a Peszt zob. Budapeszt
 • 651 a Pomorze Zachodnie y 16 w.
 • 651 a Prusy Królewskie y 16 w.
 • 651 a Prusy Książęce y 16 w.
 • 651 a Puck (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Spira (Niemcy) y 16 w.
 • 651 a Tolkmicko (pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie) y 16 w.
 • 651 a Turcja y 16 w.
 • 651 a Węgry y 16 w.
 • 651 a Włodzimierz Wołyński (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Wrocław (woj. dolnośląskie) y 16 w.
 • 651 a York (Wielka Brytania) y 16 w.
 • 653 a wojsko w Prusach
 • 653 a wojna turecko-austriacka 1539-1541
 • 653 a Chłopi |Zwolnienie z akcyzy
 • 653 a Cła
 • 653 a Handel
 • 653 a Intercyzy
 • 653 a Kult świętych
 • 653 a Metryka litewska
 • 653 a pieniądze 16 w.
 • 653 a Podatki
 • 653 a Wojny
 • 653 a Wojsko
 • 653 a Porządek wojenny
 • 653 a Kozacy
 • 653 a Tatarzy
 • 653 a korespondencja dyplomatyczna 16 w.
 • 655 a Konstytucje sejmowe 16 w.
 • 655 a Diariusze
 • 655 a listy 16 w.
 • 655 a mowy 16 w.
 • 700 a Tomicki, Piotr c biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski d (1464-1535)
 • 700 a Zygmunt Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 700 a Zygmunt August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 700 a Górski, Stanisław c sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski d (1497-1572)
 • 710 a Sejm d 1537
 • 740 a Diariusz oblężęnia Pesztu 1541
 • 852 j BK 00222
 • 999 d 17.10.31

Indeksy