Legationum Responsionum Literarum et Rerum Polonicarum sub divo Sigismundo primo rege Poloniae per sapientem senatorem Petrum Tomiczki episcopum Cracoviensem Regni Poloniae Vicecancellarium Actarum dictarum consultarum et scriptarum. Per me Stanislaum Gorski Cracoviensem et Plocensem canonicum ejus in cancellaria scriptorem collectarum et in thomos tredecim digestarum. Continet annos 1526, 1527".

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00225
 • Kopie:
  • Mf 205
  • CD 125a/1-2
 • Tytuł:
  • Acta Tomiciana
  • Legationum Responsionum Literarum et Rerum Polonicarum sub divo Sigismundo primo rege Poloniae per sapientem senatorem Petrum Tomiczki episcopum Cracoviensem Regni Poloniae Vicecancellarium Actarum dictarum consultarum et scriptarum. Per me Stanislaum Gorski Cracoviensem et Plocensem canonicum ejus in cancellaria scriptorem collectarum et in thomos tredecim digestarum. Continet annos 1526, 1527".
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: IX, 490 k. 38x23 cm
 • Oprawa: półsk, 18 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość: Petrus Tomiczki [...] Joanni Dantisco oratori apud caesarem regio ok. 2 III 1528 s. 980 Ad amicum quendam epistolatio Erasmi quid de synaxi sentiat s. 877-881 In magnum illum Erasmum Joannis Langi Silesij epigramma s. 877 Decretum [...] Sigismundi primi r[egis] P[oloniae] inter Annam Falenczka et inter nobiles Sigismundum Zawissam de Budziszin ac Martinum Jeszewski [...] 1527 s. 747-749 Sigsimundus [I rex Poloniae] proceribus Hungariae seorsum singularis scriptum [1526] s. 609 Sigismundus [I rex Poloniae] Alberto duci Prussiae [ok. 1527-1528] s. 500 Petrus Tomicius [...] Alberto [...] duci in Prussia [ok. 1526-1528] s. 492-493 Sigismundus [I rex Poloniae Alberto] duci Prussiae 13 III 1531 s. 491-492 Sigismundus [I rex Poloniae] Georgio de Konopat [...] 12 III 1531 s. 490-491 Sigismundus [I rex Poloniae] senatui [Galliae] [ok. 1512] s. 472-473 Sigismundus [I rex Poloniae] Francisco regi Galliae [ok. 1512] s. 471 Sigismundus [I rex Poloniae] Gdanensibus [1523?] s. 467-468 Petrus Tomicius [...] Joanni Baliński castellano Gdanensi [1526] s. 404-405 Sigismundus [I rex Poloniae] Gedanensibus [1526?] s. 390 Sigismundus I rex Poloniae Georgio Misskowski [...] Benedicto Isdbieński [...] Nicolao Zamoszczki [...] [1523?] s. 288-289 Sigismundus I rex Poloniae Joanni de Tanczin castellano Lublinensi, Joanni Wetweński castellano Plocensi, [Kraków 1523?] s. 287-288 Sigismundus I rex Poloniae palatinis et disspensatoribus publicarum contributionum [1523?] s. 286-287 Edictum regis ad puniendos lutheranos [...] s. 278-279 Facultas puniendi Lutheranos in Costen civitate, 28 XII 1525[!] s. 273-274 Petrus [...] Joanni Poliandro, b. m. [1526] s. 262-269 Joannes Poliander reverendo patri episcopo Lacedemonensi [...], b.m. [ok. 1526] s. 253-262 Joanni Poliandro Petrus suffraganeus Plocensis, b.m. [ok. 1526] s. 250-253 Joannes Poliander reverendo patri Petro [...], b.m. [ok. 1526] s. 244-249 Joanni Poliandro Petrus [...], b. m. [ok. 1526] s. 240-244 Reverendo patri [Petro] episcopo Lacedemonensi Joannes Poliander [...], b.m. [ok. 1526] s. 224-240 Petrus episcopus Lacedonensis[!] et suffraganeus Plocensis [...] principo domino Alberto [...] [ok. 1526] s. 212-224 Contra sermonem domini Petri suffraganei Plocensis repraehensor sine nomine scribit [ok. 1526] s. 204-212 Concertationes [Joannis] Poliandri doctoris lutherani [...] quas fecit cum [...] Petro [Lubart] canonico et suffraganeo Plocensi [...] s. 202-204 Responsum a Sigismundo I rege Poloniae Alberto duci in Prussia [...] 24 V 1526 s. 193-196 Anno 1526 s. 67-70 [Cricius:] Dialogus in rempublicam s. 29-30 In eundem Joannem Laski archiepiscopum s. 28 Laski archiepiscopum Gnesnensem legatum natum, primatem [...] [ok. 1515] s. 28 In Joannem Andreas Critius episcopus Premisliensis Petro Tomiczki episcopo Cracoviensi [...], 5 XII 1525 s. 11-13 Podano jedynie teksty nieuwzględnione w edycjach:
 • Proweniencja:
  • Rkps kopiowano na zlecenie Naruszewicza, o czym świadczy not. na k. I "1783 d. 9 Julii ten tom przepisano od Jmci Pana Jabłońskiego w Warszawie".
  • Stanisław August Poniatowski
  • Z Biblioteki Poryckiej T. Czackiego
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Albrecht Hohenzollern (książę Prus ; 1490-1568)
  • Albrecht Hohenzollern (książę Prus ; 1490-1568)
  • Aurifaber, Piotr (ca 1470-1530)
  • Aurifaber, Piotr (ca 1470-1530)
  • Baliński, Jan kasztelan gdański, podskarbi pruski (?-1531)
  • Baliński, Jan kasztelan gdański, podskarbi pruski (?-1531)
  • Dantyszek, Jan (1485-1548)
  • Dantyszek, Jan (1485-1548)
  • Dorota (księżna pruska ; 1504-1547)
  • Erazm z Rotterdamu (1467-1536)
  • Erazm z Rotterdamu (1467-1536)
  • Falęcka Anna
  • Falęcka, Anna
  • Franciszek I (król Francji ; 1494-1547)
  • Fryderyk II (książę legnicki i brzeski ; 1480-1547)
  • Gołębiowski, Łukasz (1773-1849)
  • Gołębiowski, Łukasz (1773-1849)
  • Izdbieński, Benedykt biskup poznański (1488-1553)
  • Izdbieński, Benedykt biskup poznański (1488-1553)
  • Jabłoński Wincenty kopista pracowni Naruszewicza
  • Jabłoński Wincenty? kopista pracowni Naruszewicza
  • Janusz III (książę mazowiecki ; 1502-1526)
  • Jeżewski, Marcin 16 w.
  • Jeżewski, Marcin 16 w.
  • Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558)
  • Konopacki, Jerzy kasztelan gdański, wojewoda pomorski (?-1543)
  • Konopacki, Jerzy kasztelan gdański, wojewoda pomorski (?-1543)
  • Krzycki, Andrzej prymas Polski (1482-1537)
  • Krzycki, Andrzej prymas Polski (1482-1537)
  • Lange, Johann dr praw, poseł cesarski
  • Łaski, Jan (prymas Polski ; (1456-1531)
  • Łaski, Jan (prymas Polski ; (1456-1531)
  • Lewicki, Jan kanonik płocki, sekretarz
  • Ludwik Węgierski (król Węgier i Polski ; 1326-1382)
  • Myszkowski, Jerzy dr obojga praw, archidiakon krakowski 16 w.
  • Myszkowski, Jerzy dr obojga praw, archidiakon krakowski 16 w.
  • Naruszewicz, Adam (1733-1796)
  • Niszczycki, Andrzej wojewoda płocki, poseł na sejm (ca 1460-1532)
  • Odrowąż Stanisław ze Sprowy wda podolski wda ruski zm. 1545
  • Poliander, Johann kaznodzieja luterański księcia Albrechta w Prusach (1487-1541)
  • Poliander, Johann kaznodzieja luterański księcia Albrechta w Prusach (1487-1541)
  • Tęczyński, Jan kasztelan lubelski, marszałek nadworny koronny (1484-1553)
  • Tęczyński, Jan kasztelan lubelski, marszałek nadworny koronny (1484-1553)
  • Tomicki, Piotr biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski (1464-1535)
  • Wiećwiński, Jan kasztelan płocki
  • Wiećwiński, Jan kasztelan płocki
  • Zambocki, Jan sekretarz, dworzanin, poseł królewski
  • Zamoyski, Mikołaj sekretarz królewski prepozyt tarnowski (1472-1532)
  • Zamoyski, Mikołaj sekretarz królewski prepozyt tarnowski (1472-1532)
  • Zawisza Zygmunt 16 w.
  • Zawisza, Zygmunt 16 w.
  • Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548)
  • Komisja do weryfikacji prawa 1523?
  • Sejm 1529 Warszawa
  • Sejm 1519 Piotrków
  • Sejm 1520
  • Sejmik poznański 1525
  • Sejmik Proszowicki 1527
  • Sejmik pruski 1526
  • Sejmik Wiślicki 1527
  • Sejm węgierski 1526 ok.
  • Polityka zagraniczna 16 w. Polska
  • Reformacja
  • Rolnictwo 16 w.
  • Czechy 16 w.
  • Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) 16 w.
  • Francja 16 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 16 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 16 w.
  • Kościan (woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Kościan (woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 16 w.
  • Mazowsze 16 w.
  • Paryż (Francja) 16 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Świecie (woj. kujawsko-pomorskie) 16 w.
  • Warszawa (woj. mazowieckie) 16 w.
  • Węgry 16 w.
  • korespondencja dyplomatyczna 16 w.
  • Podatek 16 w.
  • Chłopi ucieczki 16 w.
  • flota 16 w. zajęcie statków gdańskich
  • Handel 16 w.
  • listy 16 w.
  • poezja okolicznościowa 16 w.
  • Epigramat 16 w.
 • Uwagi:
  • Rkps zawiera 464 teksty
  • Ze względu na ujednolicenie paginacji podano paginację w stronach, tak samo jak w katalogu rękopisów.
  • pismo jednej ręki
  • Jest to VI tom zwodu jagiellońskiego (red. I), skopiowanego w Warszawie w 1776 r., przez Jabłońskiego, być może Wincentego, będącego dworzaninem królewskim. Na k. II-X spis zawartości tomu sporządzony przez Ł. Gołębiowskiego.
 • Katalogi: Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 107-114
 • Opracowania: Matricularum Regni Poloniae Summaria P. 4 vol. 2, nr 16102 Corpus iuris Polonici, ed. O. Balzer, T. 4, fasc. 1, Cracoviae 1910, nr 33 Vetulani A., Lenno pruskie od traktatu krakowskiego do śmierci księcia Albrechta 1525-1568, Kraków 1930, s. 124, p. 1 (w oparciu o Libri legationum) Carmina, ed. K. Morawski, Cracoviae 1888, s. 97, 117 ad inclytum Sigismundum regem Poloniae etc mire elegans [...] Cracoviae 1527 k. B2v, B3-B5v Acta Tomiciana, T. 13, Posnaniae 1915, nr 85 Acta Tomiciana, T. 10, Posnaniae ca 1899 Acta Tomiciana, T. 9 ed. altera, Posnaniae 1876 Acta Tomiciana, T. 9, Posnaniae ante 1863 Acta Tomiciana, T. 8, Posnaniae ca 1860 Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 157, 301 Damus R., Danzigs Beziehungen zu Frankreich, "Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins", H. 5 (1881) s. 36-37 Hoffmann E., Danzigs Verhältnis zum Deutschen Reich in den Jahren 1466-1526, "Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins", H. 53 (1911) s. 43-46 Spitta F., Zur Lebensgeschichte Joh. Polianders, "Zeitschrift für Kirchengeschichte", Bd. 29 (1908) s. 389-395 Kętrzyński W., O Stanisławie Górskim kanoniku płockim i krakowskim i jego dziełach, Poznań 1871 s. 36-37 Marciniak R., Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Annus
 • 243 a Acta Tomiciana
 • 245 a "Annus domini 1526 [!]. Sextus tomus ||Legationum Responsionum Literarum et Rerum Polonicarum sub divo Sigismundo primo rege Poloniae per sapientem senatorem Petrum Tomiczki episcopum Cracoviensem Regni Poloniae Vicecancellarium Actarum dictarum consultarum et scriptarum. Per me Stanislaum Gorski Cracoviensem et Plocensem canonicum ejus in cancellaria scriptorem collectarum et in thomos tredecim digestarum. Continet annos 1526, 1527".
 • 246 a Acta Tomiciana. |Akta za Zygmunta I. T. 7 1528-1529 g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Sextus tomus ||Legationum Responsionum Literarum Rerumque Polonicarum. sub [...] Sigismundo primo [...] per [...] Petrum Tomicki [...] Actarum [...] Per me Stanislaum Górski [...] collectarum [...] continet annos 1526, 1527 g tyt. z dawnego inw.
 • 250 a kop.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a IX, 490 k. c 38x23 cm
 • 340 d rkps e półsk, 18 w.
 • 500 a Rkps zawiera 464 teksty
 • 500 a Ze względu na ujednolicenie paginacji podano paginację w stronach, tak samo jak w katalogu rękopisów.
 • 500 a pismo jednej ręki
 • 500 a Jest to VI tom zwodu jagiellońskiego (red. I), skopiowanego w Warszawie w 1776 r., przez Jabłońskiego, być może Wincentego, będącego dworzaninem królewskim. Na k. II-X spis zawartości tomu sporządzony przez Ł. Gołębiowskiego.
 • 510 a Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 c 107-114
 • 520 a Petrus Tomiczki [...] Joanni Dantisco oratori apud caesarem regio ok. 2 III 1528 s. 980 a Ad amicum quendam epistolatio Erasmi quid de synaxi sentiat s. 877-881 a In magnum illum Erasmum Joannis Langi Silesij epigramma s. 877 a Decretum [...] Sigismundi primi r[egis] P[oloniae] inter Annam Falenczka et inter nobiles Sigismundum Zawissam de Budziszin ac Martinum Jeszewski [...] 1527 s. 747-749 a Sigsimundus [I rex Poloniae] proceribus Hungariae seorsum singularis scriptum [1526] s. 609 a Sigismundus [I rex Poloniae] Alberto duci Prussiae [ok. 1527-1528] s. 500 a Petrus Tomicius [...] Alberto [...] duci in Prussia [ok. 1526-1528] s. 492-493 a Sigismundus [I rex Poloniae Alberto] duci Prussiae 13 III 1531 s. 491-492 a Sigismundus [I rex Poloniae] Georgio de Konopat [...] 12 III 1531 s. 490-491 a Sigismundus [I rex Poloniae] senatui [Galliae] [ok. 1512] s. 472-473 a Sigismundus [I rex Poloniae] Francisco regi Galliae [ok. 1512] s. 471 a Sigismundus [I rex Poloniae] Gdanensibus [1523?] s. 467-468 a Petrus Tomicius [...] Joanni Baliński castellano Gdanensi [1526] s. 404-405 a Sigismundus [I rex Poloniae] Gedanensibus [1526?] s. 390 a Sigismundus I rex Poloniae Georgio Misskowski [...] Benedicto Isdbieński [...] Nicolao Zamoszczki [...] [1523?] s. 288-289 a Sigismundus I rex Poloniae Joanni de Tanczin castellano Lublinensi, Joanni Wetweński castellano Plocensi, [Kraków 1523?] s. 287-288 a Sigismundus I rex Poloniae palatinis et disspensatoribus publicarum contributionum [1523?] s. 286-287 a Edictum regis ad puniendos lutheranos [...] s. 278-279 a Facultas puniendi Lutheranos in Costen civitate, 28 XII 1525[!] s. 273-274 a Petrus [...] Joanni Poliandro, b. m. [1526] s. 262-269 a Joannes Poliander reverendo patri episcopo Lacedemonensi [...], b.m. [ok. 1526] s. 253-262 a Joanni Poliandro Petrus suffraganeus Plocensis, b.m. [ok. 1526] s. 250-253 a Joannes Poliander reverendo patri Petro [...], b.m. [ok. 1526] s. 244-249 a Joanni Poliandro Petrus [...], b. m. [ok. 1526] s. 240-244 a Reverendo patri [Petro] episcopo Lacedemonensi Joannes Poliander [...], b.m. [ok. 1526] s. 224-240 a Petrus episcopus Lacedonensis[!] et suffraganeus Plocensis [...] principo domino Alberto [...] [ok. 1526] s. 212-224 a Contra sermonem domini Petri suffraganei Plocensis repraehensor sine nomine scribit [ok. 1526] s. 204-212 a Concertationes [Joannis] Poliandri doctoris lutherani [...] quas fecit cum [...] Petro [Lubart] canonico et suffraganeo Plocensi [...] s. 202-204 a Responsum a Sigismundo I rege Poloniae Alberto duci in Prussia [...] 24 V 1526 s. 193-196 a Anno 1526 s. 67-70 a [|Cricius:] Dialogus in rempublicam s. 29-30 a In eundem Joannem Laski archiepiscopum s. 28 a Laski archiepiscopum Gnesnensem legatum natum, primatem [...] [ok. 1515] s. 28 a In Joannem a Andreas Critius episcopus Premisliensis Petro Tomiczki episcopo Cracoviensi [...], 5 XII 1525 s. 11-13 a Podano jedynie teksty nieuwzględnione w edycjach:
 • 530 d Mf 205
 • 530 d CD 125a/1-2
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a Rkps kopiowano na zlecenie Naruszewicza, o czym świadczy not. na k. I "1783 d. 9 Julii ten tom przepisano od Jmci Pana Jabłońskiego w Warszawie". d 1783 m Warszawa w Naruszewicz Adam w Jabłoński Wincenty
 • 561 a Stanisław August Poniatowski w Stanisław August Poniatowski
 • 561 a Z Biblioteki Poryckiej T. Czackiego d BPR C 260 (sygn. porycka) m Poryck w Biblioteka Porycka w Czacki Tadeusz (1765-1813)
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d BK Dz. hist. 100 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 a Druk fragm. rkpsu: ||Matricularum Regni Poloniae Summaria P. 4 vol. 2, nr 16102 a Druk fragm.: ||Corpus iuris Polonici, ed. O. Balzer, T. 4, fasc. 1, Cracoviae 1910, nr 33 a Druk fragm.: ||Vetulani A., |Lenno pruskie od traktatu krakowskiego do śmierci księcia Albrechta 1525-1568, Kraków 1930, s. 124, p. 1 (w oparciu o Libri legationum) a Druk fragm.: Andreae Cricii ||Carmina, ed. K. Morawski, Cracoviae 1888, s. 97, 117 a Druk fragm.: Des. Erasmi Roterodami ||ad inclytum Sigismundum regem Poloniae etc mire elegans [...] Cracoviae 1527 k. B2v, B3-B5v a Acta Tomiciana, T. 13, Posnaniae 1915, nr 85 a Acta Tomiciana, T. 10, Posnaniae ca 1899 a Acta Tomiciana, T. 9 ed. altera, Posnaniae 1876 a Acta Tomiciana, T. 9, Posnaniae ante 1863 a Acta Tomiciana, T. 8, Posnaniae ca 1860 a Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 157, 301 a Por. ||Damus R., |Danzigs Beziehungen zu Frankreich, "Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins", H. 5 (1881) s. 36-37 a Por. ||Hoffmann E., |Danzigs Verhältnis zum Deutschen Reich in den Jahren 1466-1526, "Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins", H. 53 (1911) s. 43-46 a Por. ||Spitta F., |Zur Lebensgeschichte Joh. Polianders, "Zeitschrift für Kirchengeschichte", Bd. 29 (1908) s. 389-395 a Kętrzyński W., |O Stanisławie Górskim kanoniku płockim i krakowskim i jego dziełach, Poznań 1871 s. 36-37 a Marciniak R., |Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983
 • 600 a Albrecht Hohenzollern c (książę Prus ; d 1490-1568)
 • 600 a Albrecht Hohenzollern c (książę Prus ; d 1490-1568)
 • 600 a Aurifaber, Piotr d (ca 1470-1530)
 • 600 a Aurifaber, Piotr d (ca 1470-1530)
 • 600 a Baliński, Jan c kasztelan gdański, podskarbi pruski d (?-1531)
 • 600 a Baliński, Jan c kasztelan gdański, podskarbi pruski d (?-1531)
 • 600 a Dantyszek, Jan d (1485-1548)
 • 600 a Dantyszek, Jan d (1485-1548)
 • 600 a Dorota c (księżna pruska ; d 1504-1547)
 • 600 a Erazm z Rotterdamu d (1467-1536)
 • 600 a Erazm z Rotterdamu d (1467-1536)
 • 600 a Falęcka Anna
 • 600 a Falęcka, Anna
 • 600 a Franciszek b I c (król Francji ; d 1494-1547)
 • 600 a Fryderyk b II c (książę legnicki i brzeski ; d 1480-1547)
 • 600 a Gołębiowski, Łukasz d (1773-1849)
 • 600 a Gołębiowski, Łukasz d (1773-1849)
 • 600 a Izdbieński, Benedykt c biskup poznański d (1488-1553)
 • 600 a Izdbieński, Benedykt c biskup poznański d (1488-1553)
 • 600 a Jabłoński Wincenty c kopista pracowni Naruszewicza
 • 600 a Jabłoński Wincenty? c kopista pracowni Naruszewicza
 • 600 a Janusz b III c (książę mazowiecki ; d 1502-1526)
 • 600 a Jeżewski, Marcin d 16 w.
 • 600 a Jeżewski, Marcin d 16 w.
 • 600 a Karol b V c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1500-1558)
 • 600 a Konopacki, Jerzy c kasztelan gdański, wojewoda pomorski d (?-1543)
 • 600 a Konopacki, Jerzy c kasztelan gdański, wojewoda pomorski d (?-1543)
 • 600 a Krzycki, Andrzej c prymas Polski d (1482-1537)
 • 600 a Krzycki, Andrzej c prymas Polski d (1482-1537)
 • 600 a Lange, Johann c dr praw, poseł cesarski
 • 600 a Łaski, Jan c (prymas Polski ; d (1456-1531)
 • 600 a Łaski, Jan c (prymas Polski ; d (1456-1531)
 • 600 a Lewicki, Jan c kanonik płocki, sekretarz
 • 600 a Ludwik Węgierski c (król Węgier i Polski ; d 1326-1382)
 • 600 a Myszkowski, Jerzy c dr obojga praw, archidiakon krakowski d 16 w.
 • 600 a Myszkowski, Jerzy c dr obojga praw, archidiakon krakowski d 16 w.
 • 600 a Naruszewicz, Adam d (1733-1796)
 • 600 a Niszczycki, Andrzej c wojewoda płocki, poseł na sejm d (ca 1460-1532)
 • 600 a Odrowąż Stanisław ze Sprowy c wda podolski wda ruski d zm. 1545
 • 600 a Poliander, Johann c kaznodzieja luterański księcia Albrechta w Prusach d (1487-1541)
 • 600 a Poliander, Johann c kaznodzieja luterański księcia Albrechta w Prusach d (1487-1541)
 • 600 a Tęczyński, Jan c kasztelan lubelski, marszałek nadworny koronny d (1484-1553)
 • 600 a Tęczyński, Jan c kasztelan lubelski, marszałek nadworny koronny d (1484-1553)
 • 600 a Tomicki, Piotr c biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski d (1464-1535)
 • 600 a Wiećwiński, Jan c kasztelan płocki
 • 600 a Wiećwiński, Jan c kasztelan płocki
 • 600 a Zambocki, Jan c sekretarz, dworzanin, poseł królewski
 • 600 a Zamoyski, Mikołaj c sekretarz królewski prepozyt tarnowski d (1472-1532)
 • 600 a Zamoyski, Mikołaj c sekretarz królewski prepozyt tarnowski d (1472-1532)
 • 600 a Zawisza Zygmunt d 16 w.
 • 600 a Zawisza, Zygmunt d 16 w.
 • 600 a Zygmunt b I Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 610 a Komisja do weryfikacji prawa y 1523?
 • 610 a Sejm y 1529 z Warszawa
 • 610 a Sejm y 1519 z Piotrków
 • 610 a Sejm y 1520
 • 610 a Sejmik poznański y 1525
 • 610 a Sejmik Proszowicki y 1527
 • 610 a Sejmik pruski y 1526
 • 610 a Sejmik Wiślicki y 1527
 • 610 a Sejm węgierski y 1526 ok.
 • 650 a Polityka zagraniczna y 16 w. z Polska
 • 650 a Reformacja
 • 650 a Rolnictwo y 16 w.
 • 651 a Czechy y 16 w.
 • 651 a Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) y 16 w.
 • 651 a Francja y 16 w.
 • 651 a Gdańsk (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Gdańsk (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Kościan (woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Kościan (woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Kraków (woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Mazowsze y 16 w.
 • 651 a Paryż (Francja) y 16 w.
 • 651 a Poznań (woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Świecie (woj. kujawsko-pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Warszawa (woj. mazowieckie) y 16 w.
 • 651 a Węgry y 16 w.
 • 653 a korespondencja dyplomatyczna 16 w.
 • 653 a Podatek 16 w.
 • 653 a Chłopi |ucieczki 16 w.
 • 653 a flota 16 w. zajęcie statków gdańskich
 • 653 a Handel 16 w.
 • 655 a listy 16 w.
 • 655 a poezja okolicznościowa 16 w.
 • 655 a Epigramat 16 w.
 • 700 a Górski, Stanisław c sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski d (1497-1572)
 • 700 a Tomicki, Piotr c biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski d (1464-1535)
 • 700 a Zygmunt Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 740 a In eundem Joannem Laski archiepiscopum a In Joannem Laski archiepiscopum Gnesnensem legatum natum, primatem [...] [ok. 1515] a Andreas Critius episcopus Premisliensis Petro Tomiczki episcopo Cracoviensi [...], 5 XII 1525
 • 740 a Responsum a Sigismundo I rege Poloniae Alberto duci in Prussia [...] 24 V 1526 a Dialogus in rempublicam
 • 740 a Petrus Tomiczki [...] Joanni Dantisco oratori apud caesarem regio ok. 2 III 1528 a Ad amicum quendam epistolatio Erasmi quid de synaxi sentiat a In magnum illum Erasmum Joannis Langi Silesij epigramma a Decretum [...] Sigismundi primi r[egis] P[oloniae] inter Annam Falenczka et inter nobiles Sigismundum Zawissam de Budziszin ac Martinum Jeszewski [...] 1527 a Sigsimundus [I rex Poloniae] proceribus Hungariae seorsum singularis scriptum [1526] a Sigismundus [I rex Poloniae] Alberto duci Prussiae [ok. 1527-1528] a Petrus Tomicius [...] Alberto [...] duci in Prussia [ok. 1526-1528] a Sigismundus [I rex Poloniae Alberto] duci Prussiae 13 III 1531 a Sigismundus [I rex Poloniae] Georgio de Konopat [...] 12 III 1531 a Sigismundus [I rex Poloniae] senatui [Galliae] [ok. 1512] a Sigismundus [I rex Poloniae] Francisco regi Galliae [ok. 1512] a Sigismundus [I rex Poloniae] Gdanensibus [1523?] a Petrus Tomicius [...] Joanni Baliński castellano Gdanensi [1526] a Sigismundus [I rex Poloniae] Gedanensibus [1526?] a Sigismundus I rex Poloniae Georgio Misskowski [...] Benedicto Isdbieński [...] Nicolao Zamoszczki [...] [1523?] a Sigismundus I rex Poloniae Joanni de Tanczin castellano Lublinensi, Joanni Wetweński castellano Plocensi, [Kraków 1523?] a Sigismundus I rex Poloniae palatinis et disspensatoribus publicarum contributionum [1523?] a Edictum regis ad puniendos lutheranos [...] a Facultas puniendi Lutheranos in Costen civitate, 28 XII 1525[!] a Petrus [...] Joanni Poliandro, b. m. [1526] a Joannes Poliander reverendo patri episcopo Lacedemonensi [...], b.m. [ok. 1526] a Joanni Poliandro Petrus suffraganeus Plocensis, b.m. [ok. 1526] a Joannes Poliander reverendo patri Petro [...], b.m. [ok. 1526] a Joanni Poliandro Petrus [...], b. m. [ok. 1526] a patri [Petro] episcopo Lacedemonensi Joannes Poliander [...], b.m. [ok. 1526] a Petrus episcopus Lacedonensis[!] et suffraganeus Plocensis [...] principo domino Alberto [...] [ok. 1526] a Contra sermonem domini Petri suffraganei Plocensis repraehensor sine nomine scribit [ok. 1526] a Concertationes [Joannis] Poliandri doctoris lutherani [...] quas fecit cum [...] Petro [Lubart] canonico et suffraganeo Plocensi [...]
 • 777 a Krzycki Andrzej prymas Polski 1482-1537 t In eundem Joannem Laski archiepiscopum
 • 777 a Krzycki Andrzej prymas Polski 1482-1537 t Dialogus in rempublicam
 • 777 a Erazm z Rotterdamu (1467-1536) t Ad amicum quendam
 • 777 a Lange, Johann dr praw poseł cesarski t In magnum illum Erasmum Roterodamum
 • 852 j BK 00225
 • 999 d 17.10.31

Indeksy