Kopiariusz Piotra Tomickiego zaw. odpisy akt i korespondencji z lat 1518-1528.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00228
 • Kopie: Mf 441
 • Tytuł:
  • Acta Tomiciana
  • Kopiariusz Piotra Tomickiego zaw. odpisy akt i korespondencji z lat 1518-1528.
 • Miejsce i czas powstania: 16 w.
 • Opis fizyczny: 164 k. 19x14,5 cm
 • Oprawa: Półskórek
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • 1. [Piotr Tomicki bp krakowski i poznański, podkancl. koronny: nakaz zwolnienia od cła towarów Jakuba z Bobowy, b.m. [1524?] s. 1.
  • 2. [Piotr Tomicki bp krakowski i poznański, generalny kolektor świętopietrza: pokwitowanie odbioru od Andrzeja z Rymanowa, wikariusza gnieźnieńskiego 30 grzywien z tytułu świętopietrza za rok 1524 z archidiakonatu gnieźnieńskiego], Kraków 1524 s. 2.
  • 3. [Nota o zebraniu świętopietrza z diecezji gnieźnieńskiej w wysokości 145 grzywien], b.m. [1524] s. 2.
  • 4. Quittacio regia, b.m. [1523?] s. 3.
  • 5. Quitancia alia, Poznań 7 VII 1523 s. 3.
  • 6. Quitancia, Poznań 11 VII 1523 s. 4.
  • 7. [Pokwitowanie Tomickiego dla Jana Wolskiego administratora jego dóbr biskupich z rachunków za lata 1520-1522], Poznań [1523] s. 4-6.
  • 8. Quitatio de LX-ta florenorum in auro ratione thelonei Sandomiriensis, b.m. [1525] s. 6.
  • 9. Quitancia ad zuppam, b.m. [13 XII 1523?] s. 7.
  • 10. [Pokwitowanie Tomickiego dla Seweryna Bonera z 35 grzywien należnych Tomickiemu z tytułu sprawowania urzędu podkanclerzego], Kraków [ok. 1524] s. 7.
  • 11. Quitatio, b.m. [1525] s. 8.
  • 12. Credentia, Poznań 10 VII 1523 s. 9-10
  • 13. Alia [credentia, Poznań 10 VII 1523] s. 10; odmienna redakcja poz. 12.
  • 14. [Rewers Piotra Tomickiego dla J. z tytułu pożyczonych 10 tys. złotych węgierskich], Poznań 26 VII 1523 s. 11.
  • 15. [Pokwitowanie Tomickiego wystawione na 100 kop groszy polskich otrzymanych od Jana Grąbeckiego, podstolego ziemskiego płockiego], Piotrków 2 XI 1523 s. 11.
  • 16. Donatio in vim quitacionis, Kraków [1523?] s. 12
  • 17. Quitatio, Kraków [1523?] s. 12.
  • 18. Quittacio rationis facte, b.m. [1524?] s. 13.
  • 19. Alia quitancia racionis, Kraków 1526[?] s. 14.
  • 20. Credentia commissariis ad negocia [...] commissa, Kraków 4 II 1524 s. 15.
  • 21. Alia credentia ad imperatorem [Carolum V], b.m. [ok. 1524] s. 16.
  • 22. Summo pontifici [Leoni X] a rege Poloniae [Sigismundo I], Toruń 1 VI 1520 s. 17-21.
  • s. 22 czysta
  • 23. Dominis cardinalibus a rege ipso Poloniae [Sigismundo I], Toruń 2 VI 1520 s. 23-24.
  • 24. Alie litere dominis cardinalibus, Toruń 22 VIII 1520 s. 24-26.
  • 25. Summo pontifici [Leoni X] a rege Sigismundo I, Toruń 23 IX 1520 s. 27-29.
  • 26. [Ludovicus rex Ungariae ad Sigismundum I regem Poloniae], Tet 30 VII 1521 s. 29-32.
  • 27. Alie litere ab eodem [Ludovico rege Ungariae ad Sigismundum I regem Poloniae], Tet 29 VII 1521 s. 32-38.
  • 28. [Sigismundus I rex Poloniae Leoni X] summo pontifici, Kraków 11 VIII 1521 s. 38-40.
  • 29. [Sigismundus I rex Poloniae] collegio cardinalium, [Kraków 11 VIII 1521] s. 40-42.
  • 30. [Sigismundus I rex Poloniae] Leoni pape, [Wilno 1522?] s. 42-43.
  • 31. [Sigismundus I rex Poloniae Erasmo Ciołek] episcopo Plocensi, [Wilno 1522] s. 44-45.
  • 32. [Sigismundus I rex Poloniae] Leoni pape decimo, b.m. [1522] s. 45-46.
  • 33. [Sigismundus I rex Poloniae] Leoni pape decimo, b.m. [1522?] s. 46-47.
  • 34. [Sigismundus I rex Poloniae] Ludovico regi Hungariae, Kraków [1521?] s. 47-48.
  • 35. [Sigismundus I rex Poloniae] domino episcopo Plocensi [Erasmo Ciołek, Grodno luty-marzec 1522] s. 49-50.
  • 36. [Sigismundus I rex Poloniae] domino cardinali de Grassis, b.m. [1521] s. 50-52.
  • 37. [Sigismundus I rex Poloniae] domino episcopo Plocensi [Erasmo Ciołek], b.m. [1521] s.52-55.
  • 38. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Ludovico] regi Hungariae, b.m. [ok. 1521] s. 55-57.
  • 39. [Sigismundus I rex Poloniae] eidem domino regi Hungariae, [Kraków 16 VII 1521] s. 57-59.
  • 40. [Sigismundus I rex Poloniae Leoni X] summo pontifici, Kraków 26 VIII 1518 s. 59.
  • 41. Eidem a domino reverendissimo [Petro Tomicki], Kraków 26 VIII 1518 s. 60.
  • 42. [Sigismundus I rex Poloniae] dominis consiliariis ad conventum Sandomiriensem, [Kraków 8 VIII 1519] s. 60-62.
  • 43. [Sigismundus I rex Poloniae Leoni X] summo pontifici, b.m. [ok. 1519] s. 62-63.
  • 44. [Sigismundus I rex Poloniae Leoni X] summo pontifici, Kraków [1519] s. 63-64.
  • 45. [Sigismundus I rex Poloniae] Leoni papae decimo, b.m. [1518] s. 64-65.
  • 46. [Sigismundus I rex Poloniae], Credentia domino regi Ludouico, b.m. [1518?], s. 66.
  • 47. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Ludovico?] regi Hungariae, b.m. [1522?] s. 67.
  • 48. [Sigismundus I rex Poloniae] domino Ludouico regi Hungariae, b.m. [1522?] s. 67-68.
  • 49. [Sigismundus I rex Poloniae] domino magistro Prussiae [Alberto Kraków 1521] s. 68-70.
  • 50. [Sigismundus I rex Poloniae] domino Ludovico regi [Hungariae], Grodno [7 III 1522] s. 70-72.
  • 51. [Sigismundus I rex Poloniae] dominae [Mariae] regine Hungariae, [Grodno 7 III 1522] s. 72.
  • 52. [Sigismundus I rex Poloniae] collegio cardinalium, Grodno [luty-marzec 1522] s. 73.
  • 53. [Sigismundus I rex Poloniae] domine Annae reginae [uxori Ferdinandi], Grodno [9 II 1522] s. 74-75.
  • 54. [Sigismundus I rex Poloniae] domino Georgio marchioni Brandenburgensi, [Kraków 1523?] s. 75-76.
  • 55. Credentia, b.m. [1521] s. 76.
  • 56. Ad consiliarios et capitaneos ut vitarent subitum incursum Thartarorum, [Grodno 10 III 1522] s. 77-78.
  • 57. [Sigismundus I rex Poloniae Christophoro Szydłowiecki] domino palatino Cracoviensi, [Grodno luty-marzec 1522] s. 78-79.
  • 58. Domino palatino Cracoviensi [Christophoro Szydłowiecki] [Grodno 9 III 1522] s. 79-80.
  • 59. [Sigismundus I rex Poloniae] dominis consiliariis, Grodno [luty-marzec 1522] s. 80.
  • 60. [Sigismundus I rex Poloniae] dominae reginae Bonae, Piotrków[!] b.d. [1522] s. 81.
  • 61. [Sigismundus I rex Poloniae] dominae reginae Bonae, [Wilno V 1522] s. 82.
  • 62. [Sigismundus I rex Poloniae] senatui Gedanensi, [Wilno 24 V 1522] s. 82-85.
  • 63. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Ladislao Szalkay] episcopo Vatiensi b.m. [1522] s. 85-86.
  • 64. [Sigismundus I rex Poloniae] dominae [Annae] archiducissae Austriae b.m. [1522] s. 86.
  • 65. [Sigismundus I rex Poloniae] filiae Catherinae, b.m. [1522] s. 86-87.
  • 66. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Ludovico] regi Ungariae, b.m. [1522?] s. 87.
  • 67. [Sigismundus I rex Poloniae Joanni Łaski archiepiscopo Gnesnensi, Wilno lipiec-sierpień 1522] s. 88-89.
  • 68. [Sigismundus I rex Poloniae] dominae Bone reginae Poloniae, Wilno [1522] s. 89-92.
  • 69. [Sigismundus I rex Poloniae] capitulo Gnesnensi, b.m. [1522?] s. 92.
  • 70. [Sigismundus I rex Poloniae Achilli de Grassis] cardinali protectori, Kraków [styczeń 1523] s. 93-94.
  • 71. [Sigismundus I rex Poloniae] consulibus Cracouiensibus, Kraków 19 II 1523 s. 94-96.
  • 72. Adrianus papa sextus [Jacobo Pisoni legato apostolico], Rzym 24 I 1523 s. 96-101.
  • 73. [Sigismundus I rex Poloniae judici et subjudici Cracoviensi], Kraków 1523 s. 102-103.
  • 74. [Sigismundus I rex Poloniae] dominis regni Bohemie, [Kraków 1523] s. 104-106.
  • 75. [Antonio Grimani] duci Venetiarum a rege [Poloniae Sigismundo], b.m. [1523] s. 106-107.
  • 76. [Sigismundus I rex Poloniae Christophoro Szydłowiecki] domino palatino Cracoviensi, Wilno [sierpień? 1522] s. 108-110
  • 77. [Sigismundus I rex Poloniae] eidem domino palatino Cracoviensi, [Wilno 1522] s. 110-112.
  • 78. [Sigismundus I rex Poloniae Matthiae Drzewiecki] domino episcopo Wladislaviensi, [Grodno luty-marzec 1522] s. 112-113.
  • 79. Capitulo Plocensi [Sigismundus I, Grodno luty-marzec 1522] s. 113-114.
  • 80. Dominis consiliariis Cracoviensibus [Sigismundus I, Grodno marzec 1522] s. 115-116.
  • 81. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Christophoro Szydłowiecki] palatino Cracoviensi [Wilno 1522] s. 116-117.
  • 82. [Sigismundus I rex Poloniae] majestati cesareae [Carolo V], Wilno [1522] s. 117-119.
  • 83. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Christophoro Szydłowiecki] palatino Cracoviensi, b.m. [1522?] s. 119.
  • 84. Dignitariis et officialibus ac proceribus ac totique nobilitati regni Poloniae [Sigismundus I, Wilno 18 VIII 1522] s. 120-122.
  • 85. [Sigismundus I rex Poloniae] domino Stanislao de Cosczelecz palatino Siradiensi. Clausula, Wilno [1522] s. 122-123.
  • 86. [Sigismundus I rex Poloniae Christophoro Szydłowiecki] domino palatino Cracoviensi, Wilno [1522] s. 123-124.
  • 87. [Sigismundus I rex Poloniae] domine [Bonae] reginae Poloniae, Grodno [luty-marzec 1522] s. 124.
  • 88. [Stanislao et Janussio] dominis ducibus Masouiae [Sigismundus I], Wilno [1522] s. 125.
  • 89. [Sigismundus I rex Poloniae Joanni Konarski] domino episcopo Cracoviensi, Wilno [1522] s. 125-126.
  • 90. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Joanni Łaski] archiepiscopo Gnesnensi, b.m. [1522?] s. 126-127.
  • 91. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Fabiano Luzjański] episcopo Warmiensi, b.m. [1522?] s. 127.
  • 92. [Sigismundus I rex Poloniae] domino Petro Kmyta marsalco curie Regie Majestatis, [Wilno 1522] s. 128-129.
  • 93. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Ludovico] regi Ungariae, [Wilno 1522] s. 130.
  • 94. [Sigismundus I rex Poloniae] dominis Bohemis, [Wilno?] 1522, s. 131.
  • 95. [Sigismundus I rex Poloniae] magnifico Joanni comiti de Tharnow, castellano Woinicensi, consiliario et oratori regio, b.m. [1522] s. 132-133.
  • 96. [Sigismundus I rex Poloniae Bonae] domine reginae Poloniae, Wilno [1522] s. 133.
  • 97. [Sigismundus I rex Poloniae oratori regio Joanni] Dantisco, Wilno [sierpień-wrzesień] 1522 s. 134-136.
  • 98. [Sigismundus I rex Poloniae] proconsulibus et consulibus Gdanensibus, Wilno 18 VIII 1522 136-139.
  • 99. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Christierno II] regi Daciae [sc. Daniae, Wilno 1522] s. 139-140.
  • 100. [Sigismundus I rex Poloniae] domine [Isabellae] duci Barensi, Wilno [1522] s. 140-141.
  • 101. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Petro Kmita] marsalco curiae, b.m. [1522] s. 142-143.
  • 204. [Petrus Tomicius ad principem Georgium Olelkowicz Słucki?], b.m. [1524?] s. 318-319.
  • 205. [Petrus Tomicius] Commendaticie regi [Sigismundo I], Kraków [ok. 1524] s. 319.
  • 206. [Petrus Tomicius episcopus Posnaniensis] monialibus, b.m. [ok. 1524/1525] s. 320.
  • 207. [Petrus Tomicius bp poznański do NN, Piotrków 1525] s. 320-325.
  • 208. [Petrus Tomicius ad NN], b.m. [1525] s. 325.
  • 209. Joannes Vincentius Dulcis [sc. Dolci professor et canonicus Pataviensis] Petro Tomicio episcopo Posnaniensi et Cracoviensi, Padwa 13 IX 1524 s. 326-327; dot. opieki nad studentami polskimi w Padwie.
  • 210. Intercessorie [Petri Tomicii], b.m. [ok. 1525] s. 328; tekst częściowo zatarty; list Tomickiego do Fryderyka, ks. brzesko-legnickiego, namiestnika śląskiego z prośbą o opiekę nad opactwem cysterskim w Rudzie.
  • 158. Domino [Joanni Łaski] archiepiscopo [Gnesnensi Sigismundi I rex Poloniae], Wilno 28 XI 1522 s. 226-230.
  • 159. [Sigismundus I rex Poloniae Matthiae Drzewiecki] episcopo Wladislaviensi, [Wilno 1522] s. 231.
  • 160. [Petrus Tomicius episcopus Posnaniensis] regi Poloniae Sigismundo I, [Poznań 1523?] s. 234.
  • 161. [Petrus Tomicius episcopus Posnaniensis] domino Andree [Cricio] electo ecclesiae Premisliensis, [Poznań 1523?] s. 234-235.
  • 162. Petrus Tomicius episcopus Posnaniensis] domino Ebrehardo[!] Ferber equiti aurato et capitaneo Dirschowiensi, Poznań [1523] s. 235-238.
  • 163. [Petrus Tomicius episcopus Posnaniensis] domino Joanni Leschczinsky succamerario Calissiensi et capitaneo Radzÿeowiensi, b.m. [czerwiec-lipiec 1523] s. 238-240.
  • 164. [Petrus Tomicius episcopus Posnaniensis] domino Andree Cricio electo confirmato Premisliensi, b.m. [czerwiec-lipiec 1523] s. 240-241.
  • 165. [Petrus Tomicius episcopus Posnaniensis] domino Raphaeli [Leszczyński] electo confirmato ecclesie Plocensis, Kraków [czerwiec-lipiec 1523] s. 242.
  • 166. [Petrus Tomicius Sigismundo I] regi Polonie clausula, b.m. [1523?] s. 243.
  • 167. [Petrus Tomicius ad Sigismundum I regem Poloniae], Poznań [1523?] s. 243-244.
  • 168. [Petrus Tomicius ad Sigismundum I regem Poloniae], Poznań [lipiec? 1523] s. 244-245.
  • 169. [Petrus Tomicius episcopus Posnaniensis] domino [Christophoro Szydłowiecki] palatino Cracoviensi, [Poznań czerwiec-lipiec 1523] s. 245-246.
  • 170. [Sentencje łacińskie, głównie dotyczące zachowania zdrowia i recepty medyczne] s. 247-255.
  • 171. Nota hic bene contra quosdam nobiles decimas illibernas, b.m. [1525?] s. 256-258.
  • 172. [Litterae Petri Tomicii ad NN servitorem?], b.m. [1522?] s. 259.
  • 173. [Petrus Tomicius episcopus Cracoviensis Joanni Latalski] episcopo Posnaniensi, b.m. [1525?] s. 260-261.
  • 174. [Petrus Tomicius episcopus Cracoviensis Vincentio] Swidwa [castellano Gnesnensi], b.m. [1525?] s. 261.
  • 175. [Petrus Tomicius episcopus Cracoviensis:] Quitancia [Erasmo] Scepanowski, Kraków 7 X 1528 s. 263-265.
  • 176. [Litere Adriani VI papae ad principes Germaniae?, Rzym 25 XI 1522?] s. 267-269; fragment(?) edyktu papieża skierowanego przeciwko zwolennikom Lutra.
  • 177. [Sigismundus I rex Poloniae] consiliariis, Kraków 18 II 1524 s. 269-270.
  • 178. Epistola [Petri Tomicii episcopi Posnaniensis ad Antonium], b.m. [1524?] s. 271-262.
  • 179. Dolen[tes] consolatorieque de conflictu nostrorum cum Tartaris circa Sokal, Kraków 1519 s. 273-274; jest to właściwie list do Konstantego Ostrogskiego, hetmana wielkiego litewskiego, dowódcy wojsk pobitych pod Sokalem.
  • S. 275 czysta
  • 180. Prelati et canonici ecclesie Posnaniensis, 1523 s. 276-277.
  • 181. Donatio decimarum alicui [de villa Lipnik], Bodzentyn 1525 s. 278.
  • 182. Confirmatio fraternitatis alicuius ecclesie, Poznań 1523 s. 279- 282.
  • 183. [Petrus Tomicius ad regem Sigismundum I?], b.m. [1523?] s. 282.
  • 184. [Petrus Tomicius] Capitulo Gnesnensi in negotio prebendae mee, Poznań 11 VIII 1523 s. 283.
  • 185. [Petrus Tomicius episcopus Posnaniensis ad Joannem Latalski praepositum ecclesiarum Gnesnensis et Posnaniensis?], b.m. [1523?] s. 283.
  • 186. Commissio, Poznań 1523, s. 284-285.
  • 187. Commissio ad instituendum, Poznań 10 VII 1523 s. 286-287.
  • 188. Gratificatio, Kraków [1523?],s. 287.
  • 188a. [Litere Petri Tomicki episcopi Posnaniensis ad NN], b.m. [1523?] s. 228.
  • 189. Quitacio, Kraków 24 III 1523 s. 288-290.
  • 190. Quittacio, Poznań 4 X 1523 s. 290-291.
  • 191. Credencia ad sinodum Lanciciensem, Kraków 29 IX 1523 s. 292-293.
  • 192. [Instrument notarialny pełnomocnictwa dla Jana Lubowickiego jako zastępcy biskupa Tomickiego na synodzie w Łęczycy], Kraków 29 IX 1523 s. 293-295.
  • 193. Rex. Iudicio Plocensi, b.m. [1520?] s. 296-297; tekst uszkodzony
  • 194. Instructiones [... Jacobi de Salza] episcopi Wratislaviensis ac venerabilis sui capituli pro [...] doctore Georgio Myskowskÿ cancellario [... Joannis Łaski] archipresulis Gnesnensis reducende ac sollicitande apud reverendissimam suam primicialem paternitatem ac ceteros episcopos ex synodo Lanciciensi deputatos. Hoc sub conuentu Piotrkouiensi, b.m. [wrzesień-październik 1523] s. 298-304; prośba o skłonienie Zygmunta Starego do napisania listów w interesie biskupstwa wrocławskiego.
  • 195. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Christophoro Szydłowiecki] palatino Cracoviensi, b.m. [1523] s. 304-306.
  • 196. Commendaticie Marciani [Dmochowski], b.m. [1523] s. 306-307.
  • 197. Sigismundus [I rex Poloniae] litere restium, Kraków 5 I 1524 s. 307-309.
  • 198. [Petrus Tomicius episcopus Posnaniensis] domino Stanislao Goreczki custodi Plocensi et Gnesnensi ac Posnaniensi canonico, Kraków 13 I 1524 s. 310-311.
  • 199. [Petrus Tomicius] Otte palatino Russie generali et Haliciensi, Colomiensi, Snyatyniensi etc. capitaneo et Stanislao regni Poloniae mareschalco et Leopoliensi, Lubaczouiensi capitaneo, fratribus de Chodecz [...], Kraków [ok. 1524] s. 312.
  • 200. [Petrus Tomicius episcopus Posnaniensis] domino Andree [Niszczycki] palatino Plocensi, b.m. [1524] s. 313.
  • 201. Litere restium secunde, quarum prime paulo supra sunt inscripte, Kraków 13 II 1524 s. 314-315.
  • 202. Casus alicuius s. 315-316.
  • 203. Narratiua priuilegia 1524 s. 316-317; dot. odpustu w katedrze gnieźnieńskiej w dniu św. Bartłomieja Apostoła.
  • 102. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Georgio de Polentz] episcopo Sambiensi, b.m. [1522?] s. 143.
  • 103. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Joanni Łaski] archiepiscopo Gnesnensi, [Wilno 122] s. 144.
  • 104. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Ludovico] regi Hungariae, Wilno 22 IX 1522 s. 145-148.
  • 105. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Ludovico] regi Hungariae, [Wilno 1522] s. 148-150.
  • 106. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Ludovico] regi Hungariae, b.m. [1522] s. 150-151.
  • 107. [Sigismundus I rex Poloniae] statibus et consiliariis regni Boemiae, Wilno 22 IX 1522 s. 151-152.
  • 108. [Sigismundus I rex Poloniae] magnifico Bretislao de Risenbergk, magistro curiae domini regis Hungariae, Wilno 22 IX 1522 s. 153-154.
  • 109. [Sigismundus I rex Poloniae] proconsulibus et consulibus Olumucensibus, [Wilno 1522] s. 154.
  • 110. [Sigismundus I rex Poloniae] domino Leoni Sdenkoni (de Rožmital) supremo burgrabio Pragensi et Gendrzich de Risenbergk supremo cancellario regni Bohemiae, Wilno [1522] s. 155-156.
  • 111. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Ladislao Szalkay] episcopo Watiensi, b.m. [1522] s. 156-157.
  • 112. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Andreae] Burgos [consiliario imperatoris, Wilno 1522] s. 157-158.
  • 113. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Nicolao Szydłowiecki] thesaurario regni Poloniae, [Wilno 1522] s. 159-160.
  • 114. [Sigismundus I rex Poloniae] dominae [Bonae] regine Poloniae, [Wilno 1522] s. 160-161.
  • 115. Eidem Reginali Maiestati, [Wilno 1522] s. 161-162.
  • 116. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Christophoro Szydłowiecki] palatino Cracoviensi, [Wilno 1522] s. 162-163.
  • 117. [Sigismundus I rex Poloniae] magnificis et generosis dominis apud Medicam congregatis, [Wilno 1522] s. 163-165.
  • 118. [Sigismundus I rex Poloniae] Joanni Boner, [Wilno 1522] s. 165-166.
  • 119. [Sigismundus I rex Poloniae] Joanni Boner, Wilno [1522] s. 166-168.
  • 120. [Sigismundus I rex Poloniae] dominis Maioris Poloniae, [Wilno 1522] s. 168-171.
  • 121. [Sigismundus I rex Poloniae] universe nobilitati, [Wilno 6 X 1522] s. 171-172.
  • 122. Maioribus consiliariis ad conventum, Wilno 6 X 1522 s. 172-174.
  • 123. Junioribus cstellanis, Wilno [6 X 1522] s. 174-176.
  • 124. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Joanni Łaski] archiepiscopo Gnesnensi, [Wilno 1522] s. 176-177.
  • 125. [Sigismundus I rex Poloniae] abbatibus, Wilno 1522 s. 177.
  • 126. [Sigismundus I rex Poloniae] ad arces, [Wilno 13 X 1522] s. 178.
  • 127. [Sigismundus I rex Poloniae] domine [Bonae] regine, [Wilno 1522] s. 178-179.
  • 128. [Sigismundus I rex Poloniae] dominis consiliariis, Wilno [1522] s. 179-180.
  • 129. [Cardinales] serenissimo domino regi Poloniae [Sigismundo I], Rzym 4 VII 1522 s. 180-184.
  • 130. [Sigismundus I rex Poloniae] collegio cardinalium, Wilno 27 X 1522 s. 185-186.
  • 131. [Sigismundus I rex Poloniae] Adriano VI summo pontifici, Wilno 26 X 1522, s. 187-189.
  • 132. [Sigismundus I rex Poloniae] Adriano pape sexto, Wilno 27 X 1522, s. 189-191.
  • 133. [Sigismundus I rex Poloniae] Adriano VI summo pontifici, Wilno 28 X 1522 s. 192-193.
  • 134. [Sigismundus I rex Poloniae] ad cardinales, Wilno 28 X 1522 s. 193-195.
  • 135. [Sigismundus I rex Poloniae] dominis cardinalibus, Wilno 28 X 1522 s. 195-197.
  • 136. [Sigismundus I rex Poloniae] oratoribus regis Ungarie apud sedem apostolicam, [Wilno 1522] s. 197-198.
  • 137. [Sigismundus I rex Poloniae] domino cardinali de Grassis, [Wilno 1522] s. 198-199.
  • 138. [Sigismundus I rex Poloniae] domino Jacobo Ffocar [sc. Fugger, Wilno 1522] s. 199-200.
  • 139. [Sigismundus I rex Poloniae] domino cardinali de Grassis, [Wilno 1522] s. 200-201.
  • 140. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Joanni] Dantisco, Wilno 16 XI 1522 s. 202-203.
  • 141. [Sigismundus I rex Poloniae] cardinali de Grassis, [Wilno 1522] s. 203-205.
  • 142. [Pokwitowanie Zygmunta Starego wystawione na Fuggera i spółki za resztę sumy posażnej królowej Bony, Wilno 28 X 1522] s. 206.
  • 143. [Sigismundus I rex Poloniae] Joanni Boner, Wilno 28 X 1522 s. 207-210.
  • 144. [Sigismundus I rex Poloniae] domine [Bonae] reginae, Wilno [1522] s. 210-211.
  • 145. [Sigismundus I rex Poloniae Raphaeli Leszczyński] episcopo Premisliensi, [Wilno 1522] s. 211-212.
  • 146. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Nicolao] Zamosczky, Wilno [1522] s. 212-214.
  • 147. [Sigismundus I rex Poloniae] domine reginae [Bonae, Wilno 1522], s. 214-216.
  • 148. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Christophoro Szydłowiecki] palatino Cracoviensi, [Wilno 1522] s. 216-217.
  • 149. [Sigismundus I rex Poloniae] capitulo Plocensi, [Wilno 1522] s. 217-219.
  • 150. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [preposito Cracoviensi Joanni] Latalsky, Wilno [1522] s. 219.
  • 151. [Sigismundus I rex Poloniae] domino episcopo [Joanni Konarski] et capitulo Cracoviensi, Wilno [1522] s. 219-220.
  • 152. [Sigismundus I rex Poloniae] capitulo Cracoviensi clausula, Wilno [1522] s. 220.
  • 153. [Sigismundus I rex Poloniae Bonae] reginae Poloniae, b.m. [1522] s. 221.
  • 154. [Sigismundus I rex Poloniae] magnifico Georgio de Schilinberg [camerario Bohemiae, Kraków 1523?] s. 221-223.
  • 155. [Sigismundus I rex Poloniae Stanislao Vitreatori de Cracovia] preposito Poltaviensi, [Wilno 1522?] s. 223.
  • 156. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Ludovico] regi Vngariae, Wilno [1522] s. 224.
  • 157. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Christophoro Szydłowiecki] palatino Cracoviensi, b.m. [1522?] s. 225.
 • Proweniencja: Działyński Tytus
 • Hasła przedmiotowe:
  • Albrecht Hohenzollern (książę Prus ; 1490-1568)
  • Anna Jagiellonka (królowa Czech i Węgier ; 1503-1547)
  • Bona (królowa Polski ; 1494-1557)
  • Bona (królowa Polski ; 1494-1557)
  • Boner, Jan żupnik, burgrabia, wielkorządca krakowski (?-1523)
  • Chrystian II (król Danii, Norwegii i Szwecji ; 1481-1559)
  • Ciołek, Erazm biskup płocki (1474-1522)
  • Dantyszek, Jan (1485-1548)
  • Dantyszek, Jan (1485-1548)
  • Dolci Giovanni Vincenzo profesor uniwersytetu w Padwie
  • Fryderyk II (książę legnicki i brzeski ; 1480-1547)
  • Grassi, Achille de kardynał (1465-1523)
  • Grassi, Achille de kardynał (1465-1523)
  • Grassi, Achille de kardynał (1465-1523)
  • Grimani, Antonio I doża wenecki (1436-1523)
  • Hadrian VI (papież ; 1459-1523)
  • Hadrian VI (papież ; 1459-1523)
  • Hadrian VI (papież ; 1459-1523)
  • Hadrian VI (papież ; 1459-1523)
  • J. 16 w.
  • Jacek (św. ; 1183-1257)
  • Jan Albrecht Hohenzollern biskup (1499-1550)
  • Jaszko 16 w.
  • Joachim II (elektor brandenburski ; 1505-1571)
  • Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558)
  • Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558)
  • Karol I (książę ziębicko-oleśnicki ; 1476-1536)
  • Katarzyna Jagiellonka (królowa Szwecji ; 1526-1583)
  • Kmita, Piotr marszałek wielki koronny, wojewoda krakowski (1477-1553)
  • Kmita, Piotr marszałek wielki koronny, wojewoda krakowski (1477-1553)
  • Krystian II (król Danii, Norwegii i Szwecji ; 1481-1559)
  • Krzycki, Andrzej prymas Polski (1482-1537)
  • Łaski, Jan (prymas Polski ; (1456-1531)
  • Łaski, Jan (prymas Polski ; (1456-1531)
  • Łaski, Jan (prymas Polski ; (1456-1531)
  • Latalski, Jan prymas Polski (1463-1540)
  • Leon X (papież ; 1475-1521)
  • Leon X (papież ; 1475-1521)
  • Leszczyński, Rafał biskup przemyski, płocki (1480-1527)
  • Ludwik Węgierski (król Węgier i Polski ; 1326-1382)
  • Ludwik Węgierski (król Węgier i Polski ; 1326-1382)
  • Ludwik Węgierski (król Węgier i Polski ; 1326-1382)
  • Ludwik Węgierski (król Węgier i Polski ; 1326-1382)
  • Olelkowicz, Jerzy Semenowicz (książę słucki ; ca 1492-1542)
  • Ostrogski, Konstanty Iwanowicz hetman wielki litewski, kasztelan litewski, wileński (1460-1530)
  • Salza, Jakub von biskup wrocławski (1481-1532)
  • Stanisław (książę mazowiecki ; 1501-1524)
  • Szydłowiecki, Krzysztof kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny (1467-1532)
  • Szydłowiecki, Krzysztof kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny (1467-1532)
  • Szydłowiecki, Krzysztof kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny (1467-1532)
  • Szydłowiecki, Mikołaj podskarbi wielki koronny (1480-1532)
  • Tarnowski, Jan Amor hetman wielki koronny, kasztelan krakowski (1488-1561)
  • Tomicki, Piotr biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski (1464-1535)
  • Tomicki, Piotr biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski (1464-1535)
  • Tomicki, Piotr biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski (1464-1535)
  • Tomicki, Piotr biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski (1464-1535)
  • Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548)
  • Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548)
  • Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548)
  • Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548)
  • Zygmunt Stary (król Polski ; 1467-1548)
  • Cystersi Ruda Śląska 16 w.
  • Komisja królewska 1523 Gdańsk
  • Komisja polsko-pomorsko-meklemburska 1524
  • Krzyżacy 16 w.
  • Sejm 1519 Piotrków
  • Sejm 1524-1525 Piotrków
  • Sejm 1523 Kraków
  • Sejm litewski 1524?
  • Sejm śląski 1523 ok.
  • Reformacja 16 w. Niemcy
  • Reformacja 16 w. Śląsk
  • Kościół historia 16 w. Polska
  • Żelazo górnictwo 16 w.
  • Austria 16 w.
  • Bodzentyn (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie) 16 w.
  • Bosutów (gm. Zielonki, pow. krakowski, woj. małopolskie) 16 w.
  • Chełm (woj. lubelskie) 16 w.
  • Czchów (pow. brzeski, woj. małopolskie) 16 w.
  • Czechy 16 w.
  • Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) 16 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 16 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 16 w.
  • Głogów (woj. dolnośląskie) 16 w.
  • Gniezno (woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Gniezno (woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Kobryń (Ukraina) 16 w.
  • Kościan (woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Kozłów Biskupi (gm. Nowa Sucha, pow. sochaczewski, woj. mazowieckie) 16 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 16 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 16 w.
  • Kunów (pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie) 16 w.
  • Kwidzyn (woj. pomorskie) 16 w.
  • Łaskarzew (pow. garwoliński, woj. mazowieckie) 16 w.
  • Łęczyca (woj. łódzkie) 16 w.
  • Łęczyca (woj. łódzkie) 16 w.
  • Lelów (pow. częstochowski, woj. śląskie) 16 w.
  • Lipnik 16 w.
  • Lwów (Ukraina) 16 w.
  • Medyka (pow. przemyski, woj. podkarpackie) 16 w.
  • Moskiewskie (państwo) 16 w.
  • Moskwa (Rosja) 16 w.
  • Myślenice (woj. małopolskie) 16 w.
  • Nidzica (woj. warmińsko-mazurskie) 16 w.
  • Niemcy 16 w.
  • Ołomuniec (Czechy) 16 w.
  • Ostrzyhom (Węgry) 16 w.
  • Padwa (Włochy) 16 w.
  • Płock 16 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Pruszków (woj. mazowieckie) 16 w.
  • Pruszków (woj. mazowieckie) - Żbików 16 w.
  • Ruda Śląska (woj. śląskie) 16 w.
  • Rzym (Włochy) 16 w.
  • Sandomierz (woj. świętokrzyskie) 16 w.
  • Śnieciska (gm. Zaniemyśl, pow. średzki, woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Sokal (Ukraina) 16 w.
  • Turcja 16 w.
  • Uszew (gm. Gnojnik, pow. brzeski, woj. małopolskie) 16 w.
  • Warszawa (woj. mazowieckie) 16 w.
  • Watykan 16 w.
  • Węgry 16 w.
  • Wieliczka (woj. małopolskie) 16 w.
  • Wielkopolska 16 w.
  • Wilno (Litwa) 16 w.
  • Wisła (rzeka) 16 w.
  • Wrociszew (gm. Warka, pow. grójecki, woj. mazowieckie) 16 w.
  • Wrocław (woj. dolnośląskie) 16 w.
  • Wrocław (woj. dolnośląskie) 16 w.
  • Żbików zob. Pruszków
  • Korespondencja dyplomatyczna 16 w.
  • korespondencja dyplomatyczna 16 w.
  • Tatarzy 16 w.
  • Polityka międzynarodowa 16 w.
  • Prawo kanoniczne 16 w.
  • Medycyna 16 w.
  • Cło 16 w.
  • Dyplomacja 16 w.
  • Poselstwa 16 w.
  • Handel 16 w.
  • Intercyzy Jagiellonów
  • Podatek 16 w.
  • Prawo 16 w.
  • Sądownictwo 16 w.
  • Święcenia kapłańskie
  • Świętopietrze
  • Synody 16 w.
  • wojny polsko-krzyżackie 16 w.
  • Wojsko 16 w.
  • Listy 16 w.
 • Opracowania:
  • 20. Druk: Acta Tomiciana, T. 7, Posnaniae ca 1858, nr 8.
  • 22. Druk: Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 256.
  • 23. Druk: Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 257.
  • 24. Druk: Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 337.
  • 27. Druk: Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 422.
  • 28. Druk: Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 430 (tekst pierwszy).
  • 29. Druk: Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 430 (tekst drugi).
  • 31. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 12.
  • 34. Druk: Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 428.
  • 36. Druk: Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 404.
  • 37. Druk: Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 405.
  • 39. Druk: Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 414.
  • 40. Druk: Acta Tomiciana, T. 4, Posnaniae 1855, nr 373.
  • 42. Druk: Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 72.
  • Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 406.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 21.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 22.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 30.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 17.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 284.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 8 [tekst "Credentia"].
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 34.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 25 (w tekście rkpsu brak środkowej części o Janie Bonerze).
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 37.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 54, gdzie poprawnie podano miejsce nadania listu: Wilno.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 41.
  • Acta Tomiciana, T. 7, pars 2, Posnaniae ca 1858, nr 105, gdzie błędna datacja: Kraków 1525. Kopia listu z datacją właściwą w zbiorze Bornbacha (np. rkps BK 159, s. 44-45).
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 59.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 147.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 166.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 189.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 208.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 209.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 232.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 72.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 52.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 23.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 24.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 38.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 43. (tekst od słów: "Intelleximus non mediocri molestia").
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 160.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 210.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 89.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 71 (tekst od akapitu: "Quod attinet ad curiam...").
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 80.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 81.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 114.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 51.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 95.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 96.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 46.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 92.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 93.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 98.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 97.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 103.
  • Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 64.
  • Druk w jęz. pol.: Marciniak R., Sejm piotrkowski 26 XII 1524-23 II 1525, "Czasopismo Prawno-Historyczne", T. 26 (1974), z. 2, s. 210-211
  • Marciniak R., Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983
  • Kętrzyński W., O Stanisławie Górskim, kanoniku płockim i krakowskim i jego dziełach, Poznań 1871 s. 54, przyp. 2
  • 158. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 159.
  • 159. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 135 (w rkpsie brak zakończenia).
  • 160. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 251.
  • 161. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 152.
  • 163. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 260.
  • 164. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 258.
  • 165. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 259, gdzie brak miejsca wystawienia listu.
  • 169. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 261.
  • 176. Druk: Deutsche Reichstagsakten, Bd. 3, s. 399-400.
  • 181. Druk: Acta Tomiciana, T. 7, Posnaniae ca 1858, nr 22.
  • 190. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 293.
  • 195. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 303.
  • 103. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 112.
  • 104. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 101, gdzie brak daty.
  • 105. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 85.
  • 107. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 116.
  • 108. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 104, gdzie brak daty.
  • 109. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 105.
  • 110. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 84.
  • 112. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 75.
  • 113. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 74.
  • 114. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 113.
  • 115. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 138.
  • 116. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 150.
  • 117. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 107.
  • 118. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 173.
  • 119. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 157.
  • 120. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 164.
  • 121. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 177 (tekst "Universe nobilitati").
  • 122. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 177 ("Consiliariis majoribus regni").
  • 123. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 177 (tekst "Consiliariis minoribus").
  • 124. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 180.
  • 125. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 179.
  • 128. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 164.
  • 129. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 76.
  • 130. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 127, gdzie data: 22 X.
  • 131. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 119, gdzie data: 22 X.
  • 132. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 128 (pierwsza połowa tekstu).
  • 133. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 128 (druga połowa tekstu).
  • 134. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 129 (druga połowa tekstu od słów: "Ceterum intellecta morte istic oratoris nostri...").
  • 135. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 129 (pierwsza połowa tekstu do słów: "ac cum majoris dignitate sedis apostolice obire").
  • 136. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 142.
  • 137. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 143.
  • 138. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 144.
  • 139. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 145.
  • 140. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 152, gdzie data: 6 XI.
  • 141. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 153.
  • 142. Druk: Pociecha W., Królowa Bona... T. 2. Poznań 1949, s. 431-432 (dodatek 4).
  • 143. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 146.
  • 144. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 125.
  • 145. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 126.
  • 146. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 124.
  • 147. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 134.
  • 148. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 130.
  • 149. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 131.
  • 150. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 138.
  • 151. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 133 (pierwsza cześć tekstu).
  • 152. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 133 (tekst "Clausula").
  • 154. Druk: Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 278.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Acta
 • 243 a Acta Tomiciana
 • 245 a Kopiariusz Piotra Tomickiego zaw. odpisy akt i korespondencji z lat 1518-1528.
 • 250 a kop.
 • 260 c 16 w.
 • 300 a 164 k. c 19x14,5 cm
 • 340 d rkps e Półskórek
 • 520 a 1. [Piotr Tomicki bp krakowski i poznański, podkancl. koronny: nakaz zwolnienia od cła towarów Jakuba z Bobowy, b.m. [1524?] s. 1.
 • 520 a 2. [Piotr Tomicki bp krakowski i poznański, generalny kolektor świętopietrza: pokwitowanie odbioru od Andrzeja z Rymanowa, wikariusza gnieźnieńskiego 30 grzywien z tytułu świętopietrza za rok 1524 z archidiakonatu gnieźnieńskiego], Kraków 1524 s. 2.
 • 520 a 3. [Nota o zebraniu świętopietrza z diecezji gnieźnieńskiej w wysokości 145 grzywien], b.m. [1524] s. 2.
 • 520 a 4. Quittacio regia, b.m. [1523?] s. 3.
 • 520 a 5. Quitancia alia, Poznań 7 VII 1523 s. 3.
 • 520 a 6. Quitancia, Poznań 11 VII 1523 s. 4.
 • 520 a 7. [Pokwitowanie Tomickiego dla Jana Wolskiego administratora jego dóbr biskupich z rachunków za lata 1520-1522], Poznań [1523] s. 4-6.
 • 520 a 8. Quitatio de LX-ta florenorum in auro ratione thelonei Sandomiriensis, b.m. [1525] s. 6.
 • 520 a 9. Quitancia ad zuppam, b.m. [13 XII 1523?] s. 7.
 • 520 a 10. [Pokwitowanie Tomickiego dla Seweryna Bonera z 35 grzywien należnych Tomickiemu z tytułu sprawowania urzędu podkanclerzego], Kraków [ok. 1524] s. 7.
 • 520 a 11. Quitatio, b.m. [1525] s. 8.
 • 520 a 12. Credentia, Poznań 10 VII 1523 s. 9-10
 • 520 a 13. Alia [credentia, Poznań 10 VII 1523] s. 10; odmienna redakcja poz. 12.
 • 520 a 14. [Rewers Piotra Tomickiego dla J. z tytułu pożyczonych 10 tys. złotych węgierskich], Poznań 26 VII 1523 s. 11.
 • 520 a 15. [Pokwitowanie Tomickiego wystawione na 100 kop groszy polskich otrzymanych od Jana Grąbeckiego, podstolego ziemskiego płockiego], Piotrków 2 XI 1523 s. 11.
 • 520 a 16. Donatio in vim quitacionis, Kraków [1523?] s. 12
 • 520 a 17. Quitatio, Kraków [1523?] s. 12.
 • 520 a 18. Quittacio rationis facte, b.m. [1524?] s. 13.
 • 520 a 19. Alia quitancia racionis, Kraków 1526[?] s. 14.
 • 520 a 20. Credentia commissariis ad negocia [...] commissa, Kraków 4 II 1524 s. 15.
 • 520 a 21. Alia credentia ad imperatorem [Carolum V], b.m. [ok. 1524] s. 16.
 • 520 a 22. Summo pontifici [Leoni X] a rege Poloniae [Sigismundo I], Toruń 1 VI 1520 s. 17-21.
 • 520 a s. 22 czysta
 • 520 a 23. Dominis cardinalibus a rege ipso Poloniae [Sigismundo I], Toruń 2 VI 1520 s. 23-24.
 • 520 a 24. Alie litere dominis cardinalibus, Toruń 22 VIII 1520 s. 24-26.
 • 520 a 25. Summo pontifici [Leoni X] a rege Sigismundo I, Toruń 23 IX 1520 s. 27-29.
 • 520 a 26. [Ludovicus rex Ungariae ad Sigismundum I regem Poloniae], Tet 30 VII 1521 s. 29-32.
 • 520 a 27. Alie litere ab eodem [Ludovico rege Ungariae ad Sigismundum I regem Poloniae], Tet 29 VII 1521 s. 32-38.
 • 520 a 28. [Sigismundus I rex Poloniae Leoni X] summo pontifici, Kraków 11 VIII 1521 s. 38-40.
 • 520 a 29. [Sigismundus I rex Poloniae] collegio cardinalium, [Kraków 11 VIII 1521] s. 40-42.
 • 520 a 30. [Sigismundus I rex Poloniae] Leoni pape, [Wilno 1522?] s. 42-43.
 • 520 a 31. [Sigismundus I rex Poloniae Erasmo Ciołek] episcopo Plocensi, [Wilno 1522] s. 44-45.
 • 520 a 32. [Sigismundus I rex Poloniae] Leoni pape decimo, b.m. [1522] s. 45-46.
 • 520 a 33. [Sigismundus I rex Poloniae] Leoni pape decimo, b.m. [1522?] s. 46-47.
 • 520 a 34. [Sigismundus I rex Poloniae] Ludovico regi Hungariae, Kraków [1521?] s. 47-48.
 • 520 a 35. [Sigismundus I rex Poloniae] domino episcopo Plocensi [Erasmo Ciołek, Grodno luty-marzec 1522] s. 49-50.
 • 520 a 36. [Sigismundus I rex Poloniae] domino cardinali de Grassis, b.m. [1521] s. 50-52.
 • 520 a 37. [Sigismundus I rex Poloniae] domino episcopo Plocensi [Erasmo Ciołek], b.m. [1521] s.52-55.
 • 520 a 38. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Ludovico] regi Hungariae, b.m. [ok. 1521] s. 55-57.
 • 520 a 39. [Sigismundus I rex Poloniae] eidem domino regi Hungariae, [Kraków 16 VII 1521] s. 57-59.
 • 520 a 40. [Sigismundus I rex Poloniae Leoni X] summo pontifici, Kraków 26 VIII 1518 s. 59.
 • 520 a 41. Eidem a domino reverendissimo [Petro Tomicki], Kraków 26 VIII 1518 s. 60.
 • 520 a 42. [Sigismundus I rex Poloniae] dominis consiliariis ad conventum Sandomiriensem, [Kraków 8 VIII 1519] s. 60-62.
 • 520 a 43. [Sigismundus I rex Poloniae Leoni X] summo pontifici, b.m. [ok. 1519] s. 62-63.
 • 520 a 44. [Sigismundus I rex Poloniae Leoni X] summo pontifici, Kraków [1519] s. 63-64.
 • 520 a 45. [Sigismundus I rex Poloniae] Leoni papae decimo, b.m. [1518] s. 64-65.
 • 520 a 46. [Sigismundus I rex Poloniae], Credentia domino regi Ludouico, b.m. [1518?], s. 66.
 • 520 a 47. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Ludovico?] regi Hungariae, b.m. [1522?] s. 67.
 • 520 a 48. [Sigismundus I rex Poloniae] domino Ludouico regi Hungariae, b.m. [1522?] s. 67-68.
 • 520 a 49. [Sigismundus I rex Poloniae] domino magistro Prussiae [Alberto Kraków 1521] s. 68-70.
 • 520 a 50. [Sigismundus I rex Poloniae] domino Ludovico regi [Hungariae], Grodno [7 III 1522] s. 70-72.
 • 520 a 51. [Sigismundus I rex Poloniae] dominae [Mariae] regine Hungariae, [Grodno 7 III 1522] s. 72.
 • 520 a 52. [Sigismundus I rex Poloniae] collegio cardinalium, Grodno [luty-marzec 1522] s. 73.
 • 520 a 53. [Sigismundus I rex Poloniae] domine Annae reginae [uxori Ferdinandi], Grodno [9 II 1522] s. 74-75.
 • 520 a 54. [Sigismundus I rex Poloniae] domino Georgio marchioni Brandenburgensi, [Kraków 1523?] s. 75-76.
 • 520 a 55. Credentia, b.m. [1521] s. 76.
 • 520 a 56. Ad consiliarios et capitaneos ut vitarent subitum incursum Thartarorum, [Grodno 10 III 1522] s. 77-78.
 • 520 a 57. [Sigismundus I rex Poloniae Christophoro Szydłowiecki] domino palatino Cracoviensi, [Grodno luty-marzec 1522] s. 78-79.
 • 520 a 58. Domino palatino Cracoviensi [Christophoro Szydłowiecki] [Grodno 9 III 1522] s. 79-80.
 • 520 a 59. [Sigismundus I rex Poloniae] dominis consiliariis, Grodno [luty-marzec 1522] s. 80.
 • 520 a 60. [Sigismundus I rex Poloniae] dominae reginae Bonae, Piotrków[!] b.d. [1522] s. 81.
 • 520 a 61. [Sigismundus I rex Poloniae] dominae reginae Bonae, [Wilno V 1522] s. 82.
 • 520 a 62. [Sigismundus I rex Poloniae] senatui Gedanensi, [Wilno 24 V 1522] s. 82-85.
 • 520 a 63. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Ladislao Szalkay] episcopo Vatiensi b.m. [1522] s. 85-86.
 • 520 a 64. [Sigismundus I rex Poloniae] dominae [Annae] archiducissae Austriae b.m. [1522] s. 86.
 • 520 a 65. [Sigismundus I rex Poloniae] filiae Catherinae, b.m. [1522] s. 86-87.
 • 520 a 66. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Ludovico] regi Ungariae, b.m. [1522?] s. 87.
 • 520 a 67. [Sigismundus I rex Poloniae Joanni Łaski archiepiscopo Gnesnensi, Wilno lipiec-sierpień 1522] s. 88-89.
 • 520 a 68. [Sigismundus I rex Poloniae] dominae Bone reginae Poloniae, Wilno [1522] s. 89-92.
 • 520 a 69. [Sigismundus I rex Poloniae] capitulo Gnesnensi, b.m. [1522?] s. 92.
 • 520 a 70. [Sigismundus I rex Poloniae Achilli de Grassis] cardinali protectori, Kraków [styczeń 1523] s. 93-94.
 • 520 a 71. [Sigismundus I rex Poloniae] consulibus Cracouiensibus, Kraków 19 II 1523 s. 94-96.
 • 520 a 72. Adrianus papa sextus [Jacobo Pisoni legato apostolico], Rzym 24 I 1523 s. 96-101.
 • 520 a 73. [Sigismundus I rex Poloniae judici et subjudici Cracoviensi], Kraków 1523 s. 102-103.
 • 520 a 74. [Sigismundus I rex Poloniae] dominis regni Bohemie, [Kraków 1523] s. 104-106.
 • 520 a 75. [Antonio Grimani] duci Venetiarum a rege [Poloniae Sigismundo], b.m. [1523] s. 106-107.
 • 520 a 76. [Sigismundus I rex Poloniae Christophoro Szydłowiecki] domino palatino Cracoviensi, Wilno [sierpień? 1522] s. 108-110
 • 520 a 77. [Sigismundus I rex Poloniae] eidem domino palatino Cracoviensi, [Wilno 1522] s. 110-112.
 • 520 a 78. [Sigismundus I rex Poloniae Matthiae Drzewiecki] domino episcopo Wladislaviensi, [Grodno luty-marzec 1522] s. 112-113.
 • 520 a 79. Capitulo Plocensi [Sigismundus I, Grodno luty-marzec 1522] s. 113-114.
 • 520 a 80. Dominis consiliariis Cracoviensibus [Sigismundus I, Grodno marzec 1522] s. 115-116.
 • 520 a 81. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Christophoro Szydłowiecki] palatino Cracoviensi [Wilno 1522] s. 116-117.
 • 520 a 82. [Sigismundus I rex Poloniae] majestati cesareae [Carolo V], Wilno [1522] s. 117-119.
 • 520 a 83. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Christophoro Szydłowiecki] palatino Cracoviensi, b.m. [1522?] s. 119.
 • 520 a 84. Dignitariis et officialibus ac proceribus ac totique nobilitati regni Poloniae [Sigismundus I, Wilno 18 VIII 1522] s. 120-122.
 • 520 a 85. [Sigismundus I rex Poloniae] domino Stanislao de Cosczelecz palatino Siradiensi. Clausula, Wilno [1522] s. 122-123.
 • 520 a 86. [Sigismundus I rex Poloniae Christophoro Szydłowiecki] domino palatino Cracoviensi, Wilno [1522] s. 123-124.
 • 520 a 87. [Sigismundus I rex Poloniae] domine [Bonae] reginae Poloniae, Grodno [luty-marzec 1522] s. 124.
 • 520 a 88. [Stanislao et Janussio] dominis ducibus Masouiae [Sigismundus I], Wilno [1522] s. 125.
 • 520 a 89. [Sigismundus I rex Poloniae Joanni Konarski] domino episcopo Cracoviensi, Wilno [1522] s. 125-126.
 • 520 a 90. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Joanni Łaski] archiepiscopo Gnesnensi, b.m. [1522?] s. 126-127.
 • 520 a 91. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Fabiano Luzjański] episcopo Warmiensi, b.m. [1522?] s. 127.
 • 520 a 92. [Sigismundus I rex Poloniae] domino Petro Kmyta marsalco curie Regie Majestatis, [Wilno 1522] s. 128-129.
 • 520 a 93. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Ludovico] regi Ungariae, [Wilno 1522] s. 130.
 • 520 a 94. [Sigismundus I rex Poloniae] dominis Bohemis, [Wilno?] 1522, s. 131.
 • 520 a 95. [Sigismundus I rex Poloniae] magnifico Joanni comiti de Tharnow, castellano Woinicensi, consiliario et oratori regio, b.m. [1522] s. 132-133.
 • 520 a 96. [Sigismundus I rex Poloniae Bonae] domine reginae Poloniae, Wilno [1522] s. 133.
 • 520 a 97. [Sigismundus I rex Poloniae oratori regio Joanni] Dantisco, Wilno [sierpień-wrzesień] 1522 s. 134-136.
 • 520 a 98. [Sigismundus I rex Poloniae] proconsulibus et consulibus Gdanensibus, Wilno 18 VIII 1522 136-139.
 • 520 a 99. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Christierno II] regi Daciae [sc. Daniae, Wilno 1522] s. 139-140.
 • 520 a 100. [Sigismundus I rex Poloniae] domine [Isabellae] duci Barensi, Wilno [1522] s. 140-141.
 • 520 a 101. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Petro Kmita] marsalco curiae, b.m. [1522] s. 142-143.
 • 520 a 204. [Petrus Tomicius ad principem Georgium Olelkowicz Słucki?], b.m. [1524?] s. 318-319.
 • 520 a 205. [Petrus Tomicius] Commendaticie regi [Sigismundo I], Kraków [ok. 1524] s. 319.
 • 520 a 206. [Petrus Tomicius episcopus Posnaniensis] monialibus, b.m. [ok. 1524/1525] s. 320.
 • 520 a 207. [Petrus Tomicius bp poznański do NN, Piotrków 1525] s. 320-325.
 • 520 a 208. [Petrus Tomicius ad NN], b.m. [1525] s. 325.
 • 520 a 209. Joannes Vincentius Dulcis [sc. Dolci professor et canonicus Pataviensis] Petro Tomicio episcopo Posnaniensi et Cracoviensi, Padwa 13 IX 1524 s. 326-327; dot. opieki nad studentami polskimi w Padwie.
 • 520 a 210. Intercessorie [Petri Tomicii], b.m. [ok. 1525] s. 328; tekst częściowo zatarty; list Tomickiego do Fryderyka, ks. brzesko-legnickiego, namiestnika śląskiego z prośbą o opiekę nad opactwem cysterskim w Rudzie.
 • 520 a 158. Domino [Joanni Łaski] archiepiscopo [Gnesnensi Sigismundi I rex Poloniae], Wilno 28 XI 1522 s. 226-230.
 • 520 a 159. [Sigismundus I rex Poloniae Matthiae Drzewiecki] episcopo Wladislaviensi, [Wilno 1522] s. 231.
 • 520 a 160. [Petrus Tomicius episcopus Posnaniensis] regi Poloniae Sigismundo I, [Poznań 1523?] s. 234.
 • 520 a 161. [Petrus Tomicius episcopus Posnaniensis] domino Andree [Cricio] electo ecclesiae Premisliensis, [Poznań 1523?] s. 234-235.
 • 520 a 162. Petrus Tomicius episcopus Posnaniensis] domino Ebrehardo[!] Ferber equiti aurato et capitaneo Dirschowiensi, Poznań [1523] s. 235-238.
 • 520 a 163. [Petrus Tomicius episcopus Posnaniensis] domino Joanni Leschczinsky succamerario Calissiensi et capitaneo Radzÿeowiensi, b.m. [czerwiec-lipiec 1523] s. 238-240.
 • 520 a 164. [Petrus Tomicius episcopus Posnaniensis] domino Andree Cricio electo confirmato Premisliensi, b.m. [czerwiec-lipiec 1523] s. 240-241.
 • 520 a 165. [Petrus Tomicius episcopus Posnaniensis] domino Raphaeli [Leszczyński] electo confirmato ecclesie Plocensis, Kraków [czerwiec-lipiec 1523] s. 242.
 • 520 a 166. [Petrus Tomicius Sigismundo I] regi Polonie clausula, b.m. [1523?] s. 243.
 • 520 a 167. [Petrus Tomicius ad Sigismundum I regem Poloniae], Poznań [1523?] s. 243-244.
 • 520 a 168. [Petrus Tomicius ad Sigismundum I regem Poloniae], Poznań [lipiec? 1523] s. 244-245.
 • 520 a 169. [Petrus Tomicius episcopus Posnaniensis] domino [Christophoro Szydłowiecki] palatino Cracoviensi, [Poznań czerwiec-lipiec 1523] s. 245-246.
 • 520 a 170. [Sentencje łacińskie, głównie dotyczące zachowania zdrowia i recepty medyczne] s. 247-255.
 • 520 a 171. Nota hic bene contra quosdam nobiles decimas illibernas, b.m. [1525?] s. 256-258.
 • 520 a 172. [Litterae Petri Tomicii ad NN servitorem?], b.m. [1522?] s. 259.
 • 520 a 173. [Petrus Tomicius episcopus Cracoviensis Joanni Latalski] episcopo Posnaniensi, b.m. [1525?] s. 260-261.
 • 520 a 174. [Petrus Tomicius episcopus Cracoviensis Vincentio] Swidwa [castellano Gnesnensi], b.m. [1525?] s. 261.
 • 520 a 175. [Petrus Tomicius episcopus Cracoviensis:] Quitancia [Erasmo] Scepanowski, Kraków 7 X 1528 s. 263-265.
 • 520 a 176. [Litere Adriani VI papae ad principes Germaniae?, Rzym 25 XI 1522?] s. 267-269; fragment(?) edyktu papieża skierowanego przeciwko zwolennikom Lutra.
 • 520 a 177. [Sigismundus I rex Poloniae] consiliariis, Kraków 18 II 1524 s. 269-270.
 • 520 a 178. Epistola [Petri Tomicii episcopi Posnaniensis ad Antonium], b.m. [1524?] s. 271-262.
 • 520 a 179. Dolen[tes] consolatorieque de conflictu nostrorum cum Tartaris circa Sokal, Kraków 1519 s. 273-274; jest to właściwie list do Konstantego Ostrogskiego, hetmana wielkiego litewskiego, dowódcy wojsk pobitych pod Sokalem.
 • 520 a S. 275 czysta
 • 520 a 180. Prelati et canonici ecclesie Posnaniensis, 1523 s. 276-277.
 • 520 a 181. Donatio decimarum alicui [de villa Lipnik], Bodzentyn 1525 s. 278.
 • 520 a 182. Confirmatio fraternitatis alicuius ecclesie, Poznań 1523 s. 279- 282.
 • 520 a 183. [Petrus Tomicius ad regem Sigismundum I?], b.m. [1523?] s. 282.
 • 520 a 184. [Petrus Tomicius] Capitulo Gnesnensi in negotio prebendae mee, Poznań 11 VIII 1523 s. 283.
 • 520 a 185. [Petrus Tomicius episcopus Posnaniensis ad Joannem Latalski praepositum ecclesiarum Gnesnensis et Posnaniensis?], b.m. [1523?] s. 283.
 • 520 a 186. Commissio, Poznań 1523, s. 284-285.
 • 520 a 187. Commissio ad instituendum, Poznań 10 VII 1523 s. 286-287.
 • 520 a 188. Gratificatio, Kraków [1523?],s. 287.
 • 520 a 188a. [Litere Petri Tomicki episcopi Posnaniensis ad NN], b.m. [1523?] s. 228.
 • 520 a 189. Quitacio, Kraków 24 III 1523 s. 288-290.
 • 520 a 190. Quittacio, Poznań 4 X 1523 s. 290-291.
 • 520 a 191. Credencia ad sinodum Lanciciensem, Kraków 29 IX 1523 s. 292-293.
 • 520 a 192. [Instrument notarialny pełnomocnictwa dla Jana Lubowickiego jako zastępcy biskupa Tomickiego na synodzie w Łęczycy], Kraków 29 IX 1523 s. 293-295.
 • 520 a 193. Rex. Iudicio Plocensi, b.m. [1520?] s. 296-297; tekst uszkodzony
 • 520 a 194. Instructiones [... Jacobi de Salza] episcopi Wratislaviensis ac venerabilis sui capituli pro [...] doctore Georgio Myskowskÿ cancellario [... Joannis Łaski] archipresulis Gnesnensis reducende ac sollicitande apud reverendissimam suam primicialem paternitatem ac ceteros episcopos ex synodo Lanciciensi deputatos. Hoc sub conuentu Piotrkouiensi, b.m. [wrzesień-październik 1523] s. 298-304; prośba o skłonienie Zygmunta Starego do napisania listów w interesie biskupstwa wrocławskiego.
 • 520 a 195. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Christophoro Szydłowiecki] palatino Cracoviensi, b.m. [1523] s. 304-306.
 • 520 a 196. Commendaticie Marciani [Dmochowski], b.m. [1523] s. 306-307.
 • 520 a 197. Sigismundus [I rex Poloniae] litere restium, Kraków 5 I 1524 s. 307-309.
 • 520 a 198. [Petrus Tomicius episcopus Posnaniensis] domino Stanislao Goreczki custodi Plocensi et Gnesnensi ac Posnaniensi canonico, Kraków 13 I 1524 s. 310-311.
 • 520 a 199. [Petrus Tomicius] Otte palatino Russie generali et Haliciensi, Colomiensi, Snyatyniensi etc. capitaneo et Stanislao regni Poloniae mareschalco et Leopoliensi, Lubaczouiensi capitaneo, fratribus de Chodecz [...], Kraków [ok. 1524] s. 312.
 • 520 a 200. [Petrus Tomicius episcopus Posnaniensis] domino Andree [Niszczycki] palatino Plocensi, b.m. [1524] s. 313.
 • 520 a 201. Litere restium secunde, quarum prime paulo supra sunt inscripte, Kraków 13 II 1524 s. 314-315.
 • 520 a 202. Casus alicuius s. 315-316.
 • 520 a 203. Narratiua priuilegia 1524 s. 316-317; dot. odpustu w katedrze gnieźnieńskiej w dniu św. Bartłomieja Apostoła.
 • 520 a 102. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Georgio de Polentz] episcopo Sambiensi, b.m. [1522?] s. 143.
 • 520 a 103. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Joanni Łaski] archiepiscopo Gnesnensi, [Wilno 122] s. 144.
 • 520 a 104. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Ludovico] regi Hungariae, Wilno 22 IX 1522 s. 145-148.
 • 520 a 105. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Ludovico] regi Hungariae, [Wilno 1522] s. 148-150.
 • 520 a 106. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Ludovico] regi Hungariae, b.m. [1522] s. 150-151.
 • 520 a 107. [Sigismundus I rex Poloniae] statibus et consiliariis regni Boemiae, Wilno 22 IX 1522 s. 151-152.
 • 520 a 108. [Sigismundus I rex Poloniae] magnifico Bretislao de Risenbergk, magistro curiae domini regis Hungariae, Wilno 22 IX 1522 s. 153-154.
 • 520 a 109. [Sigismundus I rex Poloniae] proconsulibus et consulibus Olumucensibus, [Wilno 1522] s. 154.
 • 520 a 110. [Sigismundus I rex Poloniae] domino Leoni Sdenkoni (de Rožmital) supremo burgrabio Pragensi et Gendrzich de Risenbergk supremo cancellario regni Bohemiae, Wilno [1522] s. 155-156.
 • 520 a 111. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Ladislao Szalkay] episcopo Watiensi, b.m. [1522] s. 156-157.
 • 520 a 112. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Andreae] Burgos [consiliario imperatoris, Wilno 1522] s. 157-158.
 • 520 a 113. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Nicolao Szydłowiecki] thesaurario regni Poloniae, [Wilno 1522] s. 159-160.
 • 520 a 114. [Sigismundus I rex Poloniae] dominae [Bonae] regine Poloniae, [Wilno 1522] s. 160-161.
 • 520 a 115. Eidem Reginali Maiestati, [Wilno 1522] s. 161-162.
 • 520 a 116. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Christophoro Szydłowiecki] palatino Cracoviensi, [Wilno 1522] s. 162-163.
 • 520 a 117. [Sigismundus I rex Poloniae] magnificis et generosis dominis apud Medicam congregatis, [Wilno 1522] s. 163-165.
 • 520 a 118. [Sigismundus I rex Poloniae] Joanni Boner, [Wilno 1522] s. 165-166.
 • 520 a 119. [Sigismundus I rex Poloniae] Joanni Boner, Wilno [1522] s. 166-168.
 • 520 a 120. [Sigismundus I rex Poloniae] dominis Maioris Poloniae, [Wilno 1522] s. 168-171.
 • 520 a 121. [Sigismundus I rex Poloniae] universe nobilitati, [Wilno 6 X 1522] s. 171-172.
 • 520 a 122. Maioribus consiliariis ad conventum, Wilno 6 X 1522 s. 172-174.
 • 520 a 123. Junioribus cstellanis, Wilno [6 X 1522] s. 174-176.
 • 520 a 124. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Joanni Łaski] archiepiscopo Gnesnensi, [Wilno 1522] s. 176-177.
 • 520 a 125. [Sigismundus I rex Poloniae] abbatibus, Wilno 1522 s. 177.
 • 520 a 126. [Sigismundus I rex Poloniae] ad arces, [Wilno 13 X 1522] s. 178.
 • 520 a 127. [Sigismundus I rex Poloniae] domine [Bonae] regine, [Wilno 1522] s. 178-179.
 • 520 a 128. [Sigismundus I rex Poloniae] dominis consiliariis, Wilno [1522] s. 179-180.
 • 520 a 129. [Cardinales] serenissimo domino regi Poloniae [Sigismundo I], Rzym 4 VII 1522 s. 180-184.
 • 520 a 130. [Sigismundus I rex Poloniae] collegio cardinalium, Wilno 27 X 1522 s. 185-186.
 • 520 a 131. [Sigismundus I rex Poloniae] Adriano VI summo pontifici, Wilno 26 X 1522, s. 187-189.
 • 520 a 132. [Sigismundus I rex Poloniae] Adriano pape sexto, Wilno 27 X 1522, s. 189-191.
 • 520 a 133. [Sigismundus I rex Poloniae] Adriano VI summo pontifici, Wilno 28 X 1522 s. 192-193.
 • 520 a 134. [Sigismundus I rex Poloniae] ad cardinales, Wilno 28 X 1522 s. 193-195.
 • 520 a 135. [Sigismundus I rex Poloniae] dominis cardinalibus, Wilno 28 X 1522 s. 195-197.
 • 520 a 136. [Sigismundus I rex Poloniae] oratoribus regis Ungarie apud sedem apostolicam, [Wilno 1522] s. 197-198.
 • 520 a 137. [Sigismundus I rex Poloniae] domino cardinali de Grassis, [Wilno 1522] s. 198-199.
 • 520 a 138. [Sigismundus I rex Poloniae] domino Jacobo Ffocar [sc. Fugger, Wilno 1522] s. 199-200.
 • 520 a 139. [Sigismundus I rex Poloniae] domino cardinali de Grassis, [Wilno 1522] s. 200-201.
 • 520 a 140. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Joanni] Dantisco, Wilno 16 XI 1522 s. 202-203.
 • 520 a 141. [Sigismundus I rex Poloniae] cardinali de Grassis, [Wilno 1522] s. 203-205.
 • 520 a 142. [Pokwitowanie Zygmunta Starego wystawione na Fuggera i spółki za resztę sumy posażnej królowej Bony, Wilno 28 X 1522] s. 206.
 • 520 a 143. [Sigismundus I rex Poloniae] Joanni Boner, Wilno 28 X 1522 s. 207-210.
 • 520 a 144. [Sigismundus I rex Poloniae] domine [Bonae] reginae, Wilno [1522] s. 210-211.
 • 520 a 145. [Sigismundus I rex Poloniae Raphaeli Leszczyński] episcopo Premisliensi, [Wilno 1522] s. 211-212.
 • 520 a 146. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Nicolao] Zamosczky, Wilno [1522] s. 212-214.
 • 520 a 147. [Sigismundus I rex Poloniae] domine reginae [Bonae, Wilno 1522], s. 214-216.
 • 520 a 148. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Christophoro Szydłowiecki] palatino Cracoviensi, [Wilno 1522] s. 216-217.
 • 520 a 149. [Sigismundus I rex Poloniae] capitulo Plocensi, [Wilno 1522] s. 217-219.
 • 520 a 150. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [preposito Cracoviensi Joanni] Latalsky, Wilno [1522] s. 219.
 • 520 a 151. [Sigismundus I rex Poloniae] domino episcopo [Joanni Konarski] et capitulo Cracoviensi, Wilno [1522] s. 219-220.
 • 520 a 152. [Sigismundus I rex Poloniae] capitulo Cracoviensi clausula, Wilno [1522] s. 220.
 • 520 a 153. [Sigismundus I rex Poloniae Bonae] reginae Poloniae, b.m. [1522] s. 221.
 • 520 a 154. [Sigismundus I rex Poloniae] magnifico Georgio de Schilinberg [camerario Bohemiae, Kraków 1523?] s. 221-223.
 • 520 a 155. [Sigismundus I rex Poloniae Stanislao Vitreatori de Cracovia] preposito Poltaviensi, [Wilno 1522?] s. 223.
 • 520 a 156. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Ludovico] regi Vngariae, Wilno [1522] s. 224.
 • 520 a 157. [Sigismundus I rex Poloniae] domino [Christophoro Szydłowiecki] palatino Cracoviensi, b.m. [1522?] s. 225.
 • 530 d Mf 441
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a Działyński Tytus d BK Dz. Hist. 109 w Działyński Tytus (1796-1861) w Tomicki Piotr
 • 581 a 20. Druk: |Acta Tomiciana, T. 7, Posnaniae ca 1858, nr 8.
 • 581 a 22. Druk: |Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 256.
 • 581 a 23. Druk: |Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 257.
 • 581 a 24. Druk: |Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 337.
 • 581 a 27. Druk: |Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 422.
 • 581 a 28. Druk: |Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 430 (tekst pierwszy).
 • 581 a 29. Druk: |Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 430 (tekst drugi).
 • 581 a 31. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 12.
 • 581 a 34. Druk: |Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 428.
 • 581 a 36. Druk: |Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 404.
 • 581 a 37. Druk: |Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 405.
 • 581 a 39. Druk: |Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 414.
 • 581 a 40. Druk: |Acta Tomiciana, T. 4, Posnaniae 1855, nr 373.
 • 581 a 42. Druk: |Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 72.
 • 581 a 49. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 406.
 • 581 a 50. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 21.
 • 581 a 51. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 22.
 • 581 a 52. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 30.
 • 581 a 53. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 17.
 • 581 a 54. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 284.
 • 581 a 55. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 8 [tekst "Credentia"].
 • 581 a 57. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 34.
 • 581 a 58. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 25 (w tekście rkpsu brak środkowej części o Janie Bonerze).
 • 581 a 59. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 37.
 • 581 a 60. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 54, gdzie poprawnie podano miejsce nadania listu: Wilno.
 • 581 a 61. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 41.
 • 581 a 62. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 7, pars 2, Posnaniae ca 1858, nr 105, gdzie błędna datacja: Kraków 1525. Kopia listu z datacją właściwą w zbiorze Bornbacha (np. rkps BK 159, s. 44-45).
 • 581 a 67. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 59.
 • 581 a 68. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 147.
 • 581 a 69. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 166.
 • 581 a 70. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 189.
 • 581 a 73. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 208.
 • 581 a 74. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 209.
 • 581 a 75. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 232.
 • 581 a 76. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 72.
 • 581 a 77. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 52.
 • 581 a 78. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 23.
 • 581 a 79. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 24.
 • 581 a 80. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 38.
 • 581 a 81. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 43. (tekst od słów: "Intelleximus non mediocri molestia").
 • 581 a 82. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 160.
 • 581 a 83. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 210.
 • 581 a 84. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 89.
 • 581 a 85. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 71 (tekst od akapitu: "Quod attinet ad curiam...").
 • 581 a 86. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 80.
 • 581 a 88. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 81.
 • 581 a 89. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 114.
 • 581 a 92. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 51.
 • 581 a 93. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 95.
 • 581 a 94. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 96.
 • 581 a 95. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 46.
 • 581 a 96. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 92.
 • 581 a 97. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 93.
 • 581 a 98. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 98.
 • 581 a 99. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 97.
 • 581 a 100. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 103.
 • 581 a 101. Druk: ||Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 64.
 • 581 a Druk w jęz. pol.: |Marciniak R., Sejm piotrkowski 26 XII 1524-23 II 1525, "Czasopismo Prawno-Historyczne", T. 26 (1974), z. 2, s. 210-211
 • 581 a Marciniak R., Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983
 • 581 a Kętrzyński W., O Stanisławie Górskim, kanoniku płockim i krakowskim i jego dziełach, Poznań 1871 s. 54, przyp. 2
 • 581 a 158. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 159.
 • 581 a 159. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 135 (w rkpsie brak zakończenia).
 • 581 a 160. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 251.
 • 581 a 161. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 152.
 • 581 a 163. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 260.
 • 581 a 164. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 258.
 • 581 a 165. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 259, gdzie brak miejsca wystawienia listu.
 • 581 a 169. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 261.
 • 581 a 176. Druk: |Deutsche Reichstagsakten, Bd. 3, s. 399-400.
 • 581 a 181. Druk: |Acta Tomiciana, T. 7, Posnaniae ca 1858, nr 22.
 • 581 a 190. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 293.
 • 581 a 195. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 303.
 • 581 a 103. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 112.
 • 581 a 104. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 101, gdzie brak daty.
 • 581 a 105. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 85.
 • 581 a 107. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 116.
 • 581 a 108. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 104, gdzie brak daty.
 • 581 a 109. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 105.
 • 581 a 110. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 84.
 • 581 a 112. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 75.
 • 581 a 113. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 74.
 • 581 a 114. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 113.
 • 581 a 115. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 138.
 • 581 a 116. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 150.
 • 581 a 117. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 107.
 • 581 a 118. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 173.
 • 581 a 119. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 157.
 • 581 a 120. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 164.
 • 581 a 121. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 177 (tekst "Universe nobilitati").
 • 581 a 122. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 177 ("Consiliariis majoribus regni").
 • 581 a 123. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 177 (tekst "Consiliariis minoribus").
 • 581 a 124. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 180.
 • 581 a 125. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 179.
 • 581 a 128. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 164.
 • 581 a 129. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 76.
 • 581 a 130. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 127, gdzie data: 22 X.
 • 581 a 131. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 119, gdzie data: 22 X.
 • 581 a 132. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 128 (pierwsza połowa tekstu).
 • 581 a 133. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 128 (druga połowa tekstu).
 • 581 a 134. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 129 (druga połowa tekstu od słów: "Ceterum intellecta morte istic oratoris nostri...").
 • 581 a 135. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 129 (pierwsza połowa tekstu do słów: "ac cum majoris dignitate sedis apostolice obire").
 • 581 a 136. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 142.
 • 581 a 137. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 143.
 • 581 a 138. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 144.
 • 581 a 139. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 145.
 • 581 a 140. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 152, gdzie data: 6 XI.
 • 581 a 141. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 153.
 • 581 a 142. Druk: |Pociecha W., Królowa Bona... T. 2. Poznań 1949, s. 431-432 (dodatek 4).
 • 581 a 143. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 146.
 • 581 a 144. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 125.
 • 581 a 145. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 126.
 • 581 a 146. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 124.
 • 581 a 147. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 134.
 • 581 a 148. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 130.
 • 581 a 149. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 131.
 • 581 a 150. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 138.
 • 581 a 151. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 133 (pierwsza cześć tekstu).
 • 581 a 152. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 133 (tekst "Clausula").
 • 581 a 154. Druk: |Acta Tomiciana, T. 6, Posnaniae 1857, nr 278.
 • 600 a Albrecht Hohenzollern c (książę Prus ; d 1490-1568)
 • 600 a Anna Jagiellonka c (królowa Czech i Węgier ; d 1503-1547)
 • 600 a Bona c (królowa Polski ; d 1494-1557)
 • 600 a Bona c (królowa Polski ; d 1494-1557)
 • 600 a Boner, Jan c żupnik, burgrabia, wielkorządca krakowski d (?-1523)
 • 600 a Chrystian b II c (król Danii, Norwegii i Szwecji ; d 1481-1559)
 • 600 a Ciołek, Erazm c biskup płocki d (1474-1522)
 • 600 a Dantyszek, Jan d (1485-1548)
 • 600 a Dantyszek, Jan d (1485-1548)
 • 600 a Dolci Giovanni Vincenzo c profesor uniwersytetu w Padwie
 • 600 a Fryderyk b II c (książę legnicki i brzeski ; d 1480-1547)
 • 600 a Grassi, Achille de c kardynał d (1465-1523)
 • 600 a Grassi, Achille de c kardynał d (1465-1523)
 • 600 a Grassi, Achille de c kardynał d (1465-1523)
 • 600 a Grimani, Antonio b I c doża wenecki d (1436-1523)
 • 600 a Hadrian b VI c (papież ; d 1459-1523)
 • 600 a Hadrian b VI c (papież ; d 1459-1523)
 • 600 a Hadrian b VI c (papież ; d 1459-1523)
 • 600 a Hadrian b VI c (papież ; d 1459-1523)
 • 600 a J. d 16 w.
 • 600 a Jacek c (św. ; d 1183-1257)
 • 600 a Jan Albrecht Hohenzollern c biskup d (1499-1550)
 • 600 a Jaszko d 16 w.
 • 600 a Joachim b II c (elektor brandenburski ; d 1505-1571)
 • 600 a Karol b V c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1500-1558)
 • 600 a Karol b V c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1500-1558)
 • 600 a Karol b I c (książę ziębicko-oleśnicki ; d 1476-1536)
 • 600 a Katarzyna Jagiellonka c (królowa Szwecji ; d 1526-1583)
 • 600 a Kmita, Piotr c marszałek wielki koronny, wojewoda krakowski d (1477-1553)
 • 600 a Kmita, Piotr c marszałek wielki koronny, wojewoda krakowski d (1477-1553)
 • 600 a Krystian b II c (król Danii, Norwegii i Szwecji ; d 1481-1559)
 • 600 a Krzycki, Andrzej c prymas Polski d (1482-1537)
 • 600 a Łaski, Jan c (prymas Polski ; d (1456-1531)
 • 600 a Łaski, Jan c (prymas Polski ; d (1456-1531)
 • 600 a Łaski, Jan c (prymas Polski ; d (1456-1531)
 • 600 a Latalski, Jan c prymas Polski d (1463-1540)
 • 600 a Leon b X c (papież ; d 1475-1521)
 • 600 a Leon b X c (papież ; d 1475-1521)
 • 600 a Leszczyński, Rafał c biskup przemyski, płocki d (1480-1527)
 • 600 a Ludwik Węgierski c (król Węgier i Polski ; d 1326-1382)
 • 600 a Ludwik Węgierski c (król Węgier i Polski ; d 1326-1382)
 • 600 a Ludwik Węgierski c (król Węgier i Polski ; d 1326-1382)
 • 600 a Ludwik Węgierski c (król Węgier i Polski ; d 1326-1382)
 • 600 a Olelkowicz, Jerzy Semenowicz c (książę słucki ; d ca 1492-1542)
 • 600 a Ostrogski, Konstanty Iwanowicz c hetman wielki litewski, kasztelan litewski, wileński d (1460-1530)
 • 600 a Salza, Jakub von c biskup wrocławski d (1481-1532)
 • 600 a Stanisław c (książę mazowiecki ; d 1501-1524)
 • 600 a Szydłowiecki, Krzysztof c kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny d (1467-1532)
 • 600 a Szydłowiecki, Krzysztof c kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny d (1467-1532)
 • 600 a Szydłowiecki, Krzysztof c kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny d (1467-1532)
 • 600 a Szydłowiecki, Mikołaj c podskarbi wielki koronny d (1480-1532)
 • 600 a Tarnowski, Jan Amor c hetman wielki koronny, kasztelan krakowski d (1488-1561)
 • 600 a Tomicki, Piotr c biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski d (1464-1535)
 • 600 a Tomicki, Piotr c biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski d (1464-1535)
 • 600 a Tomicki, Piotr c biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski d (1464-1535)
 • 600 a Tomicki, Piotr c biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski d (1464-1535)
 • 600 a Zygmunt b I Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 600 a Zygmunt b I Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 600 a Zygmunt b I Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 600 a Zygmunt b I Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 600 a Zygmunt Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 610 a Cystersi Ruda Śląska 16 w.
 • 610 a Komisja królewska y 1523 z Gdańsk
 • 610 a Komisja polsko-pomorsko-meklemburska y 1524
 • 610 a Krzyżacy 16 w.
 • 610 a Sejm y 1519 z Piotrków
 • 610 a Sejm y 1524-1525 z Piotrków
 • 610 a Sejm y 1523 z Kraków
 • 610 a Sejm litewski y 1524?
 • 610 a Sejm śląski y 1523 ok.
 • 611 a Synod y 1523 z Łęczyca
 • 650 a Reformacja y 16 w. z Niemcy
 • 650 a Reformacja y 16 w. z Śląsk
 • 650 a Kościół x historia y 16 w. z Polska
 • 650 a Żelazo x górnictwo y 16 w.
 • 651 a Austria y 16 w.
 • 651 a Bodzentyn (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie) y 16 w.
 • 651 a Bosutów (gm. Zielonki, pow. krakowski, woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Chełm (woj. lubelskie) y 16 w.
 • 651 a Czchów (pow. brzeski, woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Czechy y 16 w.
 • 651 a Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) y 16 w.
 • 651 a Gdańsk (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Gdańsk (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Głogów (woj. dolnośląskie) y 16 w.
 • 651 a Gniezno (woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Gniezno (woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Kobryń (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Kościan (woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Kozłów Biskupi (gm. Nowa Sucha, pow. sochaczewski, woj. mazowieckie) y 16 w.
 • 651 a Kraków (woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Kraków (woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Kunów (pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie) y 16 w.
 • 651 a Kwidzyn (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Łaskarzew (pow. garwoliński, woj. mazowieckie) y 16 w.
 • 651 a Łęczyca (woj. łódzkie) y 16 w.
 • 651 a Łęczyca (woj. łódzkie) y 16 w.
 • 651 a Lelów (pow. częstochowski, woj. śląskie) y 16 w.
 • 651 a Lipnik y 16 w.
 • 651 a Lwów (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Medyka (pow. przemyski, woj. podkarpackie) y 16 w.
 • 651 a Moskiewskie (państwo) y 16 w.
 • 651 a Moskwa (Rosja) y 16 w.
 • 651 a Myślenice (woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Nidzica (woj. warmińsko-mazurskie) y 16 w.
 • 651 a Niemcy y 16 w.
 • 651 a Ołomuniec (Czechy) y 16 w.
 • 651 a Ostrzyhom (Węgry) y 16 w.
 • 651 a Padwa (Włochy) y 16 w.
 • 651 a Płock y 16 w.
 • 651 a Poznań (woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Poznań (woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Pruszków (woj. mazowieckie) y 16 w.
 • 651 a Pruszków (woj. mazowieckie) - Żbików y 16 w.
 • 651 a Ruda Śląska (woj. śląskie) y 16 w.
 • 651 a Rzym (Włochy) y 16 w.
 • 651 a Sandomierz (woj. świętokrzyskie) y 16 w.
 • 651 a Śnieciska (gm. Zaniemyśl, pow. średzki, woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Sokal (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Turcja y 16 w.
 • 651 a Uszew (gm. Gnojnik, pow. brzeski, woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Warszawa (woj. mazowieckie) y 16 w.
 • 651 a Watykan y 16 w.
 • 651 a Węgry y 16 w.
 • 651 a Wieliczka (woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Wielkopolska y 16 w.
 • 651 a Wilno (Litwa) y 16 w.
 • 651 a Wisła (rzeka) y 16 w.
 • 651 a Wrociszew (gm. Warka, pow. grójecki, woj. mazowieckie) y 16 w.
 • 651 a Wrocław (woj. dolnośląskie) y 16 w.
 • 651 a Wrocław (woj. dolnośląskie) y 16 w.
 • 651 a Żbików zob. Pruszków
 • 653 a Korespondencja dyplomatyczna 16 w.
 • 653 a korespondencja dyplomatyczna 16 w.
 • 653 a Tatarzy 16 w.
 • 653 a Polityka międzynarodowa 16 w.
 • 653 a Prawo kanoniczne 16 w.
 • 653 a Medycyna 16 w.
 • 653 a Cło 16 w.
 • 653 a Dyplomacja 16 w.
 • 653 a Poselstwa 16 w.
 • 653 a Handel 16 w.
 • 653 a Intercyzy Jagiellonów
 • 653 a Podatek 16 w.
 • 653 a Prawo 16 w.
 • 653 a Sądownictwo 16 w.
 • 653 a Święcenia kapłańskie
 • 653 a Świętopietrze
 • 653 a Synody 16 w.
 • 653 a wojny polsko-krzyżackie 16 w.
 • 653 a Wojsko 16 w.
 • 655 a Listy 16 w.
 • 700 a Wedelicjusz, Jakub c kopista
 • 700 a Thedaldi, Giovanni c legat papieski
 • 700 a Tomicki, Mikołaj c kasztelan gnieźnieński, starosta koniński,pyzdrski, koniuszy koronny d (?-1586)
 • 700 a Tomicki, Piotr c biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski d (1464-1535)
 • 700 a Walentynowa, Barbara c mieszczanka lwowska
 • 700 a Wasyl b III c (wielki książę moskiewski ; d 1479-1533)
 • 700 a Wedelicjusz, Jakub c kopista
 • 700 a Wedelicjusz, Piotr c rektor Akademii Krakowskiej, rajca krakowski, lekarz d (ca 1483-1543)
 • 700 a Władysław Jagiellończyk c (król Czech i Węgier ; d 1456-1516)
 • 700 a Wolski, Jan c administrator dóbr biskupich poznańskich, kanonik poznański
 • 700 a Zaliwski, Dersław c kuchmistrz koronny d (?-1524)
 • 700 a Zambocki, Jan c sekretarz, dworzanin, poseł królewski
 • 700 a Zamoyski, Mikołaj c sekretarz królewski prepozyt tarnowski d (1472-1532)
 • 700 a Zygmunt Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 700 a Žirotynsky, Jan c dowódca czeskich wojsk zaciężnych
 • 700 a Albrecht Hohenzollern c (książę Prus ; d 1490-1568)
 • 700 a Andrzej z Rymanowa c wikariusz gnieźnieński
 • 700 a Anna Jagiellonka c (królowa Czech i Węgier ; d 1503-1547)
 • 700 a Arciszewski, Jakub c kanonik krakowski d (1470-1533)
 • 700 a Bakócz, Tamas c (prymas Węgier ; d 1442-1521)
 • 700 a Bażyński, Jerzy c wojewoda malborski d (1469-1546)
 • 700 a Bedleński, Mikołaj c scholastyk wikariusz generalny krakowski
 • 700 a Bona c (królowa Polski ; d 1494-1557)
 • 700 a Boner, Jan c żupnik, burgrabia, wielkorządca krakowski d (?-1523)
 • 700 a Boner, Seweryn c kasztelan krakowski, biecki, żarnowski (?-1592)
 • 700 a Brudzewski, Jan Jarand c wojewoda łęczycki d (?-1532)
 • 700 a Buczacki, Jakub c biskup płocki d (?-1541)
 • 700 a Burgo Andreas de c radca cesarski d (?-1532)
 • 700 a Charbiewski, Jan c kanonik poznański
 • 700 a Chodecki, Otto c wojewoda krakowski d (ca 1470-1534)
 • 700 a Chodecki, Stanisław c starosta lwowski, lubaczowski d (?-1529)
 • 700 a Chotecki, Rafał c kanonik krakowski d (1490-1531)
 • 700 a Ciołek, Erazm c biskup płocki d (1474-1522)
 • 700 a Czema, Achacy c wojewoda malborski d (ca 1485-1565)
 • 700 a Dantyszek, Jan d (1485-1548)
 • 700 a Dąbrowski Jan d 16 w.
 • 700 a Dmochowski, Marcjan d 16 w.
 • 700 a Dolci Giovanni Vincenzo c profesor uniwersytetu w Padwie
 • 700 a Drzewicki, Maciej c (prymas Polski ; d 1467-1535)
 • 700 a Ferber, Eberhard c burmistrz Gdańska d (1464-1529)
 • 700 a Ferber, Jan c dziekan warmiński d 16 w.
 • 700 a Ferdynand b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1503-1564)
 • 700 a Fryderyk b II c (książę legnicki i brzeski ; d 1480-1547)
 • 700 a Fugger, Jakub c poseł Zygmunta Starego do papieża
 • 700 a G., Jan c zarządca klucza majątkowego diecezji krakowskiej
 • 700 a Gasztołd, Olbracht c wojewoda wileński d (1470-1539)
 • 700 a Gliński, Mikołaj c rajca krakowski
 • 700 a Górecki, Stanisław c kanonik gnieźnieński i poznański, kustosz płocki
 • 700 a Górka, Łukasz c wojewoda poznański, biskup kujawski d (1482-1542)
 • 700 a Grębocki, Jan c podstoli ziemski płocki
 • 700 a Grodowski, Marcin z Królewic
 • 700 a Isabella d'Aragona c (księżna Mediolanu i Bari ; d 1470-1524)
 • 700 a Izdbieński, Benedykt c biskup poznański d (1488-1553)
 • 700 a Jakub z Bobowej d 16 w.
 • 700 a Jakub z Nowej Woli c kleryk
 • 700 a Jan z Książąt Litewskich d (1499-1538)
 • 700 a Janusz b III c (książę mazowiecki ; d 1502-1526)
 • 700 a Jerzy c margrabia brandenburski
 • 700 a Olelkowicz, Jerzy Semenowicz c (książę słucki ; d ca 1492-1542)
 • 700 a Jordan, Achacy c kasztelan żarnowski, biecki
 • 700 a Karnkowski, Jan c biskup przemyski, kujawski d (1472-1537)
 • 700 a Kłoczewski, Marcin c kolektor biskupi w Bodzętynie i Kunowie
 • 700 a Konarski, Jan c biskup krakowski d (1447-1525)
 • 700 a Kościelecka, Katarzyna d (post 1480-1528)
 • 700 a Ochstat Katarzyna zob. Kościelecka Katarzyna
 • 700 a Kościelecki, Stanisław c wojewoda sieradzki d (1460-1534)
 • 700 a Krzycki, Andrzej c prymas Polski d (1482-1537)
 • 700 a Latalski, Jan c prymas Polski d (1463-1540)
 • 700 a Leszczyński, Jan c kasztelan brzesko-kujawski, starosta radziejowski d (ca 1480-1535)
 • 700 a Lubowicki, Jan c kanonik poznański
 • 700 a Luzjański, Fabian c biskup warmiński d (ca 1470-1523)
 • 700 a Maria c (królowa Czech i Węgier ; d 1505-1558)
 • 700 a Mikołaj z Grodźca c kleryk
 • 700 a Jerzy de Monfrot b II d (1482-1544)
 • 700 a Katarzyna de Montfort d (ca 1503-1548)
 • 700 a Myszkowski, Jerzy c dr obojga praw, archidiakon krakowski d 16 w.
 • 700 a Niszczycki, Andrzej c wojewoda płocki, poseł na sejm d (ca 1460-1532)
 • 700 a Niszczycki, Mikołaj c kasztelan sierpski, starosta płocki d (ca 1500-1542)
 • 700 a Oleski, Mikołaj c kanonik poznański
 • 700 a Oleśnicki, Stanisław c sekretarz Zygmunta I Starego, biskup poznański d (1469-1539)
 • 700 a Opaliński, Piotr c kasztelan gnieźnieński, ochmistrz dworu d (ca 1480-1551)
 • 700 a Ostrogski, Konstanty Iwanowicz c hetman wielki litewski, kasztelan litewski, wileński d (1460-1530)
 • 700 a P. c dzierżawca czchowski
 • 700 a Pirro, Antonio c protonotariusz papieski
 • 700 a Piso, Giacomo c dyplomata węgierski, legat papieski
 • 700 a Polentz, Georg von c biskup sambijski d (1478-1550)
 • 700 a Proček, Jan c sekretarz królewski
 • 700 a Pulleo, Joannes Antonius c nuncjusz apostolski na Węgrzech
 • 700 a Radzimiński, Adam c starosta czchowski
 • 700 a Rechenberg, Jan c dworzanin królewski poseł na Węgry
 • 700 a Rožmberk, Ondřej de c kanclerz czeski
 • 700 a Rožmital, Zdenko Leo de c starosta generalny Czech
 • 700 a Salza, Jakub von c biskup wrocławski d (1481-1532)
 • 700 a Schillinberg, Jiři de c pokojowiec czeski
 • 700 a Sch~onberg, Mikołaj c poseł papieski do Zygmunta I
 • 700 a Sforzowie (rodzina)
 • 700 a Stanisław z Krakowa c prepozyt pułtuski
 • 700 a Stanisław ze Strzelec c oficjał warszawski, scholastyk płocki d (?-1532)
 • 700 a Szalkai, Laszlo c arcybiskup ostrzyhomski d (1475-1526)
 • 700 a Szamotulski, Wincenty Świdwa c kasztelan gnieźnieński d (?-1528)
 • 700 a Szathmary, György c arcybiskup ostrzyhomski d (ca 1457-1524)
 • 700 a Szczepanowski, Erazm ze Szczekocin d 16 w.
 • 700 a Szich Achmat c chan Tatarów zawołżańskich
 • 700 a Szydłowiecki, Krzysztof c kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny d (1467-1532)
 • 700 a Szydłowiecki, Mikołaj c podskarbi wielki koronny d (1480-1532)
 • 700 a Ślepkowski, Jan c szlachcic z ziemi płockiej
 • 700 a Tarnowski, Jan Amor c hetman wielki koronny, kasztelan krakowski d (1488-1561)
 • 700 a Wawrzyniec z L. c altarzysta kościoła w Myślenicach
 • 700 a Zygmunt b I Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 700 a Švihovsky, Břetislav c ochmistrz króla węgierskiego
 • 852 j BK 00228
 • 999 d 17.10.31

Indeksy