Listy do Jana Dantyszka z lat 1519-1548.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00230
 • Kopie:
  • Mf 604
  • Mf 1188
  • CD 121a
 • Tytuł:
  • Korespondencja staropolska
  • Listy do Jana Dantyszka z lat 1519-1548.
 • Miejsce i czas powstania: 1519-1548
 • Opis fizyczny: 6 k., 406 s. 34x23 cm
 • Oprawa: półsk. brąz., 18 w.[?]
 • Język: Łac., hiszp., niem.
 • Zawartość:
  • Opaliński Piotr klan gnieźń. k. 53
  • Listy od następujących:
  • 1. Jo[annes Chojeński episcopus] nominatus Cracoviensis, Bolechowice 20 VIII 1537 s. 1-4.
  • 2. Severinus Bonar castel[lanus] Biecz[ensis], Kraków 22 VIII 1537 s. 5-8
  • 3. Theodoricus de Reden, Rzym 25 VIII 1537 s. 9-10.
  • 4. Jo[annes Latalski] episcopus Cracoviensis et electus archiepiscopus Gnesnensis, Kielce 27 VIII 1537 s. 11-14.
  • 5. Jo[annes Weeze archiepiscopus] Ludensis, Kremnica 2 IX 1537 s. 15-18.
  • 6. Joannes [Chojeński episcopus] nominatus Cracoviensis, Kraków 3 IX 1537 s. 19-22.
  • 7. Paulus de Volia [Wolski] Regni Poloniae vicecancellarius, Lwów 30 VIII 1537 s. 23-26.
  • 9. Alexander Sculteti [canonicus Varmiensis], Frombork 13 VIII 1538 s. 29-30.
  • 10. Alexander Sculteti [canonicus Varmiensis], Frombork 8 IX 1537 s. 31-32.
  • 11. Paulus de Volia vicecancellarius R[egni] P[oloniae], Lwów 4 IX 1537 s. 33-36.
  • 12. Hieronimus Aurimontanus artium et medicinae doctor, Toruń 7 IX 1537 s. 37-38.
  • 13. Leonardus Niderhof [decanus Varmiensis], ex Warmia 9 IX 1537 s. 39-42.
  • 14. Felix Reich [canonicus Varmiensis], Frombork 29 IX 1537 s. 43-44.
  • 15. Leonardus Niderhof [decanus Varmiensis], ex Warmia 14 IX 1537 s. 45-48.
  • 16. Leonardus Niderhof [decanus Varmiensis], ex Warmia 20 IX 1537 s. 49-52.
  • 17. Petrus Opaleński [Opaliński] castellanus Gnesnensis et curie magister, Kraków 15 X 1537 s. 53-54.
  • 18. Achacius de Trencka [von der Trenck canonicus Varmiensis], Olsztyn 16 XI 1537 s. 55-56.
  • 19. [Joannes Chojeński] episcopus Plocensis et electus Cracoviensis, Pułtusk 28 IX 1538 s. 57-60.
  • 20. P[edro] Garcia [secretario del Reino de Napoles], Toledo 24 XIII 1528 s. 61-62.
  • 21. Achacius de Trencka [von Trenck canonicus Varmiensis], Olsztyn 7 X 1538 s. 63-64.
  • 22. Fabianus Damerau [Wojanowski, secretarius Dantisci], Niepołomice 9 X 1538 s. 65-66.
  • 23. Lazarus Gerlach [Verwalter in Gołąb], Gołąb 9 II 1528 s. 67-68.
  • 24. Mathias a M[ąkolin] prepositus Trocensis, Wilno 20 III 1548 s. 69-72.
  • 25. Nicolaus Myszkowski [castellanida Biecensis], Curinga 2 I 1532 s. 73-74.
  • 26. Severinus Bonar c[astellanus] B[iecensis], Kraków 8 V 1539 s. 75-78.
  • 27. [Srzeński Felix] palatinus P[locensis], Płock 20 V 1539 s. 79-80.
  • 28. Andreas Czarnkowski [canonicus Gnesnensis, scholasticus Cracoviensis], Rzym 14 VI 1539 s. 81-84.
  • 29. Macziey Żalinski castellanus gdanski, tucholski starosta [do Marcina Kromera], Tuchola 19 XII 1579 s. 85-88.
  • 30. Joannes a Cosczielecz [Kościelecki] pallatinus Brzestensis, Bidgostiensis Schlochoviensis - [Czluchoviensis], Naklensis, Thucholensis capitaneus, Nakło 24 III 1540 s. 89-92.
  • 31. Joannes Szokolowski de Wruncza [Sokołowski z Wrzący] G[edanensis] c[astellanus] capitaneus Grudensis [do sejmiku malborskiego], Grudziądz 6 V 1542 s. 93-96.
  • 32. [Kopie kwitów Kaspra Hannowiusza na pobrane z polecenia Jana Dantyszka pieniądze z filii banku Fuggerów w Rzymie] 30 I 1545 i 20 V 1545 [oraz potwierdzenie zapłaty przez Dantyszka], Kraków 5 X 1545 Hans von Hoentum Hartowski s. 97-98.
  • 33. Marcus a Turri Venetus, totius ordinis minorum fratrum commisarius generalis, Kraków 12 IV 1544 s. 99-102.
  • 34. Joannes Langus [Lange] LL[egum] doctor Smi Romanorum regis secretarius, Warszawa 21 IV 1544 s. 103-104.
  • 35. Jo[annes] Tymmermann [Zimmermann custos Varmiensis], ex Warmia 3 V 1544 s. 105-108.
  • 36. Jo[annes] Tymmermann [Zimmermann custos Varmiensis], ex Warmia 17 V 1544 s. 109-110.
  • 37. Joannes Langavius oeconomus [in Barczewo], Barczewo 10 V 1544 s. 111-112.
  • 38. Philipus Archintus [Archinti] vicarius [generalis papae Pauli III], Rzym 14 VI 1544 s. 113-116.
  • 39. Achatius a Trenck [von der Trenck canonicus Varmiensis], Olsztyn 16 V 1544 s. 117-118.
  • 40. Jo[annes] Tymmermann [Zimmermann custos Varmiensis], ex Warmia 16 V 1544 s. 119-120.
  • 41. Jo[annes] Tymmermann [Zimmermann custos Varmiensis], ex Warmia 19 V 1544 s. 121-124.
  • 42. Severinus Bonar de Balicze L[! castellanus] B[iecensis], Kraków 4 XI 1544 s. 125-128.
  • 43. Jo[annes] B[ieliński secretarius regalis?] capellanus, Warszawa 20 IV 1544 s. 129-130.
  • 44. Achacius a Trencka [von der Trenck, canonicus Varmiensis], Olsztyn 10 V 1544 s. 131-134.
  • 45. Severinus Bonar de Balicze L[! castellanus] B[iecensis], Kraków 25 I 1545 s. 135-138.
  • 46. Nicolaus Lok [Locka] canonicus [Varmiensis], Rzym 1 II 1545 s. 139-142.
  • 47. Joannes Sokolowski de Wruncza [Wrząca] castellanus Culmensis et capitaneus Grudensis, Grudziądz 7 II 1545 s. 143-146.
  • 48. Martinus Niblschicz [Nipszyc] canonicus Vratislaviensis, Nysa 20 II 1545 s. 147-150.
  • 49. Olavus [Magni archiepiscopus] Upsalensis, Trydent 14 VI 1545 s. 151-152.
  • 50. Nicolaus Loka [Locka] canonicus [Varmiensis], Rzym 15 XI 1545 s. 153-158.
  • 51. Olavus [Magni] archiepiscopus Upsalensis, Trydent 14 II 1546 s. 159-162.
  • 52. [Srzeński Felix] pallatinus Plocensis, Płock 23 IV 1546 s. 163-166.
  • 53. Janussius Lathalski comes in Labischin palatinus Posnaniensis, Iuniwladislaviensis, Szluchoviensis [Czluchoviensis] capitaneus, Łabiszyn 28 IV 1546 s. 167-170.
  • Pierwsze 6 kart dołączył do rkpsu Ł. Gołębiowski, zawierają one opis rkpsu. Korespondencja obejmuje zarówno listy o charaketerze prywatnym, jak i oficjalną korespondencję.
  • 54. Nicolaus Loka [Locka canonicus canonicus Varmiensis], Rzym 12 VI 1546 s. 171-174.
  • 55. Jacobus Gratianus [de] Alderet[e], Madryt 3 VI 1546 s. 175-182.
  • 56. Paulus Plotowski prepositus Varmiensis, Warmia 1 XI 1546 s. 183-184.
  • 57. Paulus Plotowski prepositus Varmiensis, Warmia 18 XI 1546 s. 185-188.
  • 58. Georgius organista arcis Vilnensis, Wilno 6 XI 1546 s. 189-192.
  • 59. Stanislaus Wlossek [camerarius Sigismundi Augusti], Wilno 6 XI 1546 s. 193-196.
  • 60. Mathias a M[ąkolin] canonicus [Vilnensis, prepositus Trocensis], Wilno 8 XI 1546 s. 197-200.
  • 61. Mathias a Macolin [Mąkolin] canonicus [Vilnensis, prepositus Trocensis], Wilno 27 II 1547 s. 201-204.
  • 62. Ex litteris doctoris [Joanni] Langi [ad NN], Świdnica 2 VI 1547 s. 205-206.
  • 63. Ex litteris domini custodis Cracoviensis [Stanislai Wolski] oratoris Regis ad [Carolum V], b.m. [1547, przed 27 VI] s. 206-208.
  • 64. Bartholomeus a Clementh, Kraków 15 IV 1547 s. 209-212.
  • 65. Mathias a Macolin [Mąkolin] prepositus Trocensis, Wilno 12 V 1547 s. 213-216.
  • 66. Mathias a Macolin [Mąkolin] canonicus prepositus Trocensis, Wilno 8 III 1547 s. 217-220.
  • 67. Stanislaus Wlossek [camerarius Sigismundi Augusti], Wilno 8 VI 1547 s. 221-224.
  • 68. Jacobus Hermitz parochus Braunsbergensis, Braniewo 13 IX 1547 s. 225-228.
  • 69. Christophorus a Czemo [Czema], Sztum 26 IX 1547 s. 229-232.
  • 70. [Samuel Maciejowski] vicecancellarius, Piotrków 13 XI 1547 s. 233-234.
  • 71. [Mathias a Mąkolin] prepositus Trocensis, Sulejów 3 II 1548 s. 235-238.
  • 72. Hieronimus Aurimontanus physicus, Toruń 10 I 1548 s. 239-240 .
  • 73. Achacius a Trencka [von Trenck canonicus Varmiensis], Malbork [?] 13 IV 1548 s. 241-242.
  • 74. [Adrianus] abbas Olive, [Jodocus Kron] abbas Pelplini, Pelplin 4 III 1548 s. 243-246.
  • 75. Hadrianus monasterii Oliviensis abbas, Oliwa 22 V 1548 s. 247-250.
  • 76. Joanes Benedictus [Solpha] regius doctor, prepositus Varmiensis, Kraków 29 III 1548 s. 251-252.
  • 77. [Baltazar Merklin prepositus de] Waltkirch [en imperii Romani] vicecancellarius, Palencia 30 IX 1527 s. 255-258.
  • 78. Josephus Ciprianus [ad Stanislaum Hosium episcopum Varmiensem], Rzym 13 VII 1564 s. 259-262.
  • 79. Reynaldo Strozzi, Valladolid 5 VII 1537 s. 263-264.
  • 80. Responsum a Fabiano von Losainen episcopo Varmiensi datum oratori Sigismundi regis, b.m. [1520] s. 265-266.
  • 81. [Karolus V imperator Sigismundo regi, Barcelona 15 IX 1519] s. 267-268.
  • 82. Jo[annes] de ... c[?] plic[?] w[?], b.m. [1533-1537] s. 269-270; (tekst grzecznościowy).
  • 83. J[oannes] Brask [episcopus Linkopensis], Gdańsk 6 VI [1533-1537] s. 271-274.
  • 84. Jacobus Archimontanus, Gdańsk 25 IX 1547 s. 275-284.
  • 85. [Fabian Wojanowski?, Kraków koniec 1531] s. 285-288.
  • 86. Mencia de Colmenares, Palencia 20 II [?] 1532 s. 289-292.
  • 87. Fabianus Wojanowski, Kraków 23 VII [1531] s. 293-296.
  • 88. Godscalcus Erycus [Godschalk Ericksen] Sassenkerl [conciliarius Karoli V], Wiedeń 22 II [1534-1535] s. 297-300.
  • 89. Joannes Secundus [Evrardi] Hayensis [de la Haye], Toledo 28 IV [1534] s. 301-304.
  • 90. [Sigismundus rex Poloniae ad Paulum Wolski vicecancellarium, Lwów ok. 30 VIII 1537] s. 305-306.
  • 91. Dodeus [Claudius Dodieu sieur de Vely orator regis Galliae, okolice Ratysbony 15 VI 1532] s. 307-310.
  • 92. Laurentius Hass, b.m. [1537-1548] s. 311-318.
  • 93. [NN do NN, może Franciszek Sunyer, przełożony jezuitów polskich do kard. Stanisława Hozjusza], b.m. [ok. 1566] s. 319-320; brak końca.
  • 94. Paulus de Oberstein doctor et Ces[arae] M[aiestatis] consiliarius et secretarius, b.m. [III 1524?] s. 321-324.
  • 95. [Relacje o miłostce Alessandro Medici], s. 325-328.
  • 96. Emanuel Ganducius, b.m. [1530] s. 329-332.
  • 97. Joannes Lehmanus [Lehmann sororinus Dantisci, Niemcy przed 1 XI 1536] s. 333-336.
  • 98. Isabel del Gada, Valladolid 23 XII [b.r.] s. 337-340.
  • 99. Leonardus a Fyks [Fuchs medicus?], b.m. [1530-1532] s. 341-342.
  • 100. Georgius a Baisen [Bażyński] Mevensis capitaneus [palatinus Marienburgensis], b.m. [1536] s. 343-346.
  • 101. Johannes Lehmanus [Lehmann sororinus Dantisci], b.m. [przed 3 X 1537] s. 347-350.
  • 102. Ysabella de Aragonia, duchessa di Milano, Neapol 26 VI 1519 s. 351-354.
  • 103. [NN] b.m. [1530-1532?] s. 355-356.
  • 104. Jo[annes] Colardi scriptor apostolicus, Informatio pro [...] electo Culmensi, Rzym [1530] s. 357-358.
  • 105. Isabela del Gada Valladolid 23 V [1533?] s. 359-362.
  • 106. [NN], b.m.d. s. 363-364.
  • 107. Mariangelus Accursius[?], b.m. [1531-1532?] s. 365-366.
  • 108. H[enrico] Ehinger [Welzerorum factori], b.m.d. s. 367-368.
  • 109. [Joannes Chojeński episcopus Cracoviensis?], b.m. [1537] s. 369-370.
  • 110. Georg von Basen [Bażyński] ufs Meve houptaman [palatinus Marienburgensis], Gniew 25 VII 1533, s. 371-374.
  • 111. [Fabianus Wojanowski, Kraków 25 X 1532] s. 375-378.
  • 112. [NN], b.m.d. s. 379-380.
  • 113. [Paszport dla posła polskiego?], 17 X 1524 s. 381-382.
  • 114. Johannes Lehmanus [sororinus Dantisci], Wittenberga 15 IV [1536-1537] s. 383-386.
  • 115. [NN] b.m. [październik-listopad 1534] s. 387-388.
  • 116. Ysabel del Gada, Valladolid 23 XII [1531] s. 389-392; do listu załączono włosy Juany, córki Dantyszka
  • 117. Rutgerus Rescius [impressor], Leuwen 9 VII [1531-1532] s. 393-394.
  • 118. Copia litteram Regie M[aiestatis] Gdanensibus missarum, Kraków 11 VI [1525] s. 395-398.
  • 119. [Paszport Dantyszka], Mantua 9 VII 1524 s. 399-400.
  • 120. [de] Montfort [nuncius ducisse Margarethe de Austria], b.m. [1528-1529] s. 401-402.
  • 121. [Clemens VII papa ad Bonam reginam Poloniae], Rzym 9 III 1526 s. 403-404.
 • Proweniencja:
  • Krasicki Ignacy
  • Czacki Tadeusz
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Alderete, Juana del Gada de (1527-po 1591)
  • Bażyński, Jerzy wojewoda malborski (1469-1546)
  • Bona (królowa Polski ; 1494-1557)
  • Boner, Seweryn kasztelan krakowski, biecki, żarnowski (?-1592)
  • Chojeński, Jan (bł. ; 1486-1538)
  • Chojeński, Jan (bł. ; 1486-1538)
  • Dantyszek, Jan (1485-1548)
  • Dantyszek, Jan (1485-1548)
  • Elżbieta Austriaczka (królowa Polski ; 1526-1545)
  • Ericksen, Godschalk Eryk kanclerz duński, radca cesarski
  • Gada, Isabel del matka Juany de Alderete
  • Isabella d'Aragona (księżna Mediolanu i Bari ; 1470-1524)
  • Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558)
  • Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558)
  • Klemens VII (papież ; 1478-1534)
  • Klemens VII (papież ; 1478-1534)
  • Latalski, Jan prymas Polski (1463-1540)
  • Lehmann, Jan siostrzeniec Jana Dantyszka
  • Loka Mikołaj kanonik warmiński i poznański opat oliwski
  • Loka Mikołaj kanonik warmiński i poznański opat oliwski
  • Maciejowski, Samuel biskup krakowski, kanclerz wielki koronny (1499-1550)
  • Maciejowski, Samuel biskup krakowski, kanclerz wielki koronny (1499-1550)
  • Magnus, Olaus arcybiskup Uppsali, historyk, kartograf (1490-1557)
  • Mąkoliński, Maciej prepozyt trocki, kanonik wileński
  • Mąkoliński, Maciej prepozyt trocki, kanonik wileński
  • Niderhof, Leonard dziekan warmiński (?-1545)
  • Paweł III (papież ; 1468-1549)
  • Sculteti, Aleksander kanonik warmiński (ca 1485-1564)
  • Sokołowski, Jan kasztelan elbląski, chełmiński, wojewoda pomorski (?-1546)
  • Srzeński, Feliks wojewoda płocki (1502-1554)
  • Trenck, Achacy von der kanonik warmiński, dziekan kapituły
  • Trenck, Achacy von der kanonik warmiński, dziekan kapituły
  • Weeze, Johann von arcybiskup Lundu (1490-1548)
  • Wojanowski, Fabian Damerau sekretarz Jana Dantyszka
  • Wojanowski, Fabian Damerau sekretarz Jana Dantyszka
  • Wolski, Paweł podkanclerzy koronny
  • Wolski, Paweł podkanclerzy koronny
  • Zimmermann, Johann kanonik, kustosz warmiński 16 w.
  • Zygmunt Stary (król Polski ; 1467-1548)
  • Cystersi 16 w. Oliwa
  • Cystersi 16 w. Pelplin
  • Jezuici 16 w. Braniewo
  • Jezuici 16 w.
  • Rada Pruska
  • sejm 1545 Kraków
  • sejm 1547 Kraków
  • sejm 1548 Piotrków
  • sejmik pruski 1533
  • sejmik pruski 1542
  • sejmik pruski 1547
  • Medycyna 16 w.
  • Austria 16 w.
  • Barczewo (pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie) 16 w.
  • Braniewo (woj. warmińsko-mazurskie) 16 w.
  • Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie) 16 w.
  • Człuchów (woj. pomorskie) 16 w.
  • Francja 16 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 16 w.
  • Gniew (pow. tczewski, woj. pomorskie) 16 w.
  • Gołąb (gm. Puławy, pow. puławski, woj. lubelskie) 16 w.
  • Hiszpania 16 w.
  • Inflanty (kraina historyczna) 16 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 16 w.
  • Lidzbark Warmiński (woj. warmińsko-mazurskie) 16 w.
  • Litwa 16 w.
  • Lubeka (Niemcy) 16 w.
  • Malbork (woj. pomorskie) 16 w.
  • Niemcy 16 w.
  • Palestyna 16 w.
  • Pelplin (pow. tczewski, woj. pomorskie) 16 w.
  • Prusy Królewskie 16 w.
  • Prusy Książęce 16 w.
  • Rzym (Włochy) 16 w.
  • Warmia 16 w.
  • Węgry 16 w.
  • Wenecja (Włochy) 16 w.
  • Wittenberga (Niemcy) 16 w.
  • Poselstwa 16 w.
  • Tatarzy 16 w.
  • dyplomacja 16 w.
  • Poselstwo francuskie do Hiszpanii 1532
  • Poselstwo mediolańskie do Hiszpanii 1544
  • korespondencja dyplomatyczna 16 w.
  • Liturgia rzymska
  • Klęski elementarne
  • Pielgrzymki do Ziemi Świętej
  • listy 16 w.
  • Paszporty 16 w.
  • Konstytucje sejmowe 16 w.
 • Uwagi:
  • Wg inwentarza z 1930 - 125 listów oryg. opraw. w wol. Obecnie 121 listów.
  • Do zbioru omyłkowo dołączone listy do Kromera i Hozjusza (poz. 29, 78, 93).
  • pismo wielu rąk
 • Katalogi: Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 140-150
 • Opracowania:
  • 80. Druk w innej redakcji: Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 351.
  • 81. Druk: Pociecha W., Polska wobec elekcji cesarza Karola w roku 1519, Wrocław 1947, s. 87-88.
  • 102. Druk: Pociecha W., Polska wobec elekcji cesarza Karola w roku 1519, Wrocław 1947, s. 87.
  • 111. Druk: Acta Tomiciana, T. 14, Posnaniae 1952, nr 485.
  • 118. Druk: Acta Tomiciana, T. 7, Posnaniae ca 1858, nr 113.
  • 119. Druk: Pociecha W., Polska wobec elekcji cesarza Karola w roku 1519, Wrocław 1947, s. 241, 540.

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 130 %a Listy
 • 243 %a Korespondencja staropolska
 • 245 %a Listy do Jana Dantyszka z lat 1519-1548.
 • 246 %a Epistolae ad Joannem Dantiscum ab a. 1524-1548. %g tyt. z dawnego inw.
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 1519-1548
 • 300 %a 6 k., 406 s. %c 34x23 cm
 • 340 %d rkps %e półsk. brąz., 18 w.[?]
 • 500 %a Wg inwentarza z 1930 - 125 listów oryg. opraw. w wol. Obecnie 121 listów.
 • 500 %a Do zbioru omyłkowo dołączone listy do Kromera i Hozjusza (poz. 29, 78, 93).
 • 500 %a pismo wielu rąk
 • 510 %a Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 %c 140-150
 • 520 %a Opaliński Piotr klan gnieźń. k. 53
 • 520 %a Listy od następujących:
 • 520 %a 1. Jo[annes Chojeński episcopus] nominatus Cracoviensis, Bolechowice 20 VIII 1537 s. 1-4.
 • 520 %a 2. Severinus Bonar castel[lanus] Biecz[ensis], Kraków 22 VIII 1537 s. 5-8
 • 520 %a 3. Theodoricus de Reden, Rzym 25 VIII 1537 s. 9-10.
 • 520 %a 4. Jo[annes Latalski] episcopus Cracoviensis et electus archiepiscopus Gnesnensis, Kielce 27 VIII 1537 s. 11-14.
 • 520 %a 5. Jo[annes Weeze archiepiscopus] Ludensis, Kremnica 2 IX 1537 s. 15-18.
 • 520 %a 6. Joannes [Chojeński episcopus] nominatus Cracoviensis, Kraków 3 IX 1537 s. 19-22.
 • 520 %a 7. Paulus de Volia [Wolski] Regni Poloniae vicecancellarius, Lwów 30 VIII 1537 s. 23-26.
 • 520 %a 9. Alexander Sculteti [canonicus Varmiensis], Frombork 13 VIII 1538 s. 29-30.
 • 520 %a 10. Alexander Sculteti [canonicus Varmiensis], Frombork 8 IX 1537 s. 31-32.
 • 520 %a 11. Paulus de Volia vicecancellarius R[egni] P[oloniae], Lwów 4 IX 1537 s. 33-36.
 • 520 %a 12. Hieronimus Aurimontanus artium et medicinae doctor, Toruń 7 IX 1537 s. 37-38.
 • 520 %a 13. Leonardus Niderhof [decanus Varmiensis], ex Warmia 9 IX 1537 s. 39-42.
 • 520 %a 14. |Felix Reich [canonicus Varmiensis], Frombork 29 IX 1537 s. 43-44.
 • 520 %a 15. Leonardus Niderhof [decanus Varmiensis], ex Warmia 14 IX 1537 s. 45-48.
 • 520 %a 16. Leonardus Niderhof [decanus Varmiensis], ex Warmia 20 IX 1537 s. 49-52.
 • 520 %a 17. Petrus Opaleński [Opaliński] castellanus Gnesnensis et curie magister, Kraków 15 X 1537 s. 53-54.
 • 520 %a 18. Achacius de Trencka [von der Trenck canonicus Varmiensis], Olsztyn 16 XI 1537 s. 55-56.
 • 520 %a 19. [Joannes Chojeński] episcopus Plocensis et electus Cracoviensis, Pułtusk 28 IX 1538 s. 57-60.
 • 520 %a 20. P[edro] Garcia [secretario del Reino de Napoles], Toledo 24 XIII 1528 s. 61-62.
 • 520 %a 21. Achacius de Trencka [von Trenck canonicus Varmiensis], Olsztyn 7 X 1538 s. 63-64.
 • 520 %a 22. Fabianus Damerau [Wojanowski, secretarius Dantisci], Niepołomice 9 X 1538 s. 65-66.
 • 520 %a 23. Lazarus Gerlach [Verwalter in Gołąb], Gołąb 9 II 1528 s. 67-68.
 • 520 %a 24. Mathias a M[ąkolin] prepositus Trocensis, Wilno 20 III 1548 s. 69-72.
 • 520 %a 25. Nicolaus Myszkowski [castellanida Biecensis], Curinga 2 I 1532 s. 73-74.
 • 520 %a 26. Severinus Bonar c[astellanus] B[iecensis], Kraków 8 V 1539 s. 75-78.
 • 520 %a 27. [Srzeński Felix] palatinus P[locensis], Płock 20 V 1539 s. 79-80.
 • 520 %a 28. Andreas Czarnkowski [canonicus Gnesnensis, scholasticus Cracoviensis], Rzym 14 VI 1539 s. 81-84.
 • 520 %a 29. Macziey Żalinski castellanus gdanski, tucholski starosta [do Marcina Kromera], Tuchola 19 XII 1579 s. 85-88.
 • 520 %a 30. Joannes a Cosczielecz [Kościelecki] pallatinus Brzestensis, Bidgostiensis Schlochoviensis - [Czluchoviensis], Naklensis, Thucholensis capitaneus, Nakło 24 III 1540 s. 89-92.
 • 520 %a 31. Joannes Szokolowski de Wruncza [Sokołowski z Wrzący] G[edanensis] c[astellanus] capitaneus Grudensis [do sejmiku malborskiego], Grudziądz 6 V 1542 s. 93-96.
 • 520 %a 32. [Kopie kwitów Kaspra Hannowiusza na pobrane z polecenia Jana Dantyszka pieniądze z filii banku Fuggerów w Rzymie] 30 I 1545 i 20 V 1545 [oraz potwierdzenie zapłaty przez Dantyszka], Kraków 5 X 1545 Hans von Hoentum Hartowski s. 97-98.
 • 520 %a 33. Marcus a Turri Venetus, totius ordinis minorum fratrum commisarius generalis, Kraków 12 IV 1544 s. 99-102.
 • 520 %a 34. Joannes Langus [Lange] LL[egum] doctor Smi Romanorum regis secretarius, Warszawa 21 IV 1544 s. 103-104.
 • 520 %a 35. Jo[annes] Tymmermann [Zimmermann custos Varmiensis], ex Warmia 3 V 1544 s. 105-108.
 • 520 %a 36. Jo[annes] Tymmermann [Zimmermann custos Varmiensis], ex Warmia 17 V 1544 s. 109-110.
 • 520 %a 37. Joannes Langavius oeconomus [in Barczewo], Barczewo 10 V 1544 s. 111-112.
 • 520 %a 38. Philipus Archintus [Archinti] vicarius [generalis papae Pauli III], Rzym 14 VI 1544 s. 113-116.
 • 520 %a 39. Achatius a Trenck [von der Trenck canonicus Varmiensis], Olsztyn 16 V 1544 s. 117-118.
 • 520 %a 40. Jo[annes] Tymmermann [Zimmermann custos Varmiensis], ex Warmia 16 V 1544 s. 119-120.
 • 520 %a 41. Jo[annes] Tymmermann [Zimmermann custos Varmiensis], ex Warmia 19 V 1544 s. 121-124.
 • 520 %a 42. Severinus Bonar de Balicze L[! castellanus] B[iecensis], Kraków 4 XI 1544 s. 125-128.
 • 520 %a 43. Jo[annes] B[ieliński secretarius regalis?] capellanus, Warszawa 20 IV 1544 s. 129-130.
 • 520 %a 44. Achacius a Trencka [von der Trenck, canonicus Varmiensis], Olsztyn 10 V 1544 s. 131-134.
 • 520 %a 45. Severinus Bonar de Balicze L[! castellanus] B[iecensis], Kraków 25 I 1545 s. 135-138.
 • 520 %a 46. Nicolaus Lok [Locka] canonicus [Varmiensis], Rzym 1 II 1545 s. 139-142.
 • 520 %a 47. Joannes Sokolowski de Wruncza [Wrząca] castellanus Culmensis et capitaneus Grudensis, Grudziądz 7 II 1545 s. 143-146.
 • 520 %a 48. Martinus Niblschicz [Nipszyc] canonicus Vratislaviensis, Nysa 20 II 1545 s. 147-150.
 • 520 %a 49. Olavus [Magni archiepiscopus] Upsalensis, Trydent 14 VI 1545 s. 151-152.
 • 520 %a 50. Nicolaus Loka [Locka] canonicus [Varmiensis], Rzym 15 XI 1545 s. 153-158.
 • 520 %a 51. Olavus [Magni] archiepiscopus Upsalensis, Trydent 14 II 1546 s. 159-162.
 • 520 %a 52. [Srzeński Felix] pallatinus Plocensis, Płock 23 IV 1546 s. 163-166.
 • 520 %a 53. Janussius Lathalski comes in Labischin palatinus Posnaniensis, Iuniwladislaviensis, Szluchoviensis [Czluchoviensis] capitaneus, Łabiszyn 28 IV 1546 s. 167-170.
 • 520 %a Pierwsze 6 kart dołączył do rkpsu Ł. Gołębiowski, zawierają one opis rkpsu. %a Korespondencja obejmuje zarówno listy o charaketerze prywatnym, jak i oficjalną korespondencję.
 • 520 %a 54. Nicolaus Loka [Locka canonicus canonicus Varmiensis], Rzym 12 VI 1546 s. 171-174.
 • 520 %a 55. Jacobus Gratianus [de] Alderet[e], Madryt 3 VI 1546 s. 175-182.
 • 520 %a 56. Paulus Plotowski prepositus Varmiensis, Warmia 1 XI 1546 s. 183-184.
 • 520 %a 57. Paulus Plotowski prepositus Varmiensis, Warmia 18 XI 1546 s. 185-188.
 • 520 %a 58. Georgius organista arcis Vilnensis, Wilno 6 XI 1546 s. 189-192.
 • 520 %a 59. Stanislaus Wlossek [camerarius Sigismundi Augusti], Wilno 6 XI 1546 s. 193-196.
 • 520 %a 60. Mathias a M[ąkolin] canonicus [Vilnensis, prepositus Trocensis], Wilno 8 XI 1546 s. 197-200.
 • 520 %a 61. Mathias a Macolin [Mąkolin] canonicus [Vilnensis, prepositus Trocensis], Wilno 27 II 1547 s. 201-204.
 • 520 %a 62. Ex litteris doctoris [Joanni] Langi [ad NN], Świdnica 2 VI 1547 s. 205-206.
 • 520 %a 63. Ex litteris domini custodis Cracoviensis [Stanislai Wolski] oratoris Regis ad [Carolum V], b.m. [1547, przed 27 VI] s. 206-208.
 • 520 %a 64. Bartholomeus a Clementh, Kraków 15 IV 1547 s. 209-212.
 • 520 %a 65. Mathias a Macolin [Mąkolin] prepositus Trocensis, Wilno 12 V 1547 s. 213-216.
 • 520 %a 66. Mathias a Macolin [Mąkolin] canonicus prepositus Trocensis, Wilno 8 III 1547 s. 217-220.
 • 520 %a 67. Stanislaus Wlossek [camerarius Sigismundi Augusti], Wilno 8 VI 1547 s. 221-224.
 • 520 %a 68. Jacobus Hermitz parochus Braunsbergensis, Braniewo 13 IX 1547 s. 225-228.
 • 520 %a 69. Christophorus a Czemo [Czema], Sztum 26 IX 1547 s. 229-232.
 • 520 %a 70. |[Samuel Maciejowski] vicecancellarius, Piotrków 13 XI 1547 s. 233-234.
 • 520 %a 71. [Mathias a Mąkolin] prepositus Trocensis, Sulejów 3 II 1548 s. 235-238.
 • 520 %a 72. Hieronimus Aurimontanus physicus, Toruń 10 I 1548 s. 239-240 .
 • 520 %a 73. Achacius a Trencka [von Trenck canonicus Varmiensis], Malbork [?] 13 IV 1548 s. 241-242.
 • 520 %a 74. [Adrianus] abbas Olive, [Jodocus Kron] abbas Pelplini, Pelplin 4 III 1548 s. 243-246.
 • 520 %a 75. Hadrianus monasterii Oliviensis abbas, Oliwa 22 V 1548 s. 247-250.
 • 520 %a 76. Joanes Benedictus [Solpha] regius doctor, prepositus Varmiensis, Kraków 29 III 1548 s. 251-252.
 • 520 %a 77. [Baltazar Merklin prepositus de] Waltkirch [en imperii Romani] vicecancellarius, Palencia 30 IX 1527 s. 255-258.
 • 520 %a 78. Josephus Ciprianus [ad Stanislaum Hosium episcopum Varmiensem], Rzym 13 VII 1564 s. 259-262.
 • 520 %a 79. Reynaldo Strozzi, Valladolid 5 VII 1537 s. 263-264.
 • 520 %a 80. Responsum a Fabiano von Losainen episcopo Varmiensi datum oratori Sigismundi regis, b.m. [1520] s. 265-266.
 • 520 %a 81. [Karolus V imperator Sigismundo regi, Barcelona 15 IX 1519] s. 267-268.
 • 520 %a 82. Jo[annes] de ... c[?] plic[?] w[?], b.m. [1533-1537] s. 269-270; (tekst grzecznościowy).
 • 520 %a 83. J[oannes] Brask [episcopus Linkopensis], Gdańsk 6 VI [1533-1537] s. 271-274.
 • 520 %a 84. Jacobus Archimontanus, Gdańsk 25 IX 1547 s. 275-284.
 • 520 %a 85. [Fabian Wojanowski?, Kraków koniec 1531] s. 285-288.
 • 520 %a 86. Mencia de Colmenares, Palencia 20 II [?] 1532 s. 289-292.
 • 520 %a 87. Fabianus Wojanowski, Kraków 23 VII [1531] s. 293-296.
 • 520 %a 88. Godscalcus Erycus [Godschalk Ericksen] Sassenkerl [conciliarius Karoli V], Wiedeń 22 II [1534-1535] s. 297-300.
 • 520 %a 89. Joannes Secundus [Evrardi] Hayensis [de la Haye], Toledo 28 IV [1534] s. 301-304.
 • 520 %a 90. [Sigismundus rex Poloniae ad Paulum Wolski vicecancellarium, Lwów ok. 30 VIII 1537] s. 305-306.
 • 520 %a 91. Dodeus [Claudius Dodieu sieur de Vely orator regis Galliae, okolice Ratysbony 15 VI 1532] s. 307-310.
 • 520 %a 92. Laurentius Hass, b.m. [1537-1548] s. 311-318.
 • 520 %a 93. [NN do NN, może Franciszek Sunyer, przełożony jezuitów polskich do kard. Stanisława Hozjusza], b.m. [ok. 1566] s. 319-320; brak końca.
 • 520 %a 94. Paulus de Oberstein doctor et Ces[arae] M[aiestatis] consiliarius et secretarius, b.m. [III 1524?] s. 321-324.
 • 520 %a 95. [Relacje o miłostce Alessandro Medici], s. 325-328.
 • 520 %a 96. Emanuel Ganducius, b.m. [1530] s. 329-332.
 • 520 %a 97. Joannes Lehmanus [Lehmann sororinus Dantisci, Niemcy przed 1 XI 1536] s. 333-336.
 • 520 %a 98. Isabel del Gada, Valladolid 23 XII [b.r.] s. 337-340.
 • 520 %a 99. Leonardus a Fyks [Fuchs medicus?], b.m. [1530-1532] s. 341-342.
 • 520 %a 100. Georgius a Baisen [Bażyński] Mevensis capitaneus [palatinus Marienburgensis], b.m. [1536] s. 343-346.
 • 520 %a 101. Johannes Lehmanus [Lehmann sororinus Dantisci], b.m. [przed 3 X 1537] s. 347-350.
 • 520 %a 102. Ysabella de Aragonia, duchessa di Milano, Neapol 26 VI 1519 s. 351-354.
 • 520 %a 103. [NN] b.m. [1530-1532?] s. 355-356.
 • 520 %a 104. Jo[annes] Colardi scriptor apostolicus, Informatio pro [...] electo Culmensi, Rzym [1530] s. 357-358.
 • 520 %a 105. Isabela del Gada Valladolid 23 V [1533?] s. 359-362.
 • 520 %a 106. [NN], b.m.d. s. 363-364.
 • 520 %a 107. Mariangelus Accursius[?], b.m. [1531-1532?] s. 365-366.
 • 520 %a 108. H[enrico] Ehinger [Welzerorum factori], b.m.d. s. 367-368.
 • 520 %a 109. [Joannes Chojeński episcopus Cracoviensis?], b.m. [1537] s. 369-370.
 • 520 %a 110. Georg von Basen [Bażyński] ufs Meve houptaman [palatinus Marienburgensis], Gniew 25 VII 1533, s. 371-374.
 • 520 %a 111. [Fabianus Wojanowski, Kraków 25 X 1532] s. 375-378.
 • 520 %a 112. [NN], b.m.d. s. 379-380.
 • 520 %a 113. [Paszport dla posła polskiego?], 17 X 1524 s. 381-382.
 • 520 %a 114. Johannes Lehmanus [sororinus Dantisci], Wittenberga 15 IV [1536-1537] s. 383-386.
 • 520 %a 115. [NN] b.m. [październik-listopad 1534] s. 387-388.
 • 520 %a 116. Ysabel del Gada, Valladolid 23 XII [1531] s. 389-392; do listu załączono włosy Juany, córki Dantyszka
 • 520 %a 117. Rutgerus Rescius [impressor], Leuwen 9 VII [1531-1532] s. 393-394.
 • 520 %a 118. Copia litteram Regie M[aiestatis] Gdanensibus missarum, Kraków 11 VI [1525] s. 395-398.
 • 520 %a 119. [Paszport Dantyszka], Mantua 9 VII 1524 s. 399-400.
 • 520 %a 120. [de] Montfort [nuncius ducisse Margarethe de Austria], b.m. [1528-1529] s. 401-402.
 • 520 %a 121. [Clemens VII papa ad Bonam reginam Poloniae], Rzym 9 III 1526 s. 403-404.
 • 530 %d Mf 604
 • 530 %d Mf 1188
 • 530 %d CD 121a
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Łac., hiszp., niem.
 • 561 %a Krasicki Ignacy %m Frombork - archiwum biskupie %m Lidzbark Warmiński - archiwum biskupie %w Archiwum biskupie %w Krasicki Ignacy
 • 561 %a Czacki Tadeusz %m Poryck[?] %w Czacki Tadeusz (1765-1813)
 • 561 %a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego %d BK II 104 %d BK Dz. hist. 113b %w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 %a 80. Druk w innej redakcji: |Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 351.
 • 581 %a 81. Druk: |Pociecha W., Polska wobec elekcji cesarza Karola w roku 1519, Wrocław 1947, s. 87-88.
 • 581 %a 102. Druk: |Pociecha W., Polska wobec elekcji cesarza Karola w roku 1519, Wrocław 1947, s. 87.
 • 581 %a 111. Druk: |Acta Tomiciana, T. 14, Posnaniae 1952, nr 485.
 • 581 %a 118. Druk: |Acta Tomiciana, T. 7, Posnaniae ca 1858, nr 113.
 • 581 %a 119. Druk: |Pociecha W., Polska wobec elekcji cesarza Karola w roku 1519, Wrocław 1947, s. 241, 540.
 • 600 %a Alderete, Juana del Gada de %d (1527-po 1591)
 • 600 %a Bażyński, Jerzy %c wojewoda malborski %d (1469-1546)
 • 600 %a Bona %c (królowa Polski ; %d 1494-1557)
 • 600 %a Boner, Seweryn %c kasztelan krakowski, biecki, żarnowski (?-1592)
 • 600 %a Chojeński, Jan %c (bł. ; %d 1486-1538)
 • 600 %a Chojeński, Jan %c (bł. ; %d 1486-1538)
 • 600 %a Dantyszek, Jan %d (1485-1548)
 • 600 %a Dantyszek, Jan %d (1485-1548)
 • 600 %a Elżbieta Austriaczka %c (królowa Polski ; %d 1526-1545)
 • 600 %a Ericksen, Godschalk Eryk %c kanclerz duński, radca cesarski
 • 600 %a Gada, Isabel del %c matka Juany de Alderete
 • 600 %a Isabella d'Aragona %c (księżna Mediolanu i Bari ; %d 1470-1524)
 • 600 %a Karol %b V %c (cesarz rzymsko-niemiecki ; %d 1500-1558)
 • 600 %a Karol %b V %c (cesarz rzymsko-niemiecki ; %d 1500-1558)
 • 600 %a Klemens %b VII %c (papież ; %d 1478-1534)
 • 600 %a Klemens %b VII %c (papież ; %d 1478-1534)
 • 600 %a Latalski, Jan %c prymas Polski %d (1463-1540)
 • 600 %a Lehmann, Jan %c siostrzeniec Jana Dantyszka
 • 600 %a Loka Mikołaj %c kanonik warmiński i poznański opat oliwski
 • 600 %a Loka Mikołaj %c kanonik warmiński i poznański opat oliwski
 • 600 %a Maciejowski, Samuel %c biskup krakowski, kanclerz wielki koronny %d (1499-1550)
 • 600 %a Maciejowski, Samuel %c biskup krakowski, kanclerz wielki koronny %d (1499-1550)
 • 600 %a Magnus, Olaus %c arcybiskup Uppsali, historyk, kartograf %d (1490-1557)
 • 600 %a Mąkoliński, Maciej %c prepozyt trocki, kanonik wileński
 • 600 %a Mąkoliński, Maciej %c prepozyt trocki, kanonik wileński
 • 600 %a Niderhof, Leonard %c dziekan warmiński %d (?-1545)
 • 600 %a Paweł %b III %c (papież ; %d 1468-1549)
 • 600 %a Sculteti, Aleksander %c kanonik warmiński %d (ca 1485-1564)
 • 600 %a Sokołowski, Jan %c kasztelan elbląski, chełmiński, wojewoda pomorski %d (?-1546)
 • 600 %a Srzeński, Feliks %c wojewoda płocki %d (1502-1554)
 • 600 %a Trenck, Achacy von der %c kanonik warmiński, dziekan kapituły
 • 600 %a Trenck, Achacy von der %c kanonik warmiński, dziekan kapituły
 • 600 %a Weeze, Johann von %c arcybiskup Lundu %d (1490-1548)
 • 600 %a Wojanowski, Fabian Damerau %c sekretarz Jana Dantyszka
 • 600 %a Wojanowski, Fabian Damerau %c sekretarz Jana Dantyszka
 • 600 %a Wolski, Paweł %c podkanclerzy koronny
 • 600 %a Wolski, Paweł %c podkanclerzy koronny
 • 600 %a Zimmermann, Johann %c kanonik, kustosz warmiński %d 16 w.
 • 600 %a Zygmunt Stary %c (król Polski ; %d 1467-1548)
 • 610 %a Cystersi %y 16 w. %z Oliwa
 • 610 %a Cystersi %y 16 w. %z Pelplin
 • 610 %a Jezuici %y 16 w. %z Braniewo
 • 610 %a Jezuici 16 w.
 • 610 %a Rada Pruska
 • 610 %a sejm %y 1545 %z Kraków
 • 610 %a sejm %y 1547 %z Kraków
 • 610 %a sejm %y 1548 %z Piotrków
 • 610 %a sejmik pruski %y 1533
 • 610 %a sejmik pruski %y 1542
 • 610 %a sejmik pruski %y 1547
 • 611 %a Sobór trydencki
 • 650 %a Medycyna %y 16 w.
 • 651 %a Austria %y 16 w.
 • 651 %a Barczewo (pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie) %y 16 w.
 • 651 %a Braniewo (woj. warmińsko-mazurskie) %y 16 w.
 • 651 %a Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie) %y 16 w.
 • 651 %a Człuchów (woj. pomorskie) %y 16 w.
 • 651 %a Francja %y 16 w.
 • 651 %a Gdańsk (woj. pomorskie) %y 16 w.
 • 651 %a Gniew (pow. tczewski, woj. pomorskie) %y 16 w.
 • 651 %a Gołąb (gm. Puławy, pow. puławski, woj. lubelskie) %y 16 w.
 • 651 %a Hiszpania %y 16 w.
 • 651 %a Inflanty (kraina historyczna) %y 16 w.
 • 651 %a Kraków (woj. małopolskie) %y 16 w.
 • 651 %a Lidzbark Warmiński (woj. warmińsko-mazurskie) %y 16 w.
 • 651 %a Litwa %y 16 w.
 • 651 %a Lubeka (Niemcy) %y 16 w.
 • 651 %a Malbork (woj. pomorskie) %y 16 w.
 • 651 %a Niemcy %y 16 w.
 • 651 %a Palestyna %y 16 w.
 • 651 %a Pelplin (pow. tczewski, woj. pomorskie) %y 16 w.
 • 651 %a Prusy Królewskie %y 16 w.
 • 651 %a Prusy Książęce %y 16 w.
 • 651 %a Rzym (Włochy) %y 16 w.
 • 651 %a Warmia %y 16 w.
 • 651 %a Węgry %y 16 w.
 • 651 %a Wenecja (Włochy) %y 16 w.
 • 651 %a Wittenberga (Niemcy) %y 16 w.
 • 653 %a Poselstwa 16 w.
 • 653 %a Tatarzy 16 w.
 • 653 %a dyplomacja 16 w.
 • 653 %a Poselstwo francuskie do Hiszpanii 1532
 • 653 %a Poselstwo mediolańskie do Hiszpanii 1544
 • 653 %a korespondencja dyplomatyczna 16 w.
 • 653 %a Liturgia rzymska
 • 653 %a Klęski elementarne
 • 653 %a Pielgrzymki do Ziemi Świętej
 • 655 %a listy 16 w.
 • 655 %a Paszporty 16 w.
 • 655 %a Konstytucje sejmowe 16 w.
 • 700 %a Accursio, Mariangelo %d (1489-1546)
 • 700 %a Alderete, Diego Gracian de %c sekretarz Karola V %d (ca 1494-ca 1584)
 • 700 %a Alderete, Juana del Gada de %d (1527-po 1591)
 • 700 %a Archimontanus, Jacobus
 • 700 %a Archinti, Philippus
 • 700 %a Bażyński, Jan %c kasztelan elbląski %d (?-1480)
 • 700 %a Bażyński Jerzy %c wojewoda malborski %d (1469-1546)
 • 700 %a Bieliński, Jan %c biskup, kanonik warszawski %d (?-1546)
 • 700 %a Bona %c (królowa Polski ; %d 1494-1557)
 • 700 %a Boner, Seweryn %c kasztelan krakowski, biecki, żarnowski %d (?-1592)
 • 700 %a Brask, Hans %c biskup Linköping %d (1464-1538)
 • 700 %a Carduccio, Andrea %c poseł cesarski
 • 700 %a Chojeński, Jan %c (bł. ; %d 1486-1538)
 • 700 %a Ciprianus, Josephus
 • 700 %a Clementh, Bartłomiej a
 • 700 %a Colardi, Giovanni %c pisarz papieski
 • 700 %a Colmenares, Mencia de %d 16 w.
 • 700 %a Czarnkowski, Andrzej %c biskup poznański %d (1507-1562)
 • 700 %a Czema, Achacy %c wojewoda malborski %d (ca 1485-1565)
 • 700 %a Czema, Krzysztof
 • 700 %a Dantyszek, Jan %d (1485-1548)
 • 700 %a Dodieu, Claude Vely de %c biskup, poseł francuski %d 16 w.
 • 700 %a Ehinger, Henricus %c faktor
 • 700 %a Ericksen Godschalk Eryk %c kanclerz duński radca cesarski
 • 700 %a Fuchs, Leonard %c lekarz, botanik %d (1501-1566)
 • 700 %a Gada Isabel del %c matka Juany de Alderete
 • 700 %a Ganducius, Emanuel %d 16 w.
 • 700 %a Gerlach, Łazarz %c zarządca w Gołębiu
 • 700 %a Gołębiowski, Łukasz %d (1773-1849)
 • 700 %a Gregorius %c organista w Wilnie
 • 700 %a Hadrian %c opat cystersów w Oliwie
 • 700 %a Hannovius, Johann %d (1524-1575)
 • 700 %a Hartowski, Hoentum Hans von
 • 700 %a Hass, Laurentius %c mieszczanin braniewski
 • 700 %a Hermitz, Jakub %c proboszcz braniewski %d 16 w.
 • 700 %a Höfen, Bernard von %c brat Dantyszka
 • 700 %a Hozjusz, Stanisław %c kardynał %d (1504-1579)
 • 700 %a Isabella d'Aragona %c (księżna Mediolanu i Bari ; %d 1470-1524)
 • 700 %a Kościelecki, Jan Janusz %c wojewoda inowrocławski, brzesko-kujawski, łęczycki %d (1490-1545)
 • 700 %a Krammer, Tomasz %d 16 w.
 • 700 %a Kromer, Marcin %c historyk %d (1512-1589)
 • 700 %a Kron, Jodocus %c opat cystersów w Pelplinie
 • 700 %a Langavius, Joannes %c ekonom w Barczewie
 • 700 %a Latalski, Jan %c prymas Polski %d (1463-1540)
 • 700 %a Latalski, Janusz %c wojewoda inowrocławski i poznański %d (?-1577)
 • 700 %a Lehmann, Jan %c siostrzeniec Jana Dantyszka
 • 700 %a Loka Mikołaj %c kanonik warmiński i poznański opat oliwski
 • 700 %a Luzjański, Fabian %c biskup warmiński %d (ca 1470-1523)
 • 700 %a Magnus, Olaus %c arcybiskup Uppsali, historyk, kartograf %d (1490-1557)
 • 700 %a Małgorzata Sabaudzka %d (1589-1655)
 • 700 %a Marck, Erard de la %c arcybiskup Walencji %d (1472-1538)
 • 700 %a Mąkoliński, Maciej %c prepozyt trocki, kanonik wileński
 • 700 %a Merklin, Baltazar %c prepozyt Waldkirchen, kanclerz cesarza
 • 700 %a Jerzy de Montfort %b II %d (1482-1544)
 • 700 %a Mortęski, Ludwik %c kasztelan gdański, elbląski %d (?-1539)
 • 700 %a Myszkowski, Mikołaj %c kasztelan wojnicki, starosta oświęcimski %d (ca 1500-1557)
 • 700 %a Niderhof, Leonard %c dziekan warmiński %d (?-1545)
 • 700 %a Nipszyc, Marcin %c kanonik wrocławski
 • 700 %a Nipszyc, Mikołaj %c poseł, dworzanin królewski %d (1483-1541)
 • 700 %a Oberstein, Paulus de %c doktor, radca, sekretarz Karola V, prepozyt wiedeński
 • 700 %a Olaf %c biskup upsalski
 • 700 %a Opaliński, Piotr %c kasztelan gnieźnieński, ochmistrz dworu %d (ca 1480-1551)
 • 700 %a Płotowski, Paweł %c prepozyt warmiński %d (przed 1480-1547)
 • 700 %a Promnitz, Balthasar von %c biskup wrocławski %d (1488-1562)
 • 700 %a Rheden, Theodor von %d (1492-1556)
 • 700 %a Reich, Feliks %c kanonik warmiński
 • 700 %a Rescius, Rutger %c drukarz wydawca
 • 700 %a Schönewise, Urszula %c wdowa po Jerzym z Braniewa
 • 700 %a Sculteti, Aleksander %c kanonik warmiński %d (ca 1485-1564)
 • 700 %a Secundus Janus %c humanista niderlandzki
 • 700 %a Sobocki, Tomasz %c poseł do Turcji, kanclerz wielki koronny %d (ca 1508-1547)
 • 700 %a Sokołowski, Jan %c kasztelan elbląski, chełmiński, wojewoda pomorski %d (?-1546)
 • 700 %a Solfa, Jan Benedykt %c lekarz królewski, prepozyt warmiński %d (1483-1564)
 • 700 %a Srzeński, Feliks %c wojewoda płocki %d (1502-1554)
 • 700 %a Strozzi, Reinaldo
 • 700 %a Suchten, Aleksander %c kanonik warmiński %d (ca 1520-post 1576)
 • 700 %a Sunyer, Franciscus %c przełożony jezuitów
 • 700 %a Tęczyński, Andrzej %c wojewoda bełski, krakowski %d (ca 1510-1588)
 • 700 %a Trenck, Achacy von der %c kanonik warmiński, dziekan kapituły
 • 700 %a Turri, Marcus %c komisarz generalny zakonu franciszkanów
 • 700 %a Weeze, Johann von %c arcybiskup Lundu %d (1490-1548)
 • 700 %a Wildenberg, Hieronymus %d (1464-1558)
 • 700 %a Włoszek, Stanisław %c podskarbi nadworny litewski
 • 700 %a Wojanowski, Fabian Damerau %c sekretarz Jana Dantyszka
 • 700 %a Wolski, Paweł %c podkanclerzy koronny
 • 700 %a Wolski, Stanisław %c kustosz krakowski, poseł do Karola V
 • 700 %a Zimmermann, Johann %c kanonik, kustosz warmiński %d 16 w.
 • 700 %a Zygmunt Stary %c (król Polski ; %d 1467-1548)
 • 700 %a Zygmunt August %c (król Polski ; %d 1520-1572)
 • 700 %a Żaliński, Maciej %c kasztelan gdański, starosta tucholski
 • 710 %a Fuggerowie %c filia banku w Rzymie
 • 852 %j BK 00230
 • 999 %d 17.10.31

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 00230