Księga kancelaryjna króla Zygmunta Augusta 1548-1567.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00248
 • Kopie:
  • Mf 33
  • Mf 230
  • Mf 8861
  • CD 105a
  • BPCim. 3138
 • Tytuł: Księga kancelaryjna króla Zygmunta Augusta 1548-1567.
 • Miejsce i czas powstania: 16 w.
 • Opis fizyczny: 202 k. 31,5x21 cm
 • Oprawa: sk. brązowa XX w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • 1. "Plenipotentia, b.m., ok. 1554] k. 1. Prokop Broniewski, pisarz kancelarii królewskiej ustanawia swojego plenipotenta.
  • 2. "Consensus cum advitalitate, Gostyń 13 V [15]54 k. 1-1v. Sprawa wykupu wsi Jaktorowo z rąk sukcesorów Stanisława Borka.
  • 3. "Alia forma, b.m. 15 II 15[5]3 k. 1v-2. Odkupienie wójtostwa przez Prokopa Broniewskiego.
  • 4. "Consensus sine advitalitare, Kraków 1553 k. 2-2v. Odkupienie wójtostwa przez Walentego Knipszyńskiego.
  • 5. "Advitalitas, b.m., ok. 1553] k. 2v-3. Przyznanie Walentemu Knipszyńskiemu dożywocia na wójtostwie dla żony i syna.
  • 6. "Consensus super reformationem [...] bonis Regiis factam, Wilno 16 b.mies. 1554 k. 3-3v. Utrzymanie dożywocia dla Barbary, żony Wojciecha Czarnkowskiego.
  • 7. "Alia forma, Kraków 14 VIII, ok. 1554] k. 3v. Prośba o zapis na dobrach dobrzyńskich.
  • 8. "[Va]dium, Kraków 31 VIII 1553 k. 3v-4. Sprawa Jakuba Kozielskiego z Janem Czarnotulskim.
  • 9. "Moratorie sive littere Jacobo Czech, b.m. [ok 1553] k. 4.
  • 10. "Contra moratorias, Knyszyn 12 I 155[4?] k. 4-5. Dla Michała Vicherlinka mieszczanina gdańskiego.
  • 11. Jus patronatus, b.m. [24 XII 1552] k. 5-5v.
  • 12. "Legatimacio Stanislao Werat, Knyszyn 31 XII 1554 k. 5v.
  • 13. "Nobilitatio Ticii, b.m., ok. 1553] k. 6-7.
  • 14. "Nobilitatio Stanislai Sz[edz]inii, Gdańsk 14 IX 1552 k. 7-8.
  • 15. "Nobilitatio [Martini] Cromeri, Piotrków 14 III 1552 k. 8v-10. Wraz z braćmi Bartłomiejem i Mikołajem.
  • 16. "Exspectativa, Kraków 2 III 1553 k. 10. Dla Stanisława Dziaduskiego, starosty konińskiego i sekretarza królewskiego.
  • 17. "Presentacio Abbatis, b.m., ok. 1553] k. 10-10v. Formularz
  • 18. "Alia forma, b.m.d. k. 10v-11. Zatwierdzenie prawa patronatu. Formularz
  • 19. "Prezentacja na probostwo, b.m.d. k. 11. Formularz
  • 20. "Zatwierdzenie na probostwo kościoła Najświętszej Marii Panny w biskupstwie chełmińskim, b.m.d. k. 11. Formularz
  • 21. "Resignatio plebanatus in Radwanka, Grodno [?] I 1553 k. 11v.
  • 22. "Exspectativa, Łomża 11 X, ok. 1553] k. 11v-12. Na władykę chełmskiego dla Nifantiusa Wołkowieckiego na wniosek Stanisława Tęczyńskiego, kasztelana lwowskiego, starosty lubelskiego i bełskiego.
  • 23. "Presentacio, Łomża 11 X, ok. 1553] k. 12. Na cerkiew w Augustowie dla popa Hryćki.
  • 24. "Vadium, Kraków 31 VIII 1553 k. 12-12v. W sprawie Jana Czarnotulskiego z Jakubem Kozielskim.
  • 25. "Salvus conductus a vi et iure, Wilno 15 VIII, ok. 1553] k. 12v-13. Dla Reinholda Krokowskiego, mieszczanina gdańskiego.
  • 26. "Salvus conductus [a vi] et potentia, b.m. 9 VIII 1553 k. 13. Dla Szymona Pośpiecha, pisarza jaworowskiego.
  • 27. "Bannitio, b.m., ok. 1553] k. 13-13v. Formularz
  • 28. "Manda[tum univer]sale pro capiendo bannito [Hieronimo Żelisławski cive Gedanensi], b.m., ok. 5 VIII 1553] k. 13v-14.
  • 29. "Proscriptus [Joannes Czodorek] capiendus mandatur, Łomża 12 X, ok. 1553] k. 14. Na mocy cortisanum
  • 30. "Sublatio bannitionis [Stanislai Wroblewski Wąwolnicensis], Wilno 29 IX 1554 k. 14v.
  • 31. "Liberatio domus [Stradomiae], Piotrków, ok. 1553] k. 14v-15. Dla Bartłomieja Sabinki, archidiakona lubelskiego, lekarza królewskiego.
  • 32. "Exemptio a iurisdictione et oneribus horti Nicolai Alancze [Alantsee] civis Cracoviensis, Kraków 16 VIOII k. 15-15v.
  • 33. "Exemptio [Lucae Razek civis Posnaniensis?] a iurisditione tantum brevis, b.m., ok. 1553] k. 15v.
  • 34. "Littere passus Bernardo Soderino Italiam versus eunti, Knyszyn 1 XI, ok. 1553] k. 16.
  • 35. "[Littere passus dla Stanisława Jasińskiego archidiakona wileńskiego, sekretarza królewskiego], b.m., ok. 1553] k. 16v.
  • 36. "[Littere passus do Włoch dla Andrzeja Maczalskiego], Piotrków 6 III 1552 k. 16v.
  • 37. "[Littere passus dla Andrzeja Górki], b.m., ok. 1553] k. 16v.
  • 38. "[Littere passus do Włoch dla Marcina N., ujeżdżacza koni królewskich], b.m., ok. 1552] k. 17.
  • 39. "[Littere passus dla Wilhelma, kupca krakowskiego, udającego się do Anglii i Szkocji], b.m., ok. 1552] k. 17.
  • 40. "Salvus conductus Hieronimo Rud [Ridt] mercatori Posnaniensi, Wilno 24 VI 1554 k. 17v.
  • 41. "Salvus conductus Michaeli Lubocki ab arbitrum Regium datus, b.m., ok. 1554] k. 17v-18.
  • 42. "Salvus conductus Barbarae N ad sex menses donec controversia de divortio dirimatur, b.m., ok. 1554] k. 18.
  • 43. "Tutoria Szathanek [Girz] civis Bydgostiensis, b.m., ok. 1554] k. 18v. Wyznaczenie Jana Kaczyńskiego, wójta bydgoskiego, na opiekuna córek Szatanka, Elżbiety i Danieli.
  • 44. "Exemptio a iurisditione observationibus quae societatis artis mensariae, Kraków 14 IX 1554 k. 18v-19.
  • 45. "Negociandi potestas externo in Regno data [mercatori Galeazzo Guciardini], Kraków 15 IX 1553 k. 19-19v.
  • 46. Administratio bonorum iure caduco devolutorum ad RM [Sigismundum Augustum] Adamo Wilkanowski castellano Vissogrodiensi, capitaneo Ciechanoviensi commissa, Kraków 20 X 1553 k. 19v.
  • 47. "Potestas iudicandi famulorum RM [Sigismundi Augusti] Joanni Bonero castellano Chelmensi data, Opoczno 28 X 1553 k. 19v-20.
  • 48. "Consensus super resignationem subdapiferatus, Rawa 30 X, ok. 1553] k. 20-20v. Stanisław Karwicki, stolnik sandomierski, rezygnuje na rzecz brata Marcina, dworzanina królewskiego.
  • 49. "Consensus super venditionem certarum arearum, Kraków 18 VIII 1553 k. 20v.
  • 50. "Venditio consensu confirmata, Kraków 16 VIII 1553 k. 20v-21.
  • 51. "Immunitas a theloneo [Brigidae Husnerim civi Wratislaviensi], Kraków 16 VIII 1553 k. 21.
  • 52. "Mandatum pro Buscensibus [Jacobo Ostrowski theloneorum Leopoliensis, Lublinensis, Sandomiriensis arendatori], Kraków 18 VIII 1553 k. 21-21v. O zwolnienie Buska z ceł.
  • 53. "[Calisiensibus et Posnaniensibus theloneorum seu camerarum notariis], Kraków 14 VIII 1553 k. 21v.
  • 54. "[Vectigalium immunitas Stanislao Tęczyński castellano Leopoliensi], Kraków, ok. 1553] k. 22.
  • 55. "Vectigalium Immunitas Bernardo Soderino mercatori Florentino, Kraków 14 II 1553 k. 22.
  • 56. "Vectigalium immunitas in alium translata, Kraków 15 II 1553 k. 22-22v. Reihold Crocawi (Krokowski), mieszczanin gdański, zrzeka się przywileju na rzecz Wojciecha Raczkowskiego, złotnika krakowskiego.
  • 57. "Ius eximendae advocatiae in alium transfusum, Kraków 6 III 1553 k. 23-24.
  • 58. "Consensu venditio confirmata, Wilno 2 XI 1552 k. 24. Helena Gemba, żona sołtysa ze Starkenberg, czyli Słup, razem z synem swoim Pawłem sprzedaje 8 wolnych łanów Pawłowi Gaścińskiemu z zamku malborskiego.
  • 59. "Exemptio ex iurisditione seculari et incorporatio ecclesiastica, Kraków III 1553 k. 24v. O łan we wsi Chrusiniewo kupiony przez proboszcza w Górkach od Jana i Stanisława.
  • 60. "Exemptio a constitutionibus et observationibus Artis Mensariae, b.m. [ok 1553 k. 24v-25. Dla stolarza Jerzego Szwarca i jego towarzyszy.
  • 61. "Iurisditio capitaneus Opoczniensis, Rawa 30 X, ok. 1553] k. 25. Dla Anny Łaskiej, wdowy po Stanisławie Łaskim ze Sprowy, staroście opoczyńskim
  • 62. Donatio capitaneus Cracoviensis Joanni Ociski regni cancellario post mortem Petri Kmitae, palatini Cracoviensis, Knyszyn 10 XII 1553 k. 25v-26.
  • 63. Donatio capitaneus Marieburgensis, Wilno 8 X 1554 k. 26v-27. Stanisławowi Myszkowskiemu, wojskiemu krakowskiemu, po śmierci Feliksa Szreskiego z Sokołowa, wojewody płockiego.
  • 64. "Advitalitas super eundem capitaneatum Marieburgensem Stanislao Miskowski tribuno Cracoviensi, Wilno 16 X 1554 k. 27-27v.
  • 65. "Donatio burgrabiatus in civitate Elbimgensi [Henrico Sifrid consuli Elbigensi], Wilno 31 VIII 1554 k. 27v.
  • 66. "Stipendium, Kraków 14 VIII, ok. 1553] k. 27v-28. 200 talarów dla Adama Konarskiego, prepozyta poznańskiego, sekretarza królewskiego.
  • 67. "Quietatio, b.m. [28 VIII 1552] k. 28. Jan Kościelecki, wojewoda łęczycki, kwituje odbiór 12 000 talarów od braci Górków.
  • 68. "Renuntatio litis, b.m., ok. 1553] k. 28-28v. Spór Stanisława Kołodzieja z magistratem gdańskim.
  • 69. "Potestas negociandi [Joanni Wath seu Scoto] permissa, b.m, ok. 1553] k. 28v.
  • 70. "Palatinus Sendomiriensis renunciatus, b.m. 16 II, ok. 1553] k. 28v-29.
  • 71. "Donatio palatinatus Dendomiriensis Stanislao Teczyński capitaneo Lublinensi et Belzensi, castellano Leopoliensi, Lublin 16 III 1554 k. 29-29v.
  • 72. "Nicolaus Odnowski Herburt palatinus Cracoviensis creatus post mortem Petri Kmitae palatini Cracoviensis, Lublin 16 III 1554 k. 30v.
  • 73. "Joannes de Dambrowicza [Firlej] capiatneus Casimiriensis in castellanum Belzensem creatus, Parczów 26 IV, ok. 1552] k. 31.
  • 74. "Revisio aggeris, Kraków 14 VIII, ok. 1554] k. 31.
  • 75. "Commisio ad eximensa bona [de manibus successorum Joannis Kościelecki palatini Lanciciensis], b.m., ok. 1553] k. 31-31v.
  • 76. "Commisio ad eximensa bona [advocatiae seu scultetiae Valentino Lubczyński], Kraków 15 VIII 1553 k. 31v-32.
  • 77. "Mandatum ad eundem, Knyszyn 26 XI 1553 k. 32-32v.
  • 78. "Mandatum ad priorem, Knyszyn 26 XI 1553 k. 32v.
  • 79. "Commissio, Kraków 15 III 1553 k. 33.
  • 80. "Commissio, Kraków 18 VIII 1553 k. 33v-34.
  • 81. "Institutio thelonei sive vectigalis in villa Lopaczin, Brześć Lit. 3 V 1554 k. 34-34v.
  • 82. "Immunitas civitatis [Tolkmicko] exustae [1550], Piotrków, ok. 1553] k. 34v-35.
  • 83. "Liber usus sylvarum datur, Piotrków [13 I 1554] k. 35.
  • 84. "Donatio hortulaniae Stanislao Teczyński castellano Leopoliensi, capitaneo Lublinensi et Belzensi, Kraków 5 III 1553 k. 35v.
  • 85. Ius cauducum Joanni Bukowski aulico regis donatum, Wilno 5 XI 1552 k. 36.
  • 86. "Translatio ex iure Culmensi in ius Polonicum, Lublin 28 III 1554 k. 36.
  • 87. "Potestas propinandi Ruthenis eius potus idiomate Polonico gorzalka nuncupatur facta, Kraków 22 III 1553 k. 36v.
  • 88. "Privilegium potestatem iudicandi datam in se continens, Kraków 21 III 1553 k. 37-37v.
  • 89. "Iurisditio capitaneatus Valcensis concessa, Wilno 10 VI 1554 k. 37v-38.
  • 90. "Surrogatio ad iudicia ecercenda in capitaneatu Valcensi Mathiae Mokronowski, b.m., ok. 1554] k. 38.
  • 91. "Bona monastica [Andreae, Jacobo, Matthiae] Koludskim administranda commissa assensu regis confirmantur, Wilno 15 VII b.d. k. 38-38v.
  • 92. "Assensus Regius super extruendum molendinum [Stanislao Bielski plebano Pczimensi], Kraków 23 IV 1553 k. 38v-39.
  • 93. "Donatio domus [Petricoviae sitae Jacobo Joanni Caralio Veronensi barbitonsori Regio], Wilno 19 XI 1552 k. 39-39v.
  • 94. "Coadiutoria, b.m., ok. 1553] k. 39v-40.
  • 95. Dekret królewski skazujący Mężyńskiego na więzienie i odszkodowanie za krzywdę wyrządzoną Markowi Łukaszewiczowi], Kraków 23 VII 1553 k. 40.
  • 96. "Privilegium apellandi modum [post iudicium bannitum in civitate Gedanensi] prescribens, Kraków 16 VIII 1553 k. 40v-41.
  • 97. "Immunitas a contributionibus et exactionibus hospitalibus S. spiritus et Divae Elisabethae in civitate Gedanensi sitis, Kraków 19 VIII 1553 k. 41-41v.
  • 98. "Venditio molendini [Stanislao Costensi], b.m., ok. 1553] k. 41v-42.
  • 99. Zwolnienie mieszkańców Szczurowa od podatków dla zachęty do odbudowania sześciokrotnie palonego miasta], Kraków 7 IX 1553 k. 42-42v.
  • 100. "Libertas omne genus mercaturae in Regno exercendae [Joanni Friderico - civi Gedanensi], b.m.d. k. 42v-43.
  • 101. "Salvus conductus [Martino Izdbieński de Rusiec, archidiacono Posnaniensi et canonico Gnesnensi a iniuria in fundo Polanowo], Wilno 19 VII b.d. [1554] k. 43-43v.
  • 102. "Privilegium sive foralia oppido Stumensi concessum, Kraków 9 VIII 1553 k. 43v-44.
  • 103. "Donatio tercii mercatus oppidi Zloczow, Kraków 16 VIII 1553 k. 44-44v.
  • 104. "Donatio villae Newmark sive Nowitarg in capitaneatu Stumensi iure feudi Achacio Czema, palatino Marieburgensi, Kraków 9 VIII 1553 k. 44v-45v.
  • 105. "Donatio iure feudi villae Borzunicze Regiae in territorio Proszoviensi Sigismundo Fanelli Italo, coquinae RM [Sigismundi] senioris, magistro, Lublin 16 IV 1554 k. 45v-46v.
  • 106. "Stipendium [100 floreni] eidem Sigismundo [Fanello Italo] in Zuppis Cracoviensibus assignatum, Lublin 16 IV 1554 k. 46v-47.
  • 107. "Audicatio annorum Octaviano Gucci [de Węzorow], Lublin 26 II 1554 k. 47.
  • 108. "Tutoria per eundem [Octavianum Gucci de Węzorow] bonorum suorum palatino Sendomiriensi Stanislao de Thenczin ad triennum commissa, Lublin 6 III 1554 k. 47-47v.
  • 109. "Contractus de matrimonio inito per [...] Albertum Czarnkowski cum [...] Barbara comite de Gorka, Wilno 14 VI 1554 k. 47v-49v.
  • 110. "Inscriptio omnium bonorum iure advitalico [...] Barbarae comiti de Gorka per [...] Albertum Czarnkowski ratione dotalicii facta, Wilno 14 VI 1554 k. 49v-50v.
  • 111. "Privilegium contra exemptiones civitati Cracoviensi concessum, Wilno 28 X 1554 k. 50v-51v.
  • 112. "Privilegium de nobilitate Joannis Poborski, b.m., ok. 1554] k. 51v.
  • 113. "Confirmatio constitutionum contubernii doleatorum civitatis Gedanensis, Gdańsk 29 VIII 1552 k. 52.
  • 114. "Confirmatio privilegii generalis civitati Premisliensi concessa, Knyszyn 25 XI 1553 k. 52-53v.
  • 115. "Magistratus Leopoliensis authoritas per Cracoviensi, b.m., ok. 1553] k. 53v-54.
  • 116. Wyznaczenie Jana Przerębskiego, podkanclerza w.kor. i prepozyta krakowskiego, oraz Andrzeja Przecławskiego, dziekana poznańskiego, kanonika krakowskiego, sekretarza królewskiego, na egzekutora testamentu Samuela Maciejowskiego, biskupa krakowskiego], b.m.d. k. 54-54v.
  • 117. "[Immunitas Annae Leonardi Wild, civis Gedanensis, uxori concessa, pecuniam ex negotiatione acquisitam non creditoribus mariti, sed liberis suis concedendam], b.m., ok. 1552] k. 54v-55.
  • 118. Odpowiedź władzom miejskim Gdańska w sprawie właściwego sądu do cięższych wykroczeń], Wilno 28 XI 1552 k. 55-55v.
  • 119. "[Stanisław Tęczyński, kasztelan lwowski, wykupuje z rąk Marcina Grocholskiego wójtostwa Okalów i Humnin i przyłącza je do starostwa lubelskiego], Gdańsk 18 VIII 1552 k. 55v.
  • 120. Pozwolenie na sprzedaż piwa po wsiach i miasteczkach, warzonego w Kazimierzu krakowskim], {iotrków 13 IV 1552 k. 55v-56.
  • 121. Prawp patronatu i prezenty nad kościołem wilczyńskim i nowogrodzkim dla Jana Przerębskiego, podkanclerza w.kor., Stanisława Markulskiego, kanonika wileńskiego, Mikołaja Trzebuchowskiego, burgrabiego krakowskiego], Knyszyn 1552 k. 56-56v.
  • 122. Wytyczenie granic grobli stawu w Zalesiu, powiatu lwowskiego, na prośbę Mikołaja Hynka, podstarosciego lwowskiego], Kraków 24 III 1553 k. 56v-57.
  • 123. Uznanie za ważne wszystkich spraw urzędowych, załatwionych przez obywateli województwa poznańskiego, z upoważnienia wojewody Janusza Latalskiego], Kraków 26 III 1553 k. 57.
  • 124. Zakaz ściągania podatku i targowego od mieszczan poznańskich przez kasztelana brzezińskiego, starostę łęczyckiego, Jana Lutomirskiego], Kraków 26 III 1553 k. 57v-58.
  • 125. Zgoda królewska dla Sebastiana Noskowskiego, administratora dóbr Górków, na wymierzenie kary za wzniecenie pożaru], Kraków 1 IV 1553 k. 58.
  • 126. Zatwierdzenie dożywocia dla Macieja Kucharskiego na wójtostwie dobrzynieckim, w starostwie lwowskim], Kraków 1553 k. 58-58v.
  • 127. "[Jan Brandes, burgrabia i burmistrz gdański, o upoważnienie do odebrania pieniędzy od dłużników], Kraków 18 VII 1553 k. 58v.
  • 128. Uwolnienie od kary Marcina ab Alexwangen, sekretarza kancelarii królewskiej, za zabicie w obronie własnej Bartłomieja Fürstenberga], b.m., ok. 1553] k. 59.
  • 129. Zapewnienie prawa odwołania się do władzy królewskiej każdemu skazanemu za zbrodnię lub przestępstwo], Malbork, ok. 1553] k. 59.
  • 130. "Przywilej dla spadkobierców Marka Szarffenbergera, Mikołaja i Stanisława, na wydanie wykładu wiary, czyli ogłoszonego na synodzie piotrkowskim katechizmu i kazań Samuela Maciejowskiego], b.m. [1552] k. 59v-60v.
  • 131. Przywilej prowadzenia handlu w całym królestwie dla Jana Rozenbergera i Macieja Schmuthermeiera], Wilno 17 X 1552 k. 60-60v.
  • 132. "[Mikołaj Dzierzgowski, arcybp gnieźnieński, ręczy za Wojciecha i Jana Czudrów oraz ich synów, ze wynagrodzą krzywdy spowodowane podpaleniem, rabunkiem i rozlewem krwi], Kraków, ok. 1552] k. 60v-61.
  • 133. "Stanisław Tęczyński, kasztelan lwowski, uzyskuje pozwolenie na objęcie w dożywocie domu w Piotrkowie], Wilno 5 XI 1552 k. 61-61v.
  • 134. Pozwolenie dla Andrzeja Czarnkowskiego, biskupa poznańskiego, na pobieranie corocznie połowy dochodów od kapłanów diecezji], b.m. 17 II 1553 k. 61v.
  • 135. Pozwolenie dla Erazma Role, mieszczanina elbląskiego, na prowadzenie handlu w Elblągu], Kraków, ok. 1553] k. 61v-62.
  • 70. Mikołaj Odnowski Herburt, kasztelan przemyski, mianowany po śmierci Jana Tęczyńskiego, wojewody sandomierskiego.
  • 74. Marcin, Mikołaj i Paweł Wilczkowie ze wsi Lubienie o prawo myta z grobli i mostów.
  • 77. Do spadkobierców wójta Stanisława o stawienie się z dokumentami w związku z upoważnieniem Walentego Lubczyńskiego do wykupu wójtostwa.
  • 78. Do spadkobierców Jana Kościeleckiego, wojewody łęczyckiego, w sprawie wykupu z ich rąk miast królewskich.
  • 79. Skarga Górków: Łukasza - starosty buskiego, Andrzeja - starosty wałeckiego, Stanisława - starosty gnieźnieńskiego, na Jana Mieleckiego, wojewodę i starostę grodzieńskiego, o napaść na dobra Jaworów.
  • 80. Skarga Wojciech Wierzchlińskiego Ślązaka na Annę Pankową o podpalenie zabudowań.
  • 83. Piotrowi Boratyńskiemu, sekretarzowi królewskiemu, burgrabiemu krakowskiemu.
  • 84. Ogród po Dorocie Gawronkowej prawem kaduka przeszedł na króla.
  • 85. Spadek po Marku Lubomirskim.
  • 86. Stanisław Kostka ze Sztemberku, wojewoda chełmiński, podskarbi ziem pruskich, starosta tczewski i golubski.
  • 89. Dla Andrzeja Górki.
  • 94. Dla Andrzeja Czarnkowskiego, prepozyta gnieźnieńskiego, sekretarza królewskiego, prawo następstwa na biskupstwo poznańskie.
  • 208. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 84v-85.
  • 209. "Crosnensibus, b.m., ok. 1554] k. 85-85v.
  • 210. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 85v.
  • 211. "Petro de Dambrowicza [Firlej] palatino Lublinensi et terrarum Prussiae, b.m., ok. 1554] k. 86.
  • 212. "Foelici Szreński palatino Plocensi, b.m., ok. 1554] k. 86-86v.
  • 213. "Joanni Dzirgowski [Dzierzgowski] palatino Mazoviensi, b.m. [po 1554] k. 86v.
  • 214. "Janussio de Kosczieliecz [Kościelecki] palatino Siradiensi, b.m., ok. 1554] k. 86v.
  • 215. "Joanni comiti in Tarnow [Tarnowski] castellano Cracoviensi, b.m., ok. 1557] k. 86v-87.
  • 216. "Capitaneo Radomiensi, b.m., ok. 1554] k. 87.
  • 217. "Petro Kmita palatino Cracoviensi, b.m., ok. 1553] k. 87-87v.
  • 218. "Foelici Szreński palatino Plocensi, b.m., ok. 1554] k. 87v.
  • 219. "Joanni Dzialinski palatino Pomeraniae, b.m., ok. 1554] k. 87v.
  • 220. "Capitaneo Plocensi, b.m., ok. 1554] k. 87v-88.
  • 221. "Joanni Dzierzgowski palatino Mazoviensi, b.m.d. k. 88.
  • 222. Skarga biskupa poznańskiego (Andrzeja Czarnkowskiego?) na Mikołaja Przetockiego o lekceważenie kary interdyktu], b.m. [po 1553] k. 88-88v.
  • 224."Joanni de Mielicz [Mielecki] palatino Podoliensi, b.m. [po 1548] k. 88v-89.
  • 225."Palatino Russiae [Petro Firlej de Dąbrownica], b.m., ok. 1553] k. 89.
  • 226. "Palatino Podoliensi [Joanni Mielecki], b.m. [po 1548] k. 89.
  • 227. "Capitaneo Radomiensi, b.m., ok. 1553] k. 89-89v.
  • 228. "Ad eundum [capitaneum Radomiensem], b.m, ok. 1553] k. 89v.
  • 229. Skarga magistratu toruńskiego na Józefa Czetkowskiego o najazd zbrojny na Lubicz], b.m., ok. 1553] k. 89v-90.
  • 230. Skarga klasztoru w Żarnowcu na Jerzego Krokowskiego o granice pól], b.m. [po 1550] k. 90.
  • 231. "Commissariis nostris Sigismundus Augustus, b.m. [po 1550] k. 90v.
  • 232. "Pro subdito profugo reddendo Erasmo Krethkow [Kretkowski] castellano Gneznensi, b.m. [po 1551] k. 90v.
  • 233. Skarga wikariusza z Zambrowa Andrzeja Zaleskiego i Mikołaja podskarbicjanusa o nadmierne obciążenie podatkowe] b.m., ok. 1553] k. 90v-91.
  • 234. Skarga Piotra (nazwisko uszkodz.), proboszcza stobnickiego, o zajęcie części gruntu i dziesięciny], b.m., ok. 1553] k. 91-91v.
  • 235. "Castellano Leopoliensi [Stanislao Tęczyński], b.m., ok. 1553] k. 91v.
  • 236. "Erasmo de Cretkow [Kretkowski], castellano Gneznensi et capitaneo Pysdrensi, Stanislao Sendzivogio de Czarnkow [Czarnkowski] referendario et secretario Regio, b.m., ok. 1553] k. 91v-92.
  • 237. "Thesaurario Regni Spytkoni Jordan de Zakliczyn, b.m., ok. 1553] k. 92.
  • 238. "Palatino Plocensi Faelici Szreński, Knyszyn 18 XI 1553 k. 92-92v.
  • 239. Udzielenie pozwolenia Zygmuntowi Ligęzie, podczaszemu królewskiemu, na wykupienie zamku i dóbr w dożywocie], b.m.d. k. 92v.
  • 240. "Thesaurario Regni Spytkoni Jordan, Knyszyn 30 XI 1553 k. 92v.
  • 241. "Ad eundem [Spitconem Jordan], Knyszyn 9 XII [1553] k. 93.
  • 242. "Nicolao Odnowski [Herburt] palatino Sendomiriensi et capitaneo Leopoliensi, b.m. [1553] k. 93.
  • 243. "Palatino Culmensi Stanislao Kostka, b.m. [po 1551] k. 93-93v.
  • 244. "Capitaneo Cracoviensi, b.m. [1553] k. 93v.
  • 245. "Ad rectorem Collegii Cracoviensis [Antonium de Napachanie], Lublin 25 II 1554 k. 94.
  • 246. "Ad Spitek Jordan thesaurarium Regni, b.m., ok. 1554] k. 94.
  • 247. "[Capitaneo Maioris Poloniae Joanni Kościelecki], b.m., ok. 1554] k. 94-94v.
  • 248. "Palatino Plocensi [Foelici Szreński], Wilno 21 VI [po 1553] k. 94v.
  • 249. "Capitaneo Maioris Poloniae [Joanni Kościelecki?], Wilno VI [po 1553] k. 95.
  • 250. "Ad capitaneum Cracoviensem, Wilno 16 VII, ok. 1554] k. 95.
  • 251. "Thesaurario Regni [Spitkoni Jordan}, Wilno 23 VII, ok. 1554] k. 95-95v.
  • 252. "Maioris Poloniae capitaneo generali [Joanni Kościelecki], Wilno 25 VII 1554 k. 95v.
  • 253. "Thesaurario Regni [Spytkoni Jordan], Wilno 7 VIII, ok. 1554] k. 95v.
  • 254. "Palatino Culmensi [Stanislao Kostka}, Wilno 7 VII, ok. 1554] k. 96.
  • 255. "Ad eundem [palatinum Culmensem Stanislaum Kostka], Wilno 16 VIII, ok. 1554] k. 96.
  • 256. Rezygnacja sedziego kaliskiego Stanisława Wysockiego z urzędu pisarza wojewódzkiego], Wilno 18 VIII, ok. 1554] k. 96.
  • 257. "Capitaneo Premisliensi [Spytek Jordan de Zakliczyn thesaurario Regni], b.m., ok. 1554] k. 96-96v.
  • 258. "Palatino Marieburgensi [Joanni Achacio Czema], Orany 12 IX b.d. k. 97.
  • 259. "Palatino Plocensi Felici Szreński, Orany 13 IX, ok. 1552] k. 97.
  • 260. "Thesaurario Regni [Spytkoni Jordan], Wilno 29 IX, ok. 1554] k. 97.
  • 261. "Palatino Culmensi Stanislao Kostka, b.m.d. k. 97.
  • 262. "Ad eundem [Stanislaum Kostka] clausae, Wilno 6 X [1554] k. 97.
  • 263. "Palatino Lublinensi [Andreae Tęczyński], Wilno 6 X [1554] k. 97v.
  • 264. "[Janussio Latalski] palatino, [Petro Czarnkowski] capitaneo et castellano Posnaniensibus, Wilno 30 VII [1554] k. 97v-98.
  • 208. Skarga Elżbiety, zony Tomasza Pepersacka, na męża o trwonienie jej i swojego majątku.
  • 209. Skarga mieszkańców trzynastu miesteczek spiskich o zajęcie 82 kotłów do warzenia piwa i czterech naczyń pełnych.
  • 210. Pochwała za wiadomość o knowaniach miest hanzeatyckich z Moskwą oraz sprawa bicia monety.
  • 211. Skarga mieszkańców Zwolenia na odebranie im łąki i udogodnień miejskich.
  • 212. Przeciwko Stanisławowi Wituńskiemu i Janowi Kobiernickiemu o potajemną sprzedaż soli zamorskiej.
  • 213. Apelacja Anny Szczuckiej.
  • 214. Skarżą się Andrzej i Stanisław Górkowie o opieszałe płacenie poradlnego.
  • 215. Przekazanie synowi Janowi Krzysztofowi Tarnowskiemu starostwa sandomierskiego.
  • 216. O łamanie prawa w sposób niegodny chrześcijanina.
  • 217. W sprawie druku książek Jakuba Przyłuskiego.
  • 218. Skarga mieszczan płockich na krzywdę w ocaleniu pieprzu i szafranu.
  • 219. Spór magistratu puckiego z Michałem Jackowskim.
  • 220. Ujęcie i uwięzienie ojcobójcy Jabłonowskiego.
  • 223. "Palatino Russiae [Petro Firlej de Dąbrownica], b.m., ok. 1553] k. 88v.
  • 223. Skarga Zuzanny Sierzchowskiej na wojewodę i jego syna Mikołaja o najazd na dobra po mężu.
  • 224. Paweł Korytko i mieszkańcu wsi Rzeczyczany o branie drewna z lasów.
  • 225. Skarga N. na M. o należne z kontraktu postawy sukna.
  • 226. O aresztowanie złodziei na polach.
  • 227. O zabezpieczenie dóbr biskupstwa przed gwałtem i szkodami ze strony Andrzeja Ciołka z Uzarzewa.
  • 228. Andrzej Ciołek dopuszcza się wielkich gwałtów w dobrach biskupstwa poznańskiego Łaskarzew w ziemi radomskiej.
  • 231. Zakończenie sporu o granice pól między klasztorem w Żarnowcu a Jerzym Krokowskim.
  • 232. Wojciech Michalski o zwrot zbiegłego chłopa.
  • 235. O granice wsi Tatary, Krepecz i Swidnik w starostwie lubelskim.
  • 236. O gwałtach na mieszkańcach Środy dzierzawcy Wojciecha Pampowskiego.
  • 237. Rajcy krakowscy o zmniejszenie czopowego.
  • 238. Jan Hol o złe potraktowanie przez kantora Stanisława.
  • 240. Skarga mieszkańców Przemyśla na brud i błoto po kopaczach saletry.
  • 241. Wolność od cła dla mieszkańców i kuców lwowskich.
  • 242. Koszty sądowe w sprawie Jana Bąka, cieśli, z Małgorzatą Mardochną.
  • 243. Jan Lubodziejski, biskup chełmiński, w sprawie odmawiających opłaty zwanej płużne.
  • 244. O Żydów krakowskich nie dopuszczonych przez uczniów i studentów do miasta i handlu.
  • 245. O położenie kresu prześladowaniom Żydów przez studentów.
  • 246. O most na Sanie i zwolnienie od mostowego dla mieszkańców Lwowa.
  • 247. Bracia Górkowie o zwolnienie z poradlnego.
  • 248. O barcie w lasach sosnowych i na łąkach.
  • 249. Nakaz wypędzenia z Poznania heretyków wskzanych przez biskupa poznańskiego Andrzeja Czarnkowskiego.
  • 250. Wyznaczenie wykonawców testamentu zmarłego Jakuba biskupica, kanonika krakowskiego i lekarza królewskiego.
  • 251. Przedstawiciele cła ze starostwa sokalskiego na starostwo kamionackie.
  • 252. Wykupywanie przez szlachte domów w Poznaniu i uchylanie się od opłat miejskich.
  • 253. O wypłatę 4000 florenów Galeazzowi Gozzardinowi z Florencji.
  • 254. O dwa ogrody zajęte przez magistrat Elbląga, a należące z testamentu do króla.
  • 255. Przypomnienie o wypłaceniu 3000 florenów Achacemu Czemie, wojewodzie malborskiemu.
  • 257. Spór między Katarzyną Górką, wdową po Janie Kościeleckim, wojewodzie łęczyckim, a Krzysztofem Drojowskim o wykupienie wsi Mączkowce.
  • 258. Jan Netak, mieszczanin gdański, o zabranie mu pieniędzy po zmarłym ojcu.
  • 259. Nakaz złapania Samsona Skrzyneckiego, Czecha, który uciekł z więzienia.
  • 260. Królowa Katarzyna, żona Zygmunta Augusta, wzywa do przyjazdu Jerzego z Poznania, "ut eo ... sacrarum litterarum interprete utatur"
  • 261. Mianowanie Stanisława Myszkowskiego starostą i zarządcą zamku malborskiego.
  • 262. O przesłanie zestawienia dochodów ze starostwa i zamku malborskiego.
  • 263. O zastąpienie na sejmiku kasztelana lubelskiego Floriana Zebrzydowskiego przez innego urzędnika.
  • 264. Żydzi nie powinni przekraczać ściśle określonej liczby kupna domów w Poznaniu.
  • 136. "Marcin Nowowiejski otzrymuje zgodę na warzenie piwa na przeciąg dwóch lat bez opłat czopowych], Kraków 1 III 1553 k. 62.
  • 137. Zatwierdzenie dożywotniego przywileju dla Mikołaja z Praszczyc w sprawie przysięgi], Kraków 26 III 1553 k. 62v-63.
  • 138. Zatwierdzenie pisma króla Kazimierza Jagiellończyka o wolnym wyborze wójta Rusinów kamienieckich i jego uprownieniach], Kraków 26 III 1553 k. 63v.
  • 139. Poddanie pod wyłączny sąd marszałka królewskiego Jana Marii z Padwy, rzeźbiarza], Kraków 11 IV 1553 k. 63v-64.
  • 140. Mianowanie Bartłomieja Głogowskiego wojskim gostyńskim po śmierci Jana Dobrzykowskiego], b.m. 20 X 1552 k. 64.
  • 141. Zatwierdzenie prośby Fabiana Czemy, kasztelana gdańskiego, przejście przyznanego mu prawa lennego na misato Starogard na synów Achacego Czemy, wojewody malborskiego], Wilno 28 XII 1553 k. 64-64v.
  • 142. "[Maciej Drzewicki, kanonik krakowski, upoważnia swego brata Jana do załatwienia spraw majątkowych z Mikołajem z Bolonii], Kraków 12 VIII 1553 k. 64v.
  • 143. Zatwierdzenie Andrzeja Mniowskiego na sołectwie wsi Zawada w starostwie chęcińskim], Kraków 10 VIII 1553 k. 65.
  • 144. Pozwolenie dla Michała Nieżychowskiego i jego żony Katarzyny na prowadzenie handlu na rynku krakowskim], Kraków 20 IX 1553 k. 65-65v.
  • 145. Skarga tkaczy sandomierskich na rzucanie na nich obelg przez członków innych cechów], Łomża 9 X 1553 k. 65v-66v.
  • 146. Pozwolenie na zbudowanie śpichlerza we wsi królewskiej Benhoff w starostwie sztumskim dla Fabiana Czemy, kasztelana gdańskiego], Łomża 11 X 1553 k. 66v.
  • 147. "[Stanisław Tęczyński, kasztelan lwowski, wnosi o dalsze zwolnienie od czopowego we wsi Dzierzkowice w ziemi lubelskiej], Łomża 17 X 1553 k. 66v-67.
  • 148. Darowanie wszystkich kar Stanisławowi Ostrowskiemu skazanemu w sądzie grodzkim czerskim], Łomża 12 X 1553 k. 67.
  • 149. Zatwierdzenie na opactwie], Knyszyn 18 X 1553 k. 67v.
  • 150. Mianowanie nowego wojewody po śmierci wojewody łęczyckiego Jana Kościeleckiego], Knyszyn 21 X [1553] k. 67v-68.
  • 151. Odroczenie Stanisławowi Hozjuszowi, biskupowi warmińskiemu, zapłacenia części podatku do końca 1555 r.], b.m. 27 X b.d. k. 68.
  • 152. Zwolnienie na prośbę Stanisława Hozjusza kapituły kolegiaty Nowego Miasta od daniny należnej królowi], Knyszyn 28 X 1553 k. 68v.
  • 153. Mianowanie zastępcy Jana Działyńskiego, wojewody pomorskiego, do praw sądowych], Knyszyn 26 XI 1553 k. 68v.
  • 154. Dożywotni przywilej dla Stanisława Wolskiego, sekretarza królewskiego, na korzystanie z suchego drewna z lasów sochaczewskich], Knyszyn 19 XI 1553 k. 68v-69.
  • 155. Odroczenie Salomonowi Maskowiczowi spłaty długów wierzycielom], b.m. 11 XI 1553 k. 69-69v.
  • 156. Wykupienie starostwa bobrownickiego z Dobrzyniem, Rypinem i Nieszawą przez Pawła Działyńskiego, kasztelana słońskiego, Wojciecha Kryskiego, podkomorzego płockiego, i Michała Działyńskiego, starostę bobrownickiego], Knyszyn I 1553 k. 69v-70.
  • 157. Dla Stanisława Spławskiego 100 florenów rocznie z cła poznańskiego], Knyszyn 11 I 1554 k. 70-70v.
  • 158. Odesłanie do sejmu lubelskiego sporu o 1000 marek między zarządcą skarbu królewskiego a magistratem gdańskim], Knyszyn 21 I 1554 k. 70v.
  • 159. Skarga dzieci Jana Łomnickiego na Stanisława Golemowskiego o zabójstwo chłopa], b.m., ok. 1554] k. 71.
  • 160. "[Fabian Czema, kasztelan gdański, zwolniony na trzy lata z opłat z dóbr własnych i królewskich], Lublin 20 III 1554 k. 71.
  • 161. Zwolnienie Jana Brandesa z obowiązków burmistrza Gdańska], b.m., ok. 1554] k. 71v.
  • 162. Zgoda na wybranie Macieja Zakrzewskiego na podkomorzego poznańskiego], Lublin, ok. 1554] k. 71v-72.
  • 163. Potwierdzenie przywileju odpowiadania tylko przed królem dla burmistrza i urzedników Lwowa], Lublin 21 IV 1554 k. 72.
  • 164. O Obowiązku składania soli w Turobinie], Brześć Litewski 30 IV 1554 k. 72-72v.
  • 165. Zatwierdzenie Jana Konarskiego na urząd podsędka województwa sandomierskiego], villa Szałacz [Sołacz] 14 V 1554 k. 72v.
  • 166. "[Andrzej Lubczyński, mieszczanin poznański, przyjęty na służbę królewską], Wilno 10 VI 1554 k. 72v-73.
  • 167. Sprawa Piotra płatnerza], Opoczno 8 V, ok. 1554] k. 73-73v.
  • 168. Pozwolenie dla Wojciecha Czarnkowskiego, starosty kościańskiego, na wykupienie grodu i starostwa od wojewody Janusza Latalskiego?], b.m., ok. 1554] k. 73v-74.
  • 169. Prośba braci Górków: Łukasza, Andrzeja i Stanisława, o plac w Poznaniu dla ich sługi Serafina], Wilno 2 VI [1554] k. 74.
  • 170. Pozwolenie na składowanie 3000 beczek soli w Wyszogrodzie], Wilno 27 VIII 1554 k. 74v.
  • 171. Zatwierdzenie prośby urzędników miasta Gniewu na utrzymanie posiadanych dóbr], Wilno 31 VIII 1554 k. 74v.
  • 172. O utrzymanie dotychczasowej opłty i czynszu na majątku mieszkańców miasta Gniewu], Wilno 31 VIII [1554] k. 75.
  • 173. Zarekwirowanie przez biskupa Kamienia Pomorskiego bursztynu wartości 300 florenów], Wołkiniki 8 IX [1554] k. 75-76.
  • 174. Zezwolenie wydane Maciejowi Galickiemu na pożyczenie 200 florenów od kapituły włocławskiej], b.m. 28 X 1554 k. 76.
  • 175. Bracia Górkowie: Łukasz, Andrzej i Stanisław, w sprawie posagu ich siostry Katzryny, po śmierci jej męża Jana Kościeleckiego, wojewody łęczyckiego], [Wilno] 28 X [1554] k. 76v.
  • 176. Przyznanie Walentemu Lubczyńskiemu i potomkom dożywocia na wójtostwie Rzadka Wola w powiecie brzeskim], Wilno 28 X 1554 k. 76v.
  • 177. Oddanie w dożywocie Januszowi Kościeleckiemu, wojewodzie sieradzkiemu, dworu w Piotrkowie], Wilno 2 XI 1554 k. 77-77v.
  • 178. "Gedanensibus, b.m.d. [15 II 1553] k. 78.
  • 179. "Gedanensibus, b.m. [24 VII 1554] k. 78-78v.
  • 180. "Gedanensibus, Wilno 29 [... ok. 1554] k. 78v.
  • 181. "Gedanensibus, Wilno [23 VII 1554] k. 78v-79.
  • 182. "Gedanensibus, b.m. [4 V 1555] k. 79.
  • 183. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 79v.
  • 184. "Elbigensibus, b.m., ok. 1554] k. 79v-8.
  • 185. "Elbigensibus, b.m., ok. 1554] k. 80.
  • 186. "Posnaniensibus, b.m., ok. 1554] k. 80.
  • 187. "Matthiae Mokronowski fisci Posnaniensis procuratori, b.m., ok. 1554] k. 80v.
  • 188. "Posnaniensibus, b.m., ok. 1554] k. 80v.
  • 189. "Terrarum Prussiae consiliariis, b.m., ok. 1554] k. 80v.
  • 190. Nakaz władzom Krakowa załatwienia sporu o ogród Jana Kleczowskiego z Jerzem Struszem], b.m., ok. 1554] k. 81.
  • 191. "Cracoviensibus, b.m., ok. 1554] k. 81-81v.
  • 192. "Cracoviensibus, b.m., ok. 1554 k. 81-81v.
  • 193. "Cracoviensibus, b.m., ok. 1554] k. 81v.
  • 194. "Cracoviensibus, b.m., ok. 1554] k. 81v.
  • 195. "Cracoviensibus, b.m.d. k. 81v-82.
  • 196. "Leopoliensibus, b.m., ok. 1554] k. 82.
  • 197. "Premysliensibus, b.m., ok. 1554] k. 82.
  • 198. "Gedanensibus, b.m., ok. 1548] k. 82v.
  • 199. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 82v.
  • 200. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 82v-83.
  • 201. Zatwierdzenie burgrabiego Henryka], b.m., ok. 1554] k. 83.
  • 202. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 83-83v.
  • 203. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 83v.
  • 204. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 83v-84.
  • 205. "Gedanensibus, b.md. k. 84.
  • 206. "Elbigensibus, b.m.d. k. 84.
  • 207. "Elbigensibus, b.m., ok. 1554] k. 84v.
  • 149. Formularz.
  • 150. Formularz.
  • 153. Formularz.
  • 178. Do burmistrza i rajców gdańskich o niewykonanie orzeczenia sądu królewskiego w sprawie Anglika Cutberta Blunda.
  • 179. Wstrzymanie dekretu królewskiego przeciw Cutbertowi Blundowi aż do rozstrzygnięcia sporu między jego poręczycielami i przeciwnikami.
  • 180. Paweł Holstein, mieszczanin gdański, oświadcza Janowi Kop, rządcy lasów litewskich, że ma odpowiednie dowody przeciwko jego adwersarzom.
  • 181. O przepytanie świadków w sprawie Cutberta Blunda.
  • 182. Zalecenie królewskie udzielenia wszelkiej pomocy prawnej Anglikowi Cutbertowi Blundowi.
  • 183. Nagana królewska za niezałatwienie sprawy Gottschalka Zimmermanna o część po matce.
  • 184. O zagarnięcie gruntu należącego do klasztoru brygidek.
  • 185. Zajęcie dwóch ogrodów należących do króla.
  • 186. Zajęcie przez urzędnika skarbowego Macieja Mokronowskiego majątków oskarżonych i uwięzionych za herezję.
  • 187. W sprawie sprzedaży majątku heretykom.
  • 188. Zarządzenie władz miejskich Poznania w sprawie dóbr heretyków.
  • 189. Piotr Schissentauber, mieszczanin elbląski, w sprawie majątku po brygidkach.
  • 191. O udział Jana Kleczowskiego, rajcy krakowskiego, i Kurzelnikowej w podziale dóbr zwanych Kauffmanowskie.
  • 192. Spór z Sebastianem Mączyńskim, aptekarzem, o zapłacenie za towar Janowi Kleczowskiemu.
  • 193. Skarga Stanisława Kiernozka, mieszczanina krakowskiego, o odebranie mu opiekuństwa.
  • 194. O udział Jana Kleczowskiego w połowie zabudowań i majątku zwanego Kauffmanowskie.
  • 195. Skarga Reinholda Krokowskiego, mieszczanina gdańskiego, na Wojciecha Raczkowskiego, złotnika krakowskiego, o przywilej wywożenia soli.
  • 196. O zapewnienie bezpieczeństwa Janowi Siano zagrożonemu przez Stanisława Szulca.
  • 197. Skarga miasta Lwowa o wymuszenie nisłusznych podatków.
  • 198. O podział dóbr między Gottschalkiem Zimmermannem a Jakubem Abtzagen.
  • 199. Spór o handel między Wawrzyńcem Glotterem a Mateuszem Szulcem.
  • 200. Rozstrzygnięcie sporu o dług miedzy Janem Kromerem a Brygidą Ferber.
  • 202. Skarga braci Adriana i Michała Koselerów, mieszczan gdańskich, na delegatów miast hanzeatyckich.
  • 203. O wzięcie pod opiekę Filipa Wolfganga, lekarza i nowo nawróconego Żyda, przed wierzycielami.
  • 204. O zabezpieczenie przewozu zboża z dóbr siostry królewskiej Anny Jagiellonki (?).
  • 205. Cech krawców gdańskich w obronie swoich praw.
  • 206. O wykonanie dekretu królewskiego w sprawie Kaspra Rosentaga i Andrzeja Lewaldta.
  • 207. W sprawie oczyszczenia Nogatu z piasku i umożliwienia żeglugi.
  • 265. "Palatino Culmensi [Stanislao Kostka], b.m. 6 X b.d. k. 98.
  • 266. "[Stanisław Kostka, wojewoda chełmiński, zawiadamia o objęciu przez Stanisława Mydszkowskiego wakujacego starostwa i zamku ma;lborskiego], Wilno 6 X 1554 k. 98.
  • 267. "Regni Poloniae cancellario [Joanni Ocieski], Wilno 6 X [1554] k. 98v.
  • 268. "Palatino Siradiensi [Janussio Kościelecki], Wilno 31 X [1554] k. 98v.
  • 269. "Ad eundem [palatinum Siradiensem Janussium Kościelecki], b.m.d. k. 99
  • 270. "Castellano Posnaniensi [Petro Czarnkowski], b.m. [po 1552] k. 99.
  • 271. Skarga mieszczan kaliskich na przebywającego w ich mieście obłożonego interdyktem Hieronima Wojewódkę-Łukowskiego, co uniemożliwia im uczestnictwo w nazbożeństwach], b.m., ok. 1554] k. 99.
  • 272. "Palatino Russiae [Nicolao Sieniawski], b.m., ok. 1554] k. 99-99v.
  • 273. "Joanni Bonar [Boner] castellano Biecensi, capitaneo Rabstynensi et Scepuciensi, b.m., ok. 1554] k. 100.
  • 274. "Ad exactorem, b.m., ok. 1554] k. 100.
  • 275. "Ad eosdem exactores, b.m., ok. 1554] k. 100-100v.
  • 276. "Petro Boratyński vicecapitaneo Cracoviensi, Poznań 19 VI 1552 k. 100v.
  • 277. "Castellano Radomiensi [Nicolao Myszkowski], b.m., ok. 1550/1554] k. 101.
  • 278. "Officialibus terrestribus Siradiensibus, b.m., ok. 1554] k. 101.
  • 279. "Capitaneo Zakroczimensi [Matthaeo Chądzyński], b.m., ok. 1554] k. 101-101v.
  • 280. Przewożenie nadmiernej ilości soli zamorskiej w starostwie NN], b.m.d. k. 101v.
  • 281. "Hieronimo Rozrażewski [Rozdrażewski], b.m.d. k. 101v.
  • 282. "Castellano Zavichostiensi Joanni Spytek de Tranow [Tarnowski], b.m., ok. 1552] k. 102.
  • 283. "Jacobo Ostrowski [Sendomiriensi, Leopoliensi et Lublinensi] theloneatori, b.m., ok. 1552] k. 102.
  • 284. "Alberto Czarnkowski capitaneo Costensi, b.m., ok. 1552] k. 102-102v.
  • 285. "Pomierowski aulico Regio, Torunii 19 VI 1552 k. 102v.
  • 286. "Joanni Opaliński, b.m., ok. 1552] k. 102v-103.
  • 278. "Teloneatori Leopoliensi [Jacobo Ostrowski], b.m., ok. 1552] k. 103.
  • 288. "Joanni Bonar castellano Chelmensi et magno procuratori Cracoviensi, b.m., ok. 1552] k. 103v.
  • 289. "Capitaneo Thenczinensi, Piotrków 16 III 1552 k. 103v.
  • 290. Skargi przewoźników rzecznych na zbyt wielkie opłaty], b.m., ok. 1552] k. 103v.
  • 291. "Castellano Chelmensi et magno procuratori Cracovinsi Joanni Boner, b.m., ok. 1552] k. 104.
  • 292. "Jacobo Ostrowski [Sandomiriensi, Leopoliensi et Lublinensi teloneatori], b.m., ok. 1552] k. 104.
  • 293. "Capitaneo Brodnicensi, b.m., ok. 1552] k. 104v.
  • 294. Wymierzenie Janowi Zalewskiemu 30 łanów litewskich w starostwie radomskim], b.m., ok. 1552] k. 104v.
  • 295. "Nicolao Bogusz castellano Crasnostaviensi, b.m., ok. 1552] k. 104v-105.
  • 296. Bunt wieśniaków we wsi Żukowo], b.m., ok. 1553] k. 105-105v.
  • 297. Polecenie przesłuchania stron w sprawie buntu chłopów w Żukowie], b.m., ok. 1553] k. 105v.
  • 298. "Zuppario Russiae terrarum, b.m., ok. 1553] k. 105v.
  • 299. "Capitaneo Brodnicensi [Raphaeli Działyński], b.m. k. 106.
  • 300. "Capitaneo Cirnensi, b.m., ok. 1553] k. 106.
  • 301. "Capitaneo Lublinensi [Stanislao Tęczyński], b.m., ok. 1553] k. 106.
  • 302. "Capitaneo Camenecensi, b.m. 23 IV 1553 k. 106v.
  • 303. "Jacobo Nokoszewski exactori palatinatus Posnaniensis, b.m., ok. 1553] k. 106v.
  • 304. Judicio terrae Sanociensis, b.m., ok. 1553] k. 106v-107.
  • 305. "Vicecapitaneo Leopoliensi, b.m., ok. 1553] k. 107.
  • 306. "Pędzenie gorzałki przez Żydów chełmskich], Kraków 21 VII, ok. 1553] k. 107-107v.
  • 307. "Vicecapitaneo Chelmensi, b.m., ok. 1553] k. 107v.
  • 308. "Judici, subiudici et notario Calissiensibus, b.m., ok. 1553] k. 107v-108]
  • 309. "Capitaneo Nove Civitatis Corczin, b.m., ok. 1553] k. 108.
  • 310. "Jacobo Leszczyński Plocensi exactori, b.m., ok. 1553] k. 108.
  • 311. "Capitaneo Camenecensi, b.m., ok. 1553] k. 108v.
  • 312. "Jacobo a Barthem doctori et fisico Gedanensi, Adamo Trebnitz civi Gedanensi et scabino iudicii Terrestris Dirsoviensis, b.m., ok. 1553] k. 108v-109.
  • 313. [Baltazar Danowicz i Stanisław Damięcki de Remzdorff wnoszą skargę o zajęcię świń z ich posiadłości], Knyszyn 7 XI, ok. 1553] k. 109.
  • 314. "Judici et scabinis terrestribus Dirszoviensibus, Knyszyn XI 1553 k. 109-109v.
  • 315. "Judici et scabinis terrestribus Czluchoviensibus, b.m. 6 XI, ok. 1553] k. 109v.
  • 316. "Capitaneo Belzensi, Knyszyn 21 XII 1553 k. 109v.
  • 317. "Barbarae Joannis Magero [Magiera] coniugi nunc viduae, Knyszyn b.m. [21 XXII 1553] k. 110.
  • 318. "Capitaneo Lublinensi [Stanislao Tęczyński], Knyszyn I 1554 k. 110-110v.
  • 319. "Capitaneo Camenecensi, Knyszyn I 1554 k. 110v.
  • 320. "Joanni Verden, b.m., ok. 1554] k. 110v.
  • 321. "Capitaneo Radzieioviensi, b.m., ok. 1554] k. 111.
  • 322. "Joanni Boneer, Knyszyn 25 I 1554 k. 111-111v.
  • 265. Przekazanie starostwa i zamku malborskiego Stanisławowi Myszkowskiemu.
  • 267. Skarga 13 miast spiskich na utrudnianie handlu w królestwie przez mieszczan sądeckich.
  • 268. Pozwolenie na używanie soli zamorskiej z powodu braku własnej.
  • 269. Skarga braci Górków na Janusza Kościelckiego z powodu zajęcia straostwa wałeckiego po śmierci ich ojca.
  • 270. Skarga Żydów poznańskich na zbyt wysokie opłaty targowe.
  • 272. Jan Młodecki przeciw Mikołajowi Kąsek Młodeckiemu o szkody.
  • 273. Skarga kapituły krakowskiej na Bonera o zajęcie placu.
  • 274. W sprawie wymiaru podatku od bogatszych Żydów.
  • 275. Przypomninie, ze danina od Żydów ma być pobrana od ilości dymów.
  • 276. Nakaz zajęcia wydrukowanych w Krakowie statutów Jakuba Przyłuskiego.
  • 277. Skarga Aleksandra Brandesa o zajęcie przez kasztelana części wsi Grabiszyce.
  • 278. Stanisław Wolski, wojski sieradzki i starosta gostyński, w sprawie sporu granicznego o wsie Struńsko i Chonie.
  • 279. Apolonia Kurzekowicz wnosi skargę na Andrzeja Swinochowicza o zgwałcenie córki.
  • 280. Formularz.
  • 281. Jan i Sebastian Zbyszewscy przeciw Rozdrażewskiemu o przetrzymanie oddanej w opiekę siostry stryjecznej Barbary Łukawskiej.
  • 282. O niezgodne z prawem zarządzenie Jana Pstrokońskiego wobec dzieci Mikołaja Grudziewskiego.
  • 283. O zapłacenie pieniędzmi za cła sumy należnej Erazmowi Lubomirskiemu.
  • 284. O spisanie i przekazanie królowi pieniedzy, srebra i złota darowanych przez Piotra Opalińskiego.
  • 285. O przekazanie braciom Górkom starostwa wałeckiego.
  • 286. piotr Opaliński, kasztelan gnieźnieński, w sprawie deposytu, który zostawił żonie, a ona królowi.
  • 287. Wypłata 200 florenów Aleksandrowi Sieniawskiemu.
  • 288. W sprawie sporu między kupcami włoskim Janem Tedaldi i Fabianem Baldi.
  • 289. Jan Chrzan przeciwko Janowi Chadzińskiemu o krzywdę wyrządzoną córce.
  • 291. Opieka nad Anną Pilatkówną z Kleparza.
  • 292. Nadużycia mieszkańców Kamieńca w przyznanej im wolności od cła.
  • 293. Skarga Mikołaja i Jana Kruszczyńskich na starostę o łamanie należnych im przywilejów.
  • 295. Mieszkańcy Krasnegostawu zabraniają Feliksowi Sliskiemu sprzedać wieś Zemborzyce.
  • 298. Skarga mieszczan potulickich o ściąganie cła przy przewozie soli.
  • 299. Skarga wójta Jana z Kruszyna na starostę o wyrzucenie z wójtostwa.
  • 300. Marcin Boniecki przeciw Stanisławowi Ostrowskiemu o wykonanie wyroku w wygranej sprawie.
  • 301. Górkowie o przywilej poradlnego.
  • 302. Skarga posłów ziem podolskich na uszczuplenie ich praw i przywilejów.
  • 303. Ościąganie z Żydów poznańskich zbyt wielkich podatków.
  • 304. Jan Dziaduski, biskup przemyski, ze skarga na niezatwierdzenie urzędników prawnie przez niego wybranych.
  • 305. Dłudi pieniężne między Żydami.
  • 307. Kara 100 marek za pędzenie gorzałki.
  • 308. Prokop i Piotr Bronewscy o wydanie ksiąg ziemskich nakielskich
  • 309. Stanisław Ostroróg, kasztelan międzyrzecki, z Benedyktem, proboszczem krzyżanowickim, o wsie Krzyżanowice i Chroberz.
  • 310. Skarga wikarych kościoła płockiego ow ymuszenie od nich czopowego za piwo sprowadzone na własny użytek.
  • 311. Skarga szewców Kamieńca na naruszenie ich przywileju szycia butów ze skóry.
  • 312. Spór Tiedemana Chisonii (?), burmistrza gdańskiego, z opatem oliwskim Lambertem Schlieffem.
  • 314. Nagana za uchylanie się od sądzenia w obecności męża wyznaczonego w zastępstwie przez Jana Działyńskiego.
  • 315. Adam Trebnitz z Chojnic z Janem Trebnitz w sporze o testament.
  • 316. Barbara Magierowa i spadkobiercy Jana Magiery o stawienie się w grodzie bełskim w sprawie sporu z Żydem Süssmannem.
  • 318. W sprawie zabójstwa w Lublinie Sobieskiego i Jana Iszeckiego przez Jana Bojanowskiego, Piotra Wróblewskiego i in.
  • 319. O dobra zajęte przez starostę, a będące własnością pewnego Ormianina.
  • 320. Spór między opatem oliwskim Lambertem Schlieffem a pewnymi Duńczykami o zabójstwo i rabunek.
  • 321. Sprawa księdza apostaty w Radziejowie. Tekst uszkodzony.
  • 322. O rozstrzygnięcie sporu kupców włoskich Jana Tedaldi z Fabianem Baldi.
  • 323. "[Mieszkaniec Grudziądza skarży o dwa konie i 12 florenów], Knyszyn 2 II 1554 k. 111v.
  • 324. "[Skarga Przemyśla na bezprawne ściąganie czopowego od rozwożących piwo przemyskie], b.m. [1554] k. 111v.
  • 325. "Chissowski [Cikowski Mikołaj] in Vioslawicze, Lublin 15 III 1554 k. 112.
  • 326. "Janussio Swięcicki tribuno Drochicinensi et Rathnensi capitaneo, Lublin 15 III 1554 k. 112.
  • 327. "Joanni Firlej castellano Belzensi et capitaneo Kazimiriensi et Nicolao de Dambrowicza [Firlej], Brześć Litewski 1 V 1554 k. 112v.
  • 328. "Nicolao Radziejowski castellano Gostinensi thelonei Wladislaviensis aquatici praefecto, b.m., ok. 1554] k. 112v-113.
  • 329. "Stanislao Ostroróg castellano Miedzyrzeczensi Zamiechoviensi capitaneo, Wilno 24 II 1554 k. 113.
  • 330. "Fabiano Czema castellano Gedanensi, b.m., ok. 1554] k. 113v.
  • 331. "Judici, scabinis territorii Dirschoviensis, b.m., ok. 1554].
  • 332. "Mathiae [Mattheo] Chądzyński capitaneo Zakroczimensi, b.m., ok. 1554] k. 113v.
  • 333. "Georgio aliisque de Francza fratribus, b.m., ok. 1554] k. 113v-114.
  • 334. "Joanni Lutomirski castellano Ravensi, b.m., ok. 1554] k. 114.
  • 335. "Eidem [Joanni Lutomisrski], b.m., ok. 1554] k. 114
  • 336. "Ad eundem [Joannem Lutomirski], b.m., ok. 1554] k. 114-114v.
  • 337. "Baliński vicecapitaneo Marieburgensis, b.m., ok. 1554] k. 114v.
  • 338. "Vicecapitaneo Piotrkoviensi, b.m., ok. 1554] k. 114v.
  • 339. "Hieronimo Młodziszewski capitaneo Lomzensi, b.m., ok. 1555] k. 114v.
  • 340. "Jacobo Drozdowski capitaneo Viznensi, b.m., ok. 1555] k. 115.
  • 341. "[Napełnienie wodą stawu w Niepołomicach], b.m., ok. 1555] k. 115.
  • 342. "Capitaneo Cracoviensi, b.m., ok. 1553] k. 115.
  • 343. "Magistratui Cracoviensi, b.m., ok. 1553] k. 115v.
  • 344. "Capitaneo Sochaczeviensi, b.m., ok. 1553] k. 115v.
  • 345. "[Bezprawne mianowanie proboszcza we Wschowie], b.m., ok. 1553] k. 116.
  • 346. "Consulibus Cracoviensibus, Kraków 8 IX 1553 k. 116.
  • 347. "Consulibus Bidgostiensibus, b.m., ok. 1553] k. 116-116v.
  • 348. "Magistratui Marieburgensi, b.m., ok. 1553] k. 116v.
  • 349. "[Zapomoga dla Anny Velden znajdującej się w biedzie z powodu długów męża], b.m., ok. 1553] k. 116v-117.
  • 350. "Consulibus Calissiensibus, b.m., ok. 1553] k. 117.
  • 351. "Consulibus Cracoviensibus, b.m., ok. 1553] k. 117-117v.
  • 352. "Laniorum civitatis Thorunensis collegio, b.m., ok. 1553] k. 117v-118.
  • 353. "Consultatui Gedanensi, b.m., ok. 1553] k. 118.
  • 354. "Consulibus Cracoviensibus, b.m., ok. 1554] k. 118-188v.
  • 355. "Elbingensibus, b.m., ok. 1554] k. 118v.
  • 356. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 119.
  • 357. "Consulibus in Graudicz [Grudziądz], b.m., ok. 1554] k. 119-119v.
  • 358. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 119v.
  • 359. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 120.
  • 360. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 120-120v.
  • 361. "Contubernio sutorum Camenecensium, b.m., ok. 1554] k. 120v.
  • 362. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 120v-121.
  • 363. "Torunensibus, b.m., ok. 1554] k. 121.
  • 364. "Gnesnensibus, b.m., ok. 1554] k. 121-121v.
  • 365. "Marieburgensibus, b.m., ok. 1554] k. 121v.
  • 366. "Magistratui Gedanensi, b.m.d. k. 121v.
  • 367. "Terrarum nostrarum Prussiae consiliariis in conventu generali Marieburgensi congregatis, b.m., ok. 1554] k. 122.
  • 368. "Proconsulibus et Consulibus advocato et scabinis oppidi Szadek, Piotrków 24 III, ok. 1554] k. 122-122v.
  • 370. "Stanislao Hosio episcopo Warmiensi, Stanislao Kostka palatino Culmensi, Thorunensium et Elbingensium civitatum nuntiis, b.m., ok. 1554] k. 123.
  • 371. "Consulibus Costensibus, Gdańsk 14 VIII 1554 k. 123v.
  • 372. "Annae Dunsk priorissae Zarnoviensi totique eius collegio, b.m., ok. 1554] k. 123v.
  • 373. "Costensibus, b.m., ok. 1554] k. 123v.
  • 374. "Cracoviensibus, b.m., ok. 1554] k. 124.
  • 375. "Torunensibus, b.m., ok. 1554] k. 124.
  • 376. "Iudici et scabinis civitatis Gedanensis, b.m., ok. 1554] k. 124-124v.
  • 377. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 124v.
  • 378. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 125.
  • 379. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 125.
  • 380. "Torunensibus, b.m., ok. 1554] k. 125-125v.
  • 325. Hryćko Konachowicz, mieszczanin włodzimierski, zapisuje żonie Małgorzacie Pawlikowej spadek.
  • 326. Żona Hryćki Truchanowicza wnosi skargę przeciw teściowi o pozbawienie jej prawnie przyznanych rzeczy.
  • 327. Andrzej Swarożyński, dworzanin i delegat króla, w sprawie sporządzenia spisu zboża zimowego i letniego z dzierzaw starostwa radomskiego.
  • 328. Królowa Bona o spław zboża do Gdańska i o ściągnęcie niesłusznego podatku.
  • 329. Oskarzenie o popieranie kapłanów głoszących naukę heretycką.
  • 330. Skarga Macieja Dorpowskiego na Czemę o zabranie soli w Gdańsku, którą wiózł na własny użytek.
  • 331. Skarga Lamberta Schlieffa, opata oliwskiego, o wyznaczenie komisarzy do załatwienia jego sporu z Gdańskiem.
  • 332. Skarga Piotra Arciechowskiego i jego brata Macieja o buntowanie mieszczan.
  • 333. Utrudnianie objęcia dóbr spadkobiercom Jana a Verden.
  • 334. Skarga Marcina Lisowskiego na zajęcie dochodów z wójtostwa Kozienickiego.
  • 335. W tej samej sprawie skarga Jana Firleja z Dabrownicy, kasztelana bełskiego, starosty kazimierskiego na Jana Lutomirskiego.
  • 336. Wyjaśnienie Jana Firleja w sprawie tego samego sporu. Tekst uszkodzony.
  • 337. O zabezpieczenie zamku malborskiego po śmierci wojewody płockiego i starosty malborskiego Feliksa Szreńskiego.
  • 338. Przewiezienie złapanego więźnia węgierskiego do zamku sieradzkiego.
  • 339. O słuszne ukaranie ujętych grabieżców.
  • 340. O przesłanie nazwisk tych, którzy w lasach królewskich i księcia pruskiego Albrechta ograbiali barcie i łowili zwierzynę.
  • 342. Należy wydać Górkom dokumenty przekazane do przechowania przez ich przodków.
  • 343. Jeśli znajdują sią tam jakieś dokumenty Górków, należy je niezwłocznie wydać.
  • 344. Trudności w zbieraniu dziesięcin w starostwie sochaczewskim.
  • 346. O wydanie wyroku w sporze Baltazara Bobrownickiego, dworzanina królewskiego, ze złotnikiem Łukaszem.
  • 347. Wyznaczenie wójta bydgoskiego Jerzego Łuczyńskiego opiekunem dzieci zmarłego Romana Szatanka.
  • 348. Zajęcie rynku w Malborku przez rzemieślników wbrew zakazowi królewskiemu.
  • 350. Skarga Stanisława Gonera, młynarza z Ostrówka Głuszyna, o odjęcie mu przywileju.
  • 351. Spór o testament między Pawłem Czarnym a Florianem Bierzwińskim.
  • 352. Skarga Kaspra Kolmera na zakaz uprawiania rzemiosła rzeźnickiego.
  • 353. Spór między Dorotą Girmans, mieszkanką gdańską, a Salomonem Brandtem o sprzedaż domu.
  • 354. Spór sąsiedzki między Sebastianem Taurbachem a Andrzejem Łagiwnickim.
  • 355. Skarga Materny Gerike na bezprawne zajęcie ogrofu.
  • 356. Skarga bursztyniarzy na kupca bursztynu Pawła Jeske.
  • 357. Skarga wdowy Doroty Rybickiej na zarząd miejski domagający się przedwczesnej spłaty długu męża.
  • 358. Skarga w imieniu Stefana Bielawy, kaznodziei gdańskiego, o wydanie świadectwa moralności.
  • 359. Skarga Ambrożego Storma na mieszczan gdańskich wzywających go przed sąd z ujmą dla jego honoru.
  • 360. Marcin Baliński, podsędek łęczycki, powołuje przed sąd władze gdańskie o nieściągnięcie należnej opłaty od Hermana Cherbeka.
  • 361. Skarga szewców ruskich o kradzież przez cech 400 par butów i 15 skór na obuwie.
  • 362. Maciej Błyszczyński, dworzanin królewski, do władz miejskich o wybranie miejsca dla króla zjeżdżającego na lustrację ziem pruskich.
  • 363. Zawiadomienie o wysłaniu biskupa chełmińskiego, Jana Lubodziejskiego i prałatów chełmińskich do wysłuchania skarg ludności Torunia.
  • 364. Zabezpieczenia skarbca kościelnego z powodu bardzo rozpowszechnionego złodziejstwa w Wielkopolsce.
  • 365. Skarga Macieja Boruniana, mieszczanina malborskiego, na uniemożłiwienie mu objęcia przysądzonego domu.
  • 366. Skarga Pawła Grunau, złotnika gdańskiego, na brak wyroku przeciw Szymonowi Schalchowi za zadanie ran.
  • 367. O rozsądzenie sprawy między Marcinem Kalińskim, podsędkiem łęczyckim, a Hermanem Cherbekiem.
  • 368. Cofnięcie Stanisławowi Szczudlikowi moratorium na spłatę długu.
  • 368. Interwencja z powodu odmówienia Michałowi Fridwaldowi opieki nad sierotami.
  • 370. przekazanie Feliksowi Szreńskiemu, wojewodzie płockiemu, sporu między zarządem miejskim Malborka a Janem Metlerem i Wawrzyńcem Czamel.
  • 371. W sprawie niewydania Stanisławowi Wielopolskiemu, dworzaninowi królewskiemu, depozytu po Piotrze Opalińskim i jego żonie Jadwidze Tęczyńskiej.
  • 372. Marek Longius skarży się na ściągnięcie z niego nadmiernego czynszu.
  • 373. Prośba o pomoc dla Stanisława Wielopolskiego, dworzanina królewskiego, w wydobyciu z zamku depozytu po Piotrze Opalińskim.
  • 374. Nagana za odkładanie wyroku w sprawie Hektora de Wath przeciw Frykowi i Danielowi Schilingom o opiekę nad dziećmi.
  • 375. Jan Rudiger młodszy w sprawie spłaty swoich dłużników.
  • 376. Skarga Brygidy, zony zmarłego Jerzego Ferbera, o odkładanie wyroku na dłużników jej męża.
  • 377. Spłata długu królewskiego 1000 florenów Janowi Brandtowi z pierwszej raty pensji należnej królowi od Gdańska.
  • 378. Spór Jadwigi, żony zmarłego Wawrzyńca Bermansa, z dłuznikami męża.
  • 379. Brygida Ferber o wypisy z akt publicznych dotyczących jej sporu z Janem Kromerem.
  • 380. Ramoldus Brandt o sumę pieniędzy od Jana Rudigera.
  • 381. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 125v.
  • 382. "Torunensibus, b.m., ok. 1554] k. 125v.
  • 383. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 125v-126.
  • 384. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 126-126v.
  • 385. "Marieburgensibus, b.m., ok. 1554] k. 126v.
  • 386. "Joanni Schtuth [Stutte] proconsuli et burgarbio Gedanensi, b.m., ok. 1554] k. 126v-127.
  • 387. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 127.
  • 388. "Joanni Sluch etc., ok. 1554] k. 127-127v.
  • 389. "Vratislaviensibus, b.m., ok. 1554] k. 127v.
  • 390. "Proconsulibus, consulibus totique plebi oppidi Kamieniec, b.m., ok. 1554] k. 127v-128.
  • 391. "Gedanensibus, b.m.d. k. 128.
  • 392. "Gedanensibus, b.m.d. k. 128-128v.
  • 393. "Famato, b.m.d k. 128v.
  • 394. "Gedanensibus, b.m.d. k. 128v-129.
  • 395. "Gedanensibus, Gdańsk 17 VIII b.d. k. 129.
  • 396. "Gedanensibus, b.m.d. k. 129-129.
  • 397. "Judici et scabinis Gedanensibus, b.m.d. k. 129v.
  • 398. "Archiepiscopo Leopoliensi [Petro Starzechowski?], b.m., ok. 1554] k. 129v-130.
  • 399. "Magistro civium et consulibus civitatis Cremecensis, b.m.d. k. 130.
  • 400. "Judicibus, commissariis sex civitatum in proxima sessione festi N congregatis, b.m.d. k. 130-130v.
  • 401. "Oppidanis Chenczinensibus, b.m.d k. 130v.
  • 402. "Calissiensibus, b.m.d. k. 130v.
  • 403. "Abbati Olivensi [Lamberto Schlieff], b.m.d. k. 131.
  • 404. "Gedanensibus, Kraków b.d. k. 131.
  • 405. "Gedanensibus, b.m.d. k. 131-131v.
  • 406. "Gedanensibus, b.m.d. k. 131v.
  • 407. "Calissiensibus, b.m.d. k. 131v.
  • 408. "Zatoriensibus, b.m.d. k. 132.
  • 409. "Wratisaviensibus, b.m.d k. 132.
  • 410. "Bochnensibus, b.m.d. k. 132-132v.
  • 411. "Proconsuli et consulibus oppidi Vsczie [Ujście], b.m.d. k. 132v.
  • 412. "Calissiensibus, b.m.d. k. 132v.
  • 413. "Leopoliensibus, b.m.d. k. 133.
  • 414. "Gedanensibus, b.m.d. k. 133.
  • 415. "Spectabiles et famati, Poznań b.d. k. 133-133v.
  • 416. "Gedanensibus, Kraków b.d. k. 133v.
  • 417. "Gedanensibus, b.m.d. k. 134.
  • 418. "Gedanensibus, Kraków b.d. k. 134.
  • 419. "Magistratui Clepariensi, b.m.d. k. 134v.
  • 420. "Posnaniensibus, b.m., ok. 1554] k. 134v-135.
  • 421. "Bucensibus, b.m., ok. 1554] k. 135.
  • 422. "Bucensibus, b.m., ok. 1554] k. 135v.
  • 423. "Thorunensibus, b.m., ok. 1554] k. 135v.
  • 424. "Magitratui Camenecensi, b.m.d. k. 135v-136.
  • 425. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 136-136v.
  • 426. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 136v.
  • 427. "Posnaniensibus, b.m., ok. 1554] k. 136v.
  • 428. "Torunensibus, b.m., ok. 1554] k. 137.
  • 429. "Casparo Szulcz civi Gedanensi, b.m., ok. 1554] k. 137-137v.
  • 430. "Religiosis, b.m.d. k. 137v.
  • 431. "Joanni Stroband burgrabio et proconsuli Thorunensi, b.m.d. k. 138.
  • 432. "Torunensibus, b.m.d. k. 138.
  • 433. "Cracoviensibus, b.m.d. k. 138-138v.
  • 434. "Marieburgensibus, b.m.d. k. 138v.
  • 435. "Gedanensibus, b.m.d. k. 138v-139.
  • 436. "Elbingensibus, b.m.d. k. 139-139v.
  • 437. "Magistratui Elbingensi, b.m.d. k. 139v.
  • 438. "Gedanensibus, b.m.d. k. 140.
  • 439. "Gedanensibus, b.m.d. k. 140v.
  • 440. "Gedanensibus, b.m.d. k. 140v.
  • 381. Nakaz Andrzejowi Witowskiemu wpłacenia sumy pożyczonej kupcom z cła kaliskiego.
  • 382. W sprawie zabronienia Jerzemu Strausowi młodszemu przez władze Torunia dokonania odpisu listu królewskiego z akt cywilnych.
  • 383. Wilhelm de Grene, obcokrajowieb, w sporze z Arnoldem Schmidtem o prawo apelacji.
  • 384. Skarga Grzegorza Randow na zajęcie przez wierzycieli części majątku należącego się dzieciom po matce.
  • 385. Ambroży Schlichting i Mateusz Kosliger w imieniu piwowarów o przywilej wagi zboża zwożonego do mielenia.
  • 386. Odrzucenie apelacji Jerzego Swirkena za niestawienie się przed sądem nawet pod karą.
  • 387. Spór Bernarda Tilre o spadek po ciotce wynoszący 1000 marek.
  • 388. Żona Stanisława Konrada, mieszczanina gdańskiego, o fałszywe oskarżenie przez Macieja, zwanego Koziastopa.
  • 389. Skarga Henryka Falknera, mieszczanina gdańskiego, o 200 florenów od Mikołaja Huthmana Jana Vasziela, mieszczan wrocławskich.
  • 390. Nałożóne na miasto pewnej sumy pieniędzy na odbudowę murów obronnych za uwolnienie od podatków.
  • 391. Hieronim Wolski o dziedzictwo.
  • 392. Wpłata bez zwłoki przez Jana Kopa, mieszczanina kowneńskiego, należnej sumy do skarbu królewskiego.
  • 393. O publiczne przeproszenie miasta w obecności senatu.
  • 394. Spór między Gertrudą a Msteken i Janem Duryer, mieszczan gdańskich, o dobra po Wernerze Sterbebeker.
  • 395. Przypomnienie o wpłacie do skarbu pieniędzy wyznaczonych przez Jana Kopa, zarządcę królewskiego, na obywateli miasta.
  • 396. Nakaz rozstrzygnięcia sporu o kontrakt miedzy Bernardem Krügerem a Henrykiem Koperschleger.
  • 397. O majątek Brygidy Ferber, wdowy po Jerzym.
  • 398. O zatwierdzenie na probostwie w Busku Jana Jaszcza, kapelana królewskiego.
  • 399. O wypuszczenie z aresztu Wojciecha Czernego, krawca z Gniezna, i jego brata Jakuba.
  • 400. O przekazanie sporu między Leonardem Remerem i Pawłem Szczerbą opiekunami dzieci Stanisława Gąsiorka, a Hectorem de Vath.
  • 401. Katarzyna Dziczyna, mieszczka chęcińska, w sporze sądowym o dary, otrzymane od męża w dzień ślubu.
  • 402. Górkowie o pełny dla nich odpis zeznań rozbójnika Andrzeja z Ponieca.
  • 403. O prawo sierocińca do korzystania z drewna lasku klasztornego.
  • 404. Jakub Seniklus, szewc gdański, o prawo wykonywania zawodu.
  • 405. Skarga proboszcza z Pruszcza Jana Fürsteinteuchta o niewykonywanie należnych prac na jego roli.
  • 406. Zmuszenie przez zarząd miejski proboszcza Jana Fürsteinteuchta do płacenia niejakiej Juliannie 20 marek rocznej pensji.
  • 407. Skarga Żydów na zakaz handlu.
  • 408. Dionizy Brandes, dworzanin królewski, wnosi skragę na proboszcza zajęcie folwarku Grabiszyce.
  • 409. Skarga Piotra von Ende, kupca poznańskiego, o zwrot pożyczki od Andrzeja Czekorna i jego brata, mieszkańców Głogowa.
  • 410. O poparcie Feliksa Łuszczkiewicza, mieszkańca bocheńskiego, o dom po żonie.
  • 411. Wyznaczenie komisarzy do rozpatrzenia skarg Łukasza, Andrzeja i Stanisława Górków.
  • 412. nakaz zwrotu Stanisławowi Gonerowi dziedziczonego po przodkach przywileju.
  • 413. O lepsze mieszkanie we Lwowie dla Macieja Goreckiego, chorążego poznańskiego i pisarza polnego.
  • 414. Pochwała za odesłanie do króla listów cesarskich w sprawie zapłaty dla sędziów kamery cesarskiej.
  • 415. O wypłacenie Marcinowi Brandt, mieszczaninowi poznańskiemu, należnych mu pieniędzy.
  • 416. O stawienie się przed sądem gdańskim Kaspra Szulca.
  • 417. Skarga Macieja Swigana, właściciela młyna w Smolsinie, na gwałty ze strony Jerzego Schultza, mieszczanina gdańskiego.
  • 418. Skarga Franciszka Medlera, kupca elblaskiego, o zwrot 500 florenów od Jakuba Lemana, mieszczanina gdańskiego.
  • 419. Bracia Mikołaj i Szymon Klimuntowie, mieszczanie bocheńscy, wnoszą skargę na swoją babkę Małogorzatę Pieczoncinę o próbę sprzedaży ich dziedzictwa.
  • 420. Skarga Łazarza, Żyda poznańskiego, na spadkobierców Błażeja Gawrona o dmowę wypłaty pożyczonych mu 150 florenów.
  • 421. Skarga Hemał Meleskowicza, mieszczanina buskiego, na Beatę z Kościelca, zonę Eliasza Ostrogskiego.
  • 422. Hemał Meleskowicz przeciwko Gniewoszowi Jałowickiemu o utrudnianie korzystania z wydzierżawionego
  • 423. Skarga Jerzego Konarskiego, kasztelana kaliskiego, na Henryka Ambacha oz wrot pieniędzy.
  • 424. Szewcy ruscy Kamieńca o pogwałcenie ich przywileju robienia i sprzedawania butów.
  • 425. Opłaty spadkowe od spadkobierców Siemieńskich po zmarłym Stefanie Missie, mieszczaninie gdańskim, na sumę 500 florenów.
  • 426. O pieniądze należne Wojciechowi Raczkowskiemu, złotnikowi Krakowskiemu, od Reinholda Krokowskiego, mieszczanina gdańskiego.
  • 427. Zranienie Sebastiana Schlesselferdera przez Jerzego i Jana Helte, mieszczan poznańskich.
  • 428. W sprawie testamentu Wincentego Karchera, kanonika chełmińskiego.
  • 429. Nakaz publicznego przeproszenia magistratu miejskiego za rzuconą obelgę.
  • 430. O dobre zachowanie srebrnych naczyń kościelnych i obrzów.
  • 432. Zawiadomienie magistratu o nominacji Strobanda na burgrabiego.
  • 433. O zakończenie sporu dzieci idziedziców Hektora Wath, mieszczanina krakowskiego, z Fryderykiem i Danielem Schiling, opiekunami dzieci Justa Schilinga.
  • 434. Skarga Reginy, żony garncarza z przedmieścia Malborka, o odebranie jej dóbr należnych z pokrewieństwa.
  • 435. Skarga woj. płockiego Feliksa Szreńskiego [?] na Gdańsk o wykupywanie zboża ze wsi należących do Malborka.
  • 436. List z naganą z powodu przyjęcia przez magistrat Elbląga nowinek heretyckich.
  • 437. Skarga Michała Fermn na wymuszenie na nim opłaty za ukończony jego spór z Błażejem Riko (Ritter) i Łukaszem Wilke.
  • 438. Nagana za zwlekanie w opłacaniu należnej daniny do skarbu królewskiego.
  • 439. Skarga Pawła Holstena magistrat gdański o niewydanie potrzebnego w sporze dokumentu.
  • 440. Skarga na magistrat gdański o obalenie słusznego wyroku w sprawie między Bernardem Krügierem a Henrykiem Koperschlegerem.
  • 441. "Magistratui Elbingensi, b.m.d. k. 140v.
  • 442. "Gedanensibus, b.m.d. k. 140v-141.
  • 443. "Gedanensibus, b.m.d. k. 141.
  • 444. "Posnaniensibus, b.m.d. k. 141-141v.
  • 445. "Gedanensibus, Knyszyn 20 I b.d. k. 141v.
  • 446. "Torunensibus, [Knyszyn] 23 I b.d. k. 141v-142.
  • 447. "Terrarum Prussie consiliariis, b.m.d. k. 142.
  • 448. "Gedanensibus, b.m.d. k. 142-142v.
  • 449. "Gedanensibus, b.m.d. k. 142v.
  • 450. "Gedanensibus, b.m.d. k. 142v-143.
  • 451. "Cracoviensibus, Knyszyn 29 I 1554 k. 143.
  • 452. "[Filip Wolff, nowo nawrócony na katolicyzm Żyd gdański o opiekę nad sobą i rodziną], b.m., ok. 1554] k. 143-143v.
  • 453. Magistratui Leopoliensi, b.m. [Knyszyn 1554] k. 143v-144.
  • 454. "Famata, b.m., ok. 1554] k. 144.
  • 455. "Magistratui Thorunensi, b.m., ok. 1554] k. 144.
  • 456. "Gedanensibus, Wilno 15 VI [1554] k. 144v-145.
  • 457. "Gedanensibus, [Wilno 1554] k. 145-145v.
  • 458. "Episcopo Posnaniensi [Andreae Czarnkowski], [Wilno 1554] k. 145v.
  • 459. "Cracoviensibus, Wilno 21 VI [1554] k. 145v-146.
  • 460. "Gedanensibus, [Wilno 1554] k. 146.
  • 461. "Torunensibus, [Wilno 1554] k. 146v.
  • 462. "Torunensibus, [Wilno 1554] k. 146.
  • 463. "Gedanensibus, [Wilno 1554] k. 145v-147.
  • 465. "Commissio, Kraków 20 VII 1553 k. 148.
  • 466. "Mandatum ad eandem [commissionem], Kraków 20 VII 1553 k. 148-148v.
  • 467. "Commissio, Wilno 15 X [1554] k. 148v.
  • 468. "Commissio, Wilno 16 X [1554] k. 148v-149.
  • 469. "Commissio, Rudniki 24 IX 1554 k. 149-149v.
  • 470. "Commissio, Ex venacionibus Oranensibus, b.m. 10 IX [1554] k. 149v.
  • 471. "Commissio, Wilno 13 VIII [1554] k. 150.
  • 472. "Revisio, Kraków 1 IX 1553 [Brześć Lit. 3 V 1554] k. 150-150v.
  • 473. "[Prośba Górków o prawo myta na grobli przez nich zbudowanej w Szczurowicach na drodze do Krzemieńca i Sokala], [Kraków] 1 IX 1553 [Brześć Lit. 6 V 1554] k. 150v.
  • 474. "Commissio, b.m.d. k. 151.
  • 475. "Commissio, Kraków 8 III 1553 k. 151-151v.
  • 476. "Mandatum ad eundem [commissionem], Kraków 8 III 1553 k. 151v.
  • 477. "Commissio, Kraków, ok. 1553] k. 151v.
  • 478. "Commissio, Kraków 3 III 1553 k. 152-152v.
  • 479. "Joanni Boner, castellano Chelmensi et magno procuratori Cracoviensi, Miechów 23 IX 1553 k. 152v.
  • 480. "Spitconi Jordan Sandecensi, Valentino Dembiński Biecensi Castellanis, Joanni Ocieski regni cancellario, Opoczno 28 IX [1553] k. 153.
  • 481. "Commissio, Spitconi Jordan, Valentino Dembiński, Joanni Ocieski, Opoczno 28 IX [1553] k. 153.
  • 482. "Mandatum ad episcopum Cracoviensem [Andream Zebrzydowski], Opoczno 28 IX 1553 k. 153v.
  • 483. "Commissio. Janussio a Kosczielecz Siradiensi et Maioris Poloniae Generali capitaneo, Andreae Crotoski Brestensi palatino, Georgio Latalski Landensi et Joanni Krotoski Iunivladislaviensi castellanis, Knyszyn 25 X [1553] k. 153v-154.
  • 484. "Mandatum ad commissarios, Knyszyn 25 X [1533] k. 154-154v.
  • 485. "Universis et singulis interest, Kraków 9 IX 1553/1554 k. 155.
  • 486. "Universis et singulis, Gdańsk 28 III 1552 k. 155.
  • 486. O poparcie dla kupca szkockiego Jana Trechen [Frechen?] udającego się z towarem do Gdańska.
  • 487. "Universis et singulis Prussiae Locorum praefectis, b.m., ok. 1552] k. 155v.
  • 488. "Universis et singulis palatinis, castellanis, capitaneis etc, Wilno 9 XII 1552 k. 155v-156.
  • 489. "Universis et singulis iudiciorum praefectis, Gdańsk 17 VIII 1552 k. 156.
  • 490. "Universis et singulis palatinis, castellanis, capitaneis, burgrabiis etc, b.m.d. k. 156-156v.
  • 491. "Universis et singulis in Regno et provinciis praesidibus, Kraków, ok. 1552] k. 156v.
  • 492. "Universis et singulis cum potestate hominibus, b.m.d. k. 156-157.
  • 493. "Universis et singulis palatinis, castellanis etc, Kraków III 1553 k. 157.
  • 494. "Universis et singulis Thelonerum aquaticorum exactoribus, Kraków 14 III 1553 k. 157v.
  • 495. "Universis etc, Kraków 17 III 1553 k. 157v.
  • 496. "Universis etc, Kraków 16 IV 1553 k. 157v-158.
  • 497. "Calissiensium et Posnaniensium theloneorum seu camerarum notariis, Kraków 14 VIII 1553 k. 158.
  • 498. "Universis et singulis, b.m.d. k. 158-158v.
  • 499. "Stanislao Gomoliński, castellano Rosprzensi, capitaneo Vielunensi et Jacobo Vilamowski, capitaneo in Bolieslawiec, b.m.d. k. 158v-159.
  • 500. "Universis etc, b.m.d. k. 159-159v.
  • 441. Skarga Michała Fermana o odrzucenie przez magistrat elbląski apelacji w sporze z Błażejem Ritter i Łukaszem Wilke.
  • 442. Maciej Schmuthermeier za niezwrócenie pożyczki oddaje pod straż gdańską Andrzeja, czyli Teber Schwobena.
  • 443. Spór między Ambrożem Storm a piwowarem Janem z Euchen i Janem Ottinckhusen.
  • 444. O szerzeniu się nowinek heretyckich w Poznaniu.
  • 445. Spór o dziedzictwo między Jakubem i Dorotą Paske a bratem Marcinem.
  • 446. O opieszałe rozstrzyganie sporu miedzy Wolfgangiem Braun a Bonawenturą Thenke.
  • 447. Skarga Wolfganga Brauna na magistrat toruński o nieuznanie wyroku w jego sprawie.
  • 448. Jan de Kutze przeciw Ignacemu Szulcowi o 400 florenów polskich.
  • 449. Piotr Gilmeister przeciw Henrykowi Klemffedl o zwrot 210 marek pruskch.
  • 450. Załagodzenie sporu między Ambrożem Storm i Zmbrożem Schlichting.
  • 451. W sprawie Doroty Kurnickiej o zwrot kosztów pogrzebu męża kupca i o pobrane przez niego towary.
  • 453. Jan Baptysta Arborus, kupiec włoski, przeciw synom Chircosa i Łazarza Vluhoye, Ormian lwowskich, o zwrot długu.
  • 454. Ma dopilnować wysłania zboża do Gdańska z okręgu przemyskiego.
  • 455. Skarga Wolfganga Brauna, mieszczanina toruńskiego, na Bonawenturę Thenke o wyrzucenie z własnego domu.
  • 456. Prośba Bernarda Pronesta, ur. w Akwizgranie, o pozwolenie wykonywania zawodu krawieckiego i przyjęcie do cechu.
  • 457. Spór o pieniądze między Konradem Klippnikiem a Pawłem Holsteinem.
  • 458. Jan Jaszcz, pleban w Jeziorach, kapelan królewski, o dziesięcinę odebraną mu ze wsi Grabska Wola.
  • 459. Poparcie Bernardo Soderini, kupca florenckiego, w sprawie kupna placu na przedmieściu Krakowa.
  • 460. Szymon Sirnun (?), poddany księcia pomorskiego, o należne z umowy pieniądze od Jakuba Kempego, rajcy gdańskieg.
  • 461. Nie podejmuje żadnej podróży i decyzji bez zasięgnięcia zdania swoich doradców.
  • 462. W tej samej sprawie.
  • 463. Nakaz zakończenia sporu majątkowego między Konradem Klippnikiem i Pawłem Holsteinem oraz ich wierzycielami.
  • 465. Stanisław Wilkosławski z Wójcina i Baltazar Rzeczycki o napad i pobicie ich w Radziejowie.
  • 466. Zawiadomienie urzędu miejskiego w Radziejowie o wyznaczeniu komisji w sprawie jw.
  • 467. Spór majątkowy Jakuba Tile, gdańszzcanina, z żoną Anną i jej bratem Janm Hanem.
  • 468. Skarga Wojciecha Saxo, lekarza poznańskiego, o zabranie mu domu przez Katarzynę, żonę aptekarza Marka Revexla, mieszczanina krakowskiego.
  • 469. Skarga Marcina Lesiowskiego, dzierżawcy wójtostwa koźmińskiego, na Jana Lutomirskiego, kasztelana rawkiego, o zabranie dochodów z wójtostwa.
  • 470. Do Achacego Czemy, woj. pomorskiego i do radców gdańskich o bezprawną zmianę wyroku królewskiego w sprawie Benedykta Schilinga.
  • 471. O sprawiedliwe załatwienie sprawy Katarzyny, żony Hieronima Beni, w sporze z Walentym Kunradem, ławnikiem, przekazanej przez sad grodzki w Krakowie.
  • 472. Łukasz, Andrzej i Stanisław Górkowie o prawo pobierania myta na zbudowanym moście w Łopacinie.
  • 474. Spór o podział spadku między Warzyńcem Notmanem a Anną, żoną Mateusza Plunkaw, gdańszczanami.
  • 475. Skarga Macieja Lisowskiego o krzywdzący podział majątku przez sąd ziemski w Pucku.
  • 476. Do sądu ziemskiego w Pucku o wyznaczenie komisarzy do sprawy Macieja Lisowskiego.
  • 477. Skarga mieszkańców Ujścia na Górków za zbyt wielkie ciężary.
  • 478. Skarga Wincentego, Jana, Macieja i Stanisława Budziszewskich na szkody dla młyna w Rogoźnie wynikłe ze zbytniego podniesienia wody.
  • 479. Spór o kamienicę murowaną na rynku krakowskim między Stanisławem Opoczyńskim a Janem Morstonem i innymi spadkobiercami.
  • 480. Brak wody w zamku i mieście Krakowie z powodu oddania użytkownikom prywatnym rzeki Rudawy i Prądnika.
  • 481. Skarga piekarzy krakowskich na krzywdy doznawane od mieszkańców z ulicy biskupiej.
  • 482. Wezwanie mieszkańcow ulicy biskupiej w Krakowie do stawienia się przed wyznaczonymi komisarzami.
  • 483. Komisja do ustalenia spornych granic z książętami pomorskimi: Ujście, Wałcz itd.
  • 484. Do komisarza, który nie mógł się stawić na wyznaczony termin w sprawie granic z książętami pomorskimi. Formularz.
  • 485. Nadanie Andrzejowi Górce jurysdykcji nad starostwem wałeckim.
  • 487. Spór cechu piwowarów z zarządem miejskim Gdańska.
  • 488. O poparcie dla Wojciecha Raczkowskiego, złotnika krakowskiego, w odzyskaniu od Reinholda Krokowskiego pożyczonych pieniędzy.
  • 489. Wezwanie przed sąd wszystkich dłużników wskazanych przez Jana Kopa, strażnika lasów królewskich.
  • 490. O udzielenie we wszystkim pomocy Baltazarowi Plata, pokojowcowi królewskiemu.
  • 491. Skarga Katarzyny, wdowy po Kasprze Dziczy, mieszczaninie chęcińskim, na wierzycieli męża.
  • 492. O pomoc w ujęciu zbiega i złodzieja Bartłomieja Glinczynskiego, który przybrał nazwisko Kunaszewski.
  • 493. Skarga Marcina Kromera, mieszczanina gdańskiego, na swoich dłużników.
  • 494. Zwolnienie od cła 20 łaszów zboża Scipiona Scholaris, pisarza królewskiego.
  • 495. O schwytanie ukrywającego się Żyda Mijżesza Kraśnika.
  • 496. Skarga Jana Rudominy, mieszczanina poznańskiego, na szkody wyrządzone przez Żyda poznańskiego Abrahama Doktorowicza.
  • 497. Skarga kupców gdańskich na zbyt wielkie cła.
  • 498. Skarga Stanisława Korczynosa, krawca krakowskiego, o zgwałcenie ośmioletniej jego córki przez syna włoskiego murarza Giovanni Bernardi.
  • 499. Skarga Anzelma Kowalskiego, rycerza sieradzkiego, na ogromne szkody wyrządzone mu przez karczmarza Benedykta Riczcę z Żytniowa.
  • 500. Spór kupca florenckiego Fabio Baldi z kupcami żydowskimi o materiały przewożone z Włoch.
  • 501. "Universis et singulis, Wilno 10 X 1552 k. 159v.
  • 502. "Universis et singulis etc, Piotrków 1 V 1552 k. 159v-160.
  • 503. "Universis et singulis, b.m.d. k. 160-160v.
  • 504. "Proconsuli, consulibus, advocato et scabinis civitatis Gedanensis, Wilno 22 XII 1552 k. 160v-161.
  • 505. "Universis etc, b.m.d. k. 161.
  • 506. "Universis etc, Kraków 14 IX 1553 k. 161-161v.
  • 507. "Universis etc, Kraków 14 IX 1553 k. 161v.
  • 508. "Castellano et officialibus palatinatus Lanciciensis ad colloquia generalia Lanciciae celebrata congragatis, Knyszyn 21 X 1553 k. 162.
  • 509. "Universis et singulis palatinis castellanis capitaneis burgarbiis etc, Knyszyn 12 XII 1553 k. 162.
  • 510. "Universis et singulis palatini castellanis capitaneis burgrabiis etc, Knyszyn 12 XII 1553 k. 162v.
  • 511. "Universis et singulis palatini castellanis capitaneis burgrabiis etc, Knyszyn 22 XI 1553 k. 163.
  • 512. "Universis et singulis palatinis castellanis etc, Knyszyn 9 XII 1553 k. 163.
  • 513. "Joannis Kościelecki, palatini Lanciciensis proxime mortui successoribus, Knyszyn 9 I 1553 [20 X 1553] k. 163-163v.
  • 514. "Universis et singulis in terris Prussiae hominibus, Knyszyn 21 I 1554 k. 163v.
  • 515. "Universis et singulis etc, Knyszyn 25 I 1554 k. 163v-164.
  • 516. "Universis et singulis salis transmarini granulati in palatinatu posnaniensi custodibus, Wilno 28 VII 1554 k. 164.
  • 517. "Universis et singulis tam terrestris quam castrensis Leopoliensis judicii judicibus et officialibus, Wilno 18 VIII 1554 k. 164v.
  • 518. "Universis et singulis cuiuscumque ordinis, loci, conditionis Narew et Istulam accolentibus, Wilno 21 VI 1554 k. 164v.
  • 519. "Universis et singulis ... hominibus, praecipue vero vectigalium et theloneorum praefectis, Wilno 18 X [1554] k. 164v-165.
  • 520. Pozwplenie dla Krzysztofa Sontaga na prowadzenie handlu], Wilno 17 X 1554 k. 165.
  • 521. "Concessio navigii per lacum Goplo, Wilno 19 II 1556 k. 165v.
  • 522. "Deputatio curatoris homini mente capto, Wilno 23 XI 1552 k. 166-166v.
  • 523. "Sigismundus Augustus rex Poloniae, Warszawa 20 XII 1552 k. 166v-167v.
  • 524. "Sigismundus Augustus etc, Zambrowo 1 VII 1555 k. 167v-168v.
  • 525. "Sigismundus Augustus etc. Ex castris apud fluvium Lavenam, b.m. 19 III 1557 k. 168v-169.
  • 526. "Sigismundus Augustus etc, Ex castris Regalibus apud fluvium Lawenam 19 VIII 1557 k. 169v-170.
  • 527. "Sigismundus Augustus rex Poloniae, Wilno 7 VIII 1559 k. 170-170v.
  • 528. "Sigismundus Augustus etc. Podp. Walenty Dembiński, kanclerz w. kor., b.m. [po 1561] k. 171-171v.
  • 529. "Sigismundus Augustus etc. Podp. Piotr Myszkowski podkanclerzy, b.m. [po 1560] k. 171v-172.
  • 530. "Sigismundus Augustus etc. [do prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego], Kraków 29 VI 1548 k. 172-174v.
  • 531. "Sigismundus Augustus etc. [do prymasa Jana Przerebskiego], Wilno 21 IV 1560 k. 174v-175.
  • 532. "Sigismundus Augustus etc. Adamo Drzewicki capitaneo Gostinensi, tenutario bonorum regiorum Inovlodzensium, Wilno 18 XII 1561 k. 175-175v.
  • 533. "Sigismundus Augustus etc Janussio Kościelecki palatino Siradiensi, Piotrków 9 IX 1564 k. 175v.
  • 534. "Sigismundus Augustus etc, Wilno 18 VI 1563 k. 176-176v.
  • 535. "Sigismundus Augustus etc, Wilno 18 VI 1563 k. 176v-177.
  • 536. "Sigismundus Augustus etc, b.m.d. k. 177-178.
  • 537. "Sigismundus Augustus etc, Lublin 10, 15 V 1566 k. 178-178v.
  • 538. "Sigismundus Augustus etc. Podp. Petrus Miskowski Regni Poloniae vicecancellarius, Bielsko 26 VIII 1564 k. 178v-179.
  • 539. "Relatio Petri Miaskowski Regni Poloniae vicecancellarii Actum in castro inferiori Leopoliensi feria secunda post domicam Exaudi proxima [4 VI]nno dni 1565 [rz]. Ex actis Castrensibus Leopoliensibus extractum k. 179-179v.
  • 540. "Advocatus et scabini iurati civitatis, Posnanie 15 IX 1556 k. 180-180v.
  • 541. "Script na kxtalth Decretw albo Constituciey okolo szekti Arianskiey Trideistarum et Anabaptistarum przez KJM [Zygmunta Augusta] wespolek s Panami Radami Coronnymi namowiony y spiszany, a potem die 6 Junii panom Polskim Ziemskim podany w Liublinie na seymie k. 180v-181.
  • 542. "Odpowiedź albo zdanie panów posłów na podanie sciptu od KJM [Zygmunta Augusta] s panami Radą koronną X Junii podane, inseratur czczo nievkazowali [1566] k. 182-183v.
  • 543. "Sigismundus Augustus etc, Piotrków 8 VI 1567 k. 184-184v.
  • 544. "Sigismundus Augustus Adamo Konarski etc, b.m. [1567] k. 184v-185.
  • 545. "Commissio SRM propria Sigismundus Augustus, Ostrovia 27 II 1567 k. 185v-186v.
  • 546. "Sigismundus Augustus etc, Ostrów Mazowiecka 26 VI 1567 k. 186v-187v.
  • 547. "Sigismundus Augustus etc, Piotrków 8 VI 1567 k. 187v-188.
  • 548. "Instructio SRM [Sigismundi Augusti] commissariis maioribus ad Conventum Wschowensem ad primama diem Septembvis indictum Anno Domini M.D.LXVII b.m. k. 188-191.
  • 549. "Sigismundus Augustus 2 VII 1549 k. 191-199.
  • 550. "Fragmenty zdań k. 200-202: Samuel a Boguslavica Sierakowski praepositus ... Anna Kretkowska priorissa, Ursula Chodowska e conventu Praemonstratensium oraz zapiski parafialne.
  • 501. Wstawienie się za Leonardem Paśnikiem o powrót do Płocka, z którego uciekł ze strachu przed zarazą.
  • 502. Unieważnienie listów odraczajacych dłużnikom Jana Grafa, kupca poznańskiego, spłatę długów.
  • 503. Wdowa po Janie Guldemundt i Andrzej Bros, mieszczanie gdańscy, wnoszą skargę na Ottona von Salken z Kurlandii o zajęcie przemocą statku z towarami.
  • 504. Skarga Macieja Schmuthermeiera, mieszczanina wileńskiego, o zabronienie mu wychodzenia z domu w czasie pobytu w Gdańsku z powodu sporu z jakąś kobietą.
  • 505. O schwytaniu ukrywającego się złodzieja Bartłomieja Glinczyskiego-Kunaszewskiego przez Stanisława Druskowskiego.
  • 506. Skarga Stanisława Siewierskiego, kasztelana konarskiego, na kanonika uniejowskiego Macieja Porzyńskiego o utrudnianie postępowania sądowego.
  • 507. Sprawa Jana Baptysty Brellus, Mantuańczyka, z dłużnikami o zwrot pieniędzy.
  • 508. Upoważnienie do wybrania przewodniczącego na czas zjazdu z powodu śmierci wojewody łęczyckiego Jana Kościeleckiego.
  • 509. O zmuszenie Jerzego Besseverta, mieszczanina wileńskiego, do złożenia zeznań w sprawie Pawła Holsteina (młodszego) z Konradem Klippnik.
  • 510. O przewiezienie do Gdańska sześciu Komieg zboża bez cła przez synów Piotra z Dąbrownicy Firleja, woj. ruskiego, z arendy starostwa radomskiego.
  • 511. Spór między Lambertem Scliffem, opatem oliwskim, a jego rządcami i Szymonem Volderem, Duńczykiem, o zabójstwo i grabież.
  • 512. O pociągnięcie przed sąd Łukasza Raczka, mieszczanina poznańskiego, grożącego zemstą Janowi Rudominie.
  • 513. Nadanie Janowi Działyńskiemu, woj. pomorskiemu, miasta Lipna z przyległościami.
  • 514. W sprawie sporu między Rafałem Konopackim, kasztelanem elbląskim, a Andrzejem Rades.
  • 515. List gończy za Żydem Hanem (Jemiołowiczem?).
  • 516. Do strażnika soli w woj. poznańskim Wawrzyńca Grota o skargach na brak soli z komór bydgoskich.
  • 517. Skarga na urzedników i sędziów lwowskich o wzywanie pod sąd ludzi im nie podlegających.
  • 518. Zkaz budowania młynów i zapór do łowienia ryb na Narwi i Wiśle, utrudniających żeglugę.
  • 519. Zezwolenie na prowadzenie handlu trzynastu miastom spiskim z zachowaniem przepisów celnych.
  • 521. Dla Kacpra Kaczkowskiego i jego następców.
  • 522. Dla Pawła Raczka jego zięciowie: Wojciech Dziadkowski, podsędek ziemi mielnickiej, i Jerzy Rokitnicki.
  • 523. W sprawie nieumyślnego zabójstwa Michała Urzanowicza z Nałochowa przez Pawła Onassowicza z Sokolnik.
  • 524. Dla Jana Sierakowskiego, podkomorzego kaliskiego i referendarza dworu, sto marek rocznej pensji.
  • 525. Do Inflantczyków o gwałtach na arcybiskupie ryskim Wilhelmie i zabiciu posła królewskiego Kaspra Łąckiego oraz ogłoszenie stanu wojennego.
  • 526. Do Inflantczyków Jan Mielecki, woj. podolski, marszałek w. koronny, hetman kor. w Inflantach i rada wojenna o niechęci do wojny z chrześcijanami.
  • 527. Jakub Uchański wezwany przez papieża Pawła IV na sąd z powodu objęcia biskupstwa kujawskiego bez aprobaty stolicy apostolskiej.
  • 528. Wyznaczenie Mikołaja Łaskiego, starostę malborskiego i krasnostawskiego, na sędziego w sprawie Anny Boguszówny z Siemiatycz, wdowy po Stanisławie Tęczyńskim, woj. krakowskim, z Janem Tęczyńskim, starostą lubelskim, o wypędzenie z dóbr otrzymanych w posagu.
  • 529. Cofnięcie delegacji Mikołajowi Łaskiemu do rozsądzenia sprawy Anny Tęczyńskiej z Janem Tęczyńskim.
  • 530. Sprawa ustalenia dnia i miejsca sejmu i pogrzebu zmarłego króla Zygmunta I.
  • 531. Zwołanie sejmików i sejmu generalnego z powodu Inflant zagrożonych przez Moskwę.
  • 532. Wyznaczenie komisarzy do zbadania jego nadużyć i krzywd wyrządzonych mieszkańcom tych dóbr.
  • 533. O poskromienie Jana i Serafina Sługockich zagrażających życiu Stanisława Szysińskiego.
  • 534. W sprawie zamiany dzierżawionej wsi królewskiej przez Jana Sierakowskiego, kasztelana lędzkiego.
  • 535. Uniwersał do obywateli ziem pruskich o bezprawne zwoływanie sejmików bez zgody królewskiej.
  • 536. Wezwanie do stawienia się N.B. przed obliczem króla z powodu obrazy majestatu królewskiego przez bezprawne wprowadzenie nowych obrządków i władz kościelnych.
  • 537. Skarga Żydów miasta N. na krzywdy ze strony kasztelana N. Formularz.
  • 538. Objęcie w dziedzictwo królewskie mieszkańców wsi Chorosna i Siemiatówka.
  • 539. Oblata w sądzie grodzkim lwowskim przejęcia w dziedzictwo przez króla Zygmunta Augusta wsi Siemiatówka i Chorosna dzierżawionych przez Marcina Konata.
  • 540. Kupiec poznański Zachariasz Rid przekazuje plenipotencję Sebastianowi Niwskiemu.
  • 541. Wypędzenie z kraju ustawą sejmową trynitarzy i anabaptystów.
  • 543. Wyznaczenie komisarzy w sprawie granicznej z Maksymilianem II, sesarzem rzymskim we Wschowie.
  • 544. Sprawa działalności komisji jw.
  • 545. Zwolnienie z przysięgi członków komisji po ugodzie z Maksymilianem.
  • 546. Wyznaczenie komisji do sporu granicznego z cesarzem Maksymilianem II we Wschowie.
  • 547. Zebranie się komisarzy polskich i austriackich we Wschowie w sprawie sporu granicznego.
  • 549. Tekst przymierza między Zygmuntem Augustem a cesarzem Ferdynandem I. Brak zakończenia.
 • Proweniencja:
  • Strzelno - klasztor norbertanek
  • Sierakowski Samuel
  • Szaniawski Józef Kalasanty
  • Szaniawski Bolesław Henryk
  • Ze zbiorów Jana Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Abtzagen, Jakub rajca gdański
  • Alantsee, Mikołaj mieszczanin krakowski (?-1595)
  • Alexwangen, Marcin sekretarz Zygmunta Augusta
  • Ambach, Henryk 16 w.
  • Andrzej z Ponieca rozbójnik
  • Anna Jagiellonka (królowa Polski ; 1523-1596)
  • Antoni z Napachania (1494-1561)
  • Arborus, Giovani Battista kupiec włoski
  • Arciechowski, Maciej 16 w.
  • Arciechowski, Piotr duchowny (?-1562)
  • Bąk, Jan cieśla 16 w.
  • Baldi, Fabio kupiec florencki
  • Baliński podstarości malborski
  • Barthen, Jakub dr praw poborca podatków w Gdańsku
  • Benedykt proboszcz w Krzyżanowicach
  • Beni, Hieronim 16 w.
  • Beni, Katarzyna 16 w.
  • Bermans, Jadwiga mieszczanka gdańska
  • Bermans Wawrzyniec mieszczanin gdański
  • Bernardi, Giovanni rytownik (1494-1553)
  • Bessevert, Jerzy mieszczanin wileński
  • Bielawa, Stefan kaznodzieja gdański
  • Bielski, Stanisław pleban w Pcimiu
  • Bierzwiński, Florian 16 w.
  • Blund, Cutbart 16 w.
  • Błyszczyński, Maciej dworzanin
  • Bobrownicki Baltazar dworzanin
  • Bogusz, Mikołaj kasztelan krasnostawski
  • Bojanowski, Jan 16 w.
  • Bona (królowa Polski ; 1494-1557)
  • Boner, Jan kasztelan biecki, chełmski (1516-1562)
  • Boniecki, Marcin 16 w.
  • Boratyński, Piotr (1509-1558)
  • Borek, Stanisław dziekan krakowski, sekretarz królewski (1474-1556)
  • Borek, Stanisław dziekan krakowski, sekretarz królewski (1474-1556)
  • Borunian, Maciej mieszczanin malborski
  • Brandes, Aleksy podstarości oświęcimski
  • Brandes, Dionizy sekretarz królewski
  • Brandes, Johann burmistrz Gdańska (1503-1577)
  • Brandt, Marcin mieszczanin poznański
  • Brandt, Salomon rajca gdański
  • Branth, Ramoldus mieszczanin toruński
  • Braun, Wolfgang mieszczanin toruński
  • Brellus, Giovanni Battista
  • Broniewski, Piotr 16 w.
  • Broniewski, Prokop pisarz królewski (ca 1530-1577)
  • Broniewski, Prokop pisarz królewski (ca 1530-1577)
  • Bros, Andrzej mieszczanin gdański
  • Budziszewski, Jan 16 w.
  • Budziszewski, Maciej 16 w.
  • Budziszewski, Stanisław 16 w.
  • Budziszewski, Wincenty 16 w.
  • Bukowski, Jan dworzanin
  • Caraglio, Gian Jacopo (ca 1505-1565)
  • Chadziński, Jan 16 w.
  • Chądzyński, Maciej podstarosta zakroczymski (ca 1510-1574)
  • Chełmicki, Marcin pisarz ziemski dobrzyński
  • Cherbek, Herman 16 w.
  • Chircos Ormianin lwowski
  • Chodowska, Urszula norbertanka
  • Chrzan, Jan 16 w.
  • Cikowski, Mikołaj kasztelan sądecki (?-ca 1570)
  • Ciołek, Andrzej 16 w.
  • Czameel, Wawrzyniec 16 w.
  • Czarnkowska, Barbara
  • Czarnkowska, Barbara z Górków kasztelanka śremska
  • Czarnkowski, Piotr kasztelan poznański (?-1591)
  • Czarnkowski, Stanisław Sędziwój referendarz koronny (1526-1602)
  • Czarnkowski, Wojciech kasztelan śremski, rogoziński (?-1575/1578)
  • Czarnotulski, Jan 16 w.
  • Czarnotulski, Jan 16 w.
  • Czarny, Paweł 16 w.
  • Czech, Jakub 16 w.
  • Czech, Jakub 16 w.
  • Czekorn, Andreas mieszczanin głogowski
  • Czema, Fabian wojewoda malborski (1581-1605)
  • Czerny, Jakub 16 w.
  • Czerny, Wojciech krawiec z Gniezna 16 w.
  • Czetkowski, Józef 16 w.
  • Czodorek, Jan 16 w.
  • Czudro, Jan kowal 16 w.
  • Czudro, Wojciech kowal 16 w.
  • Damięcki, Stanisław 16 w.
  • Danowicz, Baltazar 16 w.
  • Dobrzykowski, Jan wojski gostyński
  • Doktorowicz, Abraham Żyd poznański 17 w.
  • Dorpowski, Maciej 16 w.
  • Drojowski, Krzysztof 16 w.
  • Drozdowski, Jakub starosta wizneński
  • Druskowski, Stanisław 16 w.
  • Drzewicki, Jan kanonik krakowski
  • Drzewicki, Maciej kanonik krakowski, bratanek Macieja Drzewickiego (1467-1535)
  • Dunsk, Anna przeorysza cysterek w Żarnowcu
  • Duryer, Jan mieszczanin gdański 16 w.
  • Dziadkowski, Wojciech podsędek ziemi mielnickiej
  • Dziaduski, Jan biskup przemyski, kamieniecki, chełmski (1496-1559)
  • Dziaduski, Stanisław 15/16 w. starosta koniński
  • Dziaduski, Stanisław starosta koniński 15/16 w.
  • Działyńska, Katarzyna
  • Działyńska, Katarzyna
  • Działyński, Jan wojewoda pomorski (1590-1648)
  • Działyński, Michał starosta bobrownicki, podkomorzy chełmiński (?-1687)
  • Działyński, Paweł kasztelan słoński (?-1583)
  • Działyński, Rafał kasztelan brzesko-kujawski, starosta brodnicki (1510-1572)
  • Dzicza, Kasper mieszczanin chęciński, mąż Katarzyny 16 w.
  • Dzicza, Katarzyna mieszczanka chęcińska, żona Kaspra 16 w.
  • Dzierzgowski, Jan wojewoda mazowiecki (1502-1558)
  • Dzierzgowski, Mikołaj (prymas Polski ; ca 1490-1559)
  • Falkner, Henryk mieszczanin gdański
  • Fanelli, Sigismondo kucharz Zygmunta Starego
  • Ferber, Brygida mieszczanka gdańska
  • Ferman, Michał mieszczanin elbląski
  • Firlej, Jan wojewoda krakowski (1521-1574)
  • Firlej, Mikołaj wojewoda lubelski (ca 1531-1588)
  • Firlej, Piotr starosta lubelski, wojewoda ruski (?-1553)
  • Frącki, Jerzy 16 w.
  • Fridwalt, Michał mieszczanin elbląski
  • Fryderyk IV (książę legnicki ; 1552-1596)
  • F~ursteinteuch, Jan proboszcz w Pruszczu
  • F~urstenberg, Bartłomiej 16 w.
  • Galicki, Maciej 16 w.
  • Gaściński, Paweł 16 w.
  • Gąsiorek, Stanisław (ca 1493-1562_
  • Gawron, Błażej 16 w.
  • Gawronowa, Dorota 16 w.
  • Gęba, Helena żona sołtysa ze Starkenberg
  • Gęba, Paweł 16 w.
  • Gerike, Materna mieszczanin elbląski 16 w.
  • Giese, Tiedemann burmistrz Gdańska (1491-1556)
  • Gilmeister, Piotr mieszczanin gdański 16 w.
  • Girmans, Dorota mieszczanka gdańska 16 w.
  • Girzówna, Daniela
  • Girzówna, Elżbieta
  • Girz, Szatanek mieszczanin bydgoski 16 w.
  • Glinczycki, Bartłomiej zbiegły złodziej 16 w.
  • Głogowski Bartłomiej wojski gostyński
  • Glotter, Wawrzyniec mieszczanin gdański 16 w.
  • Golemowski, Stanisław 16 w.
  • Gomoliński, Stanisław kasztelan rozpierski, starosta wieluński
  • Goner, Stanisław młynarz w Ostrówku Głuszyna
  • Górecki, Maciej chorąży poznański
  • Górka Katarzyna zob Działyńska Katarzyna
  • Górka, Łukasz wojewoda brzeski, łęczycki, poznański (1533-1573)
  • Górka, Stanisław wojewoda poznański (1538-1592 )
  • Górkowie (rodzina) 16 w.
  • Graf, Jan kupiec poznański
  • Grene, Wilhelm 16 w.
  • Grocholski, Marcin wójt
  • Grot, Wawrzyniec strażnik soli w województwie poznańskim
  • Grudziewski, Mikołaj 16 w.
  • Grunau, Paweł złotnik gdański
  • Gucci Ottaviano z Węzorowa
  • Guicciardini, Galeazzo kupiec florencki, architekt
  • Guldemundt, Joannes mieszczanin gdański
  • Han, Jan mieszczanin gdański
  • Harder, Helena mieszczanka gdańska
  • Harder, Jan mieszczanin gdański
  • Harder, Michał mieszczanin gdański
  • Helte, Jan mieszczanin poznański
  • Helte, Jerzy mieszczanin poznański
  • Henryk burgrabia elbląski
  • Hohenzollern, Wilhelm arcybiskup ryski (1498-1563)
  • Hol, Jan archiwariusz
  • Holstein, Paweł mieszczanin gdański
  • Hozjusz, Stanisław kardynał (1504-1579 )
  • Hryćko pop w Augustowie
  • Hryćko pop w Augustowie
  • Husnerim, Brigida mieszczanka wrocławska
  • Huthman, Mikołaj mieszczanin wrocławski
  • Hynek, Mikołaj podstarości lwowski
  • Iszecki, Jan 16 w.
  • Izdbieński, Marcin kanonik gnieźnieński (1520-1594)
  • Jabłonowski 16 w.
  • Jackowski, Michał 16 w.
  • Jakub z Biskupic (1502-1554)
  • Jałowicki, Gniewosz 16 w.
  • Jan Fryderyk kupiec gdański
  • Jan z Euchen piwowar gdański
  • Jan z Kruszyna wójt 16 w.
  • Jasiński, Stanisław archidiakon wileński
  • Jaszcz, Jan proboszcz w Busku i Jeziorach
  • Jemiołowicz, Jan Żyd 16 w.
  • Jerzy z Poznania lektor, tłumacz Pisma Świętego
  • Jeske, Paweł mieszczanin gdański
  • Jordan, Spytek Wawrzyniec kasztelan krakowski (1518-1568)
  • Julianna mieszczanka pruszczyńska
  • Kaczkowski, Kasper 16 w.
  • Kaczyński, Jan wójt bydgoski
  • Kaliński, Marcin podsędek łęczycki
  • Karcher, Wincenty kanonik chełmiński
  • Karwicki, Marcin podstoli sandomierski
  • Karwicki, Stanisław podstoli sandomierski
  • Katarzyna (królowa Polski ; 1533-1572)
  • Kaufmann, Paweł 16 w.
  • Kazimierz św. ; 1458-1484)
  • Kazimierz (św. ; 1458-1484)
  • Kempe, Jakub rajca gdański
  • Kiernozek, Stanisław mieszczanin krakowski
  • Kleczowski, Jan rajca krakowski
  • Klimunt, Mikołaj mieszczanin bocheński
  • Klimunt, Szymon mieszczanin bocheński
  • Klippnik, Konrad mieszczanin gdański
  • Kmita, Piotr marszałek wielki koronny, wojewoda krakowski (1477-1553)
  • Knipszyński, Walenty 16 w.
  • Knipszyński, Walenty 16 w.
  • Kobiernicki, Jan handlarz solą
  • Kołodziej, Stanisław 16 w.
  • Kołudzki, Andrzej dzierżawca 16 w.
  • Kołudzki, Jakub dzierżawca 16 w.
  • Kołudzki, Maciej dzierżawca 16 w.
  • Konachowicz, Grzegorz mieszczanin włodzimierski
  • Konachowicz, Małgorzata
  • Konachowicz, Małgorzata
  • Konarski, Adam biskup poznański (1526-1574)
  • Konarski Jan podsędek sandomierski
  • Konarski, Jerzy kasztelan lubelski
  • Konat, Marcin dzierżawca 16 w.
  • Konopacki, Rafał kasztelan elbląski (ca 1510-ca 1570)
  • Konrad mieszczanka gdańska
  • Koperschleger, Henricus mieszczanin gdański
  • Kop, Jan zarządca lasów
  • Korczynos, Stanisław krawiec krakowski
  • Korytko, Paweł 16 w.
  • Kościelecka, Anna (?-1568)
  • Kościelecka Beata zob. Łaska Beata
  • Kościelecka Katarzyna zob. Działyńska Katarzyna
  • Kościelecki, Jan wojewoda łęczycki (?-1553)
  • Kościelecki, Janusz kasztelan bydgoski, wojewoda sieradzki (1524-1564)
  • Koseler, Adrian mieszczanin gdański
  • Koseler, Michał mieszczanin gdański
  • Kosliger, Mateusz mieszczanin malborski
  • Kostka, Stanisław podskarbi ziem pruskich (ca 1550-1602)
  • Kowalski, Anzelm szlachcic sieradzki 16 w.
  • Koziastopa, Maciej 16 w.
  • Kozielski, Jakub 16 w.
  • Kozielski, Jakub 16 w.
  • Kraśnik, Mojżesz 16 w.
  • Kretkowska, Anna przeorysza norbertanek
  • Kretkowski, Erazm kasztelan brzesko-kujawski, gnieźnieński, starosta pyzdrski (1508-1558)
  • Krokowski, Jerzy mieszczanin gdański
  • Krokowski, Reinhold mieszczanin gdański
  • Krokowski, Reinhold mieszczanin gdański
  • Krokowski Reinhold mieszczanin gdański
  • Kromer Bartłomiej brat Marcina
  • Kromer, Jan mieszczanin gdański
  • Kromer, Marcin mieszczanin gdański
  • Kromer, Marcin historyk (1512-1589)
  • Kromer, Mikołaj brat Marcina
  • Krotowski Andrzej wojewoda brzeski
  • Krotowski, Jan kasztelan rogoziński, inowrocławski (ca 1552-1583)
  • Kr~uger, Bernard mieszczanin gdański
  • Kruszczyński, Jan 16 w.
  • Kruszczyński, Mikołaj 16 w.
  • Kryski, Wojciech podkomorzy płocki dyplomata
  • Kucharski, Maciej wójt dobrzaniecki w starostwie lwowskim
  • Kunrad, Walenty ławnik 16 w.
  • Kurnicka, Dorota mieszczanka krakowska
  • Kurozwęcka Jadwiga zob. Opalińska Jadwiga
  • Kurzekowicz, Apolonia 16 w.
  • Kutze Jan, mieszczanin gdański
  • Kutze, Jan mieszczanin gdański
  • Łącki, Kasper dworzanin królewski, poseł
  • Łagiewnicki, Andrzej 16 w.
  • Łaska, Beata (1515-1576)
  • Łaska, Beata (1515-1576)
  • Łaski, Mikołaj krajczy nadworny, starosta malborski
  • Latalski, Janusz wojewoda inowrocławski i poznański (?-1577)
  • Latalski, Jerzy kasztelan lądzki
  • Łazarz Żyd poznański 16 w.
  • Leman, Jakub mieszczanin gdański
  • Lesiowski, Marcin dzierżawca wójtostwa koźmińskiego
  • Leszczyński, Jakub poborca płocki
  • Lewaldt, Andrzej mieszczanin elbląski
  • Ligęza, Zygmunt podczaszy Zygmunta Augusta (?-1558)
  • Lisowski, Maciej 16 w.
  • Lisowski, Marcin 16 w.
  • Łomnicki, Jan 16 w.
  • Longinus, Marek 16 w.
  • Lubczyński, Andrzej mieszczanin poznański
  • Lubczyński, Walenty wójt
  • Lubocki, Michał 16 w.
  • Lubodzieski, Jan biskup chełmiński (?-1562)
  • Lubomirski, Erazm 16 w.
  • Lubomski, Marek 16 w.
  • Łuczyński, Jerzy wójt bydgoski
  • Łukasz złotnik 16 w.
  • Łukaszewicz, Marek kupiec krakowski
  • Łukawska, Barbara 16 w.
  • Łuszczkiewicz, Feliks mieszczanin bocheński
  • Lutomirski, Jan kasztelan sieradzki, starosta łęczycki, podskarbi nadworny (?-1567)
  • Maciejowski, Samuel biskup krakowski, kanclerz wielki koronny (1499-1550)
  • Maczalski, Andrzej 16 w.
  • Mączyński, Sebastian aptekarz krakowski
  • Magiera, Barbara 16 w.
  • Magiera, Jan 16 w.
  • Maksymilian II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1527-1576)
  • Maliszewski, Stanisław sędzia grodzki bobrownicki 16 w.
  • Marcin ujeżdżacz koni królewskich
  • Mardochna, Małgorzata 16 w.
  • Markuski, Stanisław kanonik wileński
  • Maskowicz, Salomon 16 w.
  • Medler, Franciszek kupiec elbląski
  • Meleskowicz, Hemał mieszczanin buski
  • Metler, Jan 16 w.
  • Mężyński 16 w.
  • Michalski, Wojciech 16 w.
  • Mielecki, Jan wojewoda podolski, marszałek wielki koronny (?-1561)
  • Mielecki, Mikołaj wojewoda podolski, hetman wielki koronny (ca 1540-1585)
  • Mikołaj z Bolonii mieszczanin
  • Mikołaj z Praszczyc wójt Rusinów kamienieckich
  • Miss, Stefan mieszczanin gdański
  • Młodecki, Jan 16 w.
  • Młodecki, Kąsek Jan 16 w.
  • Młodziszowski, Hieronim starosta łomżyński
  • Mniowski, Andrzej sołtys na Zawadach
  • Mokronowski, Maciej sędzia grodzki wałecki, zarządca cła
  • Morston, Jan mieszczanin krakowski
  • Msteken, Gertruda a 16 w.
  • Myszkowski, Mikołaj kasztelan wojnicki, starosta oświęcimski (ca 1500-1557)
  • Myszkowski, Piotr biskup krakowski, podkanclerz koronny (1510-1591)
  • Myszkowski, Stanisław krajczy koronny, ksztelan sandomierski, wojewoda krakowski (?-1570)
  • Narkuski, Stanisław (ca 1516-1565)
  • Netak, Jan mieszczanin gdański
  • Nieżychowska, Katarzyna 16 w.
  • Nieżychowski, Michał 16 w.
  • Niwski, Sebastian plenipotent kupca poznańskiego Zachariasza Ridta
  • Nokoszewski, Jakub poborca województwa poznańskiego
  • Noskowski, Sebastian administrator dóbr Górków
  • Notman, Wawrzyniec mieszczanin gdański
  • Nowowiejski, Marcin piwowar
  • Ocieski, Jan kanclerz wielki koronny (1501-1563)
  • Odnowski, Mikołaj Herburt kasztelan przemyski, wojewoda krakowski (?-1555)
  • Onasowicz z Sokolnik, Paweł
  • Opalińska, Jadwiga kasztelanowa gnieźnieńska (ca 1485-ca 1560)
  • Opaliński, Jan starosta pobiedziski, kasztelan santocki (1519-1561)
  • Opaliński, Piotr kasztelan gnieźnieński, ochmistrz dworu (ca 1480-1551)
  • Opoczyński, Stanisław mieszczanin krakowski
  • Ostrogska Beata zob. Łaska Beata
  • Ostroróg, Jakub starosta generalny wielkopolski (ca 1516-1568)
  • Ostroróg, Stanisław kasztelan międzyrzecki (1519-1568)
  • Ostrowski, Jakub dzierżawca cła lwowskiego, lubelskiego i sandomierskiego 16 w.
  • Ostrowski, Stanisław 16 w.
  • Ottinckhusen, Jan piwowar gdański
  • Padovano, Giovanni Maria (ca 1493-ca 1574)
  • Pampowski, Wojciech starosta średzki (ca 1510-ca 1554)
  • Pankowa, Anna 16 w.
  • Papersack, Elżbieta żona Tomasza, mieszczanina gdańskiego
  • Papersack, Tomasz mieszczanin gdański
  • Paske, Dorota mieszczanka gdańska
  • Paske, Jakub mieszczanin gdański
  • Paske, Marcin mieszczanin gdański
  • Paśnik, Leonard mieszczanin płocki
  • Paweł IV (papież ; 1478-1559)
  • Pieczoncina, Małgorzata 16 w.
  • Pilatkówna, Anna z Kleparza 16 w.
  • Piotr płatnerz 16 w.
  • Piotr proboszcz stobnicki 16 w.
  • Plata, Baltazar pokojowiec króla 16 w.
  • Plunkau, Anna 16 w.
  • Poborski, Jan 16 w.
  • Podskarbicianus, Mikołaj wikariusz z Zambrowa
  • Pomierowski dworzanin królewski
  • Porzyński, Maciej kanonik uniejowski 16 w.
  • Pośpiech, Szymon pisarz jaworowski
  • Pronest, Bernard z Akwizgranu krawiec
  • Przecławski, Andrzej oficjał poznański, pisarz skarbu koronnego (ca 1499-1571)
  • Przerębski, Jan (prymas Polski ; 1519-1562)
  • Przetocki, Mikołaj 16 w.
  • Przyłuski, Jakub humanista, prawnik, poeta (ca 1512-1554)
  • Pstrokoński, Jan 16 w.
  • Raczek, Łukasz mieszczanin poznański
  • Raczek, Łukasz mieszczanin poznański
  • Raczek, Paweł 16 w.
  • Raczkowski, Wojciech złotnik krakowski
  • Rades, Andrzej 16 w.
  • Radziejowski, Mikołaj kasztelan gostyński, zarządca cła wodnego
  • Randow, Grzegorz mieszczanin gdański
  • Regina żona garncarza z Malborka
  • Remer, Leonard 16 w.
  • Revexla, Caterina żona Marka, aptekarza krakowskiego
  • Revexla, Marco aptekarz krakowski
  • Riczca, Benedykt karczmarz z Żytniowa
  • Ridt, Hieronim kupiec poznański
  • Ridt, Zachariasz kupiec poznański
  • Ritter, Błażej mieszczanin elbląski
  • Rokitnicki, Jerzy 16 w.
  • Role, Erazm kupiec elbląski
  • Rosenberger, Johann kupiec augsburski
  • Rosentag, Kasper mieszczanin elbląski
  • Rozdrażewski, Hieronim biskup włocławski (1546-1600)
  • Rüdiger, Jan mieszczanin toruński
  • Rudomina, Jan mieszczanin poznański
  • Rybicka, Dorota 16 w.
  • Rzeczycki, Baltazar 16 w.
  • Sabinka, Bartłomiej lekarz Zygmunta Augusta (ca 1506-1556)
  • Salken, Otto von z Kurlandii
  • Saxo, Wojciech lekarz Zygmunta Augusta
  • Schalch, Szymon 16 w.
  • Scharffenberger, Mikołaj drukarz
  • Scharffenberger, Stanisław drukarz
  • Schiessentauber, Piotr mieszczanin elbląski
  • Schilling, Benedykt 16 w.
  • Schilling, Daniel mieszczanin krakowski
  • Schilling, Fryderyk mieszczanin krakowski
  • Schilling, Justus mieszczanin krakowski
  • Schlichting, Ambroży mieszczanin malborski
  • Schlieff, Lambert opat oliwski 16 w.
  • Schlosselferder, Sebastian mieszczanin poznański
  • Schmidt, Arnold 16 w.
  • Schmuthermeier, Maciej kupiec
  • Scholaris, Scipio pisarz królewski, proboszcz w Żebrowie, nauczyciel Zygmunta Augusta
  • Schultz, Jerzy mieszczanin gdański
  • Schwarz, Georg z Heidenberga stolarz
  • Schwoben, Teber mieszczanin gdański
  • Seniklus, Jakub szewc gdański
  • Serafin sługa Górków
  • Siano, Jan mieszczanin lwowski
  • Siemieńscy (rodzina) 16 w.
  • Sieniawski, Aleksander stolnik i podkomorzy halicki (ca 1490-1568)
  • Sieniawski, Mikołaj wojewoda ruski, hetman wielki koronny (1489-1569)
  • Sierakowski, Jan podkomorzy kaliski klan lędzki
  • Sierakowski, Samuel prepozyt w Strzelnie, komisarz generalny norbertanów, sekretarz Zygmunta III Wazy (?-1635)
  • Sierzchowska, Zuzanna 16 w.
  • Siewierski, Stanisław kasztelan konarski
  • Sirnun, Simon poddany księcia pomorskiego
  • Skrzynecki, Samson Czech 16 w.
  • Sliski, Feliks 16 w.
  • Słuch, Jan 16 w.
  • Sługocki, Jan 16 w.
  • Sługocki, Serafin 16 w.
  • Sobieski 16 w.
  • Soderini, Bernardo kupiec florencki właściciel firmy handlowo-bankierskiej w Krakowie
  • Sontag, Krzysztof mieszczanin nowomiejski kupiec
  • Spławski, Stanisław kasztelan żarnowski (?-1569)
  • Srzeński, Feliks wojewoda płocki (1502-1554)
  • Stanisław wójt 16 w.
  • Stanisław kantor 16 w.
  • Stanisław z Kościana 16 w.
  • Starzechowski, Piotr arcybiskup lwowski (ca 1474-1554)
  • Sterbebeker Werner 16 w.
  • Storm, Ambroży mieszczanin gdański
  • Straus, Jerzy mieszczanin toruński
  • Stroband, Jan burgrabia i burmistrz toruński
  • Stróż, Jerzy mieszczanin krakowski
  • Stutte, Jan burmistrz i burgrabia gdański
  • S~ussmann Żyd bełski
  • Swarożyński, Andrzej dworzanin królewski
  • Święcicki, Janusz wojski drohiczyński, starosta ratneński 16 w.
  • Swigan, Maciej właściciel młyna w Smolsinie
  • Swinochowicz, Andrzej 16 w.
  • Swirken, Jerzy 16 w.
  • Szatanek, Roman 16 w.
  • Szczerba, Paweł 16 w.
  • Szczucka, Anna 16 w.
  • Szczudlik, Stanisław 16 w.
  • Szedziński, Stanisław dr praw, biskup emneński (?-1572)
  • Szedziński, Stanisław dr praw, biskup emneński (?-1572)
  • Szulc, Ignacy mieszczanin gdański
  • Szulc, Kasper mieszczanin gdański
  • Szulc, Mateusz mieszczanin gdański
  • Szulc, Stanisław mieszczanin lwowski
  • Szysiński, Stanisław 16 w.
  • Tarnowski, Jan Amor hetman wielki koronny, kasztelan krakowski (1488-1561)
  • Tarnowski, Jan Krzysztof starosta sandomierski, kasztelan wojnicki (1537-1567)
  • Tarnowski, Jan Spytek wojewoda sieradzki, podskarbi wielki koronny (1484-1553)
  • Taurbach, Sebastian 16 w.
  • Tęczyńska, Anna wojewodzina krakowska
  • Tęczyńska Jadwiga zob. Opalińska Jadwiga
  • Tęczyński Andrzej wojewoda bełski, krakowski (ca 1510-1588)
  • Tęczyński, Jan podkomorzy krakowski, kasztelan wojnicki (?-1593)
  • Tęczyński, Stanisław kasztelan lwowski, wojewoda sandomierski, krakowski (?-1561)
  • Thedaldi, Giovanni kupiec włoski
  • Thenke, Bonawentura mieszczanin toruński
  • Ticius 16 w.
  • Tile, Anna mieszczanka gdańska
  • Tile, Jakub mieszczanin gdański
  • Tilre, Bernard mieszczanin gdański
  • Tomicki, Jan kasztelan gnieźnieński, rogoziński (1519/1520-1575)
  • Trebnitz, Adam mieszczanin gdański, ławnik sądu ziemskiego w Tczewie
  • Trebnitz, Adam z Chojnic
  • Trebnitz, Jan 16 w.
  • Trechen, Joannes kupiec szkocki
  • Truchanowicz żona Grzegorza 16 w.
  • Trzebuchowski, Mikołaj kasztelan gnieźnieński
  • Tyc
  • Uchański, Jakub (prymas Polski ; 1502-1581)
  • Urzanowicz, Michał z Nałochowa 16 w.
  • Vasziel, Johann mieszczanin wrocławski
  • Velden, Anna 16 w.
  • Verad, Stanisław syn Ludwika, lekarza Zygmunta Augusta
  • Vicherlink, Michał mieszczanin gdański
  • Vicherlink, Michał mieszczanin gdański
  • Vluhoye, Łazarz Ormianin lwowski
  • Volder, Simon Duńczyk
  • Wath, Hektor mieszczanin krakowski
  • Wath, Joannes Szkot, kupiec
  • Wecherau, Martin 16 w.
  • Werat, Stanisław
  • Werden, Johann von burmistrz Gdańska, burgrabia (1495-1554)
  • Wielopolski, Stanisław dworzanin królewski
  • Wierzchliński, Wojciech Ślązak 16 w.
  • Wilamowski, Jakub starosta bolesławiecki, poseł do Turcji
  • Wilczek, Marcin 16 w.
  • Wilczek, Mikołaj 16 w.
  • Wilczek, Paweł 16 w.
  • Wild, Anna mieszczanka gdańska
  • Wild, Leonard mieszczanin, gdański kupiec
  • Wilhelm kupiec krakowski 16 w.
  • Wilkanowski, Adam kasztelan wyszogrodzki, starosta ciechanowski
  • Wilke, Łukasz mieszczanin elbląski
  • Wilkosławski, Stanisław z Wójcina 16 w.
  • Witowski, Andrzej mieszczanin gdański
  • Wituński, Stanisław handlarz solą
  • Wojewódka, Hieronim
  • Wojewódka, Hieronim
  • Wolff Filip Żyd gdański
  • Wolfgang, Filip lekarz mieszczanin gdański
  • Wołkowiecki, Nifantius władyka chełmski
  • Wołkowiecki, Nifantius władyka chełmski
  • Wolski, Hieronim 16 w.
  • Wolski, Stanisław wojski sieradzki, starosta gostyński
  • Wolski, Stanisław kustosz krakowski poseł do Karola V
  • Wróblewski, Piotr 16 w.
  • Wróblewski, Stanisław z Wąwolnicy 16 w.
  • Wysocki, Stanisław sędzia kaliski, pisarz wojewódzki
  • Zakrzewski, Maciej podkomorzy poznański
  • Zaleski, Andrzej wikariusz w Zambrowie
  • Zaleski, Jan 16 w.
  • Zbyszewski, Jan 16 w.
  • Zbyszewski, Sebastian 16 w.
  • Zebrzydowski, Andrzej biskup włocławski, krakowski (1496-1560)
  • Zebrzydowski, Florian kasztelan lubelski, sekretarz królewski, poseł do Turcji (?-1566)
  • Żelisławski, Hieronim mieszczanin gdański
  • Zimmermann, Gottschalk 16 w.
  • Benedyktyni Mogilno
  • Brygidki Elbląg
  • Cystersi Oliwa 16 w.
  • Sejm 1554 Lublin
  • Sejm 1566 Lublin
  • sejmik 1560
  • sejmik Łęczycki 1553
  • sejmik pruski 1554?
  • Augustów (woj. podlaskie) 16 w.
  • Benhoff zob. Benowo
  • Benowo (gm. Ryjewo, pow. kwidzyński, woj. pomorskie) 16 w.
  • Bobrowniki (pow. będziński, woj. śląskie) 16 w.
  • Bochnia (woj. małopolskie) 16 w.
  • Boronice (gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, woj. świętokrzyskie) 16 w.
  • Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie) 16 w.
  • Busk (Ukraina) 16 w.
  • Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) 16 w.
  • Chęciny (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie) 16 w.
  • Chełm (woj. lubelskie) 16 w.
  • Chojne (gm. Sieradz, pow. sieradzki, woj. łódzkie) 16 w.
  • Chroberz (gm. Złota, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie) 16 w.
  • Chrosna (gm. Liszki, pow. krakowski, woj. małopolskie) 16 w.
  • Chrusiniewo 16 w.
  • Czersk (pow. chojnicki, woj. pomorskie) 16 w.
  • Człuchów (woj. pomorskie) 16 w.
  • Dobrzyń zob. Golub-Dobrzyń
  • Dzierzkowice 16 w.
  • Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) 16 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) - Oliwa 16 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) - Oliwa 16 w.
  • Gniew (pow. tczewski, woj. pomorskie) 16 w.
  • Gniezno (woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Golub-Dobrzyń (woj. kujawsko-pomorskie) 16 w.
  • Golub-Dobrzyń (woj. kujawsko-pomorskie) 16 w.
  • Gopło (jezioro) 16 w.
  • Górki 16 w.
  • Grabiszyce 16 w.
  • Grabska Wola zob. Jeziórka
  • Grobla zob. Niepołomice
  • Grobla zob. Niepołomice
  • Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 16 w.
  • Huwnin zob. Uhnin
  • Inflanty (kraina historyczna) 16 w.
  • Inflanty (kraina historyczna) 16 w.
  • Inowłódz (pow. tomaszowski, woj. łódzkie) 16 w.
  • Jaktorowo (gm. Szamocin, pow. chodzieski, woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Jaktorowo (gm. Szamocin, pow. chodzieski, woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Jaworów (Ukraina) 16 w.
  • Jeziórka (gm. Pniewy, pow. grójecki, woj. mazowieckie) 16 w.
  • Jeziory zob. Jeziórka
  • Kalisz (woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Kamieniec Podolski (Ukraina) 16 w.
  • Kościan (woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Kozienice (woj. mazowieckie) 16 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 16 w.
  • Krasnystaw (woj. lubelskie) 16 w.
  • Krępiec (woj. lubelskie) 16 w.
  • Krosno (woj. podkarpackie) 16 w.
  • Krzyżanowice (pow. raciborski, woj. śląskie) 16 w.
  • Łaskarzew (pow. garwoliński, woj. mazowieckie) 16 w.
  • Łęczyca (woj. łódzkie) 16 w.
  • Lipno 16 w.
  • Łopacin (gm. Sońsk, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie) 16 w.
  • Lubicz 16 w.
  • Lublin (woj. lubelskie) 16 w.
  • Lwów (Ukraina) 16 w.
  • Maczkowce (Ukraina) 16 w.
  • Malbork (woj. pomorskie) 16 w.
  • Mogilno (woj. kujawsko-pomorskie) 16 w.
  • Moskiewskie (państwo) 16 w.
  • Nakło nad Notecią (woj. kujawsko-pomorskie) 16 w.
  • Narew (rzeka) 16 w.
  • Newmark zob. Nowe Miasto Lubawskie
  • Niepołomice (pow. wielicki, woj. małopolskie) 16 w.
  • Nieszawa (pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie) 16 w.
  • Nogat (rzeka) 16 w.
  • Nowe Miasto Korczyn zob. Nowy Korczyn
  • Nowe Miasto Lubawskie (woj. warmińsko-mazurskie) 16 w.
  • Nowy Korczyn (pow. buski, woj. świętokrzyskie) 16 w.
  • Nowy Targ (woj. małopolskie) 16 w.
  • Okalew 16 w.
  • Okalów zob. Okalew
  • Opoczno (woj. łódzkie) 16 w.
  • Pcim (pow. myślenicki, woj. małopolskie) 16 w.
  • Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie) 16 w.
  • Płock 16 w.
  • Polanowo 16 w.
  • Pomorze Zachodnie 16 w.
  • Potulice 16 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Prądnik (rzeka) 16 w.
  • Prusy Królewskie 16 w.
  • Pruszcz Gdański (woj. pomorskie) 16 w.
  • Przemyśl (woj. podkarpackie) 16 w.
  • Puck (woj. pomorskie) 16 w.
  • Radom (woj. mazowieckie) 16 w.
  • Radwanka (gm. Żelechinek, pow. tomaszowski, woj. łódzkie) 16 w.
  • Radwanka (gm. Żelechinek, pow. tomaszowski, woj. łódzkie) 16 w.
  • Radziejów (woj. kujawsko-pomorskie) 16 w.
  • Rogoźno (pow. obornicki, woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Rudawa (rzeka) 16 w.
  • Rypin (woj. kujawsko-pomorskie) 16 w.
  • Rzadka Wola (gm. Brześć Kujawski, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie) 16 w.
  • Rzeczyczany (Ukraina) 16 w.
  • Sandomierz (woj. świętokrzyskie) 16 w.
  • Sanok (woj. podkarpackie) 16 w.
  • San (rzeka) 16 w.
  • Siemianówka (gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie) 16 w.
  • Sieradz (woj. łódzkie) 16 w.
  • Smołdzino (pow. słupski, woj. pomorskie) 16 w.
  • Smolsin zob. Smołdzino
  • Sochaczew (woj. mazowieckie) 16 w.
  • Sokal (Ukraina) 16 w.
  • Spisz 16 w.
  • Środa 16 w.
  • Starogard Gdański (woj. pomorskie) 16 w.
  • Stary Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie) 16 w.
  • Strońsko (gm. Zapolice, pow. zduńskowolski, woj. łódzkie) 16 w.
  • Świdnik (woj. lubelskie) 16 w.
  • Szadek (pow. zduńskowolski, woj. łódzkie) 16 w.
  • Szczurowa (pow. brzeski, woj, małopolskie) 16 w.
  • Szczurowice (Ukraina) 16 w.
  • Sztum (woj. pomorskie) 16 w.
  • Tatry 16 w.
  • Tczew (woj. pomorskie) 16 w.
  • Tenczyn (gm. Lubień, pow. myślenicki, woj. małopolskie) 16 w.
  • Tolkmicko (pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie) 16 w.
  • Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) 16 w.
  • Turobin (pow. biłgorajski, woj. lubelskie) 16 w.
  • Uhnin (gm. Dębowa Kłoda, pow. parczewski, woj. lubelskie) 16 w.
  • Ujście (pow. pilski, woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Wałcz (woj. zachodniopomorskie) 16 w.
  • Wisła (rzeka) 16 w.
  • Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie) 16 w.
  • Wrocław (woj. dolnośląskie) 16 w.
  • Wschowa (woj. lubuskie) 16 w.
  • Wyszogród 16 w.
  • Zalesie 16 w.
  • Zambrów (woj. podlaskie) 16 w.
  • Żarnowiec 16 w.
  • Zator (pow. oświęcimski, woj. małopolskie) 16 w.
  • Zawada 16 w.
  • Zemborzyce 16 w.
  • Złoczów (Ukraina) 16 w.
  • Żukowo 16 w.
  • Zwoleń (woj. mazowieckie) 16 w.
  • folwarki 16 w.
  • Reformacja
  • Prawo 16 w.
  • Miasta prawo 16 w.
  • Jarmarki 16 w.
  • Zboże handel 16 w.
  • Sól kamienna handel 16 w.
  • Cechy
  • Cło 16 w.
  • Handel 16 w.
  • Hanza
  • Podatek 16 w.
  • Browary
  • Alkohol 16 w.
  • Wódka 16 w.
  • Piwo 16 w.
  • testamenty
  • uniwersały
  • Paszporty 16 w.
 • Uwagi:
  • Rkps bardzo uszkodzony
  • 127. Teskt uszkodzony.
  • 221. Tekst wyrwany, nie można ustalić treści.
  • 167. Tekst uszkodzony.
  • 201. Tekst uszkodzony.
 • Opracowania:
  • 130. Druk: S. Bodniak: Przywilej królewski dla dziedziców Marka Szarffenbergera z 1552. "Silva Rerum" 4:1928 z. 1-2 s. 23-24.
  • 549. Druk: Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae... Ed. M. Dogiel. T. 1. Vilnae 1758, s. 213-219.

MARC

 • 130 a Księga
 • 245 a Księga kancelaryjna króla Zygmunta Augusta 1548-1567.
 • 246 a Akta za panowania Zygmunta Augusta, 1552-1567.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 16 w.
 • 300 a 202 k. c 31,5x21 cm
 • 340 d rkps e sk. brązowa XX w.
 • 400 a Pawlik Małgorzata zob. Konachowicz Małgorzata
 • 400 a Baliński Marcin zob. Kaliński Marcin
 • 400 a Łaska Anna zob. Kościelecka Anna
 • 400 a Odrowąż Anna zob. Kościelecka Anna
 • 400 a Bogusz Anna zob. Tęczyńska Anna
 • 400 a Han Anna zob. Tile Anna
 • 500 a Rkps bardzo uszkodzony
 • 500 a 127. Teskt uszkodzony.
 • 500 a 221. Tekst wyrwany, nie można ustalić treści.
 • 500 a 167. Tekst uszkodzony.
 • 500 a 201. Tekst uszkodzony.
 • 520 a 1. "Plenipotentia, b.m., ok. 1554] k. 1. Prokop Broniewski, pisarz kancelarii królewskiej ustanawia swojego plenipotenta.
 • 520 a 2. "Consensus cum advitalitate, Gostyń 13 V [15]54 k. 1-1v. Sprawa wykupu wsi Jaktorowo z rąk sukcesorów Stanisława Borka.
 • 520 a 3. "Alia forma, b.m. 15 II 15[5]3 k. 1v-2. Odkupienie wójtostwa przez Prokopa Broniewskiego.
 • 520 a 4. "Consensus sine advitalitare, Kraków 1553 k. 2-2v. Odkupienie wójtostwa przez Walentego Knipszyńskiego.
 • 520 a 5. "Advitalitas, b.m., ok. 1553] k. 2v-3. Przyznanie Walentemu Knipszyńskiemu dożywocia na wójtostwie dla żony i syna.
 • 520 a 6. "Consensus super reformationem [...] bonis Regiis factam, Wilno 16 b.mies. 1554 k. 3-3v. Utrzymanie dożywocia dla Barbary, żony Wojciecha Czarnkowskiego.
 • 520 a 7. "Alia forma, Kraków 14 VIII, ok. 1554] k. 3v. Prośba o zapis na dobrach dobrzyńskich.
 • 520 a 8. "[Va]dium, Kraków 31 VIII 1553 k. 3v-4. Sprawa Jakuba Kozielskiego z Janem Czarnotulskim.
 • 520 a 9. "Moratorie sive |littere Jacobo Czech, b.m. [ok 1553] k. 4.
 • 520 a 10. "Contra moratorias, Knyszyn 12 I 155[4?] k. 4-5. Dla Michała Vicherlinka mieszczanina gdańskiego.
 • 520 a 11. Jus patronatus, b.m. [24 XII 1552] k. 5-5v.
 • 520 a 12. "Legatimacio Stanislao Werat, Knyszyn 31 XII 1554 k. 5v.
 • 520 a 13. "Nobilitatio Ticii, b.m., ok. 1553] k. 6-7.
 • 520 a 14. "Nobilitatio Stanislai Sz[edz]inii, Gdańsk 14 IX 1552 k. 7-8.
 • 520 a 15. "Nobilitatio [Martini] Cromeri, Piotrków 14 III 1552 k. 8v-10. Wraz z braćmi Bartłomiejem i Mikołajem.
 • 520 a 16. "Exspectativa, Kraków 2 III 1553 k. 10. Dla Stanisława Dziaduskiego, starosty konińskiego i sekretarza królewskiego.
 • 520 a 17. "Presentacio Abbatis, b.m., ok. 1553] k. 10-10v. Formularz
 • 520 a 18. "Alia forma, b.m.d. k. 10v-11. Zatwierdzenie prawa patronatu. Formularz
 • 520 a 19. "Prezentacja na probostwo, b.m.d. k. 11. Formularz
 • 520 a 20. "Zatwierdzenie na probostwo kościoła Najświętszej Marii Panny w biskupstwie chełmińskim, b.m.d. k. 11. Formularz
 • 520 a 21. "Resignatio plebanatus in Radwanka, Grodno [?] I 1553 k. 11v.
 • 520 a 22. "Exspectativa, Łomża 11 X, ok. 1553] k. 11v-12. Na władykę chełmskiego dla Nifantiusa Wołkowieckiego na wniosek Stanisława Tęczyńskiego, kasztelana lwowskiego, starosty lubelskiego i bełskiego.
 • 520 a 23. "Presentacio, Łomża 11 X, ok. 1553] k. 12. Na cerkiew w Augustowie dla popa Hryćki.
 • 520 a 24. "Vadium, Kraków 31 VIII 1553 k. 12-12v. W sprawie Jana Czarnotulskiego z Jakubem Kozielskim.
 • 520 a 25. "Salvus conductus a vi et iure, Wilno 15 VIII, ok. 1553] k. 12v-13. Dla Reinholda Krokowskiego, mieszczanina gdańskiego.
 • 520 a 26. "Salvus conductus [a vi] et potentia, b.m. 9 VIII 1553 k. 13. Dla Szymona Pośpiecha, pisarza jaworowskiego.
 • 520 a 27. "Bannitio, b.m., ok. 1553] k. 13-13v. Formularz
 • 520 a 28. "Manda[tum univer]sale pro capiendo bannito [Hieronimo Żelisławski cive Gedanensi], b.m., ok. 5 VIII 1553] k. 13v-14.
 • 520 a 29. "Proscriptus [Joannes Czodorek] capiendus mandatur, Łomża 12 X, ok. 1553] k. 14. Na mocy cortisanum
 • 520 a 30. "Sublatio bannitionis [Stanislai Wroblewski Wąwolnicensis], Wilno 29 IX 1554 k. 14v.
 • 520 a 31. "Liberatio domus [Stradomiae], Piotrków, ok. 1553] k. 14v-15. Dla Bartłomieja Sabinki, archidiakona lubelskiego, lekarza królewskiego.
 • 520 a 32. "Exemptio a iurisdictione et oneribus horti Nicolai Alancze [Alantsee] civis Cracoviensis, Kraków 16 VIOII k. 15-15v.
 • 520 a 33. "Exemptio [Lucae Razek civis Posnaniensis?] a iurisditione tantum brevis, b.m., ok. 1553] k. 15v.
 • 520 a 34. "Littere passus Bernardo Soderino Italiam versus eunti, Knyszyn 1 XI, ok. 1553] k. 16.
 • 520 a 35. "[Littere passus dla Stanisława Jasińskiego archidiakona wileńskiego, sekretarza królewskiego], b.m., ok. 1553] k. 16v.
 • 520 a 36. "[Littere passus do Włoch dla Andrzeja Maczalskiego], Piotrków 6 III 1552 k. 16v.
 • 520 a 37. "[Littere passus dla Andrzeja Górki], b.m., ok. 1553] k. 16v.
 • 520 a 38. "[Littere passus do Włoch dla Marcina N., ujeżdżacza koni królewskich], b.m., ok. 1552] k. 17.
 • 520 a 39. "[Littere passus dla Wilhelma, kupca krakowskiego, udającego się do Anglii i Szkocji], b.m., ok. 1552] k. 17.
 • 520 a 40. "Salvus conductus Hieronimo Rud [Ridt] mercatori Posnaniensi, Wilno 24 VI 1554 k. 17v.
 • 520 a 41. "Salvus conductus Michaeli Lubocki ab arbitrum Regium datus, b.m., ok. 1554] k. 17v-18.
 • 520 a 42. "Salvus conductus Barbarae N ad sex menses donec controversia de divortio dirimatur, b.m., ok. 1554] k. 18.
 • 520 a 43. "Tutoria Szathanek [Girz] civis Bydgostiensis, b.m., ok. 1554] k. 18v. Wyznaczenie Jana Kaczyńskiego, wójta bydgoskiego, na opiekuna córek Szatanka, Elżbiety i Danieli.
 • 520 a 44. "Exemptio a iurisditione observationibus quae societatis artis mensariae, Kraków 14 IX 1554 k. 18v-19.
 • 520 a 45. "Negociandi potestas externo in Regno data [mercatori Galeazzo Guciardini], Kraków 15 IX 1553 k. 19-19v.
 • 520 a 46. Administratio bonorum iure caduco devolutorum ad RM [Sigismundum Augustum] Adamo Wilkanowski castellano Vissogrodiensi, capitaneo Ciechanoviensi commissa, Kraków 20 X 1553 k. 19v.
 • 520 a 47. "Potestas iudicandi famulorum RM [Sigismundi Augusti] Joanni Bonero castellano Chelmensi data, Opoczno 28 X 1553 k. 19v-20.
 • 520 a 48. "Consensus super resignationem subdapiferatus, Rawa 30 X, ok. 1553] k. 20-20v. Stanisław Karwicki, stolnik sandomierski, rezygnuje na rzecz brata Marcina, dworzanina królewskiego.
 • 520 a 49. "Consensus super venditionem certarum arearum, Kraków 18 VIII 1553 k. 20v.
 • 520 a 50. "Venditio consensu confirmata, Kraków 16 VIII 1553 k. 20v-21.
 • 520 a 51. "Immunitas a theloneo [Brigidae Husnerim civi Wratislaviensi], Kraków 16 VIII 1553 k. 21.
 • 520 a 52. "Mandatum pro Buscensibus [Jacobo Ostrowski theloneorum Leopoliensis, Lublinensis, Sandomiriensis arendatori], Kraków 18 VIII 1553 k. 21-21v. O zwolnienie Buska z ceł.
 • 520 a 53. "[Calisiensibus et Posnaniensibus theloneorum seu camerarum notariis], Kraków 14 VIII 1553 k. 21v.
 • 520 a 54. "[Vectigalium immunitas Stanislao Tęczyński castellano Leopoliensi], Kraków, ok. 1553] k. 22.
 • 520 a 55. "Vectigalium Immunitas Bernardo Soderino mercatori Florentino, Kraków 14 II 1553 k. 22.
 • 520 a 56. "Vectigalium immunitas in alium translata, Kraków 15 II 1553 k. 22-22v. Reihold Crocawi (Krokowski), mieszczanin gdański, zrzeka się przywileju na rzecz Wojciecha Raczkowskiego, złotnika krakowskiego.
 • 520 a 57. "Ius eximendae advocatiae in alium transfusum, Kraków 6 III 1553 k. 23-24.
 • 520 a 58. "Consensu venditio confirmata, Wilno 2 XI 1552 k. 24. Helena Gemba, żona sołtysa ze Starkenberg, czyli Słup, razem z synem swoim Pawłem sprzedaje 8 wolnych łanów Pawłowi Gaścińskiemu z zamku malborskiego.
 • 520 a 59. "Exemptio ex iurisditione seculari et incorporatio ecclesiastica, Kraków III 1553 k. 24v. O łan we wsi Chrusiniewo kupiony przez proboszcza w Górkach od Jana i Stanisława.
 • 520 a 60. "Exemptio a constitutionibus et observationibus Artis Mensariae, b.m. [ok 1553 k. 24v-25. Dla stolarza Jerzego Szwarca i jego towarzyszy.
 • 520 a 61. "Iurisditio capitaneus Opoczniensis, Rawa 30 X, ok. 1553] k. 25. Dla Anny Łaskiej, wdowy po Stanisławie Łaskim ze Sprowy, staroście opoczyńskim
 • 520 a 62. Donatio capitaneus Cracoviensis Joanni Ociski regni cancellario post mortem Petri Kmitae, palatini Cracoviensis, Knyszyn 10 XII 1553 k. 25v-26.
 • 520 a 63. Donatio capitaneus Marieburgensis, Wilno 8 X 1554 k. 26v-27. Stanisławowi Myszkowskiemu, wojskiemu krakowskiemu, po śmierci Feliksa Szreskiego z Sokołowa, wojewody płockiego.
 • 520 a 64. "Advitalitas super eundem capitaneatum Marieburgensem Stanislao Miskowski tribuno Cracoviensi, Wilno 16 X 1554 k. 27-27v.
 • 520 a 65. "Donatio burgrabiatus in civitate Elbimgensi [Henrico Sifrid consuli Elbigensi], Wilno 31 VIII 1554 k. 27v.
 • 520 a 66. "Stipendium, Kraków 14 VIII, ok. 1553] k. 27v-28. 200 talarów dla Adama Konarskiego, prepozyta poznańskiego, sekretarza królewskiego.
 • 520 a 67. "Quietatio, b.m. [28 VIII 1552] k. 28. Jan Kościelecki, wojewoda łęczycki, kwituje odbiór 12 000 talarów od braci Górków.
 • 520 a 68. "Renuntatio litis, b.m., ok. 1553] k. 28-28v. Spór Stanisława Kołodzieja z magistratem gdańskim.
 • 520 a 69. "Potestas negociandi [Joanni Wath seu Scoto] permissa, b.m, ok. 1553] k. 28v.
 • 520 a 70. "Palatinus Sendomiriensis renunciatus, b.m. 16 II, ok. 1553] k. 28v-29.
 • 520 a 71. "Donatio palatinatus Dendomiriensis Stanislao Teczyński capitaneo Lublinensi et Belzensi, castellano Leopoliensi, Lublin 16 III 1554 k. 29-29v.
 • 520 a 72. "Nicolaus Odnowski Herburt palatinus Cracoviensis creatus post mortem Petri Kmitae palatini Cracoviensis, Lublin 16 III 1554 k. 30v.
 • 520 a 73. "Joannes de Dambrowicza [Firlej] capiatneus Casimiriensis in castellanum Belzensem creatus, Parczów 26 IV, ok. 1552] k. 31.
 • 520 a 74. "Revisio aggeris, Kraków 14 VIII, ok. 1554] k. 31.
 • 520 a 75. "Commisio ad eximensa bona [de manibus successorum Joannis Kościelecki palatini Lanciciensis], b.m., ok. 1553] k. 31-31v.
 • 520 a 76. "Commisio ad eximensa bona [advocatiae seu scultetiae Valentino Lubczyński], Kraków 15 VIII 1553 k. 31v-32.
 • 520 a 77. "Mandatum ad eundem, Knyszyn 26 XI 1553 k. 32-32v.
 • 520 a 78. "Mandatum ad priorem, Knyszyn 26 XI 1553 k. 32v.
 • 520 a 79. "Commissio, Kraków 15 III 1553 k. 33.
 • 520 a 80. "Commissio, Kraków 18 VIII 1553 k. 33v-34.
 • 520 a 81. "Institutio thelonei sive vectigalis in villa Lopaczin, Brześć Lit. 3 V 1554 k. 34-34v.
 • 520 a 82. "Immunitas civitatis [Tolkmicko] exustae [1550], Piotrków, ok. 1553] k. 34v-35.
 • 520 a 83. "Liber usus sylvarum datur, Piotrków [13 I 1554] k. 35.
 • 520 a 84. "Donatio hortulaniae Stanislao Teczyński castellano Leopoliensi, capitaneo Lublinensi et Belzensi, Kraków 5 III 1553 k. 35v.
 • 520 a 85. Ius cauducum Joanni Bukowski aulico regis donatum, Wilno 5 XI 1552 k. 36.
 • 520 a 86. "Translatio ex iure Culmensi in ius Polonicum, Lublin 28 III 1554 k. 36.
 • 520 a 87. "Potestas propinandi Ruthenis eius potus idiomate Polonico gorzalka nuncupatur facta, Kraków 22 III 1553 k. 36v.
 • 520 a 88. "Privilegium potestatem iudicandi datam in se continens, Kraków 21 III 1553 k. 37-37v.
 • 520 a 89. "Iurisditio capitaneatus Valcensis concessa, Wilno 10 VI 1554 k. 37v-38.
 • 520 a 90. "Surrogatio ad iudicia ecercenda in capitaneatu Valcensi Mathiae Mokronowski, b.m., ok. 1554] k. 38.
 • 520 a 91. "Bona monastica [Andreae, Jacobo, Matthiae] Koludskim administranda commissa assensu regis confirmantur, Wilno 15 VII b.d. k. 38-38v.
 • 520 a 92. "Assensus Regius super extruendum molendinum [Stanislao Bielski plebano Pczimensi], Kraków 23 IV 1553 k. 38v-39.
 • 520 a 93. "Donatio domus [Petricoviae sitae Jacobo Joanni Caralio Veronensi barbitonsori Regio], Wilno 19 XI 1552 k. 39-39v.
 • 520 a 94. "Coadiutoria, b.m., ok. 1553] k. 39v-40.
 • 520 a 95. Dekret królewski skazujący Mężyńskiego na więzienie i odszkodowanie za krzywdę wyrządzoną Markowi Łukaszewiczowi], Kraków 23 VII 1553 k. 40.
 • 520 a 96. "Privilegium apellandi modum [post iudicium bannitum in civitate Gedanensi] prescribens, Kraków 16 VIII 1553 k. 40v-41.
 • 520 a 97. "Immunitas a contributionibus et exactionibus hospitalibus S. spiritus et Divae Elisabethae in civitate Gedanensi sitis, Kraków 19 VIII 1553 k. 41-41v.
 • 520 a 98. "Venditio molendini [Stanislao Costensi], b.m., ok. 1553] k. 41v-42.
 • 520 a 99. Zwolnienie mieszkańców Szczurowa od podatków dla zachęty do odbudowania sześciokrotnie palonego miasta], Kraków 7 IX 1553 k. 42-42v.
 • 520 a 100. "Libertas omne genus mercaturae in Regno exercendae [Joanni Friderico - civi Gedanensi], b.m.d. k. 42v-43.
 • 520 a 101. "Salvus conductus [Martino Izdbieński de Rusiec, archidiacono Posnaniensi et canonico Gnesnensi a iniuria in fundo Polanowo], Wilno 19 VII b.d. [1554] k. 43-43v.
 • 520 a 102. "Privilegium sive foralia oppido Stumensi concessum, Kraków 9 VIII 1553 k. 43v-44.
 • 520 a 103. "Donatio tercii mercatus oppidi Zloczow, Kraków 16 VIII 1553 k. 44-44v.
 • 520 a 104. "Donatio villae Newmark sive Nowitarg in capitaneatu Stumensi iure feudi Achacio Czema, palatino Marieburgensi, Kraków 9 VIII 1553 k. 44v-45v.
 • 520 a 105. "Donatio iure feudi villae Borzunicze Regiae in territorio Proszoviensi Sigismundo Fanelli Italo, coquinae RM [Sigismundi] senioris, magistro, Lublin 16 IV 1554 k. 45v-46v.
 • 520 a 106. "Stipendium [100 floreni] eidem Sigismundo [Fanello Italo] in Zuppis Cracoviensibus assignatum, Lublin 16 IV 1554 k. 46v-47.
 • 520 a 107. "Audicatio annorum Octaviano Gucci [de Węzorow], Lublin 26 II 1554 k. 47.
 • 520 a 108. "Tutoria per eundem [Octavianum Gucci de Węzorow] bonorum suorum palatino Sendomiriensi Stanislao de Thenczin ad triennum commissa, Lublin 6 III 1554 k. 47-47v.
 • 520 a 109. "Contractus de matrimonio inito per [...] Albertum Czarnkowski cum [...] Barbara comite de Gorka, Wilno 14 VI 1554 k. 47v-49v.
 • 520 a 110. "Inscriptio omnium bonorum iure advitalico [...] Barbarae comiti de Gorka per [...] Albertum Czarnkowski ratione dotalicii facta, Wilno 14 VI 1554 k. 49v-50v.
 • 520 a 111. "Privilegium contra exemptiones civitati Cracoviensi concessum, Wilno 28 X 1554 k. 50v-51v.
 • 520 a 112. "Privilegium de nobilitate Joannis Poborski, b.m., ok. 1554] k. 51v.
 • 520 a 113. "Confirmatio constitutionum contubernii doleatorum civitatis Gedanensis, Gdańsk 29 VIII 1552 k. 52.
 • 520 a 114. "Confirmatio privilegii generalis civitati Premisliensi concessa, Knyszyn 25 XI 1553 k. 52-53v.
 • 520 a 115. "Magistratus Leopoliensis authoritas per Cracoviensi, b.m., ok. 1553] k. 53v-54.
 • 520 a 116. Wyznaczenie Jana Przerębskiego, podkanclerza w.kor. i prepozyta krakowskiego, oraz Andrzeja Przecławskiego, dziekana poznańskiego, kanonika krakowskiego, sekretarza królewskiego, na egzekutora testamentu Samuela Maciejowskiego, biskupa krakowskiego], b.m.d. k. 54-54v.
 • 520 a 117. "[Immunitas Annae Leonardi Wild, civis Gedanensis, uxori concessa, pecuniam ex negotiatione acquisitam non creditoribus mariti, sed liberis suis concedendam], b.m., ok. 1552] k. 54v-55.
 • 520 a 118. Odpowiedź władzom miejskim Gdańska w sprawie właściwego sądu do cięższych wykroczeń], Wilno 28 XI 1552 k. 55-55v.
 • 520 a 119. "[Stanisław Tęczyński, kasztelan lwowski, wykupuje z rąk Marcina Grocholskiego wójtostwa Okalów i Humnin i przyłącza je do starostwa lubelskiego], Gdańsk 18 VIII 1552 k. 55v.
 • 520 a 120. Pozwolenie na sprzedaż piwa po wsiach i miasteczkach, warzonego w Kazimierzu krakowskim], {iotrków 13 IV 1552 k. 55v-56.
 • 520 a 121. Prawp patronatu i prezenty nad kościołem wilczyńskim i nowogrodzkim dla Jana Przerębskiego, podkanclerza w.kor., Stanisława Markulskiego, kanonika wileńskiego, Mikołaja Trzebuchowskiego, burgrabiego krakowskiego], Knyszyn 1552 k. 56-56v.
 • 520 a 122. Wytyczenie granic grobli stawu w Zalesiu, powiatu lwowskiego, na prośbę Mikołaja Hynka, podstarosciego lwowskiego], Kraków 24 III 1553 k. 56v-57.
 • 520 a 123. Uznanie za ważne wszystkich spraw urzędowych, załatwionych przez obywateli województwa poznańskiego, z upoważnienia wojewody Janusza Latalskiego], Kraków 26 III 1553 k. 57.
 • 520 a 124. Zakaz ściągania podatku i targowego od mieszczan poznańskich przez kasztelana brzezińskiego, starostę łęczyckiego, Jana Lutomirskiego], Kraków 26 III 1553 k. 57v-58.
 • 520 a 125. Zgoda królewska dla Sebastiana Noskowskiego, administratora dóbr Górków, na wymierzenie kary za wzniecenie pożaru], Kraków 1 IV 1553 k. 58.
 • 520 a 126. Zatwierdzenie dożywocia dla Macieja Kucharskiego na wójtostwie dobrzynieckim, w starostwie lwowskim], Kraków 1553 k. 58-58v.
 • 520 a 127. "[Jan Brandes, burgrabia i burmistrz gdański, o upoważnienie do odebrania pieniędzy od dłużników], Kraków 18 VII 1553 k. 58v.
 • 520 a 128. Uwolnienie od kary Marcina ab Alexwangen, sekretarza kancelarii królewskiej, za zabicie w obronie własnej Bartłomieja Fürstenberga], b.m., ok. 1553] k. 59.
 • 520 a 129. Zapewnienie prawa odwołania się do władzy królewskiej każdemu skazanemu za zbrodnię lub przestępstwo], Malbork, ok. 1553] k. 59.
 • 520 a 130. "Przywilej dla spadkobierców Marka Szarffenbergera, Mikołaja i Stanisława, na wydanie wykładu wiary, czyli ogłoszonego na synodzie piotrkowskim katechizmu i kazań Samuela Maciejowskiego], b.m. [1552] k. 59v-60v.
 • 520 a 131. Przywilej prowadzenia handlu w całym królestwie dla Jana Rozenbergera i Macieja Schmuthermeiera], Wilno 17 X 1552 k. 60-60v.
 • 520 a 132. "[Mikołaj Dzierzgowski, arcybp gnieźnieński, ręczy za Wojciecha i Jana Czudrów oraz ich synów, ze wynagrodzą krzywdy spowodowane podpaleniem, rabunkiem i rozlewem krwi], Kraków, ok. 1552] k. 60v-61.
 • 520 a 133. "Stanisław Tęczyński, kasztelan lwowski, uzyskuje pozwolenie na objęcie w dożywocie domu w Piotrkowie], Wilno 5 XI 1552 k. 61-61v.
 • 520 a 134. Pozwolenie dla Andrzeja Czarnkowskiego, biskupa poznańskiego, na pobieranie corocznie połowy dochodów od kapłanów diecezji], b.m. 17 II 1553 k. 61v.
 • 520 a 135. Pozwolenie dla Erazma Role, mieszczanina elbląskiego, na prowadzenie handlu w Elblągu], Kraków, ok. 1553] k. 61v-62.
 • 520 a 70. Mikołaj Odnowski Herburt, kasztelan przemyski, mianowany po śmierci Jana Tęczyńskiego, wojewody sandomierskiego.
 • 520 a 74. Marcin, Mikołaj i Paweł Wilczkowie ze wsi Lubienie o prawo myta z grobli i mostów.
 • 520 a 77. Do spadkobierców wójta Stanisława o stawienie się z dokumentami w związku z upoważnieniem Walentego Lubczyńskiego do wykupu wójtostwa.
 • 520 a 78. Do spadkobierców Jana Kościeleckiego, wojewody łęczyckiego, w sprawie wykupu z ich rąk miast królewskich.
 • 520 a 79. Skarga Górków: Łukasza - starosty buskiego, Andrzeja - starosty wałeckiego, Stanisława - starosty gnieźnieńskiego, na Jana Mieleckiego, wojewodę i starostę grodzieńskiego, o napaść na dobra Jaworów.
 • 520 a 80. Skarga Wojciech Wierzchlińskiego Ślązaka na Annę Pankową o podpalenie zabudowań.
 • 520 a 83. Piotrowi Boratyńskiemu, sekretarzowi królewskiemu, burgrabiemu krakowskiemu.
 • 520 a 84. Ogród po Dorocie Gawronkowej prawem kaduka przeszedł na króla.
 • 520 a 85. Spadek po Marku Lubomirskim.
 • 520 a 86. Stanisław Kostka ze Sztemberku, wojewoda chełmiński, podskarbi ziem pruskich, starosta tczewski i golubski.
 • 520 a 89. Dla Andrzeja Górki.
 • 520 a 94. Dla Andrzeja Czarnkowskiego, prepozyta gnieźnieńskiego, sekretarza królewskiego, prawo następstwa na biskupstwo poznańskie.
 • 520 a 208. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 84v-85.
 • 520 a 209. "Crosnensibus, b.m., ok. 1554] k. 85-85v.
 • 520 a 210. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 85v.
 • 520 a 211. "Petro de Dambrowicza [Firlej] palatino Lublinensi et terrarum Prussiae, b.m., ok. 1554] k. 86.
 • 520 a 212. "Foelici Szreński palatino Plocensi, b.m., ok. 1554] k. 86-86v.
 • 520 a 213. "Joanni Dzirgowski [Dzierzgowski] palatino Mazoviensi, b.m. [po 1554] k. 86v.
 • 520 a 214. "Janussio de Kosczieliecz [Kościelecki] palatino Siradiensi, b.m., ok. 1554] k. 86v.
 • 520 a 215. "Joanni comiti in Tarnow [Tarnowski] castellano Cracoviensi, b.m., ok. 1557] k. 86v-87.
 • 520 a 216. "Capitaneo Radomiensi, b.m., ok. 1554] k. 87.
 • 520 a 217. "Petro Kmita palatino Cracoviensi, b.m., ok. 1553] k. 87-87v.
 • 520 a 218. "Foelici Szreński palatino Plocensi, b.m., ok. 1554] k. 87v.
 • 520 a 219. "Joanni Dzialinski palatino Pomeraniae, b.m., ok. 1554] k. 87v.
 • 520 a 220. "Capitaneo Plocensi, b.m., ok. 1554] k. 87v-88.
 • 520 a 221. "Joanni Dzierzgowski palatino Mazoviensi, b.m.d. k. 88.
 • 520 a 222. Skarga biskupa poznańskiego (Andrzeja Czarnkowskiego?) na Mikołaja Przetockiego o lekceważenie kary interdyktu], b.m. [po 1553] k. 88-88v.
 • 520 a 224."Joanni de Mielicz [Mielecki] palatino Podoliensi, b.m. [po 1548] k. 88v-89.
 • 520 a 225."Palatino Russiae [Petro Firlej de Dąbrownica], b.m., ok. 1553] k. 89.
 • 520 a 226. "Palatino Podoliensi [Joanni Mielecki], b.m. [po 1548] k. 89.
 • 520 a 227. "Capitaneo Radomiensi, b.m., ok. 1553] k. 89-89v.
 • 520 a 228. "Ad eundum [capitaneum Radomiensem], b.m, ok. 1553] k. 89v.
 • 520 a 229. Skarga magistratu toruńskiego na Józefa Czetkowskiego o najazd zbrojny na Lubicz], b.m., ok. 1553] k. 89v-90.
 • 520 a 230. Skarga klasztoru w Żarnowcu na Jerzego Krokowskiego o granice pól], b.m. [po 1550] k. 90.
 • 520 a 231. "Commissariis nostris Sigismundus Augustus, b.m. [po 1550] k. 90v.
 • 520 a 232. "Pro subdito profugo reddendo Erasmo Krethkow [Kretkowski] castellano Gneznensi, b.m. [po 1551] k. 90v.
 • 520 a 233. Skarga wikariusza z Zambrowa Andrzeja Zaleskiego i Mikołaja podskarbicjanusa o nadmierne obciążenie podatkowe] b.m., ok. 1553] k. 90v-91.
 • 520 a 234. Skarga Piotra (nazwisko uszkodz.), proboszcza stobnickiego, o zajęcie części gruntu i dziesięciny], b.m., ok. 1553] k. 91-91v.
 • 520 a 235. "Castellano Leopoliensi [Stanislao Tęczyński], b.m., ok. 1553] k. 91v.
 • 520 a 236. "Erasmo de Cretkow [Kretkowski], castellano Gneznensi et capitaneo Pysdrensi, Stanislao Sendzivogio de Czarnkow [Czarnkowski] referendario et secretario Regio, b.m., ok. 1553] k. 91v-92.
 • 520 a 237. "Thesaurario Regni Spytkoni Jordan de Zakliczyn, b.m., ok. 1553] k. 92.
 • 520 a 238. "Palatino Plocensi Faelici Szreński, Knyszyn 18 XI 1553 k. 92-92v.
 • 520 a 239. Udzielenie pozwolenia Zygmuntowi Ligęzie, podczaszemu królewskiemu, na wykupienie zamku i dóbr w dożywocie], b.m.d. k. 92v.
 • 520 a 240. "Thesaurario Regni Spytkoni Jordan, Knyszyn 30 XI 1553 k. 92v.
 • 520 a 241. "Ad eundem [Spitconem Jordan], Knyszyn 9 XII [1553] k. 93.
 • 520 a 242. "Nicolao Odnowski [Herburt] palatino Sendomiriensi et capitaneo Leopoliensi, b.m. [1553] k. 93.
 • 520 a 243. "Palatino Culmensi Stanislao Kostka, b.m. [po 1551] k. 93-93v.
 • 520 a 244. "Capitaneo Cracoviensi, b.m. [1553] k. 93v.
 • 520 a 245. "Ad rectorem Collegii Cracoviensis [Antonium de Napachanie], Lublin 25 II 1554 k. 94.
 • 520 a 246. "Ad Spitek Jordan thesaurarium Regni, b.m., ok. 1554] k. 94.
 • 520 a 247. "[Capitaneo Maioris Poloniae Joanni Kościelecki], b.m., ok. 1554] k. 94-94v.
 • 520 a 248. "Palatino Plocensi [Foelici Szreński], Wilno 21 VI [po 1553] k. 94v.
 • 520 a 249. "Capitaneo Maioris Poloniae [Joanni Kościelecki?], Wilno VI [po 1553] k. 95.
 • 520 a 250. "Ad capitaneum Cracoviensem, Wilno 16 VII, ok. 1554] k. 95.
 • 520 a 251. "Thesaurario Regni [Spitkoni Jordan}, Wilno 23 VII, ok. 1554] k. 95-95v.
 • 520 a 252. "Maioris Poloniae capitaneo generali [Joanni Kościelecki], Wilno 25 VII 1554 k. 95v.
 • 520 a 253. "Thesaurario Regni [Spytkoni Jordan], Wilno 7 VIII, ok. 1554] k. 95v.
 • 520 a 254. "Palatino Culmensi [Stanislao Kostka}, Wilno 7 VII, ok. 1554] k. 96.
 • 520 a 255. "Ad eundem [palatinum Culmensem Stanislaum Kostka], Wilno 16 VIII, ok. 1554] k. 96.
 • 520 a 256. Rezygnacja sedziego kaliskiego Stanisława Wysockiego z urzędu pisarza wojewódzkiego], Wilno 18 VIII, ok. 1554] k. 96.
 • 520 a 257. "Capitaneo Premisliensi [Spytek Jordan de Zakliczyn thesaurario Regni], b.m., ok. 1554] k. 96-96v.
 • 520 a 258. "Palatino Marieburgensi [Joanni Achacio Czema], Orany 12 IX b.d. k. 97.
 • 520 a 259. "Palatino Plocensi Felici Szreński, Orany 13 IX, ok. 1552] k. 97.
 • 520 a 260. "Thesaurario Regni [Spytkoni Jordan], Wilno 29 IX, ok. 1554] k. 97.
 • 520 a 261. "Palatino Culmensi Stanislao Kostka, b.m.d. k. 97.
 • 520 a 262. "Ad eundem [Stanislaum Kostka] clausae, Wilno 6 X [1554] k. 97.
 • 520 a 263. "Palatino Lublinensi [Andreae Tęczyński], Wilno 6 X [1554] k. 97v.
 • 520 a 264. "[Janussio Latalski] palatino, [Petro Czarnkowski] capitaneo et castellano Posnaniensibus, Wilno 30 VII [1554] k. 97v-98.
 • 520 a 208. Skarga Elżbiety, zony Tomasza Pepersacka, na męża o trwonienie jej i swojego majątku.
 • 520 a 209. Skarga mieszkańców trzynastu miesteczek spiskich o zajęcie 82 kotłów do warzenia piwa i czterech naczyń pełnych.
 • 520 a 210. Pochwała za wiadomość o knowaniach miest hanzeatyckich z Moskwą oraz sprawa bicia monety.
 • 520 a 211. Skarga mieszkańców Zwolenia na odebranie im łąki i udogodnień miejskich.
 • 520 a 212. Przeciwko Stanisławowi Wituńskiemu i Janowi Kobiernickiemu o potajemną sprzedaż soli zamorskiej.
 • 520 a 213. Apelacja Anny Szczuckiej.
 • 520 a 214. Skarżą się Andrzej i Stanisław Górkowie o opieszałe płacenie poradlnego.
 • 520 a 215. Przekazanie synowi Janowi Krzysztofowi Tarnowskiemu starostwa sandomierskiego.
 • 520 a 216. O łamanie prawa w sposób niegodny chrześcijanina.
 • 520 a 217. W sprawie druku książek Jakuba Przyłuskiego.
 • 520 a 218. Skarga mieszczan płockich na krzywdę w ocaleniu pieprzu i szafranu.
 • 520 a 219. Spór magistratu puckiego z Michałem Jackowskim.
 • 520 a 220. Ujęcie i uwięzienie ojcobójcy Jabłonowskiego.
 • 520 a 223. "Palatino Russiae [Petro Firlej de Dąbrownica], b.m., ok. 1553] k. 88v.
 • 520 a 223. Skarga Zuzanny Sierzchowskiej na wojewodę i jego syna Mikołaja o najazd na dobra po mężu.
 • 520 a 224. Paweł Korytko i mieszkańcu wsi Rzeczyczany o branie drewna z lasów.
 • 520 a 225. Skarga N. na M. o należne z kontraktu postawy sukna.
 • 520 a 226. O aresztowanie złodziei na polach.
 • 520 a 227. O zabezpieczenie dóbr biskupstwa przed gwałtem i szkodami ze strony Andrzeja Ciołka z Uzarzewa.
 • 520 a 228. Andrzej Ciołek dopuszcza się wielkich gwałtów w dobrach biskupstwa poznańskiego Łaskarzew w ziemi radomskiej.
 • 520 a 231. Zakończenie sporu o granice pól między klasztorem w Żarnowcu a Jerzym Krokowskim.
 • 520 a 232. Wojciech Michalski o zwrot zbiegłego chłopa.
 • 520 a 235. O granice wsi Tatary, Krepecz i Swidnik w starostwie lubelskim.
 • 520 a 236. O gwałtach na mieszkańcach Środy dzierzawcy Wojciecha Pampowskiego.
 • 520 a 237. Rajcy krakowscy o zmniejszenie czopowego.
 • 520 a 238. Jan Hol o złe potraktowanie przez kantora Stanisława.
 • 520 a 240. Skarga mieszkańców Przemyśla na brud i błoto po kopaczach saletry.
 • 520 a 241. Wolność od cła dla mieszkańców i kuców lwowskich.
 • 520 a 242. Koszty sądowe w sprawie Jana Bąka, cieśli, z Małgorzatą Mardochną.
 • 520 a 243. Jan Lubodziejski, biskup chełmiński, w sprawie odmawiających opłaty zwanej płużne.
 • 520 a 244. O Żydów krakowskich nie dopuszczonych przez uczniów i studentów do miasta i handlu.
 • 520 a 245. O położenie kresu prześladowaniom Żydów przez studentów.
 • 520 a 246. O most na Sanie i zwolnienie od mostowego dla mieszkańców Lwowa.
 • 520 a 247. Bracia Górkowie o zwolnienie z poradlnego.
 • 520 a 248. O barcie w lasach sosnowych i na łąkach.
 • 520 a 249. Nakaz wypędzenia z Poznania heretyków wskzanych przez biskupa poznańskiego Andrzeja Czarnkowskiego.
 • 520 a 250. Wyznaczenie wykonawców testamentu zmarłego Jakuba biskupica, kanonika krakowskiego i lekarza królewskiego.
 • 520 a 251. Przedstawiciele cła ze starostwa sokalskiego na starostwo kamionackie.
 • 520 a 252. Wykupywanie przez szlachte domów w Poznaniu i uchylanie się od opłat miejskich.
 • 520 a 253. O wypłatę 4000 florenów Galeazzowi Gozzardinowi z Florencji.
 • 520 a 254. O dwa ogrody zajęte przez magistrat Elbląga, a należące z testamentu do króla.
 • 520 a 255. Przypomnienie o wypłaceniu 3000 florenów Achacemu Czemie, wojewodzie malborskiemu.
 • 520 a 257. Spór między Katarzyną Górką, wdową po Janie Kościeleckim, wojewodzie łęczyckim, a Krzysztofem Drojowskim o wykupienie wsi Mączkowce.
 • 520 a 258. Jan Netak, mieszczanin gdański, o zabranie mu pieniędzy po zmarłym ojcu.
 • 520 a 259. Nakaz złapania Samsona Skrzyneckiego, Czecha, który uciekł z więzienia.
 • 520 a 260. Królowa Katarzyna, żona Zygmunta Augusta, wzywa do przyjazdu Jerzego z Poznania, "ut eo ... sacrarum litterarum interprete utatur"
 • 520 a 261. Mianowanie Stanisława Myszkowskiego starostą i zarządcą zamku malborskiego.
 • 520 a 262. O przesłanie zestawienia dochodów ze starostwa i zamku malborskiego.
 • 520 a 263. O zastąpienie na sejmiku kasztelana lubelskiego Floriana Zebrzydowskiego przez innego urzędnika.
 • 520 a 264. Żydzi nie powinni przekraczać ściśle określonej liczby kupna domów w Poznaniu.
 • 520 a 136. "Marcin Nowowiejski otzrymuje zgodę na warzenie piwa na przeciąg dwóch lat bez opłat czopowych], Kraków 1 III 1553 k. 62.
 • 520 a 137. Zatwierdzenie dożywotniego przywileju dla Mikołaja z Praszczyc w sprawie przysięgi], Kraków 26 III 1553 k. 62v-63.
 • 520 a 138. Zatwierdzenie pisma króla Kazimierza Jagiellończyka o wolnym wyborze wójta Rusinów kamienieckich i jego uprownieniach], Kraków 26 III 1553 k. 63v.
 • 520 a 139. Poddanie pod wyłączny sąd marszałka królewskiego Jana Marii z Padwy, rzeźbiarza], Kraków 11 IV 1553 k. 63v-64.
 • 520 a 140. Mianowanie Bartłomieja Głogowskiego wojskim gostyńskim po śmierci Jana Dobrzykowskiego], b.m. 20 X 1552 k. 64.
 • 520 a 141. Zatwierdzenie prośby Fabiana Czemy, kasztelana gdańskiego, przejście przyznanego mu prawa lennego na misato Starogard na synów Achacego Czemy, wojewody malborskiego], Wilno 28 XII 1553 k. 64-64v.
 • 520 a 142. "[Maciej Drzewicki, kanonik krakowski, upoważnia swego brata Jana do załatwienia spraw majątkowych z Mikołajem z Bolonii], Kraków 12 VIII 1553 k. 64v.
 • 520 a 143. Zatwierdzenie Andrzeja Mniowskiego na sołectwie wsi Zawada w starostwie chęcińskim], Kraków 10 VIII 1553 k. 65.
 • 520 a 144. Pozwolenie dla Michała Nieżychowskiego i jego żony Katarzyny na prowadzenie handlu na rynku krakowskim], Kraków 20 IX 1553 k. 65-65v.
 • 520 a 145. Skarga tkaczy sandomierskich na rzucanie na nich obelg przez członków innych cechów], Łomża 9 X 1553 k. 65v-66v.
 • 520 a 146. Pozwolenie na zbudowanie śpichlerza we wsi królewskiej Benhoff w starostwie sztumskim dla Fabiana Czemy, kasztelana gdańskiego], Łomża 11 X 1553 k. 66v.
 • 520 a 147. "[Stanisław Tęczyński, kasztelan lwowski, wnosi o dalsze zwolnienie od czopowego we wsi Dzierzkowice w ziemi lubelskiej], Łomża 17 X 1553 k. 66v-67.
 • 520 a 148. Darowanie wszystkich kar Stanisławowi Ostrowskiemu skazanemu w sądzie grodzkim czerskim], Łomża 12 X 1553 k. 67.
 • 520 a 149. Zatwierdzenie na opactwie], Knyszyn 18 X 1553 k. 67v.
 • 520 a 150. Mianowanie nowego wojewody po śmierci wojewody łęczyckiego Jana Kościeleckiego], Knyszyn 21 X [1553] k. 67v-68.
 • 520 a 151. Odroczenie Stanisławowi Hozjuszowi, biskupowi warmińskiemu, zapłacenia części podatku do końca 1555 r.], b.m. 27 X b.d. k. 68.
 • 520 a 152. Zwolnienie na prośbę Stanisława Hozjusza kapituły kolegiaty Nowego Miasta od daniny należnej królowi], Knyszyn 28 X 1553 k. 68v.
 • 520 a 153. Mianowanie zastępcy Jana Działyńskiego, wojewody pomorskiego, do praw sądowych], Knyszyn 26 XI 1553 k. 68v.
 • 520 a 154. Dożywotni przywilej dla Stanisława Wolskiego, sekretarza królewskiego, na korzystanie z suchego drewna z lasów sochaczewskich], Knyszyn 19 XI 1553 k. 68v-69.
 • 520 a 155. Odroczenie Salomonowi Maskowiczowi spłaty długów wierzycielom], b.m. 11 XI 1553 k. 69-69v.
 • 520 a 156. Wykupienie starostwa bobrownickiego z Dobrzyniem, Rypinem i Nieszawą przez Pawła Działyńskiego, kasztelana słońskiego, Wojciecha Kryskiego, podkomorzego płockiego, i Michała Działyńskiego, starostę bobrownickiego], Knyszyn I 1553 k. 69v-70.
 • 520 a 157. Dla Stanisława Spławskiego 100 florenów rocznie z cła poznańskiego], Knyszyn 11 I 1554 k. 70-70v.
 • 520 a 158. Odesłanie do sejmu lubelskiego sporu o 1000 marek między zarządcą skarbu królewskiego a magistratem gdańskim], Knyszyn 21 I 1554 k. 70v.
 • 520 a 159. Skarga dzieci Jana Łomnickiego na Stanisława Golemowskiego o zabójstwo chłopa], b.m., ok. 1554] k. 71.
 • 520 a 160. "[Fabian Czema, kasztelan gdański, zwolniony na trzy lata z opłat z dóbr własnych i królewskich], Lublin 20 III 1554 k. 71.
 • 520 a 161. Zwolnienie Jana Brandesa z obowiązków burmistrza Gdańska], b.m., ok. 1554] k. 71v.
 • 520 a 162. Zgoda na wybranie Macieja Zakrzewskiego na podkomorzego poznańskiego], Lublin, ok. 1554] k. 71v-72.
 • 520 a 163. Potwierdzenie przywileju odpowiadania tylko przed królem dla burmistrza i urzedników Lwowa], Lublin 21 IV 1554 k. 72.
 • 520 a 164. O Obowiązku składania soli w Turobinie], Brześć Litewski 30 IV 1554 k. 72-72v.
 • 520 a 165. Zatwierdzenie Jana Konarskiego na urząd podsędka województwa sandomierskiego], villa Szałacz [Sołacz] 14 V 1554 k. 72v.
 • 520 a 166. "[Andrzej Lubczyński, mieszczanin poznański, przyjęty na służbę królewską], Wilno 10 VI 1554 k. 72v-73.
 • 520 a 167. Sprawa Piotra płatnerza], Opoczno 8 V, ok. 1554] k. 73-73v.
 • 520 a 168. Pozwolenie dla Wojciecha Czarnkowskiego, starosty kościańskiego, na wykupienie grodu i starostwa od wojewody Janusza Latalskiego?], b.m., ok. 1554] k. 73v-74.
 • 520 a 169. Prośba braci Górków: Łukasza, Andrzeja i Stanisława, o plac w Poznaniu dla ich sługi Serafina], Wilno 2 VI [1554] k. 74.
 • 520 a 170. Pozwolenie na składowanie 3000 beczek soli w Wyszogrodzie], Wilno 27 VIII 1554 k. 74v.
 • 520 a 171. Zatwierdzenie prośby urzędników miasta Gniewu na utrzymanie posiadanych dóbr], Wilno 31 VIII 1554 k. 74v.
 • 520 a 172. O utrzymanie dotychczasowej opłty i czynszu na majątku mieszkańców miasta Gniewu], Wilno 31 VIII [1554] k. 75.
 • 520 a 173. Zarekwirowanie przez biskupa Kamienia Pomorskiego bursztynu wartości 300 florenów], Wołkiniki 8 IX [1554] k. 75-76.
 • 520 a 174. Zezwolenie wydane Maciejowi Galickiemu na pożyczenie 200 florenów od kapituły włocławskiej], b.m. 28 X 1554 k. 76.
 • 520 a 175. Bracia Górkowie: Łukasz, Andrzej i Stanisław, w sprawie posagu ich siostry Katzryny, po śmierci jej męża Jana Kościeleckiego, wojewody łęczyckiego], [Wilno] 28 X [1554] k. 76v.
 • 520 a 176. Przyznanie Walentemu Lubczyńskiemu i potomkom dożywocia na wójtostwie Rzadka Wola w powiecie brzeskim], Wilno 28 X 1554 k. 76v.
 • 520 a 177. Oddanie w dożywocie Januszowi Kościeleckiemu, wojewodzie sieradzkiemu, dworu w Piotrkowie], Wilno 2 XI 1554 k. 77-77v.
 • 520 a 178. "Gedanensibus, b.m.d. [15 II 1553] k. 78.
 • 520 a 179. "Gedanensibus, b.m. [24 VII 1554] k. 78-78v.
 • 520 a 180. "Gedanensibus, Wilno 29 [... ok. 1554] k. 78v.
 • 520 a 181. "Gedanensibus, Wilno [23 VII 1554] k. 78v-79.
 • 520 a 182. "Gedanensibus, b.m. [4 V 1555] k. 79.
 • 520 a 183. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 79v.
 • 520 a 184. "Elbigensibus, b.m., ok. 1554] k. 79v-8.
 • 520 a 185. "Elbigensibus, b.m., ok. 1554] k. 80.
 • 520 a 186. "Posnaniensibus, b.m., ok. 1554] k. 80.
 • 520 a 187. "Matthiae Mokronowski fisci Posnaniensis procuratori, b.m., ok. 1554] k. 80v.
 • 520 a 188. "Posnaniensibus, b.m., ok. 1554] k. 80v.
 • 520 a 189. "Terrarum Prussiae consiliariis, b.m., ok. 1554] k. 80v.
 • 520 a 190. Nakaz władzom Krakowa załatwienia sporu o ogród Jana Kleczowskiego z Jerzem Struszem], b.m., ok. 1554] k. 81.
 • 520 a 191. "Cracoviensibus, b.m., ok. 1554] k. 81-81v.
 • 520 a 192. "Cracoviensibus, b.m., ok. 1554 k. 81-81v.
 • 520 a 193. "Cracoviensibus, b.m., ok. 1554] k. 81v.
 • 520 a 194. "Cracoviensibus, b.m., ok. 1554] k. 81v.
 • 520 a 195. "Cracoviensibus, b.m.d. k. 81v-82.
 • 520 a 196. "Leopoliensibus, b.m., ok. 1554] k. 82.
 • 520 a 197. "Premysliensibus, b.m., ok. 1554] k. 82.
 • 520 a 198. "Gedanensibus, b.m., ok. 1548] k. 82v.
 • 520 a 199. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 82v.
 • 520 a 200. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 82v-83.
 • 520 a 201. Zatwierdzenie burgrabiego Henryka], b.m., ok. 1554] k. 83.
 • 520 a 202. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 83-83v.
 • 520 a 203. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 83v.
 • 520 a 204. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 83v-84.
 • 520 a 205. "Gedanensibus, b.md. k. 84.
 • 520 a 206. "Elbigensibus, b.m.d. k. 84.
 • 520 a 207. "Elbigensibus, b.m., ok. 1554] k. 84v.
 • 520 a 149. Formularz.
 • 520 a 150. Formularz.
 • 520 a 153. Formularz.
 • 520 a 178. Do burmistrza i rajców gdańskich o niewykonanie orzeczenia sądu królewskiego w sprawie Anglika Cutberta Blunda.
 • 520 a 179. Wstrzymanie dekretu królewskiego przeciw Cutbertowi Blundowi aż do rozstrzygnięcia sporu między jego poręczycielami i przeciwnikami.
 • 520 a 180. Paweł Holstein, mieszczanin gdański, oświadcza Janowi Kop, rządcy lasów litewskich, że ma odpowiednie dowody przeciwko jego adwersarzom.
 • 520 a 181. O przepytanie świadków w sprawie Cutberta Blunda.
 • 520 a 182. Zalecenie królewskie udzielenia wszelkiej pomocy prawnej Anglikowi Cutbertowi Blundowi.
 • 520 a 183. Nagana królewska za niezałatwienie sprawy Gottschalka Zimmermanna o część po matce.
 • 520 a 184. O zagarnięcie gruntu należącego do klasztoru brygidek.
 • 520 a 185. Zajęcie dwóch ogrodów należących do króla.
 • 520 a 186. Zajęcie przez urzędnika skarbowego Macieja Mokronowskiego majątków oskarżonych i uwięzionych za herezję.
 • 520 a 187. W sprawie sprzedaży majątku heretykom.
 • 520 a 188. Zarządzenie władz miejskich Poznania w sprawie dóbr heretyków.
 • 520 a 189. Piotr Schissentauber, mieszczanin elbląski, w sprawie majątku po brygidkach.
 • 520 a 191. O udział Jana Kleczowskiego, rajcy krakowskiego, i Kurzelnikowej w podziale dóbr zwanych Kauffmanowskie.
 • 520 a 192. Spór z Sebastianem Mączyńskim, aptekarzem, o zapłacenie za towar Janowi Kleczowskiemu.
 • 520 a 193. Skarga Stanisława Kiernozka, mieszczanina krakowskiego, o odebranie mu opiekuństwa.
 • 520 a 194. O udział Jana Kleczowskiego w połowie zabudowań i majątku zwanego Kauffmanowskie.
 • 520 a 195. Skarga Reinholda Krokowskiego, mieszczanina gdańskiego, na Wojciecha Raczkowskiego, złotnika krakowskiego, o przywilej wywożenia soli.
 • 520 a 196. O zapewnienie bezpieczeństwa Janowi Siano zagrożonemu przez Stanisława Szulca.
 • 520 a 197. Skarga miasta Lwowa o wymuszenie nisłusznych podatków.
 • 520 a 198. O podział dóbr między Gottschalkiem Zimmermannem a Jakubem Abtzagen.
 • 520 a 199. Spór o handel między Wawrzyńcem Glotterem a Mateuszem Szulcem.
 • 520 a 200. Rozstrzygnięcie sporu o dług miedzy Janem Kromerem a Brygidą Ferber.
 • 520 a 202. Skarga braci Adriana i Michała Koselerów, mieszczan gdańskich, na delegatów miast hanzeatyckich.
 • 520 a 203. O wzięcie pod opiekę Filipa Wolfganga, lekarza i nowo nawróconego Żyda, przed wierzycielami.
 • 520 a 204. O zabezpieczenie przewozu zboża z dóbr siostry królewskiej Anny Jagiellonki (?).
 • 520 a 205. Cech krawców gdańskich w obronie swoich praw.
 • 520 a 206. O wykonanie dekretu królewskiego w sprawie Kaspra Rosentaga i Andrzeja Lewaldta.
 • 520 a 207. W sprawie oczyszczenia Nogatu z piasku i umożliwienia żeglugi.
 • 520 a 265. "Palatino Culmensi [Stanislao Kostka], b.m. 6 X b.d. k. 98.
 • 520 a 266. "[Stanisław Kostka, wojewoda chełmiński, zawiadamia o objęciu przez Stanisława Mydszkowskiego wakujacego starostwa i zamku ma;lborskiego], Wilno 6 X 1554 k. 98.
 • 520 a 267. "Regni Poloniae cancellario [Joanni Ocieski], Wilno 6 X [1554] k. 98v.
 • 520 a 268. "Palatino Siradiensi [Janussio Kościelecki], Wilno 31 X [1554] k. 98v.
 • 520 a 269. "Ad eundem [palatinum Siradiensem Janussium Kościelecki], b.m.d. k. 99
 • 520 a 270. "Castellano Posnaniensi [Petro Czarnkowski], b.m. [po 1552] k. 99.
 • 520 a 271. Skarga mieszczan kaliskich na przebywającego w ich mieście obłożonego interdyktem Hieronima Wojewódkę-Łukowskiego, co uniemożliwia im uczestnictwo w nazbożeństwach], b.m., ok. 1554] k. 99.
 • 520 a 272. "Palatino Russiae [Nicolao Sieniawski], b.m., ok. 1554] k. 99-99v.
 • 520 a 273. "Joanni Bonar [Boner] castellano Biecensi, capitaneo Rabstynensi et Scepuciensi, b.m., ok. 1554] k. 100.
 • 520 a 274. "Ad exactorem, b.m., ok. 1554] k. 100.
 • 520 a 275. "Ad eosdem exactores, b.m., ok. 1554] k. 100-100v.
 • 520 a 276. "Petro Boratyński vicecapitaneo Cracoviensi, Poznań 19 VI 1552 k. 100v.
 • 520 a 277. "Castellano Radomiensi [Nicolao Myszkowski], b.m., ok. 1550/1554] k. 101.
 • 520 a 278. "Officialibus terrestribus Siradiensibus, b.m., ok. 1554] k. 101.
 • 520 a 279. "Capitaneo Zakroczimensi [Matthaeo Chądzyński], b.m., ok. 1554] k. 101-101v.
 • 520 a 280. Przewożenie nadmiernej ilości soli zamorskiej w starostwie NN], b.m.d. k. 101v.
 • 520 a 281. "Hieronimo Rozrażewski [Rozdrażewski], b.m.d. k. 101v.
 • 520 a 282. "Castellano Zavichostiensi Joanni Spytek de Tranow [Tarnowski], b.m., ok. 1552] k. 102.
 • 520 a 283. "Jacobo Ostrowski [Sendomiriensi, Leopoliensi et Lublinensi] theloneatori, b.m., ok. 1552] k. 102.
 • 520 a 284. "Alberto Czarnkowski capitaneo Costensi, b.m., ok. 1552] k. 102-102v.
 • 520 a 285. "Pomierowski aulico Regio, Torunii 19 VI 1552 k. 102v.
 • 520 a 286. "Joanni Opaliński, b.m., ok. 1552] k. 102v-103.
 • 520 a 278. "Teloneatori Leopoliensi [Jacobo Ostrowski], b.m., ok. 1552] k. 103.
 • 520 a 288. "Joanni Bonar castellano Chelmensi et magno procuratori Cracoviensi, b.m., ok. 1552] k. 103v.
 • 520 a 289. "Capitaneo Thenczinensi, Piotrków 16 III 1552 k. 103v.
 • 520 a 290. Skargi przewoźników rzecznych na zbyt wielkie opłaty], b.m., ok. 1552] k. 103v.
 • 520 a 291. "Castellano Chelmensi et magno procuratori Cracovinsi Joanni Boner, b.m., ok. 1552] k. 104.
 • 520 a 292. "Jacobo Ostrowski [Sandomiriensi, Leopoliensi et Lublinensi teloneatori], b.m., ok. 1552] k. 104.
 • 520 a 293. "Capitaneo Brodnicensi, b.m., ok. 1552] k. 104v.
 • 520 a 294. Wymierzenie Janowi Zalewskiemu 30 łanów litewskich w starostwie radomskim], b.m., ok. 1552] k. 104v.
 • 520 a 295. "Nicolao Bogusz castellano Crasnostaviensi, b.m., ok. 1552] k. 104v-105.
 • 520 a 296. Bunt wieśniaków we wsi Żukowo], b.m., ok. 1553] k. 105-105v.
 • 520 a 297. Polecenie przesłuchania stron w sprawie buntu chłopów w Żukowie], b.m., ok. 1553] k. 105v.
 • 520 a 298. "Zuppario Russiae terrarum, b.m., ok. 1553] k. 105v.
 • 520 a 299. "Capitaneo Brodnicensi [Raphaeli Działyński], b.m. k. 106.
 • 520 a 300. "Capitaneo Cirnensi, b.m., ok. 1553] k. 106.
 • 520 a 301. "Capitaneo Lublinensi [Stanislao Tęczyński], b.m., ok. 1553] k. 106.
 • 520 a 302. "Capitaneo Camenecensi, b.m. 23 IV 1553 k. 106v.
 • 520 a 303. "Jacobo Nokoszewski exactori palatinatus Posnaniensis, b.m., ok. 1553] k. 106v.
 • 520 a 304. Judicio terrae Sanociensis, b.m., ok. 1553] k. 106v-107.
 • 520 a 305. "Vicecapitaneo Leopoliensi, b.m., ok. 1553] k. 107.
 • 520 a 306. "Pędzenie gorzałki przez Żydów chełmskich], Kraków 21 VII, ok. 1553] k. 107-107v.
 • 520 a 307. "Vicecapitaneo Chelmensi, b.m., ok. 1553] k. 107v.
 • 520 a 308. "Judici, subiudici et notario Calissiensibus, b.m., ok. 1553] k. 107v-108]
 • 520 a 309. "Capitaneo Nove Civitatis Corczin, b.m., ok. 1553] k. 108.
 • 520 a 310. "Jacobo Leszczyński Plocensi exactori, b.m., ok. 1553] k. 108.
 • 520 a 311. "Capitaneo Camenecensi, b.m., ok. 1553] k. 108v.
 • 520 a 312. "Jacobo a Barthem doctori et fisico Gedanensi, Adamo Trebnitz civi Gedanensi et scabino iudicii Terrestris Dirsoviensis, b.m., ok. 1553] k. 108v-109.
 • 520 a 313. [Baltazar Danowicz i Stanisław Damięcki de Remzdorff wnoszą skargę o zajęcię świń z ich posiadłości], Knyszyn 7 XI, ok. 1553] k. 109.
 • 520 a 314. "Judici et scabinis terrestribus Dirszoviensibus, Knyszyn XI 1553 k. 109-109v.
 • 520 a 315. "Judici et scabinis terrestribus Czluchoviensibus, b.m. 6 XI, ok. 1553] k. 109v.
 • 520 a 316. "Capitaneo Belzensi, Knyszyn 21 XII 1553 k. 109v.
 • 520 a 317. "Barbarae Joannis Magero [Magiera] coniugi nunc viduae, Knyszyn b.m. [21 XXII 1553] k. 110.
 • 520 a 318. "Capitaneo Lublinensi [Stanislao Tęczyński], Knyszyn I 1554 k. 110-110v.
 • 520 a 319. "Capitaneo Camenecensi, Knyszyn I 1554 k. 110v.
 • 520 a 320. "Joanni Verden, b.m., ok. 1554] k. 110v.
 • 520 a 321. "Capitaneo Radzieioviensi, b.m., ok. 1554] k. 111.
 • 520 a 322. "Joanni Boneer, Knyszyn 25 I 1554 k. 111-111v.
 • 520 a 265. Przekazanie starostwa i zamku malborskiego Stanisławowi Myszkowskiemu.
 • 520 a 267. Skarga 13 miast spiskich na utrudnianie handlu w królestwie przez mieszczan sądeckich.
 • 520 a 268. Pozwolenie na używanie soli zamorskiej z powodu braku własnej.
 • 520 a 269. Skarga braci Górków na Janusza Kościelckiego z powodu zajęcia straostwa wałeckiego po śmierci ich ojca.
 • 520 a 270. Skarga Żydów poznańskich na zbyt wysokie opłaty targowe.
 • 520 a 272. Jan Młodecki przeciw Mikołajowi Kąsek Młodeckiemu o szkody.
 • 520 a 273. Skarga kapituły krakowskiej na Bonera o zajęcie placu.
 • 520 a 274. W sprawie wymiaru podatku od bogatszych Żydów.
 • 520 a 275. Przypomninie, ze danina od Żydów ma być pobrana od ilości dymów.
 • 520 a 276. Nakaz zajęcia wydrukowanych w Krakowie statutów Jakuba Przyłuskiego.
 • 520 a 277. Skarga Aleksandra Brandesa o zajęcie przez kasztelana części wsi Grabiszyce.
 • 520 a 278. Stanisław Wolski, wojski sieradzki i starosta gostyński, w sprawie sporu granicznego o wsie Struńsko i Chonie.
 • 520 a 279. Apolonia Kurzekowicz wnosi skargę na Andrzeja Swinochowicza o zgwałcenie córki.
 • 520 a 280. Formularz.
 • 520 a 281. Jan i Sebastian Zbyszewscy przeciw Rozdrażewskiemu o przetrzymanie oddanej w opiekę siostry stryjecznej Barbary Łukawskiej.
 • 520 a 282. O niezgodne z prawem zarządzenie Jana Pstrokońskiego wobec dzieci Mikołaja Grudziewskiego.
 • 520 a 283. O zapłacenie pieniędzmi za cła sumy należnej Erazmowi Lubomirskiemu.
 • 520 a 284. O spisanie i przekazanie królowi pieniedzy, srebra i złota darowanych przez Piotra Opalińskiego.
 • 520 a 285. O przekazanie braciom Górkom starostwa wałeckiego.
 • 520 a 286. piotr Opaliński, kasztelan gnieźnieński, w sprawie deposytu, który zostawił żonie, a ona królowi.
 • 520 a 287. Wypłata 200 florenów Aleksandrowi Sieniawskiemu.
 • 520 a 288. W sprawie sporu między kupcami włoskim Janem Tedaldi i Fabianem Baldi.
 • 520 a 289. Jan Chrzan przeciwko Janowi Chadzińskiemu o krzywdę wyrządzoną córce.
 • 520 a 291. Opieka nad Anną Pilatkówną z Kleparza.
 • 520 a 292. Nadużycia mieszkańców Kamieńca w przyznanej im wolności od cła.
 • 520 a 293. Skarga Mikołaja i Jana Kruszczyńskich na starostę o łamanie należnych im przywilejów.
 • 520 a 295. Mieszkańcy Krasnegostawu zabraniają Feliksowi Sliskiemu sprzedać wieś Zemborzyce.
 • 520 a 298. Skarga mieszczan potulickich o ściąganie cła przy przewozie soli.
 • 520 a 299. Skarga wójta Jana z Kruszyna na starostę o wyrzucenie z wójtostwa.
 • 520 a 300. Marcin Boniecki przeciw Stanisławowi Ostrowskiemu o wykonanie wyroku w wygranej sprawie.
 • 520 a 301. Górkowie o przywilej poradlnego.
 • 520 a 302. Skarga posłów ziem podolskich na uszczuplenie ich praw i przywilejów.
 • 520 a 303. Ościąganie z Żydów poznańskich zbyt wielkich podatków.
 • 520 a 304. Jan Dziaduski, biskup przemyski, ze skarga na niezatwierdzenie urzędników prawnie przez niego wybranych.
 • 520 a 305. Dłudi pieniężne między Żydami.
 • 520 a 307. Kara 100 marek za pędzenie gorzałki.
 • 520 a 308. Prokop i Piotr Bronewscy o wydanie ksiąg ziemskich nakielskich
 • 520 a 309. Stanisław Ostroróg, kasztelan międzyrzecki, z Benedyktem, proboszczem krzyżanowickim, o wsie Krzyżanowice i Chroberz.
 • 520 a 310. Skarga wikarych kościoła płockiego ow ymuszenie od nich czopowego za piwo sprowadzone na własny użytek.
 • 520 a 311. Skarga szewców Kamieńca na naruszenie ich przywileju szycia butów ze skóry.
 • 520 a 312. Spór Tiedemana Chisonii (?), burmistrza gdańskiego, z opatem oliwskim Lambertem Schlieffem.
 • 520 a 314. Nagana za uchylanie się od sądzenia w obecności męża wyznaczonego w zastępstwie przez Jana Działyńskiego.
 • 520 a 315. Adam Trebnitz z Chojnic z Janem Trebnitz w sporze o testament.
 • 520 a 316. Barbara Magierowa i spadkobiercy Jana Magiery o stawienie się w grodzie bełskim w sprawie sporu z Żydem Süssmannem.
 • 520 a 318. W sprawie zabójstwa w Lublinie Sobieskiego i Jana Iszeckiego przez Jana Bojanowskiego, Piotra Wróblewskiego i in.
 • 520 a 319. O dobra zajęte przez starostę, a będące własnością pewnego Ormianina.
 • 520 a 320. Spór między opatem oliwskim Lambertem Schlieffem a pewnymi Duńczykami o zabójstwo i rabunek.
 • 520 a 321. Sprawa księdza apostaty w Radziejowie. Tekst uszkodzony.
 • 520 a 322. O rozstrzygnięcie sporu kupców włoskich Jana Tedaldi z Fabianem Baldi.
 • 520 a 323. "[Mieszkaniec Grudziądza skarży o dwa konie i 12 florenów], Knyszyn 2 II 1554 k. 111v.
 • 520 a 324. "[Skarga Przemyśla na bezprawne ściąganie czopowego od rozwożących piwo przemyskie], b.m. [1554] k. 111v.
 • 520 a 325. "Chissowski [Cikowski Mikołaj] in Vioslawicze, Lublin 15 III 1554 k. 112.
 • 520 a 326. "Janussio Swięcicki tribuno Drochicinensi et Rathnensi capitaneo, Lublin 15 III 1554 k. 112.
 • 520 a 327. "Joanni Firlej castellano Belzensi et capitaneo Kazimiriensi et Nicolao de Dambrowicza [Firlej], Brześć Litewski 1 V 1554 k. 112v.
 • 520 a 328. "Nicolao Radziejowski castellano Gostinensi thelonei Wladislaviensis aquatici praefecto, b.m., ok. 1554] k. 112v-113.
 • 520 a 329. "Stanislao Ostroróg castellano Miedzyrzeczensi Zamiechoviensi capitaneo, Wilno 24 II 1554 k. 113.
 • 520 a 330. "Fabiano Czema castellano Gedanensi, b.m., ok. 1554] k. 113v.
 • 520 a 331. "Judici, scabinis territorii Dirschoviensis, b.m., ok. 1554].
 • 520 a 332. "Mathiae [Mattheo] Chądzyński capitaneo Zakroczimensi, b.m., ok. 1554] k. 113v.
 • 520 a 333. "Georgio aliisque de Francza fratribus, b.m., ok. 1554] k. 113v-114.
 • 520 a 334. "Joanni Lutomirski castellano Ravensi, b.m., ok. 1554] k. 114.
 • 520 a 335. "Eidem [Joanni Lutomisrski], b.m., ok. 1554] k. 114
 • 520 a 336. "Ad eundem [Joannem Lutomirski], b.m., ok. 1554] k. 114-114v.
 • 520 a 337. "Baliński vicecapitaneo Marieburgensis, b.m., ok. 1554] k. 114v.
 • 520 a 338. "Vicecapitaneo Piotrkoviensi, b.m., ok. 1554] k. 114v.
 • 520 a 339. "Hieronimo Młodziszewski capitaneo Lomzensi, b.m., ok. 1555] k. 114v.
 • 520 a 340. "Jacobo Drozdowski capitaneo Viznensi, b.m., ok. 1555] k. 115.
 • 520 a 341. "[Napełnienie wodą stawu w Niepołomicach], b.m., ok. 1555] k. 115.
 • 520 a 342. "Capitaneo Cracoviensi, b.m., ok. 1553] k. 115.
 • 520 a 343. "Magistratui Cracoviensi, b.m., ok. 1553] k. 115v.
 • 520 a 344. "Capitaneo Sochaczeviensi, b.m., ok. 1553] k. 115v.
 • 520 a 345. "[Bezprawne mianowanie proboszcza we Wschowie], b.m., ok. 1553] k. 116.
 • 520 a 346. "Consulibus Cracoviensibus, Kraków 8 IX 1553 k. 116.
 • 520 a 347. "Consulibus Bidgostiensibus, b.m., ok. 1553] k. 116-116v.
 • 520 a 348. "Magistratui Marieburgensi, b.m., ok. 1553] k. 116v.
 • 520 a 349. "[Zapomoga dla Anny Velden znajdującej się w biedzie z powodu długów męża], b.m., ok. 1553] k. 116v-117.
 • 520 a 350. "Consulibus Calissiensibus, b.m., ok. 1553] k. 117.
 • 520 a 351. "Consulibus Cracoviensibus, b.m., ok. 1553] k. 117-117v.
 • 520 a 352. "Laniorum civitatis Thorunensis collegio, b.m., ok. 1553] k. 117v-118.
 • 520 a 353. "Consultatui Gedanensi, b.m., ok. 1553] k. 118.
 • 520 a 354. "Consulibus Cracoviensibus, b.m., ok. 1554] k. 118-188v.
 • 520 a 355. "Elbingensibus, b.m., ok. 1554] k. 118v.
 • 520 a 356. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 119.
 • 520 a 357. "Consulibus in Graudicz [Grudziądz], b.m., ok. 1554] k. 119-119v.
 • 520 a 358. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 119v.
 • 520 a 359. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 120.
 • 520 a 360. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 120-120v.
 • 520 a 361. "Contubernio sutorum Camenecensium, b.m., ok. 1554] k. 120v.
 • 520 a 362. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 120v-121.
 • 520 a 363. "Torunensibus, b.m., ok. 1554] k. 121.
 • 520 a 364. "Gnesnensibus, b.m., ok. 1554] k. 121-121v.
 • 520 a 365. "Marieburgensibus, b.m., ok. 1554] k. 121v.
 • 520 a 366. "Magistratui Gedanensi, b.m.d. k. 121v.
 • 520 a 367. "Terrarum nostrarum Prussiae consiliariis in conventu generali Marieburgensi congregatis, b.m., ok. 1554] k. 122.
 • 520 a 368. "Proconsulibus et Consulibus advocato et scabinis oppidi Szadek, Piotrków 24 III, ok. 1554] k. 122-122v.
 • 520 a 370. "Stanislao Hosio episcopo Warmiensi, Stanislao Kostka palatino Culmensi, Thorunensium et Elbingensium civitatum nuntiis, b.m., ok. 1554] k. 123.
 • 520 a 371. "Consulibus Costensibus, Gdańsk 14 VIII 1554 k. 123v.
 • 520 a 372. "Annae Dunsk priorissae Zarnoviensi totique eius collegio, b.m., ok. 1554] k. 123v.
 • 520 a 373. "Costensibus, b.m., ok. 1554] k. 123v.
 • 520 a 374. "Cracoviensibus, b.m., ok. 1554] k. 124.
 • 520 a 375. "Torunensibus, b.m., ok. 1554] k. 124.
 • 520 a 376. "Iudici et scabinis civitatis Gedanensis, b.m., ok. 1554] k. 124-124v.
 • 520 a 377. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 124v.
 • 520 a 378. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 125.
 • 520 a 379. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 125.
 • 520 a 380. "Torunensibus, b.m., ok. 1554] k. 125-125v.
 • 520 a 325. Hryćko Konachowicz, mieszczanin włodzimierski, zapisuje żonie Małgorzacie Pawlikowej spadek.
 • 520 a 326. Żona Hryćki Truchanowicza wnosi skargę przeciw teściowi o pozbawienie jej prawnie przyznanych rzeczy.
 • 520 a 327. Andrzej Swarożyński, dworzanin i delegat króla, w sprawie sporządzenia spisu zboża zimowego i letniego z dzierzaw starostwa radomskiego.
 • 520 a 328. Królowa Bona o spław zboża do Gdańska i o ściągnęcie niesłusznego podatku.
 • 520 a 329. Oskarzenie o popieranie kapłanów głoszących naukę heretycką.
 • 520 a 330. Skarga Macieja Dorpowskiego na Czemę o zabranie soli w Gdańsku, którą wiózł na własny użytek.
 • 520 a 331. Skarga Lamberta Schlieffa, opata oliwskiego, o wyznaczenie komisarzy do załatwienia jego sporu z Gdańskiem.
 • 520 a 332. Skarga Piotra Arciechowskiego i jego brata Macieja o buntowanie mieszczan.
 • 520 a 333. Utrudnianie objęcia dóbr spadkobiercom Jana a Verden.
 • 520 a 334. Skarga Marcina Lisowskiego na zajęcie dochodów z wójtostwa Kozienickiego.
 • 520 a 335. W tej samej sprawie skarga Jana Firleja z Dabrownicy, kasztelana bełskiego, starosty kazimierskiego na Jana Lutomirskiego.
 • 520 a 336. Wyjaśnienie Jana Firleja w sprawie tego samego sporu. Tekst uszkodzony.
 • 520 a 337. O zabezpieczenie zamku malborskiego po śmierci wojewody płockiego i starosty malborskiego Feliksa Szreńskiego.
 • 520 a 338. Przewiezienie złapanego więźnia węgierskiego do zamku sieradzkiego.
 • 520 a 339. O słuszne ukaranie ujętych grabieżców.
 • 520 a 340. O przesłanie nazwisk tych, którzy w lasach królewskich i księcia pruskiego Albrechta ograbiali barcie i łowili zwierzynę.
 • 520 a 342. Należy wydać Górkom dokumenty przekazane do przechowania przez ich przodków.
 • 520 a 343. Jeśli znajdują sią tam jakieś dokumenty Górków, należy je niezwłocznie wydać.
 • 520 a 344. Trudności w zbieraniu dziesięcin w starostwie sochaczewskim.
 • 520 a 346. O wydanie wyroku w sporze Baltazara Bobrownickiego, dworzanina królewskiego, ze złotnikiem Łukaszem.
 • 520 a 347. Wyznaczenie wójta bydgoskiego Jerzego Łuczyńskiego opiekunem dzieci zmarłego Romana Szatanka.
 • 520 a 348. Zajęcie rynku w Malborku przez rzemieślników wbrew zakazowi królewskiemu.
 • 520 a 350. Skarga Stanisława Gonera, młynarza z Ostrówka Głuszyna, o odjęcie mu przywileju.
 • 520 a 351. Spór o testament między Pawłem Czarnym a Florianem Bierzwińskim.
 • 520 a 352. Skarga Kaspra Kolmera na zakaz uprawiania rzemiosła rzeźnickiego.
 • 520 a 353. Spór między Dorotą Girmans, mieszkanką gdańską, a Salomonem Brandtem o sprzedaż domu.
 • 520 a 354. Spór sąsiedzki między Sebastianem Taurbachem a Andrzejem Łagiwnickim.
 • 520 a 355. Skarga Materny Gerike na bezprawne zajęcie ogrofu.
 • 520 a 356. Skarga bursztyniarzy na kupca bursztynu Pawła Jeske.
 • 520 a 357. Skarga wdowy Doroty Rybickiej na zarząd miejski domagający się przedwczesnej spłaty długu męża.
 • 520 a 358. Skarga w imieniu Stefana Bielawy, kaznodziei gdańskiego, o wydanie świadectwa moralności.
 • 520 a 359. Skarga Ambrożego Storma na mieszczan gdańskich wzywających go przed sąd z ujmą dla jego honoru.
 • 520 a 360. Marcin Baliński, podsędek łęczycki, powołuje przed sąd władze gdańskie o nieściągnięcie należnej opłaty od Hermana Cherbeka.
 • 520 a 361. Skarga szewców ruskich o kradzież przez cech 400 par butów i 15 skór na obuwie.
 • 520 a 362. Maciej Błyszczyński, dworzanin królewski, do władz miejskich o wybranie miejsca dla króla zjeżdżającego na lustrację ziem pruskich.
 • 520 a 363. Zawiadomienie o wysłaniu biskupa chełmińskiego, Jana Lubodziejskiego i prałatów chełmińskich do wysłuchania skarg ludności Torunia.
 • 520 a 364. Zabezpieczenia skarbca kościelnego z powodu bardzo rozpowszechnionego złodziejstwa w Wielkopolsce.
 • 520 a 365. Skarga Macieja Boruniana, mieszczanina malborskiego, na uniemożłiwienie mu objęcia przysądzonego domu.
 • 520 a 366. Skarga Pawła Grunau, złotnika gdańskiego, na brak wyroku przeciw Szymonowi Schalchowi za zadanie ran.
 • 520 a 367. O rozsądzenie sprawy między Marcinem Kalińskim, podsędkiem łęczyckim, a Hermanem Cherbekiem.
 • 520 a 368. Cofnięcie Stanisławowi Szczudlikowi moratorium na spłatę długu.
 • 520 a 368. Interwencja z powodu odmówienia Michałowi Fridwaldowi opieki nad sierotami.
 • 520 a 370. przekazanie Feliksowi Szreńskiemu, wojewodzie płockiemu, sporu między zarządem miejskim Malborka a Janem Metlerem i Wawrzyńcem Czamel.
 • 520 a 371. W sprawie niewydania Stanisławowi Wielopolskiemu, dworzaninowi królewskiemu, depozytu po Piotrze Opalińskim i jego żonie Jadwidze Tęczyńskiej.
 • 520 a 372. Marek Longius skarży się na ściągnięcie z niego nadmiernego czynszu.
 • 520 a 373. Prośba o pomoc dla Stanisława Wielopolskiego, dworzanina królewskiego, w wydobyciu z zamku depozytu po Piotrze Opalińskim.
 • 520 a 374. Nagana za odkładanie wyroku w sprawie Hektora de Wath przeciw Frykowi i Danielowi Schilingom o opiekę nad dziećmi.
 • 520 a 375. Jan Rudiger młodszy w sprawie spłaty swoich dłużników.
 • 520 a 376. Skarga Brygidy, zony zmarłego Jerzego Ferbera, o odkładanie wyroku na dłużników jej męża.
 • 520 a 377. Spłata długu królewskiego 1000 florenów Janowi Brandtowi z pierwszej raty pensji należnej królowi od Gdańska.
 • 520 a 378. Spór Jadwigi, żony zmarłego Wawrzyńca Bermansa, z dłuznikami męża.
 • 520 a 379. Brygida Ferber o wypisy z akt publicznych dotyczących jej sporu z Janem Kromerem.
 • 520 a 380. Ramoldus Brandt o sumę pieniędzy od Jana Rudigera.
 • 520 a 381. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 125v.
 • 520 a 382. "Torunensibus, b.m., ok. 1554] k. 125v.
 • 520 a 383. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 125v-126.
 • 520 a 384. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 126-126v.
 • 520 a 385. "Marieburgensibus, b.m., ok. 1554] k. 126v.
 • 520 a 386. "Joanni Schtuth [Stutte] proconsuli et burgarbio Gedanensi, b.m., ok. 1554] k. 126v-127.
 • 520 a 387. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 127.
 • 520 a 388. "Joanni Sluch etc., ok. 1554] k. 127-127v.
 • 520 a 389. "Vratislaviensibus, b.m., ok. 1554] k. 127v.
 • 520 a 390. "Proconsulibus, consulibus totique plebi oppidi Kamieniec, b.m., ok. 1554] k. 127v-128.
 • 520 a 391. "Gedanensibus, b.m.d. k. 128.
 • 520 a 392. "Gedanensibus, b.m.d. k. 128-128v.
 • 520 a 393. "Famato, b.m.d k. 128v.
 • 520 a 394. "Gedanensibus, b.m.d. k. 128v-129.
 • 520 a 395. "Gedanensibus, Gdańsk 17 VIII b.d. k. 129.
 • 520 a 396. "Gedanensibus, b.m.d. k. 129-129.
 • 520 a 397. "Judici et scabinis Gedanensibus, b.m.d. k. 129v.
 • 520 a 398. "Archiepiscopo Leopoliensi [Petro Starzechowski?], b.m., ok. 1554] k. 129v-130.
 • 520 a 399. "Magistro civium et consulibus civitatis Cremecensis, b.m.d. k. 130.
 • 520 a 400. "Judicibus, commissariis sex civitatum in proxima sessione festi N congregatis, b.m.d. k. 130-130v.
 • 520 a 401. "Oppidanis Chenczinensibus, b.m.d k. 130v.
 • 520 a 402. "Calissiensibus, b.m.d. k. 130v.
 • 520 a 403. "Abbati Olivensi [Lamberto Schlieff], b.m.d. k. 131.
 • 520 a 404. "Gedanensibus, Kraków b.d. k. 131.
 • 520 a 405. "Gedanensibus, b.m.d. k. 131-131v.
 • 520 a 406. "Gedanensibus, b.m.d. k. 131v.
 • 520 a 407. "Calissiensibus, b.m.d. k. 131v.
 • 520 a 408. "Zatoriensibus, b.m.d. k. 132.
 • 520 a 409. "Wratisaviensibus, b.m.d k. 132.
 • 520 a 410. "Bochnensibus, b.m.d. k. 132-132v.
 • 520 a 411. "Proconsuli et consulibus oppidi Vsczie [Ujście], b.m.d. k. 132v.
 • 520 a 412. "Calissiensibus, b.m.d. k. 132v.
 • 520 a 413. "Leopoliensibus, b.m.d. k. 133.
 • 520 a 414. "Gedanensibus, b.m.d. k. 133.
 • 520 a 415. "Spectabiles et famati, Poznań b.d. k. 133-133v.
 • 520 a 416. "Gedanensibus, Kraków b.d. k. 133v.
 • 520 a 417. "Gedanensibus, b.m.d. k. 134.
 • 520 a 418. "Gedanensibus, Kraków b.d. k. 134.
 • 520 a 419. "Magistratui Clepariensi, b.m.d. k. 134v.
 • 520 a 420. "Posnaniensibus, b.m., ok. 1554] k. 134v-135.
 • 520 a 421. "Bucensibus, b.m., ok. 1554] k. 135.
 • 520 a 422. "Bucensibus, b.m., ok. 1554] k. 135v.
 • 520 a 423. "Thorunensibus, b.m., ok. 1554] k. 135v.
 • 520 a 424. "Magitratui Camenecensi, b.m.d. k. 135v-136.
 • 520 a 425. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 136-136v.
 • 520 a 426. "Gedanensibus, b.m., ok. 1554] k. 136v.
 • 520 a 427. "Posnaniensibus, b.m., ok. 1554] k. 136v.
 • 520 a 428. "Torunensibus, b.m., ok. 1554] k. 137.
 • 520 a 429. "Casparo Szulcz civi Gedanensi, b.m., ok. 1554] k. 137-137v.
 • 520 a 430. "Religiosis, b.m.d. k. 137v.
 • 520 a 431. "Joanni Stroband burgrabio et proconsuli Thorunensi, b.m.d. k. 138.
 • 520 a 432. "Torunensibus, b.m.d. k. 138.
 • 520 a 433. "Cracoviensibus, b.m.d. k. 138-138v.
 • 520 a 434. "Marieburgensibus, b.m.d. k. 138v.
 • 520 a 435. "Gedanensibus, b.m.d. k. 138v-139.
 • 520 a 436. "Elbingensibus, b.m.d. k. 139-139v.
 • 520 a 437. "Magistratui Elbingensi, b.m.d. k. 139v.
 • 520 a 438. "Gedanensibus, b.m.d. k. 140.
 • 520 a 439. "Gedanensibus, b.m.d. k. 140v.
 • 520 a 440. "Gedanensibus, b.m.d. k. 140v.
 • 520 a 381. Nakaz Andrzejowi Witowskiemu wpłacenia sumy pożyczonej kupcom z cła kaliskiego.
 • 520 a 382. W sprawie zabronienia Jerzemu Strausowi młodszemu przez władze Torunia dokonania odpisu listu królewskiego z akt cywilnych.
 • 520 a 383. Wilhelm de Grene, obcokrajowieb, w sporze z Arnoldem Schmidtem o prawo apelacji.
 • 520 a 384. Skarga Grzegorza Randow na zajęcie przez wierzycieli części majątku należącego się dzieciom po matce.
 • 520 a 385. Ambroży Schlichting i Mateusz Kosliger w imieniu piwowarów o przywilej wagi zboża zwożonego do mielenia.
 • 520 a 386. Odrzucenie apelacji Jerzego Swirkena za niestawienie się przed sądem nawet pod karą.
 • 520 a 387. Spór Bernarda Tilre o spadek po ciotce wynoszący 1000 marek.
 • 520 a 388. Żona Stanisława Konrada, mieszczanina gdańskiego, o fałszywe oskarżenie przez Macieja, zwanego Koziastopa.
 • 520 a 389. Skarga Henryka Falknera, mieszczanina gdańskiego, o 200 florenów od Mikołaja Huthmana Jana Vasziela, mieszczan wrocławskich.
 • 520 a 390. Nałożóne na miasto pewnej sumy pieniędzy na odbudowę murów obronnych za uwolnienie od podatków.
 • 520 a 391. Hieronim Wolski o dziedzictwo.
 • 520 a 392. Wpłata bez zwłoki przez Jana Kopa, mieszczanina kowneńskiego, należnej sumy do skarbu królewskiego.
 • 520 a 393. O publiczne przeproszenie miasta w obecności senatu.
 • 520 a 394. Spór między Gertrudą a Msteken i Janem Duryer, mieszczan gdańskich, o dobra po Wernerze Sterbebeker.
 • 520 a 395. Przypomnienie o wpłacie do skarbu pieniędzy wyznaczonych przez Jana Kopa, zarządcę królewskiego, na obywateli miasta.
 • 520 a 396. Nakaz rozstrzygnięcia sporu o kontrakt miedzy Bernardem Krügerem a Henrykiem Koperschleger.
 • 520 a 397. O majątek Brygidy Ferber, wdowy po Jerzym.
 • 520 a 398. O zatwierdzenie na probostwie w Busku Jana Jaszcza, kapelana królewskiego.
 • 520 a 399. O wypuszczenie z aresztu Wojciecha Czernego, krawca z Gniezna, i jego brata Jakuba.
 • 520 a 400. O przekazanie sporu między Leonardem Remerem i Pawłem Szczerbą opiekunami dzieci Stanisława Gąsiorka, a Hectorem de Vath.
 • 520 a 401. Katarzyna Dziczyna, mieszczka chęcińska, w sporze sądowym o dary, otrzymane od męża w dzień ślubu.
 • 520 a 402. Górkowie o pełny dla nich odpis zeznań rozbójnika Andrzeja z Ponieca.
 • 520 a 403. O prawo sierocińca do korzystania z drewna lasku klasztornego.
 • 520 a 404. Jakub Seniklus, szewc gdański, o prawo wykonywania zawodu.
 • 520 a 405. Skarga proboszcza z Pruszcza Jana Fürsteinteuchta o niewykonywanie należnych prac na jego roli.
 • 520 a 406. Zmuszenie przez zarząd miejski proboszcza Jana Fürsteinteuchta do płacenia niejakiej Juliannie 20 marek rocznej pensji.
 • 520 a 407. Skarga Żydów na zakaz handlu.
 • 520 a 408. Dionizy Brandes, dworzanin królewski, wnosi skragę na proboszcza zajęcie folwarku Grabiszyce.
 • 520 a 409. Skarga Piotra von Ende, kupca poznańskiego, o zwrot pożyczki od Andrzeja Czekorna i jego brata, mieszkańców Głogowa.
 • 520 a 410. O poparcie Feliksa Łuszczkiewicza, mieszkańca bocheńskiego, o dom po żonie.
 • 520 a 411. Wyznaczenie komisarzy do rozpatrzenia skarg Łukasza, Andrzeja i Stanisława Górków.
 • 520 a 412. nakaz zwrotu Stanisławowi Gonerowi dziedziczonego po przodkach przywileju.
 • 520 a 413. O lepsze mieszkanie we Lwowie dla Macieja Goreckiego, chorążego poznańskiego i pisarza polnego.
 • 520 a 414. Pochwała za odesłanie do króla listów cesarskich w sprawie zapłaty dla sędziów kamery cesarskiej.
 • 520 a 415. O wypłacenie Marcinowi Brandt, mieszczaninowi poznańskiemu, należnych mu pieniędzy.
 • 520 a 416. O stawienie się przed sądem gdańskim Kaspra Szulca.
 • 520 a 417. Skarga Macieja Swigana, właściciela młyna w Smolsinie, na gwałty ze strony Jerzego Schultza, mieszczanina gdańskiego.
 • 520 a 418. Skarga Franciszka Medlera, kupca elblaskiego, o zwrot 500 florenów od Jakuba Lemana, mieszczanina gdańskiego.
 • 520 a 419. Bracia Mikołaj i Szymon Klimuntowie, mieszczanie bocheńscy, wnoszą skargę na swoją babkę Małogorzatę Pieczoncinę o próbę sprzedaży ich dziedzictwa.
 • 520 a 420. Skarga Łazarza, Żyda poznańskiego, na spadkobierców Błażeja Gawrona o dmowę wypłaty pożyczonych mu 150 florenów.
 • 520 a 421. Skarga Hemał Meleskowicza, mieszczanina buskiego, na Beatę z Kościelca, zonę Eliasza Ostrogskiego.
 • 520 a 422. Hemał Meleskowicz przeciwko Gniewoszowi Jałowickiemu o utrudnianie korzystania z wydzierżawionego
 • 520 a 423. Skarga Jerzego Konarskiego, kasztelana kaliskiego, na Henryka Ambacha oz wrot pieniędzy.
 • 520 a 424. Szewcy ruscy Kamieńca o pogwałcenie ich przywileju robienia i sprzedawania butów.
 • 520 a 425. Opłaty spadkowe od spadkobierców Siemieńskich po zmarłym Stefanie Missie, mieszczaninie gdańskim, na sumę 500 florenów.
 • 520 a 426. O pieniądze należne Wojciechowi Raczkowskiemu, złotnikowi Krakowskiemu, od Reinholda Krokowskiego, mieszczanina gdańskiego.
 • 520 a 427. Zranienie Sebastiana Schlesselferdera przez Jerzego i Jana Helte, mieszczan poznańskich.
 • 520 a 428. W sprawie testamentu Wincentego Karchera, kanonika chełmińskiego.
 • 520 a 429. Nakaz publicznego przeproszenia magistratu miejskiego za rzuconą obelgę.
 • 520 a 430. O dobre zachowanie srebrnych naczyń kościelnych i obrzów.
 • 520 a 432. Zawiadomienie magistratu o nominacji Strobanda na burgrabiego.
 • 520 a 433. O zakończenie sporu dzieci idziedziców Hektora Wath, mieszczanina krakowskiego, z Fryderykiem i Danielem Schiling, opiekunami dzieci Justa Schilinga.
 • 520 a 434. Skarga Reginy, żony garncarza z przedmieścia Malborka, o odebranie jej dóbr należnych z pokrewieństwa.
 • 520 a 435. Skarga woj. płockiego Feliksa Szreńskiego [?] na Gdańsk o wykupywanie zboża ze wsi należących do Malborka.
 • 520 a 436. List z naganą z powodu przyjęcia przez magistrat Elbląga nowinek heretyckich.
 • 520 a 437. Skarga Michała Fermn na wymuszenie na nim opłaty za ukończony jego spór z Błażejem Riko (Ritter) i Łukaszem Wilke.
 • 520 a 438. Nagana za zwlekanie w opłacaniu należnej daniny do skarbu królewskiego.
 • 520 a 439. Skarga Pawła Holstena magistrat gdański o niewydanie potrzebnego w sporze dokumentu.
 • 520 a 440. Skarga na magistrat gdański o obalenie słusznego wyroku w sprawie między Bernardem Krügierem a Henrykiem Koperschlegerem.
 • 520 a 441. "Magistratui Elbingensi, b.m.d. k. 140v.
 • 520 a 442. "Gedanensibus, b.m.d. k. 140v-141.
 • 520 a 443. "Gedanensibus, b.m.d. k. 141.
 • 520 a 444. "Posnaniensibus, b.m.d. k. 141-141v.
 • 520 a 445. "Gedanensibus, Knyszyn 20 I b.d. k. 141v.
 • 520 a 446. "Torunensibus, [Knyszyn] 23 I b.d. k. 141v-142.
 • 520 a 447. "Terrarum Prussie consiliariis, b.m.d. k. 142.
 • 520 a 448. "Gedanensibus, b.m.d. k. 142-142v.
 • 520 a 449. "Gedanensibus, b.m.d. k. 142v.
 • 520 a 450. "Gedanensibus, b.m.d. k. 142v-143.
 • 520 a 451. "Cracoviensibus, Knyszyn 29 I 1554 k. 143.
 • 520 a 452. "[Filip Wolff, nowo nawrócony na katolicyzm Żyd gdański o opiekę nad sobą i rodziną], b.m., ok. 1554] k. 143-143v.
 • 520 a 453. Magistratui Leopoliensi, b.m. [Knyszyn 1554] k. 143v-144.
 • 520 a 454. "Famata, b.m., ok. 1554] k. 144.
 • 520 a 455. "Magistratui Thorunensi, b.m., ok. 1554] k. 144.
 • 520 a 456. "Gedanensibus, Wilno 15 VI [1554] k. 144v-145.
 • 520 a 457. "Gedanensibus, [Wilno 1554] k. 145-145v.
 • 520 a 458. "Episcopo Posnaniensi [Andreae Czarnkowski], [Wilno 1554] k. 145v.
 • 520 a 459. "Cracoviensibus, Wilno 21 VI [1554] k. 145v-146.
 • 520 a 460. "Gedanensibus, [Wilno 1554] k. 146.
 • 520 a 461. "Torunensibus, [Wilno 1554] k. 146v.
 • 520 a 462. "Torunensibus, [Wilno 1554] k. 146.
 • 520 a 463. "Gedanensibus, [Wilno 1554] k. 145v-147.
 • 520 a 465. "Commissio, Kraków 20 VII 1553 k. 148.
 • 520 a 466. "Mandatum ad eandem [commissionem], Kraków 20 VII 1553 k. 148-148v.
 • 520 a 467. "Commissio, Wilno 15 X [1554] k. 148v.
 • 520 a 468. "Commissio, Wilno 16 X [1554] k. 148v-149.
 • 520 a 469. "Commissio, Rudniki 24 IX 1554 k. 149-149v.
 • 520 a 470. "Commissio, Ex venacionibus Oranensibus, b.m. 10 IX [1554] k. 149v.
 • 520 a 471. "Commissio, Wilno 13 VIII [1554] k. 150.
 • 520 a 472. "Revisio, Kraków 1 IX 1553 [Brześć Lit. 3 V 1554] k. 150-150v.
 • 520 a 473. "[Prośba Górków o prawo myta na grobli przez nich zbudowanej w Szczurowicach na drodze do Krzemieńca i Sokala], [Kraków] 1 IX 1553 [Brześć Lit. 6 V 1554] k. 150v.
 • 520 a 474. "Commissio, b.m.d. k. 151.
 • 520 a 475. "Commissio, Kraków 8 III 1553 k. 151-151v.
 • 520 a 476. "Mandatum ad eundem [commissionem], Kraków 8 III 1553 k. 151v.
 • 520 a 477. "Commissio, Kraków, ok. 1553] k. 151v.
 • 520 a 478. "Commissio, Kraków 3 III 1553 k. 152-152v.
 • 520 a 479. "Joanni Boner, castellano Chelmensi et magno procuratori Cracoviensi, Miechów 23 IX 1553 k. 152v.
 • 520 a 480. "Spitconi Jordan Sandecensi, Valentino Dembiński Biecensi Castellanis, Joanni Ocieski regni cancellario, Opoczno 28 IX [1553] k. 153.
 • 520 a 481. "Commissio, Spitconi Jordan, Valentino Dembiński, Joanni Ocieski, Opoczno 28 IX [1553] k. 153.
 • 520 a 482. "Mandatum ad episcopum Cracoviensem [Andream Zebrzydowski], Opoczno 28 IX 1553 k. 153v.
 • 520 a 483. "Commissio. Janussio a Kosczielecz Siradiensi et Maioris Poloniae Generali capitaneo, Andreae Crotoski Brestensi palatino, Georgio Latalski Landensi et Joanni Krotoski Iunivladislaviensi castellanis, Knyszyn 25 X [1553] k. 153v-154.
 • 520 a 484. "Mandatum ad commissarios, Knyszyn 25 X [1533] k. 154-154v.
 • 520 a 485. "Universis et singulis interest, Kraków 9 IX 1553/1554 k. 155.
 • 520 a 486. "Universis et singulis, Gdańsk 28 III 1552 k. 155.
 • 520 a 486. O poparcie dla kupca szkockiego Jana Trechen [Frechen?] udającego się z towarem do Gdańska.
 • 520 a 487. "Universis et singulis Prussiae Locorum praefectis, b.m., ok. 1552] k. 155v.
 • 520 a 488. "Universis et singulis palatinis, castellanis, capitaneis etc, Wilno 9 XII 1552 k. 155v-156.
 • 520 a 489. "Universis et singulis iudiciorum praefectis, Gdańsk 17 VIII 1552 k. 156.
 • 520 a 490. "Universis et singulis palatinis, castellanis, capitaneis, burgrabiis etc, b.m.d. k. 156-156v.
 • 520 a 491. "Universis et singulis in Regno et provinciis praesidibus, Kraków, ok. 1552] k. 156v.
 • 520 a 492. "Universis et singulis cum potestate hominibus, b.m.d. k. 156-157.
 • 520 a 493. "Universis et singulis palatinis, castellanis etc, Kraków III 1553 k. 157.
 • 520 a 494. "Universis et singulis Thelonerum aquaticorum exactoribus, Kraków 14 III 1553 k. 157v.
 • 520 a 495. "Universis etc, Kraków 17 III 1553 k. 157v.
 • 520 a 496. "Universis etc, Kraków 16 IV 1553 k. 157v-158.
 • 520 a 497. "Calissiensium et Posnaniensium theloneorum seu camerarum notariis, Kraków 14 VIII 1553 k. 158.
 • 520 a 498. "Universis et singulis, b.m.d. k. 158-158v.
 • 520 a 499. "Stanislao Gomoliński, castellano Rosprzensi, capitaneo Vielunensi et Jacobo Vilamowski, capitaneo in Bolieslawiec, b.m.d. k. 158v-159.
 • 520 a 500. "Universis etc, b.m.d. k. 159-159v.
 • 520 a 441. Skarga Michała Fermana o odrzucenie przez magistrat elbląski apelacji w sporze z Błażejem Ritter i Łukaszem Wilke.
 • 520 a 442. Maciej Schmuthermeier za niezwrócenie pożyczki oddaje pod straż gdańską Andrzeja, czyli Teber Schwobena.
 • 520 a 443. Spór między Ambrożem Storm a piwowarem Janem z Euchen i Janem Ottinckhusen.
 • 520 a 444. O szerzeniu się nowinek heretyckich w Poznaniu.
 • 520 a 445. Spór o dziedzictwo między Jakubem i Dorotą Paske a bratem Marcinem.
 • 520 a 446. O opieszałe rozstrzyganie sporu miedzy Wolfgangiem Braun a Bonawenturą Thenke.
 • 520 a 447. Skarga Wolfganga Brauna na magistrat toruński o nieuznanie wyroku w jego sprawie.
 • 520 a 448. Jan de Kutze przeciw Ignacemu Szulcowi o 400 florenów polskich.
 • 520 a 449. Piotr Gilmeister przeciw Henrykowi Klemffedl o zwrot 210 marek pruskch.
 • 520 a 450. Załagodzenie sporu między Ambrożem Storm i Zmbrożem Schlichting.
 • 520 a 451. W sprawie Doroty Kurnickiej o zwrot kosztów pogrzebu męża kupca i o pobrane przez niego towary.
 • 520 a 453. Jan Baptysta Arborus, kupiec włoski, przeciw synom Chircosa i Łazarza Vluhoye, Ormian lwowskich, o zwrot długu.
 • 520 a 454. Ma dopilnować wysłania zboża do Gdańska z okręgu przemyskiego.
 • 520 a 455. Skarga Wolfganga Brauna, mieszczanina toruńskiego, na Bonawenturę Thenke o wyrzucenie z własnego domu.
 • 520 a 456. Prośba Bernarda Pronesta, ur. w Akwizgranie, o pozwolenie wykonywania zawodu krawieckiego i przyjęcie do cechu.
 • 520 a 457. Spór o pieniądze między Konradem Klippnikiem a Pawłem Holsteinem.
 • 520 a 458. Jan Jaszcz, pleban w Jeziorach, kapelan królewski, o dziesięcinę odebraną mu ze wsi Grabska Wola.
 • 520 a 459. Poparcie Bernardo Soderini, kupca florenckiego, w sprawie kupna placu na przedmieściu Krakowa.
 • 520 a 460. Szymon Sirnun (?), poddany księcia pomorskiego, o należne z umowy pieniądze od Jakuba Kempego, rajcy gdańskieg.
 • 520 a 461. Nie podejmuje żadnej podróży i decyzji bez zasięgnięcia zdania swoich doradców.
 • 520 a 462. W tej samej sprawie.
 • 520 a 463. Nakaz zakończenia sporu majątkowego między Konradem Klippnikiem i Pawłem Holsteinem oraz ich wierzycielami.
 • 520 a 465. Stanisław Wilkosławski z Wójcina i Baltazar Rzeczycki o napad i pobicie ich w Radziejowie.
 • 520 a 466. Zawiadomienie urzędu miejskiego w Radziejowie o wyznaczeniu komisji w sprawie jw.
 • 520 a 467. Spór majątkowy Jakuba Tile, gdańszzcanina, z żoną Anną i jej bratem Janm Hanem.
 • 520 a 468. Skarga Wojciecha Saxo, lekarza poznańskiego, o zabranie mu domu przez Katarzynę, żonę aptekarza Marka Revexla, mieszczanina krakowskiego.
 • 520 a 469. Skarga Marcina Lesiowskiego, dzierżawcy wójtostwa koźmińskiego, na Jana Lutomirskiego, kasztelana rawkiego, o zabranie dochodów z wójtostwa.
 • 520 a 470. Do Achacego Czemy, woj. pomorskiego i do radców gdańskich o bezprawną zmianę wyroku królewskiego w sprawie Benedykta Schilinga.
 • 520 a 471. O sprawiedliwe załatwienie sprawy Katarzyny, żony Hieronima Beni, w sporze z Walentym Kunradem, ławnikiem, przekazanej przez sad grodzki w Krakowie.
 • 520 a 472. Łukasz, Andrzej i Stanisław Górkowie o prawo pobierania myta na zbudowanym moście w Łopacinie.
 • 520 a 474. Spór o podział spadku między Warzyńcem Notmanem a Anną, żoną Mateusza Plunkaw, gdańszczanami.
 • 520 a 475. Skarga Macieja Lisowskiego o krzywdzący podział majątku przez sąd ziemski w Pucku.
 • 520 a 476. Do sądu ziemskiego w Pucku o wyznaczenie komisarzy do sprawy Macieja Lisowskiego.
 • 520 a 477. Skarga mieszkańców Ujścia na Górków za zbyt wielkie ciężary.
 • 520 a 478. Skarga Wincentego, Jana, Macieja i Stanisława Budziszewskich na szkody dla młyna w Rogoźnie wynikłe ze zbytniego podniesienia wody.
 • 520 a 479. Spór o kamienicę murowaną na rynku krakowskim między Stanisławem Opoczyńskim a Janem Morstonem i innymi spadkobiercami.
 • 520 a 480. Brak wody w zamku i mieście Krakowie z powodu oddania użytkownikom prywatnym rzeki Rudawy i Prądnika.
 • 520 a 481. Skarga piekarzy krakowskich na krzywdy doznawane od mieszkańców z ulicy biskupiej.
 • 520 a 482. Wezwanie mieszkańcow ulicy biskupiej w Krakowie do stawienia się przed wyznaczonymi komisarzami.
 • 520 a 483. Komisja do ustalenia spornych granic z książętami pomorskimi: Ujście, Wałcz itd.
 • 520 a 484. Do komisarza, który nie mógł się stawić na wyznaczony termin w sprawie granic z książętami pomorskimi. Formularz.
 • 520 a 485. Nadanie Andrzejowi Górce jurysdykcji nad starostwem wałeckim.
 • 520 a 487. Spór cechu piwowarów z zarządem miejskim Gdańska.
 • 520 a 488. O poparcie dla Wojciecha Raczkowskiego, złotnika krakowskiego, w odzyskaniu od Reinholda Krokowskiego pożyczonych pieniędzy.
 • 520 a 489. Wezwanie przed sąd wszystkich dłużników wskazanych przez Jana Kopa, strażnika lasów królewskich.
 • 520 a 490. O udzielenie we wszystkim pomocy Baltazarowi Plata, pokojowcowi królewskiemu.
 • 520 a 491. Skarga Katarzyny, wdowy po Kasprze Dziczy, mieszczaninie chęcińskim, na wierzycieli męża.
 • 520 a 492. O pomoc w ujęciu zbiega i złodzieja Bartłomieja Glinczynskiego, który przybrał nazwisko Kunaszewski.
 • 520 a 493. Skarga Marcina Kromera, mieszczanina gdańskiego, na swoich dłużników.
 • 520 a 494. Zwolnienie od cła 20 łaszów zboża Scipiona Scholaris, pisarza królewskiego.
 • 520 a 495. O schwytanie ukrywającego się Żyda Mijżesza Kraśnika.
 • 520 a 496. Skarga Jana Rudominy, mieszczanina poznańskiego, na szkody wyrządzone przez Żyda poznańskiego Abrahama Doktorowicza.
 • 520 a 497. Skarga kupców gdańskich na zbyt wielkie cła.
 • 520 a 498. Skarga Stanisława Korczynosa, krawca krakowskiego, o zgwałcenie ośmioletniej jego córki przez syna włoskiego murarza Giovanni Bernardi.
 • 520 a 499. Skarga Anzelma Kowalskiego, rycerza sieradzkiego, na ogromne szkody wyrządzone mu przez karczmarza Benedykta Riczcę z Żytniowa.
 • 520 a 500. Spór kupca florenckiego Fabio Baldi z kupcami żydowskimi o materiały przewożone z Włoch.
 • 520 a 501. "Universis et singulis, Wilno 10 X 1552 k. 159v.
 • 520 a 502. "Universis et singulis etc, Piotrków 1 V 1552 k. 159v-160.
 • 520 a 503. "Universis et singulis, b.m.d. k. 160-160v.
 • 520 a 504. "Proconsuli, consulibus, advocato et scabinis civitatis Gedanensis, Wilno 22 XII 1552 k. 160v-161.
 • 520 a 505. "Universis etc, b.m.d. k. 161.
 • 520 a 506. "Universis etc, Kraków 14 IX 1553 k. 161-161v.
 • 520 a 507. "Universis etc, Kraków 14 IX 1553 k. 161v.
 • 520 a 508. "Castellano et officialibus palatinatus Lanciciensis ad colloquia generalia Lanciciae celebrata congragatis, Knyszyn 21 X 1553 k. 162.
 • 520 a 509. "Universis et singulis palatinis castellanis capitaneis burgarbiis etc, Knyszyn 12 XII 1553 k. 162.
 • 520 a 510. "Universis et singulis palatini castellanis capitaneis burgrabiis etc, Knyszyn 12 XII 1553 k. 162v.
 • 520 a 511. "Universis et singulis palatini castellanis capitaneis burgrabiis etc, Knyszyn 22 XI 1553 k. 163.
 • 520 a 512. "Universis et singulis palatinis castellanis etc, Knyszyn 9 XII 1553 k. 163.
 • 520 a 513. "Joannis Kościelecki, palatini Lanciciensis proxime mortui successoribus, Knyszyn 9 I 1553 [20 X 1553] k. 163-163v.
 • 520 a 514. "Universis et singulis in terris Prussiae hominibus, Knyszyn 21 I 1554 k. 163v.
 • 520 a 515. "Universis et singulis etc, Knyszyn 25 I 1554 k. 163v-164.
 • 520 a 516. "Universis et singulis salis transmarini granulati in palatinatu posnaniensi custodibus, Wilno 28 VII 1554 k. 164.
 • 520 a 517. "Universis et singulis tam terrestris quam castrensis Leopoliensis judicii judicibus et officialibus, Wilno 18 VIII 1554 k. 164v.
 • 520 a 518. "Universis et singulis cuiuscumque ordinis, loci, conditionis Narew et Istulam accolentibus, Wilno 21 VI 1554 k. 164v.
 • 520 a 519. "Universis et singulis ... hominibus, praecipue vero vectigalium et theloneorum praefectis, Wilno 18 X [1554] k. 164v-165.
 • 520 a 520. Pozwplenie dla Krzysztofa Sontaga na prowadzenie handlu], Wilno 17 X 1554 k. 165.
 • 520 a 521. "Concessio navigii per lacum Goplo, Wilno 19 II 1556 k. 165v.
 • 520 a 522. "Deputatio curatoris homini mente capto, Wilno 23 XI 1552 k. 166-166v.
 • 520 a 523. "Sigismundus Augustus rex Poloniae, Warszawa 20 XII 1552 k. 166v-167v.
 • 520 a 524. "Sigismundus Augustus etc, Zambrowo 1 VII 1555 k. 167v-168v.
 • 520 a 525. "Sigismundus Augustus etc. Ex castris apud fluvium Lavenam, b.m. 19 III 1557 k. 168v-169.
 • 520 a 526. "Sigismundus Augustus etc, Ex castris Regalibus apud fluvium Lawenam 19 VIII 1557 k. 169v-170.
 • 520 a 527. "Sigismundus Augustus rex Poloniae, Wilno 7 VIII 1559 k. 170-170v.
 • 520 a 528. "Sigismundus Augustus etc. Podp. Walenty Dembiński, kanclerz w. kor., b.m. [po 1561] k. 171-171v.
 • 520 a 529. "Sigismundus Augustus etc. Podp. Piotr Myszkowski podkanclerzy, b.m. [po 1560] k. 171v-172.
 • 520 a 530. "Sigismundus Augustus etc. [do prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego], Kraków 29 VI 1548 k. 172-174v.
 • 520 a 531. "Sigismundus Augustus etc. [do prymasa Jana Przerebskiego], Wilno 21 IV 1560 k. 174v-175.
 • 520 a 532. "Sigismundus Augustus etc. Adamo Drzewicki capitaneo Gostinensi, tenutario bonorum regiorum Inovlodzensium, Wilno 18 XII 1561 k. 175-175v.
 • 520 a 533. "Sigismundus Augustus etc Janussio Kościelecki palatino Siradiensi, Piotrków 9 IX 1564 k. 175v.
 • 520 a 534. "Sigismundus Augustus etc, Wilno 18 VI 1563 k. 176-176v.
 • 520 a 535. "Sigismundus Augustus etc, Wilno 18 VI 1563 k. 176v-177.
 • 520 a 536. "Sigismundus Augustus etc, b.m.d. k. 177-178.
 • 520 a 537. "Sigismundus Augustus etc, Lublin 10, 15 V 1566 k. 178-178v.
 • 520 a 538. "Sigismundus Augustus etc. Podp. Petrus Miskowski Regni Poloniae vicecancellarius, Bielsko 26 VIII 1564 k. 178v-179.
 • 520 a 539. "Relatio Petri Miaskowski Regni Poloniae vicecancellarii Actum in castro inferiori Leopoliensi feria secunda post domicam Exaudi proxima [4 VI]nno dni 1565 [rz]. Ex actis Castrensibus Leopoliensibus extractum k. 179-179v.
 • 520 a 540. "Advocatus et scabini iurati civitatis, Posnanie 15 IX 1556 k. 180-180v.
 • 520 a 541. "Script na kxtalth Decretw albo Constituciey okolo szekti Arianskiey Trideistarum et Anabaptistarum przez KJM [Zygmunta Augusta] wespolek s Panami Radami Coronnymi namowiony y spiszany, a potem die 6 Junii panom Polskim Ziemskim podany w Liublinie na seymie k. 180v-181.
 • 520 a 542. "Odpowiedź albo zdanie panów posłów na podanie sciptu od KJM [Zygmunta Augusta] s panami Radą koronną X Junii podane, inseratur czczo nievkazowali [1566] k. 182-183v.
 • 520 a 543. "Sigismundus Augustus etc, Piotrków 8 VI 1567 k. 184-184v.
 • 520 a 544. "Sigismundus Augustus Adamo Konarski etc, b.m. [1567] k. 184v-185.
 • 520 a 545. "Commissio SRM propria Sigismundus Augustus, Ostrovia 27 II 1567 k. 185v-186v.
 • 520 a 546. "Sigismundus Augustus etc, Ostrów Mazowiecka 26 VI 1567 k. 186v-187v.
 • 520 a 547. "Sigismundus Augustus etc, Piotrków 8 VI 1567 k. 187v-188.
 • 520 a 548. "Instructio SRM [Sigismundi Augusti] commissariis maioribus ad Conventum Wschowensem ad primama diem Septembvis indictum Anno Domini M.D.LXVII b.m. k. 188-191.
 • 520 a 549. "Sigismundus Augustus 2 VII 1549 k. 191-199.
 • 520 a 550. "Fragmenty zdań k. 200-202: Samuel a Boguslavica Sierakowski praepositus ... Anna Kretkowska priorissa, Ursula Chodowska e conventu Praemonstratensium oraz zapiski parafialne.
 • 520 a 501. Wstawienie się za Leonardem Paśnikiem o powrót do Płocka, z którego uciekł ze strachu przed zarazą.
 • 520 a 502. Unieważnienie listów odraczajacych dłużnikom Jana Grafa, kupca poznańskiego, spłatę długów.
 • 520 a 503. Wdowa po Janie Guldemundt i Andrzej Bros, mieszczanie gdańscy, wnoszą skargę na Ottona von Salken z Kurlandii o zajęcie przemocą statku z towarami.
 • 520 a 504. Skarga Macieja Schmuthermeiera, mieszczanina wileńskiego, o zabronienie mu wychodzenia z domu w czasie pobytu w Gdańsku z powodu sporu z jakąś kobietą.
 • 520 a 505. O schwytaniu ukrywającego się złodzieja Bartłomieja Glinczyskiego-Kunaszewskiego przez Stanisława Druskowskiego.
 • 520 a 506. Skarga Stanisława Siewierskiego, kasztelana konarskiego, na kanonika uniejowskiego Macieja Porzyńskiego o utrudnianie postępowania sądowego.
 • 520 a 507. Sprawa Jana Baptysty Brellus, Mantuańczyka, z dłużnikami o zwrot pieniędzy.
 • 520 a 508. Upoważnienie do wybrania przewodniczącego na czas zjazdu z powodu śmierci wojewody łęczyckiego Jana Kościeleckiego.
 • 520 a 509. O zmuszenie Jerzego Besseverta, mieszczanina wileńskiego, do złożenia zeznań w sprawie Pawła Holsteina (młodszego) z Konradem Klippnik.
 • 520 a 510. O przewiezienie do Gdańska sześciu Komieg zboża bez cła przez synów Piotra z Dąbrownicy Firleja, woj. ruskiego, z arendy starostwa radomskiego.
 • 520 a 511. Spór między Lambertem Scliffem, opatem oliwskim, a jego rządcami i Szymonem Volderem, Duńczykiem, o zabójstwo i grabież.
 • 520 a 512. O pociągnięcie przed sąd Łukasza Raczka, mieszczanina poznańskiego, grożącego zemstą Janowi Rudominie.
 • 520 a 513. Nadanie Janowi Działyńskiemu, woj. pomorskiemu, miasta Lipna z przyległościami.
 • 520 a 514. W sprawie sporu między Rafałem Konopackim, kasztelanem elbląskim, a Andrzejem Rades.
 • 520 a 515. List gończy za Żydem Hanem (Jemiołowiczem?).
 • 520 a 516. Do strażnika soli w woj. poznańskim Wawrzyńca Grota o skargach na brak soli z komór bydgoskich.
 • 520 a 517. Skarga na urzedników i sędziów lwowskich o wzywanie pod sąd ludzi im nie podlegających.
 • 520 a 518. Zkaz budowania młynów i zapór do łowienia ryb na Narwi i Wiśle, utrudniających żeglugę.
 • 520 a 519. Zezwolenie na prowadzenie handlu trzynastu miastom spiskim z zachowaniem przepisów celnych.
 • 520 a 521. Dla Kacpra Kaczkowskiego i jego następców.
 • 520 a 522. Dla Pawła Raczka jego zięciowie: Wojciech Dziadkowski, podsędek ziemi mielnickiej, i Jerzy Rokitnicki.
 • 520 a 523. W sprawie nieumyślnego zabójstwa Michała Urzanowicza z Nałochowa przez Pawła Onassowicza z Sokolnik.
 • 520 a 524. Dla Jana Sierakowskiego, podkomorzego kaliskiego i referendarza dworu, sto marek rocznej pensji.
 • 520 a 525. Do Inflantczyków o gwałtach na arcybiskupie ryskim Wilhelmie i zabiciu posła królewskiego Kaspra Łąckiego oraz ogłoszenie stanu wojennego.
 • 520 a 526. Do Inflantczyków Jan Mielecki, woj. podolski, marszałek w. koronny, hetman kor. w Inflantach i rada wojenna o niechęci do wojny z chrześcijanami.
 • 520 a 527. Jakub Uchański wezwany przez papieża Pawła IV na sąd z powodu objęcia biskupstwa kujawskiego bez aprobaty stolicy apostolskiej.
 • 520 a 528. Wyznaczenie Mikołaja Łaskiego, starostę malborskiego i krasnostawskiego, na sędziego w sprawie Anny Boguszówny z Siemiatycz, wdowy po Stanisławie Tęczyńskim, woj. krakowskim, z Janem Tęczyńskim, starostą lubelskim, o wypędzenie z dóbr otrzymanych w posagu.
 • 520 a 529. Cofnięcie delegacji Mikołajowi Łaskiemu do rozsądzenia sprawy Anny Tęczyńskiej z Janem Tęczyńskim.
 • 520 a 530. Sprawa ustalenia dnia i miejsca sejmu i pogrzebu zmarłego króla Zygmunta I.
 • 520 a 531. Zwołanie sejmików i sejmu generalnego z powodu Inflant zagrożonych przez Moskwę.
 • 520 a 532. Wyznaczenie komisarzy do zbadania jego nadużyć i krzywd wyrządzonych mieszkańcom tych dóbr.
 • 520 a 533. O poskromienie Jana i Serafina Sługockich zagrażających życiu Stanisława Szysińskiego.
 • 520 a 534. W sprawie zamiany dzierżawionej wsi królewskiej przez Jana Sierakowskiego, kasztelana lędzkiego.
 • 520 a 535. Uniwersał do obywateli ziem pruskich o bezprawne zwoływanie sejmików bez zgody królewskiej.
 • 520 a 536. Wezwanie do stawienia się N.B. przed obliczem króla z powodu obrazy majestatu królewskiego przez bezprawne wprowadzenie nowych obrządków i władz kościelnych.
 • 520 a 537. Skarga Żydów miasta N. na krzywdy ze strony kasztelana N. Formularz.
 • 520 a 538. Objęcie w dziedzictwo królewskie mieszkańców wsi Chorosna i Siemiatówka.
 • 520 a 539. Oblata w sądzie grodzkim lwowskim przejęcia w dziedzictwo przez króla Zygmunta Augusta wsi Siemiatówka i Chorosna dzierżawionych przez Marcina Konata.
 • 520 a 540. Kupiec poznański Zachariasz Rid przekazuje plenipotencję Sebastianowi Niwskiemu.
 • 520 a 541. Wypędzenie z kraju ustawą sejmową trynitarzy i anabaptystów.
 • 520 a 543. Wyznaczenie komisarzy w sprawie granicznej z Maksymilianem II, sesarzem rzymskim we Wschowie.
 • 520 a 544. Sprawa działalności komisji jw.
 • 520 a 545. Zwolnienie z przysięgi członków komisji po ugodzie z Maksymilianem.
 • 520 a 546. Wyznaczenie komisji do sporu granicznego z cesarzem Maksymilianem II we Wschowie.
 • 520 a 547. Zebranie się komisarzy polskich i austriackich we Wschowie w sprawie sporu granicznego.
 • 520 a 549. Tekst przymierza między Zygmuntem Augustem a cesarzem Ferdynandem I. Brak zakończenia.
 • 530 d Mf 33
 • 530 d Mf 230
 • 530 d Mf 8861
 • 530 d CD 105a
 • 530 d BPCim. 3138
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a Strzelno - klasztor norbertanek m Strzelno w norbertanki Strzelno
 • 561 a Sierakowski Samuel w Sierakowski Samuel
 • 561 a Szaniawski Józef Kalasanty w Szaniawski Józef Kalasanty
 • 561 a Szaniawski Bolesław Henryk w Szaniawski Bolesław Henryk
 • 561 a Ze zbiorów Jana Działyńskiego d BK II,122 d BK Dz. Hist. 131 w Działyński Jan Kanty (1829-1880)
 • 581 a 130. Druk: S. Bodniak: Przywilej królewski dla dziedziców Marka Szarffenbergera z 1552. "Silva Rerum" 4:1928 z. 1-2 s. 23-24.
 • 581 a 549. Druk: Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae... Ed. M. Dogiel. T. 1. Vilnae 1758, s. 213-219.
 • 600 a Abtzagen, Jakub c rajca gdański
 • 600 a Alantsee, Mikołaj c mieszczanin krakowski d (?-1595)
 • 600 a Alexwangen, Marcin c sekretarz Zygmunta Augusta
 • 600 a Ambach, Henryk d 16 w.
 • 600 a Andrzej z Ponieca c rozbójnik
 • 600 a Anna Jagiellonka c (królowa Polski ; d 1523-1596)
 • 600 a Antoni z Napachania d (1494-1561)
 • 600 a Arborus, Giovani Battista c kupiec włoski
 • 600 a Arciechowski, Maciej d 16 w.
 • 600 a Arciechowski, Piotr c duchowny d (?-1562)
 • 600 a Bąk, Jan c cieśla d 16 w.
 • 600 a Baldi, Fabio c kupiec florencki
 • 600 a Baliński podstarości malborski
 • 600 a Barthen, Jakub c dr praw poborca podatków w Gdańsku
 • 600 a Benedykt c proboszcz w Krzyżanowicach
 • 600 a Beni, Hieronim d 16 w.
 • 600 a Beni, Katarzyna d 16 w.
 • 600 a Bermans, Jadwiga c mieszczanka gdańska
 • 600 a Bermans Wawrzyniec c mieszczanin gdański
 • 600 a Bernardi, Giovanni c rytownik d (1494-1553)
 • 600 a Bessevert, Jerzy c mieszczanin wileński
 • 600 a Bielawa, Stefan c kaznodzieja gdański
 • 600 a Bielski, Stanisław c pleban w Pcimiu
 • 600 a Bierzwiński, Florian d 16 w.
 • 600 a Blund, Cutbart d 16 w.
 • 600 a Błyszczyński, Maciej c dworzanin
 • 600 a Bobrownicki Baltazar c dworzanin
 • 600 a Bogusz, Mikołaj c kasztelan krasnostawski
 • 600 a Bojanowski, Jan d 16 w.
 • 600 a Bona c (królowa Polski ; d 1494-1557)
 • 600 a Boner, Jan c kasztelan biecki, chełmski d (1516-1562)
 • 600 a Boniecki, Marcin d 16 w.
 • 600 a Boratyński, Piotr d (1509-1558)
 • 600 a Borek, Stanisław c dziekan krakowski, sekretarz królewski d (1474-1556)
 • 600 a Borek, Stanisław c dziekan krakowski, sekretarz królewski d (1474-1556)
 • 600 a Borunian, Maciej c mieszczanin malborski
 • 600 a Brandes, Aleksy c podstarości oświęcimski
 • 600 a Brandes, Dionizy c sekretarz królewski
 • 600 a Brandes, Johann c burmistrz Gdańska d (1503-1577)
 • 600 a Brandt, Marcin c mieszczanin poznański
 • 600 a Brandt, Salomon c rajca gdański
 • 600 a Branth, Ramoldus c mieszczanin toruński
 • 600 a Braun, Wolfgang c mieszczanin toruński
 • 600 a Brellus, Giovanni Battista
 • 600 a Broniewski, Piotr d 16 w.
 • 600 a Broniewski, Prokop c pisarz królewski d (ca 1530-1577)
 • 600 a Broniewski, Prokop c pisarz królewski d (ca 1530-1577)
 • 600 a Bros, Andrzej c mieszczanin gdański
 • 600 a Budziszewski, Jan d 16 w.
 • 600 a Budziszewski, Maciej d 16 w.
 • 600 a Budziszewski, Stanisław d 16 w.
 • 600 a Budziszewski, Wincenty d 16 w.
 • 600 a Bukowski, Jan c dworzanin
 • 600 a Caraglio, Gian Jacopo d (ca 1505-1565)
 • 600 a Chadziński, Jan d 16 w.
 • 600 a Chądzyński, Maciej c podstarosta zakroczymski d (ca 1510-1574)
 • 600 a Chełmicki, Marcin c pisarz ziemski dobrzyński
 • 600 a Cherbek, Herman d 16 w.
 • 600 a Chircos c Ormianin lwowski
 • 600 a Chodowska, Urszula c norbertanka
 • 600 a Chrzan, Jan d 16 w.
 • 600 a Cikowski, Mikołaj c kasztelan sądecki d (?-ca 1570)
 • 600 a Ciołek, Andrzej d 16 w.
 • 600 a Czameel, Wawrzyniec d 16 w.
 • 600 a Czarnkowska, Barbara
 • 600 a Czarnkowska, Barbara z Górków c kasztelanka śremska
 • 600 a Czarnkowski, Piotr c kasztelan poznański (?-1591)
 • 600 a Czarnkowski, Stanisław Sędziwój c referendarz koronny d (1526-1602)
 • 600 a Czarnkowski, Wojciech c kasztelan śremski, rogoziński d (?-1575/1578)
 • 600 a Czarnotulski, Jan d 16 w.
 • 600 a Czarnotulski, Jan d 16 w.
 • 600 a Czarny, Paweł d 16 w.
 • 600 a Czech, Jakub d 16 w.
 • 600 a Czech, Jakub d 16 w.
 • 600 a Czekorn, Andreas d mieszczanin głogowski
 • 600 a Czema, Fabian c wojewoda malborski d (1581-1605)
 • 600 a Czerny, Jakub d 16 w.
 • 600 a Czerny, Wojciech c krawiec z Gniezna d 16 w.
 • 600 a Czetkowski, Józef d 16 w.
 • 600 a Czodorek, Jan d 16 w.
 • 600 a Czudro, Jan c kowal d 16 w.
 • 600 a Czudro, Wojciech c kowal d 16 w.
 • 600 a Damięcki, Stanisław d 16 w.
 • 600 a Danowicz, Baltazar d 16 w.
 • 600 a Dobrzykowski, Jan c wojski gostyński
 • 600 a Doktorowicz, Abraham c Żyd poznański d 17 w.
 • 600 a Dorpowski, Maciej d 16 w.
 • 600 a Drojowski, Krzysztof d 16 w.
 • 600 a Drozdowski, Jakub c starosta wizneński
 • 600 a Druskowski, Stanisław d 16 w.
 • 600 a Drzewicki, Jan c kanonik krakowski
 • 600 a Drzewicki, Maciej c kanonik krakowski, bratanek Macieja Drzewickiego (1467-1535)
 • 600 a Dunsk, Anna c przeorysza cysterek w Żarnowcu
 • 600 a Duryer, Jan c mieszczanin gdański d 16 w.
 • 600 a Dziadkowski, Wojciech c podsędek ziemi mielnickiej
 • 600 a Dziaduski, Jan c biskup przemyski, kamieniecki, chełmski d (1496-1559)
 • 600 a Dziaduski, Stanisław c 15/16 w. c starosta koniński
 • 600 a Dziaduski, Stanisław c starosta koniński d 15/16 w.
 • 600 a Działyńska, Katarzyna
 • 600 a Działyńska, Katarzyna
 • 600 a Działyński, Jan c wojewoda pomorski d (1590-1648)
 • 600 a Działyński, Michał c starosta bobrownicki, podkomorzy chełmiński d (?-1687)
 • 600 a Działyński, Paweł c kasztelan słoński d (?-1583)
 • 600 a Działyński, Rafał c kasztelan brzesko-kujawski, starosta brodnicki d (1510-1572)
 • 600 a Dzicza, Kasper c mieszczanin chęciński, mąż Katarzyny d 16 w.
 • 600 a Dzicza, Katarzyna c mieszczanka chęcińska, żona Kaspra d 16 w.
 • 600 a Dzierzgowski, Jan c wojewoda mazowiecki d (1502-1558)
 • 600 a Dzierzgowski, Mikołaj c (prymas Polski ; d ca 1490-1559)
 • 600 a Falkner, Henryk c mieszczanin gdański
 • 600 a Fanelli, Sigismondo c kucharz Zygmunta Starego
 • 600 a Ferber, Brygida c mieszczanka gdańska
 • 600 a Ferman, Michał d mieszczanin elbląski
 • 600 a Firlej, Jan c wojewoda krakowski d (1521-1574)
 • 600 a Firlej, Mikołaj c wojewoda lubelski d (ca 1531-1588)
 • 600 a Firlej, Piotr c starosta lubelski, wojewoda ruski d (?-1553)
 • 600 a Frącki, Jerzy 16 d w.
 • 600 a Fridwalt, Michał c mieszczanin elbląski
 • 600 a Fryderyk b IV c (książę legnicki ; d 1552-1596)
 • 600 a F~ursteinteuch, Jan c proboszcz w Pruszczu
 • 600 a F~urstenberg, Bartłomiej d 16 w.
 • 600 a Galicki, Maciej d 16 w.
 • 600 a Gaściński, Paweł d 16 w.
 • 600 a Gąsiorek, Stanisław d (ca 1493-1562_
 • 600 a Gawron, Błażej d 16 w.
 • 600 a Gawronowa, Dorota d 16 w.
 • 600 a Gęba, Helena c żona sołtysa ze Starkenberg
 • 600 a Gęba, Paweł d 16 w.
 • 600 a Gerike, Materna c mieszczanin elbląski d 16 w.
 • 600 a Giese, Tiedemann c burmistrz Gdańska d (1491-1556)
 • 600 a Gilmeister, Piotr c mieszczanin gdański d 16 w.
 • 600 a Girmans, Dorota c mieszczanka gdańska d 16 w.
 • 600 a Girzówna, Daniela
 • 600 a Girzówna, Elżbieta
 • 600 a Girz, Szatanek c mieszczanin bydgoski d 16 w.
 • 600 a Glinczycki, Bartłomiej c zbiegły złodziej d 16 w.
 • 600 a Głogowski Bartłomiej c wojski gostyński
 • 600 a Glotter, Wawrzyniec c mieszczanin gdański d 16 w.
 • 600 a Golemowski, Stanisław d 16 w.
 • 600 a Gomoliński, Stanisław c kasztelan rozpierski, starosta wieluński
 • 600 a Goner, Stanisław c młynarz w Ostrówku Głuszyna
 • 600 a Górecki, Maciej c chorąży poznański
 • 600 a Górka Katarzyna zob Działyńska Katarzyna
 • 600 a Górka, Łukasz c wojewoda brzeski, łęczycki, poznański d (1533-1573)
 • 600 a Górka, Stanisław c wojewoda poznański d (1538-1592 )
 • 600 a Górkowie (rodzina) d 16 w.
 • 600 a Graf, Jan c kupiec poznański
 • 600 a Grene, Wilhelm d 16 w.
 • 600 a Grocholski, Marcin c wójt
 • 600 a Grot, Wawrzyniec c strażnik soli w województwie poznańskim
 • 600 a Grudziewski, Mikołaj d 16 w.
 • 600 a Grunau, Paweł c złotnik gdański
 • 600 a Gucci Ottaviano z Węzorowa
 • 600 a Guicciardini, Galeazzo c kupiec florencki, architekt
 • 600 a Guldemundt, Joannes c mieszczanin gdański
 • 600 a Han, Jan c mieszczanin gdański
 • 600 a Harder, Helena c mieszczanka gdańska
 • 600 a Harder, Jan c mieszczanin gdański
 • 600 a Harder, Michał c mieszczanin gdański
 • 600 a Helte, Jan c mieszczanin poznański
 • 600 a Helte, Jerzy c mieszczanin poznański
 • 600 a Henryk c burgrabia elbląski
 • 600 a Hohenzollern, Wilhelm c arcybiskup ryski d (1498-1563)
 • 600 a Hol, Jan c archiwariusz
 • 600 a Holstein, Paweł c mieszczanin gdański
 • 600 a Hozjusz, Stanisław c kardynał d (1504-1579 )
 • 600 a Hryćko c pop w Augustowie
 • 600 a Hryćko pop w Augustowie
 • 600 a Husnerim, Brigida c mieszczanka wrocławska
 • 600 a Huthman, Mikołaj c mieszczanin wrocławski
 • 600 a Hynek, Mikołaj c podstarości lwowski
 • 600 a Iszecki, Jan d 16 w.
 • 600 a Izdbieński, Marcin c kanonik gnieźnieński d (1520-1594)
 • 600 a Jabłonowski d 16 w.
 • 600 a Jackowski, Michał d 16 w.
 • 600 a Jakub z Biskupic d (1502-1554)
 • 600 a Jałowicki, Gniewosz d 16 w.
 • 600 a Jan Fryderyk c kupiec gdański
 • 600 a Jan z Euchen piwowar gdański
 • 600 a Jan z Kruszyna c wójt d 16 w.
 • 600 a Jasiński, Stanisław c archidiakon wileński
 • 600 a Jaszcz, Jan c proboszcz w Busku i Jeziorach
 • 600 a Jemiołowicz, Jan c Żyd d 16 w.
 • 600 a Jerzy z Poznania c lektor, tłumacz Pisma Świętego
 • 600 a Jeske, Paweł c mieszczanin gdański
 • 600 a Jordan, Spytek Wawrzyniec c kasztelan krakowski d (1518-1568)
 • 600 a Julianna c mieszczanka pruszczyńska
 • 600 a Kaczkowski, Kasper d 16 w.
 • 600 a Kaczyński, Jan c wójt bydgoski
 • 600 a Kaliński, Marcin c podsędek łęczycki
 • 600 a Karcher, Wincenty c kanonik chełmiński
 • 600 a Karwicki, Marcin c podstoli sandomierski
 • 600 a Karwicki, Stanisław c podstoli sandomierski
 • 600 a Katarzyna c (królowa Polski ; d 1533-1572)
 • 600 a Kaufmann, Paweł d 16 w.
 • 600 a Kazimierz c św. ; d 1458-1484)
 • 600 a Kazimierz c (św. ; d 1458-1484)
 • 600 a Kempe, Jakub c rajca gdański
 • 600 a Kiernozek, Stanisław c mieszczanin krakowski
 • 600 a Kleczowski, Jan c rajca krakowski
 • 600 a Klimunt, Mikołaj c mieszczanin bocheński
 • 600 a Klimunt, Szymon c mieszczanin bocheński
 • 600 a Klippnik, Konrad c mieszczanin gdański
 • 600 a Kmita, Piotr c marszałek wielki koronny, wojewoda krakowski d (1477-1553)
 • 600 a Knipszyński, Walenty b 16 w.
 • 600 a Knipszyński, Walenty d 16 w.
 • 600 a Kobiernicki, Jan c handlarz solą
 • 600 a Kołodziej, Stanisław d 16 w.
 • 600 a Kołudzki, Andrzej c dzierżawca d 16 w.
 • 600 a Kołudzki, Jakub c dzierżawca d 16 w.
 • 600 a Kołudzki, Maciej c dzierżawca d 16 w.
 • 600 a Konachowicz, Grzegorz c mieszczanin włodzimierski
 • 600 a Konachowicz, Małgorzata
 • 600 a Konachowicz, Małgorzata
 • 600 a Konarski, Adam c biskup poznański d (1526-1574)
 • 600 a Konarski Jan c podsędek sandomierski
 • 600 a Konarski, Jerzy c kasztelan lubelski
 • 600 a Konat, Marcin c dzierżawca d 16 w.
 • 600 a Konopacki, Rafał c kasztelan elbląski d (ca 1510-ca 1570)
 • 600 a Konrad c mieszczanka gdańska
 • 600 a Koperschleger, Henricus c mieszczanin gdański
 • 600 a Kop, Jan c zarządca lasów
 • 600 a Korczynos, Stanisław c krawiec krakowski
 • 600 a Korytko, Paweł d 16 w.
 • 600 a Kościelecka, Anna d (?-1568)
 • 600 a Kościelecka Beata zob. Łaska Beata
 • 600 a Kościelecka Katarzyna zob. Działyńska Katarzyna
 • 600 a Kościelecki, Jan c wojewoda łęczycki d (?-1553)
 • 600 a Kościelecki, Janusz c kasztelan bydgoski, wojewoda sieradzki (1524-1564)
 • 600 a Koseler, Adrian c mieszczanin gdański
 • 600 a Koseler, Michał c mieszczanin gdański
 • 600 a Kosliger, Mateusz c mieszczanin malborski
 • 600 a Kostka, Stanisław c podskarbi ziem pruskich d (ca 1550-1602)
 • 600 a Kowalski, Anzelm c szlachcic sieradzki d 16 w.
 • 600 a Koziastopa, Maciej d 16 w.
 • 600 a Kozielski, Jakub d 16 w.
 • 600 a Kozielski, Jakub d 16 w.
 • 600 a Kraśnik, Mojżesz d 16 w.
 • 600 a Kretkowska, Anna d przeorysza norbertanek
 • 600 a Kretkowski, Erazm c kasztelan brzesko-kujawski, gnieźnieński, starosta pyzdrski d (1508-1558)
 • 600 a Krokowski, Jerzy c mieszczanin gdański
 • 600 a Krokowski, Reinhold c mieszczanin gdański
 • 600 a Krokowski, Reinhold c mieszczanin gdański
 • 600 a Krokowski Reinhold mieszczanin gdański
 • 600 a Kromer Bartłomiej c brat Marcina
 • 600 a Kromer, Jan c mieszczanin gdański
 • 600 a Kromer, Marcin c mieszczanin gdański
 • 600 a Kromer, Marcin c historyk d (1512-1589)
 • 600 a Kromer, Mikołaj c brat Marcina
 • 600 a Krotowski Andrzej c wojewoda brzeski
 • 600 a Krotowski, Jan c kasztelan rogoziński, inowrocławski d (ca 1552-1583)
 • 600 a Kr~uger, Bernard c mieszczanin gdański
 • 600 a Kruszczyński, Jan d 16 w.
 • 600 a Kruszczyński, Mikołaj d 16 w.
 • 600 a Kryski, Wojciech c podkomorzy płocki dyplomata
 • 600 a Kucharski, Maciej c wójt dobrzaniecki w starostwie lwowskim
 • 600 a Kunrad, Walenty c ławnik d 16 w.
 • 600 a Kurnicka, Dorota c mieszczanka krakowska
 • 600 a Kurozwęcka Jadwiga zob. Opalińska Jadwiga
 • 600 a Kurzekowicz, Apolonia d 16 w.
 • 600 a Kutze Jan, c mieszczanin gdański
 • 600 a Kutze, Jan c mieszczanin gdański
 • 600 a Łącki, Kasper c dworzanin królewski, poseł
 • 600 a Łagiewnicki, Andrzej d 16 w.
 • 600 a Łaska, Beata d (1515-1576)
 • 600 a Łaska, Beata d (1515-1576)
 • 600 a Łaski, Mikołaj c krajczy nadworny, starosta malborski
 • 600 a Latalski, Janusz c wojewoda inowrocławski i poznański d (?-1577)
 • 600 a Latalski, Jerzy c kasztelan lądzki
 • 600 a Łazarz c Żyd poznański d 16 w.
 • 600 a Leman, Jakub mieszczanin gdański
 • 600 a Lesiowski, Marcin c dzierżawca wójtostwa koźmińskiego
 • 600 a Leszczyński, Jakub c poborca płocki
 • 600 a Lewaldt, Andrzej c mieszczanin elbląski
 • 600 a Ligęza, Zygmunt c podczaszy Zygmunta Augusta d (?-1558)
 • 600 a Lisowski, Maciej d 16 w.
 • 600 a Lisowski, Marcin d 16 w.
 • 600 a Łomnicki, Jan d 16 w.
 • 600 a Longinus, Marek d 16 w.
 • 600 a Lubczyński, Andrzej c mieszczanin poznański
 • 600 a Lubczyński, Walenty c wójt
 • 600 a Lubocki, Michał d 16 w.
 • 600 a Lubodzieski, Jan c biskup chełmiński d (?-1562)
 • 600 a Lubomirski, Erazm d 16 w.
 • 600 a Lubomski, Marek d 16 w.
 • 600 a Łuczyński, Jerzy c wójt bydgoski
 • 600 a Łukasz c złotnik d 16 w.
 • 600 a Łukaszewicz, Marek c kupiec krakowski
 • 600 a Łukawska, Barbara d 16 w.
 • 600 a Łuszczkiewicz, Feliks c mieszczanin bocheński
 • 600 a Lutomirski, Jan c kasztelan sieradzki, starosta łęczycki, podskarbi nadworny d (?-1567)
 • 600 a Maciejowski, Samuel c biskup krakowski, kanclerz wielki koronny d (1499-1550)
 • 600 a Maczalski, Andrzej d 16 w.
 • 600 a Mączyński, Sebastian c aptekarz krakowski
 • 600 a Magiera, Barbara d 16 w.
 • 600 a Magiera, Jan d 16 w.
 • 600 a Maksymilian b II c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1527-1576)
 • 600 a Maliszewski, Stanisław c sędzia grodzki bobrownicki d 16 w.
 • 600 a Marcin c ujeżdżacz koni królewskich
 • 600 a Mardochna, Małgorzata d 16 w.
 • 600 a Markuski, Stanisław c kanonik wileński
 • 600 a Maskowicz, Salomon d 16 w.
 • 600 a Medler, Franciszek c kupiec elbląski
 • 600 a Meleskowicz, Hemał c mieszczanin buski
 • 600 a Metler, Jan d 16 w.
 • 600 a Mężyński d 16 w.
 • 600 a Michalski, Wojciech d 16 w.
 • 600 a Mielecki, Jan c wojewoda podolski, marszałek wielki koronny d (?-1561)
 • 600 a Mielecki, Mikołaj c wojewoda podolski, hetman wielki koronny d (ca 1540-1585)
 • 600 a Mikołaj z Bolonii c mieszczanin
 • 600 a Mikołaj z Praszczyc c wójt Rusinów kamienieckich
 • 600 a Miss, Stefan c mieszczanin gdański
 • 600 a Młodecki, Jan d 16 w.
 • 600 a Młodecki, Kąsek Jan d 16 w.
 • 600 a Młodziszowski, Hieronim c starosta łomżyński
 • 600 a Mniowski, Andrzej c sołtys na Zawadach
 • 600 a Mokronowski, Maciej c sędzia grodzki wałecki, zarządca cła
 • 600 a Morston, Jan c mieszczanin krakowski
 • 600 a Msteken, Gertruda a d 16 w.
 • 600 a Myszkowski, Mikołaj c kasztelan wojnicki, starosta oświęcimski d (ca 1500-1557)
 • 600 a Myszkowski, Piotr c biskup krakowski, podkanclerz koronny d (1510-1591)
 • 600 a Myszkowski, Stanisław c krajczy koronny, ksztelan sandomierski, wojewoda krakowski d (?-1570)
 • 600 a Narkuski, Stanisław d (ca 1516-1565)
 • 600 a Netak, Jan c mieszczanin gdański
 • 600 a Nieżychowska, Katarzyna d 16 w.
 • 600 a Nieżychowski, Michał d 16 w.
 • 600 a Niwski, Sebastian c plenipotent kupca poznańskiego Zachariasza Ridta
 • 600 a Nokoszewski, Jakub c poborca województwa poznańskiego
 • 600 a Noskowski, Sebastian c administrator dóbr Górków
 • 600 a Notman, Wawrzyniec c mieszczanin gdański
 • 600 a Nowowiejski, Marcin c piwowar
 • 600 a Ocieski, Jan c kanclerz wielki koronny d (1501-1563)
 • 600 a Odnowski, Mikołaj Herburt c kasztelan przemyski, wojewoda krakowski d (?-1555)
 • 600 a Onasowicz z Sokolnik, Paweł
 • 600 a Opalińska, Jadwiga c kasztelanowa gnieźnieńska d (ca 1485-ca 1560)
 • 600 a Opaliński, Jan c starosta pobiedziski, kasztelan santocki d (1519-1561)
 • 600 a Opaliński, Piotr c kasztelan gnieźnieński, ochmistrz dworu d (ca 1480-1551)
 • 600 a Opoczyński, Stanisław c mieszczanin krakowski
 • 600 a Ostrogska Beata zob. Łaska Beata
 • 600 a Ostroróg, Jakub c starosta generalny wielkopolski d (ca 1516-1568)
 • 600 a Ostroróg, Stanisław c kasztelan międzyrzecki d (1519-1568)
 • 600 a Ostrowski, Jakub c dzierżawca cła lwowskiego, lubelskiego i sandomierskiego d 16 w.
 • 600 a Ostrowski, Stanisław d 16 w.
 • 600 a Ottinckhusen, Jan c piwowar gdański
 • 600 a Padovano, Giovanni Maria d (ca 1493-ca 1574)
 • 600 a Pampowski, Wojciech c starosta średzki d (ca 1510-ca 1554)
 • 600 a Pankowa, Anna c 16 w.
 • 600 a Papersack, Elżbieta c żona Tomasza, mieszczanina gdańskiego
 • 600 a Papersack, Tomasz c mieszczanin gdański
 • 600 a Paske, Dorota c mieszczanka gdańska
 • 600 a Paske, Jakub c mieszczanin gdański
 • 600 a Paske, Marcin c mieszczanin gdański
 • 600 a Paśnik, Leonard c mieszczanin płocki
 • 600 a Paweł b IV c (papież ; d 1478-1559)
 • 600 a Pieczoncina, Małgorzata d 16 w.
 • 600 a Pilatkówna, Anna z Kleparza d 16 w.
 • 600 a Piotr c płatnerz d 16 w.
 • 600 a Piotr c proboszcz stobnicki d 16 w.
 • 600 a Plata, Baltazar c pokojowiec króla d 16 w.
 • 600 a Plunkau, Anna d 16 w.
 • 600 a Poborski, Jan d 16 w.
 • 600 a Podskarbicianus, Mikołaj c wikariusz z Zambrowa
 • 600 a Pomierowski c dworzanin królewski
 • 600 a Porzyński, Maciej c kanonik uniejowski d 16 w.
 • 600 a Pośpiech, Szymon c pisarz jaworowski
 • 600 a Pronest, Bernard z Akwizgranu c krawiec
 • 600 a Przecławski, Andrzej c oficjał poznański, pisarz skarbu koronnego d (ca 1499-1571)
 • 600 a Przerębski, Jan c (prymas Polski ; d 1519-1562)
 • 600 a Przetocki, Mikołaj d 16 w.
 • 600 a Przyłuski, Jakub c humanista, prawnik, poeta d (ca 1512-1554)
 • 600 a Pstrokoński, Jan d 16 w.
 • 600 a Raczek, Łukasz c mieszczanin poznański
 • 600 a Raczek, Łukasz c mieszczanin poznański
 • 600 a Raczek, Paweł d 16 w.
 • 600 a Raczkowski, Wojciech c złotnik krakowski
 • 600 a Rades, Andrzej d 16 w.
 • 600 a Radziejowski, Mikołaj c kasztelan gostyński, zarządca cła wodnego
 • 600 a Randow, Grzegorz c mieszczanin gdański
 • 600 a Regina c żona garncarza z Malborka
 • 600 a Remer, Leonard d 16 w.
 • 600 a Revexla, Caterina c żona Marka, aptekarza krakowskiego
 • 600 a Revexla, Marco c aptekarz krakowski
 • 600 a Riczca, Benedykt c karczmarz z Żytniowa
 • 600 a Ridt, Hieronim c kupiec poznański
 • 600 a Ridt, Zachariasz c kupiec poznański
 • 600 a Ritter, Błażej c mieszczanin elbląski
 • 600 a Rokitnicki, Jerzy d 16 w.
 • 600 a Role, Erazm c kupiec elbląski
 • 600 a Rosenberger, Johann c kupiec augsburski
 • 600 a Rosentag, Kasper c mieszczanin elbląski
 • 600 a Rozdrażewski, Hieronim c biskup włocławski d (1546-1600)
 • 600 a Rüdiger, Jan c mieszczanin toruński
 • 600 a Rudomina, Jan c mieszczanin poznański
 • 600 a Rybicka, Dorota d 16 w.
 • 600 a Rzeczycki, Baltazar d 16 w.
 • 600 a Sabinka, Bartłomiej c lekarz Zygmunta Augusta d (ca 1506-1556)
 • 600 a Salken, Otto von z Kurlandii
 • 600 a Saxo, Wojciech c lekarz Zygmunta Augusta
 • 600 a Schalch, Szymon d 16 w.
 • 600 a Scharffenberger, Mikołaj c drukarz
 • 600 a Scharffenberger, Stanisław c drukarz
 • 600 a Schiessentauber, Piotr c mieszczanin elbląski
 • 600 a Schilling, Benedykt d 16 w.
 • 600 a Schilling, Daniel c mieszczanin krakowski
 • 600 a Schilling, Fryderyk c mieszczanin krakowski
 • 600 a Schilling, Justus c mieszczanin krakowski
 • 600 a Schlichting, Ambroży c mieszczanin malborski
 • 600 a Schlieff, Lambert c opat oliwski d 16 w.
 • 600 a Schlosselferder, Sebastian c mieszczanin poznański
 • 600 a Schmidt, Arnold d 16 w.
 • 600 a Schmuthermeier, Maciej c kupiec
 • 600 a Scholaris, Scipio c pisarz królewski, proboszcz w Żebrowie, nauczyciel Zygmunta Augusta
 • 600 a Schultz, Jerzy c mieszczanin gdański
 • 600 a Schwarz, Georg z Heidenberga c stolarz
 • 600 a Schwoben, Teber c mieszczanin gdański
 • 600 a Seniklus, Jakub c szewc gdański
 • 600 a Serafin c sługa Górków
 • 600 a Siano, Jan c mieszczanin lwowski
 • 600 a Siemieńscy (rodzina) d 16 w.
 • 600 a Sieniawski, Aleksander c stolnik i podkomorzy halicki d (ca 1490-1568)
 • 600 a Sieniawski, Mikołaj c wojewoda ruski, hetman wielki koronny d (1489-1569)
 • 600 a Sierakowski, Jan c podkomorzy kaliski klan lędzki
 • 600 a Sierakowski, Samuel c prepozyt w Strzelnie, komisarz generalny norbertanów, sekretarz Zygmunta III Wazy d (?-1635)
 • 600 a Sierzchowska, Zuzanna d 16 w.
 • 600 a Siewierski, Stanisław c kasztelan konarski
 • 600 a Sirnun, Simon c poddany księcia pomorskiego
 • 600 a Skrzynecki, Samson c Czech d 16 w.
 • 600 a Sliski, Feliks d 16 w.
 • 600 a Słuch, Jan d 16 w.
 • 600 a Sługocki, Jan d 16 w.
 • 600 a Sługocki, Serafin d 16 w.
 • 600 a Sobieski d 16 w.
 • 600 a Soderini, Bernardo c kupiec florencki właściciel firmy handlowo-bankierskiej w Krakowie
 • 600 a Sontag, Krzysztof c mieszczanin nowomiejski kupiec
 • 600 a Spławski, Stanisław c kasztelan żarnowski d (?-1569)
 • 600 a Srzeński, Feliks c wojewoda płocki d (1502-1554)
 • 600 a Stanisław c wójt d 16 w.
 • 600 a Stanisław c kantor d 16 w.
 • 600 a Stanisław z Kościana d 16 w.
 • 600 a Starzechowski, Piotr c arcybiskup lwowski d (ca 1474-1554)
 • 600 a Sterbebeker Werner 16 w.
 • 600 a Storm, Ambroży c mieszczanin gdański
 • 600 a Straus, Jerzy c mieszczanin toruński
 • 600 a Stroband, Jan c burgrabia i burmistrz toruński
 • 600 a Stróż, Jerzy c mieszczanin krakowski
 • 600 a Stutte, Jan c burmistrz i burgrabia gdański
 • 600 a S~ussmann c Żyd bełski
 • 600 a Swarożyński, Andrzej c dworzanin królewski
 • 600 a Święcicki, Janusz c wojski drohiczyński, starosta ratneński d 16 w.
 • 600 a Swigan, Maciej c właściciel młyna w Smolsinie
 • 600 a Swinochowicz, Andrzej d 16 w.
 • 600 a Swirken, Jerzy d 16 w.
 • 600 a Szatanek, Roman d 16 w.
 • 600 a Szczerba, Paweł d 16 w.
 • 600 a Szczucka, Anna d 16 w.
 • 600 a Szczudlik, Stanisław d 16 w.
 • 600 a Szedziński, Stanisław c dr praw, biskup emneński d (?-1572)
 • 600 a Szedziński, Stanisław c dr praw, biskup emneński d (?-1572)
 • 600 a Szulc, Ignacy c mieszczanin gdański
 • 600 a Szulc, Kasper c mieszczanin gdański
 • 600 a Szulc, Mateusz c mieszczanin gdański
 • 600 a Szulc, Stanisław c mieszczanin lwowski
 • 600 a Szysiński, Stanisław d 16 w.
 • 600 a Tarnowski, Jan Amor c hetman wielki koronny, kasztelan krakowski d (1488-1561)
 • 600 a Tarnowski, Jan Krzysztof c starosta sandomierski, kasztelan wojnicki d (1537-1567)
 • 600 a Tarnowski, Jan Spytek c wojewoda sieradzki, podskarbi wielki koronny d (1484-1553)
 • 600 a Taurbach, Sebastian d 16 w.
 • 600 a Tęczyńska, Anna c wojewodzina krakowska
 • 600 a Tęczyńska Jadwiga zob. Opalińska Jadwiga
 • 600 a Tęczyński Andrzej c wojewoda bełski, krakowski d (ca 1510-1588)
 • 600 a Tęczyński, Jan c podkomorzy krakowski, kasztelan wojnicki d (?-1593)
 • 600 a Tęczyński, Stanisław c kasztelan lwowski, wojewoda sandomierski, krakowski d (?-1561)
 • 600 a Thedaldi, Giovanni c kupiec włoski
 • 600 a Thenke, Bonawentura c mieszczanin toruński
 • 600 a Ticius d 16 w.
 • 600 a Tile, Anna c mieszczanka gdańska
 • 600 a Tile, Jakub c mieszczanin gdański
 • 600 a Tilre, Bernard c mieszczanin gdański
 • 600 a Tomicki, Jan c kasztelan gnieźnieński, rogoziński d (1519/1520-1575)
 • 600 a Trebnitz, Adam c mieszczanin gdański, ławnik sądu ziemskiego w Tczewie
 • 600 a Trebnitz, Adam z Chojnic
 • 600 a Trebnitz, Jan d 16 w.
 • 600 a Trechen, Joannes c kupiec szkocki
 • 600 a Truchanowicz c żona Grzegorza d 16 w.
 • 600 a Trzebuchowski, Mikołaj c kasztelan gnieźnieński
 • 600 a Tyc
 • 600 a Uchański, Jakub c (prymas Polski ; d 1502-1581)
 • 600 a Urzanowicz, Michał z Nałochowa d 16 w.
 • 600 a Vasziel, Johann c mieszczanin wrocławski
 • 600 a Velden, Anna d 16 w.
 • 600 a Verad, Stanisław c syn Ludwika, lekarza Zygmunta Augusta
 • 600 a Vicherlink, Michał c mieszczanin gdański
 • 600 a Vicherlink, Michał c mieszczanin gdański
 • 600 a Vluhoye, Łazarz c Ormianin lwowski
 • 600 a Volder, Simon d Duńczyk
 • 600 a Wath, Hektor c mieszczanin krakowski
 • 600 a Wath, Joannes c Szkot, kupiec
 • 600 a Wecherau, Martin d 16 w.
 • 600 a Werat, Stanisław
 • 600 a Werden, Johann von c burmistrz Gdańska, burgrabia d (1495-1554)
 • 600 a Wielopolski, Stanisław c dworzanin królewski
 • 600 a Wierzchliński, Wojciech c Ślązak d 16 w.
 • 600 a Wilamowski, Jakub c starosta bolesławiecki, poseł do Turcji
 • 600 a Wilczek, Marcin d 16 w.
 • 600 a Wilczek, Mikołaj d 16 w.
 • 600 a Wilczek, Paweł d 16 w.
 • 600 a Wild, Anna c mieszczanka gdańska
 • 600 a Wild, Leonard c mieszczanin, gdański kupiec
 • 600 a Wilhelm c kupiec krakowski d 16 w.
 • 600 a Wilkanowski, Adam c kasztelan wyszogrodzki, starosta ciechanowski
 • 600 a Wilke, Łukasz c mieszczanin elbląski
 • 600 a Wilkosławski, Stanisław z Wójcina d 16 w.
 • 600 a Witowski, Andrzej c mieszczanin gdański
 • 600 a Wituński, Stanisław c handlarz solą
 • 600 a Wojewódka, Hieronim
 • 600 a Wojewódka, Hieronim
 • 600 a Wolff Filip Żyd gdański
 • 600 a Wolfgang, Filip c lekarz mieszczanin gdański
 • 600 a Wołkowiecki, Nifantius c władyka chełmski
 • 600 a Wołkowiecki, Nifantius c władyka chełmski
 • 600 a Wolski, Hieronim d 16 w.
 • 600 a Wolski, Stanisław c wojski sieradzki, starosta gostyński
 • 600 a Wolski, Stanisław c kustosz krakowski poseł do Karola V
 • 600 a Wróblewski, Piotr d 16 w.
 • 600 a Wróblewski, Stanisław z Wąwolnicy d 16 w.
 • 600 a Wysocki, Stanisław c sędzia kaliski, pisarz wojewódzki
 • 600 a Zakrzewski, Maciej c podkomorzy poznański
 • 600 a Zaleski, Andrzej c wikariusz w Zambrowie
 • 600 a Zaleski, Jan d 16 w.
 • 600 a Zbyszewski, Jan d 16 w.
 • 600 a Zbyszewski, Sebastian d 16 w.
 • 600 a Zebrzydowski, Andrzej c biskup włocławski, krakowski d (1496-1560)
 • 600 a Zebrzydowski, Florian c kasztelan lubelski, sekretarz królewski, poseł do Turcji d (?-1566)
 • 600 a Żelisławski, Hieronim c mieszczanin gdański
 • 600 a Zimmermann, Gottschalk d 16 w.
 • 610 a Benedyktyni Mogilno
 • 610 a Brygidki Elbląg
 • 610 a Cystersi Oliwa y 16 w.
 • 610 a Sejm 1554 Lublin
 • 610 a Sejm 1566 Lublin
 • 610 a sejmik 1560
 • 610 a sejmik Łęczycki 1553
 • 610 a sejmik pruski 1554?
 • 651 a Augustów (woj. podlaskie) y 16 w.
 • 651 a Benhoff zob. Benowo
 • 651 a Benowo (gm. Ryjewo, pow. kwidzyński, woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Bobrowniki (pow. będziński, woj. śląskie) y 16 w.
 • 651 a Bochnia (woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Boronice (gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, woj. świętokrzyskie) y 16 w.
 • 651 a Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Busk (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Chęciny (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie) y 16 w.
 • 651 a Chełm (woj. lubelskie) y 16 w.
 • 651 a Chojne (gm. Sieradz, pow. sieradzki, woj. łódzkie) y 16 w.
 • 651 a Chroberz (gm. Złota, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie) y 16 w.
 • 651 a Chrosna (gm. Liszki, pow. krakowski, woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Chrusiniewo y 16 w.
 • 651 a Czersk (pow. chojnicki, woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Człuchów (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Dobrzyń zob. Golub-Dobrzyń
 • 651 a Dzierzkowice y 16 w.
 • 651 a Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) y 16 w.
 • 651 a Gdańsk (woj. pomorskie) - Oliwa y 16 w.
 • 651 a Gdańsk (woj. pomorskie) - Oliwa y 16 w.
 • 651 a Gniew (pow. tczewski, woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Gniezno (woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Golub-Dobrzyń (woj. kujawsko-pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Golub-Dobrzyń (woj. kujawsko-pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Gopło (jezioro) y 16 w.
 • 651 a Górki y 16 w.
 • 651 a Grabiszyce y 16 w.
 • 651 a Grabska Wola zob. Jeziórka
 • 651 a Grobla zob. Niepołomice
 • 651 a Grobla zob. Niepołomice
 • 651 a Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Huwnin zob. Uhnin
 • 651 a Inflanty (kraina historyczna) y 16 w.
 • 651 a Inflanty (kraina historyczna) y 16 w.
 • 651 a Inowłódz (pow. tomaszowski, woj. łódzkie) y 16 w.
 • 651 a Jaktorowo (gm. Szamocin, pow. chodzieski, woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Jaktorowo (gm. Szamocin, pow. chodzieski, woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Jaworów (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Jeziórka (gm. Pniewy, pow. grójecki, woj. mazowieckie) y 16 w.
 • 651 a Jeziory zob. Jeziórka
 • 651 a Kalisz (woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Kamieniec Podolski (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Kościan (woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Kozienice (woj. mazowieckie) y 16 w.
 • 651 a Kraków (woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Krasnystaw (woj. lubelskie) y 16 w.
 • 651 a Krępiec (woj. lubelskie) y 16 w.
 • 651 a Krosno (woj. podkarpackie) y 16 w.
 • 651 a Krzyżanowice (pow. raciborski, woj. śląskie) y 16 w.
 • 651 a Łaskarzew (pow. garwoliński, woj. mazowieckie) y 16 w.
 • 651 a Łęczyca (woj. łódzkie) y 16 w.
 • 651 a Lipno y 16 w.
 • 651 a Łopacin (gm. Sońsk, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie) y 16 w.
 • 651 a Lubicz y 16 w.
 • 651 a Lublin (woj. lubelskie) y 16 w.
 • 651 a Lwów (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Maczkowce (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Malbork (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Mogilno (woj. kujawsko-pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Moskiewskie (państwo) y 16 w.
 • 651 a Nakło nad Notecią (woj. kujawsko-pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Narew (rzeka) y 16 w.
 • 651 a Newmark zob. Nowe Miasto Lubawskie
 • 651 a Niepołomice (pow. wielicki, woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Nieszawa (pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Nogat (rzeka) y 16 w.
 • 651 a Nowe Miasto Korczyn zob. Nowy Korczyn
 • 651 a Nowe Miasto Lubawskie (woj. warmińsko-mazurskie) y 16 w.
 • 651 a Nowy Korczyn (pow. buski, woj. świętokrzyskie) y 16 w.
 • 651 a Nowy Targ (woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Okalew y 16 w.
 • 651 a Okalów zob. Okalew
 • 651 a Opoczno (woj. łódzkie) y 16 w.
 • 651 a Pcim (pow. myślenicki, woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie) y 16 w.
 • 651 a Płock y 16 w.
 • 651 a Polanowo y 16 w.
 • 651 a Pomorze Zachodnie y 16 w.
 • 651 a Potulice y 16 w.
 • 651 a Poznań (woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Prądnik (rzeka) y 16 w.
 • 651 a Prusy Królewskie y 16 w.
 • 651 a Pruszcz Gdański (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Przemyśl (woj. podkarpackie) y 16 w.
 • 651 a Puck (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Radom (woj. mazowieckie) y 16 w.
 • 651 a Radwanka (gm. Żelechinek, pow. tomaszowski, woj. łódzkie) y 16 w.
 • 651 a Radwanka (gm. Żelechinek, pow. tomaszowski, woj. łódzkie) y 16 w.
 • 651 a Radziejów (woj. kujawsko-pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Rogoźno (pow. obornicki, woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Rudawa (rzeka) y 16 w.
 • 651 a Rypin (woj. kujawsko-pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Rzadka Wola (gm. Brześć Kujawski, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Rzeczyczany (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Sandomierz (woj. świętokrzyskie) y 16 w.
 • 651 a Sanok (woj. podkarpackie) y 16 w.
 • 651 a San (rzeka) y 16 w.
 • 651 a Siemianówka (gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie) y 16 w.
 • 651 a Sieradz (woj. łódzkie) y 16 w.
 • 651 a Smołdzino (pow. słupski, woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Smolsin zob. Smołdzino
 • 651 a Sochaczew (woj. mazowieckie) y 16 w.
 • 651 a Sokal (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Spisz y 16 w.
 • 651 a Środa y 16 w.
 • 651 a Starogard Gdański (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Stary Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Strońsko (gm. Zapolice, pow. zduńskowolski, woj. łódzkie) y 16 w.
 • 651 a Świdnik (woj. lubelskie) y 16 w.
 • 651 a Szadek (pow. zduńskowolski, woj. łódzkie) y 16 w.
 • 651 a Szczurowa (pow. brzeski, woj, małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Szczurowice (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Sztum (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Tatry y 16 w.
 • 651 a Tczew (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Tenczyn (gm. Lubień, pow. myślenicki, woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Tolkmicko (pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie) y 16 w.
 • 651 a Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Turobin (pow. biłgorajski, woj. lubelskie) y 16 w.
 • 651 a Uhnin (gm. Dębowa Kłoda, pow. parczewski, woj. lubelskie) y 16 w.
 • 651 a Ujście (pow. pilski, woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Wałcz (woj. zachodniopomorskie) y 16 w.
 • 651 a Wisła (rzeka) y 16 w.
 • 651 a Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Wrocław (woj. dolnośląskie) y 16 w.
 • 651 a Wschowa (woj. lubuskie) y 16 w.
 • 651 a Wyszogród y 16 w.
 • 651 a Zalesie y 16 w.
 • 651 a Zambrów (woj. podlaskie) y 16 w.
 • 651 a Żarnowiec y 16 w.
 • 651 a Zator (pow. oświęcimski, woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Zawada y 16 w.
 • 651 a Zemborzyce y 16 w.
 • 651 a Złoczów (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Żukowo y 16 w.
 • 651 a Zwoleń (woj. mazowieckie) y 16 w.
 • 653 a folwarki 16 w.
 • 653 a Reformacja
 • 653 a Prawo 16 w.
 • 653 a Miasta prawo 16 w.
 • 653 a Jarmarki 16 w.
 • 653 a Zboże handel 16 w.
 • 653 a Sól kamienna handel 16 w.
 • 653 a Cechy
 • 653 a Cło 16 w.
 • 653 a Handel 16 w.
 • 653 a Hanza
 • 653 a Podatek 16 w.
 • 653 a Browary
 • 653 a Alkohol 16 w.
 • 653 a Wódka 16 w.
 • 653 a Piwo 16 w.
 • 655 a testamenty
 • 655 a uniwersały
 • 655 a Paszporty 16 w.
 • 700 a Różyc, Krakowczyk
 • 700 a Czarnkowski, Andrzej c biskup poznański d (1507-1562)
 • 700 a Czema, Achacy c wojewoda malborski d (ca 1485-1565)
 • 700 a Dembiński, Walenty c kasztelan krakowski d (?-1585)
 • 700 a Drzewicki, Adam c kasztelan inowrocławski, gostyński d (?-1569)
 • 700 a Ende, Piotr von c kupiec poznański d (1500-ante 1565)
 • 700 a Kromer, Marcin c historyk d (1512-1589)
 • 700 a Zygmunt Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 700 a Zygmunt August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 852 j BK 00248
 • 999 d 17.10.31

Indeksy