Diariusz Sejmu Piotrkowskiego 1562 r.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00249
 • Kopie:
  • Mf 818
  • Mf 1126
 • Tytuł: Diariusz Sejmu Piotrkowskiego 1562 r.
 • Miejsce i czas powstania: 1551-1574
 • Opis fizyczny: II, 242 k. 21x31,5 cm
 • Oprawa: perg.
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Constitucia na seimie walnim Piotrkowskim A. 1562. Dokument z pieczęcią
  • In iuris communis libertatem contra executionem pro censuris ecclesiasticis tolerandis brevis exhortatio.
  • Deffensa brevis.
  • Konstytucya sejmu Bielskiego d. 7 lipca 1564.
  • 1. Kronika z lat 1559-1562] k. 2-42v.
  • a. "Instructia na powiatowe seimiki anni 1562 k. 8-13.
  • b. "Listh vierzaczi, Nowy Korczyn 19 III 1562 k. 14v-15.
  • c. "Legacia do KIMsczi k. 15-23.
  • d. "Responsum R M nunciis a nobilitate Minoris Poloniae Vilnae datum XXVII maii anno 1562 k. 23v-25.
  • e. List od riczerstwa Coronii Polskiei z Mnieszei Polskiei do panow rad Coroni Polskiei ossobliwie do kazdego, Sandomierz 10 VIII 1562 k. 26-28.
  • f. "Spisy ktore szie stały pod Withepskiem [!] III dnia septembra k. 30-31.
  • g. "Poselstwa riczerstwa kxieśtwa wielkiego litewskiego ku krolowy Jego Mczi do Wilna ss obozu k. 31-42v.
  • 2. Diariusz sejmu piotrkowskiego 1562/63] k. 44-211.
  • 3. "Constituciae na seimie walnym piotrkowskim anno domini 1562 s spolnym zwolieniem Krolia Jego Moszci, panow Rad Coronnych i Posłow ziemskich uczinione i postanowione k. 213-224v.
  • 4. "In iuris communis libertatem contra executionem, pro censuris ecclesiasticis tolerandis occasione decimarum et aliorum rerum brevis exhortacio de statutorum antiquorum valore incollis Regni Pollonie [!] concesso k. 227-231.
  • 5. "Defensa brevis k. 231v-232.
  • 6. "Zigmunth August, [Artykuły sejmu bielskiego], Bielsk 7 VII 1564 k. 234-238v.
 • Proweniencja: ze zbiorów Tadeusza Czackiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Ossoliński, Hieronim kasztelan sądecki, wojnicki sandomierski (?-1575/1576)
  • Tarnowski, Jan Amor hetman wielki koronny, kasztelan krakowski (1488-1561)
  • Sejm 1562-1563 Piotrków
  • Sejm 16 w.
  • Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie) 16 w.
  • Diariusze sejmowe 16 w.
 • Uwagi:
  • Rękopis stanowi częś zbioru materiałów parlamentarnych (w zbiorach BK dwa woluminy - BK 249 i 256). Zbiór obejmował materiały sejmowe z lat 1556-1567, powstał w okresie sejmu lubelskiego 1569
  • 1. Kronika jest fragmentem obszernieszego opracowania towarzyszącego diariuszom sejmów egzekucyjnych.
  • 1. Autora poszukiwać należy w kręgu małopolskich posłów sejmów egzekucyjnych.
  • 1. Autor wcielił do tekstu kroniki materiały obce:
  • 1. Na k. 24-28v. notatki ołówkowe S. Bodniaka.
  • K. 43 wolna.
  • 2. W końcowych partiach diariusz przechodzi w kronikę, dajac podsumowanie spraw dziejących się w czasie sejmu i bezpośrednio po jego zakończeniu. Komentarze te mają późniejsze pochodzenie.
  • 2. Diariusz pisany na 23 składkach sygnowanych A2-Z2.
  • K. 212 wolna.
  • 4. Pismo polemiczne z okresu zatargu o dziesięciny na sejmie 1562/63 dające przegląd chronologiczny przywilejów stanowych; oparte na tekście Statutów Łaskiego, które są często cytowane.
  • 5. Formularz odpowiedzi szlacheckiej w sprawie o dziesięciny oparty na przywilejach szlacheckich omówionych w "In iuris communis libertatem...".
 • Opracowania: 3. Druk: Constitucie... 1550-1603, Kraków b.r. ok. 1603, s. 8 i nn. 3. Druk: Volumina legum. T. 2. Petersburg 1859, s. 13-21. 2. Druk: Zrodlopisma do dziejów Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 1-157.

MARC

 • 130 $a Diariusz
 • 245 $a Diariusz Sejmu Piotrkowskiego 1562 r.
 • 246 $a Akta za panowania Zygmunta Augusta, 1559-1564
 • 246 $a Anno Dni. 1559. |Kronika z lat 1559-1562.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1551-1574
 • 300 $a II, 242 k. $c 21x31,5 cm
 • 340 $d rkps $e perg.
 • 500 $a Rękopis stanowi częś zbioru materiałów parlamentarnych (w zbiorach BK dwa woluminy - BK 249 i 256). Zbiór obejmował materiały sejmowe z lat 1556-1567, powstał w okresie sejmu lubelskiego 1569
 • 500 $a 1. Kronika jest fragmentem obszernieszego opracowania towarzyszącego diariuszom sejmów egzekucyjnych.
 • 500 $a 1. Autora poszukiwać należy w kręgu małopolskich posłów sejmów egzekucyjnych.
 • 500 $a 1. Autor wcielił do tekstu kroniki materiały obce:
 • 500 $a 1. Na k. 24-28v. notatki ołówkowe S. Bodniaka.
 • 500 $a K. 43 wolna.
 • 500 $a 2. W końcowych partiach diariusz przechodzi w kronikę, dajac podsumowanie spraw dziejących się w czasie sejmu i bezpośrednio po jego zakończeniu. Komentarze te mają późniejsze pochodzenie.
 • 500 $a 2. Diariusz pisany na 23 składkach sygnowanych A2-Z2.
 • 500 $a K. 212 wolna.
 • 500 $a 4. Pismo polemiczne z okresu zatargu o dziesięciny na sejmie 1562/63 dające przegląd chronologiczny przywilejów stanowych; oparte na tekście Statutów Łaskiego, które są często cytowane.
 • 500 $a 5. Formularz odpowiedzi szlacheckiej w sprawie o dziesięciny oparty na przywilejach szlacheckich omówionych w "In iuris communis libertatem...".
 • 520 $a Constitucia na seimie walnim Piotrkowskim A. 1562. Dokument z pieczęcią
 • 520 $a In iuris communis libertatem contra executionem pro censuris ecclesiasticis tolerandis brevis exhortatio.
 • 520 $a Deffensa brevis.
 • 520 $a Konstytucya sejmu Bielskiego d. 7 lipca 1564.
 • 520 $a 1. Kronika z lat 1559-1562] k. 2-42v.
 • 520 $a a. "Instructia na powiatowe seimiki anni 1562 k. 8-13.
 • 520 $a b. "Listh vierzaczi, Nowy Korczyn 19 III 1562 k. 14v-15.
 • 520 $a c. "Legacia do KIMsczi k. 15-23.
 • 520 $a d. "Responsum R M nunciis a nobilitate Minoris Poloniae Vilnae datum XXVII maii anno 1562 k. 23v-25.
 • 520 $a e. List od riczerstwa Coronii Polskiei z Mnieszei Polskiei do panow rad Coroni Polskiei ossobliwie do kazdego, Sandomierz 10 VIII 1562 k. 26-28.
 • 520 $a f. "Spisy ktore szie stały pod Withepskiem [!] III dnia septembra k. 30-31.
 • 520 $a g. "Poselstwa riczerstwa kxieśtwa wielkiego litewskiego ku krolowy Jego Mczi do Wilna ss obozu k. 31-42v.
 • 520 $a 2. Diariusz sejmu piotrkowskiego 1562/63] k. 44-211.
 • 520 $a 3. "Constituciae na seimie walnym piotrkowskim anno domini 1562 s spolnym zwolieniem Krolia Jego Moszci, panow Rad Coronnych i Posłow ziemskich uczinione i postanowione k. 213-224v.
 • 520 $a 4. "In iuris communis libertatem contra executionem, pro censuris ecclesiasticis tolerandis occasione decimarum et aliorum rerum brevis exhortacio de statutorum antiquorum valore incollis Regni Pollonie [!] concesso k. 227-231.
 • 520 $a 5. "Defensa brevis k. 231v-232.
 • 520 $a 6. "Zigmunth August, [Artykuły sejmu bielskiego], Bielsk 7 VII 1564 k. 234-238v.
 • 530 $d Mf 818
 • 530 $d Mf 1126
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a ze zbiorów Tadeusza Czackiego $d BK II, 123 $d BK Dz. Hist. 135 $m Poryck $w Czartoryscy $w Biblioteka Porycka $w Działyński Tytus (1796-1861) $w Czacki Tadeusz (1765-1813)
 • 581 $a 3. Druk: Constitucie... 1550-1603, Kraków b.r. ok. 1603, s. 8 i nn. $a 3. Druk: Volumina legum. T. 2. Petersburg 1859, s. 13-21. $a 2. Druk: Zrodlopisma do dziejów Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 1-157.
 • 600 $a Ossoliński, Hieronim $c kasztelan sądecki, wojnicki sandomierski $d (?-1575/1576)
 • 600 $a Tarnowski, Jan Amor $c hetman wielki koronny, kasztelan krakowski $d (1488-1561)
 • 610 $a Sejm 1562-1563 Piotrków
 • 650 $a Sejm $y 16 w.
 • 651 $a Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie) $y 16 w.
 • 653 $a Diariusze sejmowe 16 w.
 • 700 $a Gołębiowski, Łukasz $d (1773-1849)
 • 740 $a Constitucia na seimie walnim Piotrkowskim A. 1562.
 • 740 $a In iuris communis libertatem contra executionem pro censuris ecclesiasticis tolerandis brevis exhortatio.
 • 740 $a Deffensa brevis.
 • 740 $a Konstytucya sejmu Bielskiego d. 7 lipca 1564
 • 740 $a Constitucia na seimie walnim Piotrkowskim A. 1562.
 • 740 $a In iuris communis libertatem contra executionem pro censuris ecclesiasticis tolerandis brevis exhortatio.
 • 740 $a Deffensa brevis.
 • 740 $a Konstytucya sejmu Bielskiego d. 7 lipca 1564
 • 852 $j BK 00249
 • 999 $d 17.10.31

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00249