Listy oryginalne i autografy Stanisława Hozjusza kardynała biskupa warmińskiego do króla Zygmunta Augusta od 1562 do 1568.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00252
 • Kopie: Mf 466
 • Autor: Hozjusz, Stanisław kardynał (1504-1579 )
 • Tytuł: Listy oryginalne i autografy Stanisława Hozjusza kardynała biskupa warmińskiego do króla Zygmunta Augusta od 1562 do 1568.
 • Miejsce i czas powstania: 16 w.
 • Opis fizyczny: 240 k. 31x25,5 cm
 • Oprawa: sk. brązowa 16/19 w.
 • Język: Łac.
 • Zawartość:
  • 33. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 9 VIII 1565 k. 65-66.
  • 34. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 6 IX 1565 k. 67-68.
  • 35. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 10 IX 1565 k. 68.
  • 36. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Toruń 5 X 1565 k. 69-70.
  • 37. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Toruń 12 X 1565 k. 71-72.
  • 38. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 16 XII 1565 k. 73.
  • 39. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 18 I 1566 k. 74.
  • 40. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 19 I 1566 k. 75.
  • 41. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 11 III 1566 k. 76-77.
  • 42. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 11 III 1566 k. 78-79.
  • 43. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 2 IV 1566 k. 80-81.
  • 44. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Królewiec 8 IV 1566 k. 82-83.
  • 45. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 20 IV 1566 k. 84-85.
  • 46. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 15 IV 1566 k. 86-87.
  • 47. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 29 IV 1566 k. 88-89.
  • 48. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 21 V 1566 k. 90-91.
  • 49. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 3 VI 1566 k. 92-93.
  • 50. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 20 VI 1566 k. 94-95.
  • 51. "Stanislaus Hosius, Fabianus Czema palatinus Mariaeburgensis Sigismundo Augusto, Lidzbark 25 VI 1566 k. 96-97.
  • 52. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 7 VI 1566 k. 98-99.
  • 53. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 2 VII 1566 k. 100-101.
  • 54. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 3 VII 1566 k. 102-103.
  • 55. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 8 VII 1566 k. 104-105.
  • 56. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 1 VIII 1566 k. 106-107.
  • 57. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 13 VIII 1566 k. 108-109.
  • 58. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 8 IX 1566 k. 110.
  • 59. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Malbork 24 X 1566 k. 111-112.
  • 60. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Braniewo 4 XI 1566 k. 113-114.
  • 61. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 17 XI 1566 k. 115-116.
  • 62. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 3 IV 1567 k. 117-118.
  • 63. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Malbork 12 IV 1567 k. 119-120.
  • 64. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark VII 1567 k. 121-122.
  • 65. Krótkie informacje przesłane przez Hozjusza Zygmuntowi Augustowi] k. 123-124.
  • 65. a) O diakonie Hanusie Keterle; b) Ex Gallis - o próbie zburzenia zamku przez hugenotów w Lyonie; c) O wzajemnym ścieraniu się luteranów z kalwinistami w Królewcu; d) Levitici, Cap. 26 - w tym myśl przewodnia: zginiecie wśród pogan; e) Theodoretus, Eccl. Hist. Lib. 4 Cap. 34 - gdy zbrodnie przekraczają miarę, Bóg sprawiedliwą karą zgradza im drogę; f) Theodoretus, Eccl. Hist. Lib. 4 Cap. 34 - zginiesz, boś chwalców Boga wyrzucił ze świątyń; g) Disputacio nunciorum ducis Moschoviae cum quodam Lutherista vel Calvinista Joanne Keterle.
  • 66. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 7 VII 1567 k. 125.
  • 67. "Julius Rugierius nuncius apostolicus Sigismundo Augusto, Kraków 31 VII 1567 k. 126.
  • 68. "Julius Rugierius Sigismundo Augusto, Kraków 18 IX 1567 k. 127-128.
  • 69. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 13 IX 1567 k. 129-130.
  • 70. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 30 IX 1567 k. 131-132.
  • 71. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 15 X 1567 k. 133-134.
  • 72. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 4 XI 1567 k. 135-136.
  • 73. Informacje przesłane przez Hozjusza Zygmuntowi Augustowi] k. 137.
  • 39. Wychwala zasługi kantora i kanonika warmińskiego Marcina Kromera dla króla, królestwa i Kościoła.
  • 40. Prosi o probostwo Św. Szczepana w Krakowie dla Tomasza Płazy, wychowanka Marcina Kromera.
  • 41. Skarga na mieszkańców Elbląga, ze roszczą sobie pretensje do majątku biskupiego w tym mieście.
  • 42. Zawiadamia króla, że książę pruski Albrecht chce oddać rzady nd tymi ziemiami księciu meklemburskiemu Janowi Albrechtowi.
  • 43. W towzrzystwie Jana Kostki, kasztelana chełmińskiego, wybiera się w podróż do księcia pruskiego Albrechta.
  • 44. O nieżyczliwym przyjęciu przez księcia Albrechta delegacji, o szkodliwym wpływie na księcia Pawła Skalicha.
  • 45. Przysięga złożona książętom brandenburskim może być ważna jedynie po zatwierdzeniu przez króla i sejm.
  • 46. Poselstwo niemiłe było księciu Albrechtowi, władza jest raczej w rękach Pawła Skalicha, tych nowych doradców należy przepędzić.
  • 47. kanclerz i marszałek Ziem Pruskich zostali usunięci, władza przeszła w ręce Pawłą Skalicha.
  • 48. Zgodnie z wolą króla nie pojedzie na sejmik malborski, ale będzie to naruszenie uprawnień danych przez Zygmunta I.
  • 49. Trzeba szukać środków zaradczych przeciw knowniom ludzi, którzy gotują zgubę tym ziemiom.
  • 50. Chociaż w stosunkach z Prusami nic się nie zmieniło, cieszy się z obiecanej interwencji króla.
  • 52. Książę Eryk został mistrzem zakonu. Niebezpieczeństwo leży w tym, ze łączy go wielka przyjaźń z księciem meklemburskim Janem Albrechtem.
  • 54. Nie może wesprzeć króla pieniędzmi, ponieważ jakieś wojska zaciężne grasują i pustoszą dobra biskupie.
  • 56. Zagrożony jest zamek w Kłajpedzie, prosi króla o większą troskę o te ziemie.
  • 57. Ci, którzy czyhają na te ziemie, są bardziej zapobiegliwi niż my. Stąd też te częste listy do króla.
  • 58. Bez uchwały sejmiku nie zbierze się pieniedzy na wsparcie króla.
  • 59. Mimo usilnych starań o pomoc finansową dla króla uzyskał tylko zgodę na podatek od piwa.
  • 61. W sprawie burgrabiego pruskiego Krzysztofa Kreutzen.
  • 62. Skargi na pwała Wobsera. Lepiej zawrzeć jakikolwiek pokój z Moskwą, niż doprowadzić do wijny.
  • 63. Na sejmiku skargi na łamanie praw, przywilejów i konstytucji tych ziem oraz na panoszenie się Żydów.
  • 64. Nie ostoi się królestwo ziemskie, jeśli ulegnie zagładzie królestwo Chrystusa. Oby wojna z Moskwą nie stała się biczem Bożym.
  • 66. Prosi o poparcie dla Ludwika Montiusa i obronę przed nieuczciwymi opiekunami syna Piotra Daniela, rajcy krakowskiego.
  • 67. Przesyła królowi treść listu papieża Piusa V, w którym wzywa do zniszczenia herezji, dziękuje również za odebranie heretykom klasztoru w Gdańsku.
  • 68. Dziękuje za gotowość deklarowania annat na obronę przed niewiernymi.
  • 70. Elblążanie odmawiają mu uprawnień biskupich podobno za zgodą królewską. Jeśli więc nie jest biskupem, nie ma dla niego miejsca w Radzie.
  • 71. Cieszy go sąd króla, ze lekceważenie władzy Kościoła prowadzi do lekceważenia władzy królewskiej.
  • 73. W sprawach majątkowych Krzysztofa Czemy, syna Achacego. a) Brunae 2 IX 1567 - cesarz wydał zakaz rozszerzania książek heretyckich. Księgarze, wydawcy, bibliotekarze podlegaja w Czechach władzy biskupiej; b) Rzym 20 IX [1567] - król Francji pozbawiła urzędów podejrzanych o herezję powierzając je katolikom.
  • Zawiera m. in.:
  • Magni Turci Epistolae Syriaca, Graeca et Scythica linguis conscriptae pergque Londinum, equitem Hierosolymitanum latinitatis donatae
  • 1. "Stanislaus Hosius cardinalis Varmiensis Sigismundo Augusto regi Poloniae, Trydent 21 VII 1562 k. 1-2.
  • 2. "Stanislaus [Hosius... Sigismundo Augusto], Trydent 28 VII 1562 k. 3-4.
  • 3. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 11 VIII 1562 k. 5-6.
  • 4. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 18 VIII 1562 k. 7-8.
  • 5. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 1 [IX] 1562 k. 9-10.
  • 6. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 8 IX 1562 k. 11-12.
  • 7. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 27 IX 1562 k. 13-14.
  • 8. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 8 X 1562 k. 15-16.
  • 9. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 13 X 1562 k. 17-18.
  • 10. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 23 VI 15[62] k. 19-20.
  • 11. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 20 X 1562 k. 21-23.
  • 12. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 10 XI 1562 k. 24-25.
  • 13. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 17 XI 1562 k. 26-27.
  • 14. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 23 XI 1562 k. 28-29.
  • 15. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 24 XI 1562 k. 30-31.
  • 16. "Stanislaus Hosius, Hieronimus card. Seripando, Ludovicus card. Simonetta legati concilii Tridentini Sigismundo Augusto, Trydent 22 VII 1562 k. 32-33.
  • 17. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 6 I 1563 k. 34-35.
  • 18. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 12 I 1563 k. 36-37.
  • 19. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 17 IV 1564 k. 38-39.
  • 20. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 26 VI 1564 k. 40.
  • 21. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 23 X 1566 k. 41-42.
  • 22. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 26 VII 1566 k. 43.
  • 23. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 20 XI 1564 k. 44-45.
  • 24. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 13 XII 1564 k. 46-49.
  • 25. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 13 XII 1564 k. 50-51.
  • 26. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 17 XII 1564 k. 52-53.
  • 27. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 28 XI 1564 k. 54-56.
  • 28. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 12 I 1565 k. 57.
  • 29. "Ad quid etiam constitutus sit imperator. Flugentius in libro De veritate praedestinationis at gratiae scribit... k. 58.
  • 30. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 25 V 1565 k. 59.
  • 31. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Barczewo 5 VI 1565 k. 60-62.
  • 32. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 5 VIII 1565 k. 63-64.
  • 1. Proponuje odwołanie z Pragi bpa chełmskiego Mikołaja Wolskiego; sprawa Mikołaja Loki, opata oliwskiego; o walkach religijnych we Francji.
  • 2. Przesyła królowi pisma o stosunkach we Francji; do Hiszpanii nie pisał z powodu choroby.
  • 3. O zwycięstwie wojsk francuskich nad hugenotami, sesja soboru w październiku.
  • 4. W sparwie sum neapolitańskich wysyła listy do Manrica, do spowiednika króla hiszpańskiego Filipa II i do nuncjusza apostolskiego.
  • 6. Komunie pod dwiema postaciami popiera cesarz Ferdynand I i książę bawarski; oczekiwanie na przyjazd kardynała Karola Lotaryńskiego z 60 biskupami francuskimi.
  • 7. Popiera prośbę Stanisława Kłodzińskiego o podwyzkę pensji z żup wielickich i zamienienia jej na dożywocie.
  • 9. biskup przemyski Walenty Herburt zostanie przyjęty ceremoniałem, jakim zwykło się witać posłów królewskich.
  • 10. O sporach religijnych we Francji.
  • 11. Przesyła list kardynała lotaryńskiego; przyjechał hrabia a Luna, z którym posłowie króla omówiąinteresy królewskie.
  • 12. Bp poznański Adam Konarski nie może się dostać do cesarza, opat oliwski Kasper Geschkau został usunięty.
  • 13. Przyjazd kard. Lotaryńskiego; interesy króla w Hiszpanii nie posuwają się.
  • 14. Oryginał, podpis zniszczony.
  • 14. Według życzenia króla we wszystkim będzie się stosował do rady kard. Lotaryńskiego i delegata królewskiego.
  • 16. Ostrzegają przed szerzeniem się herezji w Poslce i wyrażają nadzieję, że król przyjmie uchwały soboru trydenckiego.
  • 17. Od agenta króla w Hiszpanii nie ma wiadomosci.
  • 18. Przebieg walk religijnych we Francji, wiadomości z soboru.
  • 22. Dziękuje królowi za wysłanie posłów do księcia pruskiego Albrechta.
  • 29. Cesarz może należycie rządzić wtedy, gdy żyje według wiary, podporządkuje się religii i Kościołowi katolickiemu.
  • 74. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 12 XII 1567 k. 138-139.
  • 75. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 8 I 1568 k. 140-141.
  • 76. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 9 I 1568 k. 142-143.
  • 77. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 29 I 1568 k. 144-145.
  • 78. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 10 II 1552 [!] k. 146.
  • 79. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 31 I 1568 k. 147.
  • 80. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, b.m. [Lidzbark], b.d., ok. 1568] k. 148.
  • 81. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 9 II 1568 k. 149.
  • 82. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 7 III 1568 k. 150-153.
  • 83. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 7 III 1568 k. 154-157.
  • 84. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 7 III 1568 k. 158-159.
  • 85. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 20 III 1568 k. 160-161.
  • 86. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 23 III 1568 k. 162-163.
  • 87. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 24 III 1568 k. 164-165.
  • 88. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Braniewo 6 IV 1568 k. 166-167.
  • 89. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Braniewo 13 IV 1568 k. 168.
  • 90. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Orneta 23 IV 1568 k. 169-170.
  • 91. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 28 IV 1568 k. 171-172.
  • 92. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 4 V 1568 k. 173-174.
  • 93. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Malbork 11 V 1568 k. 175-176.
  • 94. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 27 V 1568 k. 177-178.
  • 95. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 1 VI 1568 k. 179-180.
  • 96. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 1 VI 1568 k. 181-182.
  • 97. "Augustinus. Epistola 48 ad Vincentium [fragm.] k. 183.
  • 98. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 7 VI 1568 k. 184-185.
  • 99. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 29 VI 1568 k. 186.
  • 100. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 24 VIII 1568 k. 187-188.
  • 101. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 1 IX 1568 k. 189.
  • 102. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 17 IX 1568 k. 190-191.
  • 103. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Braniewo 28 X 1568 k. 192.
  • 104. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 19 XI 1568 k. 193-194.
  • 105. "Vincentius Porticus nuncius apostolicus Sigismundo Augusto, Kraków 12 VII 1568 k. 195-196.
  • 106. "[Diarium legationis Stanislaii Hosii ad principem in Prussia Albertum missum Petro Miscovio procancellario IV 1566] k. 197-225.
  • 107. "Ad caesarem [Carolum V] oratio Culmensis episcopi [Stanislai] Hosii valedicentis 1549 k. 226-229.
  • 108. "[Verba accusatoria delegationis Polonicae sub Stanislao Hosio ad principem in Prussia Albertum], b.m.d. [1566] k. 230-231.
  • 109. "Magni Turcy epistolae Syriaca Graeca et Scythyca lingua conscriptae parque Landinum [!] equitem Hierosolymitanum latinitati donatae k. 232-240.
  • 74. Dziękuje za wysłanie do Elbląga komisarzy, którzy pomogli odzyskać kościółparafialny.
  • 75. wojewoda malborski Fabian Czema prosi o wstrzymanie egzekucji dóbr swego siostrzeńca, poleca go królowi.
  • 76. Dowiedział się z przykrością o obsadzeniu pewnych stanowisk heretykami, cieszy się jednak, ze nie zostali pominięci również katolicy.
  • 78. We Francji wypędzono z miast kaznodziejów heretyckich.
  • 79. Prosi króla o nieprzyznawanie heretykom żadnych praw do zajmowania kościołów katolickich.
  • 80. Poleca swego poddanego, który udaje się do króla z prośbą.
  • 81. Ostrzega króla, aby nie ulegał intrygom Elblążan przeciwko religii katolickiej.
  • 82. Dziwi się, że król słucha rad Teodora Bezy; mogą z tego powstać niesnaski religijne.
  • 83. Rozprawia się z dziełem Teodora Bezy pt.: "Liber de Valentini Gentilis erroribus.
  • 84. Dziękuje królowi, ze w niczym nie ustąpił Elblążanom, a szczególnie za nieoddanie klasztoru.
  • 86. Dzięuje za oddanie kasztelanii sanockiej katolikowi Janowi Herburtowi, poleca również biskupa przemyskiego Walentego Herburta.
  • 87. Merlinus, wypedzony niegdyś z Królewcca, został biskupem i występuje złośliwie przeciw królowi.
  • 88. Ostrzega, że burmistrz gdański Jerzy Klefeld udaje się do króla, aby uzyskać zatwierdzenie wyznania luterskiego.
  • 90. Synowie wojewody malborskiego Achacego Czemy proszą o poparcie w sprawie dóbr Dzierzgoń.
  • 91. Na sejm pojedzie pod warunkiem, że bedzie zapewnione bezpieczeństwo tych ziem.
  • 92. Dziękuje za listy do mieszkańców Królewca i Elbląga; heretykom winien być zamknięty dostep do godności i urzędów.
  • 93. Elblążanie chcą przez swych posłów uzyskać aprobatę swego odszczepieństwa.
  • 94. Dokumenty ze sporu z cesarzem powinny być w archiwum, zostały bowiem przekazane kanclerzowi Samuelowi Maciejowskiemu.
  • 95. Mimo nakazu króla opuszczenia Elbląga minister protestancki tam pozostaje i naigrywa się z nauki Kościoła.
  • 96. Nie powinno króla nic niepokoić, ponieważ nie grozi tym ziemiom żadne niebezpieczeństwo.
  • 98. Jakie są żądania księcia pruskiego Albrechta, dowie się król z załączonych listów. Nie należy pozwalać obcym na przejazd przez te ziemie.
  • 99. Dziękuje królowi za podtrzymanie decyzji wypędzenia z Elbląga ministra protestanckiego, przesyła listy od księcia pruskiego.
  • 100. Elblążanie głoszą, że wypędzić trzeba nie ministra protestanckiego, ale jezuitów.
  • 101. Elblążanie lekceważą zarządzenia królewskie i domagają się wypędzenia kaznodziejów katolickich.
  • 102. Takiej niewoli, jaką mają w Elblągu katolicy, nie ma nawet u Turków.
  • 103. Sekretarz królewski Jan Radogowski domagał się oddania dóbr kapituły tolkmickiej twierdzac, ze należą one do stołu królewskiego.
  • 104. Sejmik powinien odbyć się w Elblągu, ponieważ w Toruniu, Grudziądzu i Malborku panuje zaraza.
  • 105. Wychwala zasługi królów polskich wobec Stolicy Apostolskiej od Mieszka I aż do czasów współczesnych.
 • Proweniencja:
  • Lidzbark Warmiński - archiwum biskupów warmińskich
  • z Biblioteki Poryckiej Czackich
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Albrecht V książę Bawarii ; 1528-1579)
  • Albrecht Hohenzollern (książę Prus ; 1490-1568)
  • Bèze, Theodore de teolog kalwiński (1519-1605)
  • Czema, Achacy wojewoda pomorski (?-1576)
  • Czema, Fabian wojewoda malborski (1581-1605)
  • Czema, Krzysztof
  • Daniel syn Piotra, rajcy krakowskiego
  • Eryk II (książę Brunszwiku-Calenbergu ; 1528-1584)
  • Ferdynand I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1503-1564)
  • Filip II (król Hiszpanii ; 1527-1598)
  • Fulgencjusz z Ruspe (św. ; 467-533)
  • Geschkau, Kacper opat cystersów w Oliwie (ca 1520-1584)
  • Herburt, Jan (post 1524-1577)
  • Herburt, Walenty biskup przemyski (1524-1572)
  • Jan Albrecht I (książę Meklemburgii ; 1525-1576)
  • Joachim II (elektor brandenburski ; 1505-1571)
  • Karol IX (król Francji ; 1550-1574)
  • Karol V (książę Lotaryngii ; 1643-1690)
  • Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558)
  • Keterle, Johann diakon 16 w.
  • Kleefeld, Jerzy burmistrz Gdańska (1522-1576)
  • Kłodziński, Stanisław agent dyplomatyczny w Neapolu
  • Konarski, Adam biskup poznański (1526-1574)
  • Kostka, Jan kasztelan gdański, wojewoda (1529-1581)
  • Kreutzen Krzysztof burgrabia
  • Kromer, Marcin historyk (1512-1589)
  • Laudinus, Vezzanensis rycerz jerozolimski św. Łazarza, tłumacz
  • Loka Mikołaj kanonik warmiński i poznański opat oliwski
  • Luna hrabia, radca króla Filipa II
  • Maciejowski, Samuel biskup krakowski, kanclerz wielki koronny (1499-1550)
  • Maksymilian II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1527-1576)
  • Manrique radca króla Filipa II
  • Merlinus biskup protestancki
  • Montius, Ludwik
  • Myszkowski, Piotr biskup krakowski, podkanclerz koronny (1510-1591)
  • Pius IV (papież ; 1499-1565)
  • Pius V (papież ; 1504-1572)
  • Płaza, Tomasz wychowanek Marcina Kromera, proboszcz parafii pw. św. Szczepana w Krakowie (ca 1512-1593)
  • Portico, Vincenzo dal nuncjusz papieski w Polsce (1520-1590)
  • Radogowski, Jan sekretarz królewski
  • Ruggieri, Giulio nuncjusz papieski w Polsce
  • Seripando, Girolamo kardynał (1493-1563)
  • Simonetta, Ludovico kardynał (ca 1500-1568)
  • Skalich, Paulus radca księcia Albrechta pruskiego
  • Theodoretus (biskup Cyru ; ca 386-ca 466)
  • Wobser, Paweł oficer
  • Wolski, Mikołaj biskup chełmski, kujawski (1490-1567)
  • Cystersi Oliwa
  • Dominikanie Gdańsk
  • Jezuici Elbląg
  • sejmik pruski 1566
  • sejmik pruski 1567
  • sejmik pruski 1568?
  • Korespondencja dyplomatyczna 16 w.
  • Listy łacińskie 16 w.
  • Christburg zob. Dzierzgoń
  • Czechy 16 w.
  • Dzierzgoń (pow. sztumski, woj. pomorskie) 16 w.
  • Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) 16 w.
  • Francja 16 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) - Oliwa 16 w.
  • Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 16 w.
  • Hiszpania 16 w.
  • Kaliningrad (Rosja) 16 w.
  • Kłajpeda (Litwa) 16 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 16 w.
  • Królewiec 16 w.
  • Lidzbark Warmiński (woj. warmińsko-mazurskie) 16 w.
  • Lyon (Francja) 16 w.
  • Malbork (woj. pomorskie) 16 w.
  • Prusy Książęce 16 w.
  • Sanok (woj. podkarpackie) 16 w.
  • Tolkmicko (pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie) 16 w.
  • Sumy neapolitańskie
  • Klęski elementarne
  • Podatek 16 w.
  • Reformacja
  • dyplomacja 16 w.
  • Poselstwa 16 w.
  • Diariusze 16 w.
 • Uwagi:
  • 41, 42, 46-7, 61, 63, 67-8 autografy
  • 27. Autograf.
  • 31. Autograf.
  • 96, 105, 106 autograf
 • Opracowania:
  • 38. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 6. rok 1565. "Studia Warmińskie" T. 15:1978, s. 581-582. 37. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 6. rok 1565. "Studia Warmińskie" T. 15:1978, s. 498-499. 36. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 6. rok 1565. "Studia Warmińskie" T. 15:1978, s. 485-487. 34. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 6. rok 1565. "Studia Warmińskie" T. 15:1978, s. 420-421. 33. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 6. rok 1565. "Studia Warmińskie" T. 15:1978, s. 381-382.
  • 32. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 6. rok 1565. "Studia Warmińskie" T. 15:1978, s. 369-370. 31. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 6. rok 1565. "Studia Warmińskie" T. 15:1978, s. 269-271. 30. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 6. rok 1565. "Studia Warmińskie" T. 15:1978, s. 250-251. 28. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 6. rok 1565. "Studia Warmińskie" T. 15:1978, s. 74-75. 27. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 5. rok 1564. "Studia Warmińskie" T. 13:1976, s. 606-608. 26. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 5. rok 1564. "Studia Warmińskie" T. 13:1976, s. 590-591. 25. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 5. rok 1564. "Studia Warmińskie" T. 13:1976, s. 551-552. 24. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 5. rok 1564. "Studia Warmińskie" T. 13:1976, s. 535-537. 23. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 5. rok 1564. "Studia Warmińskie" T. 13:1976, s. 535-537. 21. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 5. rok 1564. "Studia Warmińskie" T. 13:1976, s. 502. 20. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 5. rok 1564. "Studia Warmińskie" T. 13:1976, s. 321. 19. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 5. rok 1564. "Studia Warmińskie" T. 13:1976, s. 222-223. 15. Druk: H. D. Wojtyska: Cardinal Hosius legate of the Trent. Rome 1967, s. 334-337. 8. Druk: H. D. Wojtyska: Cardinal Hosius legate of the Trent. Rome 1967, s. 31-32.
  • 109. Druk: Repertorium Bibliographicum... opera Ludovici Hain. V. 2. Pars 1. Paryż 1831 nr 10495-10509. 107. Druk: Stanislai Hosii Epistolae... Ed. F. Hipler, V. Zakrzewski. T. 1. Cracoviae 1879, s. 356-360. 97. Druk: Augustinus, Opera... Basileae 1569, t. 2, s. 174-175. 85. Druk: Joannis Długosii seu Longini Historiae Polonicae. T. 2. Lipsk 1712 k. 1643-1646. 85. Druk: S. Karnkowski: Epistolae illustrium virorum... Kraków 1578 k. B4-C1v.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 100 $a Hozjusz, Stanisław $c kardynał $d (1504-1579 )
 • 245 $a Listy oryginalne i autografy Stanisława Hozjusza kardynała biskupa warmińskiego do króla Zygmunta Augusta od 1562 do 1568.
 • 246 $a Zbiór oryg. listów Stan. Hozjusza do Zygmunta Augusta (i Piotra Myszkowskiego).
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 16 w.
 • 300 $a 240 k. $c 31x25,5 cm
 • 340 $d rkps $e sk. brązowa 16/19 w.
 • 500 $a 41, 42, 46-7, 61, 63, 67-8 autografy
 • 500 $a 27. Autograf.
 • 500 $a 31. Autograf.
 • 500 $a 96, 105, 106 autograf
 • 520 $a 33. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 9 VIII 1565 k. 65-66.
 • 520 $a 34. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 6 IX 1565 k. 67-68.
 • 520 $a 35. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 10 IX 1565 k. 68.
 • 520 $a 36. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Toruń 5 X 1565 k. 69-70.
 • 520 $a 37. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Toruń 12 X 1565 k. 71-72.
 • 520 $a 38. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 16 XII 1565 k. 73.
 • 520 $a 39. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 18 I 1566 k. 74.
 • 520 $a 40. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 19 I 1566 k. 75.
 • 520 $a 41. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 11 III 1566 k. 76-77.
 • 520 $a 42. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 11 III 1566 k. 78-79.
 • 520 $a 43. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 2 IV 1566 k. 80-81.
 • 520 $a 44. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Królewiec 8 IV 1566 k. 82-83.
 • 520 $a 45. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 20 IV 1566 k. 84-85.
 • 520 $a 46. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 15 IV 1566 k. 86-87.
 • 520 $a 47. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 29 IV 1566 k. 88-89.
 • 520 $a 48. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 21 V 1566 k. 90-91.
 • 520 $a 49. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 3 VI 1566 k. 92-93.
 • 520 $a 50. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 20 VI 1566 k. 94-95.
 • 520 $a 51. "Stanislaus Hosius, Fabianus Czema palatinus Mariaeburgensis Sigismundo Augusto, Lidzbark 25 VI 1566 k. 96-97.
 • 520 $a 52. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 7 VI 1566 k. 98-99.
 • 520 $a 53. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 2 VII 1566 k. 100-101.
 • 520 $a 54. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 3 VII 1566 k. 102-103.
 • 520 $a 55. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 8 VII 1566 k. 104-105.
 • 520 $a 56. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 1 VIII 1566 k. 106-107.
 • 520 $a 57. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 13 VIII 1566 k. 108-109.
 • 520 $a 58. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 8 IX 1566 k. 110.
 • 520 $a 59. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Malbork 24 X 1566 k. 111-112.
 • 520 $a 60. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Braniewo 4 XI 1566 k. 113-114.
 • 520 $a 61. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 17 XI 1566 k. 115-116.
 • 520 $a 62. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 3 IV 1567 k. 117-118.
 • 520 $a 63. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Malbork 12 IV 1567 k. 119-120.
 • 520 $a 64. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark VII 1567 k. 121-122.
 • 520 $a 65. Krótkie informacje przesłane przez Hozjusza Zygmuntowi Augustowi] k. 123-124.
 • 520 $a 65. a) O diakonie Hanusie Keterle; b) Ex Gallis - o próbie zburzenia zamku przez hugenotów w Lyonie; c) O wzajemnym ścieraniu się luteranów z kalwinistami w Królewcu; d) Levitici, Cap. 26 - w tym myśl przewodnia: zginiecie wśród pogan; e) Theodoretus, Eccl. Hist. Lib. 4 Cap. 34 - gdy zbrodnie przekraczają miarę, Bóg sprawiedliwą karą zgradza im drogę; f) Theodoretus, Eccl. Hist. Lib. 4 Cap. 34 - zginiesz, boś chwalców Boga wyrzucił ze świątyń; g) Disputacio nunciorum ducis Moschoviae cum quodam Lutherista vel Calvinista Joanne Keterle.
 • 520 $a 66. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 7 VII 1567 k. 125.
 • 520 $a 67. "Julius Rugierius nuncius apostolicus Sigismundo Augusto, Kraków 31 VII 1567 k. 126.
 • 520 $a 68. "Julius Rugierius Sigismundo Augusto, Kraków 18 IX 1567 k. 127-128.
 • 520 $a 69. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 13 IX 1567 k. 129-130.
 • 520 $a 70. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 30 IX 1567 k. 131-132.
 • 520 $a 71. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 15 X 1567 k. 133-134.
 • 520 $a 72. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 4 XI 1567 k. 135-136.
 • 520 $a 73. Informacje przesłane przez Hozjusza Zygmuntowi Augustowi] k. 137.
 • 520 $a 39. Wychwala zasługi kantora i kanonika warmińskiego Marcina Kromera dla króla, królestwa i Kościoła.
 • 520 $a 40. Prosi o probostwo Św. Szczepana w Krakowie dla Tomasza Płazy, wychowanka Marcina Kromera.
 • 520 $a 41. Skarga na mieszkańców Elbląga, ze roszczą sobie pretensje do majątku biskupiego w tym mieście.
 • 520 $a 42. Zawiadamia króla, że książę pruski Albrecht chce oddać rzady nd tymi ziemiami księciu meklemburskiemu Janowi Albrechtowi.
 • 520 $a 43. W towzrzystwie Jana Kostki, kasztelana chełmińskiego, wybiera się w podróż do księcia pruskiego Albrechta.
 • 520 $a 44. O nieżyczliwym przyjęciu przez księcia Albrechta delegacji, o szkodliwym wpływie na księcia Pawła Skalicha.
 • 520 $a 45. Przysięga złożona książętom brandenburskim może być ważna jedynie po zatwierdzeniu przez króla i sejm.
 • 520 $a 46. Poselstwo niemiłe było księciu Albrechtowi, władza jest raczej w rękach Pawła Skalicha, tych nowych doradców należy przepędzić.
 • 520 $a 47. kanclerz i marszałek Ziem Pruskich zostali usunięci, władza przeszła w ręce Pawłą Skalicha.
 • 520 $a 48. Zgodnie z wolą króla nie pojedzie na sejmik malborski, ale będzie to naruszenie uprawnień danych przez Zygmunta I.
 • 520 $a 49. Trzeba szukać środków zaradczych przeciw knowniom ludzi, którzy gotują zgubę tym ziemiom.
 • 520 $a 50. Chociaż w stosunkach z Prusami nic się nie zmieniło, cieszy się z obiecanej interwencji króla.
 • 520 $a 52. Książę Eryk został mistrzem zakonu. Niebezpieczeństwo leży w tym, ze łączy go wielka przyjaźń z księciem meklemburskim Janem Albrechtem.
 • 520 $a 54. Nie może wesprzeć króla pieniędzmi, ponieważ jakieś wojska zaciężne grasują i pustoszą dobra biskupie.
 • 520 $a 56. Zagrożony jest zamek w Kłajpedzie, prosi króla o większą troskę o te ziemie.
 • 520 $a 57. Ci, którzy czyhają na te ziemie, są bardziej zapobiegliwi niż my. Stąd też te częste listy do króla.
 • 520 $a 58. Bez uchwały sejmiku nie zbierze się pieniedzy na wsparcie króla.
 • 520 $a 59. Mimo usilnych starań o pomoc finansową dla króla uzyskał tylko zgodę na podatek od piwa.
 • 520 $a 61. W sprawie burgrabiego pruskiego Krzysztofa Kreutzen.
 • 520 $a 62. Skargi na pwała Wobsera. Lepiej zawrzeć jakikolwiek pokój z Moskwą, niż doprowadzić do wijny.
 • 520 $a 63. Na sejmiku skargi na łamanie praw, przywilejów i konstytucji tych ziem oraz na panoszenie się Żydów.
 • 520 $a 64. Nie ostoi się królestwo ziemskie, jeśli ulegnie zagładzie królestwo Chrystusa. Oby wojna z Moskwą nie stała się biczem Bożym.
 • 520 $a 66. Prosi o poparcie dla Ludwika Montiusa i obronę przed nieuczciwymi opiekunami syna Piotra Daniela, rajcy krakowskiego.
 • 520 $a 67. Przesyła królowi treść listu papieża Piusa V, w którym wzywa do zniszczenia herezji, dziękuje również za odebranie heretykom klasztoru w Gdańsku.
 • 520 $a 68. Dziękuje za gotowość deklarowania annat na obronę przed niewiernymi.
 • 520 $a 70. Elblążanie odmawiają mu uprawnień biskupich podobno za zgodą królewską. Jeśli więc nie jest biskupem, nie ma dla niego miejsca w Radzie.
 • 520 $a 71. Cieszy go sąd króla, ze lekceważenie władzy Kościoła prowadzi do lekceważenia władzy królewskiej.
 • 520 $a 73. W sprawach majątkowych Krzysztofa Czemy, syna Achacego. a) Brunae 2 IX 1567 - cesarz wydał zakaz rozszerzania książek heretyckich. Księgarze, wydawcy, bibliotekarze podlegaja w Czechach władzy biskupiej; b) Rzym 20 IX [1567] - król Francji pozbawiła urzędów podejrzanych o herezję powierzając je katolikom.
 • 520 $a Zawiera m. in.:
 • 520 $a Magni Turci |Epistolae Syriaca, Graeca et Scythica linguis conscriptae pergque Londinum, equitem Hierosolymitanum latinitatis donatae
 • 520 $a 1. "Stanislaus Hosius cardinalis Varmiensis Sigismundo Augusto regi Poloniae, Trydent 21 VII 1562 k. 1-2.
 • 520 $a 2. "Stanislaus [Hosius... Sigismundo Augusto], Trydent 28 VII 1562 k. 3-4.
 • 520 $a 3. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 11 VIII 1562 k. 5-6.
 • 520 $a 4. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 18 VIII 1562 k. 7-8.
 • 520 $a 5. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 1 [IX] 1562 k. 9-10.
 • 520 $a 6. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 8 IX 1562 k. 11-12.
 • 520 $a 7. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 27 IX 1562 k. 13-14.
 • 520 $a 8. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 8 X 1562 k. 15-16.
 • 520 $a 9. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 13 X 1562 k. 17-18.
 • 520 $a 10. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 23 VI 15[62] k. 19-20.
 • 520 $a 11. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 20 X 1562 k. 21-23.
 • 520 $a 12. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 10 XI 1562 k. 24-25.
 • 520 $a 13. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 17 XI 1562 k. 26-27.
 • 520 $a 14. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 23 XI 1562 k. 28-29.
 • 520 $a 15. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 24 XI 1562 k. 30-31.
 • 520 $a 16. "Stanislaus Hosius, Hieronimus card. Seripando, Ludovicus card. Simonetta legati concilii Tridentini Sigismundo Augusto, Trydent 22 VII 1562 k. 32-33.
 • 520 $a 17. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 6 I 1563 k. 34-35.
 • 520 $a 18. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 12 I 1563 k. 36-37.
 • 520 $a 19. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 17 IV 1564 k. 38-39.
 • 520 $a 20. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 26 VI 1564 k. 40.
 • 520 $a 21. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 23 X 1566 k. 41-42.
 • 520 $a 22. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 26 VII 1566 k. 43.
 • 520 $a 23. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 20 XI 1564 k. 44-45.
 • 520 $a 24. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 13 XII 1564 k. 46-49.
 • 520 $a 25. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 13 XII 1564 k. 50-51.
 • 520 $a 26. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 17 XII 1564 k. 52-53.
 • 520 $a 27. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 28 XI 1564 k. 54-56.
 • 520 $a 28. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 12 I 1565 k. 57.
 • 520 $a 29. "Ad quid etiam constitutus sit imperator. Flugentius in libro De veritate praedestinationis at gratiae scribit... k. 58.
 • 520 $a 30. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 25 V 1565 k. 59.
 • 520 $a 31. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Barczewo 5 VI 1565 k. 60-62.
 • 520 $a 32. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 5 VIII 1565 k. 63-64.
 • 520 $a 1. Proponuje odwołanie z Pragi bpa chełmskiego Mikołaja Wolskiego; sprawa Mikołaja Loki, opata oliwskiego; o walkach religijnych we Francji.
 • 520 $a 2. Przesyła królowi pisma o stosunkach we Francji; do Hiszpanii nie pisał z powodu choroby.
 • 520 $a 3. O zwycięstwie wojsk francuskich nad hugenotami, sesja soboru w październiku.
 • 520 $a 4. W sparwie sum neapolitańskich wysyła listy do Manrica, do spowiednika króla hiszpańskiego Filipa II i do nuncjusza apostolskiego.
 • 520 $a 6. Komunie pod dwiema postaciami popiera cesarz Ferdynand I i książę bawarski; oczekiwanie na przyjazd kardynała Karola Lotaryńskiego z 60 biskupami francuskimi.
 • 520 $a 7. Popiera prośbę Stanisława Kłodzińskiego o podwyzkę pensji z żup wielickich i zamienienia jej na dożywocie.
 • 520 $a 9. biskup przemyski Walenty Herburt zostanie przyjęty ceremoniałem, jakim zwykło się witać posłów królewskich.
 • 520 $a 10. O sporach religijnych we Francji.
 • 520 $a 11. Przesyła list kardynała lotaryńskiego; przyjechał hrabia a Luna, z którym posłowie króla omówiąinteresy królewskie.
 • 520 $a 12. Bp poznański Adam Konarski nie może się dostać do cesarza, opat oliwski Kasper Geschkau został usunięty.
 • 520 $a 13. Przyjazd kard. Lotaryńskiego; interesy króla w Hiszpanii nie posuwają się.
 • 520 $a 14. Oryginał, podpis zniszczony.
 • 520 $a 14. Według życzenia króla we wszystkim będzie się stosował do rady kard. Lotaryńskiego i delegata królewskiego.
 • 520 $a 16. Ostrzegają przed szerzeniem się herezji w Poslce i wyrażają nadzieję, że król przyjmie uchwały soboru trydenckiego.
 • 520 $a 17. Od agenta króla w Hiszpanii nie ma wiadomosci.
 • 520 $a 18. Przebieg walk religijnych we Francji, wiadomości z soboru.
 • 520 $a 22. Dziękuje królowi za wysłanie posłów do księcia pruskiego Albrechta.
 • 520 $a 29. Cesarz może należycie rządzić wtedy, gdy żyje według wiary, podporządkuje się religii i Kościołowi katolickiemu.
 • 520 $a 74. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 12 XII 1567 k. 138-139.
 • 520 $a 75. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 8 I 1568 k. 140-141.
 • 520 $a 76. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 9 I 1568 k. 142-143.
 • 520 $a 77. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 29 I 1568 k. 144-145.
 • 520 $a 78. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Trydent 10 II 1552 [!] k. 146.
 • 520 $a 79. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 31 I 1568 k. 147.
 • 520 $a 80. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, b.m. [Lidzbark], b.d., ok. 1568] k. 148.
 • 520 $a 81. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 9 II 1568 k. 149.
 • 520 $a 82. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 7 III 1568 k. 150-153.
 • 520 $a 83. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 7 III 1568 k. 154-157.
 • 520 $a 84. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 7 III 1568 k. 158-159.
 • 520 $a 85. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 20 III 1568 k. 160-161.
 • 520 $a 86. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 23 III 1568 k. 162-163.
 • 520 $a 87. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 24 III 1568 k. 164-165.
 • 520 $a 88. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Braniewo 6 IV 1568 k. 166-167.
 • 520 $a 89. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Braniewo 13 IV 1568 k. 168.
 • 520 $a 90. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Orneta 23 IV 1568 k. 169-170.
 • 520 $a 91. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 28 IV 1568 k. 171-172.
 • 520 $a 92. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 4 V 1568 k. 173-174.
 • 520 $a 93. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Malbork 11 V 1568 k. 175-176.
 • 520 $a 94. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 27 V 1568 k. 177-178.
 • 520 $a 95. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 1 VI 1568 k. 179-180.
 • 520 $a 96. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 1 VI 1568 k. 181-182.
 • 520 $a 97. "Augustinus. Epistola 48 ad Vincentium [fragm.] k. 183.
 • 520 $a 98. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 7 VI 1568 k. 184-185.
 • 520 $a 99. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 29 VI 1568 k. 186.
 • 520 $a 100. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 24 VIII 1568 k. 187-188.
 • 520 $a 101. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 1 IX 1568 k. 189.
 • 520 $a 102. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 17 IX 1568 k. 190-191.
 • 520 $a 103. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Braniewo 28 X 1568 k. 192.
 • 520 $a 104. "Stanislaus Hosius Sigismundo Augusto, Lidzbark 19 XI 1568 k. 193-194.
 • 520 $a 105. "Vincentius Porticus nuncius apostolicus Sigismundo Augusto, Kraków 12 VII 1568 k. 195-196.
 • 520 $a 106. "[Diarium legationis Stanislaii Hosii ad principem in Prussia Albertum missum Petro Miscovio procancellario IV 1566] k. 197-225.
 • 520 $a 107. "Ad caesarem [Carolum V] oratio Culmensis episcopi [Stanislai] Hosii valedicentis 1549 k. 226-229.
 • 520 $a 108. "[Verba accusatoria delegationis Polonicae sub Stanislao Hosio ad principem in Prussia Albertum], b.m.d. [1566] k. 230-231.
 • 520 $a 109. "Magni Turcy epistolae Syriaca Graeca et Scythyca lingua conscriptae parque Landinum [!] equitem Hierosolymitanum latinitati donatae k. 232-240.
 • 520 $a 74. Dziękuje za wysłanie do Elbląga komisarzy, którzy pomogli odzyskać kościółparafialny.
 • 520 $a 75. wojewoda malborski Fabian Czema prosi o wstrzymanie egzekucji dóbr swego siostrzeńca, poleca go królowi.
 • 520 $a 76. Dowiedział się z przykrością o obsadzeniu pewnych stanowisk heretykami, cieszy się jednak, ze nie zostali pominięci również katolicy.
 • 520 $a 78. We Francji wypędzono z miast kaznodziejów heretyckich.
 • 520 $a 79. Prosi króla o nieprzyznawanie heretykom żadnych praw do zajmowania kościołów katolickich.
 • 520 $a 80. Poleca swego poddanego, który udaje się do króla z prośbą.
 • 520 $a 81. Ostrzega króla, aby nie ulegał intrygom Elblążan przeciwko religii katolickiej.
 • 520 $a 82. Dziwi się, że król słucha rad Teodora Bezy; mogą z tego powstać niesnaski religijne.
 • 520 $a 83. Rozprawia się z dziełem Teodora Bezy pt.: "Liber de Valentini Gentilis erroribus.
 • 520 $a 84. Dziękuje królowi, ze w niczym nie ustąpił Elblążanom, a szczególnie za nieoddanie klasztoru.
 • 520 $a 86. Dzięuje za oddanie kasztelanii sanockiej katolikowi Janowi Herburtowi, poleca również biskupa przemyskiego Walentego Herburta.
 • 520 $a 87. Merlinus, wypedzony niegdyś z Królewcca, został biskupem i występuje złośliwie przeciw królowi.
 • 520 $a 88. Ostrzega, że burmistrz gdański Jerzy Klefeld udaje się do króla, aby uzyskać zatwierdzenie wyznania luterskiego.
 • 520 $a 90. Synowie wojewody malborskiego Achacego Czemy proszą o poparcie w sprawie dóbr Dzierzgoń.
 • 520 $a 91. Na sejm pojedzie pod warunkiem, że bedzie zapewnione bezpieczeństwo tych ziem.
 • 520 $a 92. Dziękuje za listy do mieszkańców Królewca i Elbląga; heretykom winien być zamknięty dostep do godności i urzędów.
 • 520 $a 93. Elblążanie chcą przez swych posłów uzyskać aprobatę swego odszczepieństwa.
 • 520 $a 94. Dokumenty ze sporu z cesarzem powinny być w archiwum, zostały bowiem przekazane kanclerzowi Samuelowi Maciejowskiemu.
 • 520 $a 95. Mimo nakazu króla opuszczenia Elbląga minister protestancki tam pozostaje i naigrywa się z nauki Kościoła.
 • 520 $a 96. Nie powinno króla nic niepokoić, ponieważ nie grozi tym ziemiom żadne niebezpieczeństwo.
 • 520 $a 98. Jakie są żądania księcia pruskiego Albrechta, dowie się król z załączonych listów. Nie należy pozwalać obcym na przejazd przez te ziemie.
 • 520 $a 99. Dziękuje królowi za podtrzymanie decyzji wypędzenia z Elbląga ministra protestanckiego, przesyła listy od księcia pruskiego.
 • 520 $a 100. Elblążanie głoszą, że wypędzić trzeba nie ministra protestanckiego, ale jezuitów.
 • 520 $a 101. Elblążanie lekceważą zarządzenia królewskie i domagają się wypędzenia kaznodziejów katolickich.
 • 520 $a 102. Takiej niewoli, jaką mają w Elblągu katolicy, nie ma nawet u Turków.
 • 520 $a 103. Sekretarz królewski Jan Radogowski domagał się oddania dóbr kapituły tolkmickiej twierdzac, ze należą one do stołu królewskiego.
 • 520 $a 104. Sejmik powinien odbyć się w Elblągu, ponieważ w Toruniu, Grudziądzu i Malborku panuje zaraza.
 • 520 $a 105. Wychwala zasługi królów polskich wobec Stolicy Apostolskiej od Mieszka I aż do czasów współczesnych.
 • 530 $d Mf 466
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac.
 • 561 $a Lidzbark Warmiński - archiwum biskupów warmińskich $m Lidzbark Warmiński - archiwum biskupie $w Archiwum biskupie $w Krasicki Ignacy
 • 561 $a z Biblioteki Poryckiej Czackich $m Poryck $w Biblioteka Porycka $w Czacki Tadeusz (1765-1813)
 • 561 $a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego $d BK II 126 $d BK Dz. hist. 139 $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 $a 38. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 6. rok 1565. "Studia Warmińskie" T. 15:1978, s. 581-582. $a 37. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 6. rok 1565. "Studia Warmińskie" T. 15:1978, s. 498-499. $a 36. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 6. rok 1565. "Studia Warmińskie" T. 15:1978, s. 485-487. $a 34. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 6. rok 1565. "Studia Warmińskie" T. 15:1978, s. 420-421. $a 33. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 6. rok 1565. "Studia Warmińskie" T. 15:1978, s. 381-382.
 • 581 $a 32. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 6. rok 1565. "Studia Warmińskie" T. 15:1978, s. 369-370. $a 31. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 6. rok 1565. "Studia Warmińskie" T. 15:1978, s. 269-271. $a 30. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 6. rok 1565. "Studia Warmińskie" T. 15:1978, s. 250-251. $a 28. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 6. rok 1565. "Studia Warmińskie" T. 15:1978, s. 74-75. $a 27. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 5. rok 1564. "Studia Warmińskie" T. 13:1976, s. 606-608. $a 26. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 5. rok 1564. "Studia Warmińskie" T. 13:1976, s. 590-591. $a 25. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 5. rok 1564. "Studia Warmińskie" T. 13:1976, s. 551-552. $a 24. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 5. rok 1564. "Studia Warmińskie" T. 13:1976, s. 535-537. $a 23. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 5. rok 1564. "Studia Warmińskie" T. 13:1976, s. 535-537. $a 21. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 5. rok 1564. "Studia Warmińskie" T. 13:1976, s. 502. $a 20. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 5. rok 1564. "Studia Warmińskie" T. 13:1976, s. 321. $a 19. Druk: Korespondencja Stanisława Hozjusza. Oprac. A. Szorc. T. 5. rok 1564. "Studia Warmińskie" T. 13:1976, s. 222-223. $a 15. Druk: H. D. Wojtyska: Cardinal Hosius legate of the Trent. Rome 1967, s. 334-337. $a 8. Druk: H. D. Wojtyska: Cardinal Hosius legate of the Trent. Rome 1967, s. 31-32.
 • 581 $a 109. Druk: Repertorium Bibliographicum... opera Ludovici Hain. V. 2. Pars 1. Paryż 1831 nr 10495-10509. $a 107. Druk: Stanislai Hosii Epistolae... Ed. F. Hipler, V. Zakrzewski. T. 1. Cracoviae 1879, s. 356-360. $a 97. Druk: Augustinus, Opera... Basileae 1569, t. 2, s. 174-175. $a 85. Druk: Joannis Długosii seu Longini Historiae Polonicae. T. 2. Lipsk 1712 k. 1643-1646. $a 85. Druk: S. Karnkowski: Epistolae illustrium virorum... Kraków 1578 k. B4-C1v.
 • 600 $a Albrecht $b V $c książę Bawarii ; $d 1528-1579)
 • 600 $a Albrecht Hohenzollern $c (książę Prus ; $d 1490-1568)
 • 600 $a Bèze, Theodore de $c teolog kalwiński $d (1519-1605)
 • 600 $a Czema, Achacy $c wojewoda pomorski $d (?-1576)
 • 600 $a Czema, Fabian $c wojewoda malborski $d (1581-1605)
 • 600 $a Czema, Krzysztof
 • 600 $a Daniel $c syn Piotra, rajcy krakowskiego
 • 600 $a Eryk $b II $c (książę Brunszwiku-Calenbergu ; $d 1528-1584)
 • 600 $a Ferdynand $b I $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1503-1564)
 • 600 $a Filip $b II $c (król Hiszpanii ; $d 1527-1598)
 • 600 $a Fulgencjusz z Ruspe $c (św. ; $d 467-533)
 • 600 $a Geschkau, Kacper $c opat cystersów w Oliwie $d (ca 1520-1584)
 • 600 $a Herburt, Jan $d (post 1524-1577)
 • 600 $a Herburt, Walenty $c biskup przemyski $d (1524-1572)
 • 600 $a Jan Albrecht $b I $c (książę Meklemburgii ; $d 1525-1576)
 • 600 $a Joachim $b II $c (elektor brandenburski ; $d 1505-1571)
 • 600 $a Karol $b IX $c (król Francji ; $d 1550-1574)
 • 600 $a Karol $b V $c (książę Lotaryngii ; $d 1643-1690)
 • 600 $a Karol $b V $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1500-1558)
 • 600 $a Keterle, Johann $c diakon 16 w.
 • 600 $a Kleefeld, Jerzy $c burmistrz Gdańska $d (1522-1576)
 • 600 $a Kłodziński, Stanisław $c agent dyplomatyczny w Neapolu
 • 600 $a Konarski, Adam $c biskup poznański $d (1526-1574)
 • 600 $a Kostka, Jan $c kasztelan gdański, wojewoda $d (1529-1581)
 • 600 $a Kreutzen Krzysztof burgrabia
 • 600 $a Kromer, Marcin $c historyk $d (1512-1589)
 • 600 $a Laudinus, Vezzanensis $c rycerz jerozolimski św. Łazarza, tłumacz
 • 600 $a Loka Mikołaj kanonik warmiński i poznański opat oliwski
 • 600 $a Luna $c hrabia, radca króla Filipa II
 • 600 $a Maciejowski, Samuel $c biskup krakowski, kanclerz wielki koronny $d (1499-1550)
 • 600 $a Maksymilian $b II $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1527-1576)
 • 600 $a Manrique $c radca króla Filipa II
 • 600 $a Merlinus $c biskup protestancki
 • 600 $a Montius, Ludwik
 • 600 $a Myszkowski, Piotr $c biskup krakowski, podkanclerz koronny $d (1510-1591)
 • 600 $a Pius $b IV $c (papież ; $d 1499-1565)
 • 600 $a Pius $b V $c (papież ; $d 1504-1572)
 • 600 $a Płaza, Tomasz $c wychowanek Marcina Kromera, proboszcz parafii pw. św. Szczepana w Krakowie $d (ca 1512-1593)
 • 600 $a Portico, Vincenzo dal $c nuncjusz papieski w Polsce $d (1520-1590)
 • 600 $a Radogowski, Jan $c sekretarz królewski
 • 600 $a Ruggieri, Giulio $c nuncjusz papieski w Polsce
 • 600 $a Seripando, Girolamo $c kardynał $d (1493-1563)
 • 600 $a Simonetta, Ludovico $c kardynał $d (ca 1500-1568)
 • 600 $a Skalich, Paulus $c radca księcia Albrechta pruskiego
 • 600 $a Theodoretus $c (biskup Cyru ; $d ca 386-ca 466)
 • 600 $a Wobser, Paweł $c oficer
 • 600 $a Wolski, Mikołaj $c biskup chełmski, kujawski $d (1490-1567)
 • 610 $a Cystersi Oliwa
 • 610 $a Dominikanie Gdańsk
 • 610 $a Jezuici Elbląg
 • 610 $a sejmik pruski 1566
 • 610 $a sejmik pruski 1567
 • 610 $a sejmik pruski 1568?
 • 611 $a Sobór Trydencki (1545-1563)
 • 650 $a Korespondencja dyplomatyczna $y 16 w.
 • 650 $a Listy łacińskie $y 16 w.
 • 651 $a Christburg zob. Dzierzgoń
 • 651 $a Czechy $y 16 w.
 • 651 $a Dzierzgoń (pow. sztumski, woj. pomorskie) $y 16 w.
 • 651 $a Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) $y 16 w.
 • 651 $a Francja $y 16 w.
 • 651 $a Gdańsk (woj. pomorskie) - Oliwa $y 16 w.
 • 651 $a Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) $y 16 w.
 • 651 $a Hiszpania $y 16 w.
 • 651 $a Kaliningrad (Rosja) $y 16 w.
 • 651 $a Kłajpeda (Litwa) $y 16 w.
 • 651 $a Kraków (woj. małopolskie) $y 16 w.
 • 651 $a Królewiec $y 16 w.
 • 651 $a Lidzbark Warmiński (woj. warmińsko-mazurskie) $y 16 w.
 • 651 $a Lyon (Francja) $y 16 w.
 • 651 $a Malbork (woj. pomorskie) $y 16 w.
 • 651 $a Prusy Książęce $y 16 w.
 • 651 $a Sanok (woj. podkarpackie) $y 16 w.
 • 651 $a Tolkmicko (pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie) $y 16 w.
 • 653 $a Sumy neapolitańskie
 • 653 $a Klęski elementarne
 • 653 $a Podatek 16 w.
 • 653 $a Reformacja
 • 653 $a dyplomacja 16 w.
 • 653 $a Poselstwa 16 w.
 • 655 $a Diariusze 16 w.
 • 700 $a Hozjusz, Stanisław $d (1504-1579 )
 • 700 $a Zygmunt August $c (król Polski ; $d 1520-1572)
 • 740 $a Diariusz poselstwa do Prus 1566
 • 852 $j BK 00252
 • 920 $a Pieczęcie
 • 999 $d 17.10.31

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00252