[Materiały do panowania króla Zygmunta III z czasów 1605-1626, głównie rokoszu Zebrzydowskiego 1605-1608, fragmenty obrad sejmowych 1613, 1615, 1623, 1626, sprawy Betlen Gabora i Czech, przyznanie prawa neutralności Fryderykowi księciu kurlandzkiemu 1626 oraz varia od Stefana Batorego do Władysława IV króla Polski].

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00317
 • Kopie:
  • Mf 1155
  • Mf 842
 • Tytuł: [Materiały do panowania króla Zygmunta III z czasów 1605-1626, głównie rokoszu Zebrzydowskiego 1605-1608, fragmenty obrad sejmowych 1613, 1615, 1623, 1626, sprawy Betlen Gabora i Czech, przyznanie prawa neutralności Fryderykowi księciu kurlandzkiemu 1626 oraz varia od Stefana Batorego do Władysława IV króla Polski].
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 635 k. 31x20 cm
 • Oprawa: Deski, skóra biała tłoczenia, 17 w. znaczne uszkodzenia
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • 1. "Rokosz polski za krola Ludwika albo pospolite ruszenie pod Glinianami na przyazd krolewsky z Wengier 1379 y na pokaranie zdraycow czego kronikarze zamilczeli" k. 2-4
  • 2. "Contiones in maximo totius Poloniae conuentu apud Leopolim de Republica habitae Anno Domini MDXXXVIII [!]" k. 8-29
  • 3. "Przemowa albo witanie [...] Mikolaia Mieleckiego na ten czas woiewody podolskiego krola polskiego Stefana Batorego, na ktorego nie pozwalaiacz widząc go iusz in gubernatione Regni te przemowe na seimie torunskim in anno 1577 [!] vczinil" k. 30 Poczyna się sprawa [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] z królem [...Zygmuntem III] Anno 1604
  • 4. List Mikołaja Zebrzydowskiego do Zygmunta III] k. 33
  • 5. List M. Zebrzydowskiego do Zygmunta III], Lanckorona 19. 07. 1604 k. 33-34
  • 6-9. List jak wyżej, b.m.r.1604 k. 34-38
  • 10. List jak wyżej, Sokal 06. 08. 1605 k. 38-40
  • 11. List jak wyżej, Lanckorona 27. 10. 1606 k. 40v-42
  • 12. List jak wyżej, Skawina 28. 02. 1606 k. 42rv
  • 13. List jak wyżej. Respons na poselstwo t~aky, b.m.r. 1606] k. 42v-45
  • 14. "Respons na artykuły vmoderowane y podane krolowy [...Zygmuntowi III] pod Sendomirzem na rokoszu Anno Domini 1606 die Mensis" k. 46-48 Odpowiedź w 51 punktach w formie satyrycznej
  • 15. "Sequitur commiseratio sine commemoratione vel Passio Domini nostri Sigismundi III Regis Poloniae secundam seruum eius fidelem subditum Domino suo compatientem. In illo tempore 30 July dixi [????] rex senatoribus suis [...] - 49-50
  • 16. Beatus Vir k. 51
  • 17. Dialog prawego syna z ojczyzną k. 51-52r
  • 18. "Rosprawa Janowieczka [...] woiewody krakowskiego y Xcia Radzywiłła [Janusza] podczaszego litewskiego z KJM [Zygmuntem III], b.m.r. 1606 k. 53-57
  • 19. "Rescript [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] na script [...] marszałka koronnego publiczny [Zygmunta Myszkowskiego]" k. 57-60
  • 20. List z Russej, b.m.r. 12. 11. 1605 k. 60v Sprawa zabójstwa Jana Tomasza Drohojowskiego referendarza koronnego,starosty przemyskiego, zmarłego wskutek ciężkich ran zadanych w starciu z wojskiem Stanisława Stadnickiego starosty zygwulskiego
  • 21. "Zygmunt Myszkowski marszałek koronny, w obozie pod Janowcem roku 1606 07 października" k. 61 22. List do woiewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego, b.m.r. k. 62 Przeciwko działaniu rokoszowemu Zebrzydowskiego
  • 134. "Copia listu [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] po pogromie [do rokoszan], Pliszczyn 14.07. 1607" k. 233v-234
  • 135. "Copia listu do castellana iednego [1607]" k. 234
  • 136. "Sigismundus Rakoczy, Testimonium patribus Societatis fictae Jhesu ex Hungaria relegatis, Kolszwar 26.06. 1607" k. 235
  • 137. "Protestatia niektorych senatorow przeciw wydrukowanym constitutiom, Kraków 24.08. 1607" k. 235v-236
  • 138. Przemowa [...] Zaręmby grabowskiego starosty do KJMci [Zygmunta III], Sieradz [1607]" k. 236v-239
  • 139. "Instructia KJMczi [Zygmunta III] na seimik deputacki sieradzki [...] Adamowi Walewskiemu dworzaninowi JKMczi, skarbnikowi sieradzkimu dana w Krakowie dnia 28 miesiąca sierpnia Ao 1607" k. 239-243v
  • 140. "Vniuersał woiewodztwa sieradzkiego [1607]" k. 243v-344v
  • 141. Piotr Ostrowski i Jan Wolski]. Vniuersał rokoszowy pod Warszawą dwu slachcicow, Warszawa 27.08. 1607" k. 244v-245
  • 142. "Vniuersał deputaczki woiewodztwa wielgopolskiego, podp.: Christostoph Przyiemski marszałek koła rycerskiego, Sroda 11.09. "1607" k. 245v-246
  • 143. "Vniuersał kuiawski, Radziejów 08.08. 1607" k. 246v-248
  • 144. "Artykuły ziazdu warszawskiego in Anno 1607 mense Octobre od rokoszanow krolowi Jeo Mczi [Zygmuntowi III] podane" k. 248
  • 145. "Genuina rectificatio calamitatis Poloniae [po 15.08. 1607]" k. 248v-254
  • 146. "Copia listu duchowienstwa w Piotrkowie zgromadzonego od [przekr.] do panow rokoszan pod Warszawą będączych, Piotrków 12. 10. 1607" k. 254-255
  • 147. "Copia responsu panow rokoszan duchowienstwu, Warszawa 18. 10. 1607 Podp.: Zygmunt Niszczycki marszałek ziazdu rycerstwa pod Warszawą" k. 256-257
  • 148. "Instructia [...] posłom do Jeo Mczi Xa cardinała arcybiskupa gnieznienskiego [Bernarda Maciejowskiego] z ziazdu warszawskiego posłanym [...] Jerzemu Krzykowskiemu y [...] Florianowi Chocinskiemu, pod Warszawą 18. 10. 1607, podp.: Zygmunt Nisczycki marszałek na ten czas ziazdu pod Warszawą" k. 257-258
  • 149. "Copia listu [...] pana krakowskiego [Janusza Ostrogskiego] do [...] xiędza cardinała [Bernarda Maciejowskiego], Ostróg 04. 11. 1607" k. 258 O uspokojeniu kraju po rokoszu
  • 150. "Odpis na list [...] pana krakowskiego [Janusza Ostrogskiego] Jeo Mczi xiędza cardinała [Bernarda Maciejowskiego], Kraków 20. 11. 1607" k. 258v-259v W sprawie jak wyżej
  • 151. "Zdanie o czyes o uspokoienia tych motus [II-III 1608]" k. 259v-260v
  • 152. "Copia listu [...] Xiędza cardinałowego do [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] w Wilowie 23. 10. 1607" k. 260v-261 O pośrednictwie w uspokojeniu kraju
  • 153. "Copia listu xiędza cardinałowego [Bernarda Maciejowskiego] do [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] rozny od offertow z Piotrkowa uczynionych, bm.01. 11. 1607" k. 261-262 Acta ziazdu podwarszawskiego in Octobre i z Novembre Anno 1607
  • 154. "Podane od krola Jeo Mczi [Zygmunta III] sposoby do przyęcia w łaskę [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego]
  • 155. "Assecuratia krolewska [...] woiewodzie krakowskiemu [Mikołajowi Zebrzydowskiemu] dana 21. 10. [1607]" k. 264
  • 156. "Incommoda transactiei podwarszawskiei gdzieby słabo staneła [1607]" k. 264v
  • 157. "List KJMczi [Zygmunta III] do senatora iednego, Kraków 23. 12. 1607" k. 264v-265 Po Trzech Królach pod Lublinem "ludzie ci swawolni pod chorągiew się skwapiwszy sposobiaią się przeciwko nam [...]"
  • 159. "Copia listv [...] pana lwowskiego [Stanisława Żółkiewskiego] do [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego], Kamionka 20. 12. 1607" k. 267
  • 160. "Respons [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] na list [...] pana lwowskiego [Stanisława Żółkiewskiego], Stężyca 31. 12. 1607" k. 267-268
  • 161. "Script [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] do wszystkiey slachtey koronney, [inną ręką: 08.01. 1608 z Stężycy]" k. 268-269
  • 162. "Copia listv od [...] pana krakowskiego [Janusza Ostrogskiego] do senatorów wielkopolskich, Ostróg 02.02. 1608" k. 269-270 Zapewnia o staraniach w sprawie uspokojenia Rzeczypospolitej
  • 163. "Copia listu od panow senatorow do [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego], Kraków 04.05. 1608" k. 270v-271v
  • 164. "Srzodky przez ktorebi [...] woiewoda krakowski do laski JeoKM [Zygmunta III] miał przisc od [...] senatorow moderowane y podane [1608]" k. 272-273
  • 165. "Odpis listu [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] do [...] senatorow, Zamość 11.05. 1608" k. 273
  • 166. "Przepraszanie po rokoszu JKMci [Zygmunta III] uczynione od [...] Szczęsnego Herburta z Dobromila 1613 na confaederackym seymie co go ieno 03 niedziele były [28.02-02.04. 1613]" k. 274v-275
  • 167. "Votum [...] Jana Zbigniewa] Ossolinskiego woiewodi sendomirskiego na seymie [II-III] 1615" k. 275v-277
  • 168. "List [...] Jerzego Ossolińskiego canclerza koronnego [...] arguendo libertatem senatoriam [...] panu Krystophie ze Bnina Opalinskym woiewodzie poznanskym 1644-to" k. 278 Oskarża go o zbytnie krytykowanie spraw dworu królewskiego
  • 169. "Respons [...] woiewody poznanskiego staropolskiego [Krzysztofa Opalińskiego Jerzemu Ossolińskiemu kanclerzowi koronnemu], Bratian 12.05. 1644" k. 278v-279 Tłumaczy się z zarzutów i mówi, że ma prawo jako senator głosiś swoje zdanie, co nie znaczy, że jest "Malcontentem albo rokoszaninem". Przeciwny jest wojnie ze Szwecją i wspomaganiu Danii. O rebellii czeskiey węgierskiey. Phaldsgrawski sląski przeciw cesarzowi [inną ręką] Fryderykowi wtoremu 1619 na co iest list [...] woiewodi sendomirskiego [Jana Zbigniewa Ossolińskiego] do KJM polskiego [Zygmunta III] aby się obyczaynie w tę woynę zauagał. Bo był pirwy krol JM deliberatorias takie wszystkim senatorom posłał ut sequitur:
  • 54. "Universału kolskiego approbatia na iuridice poznanskiey" k. 119v-120, Poznań 06. 03. 1607
  • 55. "Rozmowa syna z matką" k. 120-124
  • 56. "Examen nonnullorum articulorum in pseudo conuentu ad Sendomiriam congregato tumultualiter promulgatorum" k. 125-129v
  • 57. "Reces ziazdu sieradskiego", Sieradz 23. 03. 1607 k. 129v-130
  • 58. "Poselstwo od [...] senatorow y rycerstwa woiewodztwa sieradskiego na ten czas pod Sieradz zgromadzonych [...] posłom naszym Gerzemu Radoszewskiemu Pozy podkomorzemu wielunskiemu, Piotrowi Wężykowi łowczemu sieradskiemu, Hieronimowi y Adrianowi Konopniczkim, Adamowi Waliszewskiemu podskarbiemu sieradskiemu, Adrianowi Wolskiemu, Stanisławowi Puszkarzewskiemu, Mikołaiowi Stokowskiemu, Piotrowi Masławskiemu, Piotrowi Zdrowskiemu, Janowi Zawoiskiemu [...] obywatelom woiewodztwa poznańskiego i kaliskiego za vniuersałem kolskim pod Sieradz zgromadzonych posłanym dane dnia 20 marcza roku ninieiszym 1607" k. 130-131
  • 59. "Respons [...] radnych y rycerstwa woiewodztw wielgopolskich, ktorzy się pod Sieradz według vniuersału kolskiego zgromadzili w roku ninieiszym 1607", Sieradz 21. 03. 1607 k. 131v-134
  • 60. "List na seymik srzedski do wielgopolskich, Sieradz 23. 03. 1607" k. 134
  • 61. "Uniuersał ziazdu sendomirskiego, Iwaniska 18. 03. 1607" k. 134v-135v
  • 62. "Uniuersał ziazdu pod Lwowem [...] senatorom y wszystkiego rycerstwa, Lwów 02. 03. 1607" k. 135v-136v "Anno Millesimo Quingentesimo Trigesimo Octauo"
  • 63. "Sacra Regia Magestas cum turbatoribus Reipublicae ex conuenticulo concionabuli facti. Actum Petricouiae in conuentione generali Sabbatho ante Dominicam Inuocauit proximo [09. 03.] Anno Domini Millesimo Quingentesimo Trigesimo Octauo dnis assessoribus pro tunc judicio presidentibus" k. 137v-140 Rokosz Sendomirski na ziezdzie lubelskim Roku Panskiego uchwalony 1606 [inną ręką:] Sprzydaniem history o Samuelu Zborowskim 1579"
  • 64. Diariusz rokoszu 06-12. 08. 1606 pod Sandomierzem, Koło pod Pokrzywnicą k. 143-147
  • 65. Janusza Radziwiłła marszałka zjazdu rokoszowego "List do hetmana polnego [Stanisława Żółkiewskiego] w te słowa, z rokoszu pod Sandomierzem 12. 08. 1606" k. 147v-148
  • 66. "Instructia do zołnierzow quarcianych [1606]" k. 148rv
  • 67. "Artikuły albo ustawa rokoszowa, Sandomierz 12. 08. 1606" k. 148v-149
  • 68. "Confaederatia rokoszowa, Sandomierz 12. 08. 1606" k. 149-150
  • 69. "Kaptur Nowomieski, Nowe Miasto [...] in conuentione Generali Anno Domini 1439 die Dominico 10 S. Crucis in Maio: Spytek z Melsztyna, Jakub Przekora kasztelan czechowski" k. 150
  • 70. "Confaederatia albo kaptur wisliczky", Wiślica 12. 09. 1606 k. 150v-152
  • 71. "Confaederatia albo uchwała iachania na rokosz na ziezdzie we Srzedzie 08 July od ricirstwa woiewodztw poznanskiego y kaliskiego ustanowiona Anno Domini 1606" k. 152v-153
  • 74. "Protestatia rycerstwa przeciw tey vchwale, Jachym Wierusz Stoleczki marszałek koła rycerskiego" k. 155v-156
  • 75. "Druga protestatia do akt grodzkich piotrkowskich, Jan Potworowski skarbnik kaliski, Aleksander Zaremba z Kalinowy" k. 156v-157
  • 76. "Respons KJMci [Zygmunta III] panom posłom ziazdu lubelskiego do KJMci posłanym dany w Krakowie 30 dnia czerwca Roku Pańskiego 1606" k. 157-158
  • 77. "Confaederatia woiewodztw krakowskiego, Pokrzywnica w niedzielę przed Wniebowzięciem Panny Mariei [13.03.] Anno Dni 1606" k. 158-159
  • 78. "List wierzący KJM [Zygmunta III] posłom dany albo Credens do rokoszu: Kraków 06.08. "1606" k. 159v-160
  • 79. "Poselstwo KJM [Zygmunta III] do rokoszu" k. 160-163
  • 80. "Declaratia castellana krakowskiego [Janusza Ostrogskiego]" k. 163-164v
  • 81. "List z ziemie dobrzynskiey, Lipno 20.07. 1606, Bartosz Helnicki chorąży ziemi dobrzyńskiej, Paweł Smażewski marszałek zjazdu lipinskiego, Tobiasz Arciszewski" k. 164-165
  • 82. "Instructia posłow woiewodztw lęczyckiego, Radom 07.08. 1606" k. 165 Zawiadamiają o wysłaniu delegatów na zjazd pod Sandomierzem, instrukcję podpisało 1000 osób
  • 83. "Protestatia przeciwko rokoszowi. Actum in castro Lanciciensi Sabbato ipso die festo Natiuitatis Sancti Joannis Baptistae [24.06.] Anno Domini 1606" k. 166-167
  • 84. "List woiewodztwa płoczkiego do rokoszu, Raciąż 14.07. 1606" k. 168 Podp.: Stanisław Krasiński wojewoda płocki, Andrzej Mostowski marszałek
  • 85. "List powiatu czerskiego do rokoszu, Skarzyszew 02.08. 1606" k. 168
  • 86. "Vniuersał woiewody ruskiego na złożenie seimiku wisnienskiego, Lwów 05.07. 1606, podp. Stanisław Gulski ziem ruskich wojewoda, barski etc starosta" k. 169
  • 87. "Instructia IchMci panom posłom naszym na ziazd sendomirsky dana 31 Julÿ Anno Domini 1606" k. 169v-171v
  • 88. "Vniuersał wisliczki. Sigismundus III, Wiślica 16.08. 1606" k. 171v-172v
  • 88a. [Obrady zjazdu sandomierskiego 17-18.08. 1606]" k. 172v-174
  • 89. "Zdanie castellan krakowskiego [Janusza Ostrogskiego] w obozie moim 18.08. 1606" k. 174-175
  • 90. "Zdanie albo declaratia woiewody sieradzkiego [Aleksandra Koniecpolskiego, 18.08. 1606]" k. 175-176
  • 91. "Declaratia woiewody lubelskiego [Gabriela Tęczyńskiego 18.08. 1606]" k. 176
  • 92. "Declaratia castellana wislickiego [Andrzeja Tęczyńskiego 18.08. 1606]" k. 176v-177v
  • 93. Wota wojewodów: krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego], rawskiego [Zygmunta Drudzinskiego], kasztelanów: żarnowskiego [Feliksa Słupeckiego]. inowłodzkiego [Marcina Sierakowskiego], parnawskiego [Piotra Stabrowskiego], 18.08. 1606" k. 178-179
  • 252. "Deklaratia [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] pod Janowcem w obozie 07. 10. 1606" k. 473
  • 253. "Na poselstwo Wielgiey Polsky przi liscie [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] taka sie informacia dała" k. 475-482
  • 254. "List ziazdu kolskiego do [...] cardinala [Bernarda] Macieiowskiego arcibiskupa gnieznienskiego, Koło 12.02. 1607" k. 483-485v
  • 255. "Respons [...] arcibiskupa [Bernarda Maciejowskiego, Uniejów 14.02. 1607]" k. 484-485, brak kilku wierszy zakończenia
  • 256. "Vniuersał rokoszowy spod Jędrzeiowa Anno Aprylis 26 dnia Podp.: Janusz Radziwiłł marszałek ziazdu i Stanisław Morski" k. 486-488
  • 257. "Dezideratia po seymie pod Warszawą w obozie rokoszowym przy wsi Jeziorney dnia 24 czerwca 1607" k. 488v-489
  • 258. "Protestatia poznanska, Poznań 23.08. 1607" k. 489v-490
  • 259. "Protestatia [...] senatorow przeciwko seymowi, Kraków 24.07. 1607" k. 491-492
  • 260. "Actum in arce cziechanowiensi feria sexta ipso die festo Sancti Bartolomei Apostoli [24.08.] Anno Domini Millesimo sexcentesimo septimo" k. 492-493 Oblata zjazdu rycerstwa ziemi ciechanowskiey w obronie ojczyzny
  • 261. "Podane od [...] krola Zygmunta III] sposoby od przyięcia w łaskę pana woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego]" k. 494
  • 262. "Expeditia krola [...] polskiego Zygmunta 3 na woine do Moskwy Ao 1609" k. 496v-498 Krotka kronika od 19.08-20.09. oraz wykaz wojska biorącego udział w ekspedycji]
  • 263. "Mowa [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] do [...] Zygmunta III] w senacie d. 6 Juny 1608 w Krakowie na konwokaciey" k. 498-499
  • 264. "Potym [...] Łaszcz Piotr, Kraków 14.06. 1608" k. 499 Mowa przepraszająca króla Zygmunta III
  • 265. List Janusza Radziwiłła podczaszego WXLo przesłany przez Grądzkiego na konwokację w Krakowie 14.06. 1608]" k. 500-501v
  • 266. Mowa Grądzkiego do senatorów po przeczytaniu listu Janusza Radziwiłła 1608]" k. 501v-503
  • 267. Poselstwo Henryka Firleja biskupa przemyskiego, referendarza koronnego do Janusza Radziwiłła podczaszego koronnego WXL z konwokacji w Krakowie 07? VI 1608]" k. 503-504
  • 268. Respons senatorow na poselstwo Grądzkiego]" k. 504-506v
  • 269. [List Janusza Radziwiłła do senatu po poselstwie Henryka Firleja, Stara Wieś 15.06. 1608]" k. 506v
  • 270. "List pp hetmanow [Jana Karola Chodkiewicza] do senatu [1608]" k. 507-508
  • 271. "Sejmu w roku 1612/1613? [capitula deliberationum: 1. Quae subsidia belli ducendi; 2. Quis modus gerendi eiusdem; 3. Qualis ordinatio prouinciarum bello captarum" k. 510-511
  • 272. "Przeproszenie [Jana Szczęsnego] Herburthowe w roku 1612 po seymie" k. 512
  • 273. "Confaederatia riczerstwa expeditiey moskiewskiey od kylku lath w Moskwie będączego a za odjachaniem Jeo Kr. M. pod regimentem hetmana WXLith [...] Jana Carola Chotkiewicza zostawionego" k. 513
  • 274. "Przeproszenie [...] Zygmunta III] podczaszego WoXa Lith [...] Janusza Radziwiłła w roku 1612" k. 514
  • 275. "Respons od [...] Zygmunta III] Januszowi Radziwiłłowi podczaszemu WXLitt. przez [...] Lwa Sapiehę canclerza WoXaLith. uczyniony" k. 514v
  • 276. "Nieszczęsna duszo pełna nieprawości" k. 514v Pełna występków, pełna wszystkich złości [...] [28 wierszy]
  • 277. "Fortunne lata" k. 515 Myśl wesoła niestroskana Serce zdrowe nie łatane [...] [26 wierszy]
  • 278. "Conditia szlachecka" k. 515v Pan to wielki kto na stronie Dość ma na swoim zagonie [...] [64 wierszy]
  • 279. "Vniuersał [...] Zygmunta III] do wszystkiego riczerstwa oddany na granicznej WoXaLithewskiego, Warszawa 20.04. 1612" k. 517-518
  • 280. "Vniuersał [...] Zygmunta III] do wszystkych obywatelow tak Corony Polskiey iako y WoXaLitto [brak końca] [1612]" k. 519v O buncie wojska w Moskwie, opuszczeniu hetmana i zawiązaniu konfederacji
  • 281. "Literae [sultani Achmedi I] ad imperatorem [Austriae Rudolphum II], Konstantynopol 1604" k. 522 Pogróżki najazdu na Austrię wojskiem "tam pedestres quam eque stres ineffabili et inaudita multitudine" [...]
  • 282. "List [sułtana Achmeda I] do krola polskiego [Zygmunta III], Konstantynopol 1604?" k. 522v-523 Pogróżki napadu, jeśli nie dotrzyma "przyjacielstwa"
  • 283. "Przekład listu tureckiego do pana canclerza [Jana Zamoyskiego] 1605?" k. [????] O utrzymaniu przyjaźni
  • 284. "Odpis pana canclerza [Jana Zamoyskiego] do naiwyszszego baszszy [????] na ten list, Zamość 22.05. 160 Potwierdza odbiór lstu do króla
  • 285. "Oratia y uotum [...] Christopha Zborowskiego na seimiku w Pruszowicach [Proszowicach] Anno Domini 158 quarto" k. 525-539
  • 286. "Wypis z testamentu [...] canclerza y hetmana [Jana Zamoyskiego]" k. [????]
  • 287. "Pasquillus omnium Parisiensis vrbis templorum valuis affixus Anno Dni 1605 27 May eiusdem anni Heidelbergae primum visus. Aduertite ciues ! [???]" k. 541 288. "Heidelbergae ad amicum Anno 1605 mense Julio" k. 541v-542 Wiadomości polityczne z różnych krajów Europy
  • 289. "Stephanus Boczkai diuinae misericordiae princeps Transsyuaniae Moldauiae et Valachiae dominus totius Vungariae et vicinarum partium Silesiae et Styriae religionis evangelicae assertor et defensor fidelis Turcici Imperii tributarius et abiuratus Jesuitarum et Pontificiorum [...] tylko tytuł" k. 542
  • 290. "Piramis Parysiensis" k. 542-544 Inskrypcje na piramidzie paryskiej
  • 291. List Dymitra Iwanowicza Samozwańca do Karola Sudermańskiego] b. m. r. [1605]" k. 544v-545
  • 292. List Dymitra Iwanowicza do króla Zygmunta III?], Moskwa 25. 11. 1605" k. 545 Donosi "ysz Gerzy krolik kartalinsky Azy miedzy Kapyskiem a Czarnym morzem wiary krzesciansky y siebie y krolestwo swoie nam temi czasy dobrowolnie poddał [...]"
  • 293. "Puncta instructionis ad conuenticula particularia Ao 1606" k. 545v-546 Siedem punktów: napady tatarskie, opatrzenie Inflant, zapłata żołnierzom, przyjaźń z Moskwą, swawole żołnierskie, gromadzenie wojska w sprawach prywatnych
  • 294. "Oratia Jeo KJM [Zygmunta III] na seimie warszawskim [7.03. - 18.04.] Anno 1606 [inną ręką] JeoMci pana Piotra Goraiskiego" k. 546-549
  • 295. "Przemowa slachcica polskiego do JKM [Zygmunta III] w Warszawie na seymie Ao 1606 20 Marty" k. 549v-550v
  • 296. "Do [...] senatorow, do [...] panow posłow, do ziazdu stężyckiego [1606]" k. 550v-552
  • 297. "Anno 1605. Sumarius votum hetmanskiego w Bełzie canclerza wielkiego Jana Zamoyskiego" k. 552-554v
  • 298. "Rady Calymacha Włocha ktorą dawał Olbrychtowi krolowi na zepsowanie wolnosci slacheczki" k. 553v-554v
  • 299. "Dictionarium Latino-Pollonicum siue Callepinus nouus" k. 554v-555
  • 300. "Namowa seymiku proszewskiego ktorą sobie obiecali wypełnicz y miasto artykułow na seim walny warszawski one spisali a pod czasem seimu ziachać się pod Warszawę die 9 Aprilis Anno 1606 z tych przyczyn" k. [???]
  • 301. "Vchwała albo protestatia poznanska, Poznań we srzodę przed Swiątkami [10.05.] 1606" k. 556v-557v, brak podpisów
  • 302. Uchwała sejmiku łęczyckiego wysłania posłów na zjazd do Lublina na dzień 4 czerwca 1606]" k. 558
  • 303. "Epitaphium Sigismundi Augusti Regis Poloniae defuncti" k. 558 Jest to paszkwil na Zygmunta Augusta
  • 304. "Protestatia rycerstwa" k. 558v-559
  • 305. "Reprotestatia panow Rad" k. 560-563
  • 306. "O praktykach pod Stężycą dopiro tylko in parabolis odkrytych" k. 563v-565
  • 307. "Diariusz ziazdu lubelskiego 5-16.06. [1606] w w skrócie" k. 565v-573v
  • 308. "Votum [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego 13.06.] Ao 1606" k. 573v-575v
  • 309. "Poselstwo z Lublina do krola [...] Zygmunta III], Lublin 5.06. 1606" k. 575v-576
  • 310 a "Pasquillus na krola [...] Zygmunta III]" k. 576v-577 a/Rata gore: Czui, nie spi Zygmuncie trzeci
  • 310. "b/ Drugy. Tymczasem krolowi podrzucono" k. 577
  • 310. "c/ Drugi pasquillus o krolu y o radzie iego" k. 577-578
  • 311. "Literare magni ducis exercituum Joannis Zamoscy ad Clementem [VIII] Papam de secundis nuptys Sigismundi III regis. Datum [Zamość] 14.03. 1605" k. 578-579v Klemens VIII zmarł 5.03. 1605
  • 312. Jan Zamoyski hetman wielki koronny do papieża Pawła V [Zamość], 20.08. 1605" k. Dziękuje papieżowi za gratulacje z okazji zdobycia Wardensten [Weissenstein? Biały Kamień]. Błędna jest data wysłania listu, gdyż Zamoyski już wtedy nie żył, zmarł 3.06. 1605 roku
  • 313. "List [...] Hieronima Jazłowieckiego woiewody podolskiego do Stanisława Stadnickiego starosty zygwulskiego, Jazłowiec 24.06. 1606" k. 580-581
  • 314. List Stanisława Stadnickiego do Hieronima Jazłowieckiego], Wojutycze [1606]" k. 580v-581v
  • 315. "Drugi list [...] woiewody podolskiego [Hieronima Jazłowieckiego] do [...] Stanisława] Stadnickiego z Łańcuta, 6.08. [1606]" k. 581v-583 NB: Plura de hac materia uidebis uel inuenies in hoc libro supra et Myszkoy marsalci cum Zebridouio
  • 316. "Respons [...] Stanisława] Stadnickiego [Hieronimowi Jazłowieckiemu 1606]" k. 583v-585v
  • 317. "Votum [...] woiewody sieradzkiego [Aleksandra Koniecpolskiego] na rokoszu pod Sendomirzem die 18 Augusti [1606]" k. 585v-586
  • 318. "Artykuły seimiku srzedskiego poznanskiego y kaliskiego woiewodztw die 9 Februarii An. 1606 zgromadzonych" k. 586-588v - brak punktów 35-38
  • 319. "Marszałka poselskiego [Stanisława Pękosławskiego] Przemowa seimu warszawskiego Anno 1585" k. 589-590
  • 320. "JeoMczy pana conclerza [Jana Zamoyskiego] odpowiedz [imieniem króla Zygmunta III]" k. 590 321. "Propositio canclerza [Jana] Zamoyskiego" k. 590-593
  • 322. "Respons [...] Piotrowi Stabrowskiemu castellanowi pernanskiemu od rycerstwa na petita od Rzeczypospolitey dany, Brześć 10.07. 1606" k. 593. 323 [????]
  • 323. "Artykuły rokoszowe [pod Sęndomirzem uchwalone]" k. 594-595
  • 324. "Kaptur wisliczky albo confederatia, Wislica 12.09. 1606" k. 595v-597
  • 325. "Mandat krolewski na poroczki kaliskie przyniesiony pro die 2 Octobris Anno 1606 - Actum in castro Calisiensi feria secunda post Festum Sancti Michaelis Archangeli proxima Anno Dni Millesimo sexcentesimo sexto, Dan w Wislicy dnia XXV miesiąca septembra Roku Pańskiego MDCVI" k. 579v-601v
  • 326. "Staroscie y posłowi dozywotniemu chełmskiemu" k. 602 Na spracowane koło poselską robotę Opoczni sobie doma poiednai się z cnotą [...] 35 wierszy]
  • 327. "Vniuersał rycerstwa w Kaliszu na poroczkach zgromadzonego pro die 2 Octobris, Kalisz w poniedziałek po S. Michale [2. "10.] Anno Dni Millesimo Sexcentesimo Sexto. Podp. Stanisław Zaremba z Kalinowy" k. 602-603
  • 328. "Vniuersał rokoszowy, Sandomierz 20.09. 1606" k. 603-604
  • 329. "List [...] pana krakowskiego [Janusza Ostrogskiego] do Ich Mci pod Sandomierz, Nowe Miasto 19.09. [1606]" k. 604
  • 330. List rokoszan spod Sandomierza do Janusza Ostrogskiego 09. 1606]" k. 604v Podziękowanie za starania o "vspokoienie iei i naprawę praw y wolnosci naszych spolnych [...]"
  • 331. "Przemowa [...] pana krakowskiego [Janusza Ostrogskiego] do koła [...] po odprawieniu posłow rokoszowych" k. 604v-605
  • 332. "Wielmożnym, vrodzonym y slachetnym dygnitarzom vrzędnikom y stanu rycerskiego ludziom pod Sendomirz zgromadzonym [...] Zygmunt III. Dan w Wislicy 16 dnia miesiąca września [1606]" k. 605v-607v
  • 333. "Stephanus rex in comitiis Toruniensibus ad nuncios terrestres [19. 10. -29. 11. 1576]" k. 608 "Non in caula sed homo liber natus sum [...]"
  • 334. "Ad senatum equitesque Polonos [Sigismundus Rex Poloniae], Warsouie Ao 1588" k. 608 "Avdierunt D. V. propositionem nostram, audierunt vota DD. Senatorum ex quibus intelligi potuerunt quid hoc tempore expediat Reipublicae"
  • 335. "Anno fundationis Romae 642" k. 609 Wojny Rzymian z Jugurtą [+ 104], z czego wnioski moralne: "Biada krolestwu temu, w ktorym naiduje się, ze dobrzy od złych rozeznawani nie bywaią" [...] i wiele innych wskazań 336. "Digna memoria et frequenti consideratione sententys quatuor philosophorum qui a rege quodam accersiti ad reddendas causas calamitatum [...] quae in regno suo incidebant eas in hunc modum non minus argute quam uere explicabant" k. 609v Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
  • 337. "Eho ! [Na drugiego Myszkowskiego]" k. 610 Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
  • 338. "Conditie z Ernestem o krolestwo przez Gustauum [Brahe?] comitem et Lambertum [W]raderem narodu szwetskiego [1589]" k. 610v-611 Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
  • 339. "Artikuły z ziazdu jendrzeiowskiego ktory był nazaiutrz po weselu KJM [Zygmunta III z Anną Austriaczką] to iest 4 Juny [1592]" k. 610v-611 ślub odbył się 30.05, zjazd zwołany został na 1.06. ślub odbył się 30.05, zjazd zwołany został na 1.06. 340. "Vniuersał Mikołaja Zebrzydowskiego i Janusza Radziwiłła, Janowiec w obozie [7. 10. 1606]" k. 611 Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
  • 170. "Zygmunt III [...] król Polski, Warszawa 26. 11. 1619" k. 289
  • 171. "Respons na to pisanie królowi JeoM [Zygmuntowi III Jana Zbigniewa] Ossolińskiego woiewodi sendomirskiego [1619/1629]" k. 290
  • 172. "Copÿa literarum SRMtis [Sigismundi III] ad ordines Bohemiae, Warszawa 18. 10. 1619" k. 291
  • 173. "Responsum ordinem Bohemiae ad Poloniae regis [Sigismundi III] literas, [1619/1620]" k. 291v-293
  • 174. "Bethlen Gabor woiewoda siedmiogrodzki do Zygmunta III króla Polski, Warecz 01. 10. 1619" k. 293v-295
  • 175. "List [...] Zygmunt III] do Slęzakow o tęsz rebelią, Warszawa 16. 10. 1619" k. 295v-296
  • 176. "Copÿa literarum Trnsiluaniae principis [Bethlen Gabor] ad Skinder Passam, Pozonÿ [Bratysława] 04. 11. 1619" k. 297
  • 177. Dalszy ciąg walk Bethlena Gabora z Ferdynandem II], 1619" k. 297v-300
  • 178. "Przemowa [...] [Jakuba Sobieskiego marszałka poselskiego przy całowaniu ręki [...] Zygmunta III] na seimie walnym warszawskim w roku 1623 [24.04.]" k. 301-303
  • 179. "Dziękowanie tegosz [...] marszałka [Jakuba Sobieskiego] nomine panow posłow po wotach senatorskich [1623]" k. 303-305
  • 180. "Mowa [...] marszałka poselskiego [Jakuba Sobieskiego] przy czytaniu exorbitantÿ [1623]" k. 303-306
  • 181. "Exorbitantiae [1623]" k. 306-308
  • 182. "Respons [...] Zygmunta III] na podane puncta na seymie od [...] posłow za zdaniem senatu dany in Anno 1623" k. 308v-315
  • 183. "Respons o Warmÿą [1623]" k. 315v-317
  • 184. "Mowa [...] Jakuba Sobieskiego woÿewodzÿca lubelskiego na pogrzebie [...] Jana Carola Chodkiewicza woiewody wilenskiego wielkiego hetmana Wielkiego Xzięstwa Litewskiego w Ostrogu d. 16 Nouembris Anni Millesimi Sexcentesimi Vigesimi secundi" k. 317v-320
  • 185. "Tegosz [...] Jakuba Sobieskiego woyewodzica lubelskiego, starosti krasnostawskiego przemowa na seymie 1616 do JKM [Zygmunta III] gdi znowu był marszałkiem poselskim przy witaniu 27 January" k. 321-322
  • 186. "Tegosz przemowa o exorbitantiach tamze przed KJM [Zygmuntem III]" k. 322-323; na" k. 323v-324 ta sama mowa po raz drugi [??] [Diariusz sejmu warszawskiego 1626 r. zawierający m. in.]
  • 187. "Dziesięć postulata koła poselskiego die 11 February" k. 324v-329
  • 188. "Responsum krola JMci [Zygmunta III] na postulata" k. 329-331
  • 189. "Mowa do senatu in colloquio [Jakuba Sobieskiego] [1626]" k. 331-332
  • 190. "Rationes ac petita quibus RM [Sigismundus III] ex innata clementis et commiseratione inducta in neutralitatem consensit] [inną ręką] Friderico Curlandiae duci 1626" k. 334-336
  • 191. "Pacta neutralitatis" k. 336-337v
  • 192. "Justificatio condonationum neutralitatis inter [...] Curlandiae ducem et Sueticum initae ex consensu Regio" k. 337v-338
  • 193. "Responsum Regium ad haec petita per D. Vicecancellarium Regni [Stanislaum Łubieński] oretenus [??] datum" k. 339-340
  • 194. "Mowa za krolewiczem J. Mcią [Władysławem] do krola [...] Zygmunta III]" k. 340-341
  • 195. "List od Kozakow zaporowskich" k. 341v
  • 196. "Instrukcja do JKM [...] Zygmunta III] posłom naszym [...] Maximowi Chregorowiczowi, Sawie Burczewskiemu, Tilonowi Paskiewiczowi, Łukaszowi Krzystophowiczowi na se~ym warszawski wyprawionym w roku 1626 die 10 February w Kaniewie" k. 341v-343
  • 197. "Script podany od kola naszego in modum Constitucji o exorbitantiach panom senatorom" k. 343-344v
  • 198. "Manifestatio posłow koronnych po seymie 1626 vczyniona" k. 344v-345
  • 199. "Memoriale pro ciuitate Gedanensi" k. 345-345v
  • 200. "Ex Marchia" k. 345v-347 200a. Copya listu [...] Janusza Radziwiłła podczaszego W. Xtwa Litewskiego gdy mu KJM [Zygmunt III] dawał castelanię wilinską, Smielczyn 27.04. 1618" k. 347v 200b. Copya listu [...] Jerzego] Zbarawskiego podczaszego coronnego starosty pinskiego do xiędza Lesiowskiego [Jana Lesiewskiego] jezuity, gdi juspatronatus chciał reformowac [1619]" k. 348
  • 201. "Tegosz [Jerzego Zbaraskiego] po seymie 1626 tesz o P. Radziwile hetmanie litewskim [fragment]" k. 348v
  • 202. "Przemowa do [...] senatorow a naprzod do arcibiskupa gnieznienskiego [Bernarda Maciejowskiego] [IX. 1606]" k. 349-352
  • 203. "Koło babie o przyszłym nominacie krakowskim" k. 353-355 Satyra wierszowana
  • 204. Uchwała zjazdu województw wielkopolskich w Kole 14 lutego 1607 roku]" k. 356-361
  • 205. "Vniuersał rokoszowy na electią krola nowego w Lublinie wydany 11 Julii Anno 1607 Podp.: Janusz Radziwłł marszałek związku rokoszowego" k. 361v-362v
  • 206. "Vniuersał wtory rokoszowy na electią inszego pana pod Gliniany 05 Septembris 1607" k. 362v-364
  • 207. "Vniuersał krola JM [Zygmunta III], dan z obozu naszego pod Iłżą 10 lipca 1607" k. 365-367
  • 208. "Dekret wypowiedzenia posłuszenstwa Zygmuntowi III na rokoszu pod Jeziernią w obozie die 23 Juny Anno 1607" k. 367-368
  • 209. "Przyczyny wypowiedzenia posłuszenstwa Zygmuntowi krolewicowi szwedzkiemu Anno 1607 die Natiuitatis Joannis Baptistae [24.06.]" k. 369-374
  • 210. "Instructia krola [...] Zygmunta III] na seymiku w Proszowicach refferowana prez ! posła X. Henrika Firleia refferendarza coronnego 02 Augusti Anno 1607" k. 374-378
  • 211. "Legatia z Proszowicz, Kraków 02.08. 1607]" k. 378v-379
  • 212. "Poselstwo tureckiego cesarza [Achmeda I] 02 Augusti Anno 1607" k. 379-380 O wydanie Porcie wojewody Bogdana buntującego Kozaków
  • 213. "Słowa Salameta Hereia cara tatarskiego w obozie pod Smolenskim Anno 1611" k. 380-381 Zapewnienie o przyjaźni
  • 214. "Rota całowania chrestu synow boiarskich moskiewskich Władysławowi krolewicowi polskiemu etc. [05.08.] 1610" k. 381
  • 215. "Carstwo moskiewskie" k. 381v-390 Opis prowincji moskiewskich
  • 216. "Nagrobek Stanisława Stadnickiego [starosty zygwulskiego]" k. 390
  • 217. "Comput woyska chrzescijanskiego przeciw Turkom" k. 390v-391
  • 218. "Copia listu poselstwa tureckiego [w] Warszawie odprawione Anno 1614" k. 391-392 Skarga o napady kozackie
  • 219. [Fragment przepisów komu rozdawać urzędy od nr 14-33]" k. 393-394
  • 94. "Votum [Krzysztofa Mikołaja] Dorostaiskiego [Dorohostajskiego] marszałka nadwornego litewskiego" k. 179-180v
  • 95. "Woiewoda braczławsky [Janusz Zbaraski] interea przyiachał, ktory tak wotował" k. 180v-181
  • 96. "Respons przez [...] Pany Rady y rycerstwo koronne y WXLitewskiego na rokosz pod Sendomirzem zgromadzone [...] posłom KJM [Zygmunta III] dany 18 miesiąca sierpnia Anno Domini 1606" k. 182v-183
  • 97. "Instructia powiatu kowinskiego, Kowno 21.07. 1606 Podp.: Piotr Wiszgarth marszałek kowinski" k. 184
  • 98. "Drohickiego powiatu postanowienie, w zamku drohickim 13.07. 1606, podp.: Wociech Suchodolski postarości drohicki" k. 184v
  • 99. "Deputaci ad conscribendas exorbitantias [19.08. 1606]" k. 185
  • 100. "Jakub Sieniński woiewodzic podolski [19.08. 1606]" k. 185v-186
  • 101. "Mikolai Vhrowieczki starosta hełmski mowił te słowa do przemowcy Sieninskiego" k. 186
  • 102. "Stanisław Stadnicki [starosta zygwulski, 19.08. 1606]" k. 186v NB: Wszyscy zatym tumultuarie woiewodę krakowskiego prosili, aby hetmanstwo nad ludem rokoszowym na się wziął
  • 103. "Woiewoda krakowski [Mikołaj Zebrzydowski] na to tak odpowiedział [19.08. 1606]" k. 186v-187
  • 104. "Piotr Łaszcz do tey mowy [...] woiewody krakowskiego szeroką rzecz uczynił" k. 178v-188
  • 105. "Declaratia castellana woiniczkiego [Sebastiana Lubomirskiego]" k. 188-189
  • 106. "Declaratia castellana czechowskiego [Mikołaja Spytka Ligęzy], Dan ze stanowiska mego 19.08. 1606" k. 189-190
  • 107. "Declaratia castellana krakowskiego [Janusza Ostrogskiego] 21.08. 1606" k. 190-191
  • 108. "Mikołai Latalski tak zaczął [do hetmana Stanisława Żółkiewskiego]" k. 191-192
  • 109. "List hetmana polnego [Stanisława Żółkiewskiego] do rokoszu, Opatów 19.08. 1606" k. 192-193
  • 110. "Respons do rokoszu od zołnirzow quarcianych, Opatowiec 18.08. 1606" k. 193v-196
  • 111. "List do rokoszu X cardinałow [!] [Bernarda Maciejowskiego]" k. 196-197
  • 112. "Supplicatia slachtey podolskiey do rokoszu. Supplica slachcicow z pod Bara woiewodztwa podolskiego na wolny rozkaz pod Sendomirz do wielmoznych naszych Mciwych panow, pod Wiślicą 20.08. 1606" k. 197-199
  • 113. "Brzeskiego i inowłoczławskiego woiewodztw protestatia przeciw rokoszowi, Radziejów [23.08. 1606]" k. 199v-200v
  • 114. "Druga protestatia [województwa brzeskiego]" k. 200v-202
  • 115. "List KJMci [Zygmunta III] do rokoszu, Wiślica 23.08. 1606" k. 202v, 203
  • 116. "Woiewoda krakowski [Mikołaj Zebrzydowski 24.08. 1606]" k. 204-205
  • 117. "Castellan parnawski [Piotr Stabrowski] tak wotował" k. 205v
  • 118. "Puncta exorbitantiarum exorbitantiae na rokoszu proponowane [24.08. 1606]" k. 206-211
  • 119. Obrady rokoszu 25-28.08. 1606]" k. 211
  • 120. "List albo credens od koła wisliczkiego do rokoszu, Wislicza 23.08. 1606" k. 212 Dla kasztelana bydgoskiego Janusza Grzymałtowskiego i dla starosty warszawskiego Stanisława Zaliwskiego. Podp.: Adam Sieniawski podczaszy koronny, marszałek koła generalnego pod Wiślicą
  • 121. "Instructia [...] posłom od [...] senatorow y rycerstwa pod Wislicą zgromadzonego do koła rokoszowego pod Sendomirz zgromadzonego, 23.08. 1606" k. 212-213
  • 122. "Respons [...] panu bydgoskiemu [Januszowi Grzymułtowskiemu] y [...] staroscie warszawskiemu [Stanisławowi Zaliwskiemu] posłom [...] senatorow y inszych braciei przy krolu Je M na ten czas będących s kola generalnego rokoszowego pod Sendomirzem de 29 Augusti An. Dni. 1606" k. 213v-214
  • 122a. [????] Rokosz sub Anno Domini 1607 odprawowany. Po pogromie pod Przytykiem zaraz" k. 216-217 rejestr A-V z kilkunastu tylko hasłami
  • 123. "Jeo Mczi [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] y [...] Janusza] Radziwiłła [...] Szczęsnego] Herburta y inszych rozmowa po potrzebie pod Przytykiem v Jelze [w Iłży] nazaiutrz uczyniona, ok. 10.07. 1607]" k. 218 Skargi szlachty na króla i senatorów po klęsce pod Guzowem
  • 124. "Pan woiewoda [krakowski Mikołaj Zebrzydowski] oczu ucieraiącz z placzem do nich mowił [ok.06.07. 1607]" k. 218-219
  • 125. "W Jełzy [Iłży] po pogromie mowa panow zołnierzow rokoszowych 06 Julÿ Anno Dni 1607" k. 219
  • 126. "Jeo Mczi [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] mowa ucieraiącz oczy z płaczem [ok.06.07. 1607]" k. 220
  • 127. "Z Lublina 16 Julÿ Anno 1607" k. 221
  • 128. "Copia listu [...] pana krakowskiego [Janusza Ostrogskiego] do krola [...] Zygmunta III] y panow senatorow [1607]" k. 221-223
  • 129. "Refutatie niektorych constitutiei 1607" k. 223v-230v List jednego posła sejmowego o nowotnych konstytucyjach w roku 1607 publikowanych
  • 130. "Protestatia woiewodztwa łęczyckiego przeciw poborowi [1607] Podpisana 80 slachcicow rękoma" k. 230v
  • 131. "Z Krakowa nowinny [!] Julÿ 30 do senatora iednego [1607]" k. 230-231
  • 132. "Vniuersał rokoszowy po pogromie wydany, Lublin 11.07. 1607. Podpisany: Janusz Radziwiłł marszałek rokoszowego ziazdu" k. 231-232
  • 133. "Copia listu do panow zołnierzow y wszystkiego rycerstwa koronnego y WXL od rokoszan 11 Julÿ, Lublin 11.07. 1607 Podp.: Janusz Radziwłł marszałek koła koronnego imieniem wszystkiego rycerstwa" k. 232-233v
  • 341. "Pacta namowione miedzy KJM [Zygmuntem III] a [...] woiewodą krakowskim [Mikołajem Zebrzydowskim]. Conditie podane od KJM, [Janowiec 6. 10. 1606]" k. 611v Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
  • 342. "Respons [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego]" k. 611v Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
  • 343. "Poczyna się sprawa JeoMczi [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] z krolem [...] Zygmuntem III]" k. 612 - tekst przekreśl. Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
  • 344. Fragment listu Mikołaja Zebrzydowskiego do króla Zygmunta III]" k. 612 - tekst przekreślony Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
  • 345. "Colloquium regis Sigismundi terty cum cancellario Joanne Zamoyscio 1592 Anno Anonimi in vulgus [???] sparsum" k. 613-614 Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
  • 346. "Ciuile bellum Reipublicae perniciosissimum" k. 614v-619 Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
  • 347. "Mowa Rytwanskiego [Jana Rytwiańskiego woj. sandomierskiego] do krola Kazimierza [inną ręką] trzeciego [Jagiellończyka po 1490 roku]" k. 619v-620 Na ucisk ze strony starostów szczególnie Jana Kuropatwy, na zaborczość Litwy, która "Łuczko y onę wszystką obfitą krainę odieła, tymczasem oni" Zmudzi wielka część od krzyżaków wzięta zbroiami naszymi y krwią odięlismy y przywroczili, Brata twego Władisla Na ucisk ze strony starostów szczególnie Jana Kuropatwy, na zaborczość Litwy, która "Łuczko y onę wszystką obfitą krainę odieła, tymczasem oni" Zmudzi wielka część od krzyżaków wzięta zbroiami naszymi y krwią odięlismy y przywroczili, Brata twego Władislawa nie tylko na polskie ale y na węgierskie krolestwo wsadzili [1440 [...] oddai nam co Litwa za poblazaniem twoim pobrała, monety lekkiey bic przestań, fałszywą odrzuc, niezmiernym statiom miarę ustaw [...]"
  • 348. "[Mowa] Jakuba Niemoiewskiego na seymie Anno 1582" k. 620v-621v - brak końca wierszy 34 w druku Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
  • 349. [Uniwersał z rokoszu pod Sandomierzem], Sandomierz 8.09. 1606" k. 622-623 Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
  • 350. Uniwersał króla Zygmunta III z deklaracją wojewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego podaną in scriptis pod Janowcem, Janowiec 2. 10. 1606" k. 624 Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
  • 351. "Vniuersał [króla Zygmunta III] pod Janowcem ostatniei zgody, z obozu pod Janowcem 8. 10. 1606" k. 625 Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
  • 352. Uniwersał króla Zygmunta III spod Janowca], Janowiec 7. 10. 1606" k. 625v-627v Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
  • 353. "Votum [...] Andrzeia Lesczynskiego woiewody brzeskiego [1605]" k. 628-633 Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
  • 354. "Clemens Papa VIII [ad Sigismundum III Poloniae regem], Rzym 29.08. 1592" k. 633-634 Doszły papieża wiadomości o chęci Zygmunta wyjazdu z Polski i porzucenia królestwa Doszły papieża wiadomości o chęci Zygmunta wyjazdu z Polski i porzucenia królestwa
  • 355. "Fortuna picta triumphali curru insidens versus Moschouiam Aquila et tigride vecta manu tenens vexillum aureum quam personae circumstant infrascriptae" k. 634 Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
  • 356. "Sigismundus III Dei gratia marchio Mantuae [...] Datum in arceducali Pynczow [...] die 23 Marty Anno 1606" k. 524v-625 [???pomyłka !!!] Paszkwil na Zygmunta Myszkowskiego marszałka w. kor., ordynata pinczowskiego Paszkwil na Zygmunta Myszkowskiego marszałka w. kor., ordynata pinczowskiego
  • 23. "Echo o rokoszu" k. 62v-63 24. Satyra pospolite ruszenie a rokosz k. 64 "Dixit unus. Recte iudicate filii hominum [...] Krzyknął drugi: Nie chcę ja być winien tei krwie"
  • 25. "Consilium na tryumfie krakowskim przy wroceniu się KJM [Zygmunta III] z Janowca iemu dane, napisane Victoria" 16. 10. 1606 k. 65-66
  • 26. "Copia listu [...Hieronima] Jazłowieckiego do [...Stanisława] Stadnickiego", b.m.r. 24. 06. 1606 k. 67rv
  • 27. "Rescript na list [...] woiewody podolskiego [Hieronima Jazłowieckiego do Stanisława Stadnickiego]. b.m.r. 1606 k. 67v-69
  • 28. Zygmunt Myszkowski marsz.w.koronny do Mikołaja Zebrzydowskiego woj.krakowskiego, Pinczów 24. 11. 1606 k. 70-74
  • 29. "Copia listu albo supplicatiei od braciei woiewodztwa krakowskiego do Wielgopolskiei braciey", Kraków 17. 12. 1606 k. 74
  • 30. "Przemowa [...Przecława] Lanckoronskiego posła od rycerstwa sędomirskiego do krola [...Zygmunta III], b.m.d. 1606 k. 75
  • 31. "Respons od KJMczi dany" 1606 k. 75v-76
  • 32. "Gdyby KJM [Zygmunt III] na rokosz wezwany będącz stawić się nam nie chciał przyszłoby pro finali stą oratią Rytwanskiego do niego wyprawić w te słowa [1607]" k. 76v-77
  • 33. "Na pismo potwarzaiącze ludzi cnotliwe pod tytułem "Otosz tobie rokosz", wydane na ohyde rycerstwa na rokoszu będączego prawdziwa odpowiedz y krotka", [ok. IX 1606] k. 78-84
  • 34. "Przemowa [...] Andrzeia Miękiczkiego posła ziazdu krakowskiego na roki ziemskie do KJMczi [Zygmunta III] die XI Januarii Anno Dni 1607" k. 84-86
  • 35. "Historia ziazdu [...] Krakowian na roki pro die 11 January w Krakowie Anno 1607" k. 86v-88
  • 36. "Credens posłom od [...] Krakowian do [...] Sęndomierzan", Kraków 12. 01. 1607 k. 88rv
  • 37. "Copia listu od [...] Krakowian do [...] woiewody krakowskiego" [Mikołaja Zebrzydowskiego], Kraków 12. 02. 1607 k. 89
  • 38. "Votum Philopolitesa Prawdziczkiego pochwalaiące i stwierdzaiącze słowa [...] Stanisława Stadnickiego ze Żmigrodu starosty zygwulskiego ktoremi się pochlebniczy krolewscy obrazaiącz z napomnieniem iego y wszystkich innych cznotliwych do zaczętei statecznoczni" k. 89v-93r
  • 39. "De moderno statu Jesuitarum praesertim in Regno Hispaniae discursus breuis, Antuerpiae 15 Nouembris An.1606 missus" k. 93v
  • 40. "Trąba na pospolite ruszenie przeciw Jezuitom" k. 94-95v
  • 41. "Votum katolika iednego o Jezuitach. Pokazanie tego dowodne, że Jezuitowie na zgubę y zdrade są Rzeczompospolitym krzescianskim a mianowicie koronie polskiey" k. 95v-99
  • 42. "Intrata albo prowent KJM" [Zygmunta III] k. 99 43. "O moderowaniu artykułow Xiąże tractował nie o sądzeniu, gleiczie" k. 100 44. "Script podany od [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] in vim testamenti
  • 45. "Puncta listu od [...] arcybiskupa [Wojciecha Baranowskiego] de data 02 February z Krakowa KJM przysłanego, wczora czytany" k. 105
  • 46. "List o artykułach synodu lowickiego y odpor na nie z Piotrkowa 07 nowego lata 1607" k. 105v-107
  • 47. "Uniuersał ziazdu kolskiego die 14 February Anno 1607" k. 107v-112
  • 48. "Copia listu z ziazdu kolskiego od rycerstwa do [...] woiewody lęczyckiego [Adama Sędziwoja Czarnkowskiego], Koło 14. 02. 1607 k. 112
  • 49. "Copia listu z Lublina do woiewodztw wielgopolskich pod Koło zgromadzonych, Lublin 06. 02. 1607 k. 113
  • 50. "Exorbitantie zachodzące Rzeczpospolitą po rokoszu" k. 113v
  • 51. "Assertiones Hieronymi Vendromeni Spoletensis Sacrae Theologiae prezbytery et parochi ad Dominum Mauritium apud Venetos, quas de duce et auspice aduersus omnes Reipub.Venetae obtrectatores omnibus in locis, ubi saluus erit conductus publice et priuatim prout postulabitur, disputando defendendas suscipiet ac manifeste euincere conabitur [...] Ex Italico latino redditum publicatum et impressum Venetis Anno 1606" k. 114-115
  • 52. "Ad Pontificem Maximum Paulum V libellus supplex [1606-1607]" k. 116-117 W obronie zagrożonej przez papieża Wenecji, przeciw jezuitom, których nazywa "cancri tui jesuitae"
  • 53. "Copia listu [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] do [...] cardinała [Bernardo Maciejowskiego] y inszych" k. 117v-119
 • Proweniencja:
  • "Manuskrypt Stary. Xziega pisana w ktory rokosz za Ludwika krola pod Gliniany od JMX Buzynskiego officiała kaliskiego dany Władysławowi Rogalinskiemu" - [rkps]
  • "Konstanty Rogaliński" - [rkps]
  • "Wawrzyniec Rogaliński" - [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Chodkiewicz, Jan Karol (1560-1621)
  • Drohojowski, Jan Tomasz (1535-1605)
  • Kazimierz Jagiellończyk (król Polski ; 1427-1492)
  • Stadnicki, Stanisław (1551-1610)
  • Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586)
  • Zborowski, Samuel (?-1584)
  • Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572)
  • Sejmik kaliski 1606
  • Sejmik łęczycki 1606
  • Sejmik poznański 1606
  • Sejmik średzki 1606
  • Korespondencja dyplomatyczna 16-17 w.
  • Miscellanea 16-17 w.
  • Sylwa 17 w.
  • Listy polskie 16-17 w.
  • Mowy polskie 16-17 w.
  • Poezja okolicznościowa 16-17 w.
  • Poselstwa 17 w.
 • Uwagi:
  • Pismo różnych rąk; k. 4v, 31-32, 45v, 52v, 137r, 140v-141, 142v, 274r, 280-288,355v, 396v, 412v,423v, 426v, 437, 453v, 461, 482, 495-496r, 509, 516, 518v-519, 612v puste
  • Sylwa uzupełniana stopniowo materiałami, jakie wydawały się właścicielowi rękopisu godne zapisania. Wskazują też na to liczne wolne karty przeznaczone na uzupełnianie materiałów, do czego jednak nie doszło. Zasadnicza właściwie objętość rękopisu to rokosz Zebrzydowskiego. Na wielkie zainteresowanie właściciela rękopisu tym wydarzeniem wskazuje fakt, że po przytoczeniu wielu dokumentów na 140 kartach i napisaniu Finis rozpoczyna na nowo: Rokosz sendomirski [...] by powtórzyć te same dokumenty lub też dorzucić jeszcze nowe. Może też zmieniający się pisarze nie pamiętali już, co przedtem zostało wpisane.
  • Bardzo staranne zapisanie dokumentów mówiących o dawnych kapturach i rokoszach ma być prawdopodobnie uzasadnieniem prawnym również rokoszu Zebrzydowskiego, jak np. tzw. rokosz gliniański [nr 1], "wojna kokosza" pod Lwowem 1537 roku [nr 2, 63], kaptur nowiejski z 1439 roku, czyli konfederacja Spytka z Melsztyna w czasie ruchów husyckich w Czechach i w Polsce.
  • Rękopis wyjątkowo obszerny ma 5 warstw papieru różnego formatu i gatunku, pisany jest przez kilkunastu pisarzy na ogół dosyć starannie i czytelnie.
  • Na k. 216-217 próba stworzenia rejestru zawartości rękopisu, ale skończyła się na kilkunastu tylko hasłach
  • Na k. 142 zapiski: Faustum vtinam fortunatumque finem eiusque exitum habeat superi secundent; Si mihi contigerit casu hunc posuisse libellum, Noscas Woitaszkum nomen furis cauebo, Et decus nostrum faelicibus vtere fatis.
  • Bużyński, ofiarodawca rkpsu Władysławowi Rogalińskiemu, to prawdopodobnie Stanisław Bużeński zm. 5.04. 1692, kanonik gnieźnieński i krakowski, dziekan i oficjał warmiński, archidiakon kaliski, doktor obojga praw. Testamentem przekazał bogatą bibliotekę swoją częścią Akademii Krakowskiej, częścią OO jezuitom w Braniewie, pisma urzędowe zaś i znaczny zbiór listów dostały się do Archiwum kapituły warmińskiej. Z rękopisów jego pewna część przeszła zapewne od spadkobierców na własność biblioteki Załuskich, pomiędzy nimi osiem dzieł prawniczych, poetyckich i historycznych, a nadto rękopis bardzo ważny żywotów arcybiskupów gnieźnieńskich. (J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej. T. 1 Gniezno 1883 s. 114-119)
  • Władysław Rogaliński był kasztelanem nakielskim 1664-1667 (K. Niesiecki, Herbarz polski, T. 8, Lipsk 1841 s. 123-124). Był on dziedzicem na Smolicach, Czeluścinie i Zdziętawach w pow. krobskim, a więc wielkopolaninem (H. Czacki, Sławna [...] korona [...] Jadwiga z Mieszkowa Rogalińska, Poznań ok. 1652)
  • Następni właściciele to: Konstanty Rogaliński (1701-1768) oraz Wawrzyniec Rogaliński, brak jednak o nich bliższych danych
  • 28. Zygmunt Myszkowski [...] - NB: vide antecedentia supra fol. 16
  • 32. Gdyby JKM [...] - NB: Rytwiański = Prokop Pękosławski
  • 43. O moderowaniu [...] - NB: W górnej części karty: Testamentum przekreślone, chociaż Schmitt włącza ten tekst do testamentu
  • 276. Nieszczęsna duszo [...] - NB: Nad wierszem inną ręką Teraz mozesz iść do całowania ręki krola Jego Miłosci
 • Opracowania:
  • 154. Podane od krola [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 575-576, 580-581 częściowo druk.; Niemcewicz op. cit. T. 2 s. 100-103 częściowo druk. 153. Copia listu xiędza [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 550; Niemcewicz op. cit. T. 2 s. 100 151. Zdanie czyes [...] - druk: Czubek op. cit. T. 3 s. 428-430 148. Instructia [...] posłom [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 549 147. Copia responsu [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 547-548 146. Copia listu duchowienstwa [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 543-546 145. Genuina rectificatio [...] - druk: Czubek op. cit. T. 3 s. 384-393: Genuina revificatio calamitatis Poloniae 144. Artykuły ziazdu warszawskiego [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 88-94 w znacznie obszerniejszej relacji; Maciszewski op. cit. s. 143 143. Vniuersał kuiawski [...] - druk: Maciszewski op. cit. s. 136 142. Vniuersał deputaczki [...] - druk: Dworzaczek op. cit. s. 377-379 nr 144 141. [Piotr Ostrowski i Jan Wolski [...] - druk: Czubek op. cit. T. 3 s. 396-397 132. Vniuersał rokoszowy [...] - druk: Niemcewicz J. U. [??? dotąd nie cyt. ] s. 94; Schmitt op. cit. s. 534-535 129. Refutatie [...] druk: Rembowski op. cit. s. 181-191: List jednego posła sejmowego o nowotnych konstytucyjach w roku 1607 publikowanych 128. Copia listu [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 537 127. Z Lublina 15 July Anno 1607 - druk: Schmitt op. cit. s. 539 122. Respons [...] panu bydgoskiemu [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 305-307 121. Instructia [...] posłom [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 268-269; Schmitt op. cit. s. 299-300 obszerne omówienie i cytaty 119. [Obrady rokoszu 25-28.08. 1606] - druk: Rembowski op. cit. s. 71; Schmitt op. cit. s. 298-299 118. Puncta exorbitantiarum [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 287-294 116. Woiewoda krakowski [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 69-70 115. List KJMci [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 266-267 z datą 22.08. 1606 114. Druga protestatia [...] - druk: Maciszewski op. cit. s. 231, 278 113. Brzeskiego i inowłoczławskiego woiewodztw [...] - druk: Maciszewski op. cit. s. 230-231, 24.08. 1606 112. Supplicatia slachtey [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 287-288; Maciszewski op. cit. s. 278 111. List do rokoszu [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 61-62; Schmitt op. cit. s. 286-287 110. Respons do rokoszu [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 127-129 109. List hetmana polnego [...] - druk: Pisma Stanisława Żółkiewskiego op. cit. s. 468-471; Rembowski op. cit. s. 125-126 108. Mikołai Latalski [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 279-280 107. Declaratia castellana krakowskiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 57-58 106. Declaratia castellana czechowskiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 55 krótkie streszczenie 105. Declaratia castellana woiniczkiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 55 króciutkie streszczenie 104. Piotr Łaszcz [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 54-55 krótkie streszczenie; Schmitt op. cit. s. 274-275 obszerne omówienie 103. Woiewoda krakowski [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 53-54 w znacznie zmienionej formie; Schmitt op. cit. s. 272-274 również odmiennie 101. Mikolai Vhrowieczki [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 53 100. Jakub Sieniński [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 53 98. Drohickiego powiatu postanowienie [...] - druk: Maciszewski op. cit. s. 235 96. Respons przez [...] Pany Rady [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 263-265 95. Woiewoda braczławski[...] - druk: Rembowski op. cit. s. 51; Maciszewski op. cit. s. 285 94. Votum [...] Dorostaiskiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 51 częściowo; Schmitt op. cit. s. 257-258 93. [Wota wojewodów: krakowskiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 50-51; Schmitt op. cit. s. 254, 256 92. Declaratia castellana [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 254-255; Maciszewski op. cit. s. 280 91. Declaratia woiewody [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 254 90. Zdanie albo declaratia [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 49; Maciszewski op. cit. s. 276 89. Zdanie castellan [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 49 88a. [Obrady zjazu sandomierskiego [...] - druk: Maciszewski op. cit. s. 288 87. Instructia IchMci [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 45; Maciszewski op. cit. s. 238-239, 277 84. List woiewodztwa płoczkiego [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 247-249; Maciszewski op. cit. s. 278 83. Protestatia [...] - druk: Maciszewski op. cit. s. 275 82. Instructia posłow [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 269-270 81. List z ziemie dobrzynskiey [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 244; Maciszewski op. cit. s. 232 80. Declaratia castellana krakowskiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 42-45, 15.08. 1606 pod Pokrzywnicą; Schmitt op. cit. s. 242-244 omówienie i liczne cytaty 79. Poselstwo KJM [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 258-262; Schmitt op. cit. s. 234-239 szerokie omówienie i obszerne cytaty; zob. też Maciszewski op. cit. s. 275 78. List wierzący KJM [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 130 77. Confaederatia woiewodztw [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 234-235; Kutrzeba op. cit. s. 302-303 76. Respons KJMci [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 255-257 74. Protestatia rycerstwa [...] - druk: Maciszewski op. cit. s. 229 72. Protestatia [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 224-225; Dworzaczek op. cit. s. 310-311 71. Confaederatia albo vchwała [...] - druk: Dworzaczek op. cit. s. 305-308 70. Confaederatia albo kaptur [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 235-238; Schmitt op. cit. s. 342-345 omówienie 69. Kaptur Nowomieski [...] - druk: Jan Długosz, Dziejopis Polskich Ksiąg dwanaście [...] T. IV. ks. XI, XII, Krakow 1869 s. 562-565; [???] Prochaska, Konfederacja Spytka z Melsztyna, Lwów 1887 s. 84; zob. też E. Maleczyńska, Ruch husycki w Czechach i w Polsce, Warszawa 1959 s. 495-497
  • 230. [List Mikołaja Zebrzydowskiego [...] - druk Czubek op. cit. T. 2 s. 286 Rembowski op. cit. s. 119 229. [List Mikołaja żebrzydowskiego [...] - druk Czubek op. cit. T. 2 s. 285-286 Rembowski op. cit. s. 118-119 228. [List Mikołaja Zebrzydowskiego [...] - druk Czubek op. cit. T. 2 s. 282-285 z datą 27. 10. 1605 Rembowski op. cit. s. 116-118 227. [List Mikołaja Zebrzydowskiego [...] - druk Czubek op. cit. T. 2 s. 276-287 Rembowski op. cit. s. 110-116 226. [List Mikołaja Zebrzydowskiego [...] - druk Czubek op. cit. T. 2 s. 276 Rembowski op. cit. s. 110 225. [List Mikołaja Zebrzydowskiego [...] - druk Czubek op. cit. T. 2 [???] s. 272-275 Rembowski op. cit. s. 107-109 224. [List Mikołaja Zebrzydowskiego [...] - druk Czubek op. cit. T. 2 [???] s. 267-272 Rembowski op. cit. s. 102-107 223. Oratio [Mikołaja Zebrzydowskiego [...] - druk Czubek op. cit. T. 2 s. 266-267 Rembowski op. cit. s. 102 222. [List Mikołaja Zebrzydowskiego [...] - druk Czubek op. cit. T. 2 s. 265-266 Rembowski op. cit. s. 101-102 221. [Mikołaj Zebrzydowski Skrypt [...] - druk Czubek op. cit. T. 2 s. 264-265 Rembowski op. cit. s. 100-101 220. Comput wojska do Turek [...] - druk Ż. Pauli Pamiętniki o wyprawie chocimskiey R. 1621 Kraków 1853 s. 1-4 218. List poselstwa [...] - druk Niemcewicz op. cit. T. 3 s. 51 216. Nagrobek Stanisława Stadnickiego [...] - druk S. Starowolski Monumenta Sarmatarum [...] Kraków 1655 s. 783-784 Wł. Łoziński Prawem i lewem [...] T. 2 wyd. 5 Kraków 1957 s. 347-348 214. Rota całowania chrestu [...] - druk Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskiewiczów wyd. A. Sajkowski Wrocław 1961 s. 133-134 211. Legatia z Proszowicz [...] - druk Kutrzeba op. cit. s. 324-325 210. Instructia krola [...] - druk Kutrzeba op. cit. T. 1 s. 316-322 209. Przyczyny wypowiedzenia posłuszenstwa [...] - druk Czubek op. cit. T. 3 s. 349-357 autorstwa Jana Szczęsnego Herburta 208. Dekret wypowiedzenia posłuszenstwa [...] - druk Schmitt op. cit. s. 502-505 207. Vniuersał krola JM [...] - druk Schmitt op. cit. s. 355-356 206. Vniuersał wtory rokoszowy [...] - druk Schmitt op. cit. s. 535 205. Vniuersał rokoszowy [...] - druk Schmitt op. cit. s. 534-535 204. [Uchwała zjazdu [...] - druk Dworzaczek op. cit. T. 1 s. 335-343 203. Koło babie [...] - druk Maciejowski op. cit. T. 3. s. 171-176 202. Przemowa do [...] senatorow [...] - druk Czubek op. cit. T. 1 s. 106-114 189. Mowa do senatu [...] - druk Mowca polski op. cit. s. 324-326 186. Tegosz przemowa [...] - druk Mowca polski op. cit. s. 221-222 185. Tegosz [...] Jakuba Sobieskiego [...] - druk Mowca polski op. cit. s. 88-92 184. Mowa [...] Jakuba Sobieskiego [...] - druk Mowca polski [...] staraniem [...] Jana Pisarskiego [...] T. 1 Kalisz 1668 s. 31-39 183. Respons o Warmyą - druk Niemcewicz op. cit. s. 403-421 w języku łacińskim w wersji odmiennej 182. Respons [...] Zygmunta III [...] - druk Niemcewicz op. cit. s. 426-431 w rękopisie znacznie obszerniej 181. Exorbitantiae - druk Niemcewicz op. cit. s. 421-426 w nieco odmiennej wersji 180. Mowa [...] marszałka poselskiego [...] - druk Niemcewicz op. cit. s. 392-396 179. Dziękowanie tegosz [...] - druk Niemcewicz Zbiór pamiętników [...] op. cit. T. 6 s. 396-403 Swada polska i łacinska [...] przez Jana Ostrowskiego Daneykowicza [...] Lublin 1745 s. 237-239 178. Przemowa [...] Jakuba Sobieskiego [...] - druk J. U. Niemcewicz Zbiór pamiętników historycznych [...] T. 6 Lwów 1833 s. 383-391 177. [Dalszy ciąg walk Bethlena Gabora [...] - druk Piasecki Chronica gestorum in Europa [...] Amsterdam 1649 s. 322-323 Niemcewicz op. cit. T. 3 s. 129-131 176. Copya literarum [...] - druk Niemcewicz op. cit. T. 3 s. 131 Prochaska op. cit. s. 206 175. List [...] Zygmunta III [...] - druk A. Mosbach Wiadomości do dziejów polskich [...] Wrocław 1860 s. 266-268 z datą 18. 10. 172. Copya literarum SRMtis [...] - druk Prochaska op. cit. s. 190 171. Respons na to pisanie [...] - druk Niemcewicz op. cit. T. [???] s. 130 Zbigniew Ossoliński op. cit. s. 104 Prochaska op. cit. s. 388 170. Zygmunt III [...] - druk Niemcewicz op. cit. T. 2 s. 126-128 A. Prochaska Hetman Stanisław Żółkiewski Warszawa 1927 s. 387 167. Votum [...] Jana Zbigniewa] Ossolinskiego [...] - druk Zbigniew Ossoliński Pamiętnik wydał W. Kętrzyński Lwów 1878 s. 43-46 166. Przepraszanie po rokoszu [...] - druk Maciejowski op. cit. T. 3 s. 283-285 K. Mecherzyński Historia wymowy w Polsce T. 1. Kraków 1856 s. 575-577 165. Odpisz listu [...] - druk Schmitt op. cit. s. 576-577 164. Srzodky przez ktorebi [...] - druk Schmitt op. cit. s. 575 oraz 580-581 Niemcewicz op. cit. T. 2 s. 103 163. List od panow senatorow [...] - druk Schmitt op. cit. s. 573-575 161. Script [...] woiewody krakowskiego [...] - druk Schmitt op. cit. s. 562-563 160. Respons [...] woiewody krakowskiego [...] - druk Pisma Stanisława Żółkiewskiego op. cit. s. 384-385 Schmitt op. cit. s. 558-559 159. Copia listv [...] pana lwowskiego [...] - druk Pisma Stanisława Żółkiewskiego op. cit. s. 483-484 Schmitt op. cit. s. 556-557 z datą 20.03. 1607
  • 353. Votum [...] Andrzeia Lesczynskiego [...] - druk: A. Strzelecki, Sejm w r. 1605, Kraków 1921 s. 124-128, gdzie omówienie i liczne cytaty 352. [Uniwersał króla Zygmunta III [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 209-214 350. [Uniwersał króla Zygmunta III [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 219-221 349. [Uniwersał z rokoszu [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 198-205 w odmiennej wersji 348. [Mowa] Jakuba Niemoiewskiego [...] - druk: Acta Historica T. XI: sprawy wojenne króla Stefana Batorego [...] z lat 1576-1586 zebrał i wydał X. Ignacy Polkowski, Kraków 1887 s. 397-400 344. [Fragment listu [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 101-102, Lanckorona 10.07. 1604; Czubek op. cit. T. 2 s. 265-266 343. Poczyna się sprawa [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 100-101; Czubek op. cit. T. 2 s. 264-265 342. Respons [...] woiewody [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 319-320 Pacta namowione [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 319 340. Vniuersał Mikołaja Zebrzydowskiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 320 339. Artikuły z ziazdu [...] - druk: Niemcewicz op. cit. T. 1 s. 122-123; K. Lepszy op. cit. s. 349-353 338. Conditie z Ernestem [...] - druk: Niemcewicz op. cit. T. 1 s. 102; K. Lepszy, Rzeczpospolita Polska w dobie sejmu inkwizycyjnego [...] Krakow 1939 s. 50-53 337. Eho! [Na drugiego Myszkowskiego] - druk: Czubek op. cit. T. 1 s. 89 333. Stephanus rex [...] - druk: Ż. Pauli, Pamiętniki do życia i sprawy Samuela i Krzysztofa Zborowskich [...] Lwów 1846 s. XXXII; Stan. Broel-Plater op. cit. T. 2 s. 187; Albertrandi, Panowanie Henryka Walezjusza i Stefana Batorego [...] Kraków 1860 s. 99-100 w języku polskim oraz Ż. Pauli s. 186. W sprawie sporu o rok wygłoszenia tych słów zob: W. Zakrzewski, Stefan Batory [...] Kraków 1857 s. 35 332. Wielmożnym, vrodzonym [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 278-282 Przemowa [...] pana krakowskiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 282-283 329. List [...] pana krakowskiego [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 354-355 328. Vniuersał rokoszowy [...] - druk: Niemcewicz op. cit. T. 1 s. 46; Schmitt op. cit. s. 347 327. Vniuersał rycerstwa [...] - druk: Dworzaczek op. cit. s. 320-321 325. Mandat krolewski [...] - druk: Dworzaczek op. cit. s. 315-320 324. Kaptur wisliczky [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 235-238; Schmitt op. cit. s. 322-325 omówienie i obszerne cytaty 323. Artykuły rokoszowe [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 294 w znacznie poszerzonej i odmiennej wersji; Schmitt op. cit. s. 220-222 w odmiennej wersji Propositio canclerza [...] - druk: Scriptores op. cit. s. 8-14 320. Jeo Mczy pana conclerza [...] - druk: Scriptores op. cit. T. [???] s. 7 319. Marszałka poselskiego [...] - druk: Scriptores op. cit. T. 18 s. 4-7 318. Artykuły seimiku [...] - druk: Dworzaczek op. cit. s. 275-281 317. Votum [...] woiewody [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 49 316. Respons [...] Stanisława] Stadnickiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 152-155; Czubek op. cit. T. 2 s. 177-181v 315. Drugi list [...] - druk: Czubek op. cit. T. 2 s. 173-177 314. [List Stanisława Stadnickiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 150-152; Czubek op. cit. T. 2 s. 171-173 313. List [...] Hieronima Jazłowieckiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 149; Czubek op. cit. T. 2 s. 169-171 Literae magni ducis [...] - druk: P. Piasecki, Chronika gestorum [...] Kraków 1645 s. 221 310. Pasquillus na krola [...] a/ Rata [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 434-435; Czubek op. cit. T. 1 s. 41-42; Maciejowski op. cit. T. 3 Dodatki s. 271-272; b/Drugy [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 435-436; Czubek op. cit. s. 42-43; Maciejowski op. cit. s. 272; c/Drugi pasquillus [...] - druk: Maciejowski op. cit. s. 272-273; Czubek op. cit. T. 1 s. 360-361 309. Poselstwo z Lublina [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 239-243 znacznie obszerniej i w odmiennym ujęciu oraz oblata w grodzie lubelskim 15.07. 1606 s. 243-255 308. Votum [...] woiewody krakowskiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 33-35 w nieco odmiennej formie 307. Diariusz ziazdu lubelskiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 10-37: Proces zjazdu lubelskiego, na którym uchwalono rokosz; Schmitt op. cit. s. 152 ss 306. O praktykach pod Stężycą [...] - druk: Czubek op. cit. T. 2 s. 292-295 305. Reprotestatia panow Rad - druk: Dworzaczek op. cit. s. 291-297: Uchwała sejmiku nadzwyczajnego województw poznańskiego i kaliskiego w Srodzie 3 czerwca 1606 r. 304. Protestatia rycerstwa - druk: Dworzaczek op. cit. s. 298-301: Uchwała koła secesjonistów sejmiku nadzwyczajnego województw poznańskiego i kaliskiego w Srodzie 3 czerwca 1606 r. Vchwała albo protestatia [...] - druk: Dworzaczek op. cit. s. 281-284 299. Dictionarium [...] - druk: Czubek op. cit. T. 2 s. 78-80 z wielu odmiennymi hasłami 298. Rady Calymacha [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 365-368; M. Wiszniewski, Historia literatury polskiej [...] T. 3, Kraków 1841 s. 455-459; Zbiór pamiętników do dziejów polskich T. 1 wyd. Stan. Broel-Plater, Warszawa 1858 s. 30-31 w skrócie; Pszczółka krakowska, Kraków 1821 R. 2. Co do autorstwa zob: S. Estreicher: Rady Kallimacha. Studia z dziejów kultury polskiej, Warszawa 1949 s. 174 przypis oraz N. Korbut T. 2 s. 306 297. Anno 1605. Sumarius votum [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 95-96 294. Oratia Jeo KJM [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 98-100; Niemcewicz op. cit. T. 2 s. 12-14 293. Puncta instructionis [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 72-73; Niemceiwcz op. cit. T. 2 s. 7-8 [List Dymitra Iwanowicza Samozwańca [...] - druk: Niemcewicz op. cit. T. 2 s. 314-315 w jęz. polskim 286. Wypis z testamentu [...] - druk: Stanisław Krzystanowic, Polonia seu brevis descriptio statuum Regni [...] adiuncta testamentorum [...] Alterum Magni cancellarii Regni Poloniae, Moguncja 1606 s. 32-34 285. Oratia y uotum [...] - druk: Scriptores [...] op. cit. T. 18: diariusze sejmowe R. 1585 s. 365-387 280. Vniuersał [...] Zygmunta III [...] - druk: Maciszewski op. cit. s. 242-244 279. Vniuersał [...] Zygmunta III [...] - druk: Maciszewski, Polska a Moskwa 1603-1618 s. 242-243 274. Przeproszenie [...] Zygmunta III [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 589-590; Niemcewicz op. cit. s. 105-106 272. Przeproszenie [Jana Szczęsnego] Herburthowe [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 583-585; Maciejowski op. cit. s. 283-285; zob. nr 166 gdzie przeproszenie nastąpiło 1613 roku na sejmie konfederackim; Mecherzyński op. cit. s. 575-577 270. List pp hetmanow [...] - druk: Naruszewicz op. cit. T. 1 s. 249-253 269. [List Janusza Radziwiłła do senatu [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 589-600; Niemcewicz op. cit. T. 2 s. 105-106 268. [Respons senatorow [...] - druk: Naruszewicz op. cit. s. 253-257 267. [Poselstwo Henryka Firleja [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 585-586; Niemcewicz op. cit. s. 106 266. [Mowa Grądzkiego [...] - druk: Naruszewicz op. cit. T. 1 s. 245-248 265. [List Janusza Radziwiłła [...] - druk: Naruszewicz A., Historia Jana Karola Chodkiewicza [...] T. 1, Warszawa 1781 s. 242-245 264. Potym [...] Łaszcz Piotr [...] - druk: Niemcewicz op. cit. T. 2 s. 105 263. Mowa [...] woiewody krakowskiego [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 580-581; Niemcewicz op. cit. T. 2 s. 103 262. Expeditia krola [...] - druk: Pamiętniki S. i B. K. Maskiewiczów op. cit. s. 110-117; Pauli op. cit. s. 4-13 Podane od [...] króla Zygmuta III [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 575-576, 580-581; Niemcewicz op. cit. T. 2 s. 103 258. Protestatia poznanska [...] - druk: Dworzaczek op. cit. s. 375-377 255. Respons [...] arcybiskupa [...] - druk: Dworzaczek op. cit. s. 330-333 254. List ziazdu kolskiego [...] - druk: Dworzaczek op. cit. T. 1 s. 329-330 253. Na poselstwo Wielgiey Polsky [...] - druk: Czubek op. cit. T. 3 s. 185-195 252. Deklaratia [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 219-221 249. Assecuratia [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 320 pod tytułem: Attestatio 248. [Opisanie prawdziwe i porządne [...] - druk: Czubek op. cit. T. 3 s. 145-154; Rembowski op. cit. s. 136-143: List incerti authoris drugi w sprawach s pod Janowca oznajmujący [...] 247. Artykuły wislickie [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 308-310, jednak tylko jeden artykuł, dalszy ciąg s. 310-318 ma tytuł: Privilegium 246. Confederatis [???] wszech stanow [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 229-231 w odmiennym ujęciu 245. Respons krola [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 278-282 244. Artykuły [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 294-308 243. Puncta rokoszowe - druk: Rembowski op. cit. s. 287-294 242. Respons od [...] hetmana [...] - druk: Pisma Stanisława Żółkiewskiego op. cit. s. 468-472; Rembowski op. cit. s. 125-126 List do [...] pana lwowskiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 124-125; Pisma Stanisława Żółkiewskiego op. cit. s. 468-469 240. Respons przez [...] pany rady [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 263-265 239. Respons od [...] zołnierzow [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 128-129 238. Peroratio poselstwa JKM [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 258-262 236. Respons krola [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 255-257 235. Actum in castro Lublinensi [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 243-255 234. Na conclusią posłanie [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 33-35 w odmiennej wersji
  • 37. Copia listu [...] - druk: Kutrzeba op. cit. s. 308-309 36. Credens posłom [...] - druk: Kutrzeba op. cit. s. 309-310 35. Historia ziazdu [...] - druk: Kutrzeba op. cit. s. 310-313 34. Przemowa [...] - druk: Stan. Kutrzeba, Akta sejmikowe województwa krakowskiego T. 1 1572-1620, Kraków 1932 s. 304-308 33. Na pismo potwarzaiącze [...] - druk: Czubek op. cit. T. 2 s. 40-51 32. Gdyby KJM [...] - druk: Czubek op. cit. T. 2 s. 159-162 29. Copia listu [...] - druk: W. Dworzaczek, Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego T. 1 [1572-1632], Cz. 1 1572-1616, Poznań 1957 s. 322-323 28. [Zygmunt Myszkowski [...] - druk: Czubek op. cit. T. 2 s. 199-207 27. Rescript na list [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 157-160; Czubek op. cit. T. 2 s. 183-187 26. Copia listu [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 156-157; Czubek op. cit. T. 2 s. 182-183 25. Consilium na tryumfie [...] - druk: Czubek op. cit. T. 3 s. 181-185 - od str. 182 odrębny tytuł Compendium naprawy Rzeczypospolitej 23. Echo o rokoszu - drk: Rembowski op. cit. s. 439-441 ze znacznymi zmianami 21. Zygmunt Myszkowski [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 227-229; Protestacja pana Zygmunta Myszkowskiego, marszałka wielkiego koronnego, przeciwko panu woj. krak., na list od niego pisany nie aktykowana, ale tylko in lucem dana; Czubek op. cit. T. 2 s. 190-192, w obozie pod Janowcem 7 Octobris roku 1606 19. Rescript [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 144-148: w Zamościu 23. 10. 1606; Czubek op. cit. T. 2 s. 193-199: w Zamościu 21 Octobris 1606 18. Rosprawa Jąnowieczka [...] - druk: Czubek op. cit. T. 3 s. 145-154; Opisanie prawdziwe i porządne traktatow pod Janowcem, Dan z pod Janowca w Wolej 8 Octobris 1606 17. [Dialog prawego syna [...] - druk: Czubek op. cit. T. 1 s. 63-65, I-II 1606 16. [Beatus Vir] - druk: Czubek op. cit. T. 1 s. 101, czas powstania 09. 1606 15. Sequitur [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 447-450: scripta 8 Novembris A. D. 1606; Czubek op. cit. s. 51-56 w jęz. pol. z podaniem Szczęsnego Kryskiego jako autora 14. Respons na artykuły [...] - druk: J. Maciszewski, Wojna domowa w Polsce (1606-1609) [...] Cz. I. Od Stężycy do Janowca. Wrocław 1960 s. 322 13. [List [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 119-123; Czubek op. cit. s. 287-291 12. [List [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 118-119; Czubek op. cit. s. 285-286 11. [List [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 116-118; Czubek op. cit. s. 282-285 10. [List [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 107-116; Czubek op. cit. s. 276-282 9. [List [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 110; Czubek op. cit. s. 276 8. [List [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 107-110; Czubek op. cit. s. 272-275 7. [List [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 105-107; Czubek op. cit. s. 270-272 6. [List [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 102-105; Czubek op. cit. s. 267-270 5. [List M. Zebrzydowskiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 101-102; Czubek op. cit. s. 265-267 4. [List Mikołaja Zebrzydowskiego [...] - druk: A. Rembowski, Rokosz Zebrzydowskiego [...] Warszawa 1893 s. 100-101; Czubek, Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, T. 2. Proza, Krakow 1918 s. 264-265 2. Contiones [...] - druk: Scriptores Rerum Polonicarum [...] T. 4, Kraków 1878: Stanislai Gorski Conciones in maximo totius Regni Poloniae conuentu apud Leopolim de republica habitae A. D. MDXXXVII, wyd. W. Kętrzyński, Archiwum Komisji Historycznej, T. 1 s. 1-74 Rokosz polski [...] - druk: A. Kołudzki, Thron oyczysty abo pałac wiernosci [...] Poznań 1707 s. 80-81; Rokosz Glinanski z manuskryptu domu Ichmościow Panów Granowskich wypisany do druku w R. 1788 podany k. nlb. 5; zob. też: J. A. Załuski, Specimen historiae Polonae criticae animadversionibus in Hist. Ludovici Polon. et Hung. regis ab Augustino Koludzki descriptam [...] vulgo Rokosz ad Gliniany An. 1381 [...] indissolubilibus argumentis refellitur, et merum nugamentum pronuntiatur

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 0 @ $a pol $a lat
 • 130 0 . $a Materiały
 • 245 0 0 $a [Materiały do panowania króla Zygmunta III z czasów 1605-1626, głównie rokoszu Zebrzydowskiego 1605-1608, fragmenty obrad sejmowych 1613, 1615, 1623, 1626, sprawy Betlen Gabora i Czech, przyznanie prawa neutralności Fryderykowi księciu kurlandzkiemu 1626 oraz varia od Stefana Batorego do Władysława IV króla Polski].
 • 246 1 @ $a Nieszczęsna duszo pełna nieprawości $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a Myśl wesoła niestroskana Serce zdrowe nie łatane [...] $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a Pan to wielki kto na stronie [...] $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a Czui, nie spi Zygmuncie trzeci $i [Inc.]
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 17 w.
 • 300 $a 635 k. $c 31x20 cm
 • 340 $d Rkps $e Deski, skóra biała tłoczenia, 17 w. znaczne uszkodzenia
 • 500 $a Pismo różnych rąk; k. 4v, 31-32, 45v, 52v, 137r, 140v-141, 142v, 274r, 280-288,355v, 396v, 412v,423v, 426v, 437, 453v, 461, 482, 495-496r, 509, 516, 518v-519, 612v puste
 • 500 $a Sylwa uzupełniana stopniowo materiałami, jakie wydawały się właścicielowi rękopisu godne zapisania. Wskazują też na to liczne wolne karty przeznaczone na uzupełnianie materiałów, do czego jednak nie doszło. Zasadnicza właściwie objętość rękopisu to rokosz Zebrzydowskiego. Na wielkie zainteresowanie właściciela rękopisu tym wydarzeniem wskazuje fakt, że po przytoczeniu wielu dokumentów na 140 kartach i napisaniu Finis rozpoczyna na nowo: Rokosz sendomirski [...] by powtórzyć te same dokumenty lub też dorzucić jeszcze nowe. Może też zmieniający się pisarze nie pamiętali już, co przedtem zostało wpisane.
 • 500 $a Bardzo staranne zapisanie dokumentów mówiących o dawnych kapturach i rokoszach ma być prawdopodobnie uzasadnieniem prawnym również rokoszu Zebrzydowskiego, jak np. tzw. rokosz gliniański [nr 1], "wojna kokosza" pod Lwowem 1537 roku [nr 2, 63], kaptur nowiejski z 1439 roku, czyli konfederacja Spytka z Melsztyna w czasie ruchów husyckich w Czechach i w Polsce.
 • 500 $a Rękopis wyjątkowo obszerny ma 5 warstw papieru różnego formatu i gatunku, pisany jest przez kilkunastu pisarzy na ogół dosyć starannie i czytelnie.
 • 500 $a Na k. 216-217 próba stworzenia rejestru zawartości rękopisu, ale skończyła się na kilkunastu tylko hasłach
 • 500 $a Na k. 142 zapiski: Faustum vtinam fortunatumque finem eiusque exitum habeat superi secundent; Si mihi contigerit casu hunc posuisse libellum, Noscas Woitaszkum nomen furis cauebo, Et decus nostrum faelicibus vtere fatis.
 • 500 $a Bużyński, ofiarodawca rkpsu Władysławowi Rogalińskiemu, to prawdopodobnie Stanisław Bużeński zm. 5.04. 1692, kanonik gnieźnieński i krakowski, dziekan i oficjał warmiński, archidiakon kaliski, doktor obojga praw. Testamentem przekazał bogatą bibliotekę swoją częścią Akademii Krakowskiej, częścią OO jezuitom w Braniewie, pisma urzędowe zaś i znaczny zbiór listów dostały się do Archiwum kapituły warmińskiej. Z rękopisów jego pewna część przeszła zapewne od spadkobierców na własność biblioteki Załuskich, pomiędzy nimi osiem dzieł prawniczych, poetyckich i historycznych, a nadto rękopis bardzo ważny żywotów arcybiskupów gnieźnieńskich. (J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej. T. 1 Gniezno 1883 s. 114-119)
 • 500 $a Władysław Rogaliński był kasztelanem nakielskim 1664-1667 (K. Niesiecki, Herbarz polski, T. 8, Lipsk 1841 s. 123-124). Był on dziedzicem na Smolicach, Czeluścinie i Zdziętawach w pow. krobskim, a więc wielkopolaninem (H. Czacki, Sławna [...] korona [...] Jadwiga z Mieszkowa Rogalińska, Poznań ok. 1652)
 • 500 $a Następni właściciele to: Konstanty Rogaliński (1701-1768) oraz Wawrzyniec Rogaliński, brak jednak o nich bliższych danych
 • 500 $a 28. Zygmunt Myszkowski [...] - NB: vide antecedentia supra fol. 16
 • 500 $a 32. Gdyby JKM [...] - NB: Rytwiański = Prokop Pękosławski
 • 500 $a 43. O moderowaniu [...] - NB: W górnej części karty: Testamentum przekreślone, chociaż Schmitt włącza ten tekst do testamentu
 • 500 $a 276. Nieszczęsna duszo [...] - NB: Nad wierszem inną ręką Teraz mozesz iść do całowania ręki krola Jego Miłosci
 • 520 $a 1. "Rokosz polski za krola Ludwika albo pospolite ruszenie pod Glinianami na przyazd krolewsky z Wengier 1379 y na pokaranie zdraycow czego kronikarze zamilczeli" k. 2-4
 • 520 $a 2. "Contiones in maximo totius Poloniae conuentu apud Leopolim de Republica habitae Anno Domini MDXXXVIII [!]" k. 8-29
 • 520 $a 3. "Przemowa albo witanie [...] Mikolaia Mieleckiego na ten czas woiewody podolskiego krola polskiego Stefana Batorego, na ktorego nie pozwalaiacz widząc go iusz in gubernatione Regni te przemowe na seimie torunskim in anno 1577 [!] vczinil" k. 30 Poczyna się sprawa [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] z królem [...Zygmuntem III] Anno 1604
 • 520 $a 4. List Mikołaja Zebrzydowskiego do Zygmunta III] k. 33
 • 520 $a 5. List M. Zebrzydowskiego do Zygmunta III], Lanckorona 19. 07. 1604 k. 33-34
 • 520 $a 6-9. List jak wyżej, b.m.r.1604 k. 34-38
 • 520 $a 10. List jak wyżej, Sokal 06. 08. 1605 k. 38-40
 • 520 $a 11. List jak wyżej, Lanckorona 27. 10. 1606 k. 40v-42
 • 520 $a 12. List jak wyżej, Skawina 28. 02. 1606 k. 42rv
 • 520 $a 13. List jak wyżej. Respons na poselstwo t~aky, b.m.r. 1606] k. 42v-45
 • 520 $a 14. "Respons na artykuły vmoderowane y podane krolowy [...Zygmuntowi III] pod Sendomirzem na rokoszu Anno Domini 1606 die Mensis" k. 46-48 Odpowiedź w 51 punktach w formie satyrycznej
 • 520 $a 15. "Sequitur commiseratio sine commemoratione vel Passio Domini nostri Sigismundi III Regis Poloniae secundam seruum eius fidelem subditum Domino suo compatientem. In illo tempore 30 July dixi [????] rex senatoribus suis [...] - 49-50
 • 520 $a 16. Beatus Vir k. 51
 • 520 $a 17. Dialog prawego syna z ojczyzną k. 51-52r
 • 520 $a 18. "Rosprawa Janowieczka [...] woiewody krakowskiego y Xcia Radzywiłła [Janusza] podczaszego litewskiego z KJM [Zygmuntem III], b.m.r. 1606 k. 53-57
 • 520 $a 19. "Rescript [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] na script [...] marszałka koronnego publiczny [Zygmunta Myszkowskiego]" k. 57-60
 • 520 $a 20. List z Russej, b.m.r. 12. 11. 1605 k. 60v Sprawa zabójstwa Jana Tomasza Drohojowskiego referendarza koronnego,starosty przemyskiego, zmarłego wskutek ciężkich ran zadanych w starciu z wojskiem Stanisława Stadnickiego starosty zygwulskiego
 • 520 $a 21. "Zygmunt Myszkowski marszałek koronny, w obozie pod Janowcem roku 1606 07 października" k. 61 22. List do woiewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego, b.m.r. k. 62 Przeciwko działaniu rokoszowemu Zebrzydowskiego
 • 520 $a 134. "Copia listu [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] po pogromie [do rokoszan], Pliszczyn 14.07. 1607" k. 233v-234
 • 520 $a 135. "Copia listu do castellana iednego [1607]" k. 234
 • 520 $a 136. "Sigismundus Rakoczy, Testimonium patribus Societatis fictae Jhesu ex Hungaria relegatis, Kolszwar 26.06. 1607" k. 235
 • 520 $a 137. "Protestatia niektorych senatorow przeciw wydrukowanym constitutiom, Kraków 24.08. 1607" k. 235v-236
 • 520 $a 138. Przemowa [...] Zaręmby grabowskiego starosty do KJMci [Zygmunta III], Sieradz [1607]" k. 236v-239
 • 520 $a 139. "Instructia KJMczi [Zygmunta III] na seimik deputacki sieradzki [...] Adamowi Walewskiemu dworzaninowi JKMczi, skarbnikowi sieradzkimu dana w Krakowie dnia 28 miesiąca sierpnia Ao 1607" k. 239-243v
 • 520 $a 140. "Vniuersał woiewodztwa sieradzkiego [1607]" k. 243v-344v
 • 520 $a 141. Piotr Ostrowski i Jan Wolski]. Vniuersał rokoszowy pod Warszawą dwu slachcicow, Warszawa 27.08. 1607" k. 244v-245
 • 520 $a 142. "Vniuersał deputaczki woiewodztwa wielgopolskiego, podp.: Christostoph Przyiemski marszałek koła rycerskiego, Sroda 11.09. "1607" k. 245v-246
 • 520 $a 143. "Vniuersał kuiawski, Radziejów 08.08. 1607" k. 246v-248
 • 520 $a 144. "Artykuły ziazdu warszawskiego in Anno 1607 mense Octobre od rokoszanow krolowi Jeo Mczi [Zygmuntowi III] podane" k. 248
 • 520 $a 145. "Genuina rectificatio calamitatis Poloniae [po 15.08. 1607]" k. 248v-254
 • 520 $a 146. "Copia listu duchowienstwa w Piotrkowie zgromadzonego od [przekr.] do panow rokoszan pod Warszawą będączych, Piotrków 12. 10. 1607" k. 254-255
 • 520 $a 147. "Copia responsu panow rokoszan duchowienstwu, Warszawa 18. 10. 1607 Podp.: Zygmunt Niszczycki marszałek ziazdu rycerstwa pod Warszawą" k. 256-257
 • 520 $a 148. "Instructia [...] posłom do Jeo Mczi Xa cardinała arcybiskupa gnieznienskiego [Bernarda Maciejowskiego] z ziazdu warszawskiego posłanym [...] Jerzemu Krzykowskiemu y [...] Florianowi Chocinskiemu, pod Warszawą 18. 10. 1607, podp.: Zygmunt Nisczycki marszałek na ten czas ziazdu pod Warszawą" k. 257-258
 • 520 $a 149. "Copia listu [...] pana krakowskiego [Janusza Ostrogskiego] do [...] xiędza cardinała [Bernarda Maciejowskiego], Ostróg 04. 11. 1607" k. 258 O uspokojeniu kraju po rokoszu
 • 520 $a 150. "Odpis na list [...] pana krakowskiego [Janusza Ostrogskiego] Jeo Mczi xiędza cardinała [Bernarda Maciejowskiego], Kraków 20. 11. 1607" k. 258v-259v W sprawie jak wyżej
 • 520 $a 151. "Zdanie o czyes o uspokoienia tych motus [II-III 1608]" k. 259v-260v
 • 520 $a 152. "Copia listu [...] Xiędza cardinałowego do [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] w Wilowie 23. 10. 1607" k. 260v-261 O pośrednictwie w uspokojeniu kraju
 • 520 $a 153. "Copia listu xiędza cardinałowego [Bernarda Maciejowskiego] do [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] rozny od offertow z Piotrkowa uczynionych, bm.01. 11. 1607" k. 261-262 Acta ziazdu podwarszawskiego in Octobre i z Novembre Anno 1607
 • 520 $a 154. "Podane od krola Jeo Mczi [Zygmunta III] sposoby do przyęcia w łaskę [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego]
 • 520 $a 155. "Assecuratia krolewska [...] woiewodzie krakowskiemu [Mikołajowi Zebrzydowskiemu] dana 21. 10. [1607]" k. 264
 • 520 $a 156. "Incommoda transactiei podwarszawskiei gdzieby słabo staneła [1607]" k. 264v
 • 520 $a 157. "List KJMczi [Zygmunta III] do senatora iednego, Kraków 23. 12. 1607" k. 264v-265 Po Trzech Królach pod Lublinem "ludzie ci swawolni pod chorągiew się skwapiwszy sposobiaią się przeciwko nam [...]"
 • 520 $a 159. "Copia listv [...] pana lwowskiego [Stanisława Żółkiewskiego] do [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego], Kamionka 20. 12. 1607" k. 267
 • 520 $a 160. "Respons [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] na list [...] pana lwowskiego [Stanisława Żółkiewskiego], Stężyca 31. 12. 1607" k. 267-268
 • 520 $a 161. "Script [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] do wszystkiey slachtey koronney, [inną ręką: 08.01. 1608 z Stężycy]" k. 268-269
 • 520 $a 162. "Copia listv od [...] pana krakowskiego [Janusza Ostrogskiego] do senatorów wielkopolskich, Ostróg 02.02. 1608" k. 269-270 Zapewnia o staraniach w sprawie uspokojenia Rzeczypospolitej
 • 520 $a 163. "Copia listu od panow senatorow do [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego], Kraków 04.05. 1608" k. 270v-271v
 • 520 $a 164. "Srzodky przez ktorebi [...] woiewoda krakowski do laski JeoKM [Zygmunta III] miał przisc od [...] senatorow moderowane y podane [1608]" k. 272-273
 • 520 $a 165. "Odpis listu [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] do [...] senatorow, Zamość 11.05. 1608" k. 273
 • 520 $a 166. "Przepraszanie po rokoszu JKMci [Zygmunta III] uczynione od [...] Szczęsnego Herburta z Dobromila 1613 na confaederackym seymie co go ieno 03 niedziele były [28.02-02.04. 1613]" k. 274v-275
 • 520 $a 167. "Votum [...] Jana Zbigniewa] Ossolinskiego woiewodi sendomirskiego na seymie [II-III] 1615" k. 275v-277
 • 520 $a 168. "List [...] Jerzego Ossolińskiego canclerza koronnego [...] arguendo libertatem senatoriam [...] panu Krystophie ze Bnina Opalinskym woiewodzie poznanskym 1644-to" k. 278 Oskarża go o zbytnie krytykowanie spraw dworu królewskiego
 • 520 $a 169. "Respons [...] woiewody poznanskiego staropolskiego [Krzysztofa Opalińskiego Jerzemu Ossolińskiemu kanclerzowi koronnemu], Bratian 12.05. 1644" k. 278v-279 Tłumaczy się z zarzutów i mówi, że ma prawo jako senator głosiś swoje zdanie, co nie znaczy, że jest "Malcontentem albo rokoszaninem". Przeciwny jest wojnie ze Szwecją i wspomaganiu Danii. O rebellii czeskiey węgierskiey. Phaldsgrawski sląski przeciw cesarzowi [inną ręką] Fryderykowi wtoremu 1619 na co iest list [...] woiewodi sendomirskiego [Jana Zbigniewa Ossolińskiego] do KJM polskiego [Zygmunta III] aby się obyczaynie w tę woynę zauagał. Bo był pirwy krol JM deliberatorias takie wszystkim senatorom posłał ut sequitur:
 • 520 $a 54. "Universału kolskiego approbatia na iuridice poznanskiey" k. 119v-120, Poznań 06. 03. 1607
 • 520 $a 55. "Rozmowa syna z matką" k. 120-124
 • 520 $a 56. "Examen nonnullorum articulorum in pseudo conuentu ad Sendomiriam congregato tumultualiter promulgatorum" k. 125-129v
 • 520 $a 57. "Reces ziazdu sieradskiego", Sieradz 23. 03. 1607 k. 129v-130
 • 520 $a 58. "Poselstwo od [...] senatorow y rycerstwa woiewodztwa sieradskiego na ten czas pod Sieradz zgromadzonych [...] posłom naszym Gerzemu Radoszewskiemu Pozy podkomorzemu wielunskiemu, Piotrowi Wężykowi łowczemu sieradskiemu, Hieronimowi y Adrianowi Konopniczkim, Adamowi Waliszewskiemu podskarbiemu sieradskiemu, Adrianowi Wolskiemu, Stanisławowi Puszkarzewskiemu, Mikołaiowi Stokowskiemu, Piotrowi Masławskiemu, Piotrowi Zdrowskiemu, Janowi Zawoiskiemu [...] obywatelom woiewodztwa poznańskiego i kaliskiego za vniuersałem kolskim pod Sieradz zgromadzonych posłanym dane dnia 20 marcza roku ninieiszym 1607" k. 130-131
 • 520 $a 59. "Respons [...] radnych y rycerstwa woiewodztw wielgopolskich, ktorzy się pod Sieradz według vniuersału kolskiego zgromadzili w roku ninieiszym 1607", Sieradz 21. 03. 1607 k. 131v-134
 • 520 $a 60. "List na seymik srzedski do wielgopolskich, Sieradz 23. 03. 1607" k. 134
 • 520 $a 61. "Uniuersał ziazdu sendomirskiego, Iwaniska 18. 03. 1607" k. 134v-135v
 • 520 $a 62. "Uniuersał ziazdu pod Lwowem [...] senatorom y wszystkiego rycerstwa, Lwów 02. 03. 1607" k. 135v-136v "Anno Millesimo Quingentesimo Trigesimo Octauo"
 • 520 $a 63. "Sacra Regia Magestas cum turbatoribus Reipublicae ex conuenticulo concionabuli facti. Actum Petricouiae in conuentione generali Sabbatho ante Dominicam Inuocauit proximo [09. 03.] Anno Domini Millesimo Quingentesimo Trigesimo Octauo dnis assessoribus pro tunc judicio presidentibus" k. 137v-140 Rokosz Sendomirski na ziezdzie lubelskim Roku Panskiego uchwalony 1606 [inną ręką:] Sprzydaniem history o Samuelu Zborowskim 1579"
 • 520 $a 64. Diariusz rokoszu 06-12. 08. 1606 pod Sandomierzem, Koło pod Pokrzywnicą k. 143-147
 • 520 $a 65. Janusza Radziwiłła marszałka zjazdu rokoszowego "List do hetmana polnego [Stanisława Żółkiewskiego] w te słowa, z rokoszu pod Sandomierzem 12. 08. 1606" k. 147v-148
 • 520 $a 66. "Instructia do zołnierzow quarcianych [1606]" k. 148rv
 • 520 $a 67. "Artikuły albo ustawa rokoszowa, Sandomierz 12. 08. 1606" k. 148v-149
 • 520 $a 68. "Confaederatia rokoszowa, Sandomierz 12. 08. 1606" k. 149-150
 • 520 $a 69. "Kaptur Nowomieski, Nowe Miasto [...] in conuentione Generali Anno Domini 1439 die Dominico 10 S. Crucis in Maio: Spytek z Melsztyna, Jakub Przekora kasztelan czechowski" k. 150
 • 520 $a 70. "Confaederatia albo kaptur wisliczky", Wiślica 12. 09. 1606 k. 150v-152
 • 520 $a 71. "Confaederatia albo uchwała iachania na rokosz na ziezdzie we Srzedzie 08 July od ricirstwa woiewodztw poznanskiego y kaliskiego ustanowiona Anno Domini 1606" k. 152v-153
 • 520 $a 74. "Protestatia rycerstwa przeciw tey vchwale, Jachym Wierusz Stoleczki marszałek koła rycerskiego" k. 155v-156
 • 520 $a 75. "Druga protestatia do akt grodzkich piotrkowskich, Jan Potworowski skarbnik kaliski, Aleksander Zaremba z Kalinowy" k. 156v-157
 • 520 $a 76. "Respons KJMci [Zygmunta III] panom posłom ziazdu lubelskiego do KJMci posłanym dany w Krakowie 30 dnia czerwca Roku Pańskiego 1606" k. 157-158
 • 520 $a 77. "Confaederatia woiewodztw krakowskiego, Pokrzywnica w niedzielę przed Wniebowzięciem Panny Mariei [13.03.] Anno Dni 1606" k. 158-159
 • 520 $a 78. "List wierzący KJM [Zygmunta III] posłom dany albo Credens do rokoszu: Kraków 06.08. "1606" k. 159v-160
 • 520 $a 79. "Poselstwo KJM [Zygmunta III] do rokoszu" k. 160-163
 • 520 $a 80. "Declaratia castellana krakowskiego [Janusza Ostrogskiego]" k. 163-164v
 • 520 $a 81. "List z ziemie dobrzynskiey, Lipno 20.07. 1606, Bartosz Helnicki chorąży ziemi dobrzyńskiej, Paweł Smażewski marszałek zjazdu lipinskiego, Tobiasz Arciszewski" k. 164-165
 • 520 $a 82. "Instructia posłow woiewodztw lęczyckiego, Radom 07.08. 1606" k. 165 Zawiadamiają o wysłaniu delegatów na zjazd pod Sandomierzem, instrukcję podpisało 1000 osób
 • 520 $a 83. "Protestatia przeciwko rokoszowi. Actum in castro Lanciciensi Sabbato ipso die festo Natiuitatis Sancti Joannis Baptistae [24.06.] Anno Domini 1606" k. 166-167
 • 520 $a 84. "List woiewodztwa płoczkiego do rokoszu, Raciąż 14.07. 1606" k. 168 Podp.: Stanisław Krasiński wojewoda płocki, Andrzej Mostowski marszałek
 • 520 $a 85. "List powiatu czerskiego do rokoszu, Skarzyszew 02.08. 1606" k. 168
 • 520 $a 86. "Vniuersał woiewody ruskiego na złożenie seimiku wisnienskiego, Lwów 05.07. 1606, podp. Stanisław Gulski ziem ruskich wojewoda, barski etc starosta" k. 169
 • 520 $a 87. "Instructia IchMci panom posłom naszym na ziazd sendomirsky dana 31 Julÿ Anno Domini 1606" k. 169v-171v
 • 520 $a 88. "Vniuersał wisliczki. Sigismundus III, Wiślica 16.08. 1606" k. 171v-172v
 • 520 $a 88a. [Obrady zjazdu sandomierskiego 17-18.08. 1606]" k. 172v-174
 • 520 $a 89. "Zdanie castellan krakowskiego [Janusza Ostrogskiego] w obozie moim 18.08. 1606" k. 174-175
 • 520 $a 90. "Zdanie albo declaratia woiewody sieradzkiego [Aleksandra Koniecpolskiego, 18.08. 1606]" k. 175-176
 • 520 $a 91. "Declaratia woiewody lubelskiego [Gabriela Tęczyńskiego 18.08. 1606]" k. 176
 • 520 $a 92. "Declaratia castellana wislickiego [Andrzeja Tęczyńskiego 18.08. 1606]" k. 176v-177v
 • 520 $a 93. Wota wojewodów: krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego], rawskiego [Zygmunta Drudzinskiego], kasztelanów: żarnowskiego [Feliksa Słupeckiego]. inowłodzkiego [Marcina Sierakowskiego], parnawskiego [Piotra Stabrowskiego], 18.08. 1606" k. 178-179
 • 520 $a 252. "Deklaratia [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] pod Janowcem w obozie 07. 10. 1606" k. 473
 • 520 $a 253. "Na poselstwo Wielgiey Polsky przi liscie [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] taka sie informacia dała" k. 475-482
 • 520 $a 254. "List ziazdu kolskiego do [...] cardinala [Bernarda] Macieiowskiego arcibiskupa gnieznienskiego, Koło 12.02. 1607" k. 483-485v
 • 520 $a 255. "Respons [...] arcibiskupa [Bernarda Maciejowskiego, Uniejów 14.02. 1607]" k. 484-485, brak kilku wierszy zakończenia
 • 520 $a 256. "Vniuersał rokoszowy spod Jędrzeiowa Anno Aprylis 26 dnia Podp.: Janusz Radziwiłł marszałek ziazdu i Stanisław Morski" k. 486-488
 • 520 $a 257. "Dezideratia po seymie pod Warszawą w obozie rokoszowym przy wsi Jeziorney dnia 24 czerwca 1607" k. 488v-489
 • 520 $a 258. "Protestatia poznanska, Poznań 23.08. 1607" k. 489v-490
 • 520 $a 259. "Protestatia [...] senatorow przeciwko seymowi, Kraków 24.07. 1607" k. 491-492
 • 520 $a 260. "Actum in arce cziechanowiensi feria sexta ipso die festo Sancti Bartolomei Apostoli [24.08.] Anno Domini Millesimo sexcentesimo septimo" k. 492-493 Oblata zjazdu rycerstwa ziemi ciechanowskiey w obronie ojczyzny
 • 520 $a 261. "Podane od [...] krola Zygmunta III] sposoby od przyięcia w łaskę pana woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego]" k. 494
 • 520 $a 262. "Expeditia krola [...] polskiego Zygmunta 3 na woine do Moskwy Ao 1609" k. 496v-498 Krotka kronika od 19.08-20.09. oraz wykaz wojska biorącego udział w ekspedycji]
 • 520 $a 263. "Mowa [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] do [...] Zygmunta III] w senacie d. 6 Juny 1608 w Krakowie na konwokaciey" k. 498-499
 • 520 $a 264. "Potym [...] Łaszcz Piotr, Kraków 14.06. 1608" k. 499 Mowa przepraszająca króla Zygmunta III
 • 520 $a 265. List Janusza Radziwiłła podczaszego WXLo przesłany przez Grądzkiego na konwokację w Krakowie 14.06. 1608]" k. 500-501v
 • 520 $a 266. Mowa Grądzkiego do senatorów po przeczytaniu listu Janusza Radziwiłła 1608]" k. 501v-503
 • 520 $a 267. Poselstwo Henryka Firleja biskupa przemyskiego, referendarza koronnego do Janusza Radziwiłła podczaszego koronnego WXL z konwokacji w Krakowie 07? VI 1608]" k. 503-504
 • 520 $a 268. Respons senatorow na poselstwo Grądzkiego]" k. 504-506v
 • 520 $a 269. [List Janusza Radziwiłła do senatu po poselstwie Henryka Firleja, Stara Wieś 15.06. 1608]" k. 506v
 • 520 $a 270. "List pp hetmanow [Jana Karola Chodkiewicza] do senatu [1608]" k. 507-508
 • 520 $a 271. "Sejmu w roku 1612/1613? [capitula deliberationum: 1. Quae subsidia belli ducendi; 2. Quis modus gerendi eiusdem; 3. Qualis ordinatio prouinciarum bello captarum" k. 510-511
 • 520 $a 272. "Przeproszenie [Jana Szczęsnego] Herburthowe w roku 1612 po seymie" k. 512
 • 520 $a 273. "Confaederatia riczerstwa expeditiey moskiewskiey od kylku lath w Moskwie będączego a za odjachaniem Jeo Kr. M. pod regimentem hetmana WXLith [...] Jana Carola Chotkiewicza zostawionego" k. 513
 • 520 $a 274. "Przeproszenie [...] Zygmunta III] podczaszego WoXa Lith [...] Janusza Radziwiłła w roku 1612" k. 514
 • 520 $a 275. "Respons od [...] Zygmunta III] Januszowi Radziwiłłowi podczaszemu WXLitt. przez [...] Lwa Sapiehę canclerza WoXaLith. uczyniony" k. 514v
 • 520 $a 276. "Nieszczęsna duszo pełna nieprawości" k. 514v Pełna występków, pełna wszystkich złości [...] [28 wierszy]
 • 520 $a 277. "Fortunne lata" k. 515 Myśl wesoła niestroskana Serce zdrowe nie łatane [...] [26 wierszy]
 • 520 $a 278. "Conditia szlachecka" k. 515v Pan to wielki kto na stronie Dość ma na swoim zagonie [...] [64 wierszy]
 • 520 $a 279. "Vniuersał [...] Zygmunta III] do wszystkiego riczerstwa oddany na granicznej WoXaLithewskiego, Warszawa 20.04. 1612" k. 517-518
 • 520 $a 280. "Vniuersał [...] Zygmunta III] do wszystkych obywatelow tak Corony Polskiey iako y WoXaLitto [brak końca] [1612]" k. 519v O buncie wojska w Moskwie, opuszczeniu hetmana i zawiązaniu konfederacji
 • 520 $a 281. "Literae [sultani Achmedi I] ad imperatorem [Austriae Rudolphum II], Konstantynopol 1604" k. 522 Pogróżki najazdu na Austrię wojskiem "tam pedestres quam eque stres ineffabili et inaudita multitudine" [...]
 • 520 $a 282. "List [sułtana Achmeda I] do krola polskiego [Zygmunta III], Konstantynopol 1604?" k. 522v-523 Pogróżki napadu, jeśli nie dotrzyma "przyjacielstwa"
 • 520 $a 283. "Przekład listu tureckiego do pana canclerza [Jana Zamoyskiego] 1605?" k. [????] O utrzymaniu przyjaźni
 • 520 $a 284. "Odpis pana canclerza [Jana Zamoyskiego] do naiwyszszego baszszy [????] na ten list, Zamość 22.05. 160 Potwierdza odbiór lstu do króla
 • 520 $a 285. "Oratia y uotum [...] Christopha Zborowskiego na seimiku w Pruszowicach [Proszowicach] Anno Domini 158 quarto" k. 525-539
 • 520 $a 286. "Wypis z testamentu [...] canclerza y hetmana [Jana Zamoyskiego]" k. [????]
 • 520 $a 287. "Pasquillus omnium Parisiensis vrbis templorum valuis affixus Anno Dni 1605 27 May eiusdem anni Heidelbergae primum visus. Aduertite ciues ! [???]" k. 541 288. "Heidelbergae ad amicum Anno 1605 mense Julio" k. 541v-542 Wiadomości polityczne z różnych krajów Europy
 • 520 $a 289. "Stephanus Boczkai diuinae misericordiae princeps Transsyuaniae Moldauiae et Valachiae dominus totius Vungariae et vicinarum partium Silesiae et Styriae religionis evangelicae assertor et defensor fidelis Turcici Imperii tributarius et abiuratus Jesuitarum et Pontificiorum [...] tylko tytuł" k. 542
 • 520 $a 290. "Piramis Parysiensis" k. 542-544 Inskrypcje na piramidzie paryskiej
 • 520 $a 291. List Dymitra Iwanowicza Samozwańca do Karola Sudermańskiego] b. m. r. [1605]" k. 544v-545
 • 520 $a 292. List Dymitra Iwanowicza do króla Zygmunta III?], Moskwa 25. 11. 1605" k. 545 Donosi "ysz Gerzy krolik kartalinsky Azy miedzy Kapyskiem a Czarnym morzem wiary krzesciansky y siebie y krolestwo swoie nam temi czasy dobrowolnie poddał [...]"
 • 520 $a 293. "Puncta instructionis ad conuenticula particularia Ao 1606" k. 545v-546 Siedem punktów: napady tatarskie, opatrzenie Inflant, zapłata żołnierzom, przyjaźń z Moskwą, swawole żołnierskie, gromadzenie wojska w sprawach prywatnych
 • 520 $a 294. "Oratia Jeo KJM [Zygmunta III] na seimie warszawskim [7.03. - 18.04.] Anno 1606 [inną ręką] JeoMci pana Piotra Goraiskiego" k. 546-549
 • 520 $a 295. "Przemowa slachcica polskiego do JKM [Zygmunta III] w Warszawie na seymie Ao 1606 20 Marty" k. 549v-550v
 • 520 $a 296. "Do [...] senatorow, do [...] panow posłow, do ziazdu stężyckiego [1606]" k. 550v-552
 • 520 $a 297. "Anno 1605. Sumarius votum hetmanskiego w Bełzie canclerza wielkiego Jana Zamoyskiego" k. 552-554v
 • 520 $a 298. "Rady Calymacha Włocha ktorą dawał Olbrychtowi krolowi na zepsowanie wolnosci slacheczki" k. 553v-554v
 • 520 $a 299. "Dictionarium Latino-Pollonicum siue Callepinus nouus" k. 554v-555
 • 520 $a 300. "Namowa seymiku proszewskiego ktorą sobie obiecali wypełnicz y miasto artykułow na seim walny warszawski one spisali a pod czasem seimu ziachać się pod Warszawę die 9 Aprilis Anno 1606 z tych przyczyn" k. [???]
 • 520 $a 301. "Vchwała albo protestatia poznanska, Poznań we srzodę przed Swiątkami [10.05.] 1606" k. 556v-557v, brak podpisów
 • 520 $a 302. Uchwała sejmiku łęczyckiego wysłania posłów na zjazd do Lublina na dzień 4 czerwca 1606]" k. 558
 • 520 $a 303. "Epitaphium Sigismundi Augusti Regis Poloniae defuncti" k. 558 Jest to paszkwil na Zygmunta Augusta
 • 520 $a 304. "Protestatia rycerstwa" k. 558v-559
 • 520 $a 305. "Reprotestatia panow Rad" k. 560-563
 • 520 $a 306. "O praktykach pod Stężycą dopiro tylko in parabolis odkrytych" k. 563v-565
 • 520 $a 307. "Diariusz ziazdu lubelskiego 5-16.06. [1606] w w skrócie" k. 565v-573v
 • 520 $a 308. "Votum [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego 13.06.] Ao 1606" k. 573v-575v
 • 520 $a 309. "Poselstwo z Lublina do krola [...] Zygmunta III], Lublin 5.06. 1606" k. 575v-576
 • 520 $a 310 a "Pasquillus na krola [...] Zygmunta III]" k. 576v-577 a/Rata gore: Czui, nie spi Zygmuncie trzeci
 • 520 $a 310. "b/ Drugy. Tymczasem krolowi podrzucono" k. 577
 • 520 $a 310. "c/ Drugi pasquillus o krolu y o radzie iego" k. 577-578
 • 520 $a 311. "Literare magni ducis exercituum Joannis Zamoscy ad Clementem [VIII] Papam de secundis nuptys Sigismundi III regis. Datum [Zamość] 14.03. 1605" k. 578-579v Klemens VIII zmarł 5.03. 1605
 • 520 $a 312. Jan Zamoyski hetman wielki koronny do papieża Pawła V [Zamość], 20.08. 1605" k. Dziękuje papieżowi za gratulacje z okazji zdobycia Wardensten [Weissenstein? Biały Kamień]. Błędna jest data wysłania listu, gdyż Zamoyski już wtedy nie żył, zmarł 3.06. 1605 roku
 • 520 $a 313. "List [...] Hieronima Jazłowieckiego woiewody podolskiego do Stanisława Stadnickiego starosty zygwulskiego, Jazłowiec 24.06. 1606" k. 580-581
 • 520 $a 314. List Stanisława Stadnickiego do Hieronima Jazłowieckiego], Wojutycze [1606]" k. 580v-581v
 • 520 $a 315. "Drugi list [...] woiewody podolskiego [Hieronima Jazłowieckiego] do [...] Stanisława] Stadnickiego z Łańcuta, 6.08. [1606]" k. 581v-583 NB: Plura de hac materia uidebis uel inuenies in hoc libro supra et Myszkoy marsalci cum Zebridouio
 • 520 $a 316. "Respons [...] Stanisława] Stadnickiego [Hieronimowi Jazłowieckiemu 1606]" k. 583v-585v
 • 520 $a 317. "Votum [...] woiewody sieradzkiego [Aleksandra Koniecpolskiego] na rokoszu pod Sendomirzem die 18 Augusti [1606]" k. 585v-586
 • 520 $a 318. "Artykuły seimiku srzedskiego poznanskiego y kaliskiego woiewodztw die 9 Februarii An. 1606 zgromadzonych" k. 586-588v - brak punktów 35-38
 • 520 $a 319. "Marszałka poselskiego [Stanisława Pękosławskiego] Przemowa seimu warszawskiego Anno 1585" k. 589-590
 • 520 $a 320. "JeoMczy pana conclerza [Jana Zamoyskiego] odpowiedz [imieniem króla Zygmunta III]" k. 590 321. "Propositio canclerza [Jana] Zamoyskiego" k. 590-593
 • 520 $a 322. "Respons [...] Piotrowi Stabrowskiemu castellanowi pernanskiemu od rycerstwa na petita od Rzeczypospolitey dany, Brześć 10.07. 1606" k. 593. 323 [????]
 • 520 $a 323. "Artykuły rokoszowe [pod Sęndomirzem uchwalone]" k. 594-595
 • 520 $a 324. "Kaptur wisliczky albo confederatia, Wislica 12.09. 1606" k. 595v-597
 • 520 $a 325. "Mandat krolewski na poroczki kaliskie przyniesiony pro die 2 Octobris Anno 1606 - Actum in castro Calisiensi feria secunda post Festum Sancti Michaelis Archangeli proxima Anno Dni Millesimo sexcentesimo sexto, Dan w Wislicy dnia XXV miesiąca septembra Roku Pańskiego MDCVI" k. 579v-601v
 • 520 $a 326. "Staroscie y posłowi dozywotniemu chełmskiemu" k. 602 Na spracowane koło poselską robotę Opoczni sobie doma poiednai się z cnotą [...] 35 wierszy]
 • 520 $a 327. "Vniuersał rycerstwa w Kaliszu na poroczkach zgromadzonego pro die 2 Octobris, Kalisz w poniedziałek po S. Michale [2. "10.] Anno Dni Millesimo Sexcentesimo Sexto. Podp. Stanisław Zaremba z Kalinowy" k. 602-603
 • 520 $a 328. "Vniuersał rokoszowy, Sandomierz 20.09. 1606" k. 603-604
 • 520 $a 329. "List [...] pana krakowskiego [Janusza Ostrogskiego] do Ich Mci pod Sandomierz, Nowe Miasto 19.09. [1606]" k. 604
 • 520 $a 330. List rokoszan spod Sandomierza do Janusza Ostrogskiego 09. 1606]" k. 604v Podziękowanie za starania o "vspokoienie iei i naprawę praw y wolnosci naszych spolnych [...]"
 • 520 $a 331. "Przemowa [...] pana krakowskiego [Janusza Ostrogskiego] do koła [...] po odprawieniu posłow rokoszowych" k. 604v-605
 • 520 $a 332. "Wielmożnym, vrodzonym y slachetnym dygnitarzom vrzędnikom y stanu rycerskiego ludziom pod Sendomirz zgromadzonym [...] Zygmunt III. Dan w Wislicy 16 dnia miesiąca września [1606]" k. 605v-607v
 • 520 $a 333. "Stephanus rex in comitiis Toruniensibus ad nuncios terrestres [19. 10. -29. 11. 1576]" k. 608 "Non in caula sed homo liber natus sum [...]"
 • 520 $a 334. "Ad senatum equitesque Polonos [Sigismundus Rex Poloniae], Warsouie Ao 1588" k. 608 "Avdierunt D. V. propositionem nostram, audierunt vota DD. Senatorum ex quibus intelligi potuerunt quid hoc tempore expediat Reipublicae"
 • 520 $a 335. "Anno fundationis Romae 642" k. 609 Wojny Rzymian z Jugurtą [+ 104], z czego wnioski moralne: "Biada krolestwu temu, w ktorym naiduje się, ze dobrzy od złych rozeznawani nie bywaią" [...] i wiele innych wskazań 336. "Digna memoria et frequenti consideratione sententys quatuor philosophorum qui a rege quodam accersiti ad reddendas causas calamitatum [...] quae in regno suo incidebant eas in hunc modum non minus argute quam uere explicabant" k. 609v Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
 • 520 $a 337. "Eho ! [Na drugiego Myszkowskiego]" k. 610 Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
 • 520 $a 338. "Conditie z Ernestem o krolestwo przez Gustauum [Brahe?] comitem et Lambertum [W]raderem narodu szwetskiego [1589]" k. 610v-611 Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
 • 520 $a 339. "Artikuły z ziazdu jendrzeiowskiego ktory był nazaiutrz po weselu KJM [Zygmunta III z Anną Austriaczką] to iest 4 Juny [1592]" k. 610v-611 ślub odbył się 30.05, zjazd zwołany został na 1.06. ślub odbył się 30.05, zjazd zwołany został na 1.06. 340. "Vniuersał Mikołaja Zebrzydowskiego i Janusza Radziwiłła, Janowiec w obozie [7. 10. 1606]" k. 611 Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
 • 520 $a 170. "Zygmunt III [...] król Polski, Warszawa 26. 11. 1619" k. 289
 • 520 $a 171. "Respons na to pisanie królowi JeoM [Zygmuntowi III Jana Zbigniewa] Ossolińskiego woiewodi sendomirskiego [1619/1629]" k. 290
 • 520 $a 172. "Copÿa literarum SRMtis [Sigismundi III] ad ordines Bohemiae, Warszawa 18. 10. 1619" k. 291
 • 520 $a 173. "Responsum ordinem Bohemiae ad Poloniae regis [Sigismundi III] literas, [1619/1620]" k. 291v-293
 • 520 $a 174. "Bethlen Gabor woiewoda siedmiogrodzki do Zygmunta III króla Polski, Warecz 01. 10. 1619" k. 293v-295
 • 520 $a 175. "List [...] Zygmunt III] do Slęzakow o tęsz rebelią, Warszawa 16. 10. 1619" k. 295v-296
 • 520 $a 176. "Copÿa literarum Trnsiluaniae principis [Bethlen Gabor] ad Skinder Passam, Pozonÿ [Bratysława] 04. 11. 1619" k. 297
 • 520 $a 177. Dalszy ciąg walk Bethlena Gabora z Ferdynandem II], 1619" k. 297v-300
 • 520 $a 178. "Przemowa [...] [Jakuba Sobieskiego marszałka poselskiego przy całowaniu ręki [...] Zygmunta III] na seimie walnym warszawskim w roku 1623 [24.04.]" k. 301-303
 • 520 $a 179. "Dziękowanie tegosz [...] marszałka [Jakuba Sobieskiego] nomine panow posłow po wotach senatorskich [1623]" k. 303-305
 • 520 $a 180. "Mowa [...] marszałka poselskiego [Jakuba Sobieskiego] przy czytaniu exorbitantÿ [1623]" k. 303-306
 • 520 $a 181. "Exorbitantiae [1623]" k. 306-308
 • 520 $a 182. "Respons [...] Zygmunta III] na podane puncta na seymie od [...] posłow za zdaniem senatu dany in Anno 1623" k. 308v-315
 • 520 $a 183. "Respons o Warmÿą [1623]" k. 315v-317
 • 520 $a 184. "Mowa [...] Jakuba Sobieskiego woÿewodzÿca lubelskiego na pogrzebie [...] Jana Carola Chodkiewicza woiewody wilenskiego wielkiego hetmana Wielkiego Xzięstwa Litewskiego w Ostrogu d. 16 Nouembris Anni Millesimi Sexcentesimi Vigesimi secundi" k. 317v-320
 • 520 $a 185. "Tegosz [...] Jakuba Sobieskiego woyewodzica lubelskiego, starosti krasnostawskiego przemowa na seymie 1616 do JKM [Zygmunta III] gdi znowu był marszałkiem poselskim przy witaniu 27 January" k. 321-322
 • 520 $a 186. "Tegosz przemowa o exorbitantiach tamze przed KJM [Zygmuntem III]" k. 322-323; na" k. 323v-324 ta sama mowa po raz drugi [??] [Diariusz sejmu warszawskiego 1626 r. zawierający m. in.]
 • 520 $a 187. "Dziesięć postulata koła poselskiego die 11 February" k. 324v-329
 • 520 $a 188. "Responsum krola JMci [Zygmunta III] na postulata" k. 329-331
 • 520 $a 189. "Mowa do senatu in colloquio [Jakuba Sobieskiego] [1626]" k. 331-332
 • 520 $a 190. "Rationes ac petita quibus RM [Sigismundus III] ex innata clementis et commiseratione inducta in neutralitatem consensit] [inną ręką] Friderico Curlandiae duci 1626" k. 334-336
 • 520 $a 191. "Pacta neutralitatis" k. 336-337v
 • 520 $a 192. "Justificatio condonationum neutralitatis inter [...] Curlandiae ducem et Sueticum initae ex consensu Regio" k. 337v-338
 • 520 $a 193. "Responsum Regium ad haec petita per D. Vicecancellarium Regni [Stanislaum Łubieński] oretenus [??] datum" k. 339-340
 • 520 $a 194. "Mowa za krolewiczem J. Mcią [Władysławem] do krola [...] Zygmunta III]" k. 340-341
 • 520 $a 195. "List od Kozakow zaporowskich" k. 341v
 • 520 $a 196. "Instrukcja do JKM [...] Zygmunta III] posłom naszym [...] Maximowi Chregorowiczowi, Sawie Burczewskiemu, Tilonowi Paskiewiczowi, Łukaszowi Krzystophowiczowi na se~ym warszawski wyprawionym w roku 1626 die 10 February w Kaniewie" k. 341v-343
 • 520 $a 197. "Script podany od kola naszego in modum Constitucji o exorbitantiach panom senatorom" k. 343-344v
 • 520 $a 198. "Manifestatio posłow koronnych po seymie 1626 vczyniona" k. 344v-345
 • 520 $a 199. "Memoriale pro ciuitate Gedanensi" k. 345-345v
 • 520 $a 200. "Ex Marchia" k. 345v-347 200a. Copya listu [...] Janusza Radziwiłła podczaszego W. Xtwa Litewskiego gdy mu KJM [Zygmunt III] dawał castelanię wilinską, Smielczyn 27.04. 1618" k. 347v 200b. Copya listu [...] Jerzego] Zbarawskiego podczaszego coronnego starosty pinskiego do xiędza Lesiowskiego [Jana Lesiewskiego] jezuity, gdi juspatronatus chciał reformowac [1619]" k. 348
 • 520 $a 201. "Tegosz [Jerzego Zbaraskiego] po seymie 1626 tesz o P. Radziwile hetmanie litewskim [fragment]" k. 348v
 • 520 $a 202. "Przemowa do [...] senatorow a naprzod do arcibiskupa gnieznienskiego [Bernarda Maciejowskiego] [IX. 1606]" k. 349-352
 • 520 $a 203. "Koło babie o przyszłym nominacie krakowskim" k. 353-355 Satyra wierszowana
 • 520 $a 204. Uchwała zjazdu województw wielkopolskich w Kole 14 lutego 1607 roku]" k. 356-361
 • 520 $a 205. "Vniuersał rokoszowy na electią krola nowego w Lublinie wydany 11 Julii Anno 1607 Podp.: Janusz Radziwłł marszałek związku rokoszowego" k. 361v-362v
 • 520 $a 206. "Vniuersał wtory rokoszowy na electią inszego pana pod Gliniany 05 Septembris 1607" k. 362v-364
 • 520 $a 207. "Vniuersał krola JM [Zygmunta III], dan z obozu naszego pod Iłżą 10 lipca 1607" k. 365-367
 • 520 $a 208. "Dekret wypowiedzenia posłuszenstwa Zygmuntowi III na rokoszu pod Jeziernią w obozie die 23 Juny Anno 1607" k. 367-368
 • 520 $a 209. "Przyczyny wypowiedzenia posłuszenstwa Zygmuntowi krolewicowi szwedzkiemu Anno 1607 die Natiuitatis Joannis Baptistae [24.06.]" k. 369-374
 • 520 $a 210. "Instructia krola [...] Zygmunta III] na seymiku w Proszowicach refferowana prez ! posła X. Henrika Firleia refferendarza coronnego 02 Augusti Anno 1607" k. 374-378
 • 520 $a 211. "Legatia z Proszowicz, Kraków 02.08. 1607]" k. 378v-379
 • 520 $a 212. "Poselstwo tureckiego cesarza [Achmeda I] 02 Augusti Anno 1607" k. 379-380 O wydanie Porcie wojewody Bogdana buntującego Kozaków
 • 520 $a 213. "Słowa Salameta Hereia cara tatarskiego w obozie pod Smolenskim Anno 1611" k. 380-381 Zapewnienie o przyjaźni
 • 520 $a 214. "Rota całowania chrestu synow boiarskich moskiewskich Władysławowi krolewicowi polskiemu etc. [05.08.] 1610" k. 381
 • 520 $a 215. "Carstwo moskiewskie" k. 381v-390 Opis prowincji moskiewskich
 • 520 $a 216. "Nagrobek Stanisława Stadnickiego [starosty zygwulskiego]" k. 390
 • 520 $a 217. "Comput woyska chrzescijanskiego przeciw Turkom" k. 390v-391
 • 520 $a 218. "Copia listu poselstwa tureckiego [w] Warszawie odprawione Anno 1614" k. 391-392 Skarga o napady kozackie
 • 520 $a 219. [Fragment przepisów komu rozdawać urzędy od nr 14-33]" k. 393-394
 • 520 $a 94. "Votum [Krzysztofa Mikołaja] Dorostaiskiego [Dorohostajskiego] marszałka nadwornego litewskiego" k. 179-180v
 • 520 $a 95. "Woiewoda braczławsky [Janusz Zbaraski] interea przyiachał, ktory tak wotował" k. 180v-181
 • 520 $a 96. "Respons przez [...] Pany Rady y rycerstwo koronne y WXLitewskiego na rokosz pod Sendomirzem zgromadzone [...] posłom KJM [Zygmunta III] dany 18 miesiąca sierpnia Anno Domini 1606" k. 182v-183
 • 520 $a 97. "Instructia powiatu kowinskiego, Kowno 21.07. 1606 Podp.: Piotr Wiszgarth marszałek kowinski" k. 184
 • 520 $a 98. "Drohickiego powiatu postanowienie, w zamku drohickim 13.07. 1606, podp.: Wociech Suchodolski postarości drohicki" k. 184v
 • 520 $a 99. "Deputaci ad conscribendas exorbitantias [19.08. 1606]" k. 185
 • 520 $a 100. "Jakub Sieniński woiewodzic podolski [19.08. 1606]" k. 185v-186
 • 520 $a 101. "Mikolai Vhrowieczki starosta hełmski mowił te słowa do przemowcy Sieninskiego" k. 186
 • 520 $a 102. "Stanisław Stadnicki [starosta zygwulski, 19.08. 1606]" k. 186v NB: Wszyscy zatym tumultuarie woiewodę krakowskiego prosili, aby hetmanstwo nad ludem rokoszowym na się wziął
 • 520 $a 103. "Woiewoda krakowski [Mikołaj Zebrzydowski] na to tak odpowiedział [19.08. 1606]" k. 186v-187
 • 520 $a 104. "Piotr Łaszcz do tey mowy [...] woiewody krakowskiego szeroką rzecz uczynił" k. 178v-188
 • 520 $a 105. "Declaratia castellana woiniczkiego [Sebastiana Lubomirskiego]" k. 188-189
 • 520 $a 106. "Declaratia castellana czechowskiego [Mikołaja Spytka Ligęzy], Dan ze stanowiska mego 19.08. 1606" k. 189-190
 • 520 $a 107. "Declaratia castellana krakowskiego [Janusza Ostrogskiego] 21.08. 1606" k. 190-191
 • 520 $a 108. "Mikołai Latalski tak zaczął [do hetmana Stanisława Żółkiewskiego]" k. 191-192
 • 520 $a 109. "List hetmana polnego [Stanisława Żółkiewskiego] do rokoszu, Opatów 19.08. 1606" k. 192-193
 • 520 $a 110. "Respons do rokoszu od zołnirzow quarcianych, Opatowiec 18.08. 1606" k. 193v-196
 • 520 $a 111. "List do rokoszu X cardinałow [!] [Bernarda Maciejowskiego]" k. 196-197
 • 520 $a 112. "Supplicatia slachtey podolskiey do rokoszu. Supplica slachcicow z pod Bara woiewodztwa podolskiego na wolny rozkaz pod Sendomirz do wielmoznych naszych Mciwych panow, pod Wiślicą 20.08. 1606" k. 197-199
 • 520 $a 113. "Brzeskiego i inowłoczławskiego woiewodztw protestatia przeciw rokoszowi, Radziejów [23.08. 1606]" k. 199v-200v
 • 520 $a 114. "Druga protestatia [województwa brzeskiego]" k. 200v-202
 • 520 $a 115. "List KJMci [Zygmunta III] do rokoszu, Wiślica 23.08. 1606" k. 202v, 203
 • 520 $a 116. "Woiewoda krakowski [Mikołaj Zebrzydowski 24.08. 1606]" k. 204-205
 • 520 $a 117. "Castellan parnawski [Piotr Stabrowski] tak wotował" k. 205v
 • 520 $a 118. "Puncta exorbitantiarum exorbitantiae na rokoszu proponowane [24.08. 1606]" k. 206-211
 • 520 $a 119. Obrady rokoszu 25-28.08. 1606]" k. 211
 • 520 $a 120. "List albo credens od koła wisliczkiego do rokoszu, Wislicza 23.08. 1606" k. 212 Dla kasztelana bydgoskiego Janusza Grzymałtowskiego i dla starosty warszawskiego Stanisława Zaliwskiego. Podp.: Adam Sieniawski podczaszy koronny, marszałek koła generalnego pod Wiślicą
 • 520 $a 121. "Instructia [...] posłom od [...] senatorow y rycerstwa pod Wislicą zgromadzonego do koła rokoszowego pod Sendomirz zgromadzonego, 23.08. 1606" k. 212-213
 • 520 $a 122. "Respons [...] panu bydgoskiemu [Januszowi Grzymułtowskiemu] y [...] staroscie warszawskiemu [Stanisławowi Zaliwskiemu] posłom [...] senatorow y inszych braciei przy krolu Je M na ten czas będących s kola generalnego rokoszowego pod Sendomirzem de 29 Augusti An. Dni. 1606" k. 213v-214
 • 520 $a 122a. [????] Rokosz sub Anno Domini 1607 odprawowany. Po pogromie pod Przytykiem zaraz" k. 216-217 rejestr A-V z kilkunastu tylko hasłami
 • 520 $a 123. "Jeo Mczi [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] y [...] Janusza] Radziwiłła [...] Szczęsnego] Herburta y inszych rozmowa po potrzebie pod Przytykiem v Jelze [w Iłży] nazaiutrz uczyniona, ok. 10.07. 1607]" k. 218 Skargi szlachty na króla i senatorów po klęsce pod Guzowem
 • 520 $a 124. "Pan woiewoda [krakowski Mikołaj Zebrzydowski] oczu ucieraiącz z placzem do nich mowił [ok.06.07. 1607]" k. 218-219
 • 520 $a 125. "W Jełzy [Iłży] po pogromie mowa panow zołnierzow rokoszowych 06 Julÿ Anno Dni 1607" k. 219
 • 520 $a 126. "Jeo Mczi [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] mowa ucieraiącz oczy z płaczem [ok.06.07. 1607]" k. 220
 • 520 $a 127. "Z Lublina 16 Julÿ Anno 1607" k. 221
 • 520 $a 128. "Copia listu [...] pana krakowskiego [Janusza Ostrogskiego] do krola [...] Zygmunta III] y panow senatorow [1607]" k. 221-223
 • 520 $a 129. "Refutatie niektorych constitutiei 1607" k. 223v-230v List jednego posła sejmowego o nowotnych konstytucyjach w roku 1607 publikowanych
 • 520 $a 130. "Protestatia woiewodztwa łęczyckiego przeciw poborowi [1607] Podpisana 80 slachcicow rękoma" k. 230v
 • 520 $a 131. "Z Krakowa nowinny [!] Julÿ 30 do senatora iednego [1607]" k. 230-231
 • 520 $a 132. "Vniuersał rokoszowy po pogromie wydany, Lublin 11.07. 1607. Podpisany: Janusz Radziwiłł marszałek rokoszowego ziazdu" k. 231-232
 • 520 $a 133. "Copia listu do panow zołnierzow y wszystkiego rycerstwa koronnego y WXL od rokoszan 11 Julÿ, Lublin 11.07. 1607 Podp.: Janusz Radziwłł marszałek koła koronnego imieniem wszystkiego rycerstwa" k. 232-233v
 • 520 $a 341. "Pacta namowione miedzy KJM [Zygmuntem III] a [...] woiewodą krakowskim [Mikołajem Zebrzydowskim]. Conditie podane od KJM, [Janowiec 6. 10. 1606]" k. 611v Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
 • 520 $a 342. "Respons [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego]" k. 611v Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
 • 520 $a 343. "Poczyna się sprawa JeoMczi [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] z krolem [...] Zygmuntem III]" k. 612 - tekst przekreśl. Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
 • 520 $a 344. Fragment listu Mikołaja Zebrzydowskiego do króla Zygmunta III]" k. 612 - tekst przekreślony Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
 • 520 $a 345. "Colloquium regis Sigismundi terty cum cancellario Joanne Zamoyscio 1592 Anno Anonimi in vulgus [???] sparsum" k. 613-614 Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
 • 520 $a 346. "Ciuile bellum Reipublicae perniciosissimum" k. 614v-619 Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
 • 520 $a 347. "Mowa Rytwanskiego [Jana Rytwiańskiego woj. sandomierskiego] do krola Kazimierza [inną ręką] trzeciego [Jagiellończyka po 1490 roku]" k. 619v-620 Na ucisk ze strony starostów szczególnie Jana Kuropatwy, na zaborczość Litwy, która "Łuczko y onę wszystką obfitą krainę odieła, tymczasem oni" Zmudzi wielka część od krzyżaków wzięta zbroiami naszymi y krwią odięlismy y przywroczili, Brata twego Władisla Na ucisk ze strony starostów szczególnie Jana Kuropatwy, na zaborczość Litwy, która "Łuczko y onę wszystką obfitą krainę odieła, tymczasem oni" Zmudzi wielka część od krzyżaków wzięta zbroiami naszymi y krwią odięlismy y przywroczili, Brata twego Władislawa nie tylko na polskie ale y na węgierskie krolestwo wsadzili [1440 [...] oddai nam co Litwa za poblazaniem twoim pobrała, monety lekkiey bic przestań, fałszywą odrzuc, niezmiernym statiom miarę ustaw [...]"
 • 520 $a 348. "[Mowa] Jakuba Niemoiewskiego na seymie Anno 1582" k. 620v-621v - brak końca wierszy 34 w druku Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
 • 520 $a 349. [Uniwersał z rokoszu pod Sandomierzem], Sandomierz 8.09. 1606" k. 622-623 Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
 • 520 $a 350. Uniwersał króla Zygmunta III z deklaracją wojewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego podaną in scriptis pod Janowcem, Janowiec 2. 10. 1606" k. 624 Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
 • 520 $a 351. "Vniuersał [króla Zygmunta III] pod Janowcem ostatniei zgody, z obozu pod Janowcem 8. 10. 1606" k. 625 Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
 • 520 $a 352. Uniwersał króla Zygmunta III spod Janowca], Janowiec 7. 10. 1606" k. 625v-627v Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
 • 520 $a 353. "Votum [...] Andrzeia Lesczynskiego woiewody brzeskiego [1605]" k. 628-633 Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
 • 520 $a 354. "Clemens Papa VIII [ad Sigismundum III Poloniae regem], Rzym 29.08. 1592" k. 633-634 Doszły papieża wiadomości o chęci Zygmunta wyjazdu z Polski i porzucenia królestwa Doszły papieża wiadomości o chęci Zygmunta wyjazdu z Polski i porzucenia królestwa
 • 520 $a 355. "Fortuna picta triumphali curru insidens versus Moschouiam Aquila et tigride vecta manu tenens vexillum aureum quam personae circumstant infrascriptae" k. 634 Jest to satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę, margrabiego na Mirowie, marszałka wielkiego koronnego 1562-1615. Satyra pochodzi z czasów rokoszu 1605/1606
 • 520 $a 356. "Sigismundus III Dei gratia marchio Mantuae [...] Datum in arceducali Pynczow [...] die 23 Marty Anno 1606" k. 524v-625 [???pomyłka !!!] Paszkwil na Zygmunta Myszkowskiego marszałka w. kor., ordynata pinczowskiego Paszkwil na Zygmunta Myszkowskiego marszałka w. kor., ordynata pinczowskiego
 • 520 $a 23. "Echo o rokoszu" k. 62v-63 24. Satyra pospolite ruszenie a rokosz k. 64 "Dixit unus. Recte iudicate filii hominum [...] Krzyknął drugi: Nie chcę ja być winien tei krwie"
 • 520 $a 25. "Consilium na tryumfie krakowskim przy wroceniu się KJM [Zygmunta III] z Janowca iemu dane, napisane Victoria" 16. 10. 1606 k. 65-66
 • 520 $a 26. "Copia listu [...Hieronima] Jazłowieckiego do [...Stanisława] Stadnickiego", b.m.r. 24. 06. 1606 k. 67rv
 • 520 $a 27. "Rescript na list [...] woiewody podolskiego [Hieronima Jazłowieckiego do Stanisława Stadnickiego]. b.m.r. 1606 k. 67v-69
 • 520 $a 28. Zygmunt Myszkowski marsz.w.koronny do Mikołaja Zebrzydowskiego woj.krakowskiego, Pinczów 24. 11. 1606 k. 70-74
 • 520 $a 29. "Copia listu albo supplicatiei od braciei woiewodztwa krakowskiego do Wielgopolskiei braciey", Kraków 17. 12. 1606 k. 74
 • 520 $a 30. "Przemowa [...Przecława] Lanckoronskiego posła od rycerstwa sędomirskiego do krola [...Zygmunta III], b.m.d. 1606 k. 75
 • 520 $a 31. "Respons od KJMczi dany" 1606 k. 75v-76
 • 520 $a 32. "Gdyby KJM [Zygmunt III] na rokosz wezwany będącz stawić się nam nie chciał przyszłoby pro finali stą oratią Rytwanskiego do niego wyprawić w te słowa [1607]" k. 76v-77
 • 520 $a 33. "Na pismo potwarzaiącze ludzi cnotliwe pod tytułem "Otosz tobie rokosz", wydane na ohyde rycerstwa na rokoszu będączego prawdziwa odpowiedz y krotka", [ok. IX 1606] k. 78-84
 • 520 $a 34. "Przemowa [...] Andrzeia Miękiczkiego posła ziazdu krakowskiego na roki ziemskie do KJMczi [Zygmunta III] die XI Januarii Anno Dni 1607" k. 84-86
 • 520 $a 35. "Historia ziazdu [...] Krakowian na roki pro die 11 January w Krakowie Anno 1607" k. 86v-88
 • 520 $a 36. "Credens posłom od [...] Krakowian do [...] Sęndomierzan", Kraków 12. 01. 1607 k. 88rv
 • 520 $a 37. "Copia listu od [...] Krakowian do [...] woiewody krakowskiego" [Mikołaja Zebrzydowskiego], Kraków 12. 02. 1607 k. 89
 • 520 $a 38. "Votum Philopolitesa Prawdziczkiego pochwalaiące i stwierdzaiącze słowa [...] Stanisława Stadnickiego ze Żmigrodu starosty zygwulskiego ktoremi się pochlebniczy krolewscy obrazaiącz z napomnieniem iego y wszystkich innych cznotliwych do zaczętei statecznoczni" k. 89v-93r
 • 520 $a 39. "De moderno statu Jesuitarum praesertim in Regno Hispaniae discursus breuis, Antuerpiae 15 Nouembris An.1606 missus" k. 93v
 • 520 $a 40. "Trąba na pospolite ruszenie przeciw Jezuitom" k. 94-95v
 • 520 $a 41. "Votum katolika iednego o Jezuitach. Pokazanie tego dowodne, że Jezuitowie na zgubę y zdrade są Rzeczompospolitym krzescianskim a mianowicie koronie polskiey" k. 95v-99
 • 520 $a 42. "Intrata albo prowent KJM" [Zygmunta III] k. 99 43. "O moderowaniu artykułow Xiąże tractował nie o sądzeniu, gleiczie" k. 100 44. "Script podany od [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] in vim testamenti
 • 520 $a 45. "Puncta listu od [...] arcybiskupa [Wojciecha Baranowskiego] de data 02 February z Krakowa KJM przysłanego, wczora czytany" k. 105
 • 520 $a 46. "List o artykułach synodu lowickiego y odpor na nie z Piotrkowa 07 nowego lata 1607" k. 105v-107
 • 520 $a 47. "Uniuersał ziazdu kolskiego die 14 February Anno 1607" k. 107v-112
 • 520 $a 48. "Copia listu z ziazdu kolskiego od rycerstwa do [...] woiewody lęczyckiego [Adama Sędziwoja Czarnkowskiego], Koło 14. 02. 1607 k. 112
 • 520 $a 49. "Copia listu z Lublina do woiewodztw wielgopolskich pod Koło zgromadzonych, Lublin 06. 02. 1607 k. 113
 • 520 $a 50. "Exorbitantie zachodzące Rzeczpospolitą po rokoszu" k. 113v
 • 520 $a 51. "Assertiones Hieronymi Vendromeni Spoletensis Sacrae Theologiae prezbytery et parochi ad Dominum Mauritium apud Venetos, quas de duce et auspice aduersus omnes Reipub.Venetae obtrectatores omnibus in locis, ubi saluus erit conductus publice et priuatim prout postulabitur, disputando defendendas suscipiet ac manifeste euincere conabitur [...] Ex Italico latino redditum publicatum et impressum Venetis Anno 1606" k. 114-115
 • 520 $a 52. "Ad Pontificem Maximum Paulum V libellus supplex [1606-1607]" k. 116-117 W obronie zagrożonej przez papieża Wenecji, przeciw jezuitom, których nazywa "cancri tui jesuitae"
 • 520 $a 53. "Copia listu [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] do [...] cardinała [Bernardo Maciejowskiego] y inszych" k. 117v-119
 • 530 $d Mf 1155
 • 530 $d Mf 842
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a "Manuskrypt Stary. Xziega pisana w ktory rokosz za Ludwika krola pod Gliniany od JMX Buzynskiego officiała kaliskiego dany Władysławowi Rogalinskiemu" - [rkps] $w Rogaliński Władysław, klan nakielski $w Bużeński Stanisław, kanonik gnieźnieński
 • 561 $a "Konstanty Rogaliński" - [rkps] $w Rogaliński Konstanty
 • 561 $a "Wawrzyniec Rogaliński" - [rkps] $d BK II, 186 $d nr 31 $w Rogaliński Wawrzyniec
 • 581 $a 154. Podane od krola [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 575-576, 580-581 częściowo druk.; Niemcewicz op. cit. T. 2 s. 100-103 częściowo druk. $a 153. Copia listu xiędza [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 550; Niemcewicz op. cit. T. 2 s. 100 $a 151. Zdanie czyes [...] - druk: Czubek op. cit. T. 3 s. 428-430 $a 148. Instructia [...] posłom [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 549 $a 147. Copia responsu [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 547-548 $a 146. Copia listu duchowienstwa [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 543-546 $a 145. Genuina rectificatio [...] - druk: Czubek op. cit. T. 3 s. 384-393: Genuina revificatio calamitatis Poloniae $a 144. Artykuły ziazdu warszawskiego [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 88-94 w znacznie obszerniejszej relacji; Maciszewski op. cit. s. 143 $a 143. Vniuersał kuiawski [...] - druk: Maciszewski op. cit. s. 136 $a 142. Vniuersał deputaczki [...] - druk: Dworzaczek op. cit. s. 377-379 nr 144 $a 141. [Piotr Ostrowski i Jan Wolski [...] - druk: Czubek op. cit. T. 3 s. 396-397 $a 132. Vniuersał rokoszowy [...] - druk: Niemcewicz J. U. [??? dotąd nie cyt. ] s. 94; Schmitt op. cit. s. 534-535 $a 129. Refutatie [...] druk: Rembowski op. cit. s. 181-191: List jednego posła sejmowego o nowotnych konstytucyjach w roku 1607 publikowanych $a 128. Copia listu [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 537 $a 127. Z Lublina 15 July Anno 1607 - druk: Schmitt op. cit. s. 539 $a 122. Respons [...] panu bydgoskiemu [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 305-307 $a 121. Instructia [...] posłom [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 268-269; Schmitt op. cit. s. 299-300 obszerne omówienie i cytaty $a 119. [Obrady rokoszu 25-28.08. 1606] - druk: Rembowski op. cit. s. 71; Schmitt op. cit. s. 298-299 $a 118. Puncta exorbitantiarum [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 287-294 $a 116. Woiewoda krakowski [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 69-70 $a 115. List KJMci [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 266-267 z datą 22.08. 1606 $a 114. Druga protestatia [...] - druk: Maciszewski op. cit. s. 231, 278 $a 113. Brzeskiego i inowłoczławskiego woiewodztw [...] - druk: Maciszewski op. cit. s. 230-231, 24.08. 1606 $a 112. Supplicatia slachtey [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 287-288; Maciszewski op. cit. s. 278 $a 111. List do rokoszu [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 61-62; Schmitt op. cit. s. 286-287 $a 110. Respons do rokoszu [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 127-129 $a 109. List hetmana polnego [...] - druk: Pisma Stanisława Żółkiewskiego op. cit. s. 468-471; Rembowski op. cit. s. 125-126 $a 108. Mikołai Latalski [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 279-280 $a 107. Declaratia castellana krakowskiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 57-58 $a 106. Declaratia castellana czechowskiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 55 krótkie streszczenie $a 105. Declaratia castellana woiniczkiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 55 króciutkie streszczenie $a 104. Piotr Łaszcz [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 54-55 krótkie streszczenie; Schmitt op. cit. s. 274-275 obszerne omówienie $a 103. Woiewoda krakowski [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 53-54 w znacznie zmienionej formie; Schmitt op. cit. s. 272-274 również odmiennie $a 101. Mikolai Vhrowieczki [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 53 $a 100. Jakub Sieniński [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 53 $a 98. Drohickiego powiatu postanowienie [...] - druk: Maciszewski op. cit. s. 235 $a 96. Respons przez [...] Pany Rady [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 263-265 $a 95. Woiewoda braczławski[...] - druk: Rembowski op. cit. s. 51; Maciszewski op. cit. s. 285 $a 94. Votum [...] Dorostaiskiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 51 częściowo; Schmitt op. cit. s. 257-258 $a 93. [Wota wojewodów: krakowskiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 50-51; Schmitt op. cit. s. 254, 256 $a 92. Declaratia castellana [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 254-255; Maciszewski op. cit. s. 280 $a 91. Declaratia woiewody [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 254 $a 90. Zdanie albo declaratia [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 49; Maciszewski op. cit. s. 276 $a 89. Zdanie castellan [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 49 $a 88a. [Obrady zjazu sandomierskiego [...] - druk: Maciszewski op. cit. s. 288 $a 87. Instructia IchMci [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 45; Maciszewski op. cit. s. 238-239, 277 $a 84. List woiewodztwa płoczkiego [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 247-249; Maciszewski op. cit. s. 278 $a 83. Protestatia [...] - druk: Maciszewski op. cit. s. 275 $a 82. Instructia posłow [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 269-270 $a 81. List z ziemie dobrzynskiey [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 244; Maciszewski op. cit. s. 232 $a 80. Declaratia castellana krakowskiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 42-45, 15.08. 1606 pod Pokrzywnicą; Schmitt op. cit. s. 242-244 omówienie i liczne cytaty $a 79. Poselstwo KJM [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 258-262; Schmitt op. cit. s. 234-239 szerokie omówienie i obszerne cytaty; zob. też Maciszewski op. cit. s. 275 $a 78. List wierzący KJM [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 130 $a 77. Confaederatia woiewodztw [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 234-235; Kutrzeba op. cit. s. 302-303 $a 76. Respons KJMci [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 255-257 $a 74. Protestatia rycerstwa [...] - druk: Maciszewski op. cit. s. 229 $a 72. Protestatia [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 224-225; Dworzaczek op. cit. s. 310-311 $a 71. Confaederatia albo vchwała [...] - druk: Dworzaczek op. cit. s. 305-308 $a 70. Confaederatia albo kaptur [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 235-238; Schmitt op. cit. s. 342-345 omówienie $a 69. Kaptur Nowomieski [...] - druk: Jan Długosz, Dziejopis Polskich Ksiąg dwanaście [...] T. IV. ks. XI, XII, Krakow 1869 s. 562-565; [???] Prochaska, Konfederacja Spytka z Melsztyna, Lwów 1887 s. 84; zob. też E. Maleczyńska, Ruch husycki w Czechach i w Polsce, Warszawa 1959 s. 495-497
 • 581 $a 230. [List Mikołaja Zebrzydowskiego [...] - druk Czubek op. cit. T. 2 s. 286 Rembowski op. cit. s. 119 $a 229. [List Mikołaja żebrzydowskiego [...] - druk Czubek op. cit. T. 2 s. 285-286 Rembowski op. cit. s. 118-119 $a 228. [List Mikołaja Zebrzydowskiego [...] - druk Czubek op. cit. T. 2 s. 282-285 z datą 27. 10. 1605 Rembowski op. cit. s. 116-118 $a 227. [List Mikołaja Zebrzydowskiego [...] - druk Czubek op. cit. T. 2 s. 276-287 Rembowski op. cit. s. 110-116 $a 226. [List Mikołaja Zebrzydowskiego [...] - druk Czubek op. cit. T. 2 s. 276 Rembowski op. cit. s. 110 $a 225. [List Mikołaja Zebrzydowskiego [...] - druk Czubek op. cit. T. 2 [???] s. 272-275 Rembowski op. cit. s. 107-109 $a 224. [List Mikołaja Zebrzydowskiego [...] - druk Czubek op. cit. T. 2 [???] s. 267-272 Rembowski op. cit. s. 102-107 $a 223. Oratio [Mikołaja Zebrzydowskiego [...] - druk Czubek op. cit. T. 2 s. 266-267 Rembowski op. cit. s. 102 $a 222. [List Mikołaja Zebrzydowskiego [...] - druk Czubek op. cit. T. 2 s. 265-266 Rembowski op. cit. s. 101-102 $a 221. [Mikołaj Zebrzydowski Skrypt [...] - druk Czubek op. cit. T. 2 s. 264-265 Rembowski op. cit. s. 100-101 $a 220. Comput wojska do Turek [...] - druk Ż. Pauli Pamiętniki o wyprawie chocimskiey R. 1621 Kraków 1853 s. 1-4 $a 218. List poselstwa [...] - druk Niemcewicz op. cit. T. 3 s. 51 $a 216. Nagrobek Stanisława Stadnickiego [...] - druk S. Starowolski Monumenta Sarmatarum [...] Kraków 1655 s. 783-784 Wł. Łoziński Prawem i lewem [...] T. 2 wyd. 5 Kraków 1957 s. 347-348 $a 214. Rota całowania chrestu [...] - druk Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskiewiczów wyd. A. Sajkowski Wrocław 1961 s. 133-134 $a 211. Legatia z Proszowicz [...] - druk Kutrzeba op. cit. s. 324-325 $a 210. Instructia krola [...] - druk Kutrzeba op. cit. T. 1 s. 316-322 $a 209. Przyczyny wypowiedzenia posłuszenstwa [...] - druk Czubek op. cit. T. 3 s. 349-357 autorstwa Jana Szczęsnego Herburta $a 208. Dekret wypowiedzenia posłuszenstwa [...] - druk Schmitt op. cit. s. 502-505 $a 207. Vniuersał krola JM [...] - druk Schmitt op. cit. s. 355-356 $a 206. Vniuersał wtory rokoszowy [...] - druk Schmitt op. cit. s. 535 $a 205. Vniuersał rokoszowy [...] - druk Schmitt op. cit. s. 534-535 $a 204. [Uchwała zjazdu [...] - druk Dworzaczek op. cit. T. 1 s. 335-343 $a 203. Koło babie [...] - druk Maciejowski op. cit. T. 3. s. 171-176 $a 202. Przemowa do [...] senatorow [...] - druk Czubek op. cit. T. 1 s. 106-114 $a 189. Mowa do senatu [...] - druk Mowca polski op. cit. s. 324-326 $a 186. Tegosz przemowa [...] - druk Mowca polski op. cit. s. 221-222 $a 185. Tegosz [...] Jakuba Sobieskiego [...] - druk Mowca polski op. cit. s. 88-92 $a 184. Mowa [...] Jakuba Sobieskiego [...] - druk Mowca polski [...] staraniem [...] Jana Pisarskiego [...] T. 1 Kalisz 1668 s. 31-39 $a 183. Respons o Warmyą - druk Niemcewicz op. cit. s. 403-421 w języku łacińskim w wersji odmiennej $a 182. Respons [...] Zygmunta III [...] - druk Niemcewicz op. cit. s. 426-431 w rękopisie znacznie obszerniej $a 181. Exorbitantiae - druk Niemcewicz op. cit. s. 421-426 w nieco odmiennej wersji $a 180. Mowa [...] marszałka poselskiego [...] - druk Niemcewicz op. cit. s. 392-396 $a 179. Dziękowanie tegosz [...] - druk Niemcewicz Zbiór pamiętników [...] op. cit. T. 6 s. 396-403 Swada polska i łacinska [...] przez Jana Ostrowskiego Daneykowicza [...] Lublin 1745 s. 237-239 $a 178. Przemowa [...] Jakuba Sobieskiego [...] - druk J. U. Niemcewicz Zbiór pamiętników historycznych [...] T. 6 Lwów 1833 s. 383-391 $a 177. [Dalszy ciąg walk Bethlena Gabora [...] - druk Piasecki Chronica gestorum in Europa [...] Amsterdam 1649 s. 322-323 Niemcewicz op. cit. T. 3 s. 129-131 $a 176. Copya literarum [...] - druk Niemcewicz op. cit. T. 3 s. 131 Prochaska op. cit. s. 206 $a 175. List [...] Zygmunta III [...] - druk A. Mosbach Wiadomości do dziejów polskich [...] Wrocław 1860 s. 266-268 z datą 18. 10. $a 172. Copya literarum SRMtis [...] - druk Prochaska op. cit. s. 190 $a 171. Respons na to pisanie [...] - druk Niemcewicz op. cit. T. [???] s. 130 Zbigniew Ossoliński op. cit. s. 104 Prochaska op. cit. s. 388 $a 170. Zygmunt III [...] - druk Niemcewicz op. cit. T. 2 s. 126-128 A. Prochaska Hetman Stanisław Żółkiewski Warszawa 1927 s. 387 $a 167. Votum [...] Jana Zbigniewa] Ossolinskiego [...] - druk Zbigniew Ossoliński Pamiętnik wydał W. Kętrzyński Lwów 1878 s. 43-46 $a 166. Przepraszanie po rokoszu [...] - druk Maciejowski op. cit. T. 3 s. 283-285 K. Mecherzyński Historia wymowy w Polsce T. 1. Kraków 1856 s. 575-577 $a 165. Odpisz listu [...] - druk Schmitt op. cit. s. 576-577 $a 164. Srzodky przez ktorebi [...] - druk Schmitt op. cit. s. 575 oraz 580-581 Niemcewicz op. cit. T. 2 s. 103 $a 163. List od panow senatorow [...] - druk Schmitt op. cit. s. 573-575 $a 161. Script [...] woiewody krakowskiego [...] - druk Schmitt op. cit. s. 562-563 $a 160. Respons [...] woiewody krakowskiego [...] - druk Pisma Stanisława Żółkiewskiego op. cit. s. 384-385 Schmitt op. cit. s. 558-559 $a 159. Copia listv [...] pana lwowskiego [...] - druk Pisma Stanisława Żółkiewskiego op. cit. s. 483-484 Schmitt op. cit. s. 556-557 z datą 20.03. 1607
 • 581 $a 353. Votum [...] Andrzeia Lesczynskiego [...] - druk: A. Strzelecki, Sejm w r. 1605, Kraków 1921 s. 124-128, gdzie omówienie i liczne cytaty $a 352. [Uniwersał króla Zygmunta III [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 209-214 $a 350. [Uniwersał króla Zygmunta III [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 219-221 $a 349. [Uniwersał z rokoszu [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 198-205 w odmiennej wersji $a 348. [Mowa] Jakuba Niemoiewskiego [...] - druk: Acta Historica T. XI: sprawy wojenne króla Stefana Batorego [...] z lat 1576-1586 zebrał i wydał X. Ignacy Polkowski, Kraków 1887 s. 397-400 $a 344. [Fragment listu [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 101-102, Lanckorona 10.07. 1604; Czubek op. cit. T. 2 s. 265-266 $a 343. Poczyna się sprawa [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 100-101; Czubek op. cit. T. 2 s. 264-265 $a 342. Respons [...] woiewody [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 319-320 $a 341. ||Pacta namowione [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 319 $a 340. Vniuersał Mikołaja Zebrzydowskiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 320 $a 339. Artikuły z ziazdu [...] - druk: Niemcewicz op. cit. T. 1 s. 122-123; K. Lepszy op. cit. s. 349-353 $a 338. Conditie z Ernestem [...] - druk: Niemcewicz op. cit. T. 1 s. 102; K. Lepszy, Rzeczpospolita Polska w dobie sejmu inkwizycyjnego [...] Krakow 1939 s. 50-53 $a 337. Eho! [Na drugiego Myszkowskiego] - druk: Czubek op. cit. T. 1 s. 89 $a 333. Stephanus rex [...] - druk: Ż. Pauli, Pamiętniki do życia i sprawy Samuela i Krzysztofa Zborowskich [...] Lwów 1846 s. XXXII; Stan. Broel-Plater op. cit. T. 2 s. 187; Albertrandi, Panowanie Henryka Walezjusza i Stefana Batorego [...] Kraków 1860 s. 99-100 w języku polskim oraz Ż. Pauli s. 186. W sprawie sporu o rok wygłoszenia tych słów zob: W. Zakrzewski, Stefan Batory [...] Kraków 1857 s. 35 $a 332. Wielmożnym, vrodzonym [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 278-282 $a 331. ||Przemowa [...] pana krakowskiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 282-283 $a 329. List [...] pana krakowskiego [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 354-355 $a 328. Vniuersał rokoszowy [...] - druk: Niemcewicz op. cit. T. 1 s. 46; Schmitt op. cit. s. 347 $a 327. Vniuersał rycerstwa [...] - druk: Dworzaczek op. cit. s. 320-321 $a 325. Mandat krolewski [...] - druk: Dworzaczek op. cit. s. 315-320 $a 324. Kaptur wisliczky [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 235-238; Schmitt op. cit. s. 322-325 omówienie i obszerne cytaty $a 323. Artykuły rokoszowe [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 294 w znacznie poszerzonej i odmiennej wersji; Schmitt op. cit. s. 220-222 w odmiennej wersji $a 321. ||Propositio canclerza [...] - druk: Scriptores op. cit. s. 8-14 $a 320. Jeo Mczy pana conclerza [...] - druk: Scriptores op. cit. T. [???] s. 7 $a 319. Marszałka poselskiego [...] - druk: Scriptores op. cit. T. 18 s. 4-7 $a 318. Artykuły seimiku [...] - druk: Dworzaczek op. cit. s. 275-281 $a 317. Votum [...] woiewody [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 49 $a 316. Respons [...] Stanisława] Stadnickiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 152-155; Czubek op. cit. T. 2 s. 177-181v $a 315. Drugi list [...] - druk: Czubek op. cit. T. 2 s. 173-177 $a 314. [List Stanisława Stadnickiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 150-152; Czubek op. cit. T. 2 s. 171-173 $a 313. List [...] Hieronima Jazłowieckiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 149; Czubek op. cit. T. 2 s. 169-171 $a 311. ||Literae magni ducis [...] - druk: P. Piasecki, Chronika gestorum [...] Kraków 1645 s. 221 $a 310. Pasquillus na krola [...] a/ Rata [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 434-435; Czubek op. cit. T. 1 s. 41-42; Maciejowski op. cit. T. 3 Dodatki s. 271-272; b/Drugy [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 435-436; Czubek op. cit. s. 42-43; Maciejowski op. cit. s. 272; c/Drugi pasquillus [...] - druk: Maciejowski op. cit. s. 272-273; Czubek op. cit. T. 1 s. 360-361 $a 309. Poselstwo z Lublina [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 239-243 znacznie obszerniej i w odmiennym ujęciu oraz oblata w grodzie lubelskim 15.07. 1606 s. 243-255 $a 308. Votum [...] woiewody krakowskiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 33-35 w nieco odmiennej formie $a 307. Diariusz ziazdu lubelskiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 10-37: Proces zjazdu lubelskiego, na którym uchwalono rokosz; Schmitt op. cit. s. 152 ss $a 306. O praktykach pod Stężycą [...] - druk: Czubek op. cit. T. 2 s. 292-295 $a 305. Reprotestatia panow Rad - druk: Dworzaczek op. cit. s. 291-297: Uchwała sejmiku nadzwyczajnego województw poznańskiego i kaliskiego w Srodzie 3 czerwca 1606 r. $a 304. Protestatia rycerstwa - druk: Dworzaczek op. cit. s. 298-301: Uchwała koła secesjonistów sejmiku nadzwyczajnego województw poznańskiego i kaliskiego w Srodzie 3 czerwca 1606 r. $a 301. ||Vchwała albo protestatia [...] - druk: Dworzaczek op. cit. s. 281-284 $a 299. Dictionarium [...] - druk: Czubek op. cit. T. 2 s. 78-80 z wielu odmiennymi hasłami $a 298. Rady Calymacha [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 365-368; M. Wiszniewski, Historia literatury polskiej [...] T. 3, Kraków 1841 s. 455-459; Zbiór pamiętników do dziejów polskich T. 1 wyd. Stan. Broel-Plater, Warszawa 1858 s. 30-31 w skrócie; Pszczółka krakowska, Kraków 1821 R. 2. Co do autorstwa zob: S. Estreicher: Rady Kallimacha. Studia z dziejów kultury polskiej, Warszawa 1949 s. 174 przypis oraz N. Korbut T. 2 s. 306 $a 297. Anno 1605. Sumarius votum [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 95-96 $a 294. Oratia Jeo KJM [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 98-100; Niemcewicz op. cit. T. 2 s. 12-14 $a 293. Puncta instructionis [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 72-73; Niemceiwcz op. cit. T. 2 s. 7-8 $a 291. ||[List Dymitra Iwanowicza Samozwańca [...] - druk: Niemcewicz op. cit. T. 2 s. 314-315 w jęz. polskim $a 286. Wypis z testamentu [...] - druk: Stanisław Krzystanowic, Polonia seu brevis descriptio statuum Regni [...] adiuncta testamentorum [...] Alterum Magni cancellarii Regni Poloniae, Moguncja 1606 s. 32-34 $a 285. Oratia y uotum [...] - druk: Scriptores [...] op. cit. T. 18: diariusze sejmowe R. 1585 s. 365-387 $a 280. Vniuersał [...] Zygmunta III [...] - druk: Maciszewski op. cit. s. 242-244 $a 279. Vniuersał [...] Zygmunta III [...] - druk: Maciszewski, Polska a Moskwa 1603-1618 s. 242-243 $a 274. Przeproszenie [...] Zygmunta III [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 589-590; Niemcewicz op. cit. s. 105-106 $a 272. Przeproszenie [Jana Szczęsnego] Herburthowe [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 583-585; Maciejowski op. cit. s. 283-285; zob. nr 166 gdzie przeproszenie nastąpiło 1613 roku na sejmie konfederackim; Mecherzyński op. cit. s. 575-577 $a 270. List pp hetmanow [...] - druk: Naruszewicz op. cit. T. 1 s. 249-253 $a 269. [List Janusza Radziwiłła do senatu [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 589-600; Niemcewicz op. cit. T. 2 s. 105-106 $a 268. [Respons senatorow [...] - druk: Naruszewicz op. cit. s. 253-257 $a 267. [Poselstwo Henryka Firleja [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 585-586; Niemcewicz op. cit. s. 106 $a 266. [Mowa Grądzkiego [...] - druk: Naruszewicz op. cit. T. 1 s. 245-248 $a 265. [List Janusza Radziwiłła [...] - druk: Naruszewicz A., Historia Jana Karola Chodkiewicza [...] T. 1, Warszawa 1781 s. 242-245 $a 264. Potym [...] Łaszcz Piotr [...] - druk: Niemcewicz op. cit. T. 2 s. 105 $a 263. Mowa [...] woiewody krakowskiego [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 580-581; Niemcewicz op. cit. T. 2 s. 103 $a 262. Expeditia krola [...] - druk: Pamiętniki S. i B. K. Maskiewiczów op. cit. s. 110-117; Pauli op. cit. s. 4-13 $a 261. ||Podane od [...] króla Zygmuta III [...] - druk: Schmitt op. cit. s. 575-576, 580-581; Niemcewicz op. cit. T. 2 s. 103 $a 258. Protestatia poznanska [...] - druk: Dworzaczek op. cit. s. 375-377 $a 255. Respons [...] arcybiskupa [...] - druk: Dworzaczek op. cit. s. 330-333 $a 254. List ziazdu kolskiego [...] - druk: Dworzaczek op. cit. T. 1 s. 329-330 $a 253. Na poselstwo Wielgiey Polsky [...] - druk: Czubek op. cit. T. 3 s. 185-195 $a 252. Deklaratia [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 219-221 $a 249. Assecuratia [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 320 pod tytułem: Attestatio $a 248. [Opisanie prawdziwe i porządne [...] - druk: Czubek op. cit. T. 3 s. 145-154; Rembowski op. cit. s. 136-143: List incerti authoris drugi w sprawach s pod Janowca oznajmujący [...] $a 247. Artykuły wislickie [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 308-310, jednak tylko jeden artykuł, dalszy ciąg s. 310-318 ma tytuł: Privilegium $a 246. Confederatis [???] wszech stanow [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 229-231 w odmiennym ujęciu $a 245. Respons krola [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 278-282 $a 244. Artykuły [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 294-308 $a 243. Puncta rokoszowe - druk: Rembowski op. cit. s. 287-294 $a 242. Respons od [...] hetmana [...] - druk: Pisma Stanisława Żółkiewskiego op. cit. s. 468-472; Rembowski op. cit. s. 125-126 $a 241. ||List do [...] pana lwowskiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 124-125; Pisma Stanisława Żółkiewskiego op. cit. s. 468-469 $a 240. Respons przez [...] pany rady [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 263-265 $a 239. Respons od [...] zołnierzow [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 128-129 $a 238. Peroratio poselstwa JKM [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 258-262 $a 236. Respons krola [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 255-257 $a 235. Actum in castro Lublinensi [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 243-255 $a 234. Na conclusią posłanie [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 33-35 w odmiennej wersji
 • 581 $a 37. Copia listu [...] - druk: Kutrzeba op. cit. s. 308-309 $a 36. Credens posłom [...] - druk: Kutrzeba op. cit. s. 309-310 $a 35. Historia ziazdu [...] - druk: Kutrzeba op. cit. s. 310-313 $a 34. Przemowa [...] - druk: Stan. Kutrzeba, Akta sejmikowe województwa krakowskiego T. 1 1572-1620, Kraków 1932 s. 304-308 $a 33. Na pismo potwarzaiącze [...] - druk: Czubek op. cit. T. 2 s. 40-51 $a 32. Gdyby KJM [...] - druk: Czubek op. cit. T. 2 s. 159-162 $a 29. Copia listu [...] - druk: W. Dworzaczek, Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego T. 1 [1572-1632], Cz. 1 1572-1616, Poznań 1957 s. 322-323 $a 28. [Zygmunt Myszkowski [...] - druk: Czubek op. cit. T. 2 s. 199-207 $a 27. Rescript na list [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 157-160; Czubek op. cit. T. 2 s. 183-187 $a 26. Copia listu [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 156-157; Czubek op. cit. T. 2 s. 182-183 $a 25. Consilium na tryumfie [...] - druk: Czubek op. cit. T. 3 s. 181-185 - od str. 182 odrębny tytuł Compendium naprawy Rzeczypospolitej $a 23. Echo o rokoszu - drk: Rembowski op. cit. s. 439-441 ze znacznymi zmianami $a 21. Zygmunt Myszkowski [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 227-229; Protestacja pana Zygmunta Myszkowskiego, marszałka wielkiego koronnego, przeciwko panu woj. krak., na list od niego pisany nie aktykowana, ale tylko in lucem dana; Czubek op. cit. T. 2 s. 190-192, w obozie pod Janowcem 7 Octobris roku 1606 $a 19. Rescript [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 144-148: w Zamościu 23. 10. 1606; Czubek op. cit. T. 2 s. 193-199: w Zamościu 21 Octobris 1606 $a 18. Rosprawa Jąnowieczka [...] - druk: Czubek op. cit. T. 3 s. 145-154; Opisanie prawdziwe i porządne traktatow pod Janowcem, Dan z pod Janowca w Wolej 8 Octobris 1606 $a 17. [Dialog prawego syna [...] - druk: Czubek op. cit. T. 1 s. 63-65, I-II 1606 $a 16. [Beatus Vir] - druk: Czubek op. cit. T. 1 s. 101, czas powstania 09. 1606 $a 15. Sequitur [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 447-450: scripta 8 Novembris A. D. 1606; Czubek op. cit. s. 51-56 w jęz. pol. z podaniem Szczęsnego Kryskiego jako autora $a 14. Respons na artykuły [...] - druk: J. Maciszewski, Wojna domowa w Polsce (1606-1609) [...] Cz. I. Od Stężycy do Janowca. Wrocław 1960 s. 322 $a 13. [List [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 119-123; Czubek op. cit. s. 287-291 $a 12. [List [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 118-119; Czubek op. cit. s. 285-286 $a 11. [List [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 116-118; Czubek op. cit. s. 282-285 $a 10. [List [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 107-116; Czubek op. cit. s. 276-282 $a 9. [List [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 110; Czubek op. cit. s. 276 $a 8. [List [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 107-110; Czubek op. cit. s. 272-275 $a 7. [List [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 105-107; Czubek op. cit. s. 270-272 $a 6. [List [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 102-105; Czubek op. cit. s. 267-270 $a 5. [List M. Zebrzydowskiego [...] - druk: Rembowski op. cit. s. 101-102; Czubek op. cit. s. 265-267 $a 4. [List Mikołaja Zebrzydowskiego [...] - druk: A. Rembowski, Rokosz Zebrzydowskiego [...] Warszawa 1893 s. 100-101; Czubek, Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, T. 2. Proza, Krakow 1918 s. 264-265 $a 2. Contiones [...] - druk: Scriptores Rerum Polonicarum [...] T. 4, Kraków 1878: Stanislai Gorski Conciones in maximo totius Regni Poloniae conuentu apud Leopolim de republica habitae A. D. MDXXXVII, wyd. W. Kętrzyński, Archiwum Komisji Historycznej, T. 1 s. 1-74 $a 1. ||Rokosz polski [...] - druk: A. Kołudzki, Thron oyczysty abo pałac wiernosci [...] Poznań 1707 s. 80-81; Rokosz Glinanski z manuskryptu domu Ichmościow Panów Granowskich wypisany do druku w R. 1788 podany k. nlb. 5; zob. też: J. A. Załuski, Specimen historiae Polonae criticae animadversionibus in Hist. Ludovici Polon. et Hung. regis ab Augustino Koludzki descriptam [...] vulgo Rokosz ad Gliniany An. 1381 [...] indissolubilibus argumentis refellitur, et merum nugamentum pronuntiatur
 • 600 1 9 $a Chodkiewicz, Jan Karol $d (1560-1621)
 • 600 1 9 $a Drohojowski, Jan Tomasz $d (1535-1605)
 • 600 0 9 $a Kazimierz Jagiellończyk $c (król Polski ; $d 1427-1492)
 • 600 1 9 $a Stadnicki, Stanisław $d (1551-1610)
 • 600 0 9 $a Stefan Batory $c (król Polski ; $d 1533-1586)
 • 600 1 9 $a Zborowski, Samuel $d (?-1584)
 • 600 0 9 $a Zygmunt August $c (król Polski ; $d 1520-1572)
 • 610 2 . $a Sejmik kaliski 1606
 • 610 2 . $a Sejmik łęczycki 1606
 • 610 2 . $a Sejmik poznański 1606
 • 610 2 . $a Sejmik średzki 1606
 • 611 2 . $a Zjazd 1592 Jędrzejów
 • 611 2 . $a Zjazd 1606 Lublin
 • 611 2 . $a Zjazd 1606 Sandomierz
 • 611 2 . $a Zjazd 1606 Środa
 • 611 2 . $a Zjazd 1606 Stężyca
 • 611 2 . $a Zjazd 1607 Koło
 • 611 2 . $a Zjazd 1607 Kraków
 • 650 . 9 $a Korespondencja dyplomatyczna $y 16-17 w.
 • 650 . 9 $a Miscellanea $y 16-17 w.
 • 650 . 9 $a Sylwa $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Listy polskie $y 16-17 w.
 • 650 . 9 $a Mowy polskie $y 16-17 w.
 • 650 . 9 $a Poezja okolicznościowa $y 16-17 w.
 • 653 $a Poselstwa 17 w.
 • 700 0 2 $a Ahmed $b I $c (sułtan turecki ; $d 1590-1617)
 • 700 1 2 $a Chregorowicz Maksym
 • 700 1 2 $a Czarnkowski Adam Sędziwój $d (1555-1627)
 • 700 0 2 $a Dymitr Samozwaniec $b I $c (car Rosji ; $d 1582?-1606)
 • 700 0 2 $a Ferdynand $b II $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1578-1637)
 • 700 1 2 $a Firlej Henryk $c bp poznański bp przemyski $d (1599-1635)
 • 700 0 2 $a Gabriel Bethlen $c (książę Siedmiogrodu ; $d 1580-1629)
 • 700 1 2 $a Golski Stanisław $c wda podolski i ruski $d (zm. 1612)
 • 700 1 2 $a Helnicki Bartosz chorąży dobrzański
 • 700 1 2 $a Herburt Jan Szczęsny pisarz rokoszowy
 • 700 0 2 $a Iskander Basza
 • 700 0 2 $a Jan Kazimierz $c (król Polski ; $d 1609-1672)
 • 700 1 2 $a Jankuła Bohdan
 • 700 1 2 $a Jazłowiecki Hieronim $c wda podolski $d (ca 1570-1607)
 • 700 1 2 $a Kalinowski Adam sta winn. sta bracł.
 • 700 1 2 $a Kallimach, Filip Buonaccorsi $d (1437-1496)
 • 700 1 2 $a Kiełczewski Wacław $c sta wschowski $d (zm. 1620)
 • 700 0 2 $a Klemens $b VIII $c (papież ; $d 1536-1605)
 • 700 1 2 $a Konarski Michał wda pomorski $d (ca 1557-1613)
 • 700 1 2 $a Koniecpolski Aleksander wda sieradzki $d (?-1609)
 • 700 1 2 $a Krasiński Stanisław $c klan ciechanowski i podlaski, wda płocki $d (1558-1617)
 • 700 1 2 $a Lanckoroński Przecław marszałek koła rycerskiego
 • 700 1 2 $a Lanckoroński Zbigniew pkom. sand.
 • 700 1 2 $a Leszczyński Andrzej $c wda brzesko-kujawski sta nakielski $d (1559-1606)
 • 700 1 2 $a Ligęza Mikołaj Spytek $c klan żarnowiecki i sandomierski $d (ca 1562-1637)
 • 700 1 2 $a Lipski Andrzej $c bp krakowski kanclerz w. kor. $d (1572-1631)
 • 700 1 2 $a Łubieński Stanisław $c bp łucki płocki podkanclerzy kor. $d (1573-1640)
 • 700 1 2 $a Lubomirski Sebastian $c klan biecki i wojnicki $d (ca 1546-1613)
 • 700 1 2 $a Maciejowski Bernard $c prymas $d (1548-1608)
 • 700 1 2 $a Mielecki Mikołaj $c wda podolski hetman w. kor. $d (?-1585)
 • 700 1 2 $a Myszkowski Zygmunt $c marszałek w. kor. $d (1562-1615)
 • 700 1 2 $a Niszczycki Zygmunt $c marszałek zjazdu rycerskiego pod Warszawą
 • 700 1 2 $a Opaliński Krzysztof $c wda poznański $d (1609-1655)
 • 700 1 2 $a Ossoliński Jan Zbigniew $d (1555-1623)
 • 700 1 2 $a Ossoliński Jerzy $c kanclerz w. kor. wda sandomierski $d (1595-1650)
 • 700 1 2 $a Ostrogski Janusz $c wda wołyński klan krakowski $d (ca 1554-1620)
 • 700 0 2 $a Paweł $b V $c (papież ; $d 1552-1621)
 • 700 1 2 $a Potworowski Jan $c skarbnik kaliski
 • 700 1 2 $a Przekora Jakub $c klan czechowski
 • 700 1 2 $a Przyjemski Krzysztof $c marszałek koła rycerskiego
 • 700 1 2 $a Puszkarzewski Stanisław
 • 700 1 2 $a Radoszewski Jerzy $c podkomorzy wieluński
 • 700 1 2 $a Radziwiłł Janusz $c podczaszy lit. klan wileński $d (1579-1620)
 • 700 0 2 $a Rudolf $b II $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1552-1612)
 • 700 1 2 $a Rytwiański Jan $c wda sandomierski
 • 700 1 2 $a Salamet Herei $c car tatarski
 • 700 1 2 $a Sapieha Lew $c kanclerz i hetman w. lit. $d (1557-1633)
 • 700 1 2 $a Sieniawski Adam Hieronim $c podczaszy kor. $d (ca 1576-1619)
 • 700 1 2 $a Sierakowski Marcin klan inowłodzki
 • 700 1 2 $a Słupecki Feliks $c klan żarnowski
 • 700 1 2 $a Smarzewski Paweł $c marszałek zjazdu lipińskiego
 • 700 1 2 $a Sobieski Jakub $c marszałek poselski wojewodzic lubelski
 • 700 1 2 $a Stabrowski Piotr $c klan parnawski
 • 700 1 2 $a Stokowski Mikołaj
 • 700 1 2 $a Stolecki Jachym Wierusz
 • 700 1 2 $a Tęczyński Gabriel $c wda lubelski $d (?-1617)
 • 700 1 2 $a Uhrowiecki Mikołaj sta chełmski $d (?-1612)
 • 700 1 2 $a Walewski Adam $c dworzanin król. skarbnik sieradzki
 • 700 1 2 $a Waliszewski Adam $c podskarbi sieradzki
 • 700 1 2 $a Wężyk Piotr łowczy $c sieradzki
 • 700 1 2 $a Wiszgarth Piotr $c marszałek kowiński
 • 700 0 2 $a Władysław $b IV $c (król Polski ; $d 1595-1648)
 • 700 1 2 $a Wolski Adrian
 • 700 1 2 $a Wolski Jan
 • 700 1 2 $a Zaliwski Stanisław sta warmiński
 • 700 1 2 $a Zaremba Aleksander
 • 700 1 2 $a Zawojski Jan
 • 700 1 2 $a Zbaraski Jerzy $c podczaszy kor. klan krakowski $d (ca 1573-1631)
 • 700 1 2 $a Zdrowski Piotr
 • 700 1 2 $a Zebrzydowski Mikołaj $c wda lubelski wda krakowski $d (1553-1620)
 • 700 1 2 $a Żółkiewski Stanisław $c hetman w. kor. kanclerz w. kor. $d (1547-1620)
 • 700 0 2 $a Zygmunt $b III Waza $c (król Polski ; $d 1566-1632)
 • 740 $a Rokosz polski za krola Ludwika albo pospolite ruszenie pod Glinianami na przyazd krolewsky z Wengier 1379 y na pokaranie zdraycow czego kronikarze zamilczeli
 • 740 $a Contiones in maximo totius Poloniae conuentu apud Leopolim de Republica habitae 1538!
 • 740 $a Przemowa albo witanie Mikolaia Mieleckiego woiewody podolskiego krola polskiego Stefana Batorego, na ktorego nie pozwalaiacz widząc go iusz in gubernatione Regni te przemowe na seimie torunskim in anno 1577 ! vczinil
 • 740 $a Listy Mikołaja Zebrzydowskiego do Zygmunta III 1604-1606
 • 740 $a Respons na artykuły vmoderowane y podane krolowy Zygmuntowi III pod Sendomirzem na rokoszu 1606
 • 740 $a Sequitur commiseratio sine commemoratione vel Passio Domini nostri Sigismundi III Regis Poloniae secundam seruum eius fidelem subditum Domino suo compatientem
 • 740 $a Beatus Vir
 • 740 $a Dialog prawego syna z ojczyzną
 • 740 $a Rosprawa Jąnowieczka woiewody krakowskiego y Xcia Radzywiłła Janusza podczaszego litewskiego z KJM Zygmuntem III 1606
 • 740 $a Rescript woiewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego na script marszałka koronnego publiczny Zygmunta Myszkowskiego
 • 740 $a List z Russej 1605 |Sprawa zabójstwa Jana Tomasza Drohojowskiego referendarza koronnego
 • 740 $a Zygmunt Myszkowski marszałek koronny, w obozie pod Janowcem roku 1606
 • 740 $a List do woiewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego
 • 740 $a List Mikołaja Zebrzydowskiego wdy krakowskiego po pogromie do rokoszan 1607
 • 740 $a Copia listu do castellana iednego 1607
 • 740 $a Sigismundus Rakoczy, |Testimonium patribus Societatis fictae Jhesu ex Hungaria relegatis 1607
 • 740 $a Protestatia niektorych senatorow przeciw wydrukowanym constitutiom 1607
 • 740 $a Przemowa Zaręmby grabowskiego starosty do KJMci Zygmunta III 1607
 • 740 $a Instructia Zygmunta III na seimik deputacki sieradzki Adamowi Walewskiemu dworzaninowi JKMczi, skarbnikowi sieradzkimu dana 1607
 • 740 $a Universał woiewodztwa sieradzkiego 1607
 • 740 $a Piotr Ostrowski i Jan Wolski. |Universał rokoszowy pod Warszawą dwu slachcicow 1607
 • 740 $a Universał deputaczki woiewodztwa wielgopolskiego 1607
 • 740 $a Universał kuiawski 1607
 • 740 $a Artykuły ziazdu warszawskiego in Anno 1607 mense Octobre od rokoszanow Zygmuntowi III podane
 • 740 $a Genuina rectificatio calamitatis Poloniae 1607
 • 740 $a List duchowienstwa w Piotrkowie zgromadzonego od przekr. do panow rokoszan pod Warszawą będączych 1607
 • 740 $a Respons panow rokoszan duchowienstwu 1607
 • 740 $a Instructia posłom do Bernarda Maciejowskiego cardinała arcybiskupa gnieznienskiego z ziazdu warszawskiego posłanym Jerzemu Krzykowskiemu y Florianowi Chocinskiemu 1607
 • 740 $a List pana krakowskiego Janusza Ostrogskiego do Bernarda Maciejowskiego xiędza cardinała 1607 |O uspokojeniu kraju po rokoszu
 • 740 $a Odpis na list pana krakowskiego Janusza Ostrogskiego Bernarda Maciejowskiego xiędza cardinała 1607
 • 740 $a Zdanie o czyes o uspokoienia tych motus 1608
 • 740 $a List Xiędza cardinałowego do woiewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego 1607
 • 740 $a List Bernarda Maciejowskiego xiędza cardinałowego do woiewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego rozny od offertow z Piotrkowa uczynionych 1607
 • 740 $a Acta ziazdu podwarszawskiego in Octobre i z Novembre Anno 1607
 • 740 $a Podane od krola Zygmunta III sposoby do przyęcia w łaskę woiewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego
 • 740 $a Assecuratia krolewska woiewodzie krakowskiemu Mikołajowi Zebrzydowskiemu dana 1607
 • 740 $a Incommoda transactiei podwarszawskiei gdzieby słabo staneła 1607
 • 740 $a List Zygmunta III do senatora iednego 1607
 • 740 $a List Stanisława Żółkiewskiego pana lwowskiego do woiewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego 1607
 • 740 $a Respons Mikołaja Zebrzydowskiego woiewody krakowskiego na list Stanisława Żółkiewskiego pana lwowskiego 1607
 • 740 $a Script Mikołaja Zebrzydowskiego woiewody krakowskiego do wszystkiey slachtey koronney
 • 740 $a List od Janusza Ostrogskiego pana krakowskiego do senatorów wielkopolskich 1608
 • 740 $a List od panow senatorow do Mikołaja Zebrzydowskiego woiewody krakowskiego 1608
 • 740 $a Srzodky przez ktorebi woiewoda krakowski do laski Zygmunta III miał przisc od senatorow moderowane y podane 1608
 • 740 $a Odpisz listu Mikołaja Zebrzydowskiego woiewody krakowskiego do senatorow 1608
 • 740 $a Przepraszanie po rokoszu Zygmunta III uczynione od Szczęsnego Herburta z Dobromila 1613 na confaederackym seymie co go ieno 03 niedziele były 1613
 • 740 $a Votum Jana Zbigniewa Ossolinskiego woiewodi sendomirskiego na seymie 1615
 • 740 $a List Jerzego Ossolińskiego canclerza koronnego arguendo libertatem senatoriam panu Krystophie ze Bnina Opalinskym woiewodzie poznanskym 1644-to
 • 740 $a Respons Krzysztofa Opalińskiego woiewody poznańskiego staropolskiego Jerzemu Ossolińskiemu kanclerzowi kor. 1644
 • 740 $a Universału kolskiego approbatia na iuridice poznańskiey 1607
 • 740 $a Rozmowa syna z matką
 • 740 $a Examen nonnullorum articulorum in pseudo conuentu ad Sendomiriam congregato tumultualiter promulgatorum
 • 740 $a Reces ziazdu sieradskiego 1607
 • 740 $a Poselstwo od senatorow y rycerstwa woiewodztwa sieradskiego posłom naszym Gerzemu Radoszewskiemu Pozy podkomorzemu wielunskiemu, Piotrowi Wężykowi łowczemu sieradskiemu obywatelom woiewodztwa poznańskiego i kaliskiego za vniuersałem kolskim pod Sieradz zgromadzonych 1607
 • 740 $a Respons radnych y rycerstwa woiewodztw wielgopolskich, ktorzy się pod Sieradz według vniuersału kolskiego zgromadzili 1607
 • 740 $a List na seymik srzedski do wielgopolskich 1607
 • 740 $a Uniuersał ziazdu sendomirskiego 1607
 • 740 $a Uniuersał ziazdu pod Lwowem senatorom y wszystkiego rycerstwa 1607
 • 740 $a Sacra Regia Magestas cum turbatoribus Reipublicae ex conuenticulo concionabuli facti 1538 |Rokosz Sendomirski na ziezdzie lubelskim Roku Pańskiego uchwalony 1606 sprzydaniem history o Samuelu Zborowskim 1579
 • 740 $a Diariusz rokoszu 1606 pod Sandomierzem
 • 740 $a Janusza Radziwiłła marszałka zjazdu rokoszowego List do hetmana polnego Stanisława Żółkiewskiego w te słowa, z rokoszu pod Sandomierzem 1606
 • 740 $a Instructia do zołnierzow quarcianych 1606
 • 740 $a Artikuły albo |ustawa rokoszowa Sandomierz 1606
 • 740 $a Confaederatia rokoszowa Sandomierz 1606
 • 740 $a Kaptur Nowomieski, Nowe Miasto in conuentione Generali 1439 Spytek z Melsztyna, Jakub Przekora kasztelan czechowski
 • 740 $a Confaederatia albo |kaptur wisliczky 1606
 • 740 $a Confaederatia albo |uchwała iachania na rokosz na ziezdzie we Srzedzie 08 July od ricirstwa woiewodztw poznańskiego y kaliskiego ustanowiona 1606
 • 740 $a Protestatia rycerstwa przeciw tey vchwale, Jachym Wierusz Stoleczki marszałek koła rycerskiego
 • 740 $a Druga protestatia do akt grodzkich piotrkowskich, Jan Potworowski skarbnik kaliski, Aleksander Zaremba z Kalinowy
 • 740 $a Respons KJMci Zygmunta III panom posłom ziazdu lubelskiego do KJMci posłanym dany w Krakowie 1606
 • 740 $a Confaederatia woiewodztw krakowskiego, Pokrzywnica 1606
 • 740 $a List wierzący KJM Zygmunta III posłom dany albo |Credens do rokoszu 1606
 • 740 $a Poselstwo KJM Zygmunta III do rokoszu
 • 740 $a Declaratia castellana krakowskiego Janusza Ostrogskiego
 • 740 $a List z ziemie dobrzynskiey 1606 Bartosz Helnicki chorąży ziemi dobrzyńskiej, Paweł Smażewski marszałek zjazdu lipinskiego, Tobiasz Arciszewski
 • 740 $a Instructia posłow woiewodztw lęczyckiego 1606
 • 740 $a Protestatia przeciwko rokoszowi 1606
 • 740 $a List woiewodztwa płoczkiego do rokoszu 1606
 • 740 $a List powiatu czerskiego do rokoszu 1606
 • 740 $a Universał woiewody ruskiego na złożenie seimiku wisnienskiego 1606
 • 740 $a Instructia posłom naszym na ziazd sendomirsky 1606
 • 740 $a Universał wisliczki. Sigismundus III 1606
 • 740 $a Obrady zjazdu sandomierskiego 1606
 • 740 $a Zdanie castellan krakowskiego Janusza Ostrogskiego w obozie moim 1606
 • 740 $a Zdanie albo declaratia woiewody sieradzkiego Aleksandra Koniecpolskiego 1606
 • 740 $a Declaratia woiewody lubelskiego Gabriela Tęczyńskiego 1606
 • 740 $a Declaratia castellana wislickiego Andrzeja Tęczyńskiego 1606
 • 740 $a Wota wojewodów: krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego, rawskiego Zygmunta Drudzinskiego, kasztelanów: żarnowskiego Feliksa Słupeckiego. inowłodzkiego Marcina Sierakowskiego, parnawskiego Piotra Stabrowskiego, 1606
 • 740 $a Deklaratia Mikołaja Zebrzydowskiego woiewody krakowskiego pod Janowcem 1606
 • 740 $a Na poselstwo Wielgiey Polsky przi liscie Mikołaja Zebrzydowskiego woiewody krakowskiego taka sie informacia dała
 • 740 $a List ziazdu kolskiego do cardinala Bernarda Nacieiowskiego 1607
 • 740 $a Respons Bernarda Maciejowskiego arcibiskupa 1607
 • 740 $a Universał rokoszowy spod Jędrzeiowa
 • 740 $a Dezideratia w obozie rokoszowym przy wsi Jeziorney 1607
 • 740 $a Protestatia poznanska 1607
 • 740 $a Protestatia senatorow przeciwko seymowi 1607
 • 740 $a Actum in arce cziechanowiensi 1607
 • 740 $a Podane od Zygmunta III sposoby od przyięcia w łaskę pana woiewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego
 • 740 $a Expeditia krola Zygmunta 3 na woine do Moskwy Ao 1609
 • 740 $a Mowa Mikołaja Zebrzydowskiego woiewody krakowskiego do Zygmunta III w senacie
 • 740 $a Mowa Piotra Łaszcza 1608
 • 740 $a List Janusza Radziwiłła podczaszego WXLo przesłany przez Grądzkiego na konwokację w Krakowie 1608
 • 740 $a Mowa Grądzkiego do senatorów po przeczytaniu listu Janusza Radziwiłła 1608
 • 740 $a Poselstwo Henryka Firleja bpa przemyskiego do Janusza Radziwiłła podczaszego koronnego WXL 1608
 • 740 $a Respons senatorow na poselstwo Grądzkiego
 • 740 $a List J. Radziwiłła do senatu po poselstwie Henryka Firleja 1608
 • 740 $a List Jana Karola Chodkiewicza do senatu 1608
 • 740 $a Sejmu w roku 1612/1613? capitula deliberationum: 1. |Quae subsidia belli ducendi; 2. |Quis modus gerendi eiusdem; 3. |Qualis ordinatio prouinciarum bello captarum
 • 740 $a Przeproszenie Jana Szczęsnego Herburthowe w roku 1612 po seymie
 • 740 $a Confaederatia riczerstwa expeditiey moskiewskiey pod regimentem hetmana Jana Carola Chotkiewicza zostawionego
 • 740 $a Przeproszenie Zygmunta III podczaszego Janusza Radziwiłła w roku 1612
 • 740 $a Respons od Zygmunta III Januszowi Radziwiłłowi podczaszemu WXLitt. przez Lwa Sapiehę canclerza WoXaLith. uczyniony
 • 740 $a Fortunne lata
 • 740 $a Conditia szlachecka
 • 740 $a Universał Zygmunta III do wszystkiego riczerstwa oddany na granicznej WoXaLithewskiego 1612
 • 740 $a Universał Zygmunta III do wszystkych obywatelow tak Corony Polskiey iako y WoXaLitto 1612
 • 740 $a Literae Achmedi I ad imperatorem Austriae Rudolphum II 1604
 • 740 $a List Achmeda I do Zygmunta III 1604?
 • 740 $a Przekład listu tureckiego do pana canclerza Jana Zamoyskiego 1605?
 • 740 $a Odpis Jana Zamoyskiego canclerza do naiwyszszego baszszy
 • 740 $a Oratia y votum Christopha Zborowskiego na seimiku w Proszowicach
 • 740 $a Wypis z testamentu canclerza y hetmana Jana Zamoyskiego
 • 740 $a Pasquillus omnium Parisiensis vrbis templorum valuis affixus 1605
 • 740 $a Heidelbergae ad amicum Anno 1605
 • 740 $a Stephanus Boczkai princeps Transsyuaniae Moldauiae et Valachiae
 • 740 $a Piramis Parysiensis |Inskrypcje na piramidzie paryskiej
 • 740 $a List Dymitra Iwanowicza Samozwańca do Karola Sudermańskiego 1605
 • 740 $a List Dymitra Iwanowicza do króla Zygmunta III? 1605
 • 740 $a Puncta instructionis ad conuenticula particularia Ao 1606
 • 740 $a Oratia Zygmunta III na seimie warszawskim 1606
 • 740 $a Przemowa slachcica polskiego do Zygmunta III na seymie Ao 1606
 • 740 $a Do senatorow, posłow, do ziazdu stężyckiego 1606
 • 740 $a Anno 1605. |Sumarius votum hetmańskiego w Bełzie canclerza wielkiego Jana Zamoyskiego
 • 740 $a Rady Calymacha Włocha ktorą dawał Olbrychtowi krolowi na zepsowanie wolnosci slacheczki
 • 740 $a Dictionarium Latino-Pollonicum siue Callepinus nouus
 • 740 $a Namowa seymiku proszewskiego ktorą sobie obiecali wypełnicz a pod czasem seimu ziachać się pod Warszawę 1606 z tych przyczyn
 • 740 $a Uchwała albo protestatia poznanska 1606
 • 740 $a Uchwała sejmiku łęczyckiego wysłania posłów na zjazd do Lublina 1606
 • 740 $a Epitaphium Sigismundi Augusti Regis Poloniae defuncti
 • 740 $a Protestatia rycerstwa
 • 740 $a Reprotestatia panow Rad
 • 740 $a O praktykach pod Stężycą dopiro tylko in parabolis odkrytych
 • 740 $a Diariusz ziazdu lubelskiego 1606 w skrócie
 • 740 $a Votum Mikołaja Zebrzydowskiego woiewody krakowskiego 1606
 • 740 $a Poselstwo z Lublina do krola Zygmunta III 1606
 • 740 $a Pasquillus na krola Zygmunta III
 • 740 $a Drugi pasquillus o krolu y o radzie iego
 • 740 $a Literare magni ducis exercituum Joannis Zamoscy ad Clementem VIII Papam de secundis nuptys Sigismundi III regis 1605
 • 740 $a List Jana Zamoyskiego hetmana w. kor. do papieża Pawła V 1605
 • 740 $a List Hieronima Jazłowieckiego woiewody podolskiego do Stanisława Stadnickiego starosty zygwulskiego 1606
 • 740 $a List Stanisława Stadnickiego do Hieronima Jazłowieckiego 1606
 • 740 $a Drugi |list woiewody podolskiego Hieronima Jazłowieckiego do Stanisława Stadnickiego z Łańcuta 1606
 • 740 $a Respons Stanisława Stadnickiego Hieronimowi Jazłowieckiemu 1606
 • 740 $a Votum woiewody sieradzkiego Aleksandra Koniecpolskiego na rokoszu pod Sendomirzem die 18 Augusti 1606
 • 740 $a Artykuły seimiku srzedskiego poznańskiego y kaliskiego woiewodztw 1606 zgromadzonych
 • 740 $a Marszałka poselskiego Stanisława Pękosławskiego Przemowa seimu warszawskiego Anno 1585
 • 740 $a Jana Zamoyskiego odpowiedz imieniem króla Zygmunta III
 • 740 $a Propositio canclerza Jana Zamoyskiego
 • 740 $a Respons Piotrowi Stabrowskiemu castellanowi pernańskiemu od rycerstwa na petita od Rzeczypospolitey dany 1606
 • 740 $a Artykuły rokoszowe pod Sęndomirzem uchwalone
 • 740 $a Kaptur wisliczky albo confederatia 1606
 • 740 $a Mandat krolewski na poroczki kaliskie przyniesiony pro die 2 Octobris Anno 1606 Dan w Wislicy
 • 740 $a Staroscie y posłowi dozywotniemu chełmskiemu
 • 740 $a Universał rycerstwa w Kaliszu na poroczkach zgromadzonego pro die 2 Octobris 1606
 • 740 $a Universał rokoszowy, Sandomierz 1606
 • 740 $a List pana krakowskiego Janusza Ostrogskiego do Ich Mci pod Sandomierz 1606
 • 740 $a List rokoszan spod Sandomierza do Janusza Ostrogskiego 1606
 • 740 $a Przemowa pana krakowskiego Janusza Ostrogskiego do koła po odprawieniu posłow rokoszowych
 • 740 $a Wielmożnym, vrodzonym y slachetnym dygnitarzom vrzędnikom y stanu rycerskiego ludziom pod Sendomirz zgromadzonym Zygmunt III 1606
 • 740 $a Stephanus rex in comitiis Toruniensibus ad nuncios terrestres 1576
 • 740 $a Ad senatum equitesque Polonos Sigismundus Rex Poloniae 1588
 • 740 $a Anno fundationis Romae 642 |Wojny Rzymian z Jugurtą
 • 740 $a Digna memoria et frequenti consideratione sententys quatuor philosophorum qui a rege quodam accersiti ad reddendas causas calamitatum quae in regno suo incidebant eas in hunc modum non minus argute quam uere explicabant |satyra na Zygmunta Myszkowskiego-Gonzagę marszałka w. kor.
 • 740 $a Satyry na Zygmunta Myszkowskiego-Gonazagę marszałka w. kor.
 • 740 $a Eho ! |Na drugiego Myszkowskiego
 • 740 $a Conditie z Ernestem o krolestwo przez Gustauum Brahe? comitem et Lambertum Wraderem narodu szwetskiego 1589
 • 740 $a Artikuły z ziazdu jendrzeiowskiego ktory był nazaiutrz po weselu KJM Zygmunta III z Anną Austriaczką to iest 4 Juny 1592
 • 740 $a Universał Mikołaja Zebrzydowskiego i Janusza Radziwiłła, Janowiec w obozie 1606
 • 740 $a Zygmunt III król Polski 1619
 • 740 $a Respons na to pisanie królowi Zygmuntowi III Jana Zbigniewa Ossolińskiego woiewodi sendomirskiego 1619/1629
 • 740 $a Litera Sigismundi III ad ordines Bohemiae 1619
 • 740 $a Responsum ordinem Bohemiae ad Poloniae regis Sigismundi III literas, 1619/1620
 • 740 $a Bethlen Gabor woiewoda siedmiogrodzki do Zygmunta III króla Polski 1619
 • 740 $a List Zygmunt III do Slęzakow o tęsz rebelią 1619
 • 740 $a Litera Transiluaniae principis Bethlen Gabor ad Skinder Passam 1619
 • 740 $a Dalszy ciąg walk Bethlena Gabora z Ferdynandem II, 1619
 • 740 $a Przemowa Jakuba Sobieskiego marszałka poselskiego przy całowaniu ręki Zygmunta III na seimie walnym warszawskim w roku 1623
 • 740 $a Dziękowanie Jakuba Sobieskiego marszałka nomine panow posłow po wotach senatorskich 1623
 • 740 $a Mowa Jakuba Sobieskiego marszałka poselskiego przy czytaniu exorbitantÿ 1623
 • 740 $a Exorbitantiae 1623
 • 740 $a Respons Zygmunta III na podane puncta na seymie od posłow za zdaniem senatu dany in Anno 1623
 • 740 $a Respons o Warmÿą 1623
 • 740 $a Mowa Jakuba Sobieskiego woÿewodzÿca lubelskiego na pogrzebie Jana Carola Chodkiewicza woiewody wilenskiego wielkiego hetmana Wielkiego Xzięstwa Litewskiego 1622
 • 740 $a Jakuba Sobieskiego woyewodzica lubelskiego, starosti krasnostawskiego przemowa na seymie 1616 do JKM Zygmunta III gdi znowu był marszałkiem poselskim przy witaniu
 • 740 $a Jakuba Sobieskiego przemowa o exorbitantiach tamze przed KJM Zygmuntem III
 • 740 $a Diariusz sejmu warszawskiego 1626
 • 740 $a Dziesięć postulata koła poselskiego die 11 February 1626
 • 740 $a Responsum krola Zygmunta III na postulata 1626
 • 740 $a Mowa do senatu in colloquio Jakuba Sobieskiego 1626
 • 740 $a Rationes ac petita quibus Sigismundus III ex innata clementis et commiseratione inducta in neutralitatem consensit inną ręką Friderico Curlandiae duci 1626
 • 740 $a Pacta neutralitatis
 • 740 $a Justificatio condonationum neutralitatis inter Curlandiae ducem et Sueticum initae ex consensu Regio
 • 740 $a Responsum Regium ad haec petita per D. Vicecancellarium Regni Stanislaum Łubieński oretenus ?? datum
 • 740 $a Mowa za krolewiczem Władysławem do krola Zygmunta III
 • 740 $a List od Kozakow zaporowskich
 • 740 $a Instrukcja do Zygmunta III posłom naszym Maximowi Chregorowiczowi, Sawie Burczewskiemu, Tilonowi Paskiewiczowi, Łukaszowi Krzystophowiczowi na se~ym warszawski wyprawionym w roku 1626
 • 740 $a Script podany od kola naszego in modum Constitucji o exorbitantiach panom senatorom
 • 740 $a Manifestatio posłow koronnych po seymie 1626 vczyniona
 • 740 $a Memoriale pro ciuitate Gedanensi
 • 740 $a Ex Marchia
 • 740 $a List Janusza Radziwiłła podczaszego W. Xtwa Litewskiego gdy mu Zygmunt III dawał castelanię wilinską 1618
 • 740 $a List Jerzego Zbarawskiego podczaszego coronnego starosty pinskiego do xiędza Lesiowskiego Jana Lesiewskiego jezuity, gdi juspatronatus chciał reformowac 1619
 • 740 $a Jerzego Zbaraskiego po seymie 1626 tesz o P. Radziwile hetmanie litewskim fragment
 • 740 $a Przemowa do senatorow a naprzod do arcibiskupa gnieznienskiego Bernarda Maciejowskiego 1606
 • 740 $a Koło babie o przyszłym nominacie krakowskim
 • 740 $a Uchwała zjazdu województw wielkopolskich w Kole 1607 roku
 • 740 $a Universał rokoszowy na electią krola nowego w Lublinie wydany 1607
 • 740 $a Universał wtory rokoszowy na electią inszego pana pod Gliniany 1607
 • 740 $a Universał krola Zygmunta III, dan z obozu naszego pod Iłżą 1607
 • 740 $a Dekret wypowiedzenia posłuszenstwa Zygmuntowi III na rokoszu pod Jeziernią w obozie 1607
 • 740 $a Przyczyny wypowiedzenia posłuszenstwa Zygmuntowi krolewicowi szwedzkiemu Anno 1607
 • 740 $a Instructia krola Zygmunta III na seymiku w Proszowicach refferowana prez ! posła X. Henrika Firleia refferendarza coronnego 1607
 • 740 $a Legatia z Proszowicz 1607
 • 740 $a Poselstwo tureckiego cesarza Achmeda I 1607
 • 740 $a Słowa Salameta Hereia cara tatarskiego w obozie pod Smolenskim Anno 1611
 • 740 $a Rota całowania chrestu synow boiarskich moskiewskich Władysławowi krolewicowi polskiemu etc. 1610
 • 740 $a Carstwo moskiewskie |Opis prowincji moskiewskich
 • 740 $a Nagrobek Stanisława Stadnickiego starosty zygwulskiego
 • 740 $a Comput woyska chrzescijańskiego przeciw Turkom
 • 740 $a List poselstwa tureckiego w Warszawie odprawione Anno 1614
 • 740 $a Fragment przepisów dot. rozdawania urzędów od nr 14-33
 • 740 $a Xziega pisana w ktory rokosz za Ludwika krola pod Gliniany od JMX Buzynskiego officiała kaliskiego dany Władysławowi Rogalinskiemu.
 • 740 $a Votum Krzysztofa Mikołaja Dorostaiskiego Dorohostajskiego marszałka nadwornego litewskiego
 • 740 $a Woiewoda braczławsky Janusz Zbaraski interea przyiachał, ktory tak wotował
 • 740 $a Respons przez Pany Rady y rycerstwo koronne y WXLitewskiego na rokosz pod Sendomirzem zgromadzone posłom KJM Zygmunta III dany 1606
 • 740 $a Instructia powiatu kowinskiego 1606
 • 740 $a Drohickiego powiatu postanowienie 1606
 • 740 $a Deputaci ad conscribendas exorbitantias 1606
 • 740 $a Mowa Jakuba Sienińskiego wojewodzica podolskiego 1606
 • 740 $a Mowa Mikołaja Uhrowieckiego sty chełmskiego do Jakuba Sienińskiego wojewodzica podolskiego
 • 740 $a Mowa Stanisława Stadnickiego sty zygwulskiego 1606
 • 740 $a Mowa Mikołaja Zebrzydowskiego wdy krakowskiego 1606
 • 740 $a Piotr Łaszcz do tey mowy woiewody krakowskiego szeroką rzecz uczynił
 • 740 $a Declaratia Sebastiana Lubomirskiego castellana woiniczkiego
 • 740 $a Declaratia Mikołaja Spytka Ligęzy castellana czechowskiego 1606
 • 740 $a Declaratia Janusza Ostrogskiego castellana krakowskiego 1606
 • 740 $a Mikołai Latalski tak zaczął do hetmana Stanisława Żółkiewskiego
 • 740 $a List Stanisława Żółkiewskiego hetmana polnego do rokoszu 1606
 • 740 $a Respons do rokoszu od zołnirzow quarcianych 1606
 • 740 $a List do rokoszu X cardinałow ! Bernarda Maciejowskiego
 • 740 $a Supplicatia slachtey podolskiey do rokoszu. |Supplica slachcicow z pod Bara woiewodztwa podolskiego na wolny rozkaz pod Sendomirz do wielmoznych naszych panow 1606
 • 740 $a Brzeskiego i inowłoczławskiego woiewodztw protestatia przeciw rokoszowi 1606
 • 740 $a Druga protestatia województwa brzeskiego
 • 740 $a List Zygmunta III do rokoszu 1606
 • 740 $a Mowa Mikołaja Zebrzydowskiego wdy krakowskiego 1606
 • 740 $a Castellan parnawski Piotr Stabrowski tak wotował
 • 740 $a Puncta exorbitantiarum exorbitantiae na rokoszu proponowane 1606
 • 740 $a Obrady rokoszu 1606
 • 740 $a List albo credens od koła wisliczkiego do rokoszu 1606
 • 740 $a Instructia posłom od senatorow y rycerstwa pod Wislicą zgromadzonego do koła rokoszowego pod Sendomirz zgromadzonego 1606
 • 740 $a Respons panu bydgoskiemu Januszowi Grzymułtowskiemu y staroscie warszawskiemu Stanisławowi Zaliwskiemu senatorow y inszych braciei przy krolu będących s kola generalnego rokoszowego pod Sendomirzem 1606
 • 740 $a Rokosz sub Anno Domini 1607 odprawowany. Po pogromie pod Przytykiem zaraz
 • 740 $a Mikołaja Zebrzydowskiego woiewody krakowskiego y Janusza Radziwiłła Szczęsnego Herburta y inszych rozmowa po potrzebie pod Przytykiem v Jelze w Iłży nazaiutrz uczyniona 1607 |Skargi szlachty na króla i senatorów po klęsce pod Guzowem
 • 740 $a Pan woiewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski oczu ucieraiącz z placzem do nich mowił 1607
 • 740 $a W Jełzy Iłży po pogromie mowa panow zołnierzow rokoszowych 1607
 • 740 $a Mikołaja Zebrzydowskiego woiewody krakowskiego mowa ucieraiącz oczy z płaczem 1607
 • 740 $a Z Lublina 16 Julÿ Anno 1607
 • 740 $a List Janusza Ostrogskiego pana krakowskiego do króla Zygmunta III i panów senatorów 1607
 • 740 $a Refutatie niektorych constitutiei 1607
 • 740 $a Protestatia woiewodztwa łęczyckiego przeciw poborowi 1607
 • 740 $a Z Krakowa nowinny ! do senatora iednego 1607
 • 740 $a Universał rokoszowy po pogromie wydany 1607
 • 740 $a List do panow zołnierzow y wszystkiego rycerstwa koronnego y WXL od rokoszan 1607
 • 740 $a Pacta namowione miedzy KJM Zygmuntem III a woiewodą krakowskim Mikołajem Zebrzydowskim 1606
 • 740 $a Respons woiewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego
 • 740 $a Poczyna się sprawa Mikołaja Zebrzydowskiego woiewody krakowskiego z krolem Zygmuntem III
 • 740 $a List Mikołaja Zebrzydowskiego do króla Zygmunta III
 • 740 $a Colloquium regis Sigismundi terty cum cancellario Joanne Zamoyscio 1592
 • 740 $a Ciuile bellum Reipublicae perniciosissimum
 • 740 $a Mowa Rytwańskiego Jana Rytwiańskiego wdy sandomierskiego do krola Kazimierza Jagiellończyka po 1490 roku
 • 740 $a Mowa Jakuba Niemoiewskiego na seymie Anno 1582
 • 740 $a Uniwersał z rokoszu pod Sandomierzem 1606
 • 740 $a Uniwersał króla Zygmunta III z deklaracją wojewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego podaną in scriptis pod Janowcem 1606
 • 740 $a Universał króla Zygmunta III pod Janowcem ostatniei zgody 1606
 • 740 $a Uniwersał króla Zygmunta III spod Janowca 1606
 • 740 $a Votum Andrzeia Lesczynskiego woiewody brzeskiego 1605
 • 740 $a Clemens Papa VIII ad Sigismundum III Poloniae regem 1592
 • 740 $a Fortuna picta triumphali curru insidens versus Moschouiam Aquila et tigride vecta manu tenens vexillum aureum quam personae circumstant infrascriptae
 • 740 $a Sigismundus III Dei gratia marchio Mantuae Datum in arceducali Pynczow 1606
 • 740 $a Echo o rokoszu
 • 740 $a Satyra pospolite ruszenie a rokosz |Dixit unus. Recte iudicate filii hominum Krzyknął drugi: Nie chcę ja być winien tei krwie
 • 740 $a Consilium na tryumfie krakowskim przy wroceniu się KJM Zygmunta III z Janowca iemu dane, napisane Victoria 1606
 • 740 $a List Hieronima Jazłowieckiego do Stanisława Stadnickiego 1606
 • 740 $a Rescript na list woiewody podolskiego Hieronima Jazłowieckiego do Stanisława Stadnickiego 1606
 • 740 $a List Myszkowskiego Zygmunta marsz. w. kor. do Mikołaja Zebrzydowskiego wdy krakowskiego 1606
 • 740 $a Copia listu albo supplicatiei od braciei woiewodztwa krakowskiego do Wielgopolskiei braciey 1606
 • 740 $a Przemowa Przecława Lanckoronskiego posła od rycerstwa sędomirskiego do krola Zygmunta III 1606
 • 740 $a Respons od KJMczi dany 1606
 • 740 $a Gdyby KJM Zygmunt III na rokosz wezwany będącz stawić się nam nie chciał przyszłoby pro finali stą oratią Rytwańskiego do niego wyprawić w te słowa 1607
 • 740 $a Na pismo potwarzaiącze ludzi cnotliwe pod tytułem Otosz tobie rokosz, wydane na ohyde rycerstwa na rokoszu będączego prawdziwa odpowiedz y krotka ok. 1606
 • 740 $a Przemowa Andrzeia Miękiczkiego posła ziazdu krakowskiego na roki ziemskie do KJMczi Zygmunta III 1607
 • 740 $a Historia ziazdu Krakowian na roki pro die 11 January w Krakowie Anno 1607
 • 740 $a Credens posłom od Krakowian do Sęndomierzan 1607
 • 740 $a Copia listu od Krakowian do woiewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego 1607
 • 740 $a Votum Philopolitesa Prawdziczkiego pochwalaiące i stwierdzaiącze słowa Stanisława Stadnickiego ze Żmigrodu starosty zygwulskiego
 • 740 $a De moderno statu Jesuitarum praesertim in Regno Hispaniae discursus breuis 1606 missus
 • 740 $a Trąba na pospolite ruszenie przeciw Jezuitom
 • 740 $a Votum katolika iednego o Jezuitach. |Pokazanie tego dowodne, że Jezuitowie na zgubę y zdrade są Rzeczompospolitym krzesciańskim a mianowicie koronie polskiey
 • 740 $a Intrata albo prowent KJM Zygmunta III
 • 740 $a O moderowaniu artykułow Xiąże tractował nie o sądzeniu, gleiczie
 • 740 $a Script podany od woiewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego in vim testamenti
 • 740 $a Puncta listu od arcybiskupa Wojciecha Baranowskiego KJM przysłanego, wczora czytany
 • 740 $a List o artykułach synodu lowickiego y odpor na nie z Piotrkowa 1607
 • 740 $a Uniuersał ziazdu kolskiego 1607
 • 740 $a Copia listu z ziazdu kolskiego od rycerstwa do woiewody lęczyckiego Adama Sędziwoja Czarnkowskiego 1607
 • 740 $a Copia listu z Lublina do woiewodztw wielgopolskich pod Koło zgromadzonych 1607
 • 740 $a Exorbitantie zachodzące Rzeczpospolitą po rokoszu
 • 740 $a Assertiones Hieronymi Vendromeni Spoletensis Sacrae Theologiae prezbytery et parochi ad Dominum Mauritium apud Venetos 1606
 • 740 $a Ad Pontificem Maximum Paulum V libellus supplex 1606-1607
 • 740 $a Copia listu woiewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego do cardinała Bernardo Maciejowskiego y inszych
 • 852 $j BK 00317
 • 999 $d 19.08.01

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00317