Dokumenta oryginalne do panowania Władysława IV.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00347
 • Kopie:
  • Mf 46
  • Mf 787
 • Tytuł: Dokumenta oryginalne do panowania Władysława IV.
 • Miejsce i czas powstania: 1632-1648
 • Opis fizyczny: VII k., 455 s. 45x27 cm i mn. oraz większe
 • Oprawa: Skóra oraz okleina z 20 w. (po konserwacji).
 • Język: Łac., pol., franc., niem., ruski, włoski cyrylica
 • Zawartość:
  • Spis treści dokonany przez Łukasza Gołębiowskiego k. I-VII
  • Listy do Władysława IV Wazy króla Polski od: Barberini Antonio kard. 1638 s. 240-243. - Clerobini[?] Felix 1638 s. 286-288. - król Persji [Safi I lub Abbas II] b.d. s. 3-4. - Ludwik XIII król Francji s. 35-35a. - Mąkowski Stanisław opat lubiński 1636-1639 (17) s. 50-59, 64-71, 80-85, 222-225, 244-255, 270-272, 306-307, 318-327, 338-345. - Partenio Petagno 1637 s. 194-197. - szlachta łucka (potwierdzenie wierności wobec króla) b.d. s. 1-2. - Torres Cosmas de kard. 1638 s. 234-235. - Tytlewski Maciej opat lubiński 1636-1638 (18) s. 60-63, 72-79, 102-109, 118-121, 128-129, 134-139, 146-151, 162-169, 174-181, 186-193, 204-207, 238-239.
  • Listy różne: Cecylia Renata królowa Polski od Krystyny Eufemii Radziwiłłówny ksieni nieświeskiej 1637 s. 144. - Gembicki Piotr bp krakowski do Marcina Wituskiego kanonika 1646 s. 436-439. - Jan Kazimierz król Polski do Innocentego X 1646 s. 434-435. - Kazanowski Aleksander wda bracławski do królewny [Anny Katarzyny Konstancji] 1639 s. 302. - Mąkowski Stanisław opat lubiński do: Cecylia Renata królowa Polski 1637 s. 94; Trzebiński Aleksander podkanclerzy kor. 1637-1639 (9) s. 86, 264-265, 274-280, 290-293, 330-337, 346-348, 314-315; NN 1638 (2) s. 256-257, 260-262. - Radziwiłł Janusz hetman polny lit. do szlachty powiatu pińskiego 1648 s. 452-455. - Sanpietro Giovanni Bernardo do Aleksandra Trzebińskiego podkanclerzego kor. 1637 s. 198. - Torres Cosma de kard. do: Morawiec Stanisław sekr. król. 1638 s. uzup; Piasecki bp 1639 s. 298-301. - Tytlewski Maciej opat lubiński do: Cecylia Renata królowa Polski 1637 s. 90; Trzebiński Aleksander podkanclerzy kor. 1637 (13) s. 98-101, 110-117, 122, 130-132, 140-143, 152-161, 170-173, 182-185, 200-203. - Vitillesius(?) Mutius do Mikołaja Lanczyckiego prowincjała litewskiego jezuitów (dot. fundacji kolegium w Pińsku) 1632 s. 13-14. - Władysław IV król Polski do Agostino Locci 1646 s. 430-433.
  • Instrukcje, notatki, dokumenty: Notatka dotycząca sum neapolitańskich 1651 s. 5-8 "Informatia o teraznieyszych intratach Neapolitanskich Krolowi Jegomosci posłana" s. 9-12 List Mucjusza Vitillesiusa[?] do Mikołaja Lanczyckiego prowincjała litewskiego jezuitów w sprawie fundacji kolegium w Pińsku 1632 s. 13-14 "Considerationi" dotyczące lat 1633-1636 w sprawach sum neapolitanskich s. 15-22 Instrukcja Władysława IV dla Stanisława Mąkowskiego posła na dwór hiszpański Filipa IV 1634 s. 23-34 "Opisanie wiechania Posła Króla Jmci Polskiego do Stolice Moskiewskiey dnia 16 Februarij Roku Panskiego 1635" s. 36-41 Streszczenie traktatu polsko-szwedzkiego z 1635 r. s. 44-47 Zwolnienie udzielone przez Eliasza Arciszewskiego dla Jerzego Engela von Kottwitz 1636 s. 48-49 Akt fundacji kolegium jezuickiego w Witebsku wystawiony przez Aleksandra Gosiewskiego 1637 s. 124-127 Zgoda Władysława IV na cesję dóbr dokonaną przez Mariana Morawca na rzecz swego syna 1638 s. 208-209 "Instructio Venerabili Stanislao Morawiec Secretario et Agenti nostro Neapolim destinato. Data Varsaviae die Mensis Marti[i] A[nno] D[omi]ni 1638" s. 210-215 Intercyza Władysława IV i Cecylii Renaty 1638 s. 226-233 (dokument zastąpiony fotokopią) Zatwierdzenie wystawione przez kancelarię królewską zapisów dokonanych przez Annę Gostomską s. 312-313 Kopie rozporządzenia (ordino) Filipa IV w sprawie wypłaty dla S. Mąkowskiego 1640 s. 350-361 Instrukcja na sejmik bełski 1643 (tekst urwany, brak końca) 1643 s. 362-369 "Relacya Woznego Polozenie Mandatow od pana Marcina Puciaty y inszych Poroznych osob" (tekst w jęz. ruskim) 1643 s. 370-373 "Liber Senatus Consultorum ab Anno 1643 die 9. Men[sis] Aprilis inceptor[um]" do 1645 s. 374-417 Ekstrakt umowy między królem a miastem Dorohobusk w sprawie kolegium smoleńskiego 1645 s. 418-425 "Propositia Je[g]o Mił[ościwego] pana Cancslersa coronnego (J. Ossolińskiego) na Seymy[?] w Roku 1647 dnia 4 Miesiąca Maia w Warszawie odprawiowana" s. 440-449
 • Proweniencja: Biblioteka Czackiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Abramowicz, Mikołaj (?-1651)
  • Anna Katarzyna Konstancja Waza (żona Filipa Wilhelma, elektora Palatynatu ; 1619-1651)
  • Barberini Antonio (1569-1646)
  • Barberini, Carlo (1630-1704)
  • Cecylia Renata (królowa Polski ; 1611-1644)
  • Charbicki Piotr (?-ca 1649)
  • Cielecki Maciej sekr. król.
  • Czerski Olbrycht sta bobr. klan chełm.
  • Daniłowicz Piotr (?-1645)
  • Denhoff Ernest Magnus (1581-1642)
  • Denhoff Gerard (1589-1648)
  • Denhoff Henryk (1585-1659)
  • Doruchowski Wierzbięta Jakub (?-1640)
  • Działyński Paweł (1594-1649)
  • Fantoni Ludovico ksiądz kustosz warsz.
  • Ferdynand III (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1608-1657)
  • Filip IV (król Hiszpanii i Portugalii ; 1605-1665)
  • Fredro Jakub Maksymilian (?-1646)
  • Gembicki Jan (1602-1675)
  • Gembicki Piotr (1585-1657)
  • Gembicki Stefan (?-1653)
  • Głębocki Mikołaj klan wend.
  • Gniewosz Mikołaj Wojciech (?-1654)
  • Gosiewski Aleksander (?-1639)
  • Grochowski Felicjan (?-ca 1649)
  • Grodzicki Adam klan międzyrzecki
  • Grzybowski Stefan klan lubelski
  • Heis Roberto pocztmistrz
  • Herburt Mikołaj (?-1610)
  • Hlebowicz Jerzy Karol (?-1669)
  • Innocenty X (papież ; 1574-1655)
  • Issaykowski Franciszek ref. i pisarz W.X.L.
  • Jacobelli Giovanni Battista muzyk król.
  • Jan Albert Waza (królewicz ; 1612-1634)
  • Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672)
  • Jerzy I Rakoczy (książę Siedmiogrodu ; 1593-1648)
  • Karnkowski Jan (?-ca 1647)
  • Karnkowski Stanisław (?-1654)
  • Karol Ferdynand Waza (królewicz polski ; 1613-1655)
  • Kazanowski Adam (ca 1599-1649)
  • Kazanowski Aleksander (?-1648)
  • Kiszka Mikołaj (1588-1644)
  • Komorowski Adam sta bełzki
  • Konarski wdzic malborski syn Samuela
  • Konarski Samuel (?-1641)
  • Korff Mikołaj (?-ca 1659)
  • Kozłowski Paweł jezuita rektor Kol. Smol.
  • Krasiński Jan Kazimierz podskarbi w. kor. (1607-1669)
  • Łachowski Jakub prow. lit. S.J.
  • Lacki Jan Alfons (?-1646)
  • Lanckoroński Jan (ca 1570-1646)
  • Łęczycki Mikołaj jezuita prowincjał lit.
  • Leśniowolski Prokop (?-1653)
  • Łowicki Jan (?-1640)
  • Lubomirski Stanisław (1583-1649)
  • Ludwik XIII (król Francji ; 1601-1643)
  • Mąkowski Stanisław benedyktyn dyplomata opat lubiński
  • Massalski Andrzej (?-ca 1651)
  • Mleczko Mikołaj (?-ca 1645)
  • Montelupi Karol pocztmistrz
  • Morawiec Marcjan podsędek lwowski
  • Morawiec Stanisław sekr. król. agent w Neapolu
  • Noskowski Adam klan gost.
  • Opaliński Krzysztof (1609-1655)
  • Orlik Adam Piotr rtm. wójt doroh.
  • Ossoliński Jerzy (1595-1650)
  • Ostroróg Mikołaj (1593-1651)
  • Pac Stefan (1587-1640)
  • Piasecki Paweł (1579-1649)
  • Piaseczyński Aleksander (?-1646)
  • Plichta Walenty klan raw.
  • Potocki Stanisław "Rewera" (1589-1667)
  • Próchnicki poseł w Neapolu
  • Prusinowski Janusz pkom. bełz.
  • Przyjemski Stanisław (?-1642)
  • Pucitelli Virgilio ks. sekr. król.
  • Radziwiłł Albrycht Stanisław (1593-1656)
  • Radziwiłł Janusz (1612-1655)
  • Radziwiłłówna Krystyna Eufemia ksieni nieświeska
  • Rajecki Gedeon klan pern. klan miński
  • Sapieha Kazimierz Leon (1609-1656)
  • Sapieha Tomasz (1598-1646)
  • Schachi Mario magister capelli
  • Sczawiński Jan klan brzeski wda brzeski
  • Słupecki Samuel klan radom.
  • Sobieski Jakub (1590-1646)
  • Stępkowski Gabriel klan bracławski poseł do Moskwy
  • Sułowski Krzysztof klan żarnow.
  • Szyszkowski Piotr klan wojn.
  • Tarło Adam Piotr (?-1719)
  • Torres, Cosmo de (1584-1642)
  • Tryzna Gedeon (?-1652)
  • Tryzna Marcjan (?-1643)
  • Trzebiński Aleksander (?-1644)
  • Tyszkiewicz Aleksander sędzia ziemski płocki
  • Tytlewski Maciej opat lubiński poseł Zygmunta III do Rzymu
  • Ubysz Jakub (1610-?)
  • Vitellesius Mutius gen. jezuitów
  • Warszycki Paweł klan konar. łęcz.
  • Warszycki Stanisław (?-1681)
  • Wejher Jakub (1609-1657)
  • Wiśniowiecki Jeremi Michał 1612-1651)
  • Wituski Marcjan jezuita scholastyk płocki kanonik krakowski
  • Władysław IV (król Polski ; 1595-1648)
  • Wodyński Marek klan podl.
  • Wołucki Sebastian klan małog. sta raw.
  • Zadzik Jakub (1582-1642)
  • Zaleski Remigian referendarz kor.
  • Jezuici 17 w.
  • Kolegium Płońsk 17 w.
  • Sejm 1647 Warszawa
  • Sejm 1647 Warszawa
  • Sejmik bełzki 1643
  • Sejmik grudziądzki
  • Intercyza 17 w.
  • Listy polsko-łacińskie 17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Polityka międzynarodowa 17 w.
  • Dyplomacja 17 w.
  • Tatarzy 17 w.
  • Hiszpania 17 w.
  • Kurlandia 17 w.
  • Persja 17 w.
  • Prusy Książęce 17 w.
  • Rosja 17 w.
  • Śląsk 17 w.
  • Szwecja 17 w.
  • Turcja 17 w.
  • Wołoskie, Księstwo 17 w.
 • Uwagi:
  • Egzemplarz po całkowitej konserwacji, przeprowadzonej przez M. Skwarlińską z UMK w latach 1998-2000. W miejsce zniszczonej oryginalnej oprawy z XVII w. utworzono jej replikę (sk. oraz okleina). W trakcie prac konserwatorskich usunięto z kodeksu dokument pergaminowy (nr 60) i zastąpiono fotokopią. Oryginał znajduje się w tym samym pudle, w którym przechowywany jest kodeks, lecz ze względów konserwatorskich nie może być fizycznie częścią kodeksu. Dokumenty znajdujące się w kodeskie posiadają różne rozmiary. Na grzbiecie kodeksu napisy: "Władysław IV. 4" oraz "Akta za panowania Władysława IV". Niektóre z dokumentów są glosowane. Foliacja w większości oryginalna. Spotyka się liczne nieścisłości w foliacji, np. między s. 34 a 35 jedna strona nieliczbowana. Na k. ochr. B znajduje się wpis z 1952 r.: "K. VII S. 1-35, 35a, 36-53, 56-309, 312-322, 322a, 323, 323a, 324-425, 430-455. K. ochr. A, B" oraz dopisek oł. "k. 234"
  • Dokumenty numerowane w układzie Łukasza Gołębiowskiego. W stosunku do pierwotnej kolekcji brakuje dokumentu nr 99 (s. 426-429)
  • ryc.
  • S. czyste: 42-43, 87-89, 91-93, 95-97, 123, 133, 145, 199, 216-221, 236-237, 258-259, 263, 266-267, 269, 273, 281, 289, 296-297, 303-305, 308-309, 316-317, 328-329, 349
  • pismo wielu rąk
 • Opracowania: Druk: Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632-1646, oprac. Agnieszka Biedrzycka, Kraków 2005

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 1 @ $a pol $a lat $a fre $a ger $a rus $a ita
 • 130 0 . $a Akta
 • 245 0 0 $a Dokumenta oryginalne do panowania Władysława IV.
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 1632-1648
 • 300 $a VII k., 455 s. $c 45x27 cm i mn. oraz większe
 • 340 $a Papier, pergamin. $d Rkps $e Skóra oraz okleina z 20 w. (po konserwacji).
 • 500 $a Egzemplarz po całkowitej konserwacji, przeprowadzonej przez M. Skwarlińską z UMK w latach 1998-2000. W miejsce zniszczonej oryginalnej oprawy z XVII w. utworzono jej replikę (sk. oraz okleina). W trakcie prac konserwatorskich usunięto z kodeksu dokument pergaminowy (nr 60) i zastąpiono fotokopią. Oryginał znajduje się w tym samym pudle, w którym przechowywany jest kodeks, lecz ze względów konserwatorskich nie może być fizycznie częścią kodeksu. Dokumenty znajdujące się w kodeskie posiadają różne rozmiary. Na grzbiecie kodeksu napisy: "Władysław IV. 4" oraz "Akta za panowania Władysława IV". Niektóre z dokumentów są glosowane. Foliacja w większości oryginalna. Spotyka się liczne nieścisłości w foliacji, np. między s. 34 a 35 jedna strona nieliczbowana. Na k. ochr. B znajduje się wpis z 1952 r.: "K. VII S. 1-35, 35a, 36-53, 56-309, 312-322, 322a, 323, 323a, 324-425, 430-455. K. ochr. A, B" oraz dopisek oł. "k. 234"
 • 500 $a Dokumenty numerowane w układzie Łukasza Gołębiowskiego. W stosunku do pierwotnej kolekcji brakuje dokumentu nr 99 (s. 426-429)
 • 500 $a ryc.
 • 500 $a S. czyste: 42-43, 87-89, 91-93, 95-97, 123, 133, 145, 199, 216-221, 236-237, 258-259, 263, 266-267, 269, 273, 281, 289, 296-297, 303-305, 308-309, 316-317, 328-329, 349
 • 500 $a pismo wielu rąk
 • 520 $a Spis treści dokonany przez Łukasza Gołębiowskiego k. I-VII
 • 520 $a Listy do Władysława IV Wazy króla Polski od: Barberini Antonio kard. 1638 s. 240-243. - Clerobini[?] Felix 1638 s. 286-288. - król Persji [Safi I lub Abbas II] b.d. s. 3-4. - Ludwik XIII król Francji s. 35-35a. - Mąkowski Stanisław opat lubiński 1636-1639 (17) s. 50-59, 64-71, 80-85, 222-225, 244-255, 270-272, 306-307, 318-327, 338-345. - Partenio Petagno 1637 s. 194-197. - szlachta łucka (potwierdzenie wierności wobec króla) b.d. s. 1-2. - Torres Cosmas de kard. 1638 s. 234-235. - Tytlewski Maciej opat lubiński 1636-1638 (18) s. 60-63, 72-79, 102-109, 118-121, 128-129, 134-139, 146-151, 162-169, 174-181, 186-193, 204-207, 238-239.
 • 520 $a Listy różne: Cecylia Renata królowa Polski od Krystyny Eufemii Radziwiłłówny ksieni nieświeskiej 1637 s. 144. - Gembicki Piotr bp krakowski do Marcina Wituskiego kanonika 1646 s. 436-439. - Jan Kazimierz król Polski do Innocentego X 1646 s. 434-435. - Kazanowski Aleksander wda bracławski do królewny [Anny Katarzyny Konstancji] 1639 s. 302. - Mąkowski Stanisław opat lubiński do: Cecylia Renata królowa Polski 1637 s. 94; Trzebiński Aleksander podkanclerzy kor. 1637-1639 (9) s. 86, 264-265, 274-280, 290-293, 330-337, 346-348, 314-315; NN 1638 (2) s. 256-257, 260-262. - Radziwiłł Janusz hetman polny lit. do szlachty powiatu pińskiego 1648 s. 452-455. - Sanpietro Giovanni Bernardo do Aleksandra Trzebińskiego podkanclerzego kor. 1637 s. 198. - Torres Cosma de kard. do: Morawiec Stanisław sekr. król. 1638 s. uzup; Piasecki bp 1639 s. 298-301. - Tytlewski Maciej opat lubiński do: Cecylia Renata królowa Polski 1637 s. 90; Trzebiński Aleksander podkanclerzy kor. 1637 (13) s. 98-101, 110-117, 122, 130-132, 140-143, 152-161, 170-173, 182-185, 200-203. - Vitillesius(?) Mutius do Mikołaja Lanczyckiego prowincjała litewskiego jezuitów (dot. fundacji kolegium w Pińsku) 1632 s. 13-14. - Władysław IV król Polski do Agostino Locci 1646 s. 430-433.
 • 520 $a Instrukcje, notatki, dokumenty: Notatka dotycząca sum neapolitańskich 1651 s. 5-8 "Informatia o teraznieyszych intratach Neapolitanskich Krolowi Jegomosci posłana" s. 9-12 List Mucjusza Vitillesiusa[?] do Mikołaja Lanczyckiego prowincjała litewskiego jezuitów w sprawie fundacji kolegium w Pińsku 1632 s. 13-14 "Considerationi" dotyczące lat 1633-1636 w sprawach sum neapolitanskich s. 15-22 Instrukcja Władysława IV dla Stanisława Mąkowskiego posła na dwór hiszpański Filipa IV 1634 s. 23-34 "Opisanie wiechania Posła Króla Jmci Polskiego do Stolice Moskiewskiey dnia 16 Februarij Roku Panskiego 1635" s. 36-41 Streszczenie traktatu polsko-szwedzkiego z 1635 r. s. 44-47 Zwolnienie udzielone przez Eliasza Arciszewskiego dla Jerzego Engela von Kottwitz 1636 s. 48-49 Akt fundacji kolegium jezuickiego w Witebsku wystawiony przez Aleksandra Gosiewskiego 1637 s. 124-127 Zgoda Władysława IV na cesję dóbr dokonaną przez Mariana Morawca na rzecz swego syna 1638 s. 208-209 "Instructio Venerabili Stanislao Morawiec Secretario et Agenti nostro Neapolim destinato. Data Varsaviae die Mensis Marti[i] A[nno] D[omi]ni 1638" s. 210-215 Intercyza Władysława IV i Cecylii Renaty 1638 s. 226-233 (dokument zastąpiony fotokopią) Zatwierdzenie wystawione przez kancelarię królewską zapisów dokonanych przez Annę Gostomską s. 312-313 Kopie rozporządzenia (ordino) Filipa IV w sprawie wypłaty dla S. Mąkowskiego 1640 s. 350-361 Instrukcja na sejmik bełski 1643 (tekst urwany, brak końca) 1643 s. 362-369 "Relacya Woznego Polozenie Mandatow od pana Marcina Puciaty y inszych Poroznych osob" (tekst w jęz. ruskim) 1643 s. 370-373 "Liber Senatus Consultorum ab Anno 1643 die 9. Men[sis] Aprilis inceptor[um]" do 1645 s. 374-417 Ekstrakt umowy między królem a miastem Dorohobusk w sprawie kolegium smoleńskiego 1645 s. 418-425 "Propositia Je[g]o Mił[ościwego] pana Cancslersa coronnego (J. Ossolińskiego) na Seymy[?] w Roku 1647 dnia 4 Miesiąca Maia w Warszawie odprawiowana" s. 440-449
 • 530 $d Mf 46
 • 530 $d Mf 787
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac., pol., franc., niem., ruski, włoski $b cyrylica
 • 561 $a Biblioteka Czackiego $d P 372 $d BK II 215[?] $d BK II, 216 $m Poryck $w Czacki Tadeusz (1765-1813)
 • 581 $a Druk: Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632-1646, oprac. Agnieszka Biedrzycka, Kraków 2005
 • 600 1 9 $a Abramowicz, Mikołaj $d (?-1651)
 • 600 0 9 $a Anna Katarzyna Konstancja Waza $c (żona Filipa Wilhelma, elektora Palatynatu ; $d 1619-1651)
 • 600 1 9 $a Barberini Antonio $d (1569-1646)
 • 600 1 9 $a Barberini, Carlo $d (1630-1704)
 • 600 0 9 $a Cecylia Renata $c (królowa Polski ; $d 1611-1644)
 • 600 1 9 $a Charbicki Piotr $d (?-ca 1649)
 • 600 1 . $a Cielecki Maciej $c sekr. król.
 • 600 1 . $a Czerski Olbrycht $c sta bobr. klan chełm.
 • 600 1 9 $a Daniłowicz Piotr $d (?-1645)
 • 600 1 9 $a Denhoff Ernest Magnus $d (1581-1642)
 • 600 1 9 $a Denhoff Gerard $d (1589-1648)
 • 600 1 9 $a Denhoff Henryk $d (1585-1659)
 • 600 1 9 $a Doruchowski Wierzbięta Jakub $d (?-1640)
 • 600 1 9 $a Działyński Paweł $d (1594-1649)
 • 600 1 . $a Fantoni Ludovico $c ksiądz kustosz warsz.
 • 600 0 9 $a Ferdynand $b III $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1608-1657)
 • 600 0 9 $a Filip $b IV $c (król Hiszpanii i Portugalii ; $d 1605-1665)
 • 600 1 9 $a Fredro Jakub Maksymilian $d (?-1646)
 • 600 1 9 $a Gembicki Jan $d (1602-1675)
 • 600 1 9 $a Gembicki Piotr $d (1585-1657)
 • 600 1 9 $a Gembicki Stefan $d (?-1653)
 • 600 1 . $a Głębocki Mikołaj $c klan wend.
 • 600 1 9 $a Gniewosz Mikołaj Wojciech $d (?-1654)
 • 600 1 9 $a Gosiewski Aleksander $d (?-1639)
 • 600 1 9 $a Grochowski Felicjan $d (?-ca 1649)
 • 600 1 . $a Grodzicki Adam $c klan międzyrzecki
 • 600 1 . $a Grzybowski Stefan $c klan lubelski
 • 600 1 . $a Heis Roberto $c pocztmistrz
 • 600 1 9 $a Herburt Mikołaj $d (?-1610)
 • 600 1 9 $a Hlebowicz Jerzy Karol $d (?-1669)
 • 600 0 9 $a Innocenty $b X $c (papież ; $d 1574-1655)
 • 600 1 . $a Issaykowski Franciszek $c ref. i pisarz W.X.L.
 • 600 1 . $a Jacobelli Giovanni Battista $c muzyk król.
 • 600 0 9 $a Jan Albert Waza $c (królewicz ; $d 1612-1634)
 • 600 0 9 $a Jan Kazimierz $c (król Polski ; $d 1609-1672)
 • 600 0 9 $a Jerzy $b I Rakoczy $c (książę Siedmiogrodu ; $d 1593-1648)
 • 600 1 9 $a Karnkowski Jan $d (?-ca 1647)
 • 600 1 9 $a Karnkowski Stanisław $d (?-1654)
 • 600 0 9 $a Karol Ferdynand Waza $c (królewicz polski ; $d 1613-1655)
 • 600 1 9 $a Kazanowski Adam $d (ca 1599-1649)
 • 600 1 9 $a Kazanowski Aleksander $d (?-1648)
 • 600 1 9 $a Kiszka Mikołaj $d (1588-1644)
 • 600 1 . $a Komorowski Adam $c sta bełzki
 • 600 1 . $a Konarski $c wdzic malborski syn Samuela
 • 600 1 9 $a Konarski Samuel $d (?-1641)
 • 600 1 9 $a Korff Mikołaj $d (?-ca 1659)
 • 600 1 . $a Kozłowski Paweł $c jezuita rektor Kol. Smol.
 • 600 1 $a Krasiński Jan Kazimierz $c podskarbi w. kor. $d (1607-1669)
 • 600 1 . $a Łachowski Jakub $c prow. lit. S.J.
 • 600 1 9 $a Lacki Jan Alfons $d (?-1646)
 • 600 1 9 $a Lanckoroński Jan $d (ca 1570-1646)
 • 600 1 . $a Łęczycki Mikołaj $c jezuita prowincjał lit.
 • 600 1 9 $a Leśniowolski Prokop $d (?-1653)
 • 600 1 9 $a Łowicki Jan $d (?-1640)
 • 600 1 9 $a Lubomirski Stanisław $d (1583-1649)
 • 600 0 9 $a Ludwik $b XIII $c (król Francji ; $d 1601-1643)
 • 600 1 . $a Mąkowski Stanisław $c benedyktyn dyplomata opat lubiński
 • 600 1 9 $a Massalski Andrzej $d (?-ca 1651)
 • 600 1 9 $a Mleczko Mikołaj $d (?-ca 1645)
 • 600 1 . $a Montelupi Karol $c pocztmistrz
 • 600 1 . $a Morawiec Marcjan $c podsędek lwowski
 • 600 1 . $a Morawiec Stanisław $c sekr. król. agent w Neapolu
 • 600 1 . $a Noskowski Adam $c klan gost.
 • 600 1 9 $a Opaliński Krzysztof $d (1609-1655)
 • 600 1 . $a Orlik Adam Piotr $c rtm. wójt doroh.
 • 600 1 9 $a Ossoliński Jerzy $d (1595-1650)
 • 600 1 9 $a Ostroróg Mikołaj $d (1593-1651)
 • 600 1 9 $a Pac Stefan $d (1587-1640)
 • 600 1 9 $a Piasecki Paweł $d (1579-1649)
 • 600 1 9 $a Piaseczyński Aleksander $d (?-1646)
 • 600 1 . $a Plichta Walenty $c klan raw.
 • 600 1 9 $a Potocki Stanisław "Rewera" $d (1589-1667)
 • 600 1 . $a Próchnicki $c poseł w Neapolu
 • 600 1 . $a Prusinowski Janusz $c pkom. bełz.
 • 600 1 9 $a Przyjemski Stanisław $d (?-1642)
 • 600 1 . $a Pucitelli Virgilio $c ks. sekr. król.
 • 600 1 9 $a Radziwiłł Albrycht Stanisław $d (1593-1656)
 • 600 1 9 $a Radziwiłł Janusz $d (1612-1655)
 • 600 1 . $a Radziwiłłówna Krystyna Eufemia $c ksieni nieświeska
 • 600 1 . $a Rajecki Gedeon $c klan pern. klan miński
 • 600 1 9 $a Sapieha Kazimierz Leon $d (1609-1656)
 • 600 1 9 $a Sapieha Tomasz $d (1598-1646)
 • 600 1 . $a Schachi Mario $c magister capelli
 • 600 1 . $a Sczawiński Jan $c klan brzeski wda brzeski
 • 600 1 . $a Słupecki Samuel $c klan radom.
 • 600 1 9 $a Sobieski Jakub $d (1590-1646)
 • 600 1 . $a Stępkowski Gabriel $c klan bracławski poseł do Moskwy
 • 600 1 . $a Sułowski Krzysztof $c klan żarnow.
 • 600 1 . $a Szyszkowski Piotr $c klan wojn.
 • 600 1 9 $a Tarło Adam Piotr $d (?-1719)
 • 600 1 9 $a Torres, Cosmo de $d (1584-1642)
 • 600 1 9 $a Tryzna Gedeon $d (?-1652)
 • 600 1 9 $a Tryzna Marcjan $d (?-1643)
 • 600 1 9 $a Trzebiński Aleksander $d (?-1644)
 • 600 1 . $a Tyszkiewicz Aleksander $c sędzia ziemski płocki
 • 600 1 . $a Tytlewski Maciej $c opat lubiński poseł Zygmunta III do Rzymu
 • 600 1 9 $a Ubysz Jakub $d (1610-?)
 • 600 1 . $a Vitellesius Mutius $c gen. jezuitów
 • 600 1 . $a Warszycki Paweł $c klan konar. łęcz.
 • 600 1 9 $a Warszycki Stanisław $d (?-1681)
 • 600 1 9 $a Wejher Jakub $d (1609-1657)
 • 600 1 9 $a Wiśniowiecki Jeremi Michał $d 1612-1651)
 • 600 1 . $a Wituski Marcjan $c jezuita scholastyk płocki kanonik krakowski
 • 600 0 9 $a Władysław $b IV $c (król Polski ; $d 1595-1648)
 • 600 1 . $a Wodyński Marek $c klan podl.
 • 600 1 . $a Wołucki Sebastian $c klan małog. sta raw.
 • 600 1 9 $a Zadzik Jakub $d (1582-1642)
 • 600 1 . $a Zaleski Remigian $c referendarz kor.
 • 610 2 9 $a Jezuici $y 17 w.
 • 610 2 . $a Kolegium Płońsk 17 w.
 • 610 2 . $a Sejm 1647 Warszawa
 • 610 2 . $a Sejm 1647 Warszawa
 • 610 2 . $a Sejmik bełzki 1643
 • 610 2 . $a Sejmik grudziądzki
 • 650 . 9 $a Intercyza $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Listy polsko-łacińskie $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Korespondencja dyplomatyczna $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Polityka międzynarodowa $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Dyplomacja $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Tatarzy $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Hiszpania $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Kurlandia $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Persja $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Prusy Książęce $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Rosja $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Śląsk $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Szwecja $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Turcja $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Wołoskie, Księstwo $y 17 w.
 • 700 0 2 $a Władysław $b IV $c (król Polski ; $d 1595-1648)
 • 740 $a List Antonia Barberini kard. do Władysława IV Wazy króla Polski 1638
 • 740 $a List Felixa Clerobini? do Władysława IV Wazy króla Polski 1638
 • 740 $a List króla Persji Safiego I lub Abbasa II do Władysława IV Wazy króla Polski b.d.
 • 740 $a List Ludwika XIII króla Francji do Władysława IV Wazy króla Polski
 • 740 $a Listy Stanisława Mąkowskiego opata lubińskiego do Władysława IV Wazy króla Polski 1636-1639
 • 740 $a List Partenio Petagno do Władysława IV Wazy króla Polski 1637
 • 740 $a List szlachty łuckiej do Władysława IV Wazy króla Polski potwierdzenie wierności wobec króla b.d.
 • 740 $a List Cosmy de Torresa kard. do Władysława IV Wazy króla Polski 1638
 • 740 $a Listy Macieja Tytlewskiego opata lubińskiego do Władysława IV Wazy króla Polski 1636-1638
 • 740 $a List Cecylii Renaty królowej Polski do Krystyny Eufemii Radziwiłłówny ksieni nieświeskiej 1637
 • 740 $a List Piotra Gembickiego bpa krakowskiego do Marcina Wituskiego kanonika 1646
 • 740 $a List Jana Kazimierza króla Polski do Innocentego X 1646
 • 740 $a List Aleksandra Kazanowskiego wdy bracławskiego do królewny Anny Katarzyny Konstancji 1639
 • 740 $a List Stanisława Mąkowskiego opata lubińskiego do Cecylii Renaty królowej Polski 1637
 • 740 $a Listy Stanisława Mąkowskiego opata lubińskiego do Aleksandra Trzebińskiego podkanclerzego kor. 1637-1639
 • 740 $a Listy Stanisława Mąkowskiego opata lubińskiego do NN 1638
 • 740 $a List Janusza Radziwiłła hetmana w. lit. do szlachty powiatu pińskiego 1648
 • 740 $a List Giovanniego Bernarda Sanpietro do Aleksandra Trzebińskiego podkanclerzego kor. 1637
 • 740 $a List Cosmy de Torresa kard. do Stanisława Morawca sekr. król. 1638
 • 740 $a List Cosmy de Torresa kard. do Piaseckiego bp 1639
 • 740 $a List Macieja Tytlewskiego opata lubińskiego do Cecylii Renaty królowej Polski 1637
 • 740 $a Listy Macieja Tytlewskiego opata lubińskiego do Aleksandra Trzebińskiego podkanclerzego kor. 1637
 • 740 $a List Władysława IV Wazy króla Polski do Agostino Locci 1646
 • 740 $a List Mutiusa Vitillesiusa? do Mikołaja Lanczyckiego prowincjała litewskiego jezuitów dot. fundacji kolegium w Pińsku 1632
 • 740 $a Notatka dotycząca sum neapolitańskich 1651
 • 740 $a Informatia o teraznieyszych intratach Neapolitańskich Krolowi Jegomosci posłana
 • 740 $a Considerationi dot. lat 1633-1636 w sprawach sum neapolitańskich
 • 740 $a Instrukcja Władysława IV dla Stanisława Mąkowskiego posła na dwór hiszpański Filipa IV 1634
 • 740 $a Opisanie wiechania Posła Króla Polskiego do Stolice Moskiewskiey dnia 16 Februarij Roku Pańskiego 1635
 • 740 $a Streszczenie traktatu polsko-szwedzkiego z 1635 r.
 • 740 $a Zwolnienie udzielone przez Eliasza Arciszewskiego dla Jerzego Engela von Kottwitz 1636
 • 740 $a Akt fundacji kolegium jezuickiego w Witebsku wystawiony przez Aleksandra Gosiewskiego 1637
 • 740 $a Zgoda Władysława IV na cesję dóbr dokonaną przez Mariana Morawca na rzecz swego syna 1638
 • 740 $a Instructio Venerabili Stanislao Morawiec Secretario et Agenti nostro Neapolim destinato. Data Varsaviae 1638
 • 740 $a Intercyza Władysława IV i Cecylii Renaty 1638
 • 740 $a Rozporządzenie |ordino Filipa IV w sprawie wypłaty dla S. Mąkowskiego 1640
 • 740 $a Instrukcja na sejmik bełski 1643
 • 740 $a Relacya Woznego Polozenie Mandatow od pana Marcina Puciaty y inszych Poroznych osob 1643
 • 740 $a Liber Senatus Consultorum ab Anno 1643 inceptorum do 1645
 • 740 $a Ekstrakt umowy między królem a miastem Dorohobusk w sprawie kolegium smoleńskiego 1645
 • 740 $a Propositia Jerzego Ossolińskiego Cancslersa coronnego na Seymy? w Roku 1647 dnia 4 Miesiąca Maia w Warszawie odprawiowana
 • 740 $a Liber Senatus Consultorum
 • 852 $j BK 00347
 • 920 $b pieczęcie lakowe i opłatkowe
 • 999 $d 2017-07-03

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00347