Compendium tractatow woyskowych y punctow na seymach uchwalonych roznych takze expedicyi woyskowych y listow roznych y godnych terminowania roznymi czasy zebrane roku panskiego 1655.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00361
 • Kopie: Mf 497
 • Tytuł: Compendium tractatow woyskowych y punctow na seymach uchwalonych roznych takze expedicyi woyskowych y listow roznych y godnych terminowania roznymi czasy zebrane roku panskiego 1655.
 • Miejsce i czas powstania: 1655-1667
 • Opis fizyczny: 178 s. 32x21 cm
 • Oprawa: Pergamin biały, 17 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Rękopis zawiera materiały dot. rokoszu Jerzego Lubomirskiego, wiersze Andrzeja Morsztyna, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego oraz anonimową poezję rokoszu J. Lubomirskiego
  • Ia. Konfederacja wojskowa pod J. S. Świderskim
  • 1."Zgodne woysk JKMci postanowienie tak polskich iako y czudzoziemskich w kole generalnym odprawującym się w Chęcinach d. 23.05. 1662" s. 12-14
  • 2."Tractat Koła generalnego woysk JKM tak polskiego iako y czudzoziemskiego zaciągu unanimi voce postanowiony w Olborzu die 12. 12. 1662" s. 1-4
  • 3."Puncta do krola [Jana Kazimierza] y wszytkiey Rzptey na comissię lwowską od woysk JKM Koronnych tak polskiego iako y czudzoziemskiego zaciągu w kole gen. z Wolborza 12. 12. 1662 przez [...] Kazimierza Czartoryskiego bpy kujawskiego [...] Krzysztofa Kupniewskiego woyskiego krak. [...] Chryzostoma Gizickiego [...] commisarzow woiewodztw swoich iako delegatów od JKM y wszytkiey Rzptey do woysk koronnych JKM" s. 4-7
  • 4."Tractat Koła Wolborskiego d. 22.02. odprawuiacego się zgodnie od woysk JKMci y Rzptey koronnych tak polskich iako y czudzoziemskich postanowiony a dla nie inualidowania onego rękami podpisany 1663" s. 7-11
  • 5."Postanowienie w kole generalnym w Olborzu zaczętym d. 16.04. 1663". Podp. Jan Samuel Świderski marsz. woysk" s. 11-12
  • 6."Jan Kazimierz do wojska związkowego Warszawa 30.04. i 09.05. 1662, Lwów 12.05. 1663 (3), Lwów 20.04. (4) s. 14-15, 19, 34
  • 7."Tractat koła gen. woysk JKM pol. y czudzoziemskich maniorem służących w związku zostaiących pod Zawichostem d. 29. [05]. 1663 zgromadzonego postanowiony" s. 15-19
  • 8."Mowa [...] [Kazimierza Floriana] Czartoryskiego bpy kuj. w kole gen. do woysk JKM w związku zostaiących d. 11. 12. 1663 w Olborzu" s. 19-22
  • 9."Z Wolborza 14. 12". [z obrad koła związku wojskowego w dniach 13. -14. 12.] s. 22-24
  • 10."Copia listu z Wolborza 16.04. 1663" [Do Jerzego Lubomirskiego marszałka kor.] Podp. Jan Samuel Świderski imieniem woyska" s. 24-25
  • 11."Instructia [...] z Zbignowa Pliwkowskiemu podczasz. Trębowolskiemu [...] Alexandrowi Zurawskiemu chorążemu rothy pancer. [...] Janowi Franzlowi rotm. raytarskiemu [...] posłani z koła gen. do [...] marsz. w. pol. kor. [Jerzego Lubomirskiego] die Anno ut supra [16.04. 1663]. [oraz] "Respons [...] marszałka w. het. pol. na Instructią [...] posłów woyska JKM." s. 25, 26-27
  • 12."Copia responsu [...] marsz. kor. [Jerzego Lubomirskiego] na listy od woyska" s. 25-26
  • 13."Copia od [...] Naszczekina Jego Czarskiey Mci wielkiego y pełnomocnego posła przy tainym z [...] kanclerzem WXL [Krzysztofem Pacem] rozgoworze d. 15.04. [1664?] podana. Puncta osobliwe taynego rozgoworu." s. 27-29
  • 14."Copia listu [Jerzego Lubomirskiego] do JKMci [Jana Kazimierza]. Dat. w Łańcucie 06.05. 1663" s. 29-30
  • 15."Respons wysłanym od woyska w Związku będącego z koła gen. 16.04. JKM. [...] posłom naszym de data we Lwowie d.08.05. 1663."Na własne rozkazanie JKM p Franc. Xaw. Wysocki cześnik Sochacz." s. 30-31
  • 16."Copia listu od [...] woiewody Krak. [Stan. Potocki] imieniem Commissiey JKM die 16.04. 1663." Podp. Stanisław Potocki H. w. k. marsz. kom." s. 31-32
  • 17."Do woiewodztwa Wielgopolskiego Jan Kazimierz etc" [uniwersał] we Lwowie s. 32-34
  • 18."Odpis [...] marsz. kor. [Jerzego Lubomirskiego] na list króla JMci [Jana Kazimierza]" 31.08. 1662 s. 34-36
  • 19. List Jerzego Lubomirskiego marsz. w. kor., het. pol. kor. do rycerstwa w Wąchocku 08.05. 1663. Podp. Jerzy Lubomirski s. 36-37
  • 20."Na propositią od JKM [Jana Kazimierza] przez [...] kanclerza [Mikołaja Prażmowskiego] we Lwowie 05.04. uczynione zdanie." s. 37-39
  • 21. "Declaratia KJM polskiego Jana Kazimierza in eligendo principe" s. 40-41
  • 22."Conditiones et articuli inter [...] Campi Marschaleum [...] Witembergium et gubernatorem arcis ac urbis Cracoviensis [...] Stephanum [...] Czarnecki castell. Kiioniensem circa deditionem dectac afus et orbis imiti d. 11. 10. 1655" s. 41-43
  • 23."Copia listu JKM [Jana Kazimierza] do [...] bpa Kraków. Andrzeja Trzebickiego w Warszawie 17.05. 1665" s. 44-45
  • 24."Tituł cesarza tureckiego" s. 45
  • 25. Uniwersał Jerzego Lubomirskiego do senatora, urzędników i wszystkich stanu rycerskiego wojew. krak. obywatela 06.06. 1665. Podp. Jerzy Lubomirski s. 46-48
  • 26."Copia listu JMP Krakowskiego [Stanisława Warszyckiego do króla Jana Kazimierza] [w Mińsku 20.06. 1665]" s. 48-50
  • 27. Uniwersał Jerzego Lubomirskiego do senatorów, urzędników i wszytkich rycerskiego tak koronnych jako WXL. obywateli. W zamku Lubowelskim 03.05. 1665. Podp. Jerzy Lubomirski s. 50-51
  • II. 1. "Jednemu 2. "Apophtegma 3. "Insze 4. "Chce y nie chce" s. 85 5. "Gniewem nie wskorasz 6. 5. "Sen" 7. "Leki" s. 86-87 8. "Nagrobek Kus[... iowi]" s. 88-92 9. "X. P." 10. "Tenże" 11. "P. Sam. P." 12. "Vcciwość" s. 92 13. "Metamorphosis" s. 93 14. "Jednemu" 15. "O Annie" 16. "Na waśniwego" s. 93 17. "Na smętną" 18. "Do Zośki" 19. "O Zośce" 20. "Świerzbiąt" s. 94 21. "Babie" 22. "Do lutnie" s. 95 23. "Do Eustachego Przeczkowskiego pokoiowego JKM Meditatio mortis" 24. "Do kramarki" s. 96 25. "Do Jana Grotkowskiego pisarza JKM pokoiowego" s. 97 26. "Nagrobek JMpanu Walerianowi Otwinowskiemu podczaszemu sandomirskiemu 1647. Ad Manes" s. 98-109 27. "Nagrobek Perlisi" s. 109 28. "Chłód daremny" 29. "Discretia" s. 110 30. "Do Kanikuły" 31. "Redivivus" s. 111 32. "Do miesiąca" s. 112 33. "Do pieska" 34. "Ogrodniczka" s. 113 35. "Oddana" 36. "Rękawice" s. 114 37. "Letni stroy" s. 115 38. "Przechadzka" 39. "Bombix" s. 116 40. "Pospolite ruszenie 1649" "Pokuta w quartanie" s. 117 41. "Na zdrowie" s. 123 42. "Gadki Do Jey Mci paniey Theophile z Raciborska Reiowey Starosciney małogoskiey" 43. "Gadka 1" 44. "Gadka 2" s. 124-125 45. "Gadka 3" 46. "Gadka 4" 47. "Gadka 5" s. 126 48. "Gadka 6" 49. "Gadka 7" s. 127 50. "Gadka 8" 51. "Gadka 9" s. 128 52. "Gadka 10" 53. "Gadka 11" s. 129 54. "Gadka 12" s. 130 55. "Gadka XIII" 56. "Gadka 14" s. 131 57. "Dyanna z marmoru" 58. "Na toz" 59. "Na toz" s. 131 60. "Do galerników son[et]" 61. "Na biegłego" 62. "Stan" s. 132 63. "Do Władysława Szmelinga" 64. "Na traf 65. "O orle na rusznice" 66. "Son[et] do zorze" s. 133 67. "Sonnet do motyla" 68. "Do wiarołomney" s. 134 69. "Do iedney" 70. "Raki" 71. "Do Walka" s. 135 72. "Do Zosie" 73. "O Marku" 74. "O Zosi" 75. "Na iednego" 76. "Na Pawła" 77. "Na starego" 78. "Na niepłodnego" 79. "O Zośce" 80. "Na posła" 81. "Na łakomą" s. 137 82. "Do Władysława Szmelinga pokoiowego JKM" s. 138 83. "Do Jana Grotkowskiego" 84. "Na panny" 85. "Posyła wiersze JMP. marszałkowi wielkiemu koron." s. 139-143 "Opisanie dawney Warszawy" 86. "Rozerwany" 87. "Śmiech y płacz" 88. "Do Bogu miłey" 89. "Do Kupidyna" s. 143 90. "Votum pasterskie" 91. "Do Stanisława Morsztyna rotm. JKM" s. 144-148 92. "Do chłopca" 93. "Do wiatrów" 94. "Niegłupia" 95. "Na wdowy" 96. "Na krzyżyk iedney panny na piersiach" 97. "Na klacz hiszpańską" 98. "O Walku" 99. "Na Bartosza" s. 150-151 100. "Niestatek" 101. "Na włosy" 102. "Na traf" 103. "Do Jagi" s. 152-153 104. "Zielone" s. 154 105. "Na śniegową grę" 106. "Nowe ziele" 107. "Do swoich Xiązek" s. 155-157 108. "Na zausznice w dzwonki" 109. "Na toz" 110. "Na toz" 111. "Na rasieński? dwor" 112. "Załobna" 113. "Do oczu swych" 114. "Do Anny" 115. "Do swych książek" s. 158-160
  • III. Poezja Związku święconego: 1. "Confessio domini confederatoris" s. 51-52 2."Rada taiemna przy boku JKM we Lwowie na commissiey in Anno 1662" s. 161-165 3."Nagrobek P. Gąsiewskiego hetmana polnego Wiel. Xstwa Lytewskiego" s. 165 kol. 2 4."Lament Korony Polskiey uskarzaiącey się na złych synow" s. 165-167 "Perambulum", "In anno 1665", "Na ślub niezwyczainy wielkiego stadła. Innotowana w Warszawie przy skończoney sprawie" s. 168 "Kunszt" 5."Lament oyczyzny utrapioney" s. 169 6."Przestroga Jowiszowa" s. 169-172 7."Zapłata zdraycom" s. 172 III. b) Poezja rokoszu Lubomirskiego 1."Karocza nowo wystawiona wyiazdu pp. Consiliarzow koronych na vznanie vtrapioney korony ratunku in Anno 1666" s. 67-68 2. Epitaphium Lubomirscio s. 69 3."Perambulum" s. 168 5. In anno 1665" s. 168 6. Kunszt" s. 169 7."Dixit quod dixit et ideo liber" s. 173 8."Lament po świeżo dwuch zmarłych hetmanach" s. 173-174 9."Kunszt" Dworski progres s. 174-175 10."Copia pacierza" Pacierz dworski s. 175 11. "Rogi posła francuskiego s. 175 12."Conductas [Concentus] toni incerti" s. 176 13. "Prosa" s. 176-177 14."Piosnka w utrapieniu" s. 177
 • Hasła przedmiotowe:
  • Rokosz 1665-1666 r. Lubomirskiego
  • Związek Święcony
  • Listy polskie 17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Literatura polska 17 w.
  • Poezja polska 17 w.
  • Publicystyka polska 17 w.
  • Mowy polskie 17 w.
  • Wojsko 17 w. Polska
  • Litwa 17 w.
  • Małopolska 17 w.
  • Mazowsze 17 w.
  • Ukraina 17 w.
 • Uwagi:
  • Materiały zawarte w rękopisie znajdują się również w innych sygnaturach Bibl. Kórn.: 2."Tractat Koła generalnego [...]" - zob. też BK 362 s. 2-6; BK 356 k. 77v; 3."Puncta do krola [...]" - zob. też BK 356 k. 79v-81; 4."Tractat Koła Wolborskiego" - zob. też BK 356 k. 92-94; 8."Mowa [...] Czartoryskiego [...]" - zob. też BK 356 k. 69v-70 Paginacja 17 w. od s. 1-72, dalsza paginacja póżniejsza s. 74-84 czyste
  • Pismo jednej ręki.
 • Katalogi:
  • Kat. Rkps Bibl. Ossol., I, s. 455, 456, II, s. 50, s. 51, 56, 57, 58, 317, s. 545, III, s. 45
  • E. XXI, 461
 • Opracowania:
  • Druk: "Poezja Związku święconego i rokoszu Lubomirskiego", Oprac. J. Nowak-Dłużewski, Warszawa 1953 4) J. M. Morsztyn, Wybór poezji, Warszawa 1949 3) J. A. Morsztyn, Poezje, Warszawa 1909 2) Jan Andrzej Morsztyn, Poezyje oryginalne i tłomaczone. Wyd. 1 zbiorowe, Warszawa 1883 1) Poezje Zbigniewa Morsztyna (błędnie), Poznań 1844 Druk nieomal w całości: 29."Copia listu iednego przyiaciela [...]" - druk: Manifest jawney niewinności Jerzego Lubomirskiego b. m. 1666 - druk w nieco odmiennej wersji Druk: "Pamiętnik Literacki", R. 32, s. 240-260 [zob. mało czyt. not. w inw. rkpsów] Druk: zob."Archiwum Literackie", X, s. 246
  • Rudawski J. W., Historia Polska, t. 2, 25-27
  • Por. Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, nr 66g
  • Druk: "Poezja Związku święconego i rokoszu Lubomirskiego", Oprac. J. Nowak-Dłużewski, Warszawa 1953 4) J. M. Morsztyn, Wybór poezji, Warszawa 1949 3) J. A. Morsztyn, Poezje, Warszawa 1909 2) Jan Andrzej Morsztyn, Poezyje oryginalne i tłomaczone. Wyd. 1 zbiorowe, Warszawa 1883 1) Poezje Zbigniewa Morsztyna (błędnie), Poznań 1844 Druk nieomal w całości: 29."Copia listu iednego przyiaciela [...]" - druk: Manifest jawney niewinności Jerzego Lubomirskiego b. m. 1666 - druk w nieco odmiennej wersji Druk: "Pamiętnik Literacki", R. 32, s. 240-260 [zob. mało czyt. not. w inw. rkpsów] Druk: zob."Archiwum Literackie", X, s. 246
  • Druk: "Poezja Związku święconego i rokoszu Lubomirskiego", Oprac. J. Nowak-Dłużewski, Warszawa 1953 4) J. M. Morsztyn, Wybór poezji, Warszawa 1949 3) J. A. Morsztyn, Poezje, Warszawa 1909 2) Jan Andrzej Morsztyn, Poezyje oryginalne i tłomaczone. Wyd. 1 zbiorowe, Warszawa 1883 1) Poezje Zbigniewa Morsztyna (błędnie), Poznań 1844 Druk nieomal w całości: 29."Copia listu iednego przyiaciela [...]" - druk: Manifest jawney niewinności Jerzego Lubomirskiego b. m. 1666 - druk w nieco odmiennej wersji Druk: "Pamiętnik Literacki", R. 32, s. 240-260 [zob. mało czyt. not. w inw. rkpsów] Druk: zob."Archiwum Literackie", X, s. 246

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a pol a lat
 • 130
   0
   .
  a Compendium
 • 245
   0
   0
  a Compendium tractatow woyskowych y punctow na seymach uchwalonych roznych takze expedicyi woyskowych y listow roznych y godnych terminowania roznymi czasy zebrane roku panskiego 1655.
 • 246
   1
   @
  a "Trudno zgadnąc z iakiem natury złożony [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Subtelnam w sobie y blade mam lice [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Szczeram iest woda ale bez pochyby [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Każdy mie szuka chociem dobrze skryty [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Pirwey muszę do groby wstąpic niz ozyię [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Czołgam sie zawsze iak brzydkie gadziny [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Nie barzom krztałtny y z całego ciała [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Drzewom iest swieże ale nic nie rodzę [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Białym małzonek czerny nałoznice [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Nie widzi słonce przed swymi obroty [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Patrz niewdzięczniku patrz na tego ktory [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Drzewom iest swieże ale nic nie rodzę [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Strudzona łowem nad moim bogini [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Na straży zdrowiu mego strudzona łowami [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Nie budz mie radząc widzisz zem bez ały [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Strapieni ludzie złe się z wami dzieie [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Wszystko wiesz wszędzie co się kędy dzieie [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Pytasz jak się mam co za moie zycie [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Bracie Władysławie [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Stuczney macierze nowe obyczie [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Krolewski orzeł niosąc zdobycz w sponie [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Noc człowiekowi na pokoy stworzona [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Lekko motylu ogien to skodliwy [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Ty wieczna ktorey Atropor ni Cloto [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Niedziwna to pani [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Cnota cię rządzi nie pragniesz piniędzy [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Zle mnie vdano zem cię przy bankiecie [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Tak twierdzisz Zosiu, że kto ie szczwanego [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Niedziwny ze wieczerzą pozno Marek jada [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Załobną moie dziewczę przywdziało postawę [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Chcąc rosłe ryby przywabić do brzucha [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Siła wiesz y kto towar kładzie na otręby [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Młodym się czynisz sposobem nie mowem [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Czeladz wałaszy sam nie wstaie [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Przyszedszy do mnie Zoska do gospody [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Gdy w izbie wrzawa iak na lato w vlade [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dziękuięc Kasiu ze moie zawody [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Szydzisz z mych wierszów grzeczny Władysławie [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Nowe zaloty y nowego tworu [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Trzy rzeczy czynią miłe lecie Młody [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Wielkiemu panu ale y Wielkiemu [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Sto lat baba ktora by samego [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Kiedyc rożane wierci smiech jagody [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Chcąc wiedziać iakom w twoiey łasce Bogumiło [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Kiedy tak często ciągniesz swoy łuk krzywy [...] i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Pierwey odniozszy zysk na swoią wiarę [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Powiedz mi bracie, boś ty zwiedział smaki [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Naley mi chłopcze kiedy przyiaciele [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Wiatry moskiewskiey komornicy strony [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Kiedy się lepiey zalecac doktora [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Gdybym miał poiąc, tę bym poiął wdowę [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "O swięta mego przyczyno zbawienia [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Nie maią takiey Andulwiskie stada [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Doktor niebierze lekarstw ani prawa [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Ichniec widzę mozg Bartosza y zawrot masz głowy [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Oczy są ogien czoło iest zwierciadłem [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Płaczesz zes niewczas smiertelney choroby [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a Materiały dotyczące związku wojskowego pod Janem Samuelem Świderskim "Związek święcony"
 • 246
   1
   @
  a Wiersze różne z 17 w. (fraszki, epitafia, epigramaty itp.) g tyt. z inw. rkpsów
 • 246
   1
   @
  a "Towarzysz nasz ten Fortel znalazł sobie aby [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Jeden Kawaler niemaiąc zabawy [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Po starym mężu poiął młodą wdowę [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Na coz gładka Tyranka ten bol co mnie suszy [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Jesli chcesz mnożyć miłość gniewy swymi [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "W południe więzien zasnąłem vbogi [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Towarzysz nasz v Petery [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Kus vmarł, kpi w sieroctwie, a coż będą czynić [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Rosmieiecie sie stuczney odpowiedzi [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Tenze Xiądz ze ktos zworerzył dziewczynę [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "To tak Xiądz: a brat chciałby [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Słysys niewiasto pytam Masuzyce [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Jowisz przed zoną taiąc się z zaloty [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Przestrzegałem cie abys v Philipa [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Chwali się stara Anna ze choc ius niemłoda [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Vrznąłeś y nos y twarz pokatował [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Smieiesz sie gdy cie hebluią na ławce [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Gdy ius postrzeżesz ze mnie Wenus pali [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Gdy wezmie w rękę kurka nazse Zosia snadnie [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Wieręs zbyteczna iuz czynię co mogę [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "A ty zas iedziesz między grzeczne Niemki [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Lutni wszechmocna lutni słodko stronna [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Na stronę frasunki [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Moia droga kramareczko [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Tobie moy Janie tobie przed wszytkimi [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dziadu moy drogi takaż to zapłata [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Perła tu leży nie ta co szcześliwie [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Kiedy się słonce przez Raka przedziera [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Kiedy pobożney piesek Erigony [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Złas Kanikuło Psie Niebieski wściekły [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Jeśli to prawda co kiedyś vczony [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Cynthia iasna gwiazd wierny hetmanie [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Pieszczony kurto co v moiey panny [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Nie wiem zkąd nad swoy zwyczay litościwa [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Niepochlebuiąc wierzysz temu tusz [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Ukradła serce dusze nie zbawiła [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Nie gan mi lata nie tay piepłey chwili [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Czy z mej namowy czyli z dobrey woli [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Patrz Kasiu iak to gdy ciepły panuią [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Brzemienne gory myszke vrodziły [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Wiedzą co miłość w niebie y bogowie [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Znaiąc twe siostro doskonałe cnoty [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Wszytek swiat smętną napełniam żałobą [...]" i [Inc.:]
 • 250 a kop.
 • 260 c 1655-1667
 • 300 a 178 s. c 32x21 cm
 • 340 d Rkps e Pergamin biały, 17 w.
 • 500 a Materiały zawarte w rękopisie znajdują się również w innych sygnaturach Bibl. Kórn.: 2."Tractat Koła generalnego [...]" - zob. też BK 362 s. 2-6; BK 356 k. 77v; 3."Puncta do krola [...]" - zob. też BK 356 k. 79v-81; 4."Tractat Koła Wolborskiego" - zob. też BK 356 k. 92-94; 8."Mowa [...] Czartoryskiego [...]" - zob. też BK 356 k. 69v-70 a Paginacja 17 w. od s. 1-72, dalsza paginacja póżniejsza a s. 74-84 czyste
 • 500 a Pismo jednej ręki.
 • 510 a Kat. Rkps Bibl. Ossol., c I, s. 455, 456, II, s. 50, s. 51, 56, 57, 58, 317, s. 545, III, s. 45
 • 510 a E. c XXI, 461
 • 520 a Rękopis zawiera materiały dot. rokoszu Jerzego Lubomirskiego, wiersze Andrzeja Morsztyna, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego oraz anonimową poezję rokoszu J. Lubomirskiego
 • 520 a Ia. Konfederacja wojskowa pod J. S. Świderskim
 • 520 a 1."Zgodne woysk JKMci postanowienie tak polskich iako y czudzoziemskich w kole generalnym odprawującym się w Chęcinach d. 23.05. 1662" s. 12-14
 • 520 a 2."Tractat Koła generalnego woysk JKM tak polskiego iako y czudzoziemskiego zaciągu unanimi voce postanowiony w Olborzu die 12. 12. 1662" s. 1-4
 • 520 a 3."Puncta do krola [Jana Kazimierza] y wszytkiey Rzptey na comissię lwowską od woysk JKM Koronnych tak polskiego iako y czudzoziemskiego zaciągu w kole gen. z Wolborza 12. 12. 1662 przez [...] Kazimierza Czartoryskiego bpy kujawskiego [...] Krzysztofa Kupniewskiego woyskiego krak. [...] Chryzostoma Gizickiego [...] commisarzow woiewodztw swoich iako delegatów od JKM y wszytkiey Rzptey do woysk koronnych JKM" s. 4-7
 • 520 a 4."Tractat Koła Wolborskiego d. 22.02. odprawuiacego się zgodnie od woysk JKMci y Rzptey koronnych tak polskich iako y czudzoziemskich postanowiony a dla nie inualidowania onego rękami podpisany 1663" s. 7-11
 • 520 a 5."Postanowienie w kole generalnym w Olborzu zaczętym d. 16.04. 1663". Podp. Jan Samuel Świderski marsz. woysk" s. 11-12
 • 520 a 6."Jan Kazimierz do wojska związkowego Warszawa 30.04. i 09.05. 1662, Lwów 12.05. 1663 (3), Lwów 20.04. (4) s. 14-15, 19, 34
 • 520 a 7."Tractat koła gen. woysk JKM pol. y czudzoziemskich maniorem służących w związku zostaiących pod Zawichostem d. 29. [05]. 1663 zgromadzonego postanowiony" s. 15-19
 • 520 a 8."Mowa [...] [Kazimierza Floriana] Czartoryskiego bpy kuj. w kole gen. do woysk JKM w związku zostaiących d. 11. 12. 1663 w Olborzu" s. 19-22
 • 520 a 9."Z Wolborza 14. 12". [z obrad koła związku wojskowego w dniach 13. -14. 12.] s. 22-24
 • 520 a 10."Copia listu z Wolborza 16.04. 1663" [Do Jerzego Lubomirskiego marszałka kor.] Podp. Jan Samuel Świderski imieniem woyska" s. 24-25
 • 520 a 11."Instructia [...] z Zbignowa Pliwkowskiemu podczasz. Trębowolskiemu [...] Alexandrowi Zurawskiemu chorążemu rothy pancer. [...] Janowi Franzlowi rotm. raytarskiemu [...] posłani z koła gen. do [...] marsz. w. pol. kor. [Jerzego Lubomirskiego] die Anno ut supra [16.04. 1663]. [oraz] "Respons [...] marszałka w. het. pol. na Instructią [...] posłów woyska JKM." s. 25, 26-27
 • 520 a 12."Copia responsu [...] marsz. kor. [Jerzego Lubomirskiego] na listy od woyska" s. 25-26
 • 520 a 13."Copia od [...] Naszczekina Jego Czarskiey Mci wielkiego y pełnomocnego posła przy tainym z [...] kanclerzem WXL [Krzysztofem Pacem] rozgoworze d. 15.04. [1664?] podana. Puncta osobliwe taynego rozgoworu." s. 27-29
 • 520 a 14."Copia listu [Jerzego Lubomirskiego] do JKMci [Jana Kazimierza]. Dat. w Łańcucie 06.05. 1663" s. 29-30
 • 520 a 15."Respons wysłanym od woyska w Związku będącego z koła gen. 16.04. JKM. [...] posłom naszym de data we Lwowie d.08.05. 1663."Na własne rozkazanie JKM p Franc. Xaw. Wysocki cześnik Sochacz." s. 30-31
 • 520 a 16."Copia listu od [...] woiewody Krak. [Stan. Potocki] imieniem Commissiey JKM die 16.04. 1663." Podp. Stanisław Potocki H. w. k. marsz. kom." s. 31-32
 • 520 a 17."Do woiewodztwa Wielgopolskiego Jan Kazimierz etc" [uniwersał] we Lwowie s. 32-34
 • 520 a 18."Odpis [...] marsz. kor. [Jerzego Lubomirskiego] na list króla JMci [Jana Kazimierza]" 31.08. 1662 s. 34-36
 • 520 a 19. List Jerzego Lubomirskiego marsz. w. kor., het. pol. kor. do rycerstwa w Wąchocku 08.05. 1663. Podp. Jerzy Lubomirski s. 36-37
 • 520 a 20."Na propositią od JKM [Jana Kazimierza] przez [...] kanclerza [Mikołaja Prażmowskiego] we Lwowie 05.04. uczynione zdanie." s. 37-39
 • 520 a 21. "Declaratia KJM polskiego Jana Kazimierza in eligendo principe" s. 40-41
 • 520 a 22."Conditiones et articuli inter [...] Campi Marschaleum [...] Witembergium et gubernatorem arcis ac urbis Cracoviensis [...] Stephanum [...] Czarnecki castell. Kiioniensem circa deditionem dectac afus et orbis imiti d. 11. 10. 1655" s. 41-43
 • 520 a 23."Copia listu JKM [Jana Kazimierza] do [...] bpa Kraków. Andrzeja Trzebickiego w Warszawie 17.05. 1665" s. 44-45
 • 520 a 24."Tituł cesarza tureckiego" s. 45
 • 520 a 25. Uniwersał Jerzego Lubomirskiego do senatora, urzędników i wszystkich stanu rycerskiego wojew. krak. obywatela 06.06. 1665. Podp. Jerzy Lubomirski s. 46-48
 • 520 a 26."Copia listu JMP Krakowskiego [Stanisława Warszyckiego do króla Jana Kazimierza] [w Mińsku 20.06. 1665]" s. 48-50
 • 520 a 27. Uniwersał Jerzego Lubomirskiego do senatorów, urzędników i wszytkich rycerskiego tak koronnych jako WXL. obywateli. W zamku Lubowelskim 03.05. 1665. Podp. Jerzy Lubomirski s. 50-51
 • 520 a II. 1. "Jednemu 2. "Apophtegma 3. "Insze 4. "Chce y nie chce" s. 85 5. "Gniewem nie wskorasz 6. 5. "Sen" 7. "Leki" s. 86-87 8. "Nagrobek Kus[... iowi]" s. 88-92 9. "X. P." 10. "Tenże" 11. "P. Sam. P." 12. "Vcciwość" s. 92 13. "Metamorphosis" s. 93 14. "Jednemu" 15. "O Annie" 16. "Na waśniwego" s. 93 17. "Na smętną" 18. "Do Zośki" 19. "O Zośce" 20. "Świerzbiąt" s. 94 21. "Babie" 22. "Do lutnie" s. 95 23. "Do Eustachego Przeczkowskiego pokoiowego JKM |Meditatio mortis" 24. "Do kramarki" s. 96 25. "Do Jana Grotkowskiego pisarza JKM pokoiowego" s. 97 26. "Nagrobek JMpanu Walerianowi Otwinowskiemu podczaszemu sandomirskiemu 1647. Ad Manes" s. 98-109 27. "Nagrobek Perlisi" s. 109 28. "Chłód daremny" 29. "Discretia" s. 110 30. "Do Kanikuły" 31. "Redivivus" s. 111 32. "Do miesiąca" s. 112 33. "Do pieska" 34. "Ogrodniczka" s. 113 35. "Oddana" 36. "Rękawice" s. 114 37. "Letni stroy" s. 115 38. "Przechadzka" 39. "Bombix" s. 116 40. "Pospolite ruszenie 1649" "Pokuta w quartanie" s. 117 41. "Na zdrowie" s. 123 42. "Gadki Do Jey Mci paniey Theophile z Raciborska Reiowey Starosciney małogoskiey" 43. "Gadka 1" 44. "Gadka 2" s. 124-125 45. "Gadka 3" 46. "Gadka 4" 47. "Gadka 5" s. 126 48. "Gadka 6" 49. "Gadka 7" s. 127 50. "Gadka 8" 51. "Gadka 9" s. 128 52. "Gadka 10" 53. "Gadka 11" s. 129 54. "Gadka 12" s. 130 55. "Gadka XIII" 56. "Gadka 14" s. 131 57. "Dyanna z marmoru" 58. "Na toz" 59. "Na toz" s. 131 60. "Do galerników son[et]" 61. "Na biegłego" 62. "Stan" s. 132 63. "Do Władysława Szmelinga" 64. "Na traf 65. "O orle na rusznice" 66. "Son[et] |do zorze" s. 133 67. "Sonnet do motyla" 68. "Do wiarołomney" s. 134 69. "Do iedney" 70. "Raki" 71. "Do Walka" s. 135 72. "Do Zosie" 73. "O Marku" 74. "O Zosi" 75. "Na iednego" 76. "Na Pawła" 77. "Na starego" 78. "Na niepłodnego" 79. "O Zośce" 80. "Na posła" 81. "Na łakomą" s. 137 82. "Do Władysława Szmelinga pokoiowego JKM" s. 138 83. "Do Jana Grotkowskiego" 84. "Na panny" 85. "Posyła wiersze JMP. marszałkowi wielkiemu koron." s. 139-143 "Opisanie dawney Warszawy" 86. "Rozerwany" 87. "Śmiech y płacz" 88. "Do Bogu miłey" 89. "Do Kupidyna" s. 143 90. "Votum pasterskie" 91. "Do Stanisława Morsztyna rotm. JKM" s. 144-148 92. "Do chłopca" 93. "Do wiatrów" 94. "Niegłupia" 95. "Na wdowy" 96. "Na krzyżyk iedney panny na piersiach" 97. "Na klacz hiszpańską" 98. "O Walku" 99. "Na Bartosza" s. 150-151 100. "Niestatek" 101. "Na włosy" 102. "Na traf" 103. "Do Jagi" s. 152-153 104. "Zielone" s. 154 105. "Na śniegową grę" 106. "Nowe ziele" 107. "Do swoich Xiązek" s. 155-157 108. "Na zausznice w dzwonki" 109. "Na toz" 110. "Na toz" 111. "Na rasieński? dwor" 112. "Załobna" 113. "Do oczu swych" 114. "Do Anny" 115. "Do swych książek" s. 158-160
 • 520 a III. Poezja Związku święconego: 1. "Confessio domini confederatoris" s. 51-52 2."Rada taiemna przy boku JKM we Lwowie na commissiey in Anno 1662" s. 161-165 3."Nagrobek P. Gąsiewskiego hetmana polnego Wiel. Xstwa Lytewskiego" s. 165 kol. 2 4."Lament Korony Polskiey uskarzaiącey się na złych synow" s. 165-167 "Perambulum", "In anno 1665", "Na ślub niezwyczainy wielkiego stadła. Innotowana w Warszawie przy skończoney sprawie" s. 168 "Kunszt" 5."Lament oyczyzny utrapioney" s. 169 6."Przestroga Jowiszowa" s. 169-172 7."Zapłata zdraycom" s. 172 III. b) Poezja rokoszu Lubomirskiego 1."Karocza nowo wystawiona wyiazdu pp. Consiliarzow koronych na vznanie vtrapioney korony ratunku in Anno 1666" s. 67-68 2. Epitaphium Lubomirscio s. 69 3."Perambulum" s. 168 5. In anno 1665" s. 168 6. Kunszt" s. 169 7."Dixit quod dixit et ideo liber" s. 173 8."Lament po świeżo dwuch zmarłych hetmanach" s. 173-174 9."Kunszt" Dworski progres s. 174-175 10."Copia pacierza" Pacierz dworski s. 175 11. "Rogi posła francuskiego s. 175 12."Conductas [Concentus] toni incerti" s. 176 13. "Prosa" s. 176-177 14."Piosnka w utrapieniu" s. 177
 • 530 d Mf 497
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 581 a Druk: "Poezja Związku święconego i rokoszu Lubomirskiego", Oprac. J. Nowak-Dłużewski, Warszawa 1953 a 4) J. M. Morsztyn, Wybór poezji, Warszawa 1949 a 3) J. A. Morsztyn, Poezje, Warszawa 1909 a 2) Jan Andrzej Morsztyn, Poezyje oryginalne i tłomaczone. Wyd. 1 zbiorowe, Warszawa 1883 a 1) Poezje Zbigniewa Morsztyna (błędnie), Poznań 1844 a Druk nieomal w całości: a 29."Copia listu iednego przyiaciela [...]" - druk: Manifest jawney niewinności Jerzego Lubomirskiego b. m. 1666 - druk w nieco odmiennej wersji a Druk: "Pamiętnik Literacki", R. 32, s. 240-260 [zob. mało czyt. not. w inw. rkpsów] a Druk: zob."Archiwum Literackie", X, s. 246
 • 581 a Rudawski J. W., Historia Polska, t. 2, 25-27
 • 581 a Por. Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, nr 66g
 • 581 a Druk: "Poezja Związku święconego i rokoszu Lubomirskiego", Oprac. J. Nowak-Dłużewski, Warszawa 1953 a 4) J. M. Morsztyn, Wybór poezji, Warszawa 1949 a 3) J. A. Morsztyn, Poezje, Warszawa 1909 a 2) Jan Andrzej Morsztyn, Poezyje oryginalne i tłomaczone. Wyd. 1 zbiorowe, Warszawa 1883 a 1) Poezje Zbigniewa Morsztyna (błędnie), Poznań 1844 a Druk nieomal w całości: a 29."Copia listu iednego przyiaciela [...]" - druk: Manifest jawney niewinności Jerzego Lubomirskiego b. m. 1666 - druk w nieco odmiennej wersji a Druk: "Pamiętnik Literacki", R. 32, s. 240-260 [zob. mało czyt. not. w inw. rkpsów] a Druk: zob."Archiwum Literackie", X, s. 246
 • 581 a Druk: "Poezja Związku święconego i rokoszu Lubomirskiego", Oprac. J. Nowak-Dłużewski, Warszawa 1953 a 4) J. M. Morsztyn, Wybór poezji, Warszawa 1949 a 3) J. A. Morsztyn, Poezje, Warszawa 1909 a 2) Jan Andrzej Morsztyn, Poezyje oryginalne i tłomaczone. Wyd. 1 zbiorowe, Warszawa 1883 a 1) Poezje Zbigniewa Morsztyna (błędnie), Poznań 1844 a Druk nieomal w całości: a 29."Copia listu iednego przyiaciela [...]" - druk: Manifest jawney niewinności Jerzego Lubomirskiego b. m. 1666 - druk w nieco odmiennej wersji a Druk: "Pamiętnik Literacki", R. 32, s. 240-260 [zob. mało czyt. not. w inw. rkpsów] a Druk: zob."Archiwum Literackie", X, s. 246
 • 650
  .
   9
  a Rokosz 1665-1666 r. Lubomirskiego
 • 650
   .
   9
  a Związek Święcony
 • 650
   .
   9
  a Listy polskie y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Korespondencja dyplomatyczna y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Literatura polska y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Poezja polska y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Publicystyka polska y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Mowy polskie y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Wojsko y 17 w. z Polska
 • 651
   .
   9
  a Litwa y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Małopolska y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Mazowsze y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Ukraina y 17 w.
 • 700
   1
   2
  a Czartoryski, Kazimierz Florian c bp poznański kujawski, prymas d (ca 1614-1674)
 • 700
   1
   2
  a Franzl, Jan c Rotmistrz rajtarski.
 • 700
   1
   2
  a Giżycki, Chryzostom c Komisarz województwa krakowskiego
 • 700
   0
   2
  a Jan Kazimierz c (król Polski ; d 1609-1672)
 • 700
   1
   2
  a Kupniewski, Krzysztof c Wojski krakowski
 • 700
   1
   2
  a Lubomirski, Stanisław Herakliusz c marszałek w. kor. pisarz d (ca 1642-1702)
 • 700
   1
   2
  a Morsztyn, Jan Andrzej c podskarbi w. kor. poeta d (ca 1613-1693)
 • 700
   1
   2
  a Pac, Krzysztof Zygmunt c kancl. w. lit. d (1621-1684)
 • 700
   1
   2
  a Pieniążek, Jan Chryzostom c wda sieradzki c sta oświęcimski d (ca 1630-ca 1712)
 • 700
   1
   2
  a Pliwkowski, Zbigniew c Podczaszy trembowelski
 • 700
   1
   2
  a Potocki, Feliks (Szczęsny) Kazimierz c wda sieradzki krakowski hetman w. kor. d (?-1702)
 • 700
   1
   2
  a Prażmowski, Mikołaj Jan c kanclerz w. kor. prymas d (1617-1673)
 • 700
   1
   2
  a Świderski, Jan Samuel c przywódca opozycji antykrólewskiej w 1661
 • 700
   1
   2
  a Trzebicki, Andrzej c podkancl. kor. bp krakowski d (1607-1679)
 • 700
   1
   2
  a Wysocki, Franciszek Kazimierz c cześnik sochaczewski poseł do Porty Ottomańskiej
 • 700
   1
   2
  a Żórawski, Aleksander c chorąży roty pancernej.
 • 740 a Poezja Związku święconego
 • 740 a Poezja rokoszu Lubomirskiego
 • 740 a Rada Tajemna przy boku I. K. M. we Lwowie na Commissiey in Anno 1662 satyra polityczna
 • 740 a Konfederacja wojskowa pod J. S. Świderskim
 • 740 a Zgodne wojsk JKMci postanowienie tak polskich iako y czudzoziemskich w kole generalnym odprawującym się w Chęcinach d. 23.05. 1662
 • 740 a Traktat Koła generalnego woysk JKM tak polskiego iako y czudzoziemskiego zaciągu unanimi voce postanowiony w Olborzu die 12. 12. 1662
 • 740 a Puncta do krola Jana Kazimierza y wszytkiey Rzptey na comissię lwowską od woysk JKM Koronnych w kole gen. z Wolborza 12. 12. 1662 przez Kazimierza Czartoryskiego Krzysztofa Kupniewskiego Chryzostoma Gizickiego iako delegatów od JKM
 • 740 a Traktat Koła Wolborskiego d. 22.02. odprawuiacego się zgodnie od woysk JKMci y Rzptey koronnych podpisany 1663
 • 740 a Postanowienie w kole generalnym w Olborzu zaczętym d. 16.04. 1663
 • 740 a Traktat koła gen. woysk JKM maniorem służących w związku zostaiących pod Zawichostem d. 29.05.1663 zgromadzonego postanowiony
 • 740 a Mowa Kazimierza Floriana Czartoryskiego bpy kuj. w kole gen. do woysk JKM w związku zostaiących d. 11.12.1663 w Olborzu
 • 740 a Instructia z Zbignowa Pliwkowskiemu podczasz. Trębowolskiemu Alexandrowi Zurawskiemu Janowi Franzlowi posłani z koła gen. do marsz. w. pol. kor. Jerzego Lubomirskiego 1663
 • 740 a List Jerzego Lubomirskiego het. pol. kor. do rycerstwa w Wąchocku 1663
 • 740 a Declaratia KJM polskiego Jana Kazimierza in eligendo principe
 • 740 a Conditiones et articuli inter Campi Marschaleum Witembergium et gubernatorem arcis ac urbis Cracoviensis Stephanum Czarnecki castell. Kiioniensem circa deditionem dectac afus et orbis imiti d. 11.10.1655
 • 740 a Uniwersał Jerzego Lubomirskiego do senatorów, urzędników i wszytkich rycerskiego tak koronnych jako WXL. obywateli. W zamku Lubowelskim 03.05. 1665.
 • 740 a Poezja Związku święconego
 • 740 a Poezja rokoszu Lubomirskiego
 • 740 a Rada tajemna przy boku JKM we Lwowie na commissiey in Anno 1662
 • 740 a Nagrobek Gąsiewskiego hetmana polnego Wiel. Xstwa Lytewskiego
 • 740 a Lament Korony Polskiey uskarzaiącey się na złych synow
 • 740 a Na ślub niezwyczajny wielkiego stadła. Innotowana w Warszawie przy skończoney sprawie
 • 740 a Lament ojczyzny utrapionej
 • 740 a Przestroga Jowiszowa
 • 740 a Zapłata zdraycom
 • 740 a Karoca nowo wystawiona wyiazdu pp. Consiliarzow koronych na vznanie vtrapioney korony ratunku in Anno 1666
 • 740 a Epitaphium Lubomirscio
 • 740 a Dixit quod dixit et ideo liber
 • 740 a Lament po świeżo dwuch zmarłych hetmanach
 • 740 a Piosnka w utrapieniu
 • 852 j BK 00361
 • 999 d 2017-07-21

Indeksy