[Akta i korespondencja polityczna z lat 1648-1695].

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00384
 • Kopie: Mf 746
 • Tytuł: [Akta i korespondencja polityczna z lat 1648-1695].
 • Miejsce i czas powstania: 1648-1695
 • Opis fizyczny: 150 k. 32x29 cm
 • Oprawa: Skóra, 20 w.
 • Język: Łac., pol., franc., włoski
 • Zawartość:
  • Listy Jana III Sobieskiego do: de Baschi opat 1679 k. 17-18v. - Denhoff Jerzy kanclerz w. kor. 1683 k. 77-78v. - Giibo kard. 1680 (2) k. 40-41v, 44-45. - komisja królewska w Żółkwi w sprawach zatargów z Cerkwią 1680 k. 63-64v. - Leopold I cesarz SRI 1680 k. 36-37v. - Morsztyn Jan Andrzej 1680 k. 38-29v. - NN 1683 k. 70-71v. - NN poseł k. 9-10v. - Ranuccio Farnensis ks. Parmy 1679 k. 19-20v. - Vidoni(?) Piotr kard. protektor 1679 k. 15-16v. - województwo krakowskie "ratione obrania Distributora do Soli Suchodniowey" k. 11-12v.
  • Listy do Jana III Sobieskiego od: Barberini Carlo kard. 1690-1694 (2) k. 32-133v, 142-143v. - Brzostowski Konstanty bp wileński 1691 k. 139-139v. - Colletus(?) ks. 1680 k. 55-58v. - Denhoff Jerzy kanclerz w. kor. 1684 k. 82-83v. - Dowmont? Fryderyk 1688 (2) k. 117-118, 130-131. - Fryderyk elektor brandenburski 1688? k. 115-116v. - Jabłonowski Stanisław hetman w. kor. 1684-1688 (3) k. 80-81v, 111, 113. - Jan Jerzy III elektor saski 1685-1686 (2) k. 86-87v, 90-91v. - Koniecpolski Jan wda bracławski 1680 (2) k. 42-43v, 46-48v. - Krystyna królowa Szwecji 1683 k. 73-74. - Leopold I cesarz SRI 1689 k. 119-121v. - Leskiey? Jakub de 1683 k. 75-76v. - NN 1690 k. 134-135v. - NN abp 1685 k. 84-85v. - NN bp kijowski k. 25-28v. - NN podskarbi(?) k. 23-24v. - nuncjusz apostolski 1689 k. 123-124v. - Ogiński Marcjan poseł do Moskwy 1686 k. 88-89. - Omimo? Pagnei? Matteo ks. 1690 k. 136-137v. - Opaliński Jan wda kaliski 1679 k. 31-32v. - Opaliński Piotr wda łęczycki 1690 k. 128-129v. - Pac Krzysztof kanclerz w. lit. 1679-1691 (2) k. 34-35v, 138. - Pallavicini? kard. k. 101-102v. - poselstwo do Moskwy 1686 k. 92-93v. - Radziejowski Michał kard. 1683-1692 (3) k. 67-67v, 107, 140-141v. - Radzimińska Ludwika Karola 1680 k. 50-50v. - [Sapieha Benedykt P. podskarbi lit.?] 1679 k. 31-32v. - Schwarcenberg Michał Czerny klan oświęcimski 1689 k. 125-126v. - siostra Jana III 1683 k. 68-69v. - Słuszka Józef hetman polny lit. 1687 k. 94-94v. - Szczuka Jan(?) 1687 k. 95-96v. - Teresa księżna 1687 (2) k. 97-98, 99-100. - Vittoria di Toscana (Wiktoria Toskańska) 1680 k. 48-49v. - Wojeński S. k. 21-22v. - Zanchusci(?) Scipion 1684 k. 79.
  • Zapiski o treści biograficznej Teofili Sobieskiej z Daniłowiczów, kasztelnowej krakowskiej, matki Jana k. 1-2v.
  • Oblata relacji Alberta Małosa[?] na korzyść Grudzińskich w ich procesie przeciwko Opalińskiemu i Działyńskiemu 1673 k. 3-4v.
  • "Edykt Jana Sobieskiego natenczas hetmana W. K. aby źołnierze Wsi Miasta Poznania nie aggrawowali 1673" k. 5-6v.
  • List królowej Eleonory Marii Habsburżanki do Jana Tomickiego 31.03.1674 k. 7-8v
  • List Marii Kazimiery do Andrzeja Wardyńskiego podstolego buskiego k. 13-14v.
  • Oblata relacji Z. Kościeleckiego i Z. Działyńskiego w sprawie Grudzińskich 1679 k. 29-30v.
  • "Comparatio wolnosci Polskiey y Litewskiey z Wolnoscią postronnych Xiąząt udzielnych A mianowicie rzeszy Niemieckiey A Polonoborusse Anno 1680" k. 51-54v.
  • List do margrabiny brandenburskiej od brata 1681 k. 59-59v.
  • List Dymitra Wiśniowieckiego do matki 1680 k. 61-62v.
  • Błogosławieństwa Innocentego XI dla Jana III Sobieskiego 1682, 1683, 1688, 1689 k. 65-65v, 72-72v, 110, 122-122v
  • "Instructia J[eg]o Kr Msci Pana N[aszeg]o Miłł[ości]we[g]o na Seymik PrzedSeymowy Seymu Grodzienskiego Ordinaryjne[g]o Sześćniedzielnego do woiewodztwa Nowogrodzkiego Vrodzonemu Sebastyanowi Woyniłłowiczowi Posłowi Nowog[rodzkiemu] dana z Cancellarij Wielkiey W[ielkieg]o X[ięstw]a L[ittewskieg]o dnia dziesiątego Msca Nouembra Roku Panskiego Tysiąc Szescset Osmdziesiąt Siodme[g]o" k. 103-106v.
  • Błogosławieństwo Aleksandra VIII dla Jana III Sobieskiego 1690 k. 127-127v.
  • "Consensus cedendi de cap[ita]neatu Ostrzeszovien[si] G[e]n[ero]so Leszczynski Pocillatori R[eg]ni in Personam G[e]n[ero]s[i] Stephani Leszczynski" 1695 k. 144-144v.
  • List hetmana K. J. Sapiehy do S. Niezabitowskiego 1695 k. 145-146v.
  • List do kardynała Grottobonis[?] (bd i bez podpisu; późniejszy dop. oł.: "to pisano jeszcze za życia Jana III" k. 147-150v.
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aleksander VIII (papież ; 1610-1691)
  • Barberini Carlo (1630-1704)
  • Brzostowski Konstanty Kazimierz (1644-1722)
  • Denhoff Jerzy Albrecht (1640-1702)
  • Działyński Zygmunt (?-1685)
  • Eleonora Maria Józefa (królowa Polski ; 1653-1697)
  • Fryderyk I (król Prus ; 1657-1713)
  • Innocenty XI (papież ; 1611-1689)
  • Jabłonowski Stanisław Jan (1634-1702)
  • Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696)
  • Jan Jerzy III Wettyn (elektor saski ; 1647-1691)
  • Koniecpolski Jan Aleksander (?-1719)
  • Krystyna (królowa Szwecji ; 1626-1689)
  • Leopold I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1640-1705)
  • Leszczyński Jan Ignacy (?-1696/7)
  • Leszczyński Stefan (?-1722)
  • Maria Kazimiera (królowa Polski ; 1641-1716)
  • Morsztyn Jan Andrzej (ca 1613-1693)
  • Niezabitowski Stanisław (1641-1717)
  • Ogiński Marcjan Aleksander (1632-1690)
  • Opaliński Jan (1629-1684)
  • Opaliński Piotr (1640-1691)
  • Pac Krzysztof Zygmunt (1621-1684)
  • Radziejowski Michał (1641-1705)
  • Sapieha Benedykt Paweł (?-1707)
  • Sapieha Kazimierz Jan Paweł (ca 1642-1720)
  • Słuszka Józef Bogusław (1652-1701)
  • Wiśniowiecki Dymitr Jerzy (1631-1682)
  • Listy 17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Polityka międzynarodowa 17 w.
  • Publicystyka 17.
  • Miscellanea 17.
  • Brandenburgia 17 w.
  • Włochy 17 w.
 • Uwagi:
  • Omyłka w foliowaniu: po k. 108v. następuje zaraz karta 110. Rękopis posiada zagmatwaną historię. Zachowały się już tylko częściowo czytelne dawne znaki własnościowe biblioteki: II, dalej zatarte. Następny ślad pozwalający zrekonstruować dzieje kodeksu stanowi wpis: "Vol. niniejszy zawiera kart liczbowanych stopięćdziesiąt foliowałam 25 maja 1949. J. Studnicka arch. Arch. Państw."; kolejną wskazówkę przynosi znak własnościowy Antykwariatu im. Żupańskiego w Poznaniu[?]: "93/P/24/69. Cena sprzedażna 1200 zł". Ta informacja sugeruje, że rękopis (być może skradziony) biblioteka odkupiła w 1969 r.
  • Różne formaty poszczególnych dokumentów oprawionych razem
  • K. czyste: 60-60v, 79v, 89v, 98v, 100v, 107v-108v, 111v-112v, 113v-114v, 118v, 131v, 138v
  • Pismo wielu rąk.

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 040 %a KÓR Z %b pol
 • 041 1 @ %a pol %a lat %a fre %a ita
 • 130 0 . %a Akta
 • 245 0 0 %a [Akta i korespondencja polityczna z lat 1648-1695].
 • 250 %a oryg., kop.
 • 260 %c 1648-1695
 • 300 %a 150 k. %c 32x29 cm
 • 340 %a Papier, pergamin %d Rkps %e Skóra, 20 w.
 • 500 %a Omyłka w foliowaniu: po k. 108v. następuje zaraz karta 110. Rękopis posiada zagmatwaną historię. Zachowały się już tylko częściowo czytelne dawne znaki własnościowe biblioteki: II, dalej zatarte. Następny ślad pozwalający zrekonstruować dzieje kodeksu stanowi wpis: "Vol. niniejszy zawiera kart liczbowanych stopięćdziesiąt foliowałam 25 maja 1949. J. Studnicka arch. Arch. Państw."; kolejną wskazówkę przynosi znak własnościowy Antykwariatu im. Żupańskiego w Poznaniu[?]: "93/P/24/69. Cena sprzedażna 1200 zł". Ta informacja sugeruje, że rękopis (być może skradziony) biblioteka odkupiła w 1969 r.
 • 500 %a Różne formaty poszczególnych dokumentów oprawionych razem
 • 500 %a K. czyste: 60-60v, 79v, 89v, 98v, 100v, 107v-108v, 111v-112v, 113v-114v, 118v, 131v, 138v
 • 500 %a Pismo wielu rąk.
 • 520 %a Listy Jana III Sobieskiego do: de Baschi opat 1679 k. 17-18v. - Denhoff Jerzy kanclerz w. kor. 1683 k. 77-78v. - Giibo kard. 1680 (2) k. 40-41v, 44-45. - komisja królewska w Żółkwi w sprawach zatargów z Cerkwią 1680 k. 63-64v. - Leopold I cesarz SRI 1680 k. 36-37v. - Morsztyn Jan Andrzej 1680 k. 38-29v. - NN 1683 k. 70-71v. - NN poseł k. 9-10v. - Ranuccio Farnensis ks. Parmy 1679 k. 19-20v. - Vidoni(?) Piotr kard. protektor 1679 k. 15-16v. - województwo krakowskie "ratione obrania Distributora do Soli Suchodniowey" k. 11-12v.
 • 520 %a Listy do Jana III Sobieskiego od: Barberini Carlo kard. 1690-1694 (2) k. 32-133v, 142-143v. - Brzostowski Konstanty bp wileński 1691 k. 139-139v. - Colletus(?) ks. 1680 k. 55-58v. - Denhoff Jerzy kanclerz w. kor. 1684 k. 82-83v. - Dowmont? Fryderyk 1688 (2) k. 117-118, 130-131. - Fryderyk elektor brandenburski 1688? k. 115-116v. - Jabłonowski Stanisław hetman w. kor. 1684-1688 (3) k. 80-81v, 111, 113. - Jan Jerzy III elektor saski 1685-1686 (2) k. 86-87v, 90-91v. - Koniecpolski Jan wda bracławski 1680 (2) k. 42-43v, 46-48v. - Krystyna królowa Szwecji 1683 k. 73-74. - Leopold I cesarz SRI 1689 k. 119-121v. - Leskiey? Jakub de 1683 k. 75-76v. - NN 1690 k. 134-135v. - NN abp 1685 k. 84-85v. - NN bp kijowski k. 25-28v. - NN podskarbi(?) k. 23-24v. - nuncjusz apostolski 1689 k. 123-124v. - Ogiński Marcjan poseł do Moskwy 1686 k. 88-89. - Omimo? Pagnei? Matteo ks. 1690 k. 136-137v. - Opaliński Jan wda kaliski 1679 k. 31-32v. - Opaliński Piotr wda łęczycki 1690 k. 128-129v. - Pac Krzysztof kanclerz w. lit. 1679-1691 (2) k. 34-35v, 138. - Pallavicini? kard. k. 101-102v. - poselstwo do Moskwy 1686 k. 92-93v. - Radziejowski Michał kard. 1683-1692 (3) k. 67-67v, 107, 140-141v. - Radzimińska Ludwika Karola 1680 k. 50-50v. - [Sapieha Benedykt P. podskarbi lit.?] 1679 k. 31-32v. - Schwarcenberg Michał Czerny klan oświęcimski 1689 k. 125-126v. - siostra Jana III 1683 k. 68-69v. - Słuszka Józef hetman polny lit. 1687 k. 94-94v. - Szczuka Jan(?) 1687 k. 95-96v. - Teresa księżna 1687 (2) k. 97-98, 99-100. - Vittoria di Toscana (Wiktoria Toskańska) 1680 k. 48-49v. - Wojeński S. k. 21-22v. - Zanchusci(?) Scipion 1684 k. 79.
 • 520 %a Zapiski o treści biograficznej Teofili Sobieskiej z Daniłowiczów, kasztelnowej krakowskiej, matki Jana k. 1-2v.
 • 520 %a Oblata relacji Alberta Małosa[?] na korzyść Grudzińskich w ich procesie przeciwko Opalińskiemu i Działyńskiemu 1673 k. 3-4v.
 • 520 %a "Edykt Jana Sobieskiego natenczas hetmana W. K. aby źołnierze Wsi Miasta Poznania nie aggrawowali 1673" k. 5-6v.
 • 520 %a List królowej Eleonory Marii Habsburżanki do Jana Tomickiego 31.03.1674 k. 7-8v
 • 520 %a List Marii Kazimiery do Andrzeja Wardyńskiego podstolego buskiego k. 13-14v.
 • 520 %a Oblata relacji Z. Kościeleckiego i Z. Działyńskiego w sprawie Grudzińskich 1679 k. 29-30v.
 • 520 %a "Comparatio wolnosci Polskiey y Litewskiey z Wolnoscią postronnych Xiąząt udzielnych A mianowicie rzeszy Niemieckiey A Polonoborusse Anno 1680" k. 51-54v.
 • 520 %a List do margrabiny brandenburskiej od brata 1681 k. 59-59v.
 • 520 %a List Dymitra Wiśniowieckiego do matki 1680 k. 61-62v.
 • 520 %a Błogosławieństwa Innocentego XI dla Jana III Sobieskiego 1682, 1683, 1688, 1689 k. 65-65v, 72-72v, 110, 122-122v
 • 520 %a "Instructia J[eg]o Kr Msci Pana N[aszeg]o Miłł[ości]we[g]o na Seymik PrzedSeymowy Seymu Grodzienskiego Ordinaryjne[g]o Sześćniedzielnego do woiewodztwa Nowogrodzkiego Vrodzonemu Sebastyanowi Woyniłłowiczowi Posłowi Nowog[rodzkiemu] dana z Cancellarij Wielkiey W[ielkieg]o X[ięstw]a L[ittewskieg]o dnia dziesiątego Msca Nouembra Roku Panskiego Tysiąc Szescset Osmdziesiąt Siodme[g]o" k. 103-106v.
 • 520 %a Błogosławieństwo Aleksandra VIII dla Jana III Sobieskiego 1690 k. 127-127v.
 • 520 %a "Consensus cedendi de cap[ita]neatu Ostrzeszovien[si] G[e]n[ero]so Leszczynski Pocillatori R[eg]ni in Personam G[e]n[ero]s[i] Stephani Leszczynski" 1695 k. 144-144v.
 • 520 %a List hetmana K. J. Sapiehy do S. Niezabitowskiego 1695 k. 145-146v.
 • 520 %a List do kardynała Grottobonis[?] (bd i bez podpisu; późniejszy dop. oł.: "to pisano jeszcze za życia Jana III" k. 147-150v.
 • 530 %d Mf 746
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Łac., pol., franc., włoski
 • 561 %a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego %d BK II dalej zatarte %w Działyński Tytus
 • 600 0 9 %a Aleksander %b VIII %c (papież ; %d 1610-1691)
 • 600 1 9 %a Barberini Carlo %d (1630-1704)
 • 600 1 9 %a Brzostowski Konstanty Kazimierz %d (1644-1722)
 • 600 1 9 %a Denhoff Jerzy Albrecht %d (1640-1702)
 • 600 1 9 %a Działyński Zygmunt %d (?-1685)
 • 600 0 9 %a Eleonora Maria Józefa %c (królowa Polski ; %d 1653-1697)
 • 600 0 9 %a Fryderyk %b I %c (król Prus ; %d 1657-1713)
 • 600 0 9 %a Innocenty %b XI %c (papież ; %d 1611-1689)
 • 600 1 9 %a Jabłonowski Stanisław Jan %d (1634-1702)
 • 600 0 9 %a Jan %b III Sobieski %c (król Polski ; %d 1629-1696)
 • 600 0 9 %a Jan Jerzy %b III Wettyn %c (elektor saski ; %d 1647-1691)
 • 600 1 9 %a Koniecpolski Jan Aleksander %d (?-1719)
 • 600 0 9 %a Krystyna %c (królowa Szwecji ; %d 1626-1689)
 • 600 0 9 %a Leopold %b I %c (cesarz rzymsko-niemiecki ; %d 1640-1705)
 • 600 1 9 %a Leszczyński Jan Ignacy %d (?-1696/7)
 • 600 1 9 %a Leszczyński Stefan %d (?-1722)
 • 600 0 9 %a Maria Kazimiera %c (królowa Polski ; %d 1641-1716)
 • 600 1 9 %a Morsztyn Jan Andrzej %d (ca 1613-1693)
 • 600 1 9 %a Niezabitowski Stanisław %d (1641-1717)
 • 600 1 9 %a Ogiński Marcjan Aleksander %d (1632-1690)
 • 600 1 9 %a Opaliński Jan %d (1629-1684)
 • 600 1 9 %a Opaliński Piotr %d (1640-1691)
 • 600 1 9 %a Pac Krzysztof Zygmunt %d (1621-1684)
 • 600 1 9 %a Radziejowski Michał %d (1641-1705)
 • 600 1 9 %a Sapieha Benedykt Paweł %d (?-1707)
 • 600 1 9 %a Sapieha Kazimierz Jan Paweł %d (ca 1642-1720)
 • 600 1 9 %a Słuszka Józef Bogusław %d (1652-1701)
 • 600 1 9 %a Wiśniowiecki Dymitr Jerzy %d (1631-1682)
 • 650 . 9 %a Listy %y 17 w.
 • 650 . 9 %a Korespondencja dyplomatyczna %y 17 w.
 • 650 . 9 %a Polityka międzynarodowa %y 17 w.
 • 650 . 9 %a Publicystyka %y 17.
 • 650 . 9 %a Miscellanea %y 17.
 • 651 . 9 %a Brandenburgia %y 17 w.
 • 651 . 9 %a Włochy %y 17 w.
 • 740 %a Listy Jana III Sobieskiego króla Polski
 • 740 %a Listy do Jana III Sobieskiego króla Polski
 • 740 %a Zapiski o treści biograficznej Teofili Sobieskiej z Daniłowiczów, kasztelnowej krakowskiej, matki Jana
 • 740 %a Oblata relacji Alberta Małosa? na korzyść Grudzińskich w ich procesie przeciwko Opalińskiemu i Działyńskiemu 1673
 • 740 %a Edykt Jana Sobieskiego natenczas hetmana W. K. aby źołnierze Wsi Miasta Poznania nie aggrawowali 1673
 • 740 %a List królowej Eleonory Marii Habsburżanki do Jana Tomickiego 1674
 • 740 %a List Marii Kazimiery do Andrzeja Wardyńskiego podstolego buskiego
 • 740 %a Oblata relacji Z. Kościeleckiego i Z. Działyńskiego w sprawie Grudzińskich 1679
 • 740 %a Comparatio wolnosci Polskiey y Litewskiey z Wolnoscią postronnych Xiąząt udzielnych A mianowicie rzeszy Niemieckiey A Polonoborusse Anno 1680
 • 740 %a List do margrabiny brandenburskiej od brata 1681 k. 59-59v.
 • 740 %a List Dymitra Wiśniowieckiego do matki 1680
 • 740 %a Błogosławieństwa Innocentego XI dla Jana III Sobieskiego 1682, 1683, 1688, 1689
 • 740 %a Instructia Jana III na Seymik PrzedSeymowy Seymu Grodzienskiego Sebastyanowi Woyniłłowiczowi Posłowi Nowogrodzkiemu dana z Cancellarij Wielkiey Wielkiego Xięstwa Littewskiego 1687
 • 740 %a Błogosławieństwo Aleksandra VIII dla Jana III Sobieskiego 1690
 • 740 %a Consensus cedendi de capitaneatu Ostrzeszoviensi Leszczynski Pocillatori Regni in Personam Generosi Stephani Leszczynski 1695
 • 740 %a List hetmana K. J. Sapiehy do S. Niezabitowskiego 1695
 • 740 %a List do kardynała Grottobonis?
 • 852 %j BK 00384
 • 920 %b pieczęcie lakowe i opłatkowe, także majestatyczne
 • 999 %d 2017-08-09

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 00384