Odpisy akt i korespondencji z XVI-XVIII w.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00394
 • Kopie: Mf 583
 • Tytuł: Odpisy akt i korespondencji z XVI-XVIII w.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 357 k. 36x21 cm i mn.
 • Oprawa: Skóra brązowa, 18 w.
 • Język: Łac., pol., włoski
 • Zawartość:
  • Na k. 1-5v. znajduje się "Inventarium" szczegółowo wymieniające zamieszczone akta i listy, chociaż nie odnotowuje wszystkich pozycji. Spotyka się korespondencję dostojników świeckich i duchownych, mowy i vota, utwory o charakterze publicystycznym. Spora część korespondencji dot. spraw zagranicznych. Rkps zawiera także dokumenty wystawione na obcych dworach, np. hramotę carską lub manifest króla Szwecji, a także breve papieskie. Spotyka się postanowienia (np. konfederacji litewskiej) lub manifesty i remanifesty. Oprócz akt rkps zawiera pisma dotyczące polemik relegijnych. W rkpsie znajdują się także odpisy epitafiów
  • Listy Michała Radziejowskiego prymasa do: [August II] król Polski 10.03.1703 k. 161-161v. - Działyński [Michał] klan bydgoski k. 309. - [Działyński Tomasz] wda chełmiński 16.06.1705 k. 269v. - [Jabłonowski Stanisław Jan] hetman w. kor. 10.12.1697-27.07.1702 (2) k. 39-40, 132-133. - [Karol XII] król Szwecji 29.09.1701-02.06.1703 (2) k. 131-132, 164-165. - [Klemens XI] papież 11.03.1704 k. 222-223v. - komisja radomska k. 325-325v. - Lasocki sta wyszogrodzki k. 320v-321. - [Leopold I] Warszawa 13.03.1704 k. 224-224v. - Leszczyński Rafał podskarbi w. kor. 25.07.1702 k. 284v. - [Lubomirski Hieronim Augustyn] klan krakowski 27.07.1702 k. 303. - Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. 19.06.1696-24.11.1697 (3) k. 24, 37-37v, 38-38v. - Opaliński Kazimierz Jan bp chełmiński 24.09.1688 k. 305-305v. - [Pieniążek Jan Chryzostom] wda sieradzki 26.08.1697-08.10.1702 (3) k. 31v-32, 32v-33, 304-304v. - [Przebendowski Jan Jerzy] wda malborski 1699 k. 105v-106. - Reinhold[?] 02.08.1703 k. 319. - [Sapieha Benedykt Paweł?] podskarbi w. lit. 30.05.1703 k. 163v-164. - [Sapieha Kazimierz Jan Paweł] wda wileński 29.07.1703 k. 168v-169v. - Sobieski Aleksander i Sobieski Konstanty królewicze polscy 20.06.1696 k. 24v-25. - Sobieski Jakub Ludwik królewicz polski 20.06.1696-21.08.1703 (2) k. 24-24v, 319v. - [Stanisław Leszczyński] król Polski k. 259v-260v. - [Szczuka Stanisław Antoni] podkanclerzy lit. [1703-1704] (2) k. 203v-204, 248-248v. - Tarło Karol podkanclerzy kor. (i inni senatorzy) k. 120v-121v. - Trybunał Koronny Piotrkowski 31.10.1698 k. 107-107v. - województwa brzeskie i inowrocławskiego 20.02.1703 k. 159v-160v. - województwa wielkopolskie na sejmik średzki 31.05. k. 166v-168v. - województwo krakowskie "zagrzewaiąc do konfederacyi" 09.02.1704 k. 199v-200. - województwa skonfederowane na sejmiki 18.05.1704 k. 325v. - [Załuski Andrzej Chryzostom] bp warmiński 10.12.1702 k. 151-152v. - NN chan tatarski k. 163-163v. - NN hetmani k. 162-163. - NN podskarbi w. lit. 31.05 k. 124v-125v. - NN prałat k. 162. - NN senator 25.01.1703 k. 159-159v.
  • Listy do Michała Radziejowskiego prymasa od: August ks. saski (późniejszy król Polski) 04.06.1697 k. 25. - [Działyński Michał] klan bydgoski 01.02.1703 k. 248v-249. - [Działyński Tomasz] wda chełmiński 21.06.1705 k. 269v-270. - Godlewski Stanisław sta nurski k. 90v-92. - Karol XII król Szwecji 30.07.1701-24.02.1703 (3) k. 76, 118-119v, 145-145v. - Klemens XI papież 03.08.1704 k. 254-254v. - Lasocki sta wyszogrodzki k. 321-322. - Leszczyński Rafał podskarbi w. kor. 21.09.1702 (2) k. 136v-140, 284-284v. - Lubomirski Hieronim Augustyn klan krakowski 25.07.1702 k. 303v-304. - Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. 17.06.1696-22.11.1697 (2) k. 23v-24, 37v-38. - [Pieniążek Jan Chryzostom] wda sieradzki (3) k. 31-31v, 32-32v, 152v-156. - Piper Karol minister szwedzki 11.09.1703 k. 319v-320v. - Sapieha Benedykt Paweł podskarbi w. lit. 05.08.1703 k. 169v-170v. - Sobieski Aleksander i Sobieski Konstanty królewicze polscy k. 24v. - Sobieski Jakub królewicz polski 19.06.1696 k. 24. - [Stanisław Leszczyński] król Polski k. 260v-262. - [Szczuka Stanisław Antoni] podkanclerzy lit. 28.10.1703-02.02.1704 (2) k. 203-203v, 248. - Tarło Karol podkanclerzy kor. (i inni senatorzy) 13.04.1702 k. 119v-120v. - Trybunał Koronny Piotrkowski 29.10.1698 k. 106v. - województwo poznańskie i kaliskie 08.01.1703 k. 303-303v. - [Załuski Andrzej Chryzostom] bp warmiński k. 149v-151. - NN 12.12.1698 k. 96-97v.
  • Listy Stanisława Godlewskiego sty nurskiego do: Dąmbski Stanisław bp płocki Nur 02.02.1699 k. 44v-45. - Przebendowski Jan Jerzy wda malborski k. 43v-44v. - Radziejowski Michał prymas zob. Listy do Michała Radziejowskiego. - NN przyjaciel "super apocriphon listu niby do xcia [...] kardynała [Michała Radziejowskiego] pisanego" k. 46-47. - NN sąsiad k. 45v-46. - NN "za odebraną relacyą pokazanych o nim paszkwilow" k. 48v-49v. - NN k. 47-47v.
  • "Votum [...] Andrzeia Załuskiego biskupa kiiowskiego y czerniechowskiego na seymie warszawskim dnia 28 stycznia roku 1690 miane" k. 6-14
  • "Literae cuiusdam ad quendam" k. 16-17
  • "Epithaphium Stanislai Zolkiews[ki] supremi cancellarij et exercituum praefecti Dei omnipotentis voluntate" k. 17
  • "Oddawanie pieczęci wielkiey koronney [...] Zadzikowi b[iskupowi] cheł[mińskiemu] przez [...] Łukasza Opalińskiego [...] na seymie [...] 1628 d. 10 Julij" k. 17v-18 oraz "Dziękowanie za tę pieczęć [...]" k. 18-18v
  • "Oddawanie pieczęci mnieyszey [...] Thomaszowi Zamoyskiemu [...] przez tegosz [...] pana marszałka [Łukasza Opalińskiego]" k. 18v-19v
  • "Copia listu [...] woiewody krakowskiego [Stanisława Lubomirskiego] do [marszałka w. kor. Łukasza Opalińskiego?] de data 25 Maij 1646" k. 19v-20v
  • "Mowa [...] Niemierzyca Jerzego podkomorzego owruckiego y krzemienieckiego starosty posła woyska zaporowskiego [...] w Warszawie 23 Apr. 1659" k. 20v-21v
  • List NN Wąchock 07.05.1663 k. 21v-22v
  • "Votum [...] Jana Zamoyskiego hetmana y kanclerza koronnego ktory z stołka swego senatorskiego wystąpiwszy uczynił taką rzecz w kole między senatorami w roku 1605" k. 22v-23v
  • "Kopia listu [...] xiędza Stanisława Dąmbskiego biskupa kuiawskiego do seymiku srzedzkiego" k. 25-27
  • "Kopia listu [... Andrzeja Niemojewskiego] kasztelana bydgowskiego do [...] biskupa kuiawskiego [Stanisława Dąmbskiego] z Sochaczewa d. 11 Julij 1697" k. 27-28v oraz "Kopia responsu [...] biskupa kuiawskiego [Stanisława Dąmbskiego] do [...] kasztelana bydgoskiego [Andrzeja Niemojewskiego] die 12 Julij w Warszawie 1697" k. 28v-31
  • "Kopia listu x. kanclerza W. K. [Jerzego Albrechta Denhoffa] do [...] podskarbiego W. K. [Hieronima Augustyna Lubomirskiego] z Krakowa die 5 9bris 1697" k. 33-34
  • "Kopia listu pewnego senatora do iednego rokoszanina de data 12 9bris z Krakowa A. 1697" k. 34 oraz "Respons na ten list od rokoszanina de data 17 9bris z Łowicza" k. 34-36v
  • "Kopia listu de data 22 9bris od powracaiącego się posła od xcia [...] elekta z funkcyi swoiey anno 1697" k. 38v-39
  • Listy Gaciantego[?] [do Dieupena?] Genewa 12.12 (2) k. 40-40v, 42-43 oraz Dieupena[?] do Gaciantego[?] 12.12 (2) k. 40v-42, 43-43v
  • "Copia literarum [...] capitanei Nuren[sis] ad dominum Beuchlig" k. 45-45v
  • "List z Lublina do Warszawy" k. 47v-48
  • "Mowa [...] xdza biskupa warmińskiego nominata gniezninskiego Wydzgi dziekuiąc za pieczęć d. 24 Februarij 1679 w Grodnie" k. 50-51v
  • "Manifestacya przeciwko mandatowi na pana Grusczynskiego" k. 52-52v
  • "Reflexye nad manifestem od [...] wielkopolanów zaniesionym przeciwko mandatowi panu Grusczyńskiemu wydanemu" k. 52v-55v
  • "Manifestacya małopolskich rokoszanow przeciwko wielgopolskim także rokoszanom actum in curia regia Varsaviensi feria secunda post D[ome]nicam oculi quadragesimalem proxima Anno Dni 1698" k. 55v-58v
  • "Remanifestacya wielkopolanow rokoszanów" k. 59-62
  • "Reflexye dla ktorych konfederacya szlachecka w W. Xięstwie Litewskim staneła była" k. 62-63v
  • "Rada pewnego konsyliarza JKM zaraz po koronacyi iako ma sobie w pomieszaney Rptey postąpić y iakim sposobem dziedzicznym panem zostać Korony Polskiey y WXL zdało mi się iako zyczliwemu synowi oyczyzney polskiemu ogłosić swiatu poniewasz sekretnie dostała mi się od pewnego konfidenta mego" k. 64-65v
  • "Postanowienie generalne Stanow WXL wieczne y nigdy nie poruszone na ziezdzie walnym woiewodztw y powiatow pospolitym ruszeniem pod Olkienikami uchwalone" k. 65v-67
  • "Replika na punkta do ugody WXLitewskiego" k. 67v-70
  • "Relatio distincta variarum supplicationum [...] quae suo edicto imperator Turcarum [Mustafa II] per totum imperium instituit cum se ad bellum recens expediret" 1697 k. 70v-71v
  • "Votum in senatus consilio Anno 1700 die 28 Maij podane in scripto krola [Augusta II] [...] od [...] Stanisława Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego" k. 71v-75v
  • "Kopia listu generała Szteinboka do [...] ordynata miasta Zamościa [Michała Zdzisława Zamoyskiego?]" 11.02.1703 k. 76v
  • "Copia listu [...] Sapiechów[!] do całey Rzeczypospolitey" k. 77-78
  • Listy Jana Jerzego Przebendowskiego podskarbiego kor. do biskupa poznańskiego [Mikołaja Święcickiego] 28.02.1703 (2) k. 78-79, 81v-83 oraz Mikołaja Święcickiego do Jana Jerzego Przebendowskiego 09.03.1703 (2) k.79v-81, 83-85
  • "Kopia responsu na list [... Jana Jerzego Przebendowskiego] pana kczewskiego wdy malborskiego od [...] kasztelana łęczyckiego [Jerzego Hipolita Towiańskiego] de data 20 Febr. 1702" k. 85-87v
  • "Mowa na sessyi woyskowey litewskiey towarzysza pewnego" k. 88-89
  • "Copia literarum a S. Caesarea Mtte [Leopoldo I] ad principem Brandebur[gensem] [Fridericum III] (późniejszy Fryderyk I król Prus)" Wiedeń 07.11.1698 k. 89-89v
  • "Copia literarum ad Sacram Caesaream Maiestatem [Leopoldum I]" Warszawa 17.11.1698 k. 90-90v
  • "Kopia listu [...] pana Romana Staropolskiego do [...] pana Chrystyana Katholickiego brata swoiego y w urodzeniu y w wierze rodzonego starodawney w Koronie od przyięcia wiary swiętey szlachty oraz z responsem na proiekt [...] pana dyssydentckiego" k. 97v-103v
  • "Kazanie poobiednie pewnego xiędza w Thoruniu w kosciele S. Wawrzynca za Chełmińską Bramą" k. 103v-105v
  • List od baszy kamienieckiego do [Stanisława Jana Jabłonowskiego] klana krakowskiego 25.03.1699 k. 107v-108
  • "Syn koronny orła iako oyca Rptą iako matkę kochaiący za wydanym uniwersałem krola [...] polskiego Augusta Wtorego do WXL na pospolite ruszenie z władzey moiey innatae veritatis odium parientio" k. 108-109v
  • "Copia listu pewnego senatora do konfidenta swego w ktorym odpisuie na postulata et ratione futuri senatus consilij zdanie swoie exprimit de data d. 24 Augusti 1701" k. 110-111
  • "Przestroga dla całey Rzeczypospolitey" k. 111v-113
  • "Mowa do Stanów WXL w Grodnie" 12.10.1701 k. 113-115
  • "Literae cujusdam Livonici ad amicum, Hagae comitum degentem" k. 115-118
  • "Copia responsu [...] woiewody kaliskiego [Feliksa Aleksandra Lipskiego] posła wielkiego do [Michała Serwacego Wiśniowieckiego] hetmana polnego WXLitt." 02.04.1702 k. 121v-122
  • List Klemensa XI papieża 16.04.1701 k. 122-122v
  • "Mowa [...] Karola Suchorzewskiego posła z seymiku do krola [...]" 20.03.1701 k. 122v-123v
  • "Mowa [...] Wyzyczkiego chorążego kijowskiego [...] do [...] Augusta II od woyska koronnego z Koła Rycerskiego [...] miana przy bytności [...] Ignacego Wasilewskiego starosty narewskiego [...] Jozefa Tyszkowskiego starosty toporowskiego [...] Andrzeia Dęmbińskiego porucznika [...]" k. 124-124v
  • "Universales literae regis Sueciae [Caroli XII]" k. 125v-127
  • "Proiect teraznieyszego uspokoienia WXL" k. 127-128v
  • "Mowa na senatus consilium po seymie zerwanym [...] woiewody łęczyckiego [Rafała] Lesczyńskiego" k. 128v-130v
  • "Kopia listu do ziemi wielońskiey [...] Rachwała Lesczynskiego podskarbiego wielkiego koronnego" k. 133-134
  • "Kopia listu francuskiego na polskie przetłumaczonego [...] Rachwała Lesczyńskiego podskarbiego koronnego do krola [...]" k. 134-135 oraz "Respons od krola [...] na list [...] Rachwała Lesczyńskiego podskarbiego WK [...]" k. 135-136v
  • "Kopia listu [...] Prependowskiego [Przebendowskiego] woiewody malborskiego do [...] Rachwała Lesczyńskiego podskarbiego wielkiego koronnego" 13.12.1702 k. 140-141v oraz "Respons [Rafał Leszczyński do Jana Jerzego Przebendowskiego]" k. 141v-144v
  • Listy [Karola] Pipera kanclerza króla szwedzkiego do [Stanisława] Morsztyna wdy mazowieckiego 23.09.1702-11.09.1703 (2) k. 145v-147v, 187v-190
  • "Ostatni głos wolności" k. 147v-149v
  • "Respons pewnego starego szlachcica na list godnego człowieka radzącego się wteraznieyszych szwedzkich interwencyach" k. 156-158
  • List Jana Odrowąża Pieniążka do NN proboszcza gnieźnieńskiego 14.12.1702 k. 158-158v
  • "Postanowienie litewskie ad absolutum dominium" podpisane przez Michała Wiśniowieckiego, Kazimierza Kocieła, Hrehorego Ogińskiego i Kazimierza Michała Paca 24.11.1700 k. 165-166v
  • "Manifestatio contra coronationem electoris Brandeburgici" k. 171-172v
  • Uniwersały Augusta II króla Polski (5) k. 172v-175v ("Rada Thoruńska"), 179-182 ("Conclusum in consilio praesenti Mariaeburgensi 2da Aprilis 1703"), 211v-212, 237v-240, 240-240v ("na pospolite ruszenie y na seym dwuniedzielny extraordynaryjny sine solemnitatibus")
  • "Propozycya JKMsci przez xięcia [...] biskupa warmińskiego [Andrzeja Chryzostoma Załuskiego] [...] na walney radzie die 16 Martij miana w Malborku 1703" k. 176-179
  • "Manifestatio nomine regis Sueciae [Caroli XII]" 26.04.1703 k. 182-187
  • "Inscriptio statuae [...] Ioannis 3 regis Poloniae regione Caroli magni ab Innocentio XI [...] erectae in capitulo Romano 1683" k. 190v
  • Listy [Jana Jerzego Przebendowskiego] podskarbiego kor. do marszałka konfederackiego woiewództw poznańskiego i kaliskiego z Krakowa 19.01-19.03.1704 (4) k. 191-192v, 197v-198, 201-203 oraz "Responsy" 29.01.1704 (2) k. 192v-193, 198-198v
  • "Kopia listu od [...] konfederatow do [...] senatorow wielkopolskich z Warszawy 24 Ian. 1704" k. 193
  • "Copia listu [...] woiewody sierackiego [Jana Chryzostoma Pieniążka] do woiewodztw zkonfederowanych z zamku ostrowskiego? de data 28 Ian. 1704" k. 193v-195v
  • "Kopia listu [...] woiewody sieradzkiego [Jana Chryzostoma] Pieniążka do [...] Piotra Bronisza marszałka generalney konfederacyi de data 12 Febr. 1704" k. 195v-196v
  • "Copia literarum credentialium a SRMte Sueciae" 1704 k. 197-197v
  • "Kopia listu od [...] marszałka konfederacyi generalney do woiewodztw de data Februarij 1704" k. 198v-199v
  • "Inconveniencye w Litwie krola [...] Augusta" k. 200-201
  • "Racye ktore przywodzą Confederacyą do wypowiedzenia posłuszeństwa krolowi [...] dość luculentissime, verissime et sapientissime opisane" k. 204-207v
  • "Ramota czara moskiewskiego [Piotra I]" k. 207v-211v
  • "Manifest xcia [...] prymasa [Michała Radziejowskiego] per oblatam do xiąg warszawskich grodzkich ingrossowany w Warszawie d. 29 Mart. 1704" k. 213-214v
  • "Literae ad regem Sueciae a confederatis Varsavien[sis]" k. 220-221
  • "Copia listu [...] kasztelana krakowskiego hetmana wielkiego koronnego [Hieronima Augustyna Lubomirskiego]" k. 221-222
  • "Kopia listu krolowey [Marii Kazimiery] [...] polskiey do senatu pisany" k. 225-225v
  • "Kopia listu do krolowey [Marii Kazimiery] [...] od konfederatow" k. 225v-226
  • "Kopia listu krola [...] Augusta II do woiewodztw pisanego w ktorym rationes daje ratione captivationis krolewiczow [...] w Baranowie d. 17 Martij 1704" k. 215-217 oraz "Respublica na list [...] Augusta Wtorego in vim manifestu względem zabrania [...] krolewiczow [...] Jakuba y Konstantego do woiewodztw dany [...] 17 Martij 1704 z Baranowa" k. 217v-220 Listy Augusta II króla Polski do: Fryderyk I król Prus 28.01.1701 k. 111-111v. - konfederacja generalna Rzeczypospolitej k. 259-259v. - Ludwik XIV król Francji 06.10.1697 k. 305v. - Święcicki Mikołaj bp poznański Toruń 1703 k. 304v-305. - Radziejowski Michał prymas zob. listy do Michała Radziejowskiego. - sejmiki 30.04.1704 k. 249-250. - [Szembek Stanisław] prymas 10.08.1716 k. 335-335v. - Śmigielski sta gnieźnieński 01.10.1703 k. 323v.
  • Listy do Augusta II króla Polski od: [Fryderyk] elektor brandenburski 22.11.1698 k. 92-93v. - [Leopold I] Wiedeń 08.11.1698 k. 89v-90. - Pieniążek Jan Chryzostom wda sieradzki 13.03.1703 k. 309-311v. - Radziejowski Michał zob. listy Michała Radziejowskiego prymasa do. - [Sieniawski Adam Mikołaj] hetman w. kor. Lwów 14.06.1724 k. 346v-347v. - Szembek Stanisław prymas 16.08.1716 k. 335v-337.
  • "Manifest naiasnieyszego krolewicza [...] Aleksandra polskiego y WXL xcia do stanow Rzeczypospolitey [...] de raptu naiasnieyszych krolewiczow polskich Jakuba y Konstantyna" 16.04.1704 k. 226-231v oraz "Glossa na ten manifest krolewicza Alexandra" k. 232-237v
  • "Instructia JKM na seymik przedseymowy lubelski pro die 31 Maij 1703" k. 240v-241v
  • "Punkta instrukcyi seymiku srzedzkiego 11 Iunij 1703" k. 241v-242v
  • "Reskrypt na instrukcyą [...] Michałowi Antoniewiczowi staroście bolnickiemu [...] y Kazimierzowi Szczesnowiczowi towarzyszowi pancerney [...] chorągwi od [...] jenerałów dygnitarzow urzędnikow ziemskich y grodzkich [...] W X Lgo w obozie pod Miłosławiem zostaiących [...] dany od woiewodztw poznanskiego y kaliskiego skonfederowanych pod Nadzieiewem dnia 30 [...] Augusta [...] 1703" k. 242v-243
  • Uniwersał Karola XII króla Szwecji 26.08.1703 k. 243-243v
  • "Responsio ad illa quae nomine confoederatorum in Majori Polonia magnifici viri Vladislaus comes a Czarnko Czarncoscius ac Ludovicus a Borzen Borzewski proposuerunt data in castris ad Thorunium die 17 8bris 1703" k. 243v-244
  • "Supplement konfederacyi pod Unieiowem 14 9br. 1703" k. 244-244v
  • "Respons na list pewnego szlachcica o konfederacyi wielgopolskiey" k. 245-248
  • "Denuntiatio interregni et novi regis electio Michael Stephanus [...] cardinalis Radzieiowski archiepiscopus Gnesnen[s]is [...]" uniwersał Warszawa 02.05.1704 k. 250v-253
  • "Copia brevis Sanctissimi [...] Clementis XI ad [...] cardinalem [Michaelem Radziejowski]" k. 253-253v
  • "List krola szwedzkiego do elekta 15 Julij 1704" k. 253v
  • "Uniwersał krola szwedzkiego [Karola XII] do ruskich woiewodztw" 13.09.1704 k. 254v-255
  • Manifest Stanisława Leszczyńskiego" 30.10.1705 k. 255-256
  • "Respons szlachcica pewnego na manifest pseudo principis [...] wwdy poznańskiego" k. 256v-259
  • "Copia listu [...] Josepha Potockiego woiewody kiiowskiego do woiewodztw" 22.04.1705 k. 262-262v
  • "Respons generała Szulemberka" k. 262v-263
  • "Uniwersał [Borysa] Szeremeta [feldmarszałka rosyjskiego, kawalera maltańskiego]" k. 263-263v
  • List Klemensa XI papieża 12.06.1705 k. 263v-264
  • "Uniwersał xcia kardynała [Michała Radziejowskiego] na radę warszawską pro die 11 Julij 1705" k. 264-265
  • "Uniwersał elekta [Stanisława Leszczyńskiego] do woysk koronnych y WXLgo" 07.05.1705 k. 265-266
  • "Postanowienie na seymiku w Proszewicach" 25.05.1705 k. 266-266v
  • "Instrukcya [...] posłom woiewodztwa sandomierskiego [...] Michałowi Ankwiczowi [...], Alexandrowi Gołuchowskiemu [...], Stanisławowi Borkowi [...], Kazimierzowi Bogatkowi [...] y Michałowi Tułkowskiemu [...] do [...] Stanisława I obranego krola polskiego dana w Opatowie na seymiku 26 Junij 1705" k. 267-267v
  • "Instructio [...] [isdem] ad [...] Carolum Duodecimum regem Suaecorum Vandalorumque" 26.06.1705 k. 267v-268
  • "Copia manifestu w Brześciu uczynionego contra conventiculum Varsaviense[m]" k. 268-269v
  • "Mowa szlachcica pewnego przestrzegaiąca co się dzieie" k. 270-276
  • "Uniwersał czara moskiewskiego" 15.07.1705 k. 276-278
  • "Witanie cara [...] od trybunału głównego WXLgo przez [...] Slezenia [Stefana Ślizienia] referendarza WXLgo y marszałka trybunału d. 8 Augusti 1705" k. 278-278v
  • "Respons xcia [...] Radziwiła kanclerza WXLgo od cara [...] audyencyą [...] referendarza WXLgo" k. 278v
  • "Copia literarum conventus Varsaviensis ad summum pontificem [Clementem XI]" 27.09.1705 k. 278v-279
  • "Manifest przeciwko koronacy warszawskiey y wszystkim akcyom ziazdu przytomnego w Tykocinie uczyniony y wydany in publicum die 15 8bris 1705" k. 279-281
  • "Uniwersał [...] Stanisława [Leszczyńskiego] po skonczonym traktacie w krolem szwedzkim" k. 281-282v
  • "Copia listu [...] Rafała Leszczynskiego podskarbiego w. koronnego generała wielgopolskiego do woiewodztw wie[l]gopolskich" k. 283-284
  • "Kopia listu zakonnika iednego do [...] Rafała Leszczyńskiego podskarbiego w. koronnego [...] w teraznieyszym zamieszaniu Rzeczyp. pisanego d. 6 Jan. 1703" k. 284v-286v
  • Mowy Rafała Leszczyńskiego wdy poznańskiego (13) k. 286v-291v
  • "Mowa [...] Stanisława hrabi na Lesznie wwdy poznańskiego na tymze senatus consilium miana" k. 292
  • "List [...] generała wielgopolskiego [Rafała Leszczyńskiego] na seymik do Srzody z Piotrkowa 22 Martij 1702 powracaiąc po zerwanym seymie warszawskim" k. 292-293
  • "List tegoż [...] generała wielgopolskiego iuż na ten czas podskarbiego w. koronn[ego] pisany do obozu pospolitego ruszenia pod Kalisz" k. 293-293v
  • "Kopia listu tegoż IegoMci do ziemie wielunskiey" k. 293v-294
  • "Swiadectwo Janowe. O niewinności I.M. pana podskarbiego wielkiego koronnego" k. 294-296
  • "Copia listu [...] podskarbiego W. K. [Rafała Leszczyńskiego] na seymik srzedzki d. 16 8br. 1702" k. 296-296v
  • "Discursus de cultu immaginum" k. 296v-297
  • "Rationes zas huius cultus są elegantissime wyrazone in disceptatione de cultu imaginum ktore się odprawowały in conc. z Niceno iam fusius patebunt" k. 297-298
  • "Rationes dla czego nie kto inszy tylko sam Koscioł ma decidere omnes diffilcultates et ambiguitates Pisma S. abo ut utar verbis Sacrae Scripturae: ille qui praeest loco Domini, naystarszy kapłan qui praesidebat Levitis" k. 298-299v
  • "Pastor Bonus et mercenarius de Agno Eucharistico colloquens MDCLXXXXII" k. 299v-302v
  • "Copia responsu [...] x. [Andrzeja Chryzostoma] Załuskiego biskupa warmińskiego do [...] marszałka WXLgo [Aleksandra Pawła] Sapieh[y] z Elbląga 11 Febr. 1703" k. 305v-306
  • "Kopia listu [...] Stanisława [...] Leszczynskiego wwdy poznańskiego po smierci oyca swego do seymiku srzedzkiego 4 Febr. 1704 z Baszkowa" k. 306-306v
  • "Szczera iednego polskiego ziemianina przestroga" k. 306v-307v
  • "Mowa [...] Kazimierza Bielinskiego marszałka W. K. w Malborku na radzie 16 Martij 1703" k. 307v-308v
  • "Mowa [...] Michała Raczynskiego podsędka poznanskiego w Malborku do krola Augusta 21 Febr. 1703" k. 308v-309
  • "Kopia responsu [... Jerzego Hipolita] Towiańskiego wwdy łęczyckiego na list [... Piotra Ernesta] Kczewskiego wwdy malborskiego 24 April. 1703" k. 311v-313
  • "Salutatio [...] Mathiae Radomicki palatini Inovladislaviensis [...] per [...] Albertum Padniewski cancellarium cathedralem Posnaniens[em] 16 Mar. 1703" k. 313
  • "Reflexye pewne o zamieszaniu teraznieyszym w Polszcze tak o domowey niezgodzie iako o szwedzkiey y moskiewskiey colligacyi z Warszawy 19 7br. 1703" k. 313-313v
  • "Odpowiedz angielskiego y holenderskiego posła na te reflexye" k. 313v-314
  • "Listy z oryginałow od [...] panow komisarzow krola [...] szwedzkiego pokazanych z francuskiego y niemieckiego języka na polski przetłumaczone przez [...] deputatow do tego naznaczonych w Warszawie 11 Febr. 1704" (streszczenia 24 listów; grafowa Königsmarkowa[?] oraz August II król Polski do szwedzkich dygnitarzy, m.in. do króla Karola XII i Karola Pipera) k. 314-317
  • "Regestr dokumentów produkowanych y publice czytanych na walney radzie w Krakowie roku 1704 d. 21 Febr." k. 317-319v w tym: "Instrukcia xcia kardynała prymasa [Michała Radziejowskiego] dana krolowi [...] szwedzkiemu przez [...] pułkownika Zaubrey roku 1702 2da 9br." k. 317-317v. - "Depositiones x Jozefa Jasinskiego kanonika unieiowskiego ktoremu krolewicz [...] Jakub zlecił do xcia [...] kardynała [Michała Radziejowskiego]" k. 317v-318. - "Plenipotencya krolewicza [...] Jakuba dana spowiednikowi swemu Kietten Brygittanowi do traktowania pokoiu partykularnego imieniem krola szwedzkiego z czarem moskiewskim przez [... Johanna Reinholda] Patkula" k. 318. - "List tegoż [...] spowiednika [...] do [... Johanna Reinholda] Patkula w tymze interessie Olaviae d. 26 8br. 1702" k. 318-318v. - "List krolewicza [...] Jakuba [...] do sekretarza krola szwedzkiego Cederchelm[?]" k. 318v. - "List krolewicza [...] Jakuba do [... Towiańskiej?] woiewodziny łęczyckiej [...]" 07.03.1703 k. 318v-319. - List Radziejowskiego zob. listy Michała Radziejowskiego prymasa do.
  • "Literae [...] patris Alberti Meciński Soc. Jesu" 02.07.1642 k. 319v
  • "Kopia listu [... Stanisława] Warszyckiego kasztelana krakowskiego do [...] wwdy podlaskiego de statu dominii krola [...] Michała" k. 321-323
  • "Mowa [...] Unruga posła od konfederacyi wielkopolskiey do krola [...] Augusta 6 8bris w Uiatkowie[?] 1703" k. 323-323v
  • "Mowa [...] Czyżewskiego suffragana płockiego do woyska zwiąskowego anno 1663" k. 323v-324v
  • "Copia listu [...] woiewody malborskiego [Piotra Kczewskiego] do [...] Hieronima Lubomirskiego kasztelana krakowskiego hetmana w. koron. 21 10br. 1703" k. 324v-325
  • "Copia listu [...] Macieia Radomickiego wwdy inowrocławskiego [...] do [...] Piotra Bronisza marszałka konfederacyi warszawskiey" k. 325
  • "Epitaphium e terra erutum Lubomierscio" k. 325v
  • "Excerptum ex diplomate S[acr]ae R[egi]ae Mttis Sueciae scripto Helsbergae 20/30 Martij 1704" k. 325v
  • "Anterioris vero diplomatis punctum tale" k. 326
  • "Kopia listu [...] marszałka konfederackiego ad ministros status w Warszawie 17 Maij 1704" k. 326-326v
  • "Mowa do dobrych y mądrych Rzeczyp. synow" k. 326v-330
  • "List iednego konfidenta de statu moderno" k. 330-331v
  • "Epiathafium[!] Jozefa na grobie [...] Rudnickiego chorązyia[!] bydgowskiego" k. 334
  • "Connotatio variarum regna transactionum" k. 335-338 w tym: list Augusta II do Stanisława Szembeka zob. listy Augusta II króla Polski do. - List Stanisława Szembeka do Augusta II zob. listy do Augusta II króla Polski od. - "Copia listu xcia [...] prymasa [Stanisława Szembeka] do [... Felicjana Konstantego Szaniawskiego] biskupa kuiawskiego z Łowicza d. 25 9bris 1716" k. 337-337v. - "Conclusum" k. 337v-338.
  • oraz: "Respons od [...] Theodora Potockiego arcybis. gniez. [...] na instrukcyą [...] Janowi Malińskiemu [...] y [...] Walewskiemu [...] posłom dany w Łowiczu d. 18 Februar. 1724" k. 339-339v. - "Respons na instrukcyą ziemi czerskiey" k. 339v-340. - "Respons na instrukcyą legacyey trybunalskiey do xcia ImCi" k. 343v. - "Respons [...] prymasa [Teodora Potockiego] ad deliberatorias JKMci" k. 353-355. Listy Teodora Potockiego prymasa do: kapituła gnieźnieńska 04-17.03.[1724?] (2) k. 341v-342, 342v-343. - Schliebenowa[?] Łowicz 03.03.1724 k. 340-340v. - [Sieniawski Adam Mikołaj?] klan krakowski k. 342v. - [Sołtyk Józef wda bełski?] 09.08.1724 k. 350-351v. - [Załuski Andrzej Stanisław?] 09.02.[1724?] k. 341. - NN nominat warmiński k. 341v. - NN prezes trybunału 1724 (3) k. 340v, 341-341v, 342v. - NN vicemarszałek (3) k. 340v, 341 (za łowczym kor. Michałem Zamoyskim 01.02.1724), 342-342v.
  • "Powitanie krola [...] od trybunału kor." k. 343-343v
  • "Puncta postulationis ad [...] primatem [...] Regni Poloniae [...] Antonio Strzyzowski O. S. Benedicti professo conven[ti] Tynecen[sis] [...] 27 Mart. 1724" k. 344-344v
  • "Instrukcya [... Janowi Franciszkowi] Kurdwanowskiemu pisarzowi koronnemu, [...] Józefowi Sołtykowi podczaszemu podolskiemu [...] do [...] krola [... Augusta II] ex collegio utroq. tegoż trybunału kor. ordinowanym dana w Piotrkowie d. 20 października 1723" k. 344v-345
  • List Karola VI cesarza SRI do Teodora Potockiego prymasa 30.05.1724 k. 345-345v
  • List Józefa I cesarza SRI do Stanisława Szembeka prymasa 17.11.1709 k. 346
  • "Copia responsu ad deliberatorias JKMci od [...] wdy ruskiego" k. 348-348v
  • "Copia responsu [...] kasztelana bełskiego [Józefa Sołtyka] [...] ad deliberatorias krola Imci anno 1724to" k. 348v-349v
  • List Józefa Sołtyka klana bełskiego do [Teodora Potockiego prymasa?] k. 351v-352
  • "Copia listu J.O. xcia [...] do woiewodztw na seym 1 Aug. a[nn]o 1724" k. 355-356
  • "Copia listu I. O. Xiążęcia I. Mci Primasa do Nayiaśnieyszego krola I. M. reflexibilis super Diploma traditum" [2] k. in folio, k. 332-333v "Kopia responsu podufałego oyczyzny przyiaciela na list nie pewnego dworzanina" 2 k. in folio, k. 94-95 Zawiera druki:
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Benedyktyni (Tyniec)
  • Sejmik lubelski 1703
  • Sejmik lubelski 18 w.
  • Sejmik malborski 18 w.
  • Sejmik proszowicki 1705
  • Sejmik średzki 1703
  • Epitafium (lit.) 17-18 w.
  • Listy 17-18 w.
  • Mowy 17-18 w.
  • Patrologia 17-18 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17-18 w.
  • Polityka międzynarodowa 17-18 w.
  • Miscellanea 17-18 w.
  • Rosja 17-18 w.
  • Szwecja 17-18 w.
  • Turcja 17-18 w.
  • Watykan 17-18 w.
 • Uwagi:
  • Por. BK 395 o identycznej (z małymi wyjątkami) zawartości Rkps opracowała wstępnie S. Jasińska w 1950 r. (wpis na k. ochr. D i na odwrocie metryczki) Na k. 166v. próba pisma inną ręką W rkpsie znajdują się druki (k. 94-96, 332-333) Oryg. pag. obejmuje obecne k. 6-356 oznaczone pierwotnie jako fol. 299-646. Z tego wynika, że w rkpsie brakuje pierwszych 298 k., co potwierdza "Inventarium", w którym zostały skreślone fol. 1-298, a przy fol. 299 dopisano "fol. 1"
  • Pismo czterech rąk oraz wtręty inną ręką.
  • K. czyste: 14v-15v
 • Opracowania: Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963) s. 74

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a pol a lat a ita
 • 130
   0
   .
  a Odpisy
 • 245
   0
   0
  a Odpisy akt i korespondencji z XVI-XVIII w.
 • 250 a kop.
 • 250 a kop.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 357 k. c 36x21 cm i mn.
 • 340 d Rkps e Skóra brązowa, 18 w.
 • 500 a Por. BK 395 o identycznej (z małymi wyjątkami) zawartości a Rkps opracowała wstępnie S. Jasińska w 1950 r. (wpis na k. ochr. D i na odwrocie metryczki) a Na k. 166v. próba pisma inną ręką a W rkpsie znajdują się druki (k. 94-96, 332-333) a Oryg. pag. obejmuje obecne k. 6-356 oznaczone pierwotnie jako fol. 299-646. Z tego wynika, że w rkpsie brakuje pierwszych 298 k., co potwierdza "Inventarium", w którym zostały skreślone fol. 1-298, a przy fol. 299 dopisano "fol. 1"
 • 500 a Pismo czterech rąk oraz wtręty inną ręką.
 • 500 a K. czyste: 14v-15v
 • 520 a Na k. 1-5v. znajduje się "Inventarium" szczegółowo wymieniające zamieszczone akta i listy, chociaż nie odnotowuje wszystkich pozycji. Spotyka się korespondencję dostojników świeckich i duchownych, mowy i vota, utwory o charakterze publicystycznym. Spora część korespondencji dot. spraw zagranicznych. Rkps zawiera także dokumenty wystawione na obcych dworach, np. hramotę carską lub manifest króla Szwecji, a także breve papieskie. Spotyka się postanowienia (np. konfederacji litewskiej) lub manifesty i remanifesty. Oprócz akt rkps zawiera pisma dotyczące polemik relegijnych. W rkpsie znajdują się także odpisy epitafiów
 • 520 a Listy Michała Radziejowskiego prymasa do: [August II] król Polski 10.03.1703 k. 161-161v. - Działyński [Michał] klan bydgoski k. 309. - [Działyński Tomasz] wda chełmiński 16.06.1705 k. 269v. - [Jabłonowski Stanisław Jan] hetman w. kor. 10.12.1697-27.07.1702 (2) k. 39-40, 132-133. - [Karol XII] król Szwecji 29.09.1701-02.06.1703 (2) k. 131-132, 164-165. - [Klemens XI] papież 11.03.1704 k. 222-223v. - komisja radomska k. 325-325v. - Lasocki sta wyszogrodzki k. 320v-321. - [Leopold I] Warszawa 13.03.1704 k. 224-224v. - Leszczyński Rafał podskarbi w. kor. 25.07.1702 k. 284v. - [Lubomirski Hieronim Augustyn] klan krakowski 27.07.1702 k. 303. - Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. 19.06.1696-24.11.1697 (3) k. 24, 37-37v, 38-38v. - Opaliński Kazimierz Jan bp chełmiński 24.09.1688 k. 305-305v. - [Pieniążek Jan Chryzostom] wda sieradzki 26.08.1697-08.10.1702 (3) k. 31v-32, 32v-33, 304-304v. - [Przebendowski Jan Jerzy] wda malborski 1699 k. 105v-106. - Reinhold[?] 02.08.1703 k. 319. - [Sapieha Benedykt Paweł?] podskarbi w. lit. 30.05.1703 k. 163v-164. - [Sapieha Kazimierz Jan Paweł] wda wileński 29.07.1703 k. 168v-169v. - Sobieski Aleksander i Sobieski Konstanty królewicze polscy 20.06.1696 k. 24v-25. - Sobieski Jakub Ludwik królewicz polski 20.06.1696-21.08.1703 (2) k. 24-24v, 319v. - [Stanisław Leszczyński] król Polski k. 259v-260v. - [Szczuka Stanisław Antoni] podkanclerzy lit. [1703-1704] (2) k. 203v-204, 248-248v. - Tarło Karol podkanclerzy kor. (i inni senatorzy) k. 120v-121v. - Trybunał Koronny Piotrkowski 31.10.1698 k. 107-107v. - województwa brzeskie i inowrocławskiego 20.02.1703 k. 159v-160v. - województwa wielkopolskie na sejmik średzki 31.05. k. 166v-168v. - województwo krakowskie "zagrzewaiąc do konfederacyi" 09.02.1704 k. 199v-200. - województwa skonfederowane na sejmiki 18.05.1704 k. 325v. - [Załuski Andrzej Chryzostom] bp warmiński 10.12.1702 k. 151-152v. - NN chan tatarski k. 163-163v. - NN hetmani k. 162-163. - NN podskarbi w. lit. 31.05 k. 124v-125v. - NN prałat k. 162. - NN senator 25.01.1703 k. 159-159v.
 • 520 a Listy do Michała Radziejowskiego prymasa od: August ks. saski (późniejszy król Polski) 04.06.1697 k. 25. - [Działyński Michał] klan bydgoski 01.02.1703 k. 248v-249. - [Działyński Tomasz] wda chełmiński 21.06.1705 k. 269v-270. - Godlewski Stanisław sta nurski k. 90v-92. - Karol XII król Szwecji 30.07.1701-24.02.1703 (3) k. 76, 118-119v, 145-145v. - Klemens XI papież 03.08.1704 k. 254-254v. - Lasocki sta wyszogrodzki k. 321-322. - Leszczyński Rafał podskarbi w. kor. 21.09.1702 (2) k. 136v-140, 284-284v. - Lubomirski Hieronim Augustyn klan krakowski 25.07.1702 k. 303v-304. - Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. 17.06.1696-22.11.1697 (2) k. 23v-24, 37v-38. - [Pieniążek Jan Chryzostom] wda sieradzki (3) k. 31-31v, 32-32v, 152v-156. - Piper Karol minister szwedzki 11.09.1703 k. 319v-320v. - Sapieha Benedykt Paweł podskarbi w. lit. 05.08.1703 k. 169v-170v. - Sobieski Aleksander i Sobieski Konstanty królewicze polscy k. 24v. - Sobieski Jakub królewicz polski 19.06.1696 k. 24. - [Stanisław Leszczyński] król Polski k. 260v-262. - [Szczuka Stanisław Antoni] podkanclerzy lit. 28.10.1703-02.02.1704 (2) k. 203-203v, 248. - Tarło Karol podkanclerzy kor. (i inni senatorzy) 13.04.1702 k. 119v-120v. - Trybunał Koronny Piotrkowski 29.10.1698 k. 106v. - województwo poznańskie i kaliskie 08.01.1703 k. 303-303v. - [Załuski Andrzej Chryzostom] bp warmiński k. 149v-151. - NN 12.12.1698 k. 96-97v.
 • 520 a Listy Stanisława Godlewskiego sty nurskiego do: Dąmbski Stanisław bp płocki Nur 02.02.1699 k. 44v-45. - Przebendowski Jan Jerzy wda malborski k. 43v-44v. - Radziejowski Michał prymas zob. Listy do Michała Radziejowskiego. - NN przyjaciel "super apocriphon listu niby do xcia [...] kardynała [Michała Radziejowskiego] pisanego" k. 46-47. - NN sąsiad k. 45v-46. - NN "za odebraną relacyą pokazanych o nim paszkwilow" k. 48v-49v. - NN k. 47-47v.
 • 520 a "Votum [...] Andrzeia Załuskiego biskupa kiiowskiego y czerniechowskiego na seymie warszawskim dnia 28 stycznia roku 1690 miane" k. 6-14
 • 520 a "Literae cuiusdam ad quendam" k. 16-17
 • 520 a "Epithaphium Stanislai Zolkiews[ki] supremi cancellarij et exercituum praefecti Dei omnipotentis voluntate" k. 17
 • 520 a "Oddawanie pieczęci wielkiey koronney [...] Zadzikowi b[iskupowi] cheł[mińskiemu] przez [...] Łukasza Opalińskiego [...] na seymie [...] 1628 d. 10 Julij" k. 17v-18 oraz "Dziękowanie za tę pieczęć [...]" k. 18-18v
 • 520 a "Oddawanie pieczęci mnieyszey [...] Thomaszowi Zamoyskiemu [...] przez tegosz [...] pana marszałka [Łukasza Opalińskiego]" k. 18v-19v
 • 520 a "Copia listu [...] woiewody krakowskiego [Stanisława Lubomirskiego] do [marszałka w. kor. Łukasza Opalińskiego?] de data 25 Maij 1646" k. 19v-20v
 • 520 a "Mowa [...] Niemierzyca Jerzego podkomorzego owruckiego y krzemienieckiego starosty posła woyska zaporowskiego [...] w Warszawie 23 Apr. 1659" k. 20v-21v
 • 520 a List NN Wąchock 07.05.1663 k. 21v-22v
 • 520 a "Votum [...] Jana Zamoyskiego hetmana y kanclerza koronnego ktory z stołka swego senatorskiego wystąpiwszy uczynił taką rzecz w kole między senatorami w roku 1605" k. 22v-23v
 • 520 a "Kopia listu [...] xiędza Stanisława Dąmbskiego biskupa kuiawskiego do seymiku srzedzkiego" k. 25-27
 • 520 a "Kopia listu [... Andrzeja Niemojewskiego] kasztelana bydgowskiego do [...] biskupa kuiawskiego [Stanisława Dąmbskiego] z Sochaczewa d. 11 Julij 1697" k. 27-28v oraz "Kopia responsu [...] biskupa kuiawskiego [Stanisława Dąmbskiego] do [...] kasztelana bydgoskiego [Andrzeja Niemojewskiego] die 12 Julij w Warszawie 1697" k. 28v-31
 • 520 a "Kopia listu x. kanclerza W. K. [Jerzego Albrechta Denhoffa] do [...] podskarbiego W. K. [Hieronima Augustyna Lubomirskiego] z Krakowa die 5 9bris 1697" k. 33-34
 • 520 a "Kopia listu pewnego senatora do iednego rokoszanina de data 12 9bris z Krakowa A. 1697" k. 34 oraz "Respons na ten list od rokoszanina de data 17 9bris z Łowicza" k. 34-36v
 • 520 a "Kopia listu de data 22 9bris od powracaiącego się posła od xcia [...] elekta z funkcyi swoiey anno 1697" k. 38v-39
 • 520 a Listy Gaciantego[?] [do Dieupena?] Genewa 12.12 (2) k. 40-40v, 42-43 oraz Dieupena[?] do Gaciantego[?] 12.12 (2) k. 40v-42, 43-43v
 • 520 a "Copia literarum [...] capitanei Nuren[sis] ad dominum Beuchlig" k. 45-45v
 • 520 a "List z Lublina do Warszawy" k. 47v-48
 • 520 a "Mowa [...] xdza biskupa warmińskiego nominata gniezninskiego Wydzgi dziekuiąc za pieczęć d. 24 Februarij 1679 w Grodnie" k. 50-51v
 • 520 a "Manifestacya przeciwko mandatowi na pana Grusczynskiego" k. 52-52v
 • 520 a "Reflexye nad manifestem od [...] wielkopolanów zaniesionym przeciwko mandatowi panu Grusczyńskiemu wydanemu" k. 52v-55v
 • 520 a "Manifestacya małopolskich rokoszanow przeciwko wielgopolskim także rokoszanom actum in curia regia Varsaviensi feria secunda post D[ome]nicam oculi quadragesimalem proxima Anno Dni 1698" k. 55v-58v
 • 520 a "Remanifestacya wielkopolanow rokoszanów" k. 59-62
 • 520 a "Reflexye dla ktorych konfederacya szlachecka w W. Xięstwie Litewskim staneła była" k. 62-63v
 • 520 a "Rada pewnego konsyliarza JKM zaraz po koronacyi iako ma sobie w pomieszaney Rptey postąpić y iakim sposobem dziedzicznym panem zostać Korony Polskiey y WXL zdało mi się iako zyczliwemu synowi oyczyzney polskiemu ogłosić swiatu poniewasz sekretnie dostała mi się od pewnego konfidenta mego" k. 64-65v
 • 520 a "Postanowienie generalne Stanow WXL wieczne y nigdy nie poruszone na ziezdzie walnym woiewodztw y powiatow pospolitym ruszeniem pod Olkienikami uchwalone" k. 65v-67
 • 520 a "Replika na punkta do ugody WXLitewskiego" k. 67v-70
 • 520 a "Relatio distincta variarum supplicationum [...] quae suo edicto imperator Turcarum [Mustafa II] per totum imperium instituit cum se ad bellum recens expediret" 1697 k. 70v-71v
 • 520 a "Votum in senatus consilio Anno 1700 die 28 Maij podane in scripto krola [Augusta II] [...] od [...] Stanisława Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego" k. 71v-75v
 • 520 a "Kopia listu generała Szteinboka do [...] ordynata miasta Zamościa [Michała Zdzisława Zamoyskiego?]" 11.02.1703 k. 76v
 • 520 a "Copia listu [...] Sapiechów[!] do całey Rzeczypospolitey" k. 77-78
 • 520 a Listy Jana Jerzego Przebendowskiego podskarbiego kor. do biskupa poznańskiego [Mikołaja Święcickiego] 28.02.1703 (2) k. 78-79, 81v-83 oraz Mikołaja Święcickiego do Jana Jerzego Przebendowskiego 09.03.1703 (2) k.79v-81, 83-85
 • 520 a "Kopia responsu na list [... Jana Jerzego Przebendowskiego] pana kczewskiego wdy malborskiego od [...] kasztelana łęczyckiego [Jerzego Hipolita Towiańskiego] de data 20 Febr. 1702" k. 85-87v
 • 520 a "Mowa na sessyi woyskowey litewskiey towarzysza pewnego" k. 88-89
 • 520 a "Copia literarum a S. Caesarea Mtte [Leopoldo I] ad principem Brandebur[gensem] [Fridericum III] (późniejszy Fryderyk I król Prus)" Wiedeń 07.11.1698 k. 89-89v
 • 520 a "Copia literarum ad Sacram Caesaream Maiestatem [Leopoldum I]" Warszawa 17.11.1698 k. 90-90v
 • 520 a "Kopia listu [...] pana Romana Staropolskiego do [...] pana Chrystyana Katholickiego brata swoiego y w urodzeniu y w wierze rodzonego starodawney w Koronie od przyięcia wiary swiętey szlachty oraz z responsem na proiekt [...] pana dyssydentckiego" k. 97v-103v
 • 520 a "Kazanie poobiednie pewnego xiędza w Thoruniu w kosciele S. Wawrzynca za Chełmińską Bramą" k. 103v-105v
 • 520 a List od baszy kamienieckiego do [Stanisława Jana Jabłonowskiego] klana krakowskiego 25.03.1699 k. 107v-108
 • 520 a "Syn koronny orła iako oyca Rptą iako matkę kochaiący za wydanym uniwersałem krola [...] polskiego Augusta Wtorego do WXL na pospolite ruszenie z władzey moiey innatae veritatis odium parientio" k. 108-109v
 • 520 a "Copia listu pewnego senatora do konfidenta swego w ktorym odpisuie na postulata et ratione futuri senatus consilij zdanie swoie exprimit de data d. 24 Augusti 1701" k. 110-111
 • 520 a "Przestroga dla całey Rzeczypospolitey" k. 111v-113
 • 520 a "Mowa do Stanów WXL w Grodnie" 12.10.1701 k. 113-115
 • 520 a "Literae cujusdam Livonici ad amicum, Hagae comitum degentem" k. 115-118
 • 520 a "Copia responsu [...] woiewody kaliskiego [Feliksa Aleksandra Lipskiego] posła wielkiego do [Michała Serwacego Wiśniowieckiego] hetmana polnego WXLitt." 02.04.1702 k. 121v-122
 • 520 a List Klemensa XI papieża 16.04.1701 k. 122-122v
 • 520 a "Mowa [...] Karola Suchorzewskiego posła z seymiku do krola [...]" 20.03.1701 k. 122v-123v
 • 520 a "Mowa [...] Wyzyczkiego chorążego kijowskiego [...] do [...] Augusta II od woyska koronnego z Koła Rycerskiego [...] miana przy bytności [...] Ignacego Wasilewskiego starosty narewskiego [...] Jozefa Tyszkowskiego starosty toporowskiego [...] Andrzeia Dęmbińskiego porucznika [...]" k. 124-124v
 • 520 a "Universales literae regis Sueciae [Caroli XII]" k. 125v-127
 • 520 a "Proiect teraznieyszego uspokoienia WXL" k. 127-128v
 • 520 a "Mowa na senatus consilium po seymie zerwanym [...] woiewody łęczyckiego [Rafała] Lesczyńskiego" k. 128v-130v
 • 520 a "Kopia listu do ziemi wielońskiey [...] Rachwała Lesczynskiego podskarbiego wielkiego koronnego" k. 133-134
 • 520 a "Kopia listu francuskiego na polskie przetłumaczonego [...] Rachwała Lesczyńskiego podskarbiego koronnego do krola [...]" k. 134-135 oraz "Respons od krola [...] na list [...] Rachwała Lesczyńskiego podskarbiego WK [...]" k. 135-136v
 • 520 a "Kopia listu [...] Prependowskiego [Przebendowskiego] woiewody malborskiego do [...] Rachwała Lesczyńskiego podskarbiego wielkiego koronnego" 13.12.1702 k. 140-141v oraz "Respons [Rafał Leszczyński do Jana Jerzego Przebendowskiego]" k. 141v-144v
 • 520 a Listy [Karola] Pipera kanclerza króla szwedzkiego do [Stanisława] Morsztyna wdy mazowieckiego 23.09.1702-11.09.1703 (2) k. 145v-147v, 187v-190
 • 520 a "Ostatni głos wolności" k. 147v-149v
 • 520 a "Respons pewnego starego szlachcica na list godnego człowieka radzącego się wteraznieyszych szwedzkich interwencyach" k. 156-158
 • 520 a List Jana Odrowąża Pieniążka do NN proboszcza gnieźnieńskiego 14.12.1702 k. 158-158v
 • 520 a "Postanowienie litewskie ad absolutum dominium" podpisane przez Michała Wiśniowieckiego, Kazimierza Kocieła, Hrehorego Ogińskiego i Kazimierza Michała Paca 24.11.1700 k. 165-166v
 • 520 a "Manifestatio contra coronationem electoris Brandeburgici" k. 171-172v
 • 520 a Uniwersały Augusta II króla Polski (5) k. 172v-175v ("Rada Thoruńska"), 179-182 ("Conclusum in consilio praesenti Mariaeburgensi 2da Aprilis 1703"), 211v-212, 237v-240, 240-240v ("na pospolite ruszenie y na seym dwuniedzielny extraordynaryjny sine solemnitatibus")
 • 520 a "Propozycya JKMsci przez xięcia [...] biskupa warmińskiego [Andrzeja Chryzostoma Załuskiego] [...] na walney radzie die 16 Martij miana w Malborku 1703" k. 176-179
 • 520 a "Manifestatio nomine regis Sueciae [Caroli XII]" 26.04.1703 k. 182-187
 • 520 a "Inscriptio statuae [...] Ioannis 3 regis Poloniae regione Caroli magni ab Innocentio XI [...] erectae in capitulo Romano 1683" k. 190v
 • 520 a Listy [Jana Jerzego Przebendowskiego] podskarbiego kor. do marszałka konfederackiego woiewództw poznańskiego i kaliskiego z Krakowa 19.01-19.03.1704 (4) k. 191-192v, 197v-198, 201-203 oraz "Responsy" 29.01.1704 (2) k. 192v-193, 198-198v
 • 520 a "Kopia listu od [...] konfederatow do [...] senatorow wielkopolskich z Warszawy 24 Ian. 1704" k. 193
 • 520 a "Copia listu [...] woiewody sierackiego [Jana Chryzostoma Pieniążka] do woiewodztw zkonfederowanych z zamku ostrowskiego? de data 28 Ian. 1704" k. 193v-195v
 • 520 a "Kopia listu [...] woiewody sieradzkiego [Jana Chryzostoma] Pieniążka do [...] Piotra Bronisza marszałka generalney konfederacyi de data 12 Febr. 1704" k. 195v-196v
 • 520 a "Copia literarum credentialium a SRMte Sueciae" 1704 k. 197-197v
 • 520 a "Kopia listu od [...] marszałka konfederacyi generalney do woiewodztw de data Februarij 1704" k. 198v-199v
 • 520 a "Inconveniencye w Litwie krola [...] Augusta" k. 200-201
 • 520 a "Racye ktore przywodzą Confederacyą do wypowiedzenia posłuszeństwa krolowi [...] dość luculentissime, verissime et sapientissime opisane" k. 204-207v
 • 520 a "Ramota czara moskiewskiego [Piotra I]" k. 207v-211v
 • 520 a "Manifest xcia [...] prymasa [Michała Radziejowskiego] per oblatam do xiąg warszawskich grodzkich ingrossowany w Warszawie d. 29 Mart. 1704" k. 213-214v
 • 520 a "Literae ad regem Sueciae a confederatis Varsavien[sis]" k. 220-221
 • 520 a "Copia listu [...] kasztelana krakowskiego hetmana wielkiego koronnego [Hieronima Augustyna Lubomirskiego]" k. 221-222
 • 520 a "Kopia listu krolowey [Marii Kazimiery] [...] polskiey do senatu pisany" k. 225-225v
 • 520 a "Kopia listu do krolowey [Marii Kazimiery] [...] od konfederatow" k. 225v-226
 • 520 a "Kopia listu krola [...] Augusta II do woiewodztw pisanego w ktorym rationes daje ratione captivationis krolewiczow [...] w Baranowie d. 17 Martij 1704" k. 215-217 oraz "Respublica na list [...] Augusta Wtorego in vim manifestu względem zabrania [...] krolewiczow [...] Jakuba y Konstantego do woiewodztw dany [...] 17 Martij 1704 z Baranowa" k. 217v-220 a Listy Augusta II króla Polski do: Fryderyk I król Prus 28.01.1701 k. 111-111v. - konfederacja generalna Rzeczypospolitej k. 259-259v. - Ludwik XIV król Francji 06.10.1697 k. 305v. - Święcicki Mikołaj bp poznański Toruń 1703 k. 304v-305. - Radziejowski Michał prymas zob. listy do Michała Radziejowskiego. - sejmiki 30.04.1704 k. 249-250. - [Szembek Stanisław] prymas 10.08.1716 k. 335-335v. - Śmigielski sta gnieźnieński 01.10.1703 k. 323v.
 • 520 a Listy do Augusta II króla Polski od: [Fryderyk] elektor brandenburski 22.11.1698 k. 92-93v. - [Leopold I] Wiedeń 08.11.1698 k. 89v-90. - Pieniążek Jan Chryzostom wda sieradzki 13.03.1703 k. 309-311v. - Radziejowski Michał zob. listy Michała Radziejowskiego prymasa do. - [Sieniawski Adam Mikołaj] hetman w. kor. Lwów 14.06.1724 k. 346v-347v. - Szembek Stanisław prymas 16.08.1716 k. 335v-337.
 • 520 a "Manifest naiasnieyszego krolewicza [...] Aleksandra polskiego y WXL xcia do stanow Rzeczypospolitey [...] de raptu naiasnieyszych krolewiczow polskich Jakuba y Konstantyna" 16.04.1704 k. 226-231v oraz "Glossa na ten manifest krolewicza Alexandra" k. 232-237v
 • 520 a "Instructia JKM na seymik przedseymowy lubelski pro die 31 Maij 1703" k. 240v-241v
 • 520 a "Punkta instrukcyi seymiku srzedzkiego 11 Iunij 1703" k. 241v-242v
 • 520 a "Reskrypt na instrukcyą [...] Michałowi Antoniewiczowi staroście bolnickiemu [...] y Kazimierzowi Szczesnowiczowi towarzyszowi pancerney [...] chorągwi od [...] jenerałów dygnitarzow urzędnikow ziemskich y grodzkich [...] W X Lgo w obozie pod Miłosławiem zostaiących [...] dany od woiewodztw poznanskiego y kaliskiego skonfederowanych pod Nadzieiewem dnia 30 [...] Augusta [...] 1703" k. 242v-243
 • 520 a Uniwersał Karola XII króla Szwecji 26.08.1703 k. 243-243v
 • 520 a "Responsio ad illa quae nomine confoederatorum in Majori Polonia magnifici viri Vladislaus comes a Czarnko Czarncoscius ac Ludovicus a Borzen Borzewski proposuerunt data in castris ad Thorunium die 17 8bris 1703" k. 243v-244
 • 520 a "Supplement konfederacyi pod Unieiowem 14 9br. 1703" k. 244-244v
 • 520 a "Respons na list pewnego szlachcica o konfederacyi wielgopolskiey" k. 245-248
 • 520 a "Denuntiatio interregni et novi regis electio Michael Stephanus [...] cardinalis Radzieiowski archiepiscopus Gnesnen[s]is [...]" uniwersał Warszawa 02.05.1704 k. 250v-253
 • 520 a "Copia brevis Sanctissimi [...] Clementis XI ad [...] cardinalem [Michaelem Radziejowski]" k. 253-253v
 • 520 a "List krola szwedzkiego do elekta 15 Julij 1704" k. 253v
 • 520 a "Uniwersał krola szwedzkiego [Karola XII] do ruskich woiewodztw" 13.09.1704 k. 254v-255
 • 520 a Manifest Stanisława Leszczyńskiego" 30.10.1705 k. 255-256
 • 520 a "Respons szlachcica pewnego na manifest pseudo principis [...] wwdy poznańskiego" k. 256v-259
 • 520 a "Copia listu [...] Josepha Potockiego woiewody kiiowskiego do woiewodztw" 22.04.1705 k. 262-262v
 • 520 a "Respons generała Szulemberka" k. 262v-263
 • 520 a "Uniwersał [Borysa] Szeremeta [feldmarszałka rosyjskiego, kawalera maltańskiego]" k. 263-263v
 • 520 a List Klemensa XI papieża 12.06.1705 k. 263v-264
 • 520 a "Uniwersał xcia kardynała [Michała Radziejowskiego] na radę warszawską pro die 11 Julij 1705" k. 264-265
 • 520 a "Uniwersał elekta [Stanisława Leszczyńskiego] do woysk koronnych y WXLgo" 07.05.1705 k. 265-266
 • 520 a "Postanowienie na seymiku w Proszewicach" 25.05.1705 k. 266-266v
 • 520 a "Instrukcya [...] posłom woiewodztwa sandomierskiego [...] Michałowi Ankwiczowi [...], Alexandrowi Gołuchowskiemu [...], Stanisławowi Borkowi [...], Kazimierzowi Bogatkowi [...] y Michałowi Tułkowskiemu [...] do [...] Stanisława I obranego krola polskiego dana w Opatowie na seymiku 26 Junij 1705" k. 267-267v
 • 520 a "Instructio [...] [isdem] ad [...] Carolum Duodecimum regem Suaecorum Vandalorumque" 26.06.1705 k. 267v-268
 • 520 a "Copia manifestu w Brześciu uczynionego contra conventiculum Varsaviense[m]" k. 268-269v
 • 520 a "Mowa szlachcica pewnego przestrzegaiąca co się dzieie" k. 270-276
 • 520 a "Uniwersał czara moskiewskiego" 15.07.1705 k. 276-278
 • 520 a "Witanie cara [...] od trybunału głównego WXLgo przez [...] Slezenia [Stefana Ślizienia] referendarza WXLgo y marszałka trybunału d. 8 Augusti 1705" k. 278-278v
 • 520 a "Respons xcia [...] Radziwiła kanclerza WXLgo od cara [...] audyencyą [...] referendarza WXLgo" k. 278v
 • 520 a "Copia literarum conventus Varsaviensis ad summum pontificem [Clementem XI]" 27.09.1705 k. 278v-279
 • 520 a "Manifest przeciwko koronacy warszawskiey y wszystkim akcyom ziazdu przytomnego w Tykocinie uczyniony y wydany in publicum die 15 8bris 1705" k. 279-281
 • 520 a "Uniwersał [...] Stanisława [Leszczyńskiego] po skonczonym traktacie w krolem szwedzkim" k. 281-282v
 • 520 a "Copia listu [...] Rafała Leszczynskiego podskarbiego w. koronnego generała wielgopolskiego do woiewodztw wie[l]gopolskich" k. 283-284
 • 520 a "Kopia listu zakonnika iednego do [...] Rafała Leszczyńskiego podskarbiego w. koronnego [...] w teraznieyszym zamieszaniu Rzeczyp. pisanego d. 6 Jan. 1703" k. 284v-286v
 • 520 a Mowy Rafała Leszczyńskiego wdy poznańskiego (13) k. 286v-291v
 • 520 a "Mowa [...] Stanisława hrabi na Lesznie wwdy poznańskiego na tymze senatus consilium miana" k. 292
 • 520 a "List [...] generała wielgopolskiego [Rafała Leszczyńskiego] na seymik do Srzody z Piotrkowa 22 Martij 1702 powracaiąc po zerwanym seymie warszawskim" k. 292-293
 • 520 a "List tegoż [...] generała wielgopolskiego iuż na ten czas podskarbiego w. koronn[ego] pisany do obozu pospolitego ruszenia pod Kalisz" k. 293-293v
 • 520 a "Kopia listu tegoż IegoMci do ziemie wielunskiey" k. 293v-294
 • 520 a "Swiadectwo Janowe. O niewinności I.M. pana podskarbiego wielkiego koronnego" k. 294-296
 • 520 a "Copia listu [...] podskarbiego W. K. [Rafała Leszczyńskiego] na seymik srzedzki d. 16 8br. 1702" k. 296-296v
 • 520 a "Discursus de cultu immaginum" k. 296v-297
 • 520 a "Rationes zas huius cultus są elegantissime wyrazone in disceptatione de cultu imaginum ktore się odprawowały in conc. z Niceno iam fusius patebunt" k. 297-298
 • 520 a "Rationes dla czego nie kto inszy tylko sam Koscioł ma decidere omnes diffilcultates et ambiguitates Pisma S. abo ut utar verbis Sacrae Scripturae: ille qui praeest loco Domini, naystarszy kapłan qui praesidebat Levitis" k. 298-299v
 • 520 a "Pastor Bonus et mercenarius de Agno Eucharistico colloquens MDCLXXXXII" k. 299v-302v
 • 520 a "Copia responsu [...] x. [Andrzeja Chryzostoma] Załuskiego biskupa warmińskiego do [...] marszałka WXLgo [Aleksandra Pawła] Sapieh[y] z Elbląga 11 Febr. 1703" k. 305v-306
 • 520 a "Kopia listu [...] Stanisława [...] Leszczynskiego wwdy poznańskiego po smierci oyca swego do seymiku srzedzkiego 4 Febr. 1704 z Baszkowa" k. 306-306v
 • 520 a "Szczera iednego polskiego ziemianina przestroga" k. 306v-307v
 • 520 a "Mowa [...] Kazimierza Bielinskiego marszałka W. K. w Malborku na radzie 16 Martij 1703" k. 307v-308v
 • 520 a "Mowa [...] Michała Raczynskiego podsędka poznanskiego w Malborku do krola Augusta 21 Febr. 1703" k. 308v-309
 • 520 a "Kopia responsu [... Jerzego Hipolita] Towiańskiego wwdy łęczyckiego na list [... Piotra Ernesta] Kczewskiego wwdy malborskiego 24 April. 1703" k. 311v-313
 • 520 a "Salutatio [...] Mathiae Radomicki palatini Inovladislaviensis [...] per [...] Albertum Padniewski cancellarium cathedralem Posnaniens[em] 16 Mar. 1703" k. 313
 • 520 a "Reflexye pewne o zamieszaniu teraznieyszym w Polszcze tak o domowey niezgodzie iako o szwedzkiey y moskiewskiey colligacyi z Warszawy 19 7br. 1703" k. 313-313v
 • 520 a "Odpowiedz angielskiego y holenderskiego posła na te reflexye" k. 313v-314
 • 520 a "Listy z oryginałow od [...] panow komisarzow krola [...] szwedzkiego pokazanych z francuskiego y niemieckiego języka na polski przetłumaczone przez [...] deputatow do tego naznaczonych w Warszawie 11 Febr. 1704" (streszczenia 24 listów; grafowa Königsmarkowa[?] oraz August II król Polski do szwedzkich dygnitarzy, m.in. do króla Karola XII i Karola Pipera) k. 314-317
 • 520 a "Regestr dokumentów produkowanych y publice czytanych na walney radzie w Krakowie roku 1704 d. 21 Febr." k. 317-319v w tym: "Instrukcia xcia kardynała prymasa [Michała Radziejowskiego] dana krolowi [...] szwedzkiemu przez [...] pułkownika Zaubrey roku 1702 2da 9br." k. 317-317v. - "Depositiones x Jozefa Jasinskiego kanonika unieiowskiego ktoremu krolewicz [...] Jakub zlecił do xcia [...] kardynała [Michała Radziejowskiego]" k. 317v-318. - "Plenipotencya krolewicza [...] Jakuba dana spowiednikowi swemu Kietten Brygittanowi do traktowania pokoiu partykularnego imieniem krola szwedzkiego z czarem moskiewskim przez [... Johanna Reinholda] Patkula" k. 318. - "List tegoż [...] spowiednika [...] do [... Johanna Reinholda] Patkula w tymze interessie Olaviae d. 26 8br. 1702" k. 318-318v. - "List krolewicza [...] Jakuba [...] do sekretarza krola szwedzkiego Cederchelm[?]" k. 318v. - "List krolewicza [...] Jakuba do [... Towiańskiej?] woiewodziny łęczyckiej [...]" 07.03.1703 k. 318v-319. - List Radziejowskiego zob. listy Michała Radziejowskiego prymasa do.
 • 520 a "Literae [...] patris Alberti Meciński Soc. Jesu" 02.07.1642 k. 319v
 • 520 a "Kopia listu [... Stanisława] Warszyckiego kasztelana krakowskiego do [...] wwdy podlaskiego de statu dominii krola [...] Michała" k. 321-323
 • 520 a "Mowa [...] Unruga posła od konfederacyi wielkopolskiey do krola [...] Augusta 6 8bris w Uiatkowie[?] 1703" k. 323-323v
 • 520 a "Mowa [...] Czyżewskiego suffragana płockiego do woyska zwiąskowego anno 1663" k. 323v-324v
 • 520 a "Copia listu [...] woiewody malborskiego [Piotra Kczewskiego] do [...] Hieronima Lubomirskiego kasztelana krakowskiego hetmana w. koron. 21 10br. 1703" k. 324v-325
 • 520 a "Copia listu [...] Macieia Radomickiego wwdy inowrocławskiego [...] do [...] Piotra Bronisza marszałka konfederacyi warszawskiey" k. 325
 • 520 a "Epitaphium e terra erutum Lubomierscio" k. 325v
 • 520 a "Excerptum ex diplomate S[acr]ae R[egi]ae Mttis Sueciae scripto Helsbergae 20/30 Martij 1704" k. 325v
 • 520 a "Anterioris vero diplomatis punctum tale" k. 326
 • 520 a "Kopia listu [...] marszałka konfederackiego ad ministros status w Warszawie 17 Maij 1704" k. 326-326v
 • 520 a "Mowa do dobrych y mądrych Rzeczyp. synow" k. 326v-330
 • 520 a "List iednego konfidenta de statu moderno" k. 330-331v
 • 520 a "Epiathafium[!] Jozefa na grobie [...] Rudnickiego chorązyia[!] bydgowskiego" k. 334
 • 520 a "Connotatio variarum regna transactionum" k. 335-338 w tym: list Augusta II do Stanisława Szembeka zob. listy Augusta II króla Polski do. - List Stanisława Szembeka do Augusta II zob. listy do Augusta II króla Polski od. - "Copia listu xcia [...] prymasa [Stanisława Szembeka] do [... Felicjana Konstantego Szaniawskiego] biskupa kuiawskiego z Łowicza d. 25 9bris 1716" k. 337-337v. - "Conclusum" k. 337v-338.
 • 520 a oraz: "Respons od [...] Theodora Potockiego arcybis. gniez. [...] na instrukcyą [...] Janowi Malińskiemu [...] y [...] Walewskiemu [...] posłom dany w Łowiczu d. 18 Februar. 1724" k. 339-339v. - "Respons na instrukcyą ziemi czerskiey" k. 339v-340. - "Respons na instrukcyą legacyey trybunalskiey do xcia ImCi" k. 343v. - "Respons [...] prymasa [Teodora Potockiego] ad deliberatorias JKMci" k. 353-355. a Listy Teodora Potockiego prymasa do: kapituła gnieźnieńska 04-17.03.[1724?] (2) k. 341v-342, 342v-343. - Schliebenowa[?] Łowicz 03.03.1724 k. 340-340v. - [Sieniawski Adam Mikołaj?] klan krakowski k. 342v. - [Sołtyk Józef wda bełski?] 09.08.1724 k. 350-351v. - [Załuski Andrzej Stanisław?] 09.02.[1724?] k. 341. - NN nominat warmiński k. 341v. - NN prezes trybunału 1724 (3) k. 340v, 341-341v, 342v. - NN vicemarszałek (3) k. 340v, 341 (za łowczym kor. Michałem Zamoyskim 01.02.1724), 342-342v.
 • 520 a "Powitanie krola [...] od trybunału kor." k. 343-343v
 • 520 a "Puncta postulationis ad [...] primatem [...] Regni Poloniae [...] Antonio Strzyzowski O. S. Benedicti professo conven[ti] Tynecen[sis] [...] 27 Mart. 1724" k. 344-344v
 • 520 a "Instrukcya [... Janowi Franciszkowi] Kurdwanowskiemu pisarzowi koronnemu, [...] Józefowi Sołtykowi podczaszemu podolskiemu [...] do [...] krola [... Augusta II] ex collegio utroq. tegoż trybunału kor. ordinowanym dana w Piotrkowie d. 20 października 1723" k. 344v-345
 • 520 a List Karola VI cesarza SRI do Teodora Potockiego prymasa 30.05.1724 k. 345-345v
 • 520 a List Józefa I cesarza SRI do Stanisława Szembeka prymasa 17.11.1709 k. 346
 • 520 a "Copia responsu ad deliberatorias JKMci od [...] wdy ruskiego" k. 348-348v
 • 520 a "Copia responsu [...] kasztelana bełskiego [Józefa Sołtyka] [...] ad deliberatorias krola Imci anno 1724to" k. 348v-349v
 • 520 a List Józefa Sołtyka klana bełskiego do [Teodora Potockiego prymasa?] k. 351v-352
 • 520 a "Copia listu J.O. xcia [...] do woiewodztw na seym 1 Aug. a[nn]o 1724" k. 355-356
 • 520 a "Copia listu I. O. Xiążęcia I. Mci Primasa do Nayiaśnieyszego krola I. M. reflexibilis super Diploma traditum" [2] k. in folio, k. 332-333v a "Kopia responsu podufałego oyczyzny przyiaciela na list nie pewnego dworzanina" 2 k. in folio, k. 94-95 a Zawiera druki:
 • 530 d Mf 583
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol., włoski
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK II 266 (oł. na k. 7) w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 a Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963) s. 74
 • 610
   2
   .
  a Benedyktyni (Tyniec)
 • 610
   2
   .
  a Sejmik lubelski 1703
 • 610
   2
   .
  a Sejmik lubelski 18 w.
 • 610
   2
   .
  a Sejmik malborski 18 w.
 • 610
   2
   .
  a Sejmik proszowicki 1705
 • 610
   2
   .
  a Sejmik średzki 1703
 • 650
   .
   9
  a Epitafium (lit.) y 17-18 w.
 • 650
   .
   9
  a Listy y 17-18 w.
 • 650
   .
   9
  a Mowy y 17-18 w.
 • 650
   .
   9
  a Patrologia y 17-18 w.
 • 650
   .
   9
  a Korespondencja dyplomatyczna y 17-18 w.
 • 650
   .
   9
  a Polityka międzynarodowa y 17-18 w.
 • 650
   .
   9
  a Miscellanea y 17-18 w.
 • 651
   .
   9
  a Rosja y 17-18 w.
 • 651
   .
   9
  a Szwecja y 17-18 w.
 • 651
   .
   9
  a Turcja y 17-18 w.
 • 651
   .
   9
  a Watykan y 17-18 w.
 • 700
   1
   2
  a Ankwicz, Michał c chorąży nowogrodzki d (?- ca 1710)
 • 700
   0
   2
  a August b II Mocny c (król Polski ; d 1670-1733)
 • 700
   1
   2
  a Bieliński Kazimierz Ludwik c marszałek w. kor. d (?-1713)
 • 700
   1
   2
  a Bogatek Kazimierz c sta kisłacki
 • 700
   1
   2
  a Borek Stanisław c kasztelanic radomski
 • 700
   1
   2
  a Bronisz, Piotr Jakub c sta pyzdrski, klan kaliski d (?-1720)
 • 700
   1
   2
  a Brygittan Kietten[?] c spowiednik królewicza Jakuba Sobieskiego
 • 700
   1
  2
  a Czarnkowski Władysław c sta osiecki d (?-1726)
 • 700
  1
   2
  a Dąmbski Stanisław Kazimierz c bp chełmski d (ca 1638-1700)
 • 700
   1
   2
  a Denhoff Jerzy Albrecht c kancl. w. kor. bp krak. d (1640-1702)
 • 700
   1
   2
  a Działyński Michał c klan bydgoski d (?-1713)
 • 700
   1
   2
  a Działyński Tomasz c wda chełmiński d (?-1714)
 • 700
   0
   2
  a Fryderyk b I c (król Prus ; d 1657-1713)
 • 700
   1
   2
  a Godlewski Stanisław c sta nurski klan podlaski d (?-1709)
 • 700
   1
   2
  a Gołuchowski Aleksander c pisarz grodzki nowomiejski
 • 700
   1
  2
  a Jabłonowski Stanisław Jan c klan krak. hetman w. kor. d (1634-1702)
 • 700
   1
   2
  a Jasiński Józef c kanonik uniejowski
 • 700
   0
   2
  a Karol b VI c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1685-1740)
 • 700
   0
   2
  a Karol b XII c (król Szwecji ; d 1682-1718)
 • 700
   1
   2
  a Kczewski Piotr Ernest c wda malborski d (?-1722)
 • 700
   0
   2
  a Klemens b XI c (papież ; d 1649-1721)
 • 700
   1
   2
  a Kociełł Michał Kazimierz c wda trocki d (1644-1716)
 • 700
   1
   2
  a Kurdwanowski Jan Franciszek c pisarz kor. bp warmiński d (1645-1729)
 • 700
   0
   2
  a Leopold b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1640-1705)
 • 700
   1
   2
  a Leszczyński Rafał c sta gen. Wielkopolski d (1650-1703)
 • 700
   1
   2
  a Lipski Feliks Aleksander c wda kaliski klan sieradzki d (?-1702)
 • 700
   1
   2
  a Lubomirski Hieronim Augustyn c klan krakowski hetman w. kor. d (ca 1647-1706)
 • 700
   1
   2
  a Lubomirski Stanisław c wda ruski krakowski d (1583-1649)
 • 700
   1
   2
  a Lubomirski Stanisław Herakliusz c marszałek w. kor. d (ca 1642-1702)
 • 700
   0
   2
  a Ludwik b XIV c (król Francji ; d 1638-1715)
 • 700
   1
   2
  a Maliński Jan c deputat do Trybunału Koronnego chorąży gostyniński
 • 700
   1
   2
  a Męciński Albert c jezuita
 • 700
   1
   2
  a Morsztyn Stanisław c wda sandomierski wda mazowiecki d (?-1725)
 • 700
   0
   2
  a Mustafa b II c (sułtan turecki ; d 1664-1703)
 • 700
   1
   2
  a Niemierzyc Jerzy c podkomorzy owrucki
 • 700
   1
   2
  a Niemojewski Andrzej c klan bydgoski d (?-1701)
 • 700
   1
   2
  a Ogiński Grzegorz (Hrehory) Antoni c sta żmudzki hetman polny lit. (?-1709)
 • 700
   1
   2
  a Opaliński Kazimierz Jan c bp chełmiński d (1639-1693)
 • 700
   1
   2
  a Opaliński Łukasz c marszałek w. kor. wda rawski d (1581-1654)
 • 700
   1
   2
  a Pac Kazimierz Michał c pisarz w. lit. d (?-1719)
 • 700
   1
   2
  a Patkul Johann Reinhold c gen. polityk inflancki d (1660-1707)
 • 700
   1
   2
  a Pieniążek Jan Chryzostom c wda sieradzki d (ca 1630-ca 1712)
 • 700
   0
   2
  a Piotr b I c (car Rosji ; d 1672-1725)
 • 700
   1
   2
  a Piper Karol c minister stanu Szwecji d (1647-1716)
 • 700
   1
   2
  a Potocki Teodor Andrzej c prymas d (1664-1738)
 • 700
   1
   2
  a Przebendowski Jan Jerzy c podskarbi w. kor. d (1639-1729)
 • 700
   1
   2
  a Raczyński Michał Kazimierz c wda kaliski wda poznański d (1650-1737)
 • 700
   1
   2
  a Radomicki Maciej c sta gen. Wlkp d (ca 1648-1728)
 • 700
   1
   2
  a Radziejowski Michał c kard. prymas (1641-1705)
 • 700
   1
   2
  a Sapieha Aleksander Paweł c marszałek w. lit. d (1672-1734)
 • 700
   1
   2
  a Sapieha Benedykt Paweł c podskarbi lit. d (?-1707)
 • 700
   1
   2
  a Sapieha Kazimierz Jan Paweł c hetman w. lit. d (ca 1642-1720)
 • 700
   1
   2
  a Sieniawski Adam Mikołaj c hetman w. kor. klan krakowski d (1666-1726)
 • 700
   1
  2
  a Ślizień Stefan Jan c referendarz lit. d (?-1707)
 • 700
   1
   2
  a Sobieski Aleksander Benedykt c królewicz polski d (1677-1714)
 • 700
   1
   2
  a Sobieski Jakub Ludwik c królewicz polski d (1667-1737)
 • 700
   1
   2
  a Sobieski Konstanty Władysław c syn Jana III
 • 700
   1
   2
  a Sołtyk Józef c klan lubelski d (?-1735)
 • 700
   1
   2
  a Stanisław Leszczyński c (król Polski ; d 1677-1766)
 • 700
   1
   2
  a Strzyżowski Antoni c benedyktyn tyniecki
 • 700
   1
   2
  a Suchorzewski Karol c poseł
 • 700
   1
   2
  a Święcicki Mikołaj c bp kijowski bp poznański d (?-1707)
 • 700
   1
   2
  a Szaniawski Felicjan Konstanty c bp krakowski d (1668-1732)
 • 700
   1
   2
  a Szczuka Stanisław Antoni c podkanclerzy lit. d (?-1710)
 • 700
   1
   2
  a Szembek Stanisław c prymas d (1650-1721)
 • 700
   1
   2
  a Szeremietiew Borys c feldmarszałek rosyjski d (1652-1719)
 • 700
   1
   2
  a Szteinbok c gen. szwedzki
 • 700
   1
   2
  a Towiański Jerzy Hipolit c klan i wda łęczycki d (zm. 1715)
 • 700
   1
   2
  a Warszycki Stanisław c klan krakowski d (?-1681)
 • 700
   1
   2
  a Wydżga Jan Stefan c kanclerz w. kor. prymas d (ca 1610-1685)
 • 700
   1
   2
  a Zadzik Jakub c bp krak. kancl. w. kor. d (1582-1642)
 • 700
   1
   2
  a Załuski Andrzej Chryzostom d (ca 1650-1711) d kanclerz w. kor.
 • 700
   1
   2
  a Zamoyski Jan c kancl. wlk. kor. hetman wlk. kor. d (1542-1605)
 • 700
   1
   2
  a Zamoyski Michał Zdzisław c wda smoleński d (1679-1735)
 • 700
   1
   2
  a Zamoyski Tomasz c wda kijowski kanclerz w. kor. d (1594-1638)
 • 700
   1
   2
  a Żółkiewski Stanisław c hetman w. kor. kancl, w. kor. d (1547-1620)
 • 740 a Listy Radziejowskiego Michała prymasa
 • 740 a Listy do Radziejowskiego Michała prymasa
 • 740 a Listy Godlewskiego Stanisława sty nurskiego
 • 740 a Votum Załuskiego Andrzeja bpa kijowskiego na sejmie warszawskim 1690
 • 740 a Epithaphium Stanislai Zolkiewski supremi cancellarij
 • 740 a Oddawanie pieczęci w. kor. Jakubowi Zadzikowi biskupowi chełmińskiemu przez Łukasza Opalińskiego na sejmie 1628
 • 740 a Dziękowanie Jakuba Zadzika za pieczęć w. kor.
 • 740 a Oddawanie pieczęci mniejszej Tomaszowi Zamoyskiemu przez Łukasza Opalińskiego
 • 740 a List Lubomirskiego Stanisława wdy krakowskiego Opalińskiego Łukasza? marszałka w. kor.
 • 740 a Mowa Niemierzyca Jerzego podkomorzego owruckiego 1659
 • 740 a Votum Zamoyskiego Jana hetmana w. kor.
 • 740 a Listy Dąmbskiego Stanisława bpa kujawskiego
 • 740 a List Niemojewskiego Andrzeja klana bydgoskiego do Dąmbskiego Stanisława bpa kujawskiego
 • 740 a List Denhoffa Jerzego Albrechta kanclerza w. kor. do Lubomirskiego Hieronima Augustyna podskarbiego w. kor.
 • 740 a List pewnego senatora do iednego rokoszanina oraz respons 1697
 • 740 a List od powracaiącego się posła od xcia elekta z funkcyi swoiey 1697
 • 740 a Mowa Wydżgi Jana Stefana prymasa
 • 740 a Manifestacya przeciwko mandatowi na pana Grusczynskiego
 • 740 a Reflexye nad manifestem od wielkopolanów zaniesionym przeciwko mandatowi panu Grusczyńskiemu wydanemu
 • 740 a Manifestacya małopolskich rokoszanow przeciwko wielgopolskim także rokoszanom 1698
 • 740 a Remanifestacya wielkopolanow rokoszanów
 • 740 a Reflexye dla ktorych konfederacya szlachecka w W. Xięstwie Litewskim staneła była
 • 740 a Rada pewnego konsyliarza JKM zaraz po koronacyi iako ma sobie w pomieszaney Rptey postąpić y iakim sposobem dziedzicznym panem zostać Korony Polskiey
 • 740 a Postanowienie generalne Stanow WXL na ziezdzie walnym woiewodztw y powiatow pospolitym ruszeniem pod Olkienikami uchwalone
 • 740 a Replika na punkta do ugody WXLitewskiego
 • 740 a Relatio distincta variarum supplicationum quae imperator Turcarum Mustafa II per totum imperium instituit cum se ad bellum recens expediret 1697
 • 740 a Votum in senatus consilio 1700 podane in scripto Augusta II od Stanisława Lubomirskiego marszałka w. kor.
 • 740 a List Szteinboka gen. do Zamoyskiego Michała? ordynata Zamościa
 • 740 a List Sapiehów do całey Rzeczypospolitey
 • 740 a Listy Przebendowskiego Jana Jerzego podskarbiego kor. do
 • 740 a Listy do Przebendowskiego Jana Jerzego podskarbiego kor.
 • 740 a Mowa na sessyi woyskowey litewskiey towarzysza pewnego
 • 740 a Listy Leopolda I cesarza SRI do
 • 740 a List do Leopolda I cesarza SRI
 • 740 a List Romana Staropolskiego do Chrystyana Katholickiego brata swoiego y w urodzeniu y w wierze rodzonego starodawney [...]
 • 740 a Kazanie poobiednie pewnego xiędza w Thoruniu w kosciele S. Wawrzynca za Chełmińską Bramą
 • 740 a List od baszy kamienieckiego do Jabłonowskiego Stanisława Jana klana krakowskiego
 • 740 a Syn koronny orła iako oyca Rptą iako matkę kochaiący za wydanym uniwersałem krola Augusta Wtorego do WXL na pospolite ruszenie z władzey moiey innatae veritatis odium parientio
 • 740 a List pewnego senatora do konfidenta swego w ktorym odpisuie na postulata et ratione futuri senatus consilij zdanie swoie exprimit
 • 740 a Przestroga dla całey Rzeczypospolitey
 • 740 a Mowa do Stanów WXL w Grodnie 1701
 • 740 a Literae cujusdam Livonici ad amicum, Hagae comitum degentem
 • 740 a List Lipskiego Feliksa Aleksandra wdy kaliskiego do Wiśniowieckiego Michała Serwacego hetmana polnego lit.
 • 740 a List Klemensa XI papieża
 • 740 a Mowa Suchorzewskiego Karola posła z sejmiku do Augusta II
 • 740 a Mowa Wyżyckiego chorążego kijowskiego do Augusta II od wojska koronnego z Koła Rycerskiego miana
 • 740 a Universales literae regis Sueciae Caroli XII
 • 740 a Proiect teraznieyszego uspokoienia WXL
 • 740 a Mowa na senatus consilium po seymie zerwanym Leszczyńskiego Rafał wdy łęczyckiego
 • 740 a Listy Leszczyńskiego Rafała podskarbiego w. kor. do
 • 740 a Listy Pipera Karola kanclerza szwedzkiego do Morsztyna Stanisława wdy mazowieckiego
 • 740 a Ostatni głos wolności
 • 740 a Respons pewnego starego szlachcica na list godnego człowieka radzącego się wteraznieyszych szwedzkich interwencyach
 • 740 a Listy Pieniążka Jana Odrowąża wdy sieradzkiego do
 • 740 a Postanowienie litewskie ad absolutum dominium
 • 740 a Manifestatio contra coronationem electoris Brandeburgici
 • 740 a Rada Toruńska |uniwersał Augusta II
 • 740 a Propozycya Augusta II przez Andrzeja Chryzostoma Załuskiego bpa warmińskiego na walnej radzie w Malborku
 • 740 a Conclusum in consilio praesenti Mariaeburgensi 1703 |uniwersał Augusta II
 • 740 a Manifestatio nomine regis Sueciae Caroli XII
 • 740 a Inscriptio statuae Ioannis 3 regis Poloniae regione Caroli magni ab Innocentio XI erectae in capitulo Romano 1683
 • 740 a List konfederatow do senatorow wielkopolskich z Warszawy 1704
 • 740 a Literae credentialium a Carolo XII SRMte Sueciae
 • 740 a List marszałka konfederacji generalnej do województw 1704
 • 740 a Inconveniencye w Litwie Augusta II
 • 740 a Racye ktore przywodzą Confederacyą do wypowiedzenia posłuszeństwa krolowi dość luculentissime, verissime et sapientissime opisane
 • 740 a Ramota czara moskiewskiego Piotra I
 • 740 a Uniwersały Augusta II króla Polski
 • 740 a Manifest Radziejowskiego Michała prymasa per oblatam do xiąg warszawskich grodzkich
 • 740 a Literae ad Carolum XII regem Sueciae a confederatis Varsaviensis
 • 740 a List Lubomirskiego Hieronima Augustyna klana krakowskiego
 • 740 a List Marii Kazimiery królowej Polski do senatu
 • 740 a List konfederatów do Marii Kazimiery królowej Polski
 • 740 a Listy Augusta II króla Polski do
 • 740 a Listy do Augusta II króla Polski
 • 740 a Manifest Aleksandra królewicza polskiego do stanow Rzeczypospolitey de raptu naiasnieyszych krolewiczow polskich Jakuba y Konstantyna 1704
 • 740 a Glossa na ten manifest krolewicza Alexandra
 • 740 a Instructia Augusta II króla Polski na seymik przedseymowy lubelski 1703
 • 740 a Punkta instrukcyi seymiku srzedzkiego 1703
 • 740 a Reskrypt na instrukcyą Michałowi Antoniewiczowi y Kazimierzowi Szczesnowiczowi od jenerałów dygnitarzow urzędnikow WXLgo dany od woiewodztw poznańskiego y kaliskiego skonfederowanych pod Nadzieiewem 1703
 • 740 a Uniwersały Karola XII króla Szwecji
 • 740 a Responsio ad illa quae nomine confoederatorum in Majori Polonia Vladislaus Czarncoscius ac Ludovicus Borzewski proposuerunt 1703
 • 740 a Supplement konfederacyi pod Unieiowem 1703
 • 740 a Respons na list pewnego szlachcica o konfederacyi wielgopolskiey
 • 740 a Denuntiatio interregni et novi regis electio Michael Stephanus cardinalis Radzieiowski archiepiscopus Gnesnensis |uniwersał Radziejowskiego Michała prymasa
 • 740 a Breve Clementis XI ad cardinalem Michaelem Radziejowski
 • 740 a List Karola XII króla szwedzkiego do elekta Stanisława Leszczyńskiego?
 • 740 a Manifest Stanisława Leszczyńskiego króla Polski
 • 740 a Respons szlachcica pewnego na manifest pseudo principis wdy poznańskiego
 • 740 a List Potockiego Józefa wdy kijowskiego do województw
 • 740 a Respons generała Szulemberka
 • 740 a Uniwersał Szeremjetjewa Borysa feldmarszałka ros.
 • 740 a List Klemensa XI papieża
 • 740 a Uniwersał Radziejowskiego Michała prymasa na radę warszawską
 • 740 a Uniwersały Stanisława Leszczyńskiego króla Polski
 • 740 a Postanowienie na seymiku w Proszewicach
 • 740 a Instrukcja posłom województwa sandomierskiego Michałowi Ankwiczowi, Aleksandrowi Gołuchowskiemu i in. do Stanisława Leszczyńskiego króla Polski
 • 740 a Instrukcja posłom województwa sandomierskiego Michałowi Ankwiczowi, Aleksandrowi Gołuchowskiemu i in. do Karola XII króla Szwecji
 • 740 a Manifest w Brześciu uczyniony contra conventiculum Varsaviensem
 • 740 a Mowa szlachcica pewnego przestrzegaiąca co się dzieie
 • 740 a Uniwersał Piotra I cara rosyjskiego
 • 740 a Witanie cara Piotra I od trybunału głównego WXLgo przez Stefana Ślizienia referendarza WXLgo
 • 740 a Respons Radziwiłła kanclerza WXLgo od cara audyencyą referendarza WXLgo
 • 740 a Literae conventus Varsaviensis ad summum pontificem Clementem XI
 • 740 a Manifest przeciwko koronacy warszawskiey y wszystkim akcyom ziazdu przytomnego w Tykocinie uczyniony y wydany in publicum 1705
 • 740 a Listy Leszczyńskiego Rafała podskarbiego w. kor. do
 • 740 a List zakonnika iednego do Rafała Leszczyńskiego podskarbiego w. koronnego w teraznieyszym zamieszaniu Rzeczyp. pisanego 1703
 • 740 a Mowy Leszczyńskiego Rafała wdy poznańskiego
 • 740 a Mowa Stanisława Leszczyńskiego senatus consilium miana
 • 740 a Świadectwo Janowe. |O niewinności I.M. pana podskarbiego wielkiego koronnego
 • 740 a Discursus de cultu immaginum
 • 740 a Rationes zas huius cultus są elegantissime wyrazone in disceptatione de cultu imaginum ktore się odprawowały in conc. z Niceno iam fusius patebunt
 • 740 a Rationes dla czego nie kto inszy tylko sam Koscioł ma decidere omnes diffilcultates et ambiguitates Pisma S. abo |ut utar verbis Sacrae Scripturae: ille qui praeest loco Domini, naystarszy kapłan qui praesidebat Levitis
 • 740 a Pastor Bonus et mercenarius de Agno Eucharistico colloquens MDCLXXXXII
 • 740 a List Załuskiego Andrzeja Chryzostoma bpa warmińskiego do Sapiehy Aleksandra Pawła marszałka w. lit.
 • 740 a List Stanisława Leszczyńskiego króla Polski po smierci oyca swego do seymiku srzedzkiego
 • 740 a Szczera iednego polskiego ziemianina przestroga
 • 740 a Mowa Bielińskiego Kaziemierza marszałka w. kor. w Malborku na radzie
 • 740 a Mowa Raczyńskiego Michała podsędka poznańskiego w Malborku do Augusta II
 • 740 a List Pieniążka Jana Chryzostoma wdy sieradzkiego do Augusta II króla Polski
 • 740 a List Towiańskiego Jerzego Hipolita wdy łęczyckiego do Kczewskiego Piotra Ernesta wdy malborskiego
 • 740 a Salutatio Mathiae Radomicki palatini Inovladislaviensis per Albertum Padniewski cancellarium cathedralem Posnaniensem
 • 740 a Reflexye pewne o zamieszaniu teraznieyszym w Polszcze tak o domowey niezgodzie iako o szwedzkiey y moskiewskiey colligacyi
 • 740 a Odpowiedź angielskiego y holenderskiego posła na te reflexye
 • 740 a Listy z oryginałow od komisarzow krola szwedzkiego Karola XII pokazanych z francuskiego y niemieckiego języka na polski przetłumaczone 1704
 • 740 a Listy Jakuba Sobieskiego królewicza polskiego do a List Brygittana Kiettena spowiednika królewicza Jakuba do Patkula Johanna Reinholda a Plenipotencya krolewicza Jakuba dana spowiednikowi swemu Kietten Brygittanowi do traktowania pokoiu partykularnego przez Johanna Reinholda] Patkula a Depositiones Jozefa Jasinskiego kanonika unieiowskiego ktore mu krolewicz Jakub zlecił do kardynała Michała Radziejowskiego a Instrukcia Michała Radziejowskiego kardynała prymasa dana krolowi szwedzkiemu Karolowi XII przez pułkownika Zaubrey roku 1702 a Regestr dokumentów produkowanych y publice czytanych na walney radzie w Krakowie roku 1704
 • 740 a Literae patris Alberti Meciński Soc. Jesu 1642
 • 740 a List Warszyckiego Stanisława klana krakowskiego do NN wdy podlaskiego
 • 740 a Mowa Unruga posła od konfederacyi wielkopolskiey do Augusta II
 • 740 a Mowa Czyżewskiego suffragana płockiego do woyska związkowego
 • 740 a List Kczewskiego Piotra wdy malborskiego do Lubomirskiego Hieronima klana krakowskiego
 • 740 a List Radomickiego Macieja wdy inowrocławskiego do Bronisza Piotra marszałka konfederacji warszawskiej
 • 740 a Epitaphium e terra erutum Lubomierscio
 • 740 a Excerptum ex diplomate Caroli XII scripto
 • 740 a Anterioris vero diplomatis punctum tale
 • 740 a List NN marszałka konfederackiego ad ministros status 1704
 • 740 a Mowa do dobrych y mądrych Rzeczypospolitej synow
 • 740 a List iednego konfidenta de statu moderno
 • 740 a Epitafium Józefa na grobie Rudnickiego chorążego bydgoskiego
 • 740 a Conclusum a Listy Szembeka Stanisława prymasa do a Connotatio variarum regna transactionum
 • 740 a Listy Potockiego Teodora prymasa do
 • 740 a Powitanie króla od trybunału koronnego
 • 740 a Puncta postulationis ad primatem Regni Poloniae Teodorem Potocki Antonio Strzyzowski O. S. Benedicti professo conventi Tynecensis 1724
 • 740 a Instrukcya Janowi Franciszkowi Kurdwanowskiemu pisarzowi koronnemu, Józefowi Sołtykowi podczaszemu podolskiemu do Augusta II ex collegio trybunału kor. ordinowanym dana 1723
 • 740 a List Karola VI cesarza SRI do Potockiego Teodora prymasa
 • 740 a List Józefa I cesarza SRI do Szembeka Stanisława prymasa
 • 740 a Respons NN wdy ruskiego ad deliberatorias Augusta II
 • 740 a Respons Sołtyka Józefa klana bełskiego ad deliberatorias Augusta II
 • 740 a Kopia responsu podufałego oyczyzny przyiaciela na list nie pewnego dworzanina (druk)
 • 852 j BK 00394
 • 999 d 2017-09-08

Indeksy