[Akta i korespondencja z lat 1696-1731].

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00399
 • Kopie: Mf 538
 • Tytuł: [Akta i korespondencja z lat 1696-1731].
 • Miejsce i czas powstania: 1696-1731
 • Opis fizyczny: II, 335 k. 34x21 cm
 • Oprawa: Skóra żółta, śr. zniszcz. 18 w.
 • Język: Łac., franc., pol.
 • Zawartość:
  • "Diariusz Convocacyi Anni 1696ti zaczęty w Dzien Uniwersałem naznaczony w Warszawie Die 29. Augusti" k. 81-117 w tym:
  • Listy Michała Radziejowskiego prymasa do: Baranowski Piotr marszałek związkowy 30.09.1697 (2) k. 107-109, 117-117v. - Sapieha Benedykt Paweł podskarbi w. lit. k. 127-127v. - Sapieha Kazimierz Jan Paweł wda wileński k. 126v-127. - NN elektor bawarski k. 109v.
  • Listy do Michała Radziejowskiego prymasa od: Baranowski Piotr Bogusław marszałek związkowy k. 99-99v. - Dąbski Stanisław bp kujawski 07.10.1696 k. 118v-119v. - Jabłonowski Stanisław Jan hetman w. kor. (3) k. 125v-126, 127v-128. - Karol III Filip elektor Palatynatu 18.09.1696 k. 119v-120. - [Leszczyński Rafał] sta gen Wlkp. (2) k. 126-126v, 129. - [Lubomirski Hieronim Augustyn] podskarbi w. kor. 19.11.1696 k. 129v-130. - [Matczyński Marek] wda ruski k. 128-129. - Sapieha Kazimierz Jan Paweł wda wileński (3) k. 120-120v, 125v, 126. - sejmik radziejowski k. 130v-131. - sejmik średzki 20.09.1696 k. 118. - Wielopolski Franciszek sta krakowski k. 125-125v. - NN elektor bawarski k. 109-109v. - NN referendarz kor. 25.11.1696 (2) k. 131-131v.
  • "Mowa przy zdawaniu laski przez [...] Dąmbrowskiego podkomorzego wilinskiego [...] panu Humieckiemu stolnikowi podolskiemu z prowincyi małopolskiey obranemu marszałkowi izby poselskiey na convocacyi generalney warszawskiey post fata [...] Jana Trzeciego [...] 1696 d. 29 Augusti miana" k. 82v-83
  • "Respons od xcia [...] kardynała [Michała Radziejowskiego] na denunciacyą" k. 83v-84v
  • "Mowa [...] marszałka poselskiego do senatu witaiąc go" k. 84v-85
  • "Respons od xcia [...] kardynała [Michała Radziejowskiego] na przywitanie" k. 85-85v
  • "Propositia" k. 85v-90
  • "Przetłumaczenie hramoty cara moskiewskiego [Piotra I] do [...] kardynała [Michała Radziejowskiego] do przeświętnego[!] senatu pisaney" k. 90-91v
  • "Instructia od woyska Rzeczypospolitey koronnego na seym convocacyalny post dolenda et tristia fata" k. 91v
  • "Od Arkaluzeryi [...] panu Paznappowi łowczemu inflantskiemu pułkownikowi" k. 91v-94
  • "Respons [Michała Radziejowskiego] woysku koronnemu" k. 94-95
  • "Respons kardynała [...] prymasa [Michała Radziejowskiego] od senatu" k. 95-96
  • "Respons posłom związkowym od xcia [...] kardynała [Radziejowskiego]" k. 96-97v
  • "Puncta na ktore coniuracya staneła" k. 97v
  • "Rotha przysięgi całego woyska taka" k. 97v-98
  • "Rotha [...] cudzoziemcow" k. 98 "Rotha [...] posłom na convocacyą" k. 98
  • "Rotha [...] consiliarzom" k. 98-98v
  • "Rotha [...] pana pisarza do sądu tegosz" k. 98v
  • "Uniwersał [...] marszałka woyskowego [Piotra Bogusława Baranowskiego]" k. 98v
  • "List do [...] kardynała [Radziejowskiego] od [...] Baranowskiego marszałka związkowego" k. 99-99v
  • "Mowa [...] kardynała prymasa [Radziejowskiego]" k. 105 "List [...] kardynała prymasa [Radziejowskiego] do pana marszałka związkowego [Baranowskiego]" k. 107-109
  • "Literae ab electore Bavariae ad [...] cardynalem prymatem [Radziejowski]" k. 109-109v oraz "Responsum" k. 109v
  • "Manifestacya niektorych [...] posłów po zerwaney convocacyi" k. 117v-118
  • "List seymiku srzedzkiego do [...] senatorow wielkopolskich" k. 118-118v
  • "Przysięga panow confederatow litewskich" k. 120v-121
  • "Copia listu do [...] podkanclerzego WXL [Karola Stanisława Radziwiłła] od całego koła rycerskiego zkonfederowanego Wielkiego Xięstwa Litewskiego" k. 121-121v
  • "Copia responsu [...] kasztellana wilinskiego do [...] woiewody połockiego" k. 121v-123
  • "Senatus consilium po niedoszłej Conwokacyi a skonczoney Confederacyi [...] d[ie] 9 [Octo]bris 1696" k. 123-125
  • "Traktat Jmci pana Działynskiego woiewody Chełmskiego konkludowany z Carem Jmscią A[nn]o 1704" k. 135-138
  • "Traktat Krola Jmsci Szwedzkiego [Karola XII] z Krolem Jmscią Augustem Wtorym 1706 a[nn]o" k. 138-144v
  • "Uniwersał [...] prymasa Szembeka na Radę Lubelską we Lwowie d. 15 kwietnia 1707" k. 145-146v
  • "Uniwersał [...] marszałka konfederacyi g[e]n[er]alney na tąż konwokuiący dnia 15 Apr. 1707" k. 146v-148
  • "Zagaienie [...] prymasa [Szembeka] na sessyey pierwszey na Radzie Lubelskiey d. 24 May 1707" k. 148
  • "Propozycya [...] prymasa [Szembeka] do stanow Rzpltey zgromadzonych na walną radę w Lublinie 1707" k. 148-150
  • "Oznaymienie Interregni" 1707 k. 150-153
  • "Mowa [...] prymasa [Szembeka] przy pożegnaniu ziazdu walnego y zalimitowanego sessyiey w Lublinie 1707 d. 9 Julij" k. 153-154v
  • "Propozycya [...] prymasa [Szembeka] na Radzie Lubelskiey A[nn]o 1707 d. 23 7bris uczyniona" k. 154v-155v
  • "Conclusum Rady Lubelskiej dnia f[eria] 26. Miesiąca Wrzesnia Roku Pa[n]s[kiego] 1707." k. 155v-163v
  • "Pozegnanie Stanow Rzpltey od Xcia Jmsci Prymasa [Stanisława Szembeka] w Lublinie f[eria] [Septem]bris 1707. Anno" k. 164-164v
  • "Uniwersał Xiązęcia Jm Prymasa [Szembeka] ogłaszaiący powrot Krola JmCi Augusta do Polski" 1709 k. 167-168
  • "Copia listu [...] miecznika kor. [Stanisława Denhoffa] do [...] prymasa [Szembeka] z Opawy d. 13 Mai A[nn]o 1709" k. 169-170 oraz "Respons xięcia [... Szembeka] na ten list z Ołomunca d. 17 Maj 1709" k. 170-170v
  • "Copia listu [...] biskupa chełmińskiego [Teodora Potockiego] [...] do xięcia prymasa [Szembeka] y [...] senatorow przy boku [...] za granicą na ten czas zostaiących z obozu pod Opatowcem d. 15 Aug. 1709" k. 170v-171 oraz "Respons" k. 171-172
  • "Uniwersał Krola Jmsci Augusta" k. 172-172v
  • Cyrkularze Augusta II 1717? k. 175-178v
  • Listy Jana Szembeka kanclerza w. kor. do: [August II] król Polski 14.08.1720 (2) k. 200-200v, 202. - [Chomętowski Stanisław?] wda mazowiecki 12.03.1725 k. 243v-244. - [Denhoff Stanisław?] miecznik kor. wda połocki (2) k. 192-192v, 232-232v. - gdańszczanie k. 211-211v. - Gorzyński k. 200v-201. - [Jabłonowski Jan Stanisław] wda ruski k. 219v-220. - [Lipski Jan Aleksander] podkanclerzy kor. 09.05-14.06.1725 (2) k. 245v-247, 249v-250v. - [Lipski Jan Aleksander] podkanclerzy kor. i [Czartoryski Michał Fryderyk] podkanclerzy lit. 22.04.1725 k. 235v-238. - [Lubomirski Jerzy Dominik] podkomorzy kor. k. 195-195v. - [Łubieński Jan Bogusław?] podstoli kor. k. 190-190v. - Manteuffel k. 200v. - Mężyk[?] k. 186v. - [Mniszech Józef] marszałek w. kor. 13.06.1725 k. 248. - [Poniński Franciszek] sta kopanicki k. 205v-206. - [Potocki Józef] wda kijowski [1725] k. 234-234v. - [Potocki Teodor Andrzej] bp warmiński prymas [1721-1725] (3) k. 224, 241-242, 242v-243v. - [Przebendowski Jan Jerzy] podskarbi w. kor. 06.12.1720 k. 212v-213. - [Radomicki Andrzej Aleksander?] wda poznański k. 196-196v. - Rypczyński? k. 198-198v. - sejmik średzki k. 197-198. - [Sieniawski Adam Mikołaj] klan krakowski [1725] (2) k. 240, 255-255v. - Steyerer[??] k. 185v. - [Szembek Antoni Felicjan] podkomorzy krakowski k. 206v-207. - [Tarło Jan] wda lubelski k. 220v. - trybunał koronny k. 206-206v. - urzędnicy wielkopolscy k. 196v-197. - Wielopolski Franciszek wda sieradzki 14.05.1720 (2) k. 187-189. - NN cześnik lubelski k. 186-186v. - NN kard. k. 202v-203. - NN klan małogoski 29.04.1720 k. 183-185v. - NN klan sądecki i klan biecki k. 194v-195. - NN klan wojnicki k. 192v-193. - NN król[?] 28.09.1720 (2) k. 207v-208, 211v. - NN podkomorzy krzemieniecki k. 192-192v. - NN prezes Trybunału Koronnego k. 186. - NN referendarz kor. 10.04.1725 k. 238v. - NN sta gen. Wlkp. 06.08.1720 k. 195v-196. - NN viceprezes Trybunału Koronnego k. 186. - NN wda mazowiecki k. 191v. - NN wda rawski k. 190v-191v. - NN wojski krakowski k. 195.
  • Listy do Jana Szembeka kanclerza w. kor. od: [Denhoff Stanisław] wda połocki 07.05.1725 k. 231-232. - Dunin [Jakub] referendarz kor. k. 224v-225. - [Jabłonowski Jan Stanisław] wda ruski 30.12.1720 k. 219v. - Leszczyński Stefan wda kaliski k. 201v-202. - [Lipski Jan Aleksander] podkanclerzy kor. 06.06.1725 k. 248v. - [Lipski Jan Aleksander] podkanclerzy kor. i [Czartoryski Michał Fryderyk] podkanclerzy lit. 13.04.1725 k. 234v-235v. - [Potocki Józef] wda kijowski 26.05.1725 k. 232v-234. - [Potocki Teodor Andrzej] bp warmiński prymas [1721]-08.03.1725 (3) k. 223v, 240-241, 242-242v. - Rybiński [Jakub Zygmunt] wda chełmiński 07.12.1724 (2) k. 305v-306v, 307. - [Rzewuski Stanisław Mateusz] wda podlaski 25.04-06.06.1725 (2) k. 238v-239v, 247-248. - Salerno [Jan Baptista?] kard. 17.07.1720 k. 202v. - [Sieniawski Adam Mikołaj] klan krakowski 20.03-07.06.1725 (2) k. 239v-240, 250v. - [Tarło Jan] wda lubelski 16.02.1721 k. 220-220v. - NN klan rogoziński 23.08.1720 k. 201-201v. - NN wda mazowiecki k. 198v-200.
  • List [Franciszka Wielopolskiego wdy sieradzkiego] do [Ewy z Leszczyńskich Szembek] kanclerzyny w. kor. k. 189-189v
  • "Consens albo raczy plenipotentia [...] wdy sierackiego dana na ammutacyą dobr oborskich[?]" k. 189v-190
  • Listy Augusta II króla Polski do: Albani kard. k. 219. - Benedykt XIII papież 18.03.17[26?] k. 281-281v. - Fryderyk IV król Danii 13.12.1720 k. 215v-216v. - komisarze toruńscy k. 306v-307. - Lagnasco[?] ks. 18.03.1726 k. 281v-282. - Lubomirski Jerzy Aleksander oboźny kor. 14.12.1720 k. 217. - Piotr I car Rosji [1720] k. 194-194v. - Sieniawski Adam Mikołaj [1725] k. 253-255. - Trybunał Skarbowy Radomski 08.04.1725 k. 244-245. - NN kard. 18.03.1726 k. 282-282v. - NN komisarze 08.04.1725 k. 245-245v.
  • Listy do Augusta II króla Polski od: Fryderyk I król Szwecji 15.06.1720 k. 207-207v. - [Piotr I] car Rosji 26.04.1720 k. 193-193v. - Sieniawski Adam Mikołaj klan krakowski 10.05.1725 k. 251-253. - Szembek Jan kanclerz w. kor. zob. Listy Jana Szembeka do.
  • Listy województw wielkopolskich do Stanisława Szembeka prymasa (2) k. 203-203v, 205-205v
  • List Stanisława Szembeka prymasa do województw wielkopolskich 15.07.1720 k. 203v-205
  • "Les affaires furieux parmi les princes [...] 1720" k. 208-209
  • "Sur quoi le prince Wisniowiecki a dit" k. 209
  • "A quoi le prince Czartoriski a repondu" k. 209-209v
  • "La dessus le roy a encore dit de sa propre bouche" k. 210
  • "Respons od [...] JKMci [...] na instrukciją posłow trybunału koron[nego] dany z kancellaryi [...] w Warszawie dnia 26 [...] Oktobris 1720" k. 210-210v
  • "Assekuracya [...] Sapiechow[!], Pocieia względem dobr [...] w Warsz[awie] d. 15 9bris 1721" k. 210v-211
  • "Comissia [Augusta II] do ordynacyi ostroskiey 1721" k. 211v-212v
  • "Puncta ex senatus consilio exposita et recomendata deputati [...] regi [...] 1720" k. 213-215v
  • List Augusta II króla Polski do Fryderyka IV króla Danii 13.12.1720 k. 215v-216v List Augusta II króla Polski do Jerzego Aleksandra Lubomirskiego oboźnego kor. 14.12.1720 k. 217
  • August II, "Comissia inter confinantes" k. 217-217v
  • "Do woiewodztw y starostw pogranicznych w Warsz[awie] d. 16 Xbris 1720" k. 218
  • "Do starostw pogranicznych z Warszawie d. 16 Xbris 1720" k. 218-218v
  • "Literae nominationis S.R.Mte ad sanctissimum pro abbatia Obrensi" Warszawa 16.12.1720 k. 218v-219
  • Listy NN wdy krakowskiego do Stefana Rupniewskiego bpa kamienieckiego 22.01.1721 (2) k. 220v-221 oraz Respons [Rupniewski do wdy krakowskiego] k. 221v-223
  • "Mowa xięcia kanclerzyca WXLitt. przy oddawaniu pieczęci po śmierci oyca swego" k. 223-223v
  • "Od xięcia [...] biskupa krakowskiego do [...] Humanskiego" k. 224-224v
  • "Artikuły Traktatu wiecznego Pokoju Miedzy Carem Jmscią Moskiewskim a Koroną Szwedzką w Neysztadzie Stanowionego Roku 1721" k. 227-230v
  • List Jana Jerzego Przebendowskiego podskarbiego w. kor. do Jana Aleksandra Lipskiego podkanclerzego kor. 18.04.1725 k. 249
  • List [Jana Samuela Ożgi] bpa kijowskiego do [Jana Stanisława Jabłonowskiego] wdy ruskiego 1725 k. 255v-258
  • "Pro ministro [...] Berolinensis" k. 264-264v
  • "Od xięcia [...] prymasa [Teodora Andrzeja Potockiego] do wojewodztw wielkopolskich na seymik electionis commissari[is] do Radomia [...] 1726" k. 265-266v
  • Listy [Felicjana Konstantyna Szaniawskiego] bpa krakowskiego do: [Czartoryski Michał Fryderyk] podkanclerzy lit. 16.02-29.03.[1725?] (4) k. 258v-260, 262v-264. - Henimg[??] feldmarszałek k. 264v-265. - [Lipski Jan Aleksander] podkanclerzy kor. 19.04.1725 k. 264. - [Potocki Teodor Andrzej] prymas 06.04.1725 k. 260v-261v.
  • Listy do [Felicjana Konstantyna Szaniawskiego] bpa krakowskiego od: [Lubomirski Jerzy Dominik] wda krakowski 10.04.1725 k. 262-262v. - [Potocki Andrzej Teodor] prymas 04.04.172[5] (zapisano błędnie 1726) k. 260-260v.
  • "Mowa [...] Scipiona starosty lidzkiego w izbie poselskiey posłem będąc na seym Ao 1722, 10 9bris" k. 273-273v
  • "Dziękowanie za laskę marszałkowską w izbie poselskiey przes [...] Maximiliana Osolinskiego podskarbiego nadw. koron. [...] 1722" k. 274-275
  • "Projectum Credentialium" k. 279
  • "Projectum Plenipotentiae" k. 279v
  • "Idea Exprimendorum in Prima Instructione ad Summum Pontificem" k. 280
  • "Mowa Jmsci pana Milinskiego od Trybunału Skarbowego Radomskiego do powitania Krola Jmsci f[eria] Maij A[nn]o 1724" k. 285-287
  • "Od Trybunału Koronnego do Xiązęcia Jmsci Prymasa [Teodora Andrzeja Potockiego] f[eria] [quin]ta octobris 1726" k. 290-290v
  • Mowy na sejmie warszawskim 1724 r. k. 292-304v w tym: "Powitanie izby poselskiey przes [...] Osolinskiego podskarbiego nadw. koron. [...]" k. 292-294v "Oddanie laski [...] Stephanowi Potockiemu referendarzowi koron. [...] przes [...] Osolinskiego podskarbiego nadw. koron. [...] 1724 d. 2 8bris" k. 294v-297 "Dziękowanie za laskę przes [...] referendarza koron. [Stefana Potockiego]" k. 297-298v "Mowa [...] referendarza [Stefana Potockiego] przy powitaniu JKMci na tymże seymie" k. 298v-301v "Mowa [...] marszałka w. kor. [Józefa Mniszcha] oddaiąc mnieyszą pieczęć od krola [...] Lipskiemu podkancl[erzemu] koron. na tymże seymie" k. 301v-302v "Mowa [...] Lipskiego kantora gniezninskiego dziękując za pieczęć mnieyszą koron." k. 302v-303v "Mowa [...] referendarza koron. [Stefana Potockiego] [...] przy łączeniu się z senatem" k. 303v "Mowa tegosz [...] marszałka poselskiego przy pożegnaniu izby poselskiey" k. 303v-304 "Mowa tegosz [...] marszałka poselskiego przy pożegnaniu senatu [...]" k. 304-304v
  • "Mowa [...] kanclerza w. k. po publikowanym dekrecie w sprawie thorunskiey miana przy sądach" k. 305-305v
  • "Instrukcya do Nayiasnieyszego Majestatu JKMsci pana N[aszego] M[i]ło[ściwego] Augusta Wtorego [...] Posłom Ichm[?] Xiędzu Adamowi Komorowskiemu kathedry krakowskiey kanclerzowi y panu Janowi Malinskiemu Chorązemu Gostynskiemu z wojewuctwa Lęcyckiego na Trybunał Koronny Deputatom dana f[eria] 1727 Anno" k. 309-310
  • Mowa[?] nieznanego autora skierowana do króla k. 313-315
  • "Mowa Jmsci pana Ossolinskiego podskarbiego W. K. miana na pogrzebie S. p. Jmsci pana wojewody połockiego Dynhoffa w Warszawie f[eria] [sex]ta Feb[rua]ris 1730" k. 316v-317
  • List [Teodora Andrzeja Potockiego] prymasa do [Stanisława Mateusza] Rzewuskiego hetmana w. kor. 05.02.1728 k. 319-320 oraz Respons [Rzewuski do Potockiego] k. 320-322
  • "Mowa X[ię]cia Jmsci Prymasa Teodora Potockiego przy zagaieniu Konferencyi z Ministrami Externarum Potentiarum w Zamku Warszawskim f[eria] 20. Febru[ari]s[!] a[nn]o 1731. miana" k. 329-330v
  • "Rokosz Glinianski Granowskiego za Krola Jmci Ludwika Roku 1379" k. 1-3 "Oratio Stephani Batori Regis Poloniae" k. 5-6v "Copia listu do pewnego Senatora Olithopili[?]" k. 7-8v
  • "Laudum tuitionis indigenatus" 17.08.1696 k. 72-73 "Laudum ressionis ad iudicia interregni in causa violentiae" 17.08.1696 k. 72 "Laudum securitatis consiliorum publicorum" 17.08.1696 k. 71v-72 "Laudum satisfactionis pro dominis internunciis civitatum majorum" 17.08.1696 k. 71-72v Listy Stefana Bidzińskiego klana sandomierskiego do Jana Jerzego Przebendowskiego podskarbiego w. kor. (2) k. 67v-68v "Instrukcya woiewodztw poznańskiego y kaliskiego na convocacyą sub interregno po śmierci [...] Jana Trzeciego pro d. 29 [...] Augusti w Warszawie złożona z seymiku [...] srzedzkiego" 27.07.1696 k. 58v-64v "Confederacya woiewodztw wielkopolskich poznańskiego y kaliskiego" k. 56-58v "Confederacya woiewodztwa ruskiego" k. 52v-56 "Confederacya woiewodztwa sendomirskiego" 27.07.1696 k. 51v-52v "Zabiegaiąc temu wszystkiemu to ma bydz optandum" k. 51--51v "Propositia [...] marszałka w. kor. [Stanisława Herakliusza Lubomirskiego] miana na generale warszawskim" 27.07.1696 k. 49v-51 List Stefana Bidzińskiego klana sandomierskiego do królowej Marii Kazimiery 18.07.1696 k. 48v-49v "List na seymiki od [...] marszałka [Stanisława Herakliusza Lubomirskiego] y od pana podskarbiego [Hieronima Augustyna Lubomirskiego] wielkich koronnych" 10.07.1696 k. 48-48v "List na seymiki [...] kasztellana krakowskiego [... Stanisława Jabłonowskiego]" k. 46v-48 "List od krolewiczow [...] na seymiki do woiewodztw ziem y powiatow" 12.07.1696 k. 46-46v "List od krolowey [... Marii Kazimiery] na seymiki do woiewodztw ziem y powiatow" 12.07.1696 k. 45v-46v "Copia plenipotenciey [...] łowczemu koronnemu [Stefanowi Potockiemu] daney od krolewicza Jakuba" k. 45-45v oraz List królewicza Jakuba do Stefana Potockiego łowczego kor. k. 45v Listy Stanisława Jana Jabłonowskiego klana krakowskiego do Feliksa Kazimierza Potockiego wdy krakowskiego 07.1696 (3) k. 43-43v, 44-44v, 44v-45 oraz list Feliksa Potockiego do Stanisława Jabłonowskiego k. 44 "Epithaphium serenissimo Ioanni Tertio Poloniarum regi" k. 39v-40v "Ad conventum generalem Marjemburgensem" 09.07.1696 k. 39-39v "List na seymiki do woiewodztw ziem y powiatow" 10.07.1696 k. 38v-39 Uniwersały Michała Radziejowskiego prymasa 11-20.07.1696 (3) k. 38, 38v, 73v-74 "Instructio [...] Ioanni Bokum [...] cathedralis Cracovien. canonico ad [...] Innocentium XII pontificem [...] nec non ad [...] Italiae principes ab [...] cardinali archiepiscopo Gnesnen. [... Michaele Radziejowski] data Varsaviae die 20 mensis Julij [...] 1696" k. 37-37v "Instructio generoso Evaldo Sakien ad [...] Carolum Suecorum [...] regem ab [...] cardinali archiepiscopo Gnesnen[se] [... Michaele Radziejowski]" 09.07.1696 k. 33-33v "Instructio [...] Samueli Proski equiti Melitensi ad Sacram Caesaream Regiamque Maiestatem ab [...] cardinali [... Michaele Radziejowski]" 09.07.1696 k. 30-31 "Copia listu [...] podskarbiego w. kor. [Hieronima Augustyna Lubomirskiego] do [...] kasztellana krakowskiego [Stanisława Jana Jabłonowskiego]" 07.07.1696 k. 26v-27 "Innotescentie o śmierci krola [...] do woiewodztw z kancellaryi xcia [...] kardynała [Michała Radziejowskiego] wydane" 27.06.1696 k. 21v-24 "Conclusia" k. 19v-20 "Propositia xcia [...] kardynała na radzie walney d. 27 Junij 1696" k. 19-19v "Consideracye ktoremi dowodzi się iż krolowa [...] iura advitalitalia przez [...] krola [...] zmarłego in aequalitate status będącego zapisane ad praesens praetendere nie może" k. 17v-18v "Relacya [...] doktorów o exenteracyi ciała J. Kr. Mci." 18.06.1696 k. 16v-17v Listy do Michała Radziejowskiego prymasa od: Belgia (dostojnicy) 13.07-11.08.1696 (2) k. 78-78v, 79v-80v. - Chrystian V król Danii 08.08.1696 k. 75v-76. - Eleonora Maria królowa Polski 03.10.1696 k. 75-75v. - Ernest August elektor hanowerski 26.07.1696 k. 76-76v. - Fryderyk III elektor brandenburski 15-17.08.1696 (2) k. 76v-77v. - [Fryderyk Kazimierz Kettler] ks. Kurlandii 26.09.1696 k. 78v-79. - Gdańsk (magistrat miasta) 31.07.1696 k. 64v-65v. - [Jabłonowski Stanisław Jan] hetman w. kor. 22.06-13.07.1696 (2) k. 20-21, 42-43. - Jan Filip? elektor Moguncji 24.08.1696 k. 77v-78. - Jan Hugo Orsbeck abp Trewiru 22.08.1696 k. 78. - Józef I król Czech i Węgier (późniejszy cesarz SRI) 06.08.1696 k. 74v-75. - Karol III Filip elektor Palatynatu k. 79-79v. - Leopold I cesarz SRI 28.08.1696 k. 74-74v. - [Lubomirski Stanisław Herakliusz] marszałek w. kor. 17.06-25.08.1696 (2) k. 15, 70v-71. - Maksymilian II Emanuel ks. bawarski 09.07.1696 k. 79v. - [Małachowski Jan] bp krakowski 30.06.1696 k. 25v. - [Maria Kazimiera] królowa Polski 29.06.1696 k. 27v. - [Potocki Feliks Kazimierz] wda krakowski 24.06.1696 k. 25v-26. - Prusy (konwent generalny) 17.08.1696 k. 73-73v. - [Przebendowski Jan Jerzy] klan chełmiński 04.08.1696 k. 66-66v. - [Sapieha Kazimierz Jan Paweł] wda wileński 07.07-16.08.1696 (4) k. 40v, 41-41v, 68v-69v. - senatorzy (m.in. Jan Krasiński) 20.08.1696 k. 69v-70. - Sobiescy (Aleksander, Jakub, Konstanty) królewicze polscy 09.07.1696 k. 27-27v. - Sobiescy (Aleksander i Konstanty) królewicze polscy 19.06.1696 k. 15. - Sobieski Jakub królewicz polski 19.06.1696 k. 15v. - trybunał koronny k. 26-26v. Listy Michała Radziejowskiego prymasa do: [Chrystian V] król Danii 09.07.1696 k. 32. - Eleonora Maria Habsburżanka królowa Polski 06.07.1696 k. 36v. - Ernest August elektor hanowerski 09.07.1696 k. 35v. - Fryderyk III elektor brandenburski 09.07.1696 k. 34-34v. - Fryderyk August elektor saksoński (późniejszy August II król Polski) 09.07.1696 k. 36. - [Fryderyk Kazimierz Kettler] ks. Kurlandii 11.07.1696 k. 38. - Gdańsk (magistrat miasta) 14.08.1696 k. 65v-66. - Holandia (dostojnicy) 09.07.1696 k. 33v-34. - [Innocenty XII] papież 02.07.1696 k. 27v-28v. - [Jabłonowski Stanisław Jan] hetman w. kor. 03.07.1696 k. 24-24v. - Jakub II król Anglii k. 31-31v. - Jan Filip? elektor Moguncji 09.07.1696 k. 36. - Jan Hugo Orsbeck abp Trewiru 09.07.1696 k. 36v. - Jan Wilhelm elektor neoburgundzki 09.07.1696 k. 35-35v. - [Karol II] król Hiszpanii 09.07.1696 k. 32-32v. - [Karol XI] król Szwecji 09.07.1696 k. 31v-32. - Klemens Józef elektor koloński 09.07.1696 k. 36-36v. - [Leopold I] cesarz SRI 09.07.1696 k. 29v-30. - [Lubomirski Stanisław Herakliusz] marszałek w. kor. 18.06.1696 k. 15-15v. - [Ludwik XIV] król Francji 09.07.1696 k. 31. - Maksymilian II Emanuel ks. bawarski k. 34v-35. - Malta (dostojnicy) 09.07.1696 k. 37. - [Małachowski Jan] bp krakowski 26.06.1696 k. 18v-19. - Piotr II król Portugalii 09.07.1696 k. 32v. - [Potocki Feliks Kazimierz] wda krakowski 30.06.1696 k. 26. - Prusy (dostojnicy) 05.07.1696 k. 25-25v. - [Przebendowski Jan Jerzy] klan chełmiński k. 67-67v. - [Sapieha Kazimierz Jan Paweł] wda wileński 03-16.07.1696 (3) k. 24v-25, 40v-41, 41v-42. - Silvestro Valiero doża wenecki 09.07.1696 k. 33. - Sobiescy Aleksander i Konstanty królewicze polscy 20.06.1696 k. 16v. - Sobieski Jakub królewicz polski 20.06.1696 k. 16. - Trybunał Koronny k. 21. - Trybunał Litewski k. 21v. - Wiktor Amadeusz II książę Sabaudii 09.07.1696 k. 32v-33. "Interregnum za Niebo[szczyka] J. P. Krola Jana Trzeciego anno d[omi]ni 1696 die 17 Junij" k. 15-80v w tym:
 • Proweniencja: "z Łukaszewiczowych" - [ręką K. W. Kielisińskiego]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Sejm 1722 Warszawa
  • Sejm 1724 Warszawa
  • Sejmik radziejowski
  • Sejmik średzki 1696
  • Senat 1696
  • Trybunał koronny 18 w.
  • Listy polskie 17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17-18 w.
  • Polityka międzynarodowa 17-18 w.
  • Mowy parlamentarne 17 w.
  • Mowy pogrzebowe 17 w.
 • Uwagi:
  • Na okł. informacja o foliowaniu i wstępnej inwentaryzacji przeprowadzonej w 1950 r. przez J. Studnicką.
  • K. czyste: 3v-4v, 9-14v, 132-134v, 165-166v, 168v, 173-174v, 179-182v, 225v-226v, 275v-278v, 280v, 283-284v, 287v-289v, 291-291v, 307v-308v, 310v-312v, 315v-316, 317v-318v, 322v-328v, 331-336v
 • Opracowania: Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963) s. 174

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 1 @ $a pol $a lat $a fre
 • 130 0 . $a Akta
 • 245 0 0 $a [Akta i korespondencja z lat 1696-1731].
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 1696-1731
 • 300 $a II, 335 k. $c 34x21 cm
 • 340 $d Rkps $e Skóra żółta, śr. zniszcz. 18 w.
 • 500 $a Na okł. informacja o foliowaniu i wstępnej inwentaryzacji przeprowadzonej w 1950 r. przez J. Studnicką.
 • 500 $a K. czyste: 3v-4v, 9-14v, 132-134v, 165-166v, 168v, 173-174v, 179-182v, 225v-226v, 275v-278v, 280v, 283-284v, 287v-289v, 291-291v, 307v-308v, 310v-312v, 315v-316, 317v-318v, 322v-328v, 331-336v
 • 520 $a "Diariusz Convocacyi Anni 1696ti zaczęty w Dzien Uniwersałem naznaczony w Warszawie Die 29. Augusti" k. 81-117 w tym:
 • 520 $a Listy Michała Radziejowskiego prymasa do: Baranowski Piotr marszałek związkowy 30.09.1697 (2) k. 107-109, 117-117v. - Sapieha Benedykt Paweł podskarbi w. lit. k. 127-127v. - Sapieha Kazimierz Jan Paweł wda wileński k. 126v-127. - NN elektor bawarski k. 109v.
 • 520 $a Listy do Michała Radziejowskiego prymasa od: Baranowski Piotr Bogusław marszałek związkowy k. 99-99v. - Dąbski Stanisław bp kujawski 07.10.1696 k. 118v-119v. - Jabłonowski Stanisław Jan hetman w. kor. (3) k. 125v-126, 127v-128. - Karol III Filip elektor Palatynatu 18.09.1696 k. 119v-120. - [Leszczyński Rafał] sta gen Wlkp. (2) k. 126-126v, 129. - [Lubomirski Hieronim Augustyn] podskarbi w. kor. 19.11.1696 k. 129v-130. - [Matczyński Marek] wda ruski k. 128-129. - Sapieha Kazimierz Jan Paweł wda wileński (3) k. 120-120v, 125v, 126. - sejmik radziejowski k. 130v-131. - sejmik średzki 20.09.1696 k. 118. - Wielopolski Franciszek sta krakowski k. 125-125v. - NN elektor bawarski k. 109-109v. - NN referendarz kor. 25.11.1696 (2) k. 131-131v.
 • 520 $a "Mowa przy zdawaniu laski przez [...] Dąmbrowskiego podkomorzego wilinskiego [...] panu Humieckiemu stolnikowi podolskiemu z prowincyi małopolskiey obranemu marszałkowi izby poselskiey na convocacyi generalney warszawskiey post fata [...] Jana Trzeciego [...] 1696 d. 29 Augusti miana" k. 82v-83
 • 520 $a "Respons od xcia [...] kardynała [Michała Radziejowskiego] na denunciacyą" k. 83v-84v
 • 520 $a "Mowa [...] marszałka poselskiego do senatu witaiąc go" k. 84v-85
 • 520 $a "Respons od xcia [...] kardynała [Michała Radziejowskiego] na przywitanie" k. 85-85v
 • 520 $a "Propositia" k. 85v-90
 • 520 $a "Przetłumaczenie hramoty cara moskiewskiego [Piotra I] do [...] kardynała [Michała Radziejowskiego] do przeświętnego[!] senatu pisaney" k. 90-91v
 • 520 $a "Instructia od woyska Rzeczypospolitey koronnego na seym convocacyalny post dolenda et tristia fata" k. 91v
 • 520 $a "Od Arkaluzeryi [...] panu Paznappowi łowczemu inflantskiemu pułkownikowi" k. 91v-94
 • 520 $a "Respons [Michała Radziejowskiego] woysku koronnemu" k. 94-95
 • 520 $a "Respons kardynała [...] prymasa [Michała Radziejowskiego] od senatu" k. 95-96
 • 520 $a "Respons posłom związkowym od xcia [...] kardynała [Radziejowskiego]" k. 96-97v
 • 520 $a "Puncta na ktore coniuracya staneła" k. 97v
 • 520 $a "Rotha przysięgi całego woyska taka" k. 97v-98
 • 520 $a "Rotha [...] cudzoziemcow" k. 98 "Rotha [...] posłom na convocacyą" k. 98
 • 520 $a "Rotha [...] consiliarzom" k. 98-98v
 • 520 $a "Rotha [...] pana pisarza do sądu tegosz" k. 98v
 • 520 $a "Uniwersał [...] marszałka woyskowego [Piotra Bogusława Baranowskiego]" k. 98v
 • 520 $a "List do [...] kardynała [Radziejowskiego] od [...] Baranowskiego marszałka związkowego" k. 99-99v
 • 520 $a "Mowa [...] kardynała prymasa [Radziejowskiego]" k. 105 "List [...] kardynała prymasa [Radziejowskiego] do pana marszałka związkowego [Baranowskiego]" k. 107-109
 • 520 $a "Literae ab electore Bavariae ad [...] cardynalem prymatem [Radziejowski]" k. 109-109v oraz "Responsum" k. 109v
 • 520 $a "Manifestacya niektorych [...] posłów po zerwaney convocacyi" k. 117v-118
 • 520 $a "List seymiku srzedzkiego do [...] senatorow wielkopolskich" k. 118-118v
 • 520 $a "Przysięga panow confederatow litewskich" k. 120v-121
 • 520 $a "Copia listu do [...] podkanclerzego WXL [Karola Stanisława Radziwiłła] od całego koła rycerskiego zkonfederowanego Wielkiego Xięstwa Litewskiego" k. 121-121v
 • 520 $a "Copia responsu [...] kasztellana wilinskiego do [...] woiewody połockiego" k. 121v-123
 • 520 $a "Senatus consilium po niedoszłej Conwokacyi a skonczoney Confederacyi [...] d[ie] 9 [Octo]bris 1696" k. 123-125
 • 520 $a "Traktat Jmci pana Działynskiego woiewody Chełmskiego konkludowany z Carem Jmscią A[nn]o 1704" k. 135-138
 • 520 $a "Traktat Krola Jmsci Szwedzkiego [Karola XII] z Krolem Jmscią Augustem Wtorym 1706 a[nn]o" k. 138-144v
 • 520 $a "Uniwersał [...] prymasa Szembeka na Radę Lubelską we Lwowie d. 15 kwietnia 1707" k. 145-146v
 • 520 $a "Uniwersał [...] marszałka konfederacyi g[e]n[er]alney na tąż konwokuiący dnia 15 Apr. 1707" k. 146v-148
 • 520 $a "Zagaienie [...] prymasa [Szembeka] na sessyey pierwszey na Radzie Lubelskiey d. 24 May 1707" k. 148
 • 520 $a "Propozycya [...] prymasa [Szembeka] do stanow Rzpltey zgromadzonych na walną radę w Lublinie 1707" k. 148-150
 • 520 $a "Oznaymienie Interregni" 1707 k. 150-153
 • 520 $a "Mowa [...] prymasa [Szembeka] przy pożegnaniu ziazdu walnego y zalimitowanego sessyiey w Lublinie 1707 d. 9 Julij" k. 153-154v
 • 520 $a "Propozycya [...] prymasa [Szembeka] na Radzie Lubelskiey A[nn]o 1707 d. 23 7bris uczyniona" k. 154v-155v
 • 520 $a "Conclusum Rady Lubelskiej dnia f[eria] 26. Miesiąca Wrzesnia Roku Pa[n]s[kiego] 1707." k. 155v-163v
 • 520 $a "Pozegnanie Stanow Rzpltey od Xcia Jmsci Prymasa [Stanisława Szembeka] w Lublinie f[eria] [Septem]bris 1707. Anno" k. 164-164v
 • 520 $a "Uniwersał Xiązęcia Jm Prymasa [Szembeka] ogłaszaiący powrot Krola JmCi Augusta do Polski" 1709 k. 167-168
 • 520 $a "Copia listu [...] miecznika kor. [Stanisława Denhoffa] do [...] prymasa [Szembeka] z Opawy d. 13 Mai A[nn]o 1709" k. 169-170 oraz "Respons xięcia [... Szembeka] na ten list z Ołomunca d. 17 Maj 1709" k. 170-170v
 • 520 $a "Copia listu [...] biskupa chełmińskiego [Teodora Potockiego] [...] do xięcia prymasa [Szembeka] y [...] senatorow przy boku [...] za granicą na ten czas zostaiących z obozu pod Opatowcem d. 15 Aug. 1709" k. 170v-171 oraz "Respons" k. 171-172
 • 520 $a "Uniwersał Krola Jmsci Augusta" k. 172-172v
 • 520 $a Cyrkularze Augusta II 1717? k. 175-178v
 • 520 $a Listy Jana Szembeka kanclerza w. kor. do: [August II] król Polski 14.08.1720 (2) k. 200-200v, 202. - [Chomętowski Stanisław?] wda mazowiecki 12.03.1725 k. 243v-244. - [Denhoff Stanisław?] miecznik kor. wda połocki (2) k. 192-192v, 232-232v. - gdańszczanie k. 211-211v. - Gorzyński k. 200v-201. - [Jabłonowski Jan Stanisław] wda ruski k. 219v-220. - [Lipski Jan Aleksander] podkanclerzy kor. 09.05-14.06.1725 (2) k. 245v-247, 249v-250v. - [Lipski Jan Aleksander] podkanclerzy kor. i [Czartoryski Michał Fryderyk] podkanclerzy lit. 22.04.1725 k. 235v-238. - [Lubomirski Jerzy Dominik] podkomorzy kor. k. 195-195v. - [Łubieński Jan Bogusław?] podstoli kor. k. 190-190v. - Manteuffel k. 200v. - Mężyk[?] k. 186v. - [Mniszech Józef] marszałek w. kor. 13.06.1725 k. 248. - [Poniński Franciszek] sta kopanicki k. 205v-206. - [Potocki Józef] wda kijowski [1725] k. 234-234v. - [Potocki Teodor Andrzej] bp warmiński prymas [1721-1725] (3) k. 224, 241-242, 242v-243v. - [Przebendowski Jan Jerzy] podskarbi w. kor. 06.12.1720 k. 212v-213. - [Radomicki Andrzej Aleksander?] wda poznański k. 196-196v. - Rypczyński? k. 198-198v. - sejmik średzki k. 197-198. - [Sieniawski Adam Mikołaj] klan krakowski [1725] (2) k. 240, 255-255v. - Steyerer[??] k. 185v. - [Szembek Antoni Felicjan] podkomorzy krakowski k. 206v-207. - [Tarło Jan] wda lubelski k. 220v. - trybunał koronny k. 206-206v. - urzędnicy wielkopolscy k. 196v-197. - Wielopolski Franciszek wda sieradzki 14.05.1720 (2) k. 187-189. - NN cześnik lubelski k. 186-186v. - NN kard. k. 202v-203. - NN klan małogoski 29.04.1720 k. 183-185v. - NN klan sądecki i klan biecki k. 194v-195. - NN klan wojnicki k. 192v-193. - NN król[?] 28.09.1720 (2) k. 207v-208, 211v. - NN podkomorzy krzemieniecki k. 192-192v. - NN prezes Trybunału Koronnego k. 186. - NN referendarz kor. 10.04.1725 k. 238v. - NN sta gen. Wlkp. 06.08.1720 k. 195v-196. - NN viceprezes Trybunału Koronnego k. 186. - NN wda mazowiecki k. 191v. - NN wda rawski k. 190v-191v. - NN wojski krakowski k. 195.
 • 520 $a Listy do Jana Szembeka kanclerza w. kor. od: [Denhoff Stanisław] wda połocki 07.05.1725 k. 231-232. - Dunin [Jakub] referendarz kor. k. 224v-225. - [Jabłonowski Jan Stanisław] wda ruski 30.12.1720 k. 219v. - Leszczyński Stefan wda kaliski k. 201v-202. - [Lipski Jan Aleksander] podkanclerzy kor. 06.06.1725 k. 248v. - [Lipski Jan Aleksander] podkanclerzy kor. i [Czartoryski Michał Fryderyk] podkanclerzy lit. 13.04.1725 k. 234v-235v. - [Potocki Józef] wda kijowski 26.05.1725 k. 232v-234. - [Potocki Teodor Andrzej] bp warmiński prymas [1721]-08.03.1725 (3) k. 223v, 240-241, 242-242v. - Rybiński [Jakub Zygmunt] wda chełmiński 07.12.1724 (2) k. 305v-306v, 307. - [Rzewuski Stanisław Mateusz] wda podlaski 25.04-06.06.1725 (2) k. 238v-239v, 247-248. - Salerno [Jan Baptista?] kard. 17.07.1720 k. 202v. - [Sieniawski Adam Mikołaj] klan krakowski 20.03-07.06.1725 (2) k. 239v-240, 250v. - [Tarło Jan] wda lubelski 16.02.1721 k. 220-220v. - NN klan rogoziński 23.08.1720 k. 201-201v. - NN wda mazowiecki k. 198v-200.
 • 520 $a List [Franciszka Wielopolskiego wdy sieradzkiego] do [Ewy z Leszczyńskich Szembek] kanclerzyny w. kor. k. 189-189v
 • 520 $a "Consens albo raczy plenipotentia [...] wdy sierackiego dana na ammutacyą dobr oborskich[?]" k. 189v-190
 • 520 $a Listy Augusta II króla Polski do: Albani kard. k. 219. - Benedykt XIII papież 18.03.17[26?] k. 281-281v. - Fryderyk IV król Danii 13.12.1720 k. 215v-216v. - komisarze toruńscy k. 306v-307. - Lagnasco[?] ks. 18.03.1726 k. 281v-282. - Lubomirski Jerzy Aleksander oboźny kor. 14.12.1720 k. 217. - Piotr I car Rosji [1720] k. 194-194v. - Sieniawski Adam Mikołaj [1725] k. 253-255. - Trybunał Skarbowy Radomski 08.04.1725 k. 244-245. - NN kard. 18.03.1726 k. 282-282v. - NN komisarze 08.04.1725 k. 245-245v.
 • 520 $a Listy do Augusta II króla Polski od: Fryderyk I król Szwecji 15.06.1720 k. 207-207v. - [Piotr I] car Rosji 26.04.1720 k. 193-193v. - Sieniawski Adam Mikołaj klan krakowski 10.05.1725 k. 251-253. - Szembek Jan kanclerz w. kor. zob. Listy Jana Szembeka do.
 • 520 $a Listy województw wielkopolskich do Stanisława Szembeka prymasa (2) k. 203-203v, 205-205v
 • 520 $a List Stanisława Szembeka prymasa do województw wielkopolskich 15.07.1720 k. 203v-205
 • 520 $a "Les affaires furieux parmi les princes [...] 1720" k. 208-209
 • 520 $a "Sur quoi le prince Wisniowiecki a dit" k. 209
 • 520 $a "A quoi le prince Czartoriski a repondu" k. 209-209v
 • 520 $a "La dessus le roy a encore dit de sa propre bouche" k. 210
 • 520 $a "Respons od [...] JKMci [...] na instrukciją posłow trybunału koron[nego] dany z kancellaryi [...] w Warszawie dnia 26 [...] Oktobris 1720" k. 210-210v
 • 520 $a "Assekuracya [...] Sapiechow[!], Pocieia względem dobr [...] w Warsz[awie] d. 15 9bris 1721" k. 210v-211
 • 520 $a "Comissia [Augusta II] do ordynacyi ostroskiey 1721" k. 211v-212v
 • 520 $a "Puncta ex senatus consilio exposita et recomendata deputati [...] regi [...] 1720" k. 213-215v
 • 520 $a List Augusta II króla Polski do Fryderyka IV króla Danii 13.12.1720 k. 215v-216v List Augusta II króla Polski do Jerzego Aleksandra Lubomirskiego oboźnego kor. 14.12.1720 k. 217
 • 520 $a August II, "Comissia inter confinantes" k. 217-217v
 • 520 $a "Do woiewodztw y starostw pogranicznych w Warsz[awie] d. 16 Xbris 1720" k. 218
 • 520 $a "Do starostw pogranicznych z Warszawie d. 16 Xbris 1720" k. 218-218v
 • 520 $a "Literae nominationis S.R.Mte ad sanctissimum pro abbatia Obrensi" Warszawa 16.12.1720 k. 218v-219
 • 520 $a Listy NN wdy krakowskiego do Stefana Rupniewskiego bpa kamienieckiego 22.01.1721 (2) k. 220v-221 oraz Respons [Rupniewski do wdy krakowskiego] k. 221v-223
 • 520 $a "Mowa xięcia kanclerzyca WXLitt. przy oddawaniu pieczęci po śmierci oyca swego" k. 223-223v
 • 520 $a "Od xięcia [...] biskupa krakowskiego do [...] Humanskiego" k. 224-224v
 • 520 $a "Artikuły Traktatu wiecznego Pokoju Miedzy Carem Jmscią Moskiewskim a Koroną Szwedzką w Neysztadzie Stanowionego Roku 1721" k. 227-230v
 • 520 $a List Jana Jerzego Przebendowskiego podskarbiego w. kor. do Jana Aleksandra Lipskiego podkanclerzego kor. 18.04.1725 k. 249
 • 520 $a List [Jana Samuela Ożgi] bpa kijowskiego do [Jana Stanisława Jabłonowskiego] wdy ruskiego 1725 k. 255v-258
 • 520 $a "Pro ministro [...] Berolinensis" k. 264-264v
 • 520 $a "Od xięcia [...] prymasa [Teodora Andrzeja Potockiego] do wojewodztw wielkopolskich na seymik electionis commissari[is] do Radomia [...] 1726" k. 265-266v
 • 520 $a Listy [Felicjana Konstantyna Szaniawskiego] bpa krakowskiego do: [Czartoryski Michał Fryderyk] podkanclerzy lit. 16.02-29.03.[1725?] (4) k. 258v-260, 262v-264. - Henimg[??] feldmarszałek k. 264v-265. - [Lipski Jan Aleksander] podkanclerzy kor. 19.04.1725 k. 264. - [Potocki Teodor Andrzej] prymas 06.04.1725 k. 260v-261v.
 • 520 $a Listy do [Felicjana Konstantyna Szaniawskiego] bpa krakowskiego od: [Lubomirski Jerzy Dominik] wda krakowski 10.04.1725 k. 262-262v. - [Potocki Andrzej Teodor] prymas 04.04.172[5] (zapisano błędnie 1726) k. 260-260v.
 • 520 $a "Mowa [...] Scipiona starosty lidzkiego w izbie poselskiey posłem będąc na seym Ao 1722, 10 9bris" k. 273-273v
 • 520 $a "Dziękowanie za laskę marszałkowską w izbie poselskiey przes [...] Maximiliana Osolinskiego podskarbiego nadw. koron. [...] 1722" k. 274-275
 • 520 $a "Projectum Credentialium" k. 279
 • 520 $a "Projectum Plenipotentiae" k. 279v
 • 520 $a "Idea Exprimendorum in Prima Instructione ad Summum Pontificem" k. 280
 • 520 $a "Mowa Jmsci pana Milinskiego od Trybunału Skarbowego Radomskiego do powitania Krola Jmsci f[eria] Maij A[nn]o 1724" k. 285-287
 • 520 $a "Od Trybunału Koronnego do Xiązęcia Jmsci Prymasa [Teodora Andrzeja Potockiego] f[eria] [quin]ta octobris 1726" k. 290-290v
 • 520 $a Mowy na sejmie warszawskim 1724 r. k. 292-304v w tym: "Powitanie izby poselskiey przes [...] Osolinskiego podskarbiego nadw. koron. [...]" k. 292-294v "Oddanie laski [...] Stephanowi Potockiemu referendarzowi koron. [...] przes [...] Osolinskiego podskarbiego nadw. koron. [...] 1724 d. 2 8bris" k. 294v-297 "Dziękowanie za laskę przes [...] referendarza koron. [Stefana Potockiego]" k. 297-298v "Mowa [...] referendarza [Stefana Potockiego] przy powitaniu JKMci na tymże seymie" k. 298v-301v "Mowa [...] marszałka w. kor. [Józefa Mniszcha] oddaiąc mnieyszą pieczęć od krola [...] Lipskiemu podkancl[erzemu] koron. na tymże seymie" k. 301v-302v "Mowa [...] Lipskiego kantora gniezninskiego dziękując za pieczęć mnieyszą koron." k. 302v-303v "Mowa [...] referendarza koron. [Stefana Potockiego] [...] przy łączeniu się z senatem" k. 303v "Mowa tegosz [...] marszałka poselskiego przy pożegnaniu izby poselskiey" k. 303v-304 "Mowa tegosz [...] marszałka poselskiego przy pożegnaniu senatu [...]" k. 304-304v
 • 520 $a "Mowa [...] kanclerza w. k. po publikowanym dekrecie w sprawie thorunskiey miana przy sądach" k. 305-305v
 • 520 $a "Instrukcya do Nayiasnieyszego Majestatu JKMsci pana N[aszego] M[i]ło[ściwego] Augusta Wtorego [...] Posłom Ichm[?] Xiędzu Adamowi Komorowskiemu kathedry krakowskiey kanclerzowi y panu Janowi Malinskiemu Chorązemu Gostynskiemu z wojewuctwa Lęcyckiego na Trybunał Koronny Deputatom dana f[eria] 1727 Anno" k. 309-310
 • 520 $a Mowa[?] nieznanego autora skierowana do króla k. 313-315
 • 520 $a "Mowa Jmsci pana Ossolinskiego podskarbiego W. K. miana na pogrzebie S. p. Jmsci pana wojewody połockiego Dynhoffa w Warszawie f[eria] [sex]ta Feb[rua]ris 1730" k. 316v-317
 • 520 $a List [Teodora Andrzeja Potockiego] prymasa do [Stanisława Mateusza] Rzewuskiego hetmana w. kor. 05.02.1728 k. 319-320 oraz Respons [Rzewuski do Potockiego] k. 320-322
 • 520 $a "Mowa X[ię]cia Jmsci Prymasa Teodora Potockiego przy zagaieniu Konferencyi z Ministrami Externarum Potentiarum w Zamku Warszawskim f[eria] 20. Febru[ari]s[!] a[nn]o 1731. miana" k. 329-330v
 • 520 $a "Rokosz Glinianski Granowskiego za Krola Jmci Ludwika Roku 1379" k. 1-3 "Oratio Stephani Batori Regis Poloniae" k. 5-6v "Copia listu do pewnego Senatora Olithopili[?]" k. 7-8v
 • 520 $a "Laudum tuitionis indigenatus" 17.08.1696 k. 72-73 $a "Laudum ressionis ad iudicia interregni in causa violentiae" 17.08.1696 k. 72 $a "Laudum securitatis consiliorum publicorum" 17.08.1696 k. 71v-72 $a "Laudum satisfactionis pro dominis internunciis civitatum majorum" 17.08.1696 k. 71-72v $a Listy Stefana Bidzińskiego klana sandomierskiego do Jana Jerzego Przebendowskiego podskarbiego w. kor. (2) k. 67v-68v $a "Instrukcya woiewodztw poznańskiego y kaliskiego na convocacyą sub interregno po śmierci [...] Jana Trzeciego pro d. 29 [...] Augusti w Warszawie złożona z seymiku [...] srzedzkiego" 27.07.1696 k. 58v-64v $a "Confederacya woiewodztw wielkopolskich poznańskiego y kaliskiego" k. 56-58v $a "Confederacya woiewodztwa ruskiego" k. 52v-56 $a "Confederacya woiewodztwa sendomirskiego" 27.07.1696 k. 51v-52v $a "Zabiegaiąc temu wszystkiemu to ma bydz optandum" k. 51--51v $a "Propositia [...] marszałka w. kor. [Stanisława Herakliusza Lubomirskiego] miana na generale warszawskim" 27.07.1696 k. 49v-51 $a List Stefana Bidzińskiego klana sandomierskiego do królowej Marii Kazimiery 18.07.1696 k. 48v-49v $a "List na seymiki od [...] marszałka [Stanisława Herakliusza Lubomirskiego] y od pana podskarbiego [Hieronima Augustyna Lubomirskiego] wielkich koronnych" 10.07.1696 k. 48-48v $a "List na seymiki [...] kasztellana krakowskiego [... Stanisława Jabłonowskiego]" k. 46v-48 $a "List od krolewiczow [...] na seymiki do woiewodztw ziem y powiatow" 12.07.1696 k. 46-46v $a "List od krolowey [... Marii Kazimiery] na seymiki do woiewodztw ziem y powiatow" 12.07.1696 k. 45v-46v $a "Copia plenipotenciey [...] łowczemu koronnemu [Stefanowi Potockiemu] daney od krolewicza Jakuba" k. 45-45v oraz List królewicza Jakuba do Stefana Potockiego łowczego kor. k. 45v $a Listy Stanisława Jana Jabłonowskiego klana krakowskiego do Feliksa Kazimierza Potockiego wdy krakowskiego 07.1696 (3) k. 43-43v, 44-44v, 44v-45 oraz list Feliksa Potockiego do Stanisława Jabłonowskiego k. 44 $a "Epithaphium serenissimo Ioanni Tertio Poloniarum regi" k. 39v-40v $a "Ad conventum generalem Marjemburgensem" 09.07.1696 k. 39-39v $a "List na seymiki do woiewodztw ziem y powiatow" 10.07.1696 k. 38v-39 $a Uniwersały Michała Radziejowskiego prymasa 11-20.07.1696 (3) k. 38, 38v, 73v-74 $a "Instructio [...] Ioanni Bokum [...] cathedralis Cracovien. canonico ad [...] Innocentium XII pontificem [...] nec non ad [...] Italiae principes ab [...] cardinali archiepiscopo Gnesnen. [... Michaele Radziejowski] data Varsaviae die 20 mensis Julij [...] 1696" k. 37-37v $a "Instructio generoso Evaldo Sakien ad [...] Carolum Suecorum [...] regem ab [...] cardinali archiepiscopo Gnesnen[se] [... Michaele Radziejowski]" 09.07.1696 k. 33-33v $a "Instructio [...] Samueli Proski equiti Melitensi ad Sacram Caesaream Regiamque Maiestatem ab [...] cardinali [... Michaele Radziejowski]" 09.07.1696 k. 30-31 $a "Copia listu [...] podskarbiego w. kor. [Hieronima Augustyna Lubomirskiego] do [...] kasztellana krakowskiego [Stanisława Jana Jabłonowskiego]" 07.07.1696 k. 26v-27 $a "Innotescentie o śmierci krola [...] do woiewodztw z kancellaryi xcia [...] kardynała [Michała Radziejowskiego] wydane" 27.06.1696 k. 21v-24 $a "Conclusia" k. 19v-20 $a "Propositia xcia [...] kardynała na radzie walney d. 27 Junij 1696" k. 19-19v $a "Consideracye ktoremi dowodzi się iż krolowa [...] iura advitalitalia przez [...] krola [...] zmarłego in aequalitate status będącego zapisane ad praesens praetendere nie może" k. 17v-18v $a "Relacya [...] doktorów o exenteracyi ciała J. Kr. Mci." 18.06.1696 k. 16v-17v $a Listy do Michała Radziejowskiego prymasa od: Belgia (dostojnicy) 13.07-11.08.1696 (2) k. 78-78v, 79v-80v. - Chrystian V król Danii 08.08.1696 k. 75v-76. - Eleonora Maria królowa Polski 03.10.1696 k. 75-75v. - Ernest August elektor hanowerski 26.07.1696 k. 76-76v. - Fryderyk III elektor brandenburski 15-17.08.1696 (2) k. 76v-77v. - [Fryderyk Kazimierz Kettler] ks. Kurlandii 26.09.1696 k. 78v-79. - Gdańsk (magistrat miasta) 31.07.1696 k. 64v-65v. - [Jabłonowski Stanisław Jan] hetman w. kor. 22.06-13.07.1696 (2) k. 20-21, 42-43. - Jan Filip? elektor Moguncji 24.08.1696 k. 77v-78. - Jan Hugo Orsbeck abp Trewiru 22.08.1696 k. 78. - Józef I król Czech i Węgier (późniejszy cesarz SRI) 06.08.1696 k. 74v-75. - Karol III Filip elektor Palatynatu k. 79-79v. - Leopold I cesarz SRI 28.08.1696 k. 74-74v. - [Lubomirski Stanisław Herakliusz] marszałek w. kor. 17.06-25.08.1696 (2) k. 15, 70v-71. - Maksymilian II Emanuel ks. bawarski 09.07.1696 k. 79v. - [Małachowski Jan] bp krakowski 30.06.1696 k. 25v. - [Maria Kazimiera] królowa Polski 29.06.1696 k. 27v. - [Potocki Feliks Kazimierz] wda krakowski 24.06.1696 k. 25v-26. - Prusy (konwent generalny) 17.08.1696 k. 73-73v. - [Przebendowski Jan Jerzy] klan chełmiński 04.08.1696 k. 66-66v. - [Sapieha Kazimierz Jan Paweł] wda wileński 07.07-16.08.1696 (4) k. 40v, 41-41v, 68v-69v. - senatorzy (m.in. Jan Krasiński) 20.08.1696 k. 69v-70. - Sobiescy (Aleksander, Jakub, Konstanty) królewicze polscy 09.07.1696 k. 27-27v. - Sobiescy (Aleksander i Konstanty) królewicze polscy 19.06.1696 k. 15. - Sobieski Jakub królewicz polski 19.06.1696 k. 15v. - trybunał koronny k. 26-26v. $a Listy Michała Radziejowskiego prymasa do: [Chrystian V] król Danii 09.07.1696 k. 32. - Eleonora Maria Habsburżanka królowa Polski 06.07.1696 k. 36v. - Ernest August elektor hanowerski 09.07.1696 k. 35v. - Fryderyk III elektor brandenburski 09.07.1696 k. 34-34v. - Fryderyk August elektor saksoński (późniejszy August II król Polski) 09.07.1696 k. 36. - [Fryderyk Kazimierz Kettler] ks. Kurlandii 11.07.1696 k. 38. - Gdańsk (magistrat miasta) 14.08.1696 k. 65v-66. - Holandia (dostojnicy) 09.07.1696 k. 33v-34. - [Innocenty XII] papież 02.07.1696 k. 27v-28v. - [Jabłonowski Stanisław Jan] hetman w. kor. 03.07.1696 k. 24-24v. - Jakub II król Anglii k. 31-31v. - Jan Filip? elektor Moguncji 09.07.1696 k. 36. - Jan Hugo Orsbeck abp Trewiru 09.07.1696 k. 36v. - Jan Wilhelm elektor neoburgundzki 09.07.1696 k. 35-35v. - [Karol II] król Hiszpanii 09.07.1696 k. 32-32v. - [Karol XI] król Szwecji 09.07.1696 k. 31v-32. - Klemens Józef elektor koloński 09.07.1696 k. 36-36v. - [Leopold I] cesarz SRI 09.07.1696 k. 29v-30. - [Lubomirski Stanisław Herakliusz] marszałek w. kor. 18.06.1696 k. 15-15v. - [Ludwik XIV] król Francji 09.07.1696 k. 31. - Maksymilian II Emanuel ks. bawarski k. 34v-35. - Malta (dostojnicy) 09.07.1696 k. 37. - [Małachowski Jan] bp krakowski 26.06.1696 k. 18v-19. - Piotr II król Portugalii 09.07.1696 k. 32v. - [Potocki Feliks Kazimierz] wda krakowski 30.06.1696 k. 26. - Prusy (dostojnicy) 05.07.1696 k. 25-25v. - [Przebendowski Jan Jerzy] klan chełmiński k. 67-67v. - [Sapieha Kazimierz Jan Paweł] wda wileński 03-16.07.1696 (3) k. 24v-25, 40v-41, 41v-42. - Silvestro Valiero doża wenecki 09.07.1696 k. 33. - Sobiescy Aleksander i Konstanty królewicze polscy 20.06.1696 k. 16v. - Sobieski Jakub królewicz polski 20.06.1696 k. 16. - Trybunał Koronny k. 21. - Trybunał Litewski k. 21v. - Wiktor Amadeusz II książę Sabaudii 09.07.1696 k. 32v-33. $a "Interregnum za Niebo[szczyka] J. P. Krola Jana Trzeciego anno d[omi]ni 1696 die 17 Junij" k. 15-80v w tym:
 • 530 $d Mf 538
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac., franc., pol.
 • 561 $a "z Łukaszewiczowych" - [ręką K. W. Kielisińskiego] $d BK II, 271 $w Działyński Tytus $w Łukaszewicz Józef Andrzej
 • 581 $a Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963) s. 174
 • 610 2 $a Sejm 1722 Warszawa
 • 610 2 . $a Sejm 1724 Warszawa
 • 610 2 . $a Sejmik radziejowski
 • 610 2 . $a Sejmik średzki $y 1696
 • 610 2 . $a Senat $y 1696
 • 610 2 . $a Trybunał koronny $y 18 w.
 • 650 . 9 $a Listy polskie $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Korespondencja dyplomatyczna $y 17-18 w.
 • 650 . 9 $a Polityka międzynarodowa $y 17-18 w.
 • 650 . 9 $a Mowy parlamentarne $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Mowy pogrzebowe $y 17 w.
 • 700 0 2 $a August $b II Mocny $c (król Polski ; $d 1670-1733)
 • 700 1 2 $a Baranowski, Piotr Bogusław $c marszałek konfederacji wojskowej
 • 700 0 2 $a Benedykt $b XIII $c (papież ; $d 1649-1730)
 • 700 1 2 $a Bidziński Stefan $c wda sandomierski $d (ca 1630-1704)
 • 700 1 2 $a Chomętowski Stanisław $c hetman w. kor., wda mazowiecki $d (1673-1728)
 • 700 0 2 $a Chrystian $b V $c (król Danii i Norwegii ; $d 1646-1699)
 • 700 1 2 $a Denhoff, Stanisław $c hetman polny lit., wda połocki $d (ca 1673-1728)
 • 700 1 2 $a Dunin Jakub $c referendarz w. kor. $d (?-1730)
 • 700 1 2 $a Działyński Tomasz $c wda chełmiński $d (?-1714)
 • 700 0 2 $a Eleonora Maria Józefa $c (królowa Polski ; $d 1653-1697)
 • 700 0 2 $a Ernest August $c elektor hanowerski
 • 700 0 2 $a Fryderyk $b I $c (król Prus ; $d 1657-1713)
 • 700 0 2 $a Fryderyk Kazimierz $c (książę kurlandzki ; $d 1650-1698)
 • 700 0 2 $a Innocenty $b XII $c (papież ; $d 1615-1700)
 • 700 1 2 $a Jabłonowski Jan Stanisław $c wda ruski pisarz $d (1669-1731)
 • 700 1 2 $a Jabłonowski Stanisław Jan $c klan krakowski hetman w. kor. $d (1634-1702)
 • 700 0 2 $a Jakub $b II $c (król Anglii ; $d 1633-1701)
 • 700 0 2 $a Jan $b III Sobieski $c (król Polski ; $d 1629-1696)
 • 700 0 2 $a Jan Filip $c elektor Moguncji
 • 700 0 2 $a Jan Hugo Orsbeck $c abp Trewiru
 • 700 0 2 $a Józef $b I $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1678-1711)
 • 700 0 2 $a Karol $b II $c (król Hiszpanii ; $d 1661-1700)
 • 700 0 2 $a Karol $b III Filip Wittelsbach $c (elektor Palatynatu ; $d 1661-1742)
 • 700 0 2 $a Karol $b XI $c (król Szwecji ; $d 1655-1697)
 • 700 0 2 $a Karol $b XII $c (król Szwecji ; $d 1682-1718)
 • 700 0 2 $a Klemens Józef $c elektor koloński
 • 700 1 2 $a Komorowski Adam $c deputat do Trybunału Koronnego kanclerz katedralny krakowski
 • 700 1 2 $a Lagnasco Albert $c ks.
 • 700 0 2 $a Leopold $b I $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1640-1705)
 • 700 1 2 $a Leszczyński Stefan $c sta ostrzeszowski wda kaliski $d (?-1722)
 • 700 1 2 $a Lipski Jan Aleksander $c bp krakowski kard. podkanclerzy kor. $d (1690-1746)
 • 700 1 2 $a Łubieński Jan Bogusław $c podstoli kor.
 • 700 1 2 $a Lubomirski Hieronim Augustyn $c klan krakowski hetman w. kor. $d (ca 1647-1706)
 • 700 1 2 $a Lubomirski Jerzy Aleksander $c wda sandomierski $d (ca 1669-1735)
 • 700 1 2 $a Lubomirski Jerzy Dominik $c podkomorzy kor. wda krakowski $d (ca 1665-1727)
 • 700 1 2 $a Lubomirski Stanisław Herakliusz $c marszałek w. kor. $d (ca 1642-1702)
 • 700 0 2 $a Ludwik $b XIV $c (król Francji ; $d 1638-1715)
 • 700 0 2 $a Ludwik Węgierski $c (król Węgier i Polski ; $d 1326-1382)
 • 700 0 2 $a Maksymilian $b II Emanuel $c (elektor bawarski ; $d 1662-1726)
 • 700 1 2 $a Małachowski Jan $c bp krakowski podkanclerzy kor. $d (1623-1699)
 • 700 1 2 $a Maliński Jan $c deputat do Trybunału Koronnego chorąży gostyniński
 • 700 0 2 $a Maria Kazimiera $c (królowa Polski ; $d 1641-1716)
 • 700 1 2 $a Matczyński Marek $c wda ruski podskarbi w. kor. $d (?-1697)
 • 700 1 2 $a Mniszech Józef $c marszałek w. kor. $d (1670-1747)
 • 700 1 2 $a Ossoliński Franciszek Maksymilian $c podskarbi w. kor. $d (1676-1756)
 • 700 1 $a Ożga Jan Samuel $c bp kijowski $d (ca 1680-1756)
 • 700 0 2 $a Piotr $b I $c (car Rosji ; $d 1672-1725)
 • 700 0 2 $a Piotr $b II $c (król Portugalii ; $d 1648-1706)
 • 700 1 2 $a Poniński Franciszek $c stolnik poznański $d (ca 1676-1740)
 • 700 1 2 $a Potocki Feliks (Szczęsny) Kazimierz $c wda sieradzki krakowski hetman w. kor. $d (?-1702)
 • 700 1 2 $a Potocki Józef $c wda kijowski poznański hetman w. kor. $d (1673-1751)
 • 700 1 2 $a Potocki Teodor Andrzej $c prymas $d (1664-1738)
 • 700 1 2 $a Proski Samuel $c kawaler maltański dyplomata $d (1636-1710)
 • 700 1 2 $a Przebendowski Jan Jerzy $c wda malborski podskarbi w. kor. $d (1639-1729)
 • 700 1 2 $a Radomicki Andrzej Aleksander $c wda kaliski poznański $d (1660-1726)
 • 700 1 2 $a Radziejowski Michał $c kard. prymas $d (1641-1705)
 • 700 1 2 $a Radziwiłł Karol Stanisław $c kanclerz w. lit. $d (1669-1719)
 • 700 1 2 $a Rupniewski Stefan $c bp kamieniecki łucki $d (?-1731)
 • 700 1 2 $a Rybiński Jakub Zygmunt $c wda chełmiński gen. $d (?-1725)
 • 700 1 2 $a Rzewuski Stanisław Mateusz $c hetman w. kor. $d (1662-1728)
 • 700 1 2 $a Salerno Jan Baptysta $c kard.
 • 700 1 2 $a Sapieha Benedykt Paweł $c podskarbi lit. $d (?-1707)
 • 700 1 2 $a Sapieha Kazimierz Jan Paweł $c wda wileński hetman w. lit. $d (ca 1642-1720)
 • 700 1 2 $a Sieniawski Adam Mikołaj $c hetman w. kor. klan krakowski $d (1666-1726)
 • 700 1 2 $a Sobieski Aleksander Benedykt $c królewicz polski $d (1677-1714)
 • 700 1 2 $a Sobieski Jakub Ludwik $c królewicz polski $d (1667-1737)
 • 700 0 2 $a Stefan Batory $c (król Polski ; $d 1533-1586)
 • 700 1 2 $a Studnicka Jadwiga $c archiwistka
 • 700 1 2 $a Szaniawski Felicjan Konstanty $c bp kujawski bp krakowski $d (1668-1732)
 • 700 1 2 $a Szembek Antoni Felicjan $c podkomorzy krakowski $d (?-1748)
 • 700 1 2 $a Szembek Ewa z Leszczyńskich $c kanclerzowa w. kor. $d (?-1733)
 • 700 1 2 $a Szembek Jan $c kanclerz w. kor. $d (?-1731)
 • 700 1 2 $a Szembek Stanisław $c prymas $d (1650-1721)
 • 700 1 2 $a Tarło Jan $c wda lubelski sandomierski $d (1684-1750)
 • 700 1 2 $a Wielopolski Franciszek $c wda sieradzki sta krakowski $d (1658-1730)
 • 700 0 2 $a Wiktor Amadeusz $b II $c (król Sardynii ; $d 1666-1732)
 • 740 $a Diariusz Convocacyi Anni 1696ti zaczęty w Dzien Uniwersałem naznaczony w Warszawie Die 29. Augusti
 • 740 $a Mowa przy zdawaniu laski przez [...] Dąmbrowskiego podkomorzego wilinskiego [...] panu Humieckiemu stolnikowi podolskiemu [...] obranemu marszałkowi izby poselskiey na convocacyi generalney warszawskiey [...] 1696
 • 740 $a Mowa [...] marszałka poselskiego do senatu witaiąc go
 • 740 $a Przetłumaczenie hramoty cara moskiewskiego Piotra I do [...] kardynała Michała Radziejowskiego
 • 740 $a Instructia od woyska Rzeczypospolitey koronnego na seym convocacyalny post dolenda et tristia fata
 • 740 $a Od Arkaluzeryi [...] panu Paznappowi łowczemu inflantskiemu pułkownikowi
 • 740 $a Rotha [...] pana pisarza do sądu tegosz
 • 740 $a Uniwersał Baranowskiego Piotra Bogusława marszałka wojskowego
 • 740 $a Mowa Radziejowskiego Michała prymasa
 • 740 $a Listy Radziejowskiego Michała prymasa do
 • 740 $a Listy do Radziejowskiego Michała prymasa
 • 740 $a Manifestacya niektorych [...] posłów po zerwaney convocacyi
 • 740 $a List seymiku srzedzkiego do [...] senatorow wielkopolskich
 • 740 $a Przysięga panow confederatow litewskich
 • 740 $a List do Radziwiłła Karola Stanisława podkanclerzego w. lit. od koła rycerskiego skonfederowanego Wielkiego Księstwa Litewskiego
 • 740 $a List NN klana wileńskiego do NN wdy połockiego
 • 740 $a Senatus consilium po niedoszłej Conwokacyi a skonczoney Confederacyi [...] 1696
 • 740 $a Traktat [...] Działynskiego woiewody Chełmskiego konkludowany z Carem [...] 1704
 • 740 $a Traktat Karola XII Krola [...] Szwedzkiego z Krolem [...] Augustem Wtorym 1706
 • 740 $a Uniwersały Szembeka Stanisława prymasa
 • 740 $a Uniwersał [...] marszałka konfederacyi generalney na tąż konwokuiący [...] 1707
 • 740 $a Mowy Szembeka Stanisława prymasa
 • 740 $a Oznaymienie Interregni 1707
 • 740 $a Conclusum Rady Lubelskiej 1707
 • 740 $a Listy do Szembeka Stanisława prymasa
 • 740 $a Listy Szembeka Stanisława prymasa do
 • 740 $a Uniwersał Augusta II króla Polski
 • 740 $a Cyrkularze Augusta II króla Polski
 • 740 $a Listy Szembeka Jana kanclerza w. kor. do
 • 740 $a Listy do Szembeka Jana kanclerza w. kor.
 • 740 $a List Wielopolskiego Franciszka wdy sieradzkiego do Szembek Ewy z Leszczyńskich kanclerzyny w. kor.
 • 740 $a Consens albo raczy plenipotentia [...] Franciszka Wielopolskiego wdy sierackiego dana na ammutacyą dobr oborskich[?]
 • 740 $a Listy do Augusta II króla Polski
 • 740 $a Listy Augusta II króla Polski
 • 740 $a Listy województw wielkopolskich do Stanisława Szembeka prymasa
 • 740 $a List Szembeka Stanisława prymasa do województw wielkopolskich
 • 740 $a Les ||affaires furieux parmi les princes [...] 1720
 • 740 $a Sur quoi le prince Wisniowiecki a dit
 • 740 $a A quoi le prince Czartoriski a repondu
 • 740 $a La ||dessus le roy a encore dit de sa propre bouche
 • 740 $a Respons od [...] Augusta II na instrukciją posłow trybunału koronnego dany z kancellaryi [...] 1720
 • 740 $a Assekuracya [...] Sapiehów Pocieia względem dobr [...] w Warszawie [...] 1721
 • 740 $a Puncta ex senatus consilio exposita et recomendata deputati [...] regi [...] 1720
 • 740 $a Do woiewodztw y starostw pogranicznych w Warszawie 1720
 • 740 $a Do starostw pogranicznych w Warszawie 1720
 • 740 $a Literae nominationis S.R.Mte ad sanctissimum pro abbatia Obrensi
 • 740 $a Listy NN wdy krakowskiego do Rupniewskiego Stefana bpa kamienieckiego
 • 740 $a List Rupniewskiego Stefana bpa kamienieckiego do NN wdy krakowskiego
 • 740 $a Mowa NN kanclerzyca w. lit. przy oddawaniu pieczęci po śmierci ojca
 • 740 $a List NN bpa krakowskiego do Humańskiego?
 • 740 $a Artikuły Traktatu wiecznego Pokoju Miedzy Carem [...] Moskiewskim a Koroną Szwedzką w Neysztadzie Stanowionego Roku 1721
 • 740 $a List Przebendowskiego Jana Jerzego podskarbiego w. kor. do Lipskiego Jana Aleksandra podkanclerzego kor.
 • 740 $a List Ożgi Jana Samuela bpa kijowskiego do Jabłonowskiego Jana Stanisława wdy ruskiego
 • 740 $a Pro ministro [...] Berolinensis
 • 740 $a Listy Potockiego Teodora Andrzeja prymasa do
 • 740 $a Listy do Potockiego Teodora Andrzeja prymasa
 • 740 $a Listy Szaniawskiego Felicjana Konstantyna bpa krakowskiego do
 • 740 $a Listy do Szaniawskiego Felicjana Konstantyna bpa krakowskiego
 • 740 $a Mowa [...] Scipiona starosty lidzkiego w izbie poselskiey posłem będąc na seym Ao 1722
 • 740 $a Projectum Credentialium
 • 740 $a Projectum Plenipotentiae
 • 740 $a Idea Exprimendorum in Prima Instructione ad Summum Pontificem
 • 740 $a Mowa Milińskiego od Trybunału Skarbowego Radomskiego do powitania króla
 • 740 $a Mowy na sejmie warszawskim 1724
 • 740 $a Mowy Ossolińskiego Franciszka Maksymiliana podskarbiego nadw. kor.
 • 740 $a Mowy Potockiego Stefana referendarza kor.
 • 740 $a Mowa Mniszcha Józefa marszałka w. kor.
 • 740 $a Mowa Lipskiego Jana Aleksandra podkanclerzego kor.
 • 740 $a Mowy NN marszałka poselskiego 1724
 • 740 $a Mowa [...] kanclerza w. k. po publikowanym dekrecie w sprawie thorunskiey miana przy sądach
 • 740 $a Instrukcya do [...] Augusta Wtorego [...] Posłom [...] Adamowi Komorowskiemu [...] y [...] Janowi Malinskiemu [...] na Trybunał Koronny Deputatom dana [...] 1727
 • 740 $a Mowa[?] nieznanego autora skierowana do króla
 • 740 $a Mowa Potockiego Teodora Andrzeja prymasa
 • 740 $a Interregnum za Nieboszczyka Krola Jana Trzeciego anno domini 1696 die 17 Junij
 • 740 $a Listy Radziejowskiego Michała prymasa do
 • 740 $a Listy do Radziejowskiego Michała prymasa
 • 740 $a Relacya doktorów o exenteracyi ciała J. Kr. Mci.
 • 740 $a Consideracye ktoremi dowodzi się iż krolowa [...] iura advitalitalia przez [...] krola [...] zmarłego in aequalitate status będącego zapisane ad praesens praetendere nie może
 • 740 $a Propositia [...] Michała Radziejowskiego kardynała na radzie walney 1696 |Conclusia
 • 740 $a Innotescentie o śmierci krola [...] do woiewodztw z kancellaryi [...] kardynała Michała Radziejowskiego wydane
 • 740 $a List Lubomirskiego Hieronima Augustyna podskarbiego w. kor. do Jabłonowskiego Stanisława Jana klana krakowskiego
 • 740 $a Instructio [...] Samueli Proski equiti Melitensi ad Sacram Caesaream Regiamque Maiestatem ab [...] cardinali [... Michaele Radziejowski]
 • 740 $a Instructio generoso Evaldo Sakien ad [...] Carolum Suecorum [...] regem ab [...] cardinali [... Michaele Radziejowski]
 • 740 $a Instructio [...] Ioanni Bokum [...] cathedralis Cracovien. canonico ad [...] Innocentium XII pontificem [...] ab [...] cardinali [... Michaele Radziejowski]
 • 740 $a Uniwersały Radziejowskiego Michała prymasa
 • 740 $a List na seymiki do woiewodztw ziem y powiatow 1696
 • 740 $a Ad conventum generalem Marjemburgensem 1696
 • 740 $a Epithaphium serenissimo Ioanni Tertio Poloniarum regi
 • 740 $a Listy Jabłonowskiego Stanisława Jana klana krakowskiego do
 • 740 $a List Potockiego Feliksa wdy krakowskiego do Jabłonowskiego Stanisława Jana klana krakowskiego
 • 740 $a Plenipotencya [...] łowczemu koronnemu Stefanowi Potockiemu dana od krolewicza Jakuba
 • 740 $a List Jakuba królewicza polskiego do Potockiego Stefana łowczego kor.
 • 740 $a List Marii Kazimiery królowej Polski na sejmiki do województw ziem i powiatów
 • 740 $a List od królewiczów na sejmiki do województw ziem i powiatów
 • 740 $a List na seymiki od [...] marszałka Stanisława Herakliusza Lubomirskiego y od pana podskarbiego Hieronima Augustyna Lubomirskiego wielkich koronnych
 • 740 $a Listy Bidzińskiego Stefana klana sandomierskiego do
 • 740 $a Propositia [...] marszałka w. kor. Stanisława Herakliusza Lubomirskiego miana na generale warszawskim
 • 740 $a Zabiegaiąc temu wszystkiemu to ma bydz optandum
 • 740 $a Confederacya woiewodztwa sendomirskiego 1696
 • 740 $a Confederacya woiewodztwa ruskiego
 • 740 $a Confederacya woiewodztw wielkopolskich poznańskiego y kaliskiego
 • 740 $a Instrukcya woiewodztw poznańskiego y kaliskiego na convocacyą sub interregno po śmierci [...] Jana Trzeciego
 • 740 $a Laudum satisfactionis pro dominis internunciis civitatum majorum 1696
 • 740 $a Laudum securitatis consiliorum publicorum 1696
 • 740 $a Laudum ressionis ad iudicia interregni in causa violentiae 1696
 • 740 $a Laudum tuitionis indigenatus 1696
 • 777 $a August II Mocny (król Polski ; 1670-1733) $t Comissia do ordynacyi ostroskiey 1721
 • 777 $a August II Mocny (król Polski ; 1670-1733) $t Comissia inter confinantes
 • 852 $j BK 00399
 • 920 $b pieczęć lakowa
 • 999 $d 19.08.01

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00399