"Pisma różne z czasow panowania Króla Augusta II".

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00423
 • Kopie: Mf 2443
 • Tytuł:
  • Odpisy akt, mów i korespondencji w sprawach publicznych i prywatnych z XVI-XVIII w.
  • "Pisma różne z czasow panowania Króla Augusta II".
 • Miejsce i czas powstania: 1701-1750
 • Opis fizyczny: 485 k. 32x19 cm i mn. oraz większe
 • Oprawa: skóra, brązowa, grzbiet: tłoczenia, 18 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • Listy Augusta II króla Polski do: Fryderyk IV król Danii 09.11.1719 k. 121-121v. - Fryderyk Wilhelm I król Prus 16.03.1719 k. 115v-116v. - Jerzy I król Anglii k. 121v. - Karol VI cesarz SRI 07.11.1719 k. 122-122v. - Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. 20.09.1697 k. 346v-347v. - Mustafa Pasza chocimski (2) k. 185v-186v. - Piotr I car Rosji 16.05-06.11.1719 (2) k. 119v-120v, 120v-121. - Poniński Hieronim klan rogoziński 1697-1698 (4) k. 335v-336v, 349-349v, 385v-386, 395-396. - Rzewuski Stanisław Mateusz k. 158-159. - Sobieski Jakub Ludwik królewicz polski 14.10.1700 k. 398-398v. - Ulryka Teodora królowa Szwecji 06.11.1719-16.03.1720 (2) k. 121, 127.
  • Listy do Augusta II króla Polski od: Fryderyk Wilhelm I król Prus 21.01.1719 k. 113-115v. - Jerzy I król Anglii 08.11.1719 k. 126-126v. - Moritz graff 14,06.1724 k. 431-432. - Piotr I car Rosji Petersburg 18.01.1719 k. 117-119v. - Poniński Hieronim klan rogoziński (2) k. 386v-397, 396-396v. - Rzewuski Stanisław Mateusz wda podlaski k. 159-160. - Sobieski Jakub Ludwik królewicz polski 01.10.1700 k. 397-398. - Ulryka Teodora królowa Szwecji 06.09.1719 k. 126v-127. - NN prymas k. 15-16.
  • Listy Stanisława Denhoffa wdy połockiego do: Piotr I car Rosji Gdańsk 17.03.1722 k. 10v-11. - Szaniawski Felicjan Konstanty bp krakowski k. 21. - NN k. 10-10v.
  • Listy Michała Radziejowskiego prymasa do: [Pieniążek Jan Chryzostom] wda sieradzki 26.10.1697 k. 350v-351. - Poniński Hieronim klan rogoziński k. 335-335v. - Potocki Feliks Kazimierz wda bełski 30.09.1697 k. 348v-349.
  • Listy do Michała Radziejowskiego prymasa od: Działyński Tomasz krajczy kor. 27.09.1697 k. 348-348v. - Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. 30.09.1697 k. 347v-348. - [Pieniążek Jan Chryzostom] wda sieradzki k. 349v-350v.
  • Listy Stanisława Mateusza Rzewuskiego wdy podlaskiego do: August II zob. Listy do Augusta II króla Polski. - Bieliński cześnik kor. k. 176v-177. - Bogusz sędzia latyczowski k. 141. - Branicki [Jan Klemens?] sta brański 12.04.1720 k. 128-128v. - Denhoff Stanisław wda połocki (2) k. 182, 183v. - Dłużewski Kazimierz podczaszy chełmski 24.04-08.05.1720 (4) k. 88v-89, 133v, 135-135v, 167. - Engwer? prowincjał dominikanów Luboml 19.04.1720 k. 129v. - Fredro Aleksander Antoni bp chełmski (2) k. 166-166v, 171. - Humiecki Stefan wda podolski k. 140-141. - Jabłonowski Jan Stanisław wda ruski k. 168v-169. - Jabłonowski Józef sta buski k. 181v. - Kawiecki guwerner Wacława Rzewuskiego 07.03.1721 k. 145v-146. - Klemens XI papież 05.10.1720 (2) k. 92-92v. - Kunicki [Mikołaj] miecznik chełmski Luboml 19.04.1720 k. 130. - Lubomirscy (Jerzy, Józef, Jan) k. 172v-173. - Lubomirski [Jerzy Dominik] podkomorzy kor. Targowica 15.05.1720 k. 136-136v. - Mars de la[??] oficjał lubelski k. 178. - Mniszech Józef marszałek w. kor. (4) k. 170-170v, 175, 176, 176v. - Piotr I car Rosji 01.07.1719 k. 112-112v. - Podoski Mikołaj klan płocki k. 180v-181. - Potocki Michał pisarz polny kor. k. 180. - Potocki Stanisław Władysław strażnik w. kor. (8) k. 167v-168, 170, 170v, 173v, 174v-175, 182-182v, 183-183v. - [Potocki Stefan] referendarz kor. 24.04-15.05.1720 (2) k. 133-133v, 135v. - Potocki Teodor Andrzej bp warmiński (2) k. 169-169v, 177. - Radziwiłłowa Anna Katarzyna z Sanguszków kanclerzyna w. lit. Luboml 19.04.1720 k. 130v. - Rybiński Jakub wda chełmiński k. 173v-174. - Rychtowski stolnik łęczycki 24.04.1720 k. 134. - Rzewuski Michał sta wyszyński (2) k. 179-179v, 182v. - Rzewuski Seweryn Józef sta chełmski (syn Stanisława) (2) k. 175-176, 177v. - Rzewuski Wacław Piotr sta chełmski (syn Stanisława) 27-30.01.1722 (4) k. 144v-145v, 162-163, 163v-165, 167-167v. - Sieniawski Adam Mikołaj hetman w. kor. 05.04.1720 (13) k. 126, 128v-129, 144, 146v, 153v-154, 165, 165v-166, 168-168v, 169, 169v-170, 171, 179, 179v-180. - Sierakowski sta olszański k. 181. - Szembek Jan kanclerz w. kor. 05-24.04.1720 (7) k. 125, 129-129v, 132v-133, 146v, 151v-152, 165-165v, 177v. - Szembek Krzysztof Jan bp przemyski Targowica 15.05.1720 k. 135v-136. - Tarło Adam wda lubelski 20.04.1720 k. 130v-131. - Wiśniowiecki Janusz Antoni wda krakowski Olesko 1.07.1720 (6) k. 91-91v, 146-146v, 161v-162, 173-173v, 174-174v, 176-176v. - Zamoyski (2) k. 171-172, 178v-179. - województwo lubelskie k. 141-142v. - województwo podlaskie k. 139v-140. - województwo podolskie k. 139-139v. - NN syn k. 178-178v. - NN komisarz cystersów k. 129v-130. - NN wda smoleński k. 184-184v. - NN 27.09.1719 k. 111v-112.
  • Listy do Stanisława Mateusza Rzewuskiego wdy podlaskiego 20.07.1720 od: August II zob. Listy Augusta II króla Polski do. - Biegański sta starodubowski 25.01.1721 k. 137v. - Branicki [Jan Klemens?] sta brański 20.03.1720 k. 127v-128. - Denhoff Stanisław wda połocki k. 182v-183. - Dłużewski Kazimierz podczaszy chełmski 30.04.1720 (2) k. 134-135, 167. - Jabłonowski Józef sta buski k. 181v. - Lubomirscy (Jerzy, Jan, Józef) k. 172-172v. - Sieniawski Adam Mikołaj hetman w. kor. k.154-155v. - Szczuka [Stanisław Antoni] podkanclerzy w. lit. 28.05.1720 k. 137-137v. - Szembek Jan kanclerz w. kor. Warszawa 25.03.1720 k. 124v-125. - Szpilowski stolnik rzeczycki Wilno 16.09.1719 k. 111-111v. - Wiśniowiecki [Janusz Antoni] wda krakowski 20.07.1720 (2) k. 90v-91, 161v. - NN książę Neuburga 21.06.1718 k. 112.
  • List [Stanisława] Godlewskiego sty nurskiego do [Ludwika] Załuskiego bpa płockiego 1703 k. 11v-12
  • "Copia listu xcia prymasa na seymiki" k. 16-18
  • "Recommendatoriae" (wzory listów polecających) k. 60v-64
  • "List Prymasa do Xcia kanclerza W. X. Litt. po Smierci Xzney, y konferowaniu Regimentarstwa, y biorąc reienter Xzną Radziwiłownę 1mi voti za Feltmarssałkiem Flemingiem będącą" k. 64v
  • "Respons za winszowanie honoru wojewodzińskiego" k. 67-67v
  • List Jakuba Flemminga feldmarszałka saskiego do [Jana Szembeka] kanclerza w. kor. k. 74
  • List Michała Fryderyka Czartoryskiego podkanclerzego do Feliksa Konstantego Szaniawskiego bpa krakowskiego 10.02.1725 k. 74-74v oraz respons 16.02.1725 k. 74v-75
  • "Respons [...] generałowi moskiewskiemu na puncta cara [...] od [...] kommissarzow" k. 75-75v
  • "Copia listu [...] Jana 3 krola polskiego do krolowey [...] pisany z namiotow wezyrskich w obozie pod Wiedniem d. 17 7bris Ao 1688" dopisek inną ręką: "omyłka roku, powinno być r. 1683" k. 84-85
  • "List w ktorym się ieden duchowny exkuzuie matce, ze się kiedyś dał uwieść miłości" podpisany: Placidus Kochanowski kapellan panienski k. 86-87v
  • Listy pogrzebowe (3) k. 87v-88
  • Listy NN do Jakuba Rybińskiego wdy chełmińskiego (2) k. 89v, 93
  • "Kopia listu do [...] xdza Kretkowskiego prezydenta na trybunał lubelski" k. 89v-90
  • List NN do Jerzego Antoniego Warszyckiego wdy łęczyckiego k. 90
  • List NN do Stadnickiego klana lubaczowskiego deputata na trubunał lubelski k. 90-90v
  • Listy NN do Felicjana Konstantego Szaniawskiego bpa kujawskiego 1727 (2) k. 90v, 150
  • List NN do Kaszewskiego oficjała łuckiego 21.07.1720 k. 91v
  • List do Jakuba Rybińskiego wdy chełmińskiego k. 93
  • List NN do kanclerza w. kor. [Jana Szembeka?] k. 93-93v
  • List Stanisława Leszczyńskiego króla Polski do Karola VI cesarza SRI 1719 k. 112v-113
  • List NN do Adama Mikołaja Sieniawskiego klana krakowskiego 16.12.1719 k. 122v-123
  • Listy NN do Jana Szembeka kanclerza w. kor. 16.12.1719 (2) k. 123-123v, 124v
  • Listy NN do Janusza Wiśniowieckiego wdy krakowskiego 11-26.04.1720 (2) k. 125v, 127-127v
  • Listy Adama Mikołaja Sieniawskiego klana krakowskiego na sejmiki (3) k. 131-132, 137v-139, 155v-157v
  • List kanclerza w. kor. [Jana Szembeka] do [Kazimierza] Dłużewskiego podczaszego chełmskiego 18.04.1720 k. 132-132v
  • "Copia listu do [...] kanclerza koron. [Jana Szembeka] od wdztw poznanskiego y kaliskiego z seymiku relationis po zerwanym seymie pisanego 1720" k. 136v-137
  • List Jana Szembeka kanclerza w. kor. na sejmiki k. 142v-143
  • "Copia responsu na list [...] hetmana w. k. [Adama Mikołaja Sieniawskiego] od ziemie chełmskiey y powiatu krasnostawskiego z seymiku przedseymowego danego" k. 143-144
  • "Copia literarum principis Męzykow ad [...] Szembek supremum regni cancellarium" k. 160-160v oraz respons k. 160v-161
  • Listy NN do Jana Jabłonowskiego wdy ruskiego (2) k. 161-161v, 162
  • "Copia listu [...] Damascena piara kapellana [...] wdy podlaskiego do [...] Rzewuskiego starosty chełmskiego" k. 166v-167
  • "Copia listu do [...] Stoińskiego przeora dominikanskiego konwentu lubelskiego od [...] wdy podolskiego [Stefana Humieckiego?]" k. 144-144v
  • List NN do Teodora Potockiego prymasa 14.02.1727 k. 150-150v
  • "Copia listu od Mustafy Paszy chocimskiego do Rzptey Polskiey pisanego z tureckiego na polskie tłumaczonego" k. 184v-185v
  • List NN do Dłużewskich kasztelaniców chełmskich 25.12.1724 k. 186v-187
  • List NN do Szpilewskiego stolnika rzeczyckiego k. 187
  • List NN wdy połockiego do NN klana krakowskiego [Adama Mikołaja Sieniawskiego?] k. 196v-197
  • List Stanisława Leszczyńskiego króla Polski do [Jana Tarło] wdy lubelskiego 17.07.1734 k. 198-198v
  • "Copia listu [...] wdy lubelskiego [Jana Tarły] do [...] marszałka konfederackiego wdztwa ruskiego pisanego zpod Brześcia Kujawskiego d. 23 Julii 1734" k. 198v-199v
  • List Stanisława Denhoffa wdy połockiego do NN starościny oswięcimskiej k. 212-212v
  • "List do wojewodztw wielkopolskich pod Koło zgromadzonych w Warszawie d. 4 Jun. 1669" k. 214-214v
  • Listy Mikołaja Prażmowskiego prymasa do: Kochanowski 17.01.1670 k. 307-308v. - Lubomirski [Jerzy Sebastian] marszałek w. kor. k. 312v-313. - Michał Korybut Wiśniowiecki król Polski 11.01.1670 k. 223-224v. - Olszowski Andrzej podkanclerzy kor. 1670 k. 221v-223.
  • List Kochanowskiego do Mikołaja Prażmowskiego prymasa k. 308-309v
  • List Jerzego Sebastiana Lubomirskiego marszałka w. kor. do Mikołaja Prażmowskiego kanclerza w. kor. k. 313-314
  • "Literae [...] Małachowski ad conventum Paradisiensem primae post collatam sibi abbatiam paradisiensem Ao 1630[?] d. 10 Junii" k. 224v-225
  • Mowy: Billau Gotthard poseł kurlandzki 25.02.1731 k. 75v-76v.
  • Denhoff Stanisław wda połocki (na pożegnanie rady lubelskiej) 11.07.1707 k. 64v-65.
  • Drozdowski ("in materia eligendi successoris superstite vitae principis Joannis Casimiri na seymiku sredzkim") k. 320v-322.
  • Ferdynand II cesarz SRI k. 294-294v.
  • Fink minister angielski Ratyzbona 07.02.1725 k. 71v-73.
  • Firlej Henryk bp przemyski k. 284-286v.
  • Gembicki Wawrzyniec prymas 21.10.1618 (3) k. 234v-239v.
  • [Grudziński Andrzej Karol] wda poznański ("de saciendo matrimonio w domu rakuskim w Krakowie") 16.12.1669 k. 218-218v.
  • Gustaw II Adolf król Szwecji k. 295-295v.
  • Humiecki Stefan wda podolski 15-22.05.1698 (2) k. 82-83.
  • Jabłonowski sta białocerkiewski ("do Trybunału Koronnego przy sprawie swoiey z klanem połockim") k. 80-81v.
  • Jabłonowski Jan Stanisław wda ruski (2) k. 199v-203v, 432-433. - Jan Kazimierz król Polski 16.09.1668 (4) k. 81v-82[?], 215-216v, 284, 403v-404.
  • Karol I król Anglii k. 303-303v.
  • Kleczkowski rotmistrz Lissowskiego ("do rycerstwa ku potrzebie z Czechami idącego") k. 272.
  • Krukiennicki [Wincenty] żołnierz 22.08.1622 (2) k. 248-249, 254v-256.
  • Leszczyński Bogusław podkanclerzy kor. k. 318v-320v.
  • Leszczyński Rafał krajczy kor. 1680 (8) k. 326v-328, 329v-330v, 367-371v[?].
  • Lipski Józef Antoni klan bełzki (na pogrzebie Hieronima Granowskiego sty gostyńskiego) 24.02.1736 k. 420-423v.
  • Maniecki Maciej podkomorzy poznański (witanie króla na sejmie warszawskim 1629) k. 241v-243.
  • Morsztyn Stanisław wda sandomierski (do Jana III króla Polski na sejmie grodzieńskim) 1688 k. 65-65v.
  • Olszowski Andrzej prymas k. 65v-66.
  • Ossoliński Franciszek Maksymilian podskarbi nadw. kor. 02-07.10.1722 (3) k. 187-188, 189v-193v.
  • Ossoliński [Jerzy] kanclerz w. kor. (5) k. 220-221v, 260-261v, 263-264, 267-269, 281-281v.
  • Pierzchliński Andrzej podkomorzy poznański 1616 k. 272v-277.
  • Poniński Jan sta gnieźnieński 1639 k. 306-307.
  • [Potocki Stefan?] referendarz kor. 04.10.1724 (2) k. 193v-196v.
  • Radziejowski Michał prymas (na radzie warszawskiej) k. 66-66v.
  • Rzewuski Stanisław Mateusz wda podlaski 19.08.1718-26.04.1723 (10) k. 93v-95, 95-95v, 95v-96, 108-109v, 147-149v, 150v-151v, 180-180v.
  • Sarnowski Stefan podkomorzy łęczycki 1668 (na sejmie abdykacyjnym) k. 406-406v.
  • Sobieski Jakub krajczy kor. 1623-1632 (5) k. 251v-254v, 288v-289, 291v-292, 294v-295.
  • Stefan Batory król Polski 24.12.1575 (2) k. 54-54v, 54v-55.
  • [Wężyk Jan] prymas (3) k. 240v-241v, 287v-288v, 290v-291v.
  • [Wierzbowski Stefan] bp poznański 1680 k. 328-329v.
  • Wiesiołowski [Mikołaj] stolnik lit. k. 249-250v.
  • Władysław IV król Polski k. 286v-287.
  • Wydżga Jan Stefan prymas k. 66v-67.
  • Załuski Ludwik Bartłomiej bp płocki (na sejmie dwuniedzielnym) 20.04.1712 k. 24-27v.
  • Zamoyski Jan kanclerz w. kor. 1590 k. 265v-267.
  • Zamoyski Tomasz wda kijowski (przy oddawaniu pieczęci Stanisławowi Żólkiewskiemu) k. 244v-247v.
  • Żegocki Marcin marszałek poselski na sejmie toruńskim 20.11.1626 (2) k. 231-232.
  • NN kanclerz w. kor. k. 250v-251v.
  • NN marszałek poselski (na sejmie warszawskim 1626) (3) k. 227v-231.
  • NN marszałek kor. ("Responsum legato caesareo [...]") k. 372v-375.
  • NN podkanclerzy kor. (2) k. 76v-77.
  • NN poseł cesarski k. 292-294.
  • NN poseł Gustawa II Adolfa k. 295v-298.
  • NN prymas ("in materia ożenienia się krola [...] z domu rakuskiego in senatus consilio po niedoszłym seymie coronationis odprawowane y do kancellaryi koronney [...] podane") k. 216v-218.
  • NN ("Sermo gratiarum activus pro investitura post praestitum iuramentum flexis genibus") k. 77.
  • NN ("Pozegnania izby poselskiey przy rozchodzącym się seymie in anno 1722") k. 188v-189v.
  • NN ("Salutatio celsissimi principis Czartoryiscii") k. 211v.
  • NN ("Consilium wielkiego senatora de eligendo novo successore KJM") k. 256-257.
  • Mowy pogrzebowe (2) k. 214v-215, 388v-390.
  • Mowy weselne (4) k. 387-388v, 390-391.
  • "Mowa na postrzyżynacg synowicy do Zakonu Benedykta S." k. 391-392v.
  • "Dziękowanie za pannę" (2) k. 407-407, 410v-412.
  • "Oddawanie panny młodey" k. 407v-408. -
  • "Oddawanie upominku pannie młodey" (2) k. 408v-410.
  • "Dziękowanie za upominki" k. 410.
  • "Witania króla [...] od [...] panow posłow ziemskich na seymie warszawskim Ao 1626 d. 17 Januarii" k. 225v-227v.
  • "Witanie krola [...] Władysława IV od mieszczan lwowskich mense Augusto" k. 262v-263. -
  • "Peroratio D. Janecii doct. nomine civitatis Posnanien. in nuptiis [...] regis Vladislai IV" k. 261v-262v. - NN (bez tytułu) k. 298-300.
  • "Głos na seymiku" k. 330v-331v.
  • NN ("Oddawanie [...] panny sędzickiey z fraucymeru [...] chorążyny koronney") k. 371v-372v.
  • NN ("Mowa na pogrzebie syna [...] podsędka poznańskiego [...] Mieszkowskiego") k. 392v-393v.
  • NN ("Mowa na pogrzebie [...] Urszuli z Krasickich primo voto Modrzeiowskiey, secundo Lipskiey woiewodziny kaliskiey w kościele OO karmelitów przemyskich ieyże fundacyi die 21 Mai 1719 anno miana") k. 424-426v.
  • NN ("Mowa na pogrzebie [...] Dominika Łętkowskiego kasztellana brzezinskiego u OO bernardynów w Kaliszu die 13 Febr. 1730") k. 426v-429v.
  • List NN do Rychtowskiego 01.07.1720 k. 91v-92
  • List NN do Borejki podstolego owruckiego k. 92v-93
  • List NN do Orlika Chełm 12.12.1719 k. 123v
  • List NN do Rzewuskiego sty wyszyńskiego 06.12.1719 k. 123v-124
  • List NN do Lubowieckiego sty oświęcimskiego Chełm 05.01.1820 k. 124-124v
  • List NN do Potockiego strażnika kor. k. 128v
  • "Literae Dno [...] Sapieha [...] mareschalco ad Pontium ducem regis Suecorum post expulsionem e castris Ao 1626" k. 232-232
  • List Radziwiłła kanclerza w. lit. do wdy łęczyckiego k. 243-244v
  • "Literae Sigismundi Tertii regis Poloniae ad eundem conventum Paradisiensem denuntiatoriae novi abbatis" k. 225-225v
  • List Zygmunta III króla Polski do Grzegorza XV papieża 24.12.1621 k. 257-258v oraz respons k. 258v-259v
  • List Gustawa II Adolfa króla Szwecji do Działyńskiego k. 269-269v
  • "Copia listu do krola [...] od [...] xiędza biskupa krakowskiego przez xiędza Łubieńskiego [...] 13 Martii" k. 281v-283v
  • Listy Urbana IX papieża do senatorów duchownych, świeckich i rycerstwa polskiego (3) k. 289-290v
  • List Karwowskiego posła na Krym do Jana Sobieskiego 14.04.1670 k. 301-303
  • "Copia listu [...] arcybiskupa gnieznienskiego do [...] Zdzychowskiego" k. 305-305v
  • List Wacława Leszczyńskiego abpa gnieźnieńskiego do Krzysztofa Grzymułtowskiego klana poznańskiego 24.12.1665 k. 314-315 oraz respons k. 315-315v
  • "Copia listu [...] marszałka w. koron. [Jana Sobieskiego]" k. 315v-316v
  • "Copia listu krolewicza [...] Jakuba do [...] Hieronima Ponińskiego kasztellana rogozińskiego" k. 333v
  • "Epistola Caroli Philippi comitis palatini Rheni ad castellanum Rogozen." 25.05.1697 k. 333v-334v
  • List Stanisława Herakliusza Lubomirskiego marszłka w. kor. do Jana Bonawentury Krasińskiego wdy płockiego 28.08.1697 k. 345v-346
  • List [Jerzego Denhoffa?] kanclerza w. kor. do [Hieronima Augustyna Lubomirskiego?] podskarbiego w. kor. 05.11 [1697?] k. 351v-352
  • List Zapolskiego podwojewody łęczyckiego do [Rafała Leszczyńskiego?] krajczego kor. k. 352v
  • List NN do NN cześnika wychowskiego k. 352v-353
  • List NN do Gurowskiego k. 353-353v
  • List NN do NN sty nowodworskiego k. 353v-354
  • "List pogrzebowy" k. 354-354v
  • "Copia listu weselnego [...] generała Kuntkiego" k. 354v-355
  • Listy NN do [Jana Wielopolskiego?] kanclerza w. kor. (4) k. 356v-367v, 358v-359, 361v-362, 364v-365
  • "Copia listu do mieszczan wychowskich ratione tumultow" k. 357v-358
  • Listy do Jana III króla Polski (4) k. 355-356v, 358-358v, 365v-366, 366v-367
  • Listy NN do [Jana Małachowskiego?] podkanclerzego kor. (2) k. 359-359v, 362-363
  • "Copia listu [...] wojewody wilenskiego" k. 359v oraz respons k. 360
  • Listy [Jana Wielopolskiego?] kanclerza w. kor. do NN (2) k. 360-360v
  • List [Jana Małachowskiego?] podkanclerzego kor. do NN k. 361
  • List NN stolnika wychowskiego do NN k. 361-361v
  • List NN do [Jana Stanisława Witwickiego?] bpa kijowskiego k. 363
  • List NN do [Jana Dobrogosta Krasińskiego?] referendarza kor. k. 363v-364
  • List NN do [Stanisława Jana Jabłonowskiego?] wdy ruskiego k. 365-365v
  • List NN do Marii Kazimiery królowej Polski k. 366-366v
  • "Literae Magistratus Gedanensis ad legatum Galliae [...] Polignak" k. 383v-384v oraz respons k. 384v-385v
  • List [Teodora Potockiego] prymasa do [Stanisława Władysława Potockiego] strażnika w. lit. 1726 k. 429v-431
  • "Kopie listow roznych" (anonimowe) k. 412-418
  • Różne anonimowe listy: "Copia listu pewnego przyiaciela" k. 11-11v; "List od hetmana" k. 14v; "List na seymiki od hetmana" k. 15; Listy NN na sejmiki (3) k. 16, 18v, 19; "List do krola z powinszowaniem" k. 18v; "List do pewnego in anxietate będącego" k. 19; "List prywatny w publiczney materyi" k. 19-19v; Listy z życzeniami świątecznymi (6) k. 19v-20v; "List winszuiący swiąt prymasowi" k. 21-21v; "List na Seymiki do wojewodztw od hetmanow [...] 1720" k. 21v-24; Listy do sejmików przedkonwokacyjnych po śmierci Jana III króla Polski (4) k. 12-14; "In materia status" k. 13v-14; "In materia status od wojewodztwa do hetmanow" k. 14-14v; "Copia listu pewnego" k. 83-83v; List NN do NN k. 88v; List NN do NN wdy krakowskiego k. 89-89v; "Copia listu do przyiacioł ex senatu" k. 132; "Do senatorow" k. 157v-158; "Do urzędnikow ziemskich" k. 158; "List barwiany do [...] urzędnikow przeswietnych wdztw y ziem z Lubomla d. 30 Januarij 1727 Ao" k. 149v-150; List NN do NN prymasa k. 212v-213; "Epistola militaris petitoria" oraz "Responsio" k. 272-272v; List NN kanclerza w. kor. do NN klana krakowskiego k. 310-310v oraz respons k. 311-312v; "List przyiacielski" k. 318-318v; "List do pewnego przyiaciela" k. 363-363v; "Kopia listu pewnego" k. 433-433v
  • "Reflexye niektore super punctum imperatoris magnae et parvae Russiae" k. 152-153v
  • "Memoryał [...] staroście grodzieckiemu do [...] prymasa" k. 197-198
  • "Herbowny Leliwa w pełni pociech pogonia z rycerzem w mety szczęścia dnia pierwszego grudnia roku 1734 na polskim swiecie pokazana albo dzień wesoły narodzenia oczekiwanego potomka [...] Adama Józefa[!] [...] książąt Czartoryskich wojewodów ruskich rythmem polskim ogłoszony przez domowego y życzliwego sługę A.P.C.T." k. 204-211
  • "Na facyacie w Wołczynie napisane wiersze" k. 213v
  • "Pamięć na seymiki" k. 218v-219v
  • "Petita do JKMci od woyska w Prusiech na słuzbie Rzeczypltey będącego przy oddaniu oberszterow y chorągwi woyska Sudermanskiego xiążęcia z pod Kamersztyna [...] przez pana Samuela Nadolskiego 4 Martii 1621 Ao" k. 232v-234v
  • "Puncta selectiora ex instructione palatinatus Cracoviensis" k. 239v-240v
  • Relacja z Częstochowy 26.02.1670 k. 264-265
  • "Początek albo ingress testamentu [...] [Mikołaja] Wolskiego marszałka koronnego Ao 1630" k. 269v-272
  • "Testamentum seu ultima voluntas Candiae" k. 277v
  • "Epitaphium Candiae" k. 277v-281
  • "Memoryał instrukcyi" k. 300-301
  • "Memoriale eorum, quae nomine [...] Magnae Britanniae regis, [...] Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae ordinibus, Franciscus Gordon proposuit. 30 8bris 1633" k. 303v-304v
  • "Punctum o pospolitym ruszeniu" k. 304v-305
  • "Życzliwa przestroga Rzeczypospolitey na seymie 5 Martii 1670" k. 316v-318
  • "Tytuł jaki Gustaw xiążę sudermański w Śląsku woiuiąc na pieniądzach przy wizerunku twarzy swoiey wybiiac kazał" k. 318v
  • "Conclusia Rady Wielkiey Warszawskiey. Die 3. Februarii A[nn]o 1682" k. 322-326v
  • "Relacya Kommissyi Lwowskiey 1680" k. 331v-333v
  • "Dwie przysięgi ad connotanda pacta conventa" k. 334v-335
  • Uniwersał Stanisława Dąmbskiego bpa kujawskiego 1697 k. 336v-338
  • "Manifest Augusti [Secun]di" Kraków 06.09.1697 k. 338-341
  • "Obwiessczenie Do poparcia Wolney Elekcyi A. D. 1697" k. 341v-345v
  • "Rotha iuramenti a senatoribus et a multis ex equestri ordine praestiti super fidelitatem [...] Augusto 2do electo regi Poloniae; Cracoviae die 5ta 7bris Ao 1697" k. 346v
  • "Paena talionis [...] xdzu Br[z]ostowskiemu biskupowi wilenskiemu za adaequatum medium ugody z [...]wojewodą hetmanem wielkim W. Xtwa Litewskiego proponowana" k. 375-377
  • "Manifest Rokosszu Generalnego in Consilio umowiony w Łowiczu d[ie] 12. [Decem]bris 1697" k. 377-378v
  • "Manifest Xcia de Contego" 1697 k. 378v-381v oraz "Respons na tenze Manifest od Rzeczypospolitey Polskiey y na Uniwersał Xcia Xcia JmCi Francisszka Ludwika de Borbon de Conti" k. 381v-383v
  • "Życie Towianskiego kasztelana Łęczyckiego" (satyra) k. 393v-395
  • "Epistola ad Amicum" (wiersz) k. 398v-400v
  • "Aenigmae" k. 400v-401v
  • "Adjuncta Virginis" (wiersz) k. 401v-402
  • "De eligenda uxore" (wiersz) k. 402
  • "Descriptio quatuor elementorum a festina iussu Rudolphi caesaris" k. 402
  • "Carmen de receptione Magdeburgi per filium, 1631" k. 402-402v
  • "De vino" k. 402v
  • "Mors sua quemq[ue] manet" k. 402v-403
  • "Merkuryusz nowy 1672" k. 403
  • "Diploma abdicationis regni Sacrae Regiae Mttis" k. 404-405
  • "Diploma reversale nomine Statuum Regni et Magni Ducatus Lithuaniae S[acr]ae R[egi]ae M[aies]t[a]ti datum" k. 405-406
  • "Copia Uniwersału [Augusta III] na Seymiki" k. 418-419
  • "Aulica vita splendida miseria" k. 433
  • "Notata Taciti Liber Primus" (maksymy) k. 434-436v
  • "Sensus varij et notata ex sermonibus publicis tum literis misilibus[?]" k. 438-443v
  • Wpis: "Zdanie o tey księdze: "Pisma wiele, rzeczy mało" k. 444
  • "Deklaracya którą Krol Pruski [Fryderyk Wilhelm] kazał prezentowac in favore dissidentow [...] Krolowi Polskiemu [...] post 1717 k. 445-445v
  • "Liber Tristium seu Denuntiationes Mortis et Condolentiarum [...] Dominus D. Stanislaus S. R. I. Comes de Donhoff [...] MDCCXXVIII [...] Die [secun]da Augusti Regnante Augusto Secundo [...] Gedani obiit. Utinam viveret" k. 4; Listy donoszące o śmierci wojewody połockiego [Stanisława Denhoffa] (7) k. 5-8; "Relacya Pogrzebu [...] pana Donhoffa [...] w Warszawie 26. Febr[uarii] 1730 prawdziwie opisana" k. 8-9v; "Epitaphium Illmo Donhoff Palatino Połocensi" k. 9v
  • "Titulus ad Gedanos" (formuła dedykacyjna) k. 4v
  • "Przywileie rożne" k. 27v-42v w tym: "Paszport" k. 28; Prezenta k. 28-28v; Prezenta na władyctwo k. 28v-29; "Dimissio seu abszeyt" k. 29-29v; "Litterae passus do Wrocławia" k. 29v; "List protekcyonalny kupcom" k. 29v-30; "Uniwersał na ekonomią" k. 30; "Uniwersał na doktorstwo generalne woyskowe" k. 30-30v; "Uniwersał do dziedziczki post fata rodzicow do dobr sukcessyą naturalną spadaiących" k. 30v "Prezenta duchownemu ritus Graeci Marya Zofia z Sieniawskich Donhoffowa wojewodzina połocka [...] xdzu [...] episkopowi [...] przyzwoitą zanoszę obserwancyą" k. 30v-31; "Prawo dworku alias donacya czego" k. 31-31v; "Konsens do zaciągania pieniędzy przez kahał" k. 31v; List przypowiedni krolewski na chorągiew" k. 31v-32; "Exempt hetmański zołnierzowi od sądu" k. 32-32v; "Testimonium do skarbu od hetmana" k. 32v; "Prezenta predykantowi do zboru" k. 32v; uniwersał Józefa Mniszcha marszałka w. kor. k. 32v-33 "Exempt hetmański zołnierzowi alio modo" k. 33-33v; "Litterae testimoniales Rigam [...]" k. 33v; "Liber passus" k. 33v-34; "Patent hetmański na chorągiew janczarską" k. 34; "Patent officyerowi od hetmana" k. 34-34v; "Testimonium hetmana pułkownikowi dane [...]" k. 34v; "Dimissio alias abszeyt officyerowi" k. 34v-35; "Paszport na wina do Węgier od podskarbiego" k. 35 "Dymissya officyerowi" k. 35; "Dimissio ad exteras nationes cum libero passu" k. 35v; "Patent woytowski na sądy od starosty dany" k. 35v-36; "Rabiństwo" k. 36; "Copia uniwersału rabina jarosławskiego" Oleszyce 23.05.1726 k. 36-36v; "Leśnictwo" k. 36v-37; "Burgrabiatus" k. 37; "Na obieranie magistratu uniwersał od wojewody" k. 37v; "Paszport na woły alias protekcya" k. 37v; "Konsens na bożnicę Kierkut y wolne budowanie się w miescie żydom" k. 37v-38v; "Uniwersał surowy kommissarzom do dobr" k. 38v; "Liber passus prywatnemu" k. 38v; "Doktorstwo woyskowe wielkiey lub małey buławy" k. 39; "Patent na urząd grodzki od starosty" k. 39-39v; Stanisław Denhoff, "Rotmistrzostwo" Warszawa 1717 k. 39v-40; "Uniwersał do publikaty w N. 1702 aby był przybity na bramie od hetmana" k. 40-40v; Maria Zofia Denhoffowa, "Pisarstwo prowentowe" Warszawa 1731 k. 40v-41; Maria Zofia Denhoffowa, "Uniwersał zlecaiąc dyspozycyą dobr" k. 41-41v; Stanisław Denhoff, "Kommissya na weryfikacyą intrat y prowentow dobr" k. 41v-42; Stanisław Denhoff, "Uniwersał na podatek czopowego y szelęznego" k. 42-42v
  • Uniwersały Augusta II króla Polski na sejmiki 10.03.1720-18.06.1728 (3) k. 42v-46v
  • "Informatio jakim sposobem bez kontrybucyi składania y bez aukcyi hyberny Rzpta [...] suas może augere vires y iec provisionalem paratam militiam ad omnes casus in promptu, gdyby iaka tego była necessitas" k. 46v-48v
  • "De eligendo Piasto listowny koncept albo dyskurs czytania y pamięci godny" k. 49-54
  • Instrukcje: "Instrukcya posłom od woyska do hetmana" k. 55-55v oraz "Respons" k. 56; "Respons na instrukcyą 1695 ziemi halickiey" k. 56; "Respons na instrukcyą 1690" k. 56-56v; "Instrukcya na seym convocationis post dolenda et tristia fata krola [...] Jana 3 Ao 1696" k. 56v-57; "Aringa do instrukcyi 1720" k. 57; "Posłom od woyska do krola" k. 57-57v; "Od woyska" k. 57v; "Instrukcyi od woyska punkta" k. 57v-58; "Recommendatoriae do instrukcyi" (2) k. 58-58v; "Instrukcya posłom od ziemi N. do hetmanow 1703" k. 58v-59; "Do posłów woyska koronnego zkonfederowanego" k. 59-59v; "Do posłów ieszcze niezkonfederowanego woyska" k. 59v; "Do posłow woyska WXstwa Litt" k. 59v-60; "[...] Denhoffa [...] punkta do instrukcyi na seym w Grodnie 1718" k. 60-60v; "Punkta do Instrukcyi IchMc PP Posłom na Seym obranym, od tegoż Jw. JMC pana hetmana Pol[nego] K[oronneg]o podane" b. d. k. 96-97; "Copia Instrukcyi [...] Michałowi na Potoku Potockiemu, Pisarzowi Pol[nemu] Kor[onnemu] [...] Kazimierzowi na Dłuzewie Dłuzewskiemu, Chorązemu Ziemi Chełmskiey, Pułkownikowi JKmci, daney w Chełmie na Seymiku Przedseymowym. Dnia 29. Miesiąca Sierpnia 1740. A[nn]o zgodnie za Posłow obranym na Seym Walny Warszawski" k. 97-99v; "Instrukcya JE[g]o K Mci pana N. M[i]ł[ościwe]go [...] Posłowi J. K. Mci na Seymik Przedseymowy Ziemi Chełmskiey, dana z Kancellaryi Wielkiey Koronney, Dnia VIII Miesiąca Lipca Roku Panskiego MDCCXX" k. 99v-102v; "Instrukcya od Woyska na Seym Warszawski A[nn]i 1720" k. 103-107v; "Instrukcya [...] Alexandrowi Hornowskiemu skarbnikowi mielnickiemu y Floryanowi Orzeszkowi posłom e medio nostri delegowanym do [...] Rzewuskiego wwdy podlaskiego [...] wdztwa podlaskiego ziemi drohickiey na seymiku obranym w Drohiczynie [...] 12 7bris Ao 1720" oraz respons k. 109v-111
  • "Manifestacya JmCi pana Kazimierza Michała Paca, Kawalera Maltanskiego, przed Bogiem, swiatem y Rzp[l]tą, że nie iest authorem zerwania Seymu Warszawskiego. Die 8. Febr[uarii] A[nn]o 1702" k. 67v-69
  • "Kopia Manifestu" k. 69v
  • "Excerpt z relacyi [...] barona Gersdoffa plenipotencyaryusza od krola [...] na seymie ratysbonskim d. 6 Febr. Ao 1725" k. 73-73v
  • "Obiasnienie interessu torunskiego posłane ministrowi krola [...] baronowi de Gersdorff do Ratyzbony" k. 73v-74
  • Relacja z Krakowa 16.09.1683 k. 85-85v
  • "Urząd synowi po oycu" k. 85v
  • "Przywiley na chorąstwo" k. 88v
  • "Projekt pewny po rozeszłym Seymie w Warszawie A[nn]o 1720 in publicum wydany" k. 107v-108
 • Proweniencja: "Kupiłem od Salomona Igel z Brodów w Berlinie 31go Stycznia 1862 r. (razem innemi manuskryptami 510 Tal) Jan Działyński" - [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Denhoff, Stanisław hetman polny lit., wda połocki (ca 1673-1728)
  • Granowski Franciszek Hieronim gen. (?-1735)
  • Łętkowski Dominik klan brzeziński (1664-1730)
  • Lipska Urszula z Krasickich 1v Modrzewska wojewodzina kaliska (?-1719)
  • Lisowski Aleksander Józef twórca lisowczyków (?-1616)
  • Władysław IV (król Polski ; 1595-1648)
  • Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kancl. w. kor. (1547-1620)
  • Dominikanie Lublin
  • Karmelici Przemyśl
  • Komisja Lwowska 1680
  • Sejm 1590 Warszawa
  • Sejm 16-18 w.
  • Sejm 1620 Warszawa
  • Sejm 1626 Toruń
  • Sejm 1626 Warszawa
  • Sejm 1629 Warszawa
  • Sejm 1668 Warszawa abdykacyjny
  • Sejmik chełmski 18 w.
  • Sejmik drohicki 1720
  • Sejmik średzki 1616
  • Listy 18 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 18 w.
  • Literatura podróżnicza 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • Poezja okolicznościowa 18 w.
  • Publicystyka polska 18 w.
 • Uwagi:
  • k. 434-436v. o wym. 33x19 cm k. 445 o wym. 17x14 cm k. 4-419 zawierają obramowania, w których dokonywano wpisów. Pap. ze śladami zalania Wpis o inwentaryzacji z 1951 r.
  • pismo dwóch rąk
  • K. czyste: 1v-3v, 77v-79v, 437-437v, 444v, 446-485v

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Odpisy
 • 240 $a Odpisy akt, mów i korespondencji w sprawach publicznych i prywatnych z XVI-XVIII w.
 • 245 $a "Pisma różne z czasow panowania Króla Augusta II".
 • 246 $a Pisma różne z czasów króla Augusta $g tyt. z dawnego inw.
 • 246 $a Miscellanea z różnych czasów. $g tyt. z dawnego inw.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 1701-1750
 • 300 $a 485 k. $c 32x19 cm i mn. oraz większe
 • 340 $d Rkps $e skóra, brązowa, grzbiet: tłoczenia, 18 w.
 • 400 $a Denhoffowa Zofia z Sieniawskich zob. Czartoryska Zofia z Sieniawskich 1 voto Denhoffowa 1699-1771
 • 400 $a Krasicka Urszula zob. Lipska Urszula z Krasickich 1v Modrzewska wojewodzina kaliska zm. 1719
 • 400 $a Lubomirska Elżbieta zob. Sieniawska Elżbieta Helena z Lubomirskich hetmanowa w. kor. 1669-1729
 • 400 $a Modrzewska Urszula z Krasickich zob. Lipska Urszula z Krasickich 1v Modrzewska wojewodzina kaliska zm. 1719
 • 400 $a Sanguszko Anna Katarzyna zob. Radziwiłłowa Anna Katarzyna z Sanguszków kanclerzyna w. lit. 1676-1746
 • 400 $a Sieniawska Zofia zob. Czartoryska Zofia z Sieniawskich 1 voto Denhoffowa 1699-1771
 • 500 $a k. 434-436v. o wym. 33x19 cm k. 445 o wym. 17x14 cm k. 4-419 zawierają obramowania, w których dokonywano wpisów. Pap. ze śladami zalania $a Wpis o inwentaryzacji z 1951 r.
 • 500 $a pismo dwóch rąk
 • 500 $a K. czyste: 1v-3v, 77v-79v, 437-437v, 444v, 446-485v
 • 520 $a Listy Augusta II króla Polski do: Fryderyk IV król Danii 09.11.1719 k. 121-121v. - Fryderyk Wilhelm I król Prus 16.03.1719 k. 115v-116v. - Jerzy I król Anglii k. 121v. - Karol VI cesarz SRI 07.11.1719 k. 122-122v. - Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. 20.09.1697 k. 346v-347v. - Mustafa Pasza chocimski (2) k. 185v-186v. - Piotr I car Rosji 16.05-06.11.1719 (2) k. 119v-120v, 120v-121. - Poniński Hieronim klan rogoziński 1697-1698 (4) k. 335v-336v, 349-349v, 385v-386, 395-396. - Rzewuski Stanisław Mateusz k. 158-159. - Sobieski Jakub Ludwik królewicz polski 14.10.1700 k. 398-398v. - Ulryka Teodora królowa Szwecji 06.11.1719-16.03.1720 (2) k. 121, 127.
 • 520 $a Listy do Augusta II króla Polski od: Fryderyk Wilhelm I król Prus 21.01.1719 k. 113-115v. - Jerzy I król Anglii 08.11.1719 k. 126-126v. - Moritz graff 14,06.1724 k. 431-432. - Piotr I car Rosji Petersburg 18.01.1719 k. 117-119v. - Poniński Hieronim klan rogoziński (2) k. 386v-397, 396-396v. - Rzewuski Stanisław Mateusz wda podlaski k. 159-160. - Sobieski Jakub Ludwik królewicz polski 01.10.1700 k. 397-398. - Ulryka Teodora królowa Szwecji 06.09.1719 k. 126v-127. - NN prymas k. 15-16.
 • 520 $a Listy Stanisława Denhoffa wdy połockiego do: Piotr I car Rosji Gdańsk 17.03.1722 k. 10v-11. - Szaniawski Felicjan Konstanty bp krakowski k. 21. - NN k. 10-10v.
 • 520 $a Listy Michała Radziejowskiego prymasa do: [Pieniążek Jan Chryzostom] wda sieradzki 26.10.1697 k. 350v-351. - Poniński Hieronim klan rogoziński k. 335-335v. - Potocki Feliks Kazimierz wda bełski 30.09.1697 k. 348v-349.
 • 520 $a Listy do Michała Radziejowskiego prymasa od: Działyński Tomasz krajczy kor. 27.09.1697 k. 348-348v. - Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. 30.09.1697 k. 347v-348. - [Pieniążek Jan Chryzostom] wda sieradzki k. 349v-350v.
 • 520 $a Listy Stanisława Mateusza Rzewuskiego wdy podlaskiego do: August II zob. Listy do Augusta II króla Polski. - Bieliński cześnik kor. k. 176v-177. - Bogusz sędzia latyczowski k. 141. - Branicki [Jan Klemens?] sta brański 12.04.1720 k. 128-128v. - Denhoff Stanisław wda połocki (2) k. 182, 183v. - Dłużewski Kazimierz podczaszy chełmski 24.04-08.05.1720 (4) k. 88v-89, 133v, 135-135v, 167. - Engwer? prowincjał dominikanów Luboml 19.04.1720 k. 129v. - Fredro Aleksander Antoni bp chełmski (2) k. 166-166v, 171. - Humiecki Stefan wda podolski k. 140-141. - Jabłonowski Jan Stanisław wda ruski k. 168v-169. - Jabłonowski Józef sta buski k. 181v. - Kawiecki guwerner Wacława Rzewuskiego 07.03.1721 k. 145v-146. - Klemens XI papież 05.10.1720 (2) k. 92-92v. - Kunicki [Mikołaj] miecznik chełmski Luboml 19.04.1720 k. 130. - Lubomirscy (Jerzy, Józef, Jan) k. 172v-173. - Lubomirski [Jerzy Dominik] podkomorzy kor. Targowica 15.05.1720 k. 136-136v. - Mars de la[??] oficjał lubelski k. 178. - Mniszech Józef marszałek w. kor. (4) k. 170-170v, 175, 176, 176v. - Piotr I car Rosji 01.07.1719 k. 112-112v. - Podoski Mikołaj klan płocki k. 180v-181. - Potocki Michał pisarz polny kor. k. 180. - Potocki Stanisław Władysław strażnik w. kor. (8) k. 167v-168, 170, 170v, 173v, 174v-175, 182-182v, 183-183v. - [Potocki Stefan] referendarz kor. 24.04-15.05.1720 (2) k. 133-133v, 135v. - Potocki Teodor Andrzej bp warmiński (2) k. 169-169v, 177. - Radziwiłłowa Anna Katarzyna z Sanguszków kanclerzyna w. lit. Luboml 19.04.1720 k. 130v. - Rybiński Jakub wda chełmiński k. 173v-174. - Rychtowski stolnik łęczycki 24.04.1720 k. 134. - Rzewuski Michał sta wyszyński (2) k. 179-179v, 182v. - Rzewuski Seweryn Józef sta chełmski (syn Stanisława) (2) k. 175-176, 177v. - Rzewuski Wacław Piotr sta chełmski (syn Stanisława) 27-30.01.1722 (4) k. 144v-145v, 162-163, 163v-165, 167-167v. - Sieniawski Adam Mikołaj hetman w. kor. 05.04.1720 (13) k. 126, 128v-129, 144, 146v, 153v-154, 165, 165v-166, 168-168v, 169, 169v-170, 171, 179, 179v-180. - Sierakowski sta olszański k. 181. - Szembek Jan kanclerz w. kor. 05-24.04.1720 (7) k. 125, 129-129v, 132v-133, 146v, 151v-152, 165-165v, 177v. - Szembek Krzysztof Jan bp przemyski Targowica 15.05.1720 k. 135v-136. - Tarło Adam wda lubelski 20.04.1720 k. 130v-131. - Wiśniowiecki Janusz Antoni wda krakowski Olesko 1.07.1720 (6) k. 91-91v, 146-146v, 161v-162, 173-173v, 174-174v, 176-176v. - Zamoyski (2) k. 171-172, 178v-179. - województwo lubelskie k. 141-142v. - województwo podlaskie k. 139v-140. - województwo podolskie k. 139-139v. - NN syn k. 178-178v. - NN komisarz cystersów k. 129v-130. - NN wda smoleński k. 184-184v. - NN 27.09.1719 k. 111v-112.
 • 520 $a Listy do Stanisława Mateusza Rzewuskiego wdy podlaskiego 20.07.1720 od: August II zob. Listy Augusta II króla Polski do. - Biegański sta starodubowski 25.01.1721 k. 137v. - Branicki [Jan Klemens?] sta brański 20.03.1720 k. 127v-128. - Denhoff Stanisław wda połocki k. 182v-183. - Dłużewski Kazimierz podczaszy chełmski 30.04.1720 (2) k. 134-135, 167. - Jabłonowski Józef sta buski k. 181v. - Lubomirscy (Jerzy, Jan, Józef) k. 172-172v. - Sieniawski Adam Mikołaj hetman w. kor. k.154-155v. - Szczuka [Stanisław Antoni] podkanclerzy w. lit. 28.05.1720 k. 137-137v. - Szembek Jan kanclerz w. kor. Warszawa 25.03.1720 k. 124v-125. - Szpilowski stolnik rzeczycki Wilno 16.09.1719 k. 111-111v. - Wiśniowiecki [Janusz Antoni] wda krakowski 20.07.1720 (2) k. 90v-91, 161v. - NN książę Neuburga 21.06.1718 k. 112.
 • 520 $a List [Stanisława] Godlewskiego sty nurskiego do [Ludwika] Załuskiego bpa płockiego 1703 k. 11v-12
 • 520 $a "Copia listu xcia prymasa na seymiki" k. 16-18
 • 520 $a "Recommendatoriae" (wzory listów polecających) k. 60v-64
 • 520 $a "List Prymasa do Xcia kanclerza W. X. Litt. po Smierci Xzney, y konferowaniu Regimentarstwa, y biorąc reienter Xzną Radziwiłownę 1mi voti za Feltmarssałkiem Flemingiem będącą" k. 64v
 • 520 $a "Respons za winszowanie honoru wojewodzińskiego" k. 67-67v
 • 520 $a List Jakuba Flemminga feldmarszałka saskiego do [Jana Szembeka] kanclerza w. kor. k. 74
 • 520 $a List Michała Fryderyka Czartoryskiego podkanclerzego do Feliksa Konstantego Szaniawskiego bpa krakowskiego 10.02.1725 k. 74-74v oraz respons 16.02.1725 k. 74v-75
 • 520 $a "Respons [...] generałowi moskiewskiemu na puncta cara [...] od [...] kommissarzow" k. 75-75v
 • 520 $a "Copia listu [...] Jana 3 krola polskiego do krolowey [...] pisany z namiotow wezyrskich w obozie pod Wiedniem d. 17 7bris Ao 1688" dopisek inną ręką: "omyłka roku, powinno być r. 1683" k. 84-85
 • 520 $a "List w ktorym się ieden duchowny exkuzuie matce, ze się kiedyś dał uwieść miłości" podpisany: Placidus Kochanowski kapellan panienski k. 86-87v
 • 520 $a Listy pogrzebowe (3) k. 87v-88
 • 520 $a Listy NN do Jakuba Rybińskiego wdy chełmińskiego (2) k. 89v, 93
 • 520 $a "Kopia listu do [...] xdza Kretkowskiego prezydenta na trybunał lubelski" k. 89v-90
 • 520 $a List NN do Jerzego Antoniego Warszyckiego wdy łęczyckiego k. 90
 • 520 $a List NN do Stadnickiego klana lubaczowskiego deputata na trubunał lubelski k. 90-90v
 • 520 $a Listy NN do Felicjana Konstantego Szaniawskiego bpa kujawskiego 1727 (2) k. 90v, 150
 • 520 $a List NN do Kaszewskiego oficjała łuckiego 21.07.1720 k. 91v
 • 520 $a List do Jakuba Rybińskiego wdy chełmińskiego k. 93
 • 520 $a List NN do kanclerza w. kor. [Jana Szembeka?] k. 93-93v
 • 520 $a List Stanisława Leszczyńskiego króla Polski do Karola VI cesarza SRI 1719 k. 112v-113
 • 520 $a List NN do Adama Mikołaja Sieniawskiego klana krakowskiego 16.12.1719 k. 122v-123
 • 520 $a Listy NN do Jana Szembeka kanclerza w. kor. 16.12.1719 (2) k. 123-123v, 124v
 • 520 $a Listy NN do Janusza Wiśniowieckiego wdy krakowskiego 11-26.04.1720 (2) k. 125v, 127-127v
 • 520 $a Listy Adama Mikołaja Sieniawskiego klana krakowskiego na sejmiki (3) k. 131-132, 137v-139, 155v-157v
 • 520 $a List kanclerza w. kor. [Jana Szembeka] do [Kazimierza] Dłużewskiego podczaszego chełmskiego 18.04.1720 k. 132-132v
 • 520 $a "Copia listu do [...] kanclerza koron. [Jana Szembeka] od wdztw poznanskiego y kaliskiego z seymiku relationis po zerwanym seymie pisanego 1720" k. 136v-137
 • 520 $a List Jana Szembeka kanclerza w. kor. na sejmiki k. 142v-143
 • 520 $a "Copia responsu na list [...] hetmana w. k. [Adama Mikołaja Sieniawskiego] od ziemie chełmskiey y powiatu krasnostawskiego z seymiku przedseymowego danego" k. 143-144
 • 520 $a "Copia literarum principis Męzykow ad [...] Szembek supremum regni cancellarium" k. 160-160v oraz respons k. 160v-161
 • 520 $a Listy NN do Jana Jabłonowskiego wdy ruskiego (2) k. 161-161v, 162
 • 520 $a "Copia listu [...] Damascena piara kapellana [...] wdy podlaskiego do [...] Rzewuskiego starosty chełmskiego" k. 166v-167
 • 520 $a "Copia listu do [...] Stoińskiego przeora dominikanskiego konwentu lubelskiego od [...] wdy podolskiego [Stefana Humieckiego?]" k. 144-144v
 • 520 $a List NN do Teodora Potockiego prymasa 14.02.1727 k. 150-150v
 • 520 $a "Copia listu od Mustafy Paszy chocimskiego do Rzptey Polskiey pisanego z tureckiego na polskie tłumaczonego" k. 184v-185v
 • 520 $a List NN do Dłużewskich kasztelaniców chełmskich 25.12.1724 k. 186v-187
 • 520 $a List NN do Szpilewskiego stolnika rzeczyckiego k. 187
 • 520 $a List NN wdy połockiego do NN klana krakowskiego [Adama Mikołaja Sieniawskiego?] k. 196v-197
 • 520 $a List Stanisława Leszczyńskiego króla Polski do [Jana Tarło] wdy lubelskiego 17.07.1734 k. 198-198v
 • 520 $a "Copia listu [...] wdy lubelskiego [Jana Tarły] do [...] marszałka konfederackiego wdztwa ruskiego pisanego zpod Brześcia Kujawskiego d. 23 Julii 1734" k. 198v-199v
 • 520 $a List Stanisława Denhoffa wdy połockiego do NN starościny oswięcimskiej k. 212-212v
 • 520 $a "List do wojewodztw wielkopolskich pod Koło zgromadzonych w Warszawie d. 4 Jun. 1669" k. 214-214v
 • 520 $a Listy Mikołaja Prażmowskiego prymasa do: Kochanowski 17.01.1670 k. 307-308v. - Lubomirski [Jerzy Sebastian] marszałek w. kor. k. 312v-313. - Michał Korybut Wiśniowiecki król Polski 11.01.1670 k. 223-224v. - Olszowski Andrzej podkanclerzy kor. 1670 k. 221v-223.
 • 520 $a List Kochanowskiego do Mikołaja Prażmowskiego prymasa k. 308-309v
 • 520 $a List Jerzego Sebastiana Lubomirskiego marszałka w. kor. do Mikołaja Prażmowskiego kanclerza w. kor. k. 313-314
 • 520 $a "Literae [...] Małachowski ad conventum Paradisiensem primae post collatam sibi abbatiam paradisiensem Ao 1630[?] d. 10 Junii" k. 224v-225
 • 520 $a Mowy: Billau Gotthard poseł kurlandzki 25.02.1731 k. 75v-76v.
 • 520 $a Denhoff Stanisław wda połocki (na pożegnanie rady lubelskiej) 11.07.1707 k. 64v-65.
 • 520 $a Drozdowski ("in materia eligendi successoris superstite vitae principis Joannis Casimiri na seymiku sredzkim") k. 320v-322.
 • 520 $a Ferdynand II cesarz SRI k. 294-294v.
 • 520 $a Fink minister angielski Ratyzbona 07.02.1725 k. 71v-73.
 • 520 $a Firlej Henryk bp przemyski k. 284-286v.
 • 520 $a Gembicki Wawrzyniec prymas 21.10.1618 (3) k. 234v-239v.
 • 520 $a [Grudziński Andrzej Karol] wda poznański ("de saciendo matrimonio w domu rakuskim w Krakowie") 16.12.1669 k. 218-218v.
 • 520 $a Gustaw II Adolf król Szwecji k. 295-295v.
 • 520 $a Humiecki Stefan wda podolski 15-22.05.1698 (2) k. 82-83.
 • 520 $a Jabłonowski sta białocerkiewski ("do Trybunału Koronnego przy sprawie swoiey z klanem połockim") k. 80-81v.
 • 520 $a Jabłonowski Jan Stanisław wda ruski (2) k. 199v-203v, 432-433. - Jan Kazimierz król Polski 16.09.1668 (4) k. 81v-82[?], 215-216v, 284, 403v-404.
 • 520 $a Karol I król Anglii k. 303-303v.
 • 520 $a Kleczkowski rotmistrz Lissowskiego ("do rycerstwa ku potrzebie z Czechami idącego") k. 272.
 • 520 $a Krukiennicki [Wincenty] żołnierz 22.08.1622 (2) k. 248-249, 254v-256.
 • 520 $a Leszczyński Bogusław podkanclerzy kor. k. 318v-320v.
 • 520 $a Leszczyński Rafał krajczy kor. 1680 (8) k. 326v-328, 329v-330v, 367-371v[?].
 • 520 $a Lipski Józef Antoni klan bełzki (na pogrzebie Hieronima Granowskiego sty gostyńskiego) 24.02.1736 k. 420-423v.
 • 520 $a Maniecki Maciej podkomorzy poznański (witanie króla na sejmie warszawskim 1629) k. 241v-243.
 • 520 $a Morsztyn Stanisław wda sandomierski (do Jana III króla Polski na sejmie grodzieńskim) 1688 k. 65-65v.
 • 520 $a Olszowski Andrzej prymas k. 65v-66.
 • 520 $a Ossoliński Franciszek Maksymilian podskarbi nadw. kor. 02-07.10.1722 (3) k. 187-188, 189v-193v.
 • 520 $a Ossoliński [Jerzy] kanclerz w. kor. (5) k. 220-221v, 260-261v, 263-264, 267-269, 281-281v.
 • 520 $a Pierzchliński Andrzej podkomorzy poznański 1616 k. 272v-277.
 • 520 $a Poniński Jan sta gnieźnieński 1639 k. 306-307.
 • 520 $a [Potocki Stefan?] referendarz kor. 04.10.1724 (2) k. 193v-196v.
 • 520 $a Radziejowski Michał prymas (na radzie warszawskiej) k. 66-66v.
 • 520 $a Rzewuski Stanisław Mateusz wda podlaski 19.08.1718-26.04.1723 (10) k. 93v-95, 95-95v, 95v-96, 108-109v, 147-149v, 150v-151v, 180-180v.
 • 520 $a Sarnowski Stefan podkomorzy łęczycki 1668 (na sejmie abdykacyjnym) k. 406-406v.
 • 520 $a Sobieski Jakub krajczy kor. 1623-1632 (5) k. 251v-254v, 288v-289, 291v-292, 294v-295.
 • 520 $a Stefan Batory król Polski 24.12.1575 (2) k. 54-54v, 54v-55.
 • 520 $a [Wężyk Jan] prymas (3) k. 240v-241v, 287v-288v, 290v-291v.
 • 520 $a [Wierzbowski Stefan] bp poznański 1680 k. 328-329v.
 • 520 $a Wiesiołowski [Mikołaj] stolnik lit. k. 249-250v.
 • 520 $a Władysław IV król Polski k. 286v-287.
 • 520 $a Wydżga Jan Stefan prymas k. 66v-67.
 • 520 $a Załuski Ludwik Bartłomiej bp płocki (na sejmie dwuniedzielnym) 20.04.1712 k. 24-27v.
 • 520 $a Zamoyski Jan kanclerz w. kor. 1590 k. 265v-267.
 • 520 $a Zamoyski Tomasz wda kijowski (przy oddawaniu pieczęci Stanisławowi Żólkiewskiemu) k. 244v-247v.
 • 520 $a Żegocki Marcin marszałek poselski na sejmie toruńskim 20.11.1626 (2) k. 231-232.
 • 520 $a NN kanclerz w. kor. k. 250v-251v.
 • 520 $a NN marszałek poselski (na sejmie warszawskim 1626) (3) k. 227v-231.
 • 520 $a NN marszałek kor. ("Responsum legato caesareo [...]") k. 372v-375.
 • 520 $a NN podkanclerzy kor. (2) k. 76v-77.
 • 520 $a NN poseł cesarski k. 292-294.
 • 520 $a NN poseł Gustawa II Adolfa k. 295v-298.
 • 520 $a NN prymas ("in materia ożenienia się krola [...] z domu rakuskiego in senatus consilio po niedoszłym seymie coronationis odprawowane y do kancellaryi koronney [...] podane") k. 216v-218.
 • 520 $a NN ("Sermo gratiarum activus pro investitura post praestitum iuramentum flexis genibus") k. 77.
 • 520 $a NN ("Pozegnania izby poselskiey przy rozchodzącym się seymie in anno 1722") k. 188v-189v.
 • 520 $a NN ("Salutatio celsissimi principis Czartoryiscii") k. 211v.
 • 520 $a NN ("Consilium wielkiego senatora de eligendo novo successore KJM") k. 256-257.
 • 520 $a Mowy pogrzebowe (2) k. 214v-215, 388v-390.
 • 520 $a Mowy weselne (4) k. 387-388v, 390-391.
 • 520 $a "Mowa na postrzyżynacg synowicy do Zakonu Benedykta S." k. 391-392v.
 • 520 $a "Dziękowanie za pannę" (2) k. 407-407, 410v-412.
 • 520 $a "Oddawanie panny młodey" k. 407v-408. -
 • 520 $a "Oddawanie upominku pannie młodey" (2) k. 408v-410.
 • 520 $a "Dziękowanie za upominki" k. 410.
 • 520 $a "Witania króla [...] od [...] panow posłow ziemskich na seymie warszawskim Ao 1626 d. 17 Januarii" k. 225v-227v.
 • 520 $a "Witanie krola [...] Władysława IV od mieszczan lwowskich mense Augusto" k. 262v-263. -
 • 520 $a "Peroratio D. Janecii doct. nomine civitatis Posnanien. in nuptiis [...] regis Vladislai IV" k. 261v-262v. - NN (bez tytułu) k. 298-300.
 • 520 $a "Głos na seymiku" k. 330v-331v.
 • 520 $a NN ("Oddawanie [...] panny sędzickiey z fraucymeru [...] chorążyny koronney") k. 371v-372v.
 • 520 $a NN ("Mowa na pogrzebie syna [...] podsędka poznańskiego [...] Mieszkowskiego") k. 392v-393v.
 • 520 $a NN ("Mowa na pogrzebie [...] Urszuli z Krasickich primo voto Modrzeiowskiey, secundo Lipskiey woiewodziny kaliskiey w kościele OO karmelitów przemyskich ieyże fundacyi die 21 Mai 1719 anno miana") k. 424-426v.
 • 520 $a NN ("Mowa na pogrzebie [...] Dominika Łętkowskiego kasztellana brzezinskiego u OO bernardynów w Kaliszu die 13 Febr. 1730") k. 426v-429v.
 • 520 $a List NN do Rychtowskiego 01.07.1720 k. 91v-92
 • 520 $a List NN do Borejki podstolego owruckiego k. 92v-93
 • 520 $a List NN do Orlika Chełm 12.12.1719 k. 123v
 • 520 $a List NN do Rzewuskiego sty wyszyńskiego 06.12.1719 k. 123v-124
 • 520 $a List NN do Lubowieckiego sty oświęcimskiego Chełm 05.01.1820 k. 124-124v
 • 520 $a List NN do Potockiego strażnika kor. k. 128v
 • 520 $a "Literae Dno [...] Sapieha [...] mareschalco ad Pontium ducem regis Suecorum post expulsionem e castris Ao 1626" k. 232-232
 • 520 $a List Radziwiłła kanclerza w. lit. do wdy łęczyckiego k. 243-244v
 • 520 $a "Literae Sigismundi Tertii regis Poloniae ad eundem conventum Paradisiensem denuntiatoriae novi abbatis" k. 225-225v
 • 520 $a List Zygmunta III króla Polski do Grzegorza XV papieża 24.12.1621 k. 257-258v oraz respons k. 258v-259v
 • 520 $a List Gustawa II Adolfa króla Szwecji do Działyńskiego k. 269-269v
 • 520 $a "Copia listu do krola [...] od [...] xiędza biskupa krakowskiego przez xiędza Łubieńskiego [...] 13 Martii" k. 281v-283v
 • 520 $a Listy Urbana IX papieża do senatorów duchownych, świeckich i rycerstwa polskiego (3) k. 289-290v
 • 520 $a List Karwowskiego posła na Krym do Jana Sobieskiego 14.04.1670 k. 301-303
 • 520 $a "Copia listu [...] arcybiskupa gnieznienskiego do [...] Zdzychowskiego" k. 305-305v
 • 520 $a List Wacława Leszczyńskiego abpa gnieźnieńskiego do Krzysztofa Grzymułtowskiego klana poznańskiego 24.12.1665 k. 314-315 oraz respons k. 315-315v
 • 520 $a "Copia listu [...] marszałka w. koron. [Jana Sobieskiego]" k. 315v-316v
 • 520 $a "Copia listu krolewicza [...] Jakuba do [...] Hieronima Ponińskiego kasztellana rogozińskiego" k. 333v
 • 520 $a "Epistola Caroli Philippi comitis palatini Rheni ad castellanum Rogozen." 25.05.1697 k. 333v-334v
 • 520 $a List Stanisława Herakliusza Lubomirskiego marszłka w. kor. do Jana Bonawentury Krasińskiego wdy płockiego 28.08.1697 k. 345v-346
 • 520 $a List [Jerzego Denhoffa?] kanclerza w. kor. do [Hieronima Augustyna Lubomirskiego?] podskarbiego w. kor. 05.11 [1697?] k. 351v-352
 • 520 $a List Zapolskiego podwojewody łęczyckiego do [Rafała Leszczyńskiego?] krajczego kor. k. 352v
 • 520 $a List NN do NN cześnika wychowskiego k. 352v-353
 • 520 $a List NN do Gurowskiego k. 353-353v
 • 520 $a List NN do NN sty nowodworskiego k. 353v-354
 • 520 $a "List pogrzebowy" k. 354-354v
 • 520 $a "Copia listu weselnego [...] generała Kuntkiego" k. 354v-355
 • 520 $a Listy NN do [Jana Wielopolskiego?] kanclerza w. kor. (4) k. 356v-367v, 358v-359, 361v-362, 364v-365
 • 520 $a "Copia listu do mieszczan wychowskich ratione tumultow" k. 357v-358
 • 520 $a Listy do Jana III króla Polski (4) k. 355-356v, 358-358v, 365v-366, 366v-367
 • 520 $a Listy NN do [Jana Małachowskiego?] podkanclerzego kor. (2) k. 359-359v, 362-363
 • 520 $a "Copia listu [...] wojewody wilenskiego" k. 359v oraz respons k. 360
 • 520 $a Listy [Jana Wielopolskiego?] kanclerza w. kor. do NN (2) k. 360-360v
 • 520 $a List [Jana Małachowskiego?] podkanclerzego kor. do NN k. 361
 • 520 $a List NN stolnika wychowskiego do NN k. 361-361v
 • 520 $a List NN do [Jana Stanisława Witwickiego?] bpa kijowskiego k. 363
 • 520 $a List NN do [Jana Dobrogosta Krasińskiego?] referendarza kor. k. 363v-364
 • 520 $a List NN do [Stanisława Jana Jabłonowskiego?] wdy ruskiego k. 365-365v
 • 520 $a List NN do Marii Kazimiery królowej Polski k. 366-366v
 • 520 $a "Literae Magistratus Gedanensis ad legatum Galliae [...] Polignak" k. 383v-384v oraz respons k. 384v-385v
 • 520 $a List [Teodora Potockiego] prymasa do [Stanisława Władysława Potockiego] strażnika w. lit. 1726 k. 429v-431
 • 520 $a "Kopie listow roznych" (anonimowe) k. 412-418
 • 520 $a Różne anonimowe listy: "Copia listu pewnego przyiaciela" k. 11-11v; "List od hetmana" k. 14v; "List na seymiki od hetmana" k. 15; Listy NN na sejmiki (3) k. 16, 18v, 19; "List do krola z powinszowaniem" k. 18v; "List do pewnego in anxietate będącego" k. 19; "List prywatny w publiczney materyi" k. 19-19v; Listy z życzeniami świątecznymi (6) k. 19v-20v; "List winszuiący swiąt prymasowi" k. 21-21v; "List na Seymiki do wojewodztw od hetmanow [...] 1720" k. 21v-24; Listy do sejmików przedkonwokacyjnych po śmierci Jana III króla Polski (4) k. 12-14; "In materia status" k. 13v-14; "In materia status od wojewodztwa do hetmanow" k. 14-14v; "Copia listu pewnego" k. 83-83v; List NN do NN k. 88v; List NN do NN wdy krakowskiego k. 89-89v; "Copia listu do przyiacioł ex senatu" k. 132; "Do senatorow" k. 157v-158; "Do urzędnikow ziemskich" k. 158; "List barwiany do [...] urzędnikow przeswietnych wdztw y ziem z Lubomla d. 30 Januarij 1727 Ao" k. 149v-150; List NN do NN prymasa k. 212v-213; "Epistola militaris petitoria" oraz "Responsio" k. 272-272v; List NN kanclerza w. kor. do NN klana krakowskiego k. 310-310v oraz respons k. 311-312v; "List przyiacielski" k. 318-318v; "List do pewnego przyiaciela" k. 363-363v; "Kopia listu pewnego" k. 433-433v
 • 520 $a "Reflexye niektore super punctum imperatoris magnae et parvae Russiae" k. 152-153v
 • 520 $a "Memoryał [...] staroście grodzieckiemu do [...] prymasa" k. 197-198
 • 520 $a "Herbowny Leliwa w pełni pociech pogonia z rycerzem w mety szczęścia dnia pierwszego grudnia roku 1734 na polskim swiecie pokazana albo dzień wesoły narodzenia oczekiwanego potomka [...] Adama Józefa[!] [...] książąt Czartoryskich wojewodów ruskich rythmem polskim ogłoszony przez domowego y życzliwego sługę A.P.C.T." k. 204-211
 • 520 $a "Na facyacie w Wołczynie napisane wiersze" k. 213v
 • 520 $a "Pamięć na seymiki" k. 218v-219v
 • 520 $a "Petita do JKMci od woyska w Prusiech na słuzbie Rzeczypltey będącego przy oddaniu oberszterow y chorągwi woyska Sudermanskiego xiążęcia z pod Kamersztyna [...] przez pana Samuela Nadolskiego 4 Martii 1621 Ao" k. 232v-234v
 • 520 $a "Puncta selectiora ex instructione palatinatus Cracoviensis" k. 239v-240v
 • 520 $a Relacja z Częstochowy 26.02.1670 k. 264-265
 • 520 $a "Początek albo ingress testamentu [...] [Mikołaja] Wolskiego marszałka koronnego Ao 1630" k. 269v-272
 • 520 $a "Testamentum seu ultima voluntas Candiae" k. 277v
 • 520 $a "Epitaphium Candiae" k. 277v-281
 • 520 $a "Memoryał instrukcyi" k. 300-301
 • 520 $a "Memoriale eorum, quae nomine [...] Magnae Britanniae regis, [...] Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae ordinibus, Franciscus Gordon proposuit. 30 8bris 1633" k. 303v-304v
 • 520 $a "Punctum o pospolitym ruszeniu" k. 304v-305
 • 520 $a "Życzliwa przestroga Rzeczypospolitey na seymie 5 Martii 1670" k. 316v-318
 • 520 $a "Tytuł jaki Gustaw xiążę sudermański w Śląsku woiuiąc na pieniądzach przy wizerunku twarzy swoiey wybiiac kazał" k. 318v
 • 520 $a "Conclusia Rady Wielkiey Warszawskiey. Die 3. Februarii A[nn]o 1682" k. 322-326v
 • 520 $a "Relacya Kommissyi Lwowskiey 1680" k. 331v-333v
 • 520 $a "Dwie przysięgi ad connotanda pacta conventa" k. 334v-335
 • 520 $a Uniwersał Stanisława Dąmbskiego bpa kujawskiego 1697 k. 336v-338
 • 520 $a "Manifest Augusti [Secun]di" Kraków 06.09.1697 k. 338-341
 • 520 $a "Obwiessczenie Do poparcia Wolney Elekcyi A. D. 1697" k. 341v-345v
 • 520 $a "Rotha iuramenti a senatoribus et a multis ex equestri ordine praestiti super fidelitatem [...] Augusto 2do electo regi Poloniae; Cracoviae die 5ta 7bris Ao 1697" k. 346v
 • 520 $a "Paena talionis [...] xdzu Br[z]ostowskiemu biskupowi wilenskiemu za adaequatum medium ugody z [...]wojewodą hetmanem wielkim W. Xtwa Litewskiego proponowana" k. 375-377
 • 520 $a "Manifest Rokosszu Generalnego in Consilio umowiony w Łowiczu d[ie] 12. [Decem]bris 1697" k. 377-378v
 • 520 $a "Manifest Xcia de Contego" 1697 k. 378v-381v oraz "Respons na tenze Manifest od Rzeczypospolitey Polskiey y na Uniwersał Xcia Xcia JmCi Francisszka Ludwika de Borbon de Conti" k. 381v-383v
 • 520 $a "Życie Towianskiego kasztelana Łęczyckiego" (satyra) k. 393v-395
 • 520 $a "Epistola ad Amicum" (wiersz) k. 398v-400v
 • 520 $a "Aenigmae" k. 400v-401v
 • 520 $a "Adjuncta Virginis" (wiersz) k. 401v-402
 • 520 $a "De eligenda uxore" (wiersz) k. 402
 • 520 $a "Descriptio quatuor elementorum a festina iussu Rudolphi caesaris" k. 402
 • 520 $a "Carmen de receptione Magdeburgi per filium, 1631" k. 402-402v
 • 520 $a "De vino" k. 402v
 • 520 $a "Mors sua quemq[ue] manet" k. 402v-403
 • 520 $a "Merkuryusz nowy 1672" k. 403
 • 520 $a "Diploma abdicationis regni Sacrae Regiae Mttis" k. 404-405
 • 520 $a "Diploma reversale nomine Statuum Regni et Magni Ducatus Lithuaniae S[acr]ae R[egi]ae M[aies]t[a]ti datum" k. 405-406
 • 520 $a "Copia Uniwersału [Augusta III] na Seymiki" k. 418-419
 • 520 $a "Aulica vita splendida miseria" k. 433
 • 520 $a "Notata Taciti Liber Primus" (maksymy) k. 434-436v
 • 520 $a "Sensus varij et notata ex sermonibus publicis tum literis misilibus[?]" k. 438-443v
 • 520 $a Wpis: "Zdanie o tey księdze: "Pisma wiele, rzeczy mało" k. 444
 • 520 $a "Deklaracya którą Krol Pruski [Fryderyk Wilhelm] kazał prezentowac in favore dissidentow [...] Krolowi Polskiemu [...] post 1717 k. 445-445v
 • 520 $a "Liber Tristium seu Denuntiationes Mortis et Condolentiarum [...] Dominus D. Stanislaus S. R. I. Comes de Donhoff [...] MDCCXXVIII [...] Die [secun]da Augusti Regnante Augusto Secundo [...] Gedani obiit. Utinam viveret" k. 4; Listy donoszące o śmierci wojewody połockiego [Stanisława Denhoffa] (7) k. 5-8; "Relacya Pogrzebu [...] pana Donhoffa [...] w Warszawie 26. Febr[uarii] 1730 prawdziwie opisana" k. 8-9v; "Epitaphium Illmo Donhoff Palatino Połocensi" k. 9v
 • 520 $a "Titulus ad Gedanos" (formuła dedykacyjna) k. 4v
 • 520 $a "Przywileie rożne" k. 27v-42v w tym: "Paszport" k. 28; Prezenta k. 28-28v; Prezenta na władyctwo k. 28v-29; "Dimissio seu abszeyt" k. 29-29v; "Litterae passus do Wrocławia" k. 29v; "List protekcyonalny kupcom" k. 29v-30; "Uniwersał na ekonomią" k. 30; "Uniwersał na doktorstwo generalne woyskowe" k. 30-30v; "Uniwersał do dziedziczki post fata rodzicow do dobr sukcessyą naturalną spadaiących" k. 30v "Prezenta duchownemu ritus Graeci Marya Zofia z Sieniawskich Donhoffowa wojewodzina połocka [...] xdzu [...] episkopowi [...] przyzwoitą zanoszę obserwancyą" k. 30v-31; "Prawo dworku alias donacya czego" k. 31-31v; "Konsens do zaciągania pieniędzy przez kahał" k. 31v; List przypowiedni krolewski na chorągiew" k. 31v-32; "Exempt hetmański zołnierzowi od sądu" k. 32-32v; "Testimonium do skarbu od hetmana" k. 32v; "Prezenta predykantowi do zboru" k. 32v; uniwersał Józefa Mniszcha marszałka w. kor. k. 32v-33 "Exempt hetmański zołnierzowi alio modo" k. 33-33v; "Litterae testimoniales Rigam [...]" k. 33v; "Liber passus" k. 33v-34; "Patent hetmański na chorągiew janczarską" k. 34; "Patent officyerowi od hetmana" k. 34-34v; "Testimonium hetmana pułkownikowi dane [...]" k. 34v; "Dimissio alias abszeyt officyerowi" k. 34v-35; "Paszport na wina do Węgier od podskarbiego" k. 35 "Dymissya officyerowi" k. 35; "Dimissio ad exteras nationes cum libero passu" k. 35v; "Patent woytowski na sądy od starosty dany" k. 35v-36; "Rabiństwo" k. 36; "Copia uniwersału rabina jarosławskiego" Oleszyce 23.05.1726 k. 36-36v; "Leśnictwo" k. 36v-37; "Burgrabiatus" k. 37; "Na obieranie magistratu uniwersał od wojewody" k. 37v; "Paszport na woły alias protekcya" k. 37v; "Konsens na bożnicę Kierkut y wolne budowanie się w miescie żydom" k. 37v-38v; "Uniwersał surowy kommissarzom do dobr" k. 38v; "Liber passus prywatnemu" k. 38v; "Doktorstwo woyskowe wielkiey lub małey buławy" k. 39; "Patent na urząd grodzki od starosty" k. 39-39v; Stanisław Denhoff, "Rotmistrzostwo" Warszawa 1717 k. 39v-40; "Uniwersał do publikaty w N. 1702 aby był przybity na bramie od hetmana" k. 40-40v; Maria Zofia Denhoffowa, "Pisarstwo prowentowe" Warszawa 1731 k. 40v-41; Maria Zofia Denhoffowa, "Uniwersał zlecaiąc dyspozycyą dobr" k. 41-41v; Stanisław Denhoff, "Kommissya na weryfikacyą intrat y prowentow dobr" k. 41v-42; Stanisław Denhoff, "Uniwersał na podatek czopowego y szelęznego" k. 42-42v
 • 520 $a Uniwersały Augusta II króla Polski na sejmiki 10.03.1720-18.06.1728 (3) k. 42v-46v
 • 520 $a "Informatio jakim sposobem bez kontrybucyi składania y bez aukcyi hyberny Rzpta [...] suas może augere vires y iec provisionalem paratam militiam ad omnes casus in promptu, gdyby iaka tego była necessitas" k. 46v-48v
 • 520 $a "De eligendo Piasto listowny koncept albo dyskurs czytania y pamięci godny" k. 49-54
 • 520 $a Instrukcje: "Instrukcya posłom od woyska do hetmana" k. 55-55v oraz "Respons" k. 56; "Respons na instrukcyą 1695 ziemi halickiey" k. 56; "Respons na instrukcyą 1690" k. 56-56v; "Instrukcya na seym convocationis post dolenda et tristia fata krola [...] Jana 3 Ao 1696" k. 56v-57; "Aringa do instrukcyi 1720" k. 57; "Posłom od woyska do krola" k. 57-57v; "Od woyska" k. 57v; "Instrukcyi od woyska punkta" k. 57v-58; "Recommendatoriae do instrukcyi" (2) k. 58-58v; "Instrukcya posłom od ziemi N. do hetmanow 1703" k. 58v-59; "Do posłów woyska koronnego zkonfederowanego" k. 59-59v; "Do posłów ieszcze niezkonfederowanego woyska" k. 59v; "Do posłow woyska WXstwa Litt" k. 59v-60; "[...] Denhoffa [...] punkta do instrukcyi na seym w Grodnie 1718" k. 60-60v; "Punkta do Instrukcyi IchMc PP Posłom na Seym obranym, od tegoż Jw. JMC pana hetmana Pol[nego] K[oronneg]o podane" b. d. k. 96-97; "Copia Instrukcyi [...] Michałowi na Potoku Potockiemu, Pisarzowi Pol[nemu] Kor[onnemu] [...] Kazimierzowi na Dłuzewie Dłuzewskiemu, Chorązemu Ziemi Chełmskiey, Pułkownikowi JKmci, daney w Chełmie na Seymiku Przedseymowym. Dnia 29. Miesiąca Sierpnia 1740. A[nn]o zgodnie za Posłow obranym na Seym Walny Warszawski" k. 97-99v; "Instrukcya JE[g]o K Mci pana N. M[i]ł[ościwe]go [...] Posłowi J. K. Mci na Seymik Przedseymowy Ziemi Chełmskiey, dana z Kancellaryi Wielkiey Koronney, Dnia VIII Miesiąca Lipca Roku Panskiego MDCCXX" k. 99v-102v; "Instrukcya od Woyska na Seym Warszawski A[nn]i 1720" k. 103-107v; "Instrukcya [...] Alexandrowi Hornowskiemu skarbnikowi mielnickiemu y Floryanowi Orzeszkowi posłom e medio nostri delegowanym do [...] Rzewuskiego wwdy podlaskiego [...] wdztwa podlaskiego ziemi drohickiey na seymiku obranym w Drohiczynie [...] 12 7bris Ao 1720" oraz respons k. 109v-111
 • 520 $a "Manifestacya JmCi pana Kazimierza Michała Paca, Kawalera Maltanskiego, przed Bogiem, swiatem y Rzp[l]tą, że nie iest authorem zerwania Seymu Warszawskiego. Die 8. Febr[uarii] A[nn]o 1702" k. 67v-69
 • 520 $a "Kopia Manifestu" k. 69v
 • 520 $a "Excerpt z relacyi [...] barona Gersdoffa plenipotencyaryusza od krola [...] na seymie ratysbonskim d. 6 Febr. Ao 1725" k. 73-73v
 • 520 $a "Obiasnienie interessu torunskiego posłane ministrowi krola [...] baronowi de Gersdorff do Ratyzbony" k. 73v-74
 • 520 $a Relacja z Krakowa 16.09.1683 k. 85-85v
 • 520 $a "Urząd synowi po oycu" k. 85v
 • 520 $a "Przywiley na chorąstwo" k. 88v
 • 520 $a "Projekt pewny po rozeszłym Seymie w Warszawie A[nn]o 1720 in publicum wydany" k. 107v-108
 • 530 $d Mf 2443
 • 541 $c a $d 1862
 • 546 $a Łac., pol.
 • 561 $a "Kupiłem od Salomona Igel z Brodów w Berlinie 31go Stycznia 1862 r. (razem innemi manuskryptami 510 Tal) Jan Działyński" - [rkps] $d BK II 297 $m Berlin $w Działyński Jan $w Igel Salomon
 • 585 $a Wystawa "Pupilla Libertatis. Wolne elekcje królów polskich 1573-1764". org. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, 2009.
 • 600 $a Denhoff, Stanisław $c hetman polny lit., wda połocki $d (ca 1673-1728)
 • 600 $a Granowski Franciszek Hieronim $c gen. $d (?-1735)
 • 600 $a Łętkowski Dominik $c klan brzeziński $d (1664-1730)
 • 600 $a Lipska Urszula z Krasickich 1v Modrzewska $c wojewodzina kaliska $d (?-1719)
 • 600 $a Lisowski Aleksander Józef $c twórca lisowczyków $d (?-1616)
 • 600 $a Władysław $b IV $c (król Polski ; $d 1595-1648)
 • 600 $a Żółkiewski Stanisław $c hetman w. kor. kancl. w. kor. $d (1547-1620)
 • 610 $a Dominikanie Lublin
 • 610 $a Karmelici Przemyśl
 • 610 $a Komisja Lwowska 1680
 • 610 $a Sejm 1590 Warszawa
 • 610 $a Sejm 16-18 w.
 • 610 $a Sejm 1620 Warszawa
 • 610 $a Sejm 1626 Toruń
 • 610 $a Sejm 1626 Warszawa
 • 610 $a Sejm 1629 Warszawa
 • 610 $a Sejm 1668 Warszawa abdykacyjny
 • 610 $a Sejmik chełmski 18 w.
 • 610 $a Sejmik drohicki 1720
 • 610 $a Sejmik średzki 1616
 • 611 $a Konfederacja 1734 dzikowska
 • 611 $a Rokosz 1697-1698 generalny Łowicz
 • 650 $a Listy $y 18 w.
 • 650 $a Korespondencja dyplomatyczna $y 18 w.
 • 650 $a Literatura podróżnicza $y 18 w.
 • 650 $a Mowy $y 18 w.
 • 650 $a Poezja okolicznościowa $y 18 w.
 • 650 $a Publicystyka polska $y 18 w.
 • 700 $a August $b III $c (król Polski ; $d 1696-1763)
 • 700 $a August $b II Mocny $c (król Polski ; $d 1670-1733)
 • 700 $a Billau Gotthard $c poseł kurlandzki
 • 700 $a Bogusz $c sędzia latyczowski
 • 700 $a Borejko $c podstoli owrucki
 • 700 $a Branicki Jan Klemens $c hetman w. kor. $d (1689-1771)
 • 700 $a Brzostowski Konstanty Kazimierz $c bp smoleński wileński $d (1644-1722)
 • 700 $a Conti, François Louis de Bourbon $d (1664-1709)
 • 700 $a Conti, François Louis de Bourbon $d (1664-1709)
 • 700 $a Czartoryska Zofia z Sieniawskich 1 voto Denhoffowa $d (1699-1771)
 • 700 $a Czartoryski Adam Kazimierz $c generał ziem podolskich $d (1734-1823)
 • 700 $a Czartoryski Michał Fryderyk $c kanclerz w. lit. $d (1696-1775)
 • 700 $a Dąmbski Stanisław Kazimierz $c bp chełmski płocki kujawski $d (ca 1638-1700)
 • 700 $a Denhoff Jerzy Albrecht $c kanclerz w. kor. bp krakowski $d (1640-1702)
 • 700 $a Dłużewski Kazimierz chorąży $c klan chełmski $d (?-1726)
 • 700 $a Drozdowski
 • 700 $a Działyński
 • 700 $a Ferdynand $b II $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1578-1637)
 • 700 $a Finch? $c minister angielski
 • 700 $a Firlej Henryk $c bp poznański bp przemyski $d (1599-1635)
 • 700 $a Fredro Aleksander Antoni $c bp chełmski przemyski $d (1674-1734)
 • 700 $a Fryderyk Wilhelm $b I $c (król Prus ; $d 1688-1740)
 • 700 $a Godlewski Stanisław $c sta nurski klan podlaski $d (?-1709)
 • 700 $a Grudziński Andrzej Karol $c wda kaliski poznański $d (1611-1678)
 • 700 $a Grzymułtowski Krzysztof $c wda poznański $d (1620-1687)
 • 700 $a Gurowski
 • 700 $a Gustaw $b II Adolf $c (król Szwecji ; $d 1594-1632)
 • 700 $a Hornowski Aleksander $c skarbnik mielnicki
 • 700 $a Humiecki Stefan $c wda podolski $d (?-1736)
 • 700 $a Jabłonowski $c sta białocerkiewski
 • 700 $a Jabłonowski Jan Stanisław $c wda ruski pisarz $d (1669-1731)
 • 700 $a Jan $b III Sobieski $c (król Polski ; $d 1629-1696)
 • 700 $a Jan Kazimierz $c (król Polski ; $d 1609-1672)
 • 700 $a Jerzy $b I $c (król Wielkiej Brytanii ; $d 1660-1727)
 • 700 $a Karol $b I $c (król Anglii ; $d 1600-1649)
 • 700 $a Karol $b VI $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1685-1740)
 • 700 $a Karol Filip $b III $c (książę bawarsko-neuburski ; $d 1661-1742)
 • 700 $a Kaszewski
 • 700 $a Kawiecki $c guwerner Wacława Rzewuskiego hetmana w. kor.
 • 700 $a Kleczkowski Hieronim $c rtm. lisowczyków
 • 700 $a Krasiński Jan Dobrogost $c wda płocki $d (?-1717)
 • 700 $a Kretkowski
 • 700 $a Krukiennicki Wincenty $c marszałek konfederacji chocimskiej
 • 700 $a Kunicki Mikołaj $c miecznik chełmski $d (?-1729)
 • 700 $a Leszczyński Bogusław $c podskarbi podkanclerzy kor. $d (ca 1612-1659)
 • 700 $a Leszczyński Rafał $c sta gen. Wielkopolski $d (1650-1703)
 • 700 $a Leszczyński Wacław $c prymas $d (1605-1666)
 • 700 $a Lipski Józef Antoni $c klan bełski łęczycki $d (ca 1686-1752)
 • 700 $a Lubomirski Hieronim Augustyn $c klan krakowski hetman w. kor. $d (ca 1647-1706)
 • 700 $a Lubomirski Jan $c kawaler maltański
 • 700 $a Lubomirski Jerzy $c gen.
 • 700 $a Lubomirski Jerzy Dominik $c podkomorzy kor. wda krakowski $d (ca 1665-1727)
 • 700 $a Lubomirski Jerzy Sebastian $c marszałek w. hetman polny kor. $d (1616-1667)
 • 700 $a Lubomirski Józef $c kuchmistrz kor.?
 • 700 $a Lubomirski Stanisław Herakliusz $c marszałek w. kor. pisarz $d (ca 1642-1702)
 • 700 $a Luiza Ulrika $c (królowa Szwecji ; $d 1720-1782)
 • 700 $a Małachowski Jan $c bp krakowski podkanclerzy kor. $d (1623-1699)
 • 700 $a Maniecki Maciej $c podkomorzy poznański $d (?-1638)
 • 700 $a Maria Kazimiera $c (królowa Polski ; $d 1641-1716)
 • 700 $a Michał Korybut Wiśniowiecki $c (król Polski ; $d 1640-1673)
 • 700 $a Mieszkowski $c podsędek poznański
 • 700 $a Mniszech Józef $c marszałek w. kor. $d (1670-1747)
 • 700 $a Mustafa Pasza $c chocimski
 • 700 $a Nadolski Samuel
 • 700 $a Olszowski Andrzej $c prymas podkanclerzy kor. $d (1621-1677)
 • 700 $a Orzeszko Florian
 • 700 $a Ossoliński Franciszek Maksymilian $c podskarbi w. kor. $d (1676-1756)
 • 700 $a Ossoliński Jerzy $c kanclerz w. kor. wda sandomierski $d (1595-1650)
 • 700 $a Pac Kazimierz Michał $c pisarz w. lit. kawaler maltański $d (?-1719)
 • 700 $a Pieniążek Jan Chryzostom $c sta oświęcimski wda sieradzki $d (ca 1630-ca 1712)
 • 700 $a Pierzchliński Andrzej $c podkomorzy poznański $d (?-1624)
 • 700 $a Piotr $b I $c (car Rosji ; $d 1672-1725)
 • 700 $a Podoski Mikołaj $c wda płocki $d (1676-1762)
 • 700 $a Polignac Melchior $c de poseł francuski $d (1661-1741)
 • 700 $a Poniński Hieronim $c klan rogoziński gnieźnieński $d (?-1702)
 • 700 $a Potocki $c strażnik kor.
 • 700 $a Potocki Feliks (Szczęsny) Kazimierz $c wda sieradzki krakowski hetman w. kor. $d (?-1702)
 • 700 $a Potocki Michał $c pisarz polny kor. wda wołyński $d (?-1749)
 • 700 $a Potocki Stanisław Władysław $c strażnik w. lit. wda bełski $d (?-1732)
 • 700 $a Potocki Stefan $c referendarz kor. marszałek nadw. kor. $d (?-1730)
 • 700 $a Potocki Teodor Andrzej $c prymas $d (1664-1738)
 • 700 $a Prażmowski Mikołaj Jan $c kanclerz w. kor. prymas $d (1617-1673)
 • 700 $a Radziejowski Michał kard. $c prymas $d (1641-1705)
 • 700 $a Radziwiłłowa Anna Katarzyna z Sanguszków $c kanclerzyna w. lit. $d (1676-1746)
 • 700 $a Rybiński Jakub Zygmunt $c wda chełmiński gen. $d (?-1725)
 • 700 $a Rychtowski
 • 700 $a Rzewuski Seweryn Józef $c sta chełmski $d (?-1786)
 • 700 $a Rzewuski Stanisław Mateusz $c hetman w. kor. $d (1662-1728)
 • 700 $a Rzewuski Wacław Piotr $c hetman w. kor. klan krakowski $d (1706-1779)
 • 700 $a Sieniawska Elżbieta Helena z Lubomirskich $c hetmanowa w. kor. $d (1669-1729)
 • 700 $a Sieniawski Adam Mikołaj $c wda bełski hetman w. kor. klan krakowski $d (1666-1726)
 • 700 $a Sobieski Jakub $c klan krakowski pamiętnikarz $d (1590-1646)
 • 700 $a Sobieski Jakub Ludwik $c królewicz polski $d (1667-1737)
 • 700 $a Stanisław Leszczyński $c (król Polski ; $d 1677-1766)
 • 700 $a Stefan Batory $c (król Polski ; $d 1533-1586)
 • 700 $a Stoiński $c przeor dominikanów w Lublinie
 • 700 $a Szaniawski Felicjan Konstanty $c bp kujawski bp krakowski $d (1668-1732)
 • 700 $a Szczuka Stanisław Antoni $c podkanclerzy lit. $d (?-1710)
 • 700 $a Szembek Jan $c kanclerz w. kor. $d (?-1731)
 • 700 $a Szembek Krzysztof Jan $c bp chełmski przemyski i warmiński $d (?-1740)
 • 700 $a Tacitus Publius Cornelius $d (ca 55-ca 120)
 • 700 $a Towiański Jerzy Hipolit $c klan i wda łęczycki $d (?-1715)
 • 700 $a Urban $b VIII $c (papież ; $d 1568-1644)
 • 700 $a Warszycki Jerzy Antoni $c wda łęczycki $d (?-ca 1734)
 • 700 $a Wężyk Jan $c prymas $d (1575-1638)
 • 700 $a Wielopolski Jan $c kanclerz w. kor. $d (?-1688)
 • 700 $a Wiesiołowski Mikołaj $c stolnik lit. $d (?-1634)
 • 700 $a Wiśniowiecki Janusz Antoni $c wda wileński wda i klan krakowski $d (1678-1741)
 • 700 $a Witwicki Jan Stanisław $c bp kijowski poznański $d (1630-1698)
 • 700 $a Władysław $b IV $c (król Polski ; $d 1595-1648)
 • 700 $a Wolski Mikołaj $c marszałek w. kor. $d (?-1630)
 • 700 $a Wydżga Jan Stefan $c kanclerz w. kor. prymas $d (ca 1610-1685)
 • 700 $a Załuski Ludwik Bartłomiej $c bp płocki $d (?-1721)
 • 700 $a Zamoyski Jan $c kanclerz w. kor. hetman w. kor. $d (1542-1605)
 • 700 $a Zamoyski Tomasz $c wda kijowski kanclerz w. kor. $d (1594-1638)
 • 700 $a Zapolski $c podwojewoda łęczycki
 • 700 $a Żegocki Marcin $c marszałek poselski
 • 700 $a Zygmunt $b III Waza $c (król Polski ; $d 1566-1632)
 • 740 $a Listy Augusta II króla Polski do
 • 740 $a Listy do Augusta II króla Polski
 • 740 $a Listy Denhoffa Stanisława wdy połockiego do
 • 740 $a Listy Rzewuskiego Stanisława Mateusza wdy podlaskiego do
 • 740 $a List pewnego przyiaciela
 • 740 $a List Godlewskiego Stanisława sty nurskiego do Załuskiego Ludwika bpa płockiego
 • 740 $a Listy do sejmików przedkonwokacyjnych po śmierci Jana III króla Polski
 • 740 $a Listy NN hetmana
 • 740 $a Listy do Augusta II króla Polski
 • 740 $a Listy NN na sejmiki
 • 740 $a List NN prymasa na sejmiki
 • 740 $a List do pewnego in anxietate będącego
 • 740 $a List prywatny w publiczney materyi
 • 740 $a Listy z życzeniami świątecznymi
 • 740 $a List winszuiący swiąt prymasowi
 • 740 $a List do przyiacioł ex senatu
 • 740 $a List na sejmiki do województw od hetmanów 1720
 • 740 $a Recommendatoriae |wzory listów polecających
 • 740 $a List NN prymasa do NN kanclerza w. lit.
 • 740 $a Respons za winszowanie honoru wojewodzińskiego
 • 740 $a List Flemminga Jakuba feldmarszałka saskiego do Szembeka Jana kanclerza w. kor.
 • 740 $a Listy do Szaniawskiego Feliksa Konstantego bpa kujawskiego
 • 740 $a List Szaniawskiego Feliksa Konstantego bpa kujawskiego do Czartoryskiego Michała Fryderyka podkanclerzego lit.
 • 740 $a Respons [...] generałowi moskiewskiemu na puncta cara [...] od [...] kommissarzow
 • 740 $a Listy NN do NN
 • 740 $a List Jana III Sobieskiego króla Polski do Marii Kazimiery królowej Polski
 • 740 $a List w ktorym się ieden duchowny exkuzuie matce, ze się kiedyś dał uwieść miłości
 • 740 $a Listy pogrzebowe
 • 740 $a List NN do NN wdy krakowskiego
 • 740 $a Listy NN do Rybińskiego Jakuba wdy chełmińskiego
 • 740 $a List NN do Kretkowskiego
 • 740 $a List NN do Warszyckiego Jerzego Antoniego wdy łęczyckiego
 • 740 $a List NN do Stadnickiego klana lubaczowskiego
 • 740 $a Listy do Rzewuskiego Stanisława Mateusza wdy podlaskiego
 • 740 $a List NN do Kaszewskiego oficjała łuckiego
 • 740 $a Listy do Szembeka Jana kanclerza w. kor.
 • 740 $a List Stanisława Leszczyńskiego króla Polski do Karola VI cesarza SRI
 • 740 $a Listy do Sieniawskiego Adama Mikołaja klana krakowskiego
 • 740 $a Listy NN do Wiśniowieckiego Janusza wdy krakowskiego
 • 740 $a List Sieniawskiego Adama Mikołaja klana krakowskiego na sejmiki
 • 740 $a List Szembeka Jana? kanclerza w. kor. do Dłużewskiego Kazimierza klana chełmskiego
 • 740 $a List Mensikova do Szembeka Jana kanclerza w. kor.
 • 740 $a List Szembeka Jana kanclerza w. kor. do Mensikova
 • 740 $a Listy NN do Jabłonowskiego Jana wdy ruskiego
 • 740 $a Listu Damascena? pijara do Rzewuskiego sty chełmskiego
 • 740 $a List Humieckiego Stefana wdy podolskiego do Stoińskiego przeora dominikańskiego konwentu lubelskiego
 • 740 $a List NN do Potockiego Teodora prymasa
 • 740 $a List Mustafy Paszy chocimskiego do Rzeczypospolitej
 • 740 $a List NN do Dłużewskich kasztelaniców chełmskich
 • 740 $a List NN do Szpilewskiego stolnika rzeczyckiego
 • 740 $a List NN wdy połockiego do NN klana krakowskiego [Adama Mikołaja Sieniawskiego?]
 • 740 $a List Stanisława Leszczyńskiego króla Polski do Tarło Jana wdy lubelskiego
 • 740 $a List Denhoffa Stanisława wdy połockiego do NN starościny oswięcimskiej
 • 740 $a List NN do NN prymasa
 • 740 $a List do wojewodztw wielkopolskich pod Koło zgromadzonych w Warszawie [...] 1669
 • 740 $a Listy Prażmowskiego Mikołaja prymasa do
 • 740 $a Listy do Prażmowskiego Mikołaja prymasa
 • 740 $a Literae [...] Małachowski ad conventum Paradisiensem primae post collatam sibi abbatiam paradisiensem Ao 1630[?] [...]"
 • 740 $a Mowa Billau Gottharda posła kurlandzkiego
 • 740 $a Mowa Denhoffa Stanisława wdy połockiego
 • 740 $a Mowa Drozdowskiego
 • 740 $a Mowa Ferdynanda II cesarza SRI
 • 740 $a Mowa Finka ministra angielskiego
 • 740 $a Mowa Firleja Henryka bpa przemyskiego
 • 740 $a Mowy Gembickiego Wawrzyńca prymasa
 • 740 $a Mowa Grudzińskiego Andrzeja Karola wdy poznańskiego
 • 740 $a Mowa Gustawa II Adolfa króla Szwecji
 • 740 $a Mowy Humieckiego Stefana wdy podolskiego
 • 740 $a Mowa Jabłonowskiego sty białocerkiewskiego
 • 740 $a Mowy Jabłonowskiego Jana Stanisława wdy ruskiego
 • 740 $a Mowy Jana Kazimierza króla Polski
 • 740 $a Mowa Karola I króla Anglii
 • 740 $a Mowa Lipskiego Józefa Antoniego klana bełzkiego
 • 740 $a Mowa Manieckiego Macieja podkomorzego poznańskiego
 • 740 $a Mowa Morsztyna Stanisława wdy sandomierskiego
 • 740 $a Mowa Olszowskiego Andrzeja prymasa
 • 740 $a Mowy Ossolińskiego Franciszka Maksymiliana podskarbiego nadw. kor.
 • 740 $a Mowy Ossolińskiego Jerzego kanclerza w. kor.?
 • 740 $a Mowa Pierzchlińskiego Andrzeja podkomorzego poznańskiego
 • 740 $a Mowy Potockiego Stefana? referendarza kor.
 • 740 $a Mowa Radziejowskiego Michała prymasa
 • 740 $a Mowy Rzewuskiego Stanisława Mateusza wdy podlaskiego
 • 740 $a Mowy Sobieskiego Jakuba klana krakowskiego
 • 740 $a Mowy Stefana Batorego króla Polski
 • 740 $a Mowa Wężyka Jana prymasa
 • 740 $a Mowa Wiesiołowskiego Mikołaja stolnika lit.
 • 740 $a Mowa Władysława IV króla Polski
 • 740 $a Mowa Wydżgi Jana Stefana prymasa
 • 740 $a Mowa Załuskiego Ludwika Bartłomieja bpa płockiego
 • 740 $a Mowa Zamoyskiego Jana kanclerza w. kor.
 • 740 $a Mowa Zamoyskiego Tomasza wdy kijowskiego
 • 740 $a Mowy Żegockiego Marcina marszałka poselskiego
 • 740 $a Mowa NN kanclerza w. kor.
 • 740 $a Mowy NN marszałka poselskiego
 • 740 $a Mowa NN marszałka w. kor.
 • 740 $a Mowy NN podkanclerzego kor.
 • 740 $a Mowa NN posła cesarskiego
 • 740 $a Mowa NN prymasa
 • 740 $a Sermo gratiarum activus pro investitura post praestitum iuramentum flexis genibus
 • 740 $a Pozegnania izby poselskiey przy rozchodzącym się seymie in anno 1722
 • 740 $a Salutatio celsissimi principis Czartoryiscii
 • 740 $a Mowy pogrzebowe
 • 740 $a Mowy weselne
 • 740 $a Mowa na postrzyżynach synowicy do Zakonu Benedykta
 • 740 $a Witania króla [...] od [...] panow posłow ziemskich na seymie warszawskim [...] 1626 [...]
 • 740 $a Witanie krola [...] Władysława IV od mieszczan lwowskich [...]
 • 740 $a Peroratio D. Janecii doct. nomine civitatis Posnanien. in nuptiis [...] regis Vladislai IV
 • 740 $a Głos na seymiku
 • 740 $a Mowa na pogrzebie syna [...] podsędka poznańskiego [...] Mieszkowskiego
 • 740 $a Oddawanie [...] panny sędzickiey z fraucymeru [...] chorążyny koronney
 • 740 $a Dziękowanie za pannę
 • 740 $a Oddawanie panny młodey
 • 740 $a Oddawanie upominku pannie młodey
 • 740 $a Dziękowanie za upominki
 • 740 $a Mowa na pogrzebie [...] Urszuli z Krasickich primo voto Modrzeiowskiey, secundo Lipskiey woiewodziny kaliskiey w kościele OO karmelitów przemyskich [...] 1719 anno miana
 • 740 $a Mowa na pogrzebie [...] Dominika Łętkowskiego kasztellana brzezinskiego [...] 1730
 • 740 $a List NN do Rychtowskiego
 • 740 $a List NN do Borejki podstolego owruckiego
 • 740 $a List NN do Orlika
 • 740 $a List NN do Rzewuskiego sty wyszyńskiego
 • 740 $a List NN do Lubowieckiego sty oświęcimskiego
 • 740 $a List NN do Potockiego strażnika kor.
 • 740 $a Literae Dno [...] Sapieha [...] mareschalco ad Pontium ducem regis Suecorum post expulsionem e castris Ao 1626
 • 740 $a List Radziwiłła kanclerza w. lit. do wdy łęczyckiego
 • 740 $a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 $a List Grzegorza XV papieża do Zygmunta III króla Polski
 • 740 $a List Gustawa II Adolfa króla Szwecji do Działyńskiego
 • 740 $a List NN bpa krakowskiego do króla
 • 740 $a Listy Urbana IX papieża do
 • 740 $a List Karwowskiego posła na Krym do Jana III Sobieskiego
 • 740 $a List Leszczyńskiego Wacława prymasa do Grzymułtowskiego Krzysztofa klana poznańskiego
 • 740 $a List Grzymułtowskiego Krzysztofa klana poznańskiego do Leszczyńskiego Wacława prymasa
 • 740 $a List Jana III Sobieskiego króla Polski
 • 740 $a List Denhoffa Jerzego? kanclerza w. kor. do Lubomirskiego Hieronima Augustyna? podskarbiego w. kor.
 • 740 $a List NN abpa gnieźnieńskiego do Zdziechowskiego
 • 740 $a List Jakuba Ludwika królewicza polskiego do Ponińskiego Hieronima klana rogozińskiego
 • 740 $a List Karola Filipa palatyna reńskiego do Ponińskiego Hieronima klana rogozińskiego
 • 740 $a List Lubomirskiego Stanisława Herakliusza marszłka w. kor. do Krasińskiego Jana Bonawentury wdy płockiego
 • 740 $a List pewnego przyiaciela
 • 740 $a List NN hetmana
 • 740 $a List na seymiki od hetmana
 • 740 $a Listy NN na sejmiki
 • 740 $a List NN do króla z powinszowaniem
 • 740 $a List do pewnego in anxietate będącego
 • 740 $a List prywatny w publiczney materyi
 • 740 $a Listy z życzeniami świątecznymi
 • 740 $a List winszuiący swiąt prymasowi
 • 740 $a List na seymiki do wojewodztw od hetmanow [...] 1720
 • 740 $a Listy do sejmików przedkonwokacyjnych po śmierci Jana III króla Polski
 • 740 $a Listy NN do NN
 • 740 $a List NN do NN wdy krakowskiego
 • 740 $a List do przyiacioł ex senatu
 • 740 $a List NN do senatorów
 • 740 $a List NN do urzędników ziemskich
 • 740 $a List barwiany do [...] urzędnikow przeswietnych wdztw y ziem z Lubomla [...] 1727
 • 740 $a Epistola militaris petitoria
 • 740 $a List NN kanclerza w. kor. do NN klana krakowskiego
 • 740 $a List NN klana krakowskiego do NN kanclerza w. kor.
 • 740 $a List przyiacielski
 • 740 $a List Zapolskiego podwojewody łęczyckiego do Leszczyńskiego Rafała? krajczego kor.
 • 740 $a List NN do NN cześnika wychowskiego
 • 740 $a List NN do Gurowskiego
 • 740 $a List NN do NN sty nowodworskiego
 • 740 $a List pogrzebowy
 • 740 $a List weselny generała Kuntkiego
 • 740 $a Listy do Jana III króla Polski
 • 740 $a Listy NN do Wielopolskiego Jana? kanclerza w. kor.
 • 740 $a List do mieszczan wychowskich ratione tumultow
 • 740 $a List NN do Małachowskiego Jana? podkanclerzego kor.
 • 740 $a List NN wdy wileńskiego do NN
 • 740 $a List NN do NN wdy wileńskiego
 • 740 $a Listy Wielopolskiego Jana? kanclerza w. kor. do NN
 • 740 $a List Małachowskiego Jana? podkanclerzego kor. do NN
 • 740 $a List NN do Witwickiego Jana Stanisława? bpa kijowskiego
 • 740 $a List NN do Krasińskiego Jana Dobrogosta? referendarza kor.
 • 740 $a List NN do Jabłonowskiego Stanisława Jana? wdy ruskiego
 • 740 $a List NN do Marii Kazimiery królowej Polski
 • 740 $a List magistratu gdańskiego do Polignaca Melchiora posła francuskiego
 • 740 $a List Polignaca Melchiora posła francuskiego do magistratu gdańskiego
 • 740 $a List Potockiego Teodora prymasa do Potockiego Stanisława Władysława strażnika w. lit.
 • 740 $a Reflexye niektore super punctum imperatoris magnae et parvae Russiae
 • 740 $a Memoryał [...] staroście grodzieckiemu do [...] prymasa
 • 740 $a Herbowny Leliwa w pełni pociech pogonia z rycerzem w mety szczęścia [...] roku 1734 na polskim swiecie pokazana albo |dzień wesoły narodzenia oczekiwanego potomka [...] Adama Józefa[!] [...] książąt Czartoryskich wojewodów ruskich rythmem polskim ogłoszony przez domowego y życzliwego sługę A.P.C.T.
 • 740 $a Na facyacie w Wołczynie napisane wiersze
 • 740 $a Pamięć na seymiki
 • 740 $a Petita do [...] Zygmunta III od woyska w Prusiech na słuzbie Rzeczypltey będącego przy oddaniu oberszterow y chorągwi woyska Sudermańskiego xiążęcia [...] przez pana Samuela Nadolskiego [...] 1621
 • 740 $a Puncta selectiora ex instructione palatinatus Cracoviensis
 • 740 $a Relacja z Częstochowy 1670
 • 740 $a Początek albo |ingress testamentu [...] [Mikołaja] Wolskiego marszałka koronnego
 • 740 $a Testamentum seu ultima voluntas Candiae
 • 740 $a Epitaphium Candiae
 • 740 $a Memoryał instrukcyi
 • 740 $a Memoriale eorum, quae nomine [...] Magnae Britanniae regis, [...] Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae ordinibus, Franciscus Gordon proposuit [...] 1633
 • 740 $a "Punctum o pospolitym ruszeniu" k. 304v-305
 • 740 $a Życzliwa przestroga Rzeczypospolitey na seymie [...] 1670
 • 740 $a Tytuł jaki Gustaw xiążę sudermański w Śląsku woiuiąc na pieniądzach przy wizerunku twarzy swoiey wybiiac kazał
 • 740 $a Conclusia Rady Wielkiey Warszawskiey [...] 1682
 • 740 $a Relacya Kommissyi Lwowskiey 1680
 • 740 $a Dwie przysięgi ad connotanda pacta conventa
 • 740 $a Uniwersał Dąmbskiego Stanisława bpa kujawskiego
 • 740 $a Manifest Augusta II króla Polski
 • 740 $a Obwiessczenie Do poparcia Wolney Elekcyi A. D. 1697
 • 740 $a Rotha iuramenti a senatoribus et a multis ex equestri ordine praestiti super fidelitatem [...] Augusto 2do electo regi Poloniae [...] 1697
 • 740 $a Paena talionis [...] xdzu Brzostowskiemu biskupowi wilenskiemu za adaequatum medium ugody z [...] wojewodą hetmanem wielkim W. Xtwa Litewskiego proponowana
 • 740 $a Manifest Rokosszu Generalnego in Consilio umowiony w Łowiczu [...] 1697
 • 740 $a Manifest Conti François Louis de Bourbon
 • 740 $a Respons [...] od Rzeczypospolitey Polskiey y na Uniwersał [...] Franciszka Ludwika de Borbon de Conti
 • 740 $a Życie Towiańskiego kasztelana Łęczyckiego
 • 740 $a Epistola ad Amicum
 • 740 $a Aenigmae
 • 740 $a Adjuncta Virginis
 • 740 $a De eligenda uxore
 • 740 $a Descriptio quatuor elementorum a festina iussu Rudolphi caesaris
 • 740 $a Carmen |de receptione Magdeburgi per filium, 1631
 • 740 $a De vino
 • 740 $a Mors sua quemque manet
 • 740 $a Merkuryusz nowy 1672
 • 740 $a Diploma abdicationis regni Sacrae Regiae Mttis
 • 740 $a Diploma reversale nomine Statuum Regni et Magni Ducatus Lithuaniae Sacrae Regiae Maiestati datum
 • 740 $a Uniwersał Augusta III króla Polski
 • 740 $a Aulica vita splendida miseria
 • 740 $a Notata Taciti Liber Primus
 • 740 $a Sensus varij et notata ex sermonibus publicis tum literis misilibus[?]
 • 740 $a Deklaracya którą Krol Pruski [Fryderyk Wilhelm] kazał prezentowac in favore dissidentow [...] Krolowi Polskiemu [...] post 1717
 • 740 $a Liber Tristium seu Denuntiationes Mortis et Condolentiarum [...] Stanislaus [...] Donhoff [...] 1728
 • 740 $a Titulus ad Gedanos |formuła dedykacyjna
 • 740 $a Listy donoszące o śmierci Stanisława Denhoffa wdy połockiego
 • 740 $a Relacya Pogrzebu [...] Denhoffa [...] 1730 prawdziwie opisana
 • 740 $a Epitaphium [...] Denhoff Palatino Połocensi
 • 740 $a Przywileje różne
 • 740 $a Paszport
 • 740 $a Prezenta na władyctwo
 • 740 $a Dimissio seu |abszeyt
 • 740 $a Litterae passus do Wrocławia
 • 740 $a List protekcyonalny kupcom
 • 740 $a Uniwersał na ekonomią
 • 740 $a Uniwersał na doktorstwo generalne woyskowe
 • 740 $a Uniwersał do dziedziczki post fata rodzicow do dobr sukcessyą naturalną spadaiących
 • 740 $a Prezenta duchownemu ritus Graeci Marya Zofia z Sieniawskich Donhoffowa wojewodzina połocka
 • 740 $a Prawo dworku alias |donacya czego
 • 740 $a Konsens do zaciągania pieniędzy przez kahał
 • 740 $a List przypowiedni krolewski na chorągiew
 • 740 $a Exempt hetmański zołnierzowi od sądu
 • 740 $a Testimonium do skarbu od hetmana
 • 740 $a Prezenta predykantowi do zboru
 • 740 $a Uniwersał Mniszcha Józefa marszałka w. kor.
 • 740 $a Exempt hetmański zołnierzowi alio modo
 • 740 $a Litterae testimoniales Rigam
 • 740 $a Liber passus
 • 740 $a Patent hetmański na chorągiew janczarską
 • 740 $a Patent officyerowi od hetmana
 • 740 $a Testimonium hetmana pułkownikowi dane
 • 740 $a Paszport na wina do Węgier od podskarbiego
 • 740 $a Dymissya officyerowi
 • 740 $a Dimissio ad exteras nationes cum libero passu
 • 740 $a Patent woytowski na sądy od starosty dany
 • 740 $a Rabiństwo
 • 740 $a Uniwersał rabina jarosławskiego 1726
 • 740 $a Leśnictwo
 • 740 $a Burgrabiatus
 • 740 $a Na obieranie magistratu uniwersał od wojewody
 • 740 $a Paszport na woły alias |protekcya
 • 740 $a Konsens na bożnicę Kierkut y wolne budowanie się w miescie żydom
 • 740 $a Uniwersał surowy kommissarzom do dobr
 • 740 $a Liber passus prywatnemu
 • 740 $a Doktorstwo woyskowe wielkiey lub małey buławy
 • 740 $a Patent na urząd grodzki od starosty
 • 740 $a Uniwersał do publikaty w N. 1702 aby był przybity na bramie od hetmana
 • 740 $a Uniwersały Augusta II króla Polski
 • 740 $a Informatio jakim sposobem bez kontrybucyi składania [...] Rzpta [...] suas może augere vires [...]
 • 740 $a De eligendo Piasto listowny koncept albo |dyskurs czytania y pamięci godny
 • 740 $a Instrukcya posłom od woyska do hetmana
 • 740 $a Respons na instrukcyą 1695 ziemi halickiey
 • 740 $a Respons na instrukcyą 1690
 • 740 $a Instrukcya na seym convocationis post dolenda et tristia fata krola [...] Jana [...] 1696
 • 740 $a Aringa do instrukcyi 1720
 • 740 $a Instrukcje wojskowe do króla
 • 740 $a Recommendatoriae do instrukcyi
 • 740 $a Instrukcya posłom od ziemi N. do hetmanow 1703
 • 740 $a Instrukcja do posłów woyska koronnego zkonfederowanego
 • 740 $a Instrukcja do posłów ieszcze niezkonfederowanego woyska
 • 740 $a Instrukcja do posłow woyska WXstwa Litt
 • 740 $a Denhoffa [...] |punkta do instrukcyi na seym w Grodnie 1718
 • 740 $a Manifestacya [...] Kazimierza Michała Paca, Kawalera Maltańskiego, przed Bogiem, swiatem y Rzp[l]tą, że nie iest authorem zerwania Seymu Warszawskiego [...] 1702
 • 740 $a Manifest
 • 740 $a Excerpt z |relacyi [...] barona Gersdoffa plenipotencyaryusza od krola [...] na seymie ratysbonskim [...] 1725
 • 740 $a Obiasnienie interessu torunskiego posłane ministrowi krola [...] baronowi de Gersdorff do Ratyzbony
 • 740 $a Relacja z Krakowa 1683
 • 740 $a Urząd synowi po oycu
 • 740 $a Przywiley na chorąstwo
 • 740 $a Punkta do Instrukcyi [...] Posłom na Seym obranym, od [...] hetmana Pol[nego] K[oronneg]o podane
 • 740 $a Instrukcya [...] Michałowi [...] Potockiemu, Pisarzowi Pol[nemu] Kor[onnemu] [...] Kazimierzowi [...] Dłuzewskiemu, Chorązemu Ziemi Chełmskiey, Pułkownikowi JKmci, daney w Chełmie na Seymiku Przedseymowym [...] 1740
 • 740 $a Instrukcya [...] [Augusta II] posłowi [...] na Seymik Przedseymowy Ziemi Chełmskiey dana [...] [1720]
 • 740 $a Instrukcya od Woyska na Seym Warszawski [...] 1720
 • 740 $a Projekt pewny po rozeszłym Seymie w Warszawie [...] 1720 in publicum wydany
 • 740 $a Instrukcya [...] Alexandrowi Hornowskiemu skarbnikowi mielnickiemu y Floryanowi Orzeszkowi posłom e medio nostri delegowanym do [...] Rzewuskiego wwdy podlaskiego [...] na seymiku obranym w Drohiczynie [...] 1720
 • 740 $a Respons na Rzewuskiego Stanisława wdy podlaskiego na instrukcję ziemi drohickiej
 • 777 $a Denhoff, Stanisław hetman polny lit., wda połocki (ca 1673-1728) $t Rotmistrzostwo
 • 777 $a Czartoryska Zofia z Sieniawskich 1 voto Denhoffowa 1699-1771 $t Pisarstwo prowentowe
 • 777 $a Czartoryska Zofia z Sieniawskich 1 voto Denhoffowa 1699-1771 $t Uniwersał zlecaiąc dyspozycyą dobr
 • 777 $a Denhoff, Stanisław hetman polny lit., wda połocki (ca 1673-1728) $t Kommissya na weryfikacyą intrat y prowentow dobr
 • 777 $a Denhoff, Stanisław hetman polny lit., wda połocki (ca 1673-1728) $t Uniwersał na podatek czopowego y szelęznego
 • 852 $j BK 00423
 • 999 $d 19.08.01

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00423