"Dowody do genealogii domu [...] Działyńskich." Akta oryg. dot. rodzinnych układów i działów majątkowych, intercyzy ślubne etc., m.in. Ekstraty z ksiąg grodzkich.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00475
 • Kopie:
  • Mf 1363
  • Mf 1756
 • Tytuł:
  • Majątek Kórnicki
  • "Dowody do genealogii domu [...] Działyńskich." Akta oryg. dot. rodzinnych układów i działów majątkowych, intercyzy ślubne etc., m.in. Ekstraty z ksiąg grodzkich.
 • Miejsce i czas powstania: 1528-1766
 • Opis fizyczny: 129 k. 37x22 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • 1626 ugoda Mikołajem sta kościańskim, Pawłem stą kowalskim, Kasprem, Michałem i Andrzejem Działyńskimi k. 126-127 pieczęcie tych Działyńskich 1626 ugoda po Achacyn Czemie ście kiszporskim, bracie matki między Michałem i Andrzejem Działyńskimi k. 21 1625 zapisy małżonków Mikołaja Działyńskiego i Izabelli Orzelskiej k. 114-115 1616 sprawa Michała Działyńskiego z Dorotą Piotrowską k. 106 1605 przed dział trzech braci: Michała, Pawła i Stanisława Działyńskich (Łukasz już zm. ok. 1582), synów Pawła k. 17-18 1599 Elżbieta z Działyńskich (córka Michała zm. 1576 podkom. pomorskiego i Anny Sokołowskiej) Cikowska, żona Stanisława podkomorzego krak. o miasta Kijaszkowo, Kijaszkowiec i Szczoszowo k. 19-20 1598 rezygnacja z miasta Wrześni Działyński Stanisław k. 12-13 odpis 1579 Działyński Jan wda chełmiński zm. 1583 autograf i piecz. kwit dla Pawła Działyńskiego sty dobrzyńskiego k. 16 1528 Działyński Mikołaj klan chełmiński wda pomorski zm. 1545 dot. Klonowa k. 14-15 Tablice genealogiczne potomków Michała Działyńskiego wdy brzesko-kujawskiego Potomstwo Pawła sty nieszawskiego Potomstwo Michała Działyńskiego wdy brzesko-kujawskiego: Mikołaj, Piotr, Łukasz, Kasper, Paweł, Andrzej, Michał k. 3
  • 1670 kontrakt między Reginą Cecylią z Szczepańskich Działyńską, miecznikową inowłodzką, wdową po Stanisławie i Zygmuntem Działyńskim wdą kaliskim a Zygmuntem Olszowskim chorążym wieluńskim, który poślubił jedyną córkę Stanisława Mariannę k. 49-50 1663 Zapis Piotra działyńskiego dla żony Marianny z Chlewickich k. 116-117 1661 Działyński Zygmunt i Katarzyna z Witosławskich zapis dożywocia k. 47-48 1661 kwitacja Zygmunta Działyńskigo z małżonką Katarzyną z Witosławskich na sumę 10 tys. zł. pol. k. 45-46 1660 Piotr Działyński klan dobrzyński z małżonką Marianną z Chlewickich w sporze z Adamem Czarnkowski o vadium k. 44 1647 sprawa Jana, wdy chełmińskiego? syna Stanisława, Pawła sty nieszawskiego, syna Michała, Stanisława Konstantego, syna Mikołaja i Orzelskiej k. 125 1647 Umowa między Pawłem stą nieszawskim a Stanisławem Konstantym (zabrał mu majątki za długi jego rodziców) k. 42-43 1647 Paweł Działyński sta nieszawski daje 20 tys. Stanisławowi Konstantemu, synowi Mikołaja k. 40-41 1646 Piotr Działyński rezygnuje ze swej części spadku po bracie Kasprze i przelewa to na Pawła stę nieszawskiego k. 36-38 1638 Teofila Działyńska, żona Mikołaja z anisławem Żelskim (vel Działyńskim) k. 123-124 1636 Kasper Działyński bp swoje dobra (w tym po Achacym Czemie) zpisuje Janowi Karolowi Działyńskiemu, synowi swego brata Mikołaja k. 32-35 1634 kontrakt między Pawłem Działyńskim a Maciejem Przyłubskim k. 107 1632 Opalińskie zrezygnowały z dóbr Beresteczko i Strzemielice na rzecz Jana Pawła Działyńskiego wdy pomorskiego k. 28-31 1631 ugoda między Stanisławem Konstantym Działyńskim i Pawłem Działyńskim stą kowalskim (wypis 1652) k. 108-112 1631 ugoda między Pawłem i Kasprem Działyńskimi k. 27 1631 ugoda między Pawłem i Kasprem Działyńskimi spadek po Andrzeju k. 25-26 1630 Michał Działyński zapisy na rzecz Andrzeja Działyńskiego k. 118 1630 ugoda między Pawłem, Andrzejem, Mikołajem i Kasprem Działyńskimi k. 24 1630 ugoda po Achacyn Czemie ście kiszporskim, bracie matki między Pawłem, Andrzejem, Mikołajem i Kasprem Działyńskimi k. 22-23
  • kroniczka rodzinna Michała Działyńskiego (urodziny synów bez Stanisława) k. 128 "Genealogia Plemięceyana" k. 105 "Genealogia Kostkoviana" k. 105 Potomstwo Mikołaja Działyńskiego zm. 1545 Tablice genealogiczne k. 103-104 1766 Manifestacja Anny z Radomickich Działyńskiej w imieniu Ignacego, Ksawerego, Katarzyny i Nepomuceny Franciszki z Działyńskich Koźmińskiej swych dzieci k. 101-102 1738 sprawa między Józefem Działyńskim a Józefem i Marianną z Wiesiołowskich Grębeckimi k. 97-100 1738 Augustyn i Marcin Działyński kontra Działyńskie? relatio k. 95-96 1737 Helena ze Stolińskich Wolska z Augustynem, Marcinem, Magdaleną i Teresą Działyńskimi dekret k. 93-94 1735 kwitacja sukcesji po Jakubie (bezdzietnym) Teofili z Działyńskich Szołdrskiej i Stefana Szołdrskiego k. 91-92 1734 kwitacja Katarzyny z Chrząstowskich Stolińskiej przez Józefa Działyńskiego k. 88-89 1724 Ugoda między Anną z Denhoffów Daniłowiczową, córką Heleny z Działyńskich Denhofowej a Józefem Działyńskim (za plenipotencją Aleksandra Działyńskiego) osumy posagowe k. 77-80 i dekret k. 81-84 1723 dział dóbr (Szarlej) miedzy Józefem Działyńskim a Stanisławem Kościelskim łowczym dobrzyńskim k. 73-76 1722 Józef Działyński i Teresa Działyńska z Tarłów wdowa k. 90 1716 zapisy małżonków Józefa Działyńskiego i Marianny z Potulickich, córki Adama Potulickiegi i Małgorzaty z Czapskich k. 113 1714 kontrakt małżeński Zygmunta Działyńskiego i Teresy z Tarłów k. 69-70 1714 zapis Józefa Działyńskiego na rzecz małżonki Marianny z Potulickich k. 67-68 1713 Zygmunt, Józef i Aleksander Działyńscy kwitują z opieki Jakuba Działyńskiego, swego stryja k. 66 1701 pretensje Garczyńskich do sumy jeszcze przez Witosławskich umieszczonej na m. Pruszcz uspokoił Jakub Działyński k. 64-65 1701 Jakub Działyński oprotestował opiekę nad Anną Działyńską, córką Jana i Łosiówny 1695 kontrakt ślubny Jakuba Działyńskiego z Marianną Dąmbską, córką Zygmunta (wypis z 1724) k. 85-87 1691 zapisy Jana Działyńskiego i Ludwiki Felicjanny Łosiówny k. 61 1689 kwitacja Tomasz Działyński braciom Maciejowi, Pawłowi, Janowi, Jakubowi Działyńskim k. 122 1689 kontrakt między Janem Działyńskim, synem Zygmunta a Tomaszem Działyńskim i małżonką Teresą z Bielińskich k. 119-120 i 121 1687 kwitacja pretensji Opalińskiego wobec Macieja, Pawła, Jana i Jakuba Działyńskich k. 59-60 1687 ugoda między Piotrem Opalińskim a synami Zygmunta: Maciejem, Pawłem, Janem Działyńskimi i Łęckimi k. 55-58 m. in. podpis Augustyna Kołudzkiego (pretensje po Zofii Opalińskiej, w które byli włączeni Łąccy) 1675 układ między Zygmuntem Działyńskim, Zygmuntem Olszowskim, mężem Marianny k. 53-54 piecz. 1671 układ po bezpotomnej śmierci Łukasza i Piotra Działyńskich z sukcesorami (bez liku) k. 51-52
 • Proweniencja: Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Cikowska Elżbieta z Działyńskich
  • Cikowska Elżbieta z Działyńskich
  • Cikowska Elżbieta z Działyńskich
  • Czarnkowski Adam Uriel płk i regimentarz królewski sta osiecki i międzyłęski
  • Czarnkowski Adam Uriel płk i regimentarz królewski sta osiecki i międzyłęski
  • Czarnkowski Adam Uriel płk i regimentarz królewski sta osiecki i międzyłęski
  • Czema Achacy sta kiszporski
  • Czema Achacy sta kiszporski
  • Czema Achacy sta kiszporski
  • Dąmbski Zygmunt wda brzesko-kujawski zm. 1704
  • Dąmbski Zygmunt wda brzesko-kujawski zm. 1704
  • Dąmbski Zygmunt wda brzesko-kujawski zm. 1704
  • Daniłowiczowa Anna z Denhoffów
  • Daniłowiczowa Anna z Denhoffów
  • Daniłowiczowa Anna z Denhoffów
  • Denhoffowa Helena z Działyńskich chorążyna wieluńska
  • Denhoffowa Helena z Działyńskich chorążyna wieluńska
  • Denhoffowa Helena z Działyńskich chorążyna wieluńska
  • Działyńscy
  • Działyńscy
  • Działyńscy
  • Działyńska Anna córka Jana i Łosiówny
  • Działyńska Anna córka Jana i Łosiówny
  • Działyńska Anna córka Jana i Łosiówny
  • Działyńska Anna z Sokołowskich
  • Działyńska Elżbieta z Czemów, żona Michała wdy brzesko-kujawskiego zm. 1637
  • Działyńska Elżbieta z Czemów, żona Michała wdy brzesko-kujawskiego zm. 1637
  • Działyńska Elżbieta z Czemów, żona Michała wdy brzesko-kujawskiego zm. 1637
  • Działyńska Izabela z Orzelskich żona M. Działyńskiego
  • Działyńska Izabela z Orzelskich żona M. Działyńskiego
  • Działyńska Izabela z Orzelskich żona M. Działyńskiego
  • Działyńska Katarzyna z Witosławskich
  • Działyńska Katarzyna z Witosławskich
  • Działyńska Katarzyna z Witosławskich
  • Działyńska Ludwika Felicjanna z Łosiów zm. 1714
  • Działyńska Ludwika Felicjanna z Łosiów zm. 1714
  • Działyńska Ludwika Felicjanna z Łosiów zm. 1714
  • Działyńska Marianna z Chlewickich, żona Piotra
  • Działyńska Marianna z Chlewickich, żona Piotra
  • Działyńska Marianna z Chlewickich, żona Piotra
  • Działyńska Marianna z Dąmbskich
  • Działyńska Marianna z Dąmbskich
  • Działyńska Marianna z Dąmbskich
  • Działyńska Marianna z Potulickich
  • Działyńska Marianna z Potulickich
  • Działyńska Marianna z Potulickich
  • Działyńska Regina Cecylia z Szczepańskich
  • Działyńska Regina Cecylia z Szczepańskich
  • Działyńska Regina Cecylia z Szczepańskich
  • Działyńska Teofila, żona Mikołaja działyńskiego
  • Działyńska Teofila, żona Mikołaja działyńskiego
  • Działyńska Teofila, żona Mikołaja działyńskiego
  • Działyńska Teresa Urszula sakramentka
  • Działyńska Teresa Urszula sakramentka
  • Działyńska Teresa Urszula sakramentka
  • Działyńska Teresa z Bielińskich
  • Działyńska Teresa z Bielińskich
  • Działyńska Teresa z Bielińskich
  • Działyńska Teresa z Tarłów
  • Działyńska Teresa z Tarłów
  • Działyńska Teresa z Tarłów
  • Działyński Aleksander bp sufragan kujawski syn Pawła
  • Działyński Aleksander bp sufragan kujawski syn Pawła
  • Działyński Aleksander bp sufragan kujawski syn Pawła
  • Działyński Andrzej 1605-1631 syn Michała
  • Działyński Andrzej 1605-1631 syn Michała
  • Działyński Andrzej 1605-1631 syn Michała
  • Działyński Augustyn 1715-1759 wda kaliski
  • Działyński Augustyn 1715-1759 wda kaliski
  • Działyński Augustyn 1715-1759 wda kaliski
  • Działyński Ignacy
  • Działyński Ignacy
  • Działyński Ignacy
  • Działyński Jakub syn Zygmunta
  • Działyński Jakub syn Zygmunta
  • Działyński Jakub syn Zygmunta
  • Działyński Jan Karol zm. 1639
  • Działyński Jan Karol zm. 1639
  • Działyński Jan Karol zm. 1639
  • Działyński Jan syn Zygmunta
  • Działyński Jan syn Zygmunta
  • Działyński Jan syn Zygmunta
  • Działyński Jan wda chełmiński zm. 1583
  • Działyński Jan wda chełmiński zm. 1583
  • Działyński Jan wda chełmiński zm. 1583
  • Działyński Józef 1680-1735
  • Działyński Józef 1680-1735
  • Działyński Józef 1680-1735
  • Działyński Kasper bp chełmiński 1598-1646 syn Michała
  • Działyński Kasper bp chełmiński 1598-1646 syn Michała
  • Działyński Kasper bp chełmiński 1598-1646 syn Michała
  • Działyński Ksawery 1756-1819
  • Działyński Ksawery 1756-1819
  • Działyński Ksawery 1756-1819
  • Działyński Łukasz 1596-1671 przed syn Michała
  • Działyński Łukasz 1596-1671 przed syn Michała
  • Działyński Łukasz 1596-1671 przed syn Michała
  • Działyński Maciej zm. 1694 syn Zygmunta
  • Działyński Maciej zm. 1694 syn Zygmunta
  • Działyński Maciej zm. 1694 syn Zygmunta
  • Działyński Marcin 1716-1746
  • Działyński Marcin 1716-1746
  • Działyński Marcin 1716-1746
  • Działyński Michał 1603-1632 po syn Michała
  • Działyński Michał 1603-1632 po syn Michała
  • Działyński Michał 1603-1632 po syn Michała
  • Działyński Michał wda brzesko kujawski
  • Działyński Michał wda brzesko kujawski
  • Działyński Michał wda brzesko kujawski
  • Działyński Mikołaj sta kościański 1593-1630/1632 syn Michała
  • Działyński Mikołaj sta kościański 1593-1630/1632 syn Michała
  • Działyński Mikołaj sta kościański 1593-1630/1632 syn Michała
  • Działyński Mikołaj wda pomorski zm. 1545
  • Działyński Mikołaj wda pomorski zm. 1545
  • Działyński Mikołaj wda pomorski zm. 1545
  • Działyński Paweł Jan wda pomorski zm. 1643
  • Działyński Paweł Jan wda pomorski zm. 1643
  • Działyński Paweł Jan wda pomorski zm. 1643
  • Działyński Paweł sta bobrownicki i radziejowski dworzanin zm. po 1605
  • Działyński Paweł sta bobrownicki i radziejowski dworzanin zm. po 1605
  • Działyński Paweł sta bobrownicki i radziejowski dworzanin zm. po 1605
  • Działyński Paweł sta dobrzyński 1579 (Urzędnicy nie notują)
  • Działyński Paweł sta dobrzyński 1579 (Urzędnicy nie notują)
  • Działyński Paweł sta dobrzyński 1579 (Urzędnicy nie notują)
  • Działyński Paweł sta nieszawski 1601-1649 syn Michała
  • Działyński Paweł sta nieszawski 1601-1649 syn Michała
  • Działyński Paweł sta nieszawski 1601-1649 syn Michała
  • Działyński Paweł syn Zygmunta
  • Działyński Paweł syn Zygmunta
  • Działyński Paweł syn Zygmunta
  • Działyński Piotr klan dobrzyński wda chełmiński 1594-1671 przed syn Michała
  • Działyński Piotr klan dobrzyński wda chełmiński 1594-1671 przed syn Michała
  • Działyński Piotr klan dobrzyński wda chełmiński 1594-1671 przed syn Michała
  • Działyński Stanisław Konstanty dworzanin król. zm. po 1647
  • Działyński Stanisław Konstanty dworzanin król. zm. po 1647
  • Działyński Stanisław Konstanty dworzanin król. zm. po 1647
  • Działyński Stanisław miecznik inowłodzki ur. 1603 po syn Michała
  • Działyński Stanisław miecznik inowłodzki ur. 1603 po syn Michała
  • Działyński Stanisław miecznik inowłodzki ur. 1603 po syn Michała
  • Działyński Stanisław zm. 1605, brat Michała
  • Działyński Stanisław zm. 1605, brat Michała
  • Działyński Stanisław zm. 1605, brat Michała
  • Działyński Tomasz wda chełmiński zm. 1714
  • Działyński Tomasz wda chełmiński zm. 1714
  • Działyński Tomasz wda chełmiński zm. 1714
  • Działyński Zygmunt ojciec Teofili
  • Działyński Zygmunt ojciec Teofili
  • Działyński Zygmunt ojciec Teofili
  • Działyński Zygmunt wda kaliski zm. 1685
  • Działyński Zygmunt wda kaliski zm. 1685
  • Działyński Zygmunt wda kaliski zm. 1685
  • Grębecka Marianna z Wiesiołowskich
  • Grębecka Marianna z Wiesiołowskich
  • Grębecka Marianna z Wiesiołowskich
  • Grębecki Józef
  • Grębecki Józef
  • Grębecki Józef
  • Gurowska Anna z Radomickich 1v Działyńska 1724-1812
  • Gurowska Anna z Radomickich 1v Działyńska 1724-1812
  • Gurowska Anna z Radomickich 1v Działyńska 1724-1812
  • Hylzenowa Katarzyna z Działyńskich
  • Hylzenowa Katarzyna z Działyńskich
  • Hylzenowa Katarzyna z Działyńskich
  • Kołudzki Augustyn autogr.
  • Kołudzki Augustyn autogr.
  • Kołudzki Augustyn autogr.
  • Kościelski Stanisław łowczy dobrzyński klan bydgoski
  • Kościelski Stanisław łowczy dobrzyński klan bydgoski
  • Kościelski Stanisław łowczy dobrzyński klan bydgoski
  • Kostkowie genealogia
  • Kostkowie genealogia
  • Kostkowie genealogia
  • Koźmińska Nepomucena Franciszka z Działyńskich
  • Koźmińska Nepomucena Franciszka z Działyńskich
  • Koźmińska Nepomucena Franciszka z Działyńskich
  • Kryski Stanisław, syn Stanisława klana raciążskiego
  • Kryski Stanisław, syn Stanisława klana raciążskiego
  • Kryski Stanisław, syn Stanisława klana raciążskiego
  • Łąccy
  • Łąccy
  • Łąccy
  • Olszowska Marianna z Działyńskich
  • Olszowska Marianna z Działyńskich
  • Olszowska Marianna z Działyńskich
  • Olszowski Zygmunt chorąży wieluński
  • Olszowski Zygmunt chorąży wieluński
  • Olszowski Zygmunt chorąży wieluński
  • Opaliński Piotr wda łęczycki sta generalny wielkopolski 1640-1691
  • Opaliński Piotr wda łęczycki sta generalny wielkopolski 1640-1691
  • Opaliński Piotr wda łęczycki sta generalny wielkopolski 1640-1691
  • Piotrowska Dorota
  • Piotrowska Dorota
  • Piotrowska Dorota
  • Plemięccy genealogia
  • Plemięccy genealogia
  • Plemięccy genealogia
  • Potulicka Teofila z Działyńskich 1v Szołdrska 1714-1790
  • Potulicka Teofila z Działyńskich 1v Szołdrska 1714-1790
  • Potulicka Teofila z Działyńskich 1v Szołdrska 1714-1790
  • Przyłubski Maciej
  • Przyłubski Maciej
  • Przyłubski Maciej
  • Raczyńska Maria Magdalena z Działyńskich
  • Raczyńska Maria Magdalena z Działyńskich
  • Raczyńska Maria Magdalena z Działyńskich
  • Stolińska Katarzyna z Chrząstowskich
  • Stolińska Katarzyna z Chrząstowskich
  • Stolińska Katarzyna z Chrząstowskich
  • Szołdrski Stefan
  • Szołdrski Stefan
  • Szołdrski Stefan
  • Wolska Helena ze Stolińskich
  • Wolska Helena ze Stolińskich
  • Wolska Helena ze Stolińskich
  • Żelski Stanisław skarbnik dobrzyński
  • Żelski Stanisław skarbnik dobrzyński
  • Żelski Stanisław skarbnik dobrzyński
  • Genealogia 16-18 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Genealogie dokumeny prawno-majątkowe Działyńskich
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • intercyzy ślubne 17 w.
  • genealogie

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Genealogia
 • 240 $a Majątek Kórnicki
 • 245 $a "Dowody do genealogii domu [...] Działyńskich." |Akta oryg. dot. rodzinnych układów i działów majątkowych, intercyzy ślubne etc., m.in. |Ekstraty z ksiąg grodzkich.
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 1528-1766
 • 300 $a 129 k. $c 37x22 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Bielińska Teresa zob. Działyńska Teresa z Bielińskich
 • 400 $a Cema zob. Czema
 • 400 $a Chlewicka Marianna zob. Działyńska Marianna z Chlewickich
 • 400 $a Chrząstowska Katarzyna zob. Stolińska Katarzyna z Chrząstowskich
 • 400 $a Czema Elżbieta zob. Działyńska Elżbieta z Czemów, żona Michała wdy brzesko-kujawskiego zm. 1637
 • 400 $a Dąmbska Marianna zob. Działyńska Marianna z Dąmbskich
 • 400 $a Denhoff Anna zob. Daniłowiczowa Anna z Denhoffów
 • 400 $a Działyńscy zob. też Żelscy
 • 400 $a Działyńska Elżbieta zob. Cikowska Elżbieta z Działyńskich
 • 400 $a Działyńska Helena wojewodzianka kaliska zob. Denhoffowa Helena z Działyńskich chorążyna wieluńska
 • 400 $a Działyńska Katarzyna zob. Hylzenowa Katarzyna z Działyńskich
 • 400 $a Działyńska Marianna zob. Olszowska Marianna z Działyńskich
 • 400 $a Działyńska Nepomucena Franciszka zob. Koźmińska Nepomucena Franciszka z Działyńskich
 • 400 $a Łoś Ludwika Felicjanna zob. Działyńska Ludwika Felicjanna z Łosiów zm. 1714
 • 400 $a Sokołowska Anna zob. Działyńska Anna z Sokołowskich
 • 400 $a Stolińska Helena zob. Wolska Helena ze Stolińskich
 • 400 $a Szczepańska Regina Cecylia zob. Działyńska Regina Cecylia z Szczepańskich, 1v żona Stanisława miecznika inowłodzkiego
 • 400 $a Wiesiołowska Marianna zob. Grębecka Marianna z Wiesiołowskich
 • 400 $a Bielińska Teresa zob. Działyńska Teresa z Bielińskich
 • 400 $a Działyńscy zob. też Żelscy
 • 400 $a Bielińska Teresa zob. Działyńska Teresa z Bielińskich
 • 400 $a Działyńscy zob. też Żelscy
 • 520 $a 1626 ugoda Mikołajem sta kościańskim, Pawłem stą kowalskim, Kasprem, Michałem i Andrzejem Działyńskimi k. 126-127 pieczęcie tych Działyńskich $a 1626 ugoda po Achacyn Czemie ście kiszporskim, bracie matki między Michałem i Andrzejem Działyńskimi k. 21 $a 1625 zapisy małżonków Mikołaja Działyńskiego i Izabelli Orzelskiej k. 114-115 $a 1616 sprawa Michała Działyńskiego z Dorotą Piotrowską k. 106 $a 1605 przed dział trzech braci: Michała, Pawła i Stanisława Działyńskich (Łukasz już zm. ok. 1582), synów Pawła k. 17-18 $a 1599 Elżbieta z Działyńskich (córka Michała zm. 1576 podkom. pomorskiego i Anny Sokołowskiej) Cikowska, żona Stanisława podkomorzego krak. o miasta Kijaszkowo, Kijaszkowiec i Szczoszowo k. 19-20 $a 1598 rezygnacja z miasta Wrześni Działyński Stanisław k. 12-13 odpis $a 1579 Działyński Jan wda chełmiński zm. 1583 autograf i piecz. kwit dla Pawła Działyńskiego sty dobrzyńskiego k. 16 $a 1528 Działyński Mikołaj klan chełmiński wda pomorski zm. 1545 dot. Klonowa k. 14-15 $a Tablice genealogiczne potomków Michała Działyńskiego wdy brzesko-kujawskiego $a Potomstwo Pawła sty nieszawskiego $a Potomstwo Michała Działyńskiego wdy brzesko-kujawskiego: Mikołaj, Piotr, Łukasz, Kasper, Paweł, Andrzej, Michał k. 3
 • 520 $a 1670 kontrakt między Reginą Cecylią z Szczepańskich Działyńską, miecznikową inowłodzką, wdową po Stanisławie i Zygmuntem Działyńskim wdą kaliskim a Zygmuntem Olszowskim chorążym wieluńskim, który poślubił jedyną córkę Stanisława Mariannę k. 49-50 $a 1663 Zapis Piotra działyńskiego dla żony Marianny z Chlewickich k. 116-117 $a 1661 Działyński Zygmunt i Katarzyna z Witosławskich zapis dożywocia k. 47-48 $a 1661 kwitacja Zygmunta Działyńskigo z małżonką Katarzyną z Witosławskich na sumę 10 tys. zł. pol. k. 45-46 $a 1660 Piotr Działyński klan dobrzyński z małżonką Marianną z Chlewickich w sporze z Adamem Czarnkowski o vadium k. 44 $a 1647 sprawa Jana, wdy chełmińskiego? syna Stanisława, Pawła sty nieszawskiego, syna Michała, Stanisława Konstantego, syna Mikołaja i Orzelskiej k. 125 $a 1647 Umowa między Pawłem stą nieszawskim a Stanisławem Konstantym (zabrał mu majątki za długi jego rodziców) k. 42-43 $a 1647 Paweł Działyński sta nieszawski daje 20 tys. Stanisławowi Konstantemu, synowi Mikołaja k. 40-41 $a 1646 Piotr Działyński rezygnuje ze swej części spadku po bracie Kasprze i przelewa to na Pawła stę nieszawskiego k. 36-38 $a 1638 Teofila Działyńska, żona Mikołaja z anisławem Żelskim (vel Działyńskim) k. 123-124 $a 1636 Kasper Działyński bp swoje dobra (w tym po Achacym Czemie) zpisuje Janowi Karolowi Działyńskiemu, synowi swego brata Mikołaja k. 32-35 $a 1634 kontrakt między Pawłem Działyńskim a Maciejem Przyłubskim k. 107 $a 1632 Opalińskie zrezygnowały z dóbr Beresteczko i Strzemielice na rzecz Jana Pawła Działyńskiego wdy pomorskiego k. 28-31 $a 1631 ugoda między Stanisławem Konstantym Działyńskim i Pawłem Działyńskim stą kowalskim (wypis 1652) k. 108-112 $a 1631 ugoda między Pawłem i Kasprem Działyńskimi k. 27 $a 1631 ugoda między Pawłem i Kasprem Działyńskimi spadek po Andrzeju k. 25-26 $a 1630 Michał Działyński zapisy na rzecz Andrzeja Działyńskiego k. 118 $a 1630 ugoda między Pawłem, Andrzejem, Mikołajem i Kasprem Działyńskimi k. 24 $a 1630 ugoda po Achacyn Czemie ście kiszporskim, bracie matki między Pawłem, Andrzejem, Mikołajem i Kasprem Działyńskimi k. 22-23
 • 520 $a kroniczka rodzinna Michała Działyńskiego (urodziny synów bez Stanisława) k. 128 $a "Genealogia |Plemięceyana" k. 105 $a "Genealogia |Kostkoviana" k. 105 $a Potomstwo Mikołaja Działyńskiego zm. 1545 |Tablice genealogiczne k. 103-104 $a 1766 Manifestacja Anny z Radomickich Działyńskiej w imieniu Ignacego, Ksawerego, Katarzyny i Nepomuceny Franciszki z Działyńskich Koźmińskiej swych dzieci k. 101-102 $a 1738 sprawa między Józefem Działyńskim a Józefem i Marianną z Wiesiołowskich Grębeckimi k. 97-100 $a 1738 Augustyn i Marcin Działyński kontra Działyńskie? relatio k. 95-96 $a 1737 Helena ze Stolińskich Wolska z Augustynem, Marcinem, Magdaleną i Teresą Działyńskimi dekret k. 93-94 $a 1735 kwitacja sukcesji po Jakubie (bezdzietnym) Teofili z Działyńskich Szołdrskiej i Stefana Szołdrskiego k. 91-92 $a 1734 kwitacja Katarzyny z Chrząstowskich Stolińskiej przez Józefa Działyńskiego k. 88-89 $a 1724 Ugoda między Anną z Denhoffów Daniłowiczową, córką Heleny z Działyńskich Denhofowej a Józefem Działyńskim (za plenipotencją Aleksandra Działyńskiego) osumy posagowe k. 77-80 i dekret k. 81-84 $a 1723 dział dóbr (Szarlej) miedzy Józefem Działyńskim a Stanisławem Kościelskim łowczym dobrzyńskim k. 73-76 $a 1722 Józef Działyński i Teresa Działyńska z Tarłów wdowa k. 90 $a 1716 zapisy małżonków Józefa Działyńskiego i Marianny z Potulickich, córki Adama Potulickiegi i Małgorzaty z Czapskich k. 113 $a 1714 kontrakt małżeński Zygmunta Działyńskiego i Teresy z Tarłów k. 69-70 $a 1714 zapis Józefa Działyńskiego na rzecz małżonki Marianny z Potulickich k. 67-68 $a 1713 Zygmunt, Józef i Aleksander Działyńscy kwitują z opieki Jakuba Działyńskiego, swego stryja k. 66 $a 1701 pretensje Garczyńskich do sumy jeszcze przez Witosławskich umieszczonej na m. Pruszcz uspokoił Jakub Działyński k. 64-65 $a 1701 Jakub Działyński oprotestował opiekę nad Anną Działyńską, córką Jana i Łosiówny $a 1695 kontrakt ślubny Jakuba Działyńskiego z Marianną Dąmbską, córką Zygmunta (wypis z 1724) k. 85-87 $a 1691 zapisy Jana Działyńskiego i Ludwiki Felicjanny Łosiówny k. 61 $a 1689 kwitacja Tomasz Działyński braciom Maciejowi, Pawłowi, Janowi, Jakubowi Działyńskim k. 122 $a 1689 kontrakt między Janem Działyńskim, synem Zygmunta a Tomaszem Działyńskim i małżonką Teresą z Bielińskich k. 119-120 i 121 $a 1687 kwitacja pretensji Opalińskiego wobec Macieja, Pawła, Jana i Jakuba Działyńskich k. 59-60 $a 1687 ugoda między Piotrem Opalińskim a synami Zygmunta: Maciejem, Pawłem, Janem Działyńskimi i Łęckimi k. 55-58 m. in. podpis Augustyna Kołudzkiego (pretensje po Zofii Opalińskiej, w które byli włączeni Łąccy) $a 1675 układ między Zygmuntem Działyńskim, Zygmuntem Olszowskim, mężem Marianny k. 53-54 piecz. $a 1671 układ po bezpotomnej śmierci Łukasza i Piotra Działyńskich z sukcesorami (bez liku) k. 51-52
 • 530 $d Mf 1363
 • 530 $d Mf 1756
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac., pol.
 • 561 $a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego $d Litt. B nr 108 $d Litt. D nr 260 $d BK III, 13 $w Działyński Tytus
 • 600 $a Cikowska Elżbieta z Działyńskich
 • 600 $a Cikowska Elżbieta z Działyńskich
 • 600 $a Cikowska Elżbieta z Działyńskich
 • 600 $a Czarnkowski Adam Uriel płk i regimentarz królewski sta osiecki i międzyłęski
 • 600 $a Czarnkowski Adam Uriel płk i regimentarz królewski sta osiecki i międzyłęski
 • 600 $a Czarnkowski Adam Uriel płk i regimentarz królewski sta osiecki i międzyłęski
 • 600 $a Czema Achacy sta kiszporski
 • 600 $a Czema Achacy sta kiszporski
 • 600 $a Czema Achacy sta kiszporski
 • 600 $a Dąmbski Zygmunt wda brzesko-kujawski zm. 1704
 • 600 $a Dąmbski Zygmunt wda brzesko-kujawski zm. 1704
 • 600 $a Dąmbski Zygmunt wda brzesko-kujawski zm. 1704
 • 600 $a Daniłowiczowa Anna z Denhoffów
 • 600 $a Daniłowiczowa Anna z Denhoffów
 • 600 $a Daniłowiczowa Anna z Denhoffów
 • 600 $a Denhoffowa Helena z Działyńskich chorążyna wieluńska
 • 600 $a Denhoffowa Helena z Działyńskich chorążyna wieluńska
 • 600 $a Denhoffowa Helena z Działyńskich chorążyna wieluńska
 • 600 $a Działyńscy
 • 600 $a Działyńscy
 • 600 $a Działyńscy
 • 600 $a Działyńska Anna córka Jana i Łosiówny
 • 600 $a Działyńska Anna córka Jana i Łosiówny
 • 600 $a Działyńska Anna córka Jana i Łosiówny
 • 600 $a Działyńska Anna z Sokołowskich
 • 600 $a Działyńska Elżbieta z Czemów, żona Michała wdy brzesko-kujawskiego zm. 1637
 • 600 $a Działyńska Elżbieta z Czemów, żona Michała wdy brzesko-kujawskiego zm. 1637
 • 600 $a Działyńska Elżbieta z Czemów, żona Michała wdy brzesko-kujawskiego zm. 1637
 • 600 $a Działyńska Izabela z Orzelskich żona M. Działyńskiego
 • 600 $a Działyńska Izabela z Orzelskich żona M. Działyńskiego
 • 600 $a Działyńska Izabela z Orzelskich żona M. Działyńskiego
 • 600 $a Działyńska Katarzyna z Witosławskich
 • 600 $a Działyńska Katarzyna z Witosławskich
 • 600 $a Działyńska Katarzyna z Witosławskich
 • 600 $a Działyńska Ludwika Felicjanna z Łosiów zm. 1714
 • 600 $a Działyńska Ludwika Felicjanna z Łosiów zm. 1714
 • 600 $a Działyńska Ludwika Felicjanna z Łosiów zm. 1714
 • 600 $a Działyńska Marianna z Chlewickich, żona Piotra
 • 600 $a Działyńska Marianna z Chlewickich, żona Piotra
 • 600 $a Działyńska Marianna z Chlewickich, żona Piotra
 • 600 $a Działyńska Marianna z Dąmbskich
 • 600 $a Działyńska Marianna z Dąmbskich
 • 600 $a Działyńska Marianna z Dąmbskich
 • 600 $a Działyńska Marianna z Potulickich
 • 600 $a Działyńska Marianna z Potulickich
 • 600 $a Działyńska Marianna z Potulickich
 • 600 $a Działyńska Regina Cecylia z Szczepańskich
 • 600 $a Działyńska Regina Cecylia z Szczepańskich
 • 600 $a Działyńska Regina Cecylia z Szczepańskich
 • 600 $a Działyńska Teofila, żona Mikołaja działyńskiego
 • 600 $a Działyńska Teofila, żona Mikołaja działyńskiego
 • 600 $a Działyńska Teofila, żona Mikołaja działyńskiego
 • 600 $a Działyńska Teresa Urszula sakramentka
 • 600 $a Działyńska Teresa Urszula sakramentka
 • 600 $a Działyńska Teresa Urszula sakramentka
 • 600 $a Działyńska Teresa z Bielińskich
 • 600 $a Działyńska Teresa z Bielińskich
 • 600 $a Działyńska Teresa z Bielińskich
 • 600 $a Działyńska Teresa z Tarłów
 • 600 $a Działyńska Teresa z Tarłów
 • 600 $a Działyńska Teresa z Tarłów
 • 600 $a Działyński Aleksander bp sufragan kujawski syn Pawła
 • 600 $a Działyński Aleksander bp sufragan kujawski syn Pawła
 • 600 $a Działyński Aleksander bp sufragan kujawski syn Pawła
 • 600 $a Działyński Andrzej 1605-1631 syn Michała
 • 600 $a Działyński Andrzej 1605-1631 syn Michała
 • 600 $a Działyński Andrzej 1605-1631 syn Michała
 • 600 $a Działyński Augustyn 1715-1759 wda kaliski
 • 600 $a Działyński Augustyn 1715-1759 wda kaliski
 • 600 $a Działyński Augustyn 1715-1759 wda kaliski
 • 600 $a Działyński Ignacy
 • 600 $a Działyński Ignacy
 • 600 $a Działyński Ignacy
 • 600 $a Działyński Jakub syn Zygmunta
 • 600 $a Działyński Jakub syn Zygmunta
 • 600 $a Działyński Jakub syn Zygmunta
 • 600 $a Działyński Jan Karol zm. 1639
 • 600 $a Działyński Jan Karol zm. 1639
 • 600 $a Działyński Jan Karol zm. 1639
 • 600 $a Działyński Jan syn Zygmunta
 • 600 $a Działyński Jan syn Zygmunta
 • 600 $a Działyński Jan syn Zygmunta
 • 600 $a Działyński Jan wda chełmiński zm. 1583
 • 600 $a Działyński Jan wda chełmiński zm. 1583
 • 600 $a Działyński Jan wda chełmiński zm. 1583
 • 600 $a Działyński Józef 1680-1735
 • 600 $a Działyński Józef 1680-1735
 • 600 $a Działyński Józef 1680-1735
 • 600 $a Działyński Kasper bp chełmiński 1598-1646 syn Michała
 • 600 $a Działyński Kasper bp chełmiński 1598-1646 syn Michała
 • 600 $a Działyński Kasper bp chełmiński 1598-1646 syn Michała
 • 600 $a Działyński Ksawery 1756-1819
 • 600 $a Działyński Ksawery 1756-1819
 • 600 $a Działyński Ksawery 1756-1819
 • 600 $a Działyński Łukasz 1596-1671 przed syn Michała
 • 600 $a Działyński Łukasz 1596-1671 przed syn Michała
 • 600 $a Działyński Łukasz 1596-1671 przed syn Michała
 • 600 $a Działyński Maciej zm. 1694 syn Zygmunta
 • 600 $a Działyński Maciej zm. 1694 syn Zygmunta
 • 600 $a Działyński Maciej zm. 1694 syn Zygmunta
 • 600 $a Działyński Marcin 1716-1746
 • 600 $a Działyński Marcin 1716-1746
 • 600 $a Działyński Marcin 1716-1746
 • 600 $a Działyński Michał 1603-1632 po syn Michała
 • 600 $a Działyński Michał 1603-1632 po syn Michała
 • 600 $a Działyński Michał 1603-1632 po syn Michała
 • 600 $a Działyński Michał wda brzesko kujawski
 • 600 $a Działyński Michał wda brzesko kujawski
 • 600 $a Działyński Michał wda brzesko kujawski
 • 600 $a Działyński Mikołaj sta kościański 1593-1630/1632 syn Michała
 • 600 $a Działyński Mikołaj sta kościański 1593-1630/1632 syn Michała
 • 600 $a Działyński Mikołaj sta kościański 1593-1630/1632 syn Michała
 • 600 $a Działyński Mikołaj wda pomorski zm. 1545
 • 600 $a Działyński Mikołaj wda pomorski zm. 1545
 • 600 $a Działyński Mikołaj wda pomorski zm. 1545
 • 600 $a Działyński Paweł Jan wda pomorski zm. 1643
 • 600 $a Działyński Paweł Jan wda pomorski zm. 1643
 • 600 $a Działyński Paweł Jan wda pomorski zm. 1643
 • 600 $a Działyński Paweł sta bobrownicki i radziejowski dworzanin zm. po 1605
 • 600 $a Działyński Paweł sta bobrownicki i radziejowski dworzanin zm. po 1605
 • 600 $a Działyński Paweł sta bobrownicki i radziejowski dworzanin zm. po 1605
 • 600 $a Działyński Paweł sta dobrzyński 1579 (Urzędnicy nie notują)
 • 600 $a Działyński Paweł sta dobrzyński 1579 (Urzędnicy nie notują)
 • 600 $a Działyński Paweł sta dobrzyński 1579 (Urzędnicy nie notują)
 • 600 $a Działyński Paweł sta nieszawski 1601-1649 syn Michała
 • 600 $a Działyński Paweł sta nieszawski 1601-1649 syn Michała
 • 600 $a Działyński Paweł sta nieszawski 1601-1649 syn Michała
 • 600 $a Działyński Paweł syn Zygmunta
 • 600 $a Działyński Paweł syn Zygmunta
 • 600 $a Działyński Paweł syn Zygmunta
 • 600 $a Działyński Piotr klan dobrzyński wda chełmiński 1594-1671 przed syn Michała
 • 600 $a Działyński Piotr klan dobrzyński wda chełmiński 1594-1671 przed syn Michała
 • 600 $a Działyński Piotr klan dobrzyński wda chełmiński 1594-1671 przed syn Michała
 • 600 $a Działyński Stanisław Konstanty dworzanin król. zm. po 1647
 • 600 $a Działyński Stanisław Konstanty dworzanin król. zm. po 1647
 • 600 $a Działyński Stanisław Konstanty dworzanin król. zm. po 1647
 • 600 $a Działyński Stanisław miecznik inowłodzki ur. 1603 po syn Michała
 • 600 $a Działyński Stanisław miecznik inowłodzki ur. 1603 po syn Michała
 • 600 $a Działyński Stanisław miecznik inowłodzki ur. 1603 po syn Michała
 • 600 $a Działyński Stanisław zm. 1605, brat Michała
 • 600 $a Działyński Stanisław zm. 1605, brat Michała
 • 600 $a Działyński Stanisław zm. 1605, brat Michała
 • 600 $a Działyński Tomasz wda chełmiński zm. 1714
 • 600 $a Działyński Tomasz wda chełmiński zm. 1714
 • 600 $a Działyński Tomasz wda chełmiński zm. 1714
 • 600 $a Działyński Zygmunt ojciec Teofili
 • 600 $a Działyński Zygmunt ojciec Teofili
 • 600 $a Działyński Zygmunt ojciec Teofili
 • 600 $a Działyński Zygmunt wda kaliski zm. 1685
 • 600 $a Działyński Zygmunt wda kaliski zm. 1685
 • 600 $a Działyński Zygmunt wda kaliski zm. 1685
 • 600 $a Grębecka Marianna z Wiesiołowskich
 • 600 $a Grębecka Marianna z Wiesiołowskich
 • 600 $a Grębecka Marianna z Wiesiołowskich
 • 600 $a Grębecki Józef
 • 600 $a Grębecki Józef
 • 600 $a Grębecki Józef
 • 600 $a Gurowska Anna z Radomickich 1v Działyńska $d 1724-1812
 • 600 $a Gurowska Anna z Radomickich 1v Działyńska $d 1724-1812
 • 600 $a Gurowska Anna z Radomickich 1v Działyńska $d 1724-1812
 • 600 $a Hylzenowa Katarzyna z Działyńskich
 • 600 $a Hylzenowa Katarzyna z Działyńskich
 • 600 $a Hylzenowa Katarzyna z Działyńskich
 • 600 $a Kołudzki Augustyn autogr.
 • 600 $a Kołudzki Augustyn autogr.
 • 600 $a Kołudzki Augustyn autogr.
 • 600 $a Kościelski Stanisław łowczy dobrzyński klan bydgoski
 • 600 $a Kościelski Stanisław łowczy dobrzyński klan bydgoski
 • 600 $a Kościelski Stanisław łowczy dobrzyński klan bydgoski
 • 600 $a Kostkowie genealogia
 • 600 $a Kostkowie genealogia
 • 600 $a Kostkowie genealogia
 • 600 $a Koźmińska Nepomucena Franciszka z Działyńskich
 • 600 $a Koźmińska Nepomucena Franciszka z Działyńskich
 • 600 $a Koźmińska Nepomucena Franciszka z Działyńskich
 • 600 $a Kryski Stanisław, syn Stanisława klana raciążskiego
 • 600 $a Kryski Stanisław, syn Stanisława klana raciążskiego
 • 600 $a Kryski Stanisław, syn Stanisława klana raciążskiego
 • 600 $a Łąccy
 • 600 $a Łąccy
 • 600 $a Łąccy
 • 600 $a Olszowska Marianna z Działyńskich
 • 600 $a Olszowska Marianna z Działyńskich
 • 600 $a Olszowska Marianna z Działyńskich
 • 600 $a Olszowski Zygmunt chorąży wieluński
 • 600 $a Olszowski Zygmunt chorąży wieluński
 • 600 $a Olszowski Zygmunt chorąży wieluński
 • 600 $a Opaliński Piotr wda łęczycki sta generalny wielkopolski 1640-1691
 • 600 $a Opaliński Piotr wda łęczycki sta generalny wielkopolski 1640-1691
 • 600 $a Opaliński Piotr wda łęczycki sta generalny wielkopolski 1640-1691
 • 600 $a Piotrowska Dorota
 • 600 $a Piotrowska Dorota
 • 600 $a Piotrowska Dorota
 • 600 $a Plemięccy genealogia
 • 600 $a Plemięccy genealogia
 • 600 $a Plemięccy genealogia
 • 600 $a Potulicka Teofila z Działyńskich 1v Szołdrska $d 1714-1790
 • 600 $a Potulicka Teofila z Działyńskich 1v Szołdrska $d 1714-1790
 • 600 $a Potulicka Teofila z Działyńskich 1v Szołdrska $d 1714-1790
 • 600 $a Przyłubski Maciej
 • 600 $a Przyłubski Maciej
 • 600 $a Przyłubski Maciej
 • 600 $a Raczyńska Maria Magdalena z Działyńskich
 • 600 $a Raczyńska Maria Magdalena z Działyńskich
 • 600 $a Raczyńska Maria Magdalena z Działyńskich
 • 600 $a Stolińska Katarzyna z Chrząstowskich
 • 600 $a Stolińska Katarzyna z Chrząstowskich
 • 600 $a Stolińska Katarzyna z Chrząstowskich
 • 600 $a Szołdrski Stefan
 • 600 $a Szołdrski Stefan
 • 600 $a Szołdrski Stefan
 • 600 $a Wolska Helena ze Stolińskich
 • 600 $a Wolska Helena ze Stolińskich
 • 600 $a Wolska Helena ze Stolińskich
 • 600 $a Żelski Stanisław skarbnik dobrzyński
 • 600 $a Żelski Stanisław skarbnik dobrzyński
 • 600 $a Żelski Stanisław skarbnik dobrzyński
 • 650 $a Genealogia $y 16-18 w.
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 $a Genealogie |dokumeny prawno-majątkowe Działyńskich
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 655 $a intercyzy ślubne 17 w.
 • 655 $a genealogie
 • 740 $a 1626 ||ugoda Mikołajem sta kościańskim, Pawłem stą kowalskim, Kasprem, Michałem i Andrzejem Działyńskimi pieczęcie tych Działyńskich $a 1626 ||ugoda po Achacyn Czemie ście kiszporskim, bracie matki między Michałem i Andrzejem Działyńskimi $a 1625 ||zapisy małżonków Mikołaja Działyńskiego i Izabelli Orzelskiej $a 1616 ||sprawa Michała Działyńskiego z Dorotą Piotrowską $a 1605 przed ||dział trzech braci: Michała, Pawła i Stanisława Działyńskich Łukasz już zm. ok. 1582, synów Pawła $a 1599 ||Elżbieta z Działyńskich córka Michała zm. 1576 podkom. pomorskiego i Anny Sokołowskiej Cikowska, żona Stanisława podkomorzego krak. o miasta Kijaszkowo, Kijaszkowiec i Szczoszowo $a 1598 ||rezygnacja z miasta Wrześni Działyński Stanisław $a 1579 ||Działyński Jan wda chełmiński zm. 1583 autograf i piecz. kwit dla Pawła Działyńskiego sty dobrzyńskiego $a 1528 ||Działyński Mikołaj klan chełmiński wda pomorski zm. 1545 dot. Klonowa $a Tablice genealogiczne potomków Michała Działyńskiego wdy brzesko-kujawskiego $a Potomstwo Pawła sty nieszawskiego $a Potomstwo Michała Działyńskiego wdy brzesko-kujawskiego: Mikołaj, Piotr, Łukasz, Kasper, Paweł, Andrzej, Michał
 • 740 $a Potomstwo Michała Działyńskiego wdy brzesko-kujawskiego: Mikołaj, Piotr, Łukasz, Kasper, Paweł, Andrzej, Michał
 • 740 $a 1670 ||kontrakt między Reginą Cecylią z Szczepańskich Działyńską, miecznikową inowłodzką, wdową po Stanisławie i Zygmuntem Działyńskim wdą kaliskim a Zygmuntem Olszowskim chorążym wieluńskim, który poślubił jedyną córkę Stanisława Mariannę $a 1663 ||Zapis Piotra działyńskiego dla żony Marianny z Chlewickich $a 1661 ||Działyński Zygmunt i Katarzyna z Witosławskich zapis dożywocia $a 1661 ||kwitacja Zygmunta Działyńskigo z małżonką Katarzyną z Witosławskich na sumę 10 tys. zł. pol. $a 1660 ||Piotr Działyński klan dobrzyński z małżonką Marianną z Chlewickich w sporze z Adamem Czarnkowski o vadium $a 1647 ||sprawa Jana, wdy chełmińskiego? syna Stanisława, Pawła sty nieszawskiego, syna Michała, Stanisława Konstantego, syna Mikołaja i Orzelskiej $a 1647 ||Umowa między Pawłem stą nieszawskim a Stanisławem Konstantym zabrał mu majątki za długi jego rodziców $a 1647 ||Paweł Działyński sta nieszawski daje 20 tys. Stanisławowi Konstantemu, synowi Mikołaja $a 1646 ||Piotr Działyński rezygnuje ze swej części spadku po bracie Kasprze i przelewa to na Pawła stę nieszawskiego $a 1638 ||Teofila Działyńska, żona Mikołaja z anisławem Żelskim vel Działyńskim $a 1636 ||Kasper Działyński bp swoje dobra w tym po Achacym Czemie zpisuje Janowi Karolowi Działyńskiemu, synowi swego brata Mikołaja $a 1634 ||kontrakt między Pawłem Działyńskim a Maciejem Przyłubskim $a 1632 ||Opalińskie zrezygnowały z dóbr Beresteczko i Strzemielice na rzecz Jana Pawła Działyńskiego wdy pomorskiego $a 1631 ||ugoda między Stanisławem Konstantym Działyńskim i Pawłem Działyńskim stą kowalskim wypis 1652 $a 1631 ||ugoda między Pawłem i Kasprem Działyńskimi $a 1631 ||ugoda między Pawłem i Kasprem Działyńskimi spadek po Andrzeju $a 1630 ||Michał Działyński zapisy na rzecz Andrzeja Działyńskiego $a 1630 ||ugoda między Pawłem, Andrzejem, Mikołajem i Kasprem Działyńskimi $a 1630 ||ugoda po Achacyn Czemie ście kiszporskim, bracie matki między Pawłem, Andrzejem, Mikołajem i Kasprem Działyńskimi
 • 740 $a Potomstwo Michała Działyńskiego wdy brzesko-kujawskiego: Mikołaj, Piotr, Łukasz, Kasper, Paweł, Andrzej, Michał
 • 740 $a 1671 ||układ po bezpotomnej śmierci Łukasza i Piotra Działyńskich z sukcesorami bez liku
 • 740 $a 1675 ||układ między Zygmuntem Działyńskim, Zygmuntem Olszowskim, mężem Marianny
 • 740 $a kroniczka rodzinna Michała Działyńskiego urodziny synów bez Stanisława $a Genealogia |Plemięceyana $a Genealogia |Kostkoviana $a Potomstwo Mikołaja Działyńskiego zm. 1545 |Tablice genealogiczne $a 1766 ||Manifestacja Anny z Radomickich Działyńskiej w imieniu Ignacego, Ksawerego, Katarzyny i Nepomuceny Franciszki z Działyńskich Koźmińskiej swych dzieci $a 1738 ||sprawa między Józefem Działyńskim a Józefem i Marianną z Wiesiołowskich Grębeckimi $a 1738 ||Augustyn i Marcin Działyński kontra Działyńskie? relatio $a 1737 ||Helena ze Stolińskich Wolska z Augustynem, Marcinem, Magdaleną i Teresą Działyńskimi dekret $a 1735 ||kwitacja sukcesji po Jakubie bezdzietnym Teofili z Działyńskich Szołdrskiej i Stefana Szołdrskiego $a 1734 ||kwitacja Katarzyny z Chrząstowskich Stolińskiej przez Józefa Działyńskiego $a 1724 ||Ugoda między Anną z Denhoffów Daniłowiczową, córką Heleny z Działyńskich Denhofowej a Józefem Działyńskim za plenipotencją Aleksandra Działyńskiego osumy posagowe $a 1723 ||dział dóbr Szarlej miedzy Józefem Działyńskim a Stanisławem Kościelskim łowczym dobrzyńskim $a 1722 ||Józef Działyński i Teresa Działyńska z Tarłów wdowa $a 1716 ||zapisy małżonków Józefa Działyńskiego i Marianny z Potulickich, córki Adama Potulickiegi i Małgorzaty z Czapskich $a 1714 ||kontrakt małżeński Zygmunta Działyńskiego i Teresy z Tarłów $a 1714 ||zapis Józefa Działyńskiego na rzecz małżonki Marianny z Potulickich $a 1713 ||Zygmunt, Józef i Aleksander Działyńscy kwitują z opieki Jakuba Działyńskiego, swego stryja $a 1701 ||pretensje Garczyńskich do sumy jeszcze przez Witosławskich umieszczonej na m. Pruszcz uspokoił Jakub Działyński $a 1701 ||Jakub Działyński oprotestował opiekę nad Anną Działyńską, córką Jana i Łosiówny $a 1695 ||kontrakt ślubny Jakuba Działyńskiego z Marianną Dąmbską, córką Zygmunta wypis z 1724 $a 1691 ||zapisy Jana Działyńskiego i Ludwiki Felicjanny Łosiówny $a 1689 ||kwitacja Tomasz Działyński braciom Maciejowi, Pawłowi, Janowi, Jakubowi Działyńskim $a 1689 ||kontrakt między Janem Działyńskim, synem Zygmunta a Tomaszem Działyńskim i małżonką Teresą z Bielińskich $a 1687 ||kwitacja pretensji Opalińskiego wobec Macieja, Pawła, Jana i Jakuba Działyńskich $a pretensje po Zofii Opalińskiej, w które byli włączeni Łąccy $a 1687 ||ugoda między Piotrem Opalińskim a synami Zygmunta: Maciejem, Pawłem, Janem Działyńskimi i Łęckimi
 • 740 $a Potomstwo Michała Działyńskiego wdy brzesko-kujawskiego: Mikołaj, Piotr, Łukasz, Kasper, Paweł, Andrzej, Michał
 • 852 $j BK 00475
 • 920 $d Działyńscy $f opłatkowe
 • 999 $d 19.07.30

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00475