[Trybunał Chrystusów abo taiemny a poiedynkowy każdego człowieka przy śmierci sąd przez [...] Heremiasza Drexeliusza Soc. Jesu napisany, a teraz przez iednego teyże Soc. Jesu kapłana z łacińskiego na polski przetłumaczony [...].

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : 150160
 • Autor: Drexelius, Jeremias jezuita (1581-1638)
 • Współautor: Jurkiewicz, Szymon jezuita Tł.
 • Tytuł : [Trybunał Chrystusów abo taiemny a poiedynkowy każdego człowieka przy śmierci sąd przez [...] Heremiasza Drexeliusza Soc. Jesu napisany, a teraz przez iednego teyże Soc. Jesu kapłana z łacińskiego na polski przetłumaczony [...].
 • Adres wydawniczy: [Kalisz Offic. Kollegium Jezuickiego 1637]
 • Miejsce wydania: Kalisz
 • Wydawca/drukarz: Jezuici Kalisz
 • Opis fizyczny : [16], 500, [12] k. 8°
 • Oprawa: Skóra brązowa, tłoczenia na grzbiecie
 • Grafika: inicjały winiety drzew.
 • Proweniencja :
  • "z Chin" - [rkps]
  • "Ex libris [...] Ostrowski [...]" - [rkps]
  • "Biblioteka Gronieckich z Błażkowej" - [piecz. owalna]
  • Groniecki Roman
  • "Chimny" - [rkps]
 • Mecenas: Opalińska, Katarzyna podkomorzyna kaliska
 • Hasła przedmiotowe:
  • Śmierć katolicyzm 17 w.
  • Duchowość katolicka 17 w.
 • Uwagi:
  • Def.: brak k. tyt. i następnej k. nlb.
  • Bielska, Bibliografia, poz. 105
 • Katalogi : E. XV,317

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Drexelius, Jeremias c jezuita d (1581-1638)
 • 245 a [Trybunał Chrystusów abo |taiemny a poiedynkowy każdego człowieka przy śmierci sąd przez [...] Heremiasza Drexeliusza Soc. Jesu napisany, a teraz przez iednego teyże Soc. Jesu kapłana z łacińskiego na polski przetłumaczony [...].
 • 260 a [Kalisz b Offic. Kollegium Jezuickiego c 1637] k Polska m Kalisz w Jezuici Kalisz
 • 300 a [16], 500, [12] k. c
 • 340 e Skóra brązowa, tłoczenia na grzbiecie
 • 500 a Def.: brak k. tyt. i następnej k. nlb.
 • 500 a Bielska, Bibliografia, poz. 105
 • 510 a E. c XV,317
 • 541 c a d 1986 e 1816
 • 561 a "z Chin" - [rkps]
 • 561 a "Ex libris [...] Ostrowski [...]" - [rkps] m Korzec w franciszkanie Korzec w Ostrowski Grzegorz franciszkanin
 • 561 a "Biblioteka Gronieckich z Błażkowej" - [piecz. owalna] m Błażkowa w Gronieccy w Biblioteka Gronieckich
 • 561 a Groniecki Roman w Groniecki Roman
 • 561 a "Chimny" - [rkps] w Chimny
 • 650 a Śmierć x katolicyzm y 17 w.
 • 650 a Duchowość katolicka y 17 w.
 • 700 a Jurkiewicz, Szymon c jezuita e Tł.
 • 852 j 150160 q Def.
 • 900 c inicjały c winiety m drzew.
 • 910 a Opalińska, Katarzyna podkomorzyna kaliska n Jurkiewicz, Szymon jezuita
 • 999 d 14.08.25