Domowe wiadomosci o Koronie Polskiey abo o Małey i Wielkiey Polszcze przedrukowane roku [...] 1771.

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : 116671
 • Autor: Hołówka, Kazimierz Alojzy
 • Tytuł : Domowe wiadomosci o Koronie Polskiey abo o Małey i Wielkiey Polszcze przedrukowane roku [...] 1771.
 • Adres wydawniczy: Wilno Druk. J. K. M. i Rzpltey Akad. Soc. Jesu (1771)
 • Miejsce wydania: Wilno
 • Wydawca/drukarz: Drukarnia Akademicka
 • Opis fizyczny : [2],26 s. 8°
 • Grafika: muzykalia miedz.
 • Proweniencja : Gerlach
 • Uwagi:
  • Nazw. autora wg E.
  • E. odmien.
  • Por. też: Paprocki Franciszek
 • Katalogi :
  • E. XVIII,252
  • E. XXIV,83
 • Adligat: Adl.: 116672

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Hołówka, Kazimierz Alojzy
 • 245 a Domowe |wiadomosci o Koronie Polskiey abo |o Małey i Wielkiey Polszcze przedrukowane roku [...] 1771.
 • 260 a Wilno b Druk. J. K. M. i Rzpltey Akad. Soc. Jesu c (1771) k Polska m Wilno w Drukarnia Akademicka
 • 300 a [2],26 s. c
 • 500 a Nazw. autora wg E.
 • 500 a E. odmien.
 • 500 a Por. też: Paprocki Franciszek
 • 510 a E. c XVIII,252
 • 510 a E. c XXIV,83
 • 541 c st. zas.
 • 561 a Gerlach w Gerlach
 • 852 j 116671
 • 900 c muzykalia d 1771 m miedz.
 • 960 a Adl.: 116672