Listy rozne ku chwalebney ciekawości y chrześcianskiemu zbudowaniu służące. Z Azyi, Afryki, Ameryki, Niegdyś od Missyonarzow Societatis Jesu. W rozmaitych językach do Europy przesłane teraz [...] polskiemu swiatu językiem oyczystym kommunikowane [...] Przez [...] [wyd. i tłum. Cz. 1-3 Michał Juniewicz, Cz. 4-6 Franciszek Bohomolec].

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : 122706
 • Współautor:
  • Bohomolec Franciszek (1720-1784) Tłum., wyd.
  • Juniewicz Michał jezuita Tł.
 • Tytuł : Listy rozne ku chwalebney ciekawości y chrześcianskiemu zbudowaniu służące. Z Azyi, Afryki, Ameryki, Niegdyś od Missyonarzow Societatis Jesu. W rozmaitych językach do Europy przesłane teraz [...] polskiemu swiatu językiem oyczystym kommunikowane [...] Przez [...] [wyd. i tłum. Cz. 1-3 Michał Juniewicz, Cz. 4-6 Franciszek Bohomolec]. (Cz. 4-6) [...] Przez Jednego Zakonnika Societatis Jesu [tj. Franciszek Bohomolec]
 • Adres wydawniczy: Warszawa w Drukarni Kollegium Soc: Jesu 1767
 • Miejsce wydania: Warszawa
 • Wydawca/drukarz: Jezuici Warszawa
 • Opis fizyczny : [4],541 s. 4°
 • Oprawa: Półsk., 18 w., b.zniszcz.
 • Proweniencja :
  • Walenty Wolski Nestempohl 1772-1829
  • "Bibliotheca Convent. Zasłavien. PP. Bernardinorum. 1783" - [rkps]
  • "T. Koczorowska" - [rkps 19-29 w.]
 • Mecenas: Żmijowski Mikołaj
 • Hasła przedmiotowe:
  • jezuici misje
  • Afryka
  • Azja
  • Ameryka
 • Uwagi:
  • E. podaje F.Bohomolca, NK obu tłumaczy
  • 6 cz. w 2 vol.
 • Katalogi :
  • E. XIII,225
  • E. XVIII,667
  • E. IX,273
  • NK 4,277

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Listy
 • 245 $a Listy rozne ku chwalebney ciekawości y chrześcianskiemu zbudowaniu służące. Z Azyi, Afryki, Ameryki, Niegdyś od Missyonarzow Societatis Jesu. W rozmaitych językach do Europy przesłane teraz [...] polskiemu swiatu językiem oyczystym kommunikowane [...] Przez [...] [wyd. i tłum. Cz. 1-3 Michał Juniewicz, Cz. 4-6 Franciszek Bohomolec]. $n (Cz. 4-6) $p [...] Przez Jednego Zakonnika Societatis Jesu [tj. Franciszek Bohomolec]
 • 260 $a Warszawa $b w Drukarni Kollegium Soc: Jesu $c 1767 $k Polska $m Warszawa $w Jezuici Warszawa
 • 300 $a [4],541 s. $c
 • 340 $e Półsk., 18 w., b.zniszcz.
 • 500 $a E. podaje F.Bohomolca, NK obu tłumaczy
 • 500 $a 6 cz. w 2 vol.
 • 510 $a E. $c XIII,225
 • 510 $a E. $c XVIII,667
 • 510 $a E. $c IX,273
 • 510 $a NK $c 4,277
 • 541 $c a $d 1991 $e 996
 • 561 $a Walenty Wolski Nestempohl 1772-1829 $m Niestępowo $r 1772-|1829 $w Wolski Walenty
 • 561 $a "Bibliotheca Convent. Zasłavien. PP. Bernardinorum. 1783" - [rkps] $m Zasław $r 1783 $w Bernardyni Zasław
 • 561 $a "T. Koczorowska" - [rkps 19-29 w.] $r 19-29 w. $w Koczorowska Teresa nauczycielka Szkoły Domowej Pracy Kobiet
 • 610 $a jezuici misje
 • 651 $a Afryka
 • 651 $a Azja
 • 651 $a Ameryka
 • 700 $a Bohomolec Franciszek $d (1720-1784) $e Tłum., wyd.
 • 700 $a Juniewicz Michał jezuita $c Tł.
 • 852 $j 122706
 • 910 $a Żmijowski Mikołaj