Zbiór Rytmów polskich [...]. T. 4 Cz. 2

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : 116687
 • Kopie:
  • Mf 7064
  • Mf 7065
 • Autor: Minasowicz, Józef Epifani (1718-1796)
 • Współautor:
  • Załuski, Józef Andrzej (1702-1774)
  • Barclay John (1582-1621) Metamorphosis [...].
  • Le Jay G. F. Wiersze wybrane [...].
  • Minasowicz Józef Epifani (1718-1796) Siedm cudów swiata sarmackiego Siedm Mayiaśnieysze Krolowe Polskie z Arcy-Xiążęcego Rakuskiego Domu. Oyczystą Muzą ogłoszone. 1755.
  • Minasowicz Józef Epifani (1718-1796) Thron oyczysty, albo Zycia Xiążąt y Królow Polskich. z Dzieiopisów Oyczystych krotko zebrane Rytmem domowym przez J.E.Minasowicza określone 1752.
  • Secundus Janus Orpheusz Sielanka Ex Libro Sylvarum Joannis Secundi, Hagiensis Batavi.
  • Prechac, Jean de Kawaler polski [...].
  • Petrarca Francesco (1304-1374) Wzór wiary [...].
  • Le Clerc M. Virginia [...].
 • Tytuł : Zbiór Rytmów polskich [...]. T. 4 Cz. 2
 • Adres wydawniczy: Warszawa Druk. Scholarum Piarum Nakładem Krzysztofa Nicolai 1755
 • Miejsce wydania: Warszawa
 • Wydawca/drukarz: Pijarzy Nicolai Krzysztof
 • Opis fizyczny : 296 s., sygn.: A-Z4,Aa-Nn4 4°
 • Oprawa: introligatorska 20 w.
 • Zawartość : [Zawiera:] Tron oyczysty [...]. s. 3-60 Siedem cudów świata sarmackiego [...]. s. 61-90 [Prechac], Kawaler polski [...]. s. 91-164 [Petrarca F.], Wzór wiary [...]. s. 165-194 [Le Clerc M.], Virginia [...]. s. 195-248 [Barclay J.], Metamorphosis [...]. s. 249-260 [Secundus J.], Orpheusz [...]. s. 261-267 [Le Jay G. F.], Wiersze wybrane [...]. s. 268-290
 • Proweniencja : 0
 • Uwagi:
  • T. 2 i T. 3 uzupełnia sygn.: 17621
  • Def.: brak s. 291-303
 • Katalogi :
  • NK 3,141-143
  • NK 5,320
  • E. XXII,399
  • E. XXXIV,210
  • NK 6,521
 • Adligat: T. 4 Cz. 1-2 adl.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Minasowicz, Józef Epifani d (1718-1796)
 • 245 a Zbiór Rytmów polskich [...]. n T. 4 Cz. 2
 • 260 a Warszawa b Druk. Scholarum Piarum Nakładem Krzysztofa Nicolai c 1755 k Polska m Warszawa w Pijarzy w Nicolai Krzysztof
 • 300 a 296 s., sygn.: A-Z4,Aa-Nn4 c
 • 340 e introligatorska 20 w.
 • 400 a Everaert Jan Nicolai zob. Secundus Janus
 • 440 a (Zebranie Rytmów przez Wierszopisów Żyjących lub Naszego Wieku Zeszłych Pisarzy. T. 4, T. 1, cz. 2, wyd. Józef Andrzej Załuski)
 • 500 a T. 2 i T. 3 uzupełnia sygn.: 17621
 • 500 a Def.: brak s. 291-303
 • 505 a [Zawiera:] Tron oyczysty [...]. s. 3-60 Siedem cudów świata sarmackiego [...]. s. 61-90 [Prechac], Kawaler polski [...]. s. 91-164 [Petrarca F.], Wzór wiary [...]. s. 165-194 [Le Clerc M.], Virginia [...]. s. 195-248 [Barclay J.], Metamorphosis [...]. s. 249-260 [Secundus J.], Orpheusz [...]. s. 261-267 [Le Jay G. F.], Wiersze wybrane [...]. s. 268-290
 • 510 a NK c 3,141-143
 • 510 a NK c 5,320
 • 510 a E. c XXII,399
 • 510 a E. c XXXIV,210
 • 510 a NK c 6,521
 • 530 d Mf 7064
 • 530 d Mf 7065
 • 541 c a d 1954 e 779
 • 561 a 0
 • 700 a Załuski, Józef Andrzej d (1702-1774)
 • 777 a Barclay John (1582-1621) t Metamorphosis [...].
 • 777 a Le Jay G. F. t Wiersze wybrane [...].
 • 777 a Minasowicz Józef Epifani (1718-1796) t Siedm cudów swiata sarmackiego Siedm Mayiaśnieysze Krolowe Polskie z Arcy-Xiążęcego Rakuskiego Domu. Oyczystą Muzą ogłoszone. 1755.
 • 777 a Minasowicz Józef Epifani (1718-1796) t Thron oyczysty, albo |Zycia Xiążąt y Królow Polskich. z Dzieiopisów Oyczystych krotko zebrane Rytmem domowym przez J.E.Minasowicza określone 1752.
 • 777 a Secundus Janus t Orpheusz |Sielanka Ex Libro Sylvarum Joannis Secundi, Hagiensis Batavi.
 • 777 a Prechac, Jean de t Kawaler polski [...].
 • 777 a Petrarca Francesco (1304-1374) t Wzór wiary [...].
 • 777 a Le Clerc M. t Virginia [...].
 • 852 j 116687 q Def.
 • 960 a T. 4 Cz. 1-2 adl.