Dorf-Ordnung für West-Preussen und die dazu gehörige Aemter.

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : 36870
 • Kopie: Mf 7832
 • Współautor: Fryderyk II Wielki (król Prus ; 1712-1786)
 • Tytuł :
  • Dorf-Ordnung für West-Preussen und die dazu gehörige Aemter.
  • "De dato Berlin den 3. Oktober 1780"
  • "D. D. w Berlinie dnia 3. Października 1780"
  • Porządek wieyski dla Pruss zachodnich y ekonomii krolewskich tam zostających.
 • Adres wydawniczy: w Kwidzynie w Drukarni Jego Krolewskiey Mości Nadworney Zachodnio-Pruskiey u Jana Jakuba Kantera [1780]
 • Miejsce wydania: Kwidzyn
 • Wydawca/drukarz: Kanter, Johann Jakob (1738-1786)
 • Opis fizyczny : 36 s., sygn.: A-I4 4°
 • Oprawa: Półpłótno, papier marmurkowy, 19 w.
 • Grafika: winieta drzew.
 • Proweniencja :
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego?
  • Walenty Wolski Nestempohl 1772-1829
 • Hasła przedmiotowe:
  • Wieś prawodawstwo 18 w. Prusy
  • Prawodawstwo 18 w. Prusy
  • Prusy prawodawstwo 18 w.
 • Uwagi:
  • Tom poprzedzony rkps tytułem: "Reglemente, edicte [...] Tomus Quintus 1818"
  • Tekst równoległy niem. i pol.
 • Katalogi :
  • E. 0
  • Chojnacki, Bibliografia rozporządzeń 324
 • Adligat: Adl.: 36870-36929

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Dorf-Ordnung
 • 245 a Dorf-Ordnung für West-Preussen und die dazu gehörige Aemter.
 • 246 a "De dato Berlin den 3. Oktober 1780"
 • 246 a "D. D. w Berlinie dnia 3. Października 1780"
 • 246 a Porządek wieyski dla Pruss zachodnich y ekonomii krolewskich tam zostających.
 • 260 a w Kwidzynie b w Drukarni Jego Krolewskiey Mości Nadworney Zachodnio-Pruskiey u Jana Jakuba Kantera c [1780] k Polska m Kwidzyn w Kanter, Johann Jakob (1738-1786)
 • 300 a 36 s., sygn.: A-I4 c
 • 340 e Półpłótno, papier marmurkowy, 19 w.
 • 440 a (Reglemente, Edicte und Extracte T. 5 sygn.: 36870-36929
 • 500 a Tom poprzedzony rkps tytułem: "Reglemente, edicte [...] Tomus Quintus 1818"
 • 500 a Tekst równoległy niem. i pol.
 • 510 a E. c 0
 • 510 a Chojnacki, Bibliografia rozporządzeń c 324
 • 530 d Mf 7832
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Niem., pol.
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego? w Działyński Tytus
 • 561 a Walenty Wolski Nestempohl 1772-1829 m Niestępowo r 1772-1829 w Wolski Walenty
 • 650 a Wieś x prawodawstwo y 18 w. z Prusy
 • 650 a Prawodawstwo y 18 w. z Prusy
 • 651 a Prusy x prawodawstwo y 18 w.
 • 700 a Fryderyk b II Wielki c (król Prus ; d 1712-1786)
 • 852 j 36870
 • 900 c winieta m drzew.
 • 930 r rara
 • 960 a Adl.: 36870-36929
 • 999 d 19.06.27