Nabozenstwo jubileuszowe podlug obrządku ruskiego odprawione roku 1795. wraz z niektoremi w czasie tegoż mianemi kazaniami. Wydrukowane nakładem dobrowolney składki na ten koniec, aby kwota za rozprzedane exemplarze zebrana, obrocona była na ubogich studentow przy cerkwi mieyskiey zostaiącuch.

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : 155742
 • Tytuł : Nabozenstwo jubileuszowe podlug obrządku ruskiego odprawione roku 1795. wraz z niektoremi w czasie tegoż mianemi kazaniami. Wydrukowane nakładem dobrowolney składki na ten koniec, aby kwota za rozprzedane exemplarze zebrana, obrocona była na ubogich studentow przy cerkwi mieyskiey zostaiącuch.
 • Adres wydawniczy: W Lwowie Drukiem Pillerowskim [1795]
 • Miejsce wydania: Lwów
 • Wydawca/drukarz: Piller, Tomasz
 • Opis fizyczny : 13 s., sygn.: A1-8 8°
 • Oprawa: Brak
 • Proweniencja : podpis nieczyt.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Modlitwa prawosławie 18 w.
  • Litania prawosławie
 • Katalogi : E. XXIII, 4

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Nabożeństwo
 • 245 a Nabozenstwo jubileuszowe podlug obrządku ruskiego odprawione roku 1795. wraz z niektoremi w czasie tegoż mianemi kazaniami. Wydrukowane nakładem dobrowolney składki na ten koniec, aby kwota za rozprzedane exemplarze zebrana, obrocona była na ubogich studentow przy cerkwi mieyskiey zostaiącuch.
 • 260 a W Lwowie b Drukiem Pillerowskim c [1795] k Polska m Lwów w Piller, Tomasz
 • 300 a 13 s., sygn.: A1-8 c
 • 340 e Brak
 • 510 a E. c XXIII, 4
 • 541 c a d 2016 e 199
 • 546 a Pol.
 • 561 a podpis nieczyt.
 • 650 a Modlitwa x prawosławie y 18 w.
 • 650 a Litania x prawosławie
 • 852 j 155742
 • 999 d 16.03.15