[Biblia święta tho iest Księgi Starego y Nowego Zakonu / wlasnie z Zydowskiego / Greckiego / y Łacińskiego nowo na Polski ięzyk z pilnością y wiernie wylożone.] [Cz. 2],

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.F.4298
 • Kopie: Mf 8561/1-2
 • Współautor:
  • Szoman, Jerzy (1530-1591) Tł.
  • Thenaud, Jan (ca 1474/1484-1542) Tł.
  • Zacjusz, Szymon (ca 1507-ca 1591). Tł.
  • Lismanin, Franciszek (1504-1566). Tł.
  • Lubelczyk, Jakub (ca 1530-post 1567). Tł.
  • Łaski, Jan (1499-1560). Tł.
  • Orszak, Grzegorz (ca 1520-ca 1567). Tł.
  • Statorius, Piotr (ca 1530-ca 1591). Tł.
 • Tytuł :
  • [Biblia święta tho iest Księgi Starego y Nowego Zakonu / wlasnie z Zydowskiego / Greckiego / y Łacińskiego nowo na Polski ięzyk z pilnością y wiernie wylożone.] [Cz. 2], Księgi Nowego Testamentu.
  • Biblia brzeska 1563
 • Wydanie : War. A
 • Adres wydawniczy: [Drukowano w Brześciu Litewskim nakładem [...] Mikołaia Radziwiła 1563 09.04 sł.]
 • Miejsce wydania: Brześć Litewski
 • Wydawca/drukarz: Radziwiłł, Mikołaj (1515-1565) Bazylik, Cyprian (ca 1535-ca 1600)
 • Opis fizyczny : 1-114, 117, 120, 129, 132, 135-138, 142-143 k., sygn.: A-S6, T1-5, V2,5, Y2,5, Z2-5, Aa4-5 2°
 • Oprawa: Półskórek, 20 w., obcięcia kart złocone, puncowane
 • Grafika: bordiura ze scenami biblijnymi 33x21,5 cm k. tyt. drzew.
 • Proweniencja :
  • "Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie" - [piecz.]
  • "Dar dra Stanisławskiego z Kijowa" - [piecz.]
  • "Biblioteka Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich" - [piecz.]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Biblia przekłady polskie 16 w.
  • Biblia.NT 16 w.
 • Uwagi:
  • Def.: brak 115-116, 118-119, 121-128, 130-131, 133-134, 139-141 k. Brakujące karty oraz ubytki w kartach zachowanych uzupełnione rękopiśmiennie. Na 6 pustych końcowych kartach rkps: "Ku pilnieyszemu pism swiętych czytaniu [...]" oraz "Tablica ku przeczytaniu Bibliey przez cały rok [...]".
  • War. A.: na k. tyt. drzeworyt: z lewej strony Adam i Ewa, z prawej Chrystus Ukrzyżowany.
 • Katalogi :
  • PK.cz.II 1677c
  • E. XII,16-17
  • W. 235
  • K.Oss. 157
 • Adligat: Cz. [1-2] adl.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Biblia Vetus et Novum Testamentum [pol.]
 • 245 a [Biblia święta tho iest Księgi Starego y Nowego Zakonu / wlasnie z Zydowskiego / Greckiego / y Łacińskiego nowo na Polski ięzyk z pilnością y wiernie wylożone.] n [Cz. 2], p Księgi Nowego Testamentu.
 • 246 a Biblia brzeska 1563
 • 250 a War. A
 • 260 a [Drukowano w Brześciu Litewskim b nakładem [...] Mikołaia Radziwiła c 1563 09.04 sł.] k Polska m Brześć Litewski w Radziwiłł, Mikołaj (1515-1565) w Bazylik, Cyprian (ca 1535-ca 1600)
 • 300 a 1-114, 117, 120, 129, 132, 135-138, 142-143 k., sygn.: A-S6, T1-5, V2,5, Y2,5, Z2-5, Aa4-5 c
 • 340 e Półskórek, 20 w., obcięcia kart złocone, puncowane
 • 500 a Def.: brak 115-116, 118-119, 121-128, 130-131, 133-134, 139-141 k. Brakujące karty oraz ubytki w kartach zachowanych uzupełnione rękopiśmiennie. Na 6 pustych końcowych kartach rkps: "Ku pilnieyszemu pism swiętych czytaniu [...]" oraz "Tablica ku przeczytaniu Bibliey przez cały rok [...]".
 • 500 a War. A.: na k. tyt. drzeworyt: z lewej strony Adam i Ewa, z prawej Chrystus Ukrzyżowany.
 • 510 a PK.cz.II c 1677c
 • 510 a E. c XII,16-17
 • 510 a W. c 235
 • 510 a K.Oss. c 157
 • 530 d Mf 8561/1-2
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 a "Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie" - [piecz.] w Biblioteka PAN w Warszawie
 • 561 a "Dar dra Stanisławskiego z Kijowa" - [piecz.] m Kijów w Stanisławski dr
 • 561 a "Biblioteka Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich" - [piecz.] w Biblioteka Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich
 • 630 a Biblia x przekłady polskie y 16 w.
 • 630 a Biblia.NT y 16 w.
 • 700 a Szoman, Jerzy d (1530-1591) e Tł.
 • 700 a Thenaud, Jan d (ca 1474/1484-1542) e Tł.
 • 700 a Zacjusz, Szymon d (ca 1507-ca 1591). e Tł.
 • 700 a Lismanin, Franciszek d (1504-1566). e Tł.
 • 700 a Lubelczyk, Jakub d (ca 1530-post 1567). e Tł.
 • 700 a Łaski, Jan d (1499-1560). e Tł.
 • 700 a Orszak, Grzegorz d (ca 1520-ca 1567). e Tł.
 • 700 a Statorius, Piotr d (ca 1530-ca 1591). e Tł.
 • 852 j Cim.F.4298 q Def.
 • 900 c bordiura ze scenami biblijnymi f 33x21,5 cm k k. tyt. m drzew.
 • 960 a Cz. [1-2] adl.
 • 990 a Polonicum 16 w.
 • 999 a MM d 19.09.01