Postilla catholica, to iest / Kazania na ewangelie niedzielne y odświętne przez cały rok: według wykładu samego prawdziwego Kościoła S. powszechnego. Teraz znowu przeyźrzana y poprawiona. Przydane są niektore nowe kazania: y obrona tey Postylle / naprzeciw sprosnym wykrętom y potwarzom postylle kacerskiey: y regestr dwoiaki /

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.F.4066/2,2
 • Kopie: Mf 4076
 • Autor: Wujek, Jakub (1541-1597)
 • Tytuł : Postilla catholica, to iest / Kazania na ewangelie niedzielne y odświętne przez cały rok: według wykładu samego prawdziwego Kościoła S. powszechnego. Teraz znowu przeyźrzana y poprawiona. Przydane są niektore nowe kazania: y obrona tey Postylle / naprzeciw sprosnym wykrętom y potwarzom postylle kacerskiey: y regestr dwoiaki / przez tegosz D. Jakuba Wuyka z Wągrowca / Theologa Societatis Iesu. [T. 2], Cz. 2, O swietych. Letnia. W kthorey się zawieraią kazania na Swiętha Panny Maryey / Apostołow / Męczennikow y innych Swiętych / ktorych święta Kościoł zwykł obchodzić: począwszy od ś. Jana Krzciciela / aż do Adwentu.
 • Adres wydawniczy: W Krakowie W Drukarni Siebeneycherowey 1584
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Siebeneicher, Jakub (post 1557-1604)
 • Opis fizyczny : [2], 243-514, [4], 515-702, [32] s., sygn.: 1 nsygn., aa-qqq6, rrr-vvv4 il. 6°
 • Oprawa: Deski, skóra biała, wyciski ślepe (strychulec, radełko), supereksl. literniczy, resztki okuć i zapięć, 1612
 • Zawartość :
  • Przydane są niektore nowe kazania: y obrona tey Postylle / naprzeciw [...] potwarzom postylle kacerskiey: y regestr
  • Apologia / tho iesth / Obrona Postylle Katholiczney / przeciw sprosnym wykrętom y potwarzam Postylle heretyckiey / w Krakowie wydaney / Roku Pańskiego 1582 / przez tegosz D. Jakuba Wuyka z Wągrowca / Theologa Societatis Iesu, s. [4], 515-702.
 • Grafika:
  • Jezus Chrystus w gościnie u Marty i Marii z Betanii 10,5x14 cm s. 327 drzew.
  • ramka tytułowa zaświaty 28x18 cm k. tyt. drzew.
  • Salome z głową Jana Chrzciciela 10,5x14 cm s. 355 drzew.
  • Jezus Chrystus powołuje Mateusza celnika 10,5x14 cm s. 391 drzew.
  • prorocy 5x3,5 cm k. tyt. drzew.
  • męczennicy 5x3,5 cm k. tyt. drzew.
  • dzieci 5x3,5 cm k. tyt. drzew.
  • Koronacja Maryi na królową nieba 5,5x18 cm k. tyt. drzew.
  • ołtarz modlitwa 5x7,5 cm k. tyt. drzew.
  • patriarchowie 5x3,5 cm k. tyt. drzew.
  • apostołowie 5x3,5 cm k. tyt. drzew.
  • wyznawcy 5x3,5 cm k. tyt. drzew.
  • Maria Magdalena wycierająca włosami stopy Jezusa 10,5x14 cm s. 286 drzew.
  • wdowy 5x3,5 cm k. tyt. drzew.
  • Elżbieta św. z małym Janem Chrzcicielem 10,5x14 cm s. 243 drzew.
  • dziewice 5x3,5 cm k. tyt. drzew.
  • Jezus Chrystus powołanie św. Piotra 10,5x14 cm s. 258 drzew.
  • nawiedzenie św. Elżbiety 10,5x14 cm s. 271 drzew.
  • Jezus Chrystus nauczający 10,5x14 cm s. 320, 346, 402, 427, 474 drzew.
 • Proweniencja :
  • "Laurentius Milski monasterio 1634 dono dedit" - [rkps]
  • "Inscriptus catalogo librorum Alberti de Lubin Faberek plebani in Woniesiec decani Costensis" - [rkps 17 w.] "Inscriptus Catalogo lib. Alberti Faber Parochi Lessnen. Plebani in Woniść decani Costensis" - [rkps]
  • "[...] 1604" - [rkps na wyklejce]
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
  • "1612 A.F.W.D.C. [- Albertus Faber parochus in Wonieść decanus Costensis]" - [supereksl.]
 • Mecenas: Anna Jagiellonka (królowa Polski ; 1523-1596)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kazania o świętych 16 w.
  • Katolicyzm a protestantyzm 16 w. Polska
  • Polemika religijna 16 w.
  • Homiletyka 16 w.
  • Święci i błogosławieni kult 16 w.
  • Kazania polskie 16 w.
 • Uwagi:
  • Oprawa: ekslibris literniczy "A.F.W.D.C" oraz wycisk z rokiem: 1612.
  • Oprawa po konserwacji: skóra oryginalna nałożona na nową. Wyciski zatarte, skóra uszkodzona mechanicznie na krawędziach, a w częściach centralnych przez owady. Zachowane prawe górne okucie górnej okładziny. Zapięcia: zachowana metalowa część zapinki dolnej. Po górnej zapince i miejscach mocowania zaczepów pozostały ślady.
 • Katalogi :
  • K.Oss. 2707 (apologia)
  • PK. 1604
  • W. 470
  • E. XXXIII,392-394
 • Adligat: [T. 1-2] adl.

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 100 %a Wujek, Jakub %d (1541-1597)
 • 245 %a Postilla catholica, to iest / |Kazania na ewangelie niedzielne y odświętne przez cały rok: według wykładu samego prawdziwego Kościoła S. powszechnego. Teraz znowu przeyźrzana y poprawiona. Przydane są niektore nowe kazania: y obrona tey Postylle / naprzeciw sprosnym wykrętom y potwarzom postylle kacerskiey: y regestr dwoiaki / %c przez tegosz D. Jakuba Wuyka z Wągrowca / Theologa Societatis Iesu. %n [T. 2], %n Cz. 2, %p O swietych. %p Letnia. W kthorey się zawieraią kazania na Swiętha Panny Maryey / Apostołow / Męczennikow y innych Swiętych / ktorych święta Kościoł zwykł obchodzić: począwszy od ś. Jana Krzciciela / aż do Adwentu.
 • 260 %a W Krakowie %b W Drukarni Siebeneycherowey %c 1584 %k Polska %m Kraków %w Siebeneicher, Jakub (post 1557-1604)
 • 300 %a [2], 243-514, [4], 515-702, [32] s., sygn.: 1 nsygn., aa-qqq6, rrr-vvv4 %b il. %c
 • 340 %e Deski, skóra biała, wyciski ślepe (strychulec, radełko), supereksl. literniczy, resztki okuć i zapięć, 1612
 • 500 %a Oprawa: ekslibris literniczy "A.F.W.D.C" oraz wycisk z rokiem: 1612.
 • 500 %a Oprawa po konserwacji: skóra oryginalna nałożona na nową. Wyciski zatarte, skóra uszkodzona mechanicznie na krawędziach, a w częściach centralnych przez owady. Zachowane prawe górne okucie górnej okładziny. Zapięcia: zachowana metalowa część zapinki dolnej. Po górnej zapince i miejscach mocowania zaczepów pozostały ślady.
 • 505 %a Przydane są niektore nowe kazania: y obrona tey Postylle / naprzeciw [...] potwarzom postylle kacerskiey: y regestr
 • 505 %a Apologia / tho iesth / Obrona Postylle Katholiczney / przeciw sprosnym wykrętom y potwarzam Postylle heretyckiey / w Krakowie wydaney / Roku Pańskiego 1582 / przez tegosz D. Jakuba Wuyka z Wągrowca / Theologa Societatis Iesu, s. [4], 515-702.
 • 510 %a K.Oss. %c 2707 (apologia)
 • 510 %a PK. %c 1604
 • 510 %a W. %c 470
 • 510 %a E. %c XXXIII,392-394
 • 520 %a Regestr
 • 530 %d Mf 4076
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Pol.
 • 561 %a "Laurentius Milski monasterio 1634 dono dedit" - [rkps] %r 1634 %w Milski Wawrzyniec
 • 561 %a "Inscriptus catalogo librorum Alberti de Lubin Faberek plebani in Woniesiec decani Costensis" - [rkps 17 w.] %a "Inscriptus Catalogo lib. Alberti Faber Parochi Lessnen. Plebani in Woniść decani Costensis" - [rkps] %w Faber, Wojciech z Lubinia
 • 561 %a "[...] 1604" - [rkps na wyklejce] %r 1604
 • 561 %a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego %d Kielis. %w Działyński Tytus
 • 561 %a "1612 A.F.W.D.C. [- Albertus Faber parochus in Wonieść decanus Costensis]" - [supereksl.] %r 1612 %w Faber, Wojciech z Lubinia
 • 650 %a Kazania o świętych %y 16 w.
 • 650 %a Katolicyzm %x a protestantyzm %y 16 w. %z Polska
 • 650 %a Polemika religijna %y 16 w.
 • 650 %a Homiletyka %y 16 w.
 • 650 %a Święci i błogosławieni %x kult %y 16 w.
 • 650 %a Kazania polskie %y 16 w.
 • 740 %a Apologia tho iesth Obrona Postylle Katholiczney przeciw sprosnym wykrętom y potwarzam Postylle heretyckiey w Krakowie wydaney Roku Pańskiego 1582
 • 852 %j Cim.F.4066/2,2
 • 900 %c Jezus Chrystus w gościnie u Marty i Marii z Betanii %f 10,5x14 cm %k s. 327 %m drzew.
 • 900 %c ramka tytułowa zaświaty %f 28x18 cm %k k. tyt. %m drzew.
 • 900 %c Salome z głową Jana Chrzciciela %f 10,5x14 cm %k s. 355 %m drzew.
 • 900 %c Jezus Chrystus powołuje Mateusza celnika %f 10,5x14 cm %k s. 391 %m drzew.
 • 900 %c prorocy %f 5x3,5 cm %k k. tyt. %m drzew.
 • 900 %c męczennicy %f 5x3,5 cm %k k. tyt. %m drzew.
 • 900 %c dzieci %f 5x3,5 cm %k k. tyt. %m drzew.
 • 900 %c Koronacja Maryi na królową nieba %f 5,5x18 cm %k k. tyt. %m drzew.
 • 900 %c ołtarz modlitwa %f 5x7,5 cm %k k. tyt. %m drzew.
 • 900 %c patriarchowie %f 5x3,5 cm %k k. tyt. %m drzew.
 • 900 %c apostołowie %f 5x3,5 cm %k k. tyt. %m drzew.
 • 900 %c wyznawcy %f 5x3,5 cm %k k. tyt. %m drzew.
 • 900 %c Maria Magdalena wycierająca włosami stopy Jezusa %f 10,5x14 cm %k s. 286 %m drzew.
 • 900 %c wdowy %f 5x3,5 cm %k k. tyt. %m drzew.
 • 900 %c Elżbieta św. z małym Janem Chrzcicielem %f 10,5x14 cm %k s. 243 %m drzew.
 • 900 %c dziewice %f 5x3,5 cm %k k. tyt. %m drzew.
 • 900 %c Jezus Chrystus |powołanie św. Piotra %f 10,5x14 cm %k s. 258 %m drzew.
 • 900 %c nawiedzenie św. Elżbiety %f 10,5x14 cm %k s. 271 %m drzew.
 • 900 %c Jezus Chrystus nauczający %f 10,5x14 cm %k s. 320, 346, 402, 427, 474 %m drzew.
 • 910 %a Anna Jagiellonka (królowa Polski ; 1523-1596) %n Wujek, Jakub (1541-1597)
 • 960 %a [T. 1-2] adl.
 • 990 %a Polonicum 16 w.
 • 999 %a MM %d 19.09.01

Indeksy