Zołtarz Dawidow /

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.O.45
 • Kopie: Mf 2581 (brak k. 231v-232)
 • Tytuł : Zołtarz Dawidow / przez mistrza Valanthego Wrobla z Poznania na rzecz polską wylozony.
 • Adres wydawniczy: Cracouiae ex Offincia [!] Vngleriana 1539 05.24 [rz.]
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Unglerowa, Helena (?-1551)
 • Opis fizyczny : [342] k., sygn.: A1-8, B-tt8, vv1-7 8°
 • Oprawa: Półskórek 19 w., szyldzik
 • Grafika:
  • ramka z herbami 12,5x8,2 cm k. tyt. drzew.
  • Dawid (bibl.) modlitwa 8,5x13 cm k. 7 drzew.
  • inicjały drzew.
  • herb Szreniawa Kmity Piotra 8,5x6,5 cm k. tyt. v drzew.
 • Proweniencja : "Siedzenie, to jest śmierć i pogrzeb mój, Psalm 138, pienie 138. Tyt. Działyński" - [rkps]
 • Mecenas: Kmita, Piotr (ca 1477-1553)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Biblia przekłady polskie 16 w.
  • Biblia.ST.Księga psalmów 16 w.
  • Psałterze 16 w.
  • Stemmat łaciński 16 w.
 • Uwagi:
  • Na k. A7v-A8v rękopiśmienny początek regestru.
  • Notatki łac. na k. vv7v.
  • Na wyklejce notatka Tytusa Działyńskiego.
 • Katalogi :
  • E. XV,68
  • W. 106
  • PK. 1180
  • K.Oss. 1994

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Biblia Vetus Testamentum. [łac., pol.] Liber Psalmorum
 • 245 a Zołtarz Dawidow / c przez mistrza Valanthego Wrobla z Poznania na rzecz polską wylozony. i Wróbel Walenty
 • 260 a Cracouiae b ex Offincia [!] Vngleriana c 1539 05.24 [rz.] k Polska m Kraków w Unglerowa, Helena (?-1551)
 • 300 a [342] k., sygn.: A1-8, B-tt8, vv1-7 c
 • 340 e Półskórek 19 w., szyldzik
 • 500 a Na k. A7v-A8v rękopiśmienny początek regestru.
 • 500 a Notatki łac. na k. vv7v.
 • 500 a Na wyklejce notatka Tytusa Działyńskiego.
 • 510 a E. c XV,68
 • 510 a W. c 106
 • 510 a PK. c 1180
 • 510 a K.Oss. c 1994
 • 530 d Mf 2581 (brak k. 231v-232)
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a "Siedzenie, to jest śmierć i pogrzeb mój, Psalm 138, pienie 138. Tyt. Działyński" - [rkps] d Kielis. w Działyński Tytus - notatki
 • 630 a Biblia x przekłady polskie y 16 w.
 • 630 a Biblia.ST.Księga psalmów y 16 w.
 • 650 a Psałterze y 16 w.
 • 650 a Stemmat łaciński y 16 w.
 • 852 j Cim.O.45
 • 900 c ramka z herbami f 12,5x8,2 cm k k. tyt. m drzew.
 • 900 c Dawid (bibl.) modlitwa f 8,5x13 cm k k. 7 m drzew.
 • 900 c inicjały m drzew.
 • 900 c herb |Szreniawa Kmity Piotra f 8,5x6,5 cm k k. tyt. v m drzew.
 • 910 a Kmita, Piotr (ca 1477-1553) n Glaber, Andrzej (ca 1500-1555)
 • 999 a MM d 19.09.01