Quaestiones super Analytica posteriora Aristotelis, cum textu et cum titulis quaestionum secundum Ioannem Versorem.

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.Qu.2049
 • Kopie: Mf 3123
 • Autor: Jan z Głogowa (1445-1507)
 • Współautor:
  • Versor Johann (?-ca 1485). Koment.
  • Aristoteles (384-322 a.C.) Analytica posteriora
 • Tytuł :
  • Quaestiones super Analytica posteriora Aristotelis, cum textu et cum titulis quaestionum secundum Ioannem Versorem.
  • De itaque questiones [...] Johan[n]is Versoris sub posterior [um] analetico[rum] Aristotelis, pro iunior[um] exercitatione per [...] Johanne[m] Glogovienses [...].
  • Liber posterioru[m] analeticorum
 • Adres wydawniczy: (Impressum est hoc opus in ducali oppido Lipsensi per baccalarius Wolffgangu[m] de Monaco 1499)
 • Miejsce wydania: Leipzig
 • Wydawca/drukarz: Haller, Jan (ca 1467-1525) Stöckel, Wolfgang (ca 1473-1541)
 • Opis fizyczny : [206] k., sygn., AA-BB6, CC1-4, DD-EE6, FF1-4, GG-HH6, II1-4, KK-LL6, MM1-4, NN-OO6, P1-4, QQ-RR6, SS1-4, TT-UU6, XX1-4, YY-ZZ6, AAa1-4, BBb-CCc6, DDd1-4, EEe-FFf6, GGg1-4, HHh-IIi6, KKk1-4, LLl1-8, 4°
 • Oprawa: Deski, skóra brązowa, strychulec, radełko, odcisk plakiety (Matka Boska z Dzieciątkiem), PRIORVM POSTERIORVM, ślady po zapinkach, szyldzik, 1522, "mnisza"
 • Grafika:
  • Gabriel archanioł Aristoteles Michał archanioł 88x90 mm k. tyt. Drzew.
  • sygnet druk. Stöckel Wolfgang 40x70 mm k. KKk7v Drzew.
 • Proweniencja :
  • "Sub magistro Jacobo Kleparz audivi et exercitavi hec lecturam commutacione estivali anno 1518" - [rkps]
  • "Sub <...> Simonis Samotuli commutatione hyemali hora <...> eadem commutatione hora 16 in <...> Ptolemei anno 1531" - [rkps]
  • "<...> hoc sub magistro Martino Pokrzivnicza anno 1532 a) Emptus 8 grossis XVII Mai Anno domini 1567" - [rkps]
  • "Sum Stanislai Chudleczki"; "Ex libris Stanislai Chudellii et amicorum eius"- [rkps 16 w.]
  • "Bibliotheca Collegium Maius Universitatis Cracoviensis" - [rkps 17 w.]
  • "NN pro septem grossis cum medio anno domini 1518" - [rkps]
  • "Zalieski" - [rkps]
  • "finitus per eiusdem Jo[hannem] Gomoliński 1518" - [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Logika 16 w.
  • Filozofia dialektyka 16 w.
 • Uwagi:
  • Notatki rękopiśmienne w języku łacińskim
  • Oprawa pierwotnie złocona; zachowane resztki
  • W Katalogu ... Tytusa Działyńskiego pod tyt.: Posteryorum philophia! D.M. Glogoviensis 1499
 • Katalogi :
  • L-K 5558
  • Ser. 12
  • H 1669
  • H 16040
  • Kot. 10
  • K. 1618
  • K-G Oss. 125
  • JiP 641
  • Inc.Pol. 2414
  • Wies. 100
 • Adligat: Adl.: Cim.Qu.2048-2049

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 100 %a Jan z Głogowa %d (1445-1507)
 • 245 %a Quaestiones super Analytica posteriora Aristotelis, cum textu et cum titulis quaestionum secundum Ioannem Versorem.
 • 246 %a De itaque |questiones [...] Johan[n]is Versoris sub |posterior [um] analetico[rum] Aristotelis, pro iunior[um] exercitatione per [...] Johanne[m] Glogovienses [...].
 • 246 %a Liber posterioru[m] analeticorum
 • 260 %a (Impressum est hoc opus in ducali oppido Lipsensi %b per baccalarius Wolffgangu[m] de Monaco %c 1499) %k Niemcy %m Leipzig %w Haller, Jan (ca 1467-1525) %w Stöckel, Wolfgang (ca 1473-1541)
 • 300 %a [206] k., sygn., AA-BB6, CC1-4, DD-EE6, FF1-4, GG-HH6, II1-4, KK-LL6, MM1-4, NN-OO6, P1-4, QQ-RR6, SS1-4, TT-UU6, XX1-4, YY-ZZ6, AAa1-4, BBb-CCc6, DDd1-4, EEe-FFf6, GGg1-4, HHh-IIi6, KKk1-4, LLl1-8, %c
 • 340 %e Deski, skóra brązowa, strychulec, radełko, odcisk plakiety (Matka Boska z Dzieciątkiem), PRIORVM POSTERIORVM, ślady po zapinkach, szyldzik, 1522, "mnisza"
 • 400 %a Gloger zob. Jan z Głogowa
 • 400 %a Johannes de Glogovia zob. Jan z Głogowa
 • 400 %a Glogowczyk Jan zob. Jan z Głogowa
 • 400 %a Glogoviensis zob. Jan z Głogowa
 • 400 %a Schelling Jan zob. Jan z Głogowa
 • 500 %a Notatki rękopiśmienne w języku łacińskim
 • 500 %a Oprawa pierwotnie złocona; zachowane resztki
 • 500 %a W Katalogu ... Tytusa Działyńskiego pod tyt.: Posteryorum philophia! D.M. Glogoviensis 1499
 • 510 %a L-K %c 5558
 • 510 %a Ser. %c 12
 • 510 %a H %c 1669
 • 510 %a H %c 16040
 • 510 %a Kot. %c 10
 • 510 %a K. %c 1618
 • 510 %a K-G Oss. %c 125
 • 510 %a JiP %c 641
 • 510 %a Inc.Pol. %c 2414
 • 510 %a Wies. %c 100
 • 530 %d Mf 3123
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Łac.
 • 561 %a "Sub magistro Jacobo Kleparz audivi et exercitavi hec lecturam commutacione estivali anno 1518" - [rkps] %r 1518 %w Jakub z Kleparza %w Kleparz Jacobus zob. Jakub z Kleparza
 • 561 %a "Sub <...> Simonis Samotuli commutatione hyemali hora <...> eadem commutatione hora 16 in <...> Ptolemei anno 1531" - [rkps] %m Szamotuły %r 1531 %w Samotulus Simon zob. Szymon z Szamotuł %w Szymon z Szamotuł
 • 561 %a "<...> hoc sub magistro Martino Pokrzivnicza anno 1532 a) Emptus 8 grossis XVII Mai Anno domini 1567" - [rkps] %r 1567 %w Pokrzywnica Marcin %w Martinus Pokrzivnicza zob. Pokrzywnica Marcin
 • 561 %a "Sum Stanislai Chudleczki"; "Ex libris Stanislai Chudellii et amicorum eius"- [rkps 16 w.] %r 16 w. %w Chudlecki Stanisław
 • 561 %a "Bibliotheca Collegium Maius Universitatis Cracoviensis" - [rkps 17 w.] %m Kraków %w Bibliotheca Collegium Maius Universitatis Cracoviensis %w Uniwersytet Jagielloński Kraków
 • 561 %a "NN pro septem grossis cum medio anno domini 1518" - [rkps] %r 1518 %w NN
 • 561 %a "Zalieski" - [rkps] %w Zaleski?
 • 561 %a "finitus per eiusdem Jo[hannem] Gomoliński 1518" - [rkps] %r 1518 %w Gomoliński Jan
 • 650 %a Logika %y 16 w.
 • 650 %a Filozofia %x dialektyka %y 16 w.
 • 700 %a Versor Johann %d (?-ca 1485). %e Koment.
 • 700 %a Aristoteles %d (384-322 a.C.) %t Analytica posteriora
 • 852 %j Cim.Qu.2049
 • 900 %c Gabriel archanioł %c Aristoteles %c Michał archanioł %f 88x90 mm %k k. tyt. %m Drzew.
 • 900 %c sygnet druk. |Stöckel Wolfgang %f 40x70 mm %k k. KKk7v %m Drzew.
 • 960 %a Adl.: Cim.Qu.2048-2049
 • 999 %a KM %d 19.09.01

Indeksy