Biblia święta tho iest Księgi Starego y Nowego Zakonu wlasnie z Zydowskiego, Greckiego y Łaćińskiego nowo na Polski ięzyk z pilnością y wiernie wylożone. [Cz. 1]

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.F.4057
 • Kopie:
  • Mf 4067
  • CD 0176
 • Współautor:
  • Zacjusz, Szymon (ca 1507-ca 1591) Tł.
  • Szoman, Jerzy (1530-1591) Tł.
  • Statorius, Piotr (ca 1530-ca 1591) Tł.
  • Stankar, Franciszek (1501-1574) Tł.
  • Orszak, Grzegorz (ca 1520-ca 1567) Tł.
  • Łaski, Jan (1499-1560) Tł.
  • Lubelczyk, Jakub (ca 1530-post 1567) Tł.
  • Lismanin, Franciszek (1504-1566) Tł.
  • Thenaud, Jan (ca 1474/1484-1542) Tł.
 • Tytuł :
  • Biblia święta tho iest Księgi Starego y Nowego Zakonu wlasnie z Zydowskiego, Greckiego y Łaćińskiego nowo na Polski ięzyk z pilnością y wiernie wylożone. [Cz. 1]
  • Biblia Radziwiłłowska 1563
  • Biblia Pińczowska 1563
  • Biblia brzeska 1563
 • Wydanie : War. A
 • Adres wydawniczy: Brześć 1563 4 IX
 • Miejsce wydania: Brześć Litewski
 • Wydawca/drukarz: Radziwiłł, Mikołaj (1515-1565) Bazylik, Cyprian (ca 1535-ca 1600)
 • Opis fizyczny : [594] k., sygn.: *1-8, **1-6, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Zzz6, Aaaa-Zzzz6, Aaaaa-Ddddd6, Eeeee1-4, 2°
 • Oprawa: Deski, skóra brązowa, strychulec, odciski tłoków, 6 okuć narożn., dwie zapinki, 16 w.
 • Grafika:
  • obozowisko wokół Arki Przymierza stany wszystkie pokolenia Izraela 340x230 mm k. N3r Drzew.
  • zasłona Arki Przymierza 220x80 mm k. H4r Drzew.
  • zasłona Arki Przymierza 210x80 mm k. H4r Drzew.
  • Arka Przymierza 220x135 mm k. H5r Drzew.
  • ołtarz 160x165 mm k. H5v Drzew.
  • arcykapłan 220x110 mm k. H6r Drzew.
  • ołtarz 150x120 mm k. I2r Drzew.
  • wanna do obmyć rytualnych 110x90 mm k. I2v Drzew.
  • sygnet druk. Wojewódka Bernard 80x50 mm koniec Drzew.
  • Jezus ukrzyżowany 200x70 mm k. x1r Drzew.
  • Jezus ukrzyżowany 200x70 mm k. Mmmm2r Drzew.
  • dwie dłonie i drzewo 50x80 mm k. Eeeee4v Drzew.
  • inicjały Drzew.
  • ornamenty roślinne 20x120 mm Drzew.
  • przedstawienia ze Starego i Nowego Testamentu (Adam i Ewa w raju, wygnanie z raju, niewola egipska, narodziny Chrystusa, Chrystus w ogrodzie oliwnym, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie) ramka ornamenty roślinne i zwierzęce 210x320 mm k. tyt. r Drzew.
  • tarcza herbowa Radziwiłł Mikołaj 90x65 mm k. tyt.v Drzew.
  • monogram SA = Zygmunt August 95x60 mm k. *2 Drzew.
  • 180x330 mm k. **2r-6r Drzew.
  • ramka ornamenty roślinne i architektoniczne Jezus ukrzyżowany 200x450 mm k. A1r Drzew.
  • Arka Noego 210x90 mm k. A4r Drzew.
  • Arka Przymierza 155x100 mm k. H2v Drzew.
  • "Stół chlebów pokładnych" 160x150 mm k. H3r Drzew.
  • Menora 220x130 mm k. H3v Drzew.
 • Proweniencja : Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Biblia.NT 16 w.
  • Biblia.ST 16 w.
  • Biblia przekłady polskie 16 w.
  • Literatura polska 16 w.
  • Protestantyzm 16 w. Polska
  • Kalwinizm Polska 16 w.
 • Uwagi:
  • K. Qqq5 brak części karty
  • War.A.: na k. tyt. z lewej strony drzew.: Adam i Ewa, z prawej Chrystus ukrzyżowany
 • Katalogi :
  • PK. 91
  • E. XIII,16
  • W. 235
 • Adligat: [Cz. 1]-[2] adl.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Biblia Vetus et Novum Testamentum [pol.]
 • 245 a Biblia święta tho iest Księgi Starego y Nowego Zakonu wlasnie z Zydowskiego, Greckiego y Łaćińskiego nowo na Polski ięzyk z pilnością y wiernie wylożone. n [Cz. 1]
 • 246 a Biblia Radziwiłłowska 1563
 • 246 a Biblia Pińczowska 1563
 • 246 a Biblia brzeska 1563
 • 250 a War. A
 • 260 a Brześć c 1563 4 IX k Polska m Brześć Litewski w Radziwiłł, Mikołaj (1515-1565) w Bazylik, Cyprian (ca 1535-ca 1600)
 • 300 a [594] k., sygn.: *1-8, **1-6, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Zzz6, Aaaa-Zzzz6, Aaaaa-Ddddd6, Eeeee1-4, c
 • 340 e Deski, skóra brązowa, strychulec, odciski tłoków, 6 okuć narożn., dwie zapinki, 16 w.
 • 500 a K. Qqq5 brak części karty
 • 500 a War.A.: na k. tyt. z lewej strony drzew.: Adam i Ewa, z prawej Chrystus ukrzyżowany
 • 510 a PK. c 91
 • 510 a E. c XIII,16
 • 510 a W. c 235
 • 530 d Mf 4067
 • 530 d CD 0176
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d Kielis. w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 630 a Biblia.NT y 16 w.
 • 630 a Biblia.ST y 16 w.
 • 630 a Biblia x przekłady polskie y 16 w.
 • 650 a Literatura polska y 16 w.
 • 650 a Protestantyzm y 16 w. z Polska
 • 650 a Kalwinizm x Polska y 16 w.
 • 700 a Zacjusz, Szymon d (ca 1507-ca 1591) e Tł.
 • 700 a Szoman, Jerzy d (1530-1591) e Tł.
 • 700 a Statorius, Piotr d (ca 1530-ca 1591) e Tł.
 • 700 a Stankar, Franciszek d (1501-1574) e Tł.
 • 700 a Orszak, Grzegorz d (ca 1520-ca 1567) e Tł.
 • 700 a Łaski, Jan d (1499-1560) e Tł.
 • 700 a Lubelczyk, Jakub d (ca 1530-post 1567) e Tł.
 • 700 a Lismanin, Franciszek d (1504-1566) e Tł.
 • 700 a Thenaud, Jan d (ca 1474/1484-1542) e Tł.
 • 852 j Cim.F.4057
 • 900 c obozowisko wokół |Arki Przymierza c stany wszystkie c pokolenia |Izraela f 340x230 mm k k. N3r m Drzew. s "Sieni Przybytku opisanie"
 • 900 c zasłona Arki Przymierza f 220x80 mm k k. H4r m Drzew. s "Kortyny Cherubiny haftowane"
 • 900 c zasłona Arki Przymierza f 210x80 mm k k. H4r m Drzew. s "Nakrycie z kortyn włosianych"
 • 900 c Arka Przymierza f 220x135 mm k k. H5r m Drzew. s "Przybytek Pański. Pułnocna strona"
 • 900 c ołtarz f 160x165 mm k k. H5v m Drzew. s "Ołtarz dla palonych ofiar"
 • 900 c arcykapłan f 220x110 mm k k. H6r m Drzew. s "Ubiór nawyższego kapłana"
 • 900 c ołtarz f 150x120 mm k k. I2r m Drzew. s "Ołtarz ku kadzeniu [...]"
 • 900 c wanna do obmyć rytualnych f 110x90 mm k k. I2v m Drzew. s "Wanna miedziana"
 • 900 c sygnet druk. |Wojewódka Bernard f 80x50 mm k koniec m Drzew. s "Sieni Przybytku opisanie"
 • 900 c Jezus ukrzyżowany f 200x70 mm k k. x1r m Drzew.
 • 900 c Jezus ukrzyżowany f 200x70 mm k k. Mmmm2r m Drzew.
 • 900 c dwie dłonie i drzewo f 50x80 mm k k. Eeeee4v m Drzew. s "syncere ac constanter"
 • 900 c inicjały m Drzew.
 • 900 c ornamenty roślinne f 20x120 mm m Drzew.
 • 900 c przedstawienia ze Starego i Nowego Testamentu (|Adam i Ewa w raju, |wygnanie z raju, |niewola egipska, narodziny Chrystusa, |Chrystus w ogrodzie oliwnym, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie) c ramka |ornamenty roślinne i zwierzęce f 210x320 mm k k. tyt. r m Drzew.
 • 900 c tarcza herbowa |Radziwiłł Mikołaj f 90x65 mm k k. tyt.v m Drzew.
 • 900 c monogram SA = |Zygmunt August f 95x60 mm k k. *2 m Drzew.
 • 900 f 180x330 mm k k. **2r-6r m Drzew. s Tablica ku przeczytaniu Biblien
 • 900 c ramka |ornamenty roślinne i architektoniczne c Jezus ukrzyżowany f 200x450 mm k k. A1r m Drzew.
 • 900 c Arka Noego f 210x90 mm k k. A4r m Drzew.
 • 900 c Arka Przymierza f 155x100 mm k k. H2v m Drzew. s "Skrzynia świadectwa"
 • 900 c "Stół chlebów pokładnych" f 160x150 mm k k. H3r m Drzew. s "Stół chlebów pokładnych"
 • 900 c Menora f 220x130 mm k k. H3v m Drzew. s "Lichtarz złoty przybytku Pańskiego"
 • 960 a [Cz. 1]-[2] adl.
 • 990 a Polonicum 16 w.
 • 999 a KM d 19.09.01

Indeksy