Postilla Orthodoxa: to iest: wyklad swientych Ewanieliy Niedzielnych, y Swiąt vroczystych na cały rok. / Cz. 1,

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.F.4067
 • Kopie: Mf 4077
 • Autor: Białobrzeski, Marcin (ca 1530-1586)
 • Współautor:
  • Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586)
  • Anna Jagiellonka (królowa Polski ; 1523-1596)
 • Tytuł : Postilla Orthodoxa: to iest: wyklad swientych Ewanieliy Niedzielnych, y Swiąt vroczystych na cały rok. / Przez [...] Ksiedza Marcina Bialobrzeskiego, Biskupa Kamienieckiego, y Opata Mogilskiego [...] Cz. 1, od Adwentu do Wielkieynocy.
 • Wydanie : War. B
 • Adres wydawniczy: W Krakowie W Drukarniey Lazarzowey 1581 [rz.]
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Januszowski, Jan (1550-1613) Drukarnia Łazarzowa (Jan Januszowski)
 • Opis fizyczny : [10], 514, [2] s., sygn.: A1-5, A-Vv6 6°
 • Oprawa: Deski, skóra brązowa, wyciski ślepe: strychulec, radełka (m.in. trzy Cnoty Boskie), tłoki, plakieta IHS, resztki zapięć
 • Zawartość : Na tylnej wyklejce rkps wierszyk polski do czytelnika 16 w.?
 • Grafika:
  • ramka z motywem roślinnym 29x17 cm s. tyt. s. drzew.
  • Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586) portret 16x11 cm s. A1v drzew.
  • Jezus Chrystusa wjazd do Jerozolimy na osiołku 5x7 cm s. 1 drzew.
  • Jezus Chrystus nauczający wśród Apostołów 7x5 cm s. 16 drzew.
  • Jan Chrzciciel wysyła uczniów do Chrystusa 7x5 cm s. 30 drzew.
  • Jezus Chrystus chrzest w Jordanie 7x5 cm s. 45 drzew.
  • Maria (Matka Jezusa Chrustusa) Zwiastowanie 7x5 cm s. 60 drzew.
  • Boże Narodzenie Jezus Chrystus w stajence 7x5 cm s. 65 drzew.
  • Jezus Chrystus i faryzeusze 7x5 cm s. 97 drzew.
  • Jezus Chrystus Ofiarowanie w świątyni 7x5 cm s. 125 drzew.
  • Jezus Chrystus Obrzezanie 7x5 cm s. 139 drzew.
  • Jezus Chrystus i Trzej Królowie 7x5 cm s. 149 drzew.
  • Jezus Chrystus 12-letni w świątyni 7x5 cm s. 171 drzew.
  • Wesele Kana Galilejska 7x5 cm s. 191 drzew.
  • Jezus Chrystus Uciszenie burzy na jeziorze 7x5 cm s. 230 drzew.
  • Przypowieść o siewcy 7x5 cm s. 243 drzew.
  • Jezus Chrystus Ofiarowanie w świątyni 7x5 cm s. 256 drzew.
  • Przypowieść o winnicy 7x5 cm s. 269 drzew.
  • Przypowieść o siewcy 7x5 cm s. 285 drzew.
  • Uzdrowienie niewidomego 7x5 cm s. 298 drzew.
  • Jezus Chrystus Kuszenie diabeł 7x5 cm s. 318 drzew.
  • Niewiasta Kananejska błaga Chrystusa 7x5 cm s. 341 drzew.
  • Jezus Chrystus uzdrowienie opętanego 7x5 cm s. 355 drzew.
  • rozmnożenie chleba 7x5 cm s. 370 drzew.
  • Wygnanie Chrystusa z synagogi 7x5 cm s. 390 drzew.
  • Jezus Chrystus Wjazd do Jerozolimy na osiołku 7x5 cm s. 414 drzew.
  • Ostatnia Wieczerza 7x5 cm s. 429 drzew.
  • Ukrzyżowanie 7x5 cm s. 450 drzew.
  • Ukrzyżowanie (medalion) 5,5x5,5 cm s. 458 drzew.
  • Ogrójec modlitwa 7x5 cm s. 461 drzew.
  • Judasz pocałunek 7x5 cm s. 464 drzew.
  • Annasz i Jezus 7x5 cm s. 469 drzew.
  • Kajfasz i Jezus 7x5 cm s. 471 drzew.
  • Piłat umywa ręce 7x5 cm s. 480 drzew.
  • Jezus Chrystus i Herod 7x5 cm s. 490 drzew.
  • Jezus Chrystus Boleściwy 7x5 cm s. 494 drzew.
  • Ukrzyżowanie 7x5 cm s. 500 drzew.
  • Zdjęcie z krzyża 7x5 cm s. 511 drzew.
  • inicjały winiety 7x5 cm s. drzew.
 • Proweniencja :
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
  • "Is liber emptus est florenis quinq[ue] Thoruniae p[ro] festo Triu[m] regum: Anno D[omi]ni 1584" - [rkps]
  • "R[everendus] D[omi]nus Joannes Dominowski Canonic[us] Krusnicen[sis] pro Bibliotheca Koziminiensi[?] legavit A[nno] D[omini] 1608. Oretur pro eo" - [rkps]
  • Albert Zygmuntowczyk syn Zygmunta "strycharza" z Włocławka 1584
  • "J. P" - [rkps]
 • Mecenas: Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Panegiryk łaciński 16 w.
  • Kazania polskie 16 w.
 • Uwagi:
  • Zapiski rkps łac.
  • Oprawa po konserwacji: oryginalna skóra naklejona na nową.
 • Katalogi :
  • PK. 90
  • E. XIII,6
 • Adligat: Cz. 1-2 adl.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Białobrzeski, Marcin d (ca 1530-1586)
 • 245 a Postilla Orthodoxa: to iest: wyklad swientych Ewanieliy Niedzielnych, y Swiąt vroczystych na cały rok. / c Przez [...] Ksiedza Marcina Bialobrzeskiego, Biskupa Kamienieckiego, y Opata Mogilskiego [...] n Cz. 1, p od Adwentu do Wielkieynocy.
 • 250 a War. B
 • 260 a W Krakowie b W Drukarniey Lazarzowey c 1581 [rz.] k Polska m Kraków w Januszowski, Jan (1550-1613) w Drukarnia Łazarzowa (Jan Januszowski)
 • 300 a [10], 514, [2] s., sygn.: A1-5, A-Vv6 c
 • 340 a Orientalizująca z motywem maureskowo-wstęgowym 16 w.
 • 340 e Deski, skóra brązowa, wyciski ślepe: strychulec, radełka (m.in. trzy Cnoty Boskie), tłoki, plakieta IHS, resztki zapięć
 • 500 a Zapiski rkps łac.
 • 500 a Oprawa po konserwacji: oryginalna skóra naklejona na nową.
 • 505 a Na tylnej wyklejce rkps wierszyk polski do czytelnika 16 w.?
 • 510 a PK. c 90
 • 510 a E. c XIII,6
 • 530 d Mf 4077
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d Kielis. m Toruń w Działyński Tytus
 • 561 a "Is liber emptus est florenis quinq[ue] Thoruniae p[ro] festo Triu[m] regum: Anno D[omi]ni 1584" - [rkps] m Toruń r 1584
 • 561 a "R[everendus] D[omi]nus Joannes Dominowski Canonic[us] Krusnicen[sis] pro Bibliotheca Koziminiensi[?] legavit A[nno] D[omini] 1608. Oretur pro eo" - [rkps] m Koźmin m Kruszwica r 1608 w Dominowski Jan, kanonik kolegiaty kruszwickiej w Kościół Kruszwica w Bernardyni - Koźmin
 • 561 a Albert Zygmuntowczyk syn Zygmunta "strycharza" z Włocławka 1584 m Włocławek r 1584 w Albert Zygmuntowczyk syn Zygmunta strycharza
 • 561 a "J. P" - [rkps] w J. |P.
 • 650 a Panegiryk łaciński y 16 w.
 • 650 a Kazania polskie y 16 w.
 • 700 a Stefan Batory c (król Polski ; d 1533-1586)
 • 700 a Anna Jagiellonka c (królowa Polski ; d 1523-1596)
 • 852 j Cim.F.4067
 • 900 c ramka z motywem roślinnym f 29x17 cm k s. tyt. k s. m drzew.
 • 900 c Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586) portret f 16x11 cm k s. A1v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystusa |wjazd do Jerozolimy na osiołku f 5x7 cm k s. 1 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus nauczający wśród Apostołów f 7x5 cm k s. 16 m drzew.
 • 900 c Jan Chrzciciel wysyła uczniów do Chrystusa f 7x5 cm k s. 30 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |chrzest w Jordanie f 7x5 cm k s. 45 m drzew.
 • 900 c Maria (Matka Jezusa Chrustusa) |Zwiastowanie f 7x5 cm k s. 60 m drzew.
 • 900 c Boże Narodzenie c Jezus Chrystus w stajence f 7x5 cm k s. 65 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |faryzeusze f 7x5 cm k s. 97 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Ofiarowanie w świątyni f 7x5 cm k s. 125 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Obrzezanie f 7x5 cm k s. 139 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |Trzej Królowie f 7x5 cm k s. 149 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus 12-letni w świątyni f 7x5 cm k s. 171 m drzew.
 • 900 c Wesele |Kana Galilejska f 7x5 cm k s. 191 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Uciszenie burzy na jeziorze f 7x5 cm k s. 230 m drzew.
 • 900 c Przypowieść o siewcy f 7x5 cm k s. 243 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Ofiarowanie w świątyni f 7x5 cm k s. 256 m drzew.
 • 900 c Przypowieść o winnicy f 7x5 cm k s. 269 m drzew.
 • 900 c Przypowieść o siewcy f 7x5 cm k s. 285 m drzew.
 • 900 c Uzdrowienie niewidomego f 7x5 cm k s. 298 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Kuszenie c diabeł f 7x5 cm k s. 318 m drzew.
 • 900 c Niewiasta Kananejska błaga Chrystusa f 7x5 cm k s. 341 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |uzdrowienie opętanego f 7x5 cm k s. 355 m drzew.
 • 900 c rozmnożenie chleba f 7x5 cm k s. 370 m drzew.
 • 900 c Wygnanie Chrystusa z synagogi f 7x5 cm k s. 390 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Wjazd do Jerozolimy na osiołku f 7x5 cm k s. 414 m drzew.
 • 900 c Ostatnia Wieczerza f 7x5 cm k s. 429 m drzew.
 • 900 c Ukrzyżowanie f 7x5 cm k s. 450 m drzew.
 • 900 c Ukrzyżowanie (medalion) f 5,5x5,5 cm k s. 458 m drzew. s "Semper laus Tua sit, in ore meo, laus Tua laus Christi"
 • 900 c Ogrójec modlitwa f 7x5 cm k s. 461 m drzew.
 • 900 c Judasz pocałunek f 7x5 cm k s. 464 m drzew.
 • 900 c Annasz i Jezus f 7x5 cm k s. 469 m drzew.
 • 900 c Kajfasz i Jezus f 7x5 cm k s. 471 m drzew.
 • 900 c Piłat umywa ręce f 7x5 cm k s. 480 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |Herod f 7x5 cm k s. 490 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus Boleściwy f 7x5 cm k s. 494 m drzew.
 • 900 c Ukrzyżowanie f 7x5 cm k s. 500 m drzew.
 • 900 c Zdjęcie z krzyża f 7x5 cm k s. 511 m drzew.
 • 900 c inicjały c winiety f 7x5 cm k s. m drzew.
 • 910 a Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586) n Białobrzeski, Marcin (ca 1530-1586)
 • 960 a Cz. 1-2 adl.
 • 990 a Polonicum 16 w.
 • 999 a LB d 19.09.01

Indeksy