Uprzeyme a życżliwe wiernego Polaka do wszech obywatelow Koronnych napomnienie w pocżuciu sie do prawey a niemniemaney ku Panu Bogu zwirzchności y miłey swobodzie powinnośći.

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.Qu.2185
 • Kopie:
  • Mf 3232
  • BN Mf 2614
 • Tytuł : Uprzeyme a życżliwe wiernego Polaka do wszech obywatelow Koronnych napomnienie w pocżuciu sie do prawey a niemniemaney ku Panu Bogu zwirzchności y miłey swobodzie powinnośći.
 • Adres wydawniczy: [S.l. s.n. 1588 ca]
 • Miejsce wydania: Kraków?
 • Wydawca/drukarz: Wirzbięta, Maciej? (1523-1605)
 • Opis fizyczny : [23] k., sygn.: A-E4, F1-3 4°
 • Oprawa: Półpłótno, 19 w.
 • Grafika:
  • ornament 35x35 mm k. tyt. r Drzew.
  • inicjały Drzew.
  • ornament 70x70 mm k. F3v Drzew.
  • ornament 70x15 mm k. F3r Drzew.
  • ornament 80x25 mm k. tyt v Drzew.
 • Proweniencja :
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
  • "Ta xiąska yest Pana Jozefa Michalskiego miescanina lwowskiego y styrdziestowego męża" - [rkps 17-18 w.]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Wolność 16 w. Polska
  • Myśl polityczna 16 w. Polska
  • Obywatelskość 16 w. Polska
  • Społeczeństwo obywatelskie 16 w. Polska
 • Uwagi: Adres bibliogr. wg Piek.
 • Katalogi :
  • PK. 988
  • E. XXIII,33
  • W. 3161

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Uprzejme
 • 245 a Uprzeyme a życżliwe wiernego Polaka do wszech obywatelow Koronnych napomnienie w pocżuciu sie do prawey a niemniemaney ku Panu Bogu zwirzchności y miłey swobodzie powinnośći.
 • 260 a [S.l. b s.n. c 1588 ca] k Polska m Kraków? w Wirzbięta, Maciej? (1523-1605)
 • 300 a [23] k., sygn.: A-E4, F1-3 c
 • 340 e Półpłótno, 19 w.
 • 500 a Adres bibliogr. wg Piek.
 • 510 a PK. c 988
 • 510 a E. c XXIII,33
 • 510 a W. c 3161
 • 530 d Mf 3232
 • 530 b BN d Mf 2614
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d Kielis. w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 561 a "Ta xiąska yest Pana Jozefa Michalskiego miescanina lwowskiego y styrdziestowego męża" - [rkps 17-18 w.] m Lwów r 17-18 w. w Michalski Józef
 • 651 a Wolność y 16 w. z Polska
 • 651 a Myśl polityczna y 16 w. z Polska
 • 651 a Obywatelskość y 16 w. z Polska
 • 651 a Społeczeństwo obywatelskie y 16 w. z Polska
 • 852 j Cim.Qu.2185
 • 900 c ornament f 35x35 mm k k. tyt. r m Drzew.
 • 900 c inicjały m Drzew.
 • 900 c ornament f 70x70 mm k k. F3v m Drzew.
 • 900 c ornament f 70x15 mm k k. F3r m Drzew.
 • 900 c ornament f 80x25 mm k k. tyt v m Drzew.
 • 930 u unikat
 • 990 a Polonicum 16 w.
 • 999 a KM d 19.09.01