Stephani Tuccii Presb. Societatis Iesu Oratio in exequiis Gregorii XIII. Pont. Max. Habita Romae in Vaticano ad Sacrum Collegium, XV. Kalend. Maij [17 IV] 1585 [rz.].

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.Qu.2281
 • Kopie: Mf 3322
 • Autor: Tuccius, Stephanus jezuita (1540-1597)
 • Tytuł : Stephani Tuccii Presb. Societatis Iesu Oratio in exequiis Gregorii XIII. Pont. Max. Habita Romae in Vaticano ad Sacrum Collegium, XV. Kalend. Maij [17 IV] 1585 [rz.].
 • Adres wydawniczy: (Cracoviae in Officina Lazari 1585 [rz.; post 17 IV]
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Drukarnia Łazarzowa (Jan Januszowski) Januszowski, Jan (1550-1613)
 • Opis fizyczny : [6] k., sygn.: A1-6 4°
 • Oprawa: Półpłótno, 19 w.
 • Grafika:
  • inicjał Drzew.
  • herb papieski Grzegorz XIII 5x6,5 cm k. tyt. Drzew.
 • Proweniencja : Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Grzegorz XIII (papież ; 1502-1585)
  • Mowy pogrzebowe łacińskie 16 w.
 • Katalogi :
  • W. 2779
  • E. XXXI,382
  • PK. 1500

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Tuccius, Stephanus c jezuita d (1540-1597)
 • 245 a Stephani Tuccii Presb. Societatis Iesu |Oratio in exequiis Gregorii XIII. Pont. Max. Habita Romae in Vaticano ad Sacrum Collegium, XV. Kalend. Maij [17 IV] 1585 [rz.].
 • 260 a (Cracoviae b in Officina Lazari c 1585 [rz.; post 17 IV] k Polska m Kraków w Drukarnia Łazarzowa (Jan Januszowski) w Januszowski, Jan (1550-1613)
 • 300 a [6] k., sygn.: A1-6 c
 • 340 e Półpłótno, 19 w.
 • 400 a Tucci, Stefano zob. Tuccius, Stephanus
 • 400 a Tuccus, Stephanus zob. Tuccius, Stephanus
 • 510 a W. c 2779
 • 510 a E. c XXXI,382
 • 510 a PK. c 1500
 • 530 d Mf 3322
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac..
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d Kielis.833 w Działyński, Tytus (1796-1861)
 • 600 a Grzegorz b XIII c (papież ; d 1502-1585)
 • 650 a Mowy pogrzebowe łacińskie y 16 w.
 • 852 j Cim.Qu.2281
 • 900 c inicjał m Drzew.
 • 900 c herb papieski Grzegorz XIII f 5x6,5 cm k k. tyt. m Drzew.
 • 990 a Polonicum 16 w.
 • 999 a KM d 19.09.01