Ill[ustrissi]mi et r[evenrendissi]mi d[omi]ni Germanici Marchionis Malaspinae, epi[scopi] S. Severi nuncij ad Regem Regnumq[ue] Poloniae apostolici Oratio De foedere cum Christianis principibus contra Turcam feriendo in Comitiis Varsavien[sibus].

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.Qu.2336
 • Kopie: Mf 3374
 • Autor: Malaspina, Germanicus (ca 1547-1603)
 • Współautor: Barboncinus, Hieronymus Wyd.
 • Tytuł : Ill[ustrissi]mi et r[evenrendissi]mi d[omi]ni Germanici Marchionis Malaspinae, epi[scopi] S. Severi nuncij ad Regem Regnumq[ue] Poloniae apostolici Oratio De foedere cum Christianis principibus contra Turcam feriendo in Comitiis Varsavien[sibus].
 • Adres wydawniczy: (Cracoviae in Officina Lazari 1596 [rz.])
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Januszowski, Jan (1550-1613) Drukarnia Łazarzowa (Jan Januszowski)
 • Opis fizyczny : [27] k., sygn.: A-F4, G1-3 4°
 • Oprawa: Półpergamin, 19 w.
 • Grafika:
  • sygnet druk. Drukarnia Łazarzowa 3x4 cm k. tyt. r Drzew.
  • inicjały Drzew.
 • Proweniencja : Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Mecenas: Aldobrandini, Pietro (1571-1621)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Chrześciajaństwo a islam 16 w.
  • Mowy łacińskie 16 w.
  • Warszawa 16 w.
  • Turcja 16 w.
 • Katalogi :
  • W. 1827
  • E. XXII,81
  • PK. 891

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Malaspina, Germanicus d (ca 1547-1603)
 • 245 a Ill[ustrissi]mi et r[evenrendissi]mi d[omi]ni Germanici Marchionis Malaspinae, epi[scopi] S. Severi nuncij ad Regem Regnumq[ue] Poloniae apostolici |Oratio De foedere cum Christianis principibus contra Turcam feriendo in Comitiis Varsavien[sibus].
 • 260 a (Cracoviae b in Officina Lazari c 1596 [rz.]) k Polska m Kraków w Januszowski, Jan (1550-1613) w Drukarnia Łazarzowa (Jan Januszowski)
 • 300 a [27] k., sygn.: A-F4, G1-3 c
 • 340 e Półpergamin, 19 w.
 • 400 a Germanico marchese Malaspina zob. Malaspina, Germanicus
 • 400 a Malaspina, Germanico zob. Malaspina, Germanicus
 • 510 a W. c 1827
 • 510 a E. c XXII,81
 • 510 a PK. c 891
 • 530 d Mf 3374
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac.
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d Kielis. w Działyński, Tytus (1796-1861)
 • 562 a Egz. ident. z sygn. Cim.O.548
 • 650 a Chrześciajaństwo x a islam y 16 w.
 • 650 a Mowy łacińskie y 16 w.
 • 651 a Warszawa y 16 w.
 • 651 a Turcja y 16 w.
 • 700 a Barboncinus, Hieronymus e Wyd.
 • 852 j Cim.Qu.2336
 • 900 c sygnet druk. |Drukarnia Łazarzowa f 3x4 cm k k. tyt. r m Drzew.
 • 900 c inicjały m Drzew.
 • 910 a Aldobrandini, Pietro (1571-1621)
 • 990 a Polonicum 16 w.
 • 990 a Turcicum 16 w.
 • 999 a KM d 19.09.01