Bellum theologicum ex armamentario omnipotentis adversum Turcas instructum ac ordinatum, ante annos prope quinquaginta conscriptum, et illustri quondam viro, Domino Ioanni Comiti a Tarnow, Castellano Cracoviensi, necnon exercitus Polonici protunc generali praefecto oblatum.

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.Qu.2342
 • Kopie: Mf 3379
 • Autor: Lubelczyk, Andrzej (ca 1500-ca 1557)
 • Współautor: Grochowski, Stanisław (1542-1612). wyd.
 • Tytuł : Bellum theologicum ex armamentario omnipotentis adversum Turcas instructum ac ordinatum, ante annos prope quinquaginta conscriptum, et illustri quondam viro, Domino Ioanni Comiti a Tarnow, Castellano Cracoviensi, necnon exercitus Polonici protunc generali praefecto oblatum.
 • Adres wydawniczy: (Cracoviae in Officina Lazari 1597)
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Drukarnia Łazarzowa (Jan Januszowski) Januszowski, Jan (1550-1613)
 • Opis fizyczny : [41] k., sygn.: A-K4, L1 4°
 • Oprawa: Półpergamin, 19 w.
 • Grafika:
  • sygnet druk. Drukarnia Łazarzowa 2x3 cm k. tyt. r Drzew.
  • herb Bończa Solikowski, Jan Dymitr 7x9 cm k. tyt. v Drzew.
  • ornament groteskowy 4x4 cm k. L1v Drzew.
  • inicjały Drzew.
 • Proweniencja :
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
  • "Reverendo in Christo Patri Domino Petro Valigórski praeposito Neocarcinensi etc. Stanislaus Grochovius hunc librum recenti opera sua suscitatum ami[...] 1597" - [rkps]
 • Mecenas:
  • Tarnowski, Jan (ca 1550-1605)
  • Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Polemika religijna 16 w.
  • Chrześciajństwo a islam 16 w.
  • Turcja 16 w.
 • Uwagi:
  • Aut. Andreas Bochnensis [Lubelczyk] wym. w dedyk.
  • Notatki rękopiśmienne w języku łacińskim
 • Katalogi :
  • E. XXI,428
  • PK. 868
  • W. 639

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Lubelczyk, Andrzej d (ca 1500-ca 1557)
 • 245 a Bellum theologicum ex armamentario omnipotentis adversum Turcas instructum ac ordinatum, ante annos prope quinquaginta conscriptum, et illustri quondam viro, Domino Ioanni Comiti a Tarnow, Castellano Cracoviensi, necnon exercitus Polonici protunc generali praefecto oblatum.
 • 260 a (Cracoviae b in Officina Lazari c 1597) k Polska m Kraków w Drukarnia Łazarzowa (Jan Januszowski) w Januszowski, Jan (1550-1613)
 • 300 a [41] k., sygn.: A-K4, L1 c
 • 340 e Półpergamin, 19 w.
 • 400 a Boheńczyk, Andrzej zob. Lubelczyk, Andrzej
 • 400 a Lubelczik, Andreas zob. Lubelczyk, Andrzej
 • 500 a Aut. Andreas Bochnensis [Lubelczyk] wym. w dedyk.
 • 500 a Notatki rękopiśmienne w języku łacińskim
 • 510 a E. c XXI,428
 • 510 a PK. c 868
 • 510 a W. c 639
 • 520 a Turcicum 16 w.
 • 530 d Mf 3379
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d Kielis. 1180 w Działyński, Tytus (1796-1813)
 • 561 a "Reverendo in Christo Patri Domino Petro Valigórski praeposito Neocarcinensi etc. Stanislaus Grochovius hunc librum recenti opera sua suscitatum ami[...] 1597" - [rkps] m Uniejów r 1597 w Waligórski Piotr w Grochowski Stanisław [ded. wydawcy]
 • 650 a Polemika religijna y 16 w.
 • 650 a Chrześciajństwo x a islam y 16 w.
 • 651 a Turcja y 16 w.
 • 700 a Grochowski, Stanisław d (1542-1612). e wyd.
 • 852 j Cim.Qu.2342
 • 900 c sygnet druk. |Drukarnia Łazarzowa f 2x3 cm k k. tyt. r m Drzew.
 • 900 c herb |Bończa Solikowski, Jan Dymitr f 7x9 cm k k. tyt. v m Drzew.
 • 900 c ornament groteskowy f 4x4 cm k k. L1v m Drzew.
 • 900 c inicjały m Drzew.
 • 910 a Tarnowski, Jan (ca 1550-1605)
 • 910 a Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603)
 • 990 a Turcicum 16 w.
 • 990 a Polonicum 16 w.
 • 999 a KM d 19.09.01