Christophori Warsevicii, De optimo statu libertatis, Libri duo.

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.Qu.2349
 • Kopie: Mf 3385
 • Autor: Warszewicki, Krzysztof (1543-1603)
 • Tytuł : Christophori Warsevicii, De optimo statu libertatis, Libri duo.
 • Wydanie : War. B
 • Adres wydawniczy: (Cracoviae In Officina Lazari 1598 [rz.])
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Drukarnia Łazarzowa (Jan Januszowski) Januszowski, Jan (1550-1613)
 • Opis fizyczny : [118] k., sygn.: A-Z4, Aa-Ff4, Gg1-2 4°
 • Oprawa: Deski, skóra biała, wyciski ślepe, radełko, klamry, zapinki, kompartymenty 17 w.
 • Grafika:
  • sygnet druk. Drukarnia Łazarzowa 4,5x7,5 cm k. tyt. r Drzew.
  • inicjały Drzew.
 • Proweniencja :
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
  • "Conventus [......] [nieczytelne].
 • Mecenas: Firlej, Mikołaj (ca 1531-1588)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Państwo ustrój 16 w.
  • Publicystyka polsko-łacińska 16 w.
 • Uwagi:
  • Nazw. aut. na k. tyt.: Warsevicius Christophorus
  • War.B.: z datą dedyk.: Calendis Februarii 1598
 • Katalogi :
  • E. XXXII,230
  • W. 666
  • PK. 1540

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Warszewicki, Krzysztof d (1543-1603)
 • 245 a Christophori Warsevicii, |De optimo statu libertatis, Libri duo.
 • 250 a War. B
 • 260 a (Cracoviae b In Officina Lazari c 1598 [rz.]) k Polska m Kraków w Drukarnia Łazarzowa (Jan Januszowski) w Januszowski, Jan (1550-1613)
 • 300 a [118] k., sygn.: A-Z4, Aa-Ff4, Gg1-2 c
 • 340 e Deski, skóra biała, wyciski ślepe, radełko, klamry, zapinki, kompartymenty 17 w.
 • 400 a Warszewicki, Chrysztof zob. Warszewicki, Krzysztof
 • 400 a Varsavicius, Christophorus zob. Warszewicki, Krzysztof
 • 400 a Varsavitius, Christophorus zob. Warszewicki, Krzysztof
 • 500 a Nazw. aut. na k. tyt.: Warsevicius Christophorus
 • 500 a War.B.: z datą dedyk.: Calendis Februarii 1598
 • 510 a E. c XXXII,230
 • 510 a W. c 666
 • 510 a PK. c 1540
 • 530 d Mf 3385
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac.
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d Kielis. w Działyński, Tytus (1796-1861)
 • 561 a "Conventus [......] [nieczytelne]. w Klasztor nieokreślony
 • 650 a Państwo x ustrój y 16 w.
 • 650 a Publicystyka polsko-łacińska y 16 w.
 • 852 j Cim.Qu.2349
 • 900 c sygnet druk. |Drukarnia Łazarzowa f 4,5x7,5 cm k k. tyt. r m Drzew.
 • 900 c inicjały m Drzew.
 • 910 a Firlej, Mikołaj (ca 1531-1588) n Warszewicki, Krzysztof (1543-1603)
 • 990 a Polonicum 16 w.
 • 999 a KM d 19.09.01