Żywot Pana Jezu Krysta stworzyćiela y zbawićyela rodzayu ludzkiego: wedle pisma swętich ewanielist/ z rozmyślanim nabożnych doktorow pisma swiętego/ krotko zebrany.

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.Qu.2378
 • Kopie: Mf 8453
 • Autor: Jan z Calvoli (?-ca 1376)
 • Współautor:
  • Opec, Baltazar (ca 1485-post 1531) Tł.
  • Bonawentura (św ; ca 1221-1274) Aut. domn.
 • Tytuł : Żywot Pana Jezu Krysta stworzyćiela y zbawićyela rodzayu ludzkiego: wedle pisma swętich ewanielist/ z rozmyślanim nabożnych doktorow pisma swiętego/ krotko zebrany.
 • Adres wydawniczy: (Kraków Mac. Szarffenberg 1539)
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Szarfenberg, Maciej (?-1547)
 • Opis fizyczny : [186] k., sygn.: 13 nsygn., F1-4, F*1-4, G1-4, G*1-4, H1-4, H*1-4, I1-4, I*1-4, K1-4, K*1-4, L1-4 (brak L1), L*1-4, M1-4, M*1-4, N1-4, (brak N1), N*1-4, O1-4, O*1-4, P1-4, P*1-4, Q1-4, Q*1-4, R1-4, R*1-2, G1-4, *1-4, Z1-4, Z*1-4, D1-4, D*1-4, (brak D*4), X1-4, (brak X2), X*1-4, (brak X*3), Y1-4, (brak Y1-2), Y*1-4, Z1-4, (brak Z4), *1-3, Aa1-4, Aa*1-4, Bb1-4, (brak Bb1), Bb*1-4, Cc1-4, (brak Cc2-4), Cc*1-4 (brak Cc*1-3), Dd1-4, Ddv1-4 (brak Dd2), Ee1-4 (brak Ee2), Eev1-4, Ff1-4 (brak Ff2-3) 4°
 • Oprawa: Tektura, 19 w.
 • Grafika:
  • Jezus Chrystus wrzucenie w rzekę Hebron 7,5x10,5 cm k. S3v Drzew.
  • Jezus Chrystus jako władca świata 7,5x10,5 cm k. Ff4r Drzew.
  • zesłanie Ducha Świętego 7,5x10,5 cm k. Ee1r Drzew.
  • Jezus Chrystus i apostołowie 7,5x10,5 cm k. Dd3v Drzew.
  • Jezus Chrystus Zmartwychwstanie 7,5x10,5 cm k. Dd1v Drzew.
  • Jezus Chrystus złożenie do grobu 7,5x10,5 cm k. B*v2r Drzew.
  • Jezus Chrystus zdjęcie krzyża 7,5x10,5 cm k. B*2v Drzew.
  • Jezus Chrystusprzybity do krzyża 7,5x10,5 cm k. Z3v Drzew.
  • Jezus Chrystus bierze krzyż na ramiona 7,5x10,5 cm k. Y1v drzew.
  • Jezus Chrystus i Piłata 7,5x10,5 cm k. X*2v Drzew.
  • Jezus Chrystus biczowanie 7,5x10,5 cm k. X*1r Drzew.
  • prowadzenie Jezusa od Piłata do Heroda 7,5x10,5 cm k. D*2v Drzew.
  • Piłat posyła Jezusa do Heroda 7,5x10,5 cm k. D3v Drzew.
  • Jezus Chrystus wiedzenie do Piłata 75x105 mm Drzew. k. Z*3v
  • Jezus Chrystus wyszydzanie 7,5x10,5 cm k. Z4r Drzew.
  • Jezus Chrystus wiedziony do Kajfasza 7,5x10,5 cm k. Z1r Drzew.
  • Jezus Chrystus i Annasz 7,5x10,5 cm k. T1v Drzew.
  • inicjały Drzew.
  • Jezus Chrystus schwytanie 7,5x10,5 cm k. S1v Drzew.
  • Jezus Chrystus umywanie nóg apostołom 7,5x10,5 cm k. Q1v Drzew.
  • Ostatnia Wieczerza 7,5x10,5 cm k. P*3r Drzew.
  • Jezus Chrystus i Maryja 7,5x10,5 cm k. P*1r Drzew.
  • Jezus Chrystus wyrzucenie kupców ze świątyni 7,5x10,5 cm k. N4v Drzew.
  • Maria Magdalena św. nawrócenie 7,5x10,5 cm k. I*3 v Drzew.
  • Jezus Chrystus obrzezanie 7,5x10,5 cm k. F*3 r Drzew.
  • Jezus Chrystus wjazd do Jerozolimy 7,5x10,5 cm k. N2r Drzew.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Jezus Chrystus beletrystyka 16 w.
  • Literatura polska 16 w.
  • Legendy chrześcijańskie 16 w.
  • Literatura chrześcijańska 16 w.
 • Uwagi:
  • Notatki rękopiśmienne w języku polskim
  • Def.: 15 pierwszych kart z zapiskami rękopiśmiennymi, brak pocz. do k.20 oraz braki w środku, liczne błędy w liczbowaniu Położenie sygn.: F/., G/łk, H/ym, I/piss, K/ry, M/wz, O/o Z, P/m, Q/arw, R/by, S/ł, T/essu, V/chy, x/w, Aa/y gd.
 • Katalogi :
  • PK. 128
  • E. XIII,255

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Jan z Calvoli d (?-ca 1376)
 • 245 a Żywot Pana Jezu Krysta stworzyćiela y zbawićyela rodzayu ludzkiego: wedle pisma swętich ewanielist/ z rozmyślanim nabożnych doktorow pisma swiętego/ krotko zebrany.
 • 260 a (Kraków b Mac. Szarffenberg c 1539) k Polska m Kraków w Szarfenberg, Maciej (?-1547)
 • 300 a [186] k., sygn.: 13 nsygn., F1-4, F*1-4, G1-4, G*1-4, H1-4, H*1-4, I1-4, I*1-4, K1-4, K*1-4, L1-4 (brak L1), L*1-4, M1-4, M*1-4, N1-4, (brak N1), N*1-4, O1-4, O*1-4, P1-4, P*1-4, Q1-4, Q*1-4, R1-4, R*1-2, G1-4, *1-4, Z1-4, Z*1-4, D1-4, D*1-4, (brak D*4), X1-4, (brak X2), X*1-4, (brak X*3), Y1-4, (brak Y1-2), Y*1-4, Z1-4, (brak Z4), *1-3, Aa1-4, Aa*1-4, Bb1-4, (brak Bb1), Bb*1-4, Cc1-4, (brak Cc2-4), Cc*1-4 (brak Cc*1-3), Dd1-4, Ddv1-4 (brak Dd2), Ee1-4 (brak Ee2), Eev1-4, Ff1-4 (brak Ff2-3) c
 • 340 e Tektura, 19 w.
 • 400 a Fidanza, Jan zob. Bonawentura
 • 400 a Ioannes a Caulibus zob. Jan z Calvoli
 • 400 a Johannes de San Geminiano zob. Jan z Calvoli
 • 400 a Bonawentura, Pseudo zob. Jan z Calvoli
 • 400 a Bonawentura Jan Fidanza zob. Bonawentura
 • 500 a Notatki rękopiśmienne w języku polskim
 • 500 a Def.: 15 pierwszych kart z zapiskami rękopiśmiennymi, brak pocz. do k.20 oraz braki w środku, liczne błędy w liczbowaniu a Położenie sygn.: F/., G/łk, H/ym, I/piss, K/ry, M/wz, O/o Z, P/m, Q/arw, R/by, S/ł, T/essu, V/chy, x/w, Aa/y gd.
 • 510 a PK. c 128
 • 510 a E. c XIII,255
 • 530 d Mf 8453
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 600 a Jezus Chrystus x beletrystyka y 16 w.
 • 650 a Literatura polska y 16 w.
 • 650 a Legendy chrześcijańskie y 16 w.
 • 650 a Literatura chrześcijańska y 16 w.
 • 700 a Opec, Baltazar d (ca 1485-post 1531) e Tł.
 • 700 a Bonawentura c (św ; d ca 1221-1274) e Aut. domn.
 • 765 t Meditationes vitae Christi.
 • 852 j Cim.Qu.2378 q Def.
 • 900 c Jezus Chrystus wrzucenie w rzekę Hebron f 7,5x10,5 cm k k. S3v m Drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus jako władca świata f 7,5x10,5 cm k k. Ff4r m Drzew.
 • 900 c zesłanie Ducha Świętego f 7,5x10,5 cm k k. Ee1r m Drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i apostołowie f 7,5x10,5 cm k k. Dd3v m Drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Zmartwychwstanie f 7,5x10,5 cm k k. Dd1v m Drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |złożenie do grobu f 7,5x10,5 cm k k. B*v2r m Drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus zdjęcie krzyża f 7,5x10,5 cm k k. B*2v m Drzew.
 • 900 c Jezus Chrystusprzybity do krzyża f 7,5x10,5 cm k k. Z3v m Drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus bierze krzyż na ramiona f 7,5x10,5 cm k k. Y1v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i Piłata f 7,5x10,5 cm k k. X*2v m Drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus biczowanie f 7,5x10,5 cm k k. X*1r m Drzew.
 • 900 c prowadzenie Jezusa od Piłata do Heroda f 7,5x10,5 cm k k. D*2v m Drzew.
 • 900 c Piłat posyła Jezusa do Heroda f 7,5x10,5 cm k k. D3v m Drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus wiedzenie do Piłata k 75x105 mm m Drzew. k. Z*3v
 • 900 c Jezus Chrystus wyszydzanie f 7,5x10,5 cm k k. Z4r m Drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus wiedziony do Kajfasza f 7,5x10,5 cm k k. Z1r m Drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |Annasz f 7,5x10,5 cm k k. T1v m Drzew.
 • 900 c inicjały m Drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus schwytanie f 7,5x10,5 cm k k. S1v m Drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |umywanie nóg apostołom f 7,5x10,5 cm k k. Q1v m Drzew.
 • 900 c Ostatnia Wieczerza f 7,5x10,5 cm k k. P*3r m Drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i Maryja f 7,5x10,5 cm k k. P*1r m Drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |wyrzucenie kupców ze świątyni f 7,5x10,5 cm k k. N4v m Drzew.
 • 900 c Maria Magdalena św. nawrócenie f 7,5x10,5 cm k k. I*3 v m Drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus obrzezanie f 7,5x10,5 cm k k. F*3 r m Drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |wjazd do Jerozolimy f 7,5x10,5 cm k k. N2r m Drzew.
 • 990 a Polonicum 16 w.
 • 999 a KM d 19.09.01

Indeksy