Katechizm albo nauka wiary y pobożności krześcijańskiej, według uchwały S. Tridentskiego Concilium, przez uczone a bogoboyne ludzie zebrana y spisana. Przodkiem plebanom y przełożonym kościelnym, potym inszym wszystkim pobożnym Krześcijanom barzo pożyteczna y potrzebna. Przez Księdza Walentego Kucborskiego archidiakona pomorskiego etc. z łacinskiego na polskie wyłożony.

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.F.4071
 • Kopie: Mf 4079
 • Współautor: Kuczborski, Walenty (1525-1572) Tłum.
 • Tytuł : Katechizm albo nauka wiary y pobożności krześcijańskiej, według uchwały S. Tridentskiego Concilium, przez uczone a bogoboyne ludzie zebrana y spisana. Przodkiem plebanom y przełożonym kościelnym, potym inszym wszystkim pobożnym Krześcijanom barzo pożyteczna y potrzebna. Przez Księdza Walentego Kucborskiego archidiakona pomorskiego etc. z łacinskiego na polskie wyłożony.
 • Adres wydawniczy: W Krakowie W Drukarni Mikołaia Szarffenberga (1568 13 IV)
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Szarfenberger, Mikołaj (1519?-1606)
 • Opis fizyczny : [237] k., [8], 439, [29] s., sygn.: a1-6, A-Qq4 il. 2°
 • Oprawa: Skóra, 16 w.
 • Grafika:
  • Piąte przykazanie - scena zabójstwa 7,5x6 cm k. Cc6r. Drzew.
  • Szóste przykazanie - cudzołóstwo 6x7 cm k. Dd4r. Drzew.
  • Siódme przykazanie - scena kradzieży 6x7 cm k. Ee1r. Drzew.
  • Ósme przykazanie - składanie fałszywego świadectwa 6x7 cm k. Ee6r. Drzew.
  • Dziewiąte przykazanie - nie pożądaj żony bliźniego swego 6x7 cm k. Ff5r. Drzew.
  • 6x7,5 cm k. Gg1v. Drzew.
  • Trzecie przykazanie - scena kazania (powtórzona) 7x6 cm k. Bb3r. Drzew.
  • Drugie przykazanie - przysięganie na Boga 6x7 cm k.Aa 3v. Drzew.
  • Pierwsze przykazanie - oddawanie czci bożkom 11x15,5 cm k. Z2v. Drzew.
  • Sakrament małżeństwa 7x6 cm k. X5r. Drzew.
  • Sakrament kapłaństwa 7x6 cm k. V3v. Drzew.
  • Ostatnie namaszczenie 7x6 cm k. T6r. Drzew.
  • Pokuta 7x6 cm k. Q6v. Drzew.
  • Bierzmowanie 7x6 cm k. N2r. Drzew.
  • Chrzest św. 7x6 cm k. K6v. Drzew.
  • Sakramenty święte - sceny 28x16 cm k. I4v. Drzew.
  • Niebo - scena (wyobrażenie życia wiecznego) 7x8 cm k. I1r. Drzew.
  • Zmartwychwstanie ciała 7x6 cm k. H2v. Drzew.
  • Spowiedź św. - scena 7x6 cm k G6r. Drzew.
  • Kazanie - scena 7x6 cm k.F5v. Drzew.
  • Zesłanie Ducha Świętego 10,5x14,5 cm k. F3r. Drzew.
  • Sąd Ostateczny 7x6 cm k. E6r. Drzew.
  • Wniebowstąpienie 7x6 cm k. E3v. Drzew.
  • Jezus Zmartwychwstały 9,5x7 cm k. D6r. Drzew.
  • Zstąpienie do piekła 7x6 cm k. D5r. Drzew.
  • Złożenie Jezusa do grobu 7,5x6 cm k. D2r. Drzew.
  • Sąd i ukrzyżowanie Jezusa 7x6 cm k. 6v. Drzew.
  • Narodzenie Jezusa 7,5x6 cm k. C5r. Drzew.
  • Zwiastowanie Maryi 7x6 cm k. C3v. Drzew.
  • Chrzest Jezusa 10,5x14,5 cm k.B5v. Drzew.
  • Stworzenie świata 11,5x15 cm k. A5r. Drzew.
  • Zesłanie Ducha Świętego 11x14,5 cm k. tyt. Drzew.
  • Czwarte przykazanie - rodzice z dziećmi 6x7 cm k. Cc1v. Drzew.
  • Jezus i apostołowie - nauka modlitwy 10,5x15 cm k. Gg2r. Drzew.
  • Jezus uczy modlitwy "Ojcze nasz" 7x6 cm k. Hh6v. Drzew.
  • Scena kazania (powtórzona) 7x6 cm k. Ii5r. Drzew.
  • Odmawianie pacieża 7x6 cm k. Kk1v. Drzew.
  • Jezus rozdziela walczących ludzi 7x6 cm k.Kk5r. Drzew.
  • Rozmnożenie chleba 7x6 cm k. Ll3v. Drzew.
  • Powrót syna marnotrawnego 7x6 cm k. Mm2r. Drzew.
  • Kuszenie Jezusa 7x6 cm k. Nn1r. Drzew.
  • Jezus i Maria Magdalena 7x6 cm k. Nn5v. Drzew.
  • Sygnet druk. Szarfenberger, Mikołaj (1519?-1606) 12,5x10 cm k. Qq6r. Drzew.
 • Proweniencja :
  • "Adscriptus cathalogo librorum Bartholomaei Rzarcii Wronecen[sis] parochi Sierak[oviensis]" - [rkps 16 w.]
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
  • "Loci Sierakoviensis" - [rkps 16 w.]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kościół katolicki 16 w. Polska
  • Katechizm katolicki 16 w.
  • Teologia katolicka 16 w.
  • Katolicyzm 16 w.
 • Uwagi:
  • Oprawa: skóra brązowa, 16 w., deski, tłoczenia ślepe, złocone, strychulec, radełko, stempel, plakieta, napis - także złocony, ślady klamer.
  • W tekście pojedyncze podkreślenia.
 • Katalogi :
  • E. XX,358
  • W. 298
  • PK. 189
  • K.Oss. 311

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Katechizm
 • 245 $a Katechizm albo nauka wiary y pobożności krześcijańskiej, według uchwały S. Tridentskiego Concilium, przez uczone a bogoboyne ludzie zebrana y spisana. Przodkiem plebanom y przełożonym kościelnym, potym inszym wszystkim pobożnym Krześcijanom barzo pożyteczna y potrzebna. Przez Księdza Walentego Kucborskiego archidiakona pomorskiego etc. z łacinskiego na polskie wyłożony.
 • 260 $a W Krakowie $b W Drukarni Mikołaia Szarffenberga $c (1568 13 IV) $k Polska $m Kraków $w Szarfenberger, Mikołaj (1519?-1606)
 • 300 $a [237] k., [8], 439, [29] s., sygn.: a1-6, A-Qq4 $b il. $c
 • 340 $e Skóra, 16 w.
 • 500 $a Oprawa: skóra brązowa, 16 w., deski, tłoczenia ślepe, złocone, strychulec, radełko, stempel, plakieta, napis - także złocony, ślady klamer.
 • 500 $a W tekście pojedyncze podkreślenia.
 • 510 $a E. $c XX,358
 • 510 $a W. $c 298
 • 510 $a PK. $c 189
 • 510 $a K.Oss. $c 311
 • 530 $d Mf 4079
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac.
 • 561 $a "Adscriptus cathalogo librorum Bartholomaei Rzarcii Wronecen[sis] parochi Sierak[oviensis]" - [rkps 16 w.] $m Sieraków $m Wronki $w Rzarcius z Wronek, Bartłomiej
 • 561 $a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego $d Kielis. [sygn. oderwana] $w Działyński, Tytus (1796-1861)
 • 561 $a "Loci Sierakoviensis" - [rkps 16 w.] $m Sieraków $w Bernardyni - Sieraków
 • 650 $a Kościół katolicki $y 16 w. $z Polska
 • 650 $a Katechizm katolicki $y 16 w.
 • 650 $a Teologia katolicka $y 16 w.
 • 650 $a Katolicyzm $y 16 w.
 • 700 $a Kuczborski, Walenty (1525-1572) $e Tłum.
 • 765 $t Catechismus ex decreto Concilii Tridentini
 • 852 $j Cim.F.4071
 • 900 $c Piąte przykazanie - scena zabójstwa $f 7,5x6 cm $k k. Cc6r. $m Drzew.
 • 900 $c Szóste przykazanie - cudzołóstwo $f 6x7 cm $k k. Dd4r. $m Drzew.
 • 900 $c Siódme przykazanie - scena kradzieży $f 6x7 cm $k k. Ee1r. $m Drzew.
 • 900 $c Ósme przykazanie - składanie fałszywego świadectwa $f 6x7 cm $k k. Ee6r. $m Drzew.
 • 900 $c Dziewiąte przykazanie - nie pożądaj żony bliźniego swego $f 6x7 cm $k k. Ff5r. $m Drzew.
 • 900 $f 6x7,5 cm $k k. Gg1v. $m Drzew.
 • 900 $c Trzecie przykazanie - scena kazania (powtórzona) $f 7x6 cm $k k. Bb3r. $m Drzew.
 • 900 $c Drugie przykazanie - przysięganie na Boga $f 6x7 cm $k k.Aa 3v. $m Drzew.
 • 900 $c Pierwsze przykazanie - oddawanie czci bożkom $f 11x15,5 cm $k k. Z2v. $m Drzew.
 • 900 $c Sakrament małżeństwa $f 7x6 cm $k k. X5r. $m Drzew.
 • 900 $c Sakrament kapłaństwa $f 7x6 cm $k k. V3v. $m Drzew.
 • 900 $c Ostatnie namaszczenie $f 7x6 cm $k k. T6r. $m Drzew.
 • 900 $c Pokuta $f 7x6 cm $k k. Q6v. $m Drzew.
 • 900 $c Bierzmowanie $f 7x6 cm $k k. N2r. $m Drzew.
 • 900 $c Chrzest św. $f 7x6 cm $k k. K6v. $m Drzew.
 • 900 $c Sakramenty święte - sceny $f 28x16 cm $k k. I4v. $m Drzew.
 • 900 $c Niebo - scena (wyobrażenie życia wiecznego) $f 7x8 cm $k k. I1r. $m Drzew.
 • 900 $c Zmartwychwstanie ciała $f 7x6 cm $k k. H2v. $m Drzew.
 • 900 $c Spowiedź św. - scena $f 7x6 cm $k k G6r. $m Drzew.
 • 900 $c Kazanie - scena $f 7x6 cm $k k.F5v. $m Drzew.
 • 900 $c Zesłanie Ducha Świętego $f 10,5x14,5 cm $k k. F3r. $m Drzew.
 • 900 $c Sąd Ostateczny $f 7x6 cm $k k. E6r. $m Drzew.
 • 900 $c Wniebowstąpienie $f 7x6 cm $k k. E3v. $m Drzew.
 • 900 $c Jezus Zmartwychwstały $f 9,5x7 cm $k k. D6r. $m Drzew.
 • 900 $c Zstąpienie do piekła $f 7x6 cm $k k. D5r. $m Drzew.
 • 900 $c Złożenie Jezusa do grobu $f 7,5x6 cm $k k. D2r. $m Drzew.
 • 900 $c Sąd i ukrzyżowanie Jezusa $f 7x6 cm $k k. 6v. $m Drzew.
 • 900 $c Narodzenie Jezusa $f 7,5x6 cm $k k. C5r. $m Drzew.
 • 900 $c Zwiastowanie Maryi $f 7x6 cm $k k. C3v. $m Drzew.
 • 900 $c Chrzest Jezusa $f 10,5x14,5 cm $k k.B5v. $m Drzew.
 • 900 $c Stworzenie świata $f 11,5x15 cm $k k. A5r. $m Drzew.
 • 900 $c Zesłanie Ducha Świętego $f 11x14,5 cm $k k. tyt. $m Drzew.
 • 900 $c Czwarte przykazanie - rodzice z dziećmi $f 6x7 cm $k k. Cc1v. $m Drzew.
 • 900 $c Jezus i apostołowie - nauka modlitwy $f 10,5x15 cm $k k. Gg2r. $m Drzew.
 • 900 $c Jezus uczy modlitwy "Ojcze nasz" $f 7x6 cm $k k. Hh6v. $m Drzew.
 • 900 $c Scena kazania (powtórzona) $f 7x6 cm $k k. Ii5r. $m Drzew.
 • 900 $c Odmawianie pacieża $f 7x6 cm $k k. Kk1v. $m Drzew.
 • 900 $c Jezus rozdziela walczących ludzi $f 7x6 cm $k k.Kk5r. $m Drzew.
 • 900 $c Rozmnożenie chleba $f 7x6 cm $k k. Ll3v. $m Drzew.
 • 900 $c Powrót syna marnotrawnego $f 7x6 cm $k k. Mm2r. $m Drzew.
 • 900 $c Kuszenie Jezusa $f 7x6 cm $k k. Nn1r. $m Drzew.
 • 900 $c Jezus i Maria Magdalena $f 7x6 cm $k k. Nn5v. $m Drzew.
 • 900 $c Sygnet druk. |Szarfenberger, Mikołaj (1519?-1606) $f 12,5x10 cm $k k. Qq6r. $m Drzew.
 • 990 $a Polonicum 16 w.
 • 999 $a PG $d 19.09.01

Indeksy