Historya o żywocie y zacnych sprawach Jerzego Kastryota, ktorego pospolicie Szkanderbegiem zową, książęcia epireńskiego, na trzynaście ksiąg rozdzielona, napisana od Maryna Barlecyusa. Przydane są ktmu o oblężeniu y dobywaniu Szkodry Księgi troie. Z łacińskiego ięzyka na polski przełożone przez Cypryana Bazylika.

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.F.4114
 • Kopie: Mf 4936
 • Autor: Barleti, Marin (1454-1512)
 • Współautor:
  • Sabellico, Marco Antonio (ca 1436-1506)
  • Bazylik, Cyprian (ca 1535-ca 1600) Tł.
  • Maffei, Raffaele (1451-1522)
  • Lacyus, Bartholomeus
  • Chalkokondyles, Laonikos (ca 1430-ca 1490)
  • Pontano, Giovanni Giovano (ca 1426-1503)
  • Pius II (papież ; 1405-1464)
  • Giovio, Paolo (1483-1552)
  • Drechsler, Wolfgang
  • Pictorius, Casparus De nomine interpretis, Cypriani Heraclidis Basilici, Caspari Pictorii Xiazniecensis, Tetrastichon.
  • Trzecieski, Andrzej (ante 1530-1584) De aquila regia carmen Andreae Tricesii equitis poloni.
  • Przyłuski, Jakub (ca 1512-1554) In eandem aquilam regium insigne Iacobus Prilusius.
  • Ruiz de Moros, Pedro (ca 1506-1571) Aenigma Petri Royzii Maurei Hispani in navem Lascanam.
  • Trzecieski, Andrzej (ante 1530-1584) Ad illustrem heroem et senatorem Regni Poloniae dignissimum, Albertum Lascum, palatinum syradiensem, etcaet. De operis huius editione carmen Andreae Tricesii equitis poloni.
  • Trzecieski, Andrzej (ante 1530-1584) De eiusdem illustris et magnifici domini Alberti Lasci cognomine, And.Tri.
  • Łaski, Jan (1499-1560) Ad candidum lectorem militaris disciplinae studiosum. Io[annes] Laski.
  • Łaski, Jan (1499-1560) Eiusdem ad illustrem et magnificum hero a d[ominem] Albertum a Lasco, palatinum syradie[nsem].
 • Tytuł : Historya o żywocie y zacnych sprawach Jerzego Kastryota, ktorego pospolicie Szkanderbegiem zową, książęcia epireńskiego, na trzynaście ksiąg rozdzielona, napisana od Maryna Barlecyusa. Przydane są ktmu o oblężeniu y dobywaniu Szkodry Księgi troie. Z łacińskiego ięzyka na polski przełożone przez Cypryana Bazylika.
 • Adres wydawniczy: (Drukowano w Brześciu Litewskim w Drukarni Cypryana Bazylika 1569 [sł.])
 • Miejsce wydania: Brześć Litewski
 • Wydawca/drukarz: Bazylik, Cyprian (ca 1535-ca 1600)
 • Opis fizyczny : [18] k., 701 s., [18] k., sygn.: A1-5, B1-6, CD4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Ooo4, Qqq1-4, Ppp1-6. 2C
 • Oprawa: Pergamin czerwony, 17 w.
 • Zawartość :
  • De nomine interpretis, Cypriani Heraclidis Basilici, Casparis Pictorii Xiazniecensis, Tetrastichon.
  • Aliud.
  • De eiusdem illustris et magnifici domini Alberti Lasci cognomine, And[reas] Tri[cesius].
  • Ad illustrem heroem et senatorem Regni Poloniae dignissimum, Albertum Lascum, palatinum syradiensem, etcaet. De operis huius editione carmen Andreae Tricesii equitis poloni.
  • De Alberto Lasco.
  • In eandem.
  • Aenigma Petri Royzii Maurei Hispani in navem Lascanam.
  • In eandem aquilam regium insigne Iacobus Prilusius.
  • De aquila regia carmen Andreae Tricesii equitis poloni.
  • Historya żałosna a ku czytaniu osobliwa o srogiem oblężeniu od Mahumeta Cesarza Tureckiego y potężliwym dobywaniu miasta Szkodry na troie księgi rozdzielona.
  • Eiusdem ad illustrem et magnificum hero a d[ominem] Albertum a Lasco, palatinum syradie[nsem].
  • Ad candidum lectorem militaris disciplinae studiosum. Io[annes] Laski.
 • Grafika:
  • Herb Korab 16x12,5 cm k. B3r. Drzew.
  • Herb Bazylik, Cyprian (ca 1535-ca 1600) 15x12,5 k. Ppp8v. Drzew.
  • herb tarcza czyja? . koniec
  • Herb Bazylik, Cyprian (ca 1535-ca 1600) 15x12,5 k. Ppp8v. Drzew.
  • Herb Korab 16x12,5 cm k. B3r. Drzew.
  • Herb Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1570) 15x11 cm k. tyt.v. Drzew.
  • portret Skanderberg (1405?-1468) 15,5x13,5 cm k. tyt. Drzew.
  • Herb Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1570) 15x11 cm k. tyt.v. Drzew.
  • portret Skanderberg (1405?-1468) 15,5x13,5 cm k. tyt. Drzew.
 • Proweniencja :
  • "F.216" - [rkps - dawna sygnatura?]
  • [Herb - Konarzewski ; rysunek piórkiem] - [rkps]
  • "Congregationis Oratorii Gostinensis Lublini 1569" - [rkps 17 w.]
 • Mecenas: Łaski, Olbracht (1536-1604)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Skanderbeg (1405?-1468)
  • Biografie 15 w.
  • Stemmat łaciński 16 w.
  • Albania historia 15 w.
  • Szkodra (Albania) 16 w.
  • Turcja a Albania 15 w.
 • Uwagi:
  • Def.: brak skł. Rrr i zakończenia, skł. Ppp i Qqq przestawione. K.tyt. i zakończ. odtworzone i uzup. ręcznie, k. H5 silnie uszkodzona, nr strony 347 częściowo zapisany ręcznie.
  • Liczne błędy w paginacji: s.156 zam.176, 176 zam.177, 291 zam.292, po s.617 s.cz., następna 618.
  • Oprawa: pergamin czerwony, 17 w., na grzbiecie odręcznie zapisano tytuł, obecnie częściowo zaklejony naklejką papierową, zachowaną jedynie w połowie (zawierała nazwisko tłumacza i tytuł: "[Ba]zylika [Histo]rya o Skar[d]erbergu"). Na okładce górnej pozostałości tekstu.
  • Na wenętrznej stronie przedniej okładki 17-wieczne zapiski łacińskie - "Ave Maria" ("Ave maria gratia / plena dominus tecum / Ave maria gratia plena dominus / tecum benedicta tu in murielibus / et benedictus fructus ventris tui / Iesus sancta maria mater dei die / mortis nostre Amen amen"). Po wewnętrznej stronie tylnej okładki również rękopis, w języku polskim zapisano (miejsca nieczytelne, spowodowane ubytkami w oprawie, oznaczono wielokropkiem): "Prz[ed]awali [w]lasnych owieczek 43, skopków 35 i osesków 6. / Nhaszych owieczek 28, s[...] 27".
 • Katalogi :
  • PK. 72
  • K.Oss. 110
  • E. XII,375
  • W. 1450

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Barleti, Marin d (1454-1512)
 • 245 a Historya o żywocie y zacnych sprawach Jerzego Kastryota, ktorego pospolicie Szkanderbegiem zową, książęcia epireńskiego, na trzynaście ksiąg rozdzielona, napisana od Maryna Barlecyusa. Przydane są ktmu |o oblężeniu y dobywaniu Szkodry Księgi troie. Z łacińskiego ięzyka na polski przełożone przez Cypryana Bazylika.
 • 260 a (Drukowano w Brześciu Litewskim b w Drukarni Cypryana Bazylika c 1569 [sł.]) k Polska m Brześć Litewski w Bazylik, Cyprian (ca 1535-ca 1600)
 • 300 a [18] k., 701 s., [18] k., sygn.: A1-5, B1-6, CD4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Ooo4, Qqq1-4, Ppp1-6. b 2C
 • 340 e Pergamin czerwony, 17 w.
 • 400 a Skanderbeg Jerzy Kastriota zob. Skanderbeg Gjerg Kastrioti
 • 500 a Def.: brak skł. Rrr i zakończenia, skł. Ppp i Qqq przestawione. K.tyt. i zakończ. odtworzone i uzup. ręcznie, k. H5 silnie uszkodzona, nr strony 347 częściowo zapisany ręcznie.
 • 500 a Liczne błędy w paginacji: s.156 zam.176, 176 zam.177, 291 zam.292, po s.617 s.cz., następna 618.
 • 500 a Oprawa: pergamin czerwony, 17 w., na grzbiecie odręcznie zapisano tytuł, obecnie częściowo zaklejony naklejką papierową, zachowaną jedynie w połowie (zawierała nazwisko tłumacza i tytuł: "[Ba]zylika [Histo]rya o Skar[d]erbergu"). Na okładce górnej pozostałości tekstu.
 • 500 a Na wenętrznej stronie przedniej okładki 17-wieczne zapiski łacińskie - "Ave Maria" ("Ave maria gratia / plena dominus tecum / Ave maria gratia plena dominus / tecum benedicta tu in murielibus / et benedictus fructus ventris tui / Iesus sancta maria mater dei die / mortis nostre Amen amen"). Po wewnętrznej stronie tylnej okładki również rękopis, w języku polskim zapisano (miejsca nieczytelne, spowodowane ubytkami w oprawie, oznaczono wielokropkiem): "Prz[ed]awali [w]lasnych owieczek 43, skopków 35 i osesków 6. / Nhaszych owieczek 28, s[...] 27".
 • 505 a De nomine interpretis, Cypriani Heraclidis Basilici, Casparis Pictorii Xiazniecensis, Tetrastichon.
 • 505 a Aliud.
 • 505 a De eiusdem illustris et magnifici domini Alberti Lasci cognomine, And[reas] Tri[cesius].
 • 505 a Ad illustrem heroem et senatorem Regni Poloniae dignissimum, Albertum Lascum, palatinum syradiensem, etcaet. De operis huius editione carmen Andreae Tricesii equitis poloni.
 • 505 a De Alberto Lasco.
 • 505 a In eandem.
 • 505 a Aenigma Petri Royzii Maurei Hispani in navem Lascanam.
 • 505 a In eandem aquilam regium insigne Iacobus Prilusius.
 • 505 a De aquila regia carmen Andreae Tricesii equitis poloni.
 • 505 a Historya żałosna a ku czytaniu osobliwa o srogiem oblężeniu od Mahumeta Cesarza Tureckiego y potężliwym dobywaniu miasta Szkodry na troie księgi rozdzielona.
 • 505 a Eiusdem ad illustrem et magnificum hero a d[ominem] Albertum a Lasco, palatinum syradie[nsem].
 • 505 a Ad candidum lectorem militaris disciplinae studiosum. Io[annes] Laski.
 • 510 a PK. c 72
 • 510 a K.Oss. c 110
 • 510 a E. c XII,375
 • 510 a W. c 1450
 • 520 a Turcicum 16 w.
 • 530 d Mf 4936
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., grec.
 • 561 a "F.216" - [rkps - dawna sygnatura?]
 • 561 a [Herb - Konarzewski ; rysunek piórkiem] - [rkps]
 • 561 a "Congregationis Oratorii Gostinensis Lublini 1569" - [rkps 17 w.] m Gostyń w Filipini - Gostyń
 • 600 a Skanderbeg d (1405?-1468)
 • 650 a Biografie y 15 w.
 • 650 a Stemmat łaciński y 16 w.
 • 651 a Albania x historia y 15 w.
 • 651 a Szkodra (Albania) y 16 w.
 • 651 a Turcja x a Albania y 15 w.
 • 700 a Sabellico, Marco Antonio d (ca 1436-1506)
 • 700 a Bazylik, Cyprian d (ca 1535-ca 1600) e Tł.
 • 700 a Maffei, Raffaele d (1451-1522)
 • 700 a Lacyus, Bartholomeus
 • 700 a Chalkokondyles, Laonikos d (ca 1430-ca 1490)
 • 700 a Pontano, Giovanni Giovano d (ca 1426-1503)
 • 700 a Pius b II c (papież ; d 1405-1464)
 • 700 a Giovio, Paolo d (1483-1552)
 • 700 a Drechsler, Wolfgang
 • 740 a Aliud.
 • 740 a Historya żałosna a ku czytaniu osobliwa o srogiem oblężeniu od Mahumeta Cesarza Tureckiego y potężliwym dobywaniu miasta Szkodry na troie księgi rozdzielona.
 • 740 a In eandem.
 • 740 a De Alberto Lasco.
 • 777 a Pictorius, Casparus t De nomine interpretis, Cypriani Heraclidis Basilici, Caspari Pictorii Xiazniecensis, Tetrastichon.
 • 777 a Trzecieski, Andrzej (ante 1530-1584) t De aquila regia carmen Andreae Tricesii equitis poloni.
 • 777 a Przyłuski, Jakub (ca 1512-1554) t In eandem aquilam regium insigne Iacobus Prilusius.
 • 777 a Ruiz de Moros, Pedro (ca 1506-1571) t Aenigma Petri Royzii Maurei Hispani in navem Lascanam.
 • 777 a Trzecieski, Andrzej (ante 1530-1584) t Ad illustrem heroem et senatorem Regni Poloniae dignissimum, Albertum Lascum, palatinum syradiensem, etcaet. De operis huius editione carmen Andreae Tricesii equitis poloni.
 • 777 a Trzecieski, Andrzej (ante 1530-1584) t De eiusdem illustris et magnifici domini Alberti Lasci cognomine, And.Tri.
 • 777 a Łaski, Jan (1499-1560) t Ad candidum lectorem militaris disciplinae studiosum. Io[annes] Laski.
 • 777 a Łaski, Jan (1499-1560) t Eiusdem ad illustrem et magnificum hero a d[ominem] Albertum a Lasco, palatinum syradie[nsem].
 • 852 j Cim.F.4114 q Def.
 • 900 c Herb |Korab f 16x12,5 cm k k. B3r. m Drzew.
 • 900 c Herb |Bazylik, Cyprian (ca 1535-ca 1600) f 15x12,5 k k. Ppp8v. m Drzew.
 • 900 c herb |tarcza czyja? k . koniec
 • 900 c Herb |Bazylik, Cyprian (ca 1535-ca 1600) f 15x12,5 k k. Ppp8v. m Drzew.
 • 900 c Herb |Korab f 16x12,5 cm k k. B3r. m Drzew.
 • 900 c Herb |Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1570) f 15x11 cm k k. tyt.v. m Drzew.
 • 900 c portret |Skanderberg (1405?-1468) f 15,5x13,5 cm k k. tyt. m Drzew.
 • 900 c Herb |Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1570) f 15x11 cm k k. tyt.v. m Drzew.
 • 900 c portret |Skanderberg (1405?-1468) f 15,5x13,5 cm k k. tyt. m Drzew.
 • 910 a Łaski, Olbracht (1536-1604) n Bazylik, Cyprian (ca 1535-ca 1600)
 • 990 a Polonicum 16 w.
 • 990 a Turcicum 16 w.
 • 999 a PG d 19.09.01

Indeksy