Com[m]une incliti Polonie Regni privilegium co[n]stitutionu[m] et indultuu[m] publicitus decretorum approbatoru[m]que cum no[n]nullis iuribus ta[m] divinis q[uam] humanis p[er] serenissimum principe[m] et d[omi]n[um] dominu[m] Alexa[n]drum Dei gratia regem Polonie, magnum duce[m] Lithuanie, Russie, Prussieq[ue] d[omi]n[em] et herede[m] e[t]c. Non tamen in illud ipsum privilegiu[m] sed motu p[ro]prio regio serenitatis sue p[ro] adhortatione[m], p[ro] i[n]structio[n]e regnicolaru[m] proq[ue] regni eiusde[m] ac institie statu feliciter dirige[n]dis eide[m] privilegio anexis [et] scriptis mandate[que] sacra eadem maiestate accuratissime castigatis.

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.F.4118
 • Kopie:
  • Mf 8520
  • Mf 4102-4103
 • Współautor:
  • Łaski, Jan (1456-1531)
  • Wiener-Neustadt, Raymundus von Summa utriusque iuris.
 • Tytuł :
  • Com[m]une incliti Polonie Regni privilegium co[n]stitutionu[m] et indultuu[m] publicitus decretorum approbatoru[m]que cum no[n]nullis iuribus ta[m] divinis q[uam] humanis p[er] serenissimum principe[m] et d[omi]n[um] dominu[m] Alexa[n]drum Dei gratia regem Polonie, magnum duce[m] Lithuanie, Russie, Prussieq[ue] d[omi]n[em] et herede[m] e[t]c. Non tamen in illud ipsum privilegiu[m] sed motu p[ro]prio regio serenitatis sue p[ro] adhortatione[m], p[ro] i[n]structio[n]e regnicolaru[m] proq[ue] regni eiusde[m] ac institie statu feliciter dirige[n]dis eide[m] privilegio anexis [et] scriptis mandate[que] sacra eadem maiestate accuratissime castigatis.
  • Statut Łaskiego
 • Wydanie : War. B
 • Adres wydawniczy: (Cracovie Johanis Haller 1506 [rz.])
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Haller, Jan (ca 1467-1525)
 • Opis fizyczny : [15], CLXXV, [5] [reg.], CLXXVI-CCLXIII, [3], LXVIII k., sygn.: 1-8, A1-6+1, a-p8, q1-4, r-z8, A-L8, 1-4, Aa-Gg8, Hh-Ii6 il. 2°
 • Oprawa: Deski, skóra brązowa, wyciski ślepe (strychulec, radełko, tłoki), 1558 r.
 • Zawartość :
  • [Bogurodzica]
  • Summa utriusque iuris.
  • Libri duo iuris civilis Magdeburgensis et provincialis Saxonici cum tertio libro feudalis.
 • Grafika:
  • Jan Łaski wręcza statut Aleksandrowi Jagiellończykowi w obecności posłów i senatorów Jagiellończyk, Aleksander (król Polski ; 1461-1506) Łaski, Jan (1456-1531) 17x33 cm k. A7v. (tabl. złożona) Drzew.
  • Florian (święty ; ca 250-304) Wojciech (świety ; ca 956-997). Stanisław (święty ; ca 1030-1079) Wacław I Święty (książę Czech ; ca 907-929) 22x15,5 cm k. tyt.v Drzew.
  • Herb przemyska, ziemia Jan Łaski wręcza statut Aleksandrowi Jagiellończykowi w obecności posłów i senatorów Łaski, Jan (1456-1531) Jagiellończyk, Aleksander (król Polski ; 1461-1506) Herb krakowskie, województwo Herb - Słupy Giedymina Litwa Herb Mazowsze Herb Prusy Książęce Herb Pomorze Herb sandomierskie, województwo Herb kaliskie, województwo Herb lubelskie, województwo Herb bełskie, województwo Herb wieluńska, ziemia Herb halicka, ziemia Herb Podole Herb dobrzyńska, ziemia Herb Prusy Królewskie Herb chełmska, ziemia Herb ruskie, województwo Herb łęczyckie, województwo Herb brzesko-kujawskie, województwo Herb sieradzkie, województwo Herb poznańskie, województwo Herb Mołdawia Herb Wołoszczyzna Herb Orzeł biały Herb Pogoń Herb Korab 17x33 cm k. A7v. (tabl. złożona) Drzew.
  • Jan Łaski wręcza kodeks Aleksandrowi Jagiellończykowi Jagiellończyk, Aleksander (król Polski ; 1461-1506) Łaski, Jan (1456-1531) 11x15 cmcm k. tyt. Drzew.
  • Drzewo genealogiczne potomków Kazimierza Jagiellończyka 22x15,5 cm k. LXXXV Drzew.
  • Sygnet druk. Haller, Jan (ca 1467-1525) 9,5x8 cm k. Ii6v. Drzew.
  • Wojciech (świety ; ca 956-997). Stanisław (święty ; ca 1030-1079) Florian (święty ; ca 250-304) Wacław I Święty (książę Czech ; ca 907-929) 22x15,5 cm k. tyt.v Drzew.
  • Drzewo genealogiczne potomków Kazimierza Jagiellończyka 22x15,5 cm k. LXXXV Drzew.
  • Sygnet druk. Haller, Jan (ca 1467-1525) 9,5x8 cm k. Ii6v. Drzew.
  • Łaski, Jan (1456-1531) Jagiellończyk, Aleksander (król Polski ; 1461-1506) Jan Łaski wręcza kodeks Aleksandrowi Jagiellończykowi 11x15 cmcm k. tyt. Drzew.
 • Proweniencja :
  • "Christoph Lasoczki w Brzezinach dziedzicz 1558" - [superekslib. z herb. Dołęga, Odrowąż, Leliwa, Półkozic]
  • "Woyczech Harlupsky W.M. wsego dobrego zicze, zdrowya y wsego dobrego od Pana Boga W.M. wyernye myecz zicze nawyelye lyat fortunych etc. Przytym moy laskawy panye porzętku kolo onego postanowyenya czo my W.M. raczel objeczacz ze sye myely panowie Wezikowie zemną zgodzicz y myalo tho beli rihlo bycz, a tos nyemas nicz kolo tego. A tak W.M. prose swego laskawego pana zebi W.M. raczel snimi mowicz azebi się w tim vyscieli czo mi obyeczaly. A zatim sie lascze W.M. zalyeczam [...]" - [rkps 16 w.]
  • "Statuta Joannis Piiaskowski gladiferi terre Lanciciensis Vieliczensis [...] 1552" - [rkps - 16 w.]
  • "Ex libris Admodum R[everendi] D[omini] Vincenti de Seve J[uris] U[triusque] D[octoris] Lascensis et Lovicensis Praepositi Archidiec[esis] Gnesnensis" - [rkps 16-17 w.]
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aleksander Jagiellończyk (król Polski ; 1461-1506)
  • Kazimierz Jagiellończyk (król Polski ; 1427-1492)
  • Elżbieta Rakuszanka (królowa Polski ; 1436-1505)
  • Prawo historia 16 w.
  • Polska prawo 16 w.
  • Polska konstytucje 14-16 w.
  • Polska ustrój 16 w.
 • Uwagi:
  • Rok wydania: M.CCCCC.VI
  • Oprawa: skóra brązowa, 1558 r., deski, wyc. ślepe, radełko, ozdobniki, resztki klamer i okuć, zachowane okucia naroży (3 szt.), natl. 1969 r.; na przedniej cz. oprawy tytuł: "Statuta Regni Poloniae" z datą: "1558" oraz złocony superekslibris (powtórzony bez złocenia na cz. tylnej oprawy) Krzysztofa Lasockiego (zm. ca 1580), który uchodzi za najstarszy znany superekslibris polski.
  • War.B. różni się kolofonem od war.A2, egz. Cim.F.4117, i war.A1 - Cim.F.4240
  • W tekście liczne glossy w języku łacińskim i podkreślenia. Na wewnętrznej stronie oprawy zapiski łacińskie i polskie o charakterze proweniencyjnym. Na odwrocie tylnej cz. oprawy również rkps w j. łac.: "Ordo castellanoru[m] ffo. CXLII". Inną ręką w j. pol. zapisano: "Około poradlnego placzenia y execuucyey vide statuta Wladislai Jagiellonis in Jedlna Folio LI".
  • Błędy w paginacji (jak w egz. Cim.F.4119 i in.): po k. CLXXI k. CLXXIII. Zamiast składki Ii3 wybito ponownie Ii1.
  • Drzeworyt przedstawiający scenę wręczania kodeksu powtórzony dwukrotnie: k.tyt. oraz k. CLXXVv.
 • Katalogi :
  • E. XXI,79
  • PK. 820
  • Cyt. 1
  • Katalog T. Działyńskiego 1825
 • Adligat: Adl.: Cim.F.4118-4118a

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Konstytucje 1506
 • 245 a Com[m]une incliti Polonie Regni privilegium co[n]stitutionu[m] et indultuu[m] publicitus decretorum approbatoru[m]que cum no[n]nullis iuribus ta[m] divinis q[uam] humanis p[er] serenissimum principe[m] et d[omi]n[um] dominu[m] Alexa[n]drum Dei gratia regem Polonie, magnum duce[m] Lithuanie, Russie, Prussieq[ue] d[omi]n[em] et herede[m] e[t]c. Non tamen in illud ipsum privilegiu[m] sed motu p[ro]prio regio serenitatis sue p[ro] adhortatione[m], p[ro] i[n]structio[n]e regnicolaru[m] proq[ue] regni eiusde[m] ac institie statu feliciter dirige[n]dis eide[m] privilegio anexis [et] scriptis mandate[que] sacra eadem maiestate accuratissime castigatis.
 • 246 a Statut Łaskiego
 • 250 a War. B
 • 260 a (Cracovie b Johanis Haller c 1506 [rz.]) k Polska m Kraków w Haller, Jan (ca 1467-1525)
 • 300 a [15], CLXXV, [5] [reg.], CLXXVI-CCLXIII, [3], LXVIII k., sygn.: 1-8, A1-6+1, a-p8, q1-4, r-z8, A-L8, 1-4, Aa-Gg8, Hh-Ii6 b il. c
 • 340 e Deski, skóra brązowa, wyciski ślepe (strychulec, radełko, tłoki), 1558 r.
 • 500 a Rok wydania: M.CCCCC.VI
 • 500 a Oprawa: skóra brązowa, 1558 r., deski, wyc. ślepe, radełko, ozdobniki, resztki klamer i okuć, zachowane okucia naroży (3 szt.), natl. 1969 r.; na przedniej cz. oprawy tytuł: "Statuta Regni Poloniae" z datą: "1558" oraz złocony superekslibris (powtórzony bez złocenia na cz. tylnej oprawy) Krzysztofa Lasockiego (zm. ca 1580), który uchodzi za najstarszy znany superekslibris polski.
 • 500 a War.B. różni się kolofonem od war.A2, egz. Cim.F.4117, i war.A1 - Cim.F.4240
 • 500 a W tekście liczne glossy w języku łacińskim i podkreślenia. Na wewnętrznej stronie oprawy zapiski łacińskie i polskie o charakterze proweniencyjnym. Na odwrocie tylnej cz. oprawy również rkps w j. łac.: "Ordo castellanoru[m] ffo. CXLII". Inną ręką w j. pol. zapisano: "Około poradlnego placzenia y execuucyey vide statuta Wladislai Jagiellonis in Jedlna Folio LI".
 • 500 a Błędy w paginacji (jak w egz. Cim.F.4119 i in.): po k. CLXXI k. CLXXIII. Zamiast składki Ii3 wybito ponownie Ii1.
 • 500 a Drzeworyt przedstawiający scenę wręczania kodeksu powtórzony dwukrotnie: k.tyt. oraz k. CLXXVv.
 • 505 a [Bogurodzica]
 • 505 a Summa utriusque iuris.
 • 505 a Libri duo iuris civilis Magdeburgensis et provincialis Saxonici cum tertio libro feudalis.
 • 510 a E. c XXI,79
 • 510 a PK. c 820
 • 510 a Cyt. c 1
 • 510 a Katalog T. Działyńskiego 1825
 • 520 a Reg.
 • 530 d Mf 8520
 • 530 d Mf 4102-4103
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a "Christoph Lasoczki w Brzezinach dziedzicz 1558" - [superekslib. z herb. Dołęga, Odrowąż, Leliwa, Półkozic] m Brzeziny s jest w herb |Dołęga w Lasocki, Krzysztof (?-ca 1580) w herb |Odrowąż w herb |Leliwa w herb |Półkozic
 • 561 a "Woyczech Harlupsky W.M. wsego dobrego zicze, zdrowya y wsego dobrego od Pana Boga W.M. wyernye myecz zicze nawyelye lyat fortunych etc. Przytym moy laskawy panye porzętku kolo onego postanowyenya czo my W.M. raczel objeczacz ze sye myely panowie Wezikowie zemną zgodzicz y myalo tho beli rihlo bycz, a tos nyemas nicz kolo tego. A tak W.M. prose swego laskawego pana zebi W.M. raczel snimi mowicz azebi się w tim vyscieli czo mi obyeczaly. A zatim sie lascze W.M. zalyeczam [...]" - [rkps 16 w.] w Charłupski, Wojciech
 • 561 a "Statuta Joannis Piiaskowski gladiferi terre Lanciciensis Vieliczensis [...] 1552" - [rkps - 16 w.] r 1552 w Piaskowski, Jan (?-1566)
 • 561 a "Ex libris Admodum R[everendi] D[omini] Vincenti de Seve J[uris] U[triusque] D[octoris] Lascensis et Lovicensis Praepositi Archidiec[esis] Gnesnensis" - [rkps 16-17 w.] m Gniezno w Seve, Wincenty de (ca 1557-1611)
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d Kielis.2598 w Działyński, Tytus (1798-1861)
 • 600 a Aleksander Jagiellończyk c (król Polski ; d 1461-1506)
 • 600 a Kazimierz Jagiellończyk c (król Polski ; d 1427-1492)
 • 600 a Elżbieta Rakuszanka c (królowa Polski ; d 1436-1505)
 • 650 a Prawo x historia y 16 w.
 • 651 a Polska x prawo y 16 w.
 • 651 a Polska x konstytucje y 14-16 w.
 • 651 a Polska x ustrój y 16 w.
 • 700 a Łaski, Jan d (1456-1531)
 • 740 a Libri duo iuris civilis Magdeburgensis et provincialis Saxonici cum tertio libro feudalis.
 • 740 a [Bogurodzica]
 • 777 a Wiener-Neustadt, Raymundus von t Summa utriusque iuris.
 • 852 j Cim.F.4118
 • 900 c Jan Łaski wręcza statut Aleksandrowi Jagiellończykowi w obecności posłów i senatorów c Jagiellończyk, Aleksander (król Polski ; 1461-1506) c Łaski, Jan (1456-1531) f 17x33 cm k k. A7v. (tabl. złożona) m Drzew.
 • 900 c Florian (święty ; ca 250-304) c Wojciech (świety ; ca 956-997). c Stanisław (święty ; ca 1030-1079) c Wacław I Święty (książę Czech ; ca 907-929) f 22x15,5 cm k k. tyt.v m Drzew.
 • 900 c Herb |przemyska, ziemia c Jan Łaski wręcza statut Aleksandrowi Jagiellończykowi w obecności posłów i senatorów c Łaski, Jan (1456-1531) c Jagiellończyk, Aleksander (król Polski ; 1461-1506) c Herb |krakowskie, województwo c Herb - Słupy Giedymina |Litwa c Herb |Mazowsze c Herb |Prusy Książęce c Herb |Pomorze c Herb |sandomierskie, województwo c Herb |kaliskie, województwo c Herb |lubelskie, województwo c Herb |bełskie, województwo c Herb |wieluńska, ziemia c Herb |halicka, ziemia c Herb |Podole c Herb |dobrzyńska, ziemia c Herb |Prusy Królewskie c Herb |chełmska, ziemia c Herb |ruskie, województwo c Herb |łęczyckie, województwo c Herb |brzesko-kujawskie, województwo c Herb |sieradzkie, województwo c Herb |poznańskie, województwo c Herb |Mołdawia c Herb |Wołoszczyzna c Herb |Orzeł biały c Herb |Pogoń c Herb |Korab f 17x33 cm k k. A7v. (tabl. złożona) m Drzew.
 • 900 c Jan Łaski wręcza kodeks Aleksandrowi Jagiellończykowi c Jagiellończyk, Aleksander (król Polski ; 1461-1506) c Łaski, Jan (1456-1531) f 11x15 cmcm k k. tyt. m Drzew.
 • 900 c Drzewo genealogiczne potomków Kazimierza Jagiellończyka f 22x15,5 cm k k. LXXXV m Drzew.
 • 900 c Sygnet druk. |Haller, Jan (ca 1467-1525) f 9,5x8 cm k k. Ii6v. m Drzew.
 • 900 c Wojciech (świety ; ca 956-997). c Stanisław (święty ; ca 1030-1079) c Florian (święty ; ca 250-304) c Wacław I Święty (książę Czech ; ca 907-929) f 22x15,5 cm k k. tyt.v m Drzew.
 • 900 c Drzewo genealogiczne potomków Kazimierza Jagiellończyka f 22x15,5 cm k k. LXXXV m Drzew.
 • 900 c Sygnet druk. |Haller, Jan (ca 1467-1525) f 9,5x8 cm k k. Ii6v. m Drzew.
 • 900 c Łaski, Jan (1456-1531) c Jagiellończyk, Aleksander (król Polski ; 1461-1506) c Jan Łaski wręcza kodeks Aleksandrowi Jagiellończykowi f 11x15 cmcm k k. tyt. m Drzew.
 • 960 a Adl.: Cim.F.4118-4118a
 • 990 a Polonicum 16 w.
 • 999 a PG d 19.09.01

Indeksy