Com[m]une incliti Polonie Regni privilegium co[n]stitutionu[m] et idnultuu[m] publicitus decretorum approbatoru[m]que cum no[n]nullis iuribus ta[m] divinis q[uam] humanis p[er] serenissimum principe[m] d[omi]n[um] et dominu[m] Alexa[n]drum Dei gratia regem Polonie, magnum duce[m] Lithuanie, Russie, Prussieq[ue] d[omi]n[em] et herede[m] e[t]c. Non tamen in illud ipsum privilegiu[m] sed motu p[ro]prio regio serenitatis que p[rp] adhortatione[m] p[ro] i[n]structio[ne] regnicolaru[m] proq[ue] regni eiusde[m] ac institie statu feliciter dirige[n]dis eide[m] privilegio anexis [et] scriptis.

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.F.4119
 • Kopie:
  • Mf 4102-4103
  • Mf 4971
 • Współautor:
  • Łaski, Jan (1456-1531)
  • Wiener-Neustadt, Raymundus von Summa utriusque iuris.
 • Tytuł :
  • Com[m]une incliti Polonie Regni privilegium co[n]stitutionu[m] et idnultuu[m] publicitus decretorum approbatoru[m]que cum no[n]nullis iuribus ta[m] divinis q[uam] humanis p[er] serenissimum principe[m] d[omi]n[um] et dominu[m] Alexa[n]drum Dei gratia regem Polonie, magnum duce[m] Lithuanie, Russie, Prussieq[ue] d[omi]n[em] et herede[m] e[t]c. Non tamen in illud ipsum privilegiu[m] sed motu p[ro]prio regio serenitatis que p[rp] adhortatione[m] p[ro] i[n]structio[ne] regnicolaru[m] proq[ue] regni eiusde[m] ac institie statu feliciter dirige[n]dis eide[m] privilegio anexis [et] scriptis.
  • Statut Łaskiego
 • Wydanie : War. B
 • Adres wydawniczy: (Cracovie Johanis Haller 1506 [rz.])
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Haller, Jan (ca 1467-1525)
 • Opis fizyczny : [15], CLXXV, [5] [reg.], CLXXVI-CCLXIII, [3], LXVIII k., sygn.: 1-8, A1-6+1, a-p8, q1-4, r-z8, A-L8, 1-4, Aa-Gg8, Hh-Ii6 il. 2°
 • Oprawa: Skóra brązowa, wyciski ślepe, 17/18 w.
 • Zawartość :
  • Libri duo iuris civilis Magdeburgensis et provincialis Saxonici cum tertio libro feudalis.
  • Summa utriusque iuris.
  • [Bogurodzica]
 • Grafika:
  • Sygnet druk. Haller, Jan (ca 1467-1525) 9,5x8 cm k. Ii6v. Drzew.
  • Łaski, Jan (1456-1531) Herb Korab Aleksander Jagiellończyk (król Polski ; 1461-1506) Jan Łaski wręcza kodeks Aleksandrowi Jagiellończykowi 11x15 cm k. tyt. Drzew.
  • Herb sieradzkie, województwo Jan Łaski wręcza statut Aleksandrowi Jagiellończykowi w obecności posłów i senatorów Łaski, Jan (1456-1531) Aleksander Jagiellończyk (król Polski ; 1461-1506) Herb krakowskie, województwo Herb - Słupy Giedymina Litwa Herb mazowieckie, województwo Herb Prusy Książęce Herb Pomorze Herb sandomierskie, województwo Herb kaliskie, województwo Herb lubelskie, województwo Herb przemyska, ziemia Herb bełskie, województwo Herb wieluńska, ziemia Herb halicka, ziemia Herb chełmska, ziemia Herb dobrzyńska, ziemia Herb Prusy Królewskie Herb Podole Herb ruskie, województwo Herb łęczyckie, województwo Herb brzesko-kujawskie, województwo Herb poznańskie, województwo Herb Mołdawia Herb Wołoszczyzna Herb Orzeł biały Herb Pogoń Herb Korab 17x33 cm przed k.A7v. (tabl. złożona) Drzew.
  • Wacław I Święty (książę Czech ; ca 907-929) Florian (święty ; ca 250-304) Wojciech (święty ; ca 956-997) Stanisław (święty ; ca 1030-1079) 22x15,5 cm k. tyt.v. Drzew.
  • Drzewo genealogiczne potomków Kazimierza Jagiellończyka 22x15,5 cm k. LXXXVr. Drzew.
 • Proweniencja :
  • "Ex Libris Ignatii Ludovici Nowicki M[etrices] R[egni] P[raefecti]" - [rkps 18 w.]
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kazimierz Jagiellończyk (król Polski ; 1427-1492)
  • Elżbieta Rakuszanka (królowa Polski ; 1436-1505)
  • Aleksander Jagiellończyk (król Polski ; 1461-1506)
  • Prawo historia 14-16 w.
  • Polska prawo 16 w.
  • Polska konstytucje 16 w.
  • Polska ustrój 16 w.
 • Uwagi:
  • W tekście liczne glossy, głównie w j. łac. 16 w.; pojedyncze polskie (19 w.). Na karcie poprzedzającej tytułową rkps, 19 w.: "Czytałem, jako przypisek do Łaskiego - przy / exemplarzu statutu w starożytnej oprawie / te słowa / Ius statuunt nummi, faciunt decreta ducati/ Illis iura fa[v?]ent, qui semper dare habent / anno dom. 1564 / Queris cur crescant numerosa volumina / legum. Est ratio magnus crescit in orbe / dolus". Tym samym charakterem pisma na k. nast. po włączonej jako adl. CIM.F.1420: " Są to owe sławne białe kartki, przeznaczone na dopisanie praw prowincji lub ziem koronnych nie objętych statutem".
  • Różni się od Cim.F.4118 (także war.B) tylko k.pp.
  • Drzeworyt przedstawiający scenę wręczania kodeksu powtórzony dwukrotnie: k.tyt.r. oraz k. CLXXVv.
  • Błędy w paginacji (tak jak w egz. Cim.F.4240 i in.): po k.CLXXI k.CLXXIII.
  • Rok wydania: M.CCCC.VI
  • Drzeworyt przedstawiający scenę wręczania kodeksu powtórzony dwukrotnie: k.tyt.r. oraz k. CLXXVv.
 • Katalogi :
  • Cyt. 1 [tej sygn. nie notuje]
  • Katalog T. Działyńskiego 1825
  • W. 9
  • E. XXI,79
  • PK. 820
 • Adligat: Adl.Cim.F.4120

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Konstytucje 1506
 • 245 a Com[m]une incliti Polonie Regni privilegium co[n]stitutionu[m] et idnultuu[m] publicitus decretorum approbatoru[m]que cum no[n]nullis iuribus ta[m] divinis q[uam] humanis p[er] serenissimum principe[m] d[omi]n[um] et dominu[m] Alexa[n]drum Dei gratia regem Polonie, magnum duce[m] Lithuanie, Russie, Prussieq[ue] d[omi]n[em] et herede[m] e[t]c. Non tamen in illud ipsum privilegiu[m] sed motu p[ro]prio regio serenitatis que p[rp] adhortatione[m] p[ro] i[n]structio[ne] regnicolaru[m] proq[ue] regni eiusde[m] ac institie statu feliciter dirige[n]dis eide[m] privilegio anexis [et] scriptis.
 • 246 a Statut Łaskiego
 • 250 a War. B
 • 260 a (Cracovie b Johanis Haller c 1506 [rz.]) k Polska m Kraków w Haller, Jan (ca 1467-1525)
 • 300 a [15], CLXXV, [5] [reg.], CLXXVI-CCLXIII, [3], LXVIII k., sygn.: 1-8, A1-6+1, a-p8, q1-4, r-z8, A-L8, 1-4, Aa-Gg8, Hh-Ii6 b il. c
 • 340 e Skóra brązowa, wyciski ślepe, 17/18 w.
 • 500 a W tekście liczne glossy, głównie w j. łac. 16 w.; pojedyncze polskie (19 w.). Na karcie poprzedzającej tytułową rkps, 19 w.: "Czytałem, jako przypisek do Łaskiego - przy / exemplarzu statutu w starożytnej oprawie / te słowa / Ius statuunt nummi, faciunt decreta ducati/ Illis iura fa[v?]ent, qui semper dare habent / anno dom. 1564 / Queris cur crescant numerosa volumina / legum. Est ratio magnus crescit in orbe / dolus". Tym samym charakterem pisma na k. nast. po włączonej jako adl. CIM.F.1420: " Są to owe sławne białe kartki, przeznaczone na dopisanie praw prowincji lub ziem koronnych nie objętych statutem".
 • 500 a Różni się od Cim.F.4118 (także war.B) tylko k.pp.
 • 500 a Drzeworyt przedstawiający scenę wręczania kodeksu powtórzony dwukrotnie: k.tyt.r. oraz k. CLXXVv.
 • 500 a Błędy w paginacji (tak jak w egz. Cim.F.4240 i in.): po k.CLXXI k.CLXXIII.
 • 500 a Rok wydania: M.CCCC.VI
 • 500 a Drzeworyt przedstawiający scenę wręczania kodeksu powtórzony dwukrotnie: k.tyt.r. oraz k. CLXXVv.
 • 505 a Libri duo iuris civilis Magdeburgensis et provincialis Saxonici cum tertio libro feudalis.
 • 505 a Summa utriusque iuris.
 • 505 a [Bogurodzica]
 • 510 a Cyt. c 1 [tej sygn. nie notuje]
 • 510 a Katalog T. Działyńskiego 1825
 • 510 a W. c 9
 • 510 a E. c XXI,79
 • 510 a PK. c 820
 • 530 d Mf 4102-4103
 • 530 d Mf 4971
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a "Ex Libris Ignatii Ludovici Nowicki M[etrices] R[egni] P[raefecti]" - [rkps 18 w.] w Nowicki, Ignacy Ludwik
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d Kielis.2597 w Działyński, Tytus (1796-1861)
 • 600 a Kazimierz Jagiellończyk c (król Polski ; d 1427-1492)
 • 600 a Elżbieta Rakuszanka c (królowa Polski ; d 1436-1505)
 • 600 a Aleksander Jagiellończyk c (król Polski ; d 1461-1506)
 • 650 a Prawo x historia y 14-16 w.
 • 651 a Polska x prawo y 16 w.
 • 651 a Polska x konstytucje y 16 w.
 • 651 a Polska x ustrój y 16 w.
 • 700 a Łaski, Jan d (1456-1531)
 • 740 a [Bogurodzica]
 • 740 a Libri duo iuris civilis Magdeburgensis et provincialis Saxonici cum tertio libro feudalis.
 • 777 a Wiener-Neustadt, Raymundus von t Summa utriusque iuris.
 • 852 j Cim.F.4119
 • 900 c Sygnet druk. |Haller, Jan (ca 1467-1525) f 9,5x8 cm k k. Ii6v. m Drzew.
 • 900 c Łaski, Jan (1456-1531) c Herb |Korab c Aleksander Jagiellończyk (król Polski ; 1461-1506) c Jan Łaski wręcza kodeks Aleksandrowi Jagiellończykowi f 11x15 cm k k. tyt. m Drzew.
 • 900 c Herb |sieradzkie, województwo c Jan Łaski wręcza statut Aleksandrowi Jagiellończykowi w obecności posłów i senatorów c Łaski, Jan (1456-1531) c Aleksander Jagiellończyk (król Polski ; 1461-1506) c Herb |krakowskie, województwo c Herb - Słupy Giedymina |Litwa c Herb |mazowieckie, województwo c Herb |Prusy Książęce c Herb |Pomorze c Herb |sandomierskie, województwo c Herb |kaliskie, województwo c Herb |lubelskie, województwo c Herb |przemyska, ziemia c Herb |bełskie, województwo c Herb |wieluńska, ziemia c Herb |halicka, ziemia c Herb |chełmska, ziemia c Herb |dobrzyńska, ziemia c Herb |Prusy Królewskie c Herb |Podole c Herb |ruskie, województwo c Herb |łęczyckie, województwo c Herb |brzesko-kujawskie, województwo c Herb |poznańskie, województwo c Herb |Mołdawia c Herb |Wołoszczyzna c Herb |Orzeł biały c Herb |Pogoń c Herb |Korab f 17x33 cm k przed k.A7v. (tabl. złożona) m Drzew.
 • 900 c Wacław I Święty (książę Czech ; ca 907-929) c Florian (święty ; ca 250-304) c Wojciech (święty ; ca 956-997) c Stanisław (święty ; ca 1030-1079) f 22x15,5 cm k k. tyt.v. m Drzew.
 • 900 c Drzewo genealogiczne potomków Kazimierza Jagiellończyka f 22x15,5 cm k k. LXXXVr. m Drzew.
 • 960 a Adl.Cim.F.4120
 • 990 a Polonicum 16 w.
 • 999 a PG d 19.09.01

Indeksy