[Koło rycerskie, w którym rozmaite stworzenia rozmowy swe maią, skąd człowiek może przykład wziąć iako sam ma żyć, insze uczyć, y czego się wystrzegać /

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.Qu.2686
 • Kopie: Mf 3842
 • Autor: Paprocki, Bartosz (ca 1543-1614)
 • Tytuł : [Koło rycerskie, w którym rozmaite stworzenia rozmowy swe maią, skąd człowiek może przykład wziąć iako sam ma żyć, insze uczyć, y czego się wystrzegać / Teraz nowo wydane, przez Bart. Papr:].
 • Adres wydawniczy: [S.l. s.n. 1576 ca]
 • Miejsce wydania: s.l.
 • Wydawca/drukarz: s.n.
 • Opis fizyczny : [62] k., sygn.: B-F4, I2-3, K-M4, N1-3, O-R4, T1-3, V1-4, Z2-3 4°
 • Oprawa: Półpergamin, grzbiet złocenia, szyldzik
 • Grafika:
  • wojna z możnymi prowadzi do zguby (kania i raróg) 5x9 cm k. L3 drzew.
  • domaganie się niesłusznych rzeczy (gwiazda) 4x5 cm k. B1v drzew.
  • złośliwy i niezgodny warchoł (tęcza) 5x9 cm k. B2v drzew.
  • popędliwy i nierozmyślny gniew (niebo i ziemia) 4x5 cm K. B3 drzew.
  • potwarz (powietrze i wiatr) 5x9 cm k. B4 drzew.
  • upór (brzeg i morze) 5x9 cm k. B4v drzew.
  • oszustwo (ogień i woda) 5x9 cm k. C2 drzew.
  • bratanie się ze złym (ogień i woda) 5x9 cm k. C2 drzew.
  • skosztowanie zła dla osiągniecia rozkoszy (rzeka i morze) 5x9 cm k. C4 drzew.
  • zły sługa sprzeciwiający się panu (góra i wał) 5x9 cm k. C4v drzew.
  • Potrzeba niepróżnowania (perły) 4x5 cm k. D1v drzew.
  • zacność człowieka (szmaragd i pierścień) 4x5 cm k. D2d drzew.
  • ostrożność w obliczu niebezpieczeńśtwa (szafir i złotnik) 4x5 cm k. D2v drzew.
  • oddawanie się nikczemności (topaz i krzyż) 4x5 cm k. D3v drzew.
  • równość (karbunkulus i zwierciadło) 4x5 cm k. D4 drzew.
  • namowa do złego (wąż i agat) 4x5 cm k. D4v drzew.
  • Kto się wywyższa zostaje poniżony (złoto i ołów) 4x5 cm k. E drzew.
  • walka ubogiego z bogatym (srebro i złoto) 4x5 cm k. E2 drzew.
  • oskarżenia wysuwane przez cnotliwego (srebro i żelazo) 4x5 cm K. E2v drzew.
  • cnotliwy nie boi się oskarżeń (cyna i miedź) 4x5 cm k. E3v drzew.
  • przyjaciel szanującego przyjaciela (zamek i klucz) 4x5 cm k. E4 drzew.
  • w prawdziwej przyjażni nie ma obłudy (kocioł i łańcuch kotłowy) 4x5 cm k. E4v drzew.
  • mądry król, hetman, przełożony wszystko co mu poddane może czynić dobrym (ogród i rozmarym) 4x5 cm k. F1v drzew.
  • troska zwieszchników o poddanych (robaki jadowite i Rut) 5x9 cm k. F2v drzew.
  • zakaz ratowania złych ludzi (filozof Ezop i Merkury złośliwy) 5x9 cm k. F3v drzew.
  • pochwała dobroczynności (zając i boże drzewko) 5x9 cm k. F4v drzew.
  • ryby z nogami 5x9 cm k. I2 drzew.
  • posłuszeńśtwo wobec rad starszych (ryby zębatki) 5x9 cm K. I2v drzew.
  • nie dawanie wiary sałesznym nauczycielom (szczuka i bazyliszek) 5x9 cm k. I3 drzew.
  • nauka na cudzych błędach (szczuka i lin) 5x9 cm k. K1v drzew.
  • nauka od równych sobie (sidr i ryba morska regunia) 5x9 cm k. K2 drzew.
  • mądry nie powinien się chwalić (karp i łosoś) 5x9 cm k. K2v drzew.
  • nie dawać przyczyny do zwady (żaba i rak) 5x9 cm k. K4 drzew.
  • pamięć o dobrodziejstwie (rybitwa i mała rybka) 5x9 cm k. K4v drzew.
  • wystrzeganie siezdrady (orzeł i lew) 5x9 cm k. L1 drzew.
  • kara za nieposłuszeństwo (orzeł i sąd ptasi) 5x9 cm k. L2 drzew.
  • wywyższający się zostają poniżeni (orzeł i słońce) 5x9 cm k. L3v drzew.
  • przechwalanie się swoimi zasługami (sterla i zając) 5x9 cm k. L4 drzew.
  • każdy od Boga został otrzymał wystarczającą urodę (strusica i balwierz) 5x9 cm k. M1 drzew.
  • wdzięczność za posiadane przyrodzenie (myśliwy sokół i kura) 5x9 cm k. M1v drzew.
  • gdy dopisuje szczęście posiada sie wielu przyjaciół (żuraw, astur i rabrionie) 5x9 cm k. M2v drzew.
  • lepiej jest ciepieć małe zło niż otrzymać duże (raróg, jastrząb i kaczka) 5x9 cm k. M3 drzew.
  • odmowa rzeczy właściwych (karslank) 4x5 cm k. M4 drzew.
  • nie ma nic lepszego nad wolność (dudek i papuga) 5x9 cm k. M4v drzew.
  • nie śmiać się z cudzych przypadków (wrona i pliszka) 5x9 cm k. N3 drzew.
  • mówienie, gdy nikt nie słucha (kruk i słowik) 5x9 cm k. O drzew.
  • nie czynienie krzywdy mniejszym od siebie (bocian i jaskułka) 5x9 cm k. O verso drzew.
  • udzielanie pomocy i ratunku (pardwa i białozorz) 5x9 cm k. O2v drzew.
  • szukanie bogatych przyaciół (osioł i onokratulus) 5x9 cm k O3 drzew.
  • unikanie złych i obłudnych ludzi (łabędź i kruk) 5x9 cm k. O4v drzew.
  • będący na łasce pańskiej nie mają być hardzi (kokosze) 4x9 cm k. P1v drzew.
  • nie można bratać się z panami (kaczka i jastrząb) 5x9 cm k. P2 drzew.
  • kto nie nauczył się za młodu być dobrym, na starość złym pozostanie (karslank) 4x5 cm k. P3 drzew.
  • nie dawać chleba tym, którzy się o niego nie starają (rybitwy) 5x9 cm k. P4 drzew.
  • dawanie jałmużny (sójka i klatka) 4x5 cm k. P4v drzew.
  • pokuta (pelikan, kaczka i gąsior, ptasia uczta) 5x9 cm k. Q1 drzew.
  • unikanie osób wstecznych (synogarlica i ptaki wszeteczne) 5x9 cm k. Q2 drzew.
  • przestroga przed kładzącym potwarz na innych (kuropatwy) 5x9 cm k. Q3 drzew.
  • łagodna mowa (sroki) 5x9 cm k. Q3v drzew.
  • wybaczanie nie przyjaciołom (kania i wrona) 5x9 cm k. Q4v drzew.
  • zazdrośni, którzy zajęli miejsca swoich przełożonych (puchacz-król ptaków) 5x9 cm k. R drzew.
  • otrzymanie daru bożego (ptaki wodne i ziemne) 5x9 cm k. R2 drzew.
  • cierpienie kłopotów dla dobrego wyniku (pasiecznik i pszczoły) 4x5 cm k. R2v drzew.
  • jednanie osoby do stron, której żadnej przychylny nie jest (gryf jednający ptaki i zwierzęta) 5x9 cm k. R3 drzew.
  • posłuszeństwo ojcu i starszym (lew i jego synowie) 5x9 cm k. R4 drzew.
  • słuchanie mądrych ludzi (centaur rozkazujący budowę dworu) 5x9 cm k. T drzew.
  • naśmiewanie się ze starych (Kunceron) 5x9 cm k. T1v drzew.
  • naśmiewanie się z chorych (Drynus) 5x9 cm k. T2 drzew.
  • czynienie pracy z przyjemności, nie z musu (woły w pługu i chłop) 5x9 cm K. T3 drzew.
  • myśl serdeczna przy pracy (małpa pisząca księgi) 4x5 cm k. T3v drzew.
  • krótkie pamiętanie krzywd (Kamelopardulus malujący Boga) 5x9 cm k. T4 drzew.
  • przestroga przed złą chciwością (ptak laur i bogaty kupiec) 5x9 cm k. T4v drzew.
  • zadowolenie z posiadanego dobra (wół i osioł) 5x9 cm k. Yv
  • nie odłączać się od towarzystwa w niebezpiecznych miejscach (kozły) 5x9 cm k. Y2 drzew.
  • o odmianie cudzego przyrodzenia (ryś i wieprz) 5x9 cm k. Y2v drzew.
  • wystrzeganie się plugastwa (osioł i wieprz) 5x9 cm k. Y3 drzew.
  • żądza nieczysa i łakomstwo (smok i salamandra) 5x9 cm k. Z drzew.
  • zbytnia dobroć (małpa i borsuk) 4x5 cm k. Zv drzew.
  • bazyliszek niewszczynanie wojen z przyjaciółmi (żółw, jeż i żaba walczący z bazyliszkiem) 5x9 cm k. Z2 drzew.
  • zazdrość łaski pańskiej (ganiący kota przed panem) 5x9 cm k. Z2v drzew.
  • chciwość złota (błoto i chłop) 5x9 cm k. Z3 verso drzew.
  • bordiury k.tyt. drzew.
 • Proweniencja : "Bibliotheca Strahoviensis" - [piecz.] Praga
 • Hasła przedmiotowe:
  • Literatura polska 16 w.
  • Poezja polska 16 w.
 • Uwagi:
  • Na k. D w dolnym prawym rogu dopisek: "Koło Ryc. purg."
  • Brak stron: A- A4; N4; oraz ostatnich stron.
  • Identyczne grafiki: "Kap. 9" (k. C2) i "Kap. 10" (k. C3).
  • Egz. bliżej nieopisany. Por. E.XXIV,65/66 Def.: brak k. tyt., A1-4, I1, I4, N1-2, N4, V1-4 oraz końca od k. Z4
  • Identyczne grafiki: "Kap. 13" (k. D verso) i "Kap. 20" (k. E2).
  • Identyczne grafiki:"Kap. 19" (k. E), "Kap. 21" (k. E2 verso) i "Kap. 22" (k. E3 verso).
  • Identyczne grafiki: "Kap. 58" (k. M3 verso) i "Kap. 73" (k. P3).
  • Identyczne grafiki: "Kap. 66" (k. O) i "Kap. 77" (k. Q).
  • Oprawa powleczona papierem marmurkowym; wyklejka również z papieru marmurkowego.
  • Data przyp. wzięta z grzbietu opr.
  • Położ. sygn.: B/4; C/ia; E2/ze, wss; K/dz.
  • Dzieło według E. miało zostać wydane pomiędzy rokiem 1576, a 1582. Nowy Korbut sugeruje, że jego 3 i 4 edycje wydawał Sebastian Sterancki lub jego syn Paweł w Rakowie.
 • Katalogi : PK. 1077

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 100 $a Paprocki, Bartosz $d (ca 1543-1614)
 • 245 $a [Koło rycerskie, w którym rozmaite stworzenia rozmowy swe maią, skąd człowiek może przykład wziąć iako sam ma żyć, insze uczyć, y czego się wystrzegać / $c Teraz nowo wydane, przez Bart. Papr:].
 • 260 $a [S.l. $b s.n. $c 1576 ca] $k Polska $m s.l. $w s.n.
 • 300 $a [62] k., sygn.: B-F4, I2-3, K-M4, N1-3, O-R4, T1-3, V1-4, Z2-3 $c
 • 340 $e Półpergamin, grzbiet złocenia, szyldzik
 • 500 $a Na k. D w dolnym prawym rogu dopisek: "Koło Ryc. purg."
 • 500 $a Brak stron: A- A4; N4; oraz ostatnich stron.
 • 500 $a Identyczne grafiki: "Kap. 9" (k. C2) i "Kap. 10" (k. C3).
 • 500 $a Egz. bliżej nieopisany. Por. E.XXIV,65/66 $a Def.: brak k. tyt., A1-4, I1, I4, N1-2, N4, V1-4 oraz końca od k. Z4
 • 500 $a Identyczne grafiki: "Kap. 13" (k. D verso) i "Kap. 20" (k. E2).
 • 500 $a Identyczne grafiki:"Kap. 19" (k. E), "Kap. 21" (k. E2 verso) i "Kap. 22" (k. E3 verso).
 • 500 $a Identyczne grafiki: "Kap. 58" (k. M3 verso) i "Kap. 73" (k. P3).
 • 500 $a Identyczne grafiki: "Kap. 66" (k. O) i "Kap. 77" (k. Q).
 • 500 $a Oprawa powleczona papierem marmurkowym; wyklejka również z papieru marmurkowego.
 • 500 $a Data przyp. wzięta z grzbietu opr.
 • 500 $a Położ. sygn.: B/4; C/ia; E2/ze, wss; K/dz.
 • 500 $a Dzieło według E. miało zostać wydane pomiędzy rokiem 1576, a 1582. Nowy Korbut sugeruje, że jego 3 i 4 edycje wydawał Sebastian Sterancki lub jego syn Paweł w Rakowie.
 • 510 $a PK. $c 1077
 • 530 $d Mf 3842
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a "Bibliotheca Strahoviensis" - [piecz.] Praga $m Praha $w Bibliotheca |Strahoviensis
 • 650 $a Literatura polska $y 16 w.
 • 650 $a Poezja polska $y 16 w.
 • 852 $j Cim.Qu.2686 $q Def.
 • 900 $c wojna z możnymi prowadzi do zguby (|kania i raróg) $f 5x9 cm $k k. L3 $m drzew.
 • 900 $c domaganie się niesłusznych rzeczy (gwiazda) $f 4x5 cm $k k. B1v $m drzew.
 • 900 $c złośliwy i niezgodny warchoł (tęcza) $f 5x9 cm $k k. B2v $m drzew.
 • 900 $c popędliwy i nierozmyślny gniew (niebo i ziemia) $f 4x5 cm $k K. B3 $m drzew.
 • 900 $c potwarz (powietrze i wiatr) $f 5x9 cm $k k. B4 $m drzew.
 • 900 $c upór (brzeg i morze) $f 5x9 cm $k k. B4v $m drzew.
 • 900 $c oszustwo (ogień i woda) $f 5x9 cm $k k. C2 $m drzew.
 • 900 $c bratanie się ze złym (ogień i woda) $f 5x9 cm $k k. C2 $m drzew.
 • 900 $c skosztowanie zła dla osiągniecia rozkoszy (rzeka i morze) $f 5x9 cm $k k. C4 $m drzew.
 • 900 $c zły sługa sprzeciwiający się panu (góra i wał) $f 5x9 cm $k k. C4v $m drzew.
 • 900 $c Potrzeba niepróżnowania (perły) $f 4x5 cm $k k. D1v $m drzew.
 • 900 $c zacność człowieka (szmaragd i pierścień) $f 4x5 cm $k k. D2d $m drzew.
 • 900 $c ostrożność w obliczu niebezpieczeńśtwa (szafir i złotnik) $f 4x5 cm $k k. D2v $m drzew.
 • 900 $c oddawanie się nikczemności (topaz i krzyż) $f 4x5 cm $k k. D3v $m drzew.
 • 900 $c równość (karbunkulus i zwierciadło) $f 4x5 cm $k k. D4 $m drzew.
 • 900 $c namowa do złego (|wąż i agat) $f 4x5 cm $k k. D4v $m drzew.
 • 900 $c Kto się wywyższa zostaje poniżony (złoto i ołów) $f 4x5 cm $k k. E $m drzew.
 • 900 $c walka ubogiego z bogatym (srebro i złoto) $f 4x5 cm $k k. E2 $m drzew.
 • 900 $c oskarżenia wysuwane przez cnotliwego (srebro i żelazo) $f 4x5 cm $k K. E2v $m drzew.
 • 900 $c cnotliwy nie boi się oskarżeń (cyna i miedź) $f 4x5 cm $k k. E3v $m drzew.
 • 900 $c przyjaciel szanującego przyjaciela (zamek i klucz) $f 4x5 cm $k k. E4 $m drzew.
 • 900 $c w prawdziwej przyjażni nie ma obłudy (kocioł i łańcuch kotłowy) $f 4x5 cm $k k. E4v $m drzew.
 • 900 $c mądry król, hetman, przełożony wszystko co mu poddane może czynić dobrym (ogród i rozmarym) $f 4x5 cm $k k. F1v $m drzew.
 • 900 $c troska zwieszchników o poddanych (robaki jadowite i Rut) $f 5x9 cm $k k. F2v $m drzew.
 • 900 $c zakaz ratowania złych ludzi (filozof |Ezop i |Merkury złośliwy) $f 5x9 cm $k k. F3v $m drzew.
 • 900 $c pochwała dobroczynności (zając i boże drzewko) $f 5x9 cm $k k. F4v $m drzew.
 • 900 $c ryby z nogami $f 5x9 cm $k k. I2 $m drzew.
 • 900 $c posłuszeńśtwo wobec rad starszych (ryby zębatki) $f 5x9 cm $k K. I2v $m drzew.
 • 900 $c nie dawanie wiary sałesznym nauczycielom (szczuka i bazyliszek) $f 5x9 cm $k k. I3 $m drzew.
 • 900 $c nauka na cudzych błędach (szczuka i lin) $f 5x9 cm $k k. K1v $m drzew.
 • 900 $c nauka od równych sobie (sidr i ryba morska regunia) $f 5x9 cm $k k. K2 $m drzew.
 • 900 $c mądry nie powinien się chwalić (karp i łosoś) $f 5x9 cm $k k. K2v $m drzew.
 • 900 $c nie dawać przyczyny do zwady (żaba i rak) $f 5x9 cm $k k. K4 $m drzew.
 • 900 $c pamięć o dobrodziejstwie (|rybitwa i mała rybka) $f 5x9 cm $k k. K4v $m drzew.
 • 900 $c wystrzeganie siezdrady (|orzeł i lew) $f 5x9 cm $k k. L1 $m drzew.
 • 900 $c kara za nieposłuszeństwo (|orzeł i sąd ptasi) $f 5x9 cm $k k. L2 $m drzew.
 • 900 $c wywyższający się zostają poniżeni (|orzeł i słońce) $f 5x9 cm $k k. L3v $m drzew.
 • 900 $c przechwalanie się swoimi zasługami (sterla i |zając) $f 5x9 cm $k k. L4 $m drzew.
 • 900 $c każdy od Boga został otrzymał wystarczającą urodę (|strusica i balwierz) $f 5x9 cm $k k. M1 $m drzew.
 • 900 $c wdzięczność za posiadane przyrodzenie (|myśliwy |sokół i |kura) $f 5x9 cm $k k. M1v $m drzew.
 • 900 $c gdy dopisuje szczęście posiada sie wielu przyjaciół (|żuraw, astur i rabrionie) $f 5x9 cm $k k. M2v $m drzew.
 • 900 $c lepiej jest ciepieć małe zło niż otrzymać duże (|raróg, jastrząb i kaczka) $f 5x9 cm $k k. M3 $m drzew.
 • 900 $c odmowa rzeczy właściwych (karslank) $f 4x5 cm $k k. M4 $m drzew.
 • 900 $c nie ma nic lepszego nad wolność (|dudek i |papuga) $f 5x9 cm $k k. M4v $m drzew.
 • 900 $c nie śmiać się z cudzych przypadków (|wrona i |pliszka) $f 5x9 cm $k k. N3 $m drzew.
 • 900 $c mówienie, gdy nikt nie słucha (|kruk i |słowik) $f 5x9 cm $k k. O $m drzew.
 • 900 $c nie czynienie krzywdy mniejszym od siebie (|bocian i |jaskułka) $f 5x9 cm $k k. O verso $m drzew.
 • 900 $c udzielanie pomocy i ratunku (pardwa i białozorz) $f 5x9 cm $k k. O2v $m drzew.
 • 900 $c szukanie bogatych przyaciół (|osioł i onokratulus) $f 5x9 cm $k k O3 $m drzew.
 • 900 $c unikanie złych i obłudnych ludzi (|łabędź i |kruk) $f 5x9 cm $k k. O4v $m drzew.
 • 900 $c będący na łasce pańskiej nie mają być hardzi (|kokosze) $f 4x9 cm $k k. P1v $m drzew.
 • 900 $c nie można bratać się z panami (|kaczka i |jastrząb) $f 5x9 cm $k k. P2 $m drzew.
 • 900 $c kto nie nauczył się za młodu być dobrym, na starość złym pozostanie (karslank) $f 4x5 cm $k k. P3 $m drzew.
 • 900 $c nie dawać chleba tym, którzy się o niego nie starają (|rybitwy) $f 5x9 cm $k k. P4 $m drzew.
 • 900 $c dawanie jałmużny (sójka i klatka) $f 4x5 cm $k k. P4v $m drzew.
 • 900 $c pokuta (pelikan, kaczka i gąsior, ptasia uczta) $f 5x9 cm $k k. Q1 $m drzew.
 • 900 $c unikanie osób wstecznych (synogarlica i ptaki wszeteczne) $f 5x9 cm $k k. Q2 $m drzew.
 • 900 $c przestroga przed kładzącym potwarz na innych (kuropatwy) $f 5x9 cm $k k. Q3 $m drzew.
 • 900 $c łagodna mowa (sroki) $f 5x9 cm $k k. Q3v $m drzew.
 • 900 $c wybaczanie nie przyjaciołom (kania i wrona) $f 5x9 cm $k k. Q4v $m drzew.
 • 900 $c zazdrośni, którzy zajęli miejsca swoich przełożonych (|puchacz-król ptaków) $f 5x9 cm $k k. R $m drzew.
 • 900 $c otrzymanie daru bożego (|ptaki wodne i ziemne) $f 5x9 cm $k k. R2 $m drzew.
 • 900 $c cierpienie kłopotów dla dobrego wyniku (pasiecznik i |pszczoły) $f 4x5 cm $k k. R2v $m drzew.
 • 900 $c jednanie osoby do stron, której żadnej przychylny nie jest (|gryf jednający ptaki i zwierzęta) $f 5x9 cm $k k. R3 $m drzew.
 • 900 $c posłuszeństwo ojcu i starszym (|lew i jego synowie) $f 5x9 cm $k k. R4 $m drzew.
 • 900 $c słuchanie mądrych ludzi (|centaur rozkazujący budowę dworu) $f 5x9 cm $k k. T $m drzew.
 • 900 $c naśmiewanie się ze starych (Kunceron) $f 5x9 cm $k k. T1v $m drzew.
 • 900 $c naśmiewanie się z chorych (Drynus) $f 5x9 cm $k k. T2 $m drzew.
 • 900 $c czynienie pracy z przyjemności, nie z musu (|woły w pługu i chłop) $f 5x9 cm $k K. T3 $m drzew.
 • 900 $c myśl serdeczna przy pracy (|małpa pisząca księgi) $f 4x5 cm $k k. T3v $m drzew.
 • 900 $c krótkie pamiętanie krzywd (Kamelopardulus malujący Boga) $f 5x9 cm $k k. T4 $m drzew.
 • 900 $c przestroga przed złą chciwością (ptak laur i bogaty kupiec) $f 5x9 cm $k k. T4v $m drzew.
 • 900 $c zadowolenie z posiadanego dobra (|wół i osioł) $f 5x9 cm $k k. Yv $p drzeworyt
 • 900 $c nie odłączać się od towarzystwa w niebezpiecznych miejscach (|kozły) $f 5x9 cm $k k. Y2 $m drzew.
 • 900 $c o odmianie cudzego przyrodzenia (|ryś i |wieprz) $f 5x9 cm $k k. Y2v $m drzew.
 • 900 $c wystrzeganie się plugastwa (|osioł i |wieprz) $f 5x9 cm $k k. Y3 $m drzew.
 • 900 $c żądza nieczysa i łakomstwo (|smok i |salamandra) $f 5x9 cm $k k. Z $m drzew.
 • 900 $c zbytnia dobroć (|małpa i |borsuk) $f 4x5 cm $k k. Zv $m drzew.
 • 900 $c bazyliszek $c niewszczynanie wojen z przyjaciółmi (|żółw, |jeż i |żaba walczący z bazyliszkiem) $f 5x9 cm $k k. Z2 $m drzew.
 • 900 $c zazdrość łaski pańskiej (ganiący kota przed panem) $f 5x9 cm $k k. Z2v $m drzew.
 • 900 $c chciwość złota (błoto i chłop) $f 5x9 cm $k k. Z3 verso $m drzew.
 • 900 $c bordiury $k k.tyt. $m drzew.
 • 990 $a Polonicum 16 w.
 • 999 $a AL $d 19.09.01

Indeksy