De causis ac remediis dissensionvm et turbarvm in Religione. Scripta dvo: Hisce temporibvs lectv non indigna: cum pr[ae]fatione ad proceres Regni Poloniae.

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.O.531
 • Kopie: Mf 3031
 • Autor: Schober, Hulderich (1559-1598) aut. domn.
 • Tytuł : De causis ac remediis dissensionvm et turbarvm in Religione. Scripta dvo: Hisce temporibvs lectv non indigna: cum pr[ae]fatione ad proceres Regni Poloniae.
 • Adres wydawniczy: [S.l. s.n. 1596 [rz.]
 • Miejsce wydania: Toruń
 • Wydawca/drukarz: Koteniusz, Andrzej (?-ca 1608)
 • Opis fizyczny : [40] k., sygn.: q1-8, A-D8 8°
 • Oprawa: Karton. pergamin biały użyty wtórnie (z dawnym rękopisem), resztki wiązań, 16 w.
 • Proweniencja :
  • "Bibliothek Reichertswalde" - [piecz. własnościowa Biblioteki w Reichertswalde (Markowo)]
  • "Erbendorm [?] Z.B.R. Ao 1597 Christoburgi d[ono] d[edit] Ill[ustrissim]us D[omi]nus Fabian Baro a Czema Junior" - [rkps]
  • "Hunc librum Ill[ustrissim[o] ac G[eneros]o D[omi]no Friderico Burggrabio et Baroni a Dhona Fabianus a Czehma J.B. d[ono] d[edit]" - [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Polemika religijna 16 w.
  • Teologia katolicka 16 w.
 • Uwagi:
  • Aut. przypuszczalny: Schober, Hulderich.
  • Data na s. tyt.: M. D. XCVI.
 • Katalogi :
  • E. XXVII,234-235
  • E. XIV,103
  • PK.cz.II 1942
 • Adligat: Adl. Cim.O.531-532

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 100 $a Schober, Hulderich $d (1559-1598) aut. domn.
 • 240 $a De causis ac remediis
 • 245 $a De causis ac remediis dissensionvm et turbarvm in Religione. Scripta dvo: Hisce temporibvs lectv non indigna: cum pr[ae]fatione ad proceres Regni Poloniae.
 • 260 $a [S.l. $b s.n. $c 1596 [rz.] $k Polska $m Toruń $w Koteniusz, Andrzej (?-ca 1608)
 • 300 $a [40] k., sygn.: q1-8, A-D8 $c
 • 340 $e Karton. pergamin biały użyty wtórnie (z dawnym rękopisem), resztki wiązań, 16 w.
 • 500 $a Aut. przypuszczalny: Schober, Hulderich.
 • 500 $a Data na s. tyt.: M. D. XCVI.
 • 510 $a E. $c XXVII,234-235
 • 510 $a E. $c XIV,103
 • 510 $a PK.cz.II $c 1942
 • 530 $d Mf 3031
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac.
 • 561 $a "Bibliothek Reichertswalde" - [piecz. własnościowa Biblioteki w Reichertswalde (Markowo)] $m Markowo (niem. Reichertswalde), pow. ostródzki, gm Morąg (wieś, od 1561 we władaniu rodu Dohnów). $w Bibliothek Reichertswalde (ob. Markowo) $w von Dohna, (ród niem. w Prusach), $w Biblioteka rodu Dohnów (niem. von Dohna; zu Dohna) w Markowie
 • 561 $a "Erbendorm [?] Z.B.R. Ao 1597 Christoburgi d[ono] d[edit] Ill[ustrissim]us D[omi]nus Fabian Baro a Czema Junior" - [rkps] $m Dzierzgoń (dawn. Kiszpork, niem. Christburg) woj. pomorskie, pow, Sztum $r 1597 $w Czema, Fabian (młodszy) właśc. Zehmen, Fabian von (1539 lub 1540-1605), woj. malborski, starosta kiszporski i sztumski $w Z.B.R.
 • 561 $a "Hunc librum Ill[ustrissim[o] ac G[eneros]o D[omi]no Friderico Burggrabio et Baroni a Dhona Fabianus a Czehma J.B. d[ono] d[edit]" - [rkps] $r 1636 ante $w Dohna, Friedrich zu (1621-1688), pruski hrabia, oficer, polityk $w Czema, Fabian, właśc. Zehmen, Fabian von (1575-1636), syn Fabiana Czemy woj. malborskiego; kaszt. chełmiński, star. sztumski.
 • 650 $a Polemika religijna $y 16 w.
 • 650 $a Teologia katolicka $y 16 w.
 • 852 $j Cim.O.531
 • 960 $a Adl. Cim.O.531-532
 • 990 $a Polonicum 16 w.
 • 999 $a EWS $d 19.09.01