Opisanie disputaciey nowogrodzkiey, ktorą miał X. Marćin Smiglecki Societatis Iesu, z Janem Licyniuszem Ministrem Nowokrzeżeńskim: o Przedwiecznym Bostwie Syna Bożego. 24 y 25 Ianuarii. W roku 1594 /

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.Qu.2618
 • Kopie: Mf 3738
 • Autor: Śmiglecki, Marcin (1563-1618)
 • Współautor: Zajączkowski, Wojciech (?-post 1594) Wyd.
 • Tytuł : Opisanie disputaciey nowogrodzkiey, ktorą miał X. Marćin Smiglecki Societatis Iesu, z Janem Licyniuszem Ministrem Nowokrzeżeńskim: o Przedwiecznym Bostwie Syna Bożego. 24 y 25 Ianuarii. W roku 1594 / Wydane przez X. Woyciecha Zaiączkowskiego.
 • Adres wydawniczy: W Wilnie [Drukarnia Akademicka] 1594 [rz.]
 • Miejsce wydania: Wilno
 • Wydawca/drukarz: Drukarnia Akademicka (Wilno)
 • Opis fizyczny : [8], 56 s., sygn.: 1 nsygn., ):(1-3, A-G4 4°
 • Oprawa: Półpergamin, papier zielony w deseń kwiatowy, 19 w.
 • Proweniencja : Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Namysłowski, Jan zob. Licinius, Jan
  • Namyslaviensis, Jan zob. Licinius, Jan
  • Licinius, Jan minister ariański, pisarz
  • Katolicyzm a protestantyzm 16 w. Polska
  • Bracia Polscy 16 w. Polska
  • Dialog międzyreligijny 16 w. Polska
  • Katolicyzm 16 w. Polska
  • Polemika religijna 16 w. Polska
  • Nowogródek (Białoruś)?
 • Uwagi: Notatki rękopiśmienne w języku łacińskim.
 • Katalogi :
  • E. XXXIV,88
  • K.Oss. 2718
  • PK. 1619
  • W. 1793
  • E. XXVIII,314

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Śmiglecki, Marcin d (1563-1618)
 • 245 a Opisanie disputaciey nowogrodzkiey, ktorą miał X. Marćin Smiglecki Societatis Iesu, z Janem Licyniuszem Ministrem Nowokrzeżeńskim: o Przedwiecznym Bostwie Syna Bożego. 24 y 25 Ianuarii. W roku 1594 / c Wydane przez X. Woyciecha Zaiączkowskiego.
 • 260 a W Wilnie b [Drukarnia Akademicka] c 1594 [rz.] k Polska m Wilno w Drukarnia Akademicka (Wilno)
 • 300 a [8], 56 s., sygn.: 1 nsygn., ):(1-3, A-G4 c
 • 340 e Półpergamin, papier zielony w deseń kwiatowy, 19 w.
 • 500 a Notatki rękopiśmienne w języku łacińskim.
 • 510 a E. c XXXIV,88
 • 510 a K.Oss. c 2718
 • 510 a PK. c 1619
 • 510 a W. c 1793
 • 510 a E. c XXVIII,314
 • 530 d Mf 3738
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d Kielis. 3564 w Działyński, Tytus
 • 600 a Namysłowski, Jan zob. Licinius, Jan
 • 600 a Namyslaviensis, Jan zob. Licinius, Jan
 • 600 a Licinius, Jan c minister ariański, pisarz
 • 650 a Katolicyzm x a protestantyzm y 16 w. z Polska
 • 650 a Bracia Polscy y 16 w. z Polska
 • 650 a Dialog międzyreligijny y 16 w. z Polska
 • 650 a Katolicyzm y 16 w. z Polska
 • 650 a Polemika religijna y 16 w. z Polska
 • 651 a Nowogródek (Białoruś)?
 • 700 a Zajączkowski, Wojciech d (?-post 1594) e Wyd.
 • 852 j Cim.Qu.2618
 • 990 a Polonicum 16 w.
 • 999 a AM d 19.09.01