Ogrod krolewsky w ktore~2m o Poczatku Cesarzow Rzymskich, Arcyxiążąt Rakuskich, Krolow Polskich, Czeskich Xiążąt Sląskich Ruskich litewskich Pruskich rozrodzenia ich krotko opisane niaidziesz /

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cim.F.4050
 • Kopie: Mf 4045
 • Autor: Paprocki, Bartosz (ca 1543-1614)
 • Współautor: Mojecki, Przecław
 • Tytuł : Ogrod krolewsky w ktore~2m o Poczatku Cesarzow Rzymskich, Arcyxiążąt Rakuskich, Krolow Polskich, Czeskich Xiążąt Sląskich Ruskich litewskich Pruskich rozrodzenia ich krotko opisane niaidziesz / Przez Bartosza Paprockiego P. C. I. M. H. [...].
 • Adres wydawniczy: Mieście Praskiem u Daniela Siedlczańskiego 1599 16 VIII [rz.])
 • Miejsce wydania: Praha
 • Wydawca/drukarz: Sedlčansky, Daniel (?-1613)
 • Opis fizyczny : [8], CCXXXIV, [błąd drugi raz XXXII zamiast XXIII], [9] k., sygn.: [serce]1-4, [rączka]1-4 [mylnie serce1 zamiast rączki1], A-Z4, Aa-K4, 2nsygn., Ll-Zz4, Aaa-Mmm4, 1 nsygn. il. 4°
 • Oprawa: Skóra brązowa, strychulec, radełko złocone, ornament liniowy, radełko z postaciami biblijnymi, tłoki złocone, ornament floralny, napis: Ogrod krolewsky 1601, szyldzik papierowy
 • Zawartość : Ogroda krolewskiego Kiegi trzecie: O początku Krolestwa Polskiego o rozrodzeniu Xiażąt y Królów w nim. Też o Xiązętach y o Krolach Czeskych Xiążętach Slaskich Ruskich Litewskich y Pruskych krotko wywod zebrany, eodem autore Bartolomeo Paprocky k. CXXXIX-CCXXXIIII, 1 nsygn.
 • Grafika:
  • Albrecht II (cesarz niemiecki ; 1397-1439) 5x4,5 cm k. XXXII drzew.
  • Fryderyk III (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1415-1493) 5x4,5 cm k. XXXIIv drzew.
  • Maksymilian I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1459-1519) 5x4,5 cm k. XXXIIv, CXXVIv drzew.
  • Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558) 5x4,5 cm k. XXXIII drzew.
  • Ferdynand I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1503-1564) 5x4,5 cm k. XXXIIIv, CXCVIIv drzew.
  • Maksymilian II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1527-1576) 5x4,5 cm k. XXXIIII, CXXXIII, CXCIX drzew.
  • Władcy Rzym Orzeł dwugłowy Rudolf II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1552-1612) Kartusz (zdobn.) 27,5x18 cm k. XXXV drzew.
  • Bitwy Wojna 1593-1606 r. austriacko-turecka 13,5x6,5 cm XXXVIIIv, XXXXv, XXXXVIIv, LXIIII, LXXIIII, LXXVII, LXXXXVIv, LXXXXVI drzew.
  • Turcja ludność 13,5x2,5 cm LXv drzew.
  • Saul (postać bibl.) Samuel (prorok biblijny) 5x4,5 cm CIv drzew.
  • Heraldyka 2,5x2,5 cm wiele kart drzew.
  • Pharamond 5x4,5 cm CVIIIv drzew.
  • Władcy Francja 5x4,5 cm wiele kart drzew.
  • Władcy Austria 5x4,5 cm wiele kart drzew.
  • Rudolf I Habsburg (król Niemiec ; 1218-1291) 5x4,5 cm CXIIIv drzew.
  • Rudolf II (książę austriacki ; 1270-1290) 5x4,5 cm CXIIIIv drzew.
  • Rudolf III Habsburg (książę austriacki ; 1281-1307) 5x4,5 cm CXVv drzew.
  • Rudolf IV Założyciel (książę austriacki ; 1339-1365) 5x4,5 cm CXVIv, CXX drzew.
  • Fryderyk III (książę austriacki) 5x4,5 cm CXVII drzew.
  • Leopold III Habsburg (książę austriacki ; 1351-1386) 5x4,5 cm CXVIIv drzew.
  • Albrecht II Kulawy (książę austriacki ; 1298-1358) 5x4,5 cm CXIIIv drzew.
  • Albrecht III (książę austriacki ; 1349?-1395) 5x4,5 cm CXXv drzew.
  • Albrecht II (cesarz niemiecki ; 1397-1439) 5x4,5 cm CXXIIIIv drzew.
  • Władysław Pogrobowiec (król Czech i Węgier ; 1440-1457) 5x4,5 cm CXXII, CXCIIII drzew.
  • Leopold III Habsburg (książę austriacki ; 1351-1457) 5x4,5 cm CXXIIv drzew.
  • Wilhelm Habsburg (książę Karyntii, Styrii i Krainy ; 1370-1406) 5x4,5 cm CXXIII drzew.
  • Leopold IV Habsburg (książę austriacki ; 1371-1411) 5x4,5 cm CXXIIIv drzew.
  • Zygmunt Habsburg (książę austriacki ; 1427-1496) 5x4,5 cm CXXIIIv drzew.
  • Ernest Żelazny (książę Austrii ; ca 1377-1424) 5x4,5 cm CXXIIIIv drzew.
  • Albrecht VI Habsburg (książę austriacki ; 1418-1463) 5x4,5 cm CXXV drzew.
  • Fryderyk III (książę austriacki ; 1415-1493) 5x4,5 cm CXXVv drzew.
  • Filip I Piękny (król Kastylii ; 1478-1506) 5x4,5 cm CXXVIIv drzew.
  • Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558) 5x4,5 cm CXXVIIIv drzew.
  • Ferdynand Habsburg (1571-1578) 5x4,5 cm CXXXII drzew.
  • Ferdynand (książę austriacki) 5x4,5 cm CXXXIIII drzew.
  • Rudolf II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1552-1612) 5x4,5 cm CXXXVI, CXCIXv drzew.
  • Maciej Habsburg (ksiażę austriacki ; 1557-1619) 5x4,5 cm CXXXVIv drzew.
  • Herb Ostoja Heraldyka 27x16,5 cm CXXXIX drzew.
  • Władcy Litwa 5x4,5 cm wiele kart drzew.
  • Władcy Polska 5x4,5 cm wiele kart drzew.
  • Czech (postać legendarna) Lech (postać legendarna) 13,5x11,5 cm CXXXXVIII, CLXXVIIIv drzew.
  • Wizymir (postać legendarna) 5x4,5 cm CXXXXVIIIv drzew.
  • Bezkrólewie Polska Rycerstwo 13x5 cm CXXXXVIIIv, CL drzew.
  • Krak (postać legendarna) 5x4,5 cm CXXXXIX drzew.
  • Lech II (postać legendarna) 5x4,5 cm CXXXXIXv drzew.
  • Wanda (postać legendarna) 5x4,5 cm CXXXXIXv drzew.
  • Przemysław Leszek książę polski 5x4,5 cm CL drzew.
  • Leszek 2. książę polski Władcy Insygnia 5x4,5 cm CLv drzew.
  • Leszek 3. książę polski 5x4,5 cm CLv drzew.
  • Popiel (postać legendarna) 5x4,5 cm CLI drzew.
  • Popiel 2. książę polski 5x4,5 cm CLI drzew.
  • Piast (postać legendarna) 5x4,5 cm CLIv drzew.
  • Siemowit (książę Polan ; ca 845-ca 900) 5x4,5 cm CLII drzew.
  • Leszek 4. książę polski 5x4,5 cm CLIIv drzew.
  • Siemomysł (książę Polan ; ?-950/960) 5x4,5 cm CLIIv drzew.
  • Mieszko I (książę Polski ; ca 935-992) 5x4,5 cm CLIII drzew.
  • Bolesław Chrobry (król Polski ; ca 967-1025) 5x4,5 cm CLIIIv drzew.
  • Mieszko Lambert (król Polski ; 990-1034) 5x4,5 cm CLIIII drzew.
  • Kazimierz Odnowiciel (książę Polski ; 1016-1058) 5x4,5 cm CLV drzew.
  • Bolesław Śmiały (król Polski ; 1039-1081) 5x4,5 cm CLVv drzew.
  • Władysław Herman (książę Polski ; ca 1042-1102) 5x4,5 cm CLVI drzew.
  • Bolesław Krzywousty (książę Polski ; 1086-1138) 5x4,5 cm CLVIv, CC drzew.
  • Bolesław Krzywousty (książę Polski ; 1086-1138) 5x4,5 cm CLVIv drzew.
  • Władysław Wygnaniec (książę Polski ; 1105-1159) 5x4,5 cm CLVII drzew.
  • Bolesław Kędzierzawy (książę Polski ; 1125-1173) 5x4,5 cm CLVIII drzew.
  • Mieszko Stary (książę Polski ; ca 1126-1202) 5x4,5 cm CLVIIIv drzew.
  • Kazimierz Sprawiedliwy (książę Polski ; 1138-1194) 5x4,5 cm CLIX drzew.
  • Leszek Biały (książę krakowski i sandomierski ; ca 1186-1227) 5x4,5 cm CLIXv drzew.
  • Leszek Biały (książę krakowski i sandomierski ; ca 1186-1227) 5x4,5 cm CLIXv drzew.
  • Bolesław Wstydliwy (książę krakowsko-sandomierski ; 1226-1279) 5x4,5 cm CLXv drzew.
  • Leszek Czarny (książę łęczycki, sieradzki, krakowski i sandomierski ; ca 1240-1288) 5x4,5 cm CLXI drzew.
  • Henryk IV Probus (książę wrocławski i krakowski ; ca 1257-1290) 5x4,5 cm CLXIv drzew.
  • Przemysł II (król Polski ; 1257-1296) 5x4,5 cm CLXII drzew.
  • Wacław II (król Czech i Polski ; 1271-1305) 5x4,5 cm CLXIIv drzew.
  • Władysław Łokietek (król Polski ; ca 1260-1333) 5x4,5 cm CLXIII drzew.
  • Kazimierz Wielki (król Polski ; 1310-1370) 5x4,5 cm CLXIIII drzew.
  • Ludwik Węgierski (król Węgier i Polski ; 1326-1382) 5x4,5 cm CLXV drzew.
  • Władysław Jagiełło (król Polski ; ca 1351-1434) 5x4,5 cm CLXVI drzew.
  • Bitwa 1410 r. pod Grunwaldem Msza święta Łysa Góra Kurowski, Mikołaj bp ; (ca 1365-1411) Władysław Jagiełło (król Polski ; ca 1351-1434) Rycerstwo 13,5x6,5 cm CLXIII drzew.
  • Rycerstwo Władysław Jagiełło (król Polski ; ca 1351-1434) Krzyżacy Bitwa 1410 r. pod Grunwaldem 13,5x10 cm CLXVIII drzew.
  • Władysław III Warneńczyk (król Polski i Węgier ; 1424-1444) 5x4,5 cm CLXIXv drzew.
  • Władysław III Warneńczyk (król Polski i Węgier ; 1424-1444) Bitwa 1444 r. pod Warną 13,5x6,5 cm CLXXI drzew.
  • Kazimierz Jagiellończyk (król Polski ; 1427-1492) 5x4,5 cm CLXXII drzew.
  • Jan Olbracht (król Polski ; 1459-1501) 5x4,5 cm CLXXIIv drzew.
  • Aleksander Jagiellończyk (król Polski ; 1461-1506) 5x4,5 cm CLXXIII drzew.
  • Bitwa 1506 r. pod Kleckiem Aleksander Jagiellończyk (król Polski ; 1461-1506) 13,5x6,5 cm CLXXIII drzew.
  • Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548) 5x4,5 cm CLXXIIII drzew.
  • Henryk Walezy (król Polski ; 1551-1589) 5x4,5 cm CLXXVII drzew.
  • Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586) 5x4,5 cm CLXXVIIv drzew.
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632) 5x4,5 cm CLXXVIII drzew.
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632) 5x4,5 cm CLXXVIII drzew.
  • Władcy Czechy 5x4,5 cm wiele kart drzew.
  • Krak (postać legendarna) 5x4,5 cm CLXXIX drzew.
  • Przemysł Oracz (postać legendarna) 5x4,5 cm CLXXIXv drzew.
  • Niezamysł (postać legendarna) 5x4,5 cm CLXXX drzew.
  • Mnata (postać legendarna) 5x4,5 cm CLXXX drzew.
  • Wojen (postać legendarna) 5x4,5 cm CLXXXv drzew.
  • Krzesomysł (postać legendarna) 5x4,5 cm CLXXXv drzew.
  • Neklan (postać legendarna) 5x4,5 cm CLXXXv drzew.
  • Gościwit (postać legendarna) 5x4,5 cm CLXXXI drzew.
  • Borzywoj (książę czeski ; 852/853-888/889) 5x4,5 cm CLXXXI drzew.
  • Spitygniew (książę czeski ; 875-915) 5x4,5 cm CLXXXIv drzew.
  • Wacław I Święty (książę Czech ; ca 907-929) 5x4,5 cm CLXXXII drzew.
  • Bolesław I Srogi (książę Czech ; post 903-972) 5x4,5 cm CLXXXIIv drzew.
  • Bolesław II Pobożny (książę czeski ; ca 935-999) 5x4,5 cm CLXXXIIv drzew.
  • Bolesław Rudy (książę czeski ; ca 965-1037) 5x4,5 cm CLXXXIIv drzew.
  • Jaromir (książę czeski ; ?-1035) 5x4,5 cm CLXXXIII drzew.
  • Oldrzych (książę czeski ; ?-1034) 5x4,5 cm CLXXXIII drzew.
  • Brzetysław (książę czeski ; ca 1002-1055) 5x4,5 cm CLXXXIIIv drzew.
  • Brzetysław I (książę Czech ; ca 1005-1055) 5x4,5 cm CLXXXIIIv drzew.
  • Spitygniew II (książę Czech ; 1031?-1061) 5x4,5 cm CLXXXIIII drzew.
  • Wratysław II (książę Czech ; ca 1032-1092) 5x4,5 cm CLXXXIIII drzew.
  • Brzetysław II (książę Czech ; ca 1060-1100) 5x4,5 cm CLXXXIIIIv drzew.
  • Borzywoj II (książę Czech ; ca 1064-1124) 5x4,5 cm CLXXXIIIIv drzew.
  • Świętopełk (książę Czech ; ?-1109) 5x4,5 cm CLXXXIIIV drzew.
  • Władysław I (książę Czech ; ?-1125) 5x4,5 cm CLXXXIIIVv drzew.
  • Sobiesław I (książę Czech ; ca 1086-1140) 5x4,5 cm CLXXXVI drzew.
  • Władysław II (książę Czech ; 1110-1174) 5x4,5 cm CLXXXVIv drzew.
  • Wacław II (książę Czech ; 1137-1192 post) 5x4,5 cm CLXXXVII drzew.
  • Henryk Brzetysław (książę Czech ; ?-1197) 5x4,5 cm CLXXXVIIv drzew.
  • Władysław III Henryk (książę Czech ; ca 1160-1222) 5x4,5 cm CLXXXVIIv drzew.
  • Wacław I Przemyślida (król Czech ; 1205-1253) 5x4,5 cm CLXXXVIII drzew.
  • Przemysł Ottokar II (król Czech ; 1230?-1278) 5x4,5 cm CLXXXIX drzew.
  • Wacław II (król Czech i Polski ; 1271-1305) 5x4,5 cm CLXXXIXv drzew.
  • Jan Luksemburski (król Czech ; 1296-1346) 5x4,5 cm CXCv drzew.
  • Karol IV Luksemburski (cesarz rzymsko-niemiecki; 1316-1378) 5x4,5 cm CXCI drzew.
  • Wacław IV Luksemburski (król Czech ; 1361-1419) 5x4,5 cm CXCIIv drzew.
  • Zygmunt Luksemburski (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1368-1437) 5x4,5 cm CXCIII drzew.
  • Władysław II Jagiellończyk (król Czech ; 1456-1516) 5x4,5 cm CXCVI drzew.
  • Ludwik II Jagiellończyk (król Czech ; 1506-1526) 5x4,5 cm CXCVII drzew.
  • Bolesław I Wysoki (książę śląski ; 1127-1201) 5x4,5 cm CC drzew.
  • Mieszko I Plątonogi (książę raciborski, opolski i krakowski ; ca 1132-1211) 5x4,5 cm CCv drzew.
  • Henryk Brodaty (książę śląski ; 1168-1238) 5x4,5 cm CCv drzew.
  • Henryk Pobożny (książę śląski, wielkopolski i małopolski ; ca 1196-1241) 5x4,5 cm CCI drzew.
  • Bolesław Rogatka (książę śląski ; ?-1278) 5x4,5 cm CCI drzew.
  • Bolesław III Rozrzutny (książę legnicki, brzeski, wrocławski ; 1291-1352) 5x4,5 cm CCIv drzew.
  • Jerzy z Podiebradów (król Czech ; 1420-1471) 5x4,5 cm CCII drzew.
  • Henryk I z Podiebradów Starszy (książę ziębicki ; 1448-1498) 5x4,5 cm CCIIv drzew.
  • Władcy Moskiewskie, państwo 5x4,5 cm wiele kart drzew.
  • Kij (postać legendarna) 5x4,5 cm CCIII drzew.
  • Szczek (postać legendarna) 5x4,5 cm CCIII drzew.
  • Choryw (postać legendarna) 5x4,5 cm CCIII drzew.
  • Wojna 1500-1503 r. litewsko-moskiewska 13,5x6,5 cm CCVI drzew.
  • Sanguszko, Fiodor 5x4,5 cm CCVIIv drzew.
  • Nieświzki, Fedor kniaź ruski 5x4,5 cm CCVIII drzew.
  • Zbaraski, Janusz wojewoda bracławski ; (ca 1540-1608) 5x4,5 cm CCVIIIv drzew.
  • Zbaraski, Władysław (?-1581/1582) 5x4,5 cm CCVIX drzew.
  • Radziwiłł, Jerzy bp wileński ; (1556-1600) 5x4,5 cm CCX drzew.
  • Zamki i pałace Miasta Panoramy Weduta Lidzbark Warmiński (woj. warmińsko-mazurskie) 14,5x8,5 cm CCXVIII drzew.
  • Miasta Zamki i pałace Weduta Panoramy Braniewo (woj. warmińsko-mazurskie) 14,5x8,5 cm CCXVIIIv drzew.
  • Panoramy Zamki i pałace Weduta Miasta Malbork (woj. pomorskie) 14,5x8,5 cm CCXIX drzew.
  • Panoramy Weduta Miasta Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie) Zamki i pałace 14,5x8,5 cm CCXX drzew.
  • Miasta Panoramy Weduta Zamki i pałace Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 14,5x8,5 cm CCXXv drzew.
  • Miasta Weduta Panoramy Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) Zamki i pałace 14,5x8,5 cm CCXXI drzew.
  • Panoramy Zamki i pałace Weduta Miasta Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) 14,5x8,5 cm CCXXI drzew.
  • Panoramy Zamki i pałace Weduta Miasta Gdańsk (woj. pomorskie) 14,5x8,5 cm CCXXII drzew.
  • Krzyżacy Władcy Prusy 5x4,5 cm wiele kart drzew.
  • Henryk I Walpot von Bassenheim wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?-1208) 5x4,5 cm CCXXVII drzew.
  • Otto von Kerpen wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?-1209) 5x4,5 cm CCXXVII drzew.
  • Henryk von Tunna wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?-1209) 5x4,5 cm CCXXVIIv drzew.
  • Hermann von Salza wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (ca 1170-1239) 5x4,5 cm CCXXVIIv drzew.
  • Konrad I (landgraf Turyngii i palatynat saski ; ca 1206-1240) 5x4,5 cm CCXXVIII drzew.
  • Poppo von Osterna wielki mistrz zakonu krzyżackiego (?-1267) 5x4,5 cm CCXXVIIIv drzew.
  • Anno von Sangershausen wielki mistrz zakonu krzyżackiego (?-1273) 5x4,5 cm CCXXVIIIv drzew.
  • Hartmann von Heldrungen wielki mistrz zakonu krzyżackiego (?-1282) 5x4,5 cm CCXXIX drzew.
  • Burkhard von Schwanden wielki mistrz zakonu krzyżackiego 5x4,5 cm CCXXIX drzew.
  • Konrad von Feuchtwangen wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?-1296) 5x4,5 cm CCXXIX drzew.
  • Gottfried von Hohenlohe wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (1265-1310) 5x4,5 cm CCXXIXv drzew.
  • Siegfried von Feuchtwangen wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?-1311) 5x4,5 cm CCXXIXv drzew.
  • Luther von Braunschweig wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (1275-1335) 5x4,5 cm CCXXX drzew.
  • Dietrich von Altenburg wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?-1341) 5x4,5 cm CCXXXv drzew.
  • Ludolf König von Wattzau wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (ca 1280/1290-ca 1347/1348) 5x4,5 cm CCXXXv drzew.
  • Heinrich Dusemer von Arfberg wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (ca 1280-ca 1353) 5x4,5 cm CCXXXv drzew.
  • Kniprode, Winrich von wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (ca 1310-1382) 5x4,5 cm CCXXXI drzew.
  • Konrad Zöllner von Rotenstein wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?-1390) 5x4,5 cm CCXXXI drzew.
  • Wallenrod, Konrad wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?- 1393) 5x4,5 cm CCXXXI drzew.
  • Jungingen, Konrad von wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (ca 1355-1407) 5x4,5 cm CCXXXIv drzew.
  • Jungingen, Ulrich von wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (ca 1360-1410) 5x4,5 cm CCXXXIv drzew.
  • Heinrich von Plauen wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (ca 1370-1429) 5x4,5 cm CCXXXIv drzew.
  • Küchmeister, Michael wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (ca 1370-1423) 5x4,5 cm CCXXXII drzew.
  • Rusdorf, Paul von wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (ca 1385-1441) 5x4,5 cm CCXXXII drzew.
  • Erlichshausen, Konrad von wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?-1449) 5x4,5 cm CCXXXII drzew.
  • Erlichshausen, Ludwig von wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?-1467) 5x4,5 cm CCXXXIIv drzew.
  • Henryk Reuss von Plauen wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?-1470) 5x4,5 cm CCXXXIIv drzew.
  • Henryk VII Reffle von Richtenberg wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?-1477) 5x4,5 cm CCXXXIIv drzew.
  • Johann von Tiefen wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (ca 1440-1497) 5x4,5 cm CCXXXIII drzew.
  • Johann von Tiefen wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (ca 1440-1497) 5x4,5 cm CCXXXIIIv drzew.
  • Sachsen, Friedrich von wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (1473-1510) 5x4,5 cm CCXXXIIIv drzew.
  • Albrecht Hohenzollern (książę Prus ; 1490-1568) 5x4,5 cm CCXXXIIII drzew.
  • Ryszard (król Niemiec ; 1209-1272) 5x4,5 cm k. XXVI drzew.
  • Wilhelm I Holenderski (król Niemiec ; 1227-1256) 5x4,5 cm k. XXVI drzew.
  • Henryk Raspe (antykról niemiecki ; 1201-1247) 5x4,5 cm k. XXVv drzew.
  • Konrad IV (król niemiecki ; 1228-1254) 5x4,5 cm k. XXV drzew.
  • Henryk VII Hohenstauf (król Rzymian ; 1211-1242) 5x4,5 cm k. XXV drzew.
  • Fryderyk II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1194-1250) 5x4,5 cm k. XXV drzew.
  • Otton IV (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1175-1218) 5x4,5 cm k. XXIVv drzew.
  • Albrecht I (król Niemiec ; 1255-1308) 5x4,5 cm k. XXVIIv drzew.
  • Henryk VII Luksemburski (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1274-1313) 5x4,5 cm k. XXVIII drzew.
  • Karol IV luksemburski (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1316-1378) 5x4,5 cm k. XXX drzew.
  • Gunter z Schwarzburga (1304-1349) 5x4,5 cm k. XXXv drzew.
  • Filip Szwabski (król niemiecki ; 1177-1208) 5x4,5 cm k. XXIV drzew.
  • Henryk VI (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1165-1197) 5x4,5 cm k. XXIV drzew.
  • Fryderyk I Barbarossa (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1122-1190) 5x4,5 cm k. XXIII drzew.
  • Konrad III (król niemiecki ; 1094-1152) 5x4,5 cm k. XXIII drzew.
  • Lotar III z Supplinburga (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1075-1137) 5x4,5 cm k. XXIIv drzew.
  • Henryk V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1086-1125) 5x4,5 cm k. XXIIv drzew.
  • Henryk IV (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1050-1106) 5x4,5 cm k. XXII drzew.
  • Henryk III (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1017-1056) 5x4,5 cm k. XXIv drzew.
  • Konrad II (cesarz rzymsko-niemiecki ; ca 990-1039) 5x4,5 cm k. XXIv drzew.
  • Henryk II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 973-1024) 5x4,5 cm k. XXI drzew.
  • Otton III (cesarz rzymsko-niemiecki ; 980-1002) 5x4,5 cm k. XXv drzew.
  • Otton I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 912-973) 5x4,5 cm k. XIXv drzew.
  • Henryk I Ptasznik (król niemiecki ; 875?-936) 5x4,5 cm k. XIXv drzew.
  • Henryk I Ptasznik (król niemiecki ; 875?-936) 5x4,5 cm k. XIX drzew.
  • Konrad I (król wschodniofrankijski ; 890?-918) 5x4,5 cm k. XIX drzew.
  • Ludwik IV Dziecię (król wschodniofrankijski ; 893-911) 5x4,5 cm k. XIX drzew.
  • Arnulf z Karyntii (cesarz rzymski ; 850-899) 5x4,5 cm k. XVIIIv drzew.
  • Karol III Gruby (cesarz rzymski ; 839-888) 5x4,5 cm k. XVIII drzew.
  • Ludwik II Jąkała (król Franków ; 846-879) 5x4,5 cm k. XVIII drzew.
  • Karol II Łysy (cesarz rzymski ; 823-877) 5x4,5 cm k. XVIII drzew.
  • Ludwik III Młodszy (król wschodniofrankijski ; 835-882) 5x4,5 cm k. XVIII drzew.
  • Lotar I (cesarz rzymski ; 795-855) 5x4,5 cm k. XVIIv drzew.
  • Ludwik I Pobożny (cesarz rzymski ; 778-840) 5x4,5 cm k. XVIIv drzew.
  • Carolus Magnus (cesarz rzymski ; 742-814) 5x4,5 cm k. XVIv drzew.
  • Flavius Theodosius (cesarz rzymski ; 401-450) 5x4,5 cm k. XVI drzew.
  • Flavius Arcadius (cesarz rzymski ; 377/378-408) 5x4,5 cm k. XVv drzew.
  • Gratianus, Flavius Gratianus Augustus (cesarz rzymski ; 359-383) 5x4,5 cm k. XV drzew.
  • Flavius Valentinianus (cesarz rzymski ; 321-375) 5x4,5 cm k. XV drzew.
  • Flavius Iovianus (cesarz rzymski ; 330-364) 5x4,5 cm k. XIIIIv drzew.
  • Flavius Claudius Iulianus (cesarz rzymski ; 332-363) 5x4,5 cm k. XIIII drzew.
  • Flavius Iulius Constans (cesarz rzymski ; 320-350) Flavius Iulius Constantinus (cesarz rzymski ; 317-361) 5x4,5 cm k. XIIII drzew.
  • Flavius Claudius Constantinus (cesarz rzymski ; 317-340) 5x4,5 cm k. XIII drzew.
  • Gaius Flavius Constantinus (cesarz rzymski ; ca 250-306) 5x4,5 cm k. XIII drzew.
  • Gaius Valerius Diocles (cesarz rzymski ; 245-316) 5x4,5 cm k. XIIv drzew.
  • Marcus Numerius Carus (cesarz rzymski ; ?-283) 5x4,5 cm k. XIIv drzew.
  • Marcus Aurelius Probus (cesarz rzymski ; 232-282) 5x4,5 cm k. XII drzew.
  • Marcus Claudius Tacitus (cesarz rzymski ; ?-276) 5x4,5 cm k. XII drzew.
  • Lucius Domitius Aurelianus (cesarz rzymski ; 214-275) 5x4,5 cm k. XIv drzew.
  • Marcus Aurelius Velerius Claudius Gothicus (cesarz rzymski ; 214-270) 5x4,5 cm k. XIv drzew.
  • Publius Licinius Cornelius Valerianus (cesarz rzymski ; ?-257) 5x4,5 cm k. XIv drzew.
  • Gaius Valens Hostilianus Messius Quintus (cesarz rzymski ; ?-251) 5x4,5 cm k. XI drzew.
  • Gaius Messius Quintus Decius (cesarz rzymski ; 190-251) 5x4,5 cm k. XI drzew.
  • Marcus Iulius Philippus (cesarz rzymski ; 204-249) 5x4,5 cm k. Xv drzew.
  • Marcus Antonius Gordianus (cesarz rzymski ; 225-244) 5x4,5 cm k. Xv drzew.
  • Decimus Caelius Calvinus Balbinus (cesarz rzymski ; ?-238) 5x4,5 cm k. X drzew.
  • Gaius Iulius Verus Maximinus (cesarz rzymski ; 182/183-238) 5x4,5 cm k. X drzew.
  • Gessius Bassianus Alexianus (cesarz rzymski ; 208-235) 5x4,5 cm k. IXv drzew.
  • Varius Avitus Bassianus (cesarz rzymski ; 204-222) 5x4,5 cm k. IX drzew.
  • Marcus Opellius Marcinus (cesarz rzymski ; 164-218) 5x4,5 cm k. IX drzew.
  • Lucius Septimius Bassianus (cesarz rzymski ; 145-211) 5x4,5 cm k. VIIIv drzew.
  • Lucius Septimius Severus (cesarz rzymski ; 145-211) 5x4,5 cm k. VIIIv drzew.
  • Marcus Didius Iulianus Severus (cesarz rzymski ; 133-193) 5x4,5 cm k. VIII drzew.
  • Publius Helvius Pertinax (cesarz rzymski ; 126-193) 5x4,5 cm k. VIII drzew.
  • Lucius Aurelius Commodus Antoninus (cesarz rzymski ; 161-192) 5x4,5 cm k. VIII drzew.
  • Marcus Annius Verus (cesarz rzymski ; 121-180) 5x4,5 cm k. VIIv drzew.
  • Titus Aurelius Fulvius Boionius Antoninus (cesarz rzymski ; 86-161) 5x4,5 cm k. VIIv drzew.
  • Publius Aelius Hadrianus (cesarz rzymski ; 76-138) 5x4,5 cm k. VII drzew.
  • Marcus Ulpius Traianus (cesarz rzymski ; 53-117) 5x4,5 cm k. VII drzew.
  • Marcus Cocceius Nerva (cesarz rzymski ; 30-98) 5x4,5 cm k. VIv drzew.
  • Titus Flavius Domitianus (cesarz rzymski ; 51-96) 5x4,5 cm k. VI drzew.
  • Titus Flavius Vespasianus (cesarz rzymski ; 39-81) 5x4,5 cm k. VI drzew.
  • Titus Flavius Vespasianus (cesarz rzymski ; 9-79) 5x4,5 cm k. Vv drzew.
  • Aulus Vitellius (cesarz rzymski ; 15-69) 5x4,5 cm k. V drzew.
  • Marcus Salvius Otho (cesarz rzymski ; 32-69) 5x4,5 cm k. V drzew.
  • Servus Sulpicius Galba (cesarz rzymski ; 3 a.C.-69) 5x4,5 cm k. IIIIv drzew.
  • Lucius Domitius Ahenobarbus (cesarz rzymski ; 37-68) 5x4,5 cm k. IIII drzew.
  • Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus (cesarz rzymski ; 10 a.C.-54) 5x4,5 cm k. IIII drzew.
  • Gaius Iulius Caesar Germanicus (cesarz rzymski ; 12-41) 5x4 cm k. IIIv drzew.
  • Tiberius Claudius Nero (cesarz rzymski ; 42 a.C-37) 5x4 cm k. III drzew.
  • Gaius Iulius Caesar Octavianus (cesarz rzymski ; 63 a.C-14) 5x4 cm k. III drzew.
  • Julius 5x4 cm k. IIv drzew.
  • Władcy Rzym 5x4,5 cm wiele kart drzew.
  • Władcy Europa 5x4,5 cm wiele kart drzew.
  • Herb Korczak 10,5x8,5 cm k. tyt. verso drzew.
  • Ryby Bordiura Żaby Ornament floralny Ornament zwierzęcy Ornament tralkowy Pasikonikowate 28,5x15 cm wszystkie karty drzew.
  • Bordiura Ołtarze Kartusz (zdobn.) Penoplia Herb Polska Orzeł Biały (herb) 27x16,5 cm k. tyt., CXXXIX drzew.
  • Adolf (król Niemiec ; 1255-1298) 5x4,5 cm k. XXVII drzew.
  • Otton II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 955-983) 5x4,5 cm k. XXv drzew.
  • Fryderyk III Piękny (antykról niemiecki ; 1289-1330) 5x4,5 cm k. XXVIIIv drzew.
  • Rudolf I Habsburg (król Niemiec ; 1218-1291) 5x4,5 cm k. XXVI drzew.
  • Wacław IV Luksemburski (król Czech ; 1361-1419) 5x4,5 cm k. XXXI drzew.
  • Ruprecht (król Niemiec ; 1352-1410) 5x4,5 cm k. XXXIv drzew.
  • Zygmunt Luksemburski (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1368-1437) 5x4,5 cm k. XXXIv drzew.
 • Proweniencja :
  • Not. bibliogr. Tyt. Działyńskiego o Józefie Gambreuszu
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Mecenas:
  • Gorajscy (ród)
  • Sędziwój, Michał alchemik, filozof ; (1566-1636)
  • Sendivogius Michael zob. Sędziwój, Michał
  • Sędziwój, Michał alchemik, filozof ; (1566-1636)
  • Gorajski, Piotr (ante 1561-1619)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Radziwiłł, Jerzy bp wileński, krakowski ; (1556-1600)
  • Władcy 9-16 w. Czechy
  • Heraldyka 9-16 w.
  • Historia 1 a.C.-16 w.
  • Krzyżacy 12-16 w.
  • Stemmat polski 16 w.
  • Władcy 9-16 w. Austria
  • Władcy 1 a.C.-16 w. Europa
  • Władcy 9-16 w. Litwa
  • Władcy 9-16 w. Polska
  • Władcy 12-16 w. Prusy
  • Władcy 9-16 w. Rosja
  • Władcy 91 a.C.-16 w. Rzym
 • Katalogi :
  • W. 675
  • E. XXIV,69
  • PK. 1082
  • Katalog T. Działyńskiego 1825

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 100 $a Paprocki, Bartosz $d (ca 1543-1614)
 • 245 $a Ogrod krolewsky w ktore~2m |o Poczatku Cesarzow Rzymskich, Arcyxiążąt Rakuskich, Krolow Polskich, Czeskich Xiążąt Sląskich Ruskich litewskich Pruskich rozrodzenia ich krotko opisane niaidziesz / $c Przez Bartosza Paprockiego P. C. I. M. H. [...].
 • 260 $a Mieście Praskiem $b u Daniela Siedlczańskiego $c 1599 16 VIII [rz.]) $k Bohemia $m Praha $w Sedlčansky, Daniel (?-1613)
 • 300 $a [8], CCXXXIV, [błąd drugi raz XXXII zamiast XXIII], [9] k., sygn.: [serce]1-4, [rączka]1-4 [mylnie serce1 zamiast rączki1], A-Z4, Aa-K4, 2nsygn., Ll-Zz4, Aaa-Mmm4, 1 nsygn. $b il. $c
 • 340 $e Skóra brązowa, strychulec, radełko złocone, ornament liniowy, radełko z postaciami biblijnymi, tłoki złocone, ornament floralny, napis: Ogrod krolewsky 1601, szyldzik papierowy
 • 400 $a Moiecki, Przeclaw zob. Mojecki, Przecław
 • 505 $a Ogroda krolewskiego Kiegi trzecie: O początku Krolestwa Polskiego o rozrodzeniu Xiażąt y Królów w nim. Też o Xiązętach y o Krolach Czeskych Xiążętach Slaskich Ruskich Litewskich y Pruskych krotko wywod zebrany, eodem autore Bartolomeo Paprocky k. CXXXIX-CCXXXIIII, 1 nsygn.
 • 506 $a Indeks Lll1v-Mmm4, 1 nsygn.
 • 510 $a W. $c 675
 • 510 $a E. $c XXIV,69
 • 510 $a PK. $c 1082
 • 510 $a Katalog T. Działyńskiego 1825
 • 520 $a Przedmowa dedykowana Michałowi Sędziwojowi CXL-CXLVII
 • 520 $a Wiersz Przecława Mojeckiego [rączka]4
 • 520 $a Przedmowa dedykowana Piotrowi Gorajskiemu [serce]2-[raczka]3
 • 530 $d Mf 4045
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac., pol.
 • 561 $a Not. bibliogr. Tyt. Działyńskiego o Józefie Gambreuszu $w Gambreusz, Józef
 • 561 $a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego $d Kielis. $w Działyński, Tytus
 • 600 $a Radziwiłł, Jerzy $c bp wileński, krakowski ; $d (1556-1600)
 • 650 $a Władcy $y 9-16 w. $z Czechy
 • 650 $a Heraldyka $y 9-16 w.
 • 650 $a Historia $y 1 a.C.-16 w.
 • 650 $a Krzyżacy $y 12-16 w.
 • 650 $a Stemmat polski $y 16 w.
 • 650 $a Władcy $y 9-16 w. $z Austria
 • 650 $a Władcy $y 1 a.C.-16 w. $z Europa
 • 650 $a Władcy $y 9-16 w. $z Litwa
 • 650 $a Władcy $y 9-16 w. $z Polska
 • 650 $a Władcy $y 12-16 w. $z Prusy
 • 650 $a Władcy $y 9-16 w. $z Rosja
 • 650 $a Władcy $y 91 a.C.-16 w. $z Rzym
 • 700 $a Mojecki, Przecław
 • 852 $j Cim.F.4050
 • 900 $c Albrecht II (cesarz niemiecki ; 1397-1439) $f 5x4,5 cm $k k. XXXII $m drzew.
 • 900 $c Fryderyk III (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1415-1493) $f 5x4,5 cm $k k. XXXIIv $m drzew.
 • 900 $c Maksymilian I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1459-1519) $f 5x4,5 cm $k k. XXXIIv, CXXVIv $m drzew.
 • 900 $c Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558) $f 5x4,5 cm $k k. XXXIII $m drzew.
 • 900 $c Ferdynand I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1503-1564) $f 5x4,5 cm $k k. XXXIIIv, CXCVIIv $m drzew.
 • 900 $c Maksymilian II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1527-1576) $f 5x4,5 cm $k k. XXXIIII, CXXXIII, CXCIX $m drzew.
 • 900 $c Władcy |Rzym $c Orzeł dwugłowy $c Rudolf II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1552-1612) $c Kartusz (zdobn.) $f 27,5x18 cm $k k. XXXV $m drzew. $s Rudol: 2: Sem. Aug: Vict: Tri: $s Qvid superbis [...] Terraetcinis
 • 900 $c Bitwy $c Wojna 1593-1606 r. austriacko-turecka $f 13,5x6,5 cm $k XXXVIIIv, XXXXv, XXXXVIIv, LXIIII, LXXIIII, LXXVII, LXXXXVIv, LXXXXVI $m drzew.
 • 900 $c Turcja |ludność $f 13,5x2,5 cm $k LXv $m drzew.
 • 900 $c Saul (postać bibl.) $c Samuel (prorok biblijny) $f 5x4,5 cm $k CIv $m drzew.
 • 900 $c Heraldyka $f 2,5x2,5 cm $k wiele kart $m drzew.
 • 900 $c Pharamond $f 5x4,5 cm $k CVIIIv $m drzew.
 • 900 $c Władcy |Francja $f 5x4,5 cm $k wiele kart $m drzew.
 • 900 $c Władcy |Austria $f 5x4,5 cm $k wiele kart $m drzew.
 • 900 $c Rudolf I Habsburg (król Niemiec ; 1218-1291) $f 5x4,5 cm $k CXIIIv $m drzew.
 • 900 $c Rudolf II (książę austriacki ; 1270-1290) $f 5x4,5 cm $k CXIIIIv $m drzew.
 • 900 $c Rudolf III Habsburg (książę austriacki ; 1281-1307) $f 5x4,5 cm $k CXVv $m drzew.
 • 900 $c Rudolf IV Założyciel (książę austriacki ; 1339-1365) $f 5x4,5 cm $k CXVIv, CXX $m drzew.
 • 900 $c Fryderyk III (książę austriacki) $f 5x4,5 cm $k CXVII $m drzew.
 • 900 $c Leopold III Habsburg (książę austriacki ; 1351-1386) $f 5x4,5 cm $k CXVIIv $m drzew.
 • 900 $c Albrecht II Kulawy (książę austriacki ; 1298-1358) $f 5x4,5 cm $k CXIIIv $m drzew.
 • 900 $c Albrecht III (książę austriacki ; 1349?-1395) $f 5x4,5 cm $k CXXv $m drzew.
 • 900 $c Albrecht II (cesarz niemiecki ; 1397-1439) $f 5x4,5 cm $k CXXIIIIv $m drzew.
 • 900 $c Władysław Pogrobowiec (król Czech i Węgier ; 1440-1457) $f 5x4,5 cm $k CXXII, CXCIIII $m drzew.
 • 900 $c Leopold III Habsburg (książę austriacki ; 1351-1457) $f 5x4,5 cm $k CXXIIv $m drzew.
 • 900 $c Wilhelm Habsburg (książę Karyntii, Styrii i Krainy ; 1370-1406) $f 5x4,5 cm $k CXXIII $m drzew.
 • 900 $c Leopold IV Habsburg (książę austriacki ; 1371-1411) $f 5x4,5 cm $k CXXIIIv $m drzew.
 • 900 $c Zygmunt Habsburg (książę austriacki ; 1427-1496) $f 5x4,5 cm $k CXXIIIv $m drzew.
 • 900 $c Ernest Żelazny (książę Austrii ; ca 1377-1424) $f 5x4,5 cm $k CXXIIIIv $m drzew.
 • 900 $c Albrecht VI Habsburg (książę austriacki ; 1418-1463) $f 5x4,5 cm $k CXXV $m drzew.
 • 900 $c Fryderyk III (książę austriacki ; 1415-1493) $f 5x4,5 cm $k CXXVv $m drzew.
 • 900 $c Filip I Piękny (król Kastylii ; 1478-1506) $f 5x4,5 cm $k CXXVIIv $m drzew.
 • 900 $c Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558) $f 5x4,5 cm $k CXXVIIIv $m drzew.
 • 900 $c Ferdynand Habsburg (1571-1578) $f 5x4,5 cm $k CXXXII $m drzew.
 • 900 $c Ferdynand (książę austriacki) $f 5x4,5 cm $k CXXXIIII $m drzew.
 • 900 $c Rudolf II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1552-1612) $f 5x4,5 cm $k CXXXVI, CXCIXv $m drzew.
 • 900 $c Maciej Habsburg (ksiażę austriacki ; 1557-1619) $f 5x4,5 cm $k CXXXVIv $m drzew.
 • 900 $c Herb |Ostoja $c Heraldyka $f 27x16,5 cm $k CXXXIX $m drzew.
 • 900 $c Władcy |Litwa $f 5x4,5 cm $k wiele kart $m drzew.
 • 900 $c Władcy |Polska $f 5x4,5 cm $k wiele kart $m drzew.
 • 900 $c Czech (postać legendarna) $c Lech (postać legendarna) $f 13,5x11,5 cm $k CXXXXVIII, CLXXVIIIv $m drzew.
 • 900 $c Wizymir (postać legendarna) $f 5x4,5 cm $k CXXXXVIIIv $m drzew.
 • 900 $c Bezkrólewie |Polska $c Rycerstwo $f 13x5 cm $k CXXXXVIIIv, CL $m drzew.
 • 900 $c Krak (postać legendarna) $f 5x4,5 cm $k CXXXXIX $m drzew.
 • 900 $c Lech II (postać legendarna) $f 5x4,5 cm $k CXXXXIXv $m drzew.
 • 900 $c Wanda (postać legendarna) $f 5x4,5 cm $k CXXXXIXv $m drzew.
 • 900 $c Przemysław Leszek książę polski $f 5x4,5 cm $k CL $m drzew.
 • 900 $c Leszek 2. książę polski $c Władcy $c Insygnia $f 5x4,5 cm $k CLv $m drzew.
 • 900 $c Leszek 3. książę polski $f 5x4,5 cm $k CLv $m drzew.
 • 900 $c Popiel (postać legendarna) $f 5x4,5 cm $k CLI $m drzew.
 • 900 $c Popiel 2. książę polski $f 5x4,5 cm $k CLI $m drzew.
 • 900 $c Piast (postać legendarna) $f 5x4,5 cm $k CLIv $m drzew.
 • 900 $c Siemowit (książę Polan ; ca 845-ca 900) $f 5x4,5 cm $k CLII $m drzew.
 • 900 $c Leszek 4. książę polski $f 5x4,5 cm $k CLIIv $m drzew.
 • 900 $c Siemomysł (książę Polan ; ?-950/960) $f 5x4,5 cm $k CLIIv $m drzew.
 • 900 $c Mieszko I (książę Polski ; ca 935-992) $f 5x4,5 cm $k CLIII $m drzew.
 • 900 $c Bolesław Chrobry (król Polski ; ca 967-1025) $f 5x4,5 cm $k CLIIIv $m drzew.
 • 900 $c Mieszko Lambert (król Polski ; 990-1034) $f 5x4,5 cm $k CLIIII $m drzew.
 • 900 $c Kazimierz Odnowiciel (książę Polski ; 1016-1058) $f 5x4,5 cm $k CLV $m drzew.
 • 900 $c Bolesław Śmiały (król Polski ; 1039-1081) $f 5x4,5 cm $k CLVv $m drzew.
 • 900 $c Władysław Herman (książę Polski ; ca 1042-1102) $f 5x4,5 cm $k CLVI $m drzew.
 • 900 $c Bolesław Krzywousty (książę Polski ; 1086-1138) $f 5x4,5 cm $k CLVIv, CC $m drzew.
 • 900 $c Bolesław Krzywousty (książę Polski ; 1086-1138) $f 5x4,5 cm $k CLVIv $m drzew.
 • 900 $c Władysław Wygnaniec (książę Polski ; 1105-1159) $f 5x4,5 cm $k CLVII $m drzew.
 • 900 $c Bolesław Kędzierzawy (książę Polski ; 1125-1173) $f 5x4,5 cm $k CLVIII $m drzew.
 • 900 $c Mieszko Stary (książę Polski ; ca 1126-1202) $f 5x4,5 cm $k CLVIIIv $m drzew.
 • 900 $c Kazimierz Sprawiedliwy (książę Polski ; 1138-1194) $f 5x4,5 cm $k CLIX $m drzew.
 • 900 $c Leszek Biały (książę krakowski i sandomierski ; ca 1186-1227) $f 5x4,5 cm $k CLIXv $m drzew.
 • 900 $c Leszek Biały (książę krakowski i sandomierski ; ca 1186-1227) $f 5x4,5 cm $k CLIXv $m drzew.
 • 900 $c Bolesław Wstydliwy (książę krakowsko-sandomierski ; 1226-1279) $f 5x4,5 cm $k CLXv $m drzew.
 • 900 $c Leszek Czarny (książę łęczycki, sieradzki, krakowski i sandomierski ; ca 1240-1288) $f 5x4,5 cm $k CLXI $m drzew.
 • 900 $c Henryk IV Probus (książę wrocławski i krakowski ; ca 1257-1290) $f 5x4,5 cm $k CLXIv $m drzew.
 • 900 $c Przemysł II (król Polski ; 1257-1296) $f 5x4,5 cm $k CLXII $m drzew.
 • 900 $c Wacław II (król Czech i Polski ; 1271-1305) $f 5x4,5 cm $k CLXIIv $m drzew.
 • 900 $c Władysław Łokietek (król Polski ; ca 1260-1333) $f 5x4,5 cm $k CLXIII $m drzew.
 • 900 $c Kazimierz Wielki (król Polski ; 1310-1370) $f 5x4,5 cm $k CLXIIII $m drzew.
 • 900 $c Ludwik Węgierski (król Węgier i Polski ; 1326-1382) $f 5x4,5 cm $k CLXV $m drzew.
 • 900 $c Władysław Jagiełło (król Polski ; ca 1351-1434) $f 5x4,5 cm $k CLXVI $m drzew.
 • 900 $c Bitwa 1410 r. pod Grunwaldem $c Msza święta $c Łysa Góra $c Kurowski, Mikołaj bp ; (ca 1365-1411) $c Władysław Jagiełło (król Polski ; ca 1351-1434) $c Rycerstwo $f 13,5x6,5 cm $k CLXIII $m drzew.
 • 900 $c Rycerstwo $c Władysław Jagiełło (król Polski ; ca 1351-1434) $c Krzyżacy $c Bitwa 1410 r. pod Grunwaldem $f 13,5x10 cm $k CLXVIII $m drzew.
 • 900 $c Władysław III Warneńczyk (król Polski i Węgier ; 1424-1444) $f 5x4,5 cm $k CLXIXv $m drzew.
 • 900 $c Władysław III Warneńczyk (król Polski i Węgier ; 1424-1444) $c Bitwa 1444 r. pod Warną $f 13,5x6,5 cm $k CLXXI $m drzew.
 • 900 $c Kazimierz Jagiellończyk (król Polski ; 1427-1492) $f 5x4,5 cm $k CLXXII $m drzew.
 • 900 $c Jan Olbracht (król Polski ; 1459-1501) $f 5x4,5 cm $k CLXXIIv $m drzew.
 • 900 $c Aleksander Jagiellończyk (król Polski ; 1461-1506) $f 5x4,5 cm $k CLXXIII $m drzew.
 • 900 $c Bitwa 1506 r. pod Kleckiem $c Aleksander Jagiellończyk (król Polski ; 1461-1506) $f 13,5x6,5 cm $k CLXXIII $m drzew.
 • 900 $c Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548) $f 5x4,5 cm $k CLXXIIII $m drzew.
 • 900 $c Henryk Walezy (król Polski ; 1551-1589) $f 5x4,5 cm $k CLXXVII $m drzew.
 • 900 $c Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586) $f 5x4,5 cm $k CLXXVIIv $m drzew.
 • 900 $c Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632) $f 5x4,5 cm $k CLXXVIII $m drzew.
 • 900 $c Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632) $f 5x4,5 cm $k CLXXVIII $m drzew.
 • 900 $c Władcy |Czechy $f 5x4,5 cm $k wiele kart $m drzew.
 • 900 $c Krak (postać legendarna) $f 5x4,5 cm $k CLXXIX $m drzew.
 • 900 $c Przemysł Oracz (postać legendarna) $f 5x4,5 cm $k CLXXIXv $m drzew.
 • 900 $c Niezamysł (postać legendarna) $f 5x4,5 cm $k CLXXX $m drzew.
 • 900 $c Mnata (postać legendarna) $f 5x4,5 cm $k CLXXX $m drzew.
 • 900 $c Wojen (postać legendarna) $f 5x4,5 cm $k CLXXXv $m drzew.
 • 900 $c Krzesomysł (postać legendarna) $f 5x4,5 cm $k CLXXXv $m drzew.
 • 900 $c Neklan (postać legendarna) $f 5x4,5 cm $k CLXXXv $m drzew.
 • 900 $c Gościwit (postać legendarna) $f 5x4,5 cm $k CLXXXI $m drzew.
 • 900 $c Borzywoj (książę czeski ; 852/853-888/889) $f 5x4,5 cm $k CLXXXI $m drzew.
 • 900 $c Spitygniew (książę czeski ; 875-915) $f 5x4,5 cm $k CLXXXIv $m drzew.
 • 900 $c Wacław I Święty (książę Czech ; ca 907-929) $f 5x4,5 cm $k CLXXXII $m drzew.
 • 900 $c Bolesław I Srogi (książę Czech ; post 903-972) $f 5x4,5 cm $k CLXXXIIv $m drzew.
 • 900 $c Bolesław II Pobożny (książę czeski ; ca 935-999) $f 5x4,5 cm $k CLXXXIIv $m drzew.
 • 900 $c Bolesław Rudy (książę czeski ; ca 965-1037) $f 5x4,5 cm $k CLXXXIIv $m drzew.
 • 900 $c Jaromir (książę czeski ; ?-1035) $f 5x4,5 cm $k CLXXXIII $m drzew.
 • 900 $c Oldrzych (książę czeski ; ?-1034) $f 5x4,5 cm $k CLXXXIII $m drzew.
 • 900 $c Brzetysław (książę czeski ; ca 1002-1055) $f 5x4,5 cm $k CLXXXIIIv $m drzew.
 • 900 $c Brzetysław I (książę Czech ; ca 1005-1055) $f 5x4,5 cm $k CLXXXIIIv $m drzew.
 • 900 $c Spitygniew II (książę Czech ; 1031?-1061) $f 5x4,5 cm $k CLXXXIIII $m drzew.
 • 900 $c Wratysław II (książę Czech ; ca 1032-1092) $f 5x4,5 cm $k CLXXXIIII $m drzew.
 • 900 $c Brzetysław II (książę Czech ; ca 1060-1100) $f 5x4,5 cm $k CLXXXIIIIv $m drzew.
 • 900 $c Borzywoj II (książę Czech ; ca 1064-1124) $f 5x4,5 cm $k CLXXXIIIIv $m drzew.
 • 900 $c Świętopełk (książę Czech ; ?-1109) $f 5x4,5 cm $k CLXXXIIIV $m drzew.
 • 900 $c Władysław I (książę Czech ; ?-1125) $f 5x4,5 cm $k CLXXXIIIVv $m drzew.
 • 900 $c Sobiesław I (książę Czech ; ca 1086-1140) $f 5x4,5 cm $k CLXXXVI $m drzew.
 • 900 $c Władysław II (książę Czech ; 1110-1174) $f 5x4,5 cm $k CLXXXVIv $m drzew.
 • 900 $c Wacław II (książę Czech ; 1137-1192 post) $f 5x4,5 cm $k CLXXXVII $m drzew.
 • 900 $c Henryk Brzetysław (książę Czech ; ?-1197) $f 5x4,5 cm $k CLXXXVIIv $m drzew.
 • 900 $c Władysław III Henryk (książę Czech ; ca 1160-1222) $f 5x4,5 cm $k CLXXXVIIv $m drzew.
 • 900 $c Wacław I Przemyślida (król Czech ; 1205-1253) $f 5x4,5 cm $k CLXXXVIII $m drzew.
 • 900 $c Przemysł Ottokar II (król Czech ; 1230?-1278) $f 5x4,5 cm $k CLXXXIX $m drzew.
 • 900 $c Wacław II (król Czech i Polski ; 1271-1305) $f 5x4,5 cm $k CLXXXIXv $m drzew.
 • 900 $c Jan Luksemburski (król Czech ; 1296-1346) $f 5x4,5 cm $k CXCv $m drzew.
 • 900 $c Karol IV Luksemburski (cesarz rzymsko-niemiecki; 1316-1378) $f 5x4,5 cm $k CXCI $m drzew.
 • 900 $c Wacław IV Luksemburski (król Czech ; 1361-1419) $f 5x4,5 cm $k CXCIIv $m drzew.
 • 900 $c Zygmunt Luksemburski (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1368-1437) $f 5x4,5 cm $k CXCIII $m drzew.
 • 900 $c Władysław II Jagiellończyk (król Czech ; 1456-1516) $f 5x4,5 cm $k CXCVI $m drzew.
 • 900 $c Ludwik II Jagiellończyk (król Czech ; 1506-1526) $f 5x4,5 cm $k CXCVII $m drzew.
 • 900 $c Bolesław I Wysoki (książę śląski ; 1127-1201) $f 5x4,5 cm $k CC $m drzew.
 • 900 $c Mieszko I Plątonogi (książę raciborski, opolski i krakowski ; ca 1132-1211) $f 5x4,5 cm $k CCv $m drzew.
 • 900 $c Henryk Brodaty (książę śląski ; 1168-1238) $f 5x4,5 cm $k CCv $m drzew.
 • 900 $c Henryk Pobożny (książę śląski, wielkopolski i małopolski ; ca 1196-1241) $f 5x4,5 cm $k CCI $m drzew.
 • 900 $c Bolesław Rogatka (książę śląski ; ?-1278) $f 5x4,5 cm $k CCI $m drzew.
 • 900 $c Bolesław III Rozrzutny (książę legnicki, brzeski, wrocławski ; 1291-1352) $f 5x4,5 cm $k CCIv $m drzew.
 • 900 $c Jerzy z Podiebradów (król Czech ; 1420-1471) $f 5x4,5 cm $k CCII $m drzew.
 • 900 $c Henryk I z Podiebradów Starszy (książę ziębicki ; 1448-1498) $f 5x4,5 cm $k CCIIv $m drzew.
 • 900 $c Władcy |Moskiewskie, państwo $f 5x4,5 cm $k wiele kart $m drzew.
 • 900 $c Kij (postać legendarna) $f 5x4,5 cm $k CCIII $m drzew.
 • 900 $c Szczek (postać legendarna) $f 5x4,5 cm $k CCIII $m drzew.
 • 900 $c Choryw (postać legendarna) $f 5x4,5 cm $k CCIII $m drzew.
 • 900 $c Wojna 1500-1503 r. litewsko-moskiewska $f 13,5x6,5 cm $k CCVI $m drzew.
 • 900 $c Sanguszko, Fiodor $f 5x4,5 cm $k CCVIIv $m drzew.
 • 900 $c Nieświzki, Fedor kniaź ruski $f 5x4,5 cm $k CCVIII $m drzew.
 • 900 $c Zbaraski, Janusz wojewoda bracławski ; (ca 1540-1608) $f 5x4,5 cm $k CCVIIIv $m drzew.
 • 900 $c Zbaraski, Władysław (?-1581/1582) $f 5x4,5 cm $k CCVIX $m drzew.
 • 900 $c Radziwiłł, Jerzy bp wileński ; (1556-1600) $f 5x4,5 cm $k CCX $m drzew.
 • 900 $c Zamki i pałace $c Miasta $c Panoramy $c Weduta $c Lidzbark Warmiński (woj. warmińsko-mazurskie) $f 14,5x8,5 cm $k CCXVIII $m drzew.
 • 900 $c Miasta $c Zamki i pałace $c Weduta $c Panoramy $c Braniewo (woj. warmińsko-mazurskie) $f 14,5x8,5 cm $k CCXVIIIv $m drzew.
 • 900 $c Panoramy $c Zamki i pałace $c Weduta $c Miasta $c Malbork (woj. pomorskie) $f 14,5x8,5 cm $k CCXIX $m drzew.
 • 900 $c Panoramy $c Weduta $c Miasta $c Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie) $c Zamki i pałace $f 14,5x8,5 cm $k CCXX $m drzew.
 • 900 $c Miasta $c Panoramy $c Weduta $c Zamki i pałace $c Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) $f 14,5x8,5 cm $k CCXXv $m drzew.
 • 900 $c Miasta $c Weduta $c Panoramy $c Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) $c Zamki i pałace $f 14,5x8,5 cm $k CCXXI $m drzew.
 • 900 $c Panoramy $c Zamki i pałace $c Weduta $c Miasta $c Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) $f 14,5x8,5 cm $k CCXXI $m drzew.
 • 900 $c Panoramy $c Zamki i pałace $c Weduta $c Miasta $c Gdańsk (woj. pomorskie) $f 14,5x8,5 cm $k CCXXII $m drzew.
 • 900 $c Krzyżacy $c Władcy |Prusy $f 5x4,5 cm $k wiele kart $m drzew.
 • 900 $c Henryk I Walpot von Bassenheim wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?-1208) $f 5x4,5 cm $k CCXXVII $m drzew.
 • 900 $c Otto von Kerpen wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?-1209) $f 5x4,5 cm $k CCXXVII $m drzew.
 • 900 $c Henryk von Tunna wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?-1209) $f 5x4,5 cm $k CCXXVIIv $m drzew.
 • 900 $c Hermann von Salza wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (ca 1170-1239) $f 5x4,5 cm $k CCXXVIIv $m drzew.
 • 900 $c Konrad I (landgraf Turyngii i palatynat saski ; ca 1206-1240) $f 5x4,5 cm $k CCXXVIII $m drzew.
 • 900 $c Poppo von Osterna wielki mistrz zakonu krzyżackiego (?-1267) $f 5x4,5 cm $k CCXXVIIIv $m drzew.
 • 900 $c Anno von Sangershausen wielki mistrz zakonu krzyżackiego (?-1273) $f 5x4,5 cm $k CCXXVIIIv $m drzew.
 • 900 $c Hartmann von Heldrungen wielki mistrz zakonu krzyżackiego (?-1282) $f 5x4,5 cm $k CCXXIX $m drzew.
 • 900 $c Burkhard von Schwanden wielki mistrz zakonu krzyżackiego $f 5x4,5 cm $k CCXXIX $m drzew.
 • 900 $c Konrad von Feuchtwangen wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?-1296) $f 5x4,5 cm $k CCXXIX $m drzew.
 • 900 $c Gottfried von Hohenlohe wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (1265-1310) $f 5x4,5 cm $k CCXXIXv $m drzew.
 • 900 $c Siegfried von Feuchtwangen wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?-1311) $f 5x4,5 cm $k CCXXIXv $m drzew.
 • 900 $c Luther von Braunschweig wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (1275-1335) $f 5x4,5 cm $k CCXXX $m drzew.
 • 900 $c Dietrich von Altenburg wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?-1341) $f 5x4,5 cm $k CCXXXv $m drzew.
 • 900 $c Ludolf König von Wattzau wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (ca 1280/1290-ca 1347/1348) $f 5x4,5 cm $k CCXXXv $m drzew.
 • 900 $c Heinrich Dusemer von Arfberg wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (ca 1280-ca 1353) $f 5x4,5 cm $k CCXXXv $m drzew.
 • 900 $c Kniprode, Winrich von wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (ca 1310-1382) $f 5x4,5 cm $k CCXXXI $m drzew.
 • 900 $c Konrad Zöllner von Rotenstein wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?-1390) $f 5x4,5 cm $k CCXXXI $m drzew.
 • 900 $c Wallenrod, Konrad wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?- 1393) $f 5x4,5 cm $k CCXXXI $m drzew.
 • 900 $c Jungingen, Konrad von wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (ca 1355-1407) $f 5x4,5 cm $k CCXXXIv $m drzew.
 • 900 $c Jungingen, Ulrich von wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (ca 1360-1410) $f 5x4,5 cm $k CCXXXIv $m drzew.
 • 900 $c Heinrich von Plauen wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (ca 1370-1429) $f 5x4,5 cm $k CCXXXIv $m drzew.
 • 900 $c Küchmeister, Michael wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (ca 1370-1423) $f 5x4,5 cm $k CCXXXII $m drzew.
 • 900 $c Rusdorf, Paul von wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (ca 1385-1441) $f 5x4,5 cm $k CCXXXII $m drzew.
 • 900 $c Erlichshausen, Konrad von wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?-1449) $f 5x4,5 cm $k CCXXXII $m drzew.
 • 900 $c Erlichshausen, Ludwig von wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?-1467) $f 5x4,5 cm $k CCXXXIIv $m drzew.
 • 900 $c Henryk Reuss von Plauen wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?-1470) $f 5x4,5 cm $k CCXXXIIv $m drzew.
 • 900 $c Henryk VII Reffle von Richtenberg wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (?-1477) $f 5x4,5 cm $k CCXXXIIv $m drzew.
 • 900 $c Johann von Tiefen wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (ca 1440-1497) $f 5x4,5 cm $k CCXXXIII $m drzew.
 • 900 $c Johann von Tiefen wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (ca 1440-1497) $f 5x4,5 cm $k CCXXXIIIv $m drzew.
 • 900 $c Sachsen, Friedrich von wielki mistrz zakonu krzyżackiego ; (1473-1510) $f 5x4,5 cm $k CCXXXIIIv $m drzew.
 • 900 $c Albrecht Hohenzollern (książę Prus ; 1490-1568) $f 5x4,5 cm $k CCXXXIIII $m drzew.
 • 900 $c Ryszard (król Niemiec ; 1209-1272) $f 5x4,5 cm $k k. XXVI $m drzew.
 • 900 $c Wilhelm I Holenderski (król Niemiec ; 1227-1256) $f 5x4,5 cm $k k. XXVI $m drzew.
 • 900 $c Henryk Raspe (antykról niemiecki ; 1201-1247) $f 5x4,5 cm $k k. XXVv $m drzew.
 • 900 $c Konrad IV (król niemiecki ; 1228-1254) $f 5x4,5 cm $k k. XXV $m drzew.
 • 900 $c Henryk VII Hohenstauf (król Rzymian ; 1211-1242) $f 5x4,5 cm $k k. XXV $m drzew.
 • 900 $c Fryderyk II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1194-1250) $f 5x4,5 cm $k k. XXV $m drzew.
 • 900 $c Otton IV (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1175-1218) $f 5x4,5 cm $k k. XXIVv $m drzew.
 • 900 $c Albrecht I (król Niemiec ; 1255-1308) $f 5x4,5 cm $k k. XXVIIv $m drzew.
 • 900 $c Henryk VII Luksemburski (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1274-1313) $f 5x4,5 cm $k k. XXVIII $m drzew.
 • 900 $c Karol IV luksemburski (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1316-1378) $f 5x4,5 cm $k k. XXX $m drzew.
 • 900 $c Gunter z Schwarzburga (1304-1349) $f 5x4,5 cm $k k. XXXv $m drzew.
 • 900 $c Filip Szwabski (król niemiecki ; 1177-1208) $f 5x4,5 cm $k k. XXIV $m drzew.
 • 900 $c Henryk VI (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1165-1197) $f 5x4,5 cm $k k. XXIV $m drzew.
 • 900 $c Fryderyk I Barbarossa (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1122-1190) $f 5x4,5 cm $k k. XXIII $m drzew.
 • 900 $c Konrad III (król niemiecki ; 1094-1152) $f 5x4,5 cm $k k. XXIII $m drzew.
 • 900 $c Lotar III z Supplinburga (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1075-1137) $f 5x4,5 cm $k k. XXIIv $m drzew.
 • 900 $c Henryk V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1086-1125) $f 5x4,5 cm $k k. XXIIv $m drzew.
 • 900 $c Henryk IV (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1050-1106) $f 5x4,5 cm $k k. XXII $m drzew.
 • 900 $c Henryk III (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1017-1056) $f 5x4,5 cm $k k. XXIv $m drzew.
 • 900 $c Konrad II (cesarz rzymsko-niemiecki ; ca 990-1039) $f 5x4,5 cm $k k. XXIv $m drzew.
 • 900 $c Henryk II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 973-1024) $f 5x4,5 cm $k k. XXI $m drzew.
 • 900 $c Otton III (cesarz rzymsko-niemiecki ; 980-1002) $f 5x4,5 cm $k k. XXv $m drzew.
 • 900 $c Otton I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 912-973) $f 5x4,5 cm $k k. XIXv $m drzew.
 • 900 $c Henryk I Ptasznik (król niemiecki ; 875?-936) $f 5x4,5 cm $k k. XIXv $m drzew.
 • 900 $c Henryk I Ptasznik (król niemiecki ; 875?-936) $f 5x4,5 cm $k k. XIX $m drzew.
 • 900 $c Konrad I (król wschodniofrankijski ; 890?-918) $f 5x4,5 cm $k k. XIX $m drzew.
 • 900 $c Ludwik IV Dziecię (król wschodniofrankijski ; 893-911) $f 5x4,5 cm $k k. XIX $m drzew.
 • 900 $c Arnulf z Karyntii (cesarz rzymski ; 850-899) $f 5x4,5 cm $k k. XVIIIv $m drzew.
 • 900 $c Karol III Gruby (cesarz rzymski ; 839-888) $f 5x4,5 cm $k k. XVIII $m drzew.
 • 900 $c Ludwik II Jąkała (król Franków ; 846-879) $f 5x4,5 cm $k k. XVIII $m drzew.
 • 900 $c Karol II Łysy (cesarz rzymski ; 823-877) $f 5x4,5 cm $k k. XVIII $m drzew.
 • 900 $c Ludwik III Młodszy (król wschodniofrankijski ; 835-882) $f 5x4,5 cm $k k. XVIII $m drzew.
 • 900 $c Lotar I (cesarz rzymski ; 795-855) $f 5x4,5 cm $k k. XVIIv $m drzew.
 • 900 $c Ludwik I Pobożny (cesarz rzymski ; 778-840) $f 5x4,5 cm $k k. XVIIv $m drzew.
 • 900 $c Carolus Magnus (cesarz rzymski ; 742-814) $f 5x4,5 cm $k k. XVIv $m drzew.
 • 900 $c Flavius Theodosius (cesarz rzymski ; 401-450) $f 5x4,5 cm $k k. XVI $m drzew.
 • 900 $c Flavius Arcadius (cesarz rzymski ; 377/378-408) $f 5x4,5 cm $k k. XVv $m drzew.
 • 900 $c Gratianus, Flavius Gratianus Augustus (cesarz rzymski ; 359-383) $f 5x4,5 cm $k k. XV $m drzew.
 • 900 $c Flavius Valentinianus (cesarz rzymski ; 321-375) $f 5x4,5 cm $k k. XV $m drzew.
 • 900 $c Flavius Iovianus (cesarz rzymski ; 330-364) $f 5x4,5 cm $k k. XIIIIv $m drzew.
 • 900 $c Flavius Claudius Iulianus (cesarz rzymski ; 332-363) $f 5x4,5 cm $k k. XIIII $m drzew.
 • 900 $c Flavius Iulius Constans (cesarz rzymski ; 320-350) $c Flavius Iulius Constantinus (cesarz rzymski ; 317-361) $f 5x4,5 cm $k k. XIIII $m drzew.
 • 900 $c Flavius Claudius Constantinus (cesarz rzymski ; 317-340) $f 5x4,5 cm $k k. XIII $m drzew.
 • 900 $c Gaius Flavius Constantinus (cesarz rzymski ; ca 250-306) $f 5x4,5 cm $k k. XIII $m drzew.
 • 900 $c Gaius Valerius Diocles (cesarz rzymski ; 245-316) $f 5x4,5 cm $k k. XIIv $m drzew.
 • 900 $c Marcus Numerius Carus (cesarz rzymski ; ?-283) $f 5x4,5 cm $k k. XIIv $m drzew.
 • 900 $c Marcus Aurelius Probus (cesarz rzymski ; 232-282) $f 5x4,5 cm $k k. XII $m drzew.
 • 900 $c Marcus Claudius Tacitus (cesarz rzymski ; ?-276) $f 5x4,5 cm $k k. XII $m drzew.
 • 900 $c Lucius Domitius Aurelianus (cesarz rzymski ; 214-275) $f 5x4,5 cm $k k. XIv $m drzew.
 • 900 $c Marcus Aurelius Velerius Claudius Gothicus (cesarz rzymski ; 214-270) $f 5x4,5 cm $k k. XIv $m drzew.
 • 900 $c Publius Licinius Cornelius Valerianus (cesarz rzymski ; ?-257) $f 5x4,5 cm $k k. XIv $m drzew.
 • 900 $c Gaius Valens Hostilianus Messius Quintus (cesarz rzymski ; ?-251) $f 5x4,5 cm $k k. XI $m drzew.
 • 900 $c Gaius Messius Quintus Decius (cesarz rzymski ; 190-251) $f 5x4,5 cm $k k. XI $m drzew.
 • 900 $c Marcus Iulius Philippus (cesarz rzymski ; 204-249) $f 5x4,5 cm $k k. Xv $m drzew.
 • 900 $c Marcus Antonius Gordianus (cesarz rzymski ; 225-244) $f 5x4,5 cm $k k. Xv $m drzew.
 • 900 $c Decimus Caelius Calvinus Balbinus (cesarz rzymski ; ?-238) $f 5x4,5 cm $k k. X $m drzew.
 • 900 $c Gaius Iulius Verus Maximinus (cesarz rzymski ; 182/183-238) $f 5x4,5 cm $k k. X $m drzew.
 • 900 $c Gessius Bassianus Alexianus (cesarz rzymski ; 208-235) $f 5x4,5 cm $k k. IXv $m drzew.
 • 900 $c Varius Avitus Bassianus (cesarz rzymski ; 204-222) $f 5x4,5 cm $k k. IX $m drzew.
 • 900 $c Marcus Opellius Marcinus (cesarz rzymski ; 164-218) $f 5x4,5 cm $k k. IX $m drzew.
 • 900 $c Lucius Septimius Bassianus (cesarz rzymski ; 145-211) $f 5x4,5 cm $k k. VIIIv $m drzew.
 • 900 $c Lucius Septimius Severus (cesarz rzymski ; 145-211) $f 5x4,5 cm $k k. VIIIv $m drzew.
 • 900 $c Marcus Didius Iulianus Severus (cesarz rzymski ; 133-193) $f 5x4,5 cm $k k. VIII $m drzew.
 • 900 $c Publius Helvius Pertinax (cesarz rzymski ; 126-193) $f 5x4,5 cm $k k. VIII $m drzew.
 • 900 $c Lucius Aurelius Commodus Antoninus (cesarz rzymski ; 161-192) $f 5x4,5 cm $k k. VIII $m drzew.
 • 900 $c Marcus Annius Verus (cesarz rzymski ; 121-180) $f 5x4,5 cm $k k. VIIv $m drzew.
 • 900 $c Titus Aurelius Fulvius Boionius Antoninus (cesarz rzymski ; 86-161) $f 5x4,5 cm $k k. VIIv $m drzew.
 • 900 $c Publius Aelius Hadrianus (cesarz rzymski ; 76-138) $f 5x4,5 cm $k k. VII $m drzew.
 • 900 $c Marcus Ulpius Traianus (cesarz rzymski ; 53-117) $f 5x4,5 cm $k k. VII $m drzew.
 • 900 $c Marcus Cocceius Nerva (cesarz rzymski ; 30-98) $f 5x4,5 cm $k k. VIv $m drzew.
 • 900 $c Titus Flavius Domitianus (cesarz rzymski ; 51-96) $f 5x4,5 cm $k k. VI $m drzew.
 • 900 $c Titus Flavius Vespasianus (cesarz rzymski ; 39-81) $f 5x4,5 cm $k k. VI $m drzew.
 • 900 $c Titus Flavius Vespasianus (cesarz rzymski ; 9-79) $f 5x4,5 cm $k k. Vv $m drzew.
 • 900 $c Aulus Vitellius (cesarz rzymski ; 15-69) $f 5x4,5 cm $k k. V $m drzew.
 • 900 $c Marcus Salvius Otho (cesarz rzymski ; 32-69) $f 5x4,5 cm $k k. V $m drzew.
 • 900 $c Servus Sulpicius Galba (cesarz rzymski ; 3 a.C.-69) $f 5x4,5 cm $k k. IIIIv $m drzew.
 • 900 $c Lucius Domitius Ahenobarbus (cesarz rzymski ; 37-68) $f 5x4,5 cm $k k. IIII $m drzew.
 • 900 $c Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus (cesarz rzymski ; 10 a.C.-54) $f 5x4,5 cm $k k. IIII $m drzew.
 • 900 $c Gaius Iulius Caesar Germanicus (cesarz rzymski ; 12-41) $f 5x4 cm $k k. IIIv $m drzew.
 • 900 $c Tiberius Claudius Nero (cesarz rzymski ; 42 a.C-37) $f 5x4 cm $k k. III $m drzew.
 • 900 $c Gaius Iulius Caesar Octavianus (cesarz rzymski ; 63 a.C-14) $f 5x4 cm $k k. III $m drzew.
 • 900 $c Julius $f 5x4 cm $k k. IIv $m drzew.
 • 900 $c Władcy |Rzym $f 5x4,5 cm $k wiele kart $m drzew.
 • 900 $c Władcy |Europa $f 5x4,5 cm $k wiele kart $m drzew.
 • 900 $c Herb |Korczak $f 10,5x8,5 cm $k k. tyt. verso $m drzew.
 • 900 $c Ryby $c Bordiura $c Żaby $c Ornament floralny $c Ornament zwierzęcy $c Ornament tralkowy $c Pasikonikowate $f 28,5x15 cm $k wszystkie karty $m drzew.
 • 900 $c Bordiura $c Ołtarze $c Kartusz (zdobn.) $c Penoplia $c Herb |Polska $c Orzeł Biały (herb) $f 27x16,5 cm $k k. tyt., CXXXIX $m drzew.
 • 900 $c Adolf (król Niemiec ; 1255-1298) $f 5x4,5 cm $k k. XXVII $m drzew.
 • 900 $c Otton II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 955-983) $f 5x4,5 cm $k k. XXv $m drzew.
 • 900 $c Fryderyk III Piękny (antykról niemiecki ; 1289-1330) $f 5x4,5 cm $k k. XXVIIIv $m drzew.
 • 900 $c Rudolf I Habsburg (król Niemiec ; 1218-1291) $f 5x4,5 cm $k k. XXVI $m drzew.
 • 900 $c Wacław IV Luksemburski (król Czech ; 1361-1419) $f 5x4,5 cm $k k. XXXI $m drzew.
 • 900 $c Ruprecht (król Niemiec ; 1352-1410) $f 5x4,5 cm $k k. XXXIv $m drzew.
 • 900 $c Zygmunt Luksemburski (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1368-1437) $f 5x4,5 cm $k k. XXXIv $m drzew.
 • 910 $a Gorajscy (ród)
 • 910 $a Sędziwój, Michał alchemik, filozof ; (1566-1636) $n Paprocki, Bartosz (ca 1543-1614)
 • 910 $a Sendivogius Michael zob. Sędziwój, Michał
 • 910 $a Sędziwój, Michał alchemik, filozof ; (1566-1636)
 • 910 $a Gorajski, Piotr (ante 1561-1619) $n Paprocki, Bartosz (ca 1543-1614)
 • 990 $a Polonicum 16 w.
 • 990 $a Bohemicum 16 w.
 • 999 $a AM $d 19.09.01

Indeksy